Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: Σκέψεις για το όνομα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: Σκέψεις για το όνομα"

Transcript

1 Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,22(1):45-49 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: Σκέψεις για το όνομα Α. Ανδριανάκος Άμ. Επ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ποικίλοι όροι χρησιμοποιούνται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία για την ονομασία της ομάδας των οροαρνητικών σπονδυλαρθριτίδων και της αγκυλωτικής σπονδυλαρθρίτιδας. Μετά από προσεκτική και συγκριτική α- νάλυση από πλευράς γραμματικής και εννοιολογικής όλων των χρησιμοποιούμενων όρων, θεωρούμε ότι στην πρώτη περίπτωση ο όρος «οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες» είναι ο ορθός για την ονομασία της γνωστής ομάδας των φλεγμονωδών ρευματικών παθήσεων, διότι περιγράφει και αναδεικνύει τα κύρια και κοινά ορολογικά, ιστολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά τους. Στη δεύτερη περίπτωση ο όρος «αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα» είναι ο ορθός, διότι πρώτον υποδηλώνει ότι η φλεγμονώδης προσβολή δεν αφορά μόνο τους σπονδύλους, αλλά και όλες τις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης, και δεύτερον περιγράφει πλήρως τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου καθώς και τη δυναμική της εξέλιξής της σε αγκύλωση της σπονδυλικής στήλης σε πολλούς ασθενείς, όχι όμως σε όλους. Ελληνική Ρευματολογία 2011, 22(1):45-49 Πυθίας 1, Αθήνα Τηλ.: Fax: Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: Σκέψεις για το όνομα Όπως είναι γνωστό, η διεθνής ιατρική ορολογία κατακλύζεται από όρους που προέρχονται από λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Πολλές φορές όμως οι αγγλικοί για παράδειγμα όροι, που προέρχονται από ελληνικές λέξεις και χρησιμοποιούνται για την περιγραφή διαφόρων νοσημάτων, δεν είναι ορθοί από γραμματικής και εννοιολογικής πλευράς. Επίσης, συχνό είναι το φαινόμενο της λανθασμένης μετάφρασης και απόδοσης στην ελληνική ιατρική βιβλιογραφία ορισμένων ελληνογενών ξένων ιατρικών όρων. Και 45

2 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: Σκέψεις για το όνομα τα δύο αυτά φαινόμενα διαπιστώνονται στην ορολογία, που χρησιμοποιείται τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική ιατρική βιβλιογραφία, και αφορά στις οροαρνητικές σπονδυλαρθριτίδες και στην αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στη διεθνή αλλά και στην ελληνική ιατρική βιβλιογραφία για την ονομασία τόσο της ομάδας των οροαρνητικών σπονδυλαρθριτίδων, όσο και του συχνότερου μέλους αυτής της ομάδας, δηλ. της αγκυλωτικής σπονδυλαρθρίτιδας 1, ποικίλλουν λόγω έλλειψης ομοφωνίας ως προς την ορθότητα καθενός από τους όρους αυτούς. Στην ελληνική βιβλιογραφία οι όροι αυτοί είναι οι εξής: «οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες ή σπονδυλαρθροπάθειες ή σπονδυλοαρθροπάθειες» και «αγκυλωτική ή αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα ή σπονδυλίτιδα ή σπονδυλαρθροπάθεια» 2-9 και στην αγγλική «seronegative spondylarthritides or spondylarthropathies or spondyloarthropathies» και «ankylosing spondylitis» 10,11. Ποιοι όμως από τους όρους αυτούς είναι ορθοί από πλευράς γραμματικής και εννοιολογικής, ώστε τελικά να επιτευχθεί ομοφωνία ως προς τη χρήση τους για την ονομασία αυτών των παθήσεων; Στην ελληνική ιατρική ορολογία οι λέξεις με την κατάληξη «-ίτιδα» σημαίνουν φλεγμονή στο όργανο ή στον ιστό, στα οποία αναφέρεται η χρησιμοποιούμενη λέξη. Αντίθετα, οι όροι που έχουν την κατάληξη «-πάθεια» σημαίνουν παθήσεις που δεν σχετίζονται με φλεγμονή και οφείλονται σε εκφυλιστικά, μεταβολικά ή άλλα μη φλεγμονώδη αίτια. Στην ομάδα των οροαρνητικών σπονδυλαρθίτιδων περιλαμβάνονται ορισμένες φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις, όπως η αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, η αντιδραστική αρθρίτιδα και η εντεροπαθητική αρθρίτιδα, διότι έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά. Τα κύρια και κοινά ορολογικά, ιστολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά των οροαρνητικών σπονδυλαρθριτίδων είναι η απουσία ρευματοειδούς παράγοντα από τον ορό του αίματος των ασθενών, η φλεγμονή στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις, στις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης, σε περιφερικές αρθρώσεις και στις ενθέσεις, δηλ. στις θέσεις πρόσφυσης του ινώδους δακτυλίου του μεσοσπονδυλίου δίσκου και των συνδέσμων πάνω στους σπονδύλους, αλλά και διαφόρων τενόντων πάνω σε οστά, καθώς και η προσβολή ορισμένων εξωσπονδυλικών οργάνων. Επομένως, ο όρος «οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες» είναι ο ορθός, διότι περιγράφει και αναδεικνύει τα κύρια και κοινά γνωρίσματα αυτών των παθήσεων. Αντίθετα, οι όροι «οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες» ή απλώς «σπονδυλαρθροπάθειες» ή «σπονδυλοαρθροπάθειες» δεν είναι ορθοί, διότι δεν υποδηλώνουν ότι η φλεγμονή είναι το βασικό ιστολογικό χαρακτηριστικό αυτών των παθήσεων. Ο τελευταίος μάλιστα όρος εμπεριέχει και το γραμματικό λάθος της μη συναίρεσης δύο διαδοχικών φωνηεντικών φθόγγων, που ανήκουν σε διαφορετικές συλλαβές των λέξεων «σπόνδυλος» και «αρθροπάθεια» από τις οποίες προέρχεται η σύνθετη λέξη «σπονδυλαρθροπάθεια». Το θέμα του ορθού όρου για την ονομασία της αγκυλωτικής σπονδυλαρθρίτιδας μας είχε απασχολήσει αρχικά, όταν μελετήσαμε τόσο την κυτταρική όσο και τη χυμική ανοσία σε ασθενείς με τη νόσο αυτή 2,3, καθώς και σε συγγενείς τους 4,5, και αργότερα στις ελληνικές εκδόσεις του «Primer on the Rheumatic Diseases», 9th και 12th edition, το 1993 και το 2005 αντίστοιχα 6,7. Μετά από προσεκτική μελέτη και συγκριτική ανάλυση των διαφόρων όρων που χρησιμοποιούνται για την ονομασία αυτής της νόσου, θεωρούμε ότι ο όρος «αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα» είναι ο ορθός και όχι οι όροι «αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα ή σπονδυλίτιδα ή σπονδυλαρθροπάθεια» για τους παρακάτω λόγους: α) Τα κύρια και χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου είναι η φλεγμονώδης οσφυαλγία και η δυσκαμψία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, η οποία στα πλαίσια της φυσικής πορείας της νόσου μπορεί να επεκτείνεται ανιόντως και να εξελίσσεται προκαλώντας περιορισμό της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης και τελικά, μετά από αρκετά χρόνια, αγκύλωσή της όχι στο 46

3 Α. Ανδριανάκος σύνολο των ασθενών, αλλά περίπου στα 2/3 αυτών 11. Σήμερα βέβαια η εξέλιξη αυτή, όπως διαπιστώνεται στην κλινική πράξη, έχει τροποποιηθεί με τη χρήση των αντι-tnf παραγόντων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. Ωστόσο, ο όρος που αναφέρεται στην ονομασία της νόσου θα πρέπει να υποδηλώνει τα κύρια γνωρίσματά της, δηλ. τη φλεγμονή, τη δυσκαμψία, και τη δυναμική της εξέλιξης της νόσου σε αγκύλωση της σπονδυλικής στήλης. β) Το βασικό κλινικό και ιστολογικό χαρακτηριστικό της νόσου είναι η φλεγμονή, που εντοπίζεται όχι μόνο στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις, στις αποφυσιακές αρθρώσεις των σπονδύλων και σε περιφερικές αρθρώσεις, αλλά και στις άλλες αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης, όπως είναι οι ατλαντοαξονικές, οι πλευροσπονδυλικές και οι πλευρεγκάρσιες, καθώς και στις ενθέσεις του ινώδους δακτυλίου του μεσοσπονδυλίου δίσκου και διαφόρων συνδέσμων και τενόντων πάνω σε οστά. Επιπλέον, σε αρκετούς ασθενείς η φλεγμονώδης εξεργασία μπορεί να εντοπίζεται και σε εξωσπονδυλικά όργανα, όπως είναι τα μάτια, το έντερο και η καρδιά. Επομένως, είναι σαφές ότι ο όρος «σπονδυλαρθρίτιδα» είναι ο ορθός, διότι αποδίδει και περιγράφει όχι μόνο τη βασική ιστολογική αλλοίωση της νόσου, δηλ. τη φλεγμονή, αλλά και τις χαρακτηριστικές ε- ντοπίσεις της. Αντίθετα, ο όρος «σπονδυλίτιδα» δεν είναι ορθός, διότι σημαίνει ότι η φλεγμονή εντοπίζεται μόνο σε σπόνδυλο ή σπονδύλους, ενώ ο όρος «σπονδυλαρθροπάθεια» δεν είναι επίσης ορθός, διότι δεν σημαίνει φλεγμονή, αφού στερείται της χαρακτηριστικής για τη φλεγμονή κατάληξης «-ίτιδα». γ) Η λέξη «αγκύλωση» προέρχεται από το ρήμα αγκυλώνω 12 και στην κυριολεξία σημαίνει κύρτωση, καμπύλωση 12,13, ενώ ως ιατρικός όρος σημαίνει «ανικανότητα κινήσεως μιας αρθρώσεως» 12, ή, το ίδιο, «αναστολή της λειτουργίας μιας αρθρώσεως, ακαμψία λόγω θραύσματος οστού ή χόνδρου που έχει παγιδευτεί ανάμεσα στις άκρες των οστών ή λόγω κάκωσης ή νόσου των αρθρώσεων» 13. Είναι αυτονόητο ότι, όταν η λέξη «αγκύλωση» χρησιμοποιείται σε ιατρικά κείμενα, έχει σαφώς, ως ιατρικός όρος, την παραπάνω και μόνο έννοια και καμία άλλη. Η επιχειρηματολογία σε πρόσφατο σχετικό άρθρο 9 κατά του όρου «αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα» και υπέρ του όρου «αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα» είναι αντιφατική. Στην πρώτη περίπτωση ο συγγραφέας του άρθρου, χρησιμοποιώντας τη λέξη «αγκύλωση» με την κατά κυριολεξία έννοιά της, δηλ. ότι «αγκύλωση σημαίνει κύρτωση, καμπύλωση», υποστηρίζει ότι ο όρος «αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα» δεν είναι ορθός, επειδή θεωρεί ότι «δεν είναι μόνο η κύρτωση της σπονδυλικής στήλης (το τελικό σχεδόν αποτέλεσμα της νόσου) που πρέπει να αποδώσει ο όποιος όρος χρησιμοποιηθεί για την ονομασία της νόσου». Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση, χρησιμοποιώντας τη λέξη «αγκύλωση» με την έννοιά της ως ιατρικού όρου, δηλ. ότι «αγκύλωση σημαίνει αναστολή της λειτουργίας μιας αρθρώσεως», διατείνεται ότι ο ορθός όρος είναι εκείνος της «αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας». δ) Το επίθετο «αγκυλωτικός» 14 («ankylotic» 15,16 ), όπως και η λέξη «αγκύλωση», παράγεται από το ρήμα (αρχ.) αγκυλώ (-όω) ή (νεοελλ.) αγκυλώνω με την παραγωγική κατάληξη «-τικός», σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής γραμματικής και την αρχή της αναλογικότητας, όπως π.χ. τα επίθετα δηλωτικός (από το δηλόω, -ώ), υπνωτικός (από το υπνόω, -ώ), συμπαθητικός (από το συμπαθέω, -ώ, και πλείστα άλλα 17,18. Τα επίθετα αυτά σημαίνουν «ικανότητα, κλίση, τάση ή επιτηδειότητα σ αυτό που δηλώνει το ρήμα» 18,19. Έτσι, το επίθετο αγκυλωτικός σημαίνει «αυτός που έχει την ικανότητα ή την τάση να κάνει αγκύλωση». Επομένως, από γραμματικής και εννοιολογικής πλευράς ο όρος «αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα» είναι ο ορθός, διότι υποδηλώνει πλήρως τα κύρια κλινικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά της νόσου και τις εντοπίσεις της φλεγμονής, καθώς και τη δυναμική της εξέλιξης της νόσου σε αγκύλωση της σπονδυλικής στήλης σε πολλούς, αλλά όχι σε όλους τους ασθενείς. ε) Τέλος, η λέξη «αγκυλοποιητική» είναι σύνθετη 47

4 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: Σκέψεις για το όνομα και παράγεται από το επίθετο «αγκύλος» και το λεξικό επίθημα «-ποιητικός». Το επίθετο «αγκύλος, -η, -ο» παράγεται από τη λέξη «άγκος» (=το κυρίως καμπύλον ή κοίλον) 20 και σημαίνει «κυρτός, καμπύλος, γαμψός» 21. Επομένως, ο προτεινόμενος όρος «αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα» 9 σημαίνει ότι η νόσος «ποιεί, δηλ. δημιουργεί, αγκύλη, δηλ. κυρτή, σπονδυλική στήλη». Η εξέλιξη όμως σε κυρτή σπονδυλική στήλη δεν αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της νόσου, αφού κύρτωση της θωρακικής και κυρίως της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης αναπτύσσεται σε μικρό ποσοστό των ασθενών στα τελικά στάδια της νόσου, και σχετίζεται τόσο με την αγκύλωση όσο, και κυρίως, με την κακή στάση του σώματος ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου (χρησιμοποίηση μαξιλαριών κ.λπ.). Επομένως, ο όρος «αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα» δεν είναι δόκιμος, διότι δεν υποδηλώνει τη δυναμική της εξέλιξης της νόσου σε αγκύλωση της σπονδυλικής στήλης. Συμπερασματικά, από την παραπάνω συγκριτική ανάλυση των όρων «αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα» και «αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα ή σπονδυλίτιδα ή σπονδυλαρθροπάθεια» από πλευράς γραμματικής και εννοιολογικής, προκύπτει ότι ο ορθός όρος είναι ο πρώτος, διότι πρώτον υποδηλώνει το ορθόν, ότι δηλ. η φλεγμονώδης προσβολή δεν αφορά μόνο τους σπονδύλους, αλλά και όλες τις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης, και δεύτερον περιγράφει πλήρως τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου καθώς και τη δυναμική της εξέλιξής της σε αγκύλωση της σπονδυλικής στήλης σε πολλούς ασθενείς, όχι όμως σε όλους. Τέλος, ο όρος «οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες» είναι ο ορθός για την ονομασία της γνωστής ομάδας των φλεγμονωδών ρευματικών παθήσεων, διότι περιγράφει και αναδεικνύει τα κύρια και κοινά γνωρίσματά τους. ABSTRACT Ankylosing spondyl: Some thoughts for the name Andrianakos A Hellenic Foundation for Rheumatological Research Several terms for naming the group of inflammatory rheumatic diseases called seronegative spondylarthritides and its main member, i.e. ankylosing spondylitis, have been used in the international and Greek medical literature. After careful and comparative consideration and analysis of the various terms used for the above purpose, we propose that the term seronegative spondylarthritides is the correct one for naming this group of diseases, since firstly the Greek word spondylarthritides ending in -itides means the presence of inflammation in the joints of the spine, and secondly this term describes and reveals the common serological, histological and clinical features of theses diseases. Similarly, ankylosing spondylarthitis is the correct term for this disease, since the Greek word spondylarthitis, ending in -itis, means the presence of inflammation and describes correctly that the inflammarory process is involving not only the vertebrae (spondylos), but also all the joints of the spine, including the sacroiliac ones. Ηellenic Rheumatology 2011, 22(1): ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Andrianakos A, Trontzas P, Christoyiannis F, et al. Prevalence of rheumatic diseases in Greece: A cross-sectional population-based epidemiological study. The ESORDIG study. J Rheumatol 2003; 30: Ανδριανάκος Α, Παθούλη Χ, Μαρκέτος Σ, Μερίκας Γ, Κομνηνός Ζ. In vivo και in vitro μελέτη της κυτταρικής ανοσίας στην αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα. Πρακτικά VII Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας. Αθήνα 1981, σελ Παθούλη Χ, Ανδριανάκος Α, Γέμου Β, Μαρκέτος Σ, Κομνηνός Ζ. Μελέτη της χυμικής ανοσίας και παραγόντων του συμπληρώματος στην αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα. Πρακτικά VII Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας. Αθήνα 1981, σελ Ανδριανάκος Α, Παθούλη Χ, Ρενιέρη Ν, Μαρκέτος Σ, Κομνηνός Ζ. In vivo και in vitro μελέτη της κυτταρικής ανοσίας σε συγγενείς ασθενών με αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα. Πρακτικά VII Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας. Αθήνα 48

5 Α. Ανδριανάκος 1981, σελ Παθούλη Χ, Ανδριανάκος Α, Σταυροπούλου-Γκιόκα Α, Γέμου Β, Μαρκέτος Σ, Κομνηνός Ζ. Χυμική ανοσία και παράγοντες του συμπληρώματος σε συγγενείς ασθενών με αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα. Πρακτικά VII Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας. Αθήνα 1981, σελ Ανδριανάκος ΑΑ, Ντάντης ΠΧ. Αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα και οροαρνη-τικές σπονδυλαρθρίτιδες. Σε: Ρευματολογία (Primer on the Rheumatic Diseases, 9th edition), Ανδριανάκος ΑΑ (Επ. Εκδ.), Επιστημονικές Εκδόσεις «Δρ. Κ. Παρισιάνος», Αθήνα 1993, σελ Τρόντζας ΠΙ. Οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες: Γ. Αγκυλωτική σπονδυλαρ-θρίτιδα. Σε: Ανδριανάκος ΑΑ, Βουδούρης ΚΠ (Επ. Εκδ.). Ρευματολογία (Primer on the Rheumatic Diseases, 12th edition). Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2005, σελ Πατρίκος Δ. Θεραπεία αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθροπάθειας. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας, 17η σειρά. Ελλ. Ρευματολογία, Συμπληρωματικό τεύχος. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009, σελ Πατρίκος ΔΚ. Αγκυλοποιητική ή αγκυλωτική σπονδυλίτιδα ή σπονδυλαρθρίτιδα μήπως σπονδυλαρθροπάθεια ή σπονδυλοαρθροπάθεια; Ελλ. Ρευματο-λογία 2010; 21: Van der Linden S, Van der Heijde D. Classification of spondyloarthropathies. In: Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH, editors. Rheumatology. 3rd ed. Edinburgh: Mosby; 2003, p Van der Heijde D. Ankylosing spondylitis: A. Clinical features, In: Klippel JH, Stone JH, Crofford LJ, White PH, editors. Primer on the Rheumatic Diseases. 13th ed. Arthritis Foundation. Springer; 2008, p Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα. Λήμματα αγκυλώνω, αγκύλωση. Αθήνα, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, 1980, 2: Μπαμπινιώτης Γ. Λήμμα αγκύλωση. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 2η Έκδ. Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., 2002, σελ Μιχαηλίδης Γ. Αγγλοελληνικόν Λεξικόν των Ιατρικών Όρων. Έκδοση τέταρτη. Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, σελ Webster s Third New International Dictionary of the English Language. Merriam-Webster Inc. Mass.: Springfield; 1986, p Dorland s Illustrated Medical Dictionary. 24th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1965, p Νεοελληνική Γραμματική. Αναπροσαρμογή της μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη. Αθήνα, Έκδοση ΙΖ, Ο.Ε.Δ.Β., 1994, σελ Τζάρτζανος ΑΑ. Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσης. Αθήνα, Εκδόσεις Κ. Κακουλίδη, σελ Οικονόμου ΜΧ. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής. Αθήνα,Ο.Ε.Δ.Β., σελ Liddell HG, Scott R. Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης μεταφρασθέν εκ της Αγγλικής εις την Ελληνικήν υπό Μόσχου.ΞΠ. Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος «Ι. Σιδέρης», Τόμος 1: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα. Λήμμα αγκύλος. Αθήνα, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, 1980, 2:44. 49

Ψωριασική Νόσος: Ψωριασική Αρθρίτιδα και Ψωρίαση

Ψωριασική Νόσος: Ψωριασική Αρθρίτιδα και Ψωρίαση Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(2):192-117 2008,19(3):192-202 Ψωριασική Νόσος: Ψωριασική Αρθρίτιδα και Ψωρίαση Δ.Ι. Γουλές 1 Α. Κατσάμπας 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δερματική ψωρίαση συχνά συνοδεύεται από ψωριασική

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγική κατάληξη -ῖτις/-ίτιδα στην ιατρική ορολογία. The derivational ending -ῖτις/-ίτιδα in medical terminology. Τατιάνα Βαλεοντή ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παραγωγική κατάληξη -ῖτις/-ίτιδα στην ιατρική ορολογία. The derivational ending -ῖτις/-ίτιδα in medical terminology. Τατιάνα Βαλεοντή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παραγωγική κατάληξη -ῖτις/-ίτιδα στην ιατρική ορολογία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τατιάνα Βαλεοντή Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η παραγωγική κατάληξη -ῖτις/-ίτιδα, η οποία στο πλαίσιο της ιατρικής ορολογίας εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Copyright 2007 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ε. Γιαβασόπουλος 1, Ο. Μανίκου 2 1. Νοσηλευτής Τ.Ε. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Αναισθησιολογίας & Ιατρείου Πόνου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ-ΨΩΡΙΑΣΗ

ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ-ΨΩΡΙΑΣΗ 21 ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ-ΨΩΡΙΑΣΗ Δημήτρ. Ι Γουλές Δεσπ. Παυλοπούλου Ρευματολόγος Ειδ/νη Ιατρός ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ Περίληψη Η δερματική ψωρίαση συνοδεύεται από ψωριασική αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: από τη διάγνωση στη θεραπεία

Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: από τη διάγνωση στη θεραπεία Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(1):41-53 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: από τη διάγνωση στη θεραπεία Α. Κουτρούμπας Λ. Ι. Σακκάς Περίληψη Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα ταξινομείται στις οροαρνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α Σύγκριση Κρήτης-Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεαρός άνδρας 28 ετών προσήλθε στον αξονικό τομογράφο με πόνο στη ράχη η οποία εντείνεται κατά την ύπτια θέση. Επίσης αυτός ο πόνος είναι η αιτία να ξυπνάει από

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑ 2008 1 Ευχαριστήρια Ευχαριστώ θερµά

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG

Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG ΙΑΤΡΙΚΗ 2003;84:18-206 Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG Α. Ανδριανάκος, Π. Τρόντζας, Φ. Χριστογιάννης, Π. Ντάντης, Κ. Βουδούρης, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΩΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 15 KEΦΑΛΑΙΟ B ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Γ. ΒαϊOπουλος Μ. ΚανAκης Χ. ΦλοYδας Οι αθλητικές δραστηριότητες που αφορούν στα αθλήματα του υγρού στίβου λαμβάνουν χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Μηχανισμοί και επιπτώσεις εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δίσκου 8

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Μηχανισμοί και επιπτώσεις εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δίσκου 8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ, Τόμος 27, Τεύχος 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1 Οδηγίες προς συγγραφείς 2 Γράμμα από τον εκδότη 6 Μηχανισμοί και επιπτώσεις εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δίσκου 8 Οστεοπόρωση σε νέους ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Μέθοδος διάγνωσης του Συνδρόμου της Ειδικής Αναπτυξιακής Δυσλεξίας (Σ.Ε.Α.Δ) στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος Η αθλητική ορολογία της ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δανείων, κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη 3

Σημείωμα του Εκδότη 3 Τόμος 10 Τεύχος 2 Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ: 6443 EΚΔΟΤΗΣ: ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ McKENZIE ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Τηλ/Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ...

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ... 35 ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ... Δημ. Ι. Γουλές Ρευματολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Παν. Αθηνών Για την καλύτερη κατανόηση της εισηγήσεως μας κρίθηκε σκόπιμο το κείμενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας

Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας Á íá óêü ðç óç EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(3):227-245 Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας Ε. ΚΑΤΣΗ Α. ΚΑΡΟΚΗΣ Τμήμα Government

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Πτυχιακη εργασία ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 45500 Τηλ: 26510-50712 & 50710, Fax: 26510-50734 e-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr Θέμα: Ψυχοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK

DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK 1 Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ελένη Ευθυμίου Μαριάννα Κατσογιάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μελέτη των ποικίλων ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη και χρήση ορολογίας συμβάλλει στην προβολή μίας σειράς

Διαβάστε περισσότερα

gjxydo@uoi.gr, mpavlakou@upatras.gr

gjxydo@uoi.gr, mpavlakou@upatras.gr Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ * Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος 1 & Μαρία Παυλάκου 2 1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ρόλος της λεπτίνης στην παθογένεια της ρευματοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Επιμέλεια: ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Ε.Μ: 14652 Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 vima asklipiou.gr Σελίδα 260 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΠIE) Transient ischemic stroke (TIE) Ω ς παροδικό

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικογραφία και ορολογία: Συμπεράσματα από τη σύγκριση δύο σύγχρονων νεοελληνικών λεξικών

Λεξικογραφία και ορολογία: Συμπεράσματα από τη σύγκριση δύο σύγχρονων νεοελληνικών λεξικών Λεξικογραφία και ορολογία: Συμπεράσματα από τη σύγκριση δύο σύγχρονων νεοελληνικών λεξικών Χριστόφορος Χαραλαμπάκης (Προσκεκλημένος ομιλητής του 8 ου Συνεδρίου) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εισήγηση αυτή εξετάζεται από

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες

Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες Θάνος Μεντζελόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα