Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 8: Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 8: Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής"

Transcript

1 Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 8: Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 230 είδη ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών & εφήβων Παρέμβαση = η εισαγωγή μιας αλλαγής η κάποιου νέου στοιχείου σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση μεταξύ ενός ενηλίκου (γονέα, εκπαιδευτικού, ειδικού) και ενός παιδιού με στόχο την βελτίωση της ---οι παρεμβάσεις είναι δυνατόν να στοχεύουν στην μεταβολή εσωτερικών καταστάσεων ή έκδηλων συμπεριφορών ---η διαδικασία παρέμβασης συχνά δεν αφορά το ίδιο το παιδί μπορεί να αφορά του σημαντικούς άλλους ή τους φορείς παρέμβασης ανάλογα με το είδος & την φύση του προβλήματος

5 ---για τη διαχείριση & την αντιμετώπιση των προβλημάτων έχουν αναπτυχθεί ποικίλες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις τις οποίες ο Sandoval 93 ταξινομεί σε 3 βασικές κατηγορίες = Α) παρεμβάσεις που έχουν στόχο την τροποποίηση στοιχείων της συμπεριφοράς εντός του σχολείου ή της τάξης Β) οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την αλλαγή της αυτοεκτίμησης & κατανόησης του εαυτού από το ίδιο το παιδί Γ) παρεμβάσεις που έχουν στόχο την αλλαγή του περιβάλλοντος ή του συστήματος μέσα στο οποίο το παιδί πρέπει να λειτουργήσει

6 = ανθρωπιστικές φροϋδικές ή αντλεριανές επιδράσεις =συμπεριφορική επίδραση ---τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα έχουμε επιδράσεις της οικολογικής και γνωσιοσυμπεριφορικής θεωρίας καθώς και επιδράσεις από προγράμματα ψυχικής υγείας, εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως και προγραμμάτων κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής & επίλυσης προβλημάτων ---σύμφωνα με τον Larroque & Hendren το σχολείο αποτελεί το καλύτερο πλαίσιο για την εφαρμογή των προγραμμάτων γιατί =

7 Α) σχεδόν όλα τα παιδιά & οι έφηβοι παρακολουθούν το σχολείο το οποίο είναι ένα ισχυρό κοινωνικό & εκπαιδευτικό πλαίσιο Β) συμβάλλει τα μέγιστα στην οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης Γ) εξασφαλίζει τη συνεργασία και βοήθεια των εκπαιδευτικών των συμμαθητών και των γονέων Δ) οι παρεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε βάθος χρόνου & έχουν σημαντική σταθερότητα

8 Η παρέμβαση μπορεί να είναι ομαδική ή ατομική ---η ομαδική παρέμβαση αποσκοπεί συνήθως στην τροποποίηση συγκεκριμένων μορφών συμπεριφοράς τη βελτίωση του εκπαιδευτικού κλίματος ή την παροχή ευκαιριών & τη διαμόρφωση μοντέλων υγιούς συμπεριφοράς των παιδιών ---η ατομική παρέμβαση από την άλλη πλευρά επιδιώκει συνήθως την ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος & της αυτοαποτελεσματικότητας, την επίλυση συγκρούσεων και την βελτίωση στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων που τα παιδιά αντιμετωπίζουν καθημερινά

9 Ο Hughes αναφέρει 3 προσεγγίσεις οι οποίες έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων Α) η εκπαίδευση γονέων σε ζητήματα που αφορούν προβλήματα διαγωγής (θεωρία κοινωνικής μάθησης)-οι γονείς διδάσκονται πώς να θέτουν τα σαφή όρια και κανόνες διδασκαλία γενικότερων αρχών ανατροφής παιδιών) Β) παρέμβαση γνωσιακής κατεύθυνσης για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης Γ) συμπεριφοριστική-γνωσιακή θεραπεία για τις αγχώδεις διαταραχές

10 Kendall 1994 = έχει δημοσιεύσει εγχειρίδιο αντιμετώπισης αγχωδών διαταραχών παιδιών και εφήβων ατομικές συνεδρίες & με 4 ομάδες δεξιοτήτων =αναγνώριση αισθημάτων, εντοπισμός δυσλειτουργία γνωσιακών πεποιθήσεων, σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης των ΣΑΚ, αυτοαξιολόγηση & αυτοενίσχυση Ανθρωπιστική προσέγγιση = Rogers =κάθε οργανισμός έχει μία τέτοια τάση να αναπτύσσει τις ικανότητες του με τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται η διατήρηση και η πρόοδος του

11 Στόχος κάθε ανθρώπου είναι να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνικοποίηση αλλά και την ανεξαρτησία και ενσωμάτωση του γίγνεσθαι η διαδικασία όλων των παραπάνω είναι η αυτοεκπλήρωση η αυτοπραγμάτωση ---σύμφωνα με την θεωρία αυτή κάθε παιδί έχει ανάγκη να γίνεται σεβαστό από άλλους και να βιώνει ικανοποίηση των αναγκών του τα παιδιά που έχουν την αυτή μεταχείριση αποκτούν μια σημαντική αίσθηση αυταξίας σε αντίθετη περίπτωση αρχίζουν να αμφισβητούν τα εσωτερικά συναισθήματα και τις σκέψεις τους ως μη αληθή ή γνήσια και τείνουν να ενεργούν έτσι ώστε να ικανοποιούν τους σημαντικούς άλλους & όχι τις προσωπικές τους ανάγκες εμφάνιση δυσλειτουργικών ΣΠ

12 Ο Rogers =αναγνωρίζουν τη σημασία του προσώπου στις ανθρώπινες σχέσεις Το πρόσωπο μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά και να λειτουργήσει αποτελεσματικά όταν του δοθούν σεβασμός και η αποδοχή που του/ς αξίζει ως ανθρώπινη ύπαρξη και όχι οι εσωτερικές ή οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται πάνω του και καθορίζουν τη συμπεριφορά του--- Η θεωρία αυτή ονομάζεται φαινομενολογική γιατί υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο τα πράγματα με τον δικό του τρόπο - ο μεταβαλλόμενος αυτός κόσμος των εμπειριών είναι το λεγόμενο φαινομενολογικό πεδίο

13 Οι άνθρωποι με υγιή αισθήματα του εαυτού συμβολοποιούν τις εμπειρίες ως προσωπικές και βιώνουν τα συναισθήματα τους χωρίς ανησυχία κατανοούν ότι τα συναισθήματα τους πηγάζουν από τους ίδιους και δεν κατηγορούν τους άλλους γι αυτά που αισθάνονται με τον τρόπο αυτό βάζουν τα θεμέλια για υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους ---όταν οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους τότε αυτά αναπτύσσουν μια υγιή αίσθηση του εαυτού τους συχνά όμως οι γονείς θέτουν όρους και απαιτούν από τα παιδιά τους να εκπληρώσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να τους προσφέρουν την αποδοχή και την αγάπη τους

14 Έτσι τα παιδιά εισπράττουν το μήνυμα ότι πρέπει να ενεργούν και να υπάρχουν για συγκεκριμένους τρόπους για να κερδίσουν την αγάπη των γονέων τους άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ελεύθερα με βάση τις δικές τους ανάγκες -- το γεγονός αυτό προκαλεί σύγκρουση μεταξύ της αυτοαντίληψης του παιδιού και της εσωτερικής του εμπειρίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια συγκεχυμένη και αλληλοσυγκρουόμενη αίσθηση εαυτού η οποία δεν επιτρέπει στο παιδί να είναι ανοιχτό σε εμπειρίες να αποδέχεται τα ευχάριστα αλλά και τα δυσάρεστα συναισθήματα, να κάνει ελεύθερα τις επιλογές του και να είναι δημιουργικό

15 Όταν ένα παιδί βιώσει την ασυμφωνία αυτή ανάμεσα στην εμπειρία και την εικόνα του εαυτού αισθάνεται και το άγχος που τη συνοδεύει επιστρατεύει ποικίλες άμυνες όπως διαστρέβλωση της αντίληψης και η άρνηση ---η ασυμφωνία μειώνεται = α) εάν το παιδί μειώσει τις απαιτήσεις που θέτει για τον εαυτό του β) να αυξήσει την αίσθηση της αυταξίας του μέσω μιας σχέσης με κάποιον άλλο άνθρωπο η οποία χαρακτηρίζεται από την άνευ όρων αποδοχή Ο εαυτός και ο ιδανικός εαυτός ο οποίος συμπίπτει με την εικόνα που το άτομο θα ήθελε να κατακτήσει είναι οι σημαντικές έννοιες στην θεωρία του Rogers

16 Η ενσυναίσθητη ικανότητα = είναι η ικανότητα του ειδικού να καταλαβαίνει τον κόσμο του συμβουλευόμενου το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του άλλου με άλλα λόγια ο ειδικός θα πρέπει να είναι ικανός ανοιχτός διαθέσιμος στην επικοινωνία και στα συναισθήματα του συμβολευόμενου χωρίς να κατακλύζεται από τα δικά του πρόσκαιρα ή μονιμότερα συναισθήματα προκαταλήψεις στερεότυπα, γενικεύσεις ταξικές & πολιτισμικές διακρίσεις ---η χωρίς όρους θετική αναγνώριση αναφέρεται στο σεβασμό και στην αποδοχή του συμβουλευόμενου από τον ειδικό χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός

17 Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τον εαυτό του να μεταβάλει τη σκέψη και τη συμπεριφορά του, να ενισχύσει την αυτοεικόνα του και να καθοδηγήσει τον εαυτό του μέσα από την ζωγραφική, το παιχνίδι, τη διήγηση ιστοριών ο ειδικός μπορεί να δώσει την δυνατότητα έκφρασης των συναισθημάτων στον παιδί ---πέραν του παιχνιδιού υπάρχουν και άλλες τεχνικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην συμβουλευτική θεραπευτική σχέση = a) αντανάκλαση συναισθημάτων με την επανάληψη-ανατροφοδότηση των συναισθηματικών στοιχείων των λόγων του συμβουλευόμενου = b) η διευκρίνιση του περιεχόμενου των λεγομένων του η περίληψη των κυριοτέρων σημείων ή και συναισθημάτων του η ενθάρρυνση για να υπάρξει συνέχεια στα λεγόμενα

18 Η αυτοαποκάλυψη των δεδομένων, σκέψεων, συναισθημάτων του θεραπευτή η θεωρία άσκησε επιρροή οι εκπαιδευτικοί άσκησαν δραστηριότητες για τη διερεύνηση των συναισθημάτων των αξιών, των πεποιθήσεων των μαθητών, το συναίσθημα θεωρήθηκε ισότιμο συμπλήρωμα της γνωστικής μάθησης πλήθυναν οι συναντήσεις της τάξης κατά τις οποίες οι μαθητές επικοινωνούν ανοιχτά και με ειλικρίνεια, αναπτύχθηκαν ομάδες σεμινάρια προγράμματα παρέμβασης για τις σχέσεις, για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενισχύθηκε η συμβουλευτική στα σχολεία

19 Συμπεριφοριστική προσέγγιση = θεραπεία της συμπεριφοράς αναφέρεται στη διαδικασία επιλογής εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων παρέμβασης τα οποία είναι βασισμένα στις αρχές συμπεριφοριστικής θεωρίας Η θεωρία της μάθησης βασίζεται στις αρχές θέσεις του εμπειρισμού και υποστηρίζει ότι η κάθε συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα μάθησης η οποία σε κάθε περίπτωση υπακούει στους ίδιους τους κανόνες Η μάθηση συντελείται κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης του ατόμου με άλλα πρόσωπα οι αλληλεπιδράσεις αυτές μπορούν να προσδιοριστούν και να περιγραφούν και να αλλάξουν ώστε να παραχθούν

20 Τα επιθυμητά αποτελέσματα στη συμπεριφορά σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η μάθηση σε μια σειρά νόμων η κατανόηση των οποίων είναι καθοριστική για το σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης (κλασσική μάθηση Watson=η Μ αποτέλεσμα χωροχρονικής συνεξάρτησης ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση), (συντελεστική μάθηση Skinner =η μαθημένη συμπεριφορά αποκτάται βάση των συνεπειών της), θεωρία κοινωνικής μάθησης (Bandura =η ανθρώπινη συμπεριφορά μαθαίνεται μέσω της άμεσης ή της έμμεσης παρακολούθησης μίμησης ενός προτύπου), γνωσιακή θεωρία (η συμπεριφορά επηρεάζεται άμεσα από ορισμένα γνωστικά φαινόμενα (γνωσίες, σκέψεις, συναισθήματα-αλλάζει όταν αλλάζουν οι συσχετίσεις οι συσχετιζόμενες σκέψεις) η σκέψη

21 μεσολαβεί στην αρχική σχέση μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης ---η συμπεριφοριστική προσέγγιση στη συμβουλευτική στηρίζεται σε 6 βασικές αρχές (Dunlap & Carr, 2007; Iwata et al., 1994) Έμφαση δίνεται στις συγκεκριμένες συμπεριφορές του παιδιού και όχι σε υποθετικές υποκειμενικές ή κρυφές αιτίες Οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές αποκτώνται με τους ίδιους τρόπους μάθησης και αμυντικούς μηχανισμούς όπως οι φυσιολογικές συμπεριφορές Οι συμπεριφοριστές κάνουν χρήση των θεωριών της μάθησης για την ανάπτυξη παρεμβατικών προγραμμάτων

22 4. Οι στόχοι παρέμβασης που τίθενται κάθε φορά είναι σαφείς και απόλυτα καθορισμένοι 5. Ο θεραπευτής επιλέγει ανάλογα με την περίσταση τεχνικές παρέμβασης προκειμένου να καλύψει μοναδικές ανάγκες που έχει το κάθε άτομο 6. Η θεραπεία της συμπεριφοράς εστιάζει την προσοχή στην παρούσα συμπεριφορά και στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται Μερικές από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές παρέμβασης είναι η διαφορική ενίσχυση, η τιμωρία, η συστηματική απευαισθητοποίηση, η νευρομυική χαλάρωση η χρήση της αρχής του premack

23 Η διαφορική ενίσχυση =ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς & παράλληλα αγνόηση της δυσλειτουργικής σημαντικό εδώ είναι η εξάλειψη των παραγόντων που ενισχύουν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά και στους οποίους δεν δίνεται η δέουσα προσοχή οι ενισχυτές =κοινωνικοί συμβολικοί-ηθικοί Τιμωρία =η κάθε κατάσταση που έχει στόχο την μείωση μιας συμπεριφοράς στο μέλλον χρήση time-out, η αντιστροφή των συνεπειών, η αφαίρεση ενισχυτών Συστηματική απευαισθητοποίηση =διδασκαλία νευρομυικών τεχνικών χαλάρωσης στην παρουσία φοβικών ερεθισμάτων η σταδιακή έκθεση στα αυτά ερεθίσματα που αρχίζουν από τα λιγότερα φοβικά και προχωρούν στα περισσότερα φοβικά

24 Τεχνική του premack =πριν την ευχάριστη δραστηριότητα απαιτείται η ολοκλήρωση ενός δύσκολου έργου Γνωσιακή προσέγγιση =η συμπεριφορά είναι σε γενικές γραμμές λειτουργική & υπάρχει αλληλοεπίδραση της συμπεριφοράς, της σκέψης, και των συναισθημάτων (Reineke, Dattilio & Freeman 1996, 2006) ---τα γνωστικά σχήματα επηρεάζουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τα άτομα αντιδρούν στη γνωστική αναπαράσταση των γεγονότων στο πως δηλ. τα αντιλαμβάνονται αυτά καθ εαυτά τα γεγονότα κατά συνέπεια η βελτίωση στο επίπεδο των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς προαπαιτεί αλλαγή της γνωστικής

25 αναπαράστασης της πραγματικότητας η συμπεριφορά καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες βιολογικούς γενετικούς, διαπροσωπικούς περιβαλλοντικούς οι οποίοι αλληλεπιδρούν και λειτουργούν προστατευτικά ή εκθέτουν τα άτομα σε μεγαλύτερο κίνδυνο ---υπάρχουν διαφορές στην αντίληψη των γεγονότων και των καταστάσεων μεταξύ των παιδιών που εκδηλώνουν δυσκολίες προσαρμογής και των παιδιών που δεν εκδηλώνουν ---η αλλαγή των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και στάσεων σηματοδοτεί την αλλαγή της τρέχουσας συμπεριφοράς

26 ---η αντίδραση ενός παιδιού σε ένα γεγονός εξαρτάται από τη σημασία που του δίνει οι αντιδράσεις σε συναισθηματικό και σε πραξιακό επίπεδο στην καθημερινή ζωή επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα γεγονότα, από τον τρόπο που αντανακλώνται στη μνήμη από τις αιτιατικές αποδόσεις αυτών των γεγονότων καθώς και από γενικότερα στοιχεία όπως η αυτοαντίληψη και οι επιδιώξειςστόχοι του παιδιού αυτές οι γνωστικές διεργασίες επηρεάζονται με τη σειρά από τις υποκείμενες πεποιθήσεις που τα άτομα έχουν για τον εαυτό τους τον κόσμο και το μέλλον οι κεντρικές αυτές πεποιθήσεις γνωστές ως γνωστικά σχήματα δομούνται με ενεργητικό τρόπο στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού και καθοδηγούν

27 την αντίληψη, την ερμηνεία και την ανάλυση των εισερχομένων πληροφοριών Επομένως όταν η συμπεριφορά είναι δυσλειτουργική αυτό οφείλεται σε έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων η στην δυσλειτουργική δόμηση των πεποιθήσεων και των γνωστικών σχημάτων ---η γνωστική μειονεξία =αναφέρεται στην έλλειψη ή την ανεπάρκεια μιας λειτουργικής γνωστικής λειτουργίας ---γνωστική παραμόρφωση= αναφέρεται σε πεποιθήσεις ή σκέψεις με παράλογη ή στρεβλωμένη λογική ----για την ενίσχυση των δεξιοτήτων χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως η εκπαίδευση στην επίλυση προβλημάτων, διαχείριση άγχους, θυμού,

28 Αρνητικών συναισθημάτων, καθοδηγούμενη φαντασία, ασκήσεις αυτοελέγχου ---ο έλεγχος και η αντικατάσταση των λανθασμένων ή δυσλειτουργικών σχημάτων μέσω της διαδικασίας της γνωστικής αναδόμησης =κατά τη διαδικασία αυτή δίνεται έμφαση στην κατανόηση ανίχνευση των σκέψεων μεταξύ των γεγονότων που κινητοποιούν το άτομο των σκέψεων και των σχετικών πεποιθήσεων και των συνακόλουθων αντιδράσεων σε σωματικό συναισθηματικό και πραξιακό επίπεδο αφού το παιδί ο έφηβος μάθει σταδιακά να φέρνει στην επιφάνεια και να αναγνωρίζει τις δυσλειτουργικές σκέψεις ή πεποιθήσεις που έχει προχωρεί στον έλεγχο της ακρίβειας στην συνέχεια μαθαίνει

29 να αναπτύσσει άλλες περισσότερο λειτουργικές σκέψεις η πεποιθήσεις η ανάπτυξη εναλλακτικών σκέψεων στην αρχή γίνεται με τη βοήθεια του ειδικού αργότερα το άτομο είναι σε θέση να αναπτύξει νέες σκέψεις ή να διορθώσει τις γνωστικές του λειτουργίες Εκπαίδευση και απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων =ονομάζονται οι διακριτές μαθημένες συμπεριφορές που επιδεικνύει ένα άτομο για να επιτύχει ένα στόχο Κοινωνική επάρκεια = αξιολογικές κρίσεις των άλλων ανθρώπων για τις κοινωνικές δεξιότητες ενός ατόμου

30 Σύμφωνα με τους Sheridan & Walker 1999 = τα παιδιά πρέπει α) να μάθουν ένα εύρος κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την αλληλεπίδραση με τους άλλους & β) να μάθουν να σχετίζονται σε ένα εύρος κοινωνικών καταστάσεων με τρόπο αποδεκτό από άλλους έτσι οι κοινωνικές δεξιότητες συνιστούν μαθημένες συμπεριφορές αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους του περίγυρου που επιτρέπουν στο παιδί να αλληλεπιδρά και να λειτουργεί αποτελεσματικά σε μια ποικιλία κοινωνικών πλαισίων ---η αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων γίνεται με ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς

31 Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο είδη παρέμβασης που εστιάζουν στο παιδί = α) οι παρεμβάσεις που βασίζονται στις θεωρίες της κοινωνικής μάθησης και β) οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν γνωστικέςσυμπεριφοριστικές διαδικασίες και τεχνικές ---οι παρεμβάσεις με βάση την κοινωνικής μάθηση = 3 βήματα =α) παρουσίαση-διδασκαλία της δεξιότητας, β)προβολή της δεξιότητας μέσω ζωντανού προτύπου & γ) εφαρμογή της δεξιότητας όπου ζητείται από το παιδί να επιδείξει τη δεξιότητα αρχικά στο παιχνίδι ρόλων και αργότερα στην πραγματικότητα

32 Οι παρεμβάσεις γνωστικου-συμπεριφοριστικού τύπου =ο εκπαιδευτής μέσα από λεκτικές οδηγίες και συζήτηση παρουσιάζει στο παιδί τους συγκεκριμένους κανόνες ή τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς προκειμένου να επιδείξει μια συμπεριφορά στην συνέχεια προπονητής και παιδί επαναλαμβάνουν μαζί τα απαραίτητα βήματα στο τέλος το παιδί ασκείται μόνο του στη συγκεκριμένη συμπεριφορά ενώ ο εκπαιδευτής ανατροφοδοτεί την όλη προσπάθεια ----στην εκμάθηση επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων το παιδί διδάσκεται τη διαδικασία αξιολόγησης διαπροσωπικών προβλημάτων και διατύπωσης εναλλακτικών λειτουργικών λύσεων =

33 Συνήθως ακολουθείται η διαδικασία 6 βημάτων = Α) συζήτηση για το εφικτό της επίλυσης των περισσότερων προβληματικών κοινωνικών καταστάσεων Β) αναγνώριση των προβλημάτων Γ) παραγωγή διαφόρων εναλλακτικών λύσεων με αναφορά στις πιθανές συνέπειες τους Δ) επιλογή στρατηγικής και σχεδιασμός τρόπων εφαρμογής Ε) εφαρμογή των στρατηγικών Στ) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επανασχεδιασμός εφόσον κριθεί αναγκαίο

34 Ψυχοδυναμική προσέγγιση =ο πρώτος που σχεδίασε τεχνικές για παιδιά θεωρείται ο Hug-Hellmuth ανάπτυξη παιχνιδοθεραπείας ---αυτό ήταν απαραίτητο γιατί τα παιδιά θεωρούνται ανώριμα όσον αφορά το γνωστικό επίπεδο χαρακτηρίζονται από μια ανεπαρκή αφαιρετική σκέψη ---ο Kessler 1988 παρουσίασε μια σειρά 8 βασικών αρχών = Ο θεραπευτής θα πρέπει να αναπτύξει α) μια ζεστή φιλική σχέση με το παιδί β) να αποδεχθεί το παιδί έτσι όπως ακριβώς είναι γ) να αναπτύξει μια ατμόσφαιρα επιτρεπτότητας στη σχέση, δ) να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του παιδιού και να τα αντανακλά ε) να σέβεται την ικανότητα του να επιλύει μόνο τα προβλήματα του, στ) να επιτρέπει στο παιδί να προηγείται και στον εαυτό να ακολουθεί ζ) να μην πιέζει

35 τη θεραπεία, η) να θέτει μόνο τους αναγκαίους περιορισμούς, να θεμελιώνει τη θεραπεία στην πραγματικότητα και να θέτει το παιδί προ των ευθυνών του σε ότι αφορά τη θεραπεία ---σύμφωνα με τον Dreikurs 4 είναι οι αιτίες της προβληματικής συμπεριφοράς στα παιδιά = Α)αναζήτηση προσοχής όταν όλοι το θεωρούν ασήμαντο Β) επιδίωξη ισχύος όταν το παιδί δείχνει αποστροφή στον έλεγχο από ενηλίκους γ) εκδίκηση όταν το παιδί πιστεύει ότι το θεωρούν ασήμαντο & δ) η πλαστή αδυναμία η οποία αποτελεί τον ύστατο τρόπο του παιδιού να κερδίσει κάποια προσωπική αξία που θεωρεί ότι οι άλλοι δεν του αποδίδουν

36 Οικολογική συστηματική προσέγγιση = Christenson & Gutkin 2007 =κεντρική στις οικολογικές συστημικές προσεγγίσεις είναι η έννοια του συστήματος ως σύστημα ορίζεται πολύ γενικά «η οργανωμένη διάταξη των στοιχείων που απαρτίζουν ένα σύνολο» οποιοδήποτε πράγμα πρέπει να ορίζεται όχι με βάση το τι είναι από μόνο του αλλά με βάση το τι είναι σε σχέση με άλλα πράγματα βασικό αξίωμα είναι το ότι ένα μόριο ένας οργανισμός ένας άνθρωπος μια οικογένεια μια οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα ολόκληρη η ανθρωπότητα το σύμπαν ορίζονται ως συστήματα αυτό σημαίνει ότι οι οντότητες μπορούν να εξεταστούν με βάση αφενός τις σχέσεις ανάμεσα στα μέρη που τις αποτελούν και αφετέρου τη σχέση των μερών αυτών με το περιβάλλον

37 Σύμφωνα με την Christenson & τους συνεργάτες της το ατομο είναι ενεργά αναπτυσσόμενο σύστημα και όχι ένας στατικός οργανισμός υιοθετώντας αυτό το σκεπτικό ο Trickett υποστηρίζει ότι κάθε παρέμβαση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της οικολογικής προοπτικής αυτό σημαίνει ότι η κάθε παρέμβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το άμεσο οικολογικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το άτομο (μικροσύστημα σχολική τάξη) αλλά και τα υπόλοιπα πλαίσια τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη ή και τη λειτουργία του ατόμου (εξωσυστήματα οικογένεια και σχολείο) η που αλληλεπιδρούν με το μικροσύστημα (αλληλεπίδραση σχολείου οικογένειας)

38 Επιπρόσθετα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες κοινωνικοπολιτιστικές και ιστορικές επιδράσεις (μακροσύστημα) ---ο συνδυασμός των συστημάτων συνιστά αυτό που ο Βronfenbrenner ονομάζει οικοσύστημα --- Christenson & οι συνεργάτες της υποστηρίζουν ότι η κοινωνική συμπεριφορά βασίζεται σε δύο βασικές αρχές Α) η συμπεριφορά συντελείται στο πλαίσιο ενός συστήματος όπου η κίνηση σε ένα μέρος του συστήματος οδηγεί με βεβαιότητα σε κίνηση σε άλλα αλληλοσχετιζόμενα μέρη του συστήματος Β) το σύστημα είναι ανοιχτό σε περιβαλλοντικές επιρροές έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς μεταβολής

39 Η πλήρης κατανόηση του τρόπου όπου ένα παιδί λειτουργεί σε ένα μικροσύστημα όπως είναι η σχολική τάξη προυποθέτει ότι θα εξεταστούν τόσο το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το μικροσύστημα δηλ. το σχολείο όσο και τα άλλα πλαίσια που το επηρεάζουν δηλ. η οικογένεια η ομάδα των συνομηλίκων η κοινωνία ο πολιτισμός και η ιστορία με άλλα λόγια το συστημικό οικολογικό μοντέλο υποστηρίζει ότι μεταξύ ατόμου και του περιβάλλοντος υπάρχει μια διαρκής διαπραγμάτευση και αλληλεπίδραση και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοηθεί το ένα χωρίς το άλλο ---η αλληλεπίδραση του ατόμου και του περιβάλλοντος είναι κάτι περισσότερο και ποιοτικά διαφορετικό

40 Με δεδομένο ότι το σχολείο συνιστά ένα σύστημα δίνεται έμφαση στο υποσυστήματα εκπαιδευτικός-μαθητής, μαθητής-μαθητής, εκπαιδευτικός-εκπαιδευτικός, και γονείςεκπαιδευτικός-μαθητής ---έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες στρατηγικές για την παρέμβαση στο πλαίσιο του σχολείου και της σχολικής τάξης [π.χ. αλλαγή της στάσης του εκπαιδευτικού κατά την εκδήλωση μίας δυσκολίας ώστε να συμμεταβληθεί η συμπεριφορά του μαθητή] οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι =η αναπλαισίωση (διαφορετική ερμηνεία της συμπεριφοράς), εύρεση & τονισμός του θετικού στοιχείου σε μια αρνητική συμπεριφορά, η χρήση θετικών σχολίων

41 Ο εντοπισμός και η αποφυγή διπλών μηνυμάτων, η αποφυγή δημιουργίας αποδιοπομπαίων τράγων Βραχείες παρεμβάσεις =είναι χρονικά περιορισμένες έχουν σαφείς & απόλυτα συγκεκριμένους στόχους απαιτούν συλλογή λιγότερων στοιχείων για την προσωπικότητα & το ιστορικό του συμβουλευόμενου τα οποία μάλιστα αφορούν άμεσα το παρόν πρόβλημα και ζητούν από τον συμβουλευόμενο να αναλάβει ενεργό ρόλο ---παράλληλα υιοθετείται μια πιο οικολογική και συνεργατική φιλοσοφία καθ οσον κινητοποιούνται γονείς, εκπαιδευτικοί και όσοι άλλοι μπορούν να προσφέρουν βοήθεια

42 Βασίζονται σε ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις οι πιο συνήθεις από τις οποίες είναι η συμπεριφοριστική, η γνωσιακή-συμπεριφορική η συστηματική εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες ---ο χρόνος που διαρκεί μία βραχεία παρέμβαση κυμαίνεται από 6 έως 10 συναντήσεις ---μία βραχεία ψυχοθεραπεία μπορεί να αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: α) Αποσαφήνιση του προβλήματος β) περιγραφή των λύσεων που έχουν ήδη δοκιμαστεί, γ) περιγραφή των εξαιρέσεων του προβλήματος, δ)ορισμός των στόχων σε συνεργασία με τον συμβουλευόμενο

43 Επιπλέον πρέπει να ακολουθείται ενίσχυση των θετικών αποτελεσμάτων π.χ. «στον επόμενο τρίμηνο να έχω 8 στην γλώσσα είναι πιο κατάλληλος βαθμός» Ε) αξιολόγηση της στάσης του συμβουλευόμενου απέναντι το πρόβλημα στα αίτια και στη λύση Παιχνιδιοθεραπεία =η λειτουργία του παιχνιδιού και η σημασία του στην ανάπτυξη του ατόμου είναι ιδιαίτερα σημαντικές Hunt 2006 =το παιχνίδι επιτελεί 4 βασικούς ρόλους Α) κατανόηση του κόσμου από το παιδί Β)στην κατανόηση και κατάκτηση πλευρών της ταυτότητας

44 Γ) ανάπτυξη της σκέψης και της φαντασίας ως ισχυρή συμβολική διαδικασία Δ) στην κατανόηση του πολύπλοκου φάσματος των σχέσεων μετα πράγματα και κυρίως με τα άλλα πρόσωπα Οι Verenika, Harris & Lysaght 2003 συνέλαβαν τοπαιχνίδι ωε μία γνωστική δεξιότητα που έχει τεθεί στην υπηρεσία της ανάπτυξης Κατ αυτούς είναι ένας παιδικός τρόπος σκέψης για τις δύσκολες εμπειρίες και για την απόκτηση της αίσθησης ελέγχου Piaget =περιγράφει το αισθησιοκινητικό, 0-18 το συμβολικό 18-7 ετών & το συνεργατικό

45 Vygotsky =την κοινωνική λειτουργία του παιχνιδιού υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις ενηλίκων και παιδιών καθώς και των παιδιών μεταξύ τους αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, θέτουν τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και καθοδηγούν την εξέλιξη της φαντασίας την κατάκτηση της γλώσσας και την επίλυση προβλημάτων Αξιολόγηση μέσω παιχνιδιού =εξαιρετική εναλλακτική λύση για τον έλεγχο δεξιοτήτων και πλευρών ανάπτυξης όταν κάτι τέτοιο είναι δύσκολο με σταθμισμένα τεστ ή ερωτηματολόγια

46 Η αξιολόγηση μέσω παιχνιδιού είναι κατάλληλη για παιδιά που δύσκολα μπορούν να υποβληθούν σε σταθμισμένη διαδικασία λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς ---είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της γνωστικής, συναισθηματικής, πραξιακής εξέλιξης, για τις οποίες δεν υπάρχουν αξιόπιστοι τρόποι μέτρησης π.χ. ικανότητα για συμβολοποίηση, αλληλεπίδραση γονέων-παιδιού, κοινωνικές δεξιότητες, κινητικές δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, οι τρόποι αντιμετώπισης πιεστικών καταστάσεων ---ειδική χρήση παιχνιδιού που μπορεί να οδηγήσει στην διαπίστωση κακοποίησης μέσω ζωγραφικής και αναφοράς σε πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος

47 Η χρήση του παιχνιδιού ως θεραπευτικού μέσου = Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Α) την τροποποίηση συναισθηματικών πλευρών της ανάπτυξης Β) ενίσχυση της ανάπτυξης σε παιδιά με ΕΙΑ, γ) την ενίσχυση της ανάπτυξης των γνωστικών λειτουργιών ακόμη και στο πλαίσιο του σχολείου ως εκπαιδευτική δραστηριότητα Δ) βελτίωση των σχέσεων γονέων-παιδιού, ε)ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων & στ) αλλαγή των στάσεων που συνδέονται με τις διαφυλικές σχέσεις την επιθετικότητα τη συνεργασία

48 Στην κλασσική ψυχαναλυτική παιγνιοθεραπεία το παιχνίδι λειτουργεί ως μέσο επαφής με το παιδί ως μέσο παρατήρησης & άντλησης πληροφοριών και ως τεχνική προώθησης της επικοινωνίας μέσω της ερμηνείας Η προσωποκεντρική παιγνιοθεραπεία βασίζεται στις απόψεις του Rogers =ανάπτυξη ζεστής φιλικής και ανεκτικής σχέσης ο βαθύς σεβασμός στις ικανότητες του παιδιού και η αποδοχή της πρωτοβουλίας του Η κατευθυνόμενη παιγνιοθεραπεία γίνεται χρήση κουκλών ή οικογενειακών φιγούρων, κατευθυνόμενα παιχνίδια φαντασίας σχέδιο και σωματικές ασκήσεις

49 Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην παρουσία των παιδιών στις συνεδρίες που γίνονται με την οικογένεια π.χ. ο θεραπευτής μπορεί να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη γνώμη για την οικογένεια με την παρουσία αυτών τουλάχιστον στις αρχικές συνεδρίες, επίσης τα παιδιά προσφέρουν μια διαφορετική οπτική γωνία των πραγμάτων, προβάλλουν νέους, διεισδυτικούς και αποκαλυπτικούς τρόπους επικοινωνίας της οικογένειας από την άλλη πλευρά όμως τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύονται από πληροφορίες και ενέργειες οι οποίες θα ήταν επιβαρυντικές

50 Στην περίπτωση που σύμβουλος θεραπευτής αποφασίσει να συμπεριλάβει το παιδί στις συνεδρίες θα πρέπει = Χώρος =να είναι σχεδιασμένος για παιδιά και γονείςενήλικες μαζί (δυνατότητα τροποποιήσεων) ο ιδανικός χώρος έχει 4 περιοχές περιοχή για παρατήρηση, για συζήτηση, για διάλειμμα και για παιχνίδι (ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται τη χρήση των παιχνιδιών δεν θα πρέπει να είναι επικίνδυνα αλλά θα πρέπει να προσφέρονται για ενεργητικό και δημιουργικό παιχνίδι Όταν το παιχνίδι χρησιμοποιείται από την θεραπευτική του πλευρά =

51 Στην ψυχαναλυτική προσέγγιση ο θεραπευτής μπορεί να δώσει στο παιδί υλικά και να του ζητήσει να κάνει οτιδήποτε του αρέσει Το κατευθυνόμενο παιχνίδι χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά και καθοδηγείται σαφώς από τον θεραπευτή [π.χ μπορεί να του ζητήσει να ζωγραφίσει την οικογένεια του η να του ζητήσει να αναπαραστήσει μια συγκεκριμένη στιγμή και να παίξει ένα ρόλο μέσα σε αυτήν----- Εσύ είσαι ο μπαμπάς και ο αδελφός σου και η μαμά κάθεστε στο τραπέζι η μαμά σου μόλις ήρθε από τη δουλειά, παίξτε ένα σκετσάκι για το τι θα γινόταν αν η μαμά σου και ο μπαμπάς σου είχαν ακριβώς τη σχέση που θα ήθελε η μαμά σου

52 Το φανταστικό παιχνίδι συνδέεται με τις φαντασιώσεις του παιδιού ενώ το πραγματικό παιχνίδι αναπαριστά τις ενέργειες και τα συναισθήματα πραγματικών ανθρώπων όπως είναι στο παρόν ή όπως ρεαλιστικά μπορούν να είναι στο μέλλον [π.χ. πατέρα κάντε την κόρη σας και εσείς μητέρα τον γιατρό δείξτε μας τι συμβαίνει κατά την επίσκεψη στο ιατρείο που έχετε κανονίσει για την επόμενη εβδομάδα] Το κατευθυνόμενο παιχνίδι μπορεί να θίγει τα ζητήματα που αφορούν την οικογένεια στο βαθμό που κάθε φορά είναι χρήσιμο για τα μέλη της

53 Το πραγματικό παιχνίδι παρέχει σαφείς πληροφορίες για την καθημερινή ζωή Το παιχνίδι ρόλων συγκεντρώνει και τα τρία αυτά στοιχεία Παρά το γεγονός ότι τα μέλη της οικογένειας δεν δέχονται ευχάριστα ο ένας τον άλλο και να αναπαριστούν με ειλικρίνεια την καθημερινή τους ζωή αυτό δίνει την δυνατότητα όμως να επανεξετάσουν τη δική τους συμπεριφορά βλέποντας την επίδραση που αυτές έχουν στην υπόλοιπη οικογένειας

54 Τέλος Ενότητας

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Ηβραχείαςµορφής Συµβουλευτική διαδικασία Η εφαρµογή του Γνωσιακού-Συµπερι φοριστικού µοντέλου ψυχοθεραπείας στη διακοπή του καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Το διαθεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η υφιστάμενη κατάσταση καταπίεση από τον κοινωνικό τους περίγυρο απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος Όλο και περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές νόσους DSM-IV,το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25 Ορισμός... 25 Ιστορική εξέλιξη... 30 Η ανάπτυξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην Ελλάδα... 40 Θέματα που απασχολούν τη συμβουλευτική ψυχολογία...

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 10η: Αυτισμός Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Νοημοσύνη; Ικανότητα διεκπεραίωσης γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, αντίληψη, μάθηση, αφαιρετική σκέψη, ομιλία, κλπ.) Αξιολογείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΣυμπεριφορικήΥγεία» Θέματα Κλινικής Ψυχολογίας αλλά και Ψυχολογίας της Υγείας Απομάκρυνση από το κλασικό πρότυπο παροχής υπηρεσιών ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Κλινική Ψυχολογία Ψυχοθεραπεία Σχέση μεταξύ Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της διατροφής

Ψυχολογία της διατροφής ΚαλλιOΠη ΕμμανουηλIδου Ψυχολογία της διατροφής Πώς οι διατροφικές συνήθειες αντανακλούν τον συναισθηματικό μας κόσμο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος Εισαγωγή Η διατροφή στη ζωή μας Πώς σχετίζεται η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και αποτελέσματα συμβουλευτικής γυναικών

Μέθοδοι και αποτελέσματα συμβουλευτικής γυναικών Μέθοδοι και αποτελέσματα συμβουλευτικής γυναικών Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιμόρφωση στελεχών ΓΓΙΦ Αθήνα 30 Μαρτίου 2012 Συμβουλευτική γυναικών Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγράμματα Αυτοαπασχόλησης Ως προγράμματα αυτοαπασχόλησης ορίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning BRAIN MATTERS INSTITUTE Προγράμματα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015 Στόχος του η Προώθηση της Ψυχικής Υγείας μέσα από την Μάθηση Promoting Excellence in Mental Health through Learning www.brainmattersinstitute.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΗΤΙΚH ΥΣΤEΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟI

ΝΟΗΤΙΚH ΥΣΤEΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟI ΝΟΗΤΙΚH ΥΣΤEΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟI Ξεκινώντας από τη μελέτη της έννοιας της νοητικής υστέρησης θα δώσουμε έναν αρχικό ορισμό : «Ο αποδεκτός από την κυβέρνηση όρος για τη νοητική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους Οργανώνεται από Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) Την Α Ψυχιατρική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

Πως Αντιμετωπίζουμε την Άρνηση Διαβάσματος

Πως Αντιμετωπίζουμε την Άρνηση Διαβάσματος 13o ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Πως Αντιμετωπίζουμε την Άρνηση Διαβάσματος Στέφανος Δημητρίου Σχολικός Ψυχολόγος Οδηγίες Εργαστηρίου Παρακαλώ κάντε ομάδες των 3-5 ατόμων. Βάλτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) Κατερίνα Μάσχα Λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης kmascha@psy.soc.uoc.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45 ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007 ώρα 9.30-14.45 Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) ΟΡΓΑΝΩΣΗ Συμβουλευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Συστημική Συμπεριφοριοαναλυτική Προσέγγιση για την Αντιμετώπιση του Αυτισμού

Συστημική Συμπεριφοριοαναλυτική Προσέγγιση για την Αντιμετώπιση του Αυτισμού Συστημική Συμπεριφοριοαναλυτική Προσέγγιση για την Αντιμετώπιση του Αυτισμού Αγγελική Γενά Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών agena@ppp.uoa.gr Συμπεριφορικά Συστήματα Τα συμπεριφορικά συστήματα αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Αρετή Ευθυμίου Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Ποιος είναι ο Φροντιστής Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το δίκτυο EUROCARERS (www.eurocarers.org), φροντιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας Εμείς τι κάνουμε ; 20/11/2013 18:00 22:00 (4 ώρες)

Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας Εμείς τι κάνουμε ; 20/11/2013 18:00 22:00 (4 ώρες) Οι Θεματικές ενότητες του diploma Ψ works for you : Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας Εμείς τι κάνουμε ; 20/11/2013 18:00 22:00 (4 ώρες) Σκοπός της πρώτης ενότητας του προγράμματος είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός & Εκπαίδευση. Βάγια Α. Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας Ψ.Ν.Θ.

Αυτισμός & Εκπαίδευση. Βάγια Α. Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας Ψ.Ν.Θ. Αυτισμός & Εκπαίδευση Βάγια Α. Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας Ψ.Ν.Θ. Τι είναι ο αυτισμός; Κύριος εκπρόσωπος των διάχυτων διαταραχών της ανάπτυξης, που διαρκούν ολόκληρη τη ζωή (DSM-IV,

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες και προκλήσεις στην εργασία Balint

Δυσκολίες και προκλήσεις στην εργασία Balint ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ TO 1 ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ BALINΤ ΑΘΗΝΩΝ 1 Δυσκολίες και προκλήσεις στην εργασία Balint Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για το εκπαιδευτικό μας σαββατοκύριακο ίσως να μοιάζει κάπως παράξενη σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Β. Α. Παπαγεωργίου MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχίατρος - TEACCH Consultant τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Οι Δ.Π.Τ. Δεν είναι απλώς αποκλίνουσες διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι!

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Με ένα πραγματικά απλό και κατανοητό λόγο, η κυρία Μιγγείρου στο νέο της βιβλίο Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικοσυναισθηματικής Ανάπτυξης - ΨΚΣΑ στη διαχείριση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες. 9 Συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤΡΡΤΘΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΓΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

ΣΑΥΤΡΡΤΘΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΓΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΑΥΤΡΡΤΘΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΓΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Το Πανελλήνιο Ινστιστούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (P.I.N.Dis) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η οικογένεια αποτελεί τεράστια μορφοποιό δύναμη για την ανάπτυξη του παιδιού, γιατί το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα