ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

2 206

3 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις ώστε να τους καταστήσει ικανούς να κατανοήσουν τα µαθήµατα Φυσιολογίας φυτών, Εδαφολογίας, Λιπασµατολογίας και Γεωργικών βιοµηχανιών Περιγραφή µαθήµατος: Αντικείµενο της Γεωργικής Χηµείας και η σχέση της µε τη Γενική Χηµεία (ορισµοί και βασικές έννοιες Γενικής Χηµείας) 1. Οι ιδιότητες του νερού. Ο ρόλος του νερού στο φυτό, το έδαφος την ατµόσφαιρα και τα τελικό γεωργικό προϊόν Τα συστήµατα διασποράς φάσεων και ο ρόλος τους στα φυτά και τα έδαφος φυτό ατµόσφαιρα Στοιχεία βιοχηµείας ενζυµολογίας µε κατεύθυνση την εξυπηρέτηση του γνωστικού αντικειµένου της Φυτοτεχνολογίας. Στοιχεία λιπασµατολογίας (τύποι και βιοµηχανική παραγωγή λιπασµάτων) Νόµοι αποδόσεων των φυτών Στοιχεία χηµείας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων Αρχές και µέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής χηµικής ανάλυσης και προσδιορισµού χηµικών παραµέτρων µε ενδιαφέρον στη Γεωπονία ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 7 207

4 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α όχι Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι σπουδαστές την εσωτερική ανατοµική δοµή του φυτικού σώµατος την εξωτερική µορφολογία του φυτικού σώµατος τους τρόπους αναπαραγωγής των φυτικών οργανισµών µε έµφαση στα καλλιεργούµενα φυτά. Η απόκτηση των βασικών αυτών γνώσεων θα υποβοηθήσει τους σπουδαστές στην κατανόηση των λειτουργιών του φυτού και της επίδρασης των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στην αύξηση και ανάπτυξη του φυτού που αποτελούν αντικείµενο του εξαρτώµενου από αυτό µαθήµατος της Φυσιολογίας. Περιγραφή του µαθήµατος: Α Το Φυτικό Κύτταρο - χηµεία - δοµή - διαίρεση - µορφολογικοί τύποι Β Ιστοί και Συστήµατα Ιστών του Φυτικού Σώµατος Γ Μορφολογία και Ανατοµία των Φυτικών Οργάνων - βλαστός - ρίζα - φύλλο - άνθος - καρπός - σπέρµα Αναπαραγωγή των Φυτών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 1 ώρα θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο +1 ώρα Aσκηση Πράξης 208

5 ιδακτικές µονάδες: 4 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α όχι Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: χειρίζονται µε άνεση ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα περιφερειακά του χειρίζονται υπολογιστές και εκτυπωτές δικτύου γνωρίζουν τις πιό βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήµατος χρησιµοποιούν τις κυριότερες υπηρεσίες του Internet πληκτρολογούν και επεξεργάζονται κείµενο εισαγάγουν δεδοµένα σε λογιστικά φύλλα παράγουν γραφικές παραστάσεις βάση των δεδοµένων εισαγάγουν στοιχεία από λογιστικό φύλλο σε επεξεργαστή κειµένου Περιγραφή του µαθήµατος: Υλικό µέρος του υπολογιστή, επεξεργαστής, µνήµη, περιφερειακά. Λογισµικό, δυαδικό σύστηµα, µονάδες µέτρησης της πληροφορίας, κατηγορίες προγραµµάτων. Λειτουργικό σύστηµα γενικά. Λειτουργικό Windows. Πολυµέσα. Τοπικά δίκτυα υπολογιστών, Internet και βασικές υπηρεσίες του. Επεξεργαστής κειµένου Word και βασικές του δυνατότητες. εισαγωγή δεδοµένων σε λογιστικά φύλλα εκτέλεση πράξεων και χρησιµοποίηση συναρτήσεων σε λογιστικά φύλλα παραγωγή γραφικών παραστάσεων βάσει των δεδοµένων χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων βάσεων δεδοµένων των λογιστικών φύλλων εισαγωγή στοιχείων από λογιστικό φύλλο σε επεξεργαστή κειµένου ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 1 ώρα Άσκηση Πράξης ιδακτικές µονάδες: 4 209

6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: : Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Η µελέτη των φυσικών χρακτηριστικών του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζούν και αναπτύσσονται οι φυτικοί και ζωϊκοί οργανισµοί καθώς και των µετεωρολογικών παραµέτρων που µπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξή τους Περιγραφή µαθήµατος: Μετεωρολογικές παράµετροι (Ηλιακή ακτινοβολία, Θερµοκρασία του αέρα, θερµοκρασία εδάφους, υγρασία του αέρα, άνεµος) Υδροµετέωρα (οµίχλη, δρόσος, πάχνη, χιόνι, χαλάζι) Φαινολογία Γενικά περί κλίµατος, µικροκλίµα,φυτοκλίµα, κλίµα δενδροκοµείου, δασικό κλίµα, κλίµα θερµοκηπίου Αγροµετεωρολογικές µεταβολές και γεωργική παραγωγή Μετεωρολογικά όργανα Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Β Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: 210

7 Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες σχετικές γνώσεις για το έδαφος ως βασικού θρεπτικού υποστρώµατος, ως φυσικού µέσου στήριξης των φυτών και ως µέσου εφοδιασµού των φυτών µε επαρκείς ποσότητες νερού. Περιγραφή του µαθήµατος: Γενικά για το έδαφος και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών. Προέλευση του εδάφους. Ορυκτολογική σύσταση του εδάφους. Συστατικά του εδάφους, ανόργανα και οργανικά. Εδαφική υγρασία. Φυσικές ιδιότητες του εδάφους, υφή, δοµή, χρώµα. Χηµικές ιδιότητες των εδαφών, εναλλακτική ικανότητα, εναλλακτικά κατιόντα, αντίδραση εδαφών, βαθµός κορεσµού µε βάσεις, βαθµός αλκαλίωσης. Οργανισµοί και οργανική ουσία των εδαφών. Βασικές αρχές γένεσης, ταξινόµησης και χαρτογράφησης των εδαφών. Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Β Ανατοµία και Μορφολογία Φυτών Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν τις διάφορες λειτουργίες των φυτών καθώς και την επίδραση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στην ανάπτυξη των φυτών. Περιγραφή του µαθήµατος: Κίνηση των διαφόρων ουσιών προς και από το κύτταρο Θρέψη των φυτών (γενικές απαιτήσεις θρέψεως λειτουργίες των ανόργανων θρεπτικών συστατικών οι κύκλοι των θρεπτικών στοιχείων) 211

8 Απορρόφηση και µετακίνηση νερού και ανόργανων ουσιών στο φυτικό σώµα Μετακίνηση των οργανικών ουσιών στο φυτικό σώµα Μεταβολισµός και ροή ενέργειας στα φυτά Αναπνοή Φωτοσύνθεση Ρύθµιση της αύξησης και ανάπτυξης των φυτών -εσωτερικοί παράγοντες (φυτορµόνες - ρυθµιστές αυξήσεως) -εξωτερικοί παράγοντες (τροπισµοί - φωτοπεριοδισµός λήθαργος) ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ και ΓΕΩΡΓ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Ασκήσεις Πράξης ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Β Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 1. Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών µε την εφαρµογή των αρχών και κανόνων της στατιστικής στις βιολογικές επιστήµες και ειδικότερα στη Γεωπονική Επιστήµη και το Πειραµατισµό. Περιγραφή µαθήµατος: Βασικές έννοιες ορισµοί (στατιστική βιοµετρία, µεταβλητές, πληθυσµός, δείγµα, δειγµατοληψία, παρατηρήσεις δεδοµένα) Παρουσίαση και συνόψιση δεδοµένων (πίνακες, διαγράµµατα κατανοµών συχνοτήτων, µέτρα θέσης διασποράς κλπ.) Στοιχεία πιθανοτήτων θεωρητικές κατανοµές και χρήση πινάκων (κανονική κατανοµή, δυωνιµική, Poisson, πολυωνυµική t, x 2,F) Εκτίµηση παραµέτρων πληθυσµού διαστήµατα εµπιστοσύνης, έλεγχος στατιστικών υποθέσεων Αρχές Γ. Πειραµατισµού απλά πειραµατικά σχέδια ανάλυση παραλ/τος σύγκριση µέσων όρων (Μ.Ο.) µε τις µεθόδους LSD, DUNCAN κλπ. Παλινδρόµηση συσχέτιση συµµεταβολή 212

9 Tίτλος µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 2 ώρες θεωρία +1 ώρα άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες : 4 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Β Σκοπός και στόχος του µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: - Γνωρίσουν τις κυριώτερες εφαρµογές της πληροφορικής στο χώρο της γεωργίας - Χειρίζονται µε άνεση ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα περιφερειακά του - Χειρίζονται υπολογιστές και εκτυπωτές δικτύου - Χρησιµοποιούν τις κυριώτερες υπηρεσίες του Internet προς όφελός τους Περιγραφή µαθήµατος : -Βασική χρήση του υπολογιστή στις αγροκαλλιέργειες - ιαχείριση αγροτικής µονάδας µε βοήθεια πληροφορικού συστήµατος - Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών - Εκπαιδευτικό λογισµικό Γεωργικών θεµάτων - Προσοµοιώσεις καλλιεργειών - Συστήµατα πρόγνωσης καιρού - Συστήµατα αποµακρυσµένης διαχείρισης-αισθητήρες - Πολυµέσα εφαρµογές στη Γεωργία - Τοπικά δίκτυα υπολογιστών - Ηλεκτρονικό εµπόριο - Βάσεις δεδοµένων Γεωργικών θεµάτων ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο + 1ώρα σκηση Πράξης 213

10 ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Γ Φυσιολογία φυτών + Εδαφολογία Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες γνώσεις για τη σύσταση των φυτικών ιστών, τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και τα λιπάσµατα. Περιγραφή του µαθήµατος: Σύσταση και ανάλυση φυτικών ιστών. Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και παράγοντες που επηρεάζουν την αφοµοιωσιµότητά τους. Τροφοπενίες και τοξικότητες των θρεπτικών στοιχείων. Νόµοι απόδοσης των φυτών. Λιπάσµατα και γενικές αρχές χρήσης τους. Αρχές λίπανσης των καλλιεργειών. Λιπάσµατα Γεωργικά προϊόντα Υγεία - Περιβάλλον Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΓΕΝΕΤΙΚΗ 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Γ Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 214

11 1. Σκοπός του µαθήµατος είναι η παροχή στους σπουδαστές βασικών γνώσεων σε θέµατα κληρονοµικότητας µε έµφαση σε και η αξιοποίηση τους στη βελτίωση των φυτών. Περιγραφή µαθήµατος: Το αντικείµενο της Γενετικής Τα επίπεδα οργάνωσης του γενετικού υλικού Οι βασικές αρχές Μενδελικής Γενετικής Στοιχεία ποσοτικής Γενετικής και Γενετικής Πληθυσµών Στοιχεία µοριακής και µηχανικής Γενετ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΓΕΝΙΚΗ Ε ΡΟΚΟΜΙΑ 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο + 1 ώρα Άσκηση Πράξης ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί : Στη µελέτη των διαφόρων φάσεων των οπωροφόρων δένδρων όπως είναι η βλάστηση, η ανθοφορία, η καρπόδεση, η ωρίµανση και η συγκοµιδή των καρπών. Στην παροχή στους σπουδαστές επιστηµονικών γνώσεων που σχετίζονται µε την εγκατάσταση ενός οπωρώνα όπως είναι η επιλογή του υποκειµένου και της ποικιλίας του εµβολίου,την επίδραση των εδαφοκλιµατικών συνθηκών στην επιτυχία της καλλιέργειας και και τη χάραξη του οπωρώνα Στην απόκτηση από τους σπουδαστές των γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε να καθοδηγούν σωστά τους καλλιεργητές στην εφαρµογή των καλλιεργητικών εκείνων επεµβάσεων όπως είναι το κλάδευµα, ο εµβολιασµός και η αραίωση των καρπών που στοχεύουν στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής. 215

12 Περιγραφή του µαθήµατος: Η σηµασία της ενδροκοµίας στη γεωργική παραγωγή Βοτανική ενδροκοµική και Κλιµατική ταξινόµηση των καλλιεργούµενων δενδροκοµικών ειδών Περιγραφή του οπωροφόρου δένδρου (µέρη του κορµού είδη οφθαλµών είδη βλαστών είδη καρπών είδη φύλλων) Ανθογονία Καρπόδεση και φαινόµενα σχετιζόµενα µε αυτήν Ο ρόλος των υποκειµένων στα οπωροφόρα Μέθοδοι πολ/µού των οπωροφόρων (αγενής εγγενής) Λήθαργος των οφθαλµών και των σπόρων των οπωροφόρων δένδρων Παράγοντες του περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη των οπωροφόρων δένδρων (κλίµα έδαφος) Αραίωµα καρπών Κλάδεµα οπωροφόρων Θρέψη των οπωροφόρων Εγκατάσταση δενδροκοµείου Ωρίµανση συγκοµιδή και εµπορία των δενδροκοµικών προϊόντων ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο +1 ώρα Άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να γνωρίσει στους σπουδαστές βασικά στοιχεία των κυριοτέρων καλλιεργούµενων φυτών και ιδιαίτερα των φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Φ.Μ.Κ.) και να τους καταστήσει ικανούς να κατανοήσουν: 216

13 Τους παράγοντες που επηρεάζουν την γεωργική παραγωγή και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών των παραγόντων και των γεωργικών φυτών Τις δυνατότητες και τους τρόπους επέµβασης του ανθρώπου γενικά στην γεωργική παραγωγή Η «Γενική Γεωργία» περιλαµβάνει βασικά στοιχεία, έννοιες και τεχνικές εφαρµογής που θα συναντήσουν οι σπουδαστές σε όλα τα ειδικά µαθήµατα που καλύπτουν την καλλιέργεια των επιµέρους καλλιεργούµενων φυτών και κύρια των φυτών µεγάλης καλλιέργειας. Περιγραφή µαθήµατος: Στοιχεία: Καταγωγής, οικολογίας και βιοσυστηµατικής των κυριότερων καλλιεργούµενων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Φ.Μ.Κ). Σχέσεις κλίµατος -φυτού, εδάφους -φυτού και βιοτικών παραγόντων φυτού αλληλεπιδράσεις συντελεστών παραγωγής υνατότητες και τρόποι επέµβασης του ανθρώπου στη φυτική παραγωγή (συστήµατα καλλιέργειας, προγραµµατισµός καλλιεργειών, επέµβαση επί πολλαπλαστικού υλικού και επί λοιπών συντελεστών παραγωγής, µετασυλλεκτικοί χειρισµοί κ.λ.π.) Τύπος µαθήµατος : ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Β Οχι Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : Εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους παραγωγής λαχανοκοµικών προϊόντων (υπαίθριων και υπό κάλυψη). 217

14 Καθοδηγούν καλλιεργητές στην εκτέλεση ειδικών καλλιεργητικών χειρισµών σε λαχανοκοµικές καλλιέργειες και σε θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών εκµεταλλεύσεων κηπευτικών καλλιεργειών. Παρακολουθήσουν αποτελεσµατικά το µάθηµα της Ειδικής Λαχανοκοµίας. Περιγραφή µαθήµατος : Θεωρητικό µέρος: Οικονοµική σηµασία κλάδου κηπευτικών. Εδαφοκλιµατικό περιβάλλον λαχανοκοµικών ειδών. Κύρια καλλιεργούµενα είδη κατά εποχή. Βοτανική ταξινόµηση. Πολλαπλασιασµός (µεταχείριση σπόρου, βλαστική ικανότητα, σπορεία, υποστρώµατα, µεταφύτευση, µικροπολλαπλασιασµός). Βασικές καλλιεργητικές φροντίδες. Συστήµατα λαχανοκοµικών εκµεταλλεύσεων. Καλλιέργεια υπό κάλυψη (χαµηλή και υψηλή κάλυψη, βασικά χαρακτηριστικά θερµοκηπίων, αρχές λειτουργίας). Αµειψισπορές. Εκµηχάνιση κηπευτικών καλλιεργειών. Συγκοµιδή. Εργαστηριακό µέρος: Αναγνώριση λαχανοκοµικών ειδών (φυτών, φυτικών µερών, σπόρων). Εφαρµογές βασικών τεχνικών καλλιέργειας (προετοιµασία, σπορά, λίπανση, µεταφύτευση, παρατηρήσεις µορφολογικών χαρακτηριστικών, φυτοπροστασία, συγκοµιδή) σε δοκιµαστικά αγροτεµάχια. Προετοιµασία υποστρωµάτων, συγκριτικές καλλιέργειες σε διαφορετικά υποστρώµατα. Συστήµατα λειτουργίας θερµοκηπίων Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Β όχι Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: 218

15 Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αναγνωρίζουν και κατατάσσουν συστηµατικά τα καλλιεργούµενα ή αυτοφυή φυτά που παρουσιάζουν ιδιαίτερο γεωργικό ενδιαφέρον για τη χώρα µας. Περιγραφή του µαθήµατος: Το διονυµικό σύστηµα ονοµασίας των οργανισµών Τα επίπεδα ταξινόµησης των οργανισµών Συστηµατική κατάταξη των φυτικών ειδών Περιγραφή των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και ιδιοτήτων των σπερµατοφύτων που παρουσιάζουν γεωργικό ενδιαφέρον για τη χώρα µας. Tίτλος µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος : ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Γ Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί: Στην παροχή προς τους σπουδαστές των αναγκαίων γνώσεων για την κατανόηση των ποσοτικών και ποιοτικών επιπτώσεων επί της φυτικής παραγωγής από τη δράση διαφόρων παθογόνων παραγόντων (κυρίως µυκήτων, βακτηρίων και ιών). Στην απόκτηση από τους σπουδαστές κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διάγνωση των παραπάνω αιτίων και την αξιολόγηση της αναµενόµενης επίπτωσής τους επί της παραγωγής. Στον εφοδιασµό των σπουδαστών µε τις απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες για την καθοδήγηση των καλλιεργητών σε θέµατα αποτελεσµατικής και ασφαλούς χρήσης των διατιθέµενων από την επιστήµη και την τεχνολογία µεθόδων και µέσων αντιµετώπισης των ασθενειών των καλλιεργουµένων φυτών. 219

16 Περιγραφή µαθήµατος : Θεωρητικό µέρος: Η έννοια της ασθένειας στη φυτοπαθολογία και στη γεωργική πράξη. Παρασιτισµός, ανταγωνισµός, συµβίωση, σαπροφυτισµός και σχέσεις µεταξύ µικροοργανισµών και ανώτερων φυτών. Εισαγωγή στη φυτοπαθολογική ορολογία. Συµπτωµατολογία φυτοπαρασιτικών και µη παρασιτικών ασθενειών. Αιτιολογία φυτοπαρασιτικών ασθενειών. Φυτοπαθογόνοι µικροοργανισµοί (µύκητες, βακτήρια, φυτοπλάσµατα, ρικκέτσιες), ιοί, φυτοπαρασιτικά φυτά. Παθογένεση, Επιδηµιολογία, Αρχές αντιµετώπισης των φυτοπαρασιτικών ασθενειών. Μη παρασιτικές ασθένειες. Εργαστηριακό µέρος: Ορολογία, περιγραφή, διάκριση συµπτωµάτων φυτικών ασθενειών. Παρασκευή τεχνητών υποστρωµάτων και καλλιέργεια µικροοργανισµών. Παρασκευή και παρατήρηση µικροσκοπικών παρασκευασµάτων φυτοπαθογόνων µυκήτων και βακτηρίων. Αναγνώριση κύριων χαρακτηριστικών (µυκηλιακές κατασκευές, σπόρια, καρποφορίες, αποικίες βακτηρίων). Τρόποι και µέσα µετάδοσης ασθενειών (τεχνητές µολύνσεις, παρατηρήσεις συµπτωµάτων). Επισκέψεις σε καλλιέργειες για εντοπισµό και συλλογή δειγµάτων φυτικών ασθενειών. Τύπος µαθήµατος : ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία. + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας Γ Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξασφαλίσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και εµπειρίες που θα οδηγήσουν στην καλύτερη µηχανική προετοιµασία του εδάφους, στην επιτυχηµένη σπορά, και την ορθολογική εκµηχάνιση των τεχνικών φυτοπροστασίας, συγκοµιδής και συλλογής. Περιγραφή του µαθήµατος: 220

17 Εκµηχάνιση των καλλιεργητικών φροντίδων γεωργικός ελκυστήρας, περιγραφή µερών, δυνατότητες, χειρισµοί & µέτρα προστασίας, οικονοµοτεχνικά στοιχεία επιλογής και χρήσης του γεωργικού ελκυστήρα, ισχύς και τεχνικά χαρακτηριστικά. Εργασίες που προσφέρει ο γεωργικός ελκυστήρας. συστήµατα γεωργικού ελκυστήρα. Κινητήρας, συστήµατα µετάδοσης ισχύος, συστήµατα οδήγησης και πέδησης, υδραυλικά συστήµατα γεωργικού ελκυστήρα κ.λ.π.. µηχανήµατα καλλιέργειας και κατεργασίας του εδάφους. Τεχνικές και µηχανήµατα καλλιέργειας όπως άροτρα, περιστροφικά, υπεδάφεια, σβάρνες, κύλινδροι κ.λ.π. συστήµατα άρδευσης. Κεφαλή αρδευτικού συστήµατος, µηχανισµοί ελέγχου, φίλτρα, υδρολιπαντές, αγωγοί µεταφοράς και διανοµής νερού άρδευσης. µηχανήµατα εκµηχάνισης καλλιεργητικών φροντίδων και εργασιών. Τρόποι και µηχανισµοί σποράς, µεταφυτευτικές εργασίες, σκαλιστικές εργασίες, µηχανήµατα διασκορπισµού λιπασµάτων και κοπριάς κ.α. τρόποι και µηχανήµατα φυτοπροστασίας. Ψεκαστικά µηχανήµατα, µηχανήµατα επίπασης, µέτρα προστασίας από την χρήση φυτοφαρµάκων. τρόποι και µηχανήµατα συλλογής και συγκοµιδής γεωργικών προϊόντων. Μηχανήµατα συλλογής σιτηρών, βαµβακιού, τεύτλων και άλλων γ.π. Τρόποι και µηχανισµοί τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και ψύξης ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να πάρουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε την µελέτη και κατασκευή του κτιριακού εξοπλισµού, για αποθήκες 221

18 αγροτικών εφοδίων, ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των αγροτικών κτισµάτων, και των θερµοκηπιακών κατασκευών. Περιγραφή του µαθήµατος: Κτιριακή υποδοµή γεωργικών εκµεταλλεύσεων κτιριακός εξοπλισµός για αποθήκες στέγαστρα, τυποποιητήρια, χώροι συντήρησης και διατήρησης προϊόντων κλπ Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός των πιο πάνω κτιρίων. Ηλεκτρικές µηχανολογικές, υδραυλικές, θερµικές ψυκτικές εγκαταστάσεις των κτιρίων εκµεταλλεύσεων. Εφαρµογές των εγκαταστάσεων αυτών. Θερµοκηπιακές καλλιέργειες. Πρώιµες καλλιέργειες, φυτώρια, σπορεία, καλλιέργειες χαµηλής κάλυψης. Κατασκευαστικά στοιχεία θερµοκηπίων Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός θερµοκηπίων Αυτοµατισµοί για τον έλεγχο του θερµοκηπιακού περιβάλλοντος έλεγχος και ρύθµιση των παραγόντων του περιβάλλοντος, όπως θερµοκρασίας, υγρασίας, κλπ. µε συστήµατα αυτοµατισµών που λειτουργούν µε χειρισµούς εξ αποστάσεως. Μηχανήµατα για θερµοκηπιακές καλλιέργειες, ψεκαστικά µηχανήµατα, µηχανήµατα παρασκευής υποστρωµάτων, διαλογητήρια, κλπ. Μελέτη και εφαρµογή των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των θερµοκηπίων. Υπολογισµοί σε εφαρµογές όλων των πιο πάνω ενοτήτων. Tίτλος µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος : ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί: 222

19 Στην παροχή προς τους σπουδαστές των αναγκαίων ικανοτήτων για την αναγνώριση των κυριωτέρων φυσικών εχθρών των καλλιεργουµένων φυτών και τις της φυτικής παραγωγής. Στην απόκτηση από τους σπουδαστές των βασικών γνώσεων για τις σχέσεις των καλλιεργουµένων φυτών µε τους φυσικούς εχθρούς τους, καθώς και για τις ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεεις από τη δράση αυτών επί της φυτικής παραγωγής. Στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την παρακολούθηση των µαθηµάτων Ειδικής Φυτοπροστασίας. Στην εξοικείωση των σπουδαστών µε τα µέσα και τις µεθόδους αντιµετώπισης των ζωικών εχθρών των φυτών. Στην κατανόηση των αρχών και µεθόδων χηµικής, βιολογικής και ολοκληρωµένης αντιµετώπισης αυτών των εχθρών. Περιγραφή µαθήµατος : Θεωρητικό µέρος: Συστηµατική κατάταξη, περιγραφή, µορφολογία, εσωτερική ανατοµία, και βιολογία των επιβλαβών για τη φυτική παραγωγή οµάδων του ζωϊκού βασιλείου (εντόµων, ακάρεων, νηµατωδών, µαλακίων, θηλαστικών, πτηνών). Προκαλούµενες ζηµιές (είδη ζηµιών, εκτίµηση επιπτώσεων). Μέθοδοι και µέσα καταπολέµησης των ζωϊκών εχθρών Εργαστηριακό µέρος: Εξωτερικά µορφολογικά και ανατοµικά χαρακτηριστικά των εντόµων. Αναγνώριση τάξεων, οικογενειών και ειδών επιβλαβών εντόµων και ακάρεων. Αναγνώριση συµπτωµάτων προσβολών από φυτοπαρασιτικούς νηµατώδεις. Συλλογή εντόµων επιβλαβών ειδών. Επισκέψεις σε γεωργικές καλλιέργειες για εντοπισµό προσβολών από έντοµα, ακάρεα και νηµατώδεις. Tίτλος µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος : Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 2 ώρες θεωρία +2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : 223

20 Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Η εξοικείωση των σπουδαστών µε τις βασικές αρχές και τις µεθόδους που εφαρµόζονται στη Γενετική Βελτίωση Φυτών Περιγραφή µαθήµατος : Αντικείµενο της Γενετικής Βελτίωσης των φυτών, Βασικές έννοιες Η φαινοτυπική και γενετική παραλλακτικότητα ως βάση στη βελτίωση των φυτών Τα συστήµατα αναπαραγωγής και η βελτίωση των φυτών Τα στάδια και οι παράγοντες στη σχεδίαση ενός βελτιωτικού προγράµµατος Συµβατικοί µέθοδοι Γενετικής βελτίωσης των φυτών (επιλογή, υβριδισµός) Η πολυπλοειδής και οι µεταλλάξεις στη βελτίωση των φυτών Σύχγρονες µέθοδοι και τεχνικές στη βελτίωση των φυτών (δεϊδικός υβριδισµός, βιοτεχνολογικές τεχνικές και γενετική µηχανική κλπ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο + 1 ώρα Άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Οχι Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξασφαλίσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να µπορούν να υπολογίσουν τις ανάγκες των φυτών σε νερό, να εφαρµόζουν τα κατάλληλα συστήµατα άρδευσης, καθώς και τις κατάλληλες τεχνικές εξυγίανσης προβληµατικών και παθογενών εδαφών. Περιγραφή µαθήµατος: Στοιχεία γενικής και εφαρµοσµένης υδραυλικής (υδροστατική, υδροδυναµική ροή σε κλειστούς ή ανοικτούς αγωγούς, υδροµετρήσεις) 224

21 Στοιχεία αρδεύσεων (σύστηµα έδαφος φυτό- ατµόσφαιρα, ανάγκες των φυτών σε νερό, ποιότητα νερού άρδευσης, συστήµατα άρδευσης) Στραγγίσεις εδαφών (λόγοι εφαρµογής της στράγγισης, κίνηση του νερού στο έδαφος, υδραυλικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά των εδαφών, στραγγιστικά δίκτυα) Τύπος µαθήµατος : ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Ε Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : Εκπονούν και εφαρµόζουν ορθολογικά προγράµµατα χηµικής και ολοκλήρωµένης φυτοπροστασίας των γεωργικών καλλιεργειών Αξιολογούν αντικειµενικά τους κινδύνους και τις παρενέργειες από την εφαρµογή χηµικών παρασιτοκτόνων και συστήνουν µέτρα ασφαλούς χρήσης τους ιευθύνουν ή έχουν την ευθύνη λειτουργίας καταστηµάτων εµπορίας γεωργικών φαρµάκων. Περιγραφή µαθήµατος : Θεωρητικό µέρος: Χηµικά παρασιτοκτόνα (κατηγορίες, περιγραφή, ιδιότητες, τρόπος δράσης, κύρια εµπορικά σκευάσµατα). Κίνδυνοι από εφαρµογές χηµικών παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, µέτρα ασφαλούς χρήσης.. Εργαστηριακό µέρος: Μέσα εφαρµογής και µέσα προστασίας χρηστών χηµικών παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. Παρασκευή ψεκαστικών διαλυµάτων. Mετρήσεις αποτελεσµατικότητας χηµικών παρασιτοκτόνων. 225

22 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο + 1 ώρα Άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Ε Σκοπός και στόχος µαθήµαγος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες γνώσεις για την συντήρηση, και ποιοτική αξιολόγηση των φυτικής προέλευσης προϊόντων, είτε ως νωπών είτε ως µεταποιηµένων. Περιγραφή µαθήµατος: Χηµεία τροφίµων Μικροβιολογία τροφίµων Μέθοδοι συντήρησης και επεξεργασίας Γ. Προϊόντων Θερµική επεξεργασία Συντήρηση µε κοινή ψύξη Συντήρηση µε κατάψυξη ραστικότητα νερού και συντήρηση των τροφίµων Συµπύκνωση Αφυδάτωση Συντήρηση µε ακτινοβολίες Συσκευασία τροφίµων Χηµικά πρόσθετα Επεξεργασία Γ. Προϊόντων Γραµµές βασικών βιοµηχανιών Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων Γεωργ. Βιοµηχανιών 226

23 Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες θεωρία + 1 ώρα εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 4 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Γ Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Η εξοικείωση των σπουδαστών µε τους αγγλικούς όρους που σχετίζονται µε το αντικείµενο των σπουδών τους Περιγραφή του µαθήµατος: Μελέτη αγγλικών εγχειριδίων και περιοδικών µε γεωργικά θέµατα, εντοπισµός, ερµηνεία και εκµάθηση των όρων.. Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ 3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Επιλογής Γενική Γεωργία Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να: 227

24 Κατανοήσουν τη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας των χειµερινών σιτηρών (σιταριού µαλακού και σκληρού, κριθαριού, βρώµης, σίκαλης και τριτικάλε) που θεωρούνται σε βάθος χρόνου στο παρελθόν αλλά και στο µέλλον τα σηµαντικότερα φυτά για τη διατροφή του ανθρώπου σε παγκόσµια κλίµακα, και έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την ελληνική αγροτική οικονοµία, Καταστούν ικανοί µέσα από αυτή την τεχνογνωσία να καλύψουν ως µελλοντικοί τεχνολόγοι γεωπονίας τις αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης καλλιέργειας των φυτών αυτών Περιγραφή µαθήµατος: Τα χειµερινά σιτηρά (σιτάρι σκληρό, σιτάρι µαλακό, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, βρώµη) και ειδικότερα: βιοσυστηµατική, καταγωγή, εξάπλωση, σκοπός καλλιέργειας, εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, περιγραφή φυτού, βελτίωση, πολλαπλασιαστικό υλικό, παραγωγική καλλιεργητική διαδικασία, επεµβάσεις κατά την καλλιέργεια και µετασυλλεκτικά επί του προϊόντος. ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝ ΡΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Επιλογής Γενική ενδροκοµία Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Στο µάθηµα αυτό διδάσκονται οι σπουδαστές τα µορφολογικά χαρακτηριστικά, τις εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις και τον τρόπο καλλιέργειας των παρακάτω οπωροφόρων: Μηλοειδή : Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά Πυρηνόκαρπα : Ροδακινιά, Βερικοκιά, Βυσσινιά, Κερασιά, αµασκηνιά Ακρόδρυα: Αµυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φουντουκιά, Φυστικιά Περιγραφή του µαθήµατος: Για κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερθέντα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα αναφέρονται τα εξής: Βοτανική ταξινόµηση 228

25 Μορφολογία Βλαστοφόρα και καρποφόρα όργανα Εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις Λίπανση Επικονίαση και καρπόδεση Υποκείµενα και ποικιλίες Ωρίµανση και συγκοµιδή Tίτλος µαθήµατος: Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ 3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Ε Επιλογής Γενική Γεωργία Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές που ακολουθούν την κατεύθυνση Γεωργίας ικανούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να: Κατανοήσουν την σύγχρονη παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας των εαρινών σιτηρών (αραβόσιτος, ρύζι, σόργο, κεχρί) που θεωρούνται (ειδικότερα ο αραβόσιτος και το ρύζι) αµέσως µετά το σιτάρι ως τα σηµαντικότερα για την κάλυψη των παγκόσµιων αναγκών της ανθρώπινης διατροφής αλλά είναι επίσης σηµαντικά γεωργικά προϊόντα για την ελληνική αγροτική οικονοµία, Καταστούν ικανοί µέσα από αυτή την τεχνογνωσία να καλύψουν ως µελλοντικοί τεχνολόγοι γεωπονίας τις αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης καλλιέργειας των φυτών αυτών. Περιγραφή µαθήµατος: Τα ανοιξιάτικα σιτηρά (αραβόσιτος, ρύζι, σόργο, κεχρί) και ειδικότερα: βιοσυστηµατική, καταγωγή, εξάπλωση, σκοπός καλλιέργειας, εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, περιγραφή φυτού, βελτίωση, πολλαπλασιαστικό υλικό, παραγωγική καλλιεργητική διαδικασία, επεµβάσεις κατά την καλλιέργεια, και µετασυλλεκτικά επί του προϊόντος. 229

26 Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΑΕΙΘΑΛΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ 3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Ε Επιλογής Γενική ενδροκοµία Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε: τους βοτανικούς χαρακτήρες, την εγκατάσταση, τις καλ/κές φροντίδες, την παραγωγή και τη συγκοµιδή των αειθαλών οπωροφόρων ( εσπεριδοειδή, ελιά, αβοκάντο). Περιγραφή του µαθήµατος: Για κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερθέντα φυλλοβόλα οπωροφόρα διδάσκονται τα εξής: Βοτανική ταξινόµηση Μορφολογία Βλαστοφόρα και καρποφόρα όργανα Εδαφοκλιµατολογικές απαιτήσεις Επικονίαση και καρπόδεση Τύπος µαθήµατος : Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 1 ώρα θεωρία +2 ώρες εργαστήριο +1 ώρα Άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες : 4 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Ε 230

27 Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : Αναγνωρίζουν τα σηµαντικά είδη των ζιζανίων, που ανταγωνίζονται τα καλλιεργούµενα φυτά. Εκτιµούν την αναµενόµενη επίπτωσή τους (ποιοτική και ποσοτική) στη φυτική παραγωγή. Εκτιµούν τη συµµετοχή τους στη διατήρηση µολυσµάτων διαφόρων ασθενειών και στη φιλοξενία επιβλαβών ζωϊκών εχθρών. Εκτιµούν την αναγκαιότητα εφαρµογής µέτρων αντιµετώπισής τους. Καταρτίζουν προγράµµατα αντιµετώπισής τους, λαµβάνοντας υπόψη και την περιβαλλοντική διάσταση της εφαρµογής αυτών των προγραµµάτων. Περιγραφή µαθήµατος : Γενικά περί ζιζανίων. Ο ρόλος των ζιζανίων ως ανταγωνιστών και ενδιάµεσων φορέων ασθενειών και ζωϊκών εχθρών των καλλιεργούµενων φυτών. Κυριότερα είδη (συστηµατική κατάταξη, µορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους). Μέσα και µέθοδοι αντιµετώπισης των ζιζανίων. Ζιζανιοκτόνα. Μέσα και τρόποι εφαρµογής ζιζανιοκτόνων. Ενδεικτικά προγράµµατα ζιζανιοκτονίας σε σηµαντικές γεωργικές καλλιέργειες. Tίτλος µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος : ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 2 ώρες θεωρία +1 ώρα εργαστήριο + 1 ώρα Άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Ε 231

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Α - Γενικά... 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 3. Γιατί στο KES COLLEGE;... 4. Οργανόγραμμα KES COLLEGE... 5

Περιεχόμενα. Μέρος Α - Γενικά... 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 3. Γιατί στο KES COLLEGE;... 4. Οργανόγραμμα KES COLLEGE... 5 1 Περιεχόμενα Μέρος Α - Γενικά... 2 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 3 Γιατί στο KES COLLEGE;... 4 Οργανόγραμμα KES COLLEGE... 5 Ζωή και Περιβάλλον στο KES COLLEGE... 8 Πρόγραμμα ERASMUS +... 9 Συνεργασίες...10

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά βήματα. Κερδίστε. για σωστή λίπανση 30 CONVECTOR 15/2/20114

Τα βασικά βήματα. Κερδίστε. για σωστή λίπανση 30 CONVECTOR 15/2/20114 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 100 ΜΕ «ΟΠΛΟ» ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Νοέμβριος 2007 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Tο Μέτρο 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Τίτλος: Επαγόµενη αντοχή της αγγουριάς, στο µύκητα Sphaerotheca fuliginea από τα υπερπαράσιτα Acremonium alternatum και Acremonium

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού.

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α και

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΡΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα