ΥΠΟΜΝΗΜΑ. κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΜΝΗΜΑ. κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων"

Transcript

1 Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κορδιγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, θήνα Τηλ: ΥΠΟΜΝΗΜ ΠΡΟΣ: κ. θανάσιο Νικολόπουλο, Διευθυντή Σπουδών /θμιας Εκπ/σης, Ενιαίος Διοικητικός Τομέας /θμιας & /θμιας Εκπ/σης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. νδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Δημήτριο Πλατή, Γενικό Γραμματέα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κκ. ουλευτές ΘΕΜ: Προτάσεις για αναθέσεις μαθημάτων ΣΧΕΤ: πόφασης /Γ2/ του Υφυπουργού ΕΠΘ Εγκύκλιος /Γ2/ του Υφυπουργού ΕΠΘ Εγκύκλιος /Γ2/ του Διευθυντή Σπουδών /θμιας Εκπαίδευσης Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ΕΙ (http://review.epe.org.gr/doc.php?q=4) θήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008 Με την απόφαση /Γ2/ του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίστηκαν οι αναθέσεις μαθημάτων των Γυμνασίων, των Γενικών Λυκείων, των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΛ) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΣ) σε κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού. Για την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης εκδόθηκαν εγκύκλιες Σελίδα 1 από 84

2 οδηγίες του Υφυπουργού ΕΠΘ (119052/Γ2/ ) και του διευθυντή Σπουδών /θμιας Εκπαίδευσης (127070/Γ2/ ). Σε ό,τι αφορά τις αναθέσεις μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΛ) και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΣ) οι νέες αναθέσεις υποβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τους κάτωθι τρόπους: I. Δίνεται το δικαίωμα διδασκαλίας μαθημάτων σε δεκάδες ξένες ειδικότητες (ή κλάδους) εκπαιδευτικού προσωπικού των οποίων το υπόβαθρο βασικών σπουδών ΕΙ/ΤΕΙ καμία ή ελάχιστη σχέση έχει με τη διδασκαλία των μαθημάτων. Και αυτό παρόλο που για τη διδασκαλία ΟΛΩΝ των μαθημάτων ο νομοθέτης ίδρυσε τους κλάδους προσωπικού και 1. II. III. φαιρείται το δικαίωμα διδασκαλίας των μαθημάτων από τους ειδικούς, κατά το άρθρο 30 του Ν.2009/92 και το άρθρο 30 του Ν.3528/2007, εκπαιδευτικούς και δη τους καθηγητές. Τα μαθήματα πληροφορικής του τομέα των ΕΠΛ αντιμετωπίζονται με διακριτικό τρόπο και έτσι ώστε να υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στα εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων του τομέα των ΕΠΛ η αναλογία καθηγητή-προς-μαθητές είναι 1/16, την ίδια ώρα που για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα πληροφορικής που είναι ενταγμένα σε άλλους κλάδους/ειδικότητες των ΕΠΛ/ΕΠΣ καθώς και όλα τα μαθήματα μη-πληροφορικής των ΕΠΛ/ΕΠΣ διδάσκονται (στο μη-θεωρητικό μέρος) με αναλογία καθηγητή-προς-μαθητές 1/12. Τα μαθήματα του τομέα του ΕΠΛ όπου η αναλογία είναι 1/16 είναι 11, τα μαθήματα όλων των τομέων/ειδικοτήτων των ΕΠΛ/ΕΠΣ είναι 43, και όλα τα μη-θεωρητικά μαθήματα των ΕΠΛ/ΕΠΣ είναι 372. Δηλαδή, το ποσοστό των μαθημάτων των ΕΠΛ/ΕΠΣ στα οποία η αναλογία είναι 1/16 είναι 2,95% ενώ στο υπόλοιπο 97,05% η αναλογία είναι 1/12 (!) 1 Στην εισηγητική έκθεση του άρθρου 30 του Ν.2009/92, αναφέρεται ρητά: με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η επέκταση του μαθήματος της πληροφορικής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η διδασκαλία του, από διδακτικό προσωπικό με ειδικές σπουδές και γνώσεις στην επιστήμης της πληροφορικής. Γι' αυτό προτείνεται η σύσταση δύο νέων κλάδων και πληροφορικής που προστίθενται στους λοιπούς κλάδους. Στον κλάδο εντάσσονται οι κάτοχοι πτυχίου πληροφορικής ΕΙ και στον οι κάτοχοι πτυχίου πληροφορικής ΤΕΙ. Σελίδα 2 από 84

3 Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) συναισθανόμενη την τεράστια σημασία που έχουν οι νέες αναθέσεις στην εκπαίδευση της στη χώρας μας, καταθέτει με το παρόν τις παρακάτω θέσεις: I. Σχετικά με το ζήτημα της διδασκαλίας των μαθημάτων από εκπαιδευτικούς κλάδων με πρόσθετο προσόν πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ ή μεταπτυχιακό/διδακτορικό στην Πληροφορική ή άλλο πτυχίο με την ένδειξη «με αντίστοιχη κατεύθυνση»: Τα μαθήματα πρέπει να τα διδάσκουν αυτοί που από το νόμο έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού στους κλάδους και. Συνεπώς, κανένας κλάδος/ειδικότητα πλην των /20 δεν πρέπει να αντικαθιστά τους /20 με βάση πιστοποιητικά/πτυχία ξένα προς τα προσόντα διορισμού στους κλάδους /20. II. Σχετικά με το ζήτημα της διδασκαλίας των μαθημάτων τα οποία εντάσσονται σε κλάδους/ειδικότητες των ΕΠΛ/ΕΠΣ πλην του τομέα των ΕΠΛ: Εδώ, διακρίνονται δύο περιπτώσεις: o o Στην πρώτη περίπτωση εντάσσονται εκείνα τα μαθήματα των ΕΠΛ/ΕΠΣ στα οποία το αντικείμενο εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος, εντάσσεται στο σκληρό πυρήνα του γνωστικού αντικειμένου των βασικών σπουδών των καθηγητών (πχ μαθήματα προγραμματισμού). Για αυτά τα μαθήματα, προτείνεται η προσθήκη στις αναθέσεις και των κλάδων και. Στη δεύτερη περίπτωση εντάσσονται τα μαθήματα στα οποία γίνεται η εκπαίδευση πάνω στην χρήση σχετικού με την ειδικότητα των ΕΠΛ/ΕΠΣ λογισμικού με παράλληλη επεξήγηση εννοιών της ειδικότητας. Για αυτά τα μαθήματα προτείνεται η συνδιδασκαλία ενός εκπαιδευτικού /20 με έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Εδώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού κλάδου /20 θα είναι να εκπαιδεύει τους μαθητές πάνω στον «κώδικα» επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και στο λογισμικό (user interface), καθώς αυτό είναι ένα από τα θεμελιώδη θέματα του Σελίδα 3 από 84

4 αντικειμένου σπουδών των καθηγητών (/20). Ο εκπαιδευτικός της οικείας ειδικότητας θα εξηγεί στους μαθητές τις έννοιες που άπτονται της ειδικότητάς του. Η παραπάνω πρόταση στηρίζεται στη συσχέτιση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του κάθε μαθήματος των ΕΠΛ/ΕΠΣ με το περιεχόμενο των σπουδών των ΕΙ και ΤΕΙ οι πτυχιούχοι των οποίων στελεχώνουν τους κλάδους και, προκειμένου να προκύψουν οι αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού, μία εργασία την οποία όφειλε να έχει διεκπεραιώσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και βάσει των αποτελεσμάτων της εργασίας αυτής να εισηγηθεί σχετικά στον κ. Υπουργό ΕΠΘ. Ωστόσο, από τη μελέτη εκ μέρους της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του κάθε μαθήματος των ΕΠΛ/ΕΠΣ και του περιεχόμενου των σπουδών των ΕΙ και ΤΕΙ, προέκυψε το βέβαιο συμπέρασμα ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν έλαβε υπόψη του τις ειδικές σπουδές των καθηγητών προκειμένου να καταλήξει στις εισηγούμενες προς τον κ. Υπουργό αναθέσεις. Συνεπώς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εισηγήθηκε στον κ. Υπουργό με κριτήρια όχι επιστημονικά. Εδώ να σημειωθεί ότι σε γραπτό αίτημα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για τη χορήγηση των εισηγήσεων ανάθεσης μαθημάτων, ουδέν έγγραφο χορηγήθηκε. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, προκειμένου να συμπληρώσει το κενό της εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συγκρότησε ομάδα εργασίας η οποία μελέτησε τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών όλων των μαθημάτων των ΕΠΛ/ΕΠΣ. Η ομάδα εργασίας μελέτησε επίσης τα προγράμματα σπουδών των των ΕΙ/ΤΕΙ. Στη συνέχεια, προσδιόρισε α) τα μαθήματα των τα οποία υποστηρίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε μαθήματος των ΕΠΛ/ΕΠΣ, και β) το ποσοστό κάλυψης της ύλης του μαθήματος από τις βασικές σπουδές των καθηγητών. άσει των παραπάνω κριτηρίων και με γνώμονα την ανάγκη για ποιοτική Πληροφορική εκπαίδευση των μαθητών, προέκυψε ο πίνακας των προτεινόμενων αναθέσεων. Στη συνέχεια, η μελέτη της ομάδας εργασίας τέθηκε σε εσωτερική διαβούλευση, κυρώθηκε από ΔΣ της Ένωσης και κατατίθεται με την παρούσα μορφή ενώπιον του ΥΠΕΠΘ. Σελίδα 4 από 84

5 Στο αναλυτικό παράρτημα του παρόντος παρουσιάζεται κάθε μάθημα ξεχωριστά και προτείνονται τεκμηριωμένα νέες αναθέσεις βάσει του ναλυτικού Σπουδών του μαθήματος και των μαθημάτων των ΕΙ/ΤΕΙ. III. Σχετικά με την αναλογία καθηγητή-προς-μαθητές στα εργαστηριακά μαθήματα ή στο εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων του τομέα των ΕΠΛ, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας προτείνει τον ορισμό της αναλογίας 1/12 για τα επίμαχα μαθήματα, όπως ακριβώς ισχύει για τα μαθήματα των άλλων τομέων/ειδικοτήτων καθώς και για τα μαθήματα μη- των λοιπών μαθημάτων ΕΠΛ/ΕΠΣ. Στο παράρτημα που ακολουθεί, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας εισηγείται αναθέσεις για κάθε μάθημα ξεχωριστά συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία από την ενδελεχή μελέτη στην οποία προέβη. ναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας στις προτάσεις που διατυπώνουμε, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και περαιτέρω εποικοδομητική συνεργασία. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Τσίγκος proedros epe.org.gr Φώτης Λιοτόπουλος gen_grammateas epe.org.gr Σελίδα 5 από 84

6 ΠΡΡΤΗΜ ΝΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΘΕΣΕΩΝ Οι προτάσεις βασίζονται στα επίσημα ναλυτικά Προγράμματα των μαθημάτων και στο Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ΕΙ (http://review.epe.org.gr/doc.php?q=4) Σελίδα 6 από 84

7 1 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Ειδικότητα/Κύκλος: Κύκλος Τεχνολογικός, Υπηρεσιών & Ναυτιλιακός Εφαρμογές 3Ε Ισχύουσες ΠΕ09,ΠΕ12,ΠΕ14,ΠΕ17,ΠΕ18 + μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή πιστοποιημένες γνώσεις στην πληροφορική ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: -Το γραφείο - Επεξεργαστής Κειμένου - Επεξεργαστής Πινάκων (MS Excel) - Παρουσιάσεις (MS Powerpoint) - άσεις Δεδομένων (MS Access) - Επικοινωνία Εφαρμογών (OLE, DDE) - Οργάνωση Χρόνου και Επικοινωνίες (MS Outlook) - Εργονομία-Εξελίξεις Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής άσεις Δεδομένων Τεχνολογίες Διαδικτύου Διδακτική της Σελίδα 7 από 84

8 2 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Ηλεκτρολογικός Ειδικότητα/Κύκλος: Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με Η/Υ 2Σ Ισχύουσες ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07) ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: -Το περιβάλλον σχεδίασης (2D CAD) - Δημιουργία σχεδίου - πλές σχεδιαστικές οντότητες (γραμμή, κύκλος, κα) - Εντολές επεξεργασίας (επιλογή, αντιγραφή, μετακίνηση, κα) - Σύνθετες σχεδιαστικές οντότητες (blobks) - Εντύπωση σχεδίου - Σχεδίαση αρχιτεκτονικής κάτοψης - ιβλιοθήκες συμβόλων για ηλεκτρολογικά σχέδια - Σχεδιαστικές εφαρμογές απλών εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής Γραφικά Διδακτική της ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07) ή συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν από τους παραπάνω ΠΕ12/17 ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) Σελίδα 8 από 84

9 3 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Δομικών Έργων Ειδικότητα/Κύκλος: Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ 4Σ Ισχύουσες ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05 (+ πιστοποιητικό Η/Υ) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: -Διαχείριση σχεδίου (άνοιγμα, κλείσιμο, κα) - Συντεταγμένες έλεγχος, χώρου, γραφική σχεδίαση - πλές ρυθμίσεις σχεδιαστικού χώρου - πεικόνιση σχεδίων - πλές σχεδιαστικές εντολές (γραμμή, κύκλος, κα) - Τροποποιητικές εντολές (μετακινήσεις, αντιγραφές, κα) - Επιλογή αντικειμένων - Ειδικές σχεδιαστικές εντολές (ελλείψεις, πολύγωνα, κα) - Κείμενα-Γραμματοσειρές - ιβλιοθήκες συμβόλων - Τροποποίηση διαστάσεων - Εκτύπωση Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής Γραφικά Διδακτική της ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ή συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν από τους παραπάνω ΠΕ12/17 Σελίδα 9 από 84

10 4 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Εφαρμοσμένων Τεχνών Ειδικότητα/Κύκλος: Εφαρμογές Η/Υ 4Ε Ισχύουσες ΠΕ18 (01,26,27) ΠΕ18 (28,29) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: -Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας (πχ Photoshop) - Ψηφιακή Σχεδίαση (πχ Corel Draw) - Ηλεκτρονική Τυπογραφία (πχ MS Publisher) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής Γραφικά Διδακτική της ΠΕ18 (01,26,27) ή συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν ΠΕ18(01,26,27) ΠΕ18 (28,29) Σελίδα 10 από 84

11 5 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Ειδικότητα/Κύκλος: ασικές ρχές & Ψηφιακής Τεχνολογίας 3Θ Ισχύουσες ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Διδακτική της Δομημένος Προγραμματισμός ντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ρχές Γλωσσών και Μεταφραστές Δομές Δεδομένων Θεωρία λγορίθμων και Πολυπλοκότητας Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της Σελίδα 11 από 84

12 6 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Ειδικότητα/Κύκλος: Ι 2Θ+1Ε Ισχύουσες ΤΕ01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της ΤΕ01.13 Σελίδα 12 από 84

13 7 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Ειδικότητα/Κύκλος: Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο 4Ε Ισχύουσες ΤΕ01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Δομημένος Προγραμματισμός ντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ρχές Γλωσσών και Μεταφραστές Δομές Δεδομένων Θεωρία λγορίθμων και Πολυπλοκότητας Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της ΤΕ01.13 Σελίδα 13 από 84

14 8 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Ειδικότητα/Κύκλος: Δίκτυα Υπολογιστών Ι 3Θ+1Ε Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) TE01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της TE01.13 Σελίδα 14 από 84

15 9 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Ειδικότητα/Κύκλος: ασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου 2Ε Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) TE01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της TE01.13 Σελίδα 15 από 84

16 10 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Ειδικότητα/Κύκλος: Συντήρηση Υπολογιστών 2Ε Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) TE01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Ψηφιακή Σχεδίαση Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Οργάνωση και ρχιτεκτονική Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της TE01.13 Σελίδα 16 από 84

17 11 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Ηλεκτρονικής Ειδικότητα/Κύκλος: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ+2Ε Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07,09) ΤΕ01.07 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: -Άλγεβρα Boole - Λογικές πύλες - ριθμητικά συστήματα - Προβλήματα συνδιαστικής λογικής - Πολυπλέκτες-ποπλέκτες - ποκωδικοποιητές-κωδικοποιητές - ριθμητικά κυκλώματα Ψηφιακή Σχεδίαση Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Οργάνωση και ρχιτεκτονική Υπολογιστών Διδακτική της ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ17 (03,07,09) ΤΕ01.07 Σελίδα 17 από 84

18 12 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Ηλεκτρονικής Ειδικότητα/Κύκλος: Επικοινωνίες-Δίκτυα-Τεχνολογία Η/Υ 2Θ Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05 (με αντίστοιχη κατεύθυνση), ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: -Μέσα μετάδοσης (ενσύρματα, ομοξονικό, οπτική ίνα, κτλ) - ναλογικά και ψηφιακά σήματα (bit, δειγματοληψία, κα) - Δομή και λειτουργία του υπολογιστή (CPU, bus, RAM, DMA, RS-232, περιφεριακά, μέσα αποθήκευσης, κα) - Τεχνολογία δικτύων υπολογιστών (τοπολογίες, εφαρμογές, δικτυακός εξοπλισμός, κα) Ψηφιακή Σχεδίαση Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Οργάνωση και ρχιτεκτονική Υπολογιστών Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Τεχνολογίες Διαδικτύου Διδακτική της ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) Σελίδα 18 από 84

19 13 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Ειδικότητα/Κύκλος: Χρήση Η/Υ (Λογιστικά Φύλλα) 2Ε Ισχύουσες ΠΕ09 ΠΕ18.03 TE01 (10,11) (+ πιστοπ. Η/Υ) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: -Διαδίκτυο (τεχνολογία, υπηρεσίες) - Λογιστικά φύλλα (καλύπτει τη μεγαλύτερη έκταση της ύλης) Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής άσεις Δεδομένων Τεχνολογίες Διαδικτύου Διδακτική της ΠΕ09 ΠΕ18.03 Σελίδα 19 από 84

20 14 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Ειδικότητα/Κύκλος: Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ 3Ε Ισχύουσες ΠΕ18.35 ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Ποσοστό κάλυψης: 80% -Διαδίκτυο και Τουρισμός (www, ιστοσελίδα, URL, πλοήγηση, μηχανές αναζήτησης, κρατήσεις σε online φόρμες, αποθήκευση ιστοσελίδων, χρήση ) - Κρατήσεις-αφίξεις σε ξενοδοχειακή εφαρμογή (σε εφαμογή Access να καταχωρούνται στοιχεία για πρακτορεία, συμβόλαια, τιμοκαταλόγους, αφίξεις, αλλαγές δωματίων, εμφάνιση πλάνων, εκτύπωση αναφορών) Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής Τεχνολογίες Διαδικτύου Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Διδακτική της συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν ΠΕ18.35 ή στο Μέρος /20 και στο Μέρος συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν ΠΕ18.35 ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03) Σελίδα 20 από 84

21 15 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος Ειδικότητα/Κύκλος: Έργων, Τοπίου & Περιβάλλοντος Εφαρμογές Η/Υ - Σχεδιασμός 2Θ+2Ε Ισχύουσες ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18 (12,16,30) ΤΕ01.32 (+ πιστοπ. Η/Υ) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Ποσοστό κάλυψης: 70% Εφαρμογές Η/Υ - Πληροφορική στη Γεωργία (είδη δικτύων, Δ γεωργίας, videotex, , internet) - Εφαρμογές Η/Υ στην γροτική Οικονομία (θεωρητικά για αγροτικές εφαρμογές ΗΥ) - Εφαρμογές στον αυτοματισμό Η/Υ γεωργικών επιχειρήσεων (θεωρητικά) - Εφαρμογές CAD στην κηποτεχνία (θεωρητικά) - GIS στη γεωργία (θεωρητικά) - Έμπειρα συστήματα στη γεωργία (θεωρητικά) - Γενικά για τα πολυμέσα Σχεδιασμός - Γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο - Σχέδιο φυτοτεχνικών έργων - Περιπτώσεις σχεδίων φυτοτεχνικών έργων - Κατάρτιση πίνακα υλικών - Σχεδιασμός φυτοτεχνικών έργων με Η/Υ Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής Γραφικά Τεχνολογίες Διαδικτύου Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Έμπειρα Συστήματα Διδακτική της Θεωρητικό μέρος: /20 για τις εφαρμογές Η/Υ και ΠΕ14 (04,05) για το Σχεδιασμός Εργαστηρικό μέρος: ή (α) συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν ΠΕ14(04,05) ή (β) στο Μέρος /20 και στο Μέρος συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν ΠΕ14(04,05) ΠΕ18 (12,16,30) Σελίδα 21 από 84

22 16 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Δομικών Έργων Ειδικότητα/Κύκλος: Σχεδιαστών Δομικών Έργων Ο Η/Υ στο Χώρο των Δομικών Έργων 4Ε Ισχύουσες ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Ποσοστό κάλυψης: 85% -Εργαλεία & εργαλειαθήκες επεξεργασία (copy/move/delete) - πλό τοπογραφικό (θεωρητική κατάρτιση) - Σχεδίαση τοπογραφικό με ΗΥ - Σχεδιασμός απλής όψης/κάτοψης με ΗΥ - Σχεδιασμός σύνθετης κάτοψης με ΗΥ και με χρήση συμβόλων από τη βιβλιοθήκη - Οικοδομικές λεπτομέρειες - τομή πλακοδοκού - Σχεδιασμός κλίμακας & στέγης με ΗΥ - Εσωτερικές εγκαταστάσεις (σύμβολα & σχεδίαση με ΗΥ) - Σχεδίαση δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης με ΗΥ - Σχεδίαση δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με ΗΥ - Λεπτομέρειες σε φέροντα στοιχεία - Σχεδιασμός πέδιλων & συνδετήριων δοκών Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής Γραφικά Διδακτική της Συνδιδασκαλία (α) ενός /20 με (β) έναν ΠΕ12 (01,02,03) ή ΠΕ17 (01,05,11) Σελίδα 22 από 84

23 17 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Εφαρμοσμένων Τεχνών Ειδικότητα/Κύκλος: Γραφικών Τεχνών Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων 4Ε Ισχύουσες ΠΕ18 (01,26) ΤΕ01.14 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: -Επεξεργασία εικόνας (διαχείριση χρώματος, προφίλ χρωμάτων, μετασχηματιμοί εικόνας, εφέ, δημιουργία εικόνων για χρήση στο Internet και σε εφαρμογές πολυμέσων) - Desktop publishing (έννοιες και τεχνικές σελιδοποίησης εγγράφων, διαχείριση πολυσέλιδων εγγράφων, διαχείριση χρωμάτων, κύρια πρότυπα αρχείων εγγράφων) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής Γραφικά Τεχνολογίες Διαδικτύου Διδακτική της ΠΕ18 (01,26) ή συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν ΠΕ18(01,26) ΤΕ01.14 Σελίδα 23 από 84

24 18 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Ειδικότητα/Κύκλος: Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ Δομημένος Προγραμματισμός 3Θ+2Ε Ισχύουσες ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Δομημένος Προγραμματισμός ντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ρχές Γλωσσών και Μεταφραστές Δομές Δεδομένων Θεωρία λγορίθμων και Πολυπλοκότητας Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της Σελίδα 24 από 84

25 19 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Ειδικότητα/Κύκλος: Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 3Θ+1Ε Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) TE01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της TE01.13 Σελίδα 25 από 84

26 20 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Ειδικότητα/Κύκλος: Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ ΙΙ 2Ε Ισχύουσες ΤΕ01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της ΤΕ01.13 Σελίδα 26 από 84

27 21 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Ειδικότητα/Κύκλος: Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming) 4Ε Ισχύουσες ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Δομημένος Προγραμματισμός ντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ρχές Γλωσσών και Μεταφραστές Δομές Δεδομένων Θεωρία λγορίθμων και Πολυπλοκότητας Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της Σελίδα 27 από 84

28 22 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Ειδικότητα/Κύκλος: Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ άσεις Δεδομένων 1Θ+3Ε Ισχύουσες ΤΕ01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Δομημένος Προγραμματισμός ρχές Γλωσσών και Μεταφραστές άσεις Δεδομένων Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της ΤΕ01.13 Σελίδα 28 από 84

29 23 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Ειδικότητα/Κύκλος: Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ Εφαρμογές Πολυμέσων 4Ε Ισχύουσες ΤΕ01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Δομημένος Προγραμματισμός ρχές Γλωσσών και Μεταφραστές Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της ΤΕ01.13 Σελίδα 29 από 84

30 24 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Ηλεκτρονικής Ειδικότητα/Κύκλος: Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 2Θ+3Ε Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05 (με αντίστοιχη κατεύθυνση) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: -ρχές δικτύων επικοινωνιών (δίκτυα, υπηρεσίες, μεταγωγή, μετάδοση, πρωτόκολλα, OSI, τοπολογίες) - Επικοινωνίες δεδομένων (κωδικοποίηση, μοντέλο μετάδοσης, χαρακτηριστικά καναλιού, ταχύτητες) - Δομικά στοιχεία (καλώδια, modem, κάρτες δικτύου, επαναλήπτες, γέφυρες, μεταγωγείς, δρομολογητές) - Τοπικά δίκτυα (τοπολογίες, CSMA/CS, token bus/ring, IEEE 802.3, EIA/TIA 568, δομημένη καλωδίωση) - Δίκτυα ευρείας περιοχής, X.25, frame relay, ATM, ISDN, κα) - Internet (TCP/IP, MAC/IP address, DNS, κα) - Εργαστήριο: δικτύωση, σειριακή μετάδοση, σύνδεση συσκευών σε LAN, συσκευές δικτύου, TCP/IP στην πράξη, εγκατάσταση Windows, επικοινωνία λειτουργικού με το χρήστη, διαχείρηση/προφίλ χρηστών στα Windows, διαχείριση αρχείων και καταλόγων, εκπτυπώσεις μέσω δικτύου, αντίγραφα ασφαλείας) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Διδακτική της ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) Σελίδα 30 από 84

31 25 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Ηλεκτρονικής Ειδικότητα/Κύκλος: Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς 2Ε Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05 (με αντίστοιχη κατεύθυνση) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: -Το περιβάλλον της Visual Basic - Τα δομικά στοιχεία της γλώσσας - Συναρτήσεις - Προγραμματιστικές δομές - Εκσφλαμάτωση - άμεση βοήθεια - Πίνακες - Υπορουτίνες & συναρτήσεις - ρχεία - Έλεγχος θυρών του υπολογιστή - Δημιουργώντας σελίδα στο WWW - Κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό τύπου εικονικού εργαστηρίου Δομημένος Προγραμματισμός ντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ρχές Γλωσσών και Μεταφραστές Δομές Δεδομένων Θεωρία λγορίθμων και Πολυπλοκότητας Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) Σελίδα 31 από 84

32 26 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Ηλεκτρονικής Ειδικότητα/Κύκλος: Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς 2Ε Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05 (με αντίστοιχη κατεύθυνση) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Όπως στο ομώνυμο μάθημα της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων του τομέα Ηλεκτρονικής της Γ τάξης του Ημερήσιου ΕΠΛ. Δομημένος Προγραμματισμός ντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ρχές Γλωσσών και Μεταφραστές Δομές Δεδομένων Θεωρία λγορίθμων και Πολυπλοκότητας Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) Σελίδα 32 από 84

33 27 Σχολείο: ΕΠΛ (ημερ) Γ Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Ειδικότητα/Κύκλος: Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ 3Ε Ισχύουσες ΠΕ18.35 ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Ποσοστό κάλυψης: 80% Κεφάλαιο 1ο: Πληροφοριακά συστήματα Κεφάλαιο 2ο: Τήρηση λογαριασμών-πελάτες Χρεώστες (τμήματα εκμετάλευσης, χρεώσεις, άνοιγμα λογαριασμού πελάτη, εκπτώσεις, εισπράξεις με μετρητά, πιστωτικές κάρτες, αναχωρήσεις (check out) πελατών, ειδικό ακυρωτικό σημείωμα, πιστωτικό τιμολόγιο, μερική αναχώριση, passants τμημάτων, πελάτες χρεώστες, ανάλυση των reports-mis) Κεφάλαιο 3ο: Συστήματα παραγωγής αναφορών Κεφάλαιο 4ο: Λογισμικό διαχείρισης τουριστικού πρακτορείου (εφαρμογή access) Παράρτημα: Οδηγίες χρήση της εφαρμογής σε Access Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή άσεις Δεδομένων Διδακτική της συνδιδασκαλία ενός ΠΕ18.35 με έναν /20 ή /20 για τα κεφάλαια 1 και 3 ΚΙ για την υπόλοιπη ύλη συνδιδασκαλία /20 με ΠΕ18.35 ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03) Σελίδα 33 από 84

34 28 Σχολείο: ΕΠΛ (εσπερ) Ειδικότητα/Κύκλος: Κύκλος Τεχνολογικός, Υπηρεσιών & Ναυτιλιακός Εφαρμογές 2Ε Ισχύουσες ΠΕ09,ΠΕ12,ΠΕ14,ΠΕ17,ΠΕ18 + μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή πιστοποιημένες γνώσεις στην πληροφορική ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Όπως στο ομώνυμο μάθημα των αντίστοιχων κύκλων της τάξης του Ημερήσιου ΕΠΛ. Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής άσεις Δεδομένων Τεχνολογίες Διαδικτύου Διδακτική της Σελίδα 34 από 84

35 29 Σχολείο: ΕΠΛ (εσπερ) Ηλεκτρονικής Ειδικότητα/Κύκλος: Επικοινωνίες-Δίκτυα-Τεχνολογία Η/Υ 1Θ Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05 (με αντίστοιχη κατεύθυνση), ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Όπως στο ομώνυμο μάθημα του τομέα Ηλεκτρονικής της τάξης του Ημερήσιου ΕΠΛ. Ψηφιακή Σχεδίαση Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Οργάνωση και ρχιτεκτονική Υπολογιστών Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Τεχνολογίες Διαδικτύου Διδακτική της ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) Σελίδα 35 από 84

36 30 Σχολείο: ΕΠΛ (εσπερ) Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Ειδικότητα/Κύκλος: Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ 2Ε Ισχύουσες ΠΕ18.35 ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Ποσοστό κάλυψης: 80% Όπως στο ομώνυμο μάθημα του τομέα Οικονομίας της τάξης του Ημερήσιου ΕΠΛ. Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής Τεχνολογίες Διαδικτύου Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Διδακτική της συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν ΠΕ18.35 ή στο Μέρος /20 και στο Μέρος συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν ΠΕ18.35 ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03) Σελίδα 36 από 84

37 31 Σχολείο: ΕΠΛ (εσπερ) Ειδικότητα/Κύκλος: Εφαρμογές Πολυμέσων 4Ε Ισχύουσες ΤΕ01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Δομημένος Προγραμματισμός ρχές Γλωσσών και Μεταφραστές Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της ΤΕ01.13 Σελίδα 37 από 84

38 32 Σχολείο: ΕΠΛ (εσπερ) Ειδικότητα/Κύκλος: ασικές ρχές & Ψηφιακής Τεχνολογίας 3Θ Ισχύουσες ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Διδακτική της Δομημένος Προγραμματισμός ντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ρχές Γλωσσών και Μεταφραστές Δομές Δεδομένων Θεωρία λγορίθμων και Πολυπλοκότητας Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της Σελίδα 38 από 84

39 33 Σχολείο: ΕΠΛ (εσπερ) Ειδικότητα/Κύκλος: Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο 4Ε Ισχύουσες ΤΕ01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Διδακτική της Δομημένος Προγραμματισμός ντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ρχές Γλωσσών και Μεταφραστές Δομές Δεδομένων Θεωρία λγορίθμων και Πολυπλοκότητας Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της ΤΕ01.13 Σελίδα 39 από 84

40 34 Σχολείο: ΕΠΛ (εσπερ) Ειδικότητα/Κύκλος: ασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου 2Ε Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) TE01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογίες Διαδικτύου Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της TE01.13 Σελίδα 40 από 84

41 35 Σχολείο: ΕΠΛ (εσπερ) Ειδικότητα/Κύκλος: Συντήρηση Υπολογιστών 2Ε Ισχύουσες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) TE01.13 ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Ψηφιακή Σχεδίαση Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Οργάνωση και ρχιτεκτονική Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Ψηφιακές Επικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών Υπολογιστική Λογική Επικοινωνία νθρώπου-υπολογιστή Διδακτική της TE01.13 Σελίδα 41 από 84

42 36 Σχολείο: ΕΠΛ (εσπερ) Γ Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος Ειδικότητα/Κύκλος: Έργων, Τοπίου & Περιβάλλοντος Εφαρμογές Η/Υ - Σχεδιασμός 2Θ+2Ε Ισχύουσες ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18 (12,16,30) ΤΕ01.32 (+ πιστοπ. Η/Υ) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Ποσοστό κάλυψης: 70% Όπως στο ομώνυμο μάθημα της ειδικότητας Έργων Τοπίου & Περιβάλλοντος του τομέα Γεωπονίας της Γ τάξης του Ημερήσιου ΕΠΛ. Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής Γραφικά Τεχνολογίες Διαδικτύου Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Έμπειρα Συστήματα Διδακτική της Θεωρητικό μέρος: /20 για τις εφαρμογές Η/Υ και ΠΕ14 (04,05) για το Σχεδιασμός Εργαστηρικό μέρος: ή (α) συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν ΠΕ14(04,05) ή (β) στο Μέρος /20 και στο Μέρος συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν ΠΕ14(04,05) ΠΕ18 (12,16,30) Σελίδα 42 από 84

43 37 Σχολείο: ΕΠΛ (εσπερ) Γ Δομικών Έργων Ειδικότητα/Κύκλος: Σχεδιαστών Δομικών Έργων Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ 4Σ Ισχύουσες ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05 (+ πιστοποιητικό Η/Υ) ναλυτικού Σπουδών: (ΠΣ) ΕΙ/ΤΕΙ που καλύπτουν το ΠΣ: Όπως στο ομώνυμο μάθημα του τομέα Δομικών Έργων της τάξης του Ημερήσιου ΕΠΛ. Επικοινωνία νθρώπου Μηχανής Γραφικά Διδακτική της ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ή συνδιδασκαλία ενός /20 με έναν από τους παραπάνω ΠΕ12/17 Σελίδα 43 από 84

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 189 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50 Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα