Say IT in Greek. Πες IT Στα Ελληνικά. Say IT In Greek. Γενικό Λεξιλόγιο Υπολογιστή. General Computer Vocabulary. Λεξιλόγιο κλειδί.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Say IT in Greek. Πες IT Στα Ελληνικά. Say IT In Greek. Γενικό Λεξιλόγιο Υπολογιστή. General Computer Vocabulary. Λεξιλόγιο κλειδί."

Transcript

1 British Educational Communications and Technology Agency Say IT In Greek General Computer Vocabulary Key Vocabulary Computer Word Processor Database Spreadsheet Browser Mail List News Groups DTP (Program) Multimedia Authoring (Program) Virus Virus Checker address Modem URL (Web site address) Web pages/web site Download Attachment ( ) Desktop (Video Conferencing) Say IT in Greek Πες IT Στα Ελληνικά Γενικό Λεξιλόγιο Υπολογιστή Λεξιλόγιο κλειδί Υπολογιστής Επεξεργαστής Βάση δεδοµένων Λογιστικό φύλλο Λογισµικό πλοήγησης Κατάλογος Ταχυδροµικών Μηνυµάτων Οµάδες Πληροφοριών Λογισµικό επιτραπέζιου Συστήµατος (Πρόγραµµα) Συγγραφή Πολυµέσων (Πρόγραµµα) Ιός Ελεγκτής Ιού Ηλεκτρονική διεύθηνση ιαµορφωτής URL ( ιεύθηνση ιστότοπου) Ιστοσελίδες/ Ιστότοπος Κατεβάζω Επισυναπτόµενο (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) Επιτραπέζιο βίντεο (τηλεοπτική συνεδρίαση)

2 Press Escape Space F6 This The mouse Enter Tab key Control (ctrl) Alt Delete Reset Left/Right arrow key Up/Down arrow key Click of the mouse button Double click Move the pointer/cursor with the mouse Read what its says on the screen Return to the menu Save your file Πατήστε Escape Χώρος F6 Αυτό Το ποντίκι Enter Πλήκτρο Στηλοθέτη Control (ctrl) Alt ιαγραφή Επανέναρξη Αριστερό/ εξιό βελάκι Πάνω/Κάτω βελάκι Κάντε κλικ µε το ποντίκι ιπλό κλικ Μετακινείστε τον κέρσορα µε το ποντίκι ιαβάστε ό,τι λέει στην οθόνη Επιστρέψε στο µενού Σώστε το αρχείο σας Have you saved your file? Έχετε σώσει το αρχείο σας ; Clear the screen Εκκαθάριση οθόνης

3 Load the file Close the file Highlight that Open/close a window Turn on the printer Drag that over here/there Call up the menu Log on Log off Reset Use the tab key Print it out Call it up This way Not like that It s over here/over there On the Internet/intranet Use Log on to the network Bookmark/save as favourite (i.e. the Web address) Φορτώστε το αρχείο Κλείστε το αρχείο Επισηµείωσε αυτό Ανοίξτε / Κλείστε ένα παράθυρο Ανοίξτε τον εκτυπωτή Σύρατε αυτό εδώ/εκεί Ανακαλέστε το µενού Σύνδεση στο σύστηµα Αποσύνδεση απο το σύστηµα Επανέναρξη Χρησιµοποιείστε το πλήκτρο tab Εκτυπώστε Ανακαλέστε το Με αυτόν το τρόπο Όχι έτσι Είναι εδώ / εκει Στο internet/intranet Χρησιµοποιείστε το Μπείτε στο δίκτυο Σελιδοδείκτης/ σώστε ως αγαπηµένο (π.χ η διεύθηνση ιστότοπου)

4 Operational problems This disk/cd-rom doesn t work It s not the right disk/cd-rom Which is the tab key? How do I/we delete? Is the printer connected? How do we print? The paper is stuck How do I/we exit? How do I/we save? How do I/we close a window? How do I/we send it to? How do I/we get rid of? How do I/we position the cursor? Where is the spell checker? Where is the grammar checker? Where is the CD-ROM? Λειτουργικά προβλήµατα Αυτός ο δίσκος /CD- ROM δεν λειτουργεί εν είναι ο σωστός δίσκος Ποιο είναι το πλήκτρο tab; Πώς κάνω/κάνουµε διαγραφή; Έχει συνδεθεί ο εκτυπωτής; Πώς κάνουµε εκτύπωση; Το χαρτί έχει κολλήσει Πώς βγαίνω/βγαίνουµε; Πώς σώνω/σώνουµε; Πώς κλείνω/κλείνουµε ένα παράθυρο; Πώς το στέλνω/στέλνουµε στο ; Πώς ξεφορτώνοµαι/ξεφορτωνόµαστε το ; Πώς βάζω/βάζουµε τον κέρσορα; Πού είναι ο ελεγκτής ορθογραφίας; Πού είναι ο ελεγκτής γραµµατικής; Πού είναι το CD-ROM;

5 How do I/we move the picture? How do I/we resize the picture? How do I/we delete the picture? How did you do that? It s crashed Which option? Try clicking on that Where is (e.g. the mouse, the printer etc.) Πώς µετακινώ/µετακινούµε την εικόνα; Πώς αλλάζω/αλλάζουµε το µέγεθος της εικόνας; Πώς διαγράφω/διαγράφουµε την εικόνα; Πώς το έκανες αυτό; Κατάρρευσε Ποιά επιλογή; Προσπάθησε να κάνεις κλικ σ αυτό Πού είναι (π.χ το ποντίκι, ο εκτυπωτής κ.τ.λ ) It s not working! It s gone wrong! εν λειτοργεί! Χάλασε! Switch off You haven t saved it yet You should change/edit it first You must delete it first How do I/we get rid of this? This has bounced Undeliverable mail messages Κλείνω εν το έχεις σώσει ακόµα Πρέπει να το αλλάξεις/συντάξεις πρώτα Πρέπει να κάνεις διαγραφή πρώτα Πώς το ξεφορτώνοµαι/ ξεφορτωνόµαστε αυτό; Αυτό το µηνύµα αναπήδησε Ηλεκτρονικά µηνύµατα που δεν ελήφθησαν The sound file is too big! Το αρχείο ήχου είναι πολύ µεγάλο! The video file won t run Το αρχείο βίντεο δεν τρέχει

6 Interpersonal Interactive language What shall we call it? (e.g. the file) Which option? Shall we spell check? What shall we do next? That s a good idea! That s not a good idea! It s brilliant/great, fantastic etc. Its awful/ridiculous/stupid It s boring Pass the dictionary That s enough/stop it! That s not right/that s right That s easy That s difficult/hard Γλώσσα ιαπροσωπικής Αλληλεπίδρασης Πώς θα τ ονοµάσουµε; (π.χ το αρχείο) Ποιά επιλογή; Θα κάνουµε έλεγχο ορθογραφίας; Τι κάνουµε µετά; Καλή ιδέα! εν είναι καλή ιδέα! Είναι καταπληκτικό/υπέροχο, φανταστικό κ.τ.λ Είναι απαίσιο/γελοίο/ ηλίθιο Είναι βαρετό ώσε µου το λεξικό Αρκετά/ σταµάτα! εν είναι σωστό/ είναι σωστό Είναι εύκολο Είναι δύσκολο/σκληρό Save your file! Σώσε το αρχείο σου! Listen Try this/that Can you.? Show me how Why don t you? Άκουσε οκίµασε αυτό/εκείνο Μπορείς ; είξε µου πως Γιατί δεν ;

7 Be quiet Don t do that Wait/Hang on Press this It s my turn/your turn No, you had your go yesterday Move over please Which one is it? Where shall we go? There s something wrong here Why not? I m not doing that. It s daft/boring No, no let me do it (take it, write it) Ησυχία Μην το κάνεις αυτό Περίµενε/ µισό λεπτό Πάτησε αυτό Είναι η σειρά µου/σειρά σου Όχι, εσύ δοκίµασες χτες Κάνε πέρα σε παρακαλώ Ποιό απ όλα είναι; Πού θα πάµε; Υπάρχει κάποιο λάθος εδώ Γιατί όχι; εν το κάνω αυτό. Είναι χαζό/βαρετό Όχι, όχι άσε µε να το κάνω (πάρ το, γράψ το) Go on, continue/get on with it! Άντε, συνέχισε/τελείωνε! Write this Hurry up How do you spell? What does this mean? How shall we do that? Look at this! I ve done it/we ve done it Γράψε αυτό Γρήγορα Πώς γράφουµε ; Τι σηµαίνει αυτό; Πώς θα το κάνουµε; Για κοίτα! Το έκανα/το κάναµε

8 What is this? Let me type/use the keyboard Look, it s not that one That s good, do it again Shall we send it by ? Have we received a message/reply yet? Shall we search the Internet? Which search engine shall we use? Do we need a colour printout? Shall we add a hot link to? Turn the sound up/down? Τι είναι αυτό; Άσε µε να γράψω/χρησιµοποιήσω το πληκρολόγιο Κοίτα, δεν είναι αυτό Αυτό είναι καλό, κάντο πάλι Να το στείλουµε µε ; Λάβαµε µύνηµα/απαντήσαµε; Να ψάξουµε στο internet; Ποιά µηχανή αναζήτησης να επιλέξουµε; Χρειαζόµαστε έχγρωµη εκτύπωση; Να προσθέσουµε ένα hot link στο ; Άνοιξε τον ήχο/κλείσε τον ήχο Should you have any comments or observations regarding this translation please send them to the translation agency. This Sheet has been translated by Prestige Network Limited (Tel: +44 (0) ; Fax: +44 (0) ; web-site: on behalf of Becta. It is designed to support speakers of Greek in gaining access to the language of the ICT classroom. 11/2002-3/ 135-8/a/PC/0.5K British Educational Communications and Technology Agency Millburn Hill Road, Science Park, Coventry CV4 7JJ Tel: (024) Fax: (024) This sheet is freely photocopiable C Copyright Becta 2002

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...134 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...135 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ...137 TV (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)...1377 Παρακολουθηση καναλιων...137 Αναζητηση καναλιων...137 Ταξινομηση καναλιων...138 EPG (ηλεκτρονικοσ οδηγοσ προγραμματοσ)...138

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι...3 1.2 Απόδοση...4 Κεφάλαιο 2: Hardware...5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...5

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 3. More Notes on a Beginners Evening Class for Modern Greek

Greek Year 3. More Notes on a Beginners Evening Class for Modern Greek More Notes on a Beginners Evening Class for Modern Greek Dave Green 2009 Contents Introduction 3 Eating Out 4 Verb Grammar 6 Conjugation - Or "How by changing an ending you know who you're talking about"

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου! LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 18-19.304 what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς. 1 Έννοιες Συνεργασίας. Προετοιμασία για Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία

Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς. 1 Έννοιες Συνεργασίας. Προετοιμασία για Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς ECDL Online Collaboration, Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία Ο οδηγός αναφέρεται στην εγκατάσταση και χρήση των εργαλείων Διαδικτυακής Παραγωγής και Συνεργασίας. ECDL Online

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN1108-4170. L A TEX babel

ISSN1108-4170. L A TEX babel ISSN1108-4170 TÇ EÚtupon TeÜqoc 3, >Oktÿbrioc 1999 TEX Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: W L A TEX babel Επιφυλλίδα iii Σημειώσειςτοῦτυπογράφου iv Ιωάννης Δημάκος pdftex: Συνδυάζοντας την ευελιξία του PDF μετηνδύναμητου

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό. Κεφάλαιο 13: Βασικές Δικτυακές Εντολές Ένα δίκτυο αποτελείται από υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς υπολογιστές σε ένα σπίτι ή γραφείο, ή να είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Issue 1 September 2009 Lion s Roars CONTENTS Teacher s Corner > When in doubt, look it up! 2 Cover Story > The City & Guilds International

Διαβάστε περισσότερα

HP DeskJet 1125C. Getting Started Guide ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸. Οδηγός Εκκίνησης. Professional Series ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆. Read Me First!

HP DeskJet 1125C. Getting Started Guide ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸. Οδηγός Εκκίνησης. Professional Series ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆. Read Me First! HP DeskJet 1125C Professional Series Getting Started Guide Οδηγός Εκκίνησης ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸ Read Me First! ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟ! ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆ Acknowledgements Microsoft is a U.S. registered trademark

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Evaluating Specifications for Controlled Greek

Evaluating Specifications for Controlled Greek Evaluating Specifications for Controlled Greek Marina Vassiliou Institute for Language & Speech Processing Epidavrou & Artemidos 6, Maroussi, 15125 Athens, Greece mvas@ilsp.gr Stella Markantonatou Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: «Τάσεις και καινοτοµία στην Τουριστική Βιοµηχανία» - 1

Διαβάστε περισσότερα

Multi Media Builder 4.9.6a

Multi Media Builder 4.9.6a Multi Media Builder 4.9.6a Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Βασική γραμμή εργαλείων Γραμμή αντικειμένων Εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου συντεταγμένων και διαστάσεων Εκκίνηση εφαρμογής Master Page Master Top Layer

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

page 14 Educational Material from the Greek Ministry of Education (Ελληνικός Πολιτισμός 2, 2002, ΟΕΔΒ)

page 14 Educational Material from the Greek Ministry of Education (Ελληνικός Πολιτισμός 2, 2002, ΟΕΔΒ) Σ αυτό το τεύχος: Professional development (p. 4) Greek Day at Blakehurst Languages HS (p. 7) Σύντομη ιστορία στης Κωνσταντινούπολης (p. 11) Top achievers in 2007 HSC (p. 12) Term 1, 2008 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Foundation Course

Greek Foundation Course Greek Foundation Course Hara Garoufalia Middle and Howard Middle Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over

Διαβάστε περισσότερα