Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 8: Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 8: Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής"

Transcript

1 Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 8: Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 230 είδη ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών & εφήβων Παρέμβαση = η εισαγωγή μιας αλλαγής η κάποιου νέου στοιχείου σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση μεταξύ ενός ενηλίκου (γονέα, εκπαιδευτικού, ειδικού) και ενός παιδιού με στόχο την βελτίωση της ---οι παρεμβάσεις είναι δυνατόν να στοχεύουν στην μεταβολή εσωτερικών καταστάσεων ή έκδηλων συμπεριφορών ---η διαδικασία παρέμβασης συχνά δεν αφορά το ίδιο το παιδί μπορεί να αφορά του σημαντικούς άλλους ή τους φορείς παρέμβασης ανάλογα με το είδος & την φύση του προβλήματος

5 ---για τη διαχείριση & την αντιμετώπιση των προβλημάτων έχουν αναπτυχθεί ποικίλες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις τις οποίες ο Sandoval 93 ταξινομεί σε 3 βασικές κατηγορίες = Α) παρεμβάσεις που έχουν στόχο την τροποποίηση στοιχείων της συμπεριφοράς εντός του σχολείου ή της τάξης Β) οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την αλλαγή της αυτοεκτίμησης & κατανόησης του εαυτού από το ίδιο το παιδί Γ) παρεμβάσεις που έχουν στόχο την αλλαγή του περιβάλλοντος ή του συστήματος μέσα στο οποίο το παιδί πρέπει να λειτουργήσει

6 = ανθρωπιστικές φροϋδικές ή αντλεριανές επιδράσεις =συμπεριφορική επίδραση ---τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα έχουμε επιδράσεις της οικολογικής και γνωσιοσυμπεριφορικής θεωρίας καθώς και επιδράσεις από προγράμματα ψυχικής υγείας, εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως και προγραμμάτων κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής & επίλυσης προβλημάτων ---σύμφωνα με τον Larroque & Hendren το σχολείο αποτελεί το καλύτερο πλαίσιο για την εφαρμογή των προγραμμάτων γιατί =

7 Α) σχεδόν όλα τα παιδιά & οι έφηβοι παρακολουθούν το σχολείο το οποίο είναι ένα ισχυρό κοινωνικό & εκπαιδευτικό πλαίσιο Β) συμβάλλει τα μέγιστα στην οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης Γ) εξασφαλίζει τη συνεργασία και βοήθεια των εκπαιδευτικών των συμμαθητών και των γονέων Δ) οι παρεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε βάθος χρόνου & έχουν σημαντική σταθερότητα

8 Η παρέμβαση μπορεί να είναι ομαδική ή ατομική ---η ομαδική παρέμβαση αποσκοπεί συνήθως στην τροποποίηση συγκεκριμένων μορφών συμπεριφοράς τη βελτίωση του εκπαιδευτικού κλίματος ή την παροχή ευκαιριών & τη διαμόρφωση μοντέλων υγιούς συμπεριφοράς των παιδιών ---η ατομική παρέμβαση από την άλλη πλευρά επιδιώκει συνήθως την ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος & της αυτοαποτελεσματικότητας, την επίλυση συγκρούσεων και την βελτίωση στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων που τα παιδιά αντιμετωπίζουν καθημερινά

9 Ο Hughes αναφέρει 3 προσεγγίσεις οι οποίες έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων Α) η εκπαίδευση γονέων σε ζητήματα που αφορούν προβλήματα διαγωγής (θεωρία κοινωνικής μάθησης)-οι γονείς διδάσκονται πώς να θέτουν τα σαφή όρια και κανόνες διδασκαλία γενικότερων αρχών ανατροφής παιδιών) Β) παρέμβαση γνωσιακής κατεύθυνσης για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης Γ) συμπεριφοριστική-γνωσιακή θεραπεία για τις αγχώδεις διαταραχές

10 Kendall 1994 = έχει δημοσιεύσει εγχειρίδιο αντιμετώπισης αγχωδών διαταραχών παιδιών και εφήβων ατομικές συνεδρίες & με 4 ομάδες δεξιοτήτων =αναγνώριση αισθημάτων, εντοπισμός δυσλειτουργία γνωσιακών πεποιθήσεων, σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης των ΣΑΚ, αυτοαξιολόγηση & αυτοενίσχυση Ανθρωπιστική προσέγγιση = Rogers =κάθε οργανισμός έχει μία τέτοια τάση να αναπτύσσει τις ικανότητες του με τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται η διατήρηση και η πρόοδος του

11 Στόχος κάθε ανθρώπου είναι να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνικοποίηση αλλά και την ανεξαρτησία και ενσωμάτωση του γίγνεσθαι η διαδικασία όλων των παραπάνω είναι η αυτοεκπλήρωση η αυτοπραγμάτωση ---σύμφωνα με την θεωρία αυτή κάθε παιδί έχει ανάγκη να γίνεται σεβαστό από άλλους και να βιώνει ικανοποίηση των αναγκών του τα παιδιά που έχουν την αυτή μεταχείριση αποκτούν μια σημαντική αίσθηση αυταξίας σε αντίθετη περίπτωση αρχίζουν να αμφισβητούν τα εσωτερικά συναισθήματα και τις σκέψεις τους ως μη αληθή ή γνήσια και τείνουν να ενεργούν έτσι ώστε να ικανοποιούν τους σημαντικούς άλλους & όχι τις προσωπικές τους ανάγκες εμφάνιση δυσλειτουργικών ΣΠ

12 Ο Rogers =αναγνωρίζουν τη σημασία του προσώπου στις ανθρώπινες σχέσεις Το πρόσωπο μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά και να λειτουργήσει αποτελεσματικά όταν του δοθούν σεβασμός και η αποδοχή που του/ς αξίζει ως ανθρώπινη ύπαρξη και όχι οι εσωτερικές ή οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται πάνω του και καθορίζουν τη συμπεριφορά του--- Η θεωρία αυτή ονομάζεται φαινομενολογική γιατί υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο τα πράγματα με τον δικό του τρόπο - ο μεταβαλλόμενος αυτός κόσμος των εμπειριών είναι το λεγόμενο φαινομενολογικό πεδίο

13 Οι άνθρωποι με υγιή αισθήματα του εαυτού συμβολοποιούν τις εμπειρίες ως προσωπικές και βιώνουν τα συναισθήματα τους χωρίς ανησυχία κατανοούν ότι τα συναισθήματα τους πηγάζουν από τους ίδιους και δεν κατηγορούν τους άλλους γι αυτά που αισθάνονται με τον τρόπο αυτό βάζουν τα θεμέλια για υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους ---όταν οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους τότε αυτά αναπτύσσουν μια υγιή αίσθηση του εαυτού τους συχνά όμως οι γονείς θέτουν όρους και απαιτούν από τα παιδιά τους να εκπληρώσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να τους προσφέρουν την αποδοχή και την αγάπη τους

14 Έτσι τα παιδιά εισπράττουν το μήνυμα ότι πρέπει να ενεργούν και να υπάρχουν για συγκεκριμένους τρόπους για να κερδίσουν την αγάπη των γονέων τους άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ελεύθερα με βάση τις δικές τους ανάγκες -- το γεγονός αυτό προκαλεί σύγκρουση μεταξύ της αυτοαντίληψης του παιδιού και της εσωτερικής του εμπειρίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια συγκεχυμένη και αλληλοσυγκρουόμενη αίσθηση εαυτού η οποία δεν επιτρέπει στο παιδί να είναι ανοιχτό σε εμπειρίες να αποδέχεται τα ευχάριστα αλλά και τα δυσάρεστα συναισθήματα, να κάνει ελεύθερα τις επιλογές του και να είναι δημιουργικό

15 Όταν ένα παιδί βιώσει την ασυμφωνία αυτή ανάμεσα στην εμπειρία και την εικόνα του εαυτού αισθάνεται και το άγχος που τη συνοδεύει επιστρατεύει ποικίλες άμυνες όπως διαστρέβλωση της αντίληψης και η άρνηση ---η ασυμφωνία μειώνεται = α) εάν το παιδί μειώσει τις απαιτήσεις που θέτει για τον εαυτό του β) να αυξήσει την αίσθηση της αυταξίας του μέσω μιας σχέσης με κάποιον άλλο άνθρωπο η οποία χαρακτηρίζεται από την άνευ όρων αποδοχή Ο εαυτός και ο ιδανικός εαυτός ο οποίος συμπίπτει με την εικόνα που το άτομο θα ήθελε να κατακτήσει είναι οι σημαντικές έννοιες στην θεωρία του Rogers

16 Η ενσυναίσθητη ικανότητα = είναι η ικανότητα του ειδικού να καταλαβαίνει τον κόσμο του συμβουλευόμενου το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του άλλου με άλλα λόγια ο ειδικός θα πρέπει να είναι ικανός ανοιχτός διαθέσιμος στην επικοινωνία και στα συναισθήματα του συμβολευόμενου χωρίς να κατακλύζεται από τα δικά του πρόσκαιρα ή μονιμότερα συναισθήματα προκαταλήψεις στερεότυπα, γενικεύσεις ταξικές & πολιτισμικές διακρίσεις ---η χωρίς όρους θετική αναγνώριση αναφέρεται στο σεβασμό και στην αποδοχή του συμβουλευόμενου από τον ειδικό χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός

17 Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τον εαυτό του να μεταβάλει τη σκέψη και τη συμπεριφορά του, να ενισχύσει την αυτοεικόνα του και να καθοδηγήσει τον εαυτό του μέσα από την ζωγραφική, το παιχνίδι, τη διήγηση ιστοριών ο ειδικός μπορεί να δώσει την δυνατότητα έκφρασης των συναισθημάτων στον παιδί ---πέραν του παιχνιδιού υπάρχουν και άλλες τεχνικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην συμβουλευτική θεραπευτική σχέση = a) αντανάκλαση συναισθημάτων με την επανάληψη-ανατροφοδότηση των συναισθηματικών στοιχείων των λόγων του συμβουλευόμενου = b) η διευκρίνιση του περιεχόμενου των λεγομένων του η περίληψη των κυριοτέρων σημείων ή και συναισθημάτων του η ενθάρρυνση για να υπάρξει συνέχεια στα λεγόμενα

18 Η αυτοαποκάλυψη των δεδομένων, σκέψεων, συναισθημάτων του θεραπευτή η θεωρία άσκησε επιρροή οι εκπαιδευτικοί άσκησαν δραστηριότητες για τη διερεύνηση των συναισθημάτων των αξιών, των πεποιθήσεων των μαθητών, το συναίσθημα θεωρήθηκε ισότιμο συμπλήρωμα της γνωστικής μάθησης πλήθυναν οι συναντήσεις της τάξης κατά τις οποίες οι μαθητές επικοινωνούν ανοιχτά και με ειλικρίνεια, αναπτύχθηκαν ομάδες σεμινάρια προγράμματα παρέμβασης για τις σχέσεις, για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενισχύθηκε η συμβουλευτική στα σχολεία

19 Συμπεριφοριστική προσέγγιση = θεραπεία της συμπεριφοράς αναφέρεται στη διαδικασία επιλογής εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων παρέμβασης τα οποία είναι βασισμένα στις αρχές συμπεριφοριστικής θεωρίας Η θεωρία της μάθησης βασίζεται στις αρχές θέσεις του εμπειρισμού και υποστηρίζει ότι η κάθε συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα μάθησης η οποία σε κάθε περίπτωση υπακούει στους ίδιους τους κανόνες Η μάθηση συντελείται κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης του ατόμου με άλλα πρόσωπα οι αλληλεπιδράσεις αυτές μπορούν να προσδιοριστούν και να περιγραφούν και να αλλάξουν ώστε να παραχθούν

20 Τα επιθυμητά αποτελέσματα στη συμπεριφορά σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η μάθηση σε μια σειρά νόμων η κατανόηση των οποίων είναι καθοριστική για το σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης (κλασσική μάθηση Watson=η Μ αποτέλεσμα χωροχρονικής συνεξάρτησης ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση), (συντελεστική μάθηση Skinner =η μαθημένη συμπεριφορά αποκτάται βάση των συνεπειών της), θεωρία κοινωνικής μάθησης (Bandura =η ανθρώπινη συμπεριφορά μαθαίνεται μέσω της άμεσης ή της έμμεσης παρακολούθησης μίμησης ενός προτύπου), γνωσιακή θεωρία (η συμπεριφορά επηρεάζεται άμεσα από ορισμένα γνωστικά φαινόμενα (γνωσίες, σκέψεις, συναισθήματα-αλλάζει όταν αλλάζουν οι συσχετίσεις οι συσχετιζόμενες σκέψεις) η σκέψη

21 μεσολαβεί στην αρχική σχέση μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης ---η συμπεριφοριστική προσέγγιση στη συμβουλευτική στηρίζεται σε 6 βασικές αρχές (Dunlap & Carr, 2007; Iwata et al., 1994) Έμφαση δίνεται στις συγκεκριμένες συμπεριφορές του παιδιού και όχι σε υποθετικές υποκειμενικές ή κρυφές αιτίες Οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές αποκτώνται με τους ίδιους τρόπους μάθησης και αμυντικούς μηχανισμούς όπως οι φυσιολογικές συμπεριφορές Οι συμπεριφοριστές κάνουν χρήση των θεωριών της μάθησης για την ανάπτυξη παρεμβατικών προγραμμάτων

22 4. Οι στόχοι παρέμβασης που τίθενται κάθε φορά είναι σαφείς και απόλυτα καθορισμένοι 5. Ο θεραπευτής επιλέγει ανάλογα με την περίσταση τεχνικές παρέμβασης προκειμένου να καλύψει μοναδικές ανάγκες που έχει το κάθε άτομο 6. Η θεραπεία της συμπεριφοράς εστιάζει την προσοχή στην παρούσα συμπεριφορά και στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται Μερικές από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές παρέμβασης είναι η διαφορική ενίσχυση, η τιμωρία, η συστηματική απευαισθητοποίηση, η νευρομυική χαλάρωση η χρήση της αρχής του premack

23 Η διαφορική ενίσχυση =ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς & παράλληλα αγνόηση της δυσλειτουργικής σημαντικό εδώ είναι η εξάλειψη των παραγόντων που ενισχύουν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά και στους οποίους δεν δίνεται η δέουσα προσοχή οι ενισχυτές =κοινωνικοί συμβολικοί-ηθικοί Τιμωρία =η κάθε κατάσταση που έχει στόχο την μείωση μιας συμπεριφοράς στο μέλλον χρήση time-out, η αντιστροφή των συνεπειών, η αφαίρεση ενισχυτών Συστηματική απευαισθητοποίηση =διδασκαλία νευρομυικών τεχνικών χαλάρωσης στην παρουσία φοβικών ερεθισμάτων η σταδιακή έκθεση στα αυτά ερεθίσματα που αρχίζουν από τα λιγότερα φοβικά και προχωρούν στα περισσότερα φοβικά

24 Τεχνική του premack =πριν την ευχάριστη δραστηριότητα απαιτείται η ολοκλήρωση ενός δύσκολου έργου Γνωσιακή προσέγγιση =η συμπεριφορά είναι σε γενικές γραμμές λειτουργική & υπάρχει αλληλοεπίδραση της συμπεριφοράς, της σκέψης, και των συναισθημάτων (Reineke, Dattilio & Freeman 1996, 2006) ---τα γνωστικά σχήματα επηρεάζουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τα άτομα αντιδρούν στη γνωστική αναπαράσταση των γεγονότων στο πως δηλ. τα αντιλαμβάνονται αυτά καθ εαυτά τα γεγονότα κατά συνέπεια η βελτίωση στο επίπεδο των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς προαπαιτεί αλλαγή της γνωστικής

25 αναπαράστασης της πραγματικότητας η συμπεριφορά καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες βιολογικούς γενετικούς, διαπροσωπικούς περιβαλλοντικούς οι οποίοι αλληλεπιδρούν και λειτουργούν προστατευτικά ή εκθέτουν τα άτομα σε μεγαλύτερο κίνδυνο ---υπάρχουν διαφορές στην αντίληψη των γεγονότων και των καταστάσεων μεταξύ των παιδιών που εκδηλώνουν δυσκολίες προσαρμογής και των παιδιών που δεν εκδηλώνουν ---η αλλαγή των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και στάσεων σηματοδοτεί την αλλαγή της τρέχουσας συμπεριφοράς

26 ---η αντίδραση ενός παιδιού σε ένα γεγονός εξαρτάται από τη σημασία που του δίνει οι αντιδράσεις σε συναισθηματικό και σε πραξιακό επίπεδο στην καθημερινή ζωή επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα γεγονότα, από τον τρόπο που αντανακλώνται στη μνήμη από τις αιτιατικές αποδόσεις αυτών των γεγονότων καθώς και από γενικότερα στοιχεία όπως η αυτοαντίληψη και οι επιδιώξειςστόχοι του παιδιού αυτές οι γνωστικές διεργασίες επηρεάζονται με τη σειρά από τις υποκείμενες πεποιθήσεις που τα άτομα έχουν για τον εαυτό τους τον κόσμο και το μέλλον οι κεντρικές αυτές πεποιθήσεις γνωστές ως γνωστικά σχήματα δομούνται με ενεργητικό τρόπο στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού και καθοδηγούν

27 την αντίληψη, την ερμηνεία και την ανάλυση των εισερχομένων πληροφοριών Επομένως όταν η συμπεριφορά είναι δυσλειτουργική αυτό οφείλεται σε έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων η στην δυσλειτουργική δόμηση των πεποιθήσεων και των γνωστικών σχημάτων ---η γνωστική μειονεξία =αναφέρεται στην έλλειψη ή την ανεπάρκεια μιας λειτουργικής γνωστικής λειτουργίας ---γνωστική παραμόρφωση= αναφέρεται σε πεποιθήσεις ή σκέψεις με παράλογη ή στρεβλωμένη λογική ----για την ενίσχυση των δεξιοτήτων χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως η εκπαίδευση στην επίλυση προβλημάτων, διαχείριση άγχους, θυμού,

28 Αρνητικών συναισθημάτων, καθοδηγούμενη φαντασία, ασκήσεις αυτοελέγχου ---ο έλεγχος και η αντικατάσταση των λανθασμένων ή δυσλειτουργικών σχημάτων μέσω της διαδικασίας της γνωστικής αναδόμησης =κατά τη διαδικασία αυτή δίνεται έμφαση στην κατανόηση ανίχνευση των σκέψεων μεταξύ των γεγονότων που κινητοποιούν το άτομο των σκέψεων και των σχετικών πεποιθήσεων και των συνακόλουθων αντιδράσεων σε σωματικό συναισθηματικό και πραξιακό επίπεδο αφού το παιδί ο έφηβος μάθει σταδιακά να φέρνει στην επιφάνεια και να αναγνωρίζει τις δυσλειτουργικές σκέψεις ή πεποιθήσεις που έχει προχωρεί στον έλεγχο της ακρίβειας στην συνέχεια μαθαίνει

29 να αναπτύσσει άλλες περισσότερο λειτουργικές σκέψεις η πεποιθήσεις η ανάπτυξη εναλλακτικών σκέψεων στην αρχή γίνεται με τη βοήθεια του ειδικού αργότερα το άτομο είναι σε θέση να αναπτύξει νέες σκέψεις ή να διορθώσει τις γνωστικές του λειτουργίες Εκπαίδευση και απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων =ονομάζονται οι διακριτές μαθημένες συμπεριφορές που επιδεικνύει ένα άτομο για να επιτύχει ένα στόχο Κοινωνική επάρκεια = αξιολογικές κρίσεις των άλλων ανθρώπων για τις κοινωνικές δεξιότητες ενός ατόμου

30 Σύμφωνα με τους Sheridan & Walker 1999 = τα παιδιά πρέπει α) να μάθουν ένα εύρος κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την αλληλεπίδραση με τους άλλους & β) να μάθουν να σχετίζονται σε ένα εύρος κοινωνικών καταστάσεων με τρόπο αποδεκτό από άλλους έτσι οι κοινωνικές δεξιότητες συνιστούν μαθημένες συμπεριφορές αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους του περίγυρου που επιτρέπουν στο παιδί να αλληλεπιδρά και να λειτουργεί αποτελεσματικά σε μια ποικιλία κοινωνικών πλαισίων ---η αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων γίνεται με ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς

31 Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο είδη παρέμβασης που εστιάζουν στο παιδί = α) οι παρεμβάσεις που βασίζονται στις θεωρίες της κοινωνικής μάθησης και β) οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν γνωστικέςσυμπεριφοριστικές διαδικασίες και τεχνικές ---οι παρεμβάσεις με βάση την κοινωνικής μάθηση = 3 βήματα =α) παρουσίαση-διδασκαλία της δεξιότητας, β)προβολή της δεξιότητας μέσω ζωντανού προτύπου & γ) εφαρμογή της δεξιότητας όπου ζητείται από το παιδί να επιδείξει τη δεξιότητα αρχικά στο παιχνίδι ρόλων και αργότερα στην πραγματικότητα

32 Οι παρεμβάσεις γνωστικου-συμπεριφοριστικού τύπου =ο εκπαιδευτής μέσα από λεκτικές οδηγίες και συζήτηση παρουσιάζει στο παιδί τους συγκεκριμένους κανόνες ή τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς προκειμένου να επιδείξει μια συμπεριφορά στην συνέχεια προπονητής και παιδί επαναλαμβάνουν μαζί τα απαραίτητα βήματα στο τέλος το παιδί ασκείται μόνο του στη συγκεκριμένη συμπεριφορά ενώ ο εκπαιδευτής ανατροφοδοτεί την όλη προσπάθεια ----στην εκμάθηση επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων το παιδί διδάσκεται τη διαδικασία αξιολόγησης διαπροσωπικών προβλημάτων και διατύπωσης εναλλακτικών λειτουργικών λύσεων =

33 Συνήθως ακολουθείται η διαδικασία 6 βημάτων = Α) συζήτηση για το εφικτό της επίλυσης των περισσότερων προβληματικών κοινωνικών καταστάσεων Β) αναγνώριση των προβλημάτων Γ) παραγωγή διαφόρων εναλλακτικών λύσεων με αναφορά στις πιθανές συνέπειες τους Δ) επιλογή στρατηγικής και σχεδιασμός τρόπων εφαρμογής Ε) εφαρμογή των στρατηγικών Στ) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επανασχεδιασμός εφόσον κριθεί αναγκαίο

34 Ψυχοδυναμική προσέγγιση =ο πρώτος που σχεδίασε τεχνικές για παιδιά θεωρείται ο Hug-Hellmuth ανάπτυξη παιχνιδοθεραπείας ---αυτό ήταν απαραίτητο γιατί τα παιδιά θεωρούνται ανώριμα όσον αφορά το γνωστικό επίπεδο χαρακτηρίζονται από μια ανεπαρκή αφαιρετική σκέψη ---ο Kessler 1988 παρουσίασε μια σειρά 8 βασικών αρχών = Ο θεραπευτής θα πρέπει να αναπτύξει α) μια ζεστή φιλική σχέση με το παιδί β) να αποδεχθεί το παιδί έτσι όπως ακριβώς είναι γ) να αναπτύξει μια ατμόσφαιρα επιτρεπτότητας στη σχέση, δ) να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του παιδιού και να τα αντανακλά ε) να σέβεται την ικανότητα του να επιλύει μόνο τα προβλήματα του, στ) να επιτρέπει στο παιδί να προηγείται και στον εαυτό να ακολουθεί ζ) να μην πιέζει

35 τη θεραπεία, η) να θέτει μόνο τους αναγκαίους περιορισμούς, να θεμελιώνει τη θεραπεία στην πραγματικότητα και να θέτει το παιδί προ των ευθυνών του σε ότι αφορά τη θεραπεία ---σύμφωνα με τον Dreikurs 4 είναι οι αιτίες της προβληματικής συμπεριφοράς στα παιδιά = Α)αναζήτηση προσοχής όταν όλοι το θεωρούν ασήμαντο Β) επιδίωξη ισχύος όταν το παιδί δείχνει αποστροφή στον έλεγχο από ενηλίκους γ) εκδίκηση όταν το παιδί πιστεύει ότι το θεωρούν ασήμαντο & δ) η πλαστή αδυναμία η οποία αποτελεί τον ύστατο τρόπο του παιδιού να κερδίσει κάποια προσωπική αξία που θεωρεί ότι οι άλλοι δεν του αποδίδουν

36 Οικολογική συστηματική προσέγγιση = Christenson & Gutkin 2007 =κεντρική στις οικολογικές συστημικές προσεγγίσεις είναι η έννοια του συστήματος ως σύστημα ορίζεται πολύ γενικά «η οργανωμένη διάταξη των στοιχείων που απαρτίζουν ένα σύνολο» οποιοδήποτε πράγμα πρέπει να ορίζεται όχι με βάση το τι είναι από μόνο του αλλά με βάση το τι είναι σε σχέση με άλλα πράγματα βασικό αξίωμα είναι το ότι ένα μόριο ένας οργανισμός ένας άνθρωπος μια οικογένεια μια οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα ολόκληρη η ανθρωπότητα το σύμπαν ορίζονται ως συστήματα αυτό σημαίνει ότι οι οντότητες μπορούν να εξεταστούν με βάση αφενός τις σχέσεις ανάμεσα στα μέρη που τις αποτελούν και αφετέρου τη σχέση των μερών αυτών με το περιβάλλον

37 Σύμφωνα με την Christenson & τους συνεργάτες της το ατομο είναι ενεργά αναπτυσσόμενο σύστημα και όχι ένας στατικός οργανισμός υιοθετώντας αυτό το σκεπτικό ο Trickett υποστηρίζει ότι κάθε παρέμβαση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της οικολογικής προοπτικής αυτό σημαίνει ότι η κάθε παρέμβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το άμεσο οικολογικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το άτομο (μικροσύστημα σχολική τάξη) αλλά και τα υπόλοιπα πλαίσια τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη ή και τη λειτουργία του ατόμου (εξωσυστήματα οικογένεια και σχολείο) η που αλληλεπιδρούν με το μικροσύστημα (αλληλεπίδραση σχολείου οικογένειας)

38 Επιπρόσθετα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες κοινωνικοπολιτιστικές και ιστορικές επιδράσεις (μακροσύστημα) ---ο συνδυασμός των συστημάτων συνιστά αυτό που ο Βronfenbrenner ονομάζει οικοσύστημα --- Christenson & οι συνεργάτες της υποστηρίζουν ότι η κοινωνική συμπεριφορά βασίζεται σε δύο βασικές αρχές Α) η συμπεριφορά συντελείται στο πλαίσιο ενός συστήματος όπου η κίνηση σε ένα μέρος του συστήματος οδηγεί με βεβαιότητα σε κίνηση σε άλλα αλληλοσχετιζόμενα μέρη του συστήματος Β) το σύστημα είναι ανοιχτό σε περιβαλλοντικές επιρροές έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς μεταβολής

39 Η πλήρης κατανόηση του τρόπου όπου ένα παιδί λειτουργεί σε ένα μικροσύστημα όπως είναι η σχολική τάξη προυποθέτει ότι θα εξεταστούν τόσο το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το μικροσύστημα δηλ. το σχολείο όσο και τα άλλα πλαίσια που το επηρεάζουν δηλ. η οικογένεια η ομάδα των συνομηλίκων η κοινωνία ο πολιτισμός και η ιστορία με άλλα λόγια το συστημικό οικολογικό μοντέλο υποστηρίζει ότι μεταξύ ατόμου και του περιβάλλοντος υπάρχει μια διαρκής διαπραγμάτευση και αλληλεπίδραση και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοηθεί το ένα χωρίς το άλλο ---η αλληλεπίδραση του ατόμου και του περιβάλλοντος είναι κάτι περισσότερο και ποιοτικά διαφορετικό

40 Με δεδομένο ότι το σχολείο συνιστά ένα σύστημα δίνεται έμφαση στο υποσυστήματα εκπαιδευτικός-μαθητής, μαθητής-μαθητής, εκπαιδευτικός-εκπαιδευτικός, και γονείςεκπαιδευτικός-μαθητής ---έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες στρατηγικές για την παρέμβαση στο πλαίσιο του σχολείου και της σχολικής τάξης [π.χ. αλλαγή της στάσης του εκπαιδευτικού κατά την εκδήλωση μίας δυσκολίας ώστε να συμμεταβληθεί η συμπεριφορά του μαθητή] οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι =η αναπλαισίωση (διαφορετική ερμηνεία της συμπεριφοράς), εύρεση & τονισμός του θετικού στοιχείου σε μια αρνητική συμπεριφορά, η χρήση θετικών σχολίων

41 Ο εντοπισμός και η αποφυγή διπλών μηνυμάτων, η αποφυγή δημιουργίας αποδιοπομπαίων τράγων Βραχείες παρεμβάσεις =είναι χρονικά περιορισμένες έχουν σαφείς & απόλυτα συγκεκριμένους στόχους απαιτούν συλλογή λιγότερων στοιχείων για την προσωπικότητα & το ιστορικό του συμβουλευόμενου τα οποία μάλιστα αφορούν άμεσα το παρόν πρόβλημα και ζητούν από τον συμβουλευόμενο να αναλάβει ενεργό ρόλο ---παράλληλα υιοθετείται μια πιο οικολογική και συνεργατική φιλοσοφία καθ οσον κινητοποιούνται γονείς, εκπαιδευτικοί και όσοι άλλοι μπορούν να προσφέρουν βοήθεια

42 Βασίζονται σε ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις οι πιο συνήθεις από τις οποίες είναι η συμπεριφοριστική, η γνωσιακή-συμπεριφορική η συστηματική εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες ---ο χρόνος που διαρκεί μία βραχεία παρέμβαση κυμαίνεται από 6 έως 10 συναντήσεις ---μία βραχεία ψυχοθεραπεία μπορεί να αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: α) Αποσαφήνιση του προβλήματος β) περιγραφή των λύσεων που έχουν ήδη δοκιμαστεί, γ) περιγραφή των εξαιρέσεων του προβλήματος, δ)ορισμός των στόχων σε συνεργασία με τον συμβουλευόμενο

43 Επιπλέον πρέπει να ακολουθείται ενίσχυση των θετικών αποτελεσμάτων π.χ. «στον επόμενο τρίμηνο να έχω 8 στην γλώσσα είναι πιο κατάλληλος βαθμός» Ε) αξιολόγηση της στάσης του συμβουλευόμενου απέναντι το πρόβλημα στα αίτια και στη λύση Παιχνιδιοθεραπεία =η λειτουργία του παιχνιδιού και η σημασία του στην ανάπτυξη του ατόμου είναι ιδιαίτερα σημαντικές Hunt 2006 =το παιχνίδι επιτελεί 4 βασικούς ρόλους Α) κατανόηση του κόσμου από το παιδί Β)στην κατανόηση και κατάκτηση πλευρών της ταυτότητας

44 Γ) ανάπτυξη της σκέψης και της φαντασίας ως ισχυρή συμβολική διαδικασία Δ) στην κατανόηση του πολύπλοκου φάσματος των σχέσεων μετα πράγματα και κυρίως με τα άλλα πρόσωπα Οι Verenika, Harris & Lysaght 2003 συνέλαβαν τοπαιχνίδι ωε μία γνωστική δεξιότητα που έχει τεθεί στην υπηρεσία της ανάπτυξης Κατ αυτούς είναι ένας παιδικός τρόπος σκέψης για τις δύσκολες εμπειρίες και για την απόκτηση της αίσθησης ελέγχου Piaget =περιγράφει το αισθησιοκινητικό, 0-18 το συμβολικό 18-7 ετών & το συνεργατικό

45 Vygotsky =την κοινωνική λειτουργία του παιχνιδιού υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις ενηλίκων και παιδιών καθώς και των παιδιών μεταξύ τους αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, θέτουν τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και καθοδηγούν την εξέλιξη της φαντασίας την κατάκτηση της γλώσσας και την επίλυση προβλημάτων Αξιολόγηση μέσω παιχνιδιού =εξαιρετική εναλλακτική λύση για τον έλεγχο δεξιοτήτων και πλευρών ανάπτυξης όταν κάτι τέτοιο είναι δύσκολο με σταθμισμένα τεστ ή ερωτηματολόγια

46 Η αξιολόγηση μέσω παιχνιδιού είναι κατάλληλη για παιδιά που δύσκολα μπορούν να υποβληθούν σε σταθμισμένη διαδικασία λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς ---είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της γνωστικής, συναισθηματικής, πραξιακής εξέλιξης, για τις οποίες δεν υπάρχουν αξιόπιστοι τρόποι μέτρησης π.χ. ικανότητα για συμβολοποίηση, αλληλεπίδραση γονέων-παιδιού, κοινωνικές δεξιότητες, κινητικές δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, οι τρόποι αντιμετώπισης πιεστικών καταστάσεων ---ειδική χρήση παιχνιδιού που μπορεί να οδηγήσει στην διαπίστωση κακοποίησης μέσω ζωγραφικής και αναφοράς σε πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος

47 Η χρήση του παιχνιδιού ως θεραπευτικού μέσου = Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Α) την τροποποίηση συναισθηματικών πλευρών της ανάπτυξης Β) ενίσχυση της ανάπτυξης σε παιδιά με ΕΙΑ, γ) την ενίσχυση της ανάπτυξης των γνωστικών λειτουργιών ακόμη και στο πλαίσιο του σχολείου ως εκπαιδευτική δραστηριότητα Δ) βελτίωση των σχέσεων γονέων-παιδιού, ε)ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων & στ) αλλαγή των στάσεων που συνδέονται με τις διαφυλικές σχέσεις την επιθετικότητα τη συνεργασία

48 Στην κλασσική ψυχαναλυτική παιγνιοθεραπεία το παιχνίδι λειτουργεί ως μέσο επαφής με το παιδί ως μέσο παρατήρησης & άντλησης πληροφοριών και ως τεχνική προώθησης της επικοινωνίας μέσω της ερμηνείας Η προσωποκεντρική παιγνιοθεραπεία βασίζεται στις απόψεις του Rogers =ανάπτυξη ζεστής φιλικής και ανεκτικής σχέσης ο βαθύς σεβασμός στις ικανότητες του παιδιού και η αποδοχή της πρωτοβουλίας του Η κατευθυνόμενη παιγνιοθεραπεία γίνεται χρήση κουκλών ή οικογενειακών φιγούρων, κατευθυνόμενα παιχνίδια φαντασίας σχέδιο και σωματικές ασκήσεις

49 Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην παρουσία των παιδιών στις συνεδρίες που γίνονται με την οικογένεια π.χ. ο θεραπευτής μπορεί να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη γνώμη για την οικογένεια με την παρουσία αυτών τουλάχιστον στις αρχικές συνεδρίες, επίσης τα παιδιά προσφέρουν μια διαφορετική οπτική γωνία των πραγμάτων, προβάλλουν νέους, διεισδυτικούς και αποκαλυπτικούς τρόπους επικοινωνίας της οικογένειας από την άλλη πλευρά όμως τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύονται από πληροφορίες και ενέργειες οι οποίες θα ήταν επιβαρυντικές

50 Στην περίπτωση που σύμβουλος θεραπευτής αποφασίσει να συμπεριλάβει το παιδί στις συνεδρίες θα πρέπει = Χώρος =να είναι σχεδιασμένος για παιδιά και γονείςενήλικες μαζί (δυνατότητα τροποποιήσεων) ο ιδανικός χώρος έχει 4 περιοχές περιοχή για παρατήρηση, για συζήτηση, για διάλειμμα και για παιχνίδι (ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται τη χρήση των παιχνιδιών δεν θα πρέπει να είναι επικίνδυνα αλλά θα πρέπει να προσφέρονται για ενεργητικό και δημιουργικό παιχνίδι Όταν το παιχνίδι χρησιμοποιείται από την θεραπευτική του πλευρά =

51 Στην ψυχαναλυτική προσέγγιση ο θεραπευτής μπορεί να δώσει στο παιδί υλικά και να του ζητήσει να κάνει οτιδήποτε του αρέσει Το κατευθυνόμενο παιχνίδι χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά και καθοδηγείται σαφώς από τον θεραπευτή [π.χ μπορεί να του ζητήσει να ζωγραφίσει την οικογένεια του η να του ζητήσει να αναπαραστήσει μια συγκεκριμένη στιγμή και να παίξει ένα ρόλο μέσα σε αυτήν----- Εσύ είσαι ο μπαμπάς και ο αδελφός σου και η μαμά κάθεστε στο τραπέζι η μαμά σου μόλις ήρθε από τη δουλειά, παίξτε ένα σκετσάκι για το τι θα γινόταν αν η μαμά σου και ο μπαμπάς σου είχαν ακριβώς τη σχέση που θα ήθελε η μαμά σου

52 Το φανταστικό παιχνίδι συνδέεται με τις φαντασιώσεις του παιδιού ενώ το πραγματικό παιχνίδι αναπαριστά τις ενέργειες και τα συναισθήματα πραγματικών ανθρώπων όπως είναι στο παρόν ή όπως ρεαλιστικά μπορούν να είναι στο μέλλον [π.χ. πατέρα κάντε την κόρη σας και εσείς μητέρα τον γιατρό δείξτε μας τι συμβαίνει κατά την επίσκεψη στο ιατρείο που έχετε κανονίσει για την επόμενη εβδομάδα] Το κατευθυνόμενο παιχνίδι μπορεί να θίγει τα ζητήματα που αφορούν την οικογένεια στο βαθμό που κάθε φορά είναι χρήσιμο για τα μέλη της

53 Το πραγματικό παιχνίδι παρέχει σαφείς πληροφορίες για την καθημερινή ζωή Το παιχνίδι ρόλων συγκεντρώνει και τα τρία αυτά στοιχεία Παρά το γεγονός ότι τα μέλη της οικογένειας δεν δέχονται ευχάριστα ο ένας τον άλλο και να αναπαριστούν με ειλικρίνεια την καθημερινή τους ζωή αυτό δίνει την δυνατότητα όμως να επανεξετάσουν τη δική τους συμπεριφορά βλέποντας την επίδραση που αυτές έχουν στην υπόλοιπη οικογένειας

54 Τέλος Ενότητας

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οδηγητική Συμβουλευτική. Γωγώ Κουμουνδούρου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, MSc, Phd

Εισαγωγή στην Οδηγητική Συμβουλευτική. Γωγώ Κουμουνδούρου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, MSc, Phd Εισαγωγή στην Οδηγητική Συμβουλευτική Γωγώ Κουμουνδούρου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, MSc, Phd gkoumoun@ppp.uoa.gr Ατομική Ψυχολογία (Alfred Adler) Page 2 (Διαδικασία) (ΣΤΟΧΟΙ) Ενόραση Συνδιαλεκτική (Berne)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1

MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1 MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ψυχοδυναμική προσέγγιση Η συμπεριφορική προσέγγιση P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριστικές απόψεις για τη μάθηση. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Συμπεριφοριστικές απόψεις για τη μάθηση. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Συμπεριφοριστικές απόψεις για τη μάθηση Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου http://www.youtube.com/watch?v=xt0ucxorpqe&feature=related Watson Ηιστορίαμετιςτρεις εκπαιδευόμενες δασκάλες ειδικής αγωγής Ποια τρία γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D.

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Μάθημα 5 ο Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες Κοινωνική μάθηση (Bandura) Κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επεξεργασία και ερμηνεία αξιολογικών δεδομένων του μαθητή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επεξεργασία και ερμηνεία αξιολογικών δεδομένων του μαθητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επεξεργασία και ερμηνεία αξιολογικών δεδομένων του μαθητή Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Τα τεστ ως τεχνική αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ψυχολογία Κινήτρων ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ABRAHAM MASLOW Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Ηβραχείαςµορφής Συµβουλευτική διαδικασία Η εφαρµογή του Γνωσιακού-Συµπερι φοριστικού µοντέλου ψυχοθεραπείας στη διακοπή του καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Το διαθεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 6: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή

Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή Ενότητα 8 η : Η σημασία της ποιότητας της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση Ενότητα # 1.2: Η προοπτική των βασικών αρχών της φύσης των Φυσικών Επιστημών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: IV Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η υφιστάμενη κατάσταση καταπίεση από τον κοινωνικό τους περίγυρο απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος Όλο και περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Σχολές σκέψης στην ψυχολογία V Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 7 Α: Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: V

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 7 Α: Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: V ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Θεματική Ενότητα 7 Α: Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: V Θεματική Ενότητα 7 Α Στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στη σχολή σκέψης των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μυρτώ Λεμονούδη και Έλλη Κουβαράκη MSc Κλινική Ψυχολογία Παν/μίου Αθηνών -Ψυχοθεραπεύτριες Επόπτης: Γιώργος Ευσταθίου Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Παν/μίου Αθηνών-Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 4: Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 9: Ομάδες Αναφοράς και Διάγνωση- Καταγραφή Αναγκών

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 9: Ομάδες Αναφοράς και Διάγνωση- Καταγραφή Αναγκών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Ζητήματα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με Στόχο την Ανάπτυξη και Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 3: Θεωρίες-μοντέλα κοινωνικοποίησης Αναστασία Κεσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες.

Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες. Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες. Οι διάφορες θεωρίες προσωπικότητας προσπαθούν να απαντήσουν και να ερμηνεύσουν τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Πώς είναι τα άτομα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 11: Κριτικός Στοχασμός και Ενδυνάμωση Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 06: Σκοποί και Στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης Βασικές παραδοχές : Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι ανίκανοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου Η ψυχική ζωή του παιδιού οικοδομείται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς Άλλους, τη μητέρα και τον πατέρα αρχικά και το ευρύτερο περιβάλλον στη συνέχεια. Μέσα από αυτήν τη συναισθηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 2: Προσωπικά Χαρακτηριστικά Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Αντιπαράθεση φύσης ανατροφής η ανάπτυξη είναι προκαθορισμένη κατά την γέννηση από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Συναισθήματα Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα;

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τα κύρια συμπτώματα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι η εκδήλωση συμπτωμάτων απροσεξίας, υπερκινητικότητας και/ή παρορμητικότητας σε βαθμό δυσανάλογο

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ψυχολογικής Προετοιμασίας: Θεωρία, έννοιες και εφαρμογές. Νεκτάριος Α. Σταύρου Αθλητικός Ψυχολόγος

Προγράμματα Ψυχολογικής Προετοιμασίας: Θεωρία, έννοιες και εφαρμογές. Νεκτάριος Α. Σταύρου Αθλητικός Ψυχολόγος Προγράμματα Ψυχολογικής Προετοιμασίας: Θεωρία, έννοιες και εφαρμογές Νεκτάριος Α. Σταύρου Αθλητικός Ψυχολόγος Εισαγωγή Στο πλαίσιο του σύγχρονου αθλητισμού, τόσο οι προπονητές, όσο και οι αθλητές, αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρούσεις μεταξύ συνομηλίκων στο σχολικό πλαίσιο. Προτάσεις ερμηνείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης

Συγκρούσεις μεταξύ συνομηλίκων στο σχολικό πλαίσιο. Προτάσεις ερμηνείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης Συγκρούσεις μεταξύ συνομηλίκων στο σχολικό πλαίσιο. Προτάσεις ερμηνείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 10 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Μπορούμε να. Θετικό Τρόπο με τα. Αλληλεπιδράσουμε με. Παιδιά μας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Πώς Μπορούμε να. Θετικό Τρόπο με τα. Αλληλεπιδράσουμε με. Παιδιά μας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πώς Μπορούμε να Αλληλεπιδράσουμε με Θετικό Τρόπο με τα Παιδιά μας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Η Σχέση Γονέα Παιδιού Αν ένα παιδί μεγαλώνει με επικρίσεις, μαθαίνει να καταδικάζει.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9 Περιεχόμενα Προλογικό Σημείωμα 9 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Εισαγωγή 14 1.2 Τα βασικά δεδομένα των Μαθηματικών και οι γνωστικές απαιτήσεις της κατανόησης, απομνημόνευσης και λειτουργικής χρήσης τους 17 1.2.1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Η οικογένεια είναι το κατ εξοχήν περιβάλλον στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται το παιδί. Αντιλαμβάνεται λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης.

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης. The Jobbies 1ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Project Β τριμήνου 2013-201 «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα Βάκουλης Παναγιώτης Δοξάκης Δημήτρης Δρούγκας Στάθης Καρβουνίδης Χάρης Η επιρροή που ασκούν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παιδαγωγική και κοινωνική υπόσταση της αξιολόγησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παιδαγωγική και κοινωνική υπόσταση της αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παιδαγωγική και κοινωνική υπόσταση της αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται με ορισμένες τεχνικές οι οποίες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ Η ελληνική έκδοση του IPT Απαρτιωτική Ψυχολογική Θεραπεία για Σχιζοφρενείς Κ. Ευθυμίου & Σ. Ρακιτζή Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Πολιτισμική επίγνωση Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση Πολιτισμική επάρκεια Πολιτισμική ενδυνάμωση Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση Παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ=συνεξετάζω με κάποιον το πρόβλημα του και

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Συμπεριφορά Καταναλωτή. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Συμπεριφορά Καταναλωτή. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 5: Συμπεριφορά Καταναλωτή Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης γυναίκας µε Υποχονδρίαση και Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή και στοιχεία Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής Προσωπικότητας 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος. Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος. Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τίτλος Μαθήματος: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι Ενότητα: Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ L. S. Vygotsky Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω:

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω: Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής Διάλεξη 1 Θετική Ανάπτυξη μέσω της Φυσικής Αγωγής και του Παιδικού Αθλητισμού Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης Τι εννοούμε με τον όρο Θετική Ανάπτυξη Φυσική Αγωγή, Παιδικός Αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΓΓΕΝΗΣ Η ΕΠΙΚΤΗΤΗ; Η επιθετικότητα είναι η πιο κοινή συναισθηματική αντίδραση του νηπίου. Διαφορετικές απόψεις έχουν διατυπωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ψυχολογία Κινήτρων ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ CARL-ROGERS Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ 1 Θετική συμβολή της Πρώιμης Παρέμβασης: ως προς τους γονείς1 Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά: Με τη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ρώσσιος Χρήστος Συναίσθηµα: Είναι µια σύνθετη συγκινησιακή κατάσταση (περιλαµβάνει και σωµατικές αντιδράσεις και γνώσεις) που αποδίδει και

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Νοημοσύνη; Ικανότητα διεκπεραίωσης γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, αντίληψη, μάθηση, αφαιρετική σκέψη, ομιλία, κλπ.) Αξιολογείται

Διαβάστε περισσότερα