Οι ηλώσεις της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της. Ρωσίας επί της Σύµβασης Πλαίσιο για την

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ηλώσεις της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της. Ρωσίας επί της Σύµβασης Πλαίσιο για την"

Transcript

1 Ηµερίδα Ελληνικής Εταιρίας ιεθνούς ικαίου & ιεθνών Σχέσεων - Νοµικής Σχολής ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (Κοµοτηνή, 16 Μαΐου 2010): «Η Προστασία των ικαιωµάτων των Μειονοτήτων στις Σύγχρονες Πολυπολιτισµικές Κοινωνίες στα Πλαίσια του Συµβουλίου της Ευρώπης. Κεκτηµένο και Προκλήσεις. Ι Ενότητα: ιαστάσεις της Προστασίας των Μειονοτήτων και Μερικές ικαιϊκές Οριοθετήσεις. ογµατική Καθαρότητα ή οι ιεθνείς Υποχρεώσεις σε οκιµασία; Οι ηλώσεις της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της Ρωσίας επί της Σύµβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Στρατής Γ. Γεωργιλάς, ικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω ********************** LL.M. (i) (Cantab., Hughes Hall), The Legal Counsel of Jat Airways Athens. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Αθήναι. Μέλος R.C.I.L. (Cantab.), A.S.I.L., B.I.I.C.L., I.L.A., E.S.I.L., Ε.Ε. ιεθνούς ικαίου & ιεθνών Σχέσεων κι Ελλ. Αεροπ. Ενώσεως. Ευχαριστώ τους παλαιούς καθηγητές µου J. Crawford (Cantab.), V. Lowe (Cantab. & Oxon.) Chr. Greenwood (Cantab. & I.C.J.). Ευχαριστώ, τέλος, την Ειρήνη Κανέλλου, ασκ. ικηγόρο για την εν γένει βοήθειά της. Οι µεταφράσεις έγιναν από το γράφοντα. Φυσικά, ο γράφων παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε σφάλµα ή παράλειψη. Οι θέσεις που εκφράζονται στο παρόν είναι προσωπικές και δεν αντανακλούν αναγκαία τις απόψεις και την πολιτική της Jat Airways.

2 2 Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και Κύριοι, είναι µεγάλη τιµή για τον οµιλούντα ν απευθύνεται σ ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο στην πόλη και στη Νοµική Σχολή όπου κι ανδρώθηκε επιστηµονικά. Κυρίες και Κύριοι, 1. Η Σύµβαση Πλαίσιο Νο 157 του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων 1 διανύει ήδη το δέκατο πέµπτο έτος αφ ης υπογράφηκε. Είναι γνωστό ότι αποτελεί το πρώτο, νοµικά δεσµευτικό, γενικού περιεχοµένου και πολυµερές διεθνές κείµενο, το οποίο ρυθµίζει την προστασία των εθνικών µειονοτήτων. Υπό το αυστηρό βλέµµα του κ. Προέδρου και λόγω της πανθοµολογούµενης προβληµατικής, αν όχι άθλιας, σχέσης των δικηγόρων του διεθνούς δικαίου µε το χρόνο (ίσως γι αυτό σχεδόν πάντοτε οµιλούν τελευταίοι στα panel), θα περιοριστώ σε ορισµένες αναγκαίες εισαγωγικές παρατηρήσεις και, στη συνέχεια, θα προσεγγίσω και θ αξιολογήσω νοµικά τρεις από τις πλέον χαρακτηριστυικές Μονοµερείς ηλώσεις, δηλαδή τις ηλώσεις που έχουν υποβάλει η Γερµανία, η Π.Γ..Μ. κι η Ρωσία στα πλαίσια της υπό εξέταση Σύµβασης. 1 Εφεξής η «Σύµβαση». Άρθρα χωρίς περαιτέρω επεξήγηση, αποτελούν άρθρα της Σύµβασης. Για το κείµενό της, βλ. στην επίσηµη δικτυακή πύλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). Για το γενικότερο προβληµατισµό σε θέµατα µειονοτήτων, βλ., inter alia, Oppenheim s International Law, Volume 1, Peace, 9 th Edition, Edited by Sir Robert Jennings & Sir Arthur Watts, Longman 1992, και την εκεί βιβλιογραφία.

3 3 2. Οι διαφορετικές κι, εν πολλοίς, πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούσαν στην Ευρώπη, αµέσως µετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση του πάλαι ποτέ Ανατολικού Βlock οδήγησαν τα Κράτη, που συµµετείχαν στη λεγόµενη ιαδικασία της Βιέννης, να επιλέξουν συνειδητά το συγκεκριµένο τύπο διεθνούς κειµένου, δηλ. της Συνθήκης Πλαισίου. Οι προγραµµατικού τύπου διατάξεις της καθορίζουν στόχους, τους οποίους τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να υλοποιήσουν. Η µη άµεση εφαρµογή των ίδιων διατάξεων υπήρξε εξίσου συνειδητή κι, άνευ ετέρου, ρεαλιστική επιλογή, διότι έτσι καταλείφθηκε στα Κράτη ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας 2. Ωστόσο, ορισµένες Συµβάσεις ικαιωµάτων του Ανθρώπου είναι δυνατό να θεσπίσουν δικαιώµατα, που είναι σαφή κι αρκούντως ορισµένα, έτσι ώστε τα φυσικά πρόσωπα να δυνηθούν να τα επικαλεσθούν ευθέως σ εθνικό επίπεδο, ενώπιον ικαστηρίων ή ιοικητικών Αρχών. Τούτο έχει προταθεί από µερίδα Κρατών κι έχει αναγνωρισθεί από τη διεθνή κοινότητα ήδη από το Τρεις εισαγωγικές παρατηρήσεις είναι απαραίτητες. Πρώτον, καθίσταται απόλυτα σαφές ότι η έννοµη προστασία των εθνικών µειονοτήτων, που αποτελεί, αναντίρρητα, ένα αναπόσπαστο τµήµα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δεν έχει αφεθεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία του 2 Τούτο προκύπτει κι από την 11 της Explanatory Report επί της Σύµβασης. Για το κείµενο αυτής βλ. (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). 3 Γνωµοδότηση Νο 15 του PCIJ, Pecuniary Claims of Danzig Railways Officials who have passed into the Polish Service, against the Polish Railway Administration, Ser. B., σελ loc. cit. Επίσης, βλ. Sir Hersch Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court, reprinted Cambridge U.P., Grotius 1982, 175 loc. cit.

4 4 Κράτους. Αποτελεί ζήτηµα διεθνούς δικαίου, ικανό να εγείρει διεθνείς αξιώσεις και διεθνείς διαφορές εύτερον. Μόνο το φυσικό πρόσωπο είναι αποδέκτης της έννοµης προστασίας που θεσπίζει η Σύµβαση, χωρίς, ωστόσο, ν αποκτά άµεσα τα συγκεκριµένα δικαιώµατα, δηλαδή απαιτείται η µεσολάβηση εθνικής νοµοθεσίας 5. Το άτοµο αποφασίζει εάν επιθυµεί ή όχι να προστατευθεί από τη Σύµβαση. ε δύναται, ωστόσο, να προβεί σε αυθαίρετες επιλογές για το αν ανήκει στην x ή στη z µειονότητα, διότι η υποκειµενική βούλησή του ελέγχεται µε βάση µία σειρά από αντικειµενικά κριτήρία Πώς, όµως, προτείνεται και πώς ασκείται η αξίωση προστασίας των δικαιωµάτων που κατοχυρώνει η Σύµβαση; Αρχικά, µία διάκριση: η από κοινού άσκηση είναι έννοια διάφορη, ποσοτικά και ποιοτικά, από αυτή (της άσκησης) συλλογικών δικαιωµάτων 7. Όπως επισηµαίνεται στην Επεξηγηµατική Αναφορά που συνοδεύει τη Σύµβαση, η ενσωµάτωση των αρχών, που ορίζονται στη Σύµβαση, γίνεται µέσω εθνικής νοµοθεσίας, σε ουδεµία περίπτωση υπονοείται «αναγνώριση συλλογικών δικαιωµάτων. Η έµφαση έχει δοθεί στην προστασία των [φυσικών] προσώπων, που ανήκουν σε µειονότητες, τα οποία δύνανται ν 4 Μία απλή ανάγνωση τόσο του Προοιµίου όσο και του άρθρ. 1 της Σύµβασης δεν καταλείπει την παραµικρή αµφιβολία. 5 Η πιο δωρική και περιεκτική επισκόπηση του συστήµατος βρίσκεται σε Oppenheim s, op. cit., 375, σελ. 847 et seq. 6 Άρθρ. 3 1 και της άνω Explanatory Report, op. cit. 7 Άρθρ. 3 2 και 37 της άνω Explanatory Report, loc. cit.

5 5 ασκήσουν τα δικαιώµατά τους ατοµικά αλλά κι από κοινού µε άλλους» Τρίτον, η Σύµβαση δεν προσφέρει και δεν παρέχει έναν αυθεντικό ορισµό της έννοιας «εθνική µειονότητα». Τουναντίον, επιλέχθηκε ν ακολουθηθεί µία δυναµική και πραγµατιστική προσέγγιση, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στη σαφήνεια του περιεχοµένου των συµβατικών όρων. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια µίας διεθνούς διαπραγµάτευσης, η επιζητούµενη δογµατική καθαρότητα υποφέρει, πολλές δε φορές δεν επιζεί, εξαιτίας των διαφορετικών αντιλήψεων των Κρατών. Ο µέχρι τότε υποκριτικός υποφωτισµός κάποιας διάστασης απόψεων, είτε για λόγους διπλωµατικής στρατηγικής είτε προκειµένου να εξευρεθεί ο µέγιστος κοινός παρονοµαστής 9, συχνά αντικαθίσταται από µία σοβαρή διαφωνία, που επανακάµπτει βίαια. Εν προκειµένω, ζωηρές διαφωνίες µεταξύ των Κρατών επιζούν µέχρι σήµερα, αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, 7. Ο συνολικός αριθµός των επικυρώσεων και προσχωρήσεων στη Σύµβαση είναι τριάντα εννιά (39). Τέσσερα (4) Κράτη την έχουν µεν υπογράψει 8 13 της Explanatory Report, op. cit., µε ρητή αναφορά στο άρθ Μία σειρά ιστορικών παραδειγµάτων αναφέρονται εξαντλητικά σε Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Volume II, BiblioLife, άνευ χρονολογίας, που αποτελεί πιστή ανατύπωση του κλασσικού βιβλίου που εκδόθηκε το Στην υπό εξέταση Σύµβαση, φαίνεται ότι η πληµµυρίδα των Μονοµερών ηλώσεων έρχεται να καλύψει την ανυπαρξία αυθεντικού ορισµού. Εξάλλου, µέχρι σήµερα δεν έχει διαφανεί κάποια σοβαρή πρόθεση ενός (ή και περισσοτέρων) Συµβαλλόµενου Μέρους να εισηγηθεί την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση των επιµέρους συµβατικών διατάξεων. Αντίθετα, υπάρχει πλήρης ακινησία.

6 6 αλλά δεν την έχουν κυρώσει 10 και τέσσερα (4) 11 δεν την έχουν καν υπογράψει. εκαεπτά (17) Κράτη έχουν καταθέσει µονοµερείς ηλώσεις 12. Από την έσχατη κατηγορία, τρεις (3) χαρακτηριστικές ηλώσεις, δηλαδή της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της Ρωσίας θα εξετασθούν στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης 13. Λόγω χρόνου δεν θα γίνει µνεία και δεν θα εξετασθούν οι περιοδικές εθνικές αναφορές για την υιοθέτηση µέτρων στα πλαίσια της Σύµβασης, καθώς κι ο εξέλεγχός τους. Επίσης δεν θα εξετασθούν οι διµερείς συµφωνίες µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών, οι οποίες έχουν ως δικαιοπρακτικό θεµέλιό τους τη Σύµβαση. 8. Από την επισκόπηση του κειµένου της Σύµβασης προκύπτει ότι δεν έχει περιληφθεί διάταξη σχετική µ επιφυλάξεις. Με άλλες λέξεις, οι επιφυλάξεις επιτρέπονται καθ ο µέρος επιτρέπονται από το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται πλήρως µε ad hoc µνεία στην Επεξηγηµατική Αναφορά 14 της Σύµβασης. Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη θεωρητική προσέγγιση έχει την ευλογία και της διεθνούς πρακτικής, αφού ουδέν συµβαλλόµενο Μέρος, εξ όσων γνωρίζω, έχει αποκρούσει ή έστω αντιδράσει κατά την υποβολή των επιφυλάξεων ή και µεταγενέστερα. Επιφυλάξεις έχουν 10 Στην κατηγορία αυτή ανήκει το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισλανδία και το Λουξεµβούργο. 11 Πρόκειται για την Ανδόρρα, τη Γαλλία, το Μονακό και την Τουρκία. 12 ηλαδή, η Αυστρία, το Αζερµπαϊτζάν, η Βουλγαρία, η ανία, η Εσθονία, η Γερµανία, η Λεττονία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ελβετία κι η Π.Γ..Μ. Για το status της Σύµβασης, των ηλώσεων, των Επιφυλάξεων κλπ, βλ. την επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010) σε 13 Τα κείµενα των εν λόγω µονοµερών ηλώσεων έχουν ληφθεί από την επίσηµη ιστοσελίδα VL=1 (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). 14 Βλ. την 98 της Explanatory Report, op. cit.

7 7 καταθέσει το Βέλγιο κι η Μάλτα. Η Σύµβαση στοιχείται πλήρως και ρητώς 15 προς τις θεµελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, άρα και του, γενικού κι ειδικού, δικαίου των συνθηκών. Κυρίες και Κύριοι, Θα µου επιτρέψετε να στραφώ στο κείµενο των υπό εξέταση ηλώσεων. 9. Πρώτα η Γερµανία 16, η οποία δήλωσε ότι «Η Σύµβαση Πλαίσιο δεν περιέχει ορισµό της έννοιας εθνικές µειονότητες. Εποµένως, εξαρτάται από καθένα Σύµβαλλόµενο Μέρος ξεχωριστά να προσδιορίσει τις οµάδες όπου θα εφαρµοσθεί [η Σύµβαση] µετά την κύρωση. Οι εθνικές µειονότητες στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας είναι οι ανοί µε Γερµανική Ιθαγένεια και οι Σόρβιοι µε Γερµανική Ιθαγένεια. Η Σύµβαση Πλαίσιο θα εφαρµόζεται επίσης σε µέλη εθνικών οµάδων που διαµένουν παραδοσιακά στη Γερµανία, τους Φρίσιους µε Γερµανική Ιθαγένεια και του Σίντι και Ροµά µε Γερµανική Ιθαγένεια» Η αναθεωρηθείσα και τελικά ισχύουσα ήλωση 18 της Π.Γ..Μ. έχει ως ακολούθως: «Ο όρος Εθνικές Μειονότητες που χρησιµοποιείται στη Σύµβαση Πλαίσιο κι οι προβλέψεις της ίδιας Σύµβασης, θα εφαρµόζονται σε πολίτες της 15 Άρθρ. 21, loc. cit. 16 Η ήλωση κατατέθηκε κατά την υπογραφή της Σύµβασης κι ανανεώθηκε στο επικυρωτικό έγγραφο. 17 Όπως εκτίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση, (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). 18 ήλωση Επιστολή της 16 ης Απριλίου 2004, σε αντικατάσταση των δύο προϋφισταµένων ηλώσεων, η οποία κατατέθηκε τη 2 α Ιουνίου 2004.

8 8 ηµοκρατίας της «Μακεδονίας» που ζουν εντός των συνόρων της και που αποτελούν τµήµα των Αλβανών, Τούρκων, Βλάχων, Σέρβων, Roma και Βοσνίων» Τέλος, η ήλωση της Ρωσίας 20 προβλέπει ότι: «Η Ρωσική Οµοσπονδία θεωρεί ότι ουδείς δικαιούται να περιλάβει µονοµερώς σ επιφυλάξεις ή δηλώσεις, που έλαβαν χώρα κατά την υπογραφή ή κύρωση της Σύµβασης Πλαίσιο για την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων κάποιον ορισµό του όρου εθνική µειονότητα, που δεν περιλαµβάνεται στη Σύµβαση Πλαίσιο. Κατά τη γνώµη της Ρωσικής Οµοσπονδίας, προσπάθειες για τον αποκλεισµό από το πεδίο [εφαρµογής] της Σύµβασης Πλαίσιο ατόµων που διαµένουν µόνιµα στο έδαφος των Μερών της Σύµβασης Πλαίσιο κι είχαν προηγουµένως ιθαγένεια αλλά έχουν αυθαίρετα στερηθεί αυτής, αντιβαίνει προς το σκοπό της Σύµβασης Πλαίσιο για την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων» Από το περιεχόµενο των άνω ηλώσεων αναδύονται ενδιαφέροντα ζητήµατα. 13. Πρώτα, αναφορικά µε τη ήλωση της Γερµανίας. Η Γερµανία ρητά διακηρύσσει ότι το δικαίωµα προσδιορισµού του πεδίου εφαρµογής της Σύµβασης ratione personae ανήκει στην κυριαρχική βούληση καθενός Συµβαλλοµένου Μέρους ξεχωριστά. Φρονώ ότι η ήλωσή της συγχέει δύο επάλληλες έννοιες, δηλαδή το µεν τη διεθνή υποχρέωση προστασίας ενός ατόµου, το οποίο eo ipse θεωρεί ότι εµπίπτει στις πρόνοιες της Σύµβασης, το δε 19 Όπως εκτίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση, op. cit. 20 Περιλαµβάνεται στο επικυρωτικό έγγραφο, που κατατέθηκε την 21 η Αυγούστου Όπως εκτίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση, op. cit.

9 9 την κρατική ευχέρεια ενός a priori προσδιορισµού του φυσικού προσώπου που χρήζει προστασίας. Οι δηµιουργηθείσες «νόρµες» είναι προδιατυπωµένες κι ανόλκιµες. 14. Η ήλωση δεν φαίνεται να έχει λάβει σοβαρά υπόψη ότι το όποιο απόλυτο, σύµφωνα µε το γενικό διεθνές δίκαιο, δικαίωµα ενός Κράτους ν αναγνωρίζει µειονοτικά δικαιώµατα έχει σχετικοποιηθεί από κι εξαιτίας της Σύµβασης. Η έλλειψη ορισµού της έννοιας «εθνική µειονότητα» δεν παρέχει το δικαίωµα σε κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος να προσδιορίσει µονοµερώς το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης. Η ίδια η ήλωση κατευθύνεται προς έναν έµµεσο κι οντολογικό προσδιορισµό της έννοιας «εθνική µειονότητα» 22. Ως εκ τούτου, µε την οριοθέτηση προστατευτέων οµάδων ατόµων και την εκ πλαγίου προσπάθεια περιστολής του πεδίου εφαρµογής της Σύµβασης, το µόνο που επιτυγχάνεται είναι σύγχυση. ίνεται η εντύπωση ότι η σύµβαση δεν αποσκοπεί στη σύσταση δικαιωµάτων υπέρ φυσικών προσώπων αλλά, όχι ορθά, υπέρ συλλογικών ή άλλων οντοτήτων Εάν η άνω θέση της Γερµανίας γίνει δεκτή, ανακύπτουν µία σειρά από προβλήµατα. Ενδεικτικά: το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης θα εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό, αν όχι αποκλειστικά, από τις µονοµερείς και πολλές φορές αυθαίρετες πρακτικές κι αντιλήψεις, από τις οποίες εµφορείται κάθε 22 Στο χώρο του διεθνούς δικαίου δεν υφίσταται η παραµικρή αµφιβολία ότι οι Μονοµερείς ηλώσεις είναι ικανές να προσπορίσουν δικαιώµατα κι υποχρεώσεις σε άλλα Κράτη. Ενδεικτικά, Satow s, Diplomatic Practice, Edited by Sir Ivor Roberts, 6 th Edition, OUP 2009, 35.41, 550 loc. cit. Επίσης, βλ. και τη Μελέτη της Επιτροπής ιεθνούς ικαίου (ILC, UN DOC A/CN.4/L.703// ), στην οποία επισηµάνθηκε ότι ο νοµικά δεσµευτικός χαρακτήρας µία Μονοµερούς ήλωσης βασίζεται στην καλή πίστη. 23 Μία θεωρητική άποψη ότι, παρά το περιεχόµενο της Επεξηγηµατικής Αναφοράς που συνοδεύει τη Σύµβαση, στην πραγµατικότητα υφέρπει η πρόβλεψη για την άσκηση συλλογικών δικαιωµάτων, βρίσκει απέναντί της τη διεθνή πρακτική και δεν είναι δυνατό να γίνει δεκτή.

10 10 Κράτος Συµβαλλόµενο Μέρος. Μολονότι όλα τα συµβατικά κείµενα διαθέτουν µία δυναµική, προκειµένου ν αντέξουν στο χρόνο, αν προς στιγµή γίνει δεκτή η θέση της Γερµανίας, κάθε Κράτος δύναται, ελλείψει κριτηρίων, να επαναπροσδιορίζει µονοµερώς κι άνευ περιορισµού τις συµβατικές υποχρεώσεις του Τυχόν περιοριστική ερµηνευτική προσέγγιση υπονοεί ότι το νόηµα του συµβατικού κειµένου δύναται να τροποποιηθεί από το ερµηνευτή 25. Η αρχή της αποτελεσµατικότητας, πυλώνας του ικαίου των Συνθηκών, δε συµβιβάζεται προς την έννοια της συσταλτικής ερµηνείας µίας ιεθνούς Συνθήκης. Βάσιµα υποστηρίζεται ότι η περιοριστική ερµηνεία ενός συµβατικού κειµένου δεν αποτελεί καν τµήµα του διεθνούς δικαίου 26 και δε βρίσκει έρεισµα στη νοµολογία του ιεθνούς ικαστηρίου 27. Η µονοµερής ήλωση της Γερµανίας δε φαίνεται να συµπορεύεται προς την αποτελεσµατικότητα των κατ ιδίαν όρων της Σύµβασης. Με άλλες λέξεις, δηµιουργεί ανασφάλεια δικαίου. Η θεµελιώδης αρχή pacta sunt servanda προσβάλλεται στον πυρήνα της, διότι κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θ απολαµβάνει και θα ποιείται χρήση του απολύτου δικαιώµατος να προσδιορίζει µονοµερώς το εύρος και το ουσιαστικό περιεχόµενο των νοµικών υποχρεώσεών του. 24 Άρθρ. 26 της Σύµβασης της Βιέννης για το ίκαιο των Συνθηκών. Από τη βιβλιογραφία, όλως ενδεικτικά, Αnthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2 nd Edition, Cambridge U.P. 2007, Mark Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of the Treaties, Martinus Nijhoff, Leiden Boston 2009, 361 et seq. 25 Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Alexander Orakhelashvili, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, OUP 2008, 413 loc. cit. 26 Sir Hersch Lauterpacht, Restrictive Interpretation and Effectiveness in the Interpretation of Treaties, BYIL (1949) 69, loc.cit. 27 Υπό αρνητική διατύπωση, στην υπόθεση Territorial Jurisdiction of the International Commission of the River Oder, Απόφαση της 10 ης Σεπτεµβρίου 1929, P.C.I.J. Ser. A, No 23, 26 loc. cit., το.... παρατήρησε ότι ακόµα κι αν η γραµµατική εκφορά και σύνταξη ενός διεθνούς κειµένου δεν παράγει οριστικά και βέβαια αποτελέσµατα, τούτο δε θέτει άνευ ετέρου κι αυτόµατα σε λειτουργία κι εφαρµογή την συσταλτική ερµηνεία.

11 Όσον αφορά τη ήλωση της Π.Γ..Μ., φρονώ ότι δε γεννά εκπλήξεις. Το τµήµα της, που προσδιορίζει ότι το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης αφορά πολίτες της Χώρας που ζουν εντός των ορίων της 28, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Κατά τα λοιπά, το εναποµείναν τµήµα της στοιχείται πλήρως προς τη ήλωση της Γερµανίας και γεννά τα ίδια ακριβώς νοµικά προβλήµατα, που επισηµάνθηκαν παραπάνω. 18. Η Σύµβαση είναι έχει σαφώς ατοµοκεντρικό περιεχόµενο και χαρακτήρα. εν προκύπτει ότι η προστασία κάποιου µειονοτικού προσώπου προϋποθέτει την πρότερη αναγνώριση του status του, µέσω µίας (νοµοθετικής ή διοικητικής) πράξης των Αρχών ενός Συµβαλλόµενου Μέρους. Ικανή κι αναγκαία συνθήκη για τη θέση σε λειτουργία των προστατευτικών διατάξεων της Σύµβασης είναι, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη νοµικού δεσµού (ιθαγένειας) µε το Κράτος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Ο εν λόγω νοµικός δεσµός αρκεί να υπήρχε στο παρελθόν, ενώ το πραγµατικό γεγονός της απλής διαµονής εντός των ορίων ενός Συµβαλλοµένου Μέρους δε φαίνεται ότι είναι αρκετό, για να υπαχθεί ένα άτοµο στο προστατευτικό πεδίο της. 19. Είναι γνωστό ότι το - εν πολλοίς απόλυτο 29 - δικαίωµα ενός Κράτους να χορηγήσει ιθαγένεια σε κάποιο φυσικό πρόσωπο συνιστά µία από τις χαρακτηριστικότερες εκφάνσεις της κυριαρχίας του. Για την ταυτότητα του 28 Ενόψει του ότι η ιθαγένεια αποτελεί τον κυρίαρχο σύνδεσµο µεταξύ φυσικών προσώπων και διεθνούς δικαίου, βλ. inter alia Oppenheim, op. cit., 379, 857 loc. cit. Σχετικής σηµασίας είναι κι η ήλωση της Ρωσίας, για τους πολίτες ενός Κράτους, που διαµένουν εντός των ορίων ενός Συµβαλλόµενου Μέρους, οι οποίοι, στη συνέχεια, για λόγους που δεν ανάγονται και δεν οφείλονται στην υποκειµενική στάση τους, απώλεσαν την ιθαγένειά τους, αν κι εξακολουθούν να διαµένουν εντός του ίδιου άνω Κράτους. 29 Ενδεικτικά, Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco, PCIJ, Ser. B, No 4, σε συνδυασµό προς την απόφαση του ιεθνούς ικαστηρίου Notteböhm, ICJ Rep. 1955, 23 loc. cit. Βλ. επίσης τη Σύµβαση των Η.Ε. σχετικά µε το νοµικό καθεστώς των Απάτριδων, UNTS 360, 117.

12 12 νοµικού λόγου, τα ίδια ισχύουν και για την αφαίρεση της ιθαγένειας. Ωστόσο, η τυχόν αφαίρεση ιθαγένειας δεν πρέπει, νοµοτελειακά, να συνεπάγεται ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο σταµατά ν απολαµβάνει των δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στη Σύµβαση, εάν (α) εξακολουθεί να παραµένει εντός της δικαιοδοσίας του εν λόγω Κράτους και (β) θεωρεί ότι ανήκει σε κάποια µειονότητα κι επιζητά ν ασκήσει τα εν λόγω δικαιώµατα. Το φυσικό πρόσωπο όχι το Κράτος, έχει το δικαίωµα επιλογής εάν επιθυµεί ν ανήκει σε κάποια µειονότητα κι εάν επιθυµεί ν αξιώσει την ικανοποίηση των δικαιωµάτων της Σύµβασης, µετά την υιοθέτηση κατάλληλης εθνικής νοµοθεσίας. Η ένταξη του φυσικού προσώπου γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια κι υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης «πραγµατικής ανάγκης» Εποµένως, η επισήµανση της Ρωσίας, που περιλαµβάνεται στην υποβληθείσα ήλωσή της, είναι, κατ αποτέλεσµα 31, σύµφωνη προς το πνεύµα και το σκοπό της Σύµβασης. Αναντίρρητα κατατείνει στη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της τελευταίας κι αποκρούει µονοµερείς πρακτικές άλλων Συµβαλλοµένων Μερών. Θα ήταν δυνατό να υποστηριχθεί ότι διατυπώθηκε στενότερα απ ό,τι η ίδια η Ρωσία επιδίωκε κι ότι, παρά τη prima facie γενικότητά της, δεν κατάφερε ν αποτινάξει την αποσπασµατικότητά της. Ωστόσο, κι αν ακόµα η κριτική αυτή έχει έρεισµα, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής µας ότι 30 Επιχείρηµα από το άρθρο Αν κι υπαγορεύθηκε από την µακροχρόνια διένεξή της µε ορισµένες «Βαλτικές ηµοκρατίες». Προφανής σκοπός ήταν η προστασία τµηµάτων των πληθυσµού, που είχαν απωλέσει την ιθαγένεια των άνω Κρατών, λόγω της ρωσικής εθνικής καταγωγής τους.

13 13 τα παραγωγικά αίτια που οδηγούν στη διατύπωση µίας - βάσιµης κατά περιεχόµενο Μονοµερούς ήλωσης, δεν επιδρούν επί της Νοµιµότητάς της 32. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας ορισµένες συµπερασµατικές σκέψεις µου. 21. Από το άρθρ. 32 d της Σύµβασης προκύπτει ότι η υποβολή Μονοµερών ηλώσεων 33, ακόµα δε κι επιφυλάξεων, είναι συµβατικά ανεκτή, εάν το περιεχόµενό τους βρίσκεται εντός των ορίων που επιτρέπει η Σύµβαση της Βιέννης για το ίκαιο των Συνθηκών και το γενικό διεθνές δίκαιο. 22. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη δε φαίνεται να έχουν αντιδράσει στο περιεχόµενο της Επεξηγηµατικής Αναφοράς, που συνοδεύει το κείµενο της Σύµβασης. Εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει καταγραφεί κάποια έκφανση της διεθνούς πρακτικής τους, που να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, τα Κράτη έχουν τουλάχιστον σιωπηρά - αποδεχθεί ότι η Σύµβαση δεν κατοχυρώνει και δε θεσπίζει συλλογικά δικαιώµατα. 23. Αναφορικά µε το ουσιαστικό περιεχόµενο της εξεταζόµενης Σύµβασης, η τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων δεν εξαρτάται από και δεν προϋποθέτει έναν a priori Κρατικό προσδιορισµό των προστατευτέων φυσικών 32 Alexander Orakhelashvili, op. cit., 470 loc. cit., µε ειδική ad hoc αναφορά σε dictum του ιεθνούς ικαστηρίου στην υπόθεση Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua, Ουσία, ICJ Rep. 1986, 14, loc. cit. 33 Είναι χρήσιµο να µη λησµονούµε την ουσιώδη επισήµανση του ιεθνούς ικαστηρίου ότι όχι όλες οι µονοµερείς ενέργειες υπονοούν και συνεπάγονται νοµικές υποχρεώσεις και δεσµεύσεις. Βλ. υπόθεση Nuclear Tests, ICJ Rep. 1974, 267 loc. cit.

14 14 προσώπων. Παρ όλα αυτά κι ως αποτέλεσµα συµβιβασµού θεσπίστηκε η διάταξη του άρθρ. 18 της Σύµβασης. Εκεί, ρητά γίνεται δεκτό ότι τα Συµβαλλόµενα Μέρη, ιδίως αυτά που γειτνιάζουν, δύνανται, υιοθετώντας διµερή ή πολυµερή συµβατικά κείµενα, άρα όχι µε µονοµερείς ηλώσεις τους, να προβλέπουν µέτρα προστασίας των εθνικών µειονοτήτων τους, ιδίως σ εκτελεστικό επίπεδο. Εννοείται ότι η πραγµατική συµφωνία µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών, ιδίως ως προς το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης ratione personae, αποτελεί το νοµικό αλλά και το πραγµατικό προαπαιτούµενο για τη σύµπηξη τέτοιων διεθνών κειµένων, εκτελεστικού σκοπού και περιεχοµένου. Σε κάθε περίπτωση, για λόγους ασφάλειας και σταθερότητας του δικαίου, οι Μονοµερείς ηλώσεις ερµηνεύονται σύµφωνα µε σταθερούς και καθιερωµένους κανόνες, λ.χ. µία σαφής πρόθεση δέσµευσης προσδίδει σε µία µονοµερή ήλωση το χαρακτήρα µίας νοµικής υποχρέωσης. Τέτοιου είδους πρόθεση συνάγεται από αντικειµενικούς παράγοντες Τα εκ της Σύµβασης δικαιώµατα των φυσικών προσώπων υφίστανται ακόµα κι αν δεν έχει προβλεφθεί δικονοµικό βοήθηµα σε διεθνές 34 Βλ. Mark Villiger, op. cit., ερµηνεία των άρθρων της Σύµβασης της Βιέννης, 415 et seq. Ενδεικτικά, το ακριβές περιεχόµενο της ήλωσης κι η προώθησή του προς άλλα Κράτη, το κυριολεκτικό νόηµα της χρησιµοποιούµενης φρασεολογίας κλπ. Είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή ιεθνούς ικαίου έχει µόλις το 2006 διατυπώσει τη δική της προσέγγιση (Draft Articles on Unilateral Acts and Commentary thereto, ILC Report 2006, 377 loc. cit.). Ωστόσο, το ιεθνές ικαστήριο έχει επιβεβαιώσει ότι το καθεστώς της ερµηνείας των συνθηκών εφαρµόζεται καταρχήν και στις µονοµερείς δηλώσεις, βλ. την υπόθεση Legal Status of Eastern Greenland, Απόφαση της 5 ης Απριλίου 1933, PCIJ Ser. A/B, No 53, 22, 69 loc. cit., τη Γνωµοδότηση Minority Schools in Albania, Γνωµοδότηση της 6 ης Απριλίου 1935, PCIJ Ser. A/B, No 64, 4, loc. cit. Στην υπόθεση Fisheries Jurisdiction, Απόφαση επί της Ουσίας, ICJ Reports 1974, 27 loc. cit., το ιεθνές ικαστήριο επιβεβαίωσε τη θέση ότι η ερµηνεία των µονοµερών πράξεων και δηλώσεων των Κρατών έχει ως σηµείο εκκίνησης τη γραµµατική ερµηνεία. Συνέχισε, όµως, νοµολογώντας ότι είναι εξίσου κρίσιµο για τον ορισµό του αντίστοιχου standard τεκµηρίου, το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου εκτελούνται οι κρατικές ενέργειες.

15 15 επίπεδο 35. Σε πολλές περιπτώσεις, η παραβίαση µίας Σύµβασης λ.χ. όταν αφορά τις υποχρεώσεις ενός Κράτους προς τους πολίτες του, όπως στην περίπτωση των Συµβάσεων για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου, πρέπει να εκλαµβάνεται ότι αφορά και προκαλεί µία «µη υλική» ζηµία στα λοιπά Συµβαλλόµενα Μέρη, ανεξαρτήτως εάν επηρεάζονται ειδικά από την παραβίαση Ο συγκεκριµένος, εκ των προτέρων διατυπωµένος, κρατικός προσδιορισµός των µειονοτικών οµάδων που απολαµβάνουν της προστασίας της Σύµβασης, όπως λ.χ. περιλαµβάνεται στις ηλώσεις της Γερµανίας και της Π.Γ..Μ., δε συνάδει προς το σκοπό και το περιεχόµενο της Σύµβασης. Μάλιστα, επειδή κατατείνει σε µία ex majore περιοριστική προσέγγιση, αδιαφόρως των κινήτρων των Κρατών, φρονώ ότι αποτελεί όχι καλόπιστη ενέργεια, κατά την έννοια και το σκοπό του άρθρ. 26 της Σύµβασης της Βιέννης για το ίκαιο των Συνθηκών. Θέτει σε πραγµατικό κίνδυνο τη νοµική συνοχή και δεσµευτικότητα της Σύµβασης και προκαλεί τριγµούς στη θεµελιώδη αρχή pacta sunt servanda. Μία τέτοια υιοθετηθείσα διεθνής πρακτική, ενόψει και της αρχής της όσο το δυνατό ευρύτερης προστασίας των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, όχι µόνο δε φαίνεται ότι συµβιβάζεται προς τις αναληφθείσες διεθνείς υποχρεώσεις αλλά δύναται να πυροδοτήσει το µηχανισµό της διεθνούς ευθύνης. 35 Βλ. την πλέον πρόσφατη κι ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του θέµατος σε Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non State Actors, OUP 2006, 74 loc. cit. Αναφορικά µε ορισµένα ζητήµατα διεθνούς ευθύνης, βλ. και Dame Rosalyn Higgins, The International Court of Justice: Selected Issues of State Responsibility σε Maurizio Ragazzi (Ed.), International Responsibility Today Essays in Memory of Oscar Schachter, Martinus Nijhoff, Leiden Boston 2005, 271 et seq. 36 Το παράδειγµα ανήκει στον Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice. General Course in Public International Law, 178 RdC (1982) 9, 193 loc.cit.

16 16 Κυρίες και Κύριοι, 26. Τέλος, µε όλο το σεβασµό, είµαι της γνώµης ότι, πέρα των όποιων τυπολογικών παρατηρήσεων, οι υπό εξέταση ηλώσεις της Γερµανίας και της Π.Γ..Μ. δεν αποτελούν αγλάισµα, αλλ οπισθοδρόµιση στην εξέλιξη τόσο του διεθνούς δικαίου όσο και της προστασίας των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, γι αυτό και πρέπει ν ανακληθούν. Σε όλως ανύποπτη στιγµή, ο Sir Hersch Lauterpacht είχε διαπιστώσει ότι «Το γεγονός ότι ο δικαιούχος δεν έχει την εξουσία να προχωρήσει σε ανεξάρτητα βήµατα ιδίω ονόµατι, προκειµένου να υλοποιήσει τα δικαιώµατά του, δεν υποδηλώνει ότι [το άτοµο] δεν είναι υποκείµενο του διεθνούς δικαίου ή ότι τα διαµφισβητούµενα δικαιώµατά έχουν εκχωρηθεί στην οντότητα, η οποία έχει διαδικαστική ικανότητα και την εξουσία να τα υλοποιήσει» 37. Τίποτα δεν περιγράφει ακριβέστερα την κατάσταση εξήντα (60) περίπου χρόνια µετά την άνω διαπίστωση. Σας ευχαριστώ θερµά για την υποµονή και την προσοχή Σας. Κοµοτηνή, 16 Μαΐου International Law - The Collected Papers, 2. The Law of Peace, Edited by Sir Elihu Lauterpacht, Cambridge U.P., Digitally Printed Version 2009, 487, 510 loc. cit.

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ σας παραθέτουµε στη συνέχεια τα δύο κείµενα.

Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ σας παραθέτουµε στη συνέχεια τα δύο κείµενα. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Υπογράφηκε µεταξύ του υπουργού ΠΑΠΕΝ Π. Λαφαζάνη και του υπουργού Ενέργειας της Ρωσικής Οµοσπονδίας A. Novak το µνηµόνιο συνεργασίας για τον Νότιο Ευρωπαϊκό Αγωγό Κοινή δήλωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ Μεταπτυχιακό ΔΕΟΣ (Οκτώβριος 2015) Γ. Καρύδης Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ 1 η και 2 η Διάλεξη : Βασικά σημεία Ι. Ορισμοί Ιστορικά στοιχεία Ορισμός Δικαίου ΕΕ : Σύστημα κανόνων νομικά δεσμευτικών που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό *

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * P7_TA(2010)0477 Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης εκεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων. ΑΡΧΕΣ [ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (ΣΧΙΔΔ)] 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2 (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3 Προοίμιο Το κείμενο αυτό εκθέτει τις γενικές αρχές που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Η υποβολή όλων των προτάσεων θα πρέπει να γίνει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Η υποβολή όλων των προτάσεων θα πρέπει να γίνει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΦΙΣΑΣ ΤΟΥ 18 ου Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης- Εικόνες του 21ου Αιώνα. Αριθµ. πρωτ.: ΦΚΘ/ 310/ 18-12-2015 Φεστιβάλ Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες Ορισμός Νομική βάση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων. Χαρακτηριστικά δεσμευτικών εταιρικών κανόνων

Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες Ορισμός Νομική βάση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων. Χαρακτηριστικά δεσμευτικών εταιρικών κανόνων ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΒΑΣΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (BINDING CORPORATE RULES) Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες Ορισμός Νομική βάση δεσμευτικών Άρθρο 26 Οδηγίας 95/46 Άρθρο 9 ν. 2472/1997

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20.3.2004 L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής πραγματικότητας 1. Οι θεμελιακοί άξονες του σύγχρονου αθλητισμού......

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Το ευρωπαϊκό big-bang, η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Νίκος Κορογιαννάκης Δικηγόρος Δ.Σ. Αθηνών, Βρυξελλών και Λουξεμβούργου 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Νίκος Κορογιαννάκης Δικηγόρος Δ.Σ. Αθηνών, Βρυξελλών και Λουξεμβούργου 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Νίκος Κορογιαννάκης Δικηγόρος Δ.Σ. Αθηνών, Βρυξελλών και Λουξεμβούργου nikos_korogiannakis@yahoo.com 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 -Φόρος Εισοδήματος -Φόρος Ακινήτου περιουσίας -Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα Τηλ./fax: ,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα Τηλ./fax: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα 10672 Τηλ./fax: 2103615812, www.law.uoa.gr Εφαρµογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)29 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 3: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α.

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘEMATA Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α. του Βασιλείου Δουμουλάκη, δικηγόρου, LL.M.* Ι. Δημοσίου δικαίου αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού Στο άρθρο 34 Ν. 2859/2000 («Κώδικας Φ.Π.Α.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2013

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2013 ΠΟΛ.1026/13.2.2013 Ειδική Φορολόγηση των αμοιβών του Ιπτάμενου Προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας που υπηρετεί σε αλλοδαπή αεροπορική εταιρεία με εγκατάσταση στην Ελλάδα, πριν από την κατάργησή της με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα