Μέθοδοι βελτιστοποίησης εξόδου σε DAC και λειτουργία του λογαριθμικού DAC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέθοδοι βελτιστοποίησης εξόδου σε DAC και λειτουργία του λογαριθμικού DAC"

Transcript

1 Μέθοδοι βελτιστοποίησης εξόδου σε DC και λειτουργία του λογαριθμικού DC Μόσχογλου Στυλιανός, stdent member, EEE Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΑΕΜ: 6978 Περίληψη Η παρούσα εργασία (σ.σ. Ομάδα η) πραγματεύεται την ευρέως γνωστή και χρησιμοποιούμενη τεχνολογία των μετατροπέων ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (από τούδε και στο εξής, DC Digital to nalog Converter). Αρχικώς γίνεται μία γενικότερη εισαγωγή στους DCs. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ενδελεχώς τι είναι ο DC, ποια είδη DC υπάρχουν, πού χρησιμοποιείται, ποιες είναι οι επιδόσεις τους, αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά τους, κ.λπ. Κατόπιν, στρέφεται η προσοχή σε δύο τομείς: πρώτον, αναφέρεται αναλυτικώς μία νέα μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της εξόδου ενός DC, ώστε να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τη μετατροπή του σήματος από ψηφιακό σε αναλογικό. Πιο εξειδικευμένα, μιλάμε για την επιδιόρθωση (self-correction) της εξόδου ενός DC με την χρήση των CLDCs. Δεύτερον, αναλύεται το μαθηματικό και κυκλωματικό υπόβαθρο του λογαριθμικού DC, ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου είδους DC. Λέξεις κλειδιά DC, crrent-steering, CLDC, NL, DNL, glitch energy, λογαριθμικός, FSM, self-measrement, selfcorrection, self-calibration. κώδικας θερμομέτρου, segmented DC, SNDR, analog, digital.. Γενικά. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ DCS O DC είναι μία συσκευή η οποία μετατρέπει ένα ψηφιακό (συνήθως δυαδικό) κώδικα σε ένα αναλογικό σήμα (ένταση ρεύματος, τάση, κ.λπ.). Είναι γεγονός ότι τα σήματα αποθηκεύονται εύκολα και μεταδίδονται εξίσου εύκολα σε ψηφιακή μορφή, ωστόσο ο DC χρειάζεται ώστε το σήμα να μπορεί να παρασταθεί σε ανθρώπινη μορφή και να γίνει κατανοητό από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο. Μία συνήθης εφαρμογή των DCs είναι η παραγωγή ηχητικών σημάτων από ψηφιακή πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στα εξαρτήματα αναπαραγωγής μουσικής (ipods, mp3 players, κ.λπ.). Επίσης, τα ψηφιακά σήματα που φέρουν οπτική πληροφορία, μετατρέπονται από τις τηλεοράσεις και τα κινητά τηλέφωνα σε χρώματα και σκιές μέσω DCs. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μετατροπή από ψηφιακό σε αναλογικό σήμα μπορεί να επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας του (ψηφιακού) σήματος, με αποτέλεσμα να αναζητούνται συνεχώς ακόμη καλύτερες μέθοδοι για το δυνατόν χωρίς λάθη μετατροπή από ψηφιακή σε αναλογική μορφή. Οι DCs κατασκευάζονται Κιντσάκης Αθανάσιος, stdent member, EEE Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών EM: 6667 σχεδόν αποκλειστικά πάνω σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (Cs). Υπάρχουν διάφορες αρχιτεκτονικές για κατασκευή ενός DC, οι οποίες έχουν πληθώρα πλεονεκτημάτων αλλά δυστυχώς και μειονεκτημάτων. Η καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου είδους DC για μία εφαρμογή γίνεται κατόπιν καθορισμού απαιτήσεων σχετικές με την ταχύτητα, το εύρος της μετατροπής, κ.λπ.. Επισκόπηση τρόπου λειτουργίας Ο DC μετατρέπει έναν πεπερασμένης ακρίβειας (συνήθως σε δυαδική μορφή) αριθμό σε μία φυσική ποσότητα (π.χ. τάση ή πίεση). Συγκεκριμένα, οι DCs συχνά χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν πεπερασμένης ακρίβειας δεδομένα χρονοσειρών σε ένα συνεχές, φυσικό σήμα. Ένας τυπικός DC μετατρέπει αυθαίρετους αριθμούς σε μία ακολουθία ωθήσεων που εν συνεχεία υποβάλλονται σε επεξεργασία από ένα φίλτρο ανακατασκευής (reconstrction filter) χρησιμοποιώντας κάποια μορφή παρεμβολής, ώστε να συμπληρωθούν τα δεδομένα μεταξύ αυτών των ωθήσεων. Υπενθυμίζεται δε ότι σύμφωνα με το θεώρημα των Nyist- Shannon (θεώρημα δειγματοληψίας), ένας DC μπορεί να ανακατασκευάσει το αρχικό σήμα από τα δεδομένα που ελήφθησαν κατά τη δειγματοληψία αν και μόνο αν το εύρος τους (bandwidth) ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις. Επίσης, σημειώνεται ότι η ψηφιακή δειγματοληψία εισάγει σφάλματα κβαντισμού (ως θα δούμε και αργότερα), τα οποία υπεισέρχονται ως χαμηλού-επιπέδου προσθετικός θόρυβος στο ανακατασκευασμένο σήμα. Σχ. 1 Ιδεατή δειγματοληψία σήματος Ωστόσο, συνήθως, αντί για ωθήσεις, η σειρά αυτών των τυχαίων αριθμών ενημερώνει την αναλογική έξοδο (τάση) σε ομοιόμορφα διαστήματα δειγματοληψίας. Αυτοί οι 1

2 (τυχαίοι) αριθμοί περνάν στον DC, συνήθως με ένα σήμα χρονισμού (clock signal), το οποίο είναι και υπεύθυνο για την πυροδότηση κάθε αριθμού στη σειρά, με αποτέλεσμα η έξοδος του DC (τάση) να αλλάζει ραγδαία από την προηγούμενή της τιμή στην τιμή που αντιστοιχεί στον αριθμό που μόλις πυροδοτήθηκε. Η αλλαγή αυτή στην τάση διατηρείται χρονικά μέχρι να πυροδοτηθεί ο επόμενος αριθμός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία τμηματική έξοδο, που θυμίζει σκάλα (staircase otpt). Σχ. 2 Ορθογώνιοι παλμοί ως έξοδος ενός τυπικού DC To γεγονός ότι η έξοδος ενός DC γίνεται κατά τον παραπάνω τρόπο, με ορθογώνιους παλμούς, έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλαπλές αρμονικές πάνω από τη συχνότητα Nyist. Συνήθως, αυτές αφαιρούνται με ένα χαμηλοπερατό φίλτρο που λειτουργεί ως φίλτρο ανακατασκευής, σε όσες εκ των εφαρμογών το απαιτούν. C. Εφαρμογές 1) Ήχος Τα περισσότερα σύγχρονα ηχητικά σήματα (για παράδειγμα από mp3s και CDs) αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή και, για να αναπαραχθούν μέσω των ηχείων, πρέπει να μετατραπούν εκ νέου σε αναλογικά σήματα. Ως εκ τούτου, οι DCs εμφανίζονται σε CD players, mp3 players και κάρτες ήχου υπολογιστών. Εξειδικευμένοι DCs επίσης βρίσκονται σε ηχητικά συστήματα τύπου hi-fi. Αυτοί συνήθως δέχονται τα ψηφιακά ηχητικά σήματα των CDs και μετατρέπουν το σήμα σε αναλογικό, το οποίο, αφού ενισχυθεί, εν συνεχεία οδηγείται στα ηχεία. Σε εφαρμογές τύπου VoP (voice over P), η πηγή πρέπει πρώτα να ψηφιοποιηθεί ώστε να αποσταλεί και επομένως, υποβάλλεται σε ψηφιοποίηση μέσω ενός DC (nalog to Digital Converter) και εν συνεχεία μετατρέπεται ξανά σε αναλογική έξοδο μέσω ενός DC στο άλλο άκρο, του ακροατή. 2) Βίντεο Η τηλεοπτική δειγματοληψία τείνει να λειτουργήσει σα μία απολύτως διαφορετική κλίμακα συνολικώς, χάρη στην ιδιαίτερα μη γραμμική απόκριση των σωλήνων καθοδικών ακτινών και το ανθρώπινο μάτι, που χρησιμοποιεί μία καμπύλη γάμμα για να παρέχει μία εμφάνιση των ομοιόμορφα διανεμημένων βημάτων φωτεινότητας διά μήκους της οθόνης. Εξαιτίας τούτου, απαιτείται η χρήση των λεγόμενων RMDCs σε τέτοιου είδους εφαρμογές, που στην ουσία είναι DCs με μεγάλο εύρος αναλογικής αναπαράστασης των χρωμάτων. Τα τηλεοπτικά σήματα από μία ψηφιακή πηγή, όπως από έναν υπολογιστή, πρέπει να μετατραπούν σε αναλογική μορφή πριν αναπαραχθούν στην οθόνη. Από το 2007 κι έπειτα, χρησιμοποιείται κωδικοποίηση τύπου DV/HDM, που δίνει ακόμη μεγαλύτερο εύρος ανάλυσης χρωμάτων, ήχου, κ.λπ. Πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι ο DC συνοδεύεται συνήθως κι από μία μνήμη τύπου RM, που περιέχει πληροφορίες σε πίνακες σχετικά με τη διόρθωση γάμμα (Gamma correction tables), αντίθεση, φωτεινότητα, κ.λπ. D. Τύποι DCs Οι πιο συνηθισμένοι τύποι DCs είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 1) Ο διαμορφωτής πλάτους-παλμών (plse-width modlator), ο οποίος είναι και ο απλούστερος τύπος DC. Ένα σταθερό ρεύμα ή τάση μετατρέπεται σε ένα χαμηλοπερατό αναλογικό φίλτρο με μία διάρκεια που καθορίζεται από το εισαγόμενο ψηφιακό σήμα. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά για τον έλεγχο της ταχύτητας των ηλεκτρικών κινητήρων, αλλά έχει και πολλές άλλες εφαρμογές. 2) Οι DCs υπερδειγματοληψίας ή οι DCs παρεμβολής (oversampling ή interpolated DCs), μία τεχνική μετατροπής πυκνότητας παλμών (plse density conversion). Η τεχνική υπερδειγματοληψίας επιτρέπει την χρήση ενός DC χαμηλότερου εύρους εσωτερικά. Ένας απλός DC 1-bit χρησιμοποιείται συνήθως, επειδή το αποτέλεσμα της υπερδειγματοληψίας είναι γραμμικό. Ο DC καθοδηγείται από ένα παλμικό, πυκνωτικό σήμα, που δημιουργείται με την χρήση ενός χαμηλοπερατού φίλτρου. Αυτό συνολικώς οδηγεί στην υλοποίηση ενός υψιπερατού φίλτρου, ενεργώντας στο θόρυβο κβαντοποίησης (μέσω τεχνικών επεξεργασίας σήματος), οδηγώντας κατά συνέπεια τον θόρυβο από την κύρια ζώνη ενδιαφέροντος (χαμηλών συχνοτήτων), στη ζώνη υψηλών συχνοτήτων, το οποίο και καλείται διαμόρφωση θορύβου (noise modlation). Ο θόρυβος κβαντοποίησης σε αυτές τις υψηλές συχνότητες αφαιρείται ή μειώνεται πολύ μέσω ενός αναλογικού, χαμηλοπερατού φίλτρου. Οι περισσότεροι DCs πολύ υψηλής ανάλυσης (μεγαλύτερης των 16bits) είναι αυτού του τύπου, εξαιτίας της μεγάλης τους γραμμικότητας και μικρού κόστους. Τιμές ακόμη μεγαλύτερης δειγματοληψίας μπορούν να χαλαρώσουν τις προδιαγραφές εξόδου του χαμηλοπερατού φίλτρου και ως αποτέλεσμα, να επιτρέψουν περαιτέρω συμπίεση του θορύβου κβαντοποίησης. Ταχύτητες μεγαλύτερες από 0 χιλιάδες δείγματα ανά δευτερόλεπτο (για παράδειγμα, 192kHz) και αναλύσεις (εύρη) μεγαλύτερες από 24bits είναι επιτεύξιμες μέσω αυτής της τεχνικής. 3) Ο binary-weighted DC περιέχει μεμονωμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα και κάθε bit που αναπαρίσταται στο τέλος. Αυτά τα αθροίσματα (τάσεων ή ρευμάτων) προστίθενται στο τέλος, ώστε να προκύψει το τελικό (αναλογικό) αποτέλεσμα. Είναι μία από τις ταχύτερες μεθόδους μετατροπής, αλλά έχει το ελάττωμα της χαμηλής ακρίβειας εξαιτίας της υψηλής ευκρίνειας που απαιτείται για κάθε μεμονωμένη τάση ή ρεύμα στην έξοδο. Υπάρχουν εργαλεία που μπορούν του αυξήσουν την ακρίβεια, ωστόσο είναι ακριβά. Ως εκ τούτου, αυτό το 2

3 είδος DC συνήθως περιορίζεται σε εύρος τιμών των 8bit ή και λιγότερο. 4) Ο R-2R DC είναι ένα είδος binary-weighted DC που χρησιμοποιεί μία επαναλαμβανόμενη, μορφής καταρράκτη δομή, που αποτελείται από αντιστάσεις τύπου R-2R. Αυτή η μέθοδος βελτιώνει την ακρίβεια του τυπικού binary-weighted DC, εξαιτίας της σχετικώς εύκολης σύνθεσης ίσων αντιστάσεων (που αντιστοιχούν στις αναλογικές εξόδους). Ωστόσο, ένα μειονέκτημα αυτού του είδους DC είναι η αργή μετατροπή, εξαιτίας των μεγάλων RC-σταθερών που χρησιμοποιούνται για κάθε σύνδεσμο R-2R. 5) O κυκλικός DC, ο οποίος διαδοχικά κατασκευάζει την έξοδο σε κάθε κύκλο. Μεμονωμένα bits της ψηφιακής εισόδου μετατρέπονται σε αναλογικά ανά κύκλο, μέχρι όλη η είσοδος να μετατραπεί σε αναλογικό σήμα. 6) Ο thermometer-coded DC, ή nary DC, οποίος περιέχει μία παροχή ρεύματος για κάθε δυνατή τιμή (αναλογικής) εξόδου. Έτσι, επί παραδείγματι, ένας thermometer-coded DC των 8bits, θα χρησιμοποιούσε 255 παροχές ρεύματος και ένας των 16bits, θα χρησιμοποιούσε Αυτός είναι ίσως ο ταχύτερος και μεγαλύτερης ακρίβειας DC, αλλά, ως διαφαίνεται, έχει μεγάλο κόστος. Έχουν επιτευχθεί ταχύτητες μεγαλύτερες του 1 δισεκατομμυρίου δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο με το συγκεκριμένο είδος DC. 7) Υβριδικοί τύποι DCs, χρησιμοποιούν συνδυασμό των παραπάνω τεχνικών σε ένα ενιαίο DC. Οι περισσότεροι DCs του εμπορίου είναι αυτού του είδους, εξαιτίας της δυσκολίας (σε διαφορετική περίπτωση) να επιτευχθούν ταυτοχρόνως χαμηλό κόστος, υψηλές ταχύτητες και μεγάλη ακρίβεια. Αυτό το είδος DC παρέχει επαρκώς (προφανώς όχι σε μέγιστο βαθμό) και τις τρεις παραπάνω απαιτήσεις. a) Ο segmented DC, συνδυάζει την αρχή του thermometer coded DC για τα ψηφία μέγιστης σημασίας (Most Significant its, MS) και την αρχή του binaryweighted DC για τα ψηφία της ελάχιστης σημασίας (Least Significant it, LS). Κατ αυτήν την υλοποίηση, επιτυγχάνεται ένας συμβιβασμός μεταξύ της ακρίβειας (με την χρήση της αρχής του thermometer-coded DC) και του κόστους (με την χρήση της αρχής του binary-weighted DC). Σχέδιο τύπου flly binary-weighted DC σημαίνει 0% thermometer-coded DC, ενώ σχέδιο τύπου flly thermometer-coded DC ή nary DC σημαίνει 0% binary-weighted DC. E. Επίδοση των DCs Οι DCs είναι πολύ βασικοί για τη συνολική επίδοση του συστήματος. Κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοσή τους είναι οι εξής: 1) Ανάλυση (Resoltion): Ο αριθμός των πιθανών επιπέδων εξόδου που ένας DC είναι σχεδιασμένος να παρέχει. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως ο αριθμός των bits που χρησιμοποιεί, που είναι η βάση του λογαρίθμου 2 για τον καθορισμό των επιπέδων. Για παράδειγμα ένας DC του 1- bit, παράγει συνολικά 2 πιθανές εξόδους, ενώ ένας DC των 8-bit είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να παράγει συνολικά 256 πιθανά επίπεδα εξόδων. 2) Μέγιστος ρυθμός δειγματοληψίας: Είναι μία μέτρηση που αφορά τη μέγιστη ταχύτητα στην οποία ένας DC μπορεί να λειτουργήσει και να παράγει (ακόμη και σε αυτήν) σωστά αποτελέσματα. 3) Μονοτονία: Η ικανότητα της αναλογικής εξόδου ενός DC να μετακινείται μόνο προς τη διεύθυνση που κινείται η ψηφιακή είσοδός του (π.χ. αν η είσοδος αυξάνει μονότονα, αντιστοίχως να αυξάνει και η έξοδος μονότονα). Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό για τους DCs, σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογών, όπου δεν απαιτείται για κανένα λόγο αναστροφή του αποτελέσματος. 4) Συνολικός αρμονικός θόρυβος (THD+N): Μία μέτρηση που αφορά τον θόρυβο που εισάγεται στο αναλογικό σήμα από τον ίδιο τον DC. Εκφράζεται ως ποσοστό της συνολικής αρμονικής παρεμβολής που συνοδεύουν το σήμα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό, ιδίως για δυναμικούς, μικρής περιοχής σημάτων DCs. 5) Δυναμικό βελινεκές (dynamic range): Μία μέτρηση της διαφοράς μεταξύ των μέγιστων και ελάχιστων σημάτων του DC, μετρημένης σε decibels. Αυτό σχετίζεται άμεσα με την ανάλυση, που είδαμε προηγουμένως, αλλά και το noise floor (τον αθροιστικό θόρυβο, εξαιτίας όλων των πηγών). 6) Σφάλμα διαφορικότητας (DNL): Δείχνει κατά πόσο δύο συνεχόμενες τιμές της αναλογικής εξόδου διαφέρουν από το ιδεατό βήμα του 1LS. 7) Σφάλμα ακεραιότητας (NL): Δείχνει κατά πόσο η χαρακτηριστική μεταφοράς του DC αποκλίνει από την ιδεατή. Η χαρακτηριστική πρέπει να είναι γενικώς μία ευθεία γραμμή. Το NL δείχνει κατά πόσο η τιμή της αναλογικής εξόδου που παίρνουμε για μία συγκεκριμένη τιμή της ψηφιακής εισόδου, διαφέρει από την ιδανική αναλογική έξοδο (που βρίσκεται επί της ευθείας γραμμής-χαρακτηριστικής). 8) Σφάλμα κλίμακας (ή κέρδους): σημαίνει ότι η μέγιστη έξοδος δεν εμφανίζεται για την αντίστοιχη μέγιστη τιμή της εισόδου. Ή με άλλα λόγια, σφάλμα κλίμακας σημαίνει ότι η διαφορά της τιμής της εισόδου κατά τη μεταβολή από 11 σε 1111 (τελευταία μεταβολή) από την τιμή της εισόδου κατά την μεταβολή της εξόδου από 0000 σε 0001 (πρώτη μεταβολή) δεν έχουν ίση μεταβολή των αντίστοιχων εξόδων. 9) Θόρυβος: συνήθως επισκιάζεται πλήρως από τον θερμικό θόρυβο που παράγεται από τα παθητικά στοιχεία του κυκλώματος, όπως οι αντιστάτες. Για παράδειγμα, στις εφαρμογές ηχητικών συστημάτων και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αυτός ο θόρυβος είναι συνήθως περίπου 1μV λευκού θορύβου. Αυτός ο θόρυβος είναι ικανός ώστε να περιορίσει την επίπεδο ενός 24-bit DC σε λιγότερα από 20-21bits. ) SFDR (Sprios-Free Dynamic Range): είναι ο λόγος του δυνατότερου, βασικού σήματος που φέρει την πληροφορία ως προς τις δευτερεύουσες αρμονικές που παράγονται. 11) SNDR (Signal-to-Noise and Distortion Radio): συμβολίζει σε d το λόγο μεταξύ της ισχύος του 3

4 παραγόμενου σήματος στην έξοδο, προς το άθροισμα όλων των θορύβων που υπεισέρχονται κατά τη μέτρηση.. SELF-CLRTON ΤΩΝ UNRY ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ SEGMENTED DC. Εισαγωγή Ως αναφέρθηκε και στον τίτλο, αλλά και στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας, το self-calibration αφορά τη βελτιστοποίηση της εξόδου ενός DC, το κατά δύναμιν άνευ λαθών, αποκλίσεων και σφαλμάτων. Η μέθοδος που θα αναλυθεί εν συνεχεία είναι πρωτότυπη και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται τον τελευταίο 1.5 χρόνο. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στο self-calibration που αφορά segmented DCs. Αυτό, επειδή οι περισσότεροι DCs που χρησιμοποιούντα σήμερα είναι αυτού του είδους. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στο self-calibration σε crrentsteering segmented DC. Με τον όρο crrent-steering, εννοούμε πως αυτό το είδος DC λειτουργεί με βάση εντάσεις ρευμάτων ώστε να παράγει τις εξόδους. Επίσης, θα επικεντρωθούμε στο self-calibration των ρευμάτων του επιμέρους τμήματος του segmented DC που λειτουργεί με thermometer-coded (nary) σύστημα. Η διαδικασία που ακολουθείται για το επιμέρους τμήμα που λειτουργεί με binary σύστημα είναι παραπλήσια, ωστόσο ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας.. Περιγραφή της διαδικασίας Ο αλγόριθμος που θα περιγράψουμε παρακάτω, βελτιώνει τη γραμμικότητα των crrent-steering segmented DCs μέσω του calibration (βαθμονόμηση) των ρευμάτων που αντιστοιχούν στο nary μέρος του DC σε ίσες τιμές. Αυτό το πετυχαίνει ρυθμίζοντας τις τιμές των εντάσεων των nary ρευμάτων με την χρήση ενσωματωμένων calibrating DCs (που ονομάζονται CLDCs). Πέρα του CLDC, η συγκεκριμένη μέθοδος για calibration χρησιμοποιεί επίσης ένα συγκριτή ρεύματος και μία επιπλέον πηγή ρεύματος. Το offset εισόδου του συγκριτή αντισταθμίζεται μέσω του αλγορίθμου που αναλύεται παρακάτω. Κάθε πηγή ρεύματος τύπου nary βαθμονομείται (calibrated) μεμονωμένα σε μία συγκεκριμένη ένταση αναφοράς, ύστερα από διαδοχικές προσεγγίσεις της έντασης αναφοράς με την χρήση του CLDC, μέχρι ο συγκριτής να σηματοδοτήσει ότι η τιμή της έντασης αναφοράς για το εκάστοτε nary ρεύμα έχει υπερκεραστεί. Ουσιαστικά, η υλοποίηση του αλγορίθμου γίνεται μέσω μίας FSM (Finite State Machine) 8 καταστάσεων. Η όλη ιδέα και ο τρόπος λειτουργίας της φαίνεται παρακάτω. Σχ. 4 Αλγόριθμος του self-calibration για τα nary ρεύματα Η ένταση ρεύματος αναφοράς αποτελείται από το άθροισμα όλων των (ήδη calibrated) ρευμάτων τύπου binary του τμήματος που αφορά τα LS στοιχειά του DC, συν ακόμη μία ένταση ρεύματος που ισοδυναμεί με ένα LS. O αλγόριθμος εν συνεχεία προσαρμόζει τις πηγές ρευμάτων τύπου nary σε αυτή την τιμή αναφοράς, χρησιμοποιώντας το συγκριτή που προαναφέρθηκε. Για να καταφέρουμε να εξουδετερώσουμε το offset της εισόδου του συγκριτή χρησιμοποιείται μία επιπλέον πηγή. Η FSM, ο συγκριτής και το είναι κοινά για όλα τα ρεύματα που θα υποστούν το calibration. Οι CLDCs είναι διαφορετικά μοντέλα, του ίδιου όμως προτύπου κατασκευής. Ο αλγόριθμος βασίζεται σε δύο φάσεις: και. Κατά τη διάρκεια της, το συμπεριλαμβάνεται και αυτό στη διαδικασία του calibration. Επομένως, το offset της εισόδου του συγκριτή περιλαμβάνεται και αυτό στην όλη διαδικασία. Επομένως, η τιμή της έντασης του στο τέλος της θα είναι: : (1) offset Σχ. 3 Ένας τυπικός CLDC Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη μνήμη του CLDC που αφορά το. Κατά τη διάρκεια της φάσης, αντί για το, το i-οστό ρεύμα τύπου nary, () i, συνδέεται στην 4

5 είσοδο του συγκριτή. Τότε, το () i βαθμονομείται (calibrated) στην τιμή του. Εξαιτίας των αλλαγμένων θέσεων στα ρεύματα που υφίστανται calibration στις εισόδους του συγκριτή, το καταγεγραμμένο offset κατά την είναι αντίθετο από αυτό που καταγράφηκε στην. Επομένως, το () i στο τέλος της θα είναι: : ( i) (2) offset Κάνοντας αντικατάσταση στις σχέσεις (1) και (2), το offset ακυρώνεται και τελικώς το () i βαθμονομείται (calibrated) στην τιμή του. Δηλαδή, θα προκύψει: ( i) (3) Αυτό το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον i-οστό CLDC και η συγκεκριμένη διαδικασία επαναλαμβάνεται για την επόμενη πηγή ρεύματος τύπου nary. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί για όλα τα ρεύματα τύπου nary. Η προσαρμογή των ρευμάτων, ώστε να ικανοποιούν τις (1) και (2), είναι μία διαδικασία σταδιακής προσέγγισης τιμών και αναλύεται αμέσως παρακάτω. Αρχικώς, και τα δύο ρεύματα, από τις δύο εξισώσεις του calibration συγκρίνονται και λαμβάνεται μία απόφαση για την πολικότητα του calibration. Δηλαδή, εάν χρειάζεται κάποιο επιπλέον ρεύμα να προστεθεί ή αντιστοίχως να αφαιρεθεί. Για να γίνει η προσέγγιση του ρεύματος αναφοράς, μία λέξη CLDC αυξάνεται κατά 1 CLDC LS και η έξοδος του συγκριτή υπολογίζεται. Επομένως, το calibration ρεύμα τη στιγμή nt θα είναι: P ( nt) ( 1) X nt (4) cal LSCLDC όπου P 0,1 είναι η πολικότητα του calibration, X ( nt ) είναι η λέξη CLDC την χρονική στιγμή nt και είναι η τιμή που αντιστοιχεί στο βήμα 1 LS για LSCLDC τον CLDC. Τα ρεύματα θεωρείται ότι έχουν βαθμονομηθεί όταν η έξοδος του συγκριτή ρευμάτων αλλάζει σε σύγκριση με την τελευταία επανάληψη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε κι ένα σφάλμα κβαντισμού στις εξισώσεις (1) και (2), όπου είναι η διαφορά μεταξύ της βαθμονομημένης πηγής ρεύματος και του ρεύματος αναφοράς. Το πρόσημο του μπορεί να ελεγχθεί μέσω του αλγορίθμου και η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω. Όταν ο συγκριτής παράγει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα την χρονική στιγμή mt από την χρονική στιγμή ( m 1) T, αυτό είναι μία ένδειξη ότι η συγκεκριμένη τιμή (αναφοράς) έχει καλυφθεί. Έτσι, το αποτέλεσμα της διαδικασίας του calibration μπορεί να είναι ( ) X mt ή 1. Στην πραγματικότητα, στην τελευταία περίπτωση το αποτέλεσμα είναι 1, καθώς ο αλγόριθμος πρώτα εντοπίζει το πέρασμα του κατωφλίου της τιμής αναφοράς και εν συνεχεία επιστρέφει ένα βήμα πίσω, δηλαδή X m T X mt X m T. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι X ( mt ), τα ρεύματα που είναι χαμηλότερα από το θετικό βαθμονομούνται με ένα και αυτά με μεγαλύτερες τιμές από το βαθμονομούνται με ένα αρνητικό. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι 1, η βαθμονόμηση γίνεται με την αντίστροφη φορά. Επομένως, αν συνδυαστούν και οι δύο περιπτώσεις, το πρόσημο του μπορεί να προβλεφθεί. Μία περίπτωση της παρουσιάζεται παρακάτω: Σχ. 5 Pre-calibration και post-calibration της χρησιμοποιώντας PDFs για το, Στο παραπάνω σχήμα, η στατιστική pre-calibration (πριν τη διαδικασία της βαθμονόμησης) κατανομή του φαίνεται με ανοιχτό γκρι χρώμα. Όλα τα πραγματικά δείγματα που είναι μικρότερα του επιλέχθηκαν να βαθμονομηθούν με μία λέξη CLDC, 1, η οποία και είναι μικρότερη κατά 1 CLDC LS από την X ( mt ). Αντίθετα, όλα τα δείγματα που είχαν τιμές μεγαλύτερες του, επιλέχθηκαν να βαθμονομηθούν με τη λέξη CLDC X ( mt ), με mt να ορίζεται η χρονική στιγμή που ο συγκριτής αλλάζει τιμή. Εν συνεχεία, μία περίπτωση της παρουσιάζεται παρακάτω: 5

6 Σχ. 6 Pre-calibration και post-calibration της, χρησιμοποιώντας PDFs για το () i Στο παραπάνω σχήμα, η στατιστική pre-calibration κατανομή του φαίνεται με ανοιχτό γκρι χρώμα. Όλα τα πραγματικά δείγματα που είναι μικρότερα του επιλέχθηκαν να βαθμονομηθούν με μία λέξη CLDC, X ( mt ), η οποία και είναι μικρότερη κατά 1 CLDC LS από την 1 τιμές μεγαλύτερες του. Αντίθετα, όλα τα δείγματα που είχαν με τη λέξη CLDC 1, επιλέχθηκαν να βαθμονομηθούν, με mt να ορίζεται η χρονική στιγμή που ο συγκριτής αλλάζει τιμή. Εξαιτίας του κβαντισμού που υφίσταται η διαδικασία του calibration, το αποτέλεσμα της post-calibration κατανομής έχει μέγιστο πιθανό πλάτος 1 LS CLDC σε κάθε φάση της διαδικασίας του calibration. Δηλαδή, και κατά την φάση και κατά την φάση. Αν έχουμε ένα πολύ μικρό βήμα για το calibration, το σφάλμα κβαντισμού μπορεί να προσεγγιστεί με βάση την ομοιόμορφη κατανομή. Τότε, αυτή η post-calibration κατανομή έχει ένα offset 1/2 LS CLDC. Στην περίπτωση που τα σφάλματα κβαντισμού είναι ίδια και στην φάση και στην φάση, το τελικό σφάλμα κβαντισμού θα είναι μηδενικό. Σε περίπτωση που δεν είναι ίδια, η post-calibration κατανομή θα είναι η συνέλιξη δύο ανεξάρτητων ομοιόμορφων κατανομών, με αποτέλεσμα να προκύψει μία τριγωνική κατανομή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Πρέπει να τονιστεί καταρχάς ότι το σφάλμα που υπεισέρχεται σε αυτή την περίπτωση (εάν τελικώς υπάρξει) είναι πολύ μικρό και θεωρείται αμελητέο στην τελική μέτρηση. Επίσης, η τριγωνική αυτή κατανομή πιθανότητας του post-calibration έχει τυπική απόκλιση: 1 t pc LSCLDC 6 Σχ. 7 Pre-calibration και post-calirbation των PDFs του () i Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η λογική του calibration οργανώνεται ως μία FSM μηχανή. Το διάγραμμα καταστάσεών της φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Σχ. 8 Διάγραμμα ροής του αλγορίθμου που τελεί το calibration Μετά το reset, η FSM τίθεται στην κατάσταση 0 και περιμένει για ένα σήμα ελέγχου Start_cal. Ο βρόγχος επανάληψης στην κατάσταση 3 εκτελεί την φάση του αλγορίθμου. Ο βρόγχος επανάληψης στην κατάσταση 6 εκτελεί την φάση του αλγορίθμου. Οι βρόγχοι επανάληψης τύπου WHLE και οι συνθήκες τύπου F σε αυτές τις δύο καταστάσεις πραγματοποιούν τη διαδοχική κβαντική προσέγγιση για το calibration, που περιγράφηκε ενδελεχώς προηγουμένως. Ο πρώτος βρόγχος επανάληψης τύπου WHLE υλοποιεί την επαύξηση της λέξης CLDC, X ( nt ), μέχρι και την χρονική στιγμή mt, όταν και ο συγκριτής αλλάζει την έξοδό του. Τότε, έχοντας βάση την πολικότητα του calibration, μία απόφαση λαμβάνεται ώστε να αποδεχθεί είτε το X ( mt ), είτε το 6

7 X m 1 T, ως τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας του calibration. Τελικώς, ο βρόγχος επανάληψης από την κατάσταση 5 στην κατάσταση 7, που περιέχει την, επαναλαμβάνεται για κάθε ρεύμα τύπου nary. Ο αλγόριθμος τελειώνει, όταν όλα τα ρεύματα τύπου nary έχουν υποστεί τη διαδικασία του calibration που περιγράφηκε προηγουμένως.. LOGRTHMC DGTL TO NLOG CONVERTER. Εισαγωγή Λογαριθμικοί ενισχυτές χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές αυτομάτου ελέγχου, επεξεργασίας σήματος, τηλεπικοινωνιακές και γενικά σε όπου χρειάζονται να γίνει συμπίεση του Dynamic Range (Δυναμικού εύρους) των εισερχόμενων σημάτων. Οι ενισχυτές αυτοί αποτελούν μια από τις σημαντικότερες μη γραμμικές εφαρμογές του τελεστικού ενισχυτή. Μη γραμμικά στοιχεία όπως δίοδοι, JT transistors, Metal Oxide FET transistors με μη γραμμικές Ι-V χαρακτηριστικές, σε συνδυασμό με έναν τελεστικό ενισχυτή σε συνδεσμολογία αρνητικής ανάδρασης δίνουν μια πραγματικά λογαριθμική έξοδο. Μια άλλη τάξη λογαριθμικών ενισχυτών προσεγγίζουν την συνάρτηση του λογαρίθμου με απλή πρώτης ή δεύτερης τάξης προσέγγιση. Οι ενισχυτές αυτοί ονομάζονται ψευδολογαριθμικοί. Μια απλή ψευδολογαριθμική συνάρτηση μπορεί να προκύψει από την επέκταση σε σειρά Taylor του φυσικού λογαρίθμου ln(x) για x > 0. Έχοντας υπόψη log(x) = ln(x)/ln() και αγνοώντας τους όρους ανώτερης τάξης της επέκτασης σε σειρά έχουμε 2 x1 x1 log ( x) ln() x1 x1 Και με στρογγυλοποίηση του 2/ln() σε 1 έχουμε (5) Σχ.9 Σύγκριση της log(x) με τις εξισώσεις (1) και (2) και εμφάνιση του γραμμικού σφάλματος εισόδου και εξόδου Η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι μια μεγάλης ακρίβειας προσέγγιση της λογαριθμικής συνάρτησης με χρήση μιας ειδικής προσεγγιστικής μεθόδου και χωρίς να καταφύγουμε στη χρήση της αρνητικής ανάδρασης τελεστικού ενισχυτή. Το παραπάνω επιτυγχάνεται με χρήση λογαριθμικών ταυτοτήτων συνοδεύεται όμως με αυξημένο κόστος καθώς απαιτούνται ειδικά κυκλώματα που αυξάνουν την πολυπλοκότητα και την κατανάλωση ισχύος του ολοκληρωμένου.. Θεώρημα λογαρίθμου Το γραμμικό σφάλμα εξόδου e όπως φαίνεται και στο σχήμα 9 ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του log(x) και της ψευδολογαριθμικής συνάρτησης για την ίδια είσοδο x. e x 1 x 1 (7) log ( x) log () x 1 x 1 (6) Παρατηρούμε πως η (2) μας δίνει γραμμικό σφάλμα εξόδου που κυμαίνεται στα όρια του +-3.3% όταν το x ανήκει στο διάστημα [0.2,5]. Εκτός των ορίων του διαστήματος αυτού το σφάλμα αυξάνει απαγορευτικά. Περιοριζόμαστε λοιπόν σε ένα Dynamic Range του x των 28db. Το γραμμικό σφάλμα εισόδου θ που εμφανίζεται επίσης στο σχήμα 9 ορίζεται ως το σφάλμα (σε db) στην είσοδο x που απαιτείται για να παραχθεί η ίδια έξοδος y. xˆ x (8) 20log 7

8 Όπου το χ^ συμβολίζει την μεταβλητή που σχετίζεται με την ψευδολογαριθμική συνάρτηση. Στο Dynamic Range των 28db του x το θ κυμαίνεται στα όρια των [-1.05, 1.05] db. Για μια δεδομένη έξοδο y το γραμμικό σφάλμα εισόδου συνδέει τις μεταβλητές x και x^ με την σχέση xˆ 1 ylog ( x) (9) xˆ 1 Η οποία μας δίνει 1 log ( x) 1 log ( x) xˆ f ( x) () Και το i λαμβάνει πάλι τις τιμές 1,2,3. Για κάθε τιμή του i προκύπτουν 1 x 25 X X X ,0.2 x X 2 0.2,5 X X3 25x 3 5,125 Για τις διαφορετικές τιμές του i, η καθεμία από τις συναρτήσεις Fi σε σχέση με το x και X παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η f(x) μπορεί να περιγραφεί σας μια απεικόνιση του x στο x^. Για κάθε x στο διάστημα [0.2, 5] υπάρχει x^ στο [0.177, 5.644] που βρίσκεται μέσω της (9). Η ενδιάμεση μεταβλητή x^ όταν δοθεί ως είσοδος στην ψευδολογαριθμική συνάρτηση (6) παρέχει την ιδανική προσέγγιση της log(x) όπως φαίνεται στην (8). Η (6) μετατρέπεται σε xˆ 1 elog ( x) (11) xˆ 1 Το οποίο ισούται με 0 όσο τηρείται η συνθήκη που επιβάλλει η (9). Η παραπάνω τεχνική υπολογίζει το log(x) με το κόστος βέβαια του υπολογισμού εύρεσης του ˆx. Ένας ψευδολογαριθμικός ενισχυτής λοιπόν σε συνδυασμό με μια υπολογιστική συνάρτηση f(x) μπορεί να λειτουργήσει σαν πραγματικός λογαριθμικός ενισχυτής. C. Προτεινόμενη μέθοδος επέκτασης του Dynamic Range στα 84db Οι παρακάτω συναρτήσεις Fi εισάγονται ώστε να παραχθεί η συνάρτηση log(x) για ένα επεκταμένο εύρος τιμών του x. Σχ. Συναρτήσεις F1-3 και log(x) ως προς x και X. Η συνάρτηση F λοιπόν υπολογίζει την συνάρτηση log(x) όπου το X ανήκει στο διάστημα [0.008,125]. Το Dynamic Range του διαστήματος είναι 84db. Το παρακάτω block διάγραμμα παρουσιάζει την κυκλωματική υλοποίηση της συνάρτησης. F log ( x) a (12) i a 2log (5),0, 2log (5) i i Όπου το i παίρνει τις τιμές i=1,2,3 αντίστοιχα. Παρατηρώντας πως το ai αποτελεί αριθμητική σειρά με διαφορά 2log(5) μπορεί να γραφεί ai 2( i 1) log (5) και επομένως η Fi γίνεται F log ( X ) (13) i i Xi 2( 2) x 5 i x 0.2,5 Σχ.11 lock διάγραμμα ψευδολογαριθμικού ενισχυτή Παρατηρούμε πως η g( ˆx ) με ψευδολογαριθμική προσέγγιση υπολογίζει την συνάρτηση log(x) στο διάστημα [0.2,5]. Ο προσθετικός όρος αi ανυψώνει ή κατεβάζει αντίστοιχα την 8

9 συνάρτηση ώστε να επιτύχουμε προσέγγιση της λογαριθμικής συνάρτησης στο εύρος των 84db του X. D. Περιγραφή Κυκλώματος Το κύκλωμα του σχήματος χρησιμοποιείται ως συνέχεια του κυκλώματος του σχήματος. Δέχεται ψηφιακές εισόδους και μεταβάλει την έξοδο του προηγούμενου κυκλώματος επιτυγχάνοντας την προσέγγιση στη λογαριθμική συνάρτηση με το αυξημένο Dynamic Range των 84db. Η συνάρτηση μεταφοράς του συνολικού κυκλώματος προκύπτει V ˆ ot x 1 ( So S1) log (5) log ( X i) V xˆ 1 in (14) Όπου Xi x 2( S 1) 5 o S Σχ.12 Ψευδολογαριθμικός ενισχυτής που υλοποιεί την (6). Το κύκλωμα που παρουσιάζεται στο σχήμα 12 υλοποιεί την συνάρτηση (6). Το πλεονέκτημα του είναι πως η τιμή του ˆx εξαρτάται από την αναλογία και όχι από τις τιμές των R1,R2. Επίσης, η μεταβλητή εισόδου ˆx μπορεί να ελεγχθεί μέσω της μεταβλητής a με την αντίσταση R1/a. Αν θεωρήσουμε συμπεριφορά ιδανικού τελεστικού ενισχυτή έχουμε Σύμφωνα με τον παρακάτω συνοπτικό πίνακα, οι διάφορες τιμές του i μας δίνουν πρακτικά τις διαφορετικές συναρτήσεις Fi. V V o in (3 ax ) ˆ 1 (3 a) xˆ 1 Όπου για a=2 γίνεται xˆ R2 R1 E. DC Όταν έχουμε να κάνουμε με ψηφιακή λογική n bit τότε η συνάρτηση μεταφοράς μας γίνεται V ˆ 0 x 1 V xˆ 1 in Vot log (0.008 N d) log ( x) (15) V in Που είναι η ίδια με την (6). Το ˆx εδώ ανήκει στο [0.177,5.644]. Η τιμή του ˆx προκύπτει θέτοντας σε σταθερή τιμή την R1 και ελέγχοντας την R2. Στην περίπτωση αυτή η R2 υλοποιείται σαν ψηφιακά ελεγχόμενος αντιστάτης. όπου d n 2 1 είναι το βήμα μετατροπής. Για μια υλοποίηση των 4bit to block διάγραμμα φαίνεται στο σχήμα 14. Η ψηφιακή λέξη D3-D0 εγγράφεται στον μετατροπέα με το συγχρονισμό των σημάτων active low chip select CS και write inpt WR. Ένας ανοδικός παλμός στο WR παίρνει τα δεδομένα και εκκινεί την μετατροπή. Ο 16bit decoder ελέγχει την μεταβλητή αντίσταση R2 στο κύκλωμα του σχήματος και επίσης τους διακόπτες S0 και S1. Σχ.13 Δεύτερο κύκλωμα που υλοποιεί την (13) σε συνδυασμό με το κύκλωμα του Σχ.12 9

10 Σχ.16 Σφάλμα μετατροπής DC ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σχ.14 lock διάγραμμα 4bit λογαριθμικού DC Το 4bit λογαριθμικό DC σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην TSMC με τεχνολογία κατασκευής 0.18 μm CMOS. Παραθέτουμε και μια φωτογραφία του die (Σχ.15). Το front end ψηφιακό block και τα αναλογικά του κομμάτια σχεδιάστηκαν με 3.3V thick oxide τρανσίστορς και η τροφοδοσία τους είναι διπλής πολικότητας V. Η τεχνική ανάπτυξης ψευδολογαριθμικού DC που περιγράφηκε πλεονεκτεί σε σχέση με άλλες καθώς χρησιμοποιεί μόνο ένα ψευδολογαριθμικό block και το οποίο ακολουθείται από ένα ενισχυτικό στάδιο που μας επιτρέπει ικανοποιητική προσέγγιση της λογαριθμικής συνάρτησης για είσοδο X με Dynamic Range των 28db. Τα όρια ου γραμμικού σφάλματος κινούνται στο διάστημα [-1.36%,0.84%] όπως φαίνεται στο σχήμα 16. Το DC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές συμπεριλαμβανομένου εφαρμογών εικόνας, ήχου και επεξεργασίας σήματος. Τέλος, η τεχνική του calibration, βοηθάει, όπως είδαμε αναλυτικά και προηγούμενα, στον περιορισμό ή και αφανισμό των όποιων λαθών κατά τη μετατροπή από την ψηφιακή σε αναλογική μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι εφαρμογές τείνουν να γίνουν πολύ αξιόπιστες, μιας και οι μετρήσεις τους είναι ακριβείας, χωρίς αποκλίσεις. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο καθηγητή κύριο Χατζόπουλο Αλκιβιάδη και τον υποψήφιο διδάκτορα κύριο Γεράκη Βασίλειο που ήταν και είναι πάντα διαθέσιμοι, σε οιαδήποτε απορία μας κατά την υλοποίηση του project. Σχ.15 Φωτογραφία Die 4bit λογαριθμικού DC chip ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Georgi Radlov, Patrick Qinn, Hans Hegt, rthr van Roermnd, Smart and flexible Digital-to-nalog Converters, Springer, [2] ppei kita, Tetsro takra, Kei Shiraishi, Crrent- Steering Digital-to-nalog Converter with a High-PSRR Crrent Switch, EEE TRNSCTONS ON CRCUTS ND SYSTEMS : EXPRESS REFS, VOL. 58, NO. 11, NOVEMER [3] J. Gilherme and J. E. Franca, Logarithmic digitalanalog converter for digital cmos technology, in Proc.

11 EEE sia-pacific Conf. Circits Syst, Taipei, Taiwan, 1994, pp [4] J. C. Greer, Error analysis for psedo-logarithmic amplification, Meas. Sci. Technol., vol. 3, no., pp , Oct [5] Sandhya Prighalla, rent Mandy, 84-d Range Logarithmic Digital-to-nalog Converter in CMOS μm Technology in EEE TRNSCTONS ON CRCUTS ND SYSTEMS : EXPRESS REFS, VOL. 58, NO. 5, MY [6] Άρθρα της Wikipedia σχετικά με τις λέξεις κλειδιά που δίνονται στην εισαγωγή. [7] Βασίλειος Πετρίδης, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, University Stdio Press, [8] Βασίλειος Πετρίδης, Συστ. Μετρήσεων, University Stdio Press, [9] Weste, Harris, CMOS-VLS design, Papasotirio,

Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ R-2R DAC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Ενισχυτής τάξης AD ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Παναγάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥ Α.Μ. 5260 Επιβλέπων : Σερπάνος Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της μεταπτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) Κεφάλαιο 2 ο Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) 1 Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο σκοπός των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι να μεταφέρουν υψηλής ποιότητας σήματα πολυμέσων (φωνής,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Αριθμός Μητρώου Κατεύθυνση Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπαμπάνη Ελένη Επιβλέπων : κ. Χαϊκάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Σημασιολογικής Διαχείρισης Ηχητικής Πληροφορίας

Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Σημασιολογικής Διαχείρισης Ηχητικής Πληροφορίας Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών & Επικοινωνιών Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών

Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών Π Κ Τ Η Μ.& Μ. Η/Υ Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών Συγγραφέας: Δημήτρης Τσιαμασιώτης Ιανουάριος 2012 Περίληψη Το τελευταίο καιρό, ο παράλληλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Μετρητικός Βραχίονας R-SCANR OMEROMEGA 2025:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ. " Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ.  Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΑΝΙΑ 29/6/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 Το πρώτο αυτό κεφάλαιο εισάγει ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες της σχεδίασης των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Καλύπτουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υποβάθρου, αλλά σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση Μετάδοση αρχείων εικόνας και ήχου µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για διδασκαλία από απόσταση, και οργάνωση του υλικού σε βάση δεδοµένων Ριζάκος Κωνσταντίνος Περιεχόµενα Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΆ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ... 3 1.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 4 1.4 ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 5 1.5 ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΥ

ΠΜΣ Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΥ Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΠΜΣ Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα