ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

2 206

3 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις ώστε να τους καταστήσει ικανούς να κατανοήσουν τα µαθήµατα Φυσιολογίας φυτών, Εδαφολογίας, Λιπασµατολογίας και Γεωργικών βιοµηχανιών Περιγραφή µαθήµατος: Αντικείµενο της Γεωργικής Χηµείας και η σχέση της µε τη Γενική Χηµεία (ορισµοί και βασικές έννοιες Γενικής Χηµείας) 1. Οι ιδιότητες του νερού. Ο ρόλος του νερού στο φυτό, το έδαφος την ατµόσφαιρα και τα τελικό γεωργικό προϊόν Τα συστήµατα διασποράς φάσεων και ο ρόλος τους στα φυτά και τα έδαφος φυτό ατµόσφαιρα Στοιχεία βιοχηµείας ενζυµολογίας µε κατεύθυνση την εξυπηρέτηση του γνωστικού αντικειµένου της Φυτοτεχνολογίας. Στοιχεία λιπασµατολογίας (τύποι και βιοµηχανική παραγωγή λιπασµάτων) Νόµοι αποδόσεων των φυτών Στοιχεία χηµείας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων Αρχές και µέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής χηµικής ανάλυσης και προσδιορισµού χηµικών παραµέτρων µε ενδιαφέρον στη Γεωπονία ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 7 207

4 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α όχι Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι σπουδαστές την εσωτερική ανατοµική δοµή του φυτικού σώµατος την εξωτερική µορφολογία του φυτικού σώµατος τους τρόπους αναπαραγωγής των φυτικών οργανισµών µε έµφαση στα καλλιεργούµενα φυτά. Η απόκτηση των βασικών αυτών γνώσεων θα υποβοηθήσει τους σπουδαστές στην κατανόηση των λειτουργιών του φυτού και της επίδρασης των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στην αύξηση και ανάπτυξη του φυτού που αποτελούν αντικείµενο του εξαρτώµενου από αυτό µαθήµατος της Φυσιολογίας. Περιγραφή του µαθήµατος: Α Το Φυτικό Κύτταρο - χηµεία - δοµή - διαίρεση - µορφολογικοί τύποι Β Ιστοί και Συστήµατα Ιστών του Φυτικού Σώµατος Γ Μορφολογία και Ανατοµία των Φυτικών Οργάνων - βλαστός - ρίζα - φύλλο - άνθος - καρπός - σπέρµα Αναπαραγωγή των Φυτών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 1 ώρα θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο +1 ώρα Aσκηση Πράξης 208

5 ιδακτικές µονάδες: 4 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α όχι Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: χειρίζονται µε άνεση ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα περιφερειακά του χειρίζονται υπολογιστές και εκτυπωτές δικτύου γνωρίζουν τις πιό βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήµατος χρησιµοποιούν τις κυριότερες υπηρεσίες του Internet πληκτρολογούν και επεξεργάζονται κείµενο εισαγάγουν δεδοµένα σε λογιστικά φύλλα παράγουν γραφικές παραστάσεις βάση των δεδοµένων εισαγάγουν στοιχεία από λογιστικό φύλλο σε επεξεργαστή κειµένου Περιγραφή του µαθήµατος: Υλικό µέρος του υπολογιστή, επεξεργαστής, µνήµη, περιφερειακά. Λογισµικό, δυαδικό σύστηµα, µονάδες µέτρησης της πληροφορίας, κατηγορίες προγραµµάτων. Λειτουργικό σύστηµα γενικά. Λειτουργικό Windows. Πολυµέσα. Τοπικά δίκτυα υπολογιστών, Internet και βασικές υπηρεσίες του. Επεξεργαστής κειµένου Word και βασικές του δυνατότητες. εισαγωγή δεδοµένων σε λογιστικά φύλλα εκτέλεση πράξεων και χρησιµοποίηση συναρτήσεων σε λογιστικά φύλλα παραγωγή γραφικών παραστάσεων βάσει των δεδοµένων χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων βάσεων δεδοµένων των λογιστικών φύλλων εισαγωγή στοιχείων από λογιστικό φύλλο σε επεξεργαστή κειµένου ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 1 ώρα Άσκηση Πράξης ιδακτικές µονάδες: 4 209

6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: : Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Η µελέτη των φυσικών χρακτηριστικών του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζούν και αναπτύσσονται οι φυτικοί και ζωϊκοί οργανισµοί καθώς και των µετεωρολογικών παραµέτρων που µπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξή τους Περιγραφή µαθήµατος: Μετεωρολογικές παράµετροι (Ηλιακή ακτινοβολία, Θερµοκρασία του αέρα, θερµοκρασία εδάφους, υγρασία του αέρα, άνεµος) Υδροµετέωρα (οµίχλη, δρόσος, πάχνη, χιόνι, χαλάζι) Φαινολογία Γενικά περί κλίµατος, µικροκλίµα,φυτοκλίµα, κλίµα δενδροκοµείου, δασικό κλίµα, κλίµα θερµοκηπίου Αγροµετεωρολογικές µεταβολές και γεωργική παραγωγή Μετεωρολογικά όργανα Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Β Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: 210

7 Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες σχετικές γνώσεις για το έδαφος ως βασικού θρεπτικού υποστρώµατος, ως φυσικού µέσου στήριξης των φυτών και ως µέσου εφοδιασµού των φυτών µε επαρκείς ποσότητες νερού. Περιγραφή του µαθήµατος: Γενικά για το έδαφος και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών. Προέλευση του εδάφους. Ορυκτολογική σύσταση του εδάφους. Συστατικά του εδάφους, ανόργανα και οργανικά. Εδαφική υγρασία. Φυσικές ιδιότητες του εδάφους, υφή, δοµή, χρώµα. Χηµικές ιδιότητες των εδαφών, εναλλακτική ικανότητα, εναλλακτικά κατιόντα, αντίδραση εδαφών, βαθµός κορεσµού µε βάσεις, βαθµός αλκαλίωσης. Οργανισµοί και οργανική ουσία των εδαφών. Βασικές αρχές γένεσης, ταξινόµησης και χαρτογράφησης των εδαφών. Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Β Ανατοµία και Μορφολογία Φυτών Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν τις διάφορες λειτουργίες των φυτών καθώς και την επίδραση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στην ανάπτυξη των φυτών. Περιγραφή του µαθήµατος: Κίνηση των διαφόρων ουσιών προς και από το κύτταρο Θρέψη των φυτών (γενικές απαιτήσεις θρέψεως λειτουργίες των ανόργανων θρεπτικών συστατικών οι κύκλοι των θρεπτικών στοιχείων) 211

8 Απορρόφηση και µετακίνηση νερού και ανόργανων ουσιών στο φυτικό σώµα Μετακίνηση των οργανικών ουσιών στο φυτικό σώµα Μεταβολισµός και ροή ενέργειας στα φυτά Αναπνοή Φωτοσύνθεση Ρύθµιση της αύξησης και ανάπτυξης των φυτών -εσωτερικοί παράγοντες (φυτορµόνες - ρυθµιστές αυξήσεως) -εξωτερικοί παράγοντες (τροπισµοί - φωτοπεριοδισµός λήθαργος) ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ και ΓΕΩΡΓ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Ασκήσεις Πράξης ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Β Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 1. Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών µε την εφαρµογή των αρχών και κανόνων της στατιστικής στις βιολογικές επιστήµες και ειδικότερα στη Γεωπονική Επιστήµη και το Πειραµατισµό. Περιγραφή µαθήµατος: Βασικές έννοιες ορισµοί (στατιστική βιοµετρία, µεταβλητές, πληθυσµός, δείγµα, δειγµατοληψία, παρατηρήσεις δεδοµένα) Παρουσίαση και συνόψιση δεδοµένων (πίνακες, διαγράµµατα κατανοµών συχνοτήτων, µέτρα θέσης διασποράς κλπ.) Στοιχεία πιθανοτήτων θεωρητικές κατανοµές και χρήση πινάκων (κανονική κατανοµή, δυωνιµική, Poisson, πολυωνυµική t, x 2,F) Εκτίµηση παραµέτρων πληθυσµού διαστήµατα εµπιστοσύνης, έλεγχος στατιστικών υποθέσεων Αρχές Γ. Πειραµατισµού απλά πειραµατικά σχέδια ανάλυση παραλ/τος σύγκριση µέσων όρων (Μ.Ο.) µε τις µεθόδους LSD, DUNCAN κλπ. Παλινδρόµηση συσχέτιση συµµεταβολή 212

9 Tίτλος µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 2 ώρες θεωρία +1 ώρα άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες : 4 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Β Σκοπός και στόχος του µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: - Γνωρίσουν τις κυριώτερες εφαρµογές της πληροφορικής στο χώρο της γεωργίας - Χειρίζονται µε άνεση ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα περιφερειακά του - Χειρίζονται υπολογιστές και εκτυπωτές δικτύου - Χρησιµοποιούν τις κυριώτερες υπηρεσίες του Internet προς όφελός τους Περιγραφή µαθήµατος : -Βασική χρήση του υπολογιστή στις αγροκαλλιέργειες - ιαχείριση αγροτικής µονάδας µε βοήθεια πληροφορικού συστήµατος - Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών - Εκπαιδευτικό λογισµικό Γεωργικών θεµάτων - Προσοµοιώσεις καλλιεργειών - Συστήµατα πρόγνωσης καιρού - Συστήµατα αποµακρυσµένης διαχείρισης-αισθητήρες - Πολυµέσα εφαρµογές στη Γεωργία - Τοπικά δίκτυα υπολογιστών - Ηλεκτρονικό εµπόριο - Βάσεις δεδοµένων Γεωργικών θεµάτων ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο + 1ώρα σκηση Πράξης 213

10 ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Γ Φυσιολογία φυτών + Εδαφολογία Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες γνώσεις για τη σύσταση των φυτικών ιστών, τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και τα λιπάσµατα. Περιγραφή του µαθήµατος: Σύσταση και ανάλυση φυτικών ιστών. Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και παράγοντες που επηρεάζουν την αφοµοιωσιµότητά τους. Τροφοπενίες και τοξικότητες των θρεπτικών στοιχείων. Νόµοι απόδοσης των φυτών. Λιπάσµατα και γενικές αρχές χρήσης τους. Αρχές λίπανσης των καλλιεργειών. Λιπάσµατα Γεωργικά προϊόντα Υγεία - Περιβάλλον Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΓΕΝΕΤΙΚΗ 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Γ Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 214

11 1. Σκοπός του µαθήµατος είναι η παροχή στους σπουδαστές βασικών γνώσεων σε θέµατα κληρονοµικότητας µε έµφαση σε και η αξιοποίηση τους στη βελτίωση των φυτών. Περιγραφή µαθήµατος: Το αντικείµενο της Γενετικής Τα επίπεδα οργάνωσης του γενετικού υλικού Οι βασικές αρχές Μενδελικής Γενετικής Στοιχεία ποσοτικής Γενετικής και Γενετικής Πληθυσµών Στοιχεία µοριακής και µηχανικής Γενετ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΓΕΝΙΚΗ Ε ΡΟΚΟΜΙΑ 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο + 1 ώρα Άσκηση Πράξης ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί : Στη µελέτη των διαφόρων φάσεων των οπωροφόρων δένδρων όπως είναι η βλάστηση, η ανθοφορία, η καρπόδεση, η ωρίµανση και η συγκοµιδή των καρπών. Στην παροχή στους σπουδαστές επιστηµονικών γνώσεων που σχετίζονται µε την εγκατάσταση ενός οπωρώνα όπως είναι η επιλογή του υποκειµένου και της ποικιλίας του εµβολίου,την επίδραση των εδαφοκλιµατικών συνθηκών στην επιτυχία της καλλιέργειας και και τη χάραξη του οπωρώνα Στην απόκτηση από τους σπουδαστές των γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε να καθοδηγούν σωστά τους καλλιεργητές στην εφαρµογή των καλλιεργητικών εκείνων επεµβάσεων όπως είναι το κλάδευµα, ο εµβολιασµός και η αραίωση των καρπών που στοχεύουν στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής. 215

12 Περιγραφή του µαθήµατος: Η σηµασία της ενδροκοµίας στη γεωργική παραγωγή Βοτανική ενδροκοµική και Κλιµατική ταξινόµηση των καλλιεργούµενων δενδροκοµικών ειδών Περιγραφή του οπωροφόρου δένδρου (µέρη του κορµού είδη οφθαλµών είδη βλαστών είδη καρπών είδη φύλλων) Ανθογονία Καρπόδεση και φαινόµενα σχετιζόµενα µε αυτήν Ο ρόλος των υποκειµένων στα οπωροφόρα Μέθοδοι πολ/µού των οπωροφόρων (αγενής εγγενής) Λήθαργος των οφθαλµών και των σπόρων των οπωροφόρων δένδρων Παράγοντες του περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη των οπωροφόρων δένδρων (κλίµα έδαφος) Αραίωµα καρπών Κλάδεµα οπωροφόρων Θρέψη των οπωροφόρων Εγκατάσταση δενδροκοµείου Ωρίµανση συγκοµιδή και εµπορία των δενδροκοµικών προϊόντων ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο +1 ώρα Άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να γνωρίσει στους σπουδαστές βασικά στοιχεία των κυριοτέρων καλλιεργούµενων φυτών και ιδιαίτερα των φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Φ.Μ.Κ.) και να τους καταστήσει ικανούς να κατανοήσουν: 216

13 Τους παράγοντες που επηρεάζουν την γεωργική παραγωγή και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών των παραγόντων και των γεωργικών φυτών Τις δυνατότητες και τους τρόπους επέµβασης του ανθρώπου γενικά στην γεωργική παραγωγή Η «Γενική Γεωργία» περιλαµβάνει βασικά στοιχεία, έννοιες και τεχνικές εφαρµογής που θα συναντήσουν οι σπουδαστές σε όλα τα ειδικά µαθήµατα που καλύπτουν την καλλιέργεια των επιµέρους καλλιεργούµενων φυτών και κύρια των φυτών µεγάλης καλλιέργειας. Περιγραφή µαθήµατος: Στοιχεία: Καταγωγής, οικολογίας και βιοσυστηµατικής των κυριότερων καλλιεργούµενων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Φ.Μ.Κ). Σχέσεις κλίµατος -φυτού, εδάφους -φυτού και βιοτικών παραγόντων φυτού αλληλεπιδράσεις συντελεστών παραγωγής υνατότητες και τρόποι επέµβασης του ανθρώπου στη φυτική παραγωγή (συστήµατα καλλιέργειας, προγραµµατισµός καλλιεργειών, επέµβαση επί πολλαπλαστικού υλικού και επί λοιπών συντελεστών παραγωγής, µετασυλλεκτικοί χειρισµοί κ.λ.π.) Τύπος µαθήµατος : ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Β Οχι Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : Εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους παραγωγής λαχανοκοµικών προϊόντων (υπαίθριων και υπό κάλυψη). 217

14 Καθοδηγούν καλλιεργητές στην εκτέλεση ειδικών καλλιεργητικών χειρισµών σε λαχανοκοµικές καλλιέργειες και σε θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών εκµεταλλεύσεων κηπευτικών καλλιεργειών. Παρακολουθήσουν αποτελεσµατικά το µάθηµα της Ειδικής Λαχανοκοµίας. Περιγραφή µαθήµατος : Θεωρητικό µέρος: Οικονοµική σηµασία κλάδου κηπευτικών. Εδαφοκλιµατικό περιβάλλον λαχανοκοµικών ειδών. Κύρια καλλιεργούµενα είδη κατά εποχή. Βοτανική ταξινόµηση. Πολλαπλασιασµός (µεταχείριση σπόρου, βλαστική ικανότητα, σπορεία, υποστρώµατα, µεταφύτευση, µικροπολλαπλασιασµός). Βασικές καλλιεργητικές φροντίδες. Συστήµατα λαχανοκοµικών εκµεταλλεύσεων. Καλλιέργεια υπό κάλυψη (χαµηλή και υψηλή κάλυψη, βασικά χαρακτηριστικά θερµοκηπίων, αρχές λειτουργίας). Αµειψισπορές. Εκµηχάνιση κηπευτικών καλλιεργειών. Συγκοµιδή. Εργαστηριακό µέρος: Αναγνώριση λαχανοκοµικών ειδών (φυτών, φυτικών µερών, σπόρων). Εφαρµογές βασικών τεχνικών καλλιέργειας (προετοιµασία, σπορά, λίπανση, µεταφύτευση, παρατηρήσεις µορφολογικών χαρακτηριστικών, φυτοπροστασία, συγκοµιδή) σε δοκιµαστικά αγροτεµάχια. Προετοιµασία υποστρωµάτων, συγκριτικές καλλιέργειες σε διαφορετικά υποστρώµατα. Συστήµατα λειτουργίας θερµοκηπίων Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Β όχι Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: 218

15 Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αναγνωρίζουν και κατατάσσουν συστηµατικά τα καλλιεργούµενα ή αυτοφυή φυτά που παρουσιάζουν ιδιαίτερο γεωργικό ενδιαφέρον για τη χώρα µας. Περιγραφή του µαθήµατος: Το διονυµικό σύστηµα ονοµασίας των οργανισµών Τα επίπεδα ταξινόµησης των οργανισµών Συστηµατική κατάταξη των φυτικών ειδών Περιγραφή των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και ιδιοτήτων των σπερµατοφύτων που παρουσιάζουν γεωργικό ενδιαφέρον για τη χώρα µας. Tίτλος µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος : ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Γ Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί: Στην παροχή προς τους σπουδαστές των αναγκαίων γνώσεων για την κατανόηση των ποσοτικών και ποιοτικών επιπτώσεων επί της φυτικής παραγωγής από τη δράση διαφόρων παθογόνων παραγόντων (κυρίως µυκήτων, βακτηρίων και ιών). Στην απόκτηση από τους σπουδαστές κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διάγνωση των παραπάνω αιτίων και την αξιολόγηση της αναµενόµενης επίπτωσής τους επί της παραγωγής. Στον εφοδιασµό των σπουδαστών µε τις απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες για την καθοδήγηση των καλλιεργητών σε θέµατα αποτελεσµατικής και ασφαλούς χρήσης των διατιθέµενων από την επιστήµη και την τεχνολογία µεθόδων και µέσων αντιµετώπισης των ασθενειών των καλλιεργουµένων φυτών. 219

16 Περιγραφή µαθήµατος : Θεωρητικό µέρος: Η έννοια της ασθένειας στη φυτοπαθολογία και στη γεωργική πράξη. Παρασιτισµός, ανταγωνισµός, συµβίωση, σαπροφυτισµός και σχέσεις µεταξύ µικροοργανισµών και ανώτερων φυτών. Εισαγωγή στη φυτοπαθολογική ορολογία. Συµπτωµατολογία φυτοπαρασιτικών και µη παρασιτικών ασθενειών. Αιτιολογία φυτοπαρασιτικών ασθενειών. Φυτοπαθογόνοι µικροοργανισµοί (µύκητες, βακτήρια, φυτοπλάσµατα, ρικκέτσιες), ιοί, φυτοπαρασιτικά φυτά. Παθογένεση, Επιδηµιολογία, Αρχές αντιµετώπισης των φυτοπαρασιτικών ασθενειών. Μη παρασιτικές ασθένειες. Εργαστηριακό µέρος: Ορολογία, περιγραφή, διάκριση συµπτωµάτων φυτικών ασθενειών. Παρασκευή τεχνητών υποστρωµάτων και καλλιέργεια µικροοργανισµών. Παρασκευή και παρατήρηση µικροσκοπικών παρασκευασµάτων φυτοπαθογόνων µυκήτων και βακτηρίων. Αναγνώριση κύριων χαρακτηριστικών (µυκηλιακές κατασκευές, σπόρια, καρποφορίες, αποικίες βακτηρίων). Τρόποι και µέσα µετάδοσης ασθενειών (τεχνητές µολύνσεις, παρατηρήσεις συµπτωµάτων). Επισκέψεις σε καλλιέργειες για εντοπισµό και συλλογή δειγµάτων φυτικών ασθενειών. Τύπος µαθήµατος : ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία. + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας Γ Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξασφαλίσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και εµπειρίες που θα οδηγήσουν στην καλύτερη µηχανική προετοιµασία του εδάφους, στην επιτυχηµένη σπορά, και την ορθολογική εκµηχάνιση των τεχνικών φυτοπροστασίας, συγκοµιδής και συλλογής. Περιγραφή του µαθήµατος: 220

17 Εκµηχάνιση των καλλιεργητικών φροντίδων γεωργικός ελκυστήρας, περιγραφή µερών, δυνατότητες, χειρισµοί & µέτρα προστασίας, οικονοµοτεχνικά στοιχεία επιλογής και χρήσης του γεωργικού ελκυστήρα, ισχύς και τεχνικά χαρακτηριστικά. Εργασίες που προσφέρει ο γεωργικός ελκυστήρας. συστήµατα γεωργικού ελκυστήρα. Κινητήρας, συστήµατα µετάδοσης ισχύος, συστήµατα οδήγησης και πέδησης, υδραυλικά συστήµατα γεωργικού ελκυστήρα κ.λ.π.. µηχανήµατα καλλιέργειας και κατεργασίας του εδάφους. Τεχνικές και µηχανήµατα καλλιέργειας όπως άροτρα, περιστροφικά, υπεδάφεια, σβάρνες, κύλινδροι κ.λ.π. συστήµατα άρδευσης. Κεφαλή αρδευτικού συστήµατος, µηχανισµοί ελέγχου, φίλτρα, υδρολιπαντές, αγωγοί µεταφοράς και διανοµής νερού άρδευσης. µηχανήµατα εκµηχάνισης καλλιεργητικών φροντίδων και εργασιών. Τρόποι και µηχανισµοί σποράς, µεταφυτευτικές εργασίες, σκαλιστικές εργασίες, µηχανήµατα διασκορπισµού λιπασµάτων και κοπριάς κ.α. τρόποι και µηχανήµατα φυτοπροστασίας. Ψεκαστικά µηχανήµατα, µηχανήµατα επίπασης, µέτρα προστασίας από την χρήση φυτοφαρµάκων. τρόποι και µηχανήµατα συλλογής και συγκοµιδής γεωργικών προϊόντων. Μηχανήµατα συλλογής σιτηρών, βαµβακιού, τεύτλων και άλλων γ.π. Τρόποι και µηχανισµοί τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και ψύξης ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να πάρουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε την µελέτη και κατασκευή του κτιριακού εξοπλισµού, για αποθήκες 221

18 αγροτικών εφοδίων, ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των αγροτικών κτισµάτων, και των θερµοκηπιακών κατασκευών. Περιγραφή του µαθήµατος: Κτιριακή υποδοµή γεωργικών εκµεταλλεύσεων κτιριακός εξοπλισµός για αποθήκες στέγαστρα, τυποποιητήρια, χώροι συντήρησης και διατήρησης προϊόντων κλπ Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός των πιο πάνω κτιρίων. Ηλεκτρικές µηχανολογικές, υδραυλικές, θερµικές ψυκτικές εγκαταστάσεις των κτιρίων εκµεταλλεύσεων. Εφαρµογές των εγκαταστάσεων αυτών. Θερµοκηπιακές καλλιέργειες. Πρώιµες καλλιέργειες, φυτώρια, σπορεία, καλλιέργειες χαµηλής κάλυψης. Κατασκευαστικά στοιχεία θερµοκηπίων Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός θερµοκηπίων Αυτοµατισµοί για τον έλεγχο του θερµοκηπιακού περιβάλλοντος έλεγχος και ρύθµιση των παραγόντων του περιβάλλοντος, όπως θερµοκρασίας, υγρασίας, κλπ. µε συστήµατα αυτοµατισµών που λειτουργούν µε χειρισµούς εξ αποστάσεως. Μηχανήµατα για θερµοκηπιακές καλλιέργειες, ψεκαστικά µηχανήµατα, µηχανήµατα παρασκευής υποστρωµάτων, διαλογητήρια, κλπ. Μελέτη και εφαρµογή των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των θερµοκηπίων. Υπολογισµοί σε εφαρµογές όλων των πιο πάνω ενοτήτων. Tίτλος µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος : ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί: 222

19 Στην παροχή προς τους σπουδαστές των αναγκαίων ικανοτήτων για την αναγνώριση των κυριωτέρων φυσικών εχθρών των καλλιεργουµένων φυτών και τις της φυτικής παραγωγής. Στην απόκτηση από τους σπουδαστές των βασικών γνώσεων για τις σχέσεις των καλλιεργουµένων φυτών µε τους φυσικούς εχθρούς τους, καθώς και για τις ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεεις από τη δράση αυτών επί της φυτικής παραγωγής. Στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την παρακολούθηση των µαθηµάτων Ειδικής Φυτοπροστασίας. Στην εξοικείωση των σπουδαστών µε τα µέσα και τις µεθόδους αντιµετώπισης των ζωικών εχθρών των φυτών. Στην κατανόηση των αρχών και µεθόδων χηµικής, βιολογικής και ολοκληρωµένης αντιµετώπισης αυτών των εχθρών. Περιγραφή µαθήµατος : Θεωρητικό µέρος: Συστηµατική κατάταξη, περιγραφή, µορφολογία, εσωτερική ανατοµία, και βιολογία των επιβλαβών για τη φυτική παραγωγή οµάδων του ζωϊκού βασιλείου (εντόµων, ακάρεων, νηµατωδών, µαλακίων, θηλαστικών, πτηνών). Προκαλούµενες ζηµιές (είδη ζηµιών, εκτίµηση επιπτώσεων). Μέθοδοι και µέσα καταπολέµησης των ζωϊκών εχθρών Εργαστηριακό µέρος: Εξωτερικά µορφολογικά και ανατοµικά χαρακτηριστικά των εντόµων. Αναγνώριση τάξεων, οικογενειών και ειδών επιβλαβών εντόµων και ακάρεων. Αναγνώριση συµπτωµάτων προσβολών από φυτοπαρασιτικούς νηµατώδεις. Συλλογή εντόµων επιβλαβών ειδών. Επισκέψεις σε γεωργικές καλλιέργειες για εντοπισµό προσβολών από έντοµα, ακάρεα και νηµατώδεις. Tίτλος µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος : Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 2 ώρες θεωρία +2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : 223

20 Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Η εξοικείωση των σπουδαστών µε τις βασικές αρχές και τις µεθόδους που εφαρµόζονται στη Γενετική Βελτίωση Φυτών Περιγραφή µαθήµατος : Αντικείµενο της Γενετικής Βελτίωσης των φυτών, Βασικές έννοιες Η φαινοτυπική και γενετική παραλλακτικότητα ως βάση στη βελτίωση των φυτών Τα συστήµατα αναπαραγωγής και η βελτίωση των φυτών Τα στάδια και οι παράγοντες στη σχεδίαση ενός βελτιωτικού προγράµµατος Συµβατικοί µέθοδοι Γενετικής βελτίωσης των φυτών (επιλογή, υβριδισµός) Η πολυπλοειδής και οι µεταλλάξεις στη βελτίωση των φυτών Σύχγρονες µέθοδοι και τεχνικές στη βελτίωση των φυτών (δεϊδικός υβριδισµός, βιοτεχνολογικές τεχνικές και γενετική µηχανική κλπ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο + 1 ώρα Άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Οχι Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξασφαλίσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να µπορούν να υπολογίσουν τις ανάγκες των φυτών σε νερό, να εφαρµόζουν τα κατάλληλα συστήµατα άρδευσης, καθώς και τις κατάλληλες τεχνικές εξυγίανσης προβληµατικών και παθογενών εδαφών. Περιγραφή µαθήµατος: Στοιχεία γενικής και εφαρµοσµένης υδραυλικής (υδροστατική, υδροδυναµική ροή σε κλειστούς ή ανοικτούς αγωγούς, υδροµετρήσεις) 224

21 Στοιχεία αρδεύσεων (σύστηµα έδαφος φυτό- ατµόσφαιρα, ανάγκες των φυτών σε νερό, ποιότητα νερού άρδευσης, συστήµατα άρδευσης) Στραγγίσεις εδαφών (λόγοι εφαρµογής της στράγγισης, κίνηση του νερού στο έδαφος, υδραυλικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά των εδαφών, στραγγιστικά δίκτυα) Τύπος µαθήµατος : ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Ε Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : Εκπονούν και εφαρµόζουν ορθολογικά προγράµµατα χηµικής και ολοκλήρωµένης φυτοπροστασίας των γεωργικών καλλιεργειών Αξιολογούν αντικειµενικά τους κινδύνους και τις παρενέργειες από την εφαρµογή χηµικών παρασιτοκτόνων και συστήνουν µέτρα ασφαλούς χρήσης τους ιευθύνουν ή έχουν την ευθύνη λειτουργίας καταστηµάτων εµπορίας γεωργικών φαρµάκων. Περιγραφή µαθήµατος : Θεωρητικό µέρος: Χηµικά παρασιτοκτόνα (κατηγορίες, περιγραφή, ιδιότητες, τρόπος δράσης, κύρια εµπορικά σκευάσµατα). Κίνδυνοι από εφαρµογές χηµικών παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, µέτρα ασφαλούς χρήσης.. Εργαστηριακό µέρος: Μέσα εφαρµογής και µέσα προστασίας χρηστών χηµικών παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. Παρασκευή ψεκαστικών διαλυµάτων. Mετρήσεις αποτελεσµατικότητας χηµικών παρασιτοκτόνων. 225

22 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο + 1 ώρα Άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Ε Σκοπός και στόχος µαθήµαγος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες γνώσεις για την συντήρηση, και ποιοτική αξιολόγηση των φυτικής προέλευσης προϊόντων, είτε ως νωπών είτε ως µεταποιηµένων. Περιγραφή µαθήµατος: Χηµεία τροφίµων Μικροβιολογία τροφίµων Μέθοδοι συντήρησης και επεξεργασίας Γ. Προϊόντων Θερµική επεξεργασία Συντήρηση µε κοινή ψύξη Συντήρηση µε κατάψυξη ραστικότητα νερού και συντήρηση των τροφίµων Συµπύκνωση Αφυδάτωση Συντήρηση µε ακτινοβολίες Συσκευασία τροφίµων Χηµικά πρόσθετα Επεξεργασία Γ. Προϊόντων Γραµµές βασικών βιοµηχανιών Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων Γεωργ. Βιοµηχανιών 226

23 Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες θεωρία + 1 ώρα εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 4 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Γ Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Η εξοικείωση των σπουδαστών µε τους αγγλικούς όρους που σχετίζονται µε το αντικείµενο των σπουδών τους Περιγραφή του µαθήµατος: Μελέτη αγγλικών εγχειριδίων και περιοδικών µε γεωργικά θέµατα, εντοπισµός, ερµηνεία και εκµάθηση των όρων.. Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ 3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Επιλογής Γενική Γεωργία Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να: 227

24 Κατανοήσουν τη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας των χειµερινών σιτηρών (σιταριού µαλακού και σκληρού, κριθαριού, βρώµης, σίκαλης και τριτικάλε) που θεωρούνται σε βάθος χρόνου στο παρελθόν αλλά και στο µέλλον τα σηµαντικότερα φυτά για τη διατροφή του ανθρώπου σε παγκόσµια κλίµακα, και έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την ελληνική αγροτική οικονοµία, Καταστούν ικανοί µέσα από αυτή την τεχνογνωσία να καλύψουν ως µελλοντικοί τεχνολόγοι γεωπονίας τις αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης καλλιέργειας των φυτών αυτών Περιγραφή µαθήµατος: Τα χειµερινά σιτηρά (σιτάρι σκληρό, σιτάρι µαλακό, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, βρώµη) και ειδικότερα: βιοσυστηµατική, καταγωγή, εξάπλωση, σκοπός καλλιέργειας, εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, περιγραφή φυτού, βελτίωση, πολλαπλασιαστικό υλικό, παραγωγική καλλιεργητική διαδικασία, επεµβάσεις κατά την καλλιέργεια και µετασυλλεκτικά επί του προϊόντος. ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝ ΡΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Επιλογής Γενική ενδροκοµία Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Στο µάθηµα αυτό διδάσκονται οι σπουδαστές τα µορφολογικά χαρακτηριστικά, τις εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις και τον τρόπο καλλιέργειας των παρακάτω οπωροφόρων: Μηλοειδή : Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά Πυρηνόκαρπα : Ροδακινιά, Βερικοκιά, Βυσσινιά, Κερασιά, αµασκηνιά Ακρόδρυα: Αµυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φουντουκιά, Φυστικιά Περιγραφή του µαθήµατος: Για κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερθέντα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα αναφέρονται τα εξής: Βοτανική ταξινόµηση 228

25 Μορφολογία Βλαστοφόρα και καρποφόρα όργανα Εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις Λίπανση Επικονίαση και καρπόδεση Υποκείµενα και ποικιλίες Ωρίµανση και συγκοµιδή Tίτλος µαθήµατος: Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ 3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Ε Επιλογής Γενική Γεωργία Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές που ακολουθούν την κατεύθυνση Γεωργίας ικανούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να: Κατανοήσουν την σύγχρονη παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας των εαρινών σιτηρών (αραβόσιτος, ρύζι, σόργο, κεχρί) που θεωρούνται (ειδικότερα ο αραβόσιτος και το ρύζι) αµέσως µετά το σιτάρι ως τα σηµαντικότερα για την κάλυψη των παγκόσµιων αναγκών της ανθρώπινης διατροφής αλλά είναι επίσης σηµαντικά γεωργικά προϊόντα για την ελληνική αγροτική οικονοµία, Καταστούν ικανοί µέσα από αυτή την τεχνογνωσία να καλύψουν ως µελλοντικοί τεχνολόγοι γεωπονίας τις αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης καλλιέργειας των φυτών αυτών. Περιγραφή µαθήµατος: Τα ανοιξιάτικα σιτηρά (αραβόσιτος, ρύζι, σόργο, κεχρί) και ειδικότερα: βιοσυστηµατική, καταγωγή, εξάπλωση, σκοπός καλλιέργειας, εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, περιγραφή φυτού, βελτίωση, πολλαπλασιαστικό υλικό, παραγωγική καλλιεργητική διαδικασία, επεµβάσεις κατά την καλλιέργεια, και µετασυλλεκτικά επί του προϊόντος. 229

26 Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: ΑΕΙΘΑΛΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ 3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 6 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Ε Επιλογής Γενική ενδροκοµία Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε: τους βοτανικούς χαρακτήρες, την εγκατάσταση, τις καλ/κές φροντίδες, την παραγωγή και τη συγκοµιδή των αειθαλών οπωροφόρων ( εσπεριδοειδή, ελιά, αβοκάντο). Περιγραφή του µαθήµατος: Για κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερθέντα φυλλοβόλα οπωροφόρα διδάσκονται τα εξής: Βοτανική ταξινόµηση Μορφολογία Βλαστοφόρα και καρποφόρα όργανα Εδαφοκλιµατολογικές απαιτήσεις Επικονίαση και καρπόδεση Τύπος µαθήµατος : Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 1 ώρα θεωρία +2 ώρες εργαστήριο +1 ώρα Άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες : 4 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Ε 230

27 Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Σκοπός και στόχος µαθήµατος : Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : Αναγνωρίζουν τα σηµαντικά είδη των ζιζανίων, που ανταγωνίζονται τα καλλιεργούµενα φυτά. Εκτιµούν την αναµενόµενη επίπτωσή τους (ποιοτική και ποσοτική) στη φυτική παραγωγή. Εκτιµούν τη συµµετοχή τους στη διατήρηση µολυσµάτων διαφόρων ασθενειών και στη φιλοξενία επιβλαβών ζωϊκών εχθρών. Εκτιµούν την αναγκαιότητα εφαρµογής µέτρων αντιµετώπισής τους. Καταρτίζουν προγράµµατα αντιµετώπισής τους, λαµβάνοντας υπόψη και την περιβαλλοντική διάσταση της εφαρµογής αυτών των προγραµµάτων. Περιγραφή µαθήµατος : Γενικά περί ζιζανίων. Ο ρόλος των ζιζανίων ως ανταγωνιστών και ενδιάµεσων φορέων ασθενειών και ζωϊκών εχθρών των καλλιεργούµενων φυτών. Κυριότερα είδη (συστηµατική κατάταξη, µορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους). Μέσα και µέθοδοι αντιµετώπισης των ζιζανίων. Ζιζανιοκτόνα. Μέσα και τρόποι εφαρµογής ζιζανιοκτόνων. Ενδεικτικά προγράµµατα ζιζανιοκτονίας σε σηµαντικές γεωργικές καλλιέργειες. Tίτλος µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος : ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 2 ώρες θεωρία +1 ώρα εργαστήριο + 1 ώρα Άσκηση πράξης ιδακτικές µονάδες : 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας : Επίπεδο µαθήµατος : Προαπαιτούµενα : Ε 231

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση και την εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, με απώτερο στόχο την αύξηση της γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΡΙΤΗ 01/09/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΡΙΤΗ 01/09/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 01/09/2015 8-10 21, 22, 23 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (732) (721) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Οργανική Χημεία ΘΕΩΡΙΑ Οργανική Χημεία και Ρύποι στο Περιβάλλον Οργανική Χημεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦ, Ι3,Ι6, Ι6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι4,Ι6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Οργανική Χημεία ΘΕΩΡΙΑ Οργανική Χημεία και Ρύποι στο Περιβάλλον Οργανική Χημεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦ, Ι3,Ι6, Ι6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι4,Ι6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΤΟΣ 1 ο 31-8-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 11.00-13.00 Οικολογία και Βιοποικιλότητα Οικολογία,Οικολογία Διατήρηση Βιοποικιλότητας, Διαχείριση οικοσυστημάτων ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦ, Ι3,Ι6, Ι6 Σφουγγάρης,Χριστάκης,Μπαρτζιάλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 02/02/2015 8-10 21, 22, 23 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (732) (721)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΚΑΛ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ., έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 205-206 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 204-205 και εφεξής ο Εξάμηνο 555 Μαθηματικά 4 Θ ΑΦΠΓΜ 2 565 Φυσική 5 (3Θ+2E) ΓΒ 3 60 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 121297 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ "Ιανουάριος 2015"

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ιανουάριος 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ "Ιανουάριος 2015" ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: 1 ο Τετάρτη 28/1 2-5 2795 Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονοµία & Ανάπτυξη Αµφιθέατρο Σίδερι 3270 Στοιχεία Πληροφορικής Αµφιθέατρο Νιαβή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Εξάμηνο Σπουδών Διδάσκοντες Ν001Υ Γενική και Ανόργανη Χημεία Φ.Νόλη, Γ.Ψωμάς, Β. Ταγκούλης (Τμ.Χημείας) Ν003Υ Πληροφορική Β. Μάνος Ν005Υ Μαθηματικά Ν.Φαρμάκης (Τμ.Μαθηματικών) Ν007Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 01/09/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 01/09/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 01/09/2014 8-10 21, 22, 23 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (732) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (721) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/2/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/2/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/2/2014 8-10 21, 22, 23 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (732) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (721)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/06/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/06/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/06/2015 8-10 21, 22, 23 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (732) (721) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Ανακαλύπτοντας Μηχανική που κάνει τη διαφορά Ανακαλύπτοντας Μηχανική με ανώτερους στόχους Ανακαλύπτοντας Μηχανική για τη ζωή Ανακαλύπτοντας Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Βρίσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ Γενική Ζωοτεχνία Δαιτροφή. Αγροτικών ζώων Αμφιθ.

ΤΡΙΤΗ Γενική Ζωοτεχνία Δαιτροφή. Αγροτικών ζώων Αμφιθ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο και 2 ο 2-9-2013 ΔΕΥΤΕΡΑ 9.00-11.00 Γενική και Ανόργανη Χημεία ( Ι 3, Ι 4,Ι 6 ) Ν. Τσιρόπουλος Γκόλια.- 3-9-2013 ΤΡΙΤΗ 9.00-11.00 Βιομετρία Αμφιθ.Φ.Π,Ο10,Ι 3 Νάκας Χριστώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 1ο Εξάµηνο 1 555 Μαθηµατικά Α 4 4Θ ΑΦΠ&ΓΜ 2 3435 Πληροφορική 6 3Θ+3Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/06/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/06/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/06/2015 8-10 21, 22, 23 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (732) (721) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αθήνα 19-4-2011 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 Πρακτική Αγρομετεωρολογία Ο καιρός αποτελεί έναν από τους πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ. Καλα σάκη

ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ. Καλα σάκη ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΕΜΠΤΗ 11/6 8-11 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΑΦΠΓΜ) Αµφιθέατρο Κουτσοµητόπουλου 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΕΖΠΥ) Αµφιθέατρο Νιαβή 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΕΤ Α) Αµφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: 2o. Καλα σάκη

ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: 2o. Καλα σάκη ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: 2o ΠΕΜΠΤΗ 11/6 2-5 1280 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Αµφιθέατρο Κουτσοµητόπουλου, Νιαβή, Σίδερι, Φραγκόπουλου & Καλα σάκη ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6 8-11 680 ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος. Νοέμβριος 2015

Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος. Νοέμβριος 2015 Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος Νοέμβριος 2015 «Παραγωγή Πιστοποιημένων Σπόρων Σποράς: Μία Δυναμική Βιομηχανία με Εξαγωγικές προοπτικές» Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος 4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαικό έτος : 2015

Ακαδηµαικό έτος : 2015 Εξάµηνο : 1ο 08:30-09:15 ΓΕΝΕΤΙΚΗ (4) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ (Φασσέας/Καραµπουρνιώτης/Α βαλάκις) ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (Γεωργίου/Παππάς) 09:30-10:15 ΓΕΝΕΤΙΚΗ (4) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ (Φασσέας/Καραµπουρνιώτης/Α

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εισαγωγικές Έννοιες Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Καλλιέργεια in vitro (= μέσα σε γυαλί): η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΞΟ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΞΟ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ 1 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 04-09-2012 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΣΑΛΑΧΑΣ- Κορομπέλης ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ «Προσαρμογή της Γεωργικής Παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και ειδικότερα στην περιορισμένη χρήση υδάτινων πόρων» 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2 Εξάµηνο : 2 3300 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ 1280 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1390 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2890 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργ.:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανθεκτικότητα Γενικά Η εξέλιξη των καλλιεργούµενων φυτών είναι το αποτέλεσµα φυσικής και τεχνητής επιλογής Η επιλογή για αυξηµένες

Διαβάστε περισσότερα

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 09:00 12:00 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΥΔΑΔ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΞΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΞΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟ 1 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝΠροπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ660 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) 739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) http://www.food.teilar.gr/ Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων θα καλύψει ευρύ φάσμα εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Shifting cultivation εκχέρσωση εδαφών Με τέτοια στενότητα γης; Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Αγρανάπαυση «Παροπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ. από ΣίδεριΓ' Αµφιθέατρο κάτω από Σίδερι

ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ. από ΣίδεριΓ' Αµφιθέατρο κάτω από Σίδερι ΕΥΤΕΡΑ 16/1 11-2 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Αµφιθέατρο Σίδερι & Φραγκόπουλου 2-5 2785 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Αµφιθέατρο Κουτσοµητόπουλου, Νιαβή & Φραγκόπουλου 5-8 890 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Γ.ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΕΦΠ) Αµφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145/22-10-2014 «Καθορισµός του προγράµµατος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούµενο σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 3 η : Τρόποι Καλλιέργειας Λαχανικών. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Τμήμα: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 3 η : Τρόποι Καλλιέργειας Λαχανικών. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Τμήμα: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 3 η : Τρόποι Καλλιέργειας Λαχανικών Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΠΑΣΣΑΜ Τρόποι Καλλιέργειας Λαχανικών Υπαίθρια καλλιέργεια λαχανικών Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ Εφαρμ.Μαθηματικά στις Γεωπονικές Επιστήμες

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ Εφαρμ.Μαθηματικά στις Γεωπονικές Επιστήμες ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο 24-1-2011 ΔΕΥΤΕΡΑ 25-1-2011 ΤΡΙΤΗ Αγγλικά Ι (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Φ.Π. Ο10) Ζώτου Καβαλάρης-Καραμούτης 26-1-2011 ΤΕΤΑΡΤΗ 9.00-11.00 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

(Παραγωγή σε τόνους)

(Παραγωγή σε τόνους) Ο πρωτογενής τοµέας της Π..Ε έχει να επιδείξει σηµαντικά προϊόντα στον κλάδο της φυτικής παραγωγής, όπως απεικονίζεται στους πίνακες του παραρτήµατος. Τα κυριότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 775 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά δικαιώματα

Επαγγελματικά δικαιώματα Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΙΕΞΟ ΟΙ Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Επιμορφωτικό σεμινάριο:«καλλιεργώ στην πόλη μου, στο σχολείο μου» Σάββατο 31/10/2015 Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Μελισσοκομία Ι Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1855 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 4. Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Φώτιος Θ. Γραβάνης Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, 41110 Λάρισα. F.T.Gravanis@teilar.gr 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης Contans WG Ο νεότερος, ασφαλέστερος και πιο ευπροσάρμοστος τρόπος ελέγχου της Σκληρωτινίασης, που υπάρχει! Τα αποτελέσματα από την χρήση του Contans WG δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό των σκληρώτιων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΧΩΡΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αµφιθέατρο Κουτσοµητόπουλου 8.30-9.15 Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών 1 (Σιδερίδης/ Τσιλιγκιρίδης/ Κωστοπούλου)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία Καταγωγή: Κασπία ΚΕΡΑΣΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus avium Prunus mahaleb(µαχαλέπιος κερασιά) Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Μιχαηλίδου Ειρήνη ΚΠΕ Λαυρίου ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Συμβατική γεωργία Ολοκληρωμένη γεωργία (διαχείριση) Παραδοσιακή γεωργία Φυσική γεωργία Αειφόρος γεωργία Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (2012-2013) Φ.Π. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Χ. Νάκας

Διαβάστε περισσότερα