Οι ηλώσεις της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της. Ρωσίας επί της Σύµβασης Πλαίσιο για την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ηλώσεις της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της. Ρωσίας επί της Σύµβασης Πλαίσιο για την"

Transcript

1 Ηµερίδα Ελληνικής Εταιρίας ιεθνούς ικαίου & ιεθνών Σχέσεων - Νοµικής Σχολής ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (Κοµοτηνή, 16 Μαΐου 2010): «Η Προστασία των ικαιωµάτων των Μειονοτήτων στις Σύγχρονες Πολυπολιτισµικές Κοινωνίες στα Πλαίσια του Συµβουλίου της Ευρώπης. Κεκτηµένο και Προκλήσεις. Ι Ενότητα: ιαστάσεις της Προστασίας των Μειονοτήτων και Μερικές ικαιϊκές Οριοθετήσεις. ογµατική Καθαρότητα ή οι ιεθνείς Υποχρεώσεις σε οκιµασία; Οι ηλώσεις της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της Ρωσίας επί της Σύµβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Στρατής Γ. Γεωργιλάς, ικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω ********************** LL.M. (i) (Cantab., Hughes Hall), The Legal Counsel of Jat Airways Athens. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Αθήναι. Μέλος R.C.I.L. (Cantab.), A.S.I.L., B.I.I.C.L., I.L.A., E.S.I.L., Ε.Ε. ιεθνούς ικαίου & ιεθνών Σχέσεων κι Ελλ. Αεροπ. Ενώσεως. Ευχαριστώ τους παλαιούς καθηγητές µου J. Crawford (Cantab.), V. Lowe (Cantab. & Oxon.) Chr. Greenwood (Cantab. & I.C.J.). Ευχαριστώ, τέλος, την Ειρήνη Κανέλλου, ασκ. ικηγόρο για την εν γένει βοήθειά της. Οι µεταφράσεις έγιναν από το γράφοντα. Φυσικά, ο γράφων παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε σφάλµα ή παράλειψη. Οι θέσεις που εκφράζονται στο παρόν είναι προσωπικές και δεν αντανακλούν αναγκαία τις απόψεις και την πολιτική της Jat Airways.

2 2 Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και Κύριοι, είναι µεγάλη τιµή για τον οµιλούντα ν απευθύνεται σ ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο στην πόλη και στη Νοµική Σχολή όπου κι ανδρώθηκε επιστηµονικά. Κυρίες και Κύριοι, 1. Η Σύµβαση Πλαίσιο Νο 157 του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων 1 διανύει ήδη το δέκατο πέµπτο έτος αφ ης υπογράφηκε. Είναι γνωστό ότι αποτελεί το πρώτο, νοµικά δεσµευτικό, γενικού περιεχοµένου και πολυµερές διεθνές κείµενο, το οποίο ρυθµίζει την προστασία των εθνικών µειονοτήτων. Υπό το αυστηρό βλέµµα του κ. Προέδρου και λόγω της πανθοµολογούµενης προβληµατικής, αν όχι άθλιας, σχέσης των δικηγόρων του διεθνούς δικαίου µε το χρόνο (ίσως γι αυτό σχεδόν πάντοτε οµιλούν τελευταίοι στα panel), θα περιοριστώ σε ορισµένες αναγκαίες εισαγωγικές παρατηρήσεις και, στη συνέχεια, θα προσεγγίσω και θ αξιολογήσω νοµικά τρεις από τις πλέον χαρακτηριστυικές Μονοµερείς ηλώσεις, δηλαδή τις ηλώσεις που έχουν υποβάλει η Γερµανία, η Π.Γ..Μ. κι η Ρωσία στα πλαίσια της υπό εξέταση Σύµβασης. 1 Εφεξής η «Σύµβαση». Άρθρα χωρίς περαιτέρω επεξήγηση, αποτελούν άρθρα της Σύµβασης. Για το κείµενό της, βλ. στην επίσηµη δικτυακή πύλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). Για το γενικότερο προβληµατισµό σε θέµατα µειονοτήτων, βλ., inter alia, Oppenheim s International Law, Volume 1, Peace, 9 th Edition, Edited by Sir Robert Jennings & Sir Arthur Watts, Longman 1992, και την εκεί βιβλιογραφία.

3 3 2. Οι διαφορετικές κι, εν πολλοίς, πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούσαν στην Ευρώπη, αµέσως µετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση του πάλαι ποτέ Ανατολικού Βlock οδήγησαν τα Κράτη, που συµµετείχαν στη λεγόµενη ιαδικασία της Βιέννης, να επιλέξουν συνειδητά το συγκεκριµένο τύπο διεθνούς κειµένου, δηλ. της Συνθήκης Πλαισίου. Οι προγραµµατικού τύπου διατάξεις της καθορίζουν στόχους, τους οποίους τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να υλοποιήσουν. Η µη άµεση εφαρµογή των ίδιων διατάξεων υπήρξε εξίσου συνειδητή κι, άνευ ετέρου, ρεαλιστική επιλογή, διότι έτσι καταλείφθηκε στα Κράτη ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας 2. Ωστόσο, ορισµένες Συµβάσεις ικαιωµάτων του Ανθρώπου είναι δυνατό να θεσπίσουν δικαιώµατα, που είναι σαφή κι αρκούντως ορισµένα, έτσι ώστε τα φυσικά πρόσωπα να δυνηθούν να τα επικαλεσθούν ευθέως σ εθνικό επίπεδο, ενώπιον ικαστηρίων ή ιοικητικών Αρχών. Τούτο έχει προταθεί από µερίδα Κρατών κι έχει αναγνωρισθεί από τη διεθνή κοινότητα ήδη από το Τρεις εισαγωγικές παρατηρήσεις είναι απαραίτητες. Πρώτον, καθίσταται απόλυτα σαφές ότι η έννοµη προστασία των εθνικών µειονοτήτων, που αποτελεί, αναντίρρητα, ένα αναπόσπαστο τµήµα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δεν έχει αφεθεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία του 2 Τούτο προκύπτει κι από την 11 της Explanatory Report επί της Σύµβασης. Για το κείµενο αυτής βλ. (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). 3 Γνωµοδότηση Νο 15 του PCIJ, Pecuniary Claims of Danzig Railways Officials who have passed into the Polish Service, against the Polish Railway Administration, Ser. B., σελ loc. cit. Επίσης, βλ. Sir Hersch Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court, reprinted Cambridge U.P., Grotius 1982, 175 loc. cit.

4 4 Κράτους. Αποτελεί ζήτηµα διεθνούς δικαίου, ικανό να εγείρει διεθνείς αξιώσεις και διεθνείς διαφορές εύτερον. Μόνο το φυσικό πρόσωπο είναι αποδέκτης της έννοµης προστασίας που θεσπίζει η Σύµβαση, χωρίς, ωστόσο, ν αποκτά άµεσα τα συγκεκριµένα δικαιώµατα, δηλαδή απαιτείται η µεσολάβηση εθνικής νοµοθεσίας 5. Το άτοµο αποφασίζει εάν επιθυµεί ή όχι να προστατευθεί από τη Σύµβαση. ε δύναται, ωστόσο, να προβεί σε αυθαίρετες επιλογές για το αν ανήκει στην x ή στη z µειονότητα, διότι η υποκειµενική βούλησή του ελέγχεται µε βάση µία σειρά από αντικειµενικά κριτήρία Πώς, όµως, προτείνεται και πώς ασκείται η αξίωση προστασίας των δικαιωµάτων που κατοχυρώνει η Σύµβαση; Αρχικά, µία διάκριση: η από κοινού άσκηση είναι έννοια διάφορη, ποσοτικά και ποιοτικά, από αυτή (της άσκησης) συλλογικών δικαιωµάτων 7. Όπως επισηµαίνεται στην Επεξηγηµατική Αναφορά που συνοδεύει τη Σύµβαση, η ενσωµάτωση των αρχών, που ορίζονται στη Σύµβαση, γίνεται µέσω εθνικής νοµοθεσίας, σε ουδεµία περίπτωση υπονοείται «αναγνώριση συλλογικών δικαιωµάτων. Η έµφαση έχει δοθεί στην προστασία των [φυσικών] προσώπων, που ανήκουν σε µειονότητες, τα οποία δύνανται ν 4 Μία απλή ανάγνωση τόσο του Προοιµίου όσο και του άρθρ. 1 της Σύµβασης δεν καταλείπει την παραµικρή αµφιβολία. 5 Η πιο δωρική και περιεκτική επισκόπηση του συστήµατος βρίσκεται σε Oppenheim s, op. cit., 375, σελ. 847 et seq. 6 Άρθρ. 3 1 και της άνω Explanatory Report, op. cit. 7 Άρθρ. 3 2 και 37 της άνω Explanatory Report, loc. cit.

5 5 ασκήσουν τα δικαιώµατά τους ατοµικά αλλά κι από κοινού µε άλλους» Τρίτον, η Σύµβαση δεν προσφέρει και δεν παρέχει έναν αυθεντικό ορισµό της έννοιας «εθνική µειονότητα». Τουναντίον, επιλέχθηκε ν ακολουθηθεί µία δυναµική και πραγµατιστική προσέγγιση, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στη σαφήνεια του περιεχοµένου των συµβατικών όρων. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια µίας διεθνούς διαπραγµάτευσης, η επιζητούµενη δογµατική καθαρότητα υποφέρει, πολλές δε φορές δεν επιζεί, εξαιτίας των διαφορετικών αντιλήψεων των Κρατών. Ο µέχρι τότε υποκριτικός υποφωτισµός κάποιας διάστασης απόψεων, είτε για λόγους διπλωµατικής στρατηγικής είτε προκειµένου να εξευρεθεί ο µέγιστος κοινός παρονοµαστής 9, συχνά αντικαθίσταται από µία σοβαρή διαφωνία, που επανακάµπτει βίαια. Εν προκειµένω, ζωηρές διαφωνίες µεταξύ των Κρατών επιζούν µέχρι σήµερα, αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, 7. Ο συνολικός αριθµός των επικυρώσεων και προσχωρήσεων στη Σύµβαση είναι τριάντα εννιά (39). Τέσσερα (4) Κράτη την έχουν µεν υπογράψει 8 13 της Explanatory Report, op. cit., µε ρητή αναφορά στο άρθ Μία σειρά ιστορικών παραδειγµάτων αναφέρονται εξαντλητικά σε Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Volume II, BiblioLife, άνευ χρονολογίας, που αποτελεί πιστή ανατύπωση του κλασσικού βιβλίου που εκδόθηκε το Στην υπό εξέταση Σύµβαση, φαίνεται ότι η πληµµυρίδα των Μονοµερών ηλώσεων έρχεται να καλύψει την ανυπαρξία αυθεντικού ορισµού. Εξάλλου, µέχρι σήµερα δεν έχει διαφανεί κάποια σοβαρή πρόθεση ενός (ή και περισσοτέρων) Συµβαλλόµενου Μέρους να εισηγηθεί την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση των επιµέρους συµβατικών διατάξεων. Αντίθετα, υπάρχει πλήρης ακινησία.

6 6 αλλά δεν την έχουν κυρώσει 10 και τέσσερα (4) 11 δεν την έχουν καν υπογράψει. εκαεπτά (17) Κράτη έχουν καταθέσει µονοµερείς ηλώσεις 12. Από την έσχατη κατηγορία, τρεις (3) χαρακτηριστικές ηλώσεις, δηλαδή της Γερµανίας, της Π.Γ..Μ. και της Ρωσίας θα εξετασθούν στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης 13. Λόγω χρόνου δεν θα γίνει µνεία και δεν θα εξετασθούν οι περιοδικές εθνικές αναφορές για την υιοθέτηση µέτρων στα πλαίσια της Σύµβασης, καθώς κι ο εξέλεγχός τους. Επίσης δεν θα εξετασθούν οι διµερείς συµφωνίες µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών, οι οποίες έχουν ως δικαιοπρακτικό θεµέλιό τους τη Σύµβαση. 8. Από την επισκόπηση του κειµένου της Σύµβασης προκύπτει ότι δεν έχει περιληφθεί διάταξη σχετική µ επιφυλάξεις. Με άλλες λέξεις, οι επιφυλάξεις επιτρέπονται καθ ο µέρος επιτρέπονται από το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται πλήρως µε ad hoc µνεία στην Επεξηγηµατική Αναφορά 14 της Σύµβασης. Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη θεωρητική προσέγγιση έχει την ευλογία και της διεθνούς πρακτικής, αφού ουδέν συµβαλλόµενο Μέρος, εξ όσων γνωρίζω, έχει αποκρούσει ή έστω αντιδράσει κατά την υποβολή των επιφυλάξεων ή και µεταγενέστερα. Επιφυλάξεις έχουν 10 Στην κατηγορία αυτή ανήκει το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισλανδία και το Λουξεµβούργο. 11 Πρόκειται για την Ανδόρρα, τη Γαλλία, το Μονακό και την Τουρκία. 12 ηλαδή, η Αυστρία, το Αζερµπαϊτζάν, η Βουλγαρία, η ανία, η Εσθονία, η Γερµανία, η Λεττονία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ελβετία κι η Π.Γ..Μ. Για το status της Σύµβασης, των ηλώσεων, των Επιφυλάξεων κλπ, βλ. την επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010) σε 13 Τα κείµενα των εν λόγω µονοµερών ηλώσεων έχουν ληφθεί από την επίσηµη ιστοσελίδα VL=1 (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). 14 Βλ. την 98 της Explanatory Report, op. cit.

7 7 καταθέσει το Βέλγιο κι η Μάλτα. Η Σύµβαση στοιχείται πλήρως και ρητώς 15 προς τις θεµελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, άρα και του, γενικού κι ειδικού, δικαίου των συνθηκών. Κυρίες και Κύριοι, Θα µου επιτρέψετε να στραφώ στο κείµενο των υπό εξέταση ηλώσεων. 9. Πρώτα η Γερµανία 16, η οποία δήλωσε ότι «Η Σύµβαση Πλαίσιο δεν περιέχει ορισµό της έννοιας εθνικές µειονότητες. Εποµένως, εξαρτάται από καθένα Σύµβαλλόµενο Μέρος ξεχωριστά να προσδιορίσει τις οµάδες όπου θα εφαρµοσθεί [η Σύµβαση] µετά την κύρωση. Οι εθνικές µειονότητες στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας είναι οι ανοί µε Γερµανική Ιθαγένεια και οι Σόρβιοι µε Γερµανική Ιθαγένεια. Η Σύµβαση Πλαίσιο θα εφαρµόζεται επίσης σε µέλη εθνικών οµάδων που διαµένουν παραδοσιακά στη Γερµανία, τους Φρίσιους µε Γερµανική Ιθαγένεια και του Σίντι και Ροµά µε Γερµανική Ιθαγένεια» Η αναθεωρηθείσα και τελικά ισχύουσα ήλωση 18 της Π.Γ..Μ. έχει ως ακολούθως: «Ο όρος Εθνικές Μειονότητες που χρησιµοποιείται στη Σύµβαση Πλαίσιο κι οι προβλέψεις της ίδιας Σύµβασης, θα εφαρµόζονται σε πολίτες της 15 Άρθρ. 21, loc. cit. 16 Η ήλωση κατατέθηκε κατά την υπογραφή της Σύµβασης κι ανανεώθηκε στο επικυρωτικό έγγραφο. 17 Όπως εκτίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση, (ηµεροµηνία επίσκεψης, 2 Μαΐου 2010). 18 ήλωση Επιστολή της 16 ης Απριλίου 2004, σε αντικατάσταση των δύο προϋφισταµένων ηλώσεων, η οποία κατατέθηκε τη 2 α Ιουνίου 2004.

8 8 ηµοκρατίας της «Μακεδονίας» που ζουν εντός των συνόρων της και που αποτελούν τµήµα των Αλβανών, Τούρκων, Βλάχων, Σέρβων, Roma και Βοσνίων» Τέλος, η ήλωση της Ρωσίας 20 προβλέπει ότι: «Η Ρωσική Οµοσπονδία θεωρεί ότι ουδείς δικαιούται να περιλάβει µονοµερώς σ επιφυλάξεις ή δηλώσεις, που έλαβαν χώρα κατά την υπογραφή ή κύρωση της Σύµβασης Πλαίσιο για την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων κάποιον ορισµό του όρου εθνική µειονότητα, που δεν περιλαµβάνεται στη Σύµβαση Πλαίσιο. Κατά τη γνώµη της Ρωσικής Οµοσπονδίας, προσπάθειες για τον αποκλεισµό από το πεδίο [εφαρµογής] της Σύµβασης Πλαίσιο ατόµων που διαµένουν µόνιµα στο έδαφος των Μερών της Σύµβασης Πλαίσιο κι είχαν προηγουµένως ιθαγένεια αλλά έχουν αυθαίρετα στερηθεί αυτής, αντιβαίνει προς το σκοπό της Σύµβασης Πλαίσιο για την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων» Από το περιεχόµενο των άνω ηλώσεων αναδύονται ενδιαφέροντα ζητήµατα. 13. Πρώτα, αναφορικά µε τη ήλωση της Γερµανίας. Η Γερµανία ρητά διακηρύσσει ότι το δικαίωµα προσδιορισµού του πεδίου εφαρµογής της Σύµβασης ratione personae ανήκει στην κυριαρχική βούληση καθενός Συµβαλλοµένου Μέρους ξεχωριστά. Φρονώ ότι η ήλωσή της συγχέει δύο επάλληλες έννοιες, δηλαδή το µεν τη διεθνή υποχρέωση προστασίας ενός ατόµου, το οποίο eo ipse θεωρεί ότι εµπίπτει στις πρόνοιες της Σύµβασης, το δε 19 Όπως εκτίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση, op. cit. 20 Περιλαµβάνεται στο επικυρωτικό έγγραφο, που κατατέθηκε την 21 η Αυγούστου Όπως εκτίθεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Σύµβαση, op. cit.

9 9 την κρατική ευχέρεια ενός a priori προσδιορισµού του φυσικού προσώπου που χρήζει προστασίας. Οι δηµιουργηθείσες «νόρµες» είναι προδιατυπωµένες κι ανόλκιµες. 14. Η ήλωση δεν φαίνεται να έχει λάβει σοβαρά υπόψη ότι το όποιο απόλυτο, σύµφωνα µε το γενικό διεθνές δίκαιο, δικαίωµα ενός Κράτους ν αναγνωρίζει µειονοτικά δικαιώµατα έχει σχετικοποιηθεί από κι εξαιτίας της Σύµβασης. Η έλλειψη ορισµού της έννοιας «εθνική µειονότητα» δεν παρέχει το δικαίωµα σε κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος να προσδιορίσει µονοµερώς το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης. Η ίδια η ήλωση κατευθύνεται προς έναν έµµεσο κι οντολογικό προσδιορισµό της έννοιας «εθνική µειονότητα» 22. Ως εκ τούτου, µε την οριοθέτηση προστατευτέων οµάδων ατόµων και την εκ πλαγίου προσπάθεια περιστολής του πεδίου εφαρµογής της Σύµβασης, το µόνο που επιτυγχάνεται είναι σύγχυση. ίνεται η εντύπωση ότι η σύµβαση δεν αποσκοπεί στη σύσταση δικαιωµάτων υπέρ φυσικών προσώπων αλλά, όχι ορθά, υπέρ συλλογικών ή άλλων οντοτήτων Εάν η άνω θέση της Γερµανίας γίνει δεκτή, ανακύπτουν µία σειρά από προβλήµατα. Ενδεικτικά: το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης θα εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό, αν όχι αποκλειστικά, από τις µονοµερείς και πολλές φορές αυθαίρετες πρακτικές κι αντιλήψεις, από τις οποίες εµφορείται κάθε 22 Στο χώρο του διεθνούς δικαίου δεν υφίσταται η παραµικρή αµφιβολία ότι οι Μονοµερείς ηλώσεις είναι ικανές να προσπορίσουν δικαιώµατα κι υποχρεώσεις σε άλλα Κράτη. Ενδεικτικά, Satow s, Diplomatic Practice, Edited by Sir Ivor Roberts, 6 th Edition, OUP 2009, 35.41, 550 loc. cit. Επίσης, βλ. και τη Μελέτη της Επιτροπής ιεθνούς ικαίου (ILC, UN DOC A/CN.4/L.703// ), στην οποία επισηµάνθηκε ότι ο νοµικά δεσµευτικός χαρακτήρας µία Μονοµερούς ήλωσης βασίζεται στην καλή πίστη. 23 Μία θεωρητική άποψη ότι, παρά το περιεχόµενο της Επεξηγηµατικής Αναφοράς που συνοδεύει τη Σύµβαση, στην πραγµατικότητα υφέρπει η πρόβλεψη για την άσκηση συλλογικών δικαιωµάτων, βρίσκει απέναντί της τη διεθνή πρακτική και δεν είναι δυνατό να γίνει δεκτή.

10 10 Κράτος Συµβαλλόµενο Μέρος. Μολονότι όλα τα συµβατικά κείµενα διαθέτουν µία δυναµική, προκειµένου ν αντέξουν στο χρόνο, αν προς στιγµή γίνει δεκτή η θέση της Γερµανίας, κάθε Κράτος δύναται, ελλείψει κριτηρίων, να επαναπροσδιορίζει µονοµερώς κι άνευ περιορισµού τις συµβατικές υποχρεώσεις του Τυχόν περιοριστική ερµηνευτική προσέγγιση υπονοεί ότι το νόηµα του συµβατικού κειµένου δύναται να τροποποιηθεί από το ερµηνευτή 25. Η αρχή της αποτελεσµατικότητας, πυλώνας του ικαίου των Συνθηκών, δε συµβιβάζεται προς την έννοια της συσταλτικής ερµηνείας µίας ιεθνούς Συνθήκης. Βάσιµα υποστηρίζεται ότι η περιοριστική ερµηνεία ενός συµβατικού κειµένου δεν αποτελεί καν τµήµα του διεθνούς δικαίου 26 και δε βρίσκει έρεισµα στη νοµολογία του ιεθνούς ικαστηρίου 27. Η µονοµερής ήλωση της Γερµανίας δε φαίνεται να συµπορεύεται προς την αποτελεσµατικότητα των κατ ιδίαν όρων της Σύµβασης. Με άλλες λέξεις, δηµιουργεί ανασφάλεια δικαίου. Η θεµελιώδης αρχή pacta sunt servanda προσβάλλεται στον πυρήνα της, διότι κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θ απολαµβάνει και θα ποιείται χρήση του απολύτου δικαιώµατος να προσδιορίζει µονοµερώς το εύρος και το ουσιαστικό περιεχόµενο των νοµικών υποχρεώσεών του. 24 Άρθρ. 26 της Σύµβασης της Βιέννης για το ίκαιο των Συνθηκών. Από τη βιβλιογραφία, όλως ενδεικτικά, Αnthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2 nd Edition, Cambridge U.P. 2007, Mark Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of the Treaties, Martinus Nijhoff, Leiden Boston 2009, 361 et seq. 25 Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Alexander Orakhelashvili, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, OUP 2008, 413 loc. cit. 26 Sir Hersch Lauterpacht, Restrictive Interpretation and Effectiveness in the Interpretation of Treaties, BYIL (1949) 69, loc.cit. 27 Υπό αρνητική διατύπωση, στην υπόθεση Territorial Jurisdiction of the International Commission of the River Oder, Απόφαση της 10 ης Σεπτεµβρίου 1929, P.C.I.J. Ser. A, No 23, 26 loc. cit., το.... παρατήρησε ότι ακόµα κι αν η γραµµατική εκφορά και σύνταξη ενός διεθνούς κειµένου δεν παράγει οριστικά και βέβαια αποτελέσµατα, τούτο δε θέτει άνευ ετέρου κι αυτόµατα σε λειτουργία κι εφαρµογή την συσταλτική ερµηνεία.

11 Όσον αφορά τη ήλωση της Π.Γ..Μ., φρονώ ότι δε γεννά εκπλήξεις. Το τµήµα της, που προσδιορίζει ότι το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης αφορά πολίτες της Χώρας που ζουν εντός των ορίων της 28, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Κατά τα λοιπά, το εναποµείναν τµήµα της στοιχείται πλήρως προς τη ήλωση της Γερµανίας και γεννά τα ίδια ακριβώς νοµικά προβλήµατα, που επισηµάνθηκαν παραπάνω. 18. Η Σύµβαση είναι έχει σαφώς ατοµοκεντρικό περιεχόµενο και χαρακτήρα. εν προκύπτει ότι η προστασία κάποιου µειονοτικού προσώπου προϋποθέτει την πρότερη αναγνώριση του status του, µέσω µίας (νοµοθετικής ή διοικητικής) πράξης των Αρχών ενός Συµβαλλόµενου Μέρους. Ικανή κι αναγκαία συνθήκη για τη θέση σε λειτουργία των προστατευτικών διατάξεων της Σύµβασης είναι, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη νοµικού δεσµού (ιθαγένειας) µε το Κράτος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Ο εν λόγω νοµικός δεσµός αρκεί να υπήρχε στο παρελθόν, ενώ το πραγµατικό γεγονός της απλής διαµονής εντός των ορίων ενός Συµβαλλοµένου Μέρους δε φαίνεται ότι είναι αρκετό, για να υπαχθεί ένα άτοµο στο προστατευτικό πεδίο της. 19. Είναι γνωστό ότι το - εν πολλοίς απόλυτο 29 - δικαίωµα ενός Κράτους να χορηγήσει ιθαγένεια σε κάποιο φυσικό πρόσωπο συνιστά µία από τις χαρακτηριστικότερες εκφάνσεις της κυριαρχίας του. Για την ταυτότητα του 28 Ενόψει του ότι η ιθαγένεια αποτελεί τον κυρίαρχο σύνδεσµο µεταξύ φυσικών προσώπων και διεθνούς δικαίου, βλ. inter alia Oppenheim, op. cit., 379, 857 loc. cit. Σχετικής σηµασίας είναι κι η ήλωση της Ρωσίας, για τους πολίτες ενός Κράτους, που διαµένουν εντός των ορίων ενός Συµβαλλόµενου Μέρους, οι οποίοι, στη συνέχεια, για λόγους που δεν ανάγονται και δεν οφείλονται στην υποκειµενική στάση τους, απώλεσαν την ιθαγένειά τους, αν κι εξακολουθούν να διαµένουν εντός του ίδιου άνω Κράτους. 29 Ενδεικτικά, Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco, PCIJ, Ser. B, No 4, σε συνδυασµό προς την απόφαση του ιεθνούς ικαστηρίου Notteböhm, ICJ Rep. 1955, 23 loc. cit. Βλ. επίσης τη Σύµβαση των Η.Ε. σχετικά µε το νοµικό καθεστώς των Απάτριδων, UNTS 360, 117.

12 12 νοµικού λόγου, τα ίδια ισχύουν και για την αφαίρεση της ιθαγένειας. Ωστόσο, η τυχόν αφαίρεση ιθαγένειας δεν πρέπει, νοµοτελειακά, να συνεπάγεται ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο σταµατά ν απολαµβάνει των δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στη Σύµβαση, εάν (α) εξακολουθεί να παραµένει εντός της δικαιοδοσίας του εν λόγω Κράτους και (β) θεωρεί ότι ανήκει σε κάποια µειονότητα κι επιζητά ν ασκήσει τα εν λόγω δικαιώµατα. Το φυσικό πρόσωπο όχι το Κράτος, έχει το δικαίωµα επιλογής εάν επιθυµεί ν ανήκει σε κάποια µειονότητα κι εάν επιθυµεί ν αξιώσει την ικανοποίηση των δικαιωµάτων της Σύµβασης, µετά την υιοθέτηση κατάλληλης εθνικής νοµοθεσίας. Η ένταξη του φυσικού προσώπου γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια κι υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης «πραγµατικής ανάγκης» Εποµένως, η επισήµανση της Ρωσίας, που περιλαµβάνεται στην υποβληθείσα ήλωσή της, είναι, κατ αποτέλεσµα 31, σύµφωνη προς το πνεύµα και το σκοπό της Σύµβασης. Αναντίρρητα κατατείνει στη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της τελευταίας κι αποκρούει µονοµερείς πρακτικές άλλων Συµβαλλοµένων Μερών. Θα ήταν δυνατό να υποστηριχθεί ότι διατυπώθηκε στενότερα απ ό,τι η ίδια η Ρωσία επιδίωκε κι ότι, παρά τη prima facie γενικότητά της, δεν κατάφερε ν αποτινάξει την αποσπασµατικότητά της. Ωστόσο, κι αν ακόµα η κριτική αυτή έχει έρεισµα, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής µας ότι 30 Επιχείρηµα από το άρθρο Αν κι υπαγορεύθηκε από την µακροχρόνια διένεξή της µε ορισµένες «Βαλτικές ηµοκρατίες». Προφανής σκοπός ήταν η προστασία τµηµάτων των πληθυσµού, που είχαν απωλέσει την ιθαγένεια των άνω Κρατών, λόγω της ρωσικής εθνικής καταγωγής τους.

13 13 τα παραγωγικά αίτια που οδηγούν στη διατύπωση µίας - βάσιµης κατά περιεχόµενο Μονοµερούς ήλωσης, δεν επιδρούν επί της Νοµιµότητάς της 32. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας ορισµένες συµπερασµατικές σκέψεις µου. 21. Από το άρθρ. 32 d της Σύµβασης προκύπτει ότι η υποβολή Μονοµερών ηλώσεων 33, ακόµα δε κι επιφυλάξεων, είναι συµβατικά ανεκτή, εάν το περιεχόµενό τους βρίσκεται εντός των ορίων που επιτρέπει η Σύµβαση της Βιέννης για το ίκαιο των Συνθηκών και το γενικό διεθνές δίκαιο. 22. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη δε φαίνεται να έχουν αντιδράσει στο περιεχόµενο της Επεξηγηµατικής Αναφοράς, που συνοδεύει το κείµενο της Σύµβασης. Εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει καταγραφεί κάποια έκφανση της διεθνούς πρακτικής τους, που να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, τα Κράτη έχουν τουλάχιστον σιωπηρά - αποδεχθεί ότι η Σύµβαση δεν κατοχυρώνει και δε θεσπίζει συλλογικά δικαιώµατα. 23. Αναφορικά µε το ουσιαστικό περιεχόµενο της εξεταζόµενης Σύµβασης, η τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων δεν εξαρτάται από και δεν προϋποθέτει έναν a priori Κρατικό προσδιορισµό των προστατευτέων φυσικών 32 Alexander Orakhelashvili, op. cit., 470 loc. cit., µε ειδική ad hoc αναφορά σε dictum του ιεθνούς ικαστηρίου στην υπόθεση Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua, Ουσία, ICJ Rep. 1986, 14, loc. cit. 33 Είναι χρήσιµο να µη λησµονούµε την ουσιώδη επισήµανση του ιεθνούς ικαστηρίου ότι όχι όλες οι µονοµερείς ενέργειες υπονοούν και συνεπάγονται νοµικές υποχρεώσεις και δεσµεύσεις. Βλ. υπόθεση Nuclear Tests, ICJ Rep. 1974, 267 loc. cit.

14 14 προσώπων. Παρ όλα αυτά κι ως αποτέλεσµα συµβιβασµού θεσπίστηκε η διάταξη του άρθρ. 18 της Σύµβασης. Εκεί, ρητά γίνεται δεκτό ότι τα Συµβαλλόµενα Μέρη, ιδίως αυτά που γειτνιάζουν, δύνανται, υιοθετώντας διµερή ή πολυµερή συµβατικά κείµενα, άρα όχι µε µονοµερείς ηλώσεις τους, να προβλέπουν µέτρα προστασίας των εθνικών µειονοτήτων τους, ιδίως σ εκτελεστικό επίπεδο. Εννοείται ότι η πραγµατική συµφωνία µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών, ιδίως ως προς το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης ratione personae, αποτελεί το νοµικό αλλά και το πραγµατικό προαπαιτούµενο για τη σύµπηξη τέτοιων διεθνών κειµένων, εκτελεστικού σκοπού και περιεχοµένου. Σε κάθε περίπτωση, για λόγους ασφάλειας και σταθερότητας του δικαίου, οι Μονοµερείς ηλώσεις ερµηνεύονται σύµφωνα µε σταθερούς και καθιερωµένους κανόνες, λ.χ. µία σαφής πρόθεση δέσµευσης προσδίδει σε µία µονοµερή ήλωση το χαρακτήρα µίας νοµικής υποχρέωσης. Τέτοιου είδους πρόθεση συνάγεται από αντικειµενικούς παράγοντες Τα εκ της Σύµβασης δικαιώµατα των φυσικών προσώπων υφίστανται ακόµα κι αν δεν έχει προβλεφθεί δικονοµικό βοήθηµα σε διεθνές 34 Βλ. Mark Villiger, op. cit., ερµηνεία των άρθρων της Σύµβασης της Βιέννης, 415 et seq. Ενδεικτικά, το ακριβές περιεχόµενο της ήλωσης κι η προώθησή του προς άλλα Κράτη, το κυριολεκτικό νόηµα της χρησιµοποιούµενης φρασεολογίας κλπ. Είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή ιεθνούς ικαίου έχει µόλις το 2006 διατυπώσει τη δική της προσέγγιση (Draft Articles on Unilateral Acts and Commentary thereto, ILC Report 2006, 377 loc. cit.). Ωστόσο, το ιεθνές ικαστήριο έχει επιβεβαιώσει ότι το καθεστώς της ερµηνείας των συνθηκών εφαρµόζεται καταρχήν και στις µονοµερείς δηλώσεις, βλ. την υπόθεση Legal Status of Eastern Greenland, Απόφαση της 5 ης Απριλίου 1933, PCIJ Ser. A/B, No 53, 22, 69 loc. cit., τη Γνωµοδότηση Minority Schools in Albania, Γνωµοδότηση της 6 ης Απριλίου 1935, PCIJ Ser. A/B, No 64, 4, loc. cit. Στην υπόθεση Fisheries Jurisdiction, Απόφαση επί της Ουσίας, ICJ Reports 1974, 27 loc. cit., το ιεθνές ικαστήριο επιβεβαίωσε τη θέση ότι η ερµηνεία των µονοµερών πράξεων και δηλώσεων των Κρατών έχει ως σηµείο εκκίνησης τη γραµµατική ερµηνεία. Συνέχισε, όµως, νοµολογώντας ότι είναι εξίσου κρίσιµο για τον ορισµό του αντίστοιχου standard τεκµηρίου, το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου εκτελούνται οι κρατικές ενέργειες.

15 15 επίπεδο 35. Σε πολλές περιπτώσεις, η παραβίαση µίας Σύµβασης λ.χ. όταν αφορά τις υποχρεώσεις ενός Κράτους προς τους πολίτες του, όπως στην περίπτωση των Συµβάσεων για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου, πρέπει να εκλαµβάνεται ότι αφορά και προκαλεί µία «µη υλική» ζηµία στα λοιπά Συµβαλλόµενα Μέρη, ανεξαρτήτως εάν επηρεάζονται ειδικά από την παραβίαση Ο συγκεκριµένος, εκ των προτέρων διατυπωµένος, κρατικός προσδιορισµός των µειονοτικών οµάδων που απολαµβάνουν της προστασίας της Σύµβασης, όπως λ.χ. περιλαµβάνεται στις ηλώσεις της Γερµανίας και της Π.Γ..Μ., δε συνάδει προς το σκοπό και το περιεχόµενο της Σύµβασης. Μάλιστα, επειδή κατατείνει σε µία ex majore περιοριστική προσέγγιση, αδιαφόρως των κινήτρων των Κρατών, φρονώ ότι αποτελεί όχι καλόπιστη ενέργεια, κατά την έννοια και το σκοπό του άρθρ. 26 της Σύµβασης της Βιέννης για το ίκαιο των Συνθηκών. Θέτει σε πραγµατικό κίνδυνο τη νοµική συνοχή και δεσµευτικότητα της Σύµβασης και προκαλεί τριγµούς στη θεµελιώδη αρχή pacta sunt servanda. Μία τέτοια υιοθετηθείσα διεθνής πρακτική, ενόψει και της αρχής της όσο το δυνατό ευρύτερης προστασίας των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, όχι µόνο δε φαίνεται ότι συµβιβάζεται προς τις αναληφθείσες διεθνείς υποχρεώσεις αλλά δύναται να πυροδοτήσει το µηχανισµό της διεθνούς ευθύνης. 35 Βλ. την πλέον πρόσφατη κι ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του θέµατος σε Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non State Actors, OUP 2006, 74 loc. cit. Αναφορικά µε ορισµένα ζητήµατα διεθνούς ευθύνης, βλ. και Dame Rosalyn Higgins, The International Court of Justice: Selected Issues of State Responsibility σε Maurizio Ragazzi (Ed.), International Responsibility Today Essays in Memory of Oscar Schachter, Martinus Nijhoff, Leiden Boston 2005, 271 et seq. 36 Το παράδειγµα ανήκει στον Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice. General Course in Public International Law, 178 RdC (1982) 9, 193 loc.cit.

16 16 Κυρίες και Κύριοι, 26. Τέλος, µε όλο το σεβασµό, είµαι της γνώµης ότι, πέρα των όποιων τυπολογικών παρατηρήσεων, οι υπό εξέταση ηλώσεις της Γερµανίας και της Π.Γ..Μ. δεν αποτελούν αγλάισµα, αλλ οπισθοδρόµιση στην εξέλιξη τόσο του διεθνούς δικαίου όσο και της προστασίας των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, γι αυτό και πρέπει ν ανακληθούν. Σε όλως ανύποπτη στιγµή, ο Sir Hersch Lauterpacht είχε διαπιστώσει ότι «Το γεγονός ότι ο δικαιούχος δεν έχει την εξουσία να προχωρήσει σε ανεξάρτητα βήµατα ιδίω ονόµατι, προκειµένου να υλοποιήσει τα δικαιώµατά του, δεν υποδηλώνει ότι [το άτοµο] δεν είναι υποκείµενο του διεθνούς δικαίου ή ότι τα διαµφισβητούµενα δικαιώµατά έχουν εκχωρηθεί στην οντότητα, η οποία έχει διαδικαστική ικανότητα και την εξουσία να τα υλοποιήσει» 37. Τίποτα δεν περιγράφει ακριβέστερα την κατάσταση εξήντα (60) περίπου χρόνια µετά την άνω διαπίστωση. Σας ευχαριστώ θερµά για την υποµονή και την προσοχή Σας. Κοµοτηνή, 16 Μαΐου International Law - The Collected Papers, 2. The Law of Peace, Edited by Sir Elihu Lauterpacht, Cambridge U.P., Digitally Printed Version 2009, 487, 510 loc. cit.

Οι Αεροπορικές Εταιρίες σε Νέες Περιπέτειες; Οι «Unruly Passengers» κι η Απόφαση του ΕΚ της 19 ης Νοεµβρίου 2009

Οι Αεροπορικές Εταιρίες σε Νέες Περιπέτειες; Οι «Unruly Passengers» κι η Απόφαση του ΕΚ της 19 ης Νοεµβρίου 2009 ιήµερο Συνέδριο Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης (Σπάτα,.Α.Α. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», 20 & 21 Aπριλίου 2010): «Οι Αεροµεταφορές του Σήµερα και του Αύριο» Τρίτη 20 Απριλίου 2010 3 η Συνεδρία (Παράλληλη) Ενότητα: Αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗΣ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗΣ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜ. ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόµου Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόµου Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόµου Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου Προς Τον Κύριο Υπουργό της ικαιοσύνης Κύριε Υπουργέ, Με την απόφασή σας µε αριθµ. ΟΙΚ/3602/29-7-2010 συγκροτήσατε Νοµοπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2001-2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΣΑΣΙΑΣ: ΚΟΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α. Μ.: 1340200400188

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 Πρώτες παρατηρήσεις Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn

Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn Μετάφραση: Νίκος Μαστρακούλης Επιµέλεια: Παναγιώτης ηµητράς ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου Η αρχή της καλής πίστης στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Νίκη Παπακωνσταντίνου Αριθµός Μητρώου: 13401 99900 432 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.6633729

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Ι ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Ι ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν ÐáíåðéóôÞìéïí Áèçíþí ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ. ΚΡΕΤΣΗΣ Α. Μ. : 1340200400692 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ ΜΑΘΗΜΑ :ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ :ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ (αρθρ.77 παρ.2 ΣχΕυρΣ) ΟΝΟΜΑ :ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΜΑΡΙΝΑ-ΣΟΦΙΑ Α.Μ. :1340200000916 ΤΗΛ. :6944109260

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος ετσαρίδης ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο

Διαβάστε περισσότερα

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής Η αναλογικότητα ως διάμεσος της εθνικής και της ενωσιακής έννομης τάξης Σκέψεις με αφορμή την (Ολ.) ΣτΕ 3470/2011 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ * «Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η δικονοµία της απαλλοτρίωσης: Συνταγµατική λογική και προοπτική της «ενιαίας δικαιοδοσίας»

Η δικονοµία της απαλλοτρίωσης: Συνταγµατική λογική και προοπτική της «ενιαίας δικαιοδοσίας» Η δικονοµία της απαλλοτρίωσης: Συνταγµατική λογική και προοπτική της «ενιαίας δικαιοδοσίας» Γιώργου Γεραπετρίτη Λέκτορα Παν/µίου Αθήνας Εισαγωγικές σκέψεις Η απαλλοτρίωση αποτελεί κρατική ενέργεια µε πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου. του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983

Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου. του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983 Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983 Μάιος 2004 Θέµα: Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου. Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος. Όνοµα: Ανδρουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της αρχής ne bis in idem στις φορολογικές κυρώσεις

Η εφαρµογή της αρχής ne bis in idem στις φορολογικές κυρώσεις Η εφαρµογή της αρχής ne bis in idem στις φορολογικές κυρώσεις Σχέση των δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων µε τα αντίστοιχα της ΕΣ Α. Πεδίο εφαρµογής του Χάρτη και περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. 1. Το Άρθρο 10 της Οικουµενικής ιακήρυξης ικαιωµάτων του ανθρώπου 7. 2. Το Άρθρο 14 του ιεθνούς Συµφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά ικαιώµατα 7

Β. 1. Το Άρθρο 10 της Οικουµενικής ιακήρυξης ικαιωµάτων του ανθρώπου 7. 2. Το Άρθρο 14 του ιεθνούς Συµφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά ικαιώµατα 7 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΚΑΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα