Οι ηλώσεις της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της. Ρωσίας επί της Σύµβασης Πλαίσιο για την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ηλώσεις της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της. Ρωσίας επί της Σύµβασης Πλαίσιο για την"

Transcript

1 Ηµερίδα Ελληνικής Εταιρίας ιεθνούς ικαίου & ιεθνών Σχέσεων - Νοµικής Σχολής ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (Κοµοτηνή, 16 Μαΐου 2010): «Η Προστασία των ικαιωµάτων των Μειονοτήτων στις Σύγχρονες Πολυπολιτισµικές Κοινωνίες στα Πλαίσια του Συµβουλίου της Ευρώπης. Κεκτηµένο και Προκλήσεις. Ι Ενότητα: ιαστάσεις της Προστασίας των Μειονοτήτων και Μερικές ικαιϊκές Οριοθετήσεις. ογµατική Καθαρότητα ή οι ιεθνείς Υποχρεώσεις σε οκιµασία; Οι ηλώσεις της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της Ρωσίας επί της Σύµβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Στρατής Γ. Γεωργιλάς, ικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω ********************** LL.M. (i) (Cantab., Hughes Hall), The Legal Counsel of Jat Airways Athens. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Αθήναι. Μέλος R.C.I.L. (Cantab.), A.S.I.L., B.I.I.C.L., I.L.A., E.S.I.L., Ε.Ε. ιεθνούς ικαίου & ιεθνών Σχέσεων κι Ελλ. Αεροπ. Ενώσεως. Ευχαριστώ τους παλαιούς καθηγητές µου J. Crawford (Cantab.), V. Lowe (Cantab. & Oxon.) Chr. Greenwood (Cantab. & I.C.J.). Ευχαριστώ, τέλος, την Ειρήνη Κανέλλου, ασκ. ικηγόρο για την εν γένει βοήθειά της. Οι µεταφράσεις έγιναν από το γράφοντα. Φυσικά, ο γράφων παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε σφάλµα ή παράλειψη. Οι θέσεις που εκφράζονται στο παρόν είναι προσωπικές και δεν αντανακλούν αναγκαία τις απόψεις και την πολιτική της Jat Airways.

2 2 Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και Κύριοι, είναι µεγάλη τιµή για τον οµιλούντα ν απευθύνεται σ ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο στην πόλη και στη Νοµική Σχολή όπου κι ανδρώθηκε επιστηµονικά. Κυρίες και Κύριοι, 1. Η Σύµβαση Πλαίσιο Νο 157 του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων 1 διανύει ήδη το δέκατο πέµπτο έτος αφ ης υπογράφηκε. Είναι γνωστό ότι αποτελεί το πρώτο, νοµικά δεσµευτικό, γενικού περιεχοµένου και πολυµερές διεθνές κείµενο, το οποίο ρυθµίζει την προστασία των εθνικών µειονοτήτων. Υπό το αυστηρό βλέµµα του κ. Προέδρου και λόγω της πανθοµολογούµενης προβληµατικής, αν όχι άθλιας, σχέσης των δικηγόρων του διεθνούς δικαίου µε το χρόνο (ίσως γι αυτό σχεδόν πάντοτε οµιλούν τελευταίοι στα panel), θα περιοριστώ σε ορισµένες αναγκαίες εισαγωγικές παρατηρήσεις και, στη συνέχεια, θα προσεγγίσω και θ αξιολογήσω νοµικά τρεις από τις πλέον χαρακτηριστυικές Μονοµερείς ηλώσεις, δηλαδή τις ηλώσεις που έχουν υποβάλει η Γερµανία, η Π.Γ..Μ. κι η Ρωσία στα πλαίσια της υπό εξέταση Σύµβασης. 1 Εφεξής η «Σύµβαση». Άρθρα χωρίς περαιτέρω επεξήγηση, αποτελούν άρθρα της Σύµβασης. Για το κείµενό της, βλ. στην επίσηµη δικτυακή πύλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). Για το γενικότερο προβληµατισµό σε θέµατα µειονοτήτων, βλ., inter alia, Oppenheim s International Law, Volume 1, Peace, 9 th Edition, Edited by Sir Robert Jennings & Sir Arthur Watts, Longman 1992, και την εκεί βιβλιογραφία.

3 3 2. Οι διαφορετικές κι, εν πολλοίς, πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούσαν στην Ευρώπη, αµέσως µετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση του πάλαι ποτέ Ανατολικού Βlock οδήγησαν τα Κράτη, που συµµετείχαν στη λεγόµενη ιαδικασία της Βιέννης, να επιλέξουν συνειδητά το συγκεκριµένο τύπο διεθνούς κειµένου, δηλ. της Συνθήκης Πλαισίου. Οι προγραµµατικού τύπου διατάξεις της καθορίζουν στόχους, τους οποίους τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να υλοποιήσουν. Η µη άµεση εφαρµογή των ίδιων διατάξεων υπήρξε εξίσου συνειδητή κι, άνευ ετέρου, ρεαλιστική επιλογή, διότι έτσι καταλείφθηκε στα Κράτη ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας 2. Ωστόσο, ορισµένες Συµβάσεις ικαιωµάτων του Ανθρώπου είναι δυνατό να θεσπίσουν δικαιώµατα, που είναι σαφή κι αρκούντως ορισµένα, έτσι ώστε τα φυσικά πρόσωπα να δυνηθούν να τα επικαλεσθούν ευθέως σ εθνικό επίπεδο, ενώπιον ικαστηρίων ή ιοικητικών Αρχών. Τούτο έχει προταθεί από µερίδα Κρατών κι έχει αναγνωρισθεί από τη διεθνή κοινότητα ήδη από το Τρεις εισαγωγικές παρατηρήσεις είναι απαραίτητες. Πρώτον, καθίσταται απόλυτα σαφές ότι η έννοµη προστασία των εθνικών µειονοτήτων, που αποτελεί, αναντίρρητα, ένα αναπόσπαστο τµήµα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δεν έχει αφεθεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία του 2 Τούτο προκύπτει κι από την 11 της Explanatory Report επί της Σύµβασης. Για το κείµενο αυτής βλ. (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). 3 Γνωµοδότηση Νο 15 του PCIJ, Pecuniary Claims of Danzig Railways Officials who have passed into the Polish Service, against the Polish Railway Administration, Ser. B., σελ loc. cit. Επίσης, βλ. Sir Hersch Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court, reprinted Cambridge U.P., Grotius 1982, 175 loc. cit.

4 4 Κράτους. Αποτελεί ζήτηµα διεθνούς δικαίου, ικανό να εγείρει διεθνείς αξιώσεις και διεθνείς διαφορές εύτερον. Μόνο το φυσικό πρόσωπο είναι αποδέκτης της έννοµης προστασίας που θεσπίζει η Σύµβαση, χωρίς, ωστόσο, ν αποκτά άµεσα τα συγκεκριµένα δικαιώµατα, δηλαδή απαιτείται η µεσολάβηση εθνικής νοµοθεσίας 5. Το άτοµο αποφασίζει εάν επιθυµεί ή όχι να προστατευθεί από τη Σύµβαση. ε δύναται, ωστόσο, να προβεί σε αυθαίρετες επιλογές για το αν ανήκει στην x ή στη z µειονότητα, διότι η υποκειµενική βούλησή του ελέγχεται µε βάση µία σειρά από αντικειµενικά κριτήρία Πώς, όµως, προτείνεται και πώς ασκείται η αξίωση προστασίας των δικαιωµάτων που κατοχυρώνει η Σύµβαση; Αρχικά, µία διάκριση: η από κοινού άσκηση είναι έννοια διάφορη, ποσοτικά και ποιοτικά, από αυτή (της άσκησης) συλλογικών δικαιωµάτων 7. Όπως επισηµαίνεται στην Επεξηγηµατική Αναφορά που συνοδεύει τη Σύµβαση, η ενσωµάτωση των αρχών, που ορίζονται στη Σύµβαση, γίνεται µέσω εθνικής νοµοθεσίας, σε ουδεµία περίπτωση υπονοείται «αναγνώριση συλλογικών δικαιωµάτων. Η έµφαση έχει δοθεί στην προστασία των [φυσικών] προσώπων, που ανήκουν σε µειονότητες, τα οποία δύνανται ν 4 Μία απλή ανάγνωση τόσο του Προοιµίου όσο και του άρθρ. 1 της Σύµβασης δεν καταλείπει την παραµικρή αµφιβολία. 5 Η πιο δωρική και περιεκτική επισκόπηση του συστήµατος βρίσκεται σε Oppenheim s, op. cit., 375, σελ. 847 et seq. 6 Άρθρ. 3 1 και της άνω Explanatory Report, op. cit. 7 Άρθρ. 3 2 και 37 της άνω Explanatory Report, loc. cit.

5 5 ασκήσουν τα δικαιώµατά τους ατοµικά αλλά κι από κοινού µε άλλους» Τρίτον, η Σύµβαση δεν προσφέρει και δεν παρέχει έναν αυθεντικό ορισµό της έννοιας «εθνική µειονότητα». Τουναντίον, επιλέχθηκε ν ακολουθηθεί µία δυναµική και πραγµατιστική προσέγγιση, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στη σαφήνεια του περιεχοµένου των συµβατικών όρων. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια µίας διεθνούς διαπραγµάτευσης, η επιζητούµενη δογµατική καθαρότητα υποφέρει, πολλές δε φορές δεν επιζεί, εξαιτίας των διαφορετικών αντιλήψεων των Κρατών. Ο µέχρι τότε υποκριτικός υποφωτισµός κάποιας διάστασης απόψεων, είτε για λόγους διπλωµατικής στρατηγικής είτε προκειµένου να εξευρεθεί ο µέγιστος κοινός παρονοµαστής 9, συχνά αντικαθίσταται από µία σοβαρή διαφωνία, που επανακάµπτει βίαια. Εν προκειµένω, ζωηρές διαφωνίες µεταξύ των Κρατών επιζούν µέχρι σήµερα, αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, 7. Ο συνολικός αριθµός των επικυρώσεων και προσχωρήσεων στη Σύµβαση είναι τριάντα εννιά (39). Τέσσερα (4) Κράτη την έχουν µεν υπογράψει 8 13 της Explanatory Report, op. cit., µε ρητή αναφορά στο άρθ Μία σειρά ιστορικών παραδειγµάτων αναφέρονται εξαντλητικά σε Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Volume II, BiblioLife, άνευ χρονολογίας, που αποτελεί πιστή ανατύπωση του κλασσικού βιβλίου που εκδόθηκε το Στην υπό εξέταση Σύµβαση, φαίνεται ότι η πληµµυρίδα των Μονοµερών ηλώσεων έρχεται να καλύψει την ανυπαρξία αυθεντικού ορισµού. Εξάλλου, µέχρι σήµερα δεν έχει διαφανεί κάποια σοβαρή πρόθεση ενός (ή και περισσοτέρων) Συµβαλλόµενου Μέρους να εισηγηθεί την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση των επιµέρους συµβατικών διατάξεων. Αντίθετα, υπάρχει πλήρης ακινησία.

6 6 αλλά δεν την έχουν κυρώσει 10 και τέσσερα (4) 11 δεν την έχουν καν υπογράψει. εκαεπτά (17) Κράτη έχουν καταθέσει µονοµερείς ηλώσεις 12. Από την έσχατη κατηγορία, τρεις (3) χαρακτηριστικές ηλώσεις, δηλαδή της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της Ρωσίας θα εξετασθούν στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης 13. Λόγω χρόνου δεν θα γίνει µνεία και δεν θα εξετασθούν οι περιοδικές εθνικές αναφορές για την υιοθέτηση µέτρων στα πλαίσια της Σύµβασης, καθώς κι ο εξέλεγχός τους. Επίσης δεν θα εξετασθούν οι διµερείς συµφωνίες µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών, οι οποίες έχουν ως δικαιοπρακτικό θεµέλιό τους τη Σύµβαση. 8. Από την επισκόπηση του κειµένου της Σύµβασης προκύπτει ότι δεν έχει περιληφθεί διάταξη σχετική µ επιφυλάξεις. Με άλλες λέξεις, οι επιφυλάξεις επιτρέπονται καθ ο µέρος επιτρέπονται από το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται πλήρως µε ad hoc µνεία στην Επεξηγηµατική Αναφορά 14 της Σύµβασης. Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη θεωρητική προσέγγιση έχει την ευλογία και της διεθνούς πρακτικής, αφού ουδέν συµβαλλόµενο Μέρος, εξ όσων γνωρίζω, έχει αποκρούσει ή έστω αντιδράσει κατά την υποβολή των επιφυλάξεων ή και µεταγενέστερα. Επιφυλάξεις έχουν 10 Στην κατηγορία αυτή ανήκει το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισλανδία και το Λουξεµβούργο. 11 Πρόκειται για την Ανδόρρα, τη Γαλλία, το Μονακό και την Τουρκία. 12 ηλαδή, η Αυστρία, το Αζερµπαϊτζάν, η Βουλγαρία, η ανία, η Εσθονία, η Γερµανία, η Λεττονία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ελβετία κι η Π.Γ..Μ. Για το status της Σύµβασης, των ηλώσεων, των Επιφυλάξεων κλπ, βλ. την επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010) σε 13 Τα κείµενα των εν λόγω µονοµερών ηλώσεων έχουν ληφθεί από την επίσηµη ιστοσελίδα VL=1 (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). 14 Βλ. την 98 της Explanatory Report, op. cit.

7 7 καταθέσει το Βέλγιο κι η Μάλτα. Η Σύµβαση στοιχείται πλήρως και ρητώς 15 προς τις θεµελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, άρα και του, γενικού κι ειδικού, δικαίου των συνθηκών. Κυρίες και Κύριοι, Θα µου επιτρέψετε να στραφώ στο κείµενο των υπό εξέταση ηλώσεων. 9. Πρώτα η Γερµανία 16, η οποία δήλωσε ότι «Η Σύµβαση Πλαίσιο δεν περιέχει ορισµό της έννοιας εθνικές µειονότητες. Εποµένως, εξαρτάται από καθένα Σύµβαλλόµενο Μέρος ξεχωριστά να προσδιορίσει τις οµάδες όπου θα εφαρµοσθεί [η Σύµβαση] µετά την κύρωση. Οι εθνικές µειονότητες στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας είναι οι ανοί µε Γερµανική Ιθαγένεια και οι Σόρβιοι µε Γερµανική Ιθαγένεια. Η Σύµβαση Πλαίσιο θα εφαρµόζεται επίσης σε µέλη εθνικών οµάδων που διαµένουν παραδοσιακά στη Γερµανία, τους Φρίσιους µε Γερµανική Ιθαγένεια και του Σίντι και Ροµά µε Γερµανική Ιθαγένεια» Η αναθεωρηθείσα και τελικά ισχύουσα ήλωση 18 της Π.Γ..Μ. έχει ως ακολούθως: «Ο όρος Εθνικές Μειονότητες που χρησιµοποιείται στη Σύµβαση Πλαίσιο κι οι προβλέψεις της ίδιας Σύµβασης, θα εφαρµόζονται σε πολίτες της 15 Άρθρ. 21, loc. cit. 16 Η ήλωση κατατέθηκε κατά την υπογραφή της Σύµβασης κι ανανεώθηκε στο επικυρωτικό έγγραφο. 17 Όπως εκτίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση, (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). 18 ήλωση Επιστολή της 16 ης Απριλίου 2004, σε αντικατάσταση των δύο προϋφισταµένων ηλώσεων, η οποία κατατέθηκε τη 2 α Ιουνίου 2004.

8 8 ηµοκρατίας της «Μακεδονίας» που ζουν εντός των συνόρων της και που αποτελούν τµήµα των Αλβανών, Τούρκων, Βλάχων, Σέρβων, Roma και Βοσνίων» Τέλος, η ήλωση της Ρωσίας 20 προβλέπει ότι: «Η Ρωσική Οµοσπονδία θεωρεί ότι ουδείς δικαιούται να περιλάβει µονοµερώς σ επιφυλάξεις ή δηλώσεις, που έλαβαν χώρα κατά την υπογραφή ή κύρωση της Σύµβασης Πλαίσιο για την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων κάποιον ορισµό του όρου εθνική µειονότητα, που δεν περιλαµβάνεται στη Σύµβαση Πλαίσιο. Κατά τη γνώµη της Ρωσικής Οµοσπονδίας, προσπάθειες για τον αποκλεισµό από το πεδίο [εφαρµογής] της Σύµβασης Πλαίσιο ατόµων που διαµένουν µόνιµα στο έδαφος των Μερών της Σύµβασης Πλαίσιο κι είχαν προηγουµένως ιθαγένεια αλλά έχουν αυθαίρετα στερηθεί αυτής, αντιβαίνει προς το σκοπό της Σύµβασης Πλαίσιο για την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων» Από το περιεχόµενο των άνω ηλώσεων αναδύονται ενδιαφέροντα ζητήµατα. 13. Πρώτα, αναφορικά µε τη ήλωση της Γερµανίας. Η Γερµανία ρητά διακηρύσσει ότι το δικαίωµα προσδιορισµού του πεδίου εφαρµογής της Σύµβασης ratione personae ανήκει στην κυριαρχική βούληση καθενός Συµβαλλοµένου Μέρους ξεχωριστά. Φρονώ ότι η ήλωσή της συγχέει δύο επάλληλες έννοιες, δηλαδή το µεν τη διεθνή υποχρέωση προστασίας ενός ατόµου, το οποίο eo ipse θεωρεί ότι εµπίπτει στις πρόνοιες της Σύµβασης, το δε 19 Όπως εκτίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση, op. cit. 20 Περιλαµβάνεται στο επικυρωτικό έγγραφο, που κατατέθηκε την 21 η Αυγούστου Όπως εκτίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση, op. cit.

9 9 την κρατική ευχέρεια ενός a priori προσδιορισµού του φυσικού προσώπου που χρήζει προστασίας. Οι δηµιουργηθείσες «νόρµες» είναι προδιατυπωµένες κι ανόλκιµες. 14. Η ήλωση δεν φαίνεται να έχει λάβει σοβαρά υπόψη ότι το όποιο απόλυτο, σύµφωνα µε το γενικό διεθνές δίκαιο, δικαίωµα ενός Κράτους ν αναγνωρίζει µειονοτικά δικαιώµατα έχει σχετικοποιηθεί από κι εξαιτίας της Σύµβασης. Η έλλειψη ορισµού της έννοιας «εθνική µειονότητα» δεν παρέχει το δικαίωµα σε κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος να προσδιορίσει µονοµερώς το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης. Η ίδια η ήλωση κατευθύνεται προς έναν έµµεσο κι οντολογικό προσδιορισµό της έννοιας «εθνική µειονότητα» 22. Ως εκ τούτου, µε την οριοθέτηση προστατευτέων οµάδων ατόµων και την εκ πλαγίου προσπάθεια περιστολής του πεδίου εφαρµογής της Σύµβασης, το µόνο που επιτυγχάνεται είναι σύγχυση. ίνεται η εντύπωση ότι η σύµβαση δεν αποσκοπεί στη σύσταση δικαιωµάτων υπέρ φυσικών προσώπων αλλά, όχι ορθά, υπέρ συλλογικών ή άλλων οντοτήτων Εάν η άνω θέση της Γερµανίας γίνει δεκτή, ανακύπτουν µία σειρά από προβλήµατα. Ενδεικτικά: το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης θα εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό, αν όχι αποκλειστικά, από τις µονοµερείς και πολλές φορές αυθαίρετες πρακτικές κι αντιλήψεις, από τις οποίες εµφορείται κάθε 22 Στο χώρο του διεθνούς δικαίου δεν υφίσταται η παραµικρή αµφιβολία ότι οι Μονοµερείς ηλώσεις είναι ικανές να προσπορίσουν δικαιώµατα κι υποχρεώσεις σε άλλα Κράτη. Ενδεικτικά, Satow s, Diplomatic Practice, Edited by Sir Ivor Roberts, 6 th Edition, OUP 2009, 35.41, 550 loc. cit. Επίσης, βλ. και τη Μελέτη της Επιτροπής ιεθνούς ικαίου (ILC, UN DOC A/CN.4/L.703// ), στην οποία επισηµάνθηκε ότι ο νοµικά δεσµευτικός χαρακτήρας µία Μονοµερούς ήλωσης βασίζεται στην καλή πίστη. 23 Μία θεωρητική άποψη ότι, παρά το περιεχόµενο της Επεξηγηµατικής Αναφοράς που συνοδεύει τη Σύµβαση, στην πραγµατικότητα υφέρπει η πρόβλεψη για την άσκηση συλλογικών δικαιωµάτων, βρίσκει απέναντί της τη διεθνή πρακτική και δεν είναι δυνατό να γίνει δεκτή.

10 10 Κράτος Συµβαλλόµενο Μέρος. Μολονότι όλα τα συµβατικά κείµενα διαθέτουν µία δυναµική, προκειµένου ν αντέξουν στο χρόνο, αν προς στιγµή γίνει δεκτή η θέση της Γερµανίας, κάθε Κράτος δύναται, ελλείψει κριτηρίων, να επαναπροσδιορίζει µονοµερώς κι άνευ περιορισµού τις συµβατικές υποχρεώσεις του Τυχόν περιοριστική ερµηνευτική προσέγγιση υπονοεί ότι το νόηµα του συµβατικού κειµένου δύναται να τροποποιηθεί από το ερµηνευτή 25. Η αρχή της αποτελεσµατικότητας, πυλώνας του ικαίου των Συνθηκών, δε συµβιβάζεται προς την έννοια της συσταλτικής ερµηνείας µίας ιεθνούς Συνθήκης. Βάσιµα υποστηρίζεται ότι η περιοριστική ερµηνεία ενός συµβατικού κειµένου δεν αποτελεί καν τµήµα του διεθνούς δικαίου 26 και δε βρίσκει έρεισµα στη νοµολογία του ιεθνούς ικαστηρίου 27. Η µονοµερής ήλωση της Γερµανίας δε φαίνεται να συµπορεύεται προς την αποτελεσµατικότητα των κατ ιδίαν όρων της Σύµβασης. Με άλλες λέξεις, δηµιουργεί ανασφάλεια δικαίου. Η θεµελιώδης αρχή pacta sunt servanda προσβάλλεται στον πυρήνα της, διότι κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θ απολαµβάνει και θα ποιείται χρήση του απολύτου δικαιώµατος να προσδιορίζει µονοµερώς το εύρος και το ουσιαστικό περιεχόµενο των νοµικών υποχρεώσεών του. 24 Άρθρ. 26 της Σύµβασης της Βιέννης για το ίκαιο των Συνθηκών. Από τη βιβλιογραφία, όλως ενδεικτικά, Αnthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2 nd Edition, Cambridge U.P. 2007, Mark Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of the Treaties, Martinus Nijhoff, Leiden Boston 2009, 361 et seq. 25 Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Alexander Orakhelashvili, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, OUP 2008, 413 loc. cit. 26 Sir Hersch Lauterpacht, Restrictive Interpretation and Effectiveness in the Interpretation of Treaties, BYIL (1949) 69, loc.cit. 27 Υπό αρνητική διατύπωση, στην υπόθεση Territorial Jurisdiction of the International Commission of the River Oder, Απόφαση της 10 ης Σεπτεµβρίου 1929, P.C.I.J. Ser. A, No 23, 26 loc. cit., το.... παρατήρησε ότι ακόµα κι αν η γραµµατική εκφορά και σύνταξη ενός διεθνούς κειµένου δεν παράγει οριστικά και βέβαια αποτελέσµατα, τούτο δε θέτει άνευ ετέρου κι αυτόµατα σε λειτουργία κι εφαρµογή την συσταλτική ερµηνεία.

11 Όσον αφορά τη ήλωση της Π.Γ..Μ., φρονώ ότι δε γεννά εκπλήξεις. Το τµήµα της, που προσδιορίζει ότι το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης αφορά πολίτες της Χώρας που ζουν εντός των ορίων της 28, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Κατά τα λοιπά, το εναποµείναν τµήµα της στοιχείται πλήρως προς τη ήλωση της Γερµανίας και γεννά τα ίδια ακριβώς νοµικά προβλήµατα, που επισηµάνθηκαν παραπάνω. 18. Η Σύµβαση είναι έχει σαφώς ατοµοκεντρικό περιεχόµενο και χαρακτήρα. εν προκύπτει ότι η προστασία κάποιου µειονοτικού προσώπου προϋποθέτει την πρότερη αναγνώριση του status του, µέσω µίας (νοµοθετικής ή διοικητικής) πράξης των Αρχών ενός Συµβαλλόµενου Μέρους. Ικανή κι αναγκαία συνθήκη για τη θέση σε λειτουργία των προστατευτικών διατάξεων της Σύµβασης είναι, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη νοµικού δεσµού (ιθαγένειας) µε το Κράτος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Ο εν λόγω νοµικός δεσµός αρκεί να υπήρχε στο παρελθόν, ενώ το πραγµατικό γεγονός της απλής διαµονής εντός των ορίων ενός Συµβαλλοµένου Μέρους δε φαίνεται ότι είναι αρκετό, για να υπαχθεί ένα άτοµο στο προστατευτικό πεδίο της. 19. Είναι γνωστό ότι το - εν πολλοίς απόλυτο 29 - δικαίωµα ενός Κράτους να χορηγήσει ιθαγένεια σε κάποιο φυσικό πρόσωπο συνιστά µία από τις χαρακτηριστικότερες εκφάνσεις της κυριαρχίας του. Για την ταυτότητα του 28 Ενόψει του ότι η ιθαγένεια αποτελεί τον κυρίαρχο σύνδεσµο µεταξύ φυσικών προσώπων και διεθνούς δικαίου, βλ. inter alia Oppenheim, op. cit., 379, 857 loc. cit. Σχετικής σηµασίας είναι κι η ήλωση της Ρωσίας, για τους πολίτες ενός Κράτους, που διαµένουν εντός των ορίων ενός Συµβαλλόµενου Μέρους, οι οποίοι, στη συνέχεια, για λόγους που δεν ανάγονται και δεν οφείλονται στην υποκειµενική στάση τους, απώλεσαν την ιθαγένειά τους, αν κι εξακολουθούν να διαµένουν εντός του ίδιου άνω Κράτους. 29 Ενδεικτικά, Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco, PCIJ, Ser. B, No 4, σε συνδυασµό προς την απόφαση του ιεθνούς ικαστηρίου Notteböhm, ICJ Rep. 1955, 23 loc. cit. Βλ. επίσης τη Σύµβαση των Η.Ε. σχετικά µε το νοµικό καθεστώς των Απάτριδων, UNTS 360, 117.

12 12 νοµικού λόγου, τα ίδια ισχύουν και για την αφαίρεση της ιθαγένειας. Ωστόσο, η τυχόν αφαίρεση ιθαγένειας δεν πρέπει, νοµοτελειακά, να συνεπάγεται ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο σταµατά ν απολαµβάνει των δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στη Σύµβαση, εάν (α) εξακολουθεί να παραµένει εντός της δικαιοδοσίας του εν λόγω Κράτους και (β) θεωρεί ότι ανήκει σε κάποια µειονότητα κι επιζητά ν ασκήσει τα εν λόγω δικαιώµατα. Το φυσικό πρόσωπο όχι το Κράτος, έχει το δικαίωµα επιλογής εάν επιθυµεί ν ανήκει σε κάποια µειονότητα κι εάν επιθυµεί ν αξιώσει την ικανοποίηση των δικαιωµάτων της Σύµβασης, µετά την υιοθέτηση κατάλληλης εθνικής νοµοθεσίας. Η ένταξη του φυσικού προσώπου γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια κι υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης «πραγµατικής ανάγκης» Εποµένως, η επισήµανση της Ρωσίας, που περιλαµβάνεται στην υποβληθείσα ήλωσή της, είναι, κατ αποτέλεσµα 31, σύµφωνη προς το πνεύµα και το σκοπό της Σύµβασης. Αναντίρρητα κατατείνει στη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της τελευταίας κι αποκρούει µονοµερείς πρακτικές άλλων Συµβαλλοµένων Μερών. Θα ήταν δυνατό να υποστηριχθεί ότι διατυπώθηκε στενότερα απ ό,τι η ίδια η Ρωσία επιδίωκε κι ότι, παρά τη prima facie γενικότητά της, δεν κατάφερε ν αποτινάξει την αποσπασµατικότητά της. Ωστόσο, κι αν ακόµα η κριτική αυτή έχει έρεισµα, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής µας ότι 30 Επιχείρηµα από το άρθρο Αν κι υπαγορεύθηκε από την µακροχρόνια διένεξή της µε ορισµένες «Βαλτικές ηµοκρατίες». Προφανής σκοπός ήταν η προστασία τµηµάτων των πληθυσµού, που είχαν απωλέσει την ιθαγένεια των άνω Κρατών, λόγω της ρωσικής εθνικής καταγωγής τους.

13 13 τα παραγωγικά αίτια που οδηγούν στη διατύπωση µίας - βάσιµης κατά περιεχόµενο Μονοµερούς ήλωσης, δεν επιδρούν επί της Νοµιµότητάς της 32. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας ορισµένες συµπερασµατικές σκέψεις µου. 21. Από το άρθρ. 32 d της Σύµβασης προκύπτει ότι η υποβολή Μονοµερών ηλώσεων 33, ακόµα δε κι επιφυλάξεων, είναι συµβατικά ανεκτή, εάν το περιεχόµενό τους βρίσκεται εντός των ορίων που επιτρέπει η Σύµβαση της Βιέννης για το ίκαιο των Συνθηκών και το γενικό διεθνές δίκαιο. 22. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη δε φαίνεται να έχουν αντιδράσει στο περιεχόµενο της Επεξηγηµατικής Αναφοράς, που συνοδεύει το κείµενο της Σύµβασης. Εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει καταγραφεί κάποια έκφανση της διεθνούς πρακτικής τους, που να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, τα Κράτη έχουν τουλάχιστον σιωπηρά - αποδεχθεί ότι η Σύµβαση δεν κατοχυρώνει και δε θεσπίζει συλλογικά δικαιώµατα. 23. Αναφορικά µε το ουσιαστικό περιεχόµενο της εξεταζόµενης Σύµβασης, η τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων δεν εξαρτάται από και δεν προϋποθέτει έναν a priori Κρατικό προσδιορισµό των προστατευτέων φυσικών 32 Alexander Orakhelashvili, op. cit., 470 loc. cit., µε ειδική ad hoc αναφορά σε dictum του ιεθνούς ικαστηρίου στην υπόθεση Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua, Ουσία, ICJ Rep. 1986, 14, loc. cit. 33 Είναι χρήσιµο να µη λησµονούµε την ουσιώδη επισήµανση του ιεθνούς ικαστηρίου ότι όχι όλες οι µονοµερείς ενέργειες υπονοούν και συνεπάγονται νοµικές υποχρεώσεις και δεσµεύσεις. Βλ. υπόθεση Nuclear Tests, ICJ Rep. 1974, 267 loc. cit.

14 14 προσώπων. Παρ όλα αυτά κι ως αποτέλεσµα συµβιβασµού θεσπίστηκε η διάταξη του άρθρ. 18 της Σύµβασης. Εκεί, ρητά γίνεται δεκτό ότι τα Συµβαλλόµενα Μέρη, ιδίως αυτά που γειτνιάζουν, δύνανται, υιοθετώντας διµερή ή πολυµερή συµβατικά κείµενα, άρα όχι µε µονοµερείς ηλώσεις τους, να προβλέπουν µέτρα προστασίας των εθνικών µειονοτήτων τους, ιδίως σ εκτελεστικό επίπεδο. Εννοείται ότι η πραγµατική συµφωνία µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών, ιδίως ως προς το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης ratione personae, αποτελεί το νοµικό αλλά και το πραγµατικό προαπαιτούµενο για τη σύµπηξη τέτοιων διεθνών κειµένων, εκτελεστικού σκοπού και περιεχοµένου. Σε κάθε περίπτωση, για λόγους ασφάλειας και σταθερότητας του δικαίου, οι Μονοµερείς ηλώσεις ερµηνεύονται σύµφωνα µε σταθερούς και καθιερωµένους κανόνες, λ.χ. µία σαφής πρόθεση δέσµευσης προσδίδει σε µία µονοµερή ήλωση το χαρακτήρα µίας νοµικής υποχρέωσης. Τέτοιου είδους πρόθεση συνάγεται από αντικειµενικούς παράγοντες Τα εκ της Σύµβασης δικαιώµατα των φυσικών προσώπων υφίστανται ακόµα κι αν δεν έχει προβλεφθεί δικονοµικό βοήθηµα σε διεθνές 34 Βλ. Mark Villiger, op. cit., ερµηνεία των άρθρων της Σύµβασης της Βιέννης, 415 et seq. Ενδεικτικά, το ακριβές περιεχόµενο της ήλωσης κι η προώθησή του προς άλλα Κράτη, το κυριολεκτικό νόηµα της χρησιµοποιούµενης φρασεολογίας κλπ. Είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή ιεθνούς ικαίου έχει µόλις το 2006 διατυπώσει τη δική της προσέγγιση (Draft Articles on Unilateral Acts and Commentary thereto, ILC Report 2006, 377 loc. cit.). Ωστόσο, το ιεθνές ικαστήριο έχει επιβεβαιώσει ότι το καθεστώς της ερµηνείας των συνθηκών εφαρµόζεται καταρχήν και στις µονοµερείς δηλώσεις, βλ. την υπόθεση Legal Status of Eastern Greenland, Απόφαση της 5 ης Απριλίου 1933, PCIJ Ser. A/B, No 53, 22, 69 loc. cit., τη Γνωµοδότηση Minority Schools in Albania, Γνωµοδότηση της 6 ης Απριλίου 1935, PCIJ Ser. A/B, No 64, 4, loc. cit. Στην υπόθεση Fisheries Jurisdiction, Απόφαση επί της Ουσίας, ICJ Reports 1974, 27 loc. cit., το ιεθνές ικαστήριο επιβεβαίωσε τη θέση ότι η ερµηνεία των µονοµερών πράξεων και δηλώσεων των Κρατών έχει ως σηµείο εκκίνησης τη γραµµατική ερµηνεία. Συνέχισε, όµως, νοµολογώντας ότι είναι εξίσου κρίσιµο για τον ορισµό του αντίστοιχου standard τεκµηρίου, το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου εκτελούνται οι κρατικές ενέργειες.

15 15 επίπεδο 35. Σε πολλές περιπτώσεις, η παραβίαση µίας Σύµβασης λ.χ. όταν αφορά τις υποχρεώσεις ενός Κράτους προς τους πολίτες του, όπως στην περίπτωση των Συµβάσεων για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου, πρέπει να εκλαµβάνεται ότι αφορά και προκαλεί µία «µη υλική» ζηµία στα λοιπά Συµβαλλόµενα Μέρη, ανεξαρτήτως εάν επηρεάζονται ειδικά από την παραβίαση Ο συγκεκριµένος, εκ των προτέρων διατυπωµένος, κρατικός προσδιορισµός των µειονοτικών οµάδων που απολαµβάνουν της προστασίας της Σύµβασης, όπως λ.χ. περιλαµβάνεται στις ηλώσεις της Γερµανίας και της Π.Γ..Μ., δε συνάδει προς το σκοπό και το περιεχόµενο της Σύµβασης. Μάλιστα, επειδή κατατείνει σε µία ex majore περιοριστική προσέγγιση, αδιαφόρως των κινήτρων των Κρατών, φρονώ ότι αποτελεί όχι καλόπιστη ενέργεια, κατά την έννοια και το σκοπό του άρθρ. 26 της Σύµβασης της Βιέννης για το ίκαιο των Συνθηκών. Θέτει σε πραγµατικό κίνδυνο τη νοµική συνοχή και δεσµευτικότητα της Σύµβασης και προκαλεί τριγµούς στη θεµελιώδη αρχή pacta sunt servanda. Μία τέτοια υιοθετηθείσα διεθνής πρακτική, ενόψει και της αρχής της όσο το δυνατό ευρύτερης προστασίας των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, όχι µόνο δε φαίνεται ότι συµβιβάζεται προς τις αναληφθείσες διεθνείς υποχρεώσεις αλλά δύναται να πυροδοτήσει το µηχανισµό της διεθνούς ευθύνης. 35 Βλ. την πλέον πρόσφατη κι ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του θέµατος σε Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non State Actors, OUP 2006, 74 loc. cit. Αναφορικά µε ορισµένα ζητήµατα διεθνούς ευθύνης, βλ. και Dame Rosalyn Higgins, The International Court of Justice: Selected Issues of State Responsibility σε Maurizio Ragazzi (Ed.), International Responsibility Today Essays in Memory of Oscar Schachter, Martinus Nijhoff, Leiden Boston 2005, 271 et seq. 36 Το παράδειγµα ανήκει στον Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice. General Course in Public International Law, 178 RdC (1982) 9, 193 loc.cit.

16 16 Κυρίες και Κύριοι, 26. Τέλος, µε όλο το σεβασµό, είµαι της γνώµης ότι, πέρα των όποιων τυπολογικών παρατηρήσεων, οι υπό εξέταση ηλώσεις της Γερµανίας και της Π.Γ..Μ. δεν αποτελούν αγλάισµα, αλλ οπισθοδρόµιση στην εξέλιξη τόσο του διεθνούς δικαίου όσο και της προστασίας των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, γι αυτό και πρέπει ν ανακληθούν. Σε όλως ανύποπτη στιγµή, ο Sir Hersch Lauterpacht είχε διαπιστώσει ότι «Το γεγονός ότι ο δικαιούχος δεν έχει την εξουσία να προχωρήσει σε ανεξάρτητα βήµατα ιδίω ονόµατι, προκειµένου να υλοποιήσει τα δικαιώµατά του, δεν υποδηλώνει ότι [το άτοµο] δεν είναι υποκείµενο του διεθνούς δικαίου ή ότι τα διαµφισβητούµενα δικαιώµατά έχουν εκχωρηθεί στην οντότητα, η οποία έχει διαδικαστική ικανότητα και την εξουσία να τα υλοποιήσει» 37. Τίποτα δεν περιγράφει ακριβέστερα την κατάσταση εξήντα (60) περίπου χρόνια µετά την άνω διαπίστωση. Σας ευχαριστώ θερµά για την υποµονή και την προσοχή Σας. Κοµοτηνή, 16 Μαΐου International Law - The Collected Papers, 2. The Law of Peace, Edited by Sir Elihu Lauterpacht, Cambridge U.P., Digitally Printed Version 2009, 487, 510 loc. cit.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ σας παραθέτουµε στη συνέχεια τα δύο κείµενα.

Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ σας παραθέτουµε στη συνέχεια τα δύο κείµενα. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Υπογράφηκε µεταξύ του υπουργού ΠΑΠΕΝ Π. Λαφαζάνη και του υπουργού Ενέργειας της Ρωσικής Οµοσπονδίας A. Novak το µνηµόνιο συνεργασίας για τον Νότιο Ευρωπαϊκό Αγωγό Κοινή δήλωση του

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Η υποβολή όλων των προτάσεων θα πρέπει να γίνει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Η υποβολή όλων των προτάσεων θα πρέπει να γίνει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΦΙΣΑΣ ΤΟΥ 18 ου Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης- Εικόνες του 21ου Αιώνα. Αριθµ. πρωτ.: ΦΚΘ/ 310/ 18-12-2015 Φεστιβάλ Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α.

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘEMATA Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α. του Βασιλείου Δουμουλάκη, δικηγόρου, LL.M.* Ι. Δημοσίου δικαίου αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού Στο άρθρο 34 Ν. 2859/2000 («Κώδικας Φ.Π.Α.»,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν μνημόνιο (συμπεριλαμβανομένου του προοιμίου) έχουν την ακόλουθη έννοια:

Οι Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν μνημόνιο (συμπεριλαμβανομένου του προοιμίου) έχουν την ακόλουθη έννοια: Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΜΑΙL:s_polites@hotmail.com ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1) Έννοια της αρχής της νοµιµότητας 2) Καθιέρωση της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας! Από 10 έως 21 Σεπτεμβρίου I LOVE KicoNico Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag #ilovekiconico Και

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012

Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012 Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012 Θέμα Εισήγησης Μορφές εφαρμογής Οδηγίας 2009/72 για το νομικό διαχωρισμό των Δικτύων στην ΕΕ Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης Δικηγόρος, LLM, ΜΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 3 Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Οι αναµενόµενες προθεσµίες για την υιοθέτηση της Οδηγίας Solvency II Οκτώβριος 2008 Αποτελέσµατα του QIS 4 εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα