6 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας"

Transcript

1

2

3 6 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι για διευκόλυνση του αναγνωστικού κοινού τύποι που σε άλλες γραμματικές ή τα σχολικά εγχειρίδια δίνονται εν συντομία (π.χ. κλίση αντωνυμιών), εδώ τα παραθέτουμε αναλυτικά. Ακόμη επιχειρήσαμε να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο παραστατικά και κατάλληλα παραδείγματα κυρίως στο τυπολογικό και το συντακτικό, ούτως ώστε να μην υποβάλλονται οι χρήστες σε καμία σύγχυση. Στο τέλος του βιβλίου παραθέτουμε ένα Παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει: α) έναν κατάλογο ανωμάλων ρημάτων και β) κείμενα προς εξάσκηση από διάφορους Λατίνους συγγραφείς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που είτε στήριξαν την προσπάθειά μου είτε με βοήθησαν ηθικά και υλικά. Πρώτα πρώτα πρέπει να ευχαριστήσω την κ. Ρ. Παπαδάτου, φιλόλογο Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία μ εφοδίασε με τις πρώτες και βασικές γνώσεις αλλά κυρίως με την αγάπη για αυτή τη γλώσσα. Ύστερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ε. Καρακάση, Λέκτορα της Λατινικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ., ο οποίος με μύησε ακόμη βαθύτερα στην ομορφιά των λατινικών γραμμάτων. Αισθάνομαι ακόμη υπόχρεος απέναντι στους κ.κ. Δ. Κ. Ράιο, Καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας στο Παν/μιο Ιωαννίνων, απ τον οποίο διδάχθηκα αρκετά ειδικά σημεία της Λατινικής Γραμματικής και χάρη σ αυτόν αυτό το εγχειρίδιο απέφυγε αρκετά λάθη, Ε. Χουλιαρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπυρολογίας στο Παν/μιο Ιωαννίνων, Ε. Γκαστή, Επίκουρο Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας στο Παν/μιο Ιωαννίνων, και Μ. Παπαδημητρίου, Επίκουρο Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας. Όλοι οι προαναφερθέντες υπήρξαν σημαντικές επιδράσεις στη ζωή μου και σίγουρα με βοήθησαν να αγαπήσω ακόμη περισσότερο αυτή την υπέροχη λογοτεχνία, η οποία έχει τόσα πολλά να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Δε θα μπορούσα όμως να κλείσω αυτόν τον Πρόλογο δίχως να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την υλική της συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια καθώς και τον εκδοτικό οίκο Ζήτη, ο οποίος ανέλαβε την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. Τέλος, θα ήταν μεγάλη μου παράλειψη αν δεν ευχαριστούσα τις συναδέλφους και φίλες, Ι. Περαματζή και Δ. Ε. Παπακωνσταντίνου καθώς και τους φίλους μου κ.κ. Σ. Κ. Πέτσιο και Π. Κατσουλάκη για υλικοτεχνικές συμβουλές στη συγγραφή. Η σημαντικότερη ωστόσο βοήθεια των παραπάνω φίλων ήταν η πίστη τους στο εγχείρημά μου, η οποία με βοήθησε σε καιρούς που ήμουν στα πρόθυρα να σταματήσω την παρούσα εργασία. Πρέπει να σημειώσουμε ακόμη ότι μεγάλη οφειλή χρωστούμε στον αείμνηστο καθηγητή Θ. Α. Κακριδή, του οποίου η

4 Πρόλογος 7 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης (Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα χχ) υπήρξε βασικός αρωγός και πολύτιμος σύμβουλος, αφού μέχρι σήμερα είναι ο μόνος αξιόπιστος και πλήρης οδηγός για τη Λατινική γλώσσα στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω την ευχή μου αυτό το βιβλίο να καταστεί ένα κατάλληλο βοήθημα για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Ελπίζω να διαβαστεί και να κριθεί ούτως ώστε να μπορέσει να διορθωθεί, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση την ολοκληρωτική ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη τη φέρει ο συγγραφέας. Το παρόν εγχειρίδιο αφιερώνεται ολόψυχα σε όλους αυτούς που στήριξαν τις Λατινικές σπουδές και σ αυτούς που με πίστεψαν. Ελπίζω να μην τους απογοητεύσω. Πύργος Ηλείας Ανδρέας Γ. Πανουτσόπουλος

5

6 10 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας Β. Παραθετικά επιρρημάτων Κεφάλαιο ΙΒ : Οι αντωνυμίες Η προσωπική αντωνυμία Οι κτητικές αντωνυμίες Οι δεικτικές αντωνυμίες Οι οριστικές αντωνυμίες Οι αναφορικές αντωνυμίες Οι ερωτηματικές αντωνυμίες Οι αόριστες αντωνυμίες Ι. Οι αόριστες ουσιαστικές αντωνυμίες II. Οι αόριστες επιθετικές αντωνυμίες Κεφάλαιο ΙΓ : Τα αριθμητικά Κεφάλαιο ΙΔ : Το ρήμα Εισαγωγικά στο ρήμα Ρήματα α συζυγίας Ρήματα β συζυγίας Ρήματα γ συζυγίας Ρήματα δ συζυγίας Ονοματικοί και ρηματικοί τύποι α. Το απαρέμφατο β. Η μετοχή γ. Το σουπίνο δ. Το γερούνδιο ε. Το γερουνδιακό Κεφάλαιο ΙΕ : Ρήματα με ιδιαιτερότητες στην κλίση τους Το ρήμα sum Το ρήμα possum Το ρήμα eo Το ρήμα fio Το ρήμα fero Τα εις io ρήματα (e.g. facio) Ημιαποθετικά ρήματα Αποθετικά ρήματα Το ρήμα volo

7 Περιεχόμενα Το ρήμα nolo Το ρήμα malo Το ρήμα edo Ελλειπτικά ρήματα Απρόσωπα ρήματα Η περιφραστική συζυγία Κεφάλαιο ΙΣΤ : Τα άκλιτα μέρη του λόγου Επιρρήματα Προθέσεις Σύνδεσμοι Επιφωνήματα Μέρος ΙΙΙ: Συντακτικό Κεφάλαιο ΙΖ : Η πρόταση και οι όροι της Κεφάλαιο ΙΗ : Οι ονοματικοί προσδιορισμοί Κεφάλαιο ΙΘ : Η χρήση των πτώσεων Α. Οι ορθές πτώσεις Η ονομαστική Η κλητική Β. Οι πλάγιες πτώσεις Η γενική Η δοτική Η αιτιατική Η αφαιρετική Κεφάλαιο Κ : Η εκφορά των διαφόρων προσδιορισμών Η συνοδεία Η ύλη Η καταγωγή Το έγκλημα και η ποινή Η αξία Ο σκοπός Η αναφορά

8 12 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας 8. Ο τρόπος Το όργανο και το μέσο Η σύγκριση Η αιτία Ο τόπος Ο χρόνος Κεφάλαιο ΚΑ : Η χρήση των αντωνυμιών Οι προσωπικές αντωνυμίες Οι δεικτικές αντωνυμίες Οι κτητικές αντωνυμίες Κεφάλαιο ΚΒ : Το ρήμα Διαθέσεις Οι χρόνοι Οι εγκλίσεις Κεφάλαιο ΚΓ : Η σύνταξη του ρήματος α. Ενεργητικά ρήματα β. Μέσα ρήματα γ. Παθητικά, αποθετικά και ουδέτερα ρήματα Κεφάλαιο ΚΔ : Η σημασία των χρόνων και των εγκλίσεων του ρήματος Οι χρόνοι της οριστικής στις ανεξάρτητες προτάσεις Οι χρόνοι της οριστικής στις εξαρτημένες προτάσεις Οι εγκλίσεις Κεφάλαιο ΚΕ : Η σύνδεση των προτάσεων Κεφάλαιο ΚΣΤ : Οι δευτερεύουσες προτάσεις Οι συμπερασματικές προτάσεις Οι βουλητικές προτάσεις Οι παραβολικές προτάσεις Ι. Απλές παραβολικές προτάσεις ΙΙ. Υποθετικές παραβολικές προτάσεις Οι υποθετικές προτάσεις Οι εναντιωματικές προτάσεις Οι παραχωρητικές προτάσεις Οι χρονικές προτάσεις

9 Περιεχόμενα Οι αιτιολογικές προτάσεις Οι τελικές προτάσεις Οι προτάσεις του quominus και του quin Οι ενδοιαστικές προτάσεις Ευθείες ερωτηματικές προτάσεις (ή ευθείες ερωτήσεις) Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις (ή πλάγιες ερωτήσεις) Αναφορικές προτάσεις Ι. Αναφορικές επιθετικές προτάσεις ΙΙ. Αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις ΙΙΙ. Αναφορικές ουσιαστικές προτάσεις Κεφάλαιο ΚΖ : Οι ονοματικοί / ρηματικοί τύποι Το απαρέμφατο Η μετοχή Ι. Τα είδη των μετοχών Α. Η επιθετική μετοχή Β. Η κατηγορηματική μετοχή Γ. Η επιρρηματική μετοχή ΙΙ. Ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση Το γερούνδιο Το γερουνδιακό Το σουπίνο Κεφάλαιο ΚΗ : Ο πλάγιος λόγος Κεφάλαιο ΚΘ : Πλαγιασμένοι υποθετικοί λόγοι Κεφάλαιο Λ : Φαινόμενα της λατινικής γλώσσας (λατινισμοί) Η αφαιρετική απόλυτος (χρονική μετοχή) Ι. Γνήσια και νόθος αφαιρετική απόλυτος χρονική μετοχή ΙΙ. Ιδιόμορφη (ή ιδιάζουσα ή ατελής) αφαιρετική απόλυτος χρονική μετοχή Η χρήση του cum I. cum και υποτακτική (cum ο περιστασιακός) ΙΙ. cum και οριστική (cum ο χρονικός) Η αλληλοπάθεια Η αυτοπάθεια

10 14 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας Κεφάλαιο ΛΑ : Οι προθέσεις Μέρος IV: Ετυμολογικό Κεφάλαιο ΛΒ : Παραγωγή Παράγωγα ουσιαστικά Παράγωγα επίθετα Παράγωγα ρήματα Κεφάλαιο ΛΓ : Σύνθεση Παράρτημα 1. Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων Συμφωνία της δεικτικής και της αναφορικής αντωνυμίας με το ουσιαστικό προς το οποίο αναφέρονται Ασκήσεις Βιβλιογραφία

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ευκαιρία που μάς δίνεται να παρουσιάσουμε τη Γραμματική της Λατινικής γλώσσας στο παρόν εγχειρίδιο, θελήσαμε να δώσουμε και μία Εισαγωγή με συνοπτικά στοιχεία γι αυτή τη λογοτεχνία, της οποίας όργανο υπήρξε η συγκεκριμένη γλώσσα. Κατ αρχήν με τον όρο Λατινική γλώσσα εννοούμε τη γλώσσα που μιλούσαν οι κάτοικοι της περιοχής του Λατίου. Είναι μάλιστα απορίας άξιον ότι ενώ, για να δηλώσουν την εθνικότητά τους, χρησιμοποιούσαν το επίθετο Ρωμαίος, για τη γλώσσα τους διατήρησαν το επίθετο Λατινική 1. Αυτή η γλώσσα 2, όπως και οι κάτοικοι που τη μιλούσαν, πέρασε από διάφορα στάδια, καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσει και άλλες τοπικές ιταλικές γλώσσες 3. Όμως, η Ρωμαϊκή γλώσσα ήταν αυτή που επικράτησε, παρ όλη την αρχική της βαρβαρότητα 4, κυρίως εξαιτίας των κατακτήσεων της Ρώμης. Έτσι, σε σύντομο χρονικό διάστημα η Λατινική Ρωμαϊκή γλώσσα ήταν η επιβληθείσα σε όλους τους κατεκτημένους πληθυσμούς πλην του ελληνικού ή των εξελληνισμένων 5, αφού Ελληνική και Λατινική πάντα συμβάδιζαν ακόμη και στα χρόνια που η Λατινική είχε την πρώτη θέση. 1. Σχετικά με το θέμα αυτό βλ. L. Bieler, Ιστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας, μτφρ. Ἀ. Σκιαδᾶς, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα , σελ. 19 κ. εξ. βλ. ακόμη H. J. Rose, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, Α : Από τις ρίζες ώς την ποίηση του Αυγούστου, μτφρ. Κ. Χ. Γρόλλιος, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα , σελ Σχετικά με την ιστορία της Λατινικής γλώσσας βλ. J. Kramer, Ιστορία της Λατινικής Γλώσσας, στο Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία (γεν. εκδ. F. Graf), μτφρ. Δ. Ζ. Νικήτας, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα ( ), σελ Ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε με τον όρο διαλέκτους. Όμως δε μιλούμε για το ίδιο φαινόμενο, που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, όπου υπήρξαν τέσσερις διάλεκτοι, αλλά όλες ήταν η ίδια γλώσσα. Νομίζω λοιπόν ότι για την Ιταλία μπορούμε να μιλούμε για ιταλικές γλώσσες. 4. Ο Rose, ό. π. σελ. 16, σημειώνει: Πιθανόν όμως, αν έναν παρατηρητή του έτους 500 π.χ. ή κάπου εκεί γύρω τον ρωτούσε κανείς, ποια από αυτές νόμιζε πως ήταν λιγότερο πιθανό ότι θα μπορούσε να συναγωνιστεί κάποτε την ελληνική ως όργανο πολιτισμένου διαλόγου και ευγλωττίας, θα έλεγε τη Λατινική. 5. Δηλ. η Λατινική επιβλήθηκε σε όλη τη σημερινή Δυτική Ευρώπη με εξαίρεση κάποιες περιοχές, στις οποίες παραμένουν κάποια υπολείμματα των Κελτών και των Βάσκων. Επίσης, η Λατινική υπέκυψε και στις χώρες της Αφρικής όχι όμως από αυτές που προϋπήρχαν αυτής, αλλά κυρίως από γλώσσες νέες, κυρίως εισαγόμενες από τους Μωαμεθανούς. Πρβλ. H. J. Rose, ό. π., σελ. 17.

12 16 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας Η Λατινική ήταν η γλώσσα μιας μικρής περιοχής, του Λατίου, και είχε προέλθει από την ανάμειξη της σαβινικής (παραλλαγή της οσκικής) με μία άλλη γλώσσα συγγενική της, η οποία μιλιόταν από βάρβαρους προελληνικούς ιθαγενείς της Σικελίας. Έτσι, η Λατινική, ευρισκόμενη τόσο κοντά στην ελληνική, είχε τη δυνατότητα να εκπολιτισθεί και το κατόρθωσε 6. Πέρασε από ένα διάστημα γρήγορων αλλαγών, πράγμα αρκετά σύνηθες σε βάρβαρες γλώσσες. Οι μελετητές της θεωρούν ότι όταν έφθασε σε σημείο άξιο να μελετηθεί (από φιλολογική άποψη) είχε ήδη χάσει αρκετά στοιχεία από το τυπολογικό της, όπως κάποιες κλίσεις, καταλήξεις ρηματικών τύπων, αλλοιώσεις στις διφθόγγους της καθώς κι εκπτώσεις στις εγκλίσεις της. Παρ όλα αυτά, από τα στοιχεία που έχουν φθάσει ώς εμάς μπορούμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα, τα οποία μας πιστοποιούν την πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ Ελληνικής και Λατινικής 7. Πολύ μεγάλη σχέση παρατηρούμε σε δύο ακόμη σημεία που προσωπικά τα θεωρώ πολύ σημαντικά για την σύγκριση δύο γλωσσών: την προσωδία και τα μετρικά συστήματα. Ο τονισμός της Λατινικής είναι και αυτός μουσικός και όχι δυναμικός, όπως είναι π.χ. ο νεοελληνικός 8. Επίσης, τα μέτρα που χρησιμοποίησε η λατινική ήταν τα ίδια με την ελληνική και μάλιστα γνωρίζουμε ότι συγκεκριμένοι ποιητές προσπάθησαν πάρα πολύ ώστε έφθασαν σε σημείο τα ίδια λογοτεχνικά είδη να προσπαθούν να τα αποδώσουν με το ίδιο μέτρο. Π.χ. θυμίζουμε τον Οράτιο, ο οποίος στη λυρική ποίηση δημιούργησε την αλκαϊκή και σαπφική στροφή (μιμούμενος τον Αλκαίο και τη Σαπφώ). Είπαμε πριν ότι η Λατινική ήταν γλώσσα ακαλλιέργητη (lingua rustica), αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν είχε γραπτά μνημεία και πριν να εκλεπτυνθεί. Το πρώτο της μέτρο 6. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο τα σύμβολα του Λατινικού αλφαβήτου δεν ακολουθούν ηχητικά την ίδια σειρά με αυτά του ελληνικού αλφαβήτου, καθώς το λατινικό αλφάβητο έγινε με βάση το ελληνικό της Κύμης (Κάτω Ιταλία), ενώ το ελληνικό ακολούθησε την αττικοϊωνική διάλεκτο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το Χ στα λατινικά δεν είναι [χ] αλλά [ξ]. Βλ. παρακ. Φθογγολογικό: Το Λατινικό Αλφάβητο. 7. Εξάλλου η Λατινική όπως και η Ελληνική, η Οσκική, η Ομβρική κ.ά. γλώσσες ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. 8. Ο Rose, ό. π. σελ , υποστηρίζει ότι ο λατινικός τονισμός ήταν δυναμικός, όπως και ο αγγλικός, και ο μεταφραστής σημειώνει (ως δυναμικό) και το νεοελληνικό. Η υπόθεση αυτή μου φαίνεται επιπόλαια, καθώς αν ήταν δυναμικός δε θα υπήρχε θέμα μακρότητας και βραχύτητας, και κατ επέκταση θα χρειαζόμασταν άμεσα τα τονικά σημεία, πράγμα που δεν υφίσταται. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι στη Λατινική γλώσσα θεωρείται απαραίτητη η γνώση της ποσότητας των συλλαβών, αφού από την ποσότητα της παραλήγουσας κρίνεται και ο τονισμός της λέξης. Εξάλλου θεωρώ ότι και η αγγλική γλώσσα, ακόμη και αν δε μπορούμε να την αποκαλέσουμε μουσική, σίγουρα δυναμική δεν είναι. Αρκεί να θυμηθούμε τη λέξη father, όπου το [a] είναι μακρό και η ορθή προφορά είναι [φααδερ], ή ακόμη τη λέξη download, όπου είναι ως να ακούμε δύο τόνους στη λέξη [ντάουνλόουντ].

13 Μέρος Ι: Φθογγολογικό 17 υπήρξε ο σατούρνιος στίχος 9, και αυτό συγκρινόμενο με τον δακτυλικό εξάμετρο του Ομήρου μάς επιβεβαιώνει απλά ότι εμείς είχαμε την τύχη να μάς διασωθεί ένα μνημείο γραπτού λόγου στο τέλος μιας παράδοσης (γι αυτό και είναι τέλειο) και συγχρόνως την ατυχία να μην έχουμε στα χέρια μας κάποιο ιδιαίτερα αρχαϊκό και πρωτόγονο μνημείο, το οποίο θα ήταν πιθανώς η αρχή της παράδοσης 10. Η Λατινική γλώσσα καλλιεργήθηκε, εκλεπτύνθηκε και σύντομα, όπως δηλώσαμε, έφθασε σε σημείο να ανταγωνισθεί την Ελληνική. Δεν επρόκειτο σε καμία περίπτωση για δουλική μίμηση αλλά μόνο για δημιουργική πρόσληψη και ανταγωνισμό. Έτσι, παράλληλα με την άνθιση των litterarum latinarum γνώρισε νέα άνθιση και η ελληνική λογοτεχνία. Εξάλλου, όπως σημειώνει πολύ εύστοχα ο Κοϊντιλιανός (Inst. Orat. 10, 1, 93): Satura tota nostra est. Εκτός όμως από την ποιητική Ρωμαϊκή σάτιρα, υπάρχουν κι άλλα λογοτεχνικά είδη που μπορεί η ονομασία τους να είναι ίδια, αλλά το περιεχόμενο του είδους έχει αλλάξει ριζικά ή δεν έχει και καμία σχέση με το αντίστοιχο ελληνικό π.χ. η ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία του Προπερτίου δεν έχει καμία σχέση με την ελεγεία του Σόλωνος. Οι συνθήκες ζωής έχουν αλλάξει και τα ιδεώδη επίσης, και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τον Προπέρτιο μεγάλο ελεγειακό, ειδάλλως θα ήταν απλός μιμητής του Σόλωνος. Είναι γεγονός βέβαια ότι η Ρωμαϊκή λογοτεχνία δεν έχει να αναδείξει τα μεγάλα ονόματα της αρχαίας Ελληνικής, ας μην ξεχνούμε όμως ότι μόλις στον 18 ο αι. θεσμοθετήθηκε ο όρος πρωτότυπο ως κριτήριο ενός έργου. Από την άλλη όλα τα ρεύματα έχουν αρχή και τέλος. Η αττική τραγωδία δε μπορούσε να διατηρηθεί άλλο μετά τον Ευριπίδη και σίγουρα ο Σενέκας θα είχε αποτύχει εντελώς αν προσπαθούσε να μιμηθεί τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή ή τον Ευριπίδη, το ίδιο και ο Shakespeare αν είχε προσπαθήσει να μιμηθεί τον Σενέκα. Κλείνοντας αυτή την Εισαγωγή θα θέλαμε να σημειώσουμε δυο πράγματα ακόμη: είδαμε ότι οι Ρωμαίοι, ο populus Romanus, μιλούσε Λατινικά, η λογοτεχνία του όμως ήταν κι έμεινε Ρωμαϊκή. Ήταν μια λογοτεχνία που μπορεί να μην είχε τα λαμπρά ελληνικά ονόματα, ήταν όμως οικουμενική. Γεννήθηκε με τη γένεση του Imperium Romanum, έφθινε μαζί του, για να σημειωθεί η πλήρης πτώση της με την πτώση του. Είχε μία κοινή γλώσσα για όλα τα λογοτεχνικά της είδη, ερχόμενη 9. Ο Rose, ό. π. σελ , βασίζεται στον σατούρνιο στίχο για να αποδείξει την τονικότητα της λατινικής γλώσσας, γεγονός που δε νομίζω ότι μπορεί να μάς προσφέρει σταθερό έδαφος. 10. Δε μπορούμε να συμπεριλάβουμε στα λογοτεχνικά μνημεία τις πινακίδες της Γραμμικής Β Γραφής, καθώς δεν πρόκειται για λογοτεχνικά κείμενα, αλλά περισσότερο [πρόκειται] για διοικητικά έγγραφα.

14 18 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας σε φανερή αντίθεση με την ελληνική. Από κάποιους μελετητές (πρβλ. H. J. Rose, ό. π. σελ. 20) υποστηρίχθηκε ότι η λογοτεχνία των Ρωμαίων δεν ήταν Ρωμαϊκή, αλλά όπως κάθε μεγάλο πνευματικό κέντρο (Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Λονδίνο) συγκεντρώνει μεγάλα ταλέντα, έτσι συγκέντρωσε και η Ρώμη μη Ρωμαίους, όπως ο Κάτουλλος, ο Βιργίλιος, ο Κικέρων, ο Έννιος, κ.ά., οι οποίοι δημιούργησαν τη λατινική γλώσσα, όπως την παραλάβαμε αργότερα. Παρ όλα αυτά όμως η λογοτεχνία οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ήταν Ρωμαϊκή πέρα για πέρα, διότι η Ρώμη ήταν αυτή που έθεσε τις βάσεις και δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία αυτής της λογοτεχνίας. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Πρατίνας, ο πατέρας του σατυρικού δράματος, ήταν Σπαρτιάτης, το σατυρικό δράμα όμως, όπως και η τραγωδία και η κωμωδία, ήταν αθηναϊκά βλαστάρια. Ο Shakespeare δεν ήταν Άγγλος, αλλά η σαιξπηρική τραγωδία μόνο στο Λονδίνο άνθησε. Η Ρωμαϊκή λογοτεχνία είναι αυτή που ανέλαβε να μεταδώσει στην Δυτική Ευρώπη τον ελληνικό λόγο και αυτή που ουσιαστικά έθεσε τις βάσεις για ολόκληρο τον σύγχρονο δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό, καθώς είναι μαθηματικώς βέβαιον πως οι σύγχρονες ρωμανικές γλώσσες 11 δε θα είχαν να επιδείξουν τίποτα σπουδαίο σήμερα χωρίς τη μητέρα γλώσσα τους. Ακόμη λοιπόν και αν παραβλέψουμε όλα τα άλλα ηθικά-παιδαγωγικά νοήματα αυτής της λογοτεχνίας, που ούτως ή άλλως έχει να μάς δώσει και μάλιστα οὐκ ὀλίγα αξίζει να την μελετούμε μόνο και μόνο για το γεγονός ότι χωρίς αυτήν οι ανθρωπιστικές σπουδές (humanismus, humanitas) στις μέρες μας θα ήταν μία ουτοπία και ο άνθρωπος θα ήταν ανύπαρκτη ύλη. 11. Με τον όρο ρωμανικές γλώσσες (linguae romanae) εννοούμε τις σύγχρονες γλώσσες των χωρών της Δυτικής Ευρώπης (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία η τελευταία όχι κατ ευθείαν από τα Λατινικά αλλά μέσω της Γερμανικής), οι οποίες προήλθαν από την ομιλουμένη δημώδη λατινική (lingua Romana rustica).

15

16

17 Α ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 1 Το λατινικό αλφάβητο στην τελική του διαμόρφωση αποτελείται από τα εξής 25 γράμματα: ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ A, a α N, n εν B, b μπε O, o ο C, c κε P, p πε D, d ντε Q, q κου E, e ε R, r ερ F, f 1 εφ S, s ες G, g 2 γκε T, t τε H, h (χ) α U, u ου I, i ι V, v βε J, j γιωτ X, x εξ K, k κα Y, y 3 υ γκραίκουμ L, l ελ Z, z 4 ζήτα M, m εμ 1. Οι J. B. Greenough, G. L., Kittredge, A. A. Howard & B. L. D ooge, New Latin Grammar, College Classical Series (published by Aristide Caratzas), New Rochelle, New York 1983 αναφέρουν ότι το γράμμα F χρησιμοποιείτο για τον ήχο του αγγλικού w. Όταν το F άρχισε να χρησιμοποιείται για να αποδώσει τη φωνητική αξία του f, το V ήρθε να χρησιμοποιηθεί τόσο για το σύμφωνο w όσο και για το φωνήεν u. 2. Το γράμμα G (βλ. και σημείωση 5, επόμενη σελίδα) καθώς και το Y δεν υπήρχαν αρχικά στο λατινικό αλφάβητο. Αυτό (δηλ. το αλφάβητο) το δανείστηκαν οι Λατίνοι από τους Έλληνες της Κάτω Ιταλίας (Κύμη). Γι αυτό και οι φθόγγοι που αντιστοιχούν με τους κλασικούς ελληνικούς δεν ακολουθούν την ίδια σειρά, επειδή δηλ. εμείς ακολουθούμε το αλφάβητο της ηπειρωτικής Ελλάδος, ενώ αυτοί ακολούθησαν το αλφάβητο της Κύμης. 3. Το γράμμα Y χρησιμοποιήθηκε στα Λατινικά κατά τους χρόνους του Κικέρωνα, για να αποδώσει λέξεις που είχαν ληφθεί από τα ελληνικά και γράφονταν με υ, απ όπου και η ονομασία του: y graecum, δηλ. ύψιλον ελληνικό. 4. Το γράμμα Z χρησιμοποιήθηκε (και αυτό στους χρόνους του Κικέρωνα) μαζί με το Υ για να αποδώσει το ζ στις λέξεις που οι Λατίνοι τις πήραν από τα ελληνικά (ό. π.). Γι αυτό και τοποθετήθηκε μαζί με το Υ στο τέλος του αλφαβήτου. Οι J. B. Greenough, G. L., Kittredge, A. A. Howard & B. L. D ooge, New Latin Grammar, College Classical Series (published by Aristide Caratzas), New Rochelle & New York 1983 αναφέρουν σχετικά με το ζ: This (i. e. G) took the alphabetic place formerly occupied by Z, which had gone out of use.

18 22 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας Όπως προαναφέραμε, το λατινικό αλφάβητο που παρουσιάζουμε είναι το διαμορφωμένο πια και όχι το αρχικό. Επειδή πέρασε από διάφορα στάδια η λατινική γλώσσα συνέβησαν και στο αλφάβητό της διάφορες αλλαγές 5. 2 Από τα 25 γράμματα του λατινικού αλφαβήτου: 1) Φωνήεντα (litterae vocales ή απλώς vocales) είναι τα εξής: a, e, i, o, u, y, τα οποία προφέρονται όπως τα ελληνικά: α, ε/η, ι, ο/ω, ου, υ. 2) Σύμφωνα (litterae consonantes ή απλώς consonantes) είναι τα εξής: b, c (k), d, f, g, l, m, n, p, q, r, s, t, u (v), x, z. 3 Τα σύμφωνα c, f6, l, m, n, p, r, s, t, u, x προφέρονται όπως τα αντίστοιχα ελληνικά κ, φ, λ, μ, ν, π, ρ, σ, τ, β, ξ. Το b προφέρεται όπως το ελληνικό μπ στη λέξη μπιφτέκι, e.g. uerbum, -i. To d προφέρεται όπως το ελληνικό ντ στη λέξη ντουλάπα, e.g. dens, dentis. Το g προφέρεται όπως το ελληνικό γκ στη λέξη έγκυος, e.g. gaudeo. Το gu μετά από ένρινο n και πριν από φωνήεν προφέρεται σχεδόν ως γκβ σε μία συλλαβή μαζί με το ακόλουθο φωνήεν, e.g. sanguis, -inis. Το j προφέρεται ως ελληνικό γι στη λέξη γεια, e.g. ianua. 5. Πιο συγκεκριμένα, το γράμμα C στην αρχή είχε τη φωνητική σημασία [γκ] και όχι [κ]. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο στα αρχαϊκά λατινικά το όνομα Gaius συναντάται ως Caius. Εκείνη την περίοδο τη φωνητική αξία του [κ] είχε το γράμμα Κ. Μετά όμως το Κ εξαφανίστηκε (παρέμεινε μόνο σε ορισμένες λέξεις, όπως Kalendae) και την αξία του [γκ] την πήρε το σύμβολο G, ενώ την αξία του [κ] το γράμμα C. Τον 17 ο αιώνα, για λόγους εκπαιδευτικούς, κάποιος Γάλλος γραμματικός προχώρησε σε μία ακόμη αλλαγή: το λατινικό αλφάβητο χρησιμοποιούσε το γράμμα V, του οποίου το μικρό ήταν το u (όχι το v), τόσο για να αποδώσει τη συμφωνική φωνητική αξία [v] αλλά και τη φωνηεντική φωνητική αξία [u]. Τότε λοιπόν χωρίστηκαν και δημιουργήθηκαν τα γράμματα U, u (φωνήεν) και V, v (σύμφωνο). Κανονικά όμως στα αρχαϊκά Λατινικά το γράμμα ήταν ένα: V, u. Γι αυτό το λόγο έχουμε σε καλές κριτικές εκδόσεις TIBVLLVS και Tibullus. Ο ίδιος γραμματικός επινόησε άλλο ένα γράμμα, το J, j, για τις λέξεις εκείνες που στα αρχαϊκά λατινικά δέχονταν εμπρός από το φωνήεν ένα i, και είχαν συμφωνική αξία. Δηλ. το i έμπαινε εμπρός από φωνήεντα και ως φωνηεντικός και ως συμφωνικός φθόγγος. Εμπρός από φωνήεντα διατηρήθηκε το i, ενώ μπροστά από σύμφωνα αντικαταστάθηκε με το j. Για μία πλήρη αναλυτική παρουσίαση βλ. J. B. Greenough, G. L., Kittredge, A. A. Howard & B. L. D ooge, New Latin Grammar, College Classical Series (published by Aristide Caratzas), New Rochelle, New York 1983, σελ. 1 Ε. Α. Σκάσσης,, Ιστορική Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης (μετά διαγράμματος της ιστορίας των λατινικών ερευνών), τόμος Α, Αθήνα 1969, σελ Το γράμμα f χρησιμοποιείται στα λατινικά (όπως και στις λατινογενείς γλώσσες) μόνο σε λέξεις δικές τους. Όταν μία λέξη είναι ελληνική, τότε στη θέση του f έχουμε το γράμμα p μαζί με δασύ φθόγγο (ph), ακριβώς επειδή στην ελληνική γλώσσα ουσιαστικά το φ ήταν δασύς φθόγγος με π, e.g. Σοφοκλῆς (Sophocles).

19 Μέρος Ι: Φθογγολογικό 23 Σημείωση: Το ένα s στη μέση λέξης μεταξύ δύο φωνηέντων προφέρεται συνήθως ως ζ, e.g. musa [: μούζα], Caesar [: καίζαρ], causa [: κάουζα]. Όμως τα δυο ss στην μέση λέξης και ανάμεσα σε δυο φωνήεντα προφέρονται σαν σ, e.g. assideo [: ασίντεο]. 4 Η λατινική γλώσσα έχει μακρούς φθόγγους: ā, ē, ī, ō, ū, ȳ και βραχείς: ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ, y. Δηλαδή τα φωνήεντα στην λατινική είναι δίχρονα. Άλλοτε είναι μακρά και άλλοτε βραχέα. 5 Δίφθογγοι: Οι δίφθογγοι στην λατινική γλώσσα είναι οι εξής: 1. Η ae, η οποία αντιστοιχεί προς την ελληνική αι και προφέρεται όπως και εκείνη: e.g. musae, Aegyptus. 2. Η au, η οποία αντιστοιχεί προς την ελληνική αυ, αλλά προφέρεται έτσι ώστε να ακούγονται και οι δύο φθόγγοι au σε μία όμως συλλαβή 7, e.g. nau-ta [: νάουτα]. 3. Η eu, η οποία αντιστοιχεί προς την ελληνική ευ, αλλά προφέρεται έτσι ώστε να ακούονται αμφότεροι οι φθόγγοι eu σε μία μόνο συλλαβή, e.g. Eu-ro-pa. 4. Η oe, η οποία αντιστοιχεί προς τις ελληνικές οι και ῳ, αλλά προφέρεται σχεδόν ως ε μακρό (πρόκειται για έναν φθόγγο ανάμεσα στο ο και το ε): e.g. Boeotia, comoedia. Σημείωση: Οι δίφθογγοι: ae, au, oe, eu δεν είναι δίφθογγοι στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Σε εκείνες τις λέξεις που έχουν παρθεί από την ελληνική γλώσσα, οι οποίες ούτε στην ελληνική έχουν αντίστοιχη δίφθογγο: e.g. a-e-r, Pha-e-thon, cho-e-phori. β) Το ae στις λέξεις a-e-nus, a-e-neus, a-e-nipes, a-e-nobarbus, οι οποίες γράφονται και ως εξής: ahenus, aheneus, ahenipes, ahenobarbus. γ) Το oe στα σύνθετα από την πρόθεση cum, η οποία σε σύνθεση και πριν από φωνήεν γίνεται: co-: co-eo, co-erceo. δ) Το eu στα εις e-us και e-um λήγοντα ονόματα και στους εις eunt λήγοντες ρηματικούς tύπους, όπου το u ανήκει στην κατάληξη: e.g. aure-us, horre-um, -eunt, ad-eunt, neque-eunt. 7. Στη μεταγενέστερη λατινική γλώσσα πολλές φορές είναι δυνατόν οι δύο αυτοί φθόγγοι να ενωθούν σε έναν (έτσι κυρίως διαφοροποιείται η δημώδης από τη λόγια γλώσσα), e.g. caupo, -onis & cōpo, -onis.

20 24 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας Β ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ 6 Τα σύμφωνα και στην λατινική γλώσσα διαιρούνται σε: α) Άφωνα (mutae): b, c, d, g, p, q, t. β) Υγρά (liquidae): l, r. γ) Έρρινα (nasales): m, n. δ) Συριστικά ή ηχηρά (sibilantes ή spirantes): f, j, s, v. ε) Διπλά (duplices): x, z. t Τα άφωνα υποδιαιρούνται επίσης σε: α) Ουρανικόφωνα (gutulares): c, g, q. β) Χειλόφωνα (labiales): b, p. γ) Οδοντόφωνα (dentales): d, t. Σημειώσεις: α) Τα ελληνικά δασέα θ, φ και χ, στην λατινική γλώσσα στις λέξεις που οι Λατίνοι τις πήραν από την ελληνική αποδίδονταν με τα: th, ph, ch, τα οποία πρέπει να προφέρονται ως t, p, c και δασύ πνεύμα: e.g. Athēnae, Philochorus 8. β) Το αρκτικό ῥ της ελληνικής στην λατινική αποδιδόταν με το rh: e.g. Rhodus, rhetor και στην μέση της λέξης τα ρρ με τα: -rrh: e.g. Pyrrhus. Κανόνες συλλαβισμού της λατινικής γλώσσας 9 1. Ένα ή περισσότερα σύμφωνα, όταν είναι στην αρχή της λέξης συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν (ή δίφθογγο), e.g. fi-li-us. 2. Ένα μόνο σύμφωνο ανάμεσα σε δυο φωνήεντα (ή διφθόγγους) συλλαβίζεται με το ακόλουθο φωνήεν (ή δίφθογγο), e.g. A-ri-sti-des. 3. Δύο σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα (ή διφθόγγους) συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν (ή δίφθογγο), όταν αρχίζει από αυτά (λατινική) λέξη, αλλιώς χωρίζονται, e.g. pa-ter-nus. 8. Το αρχαίο ελληνικό φ προφερόταν άλλοτε σαν π μετά από δασύ πνεύμα, ως πh, όχι όπως προφέρουμε αυτό οι νεώτεροι Έλληνες. γι αυτόν τον λόγο και η λατινική γλώσσα δεν απέδιδε αυτό με το f, αλλά με το ph. Το ίδιο συμβαίνει και με τις λατινογενείς γλώσσες σήμερα, πρβλ. αγγλ. phone και όχι fone. 9. Βλ. Κ. Οικονόμου, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, ΑΠΘ, Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1971, σελ

21 Μέρος Ι: Φθογγολογικό Τρία σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα (ή διφθόγγους) συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν ή δίφθογγο, όταν και από τα τρία αυτά σύμφωνα ή από τα δυο πρώτα αρχίζει (λατινική) λέξη. Σε διαφορετική περίπτωση χωρίζονται και το πρώτο από αυτά συλλαβίζεται με το προηγούμενο φωνήεν ή την προηγούμενη δίφθογγο. 5. Οι σύνθετες λέξεις χωρίζονται στα συνθετικά τους μέρη, αν κατά την σύνθεση δεν έχει αποβληθεί το τελικό φωνήεν του θέματος του α συνθετικού. Σε διαφορετική περίπτωση συλλαβίζονται σαν απλές λέξεις. Γ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΑΒΩΝ 7 Στη λατινική γλώσσα, επειδή τα φωνήεντα είναι όλα δίχρονα, θα πρέπει να γνωρίζουμε την ποσότητά τους, ιδιαιτέρως της παραλήγουσας, διότι από αυτήν κρίνεται ο τονισμός της εκάστης λέξεως. Οι παρακάτω γενικοί κανόνες είναι αρκετά βασικά εργαλεία στον τονισμό: 1. Φωνήεν προ άλλου φωνήεντος ή προ του h, του οποίου ακολουθεί και άλλο ένα είναι σχεδόν πάντα βραχύ 10 : e.g. filius, contraho. 2. Οι λέξεις, που έχουν ληφθεί από την ελληνική και δεν έχουν εντελώς εκλατινισθεί, τηρούν στην λατινική την ίδια ποσότητα των συλλαβών, που έχουν και στην ελληνική. Τονίζονται όμως σύμφωνα με τους κανόνες της λατινικής: e.g. Me-ne-la-us, Me-de-a, So-cra-tes. Σημείωση: Αντί των: α, ι, υ, ε, ο της ελληνικής, η λατινική έχει τα εξής: ă, ĭ, y /ŭ, ĕ, ŏ και αντί των ελληνικών: α, ι, υ, η, ω, ου, η λατινική έχει: ā, ī, ȳ/ū, ē, ō, ū. Η λατινική αντί του ῳ έχει ō ή oe: e.g. ode, αντί του ει έχει προ συμφώνου πάντοτε ī και προ φωνήεντος ē ή ī: e.g. Aristīdes, Aenēas. 3. Οι δίφθογγοι και στην λατινική γλώσσα είναι πάντα μακρές. 4. Κάθε φωνήεν προερχόμενο από συναίρεση δύο άλλων φωνηέντων είναι μακρό: e.g. cum + ago (= coago Ε cōgo). 5. Επίσης μακρό είναι και το φωνήεν με το οποίο έγινε έκπτωση συμφώνου (αναπληρωματική έκταση / αντέκταση): e.g. sīdo. 10. Vocalis ante vocalem corripitur (= φωνήεν προ φωνήεντος βραχύνεται).

22 26 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας 8 Όπως στην αρχαία ελληνική, έτσι και στην λατινική, μια συλλαβή είναι: 1. Βραχεία (syllăba brevis), αν έχει βραχύ φωνήεν πριν από άλλο φωνήεν ή πριν από το h ή πριν από απλό σύμφωνο ή είναι στο τέλος της λέξης. 2. Φύσει μακρά (syllăba natūrā longa), αν έχει μακρό φωνήεν ή δίφθογγο. 3. Θέσει μακρά (syllăba positiōne longa), αν έχει βραχύ φωνήεν πριν από δύο ή τρία σύμφωνα ή πριν από ένα διπλό. Σημείωση: Η συλλαβή που έχει βραχύ φωνήεν πριν από δυο σύμφωνα, από τα οποία το πρώτο είναι άφωνο και το δεύτερο υγρό, λαμβάνεται κανονικά ως βραχεία. Δ ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 9 Στις λέξεις της λατινικής γλώσσας δεν τίθεται τόνος. Για να τονίζουμε, λοιπόν, σωστά τις λέξεις, πρέπει να γνωρίζουμε τους εξής κανόνες: 1. Όλες οι δισύλλαβες λέξεις τονίζονται στην παραλήγουσα: e.g. páter, máter, cáusa. 2. Όλες οι πολυσύλλαβες λέξεις τονίζονται στην παραλήγουσα, αν αυτή είναι μακρά φύσει ή θέσει: e.g. corō na, regī na, puélla, patérnus. Αν όμως η παραλήγουσα είναι βραχεία, τότε τονίζονται στην προπαραλήγουσα: e.g. fémĭna, pópŭlus. 10 Όταν στο τέλος κάποιας λέξης προπαροξύτονης ή παροξύτονης μετά από μακρά λήγουσα, προστεθεί μια από τις παρακάτω εγκλιτικές λέξεις: -que, -ve, -ne, -met, ο τόνος της εγκλιτικής αυτής λέξης αναβιβάζεται στην λήγουσα της προηγούμενης λέξης, η οποία διατηρεί και τον δικό της: e.g. ómnia, ómniáque, múltus, múltásque. Αν, όμως, η προηγούμενη λέξη είναι παροξύτονη και έχει την λήγουσα βραχεία, ακόμη και μετά την προσάρτηση της εγκλιτικής λέξης, ο τόνος της εγκλιτικής αποβάλλεται: e.g. músa, músaque, meliōŕăve, égŏ, égŏne, égŏmet. 11 Αντί της ψιλής ( ) της ελληνικής γλώσσας η λατινική δεν έχει κανένα σημείο: e.g. Alcibiades, aer, αντί όμως για δασεία έχει το γράμμα h: e.g. Helena, heros.

23 Μέρος Ι: Φθογγολογικό 27 Ε ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ 12 Επειδή στην λατινική γλώσσα, όπως και στην αρχαία ελληνική, ο ρυθμός στα ποιήματα (μετρικός ρυθμός) έχει ως βάση την ποσότητα των συλλαβών, πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε, όσο είναι σε μας δυνατόν, ποιες συλλαβές είναι μακρές και ποιες βραχείες. 13 Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες που να αφορούν σε όλες τις λέξεις της λατινικής γλώσσας. Γι αυτό είναι ανάγκη να γνωρίζουμε την ποσότητα των συλλαβών κάθε λέξεως από την χρήση τους. Υπάρχουν όμως κάποιοι λίγοι κανόνες που μας διευκολύνουν πολύ στην γνώση της ποσότητας πολλών τάξεων συλλαβών. Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής: 1. Η συλλαβή που έχει δίφθογγο ή φωνήεν μακρό είναι φύσει μακρά (syllaba naturā longa): au-rum, be-ā-tus, rēgīna. Το φωνήεν που προκύπτει από την συναίρεση δυο φωνηέντων είναι μακρό: (nihil) nīl, (coago) cōgo, (tibiicen) tibīcen. Επίσης μακρό είναι και το φωνήεν με το οποίο εξέπεσε κάποιο σύμφωνο (αναπληρωματική έκταση): (sisdo) sīdo, (nisdus) nīdus, (sexni) sēni, (texlum) tēlum. 2. Θέσει μακρά συλλαβή (syllaba positione longa) είναι αυτή που έχει βραχύ φωνήεν, μετά το οποίο ακολουθούν δύο ή τρία σύμφωνα ή ένα διπλό: e.g. stella, ve-strum, intellexi. Σημείωση: Αν τα μετά το βραχύ φωνήεν δύο ακολουθούντα σύμφωνα είναι το πρώτο άφωνο και το δεύτερο υγρό l ή r, η συλλαβή αυτή λαμβάνεται και ως βραχεία και ως μακρά στο μέτρο (στον τονισμό πάντοτε ως βραχεία): e.g. et pri-mo simi-lis volŭ-cri post-vera vo-lūcris 3. Οι λέξεις τις οποίες η λατινική γλώσσα παρέλαβε από την ελληνική, διατηρούν την ίδια ποσότητα των συλλαβών (πλην ενίοτε της λήγουσας) και στην λατινική: ĕpĭtŏmē, Aenēas, Agēsīlāus, ăēr, rhētor. 4. Συλλαβή έχουσα φωνήεν μετά το οποίο ακολουθεί άλλη συλλαβή, που ξεκινά από φωνήεν ή h, είναι κανονικά βραχεία (vocalis ante vocalem corripitur): dĕ-us, con-tră-ho. Σημείωση: Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα εξής: α) Η κατάληξη ā-i της γενικής ενικού της α κλίσεως: e.g. terrāi, aulāi και της κλητικής του ενικού της β κλίσης: e.g. Gāi. β) Η κατάληξη ē-i της γενικής και της κλητικής β κλίσεως: e.g. Pompei και της γενικής και της δοτικής της ε κλίσεως, όταν προ αυτής είναι φωνήεν i: e.g. diēi, faciēi.

24 28 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας γ) Η κατάληξη ius της γενικής ενικού κάποιων επιθέτων και αντωνυμιών: e.g. solīus, totīus, illius. Στο μέτρο οι ποιητές επιτρέπουν και τα unĭus, illĭus, alterĭus. δ) Το ρήμα fīo, όπου έχει την συλλαβή fi- μακρά και προ φωνήεντος, εκτός από τον τύπο fĭt και στους τύπους μετά την συλλαβή fi- ακολουθεί er-, e.g. fiĕri, fĭerem, fiĕres. 5. Το τελικό a είναι βραχύ στα ονόματα (πλην της αφαιρετικής του ενικού της α κλίσης): e.g. mensā, donă, nomină, maioră, plură. Επίσης στο επίρρημα ita και στον σύνδεσμο quia. Σε κάθε άλλη λέξη είναι μακρό, π.χ. στις προστακτικές της α συζυγίας: e.g. amā, laudā, dā, στα αριθμητικά, e.g. trigintā, quadragintā και στα άλλα μόρια: e.g. posteā, contrā. 6. Το τελικό e είναι βραχύ: e.g. patrĕ, regĕ, gravĕ, tenetĕ, tegitĕ, amatĕ, essĕ, legerĕ, amarĕ. Σημείωση: Μακρό είναι στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Στην αφαιρετική των ονομάτων της πέμπτης κλίσεως, e.g. rē, diē. β) Στα δευτερόκλιτα επίθετα που παράγονται από επιρρήματα, e.g. pulchrē, rectē. Εξαιρείται το benĕ και το malĕ. γ) Στο β ενικό πρόσωπο της ενεργητικής προστακτικής των ρημάτων της β συζυγίας, e.g. habē, tenē, monē, αλλά cavĕ και cavē, valē και valĕ, vidĕ και vidē. δ) Στην αφαιρετική famē και στα επιρρήματα ferē, fermē και στο επιφώνημα ohē. 7. Το τελικό i είναι μακρό, e.g. dominī, regī, legī, amarī. Βραχύ είναι μόνο στο nisĭ, quasĭ, cuĭ. Τα παρακάτω συναντώνται και ως μακρά και ως βραχέα: mihi, tibi, sibi, ibi, ubi. Στα παρακάτω είναι μακρά: ibīdem, ibīque, ubīque. 8. Το τελικό o είναι μακρό: dominō, amō, legiō, sermō, serō. Βραχύ είναι μόνο στις εξής λέξεις: egŏ, octŏ, ambŏ, citŏ, subitŏ, quandŏ, ilicŏ, modŏ. Κάποιες φορές το ο είναι βραχύ και στην ονομαστική των ονομάτων της γ κλίσεως (sermŏ, legiŏ) και στο α ενικό πρόσωπο των ρημάτων (amŏ, amabŏ). 9. Το τελικό u είναι πάντοτε μακρό, e.g. manū, cornū. 10. Οι τελικές συλλαβές των δισύλλαβων και πολυσύλλαβων λέξεων που λήγουν σε ένα μόνο σύμφωνο (εκτός από s και x) είναι βραχείες, e.g. amăt, monĕt, audĭt, illŭd, donĕc, oratŏr, animăl. 11. Οι λέξεις που λήγουν στο σύμφωνο s είναι: α. Η συλλαβή as μακρά, e.g. mensās, bonās, Arpinās, Maecenās, amās (εκτός από το anăs). Σημείωση: Στις λέξεις Iliăs, lampadăs, Cyclopăs είναι βραχεία, γιατί ελήφθησαν από την ελληνική γλώσσα. β. Η συλλαβή es είναι μακρά, e.g. nubēs, parēs, amēs, docēs. Βραχεία είναι μόνο στην ονομαστική και κλητική των ονομάτων της γ κλίσης σε es, -

25 Μέρος Ι: Φθογγολογικό 29 itis ή ĕtis, -ĭdis, e.g. milĕs (militis), pedĕs, sagĕs (sagĕtis), obsĕs (obsidis). Εξαιρούνται τα εις ies: ariēs (ariĕtis), pariēs (pariĕtis), abiēs (abiĕtis). γ. Η συλλαβή is είναι βραχεία, e.g. civĭs (ονομαστική, κλητική), patrĭs, consulĭs, legĭs. Μακρά είναι στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) Στις πτώσεις του πληθυντικού (δοτική, αιτιατική και αφαιρετική), e.g. mensīs (δοτική και αφαιρετική), donīs, vobīs, omnīs (αιτιατική), civīs (αιτιατική). ii) Στο β ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της οριστικής των ρημάτων της δ συζυγίας, e.g. audīs, venīs και στους τύπους: sīs, possīs, velīs, malīs, nolīs και στα vīs και malīs. Σημείωση: Στους τύπους του παρακειμένου και του συντελεσμένου μέλλοντος είναι και μακρά και βραχεία, e.g. fueris, fueritis, amaveris. iii) Στην ονομαστική των εις is, -itis των εθνικών ονομάτων, e.g. Quirīs, Samnīs. δ. η συλλαβή os είναι μακρά, e.g. puerōs, bonōs, custōs. Βραχεία είναι μόνο στα επίθετα compŏs και impŏs. ε. η συλλαβή us είναι βραχεία, e.g. clarŭs, manŭs (ονομαστική ενικού), tempŭs, pecŭs, omnibŭs, funditŭs (επίρρημα). Μακρά είναι μόνο στην γενική του ενικού και στην αιτιατική του πληθυντικού των εις us ονομάτων της τέταρτης κλίσεως, e.g. manūs, cornūs. Επίσης και στην ονομαστική των εις ūs, γεν. ūtis ή ūdis ονομάτων της γ κλίσεως, e.g. virtūs (virtūtis), iuventūs, palūs (palūdis). 12. Οι μονοσύλλαβες λέξεις που λήγουν σε φωνήεν είναι γενικά μακρές, e.g. ā, dē, mē, tē, sē, nē, prō. Βραχείες είναι μόνο οι εγκλιτικές λέξεις: -cĕ (hicĕ, hic), -nĕ (egonĕ), -que (populusquĕ), -te (tutĕ), -pse (i-psĕ), -pte (meoptĕ), -ve (quid-vĕ), οι οποίες δεν απαντούν ποτέ στον λόγο μόνες τους αλλά πάντοτε συνημμένες με άλλες λέξεις ως εγκλιτικές τους. 13. Οι μονοσύλλαβες λέξεις, οι οποίες λήγουν σε ένα απλό σύμφωνο, έχουν το φωνήεν: α. μακρό μεν, αν είναι ουσιαστικά, e.g. sōl, sāl, vēr, iūs, ōs (oris), mōs, flōs, bōs, pēs καθώς και τα επίθετα pār (impar) και το plūs. Εξαιρούνται μόνο τα cŏr, fĕl, mĕl, vĭr και ŏs (ossis). β. Βραχύ δε, αν είναι ονομαστικές ενικού αντωνυμιών ή αν είναι άκλιτα μέρη, e.g. ĭs, ĭd, quĭd, quŏt, ăb, ăd, ŏb, ĕt, pĕr. Σημειώσεις: α) Εξαιρούνται τα επιρρήματα: hīc, hūc, crās, nōn, ēn, cūr, sīc, quīn και οι αντωνυμίες bīc (ενίοτε και hīc) και hōc.

26 30 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας β) Οι εμφανιζόμενοι τύποι στην κλίση των ονομάτων ή στον σχηματισμό των ρημάτων ακολουθούν τους κανόνες που ισχύουν για τις δισύλλαβες ή πολυσύλλαβες λέξεις, e.g. μακροί: hīs, hās, hōs, quōs, quās, flēs, dās, scīs. βραχείες: dăt, flĕt, scĭt. γ) Οι προστακτικές dīc και dūc είναι μακρές, διότι και τα ρήματα dīco και dūco έχουν τις συλλαβές dī-, dū- μακρές οι προστακτικές όμως făc και fĕr είναι βραχείες, διότι και τα ρήματα făcio και fĕro έχουν τις συλλαβές fă και fĕ βραχείες. 14 Όταν οι μονοσύλλαβες προθέσεις συντεθούν με άλλη λέξη που αρχίζει από σύμφωνο, κανονικά τηρούν την μακρά τους ποσότητα, e.g. āmitto, dēmitto, ēduco, prōmitto. Σημείωση: Η πρόθεση pro- πολλές φορές βραχύνεται, μάλιστα αν συντεθεί με λέξη που αρχίζει από -f-, e.g. prŏ-nepos, prŏ-pago, prŏ-fugus, prŏ-fiteor. 15 Όταν όμως συντεθούν (εννοείται, οι μονοσύλλαβες προθέσεις) με λέξη, η οποία αρχίζει από φωνήεν ή -h- κανονικά βραχύνονται, e.g. dĕ-ambulo, dĕ-hortor, dĕ-icio, prŏ-hibeo, ακόμη έχουμε και praĕ-acutus, praĕ-ustus. 16 Τα αχώριστα μόρια dī-, sē και vē- είναι μακρά, e.g. dī-mitto, sē-pono, vē-sanus. 17 Το αχώριστο μόριο re- ή red- είναι βραχύ, e.g. rĕmitto, rĕdeo. 18 Οι Ρωμαίοι ποιητές μεταχειρίσθηκαν τους ίδιους πόδες και τα ίδια μέτρα, τα οποία είχαν μεταχειρισθεί και οι αρχαίοι Έλληνες. π.χ. ο Οβίδιος στις Μεταμορφώσεις και ο Βιργίλιος στην Αινειάδα μεταχειρίσθηκαν τον δακτυλικό εξάμετρο στίχο, τον οποίο είχε μεταχειρισθεί και ο Όμηρος στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια: ˉˉ, ˉˉ, ˉˉ, ˉˉ, ˉˉ, ˉ π.χ. ἄνδρα μοι ἔνεπε Μοῦσα πο λύτροπον ὃς μάλα πολλὰ (Ομήρου, Οδύσσεια) e.g. Αrma vi rumque ca nō Trō jae qui primus ab oris (Βιργιλίου, Αινειάδα) e.g. In nova fert ani mus mu tatas dicere formas (Οβιδίου, Μεταμορφώσεις) Και ο Οράτιος στις Ωδές μεταχειρίσθηκε μέτρα των Ελλήνων λυρικών ποιητών, Σαπφούς, Αλκαίου, Ανακρέοντος, κ.ά.

27 Μέρος Ι: Φθογγολογικό Διαφορά λατινικής από την ελληνική: Αν κάποια λέξη λήγει σε φωνήεν ή στο σύμφωνο m, η επόμενη λέξη (του ιδίου στίχου, αλλά μερικές φορές και του επομένου) ξεκινά από φωνήεν ή από το γράμμα h, τότε στην μέτρηση του στίχου αποσιωπάται (εκθλίβεται) το τελικό φωνήεν ή το σύμφωνο m μαζί με το φωνήεν που βρίσκεται πριν από αυτό. e.g. Nec quic quam nisi pondus i ners con gestaqu(e) e odem (Ovid. Metam. 1, 8) e.g. Quae post qu(am) evol vit cae coqu(e) e xemit a cervo (Ovid. Metam. 1, 24) e.g. ventu r(um) excidi o Liby ae; cic volvere Parcas (Verg. Aen. 1, 22) e.g. necd(um) eti am cau s(ae) ira rum sae vique do lores (Verg. Aen. 1, 25) e.g. O et prae sidi (um) et dulce de cus me um (Horat. Carm. 1, 1) e.g. sunt quos curricu lo pulver(em) o lympi cum (Hor. Carm. 1, 2-3) Σημειώσεις: α) Δεν αποσιωπάται (ενν. το τελικό φωνήεν ή το σύμφωνο m) μόνον όταν η προηγούμενη λέξη είναι μονοσύλλαβο επιφώνημα (όπως παραπάνω o et praesidium ), αλλά και όταν μεταξύ των δυο λέξεων μεσολαβεί στίξη ή η κυρία τομή του στίχου: e.g. Concili(a) Elysi umque colo Huc casta Si bylla (Verg. Aen. 5, 735) e.g. Quid struit aut qua spe ini mic(a) in gente mo ratur (Verg. Aen. 4, 235) β) Αν τυχόν η επόμενη λέξη είναι το es ή est, τότε μένει το φωνήεν της προηγούμενης λέξεως και αποσιωπάται το e του es ή est, e.g. homo (e)s, homo (e)st. Το ίδιο ισχύει και για την φράση dicendum (e)st.

28 32 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ 20 Τα σημεία στίξης που χρησιμοποιούσαν οι Λατίνοι είναι τα εξής: 1. Η τελεία στιγμή (punctum) [.] 2. Το κώλο (colon) [:] 3. Το ημίκωλο (punctum et comma ή semicōlon) [;] 4. Το κόμμα (comma ή virgŭla) [,] 5. Το ερωτηματικό (signum interrogationis) [?] 6. Το επιφωνηματικό (signum exclamationis) [!] 7. Η παρένθεση (parenthĕsis) [( )] 8. Η παράγραφος (paragraphus) [ ]

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά 1 Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά Σύμφωνα με την επίσημη Νεοελληνική Γραμματική, σελίδα 38, 47, το τελικό -ν- άλλοτε φυλάγεται και άλλοτε χάνεται σε μερικές λέξεις. Οι λέξεις αυτές είναι: Το άρθρο : τον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Η ενεργητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, σουπίνο και γερούνδιο. Η παθητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, γερουνδιακό.

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Γιατί εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να σπουδάζουµε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, γλώσσες που σπάνια πια χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία; Γιατί να ξοδεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù Φθόγγοι Για να προφέρουμε τις λέξεις, βγάζουμε ήχους από το στόμα μας. Αυτούς τους ήχους τους ονομάζουμε φθόγγους. Π.χ., η λέξη ένα σχηματίζεται από τους φθόγγους ε, ν, α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ! Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε πως πρόσφατα (Νοέμβριος 2011) διανεμήθηκε προς διδασκαλία, στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας ένα καινούργιο βιβλίο γραμματικής,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη αριθμητικά αντωνυμίες άκλιτα πρόθεση σε (σ') Γράφονται με δύο λέξεις:

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη αριθμητικά αντωνυμίες άκλιτα πρόθεση σε (σ') Γράφονται με δύο λέξεις: ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Γράφονται με μία λέξη α) τα αριθμητικά από το 13 ώς το 19: δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε, δεκαέξι (δεκάξι), δεκαεφτά (δεκαεπτά), δεκαοχτώ (δεκαοκτώ), δεκαεννέα (δεκαεννιά), αλλά: είκοσι ένα,

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 Μαΐου 2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Θέμα Α Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σ ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Greek Braille Code. Περιεχόμενα

Greek Braille Code. Περιεχόμενα Greek Braille Code Περιεχόμενα Ελληνικό αλφάβητο...2 Δίφθογγοι...6 Αριθμοί...8 Σημεία στίξης...10 Τόνοι...12 Μαθηματικά Μενεΐδη...15 Μαθηματικά Nemeth...17 Braille σύμβολα...20 Διάφορα σύμβολα...21 Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνονται τα εξής: Τα επόμενα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. ΤΟ e-μαθημα Η Learn-era.gr σας καλωσορίζει στη σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση και σας υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία παροχής γνώσης. Για να έχετε πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ : * Paul, Lisa & CO 1 Kursbuch (αναγνωστικό) * Paul, Lisa & CO 1 Arbeitsbuch (βιβλίο ασκήσεων) * Paul, Lisa & CO 1 Glossar (βιβλίο λεξιλογίου + CD) * GRAMMATIKLAND 1 (Βιβλίο γραμματικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευτές

Οδηγός για εκπαιδευτές 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Στυλ Gengo (Ελληνικά)

Οδηγός Στυλ Gengo (Ελληνικά) Οδηγός Στυλ Gengo (Ελληνικά) 1. ΣΤΙΞΗ 2 ΤΕΛΕΙΑ (.) ΚΟΜΜΑ (,) ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΑ (:) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 2 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ Ν ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ»

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Περιεχόμενα Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης γραπτών τεστ... 3 Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι... 5 Μέρος Α : Κατανόηση προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική. Α Μέρος. Γ & Δ Δημοτικού

Γραμματική. Α Μέρος. Γ & Δ Δημοτικού Γραμματική Γ & Δ Δημοτικού Α Μέρος ΤΑ ΑΡΘΡΑ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ)................................... 8 ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ................................................... 11 TΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η MΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η MΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η MΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην περίπτωση, λοιπόν, του Φορτουνάτου και για τα ποιήµατα που έγραψε προς τη Ραδεγούνδη και την Αγνή, ο ερευνητής πρέπει να στρέψει την προσοχή του αφενός στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου για το σχ. έτος 2011-2012.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου για το σχ. έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Α) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (2014-2015)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (2014-2015) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (2014-2015) 26 Χρόνια Πρωτότυπα βιβλία έκπτωση 50% ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Βαρβιτσιώτη 6 - Ν. Κόσμος τηλ. & Φαξ: 210-9025178 κιν.: 6938482238 και 6976039690 Δημοτικό Τίτλος Βιβλίου 1.

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ»

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» 1 Β Λυκείου: 1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» ( σύμφωνα με τις ερωτήσεις αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας) α ) Tο δράμα 1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Ορθογραφίας «Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα»

Διαγωνισμός Ορθογραφίας «Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα» Πεύκα, 31-10-2014 Διαγωνισμός Ορθογραφίας «Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα» Δημοτικό Σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Το Δημοτικό Σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» προκηρύσσει Διαγωνισμό Ορθογραφίας για τους μαθητές της Ε και της ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραµµα: Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004 ράση: Γραµµατική και ιδασκαλία Έργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστηµονικός υπεύθυνος - επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι Ζ,48 («Αλκιβιάδης δε κατοικίζειν») ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο δε Αλκιβιάδης είπε ή [:ισχυρίστηκε ] ότι οι (Αθηναίοι),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο.

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... Όνομα πατρός:... Τηλέφωνα επικοινωνίας:.. Σχολείο προέλευσης:.. 1) Να γράψεις ένα σύνθετο επίθετο υπερθετικού βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Γλώσσα Γιάννης Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνα Μάρκου, Φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας ΠPOEΔPOΣ Iωάννης Tαϊφάκος ANTIΠPOEΔPOΣ Γεώργιος Ξενής KAΘHΓHTΕΣ Άννα Παναγιώτου - Tριανταφυλλοπούλου Iωάννης Tαϊφάκος EΠIKOYPΟΙ KAΘHΓHTΕΣ Giovanbattista Galdi Δημόκριτος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων...

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1 Σοφία Σταμπολίτη 707 Καρκινικές Φράσεις...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 2 707 Καρκινικές Φράσεις 2012 Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το σεμινάριο στοχεύει στην εξέταση βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 940 25 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα