Μέθοδοι βελτιστοποίησης εξόδου σε DAC και λειτουργία του λογαριθμικού DAC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέθοδοι βελτιστοποίησης εξόδου σε DAC και λειτουργία του λογαριθμικού DAC"

Transcript

1 Μέθοδοι βελτιστοποίησης εξόδου σε DC και λειτουργία του λογαριθμικού DC Μόσχογλου Στυλιανός, stdent member, EEE Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΑΕΜ: 6978 Περίληψη Η παρούσα εργασία (σ.σ. Ομάδα η) πραγματεύεται την ευρέως γνωστή και χρησιμοποιούμενη τεχνολογία των μετατροπέων ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (από τούδε και στο εξής, DC Digital to nalog Converter). Αρχικώς γίνεται μία γενικότερη εισαγωγή στους DCs. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ενδελεχώς τι είναι ο DC, ποια είδη DC υπάρχουν, πού χρησιμοποιείται, ποιες είναι οι επιδόσεις τους, αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά τους, κ.λπ. Κατόπιν, στρέφεται η προσοχή σε δύο τομείς: πρώτον, αναφέρεται αναλυτικώς μία νέα μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της εξόδου ενός DC, ώστε να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τη μετατροπή του σήματος από ψηφιακό σε αναλογικό. Πιο εξειδικευμένα, μιλάμε για την επιδιόρθωση (self-correction) της εξόδου ενός DC με την χρήση των CLDCs. Δεύτερον, αναλύεται το μαθηματικό και κυκλωματικό υπόβαθρο του λογαριθμικού DC, ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου είδους DC. Λέξεις κλειδιά DC, crrent-steering, CLDC, NL, DNL, glitch energy, λογαριθμικός, FSM, self-measrement, selfcorrection, self-calibration. κώδικας θερμομέτρου, segmented DC, SNDR, analog, digital.. Γενικά. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ DCS O DC είναι μία συσκευή η οποία μετατρέπει ένα ψηφιακό (συνήθως δυαδικό) κώδικα σε ένα αναλογικό σήμα (ένταση ρεύματος, τάση, κ.λπ.). Είναι γεγονός ότι τα σήματα αποθηκεύονται εύκολα και μεταδίδονται εξίσου εύκολα σε ψηφιακή μορφή, ωστόσο ο DC χρειάζεται ώστε το σήμα να μπορεί να παρασταθεί σε ανθρώπινη μορφή και να γίνει κατανοητό από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο. Μία συνήθης εφαρμογή των DCs είναι η παραγωγή ηχητικών σημάτων από ψηφιακή πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στα εξαρτήματα αναπαραγωγής μουσικής (ipods, mp3 players, κ.λπ.). Επίσης, τα ψηφιακά σήματα που φέρουν οπτική πληροφορία, μετατρέπονται από τις τηλεοράσεις και τα κινητά τηλέφωνα σε χρώματα και σκιές μέσω DCs. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μετατροπή από ψηφιακό σε αναλογικό σήμα μπορεί να επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας του (ψηφιακού) σήματος, με αποτέλεσμα να αναζητούνται συνεχώς ακόμη καλύτερες μέθοδοι για το δυνατόν χωρίς λάθη μετατροπή από ψηφιακή σε αναλογική μορφή. Οι DCs κατασκευάζονται Κιντσάκης Αθανάσιος, stdent member, EEE Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών EM: 6667 σχεδόν αποκλειστικά πάνω σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (Cs). Υπάρχουν διάφορες αρχιτεκτονικές για κατασκευή ενός DC, οι οποίες έχουν πληθώρα πλεονεκτημάτων αλλά δυστυχώς και μειονεκτημάτων. Η καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου είδους DC για μία εφαρμογή γίνεται κατόπιν καθορισμού απαιτήσεων σχετικές με την ταχύτητα, το εύρος της μετατροπής, κ.λπ.. Επισκόπηση τρόπου λειτουργίας Ο DC μετατρέπει έναν πεπερασμένης ακρίβειας (συνήθως σε δυαδική μορφή) αριθμό σε μία φυσική ποσότητα (π.χ. τάση ή πίεση). Συγκεκριμένα, οι DCs συχνά χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν πεπερασμένης ακρίβειας δεδομένα χρονοσειρών σε ένα συνεχές, φυσικό σήμα. Ένας τυπικός DC μετατρέπει αυθαίρετους αριθμούς σε μία ακολουθία ωθήσεων που εν συνεχεία υποβάλλονται σε επεξεργασία από ένα φίλτρο ανακατασκευής (reconstrction filter) χρησιμοποιώντας κάποια μορφή παρεμβολής, ώστε να συμπληρωθούν τα δεδομένα μεταξύ αυτών των ωθήσεων. Υπενθυμίζεται δε ότι σύμφωνα με το θεώρημα των Nyist- Shannon (θεώρημα δειγματοληψίας), ένας DC μπορεί να ανακατασκευάσει το αρχικό σήμα από τα δεδομένα που ελήφθησαν κατά τη δειγματοληψία αν και μόνο αν το εύρος τους (bandwidth) ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις. Επίσης, σημειώνεται ότι η ψηφιακή δειγματοληψία εισάγει σφάλματα κβαντισμού (ως θα δούμε και αργότερα), τα οποία υπεισέρχονται ως χαμηλού-επιπέδου προσθετικός θόρυβος στο ανακατασκευασμένο σήμα. Σχ. 1 Ιδεατή δειγματοληψία σήματος Ωστόσο, συνήθως, αντί για ωθήσεις, η σειρά αυτών των τυχαίων αριθμών ενημερώνει την αναλογική έξοδο (τάση) σε ομοιόμορφα διαστήματα δειγματοληψίας. Αυτοί οι 1

2 (τυχαίοι) αριθμοί περνάν στον DC, συνήθως με ένα σήμα χρονισμού (clock signal), το οποίο είναι και υπεύθυνο για την πυροδότηση κάθε αριθμού στη σειρά, με αποτέλεσμα η έξοδος του DC (τάση) να αλλάζει ραγδαία από την προηγούμενή της τιμή στην τιμή που αντιστοιχεί στον αριθμό που μόλις πυροδοτήθηκε. Η αλλαγή αυτή στην τάση διατηρείται χρονικά μέχρι να πυροδοτηθεί ο επόμενος αριθμός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία τμηματική έξοδο, που θυμίζει σκάλα (staircase otpt). Σχ. 2 Ορθογώνιοι παλμοί ως έξοδος ενός τυπικού DC To γεγονός ότι η έξοδος ενός DC γίνεται κατά τον παραπάνω τρόπο, με ορθογώνιους παλμούς, έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλαπλές αρμονικές πάνω από τη συχνότητα Nyist. Συνήθως, αυτές αφαιρούνται με ένα χαμηλοπερατό φίλτρο που λειτουργεί ως φίλτρο ανακατασκευής, σε όσες εκ των εφαρμογών το απαιτούν. C. Εφαρμογές 1) Ήχος Τα περισσότερα σύγχρονα ηχητικά σήματα (για παράδειγμα από mp3s και CDs) αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή και, για να αναπαραχθούν μέσω των ηχείων, πρέπει να μετατραπούν εκ νέου σε αναλογικά σήματα. Ως εκ τούτου, οι DCs εμφανίζονται σε CD players, mp3 players και κάρτες ήχου υπολογιστών. Εξειδικευμένοι DCs επίσης βρίσκονται σε ηχητικά συστήματα τύπου hi-fi. Αυτοί συνήθως δέχονται τα ψηφιακά ηχητικά σήματα των CDs και μετατρέπουν το σήμα σε αναλογικό, το οποίο, αφού ενισχυθεί, εν συνεχεία οδηγείται στα ηχεία. Σε εφαρμογές τύπου VoP (voice over P), η πηγή πρέπει πρώτα να ψηφιοποιηθεί ώστε να αποσταλεί και επομένως, υποβάλλεται σε ψηφιοποίηση μέσω ενός DC (nalog to Digital Converter) και εν συνεχεία μετατρέπεται ξανά σε αναλογική έξοδο μέσω ενός DC στο άλλο άκρο, του ακροατή. 2) Βίντεο Η τηλεοπτική δειγματοληψία τείνει να λειτουργήσει σα μία απολύτως διαφορετική κλίμακα συνολικώς, χάρη στην ιδιαίτερα μη γραμμική απόκριση των σωλήνων καθοδικών ακτινών και το ανθρώπινο μάτι, που χρησιμοποιεί μία καμπύλη γάμμα για να παρέχει μία εμφάνιση των ομοιόμορφα διανεμημένων βημάτων φωτεινότητας διά μήκους της οθόνης. Εξαιτίας τούτου, απαιτείται η χρήση των λεγόμενων RMDCs σε τέτοιου είδους εφαρμογές, που στην ουσία είναι DCs με μεγάλο εύρος αναλογικής αναπαράστασης των χρωμάτων. Τα τηλεοπτικά σήματα από μία ψηφιακή πηγή, όπως από έναν υπολογιστή, πρέπει να μετατραπούν σε αναλογική μορφή πριν αναπαραχθούν στην οθόνη. Από το 2007 κι έπειτα, χρησιμοποιείται κωδικοποίηση τύπου DV/HDM, που δίνει ακόμη μεγαλύτερο εύρος ανάλυσης χρωμάτων, ήχου, κ.λπ. Πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι ο DC συνοδεύεται συνήθως κι από μία μνήμη τύπου RM, που περιέχει πληροφορίες σε πίνακες σχετικά με τη διόρθωση γάμμα (Gamma correction tables), αντίθεση, φωτεινότητα, κ.λπ. D. Τύποι DCs Οι πιο συνηθισμένοι τύποι DCs είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 1) Ο διαμορφωτής πλάτους-παλμών (plse-width modlator), ο οποίος είναι και ο απλούστερος τύπος DC. Ένα σταθερό ρεύμα ή τάση μετατρέπεται σε ένα χαμηλοπερατό αναλογικό φίλτρο με μία διάρκεια που καθορίζεται από το εισαγόμενο ψηφιακό σήμα. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά για τον έλεγχο της ταχύτητας των ηλεκτρικών κινητήρων, αλλά έχει και πολλές άλλες εφαρμογές. 2) Οι DCs υπερδειγματοληψίας ή οι DCs παρεμβολής (oversampling ή interpolated DCs), μία τεχνική μετατροπής πυκνότητας παλμών (plse density conversion). Η τεχνική υπερδειγματοληψίας επιτρέπει την χρήση ενός DC χαμηλότερου εύρους εσωτερικά. Ένας απλός DC 1-bit χρησιμοποιείται συνήθως, επειδή το αποτέλεσμα της υπερδειγματοληψίας είναι γραμμικό. Ο DC καθοδηγείται από ένα παλμικό, πυκνωτικό σήμα, που δημιουργείται με την χρήση ενός χαμηλοπερατού φίλτρου. Αυτό συνολικώς οδηγεί στην υλοποίηση ενός υψιπερατού φίλτρου, ενεργώντας στο θόρυβο κβαντοποίησης (μέσω τεχνικών επεξεργασίας σήματος), οδηγώντας κατά συνέπεια τον θόρυβο από την κύρια ζώνη ενδιαφέροντος (χαμηλών συχνοτήτων), στη ζώνη υψηλών συχνοτήτων, το οποίο και καλείται διαμόρφωση θορύβου (noise modlation). Ο θόρυβος κβαντοποίησης σε αυτές τις υψηλές συχνότητες αφαιρείται ή μειώνεται πολύ μέσω ενός αναλογικού, χαμηλοπερατού φίλτρου. Οι περισσότεροι DCs πολύ υψηλής ανάλυσης (μεγαλύτερης των 16bits) είναι αυτού του τύπου, εξαιτίας της μεγάλης τους γραμμικότητας και μικρού κόστους. Τιμές ακόμη μεγαλύτερης δειγματοληψίας μπορούν να χαλαρώσουν τις προδιαγραφές εξόδου του χαμηλοπερατού φίλτρου και ως αποτέλεσμα, να επιτρέψουν περαιτέρω συμπίεση του θορύβου κβαντοποίησης. Ταχύτητες μεγαλύτερες από 0 χιλιάδες δείγματα ανά δευτερόλεπτο (για παράδειγμα, 192kHz) και αναλύσεις (εύρη) μεγαλύτερες από 24bits είναι επιτεύξιμες μέσω αυτής της τεχνικής. 3) Ο binary-weighted DC περιέχει μεμονωμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα και κάθε bit που αναπαρίσταται στο τέλος. Αυτά τα αθροίσματα (τάσεων ή ρευμάτων) προστίθενται στο τέλος, ώστε να προκύψει το τελικό (αναλογικό) αποτέλεσμα. Είναι μία από τις ταχύτερες μεθόδους μετατροπής, αλλά έχει το ελάττωμα της χαμηλής ακρίβειας εξαιτίας της υψηλής ευκρίνειας που απαιτείται για κάθε μεμονωμένη τάση ή ρεύμα στην έξοδο. Υπάρχουν εργαλεία που μπορούν του αυξήσουν την ακρίβεια, ωστόσο είναι ακριβά. Ως εκ τούτου, αυτό το 2

3 είδος DC συνήθως περιορίζεται σε εύρος τιμών των 8bit ή και λιγότερο. 4) Ο R-2R DC είναι ένα είδος binary-weighted DC που χρησιμοποιεί μία επαναλαμβανόμενη, μορφής καταρράκτη δομή, που αποτελείται από αντιστάσεις τύπου R-2R. Αυτή η μέθοδος βελτιώνει την ακρίβεια του τυπικού binary-weighted DC, εξαιτίας της σχετικώς εύκολης σύνθεσης ίσων αντιστάσεων (που αντιστοιχούν στις αναλογικές εξόδους). Ωστόσο, ένα μειονέκτημα αυτού του είδους DC είναι η αργή μετατροπή, εξαιτίας των μεγάλων RC-σταθερών που χρησιμοποιούνται για κάθε σύνδεσμο R-2R. 5) O κυκλικός DC, ο οποίος διαδοχικά κατασκευάζει την έξοδο σε κάθε κύκλο. Μεμονωμένα bits της ψηφιακής εισόδου μετατρέπονται σε αναλογικά ανά κύκλο, μέχρι όλη η είσοδος να μετατραπεί σε αναλογικό σήμα. 6) Ο thermometer-coded DC, ή nary DC, οποίος περιέχει μία παροχή ρεύματος για κάθε δυνατή τιμή (αναλογικής) εξόδου. Έτσι, επί παραδείγματι, ένας thermometer-coded DC των 8bits, θα χρησιμοποιούσε 255 παροχές ρεύματος και ένας των 16bits, θα χρησιμοποιούσε Αυτός είναι ίσως ο ταχύτερος και μεγαλύτερης ακρίβειας DC, αλλά, ως διαφαίνεται, έχει μεγάλο κόστος. Έχουν επιτευχθεί ταχύτητες μεγαλύτερες του 1 δισεκατομμυρίου δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο με το συγκεκριμένο είδος DC. 7) Υβριδικοί τύποι DCs, χρησιμοποιούν συνδυασμό των παραπάνω τεχνικών σε ένα ενιαίο DC. Οι περισσότεροι DCs του εμπορίου είναι αυτού του είδους, εξαιτίας της δυσκολίας (σε διαφορετική περίπτωση) να επιτευχθούν ταυτοχρόνως χαμηλό κόστος, υψηλές ταχύτητες και μεγάλη ακρίβεια. Αυτό το είδος DC παρέχει επαρκώς (προφανώς όχι σε μέγιστο βαθμό) και τις τρεις παραπάνω απαιτήσεις. a) Ο segmented DC, συνδυάζει την αρχή του thermometer coded DC για τα ψηφία μέγιστης σημασίας (Most Significant its, MS) και την αρχή του binaryweighted DC για τα ψηφία της ελάχιστης σημασίας (Least Significant it, LS). Κατ αυτήν την υλοποίηση, επιτυγχάνεται ένας συμβιβασμός μεταξύ της ακρίβειας (με την χρήση της αρχής του thermometer-coded DC) και του κόστους (με την χρήση της αρχής του binary-weighted DC). Σχέδιο τύπου flly binary-weighted DC σημαίνει 0% thermometer-coded DC, ενώ σχέδιο τύπου flly thermometer-coded DC ή nary DC σημαίνει 0% binary-weighted DC. E. Επίδοση των DCs Οι DCs είναι πολύ βασικοί για τη συνολική επίδοση του συστήματος. Κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοσή τους είναι οι εξής: 1) Ανάλυση (Resoltion): Ο αριθμός των πιθανών επιπέδων εξόδου που ένας DC είναι σχεδιασμένος να παρέχει. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως ο αριθμός των bits που χρησιμοποιεί, που είναι η βάση του λογαρίθμου 2 για τον καθορισμό των επιπέδων. Για παράδειγμα ένας DC του 1- bit, παράγει συνολικά 2 πιθανές εξόδους, ενώ ένας DC των 8-bit είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να παράγει συνολικά 256 πιθανά επίπεδα εξόδων. 2) Μέγιστος ρυθμός δειγματοληψίας: Είναι μία μέτρηση που αφορά τη μέγιστη ταχύτητα στην οποία ένας DC μπορεί να λειτουργήσει και να παράγει (ακόμη και σε αυτήν) σωστά αποτελέσματα. 3) Μονοτονία: Η ικανότητα της αναλογικής εξόδου ενός DC να μετακινείται μόνο προς τη διεύθυνση που κινείται η ψηφιακή είσοδός του (π.χ. αν η είσοδος αυξάνει μονότονα, αντιστοίχως να αυξάνει και η έξοδος μονότονα). Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό για τους DCs, σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογών, όπου δεν απαιτείται για κανένα λόγο αναστροφή του αποτελέσματος. 4) Συνολικός αρμονικός θόρυβος (THD+N): Μία μέτρηση που αφορά τον θόρυβο που εισάγεται στο αναλογικό σήμα από τον ίδιο τον DC. Εκφράζεται ως ποσοστό της συνολικής αρμονικής παρεμβολής που συνοδεύουν το σήμα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό, ιδίως για δυναμικούς, μικρής περιοχής σημάτων DCs. 5) Δυναμικό βελινεκές (dynamic range): Μία μέτρηση της διαφοράς μεταξύ των μέγιστων και ελάχιστων σημάτων του DC, μετρημένης σε decibels. Αυτό σχετίζεται άμεσα με την ανάλυση, που είδαμε προηγουμένως, αλλά και το noise floor (τον αθροιστικό θόρυβο, εξαιτίας όλων των πηγών). 6) Σφάλμα διαφορικότητας (DNL): Δείχνει κατά πόσο δύο συνεχόμενες τιμές της αναλογικής εξόδου διαφέρουν από το ιδεατό βήμα του 1LS. 7) Σφάλμα ακεραιότητας (NL): Δείχνει κατά πόσο η χαρακτηριστική μεταφοράς του DC αποκλίνει από την ιδεατή. Η χαρακτηριστική πρέπει να είναι γενικώς μία ευθεία γραμμή. Το NL δείχνει κατά πόσο η τιμή της αναλογικής εξόδου που παίρνουμε για μία συγκεκριμένη τιμή της ψηφιακής εισόδου, διαφέρει από την ιδανική αναλογική έξοδο (που βρίσκεται επί της ευθείας γραμμής-χαρακτηριστικής). 8) Σφάλμα κλίμακας (ή κέρδους): σημαίνει ότι η μέγιστη έξοδος δεν εμφανίζεται για την αντίστοιχη μέγιστη τιμή της εισόδου. Ή με άλλα λόγια, σφάλμα κλίμακας σημαίνει ότι η διαφορά της τιμής της εισόδου κατά τη μεταβολή από 11 σε 1111 (τελευταία μεταβολή) από την τιμή της εισόδου κατά την μεταβολή της εξόδου από 0000 σε 0001 (πρώτη μεταβολή) δεν έχουν ίση μεταβολή των αντίστοιχων εξόδων. 9) Θόρυβος: συνήθως επισκιάζεται πλήρως από τον θερμικό θόρυβο που παράγεται από τα παθητικά στοιχεία του κυκλώματος, όπως οι αντιστάτες. Για παράδειγμα, στις εφαρμογές ηχητικών συστημάτων και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αυτός ο θόρυβος είναι συνήθως περίπου 1μV λευκού θορύβου. Αυτός ο θόρυβος είναι ικανός ώστε να περιορίσει την επίπεδο ενός 24-bit DC σε λιγότερα από 20-21bits. ) SFDR (Sprios-Free Dynamic Range): είναι ο λόγος του δυνατότερου, βασικού σήματος που φέρει την πληροφορία ως προς τις δευτερεύουσες αρμονικές που παράγονται. 11) SNDR (Signal-to-Noise and Distortion Radio): συμβολίζει σε d το λόγο μεταξύ της ισχύος του 3

4 παραγόμενου σήματος στην έξοδο, προς το άθροισμα όλων των θορύβων που υπεισέρχονται κατά τη μέτρηση.. SELF-CLRTON ΤΩΝ UNRY ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ SEGMENTED DC. Εισαγωγή Ως αναφέρθηκε και στον τίτλο, αλλά και στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας, το self-calibration αφορά τη βελτιστοποίηση της εξόδου ενός DC, το κατά δύναμιν άνευ λαθών, αποκλίσεων και σφαλμάτων. Η μέθοδος που θα αναλυθεί εν συνεχεία είναι πρωτότυπη και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται τον τελευταίο 1.5 χρόνο. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στο self-calibration που αφορά segmented DCs. Αυτό, επειδή οι περισσότεροι DCs που χρησιμοποιούντα σήμερα είναι αυτού του είδους. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στο self-calibration σε crrentsteering segmented DC. Με τον όρο crrent-steering, εννοούμε πως αυτό το είδος DC λειτουργεί με βάση εντάσεις ρευμάτων ώστε να παράγει τις εξόδους. Επίσης, θα επικεντρωθούμε στο self-calibration των ρευμάτων του επιμέρους τμήματος του segmented DC που λειτουργεί με thermometer-coded (nary) σύστημα. Η διαδικασία που ακολουθείται για το επιμέρους τμήμα που λειτουργεί με binary σύστημα είναι παραπλήσια, ωστόσο ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας.. Περιγραφή της διαδικασίας Ο αλγόριθμος που θα περιγράψουμε παρακάτω, βελτιώνει τη γραμμικότητα των crrent-steering segmented DCs μέσω του calibration (βαθμονόμηση) των ρευμάτων που αντιστοιχούν στο nary μέρος του DC σε ίσες τιμές. Αυτό το πετυχαίνει ρυθμίζοντας τις τιμές των εντάσεων των nary ρευμάτων με την χρήση ενσωματωμένων calibrating DCs (που ονομάζονται CLDCs). Πέρα του CLDC, η συγκεκριμένη μέθοδος για calibration χρησιμοποιεί επίσης ένα συγκριτή ρεύματος και μία επιπλέον πηγή ρεύματος. Το offset εισόδου του συγκριτή αντισταθμίζεται μέσω του αλγορίθμου που αναλύεται παρακάτω. Κάθε πηγή ρεύματος τύπου nary βαθμονομείται (calibrated) μεμονωμένα σε μία συγκεκριμένη ένταση αναφοράς, ύστερα από διαδοχικές προσεγγίσεις της έντασης αναφοράς με την χρήση του CLDC, μέχρι ο συγκριτής να σηματοδοτήσει ότι η τιμή της έντασης αναφοράς για το εκάστοτε nary ρεύμα έχει υπερκεραστεί. Ουσιαστικά, η υλοποίηση του αλγορίθμου γίνεται μέσω μίας FSM (Finite State Machine) 8 καταστάσεων. Η όλη ιδέα και ο τρόπος λειτουργίας της φαίνεται παρακάτω. Σχ. 4 Αλγόριθμος του self-calibration για τα nary ρεύματα Η ένταση ρεύματος αναφοράς αποτελείται από το άθροισμα όλων των (ήδη calibrated) ρευμάτων τύπου binary του τμήματος που αφορά τα LS στοιχειά του DC, συν ακόμη μία ένταση ρεύματος που ισοδυναμεί με ένα LS. O αλγόριθμος εν συνεχεία προσαρμόζει τις πηγές ρευμάτων τύπου nary σε αυτή την τιμή αναφοράς, χρησιμοποιώντας το συγκριτή που προαναφέρθηκε. Για να καταφέρουμε να εξουδετερώσουμε το offset της εισόδου του συγκριτή χρησιμοποιείται μία επιπλέον πηγή. Η FSM, ο συγκριτής και το είναι κοινά για όλα τα ρεύματα που θα υποστούν το calibration. Οι CLDCs είναι διαφορετικά μοντέλα, του ίδιου όμως προτύπου κατασκευής. Ο αλγόριθμος βασίζεται σε δύο φάσεις: και. Κατά τη διάρκεια της, το συμπεριλαμβάνεται και αυτό στη διαδικασία του calibration. Επομένως, το offset της εισόδου του συγκριτή περιλαμβάνεται και αυτό στην όλη διαδικασία. Επομένως, η τιμή της έντασης του στο τέλος της θα είναι: : (1) offset Σχ. 3 Ένας τυπικός CLDC Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μνήμη του CLDC που αφορά το. Κατά τη διάρκεια της φάσης, αντί για το, το i-οστό ρεύμα τύπου nary, () i, συνδέεται στην 4

5 είσοδο του συγκριτή. Τότε, το () i βαθμονομείται (calibrated) στην τιμή του. Εξαιτίας των αλλαγμένων θέσεων στα ρεύματα που υφίστανται calibration στις εισόδους του συγκριτή, το καταγεγραμμένο offset κατά την είναι αντίθετο από αυτό που καταγράφηκε στην. Επομένως, το () i στο τέλος της θα είναι: : ( i) (2) offset Κάνοντας αντικατάσταση στις σχέσεις (1) και (2), το offset ακυρώνεται και τελικώς το () i βαθμονομείται (calibrated) στην τιμή του. Δηλαδή, θα προκύψει: ( i) (3) Αυτό το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον i-οστό CLDC και η συγκεκριμένη διαδικασία επαναλαμβάνεται για την επόμενη πηγή ρεύματος τύπου nary. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί για όλα τα ρεύματα τύπου nary. Η προσαρμογή των ρευμάτων, ώστε να ικανοποιούν τις (1) και (2), είναι μία διαδικασία σταδιακής προσέγγισης τιμών και αναλύεται αμέσως παρακάτω. Αρχικώς, και τα δύο ρεύματα, από τις δύο εξισώσεις του calibration συγκρίνονται και λαμβάνεται μία απόφαση για την πολικότητα του calibration. Δηλαδή, εάν χρειάζεται κάποιο επιπλέον ρεύμα να προστεθεί ή αντιστοίχως να αφαιρεθεί. Για να γίνει η προσέγγιση του ρεύματος αναφοράς, μία λέξη CLDC αυξάνεται κατά 1 CLDC LS και η έξοδος του συγκριτή υπολογίζεται. Επομένως, το calibration ρεύμα τη στιγμή nt θα είναι: P ( nt) ( 1) X nt (4) cal LSCLDC όπου P 0,1 είναι η πολικότητα του calibration, X ( nt ) είναι η λέξη CLDC την χρονική στιγμή nt και είναι η τιμή που αντιστοιχεί στο βήμα 1 LS για LSCLDC τον CLDC. Τα ρεύματα θεωρείται ότι έχουν βαθμονομηθεί όταν η έξοδος του συγκριτή ρευμάτων αλλάζει σε σύγκριση με την τελευταία επανάληψη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε κι ένα σφάλμα κβαντισμού στις εξισώσεις (1) και (2), όπου είναι η διαφορά μεταξύ της βαθμονομημένης πηγής ρεύματος και του ρεύματος αναφοράς. Το πρόσημο του μπορεί να ελεγχθεί μέσω του αλγορίθμου και η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω. Όταν ο συγκριτής παράγει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα την χρονική στιγμή mt από την χρονική στιγμή ( m 1) T, αυτό είναι μία ένδειξη ότι η συγκεκριμένη τιμή (αναφοράς) έχει καλυφθεί. Έτσι, το αποτέλεσμα της διαδικασίας του calibration μπορεί να είναι ( ) X mt ή 1. Στην πραγματικότητα, στην τελευταία περίπτωση το αποτέλεσμα είναι 1, καθώς ο αλγόριθμος πρώτα εντοπίζει το πέρασμα του κατωφλίου της τιμής αναφοράς και εν συνεχεία επιστρέφει ένα βήμα πίσω, δηλαδή X m T X mt X m T. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι X ( mt ), τα ρεύματα που είναι χαμηλότερα από το θετικό βαθμονομούνται με ένα και αυτά με μεγαλύτερες τιμές από το βαθμονομούνται με ένα αρνητικό. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι 1, η βαθμονόμηση γίνεται με την αντίστροφη φορά. Επομένως, αν συνδυαστούν και οι δύο περιπτώσεις, το πρόσημο του μπορεί να προβλεφθεί. Μία περίπτωση της παρουσιάζεται παρακάτω: Σχ. 5 Pre-calibration και post-calibration της χρησιμοποιώντας PDFs για το, Στο παραπάνω σχήμα, η στατιστική pre-calibration (πριν τη διαδικασία της βαθμονόμησης) κατανομή του φαίνεται με ανοιχτό γκρι χρώμα. Όλα τα πραγματικά δείγματα που είναι μικρότερα του επιλέχθηκαν να βαθμονομηθούν με μία λέξη CLDC, 1, η οποία και είναι μικρότερη κατά 1 CLDC LS από την X ( mt ). Αντίθετα, όλα τα δείγματα που είχαν τιμές μεγαλύτερες του, επιλέχθηκαν να βαθμονομηθούν με τη λέξη CLDC X ( mt ), με mt να ορίζεται η χρονική στιγμή που ο συγκριτής αλλάζει τιμή. Εν συνεχεία, μία περίπτωση της παρουσιάζεται παρακάτω: 5

6 Σχ. 6 Pre-calibration και post-calibration της, χρησιμοποιώντας PDFs για το () i Στο παραπάνω σχήμα, η στατιστική pre-calibration κατανομή του φαίνεται με ανοιχτό γκρι χρώμα. Όλα τα πραγματικά δείγματα που είναι μικρότερα του επιλέχθηκαν να βαθμονομηθούν με μία λέξη CLDC, X ( mt ), η οποία και είναι μικρότερη κατά 1 CLDC LS από την 1 τιμές μεγαλύτερες του. Αντίθετα, όλα τα δείγματα που είχαν με τη λέξη CLDC 1, επιλέχθηκαν να βαθμονομηθούν, με mt να ορίζεται η χρονική στιγμή που ο συγκριτής αλλάζει τιμή. Εξαιτίας του κβαντισμού που υφίσταται η διαδικασία του calibration, το αποτέλεσμα της post-calibration κατανομής έχει μέγιστο πιθανό πλάτος 1 LS CLDC σε κάθε φάση της διαδικασίας του calibration. Δηλαδή, και κατά την φάση και κατά την φάση. Αν έχουμε ένα πολύ μικρό βήμα για το calibration, το σφάλμα κβαντισμού μπορεί να προσεγγιστεί με βάση την ομοιόμορφη κατανομή. Τότε, αυτή η post-calibration κατανομή έχει ένα offset 1/2 LS CLDC. Στην περίπτωση που τα σφάλματα κβαντισμού είναι ίδια και στην φάση και στην φάση, το τελικό σφάλμα κβαντισμού θα είναι μηδενικό. Σε περίπτωση που δεν είναι ίδια, η post-calibration κατανομή θα είναι η συνέλιξη δύο ανεξάρτητων ομοιόμορφων κατανομών, με αποτέλεσμα να προκύψει μία τριγωνική κατανομή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Πρέπει να τονιστεί καταρχάς ότι το σφάλμα που υπεισέρχεται σε αυτή την περίπτωση (εάν τελικώς υπάρξει) είναι πολύ μικρό και θεωρείται αμελητέο στην τελική μέτρηση. Επίσης, η τριγωνική αυτή κατανομή πιθανότητας του post-calibration έχει τυπική απόκλιση: 1 t pc LSCLDC 6 Σχ. 7 Pre-calibration και post-calirbation των PDFs του () i Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η λογική του calibration οργανώνεται ως μία FSM μηχανή. Το διάγραμμα καταστάσεών της φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Σχ. 8 Διάγραμμα ροής του αλγορίθμου που τελεί το calibration Μετά το reset, η FSM τίθεται στην κατάσταση 0 και περιμένει για ένα σήμα ελέγχου Start_cal. Ο βρόγχος επανάληψης στην κατάσταση 3 εκτελεί την φάση του αλγορίθμου. Ο βρόγχος επανάληψης στην κατάσταση 6 εκτελεί την φάση του αλγορίθμου. Οι βρόγχοι επανάληψης τύπου WHLE και οι συνθήκες τύπου F σε αυτές τις δύο καταστάσεις πραγματοποιούν τη διαδοχική κβαντική προσέγγιση για το calibration, που περιγράφηκε ενδελεχώς προηγουμένως. Ο πρώτος βρόγχος επανάληψης τύπου WHLE υλοποιεί την επαύξηση της λέξης CLDC, X ( nt ), μέχρι και την χρονική στιγμή mt, όταν και ο συγκριτής αλλάζει την έξοδό του. Τότε, έχοντας βάση την πολικότητα του calibration, μία απόφαση λαμβάνεται ώστε να αποδεχθεί είτε το X ( mt ), είτε το 6

7 X m 1 T, ως τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας του calibration. Τελικώς, ο βρόγχος επανάληψης από την κατάσταση 5 στην κατάσταση 7, που περιέχει την, επαναλαμβάνεται για κάθε ρεύμα τύπου nary. Ο αλγόριθμος τελειώνει, όταν όλα τα ρεύματα τύπου nary έχουν υποστεί τη διαδικασία του calibration που περιγράφηκε προηγουμένως.. LOGRTHMC DGTL TO NLOG CONVERTER. Εισαγωγή Λογαριθμικοί ενισχυτές χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές αυτομάτου ελέγχου, επεξεργασίας σήματος, τηλεπικοινωνιακές και γενικά σε όπου χρειάζονται να γίνει συμπίεση του Dynamic Range (Δυναμικού εύρους) των εισερχόμενων σημάτων. Οι ενισχυτές αυτοί αποτελούν μια από τις σημαντικότερες μη γραμμικές εφαρμογές του τελεστικού ενισχυτή. Μη γραμμικά στοιχεία όπως δίοδοι, JT transistors, Metal Oxide FET transistors με μη γραμμικές Ι-V χαρακτηριστικές, σε συνδυασμό με έναν τελεστικό ενισχυτή σε συνδεσμολογία αρνητικής ανάδρασης δίνουν μια πραγματικά λογαριθμική έξοδο. Μια άλλη τάξη λογαριθμικών ενισχυτών προσεγγίζουν την συνάρτηση του λογαρίθμου με απλή πρώτης ή δεύτερης τάξης προσέγγιση. Οι ενισχυτές αυτοί ονομάζονται ψευδολογαριθμικοί. Μια απλή ψευδολογαριθμική συνάρτηση μπορεί να προκύψει από την επέκταση σε σειρά Taylor του φυσικού λογαρίθμου ln(x) για x > 0. Έχοντας υπόψη log(x) = ln(x)/ln() και αγνοώντας τους όρους ανώτερης τάξης της επέκτασης σε σειρά έχουμε 2 x1 x1 log ( x) ln() x1 x1 Και με στρογγυλοποίηση του 2/ln() σε 1 έχουμε (5) Σχ.9 Σύγκριση της log(x) με τις εξισώσεις (1) και (2) και εμφάνιση του γραμμικού σφάλματος εισόδου και εξόδου Η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι μια μεγάλης ακρίβειας προσέγγιση της λογαριθμικής συνάρτησης με χρήση μιας ειδικής προσεγγιστικής μεθόδου και χωρίς να καταφύγουμε στη χρήση της αρνητικής ανάδρασης τελεστικού ενισχυτή. Το παραπάνω επιτυγχάνεται με χρήση λογαριθμικών ταυτοτήτων συνοδεύεται όμως με αυξημένο κόστος καθώς απαιτούνται ειδικά κυκλώματα που αυξάνουν την πολυπλοκότητα και την κατανάλωση ισχύος του ολοκληρωμένου.. Θεώρημα λογαρίθμου Το γραμμικό σφάλμα εξόδου e όπως φαίνεται και στο σχήμα 9 ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του log(x) και της ψευδολογαριθμικής συνάρτησης για την ίδια είσοδο x. e x 1 x 1 (7) log ( x) log () x 1 x 1 (6) Παρατηρούμε πως η (2) μας δίνει γραμμικό σφάλμα εξόδου που κυμαίνεται στα όρια του +-3.3% όταν το x ανήκει στο διάστημα [0.2,5]. Εκτός των ορίων του διαστήματος αυτού το σφάλμα αυξάνει απαγορευτικά. Περιοριζόμαστε λοιπόν σε ένα Dynamic Range του x των 28db. Το γραμμικό σφάλμα εισόδου θ που εμφανίζεται επίσης στο σχήμα 9 ορίζεται ως το σφάλμα (σε db) στην είσοδο x που απαιτείται για να παραχθεί η ίδια έξοδος y. xˆ x (8) 20log 7

8 Όπου το χ^ συμβολίζει την μεταβλητή που σχετίζεται με την ψευδολογαριθμική συνάρτηση. Στο Dynamic Range των 28db του x το θ κυμαίνεται στα όρια των [-1.05, 1.05] db. Για μια δεδομένη έξοδο y το γραμμικό σφάλμα εισόδου συνδέει τις μεταβλητές x και x^ με την σχέση xˆ 1 ylog ( x) (9) xˆ 1 Η οποία μας δίνει 1 log ( x) 1 log ( x) xˆ f ( x) () Και το i λαμβάνει πάλι τις τιμές 1,2,3. Για κάθε τιμή του i προκύπτουν 1 x 25 X X X ,0.2 x X 2 0.2,5 X X3 25x 3 5,125 Για τις διαφορετικές τιμές του i, η καθεμία από τις συναρτήσεις Fi σε σχέση με το x και X παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η f(x) μπορεί να περιγραφεί σας μια απεικόνιση του x στο x^. Για κάθε x στο διάστημα [0.2, 5] υπάρχει x^ στο [0.177, 5.644] που βρίσκεται μέσω της (9). Η ενδιάμεση μεταβλητή x^ όταν δοθεί ως είσοδος στην ψευδολογαριθμική συνάρτηση (6) παρέχει την ιδανική προσέγγιση της log(x) όπως φαίνεται στην (8). Η (6) μετατρέπεται σε xˆ 1 elog ( x) (11) xˆ 1 Το οποίο ισούται με 0 όσο τηρείται η συνθήκη που επιβάλλει η (9). Η παραπάνω τεχνική υπολογίζει το log(x) με το κόστος βέβαια του υπολογισμού εύρεσης του ˆx. Ένας ψευδολογαριθμικός ενισχυτής λοιπόν σε συνδυασμό με μια υπολογιστική συνάρτηση f(x) μπορεί να λειτουργήσει σαν πραγματικός λογαριθμικός ενισχυτής. C. Προτεινόμενη μέθοδος επέκτασης του Dynamic Range στα 84db Οι παρακάτω συναρτήσεις Fi εισάγονται ώστε να παραχθεί η συνάρτηση log(x) για ένα επεκταμένο εύρος τιμών του x. Σχ. Συναρτήσεις F1-3 και log(x) ως προς x και X. Η συνάρτηση F λοιπόν υπολογίζει την συνάρτηση log(x) όπου το X ανήκει στο διάστημα [0.008,125]. Το Dynamic Range του διαστήματος είναι 84db. Το παρακάτω block διάγραμμα παρουσιάζει την κυκλωματική υλοποίηση της συνάρτησης. F log ( x) a (12) i a 2log (5),0, 2log (5) i i Όπου το i παίρνει τις τιμές i=1,2,3 αντίστοιχα. Παρατηρώντας πως το ai αποτελεί αριθμητική σειρά με διαφορά 2log(5) μπορεί να γραφεί ai 2( i 1) log (5) και επομένως η Fi γίνεται F log ( X ) (13) i i Xi 2( 2) x 5 i x 0.2,5 Σχ.11 lock διάγραμμα ψευδολογαριθμικού ενισχυτή Παρατηρούμε πως η g( ˆx ) με ψευδολογαριθμική προσέγγιση υπολογίζει την συνάρτηση log(x) στο διάστημα [0.2,5]. Ο προσθετικός όρος αi ανυψώνει ή κατεβάζει αντίστοιχα την 8

9 συνάρτηση ώστε να επιτύχουμε προσέγγιση της λογαριθμικής συνάρτησης στο εύρος των 84db του X. D. Περιγραφή Κυκλώματος Το κύκλωμα του σχήματος χρησιμοποιείται ως συνέχεια του κυκλώματος του σχήματος. Δέχεται ψηφιακές εισόδους και μεταβάλει την έξοδο του προηγούμενου κυκλώματος επιτυγχάνοντας την προσέγγιση στη λογαριθμική συνάρτηση με το αυξημένο Dynamic Range των 84db. Η συνάρτηση μεταφοράς του συνολικού κυκλώματος προκύπτει V ˆ ot x 1 ( So S1) log (5) log ( X i) V xˆ 1 in (14) Όπου Xi x 2( S 1) 5 o S Σχ.12 Ψευδολογαριθμικός ενισχυτής που υλοποιεί την (6). Το κύκλωμα που παρουσιάζεται στο σχήμα 12 υλοποιεί την συνάρτηση (6). Το πλεονέκτημα του είναι πως η τιμή του ˆx εξαρτάται από την αναλογία και όχι από τις τιμές των R1,R2. Επίσης, η μεταβλητή εισόδου ˆx μπορεί να ελεγχθεί μέσω της μεταβλητής a με την αντίσταση R1/a. Αν θεωρήσουμε συμπεριφορά ιδανικού τελεστικού ενισχυτή έχουμε Σύμφωνα με τον παρακάτω συνοπτικό πίνακα, οι διάφορες τιμές του i μας δίνουν πρακτικά τις διαφορετικές συναρτήσεις Fi. V V o in (3 ax ) ˆ 1 (3 a) xˆ 1 Όπου για a=2 γίνεται xˆ R2 R1 E. DC Όταν έχουμε να κάνουμε με ψηφιακή λογική n bit τότε η συνάρτηση μεταφοράς μας γίνεται V ˆ 0 x 1 V xˆ 1 in Vot log (0.008 N d) log ( x) (15) V in Που είναι η ίδια με την (6). Το ˆx εδώ ανήκει στο [0.177,5.644]. Η τιμή του ˆx προκύπτει θέτοντας σε σταθερή τιμή την R1 και ελέγχοντας την R2. Στην περίπτωση αυτή η R2 υλοποιείται σαν ψηφιακά ελεγχόμενος αντιστάτης. όπου d n 2 1 είναι το βήμα μετατροπής. Για μια υλοποίηση των 4bit to block διάγραμμα φαίνεται στο σχήμα 14. Η ψηφιακή λέξη D3-D0 εγγράφεται στον μετατροπέα με το συγχρονισμό των σημάτων active low chip select CS και write inpt WR. Ένας ανοδικός παλμός στο WR παίρνει τα δεδομένα και εκκινεί την μετατροπή. Ο 16bit decoder ελέγχει την μεταβλητή αντίσταση R2 στο κύκλωμα του σχήματος και επίσης τους διακόπτες S0 και S1. Σχ.13 Δεύτερο κύκλωμα που υλοποιεί την (13) σε συνδυασμό με το κύκλωμα του Σχ.12 9

10 Σχ.16 Σφάλμα μετατροπής DC ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σχ.14 lock διάγραμμα 4bit λογαριθμικού DC Το 4bit λογαριθμικό DC σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην TSMC με τεχνολογία κατασκευής 0.18 μm CMOS. Παραθέτουμε και μια φωτογραφία του die (Σχ.15). Το front end ψηφιακό block και τα αναλογικά του κομμάτια σχεδιάστηκαν με 3.3V thick oxide τρανσίστορς και η τροφοδοσία τους είναι διπλής πολικότητας V. Η τεχνική ανάπτυξης ψευδολογαριθμικού DC που περιγράφηκε πλεονεκτεί σε σχέση με άλλες καθώς χρησιμοποιεί μόνο ένα ψευδολογαριθμικό block και το οποίο ακολουθείται από ένα ενισχυτικό στάδιο που μας επιτρέπει ικανοποιητική προσέγγιση της λογαριθμικής συνάρτησης για είσοδο X με Dynamic Range των 28db. Τα όρια ου γραμμικού σφάλματος κινούνται στο διάστημα [-1.36%,0.84%] όπως φαίνεται στο σχήμα 16. Το DC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές συμπεριλαμβανομένου εφαρμογών εικόνας, ήχου και επεξεργασίας σήματος. Τέλος, η τεχνική του calibration, βοηθάει, όπως είδαμε αναλυτικά και προηγούμενα, στον περιορισμό ή και αφανισμό των όποιων λαθών κατά τη μετατροπή από την ψηφιακή σε αναλογική μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι εφαρμογές τείνουν να γίνουν πολύ αξιόπιστες, μιας και οι μετρήσεις τους είναι ακριβείας, χωρίς αποκλίσεις. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο καθηγητή κύριο Χατζόπουλο Αλκιβιάδη και τον υποψήφιο διδάκτορα κύριο Γεράκη Βασίλειο που ήταν και είναι πάντα διαθέσιμοι, σε οιαδήποτε απορία μας κατά την υλοποίηση του project. Σχ.15 Φωτογραφία Die 4bit λογαριθμικού DC chip ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Georgi Radlov, Patrick Qinn, Hans Hegt, rthr van Roermnd, Smart and flexible Digital-to-nalog Converters, Springer, [2] ppei kita, Tetsro takra, Kei Shiraishi, Crrent- Steering Digital-to-nalog Converter with a High-PSRR Crrent Switch, EEE TRNSCTONS ON CRCUTS ND SYSTEMS : EXPRESS REFS, VOL. 58, NO. 11, NOVEMER [3] J. Gilherme and J. E. Franca, Logarithmic digitalanalog converter for digital cmos technology, in Proc.

11 EEE sia-pacific Conf. Circits Syst, Taipei, Taiwan, 1994, pp [4] J. C. Greer, Error analysis for psedo-logarithmic amplification, Meas. Sci. Technol., vol. 3, no., pp , Oct [5] Sandhya Prighalla, rent Mandy, 84-d Range Logarithmic Digital-to-nalog Converter in CMOS μm Technology in EEE TRNSCTONS ON CRCUTS ND SYSTEMS : EXPRESS REFS, VOL. 58, NO. 5, MY [6] Άρθρα της Wikipedia σχετικά με τις λέξεις κλειδιά που δίνονται στην εισαγωγή. [7] Βασίλειος Πετρίδης, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, University Stdio Press, [8] Βασίλειος Πετρίδης, Συστ. Μετρήσεων, University Stdio Press, [9] Weste, Harris, CMOS-VLS design, Papasotirio,

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ.

Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Αρμονική ταλάντωση και επειδή Ω=2πF Περιοδικό με βασική περίοδο Τ p =1/F Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. 1 Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Σύμφωνα με την ταυτότητα του Euler Το ημιτονοειδές σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Ψηφιακός Έλεγχος Συστημάτων Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή Δεδομένα και Εντολές πληροφορία δεδομένα εντολές αριθμητικά δδ δεδομένα κείμενο εικόνα Επιλογή Αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ 429. 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ 429. 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό ΗΜΥ 429 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό 1 (i) Βασική στατιστική 2 Στατιστική Vs Πιθανότητες Στατιστική: επιτρέπει μέτρηση και αναγνώριση θορύβου και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα μικρών διαστάσεων που συμπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης, και έχει πολύ μεγάλο κέρδος, πολλές φορές της τάξης του 10 4 και 10 6. Ο τελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS Αρχή λειτουργίας των Αναλογικών και ψηφιακών Παλμομετατροπεων Ο παλμός οδήγησης ενός παλμομετατροπέα, με αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 4 : Δειγματοληψία και κβάντιση (Sampling and Quantization) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Αναλογικό και Ψηφιακό σήμα Τα αναλογικά μεγέθη μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρικά ή ψηφιακά σήματα. Μετατροπή Αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις:

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις: Σύστημα μνήμης Ο κύριος σκοπός στο σχεδιασμό ενός συστήματος μνήμης είναι να προσφέρουμε επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης διατηρώντας ένα αποδεκτό επίπεδο μέσης απόδοσης και επίσης χαμηλό μέσο κόστος ανά

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 9: Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM) Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή της μεθόδου παλμοκωδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συγχρονισμός Συμβόλων Εισαγωγή Σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η έξοδος του φίλτρου λήψης είναι μια κυματομορφή συνεχούς χρόνου y( an x( t n ) n( n x( είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβολή Ενισχυτών μεταξύ γεωφώνων και καταγραφικού

Παρεμβολή Ενισχυτών μεταξύ γεωφώνων και καταγραφικού Ενισχυτές σήματος στη σεισμική διασκόπηση Καλώδιο μεταφοράς των σημάτων απο τα γεώφωνα Σεισμικό σήμα πολύ ασθενές για να καταγραφεί Παρεμβολή Ενισχυτών μεταξύ γεωφώνων και καταγραφικού Ενισχυτής Καταγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση σήματος PCM

Μετάδοση σήματος PCM Μετάδοση σήματος PCM Συγχρονισμός ΌπωςσεόλατασυστήματαTDM, απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη Εάν τα ρολόγια στον πομπό και τον δέκτη διαφέρουν, αυτό θα οδηγήσει σε παραμορφώσεις του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης 1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε θέματα σχετικά με την αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας που χρησιμοποιούν οι σημερινοί υπολογιστές και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως:

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Πλεονεκτήματα: Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: Αύξηση απαίτησης εύρους

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 009-010 Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ η Εργαστηριακή Άσκηση: Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα & Δίκτυα ΙΙ. Ανασκόπηση Κεφαλαίου «Τελεστικοί Ενισχυτές»

Ηλεκτρικά Κυκλώματα & Δίκτυα ΙΙ. Ανασκόπηση Κεφαλαίου «Τελεστικοί Ενισχυτές» Ηλεκτρικά Κυκλώματα & Δίκτυα ΙΙ Εισαγωγή στα Ολο. Κυκλ. Βασική Φυσική MOS Ενισχυτές ενός σταδίου Διαφορικοί Ενισχυτές Καθρέφτες Ρεύματος Απόκριση Συχνότητας Ηλεκτρικός Θόρυβος Ανατροφοδότηση Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Διαχείριση και Δημιουργία Βασικών Σημάτων, Δειγματοληψία και Κβαντισμός» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων F Ενότητα: Φίλτρα και Επαναληπτικές Ασκήσεις Στυλιανός Μυτιληναίος Τμήμα Ηλεκτρονικής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας Φλώρος Άγγελος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΑΛΓΕΒΡΑ Boole ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΑΛΓΕΒΡΑ Boole ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΑΛΓΕΒΡΑ Boole ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 2009-10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Άλγεβρα Βοοle η θεωρητική βάση των λογικών κυκλωμάτων Η άλγεβρα Βοοle ορίζεται επάνω στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Σάββατο 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΦΕ ΑΧΑΪΑΣ (ΑΙΓΙΟΥ) (Διάρκεια εξέτασης 60 min) Μαθητές: Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

2 η Εργαστηριακή Άσκηση

2 η Εργαστηριακή Άσκηση Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ 2 η Εργαστηριακή Άσκηση Σύγκριση Ομόδυνων Ζωνοπερατών Συστημάτων 8-PSK και 8-FSK Στην άσκηση αυτή καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Γιώργος Δημητρακόπουλος Μονάδες επεξεργασίας δεδομένων και ο έλεγχος τους Δόμηση σύνθετων κυκλωμάτων 1. Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΕΝΟΤΗΤΑ Μ1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εκπαιδευτής: Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Ποια είναι η βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 3 Νόμος του Ohm, Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 3 Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ http://www.nashtucky.com/photoscanning.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ http://www.unlvweb.com/we/week2.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών) Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, ιδιαίτερα τα ψηφιακά χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση λογικών συναρτήσεων και την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Υπολογιστές

Ψηφιακοί Υπολογιστές 1 η Θεµατική Ενότητα : υαδικά Συστήµατα Ψηφιακοί Υπολογιστές Παλαιότερα οι υπολογιστές χρησιµοποιούνταν για αριθµητικούς υπολογισµούς Ψηφίο (digit) Ψηφιακοί Υπολογιστές Σήµατα (signals) : διακριτά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2 Ψηφιακά Φίλτρα Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα Στην επεξεργασία σήματος, η λειτουργία ενός φίλτρου είναι να απομακρύνει τα ανεπιθύμητα μέρη ενός σήματος, όπως ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα