ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ"

Transcript

1 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων Χρήση οδηγών δηµιουργίας προτύπων 1.3. Ιστοσελίδες Δηµιουργία και αποθήκευση ιστοσελίδας µε την βοήθεια προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου Χρήση δεσµών και υπερσυνδέσεων 1.4. Τεχνικές σελιδοποίησης Προσαρµοσµένες κεφαλίδες και υποσέλιδα Εφαρµογή ρυθµίσεων σε συγκεκριµένες µόνο σελίδες Αλλαγή γραµµής και σελίδας 1.5. Αποστολή εγγράφων σε λογαριασµούς και fax 1.6. Ιδιότητες εγγράφων Συντάκτης, θέµα, περίληψη και στατιστικά στοιχεία

2 2. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ Ορισµός µορφοποίησης, ειδικών χαρακτήρων και µη εκτυπώσιµοι χαρακτήρες 2.2. Μετατροπή γράµµατος σε Αρχίγραµµα Ειδικές τεχνικές αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης µορφοποιηµένων και µη κειµένων 2.4. Προχωρηµένες τεχνικές εύρεσης και αντικατάστασης κειµένου Εύρεση και αντικατάσταση υπό όρους Αντικατάσταση µε συγκεκριµένη µορφοποίηση Ειδική αντικατάσταση - αντικατάσταση ειδικών χαρακτήρων 2.5. Μετακίνηση στο έγγραφο Με χρήση ειδικών χαρακτηριστικών όπως αριθµοί γραµµών, ενοτήτων, σελιδοδεικτών 3. ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3.1. Κανονική και διάταξη εκτύπωσης 3.2. Διάρθρωση Τεχνικές χρήσης επικεφαλίδων και σώµατος κειµένου Πρωτεύον και δευτερεύον έγγραφο Χρήση, δηµιουργία και διαγραφή 3.3. Προβολές ζουµ και πλήρους οθόνης 4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΥΛ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Δηµιουργία - χρήση στυλ Τροποποίηση στυλ Διαγραφή στυλ.

3 5. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5.1. Αλλαγές σελίδων, ενοτήτων και στηλών 5.2. Χρήση ηµεροµηνίας και ώρας Ως απλά κείµενα Ως ρυθµιζόµενα πεδία 5.3. Χρήση αυτόµατου κειµένου Εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή αυτόµατου κειµένου 5.4. Εφαρµογή υποσηµείωσης και παραποµπής σε τµήµα κειµένου Χρήση σχολίων Εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή σχολίων Ρύθµιση εκτύπωσης σχολίων 5.6. Λεζάντες Δηµιουργία λεζάντας, νέα ετικέτα, αρίθµηση και διαγραφή λεζάντας 5.7. Παραποµπή Δηµιουργία, τύποι παραποµπής, διαγραφή παραποµπής 5.8. Ευρετήρια και πίνακες περιεχοµένων και εικόνων Δηµιουργία ευρετηρίου µε χρήση σήµανσης Τροποποίηση και διαγραφή ευρετηρίου Ενηµέρωση πίνακα ευρετηρίου Δηµιουργία πίνακα περιεχοµένων Τροποποίηση και διαγραφή πίνακα περιεχοµένων Ενηµέρωση πίνακα περιεχοµένων Δηµιουργία πίνακα εικόνων µε χρήση λεζάντας Τροποποίηση και διαγραφή πίνακα εικόνων Ενηµέρωση πίνακα εικόνων 6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έλεγχος και επιδιόρθωση κειµένων Ρύθµιση και προσαρµογή γλωσσών πληκτρολογίου Στοιχεία γλώσσας Προχωρηµένες τεχνικές συλλαβισµού Θησαυρός γλώσσας Αυτόµατη διόρθωση κειµένου 6.4. Τροποποίηση εγγράφου.

4 Σήµανση Αλλαγών, Αποδοχή, απόρριψη αλλαγών Σύγκριση εγγράφων Προστασία εγγράφων. 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τροποποίηση - προσαρµογή γραµµής εργαλείων Δηµιουργία γραµµής εργαλείων Τροποποίηση - προσαρµογή των µενού της εφαρµογής. 8. ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ 8.1. Σχεδίαση στο έγγραφο Δηµιουργία σχήµατος και εισαγωγή αυτόµατου σχήµατος Ιδιότητες και χαρακτηριστικά σχηµάτων Ειδικά εφέ στα σχήµατα Κείµενα και σχήµατα Διαγραφή σχηµάτων Διάταξη αντικειµένων Στοίχιση, περιστροφή και αναδίπλωση αντικειµένων Οµαδοποίηση αντικειµένων 8.2. Εικόνες στο έγγραφο θέση και µέγεθος εικόνας στο κείµενο Ιδιότητες εικόνας - ρύθµιση εικόνας Κλίµακα και αναλογίες εικόνας 8.3. Γραφήµατα Εισαγωγή γραφήµατος Δηµιουργία γραφήµατος από στοιχεία του εγγράφου Τροποποίηση γραφήµατος - επιλογές γραφήµατος Διαγραφή γραφήµατος 8.4. Αντικείµενα στο έγγραφο Εισαγωγή αντικειµένου από άλλη εφαρµογή Εισαγωγή αντικειµένου από αρχείο Τροποποίηση και διαγραφή αντικειµένου

5 9. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Είδη αρχείων συγχώνευσης αλληλογραφίας Δεδοµένα Διαχείριση παράθυρου φόρµας δεδοµένων Αυτόµατη δηµιουργία αρχείου προέλευσης δεδοµένων Τεχνικές συγχώνευσης Επιλογές συγχώνευσης µε την βοήθεια φίλτρων Συγχώνευση συγκεκριµένων δεδοµένων Ταξινόµηση εγγραφών 9.4. Έλεγχος και αναφορά σφαλµάτων κατά την συγχώνευση 10. ΠΙΝΑΚΕΣ Συγχώνευση και διαίρεση κελιών πίνακα Τεχνικές σχεδίασης πινάκων Τεχνικές µορφοποίησης και στοίχισης δεδοµένων Πίνακες και δεδοµένα Ταξινόµηση δεδοµένων µέσα σε πίνακα Μετατροπή κειµένου σε πίνακα και αντίστροφα µε χρήση σηµαδιών οριοθέτησης στηλών Τύποι σε αριθµητικά δεδοµένα στηλών και γραµµών 11. ΦΟΡΜΕΣ Ορισµός και σχεδίαση φόρµας Γραµµή εργαλείων σχεδίασης φόρµας Φόρµες και πίνακες Πεδία στην φόρµα Εισαγωγή πεδίων Ιδιότητες πεδίων φόρµας Διαγραφή πεδίων Προστασία φόρµας.

6 12. ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ Ορισµός και χρησιµότητα µακροεντολών Καταγραφή και εφαρµογή µακροεντολής Διαγραφή µακροεντολής.

7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 1. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΛΙΩΝ 1.1. Γραµµατοσειρά, Αριθµοί, Ηµεροµηνίες 1.2. Αυτόµατη µορφοποίηση 1.3. Μορφοποίηση υπό όρους 1.4. Δηµιουργία, τροποποίηση και εφαρµογή στυλ 2. ΚΕΛΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2.1. Κλείδωµα κελιών 2.2. Προστασία φύλλου και βιβλίου εργασίας 2.3. Κανόνες επικύρωσης εισαγωγής δεδοµένων σε κελιά 2.4. Όνοµα κελιού ή περιοχής κελιών Ορισµός, τροποποίηση και εφαρµογή ονόµατος 2.5. Σενάρια Δηµιουργία σεναρίου Επεξεργασία σεναρίου Εφαρµογή σεναρίου Διαγραφή σεναρίου 2.6. Συµπλήρωση δεδοµένων Αυτόµατη συµπλήρωση κελιών Σειρές 3. ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 3.1. Δηµιουργία ιστοσελίδας

8 3.2. Χρήση υπερσύνδεσης 3.3. Προεπισκόπηση ιστοσελίδας 3.4. Αποθήκευση βιβλίου εργασίας ως ιστοσελίδα 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 4.1. Προσαρµοσµένες προβολές 4.2. Εµφάνιση πλήρους οθόνης - ζουµ 4.3. Σταθεροποίηση τµήµατος του φύλλου εργασίας 4.4. Διαίρεση φύλλου σε τµήµατα 4.5. Τακτοποίηση πολλαπλών παραθύρων του ιδίου φύλλου 4.6. Απόκρυψη επανεµφάνιση βιβλίου Σχόλια Εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή σχολίων Ρύθµιση εκτύπωσης σχολίων 5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 5.1. Πράξεις µε ηµεροµηνίες 5.2. Μερικά αθροίσµατα Ένθετα µερικά αθροίσµατα Οµαδοποίηση και διάρθρωση δεδοµένων Κατάργηση µερικού αθροίσµατος 5.3. Συναρτήσεις Πολλαπλά ορίσµατα Κατηγορίες συναρτήσεων Λογικές συναρτήσεις Μαθηµατικές συναρτήσεις Στατιστικές συναρτήσεις Συναρτήσεις ηµεροµηνίας ώρας Συναρτήσεις κειµένου Συναρτήσεις αναζήτησης αναφοράς Οικονοµικές συναρτήσεις Συναρτήσεις βάσης δεδοµένων Συναρτήσεις πληροφοριών 5.4. Προχωρηµένη διαχείριση συναρτήσεων

9 Ένθετες συναρτήσεις Αναφορές τύπων σε φύλλα εκτός του τρέχοντος Αναφορές τύπων σε φύλλα άλλου βιβλίου εργασίας Τύποι 3-Δ 5.5. Αυτόµατη αναζήτηση λύσης στόχου τύπου 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 6.1. Φίλτρα Εφαρµογή φίλτρου για εµφάνιση συγκεκριµένων δεδοµένων από περιοχή δεδοµένων Προσαρµογή φίλτρου ώστε να ικανοποιεί κριτήρια επιλογής δεδοµένων Χρήση λογικών τελεστών στα κριτήρια του φίλτρου Φόρµες 6.3. Συγκεντρωτικοί πίνακες Δηµιουργία Διάταξη Συναρτήσεις συγκεντρωτικών στοιχείων Οµαδοποίηση δεδοµένων Εµφάνιση λεπτοµερειών Διαγραφή Συγκεντρωτικού πίνακα Δηµιουργία Συγκεντρωτικού γραφήµατος 6.4. Πίνακες δεδοµένων Πίνακες µίας µεταβλητής Προσθήκη τύπου σε πίνακα µίας µεταβλητής Πίνακες δύο µεταβλητών Κατάργηση Πίνακα δεδοµένων 7. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 7.1. Μορφοποίηση γραφήµατος Περιοχή γραφήµατος Μοτίβα - Γραµµατοσειρά Περιοχή σχεδίασης Σειρές δεδοµένων Σχήµα Ετικέτες δεδοµένων Διάταξη σειρών Επιλογές γραφήµατος Άξονας τιµών - Άξονας κατηγοριών

10 Μοτίβα Κλίµακα άξονα τιµών Κλίµακα άξονα κατηγοριών Στοίχιση Υπόµνηµα Θέση Τίτλοι (Γραφήµατος, άξονα τιµών - κατηγοριών) Αλλαγή τίτλων γραφήµατος 7.2. Προσαρµοσµένοι τύποι γραφηµάτων και αλλαγή τύπου γραφήµατος 7.3. Πίνακας δεδοµένων 7.4. Αλλαγή τρόπου σχεδίασης δεδοµένων 8. ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ 8.1. Ορισµός και χρήση µακροεντολής 8.2. Δηµιουργία µακροεντολής 8.3. Καταγραφή, διαγραφή, εκτέλεση και αντιστοίχιση µακροεντολής 8.4. Αυτοµατοποίηση εργασιών µε την βοήθεια µακροεντολών

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2.6. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 2.6. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου Ενότητα 2.6 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει να µπορούν: Να δηµιουργούν πίνακες. Να εισάγουν στοιχεία σε αυτούς. Να εισάγουν και να διαγράφουν γραµµές, στήλες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (v 5.0) 200 ερωταπαντήσεις Συγκέντρωση ερωτήσεων και απαντήσεις: Στράτος Κυριαζίδης stratari@otenet.gr http://www.daskalos.edu.gr http://www.stratari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για:

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: KNOW HOW Πληροφορική για Όλους Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: Να εμπεδώσει και εμπλουτίσει γνώσεις στην πληροφορική Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ενότητα 3.2 Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 «ΤΟ ΣΚΟΝΑΚΙ» για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στις Τ.Π.Ε. Γενικές οδηγίες Ο υπολογιστής δεν έχει ( προς το παρόν) την δυνατότητα να διαβάζει τη σκέψη µας. Γι αυτό απαιτείται, πριν του δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Αν και χρησιμοποιούμε πάνω από είκοσι χρόνια επεξεργαστές κειμένου (ας θυμηθούμε τα πρωτοπόρα Wordstar και WordPerfect) πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα