2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας"

Transcript

1 «Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο και του Διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ενδεικτική πρόταση για την τρίτη τάξη Γυμνασίου» Ιωάννα Βορβή 1, Φωτεινή Παπαγάλου 2 1 Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 2 Εκπαιδευτικός, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αναφέρεται στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο (μέσα από διαδραστικούς χάρτες και χρονοχάρτες)» και του Διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη μάθηση και στην καλλιέργεια γνωστικών, μεταγνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Παρουσιάζεται διδακτική πρόταση, η οποία εφαρμόζεται στο κεφάλαιο για την ελληνική επανάσταση του 1821, της Γ Γυμνασίου και επικεντρώνεται στην εξέλιξη της επανάστασης ( ) και στα πολεμικά γεγονότα αυτής της περιόδου. Το λογισμικό Ιστορίας «Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο είναι ένα νέο διαδραστικό λογισμικό, με συνεχή ροή χαρτών, χρονολογιών και πληροφοριών. Στις δραστηριότητες που προτείνονται αξιοποιούνται ποικίλες δυνατότητες του εκπαιδευτικού λογισμικού, παράλληλα με την αναζήτηση υλικού στο Διαδίκτυο. Δίνεται έμφαση σε συνεργατικές δραστηριότητες διερεύνησης, αξιολόγησης και κατανόησης των ιστορικών πληροφοριών και σε δραστηριότητες παρατήρησης και ενεργού πειραματισμού με παρεμβάσεις στον ηλεκτρονικό χάρτη του εκπαιδευτικού λογισμικού. Επίσης, δίνεται έμφαση σε δραστηριότητες καλλιέργειας προβληματισμού, ενίσχυσης της δημιουργικότητας των μαθητών και σύνθεσης ιστορικού, πολυτροπικού κειμένου. Προσδοκώμενα μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα είναι η απόκτηση ιστορικής γνώσης και η ουσιαστική κατανόηση του εξεταζόμενου θέματος μέσα από πολυπρισματική προσέγγιση και από διερεύνηση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών ποικίλης προέλευσης. Αναμένεται η προώθηση της συνεργατικής μάθησης και της οικειοποίησης της γνώσης με [271]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» βιωματικό τρόπο, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με διαδικασίες έρευνας και με τη χρήση δυναμικών εργαλείων μάθησης που θα τους οδηγήσουν σε κριτική αντιμετώπιση των πληροφοριών. Αναμένεται, επιπλέον, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού και η εξοικείωση των μαθητών με την ολιστική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ιστορία, «Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο», εκπαιδευτικό λογισμικό, Διαδίκτυο, νέος, ψηφιακός γραμματισμός, ελληνική επανάσταση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και η χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών και του Διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας, αλλά και των υπόλοιπων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αποτελεί μια πραγματικότητα, η οποία έχει μεταβάλει το διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον και παρέχει ποικίλες επιπλέον δυνατότητες για την προσέγγιση της γνώσης από τους μαθητές και την απόκτηση δεξιοτήτων σημαντικών, τόσο για την επίτευξη των σκοπών της σχολικής εκπαίδευσης, όσο και για τη μετέπειτα μαθησιακή πορεία των μαθητών. Συνεπώς, με στόχο την αποτελεσματικότερη μάθηση και την ενίσχυση κοινωνικογνωστικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων συνεργατικής, αυτορρυθμιζόμενης και δια βίου μάθησης, η διδασκαλία με Τ.Π.Ε εντάσσεται στις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές και τις ενισχύει. Ιδιαίτερα για το μάθημα της Ιστορίας, οι εφαρμογές πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου αποτελούν πηγές αξιοποιήσιμου υλικού, όπως κειμένων, εικόνων και άλλων μορφών δεδομένων. Η λειτουργική ένταξη και η γόνιμη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδασκαλία της Ιστορίας προωθούν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της διδακτικής αυτού του γνωστικού αντικειμένου και την ανάδειξη διαφορετικών οπτικών προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέσα από ένα ευρύ φάσμα και να αξιοποιήσει το κατάλληλο κάθε φορά μέσο και υλικό, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο, πλούσιο σε ευκαιρίες μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο θα υποστηρίζει τη χρήση ψηφιακών αρχείων στην ιστορική έρευνα, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την οργάνωση, την επεξεργασία και τη σύγκριση ιστορικών δεδομένων και, τέλος, τη σύνθεση των ιστορικών πληροφοριών, καθώς και την ενδεχόμενη στατιστική επεξεργασία τους. Η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών στη διδασκαλία της Ιστορίας έχει ήδη ενισχυθεί με την «Ψηφιακή Τάξη», η οποία από το τρέχον σχολικό έτος είναι μέρος της διδακτικής πρακτικής στο Γυμνάσιο και αποτελεί ενέργεια με σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων και την πλήρη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βασικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής [272]

3 συνείδησης (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003). Στο γενικό σκοπό, αλλά και στους ειδικούς σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας της Ιστορίας ανταποκρίνονται οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας και οι σύγχρονες, ενεργητικές διδακτικές προσεγγίσεις. Η διερευνητική-ανακαλυπτική μέθοδος, η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, η έρευνα των πηγών, η βιωματική προσέγγιση, η οργάνωση ασκήσεων αναπαράστασης και δραματοποίησης ιστορικών γεγονότων, όπως επίσης, τα σχέδια εργασίας (projects), η διαθεματικότητα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ενισχύουν τη δραστηριοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και οδηγούν στην κατανόηση και στη σύνδεση των ιστορικών στοιχείων συγχρονικά και διαχρονικά. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Ιστορίας και η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο» και του Διαδικτύου, ως δυναμικών εργαλείων μάθησης, υποστηρίζουν την υλοποίηση πολλών στόχων της σύγχρονης διδακτικής και συμβάλλουν στη ανάπτυξη ευνοϊκού μαθησιακού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της θετικής στάσης των μαθητών προς το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και, γενικότερα, προς τα μαθήματα και το σχολείο. Παράλληλα, η διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. συμβάλλει στην ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και βοηθά στην καλλιέργεια δεξιοτήτων σημαντικών για την ιστορική επιστήμη (Γιακουμάτου, 2006). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ- ΧΡΟΝΟ (ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ-ΧΑΡΤΕΣ)» Το, εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, νέο εκπαιδευτικό λογισμικό Ιστορίας «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο (μέσα από διαδραστικούς χάρτες και χρονο-χάρτες)», απευθύνεται και στις τρεις τάξεις Γυμνασίου (Βασιλείου, Γκίκα, Ζαρωτιάδης, 2008), ενώ διατίθεται έκδοση του λογισμικού για το Λύκειο (Μαρκαντωνάτος, Ζαρωτιάδης, 2008). Το περιεχόμενό του είναι εναρμονισμένο με τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα για το μάθημα της Ιστορίας και το ιστορικό πλαίσιο για κάθε τάξη ευθυγραμμίζεται με τα διδακτικά εγχειρίδια. Κατά το σχολικό έτος υλοποιήθηκαν προγράμματα πιλοτικής επιμόρφωσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Ιωάννινα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και των εκπαιδευτικών λογισμικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως εργαλείων μάθησης. Το ίδιο σχολικό έτος, το λογισμικό «Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο», με συνοδευτικά έντυπα για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή, προωθήθηκε σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας. Οι θεματικές ενότητες του λογισμικού Ιστορίας «Περιπλάνηση στο Χωρο- Χρόνο» προσεγγίζονται με βάση τους άξονες χώρου, χρόνου, γεγονότων. Στην οθόνη του λογισμικού εμφανίζονται τρεις διακριτές περιοχές: το κείμενο, ο χάρτης και η λωρίδα του χρόνου. Με την επιλογή μίας ενότητας, γίνεται [273]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» πλοήγηση στο χώρο με τη χρήση του χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται τοπωνύμια, όρια, πολεμικά γεγονότα και διαδρομές, ενώ οι πληροφορίες εμφανίζονται σταδιακά, ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης στο χάρτη. Παράλληλα, γίνεται πλοήγηση και στο χρόνο, με τη λωρίδα του χρόνου. Με τον τρόπο αυτόν, παρέχεται η δυνατότητα για συνδυασμένη χωροχρονική πλοήγηση, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που επιλέγει ο χρήστης. Το κείμενο περιλαμβάνει αναλυτικές, αλλά και σύντομες επεξηγηματικές ή συμπληρωματικές αναφορές, που υποδηλώνονται με διαφορετικό χρωματισμό ορισμένων λέξεων. Επίσης, περιλαμβάνει χωρικούς συνδέσμους που προκαλούν εστίαση στο χάρτη στο συγκεκριμένο χώρο που δηλώνεται με τη λέξη-σύνδεσμο, καθώς και χρονικούς συνδέσμους για εστίαση στη γραμμή του χρόνου, με αυτόματη προσαρμογή του περιεχομένου του χάρτη στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Με τη χρήση των κατάλληλων, κάθε φορά, εργαλείων του λογισμικού, παρέχεται η δυνατότητα έρευνας και αναζήτησης ιστορικής πληροφορίας, όπως και εποπτείας και αναζήτησης χαρτογραφικής πληροφορίας. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στον ηλεκτρονικό χάρτη και στη λωρίδα του χρόνου και δυνατότητα προσθήκης και διαχείρισης στοιχείων και πληροφοριών, μετακίνησης αντικειμένων, αποτύπωσης στιγμιοτύπων και δημιουργίας και διαχείρισης προσωπικών συλλογών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει και να ανακτήσει προσωπικά περιεχόμενα. Είναι ένα ενδιαφέρον, σύγχρονο, διαδραστικό και όχι στατικό λογισμικό, το οποίο, ωστόσο, είναι αρκετά απαιτητικό ως προς τον τρόπο χρήσης του και προϋποθέτει επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και εξοικείωση εκπαιδευτικού και μαθητή με τα εργαλεία και τις δυνατότητές του. Ο διδάσκων θα πρέπει να χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό με ευχέρεια, για να ασκήσει στη συνέχεια τους μαθητές του, ώστε να μη συναντούν δυσκολίες όταν καλούνται να υλοποιούν δραστηριότητες στο περιβάλλον του συγκεκριμένου λογισμικού. Έτσι, η αξιοποίησή του στη διδασκαλία της Ιστορίας δεν είναι χρονοβόρα και αποβαίνει αποτελεσματική και προς όφελος του μαθητικού δυναμικού και της διδακτικής του μαθήματος. Είναι αυτονόητο ότι ο διδάσκων πρέπει να έχει, επίσης, καλή γνώση χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ Το λογισμικό «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο (μέσα από διαδραστικούς χάρτες και χρονο-χάρτες)» μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας των τριών τάξεων του Γυμνασίου και δίνει τη δυνατότητα να προσεγγισθεί το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας με διαφορετικό και ιδιαίτερο τρόπο, με τη συνδυαστική χρήση υπερκειμένων, διαδραστικών χαρτών και χρονοδιαγραμμάτων. Το λογισμικό και η πλοήγηση στο Διαδίκτυο συμβάλλουν ώστε να δραστηριοποιηθούν οι μαθητές και να προσεγγίσουν με ενδιαφέρον το μάθημα αυτό, το οποίο εξ αντικειμένου παρουσιάζει δυσκολία αφομοίωσης σε ορισμένες ενότητες. Για παράδειγμα, στην ενότητα της Γ τάξης Γυμνασίου με [274]

5 θέμα την εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης, στην οποία εφαρμόζεται η διδακτική πρόταση που ακολουθεί, παρατίθενται πολεμικά γεγονότα, χρονολογίες ονόματα τόπων και προσώπων, τα οποία, ωστόσο, αναφέρονται σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Η μελέτη του θέματος αυτού με τρόπο παραστατικό ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, ενεργοποιεί τη συμμετοχική δράση, με αποτέλεσμα τη βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση και την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των γεγονότων, των προσώπων, των αποφάσεων, των στρατηγικών, της συμβολής και της σημασίας τους. Η αξιοποίησή του εκπαιδευτικού λογισμικού και του Διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας, αφενός ως νοητικών εργαλείων, αφετέρου ως πηγών πληροφόρησης και περιβαλλόντων αναζήτησης, προβληματισμού, εργασίας και επικοινωνίας (Κυνηγός, Δημαράκη 2002), βεβαίως, δεν αποβλέπει απλώς στη διέγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών, αλλά κυρίως στην ενίσχυση της αυτόνομης και της συνεργατικής μάθησης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων τόσο κλασικού, όσο και νέου (ψηφιακού) και κριτικού γραμματισμού. Η διδασκαλία καθίσταται μαθητοκεντρική, καθώς οι μαθητές, οι οποίοι έχουν το ρόλο μικρού ιστορικού, κινούνται σε κατάλληλο εκπαιδευτικό, μαθησιακό - γνωστικό και οριοθετημένο πλαίσιο-περιβάλλον και εντοπίζουν μόνοι τους, με τη διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, τις ιστορικές πληροφορίες που τους χρειάζονται. Με το λογισμικό δίνεται πρόσβαση σε πολυτροπικό υλικό (υπερκείμενο, χάρτη ιστορικό και γεωφυσικό, χρονογραμμή) και παρέχονται ευκαιρίες κατανόησης και δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων. Η ροή των πληροφοριών είναι συνεχής. Οι μαθητές μελετούν το χάρτη, παρεμβαίνουν σε αυτόν και κατασκευάζουν τελικά το δικό τους διαδραστικό ιστορικό χάρτη, με τις πληροφορίες που αφορούν στο θέμα που εξετάζουν. Τα ιστορικά θέματα προσεγγίζονται πολυπρισματικά και καλλιεργούνται οι ερευνητικές δεξιότητες και η κριτική σκέψη των μαθητών. Επιπλέον, προωθείται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, εφόσον αξιοποιούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές από άλλες γνωστικές περιοχές. Η οργάνωση και αναπαράσταση εννοιών με πολλούς τρόπους, καθώς και η αισθητοποίηση των εξεταζομένων γεγονότων διευκολύνουν και καθιστούν αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία της Ιστορίας. Επιπλέον, η δημιουργική ανάγνωση με τη χρήση του λογισμικού βοηθά μαθητές με ενδεχόμενη δυσκολία στην κατανόηση ιστορικών εννοιών να τις προσεγγίσουν ευκολότερα. Δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης συνθετικών δραστηριοτήτων και εργασιών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν ή είναι δύσκολο να υλοποιηθούν με τα συμβατικά μέσα στο παραδοσιακό περιβάλλον μάθησης. Οι δραστηριότητες επεκτείνουν τις δεξιότητες και τους γνωστικούς ορίζοντες του μαθητή και δεν απαιτείται πολύς χρόνος για την πραγματοποίησή των περισσοτέρων. Τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες εμπεριέχονται και στην πρόταση που ακολουθεί, είναι: παρατήρηση της διαμόρφωσης του [275]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» εδάφους, εντοπισμός περιοχών ή πόλεων, οριοθέτησή, πλαισίωσή τους και χρωματισμός τους, χάραξη πορείας στο χάρτη, μέτρηση αποστάσεων, τοποθέτηση αντικειμένων στο χάρτη και εισαγωγή βασικών πληροφοριών, ομαδοποίηση των πληροφοριών σε συλλογές κ.α. Ο πλουραλισμός των αλληλεπιδραστικών στοιχείων του λογισμικού και οι διαφόρων τύπων δραστηριότητες, με τη χρήση και του Διαδικτύου, το οποίο αποτελεί ένα άλλο μέσο πρόσβασης σε πολυμεσικό, κειμενικό, εικαστικό μαθησιακό υλικό, ενισχύουν την εργασία των μαθητών, τους βοηθούν να εμπλέκονται σε αυθεντικές διαδικασίες έρευνας και να ανακαλύπτουν με βιωματικό τρόπο τη γνώση. Παράλληλα, αποτελούν μέσα για συνεργασία και επικοινωνία των μαθητών. Στη διδακτική πρόταση υπάρχει, επιπλέον, η δυνατότητα αξιοποίησης μαθητικού Blog και της ιστοσελίδας του σχολείου, τα οποία είναι εργαλεία επικοινωνίας και ευνοούν τη συνεργατική μάθηση. Επίσης, στις δραστηριότητες του τελικού σταδίου της εργασίας, γίνεται χρήση των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων. Με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται ο νέος, ψηφιακός ή, κατ άλλους, πληροφορικός γραμματισμός, η χρησιμότητα του οποίου δεν μπορεί να παραγνωρίζεται στη σημερινή εποχή (Κουτσογιάννης, , Lemke, 1998). Ενισχύεται και ο κριτικός γραμματισμός, καθώς γίνεται αξιολόγηση και επιλογή του υλικού για καθεμιά από τις παραπάνω δραστηριότητες (Μαυροσκούφης, 2008, McMichael, 2007). Γενικά, με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και του Διαδικτύου αποβλέπουμε σε συμμετοχική, δημιουργική, βιωματική και καινοτόμο προσέγγιση της διδακτέας ύλης, καθώς διαφοροποιούνται το μέσο διδασκαλίας, το περιβάλλον, οι ρόλοι και οι σχέσεις μαθητών καθηγητή. Η διδασκαλία με την αξιοποίηση των ΤΠΕ ενεργοποιεί τους μαθητές, οι οποίοι ανταποκρίνονται θετικά (Κουτσογιάννης, 2007) και οδηγούνται από την παθητικότητα στη δραστηριοποίηση. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Η διδακτική πρόταση έχει θέμα «Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης. Τα πολεμικά γεγονότα ( )» και για την εφαρμογή της αξιοποιείται το εκπαιδευτικό λογισμικό «Περιπλάνηση στο Χώρο- Χρόνο» και το Διαδίκτυο. Σχετίζεται με το 2ο κεφάλαιο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ Τάξης Γυμνασίου, για την ελληνική επανάσταση του 1821 και επικεντρώνεται στην ενότητα 8, «Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης ( )» και στα πολεμικά γεγονότα αυτής της περιόδου. Η πρόταση έχει χαρακτηριστικά project και διαθεματικές προεκτάσεις, καθώς εμπλέκονται, εκτός από την Ιστορία και άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η Πληροφορική, η Νεοελληνική Γλώσσα, η Γεωγραφία, τα Καλλιτεχνικά, και η Μουσική. Πρόκειται για ενδεικτική πρόταση, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Γ τάξης του Γυμνασίου και προτείνεται για διδασκαλία σε κανονική τάξη των 25 μαθητών. Ο χρόνος υλοποίησής της υπολογίζεται σε 4 διδακτικές ώρες. Προϋπόθεση για την [276]

7 επιτυχέστερη εφαρμογή της διδακτικής πρότασης είναι να υπάρχει εξοικείωση εκπαιδευτικού και μαθητών με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού και γενικότερα με τις Νέες Τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο των στόχων που θέτει το Α.Π.Σ. Οι μαθητές, με την καθοδήγηση του διδάσκοντα, θα πρέπει να έχουν ασκηθεί στην προσεκτική χρήση των Τ.Π.Ε., ώστε να εργάζονται με συστηματικό τρόπο, επιλέγοντας τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης και κατανοώντας τις πληροφορίες που επιλέγουν (Μαυροσκούφης, 2004). Επίσης, είναι χρήσιμη η εξοικείωση των μαθητών με την εργασία σε ομάδες, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών. Επιχειρείται εμπλουτισμός και ενίσχυση της διδακτέας ύλης, με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα του εκπαιδευτικού λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» και του Διαδικτύου και πλαισίωσή της με ποικίλες δραστηριότητες. Ο παραστατικός τρόπος προσέγγισης ενεργοποιεί τη μαθητική συμμετοχή. Οι μαθησιακοί και παιδαγωγικοί στόχοι της διδακτικής πρότασης συνάδουν με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Ιστορίας του Γυμνασίου. Επιδιώκεται να διερευνήσουν οι μαθητές, μέσα από πηγές ποικίλης προέλευσης και μορφής, έντυπες και ηλεκτρονικές, τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα της επανάστασης του 1821 και συγκεκριμένα, της περιόδου , να γνωρίσουν τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής επανάστασης και να προσεγγίσουν και να αισθανθούν, κατά το δυνατόν, τις συνθήκες και το κλίμα της εποχής που μελετούν. Επίσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού χάρτη και, γενικότερα, τις δυνατότητες του λογισμικού και του Διαδικτύου, να συνδυάσουν τα γεγονότα με το χρόνο και με τον ιστορικό χώρο στον οποίο διαδραματίσθηκαν. Έτσι, αναμένεται να αποκομίσουν οι μαθητές μια συγκροτημένη εικόνα για τη γεωγραφική και χρονική διάσταση της ελληνικής επανάστασης, να κατανοήσουν τη σημασία των γεγονότων αυτών για τη διεξαγωγή και έκβαση του Αγώνα, καθώς και για την ελληνική ιστορία γενικότερα και να παραγάγουν τεκμηριωμένο ιστορικό λόγο. Ακόμη, αναμένεται να αναπτύξουν την ικανότητα να προσεγγίζουν διαθεματικά τη γνώση και να συνδυάζουν και αξιοποιούν γνώσεις και δεξιότητες από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Παράλληλα, στόχος της πρότασης είναι να ασκηθούν οι μαθητές στη συνεργατική μάθηση και στη διαδικασία της έρευνας με τη χρήση δυναμικού εργαλείου μάθησης που θα τους οδηγήσει σε κριτική αντιμετώπιση, αξιολόγηση και συνδυασμό των πληροφοριών. Επιπλέον, επιδιώκεται να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις Νέες Τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους στη μαθησιακή διαδικασία και να αναπτύξουν δεξιότητες νέου γραμματισμού, καθώς το εκπαιδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιείται στην παρούσα πρόταση και η πλοήγηση σε επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους παρέχουν τη δυνατότητα ελεύθερης εξερεύνησης σε καθορισμένο πλαίσιο. [277]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Θα διερευνηθεί η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης και τα πολεμικά γεγονότα των ετών , σύμφωνα με το Α.Π.Σ. και τη σχετική ενότητα του βιβλίου Ιστορίας της Γ Γυμνασίου. Για την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης θα πρέπει να υπάρχει τοπικό δίκτυο του σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής και να έχει γίνει, εκ των προτέρων, εγκατάσταση του λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο» στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των μαθητών. Θα γίνει πλοήγηση στο λογισμικό και στο Διαδίκτυο και, παράλληλα, θα χρησιμοποιηθεί το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας (Λούβη, Ξιφαράς, 2008). Υιοθετούνται σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις, όπως η διερευνητική-ανακαλυπτική, η βιωματική, η ομαδοσυνεργατική και η διαθεματική. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να παραγάγουν οι ίδιοι τη γνώση και να αναπτύξουν γνωστικές, αλλά και μεταγνωστικές δεξιότητες, οι οποίες συντελούν στη γνωστική αυτονομία και στην ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη γνώση και το σχολείο και συμβάλλουν στη γενικότερη αναπτυξιακή τους πορεία. (Ματσαγγούρας, 2006). Οι μαθητές εργάζονται στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Κατά την 1η και τη 2η ώρα ερευνούν και αναζητούν πληροφορίες και εικαστικό υλικό στο Διαδίκτυο και στο εκπαιδευτικό λογισμικό «Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο», επιλέγουν πληροφορίες, απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Υλοποιούν δραστηριότητες επί του ηλεκτρονικού χάρτη (τοποθέτηση αντικειμένων, μέτρηση αποστάσεων, χρωματισμό περιοχών, χάραξη πορείας). Την 3η διδακτική ώρα κατασκευάζουν ιστορικό ημερολόγιο, παράγουν ιστορικό λόγο, δημιουργούν παρουσίαση εικαστικού υλικού. Η εργασία των μαθητών ολοκληρώνεται την 4η διδακτική ώρα, με παρουσίαση εργασιών, συζήτηση, διάλογο, αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση. Προκειμένου να μην περιορισθεί η επικοινωνία μόνο μεταξύ των μελών της ομάδας και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα ενδοσχολικής και διασχολικής επικοινωνίας, τα αποτελέσματα των εργασιών μπορούν να αναρτηθούν σε blog των μαθητών, στην ιστοσελίδα του σχολείου ή να δημοσιευθούν σε σχολικό έντυπο. Η αξιολόγηση αφορά κυρίως στην αποτίμηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας της διδακτικής εφαρμογής, στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, στο βαθμό συμμετοχής και συνεργασίας των μαθητών, καθώς και στην ικανότητά τους να επεξεργάζονται τις πληροφορίες του μαθήματος και να τις ανασυνθέτουν δημιουργικά. Θα αξιολογηθεί, επίσης, ο τρόπος χρήσης του λογισμικού και του Διαδικτύου και ο βαθμός συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων, η ευστοχία των απαντήσεων, η προφορική παρουσίαση, καθώς και η ποιότητα και πληρότητα του τελικού προϊόντος. Γίνεται συζήτηση για τα προβλήματα, τις εντυπώσεις, τα οφέλη από αυτή τη μαθησιακή διαδικασία. Η αξιολόγηση δρα ανατροφοδοτικά και ενισχυτικά για τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, προκειμένου η υλοποίηση μελλοντικής παρόμοιας διαδικασίας να είναι απαλλαγμένη από δυσλειτουργίες που, ενδεχομένως, παρατηρήθηκαν. Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία συνοδεύεται από αλλαγές στο ρόλο των εκπαιδευτικών, στις σχέσεις και στο κλίμα της τάξης. Σε όλα τα στάδια εργασίας ο εκπαιδευτικός δεν είναι απλός αναμεταδότης της γνώσης, αλλά [278]

9 συνερευνητής και αρωγός, υποστηρικτής της µάθησης (Ράπτης, Ράπτη, 1997, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2008). Έχει ρόλο συμβουλευτικό, συνεργατικό, διευκολυντικό, συντονιστικό, εμψυχωτικό και παρεμβαίνει εφόσον του ζητείται, προωθώντας την αυτενέργεια και πρωτοβουλία των μαθητών. Ο διδάσκων δίνει από την αρχή τα φύλλα εργασίας και τις απαραίτητες οδηγίες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων όλων των σταδίων της διδασκαλίας και τονίζει τη σημασία της τεκμηρίωσης των απαντήσεων και της σωστής διαχείρισης του διδακτικού χρόνου. Ενημερώνει, επίσης, ότι το υλικό του 1 ου σταδίου των εργασιών θα αποθηκευθεί σε κοινόχρηστα αρχεία, ώστε να είναι στη διάθεση όλων των μαθητών, προκειμένου να προχωρήσουν στην εκπόνηση των εργασιών του επόμενου σταδίου. Οι μαθητές εργάζονται με διαφορετικά φύλλα εργασιών σε ομάδες των τριών ατόμων (Ματσαγγούρας 2004, 2006), η σύνθεση των οποίων είναι κατά το δυνατόν μικτή και ανομοιογενής. Οργανώνουν την ομάδα τους και καθορίζουν ένα πλαίσιο δράσης, κατανέμοντας τις επιμέρους εργασίες και τους ρόλους τους, οι οποίοι εναλλάσσονται διαδοχικά μετά από κάθε δραστηριότητα. Έτσι, η συνεισφορά τους είναι, κατά το δυνατόν, ισότιμη στην πορεία των δραστηριοτήτων και στο τελικό αποτέλεσμα και διασφαλίζεται η δυνατότητα εξέλιξης όλων των μελών, μέσα από την εξατομικευμένη ενασχόλησή τους με το αντικείμενο. Προκειμένου τα μέλη της ομάδας να δραστηριοποιούνται εξίσου, είναι έτοιμα να παρουσιάσουν οποιαδήποτε από τις τρεις τελικές δραστηριότητες (ημερολόγιο, κείμενο, εικαστικό υλικό) ή να έχουν ένα βαθμό συμμετοχής στην ίδια παρουσίαση. Προαπαιτούμενες γνώσεις είναι οι σχετικές με τις συνθήκες προετοιμασίας και εκδήλωσης της ελληνικής επανάστασης και το πολιτικό πλαίσιο της εποχής. Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της διδακτικής πρότασης θα χρησιμοποιηθούν, εκτός από το εκπαιδευτικό λογισμικό, επιλεγμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και φύλλα εργασίας. Με στόχο να προταθούν τρόποι αξιοποίησης του λογισμικού και του Διαδικτύου, εδώ παρουσιάζονται δύο ενδεικτικά φύλλα εργασίας. Το πρώτο φύλλο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του πρώτου σταδίου της εργασίας. Με βάση το φύλλο αυτό ο διδάσκων μπορεί να κατασκευάσει άλλα, διαφοροποιημένα φύλλα, ώστε οι μαθητές ανά ομάδες να εξετάσουν διαφορετικές πτυχές του θέματος. Π.χ., ένα φύλλο θα αφορά στα χερσαία πολεμικά γεγονότα, με ανάλογες δραστηριότητες, και άλλο φύλλο στα ναυτικά γεγονότα της Επανάστασης. Το δεύτερο φύλλο εργασίας που παρουσιάζεται εδώ είναι κοινό για όλες τις ομάδες και περιλαμβάνει τις τελικές εργασίες (ιστορικό ημερολόγιο, κείμενο, παρουσίαση εικαστικού υλικού) που θα εκπονήσουν οι μαθητές στο δεύτερο στάδιο. Θεωρείται σκόπιμο να υπάρχει διαφοροποίηση στις δύο (κείμενο, παρουσίαση εικαστικού υλικού) από τις τρεις τελικές εργασίες, ώστε να παρέχεται δυνατότητα επιλογής, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και ευκαιρία να παρουσιασθούν διαφορετικές πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα, [279]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ώστε να εμπλουτισθούν οι γνώσεις των μαθητών. Τα μέλη κάθε ομάδας θα επιχειρηματολογήσουν για να υποστηρίξουν την επιλογή τους και συνεργαζόμενα θα καταλήξουν σε κοινή απόφαση. Υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφωθούν, στη συνέχεια, οι τελικές εργασίες κατάλληλα, ώστε να ενοποιηθούν και να δημοσιευθούν ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή. Ο διδάσκων, κατά την κρίση του, μπορεί να επιλέξει, να εμπλουτίσει, να απλουστεύσει, να τροποποιήσει τις δραστηριότητες, να τις ελαττώσει ή να τις αυξήσει στην περίπτωση ενός σχεδίου εργασίας. Έτσι, θα συνθέσει τη δική του διδακτική πρόταση, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τάξης του, τους στόχους που θα θέσει, το διαθέσιμο χρόνο και το βαθμό εξοικείωσης των μαθητών στη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού και του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Χρήσιμο είναι να προηγηθεί συνεργασία του φιλολόγου με τον καθηγητή Πληροφορικής, προκειμένου ο διδάσκων να ενημερωθεί για τις δυνατότητες των μαθητών στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς ορισμένες δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας προϋποθέτουν τέτοιου είδους γνώσεις, ώστε, στη συνέχεια, να τις προσαρμόσει στο γνωστικό επίπεδο της τάξης του. Εξάλλου, η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι σημαντική προϋπόθεση για τη διάχυση της χρήσης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α ΣΤΑΔΙΟ) Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης ( ). Τα πολεμικά γεγονότα. 1. Αφού διαβάσετε τις ερωτήσεις και δείτε τις δραστηριότητες που δίνονται στο φύλλο εργασίας σας, αναζητήστε στις παρακάτω πηγές τις πληροφορίες που χρειάζεσθε και κρατήστε σημειώσεις για να απαντήσετε στις ερωτήσεις και να πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητες: α) Σχολικό βιβλίο. Ενότητα 8: «Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης ( )», σ.σ (κείμενο, εικόνες, γραπτές πηγές). β) Εκπαιδευτικό λογισμικό «Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο». Από τα περιεχόμενα επιλέξτε την ενότητα: «Η ελληνική επανάσταση». Διαβάστε την εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε την υποενότητα: «Πολεμικά γεγονότα της ελληνικής επανάστασης». γ) Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Επιλέξτε τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρετε το θέμα σας. 2. Τοποθετήστε αντικείμενα στον ηλεκτρονικό χάρτη, στις περιοχές που διαδραματίσθηκαν τα σημαντικότερα, κατά τη γνώμη σας, πολεμικά γεγονότα της φάσης των επιτυχιών ( ). Για κάθε μάχη προσθέστε τη χρονολογία και τα ονόματα των ηγετικών μορφών. Φτιάξτε μια συλλογή. 3. Στο χάρτη του λογισμικού μετρήστε τις αποστάσεις μεταξύ των πρώτων ελληνικών πόλεων που επαναστάτησαν και των σημαντικότερων στρατιωτικών τουρκικών κέντρων. Τι παρατηρείτε για τη σχέση της [280]

11 απόστασης με τις επαναστατικές εστίες των απαρχών της επανάστασης και την εδραίωσή της; 4. Στον ηλεκτρονικό χάρτη, τοποθετήστε σε τετράγωνα τις πόλεις που πολιορκήθηκαν και τις περιοχές που υπέστησαν σκληρά αντίποινα από τις οθωμανικές αρχές, μετά από την έναρξη της επανάστασης και τις επιτυχίες των Ελλήνων (περίοδος ). Χρωματίστε τα τετράγωνα με διαφορετικό χρώμα για κάθε περίπτωση και αναρτήστε σχετικό σημείωμα. «Φωτογραφίστε» τις περιοχές. 5. Σχεδιάστε στο χάρτη του λογισμικού την πορεία του Ιμπραήμ και των στρατευμάτων του και χρωματίστε την. Σημειώσετε το σημείο στο οποίο οι Έλληνες κατάφεραν να πλήξουν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ (13 Ιουνίου 1825) και τοποθετήστε εκεί ως αντικείμενο την εικόνα για τη συγκεκριμένη μάχη που θα βρείτε στη διεύθυνση της Βουλής των Ελλήνων: (επιλέξτε από τον κατάλογο αριστερά). 6. Ανοίξτε τις ιστοσελίδες: (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) και (Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση: : 180 χρόνια από την ελληνική επανάσταση). Συλλέξτε εικόνες σημαντικών γεγονότων και πρωταγωνιστικών μορφών του Αγώνα των ετών που εξετάζουμε. Αποθηκεύστε τις εικόνες, μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες για την καθεμιά, σε κοινόχρηστο αρχείο εικαστικού υλικού με τη βοήθεια του προγράμματος παρουσιάσεων (power point). Εικονογραφήστε τα σημαντικότερα γεγονότα του Αγώνα. Τοποθετήστε τις εικόνες ως αντικείμενα στον τόπο όπου διαδραματίστηκαν. Α) Με βάση τις ιστορικές πληροφορίες που συγκεντρώσατε προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις: I. Γιατί ήταν καλύτερες οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της ελληνικής επανάστασης στο νότιο ελλαδικό χώρο; II. Παρατηρήστε το έδαφος των επαναστατημένων περιοχών: α) Από ποια περάσματα θα μπορούσαν να διέλθουν τα εχθρικά στρατεύματα; Να επιβεβαιώσετε την υπόθεσή σας με αναφορά σε στρατιωτικά γεγονότα. β) Υπάρχει σχέση ανάμεσα στη μορφολογία του εδάφους και στην τακτική του κλεφτοπολέμου; III. Ποιες ήταν οι συνέπειες των σκληρών αντιποίνων των οθωμανικών αρχών σε ορισμένες πόλεις; Ποια απήχηση είχαν; IV. Επιλέξτε και απαντήστε σε μία από τις παρακάτω ασκήσεις: [281]

12 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Α) Αντιστοιχίστε τα στοιχεία Β) Τοποθετήστε στη σωστή Στήλη α Στήλη β χρονολογική σειρά: 1. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης α) Χάνι της Γραβιάς 1. Καταστροφή των Ψαρών 2. Αθανάσιος Διάκος β)μανιάκι 2. Καταστροφή της Χίου 3. Οδυσσέας Ανδρούτσος γ)αλαμάνα 3. Ναυμαχία του Γέροντα 4. Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας) δ) Τριπολιτσά 4. Πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στο λιμάνι της Χίου Β) Προφορική εργασία, για συζήτηση στην τάξη στο τέλος της 2 ης διδακτικής ώρας: Να συγκρίνετε τους δύο διαφορετικούς τρόπους μάχης (πεζομαχία, ναυμαχία). Γ) Εργασία για το σπίτι: Αφού μεταφέρετε το εικαστικό υλικό από το κοινόχρηστο αρχείο σε μία φορητή συσκευή αποθήκευσης, ταξινομήστε και ομαδοποιήστε το κατά θεματικές ενότητες (π.χ. μάχες/προσωπογραφίες) ή κατ έτος. ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Β ΣΤΑΔΙΟ) 1. Από το ημερολόγιο που υπάρχει για κάθε έτος στην υποενότητα: «Πολεμικά γεγονότα της ελληνικής επανάστασης» του λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο», να μεταφέρετε τα πολεμικά γεγονότα των ετών χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλων και να κατασκευάσετε ένα δικό σας ενιαίο ιστορικό ημερολόγιο. Τα γεγονότα κάθε έτους να τα χρωματίσετε με διαφορετικό χρώμα. Σε 3 από αυτά, που τα θεωρείτε πιο βασικά, προσθέστε σύντομα σχόλια 2. Παίρνοντας υπόψη τα στοιχεία που συλλέξατε και μελετήσατε, να διαλέξετε ένα από τα σημαντικά γεγονότα της ελληνικής επανάστασης που σας έκανε εντύπωση ή έναν από τους πρωταγωνιστές της και να δημιουργήσετε ένα σύντομο κείμενο (100 λέξεων), χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου, για τη συμβολή και τη σημασία αυτού του γεγονότος ή προσώπου για τον Αγώνα. Εμπλουτίστε το με μία εικόνα. 3. Με βάση το εικαστικό υλικό που ομαδοποιήσατε και ταξινομήσατε με το πρόγραμμα παρουσιάσεων, δημιουργήστε μια πολυτροπική παρουσίαση των σημαντικότερων πολεμικών γεγονότων και πρωταγωνιστών των επαναστατικών χρόνων. Δώστε στην παρουσίαση έναν κατάλληλο τίτλο. Κάθε εικόνα θα συνοδεύεται από βασικές πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας: π.χ. τίτλος, δημιουργός, χρονολογία, τόπος όπου φυλάσσεται. Επιλέξτε αν θα παρουσιάσετε τις εικόνες ανά θεματική ενότητα (μάχες/ναυμαχίες/προσωπογραφίες) ή τα γεγονότα ανά έτος, μαζί με τις μορφές που πρωταγωνίστησαν σε αυτά. Οι διαφάνειες θα διαδέχονται η μία την άλλη με χρονολογική σειρά. Προσθέστε ήχο από το αρχείο ήχου, [282]

13 επιλέγοντας αυτόν που ταιριάζει περισσότερο. Μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια του καθηγητή Μουσικής και του καθηγητή Πληροφορικής. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ Η εφαρμογή της διδακτικής πρότασης είναι εκτενέστερη από μία παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση και απαιτείται αρκετός χρόνος προετοιμασίας του εκπαιδευτικού. Υπάρχει αντικειμενική δυσκολία ως προς τις ώρες διάθεσης του εργαστηρίου Πληροφορικής για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, ενώ η δημιουργία («δημιουργικού») θορύβου κατά την πορεία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι αναμενόμενη. Ωστόσο, η όποια χρονική επέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος αντισταθμίζεται με σημαντικά οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές εκπονώντας εργασία αυτού του είδους, καθώς είναι γνωστό ότι η αυτενεργός εργασία απαιτεί περισσότερο χρόνο, ο οποίος, όμως, είναι πολλαπλά ωφέλιμος, αφού η αυτενέργεια συντελεί στην ανάπτυξη της ωριμότητας και αυτοδιάθεσης του μαθητή, που αποτελούν βασικό σκοπό της αγωγής (Νημά, Καψάλης, 2002). Επιπλέον, με τη χρήση του λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» και του Διαδικτύου, πέραν της αυτενέργειας, αξιοποιούνται διδακτικές αρχές όπως της εποπτείας, της βιωματικότητας, της άσκησης και εμπέδωσης (Νημά, Καψάλης, 2002) και προσεγγίζονται με ευχάριστο τρόπο και μεγαλύτερη εμβάθυνση, με τα συνακόλουθα θετικά αποτελέσματα, πολύ σημαντικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Παράλληλα, καλλιεργούνται δεξιότητες γνωστικές, μεταγνωστικές, διαπροσωπικής επικοινωνίας και νέου γραμματισμού. Εκτός τούτων, επιτυγχάνεται διαφοροποίηση της διδασκαλίας, προκειμένου η τελευταία να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών (π.χ. μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, αλλοδαπών) και να συμβάλει, κατά το δυνατόν, στην άμβλυνση μαθησιακών και κοινωνικών διαφορών του μαθητικού δυναμικού και παρέχονται ίσες ευκαιρίες μάθησης, με τη δυνατότητα εύρεσης υλικού από όλους τους μαθητές. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ο σχεδιασμός της διδακτικής πρότασης επιτρέπει παρεμβάσεις για δημιουργική χρήση της και σε άλλες περιπτώσεις και υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης, σύμπτυξης/επέκτασής της. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι ακόλουθες εναλλακτικές δυνατότητες: Η διδακτική πρόταση μπορεί να εφαρμοσθεί σε 2 ώρες, με περιορισμό των δραστηριοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την 1η διδακτική ώρα θα γίνει η αναζήτηση των πληροφοριών, η οποία θα περιορισθεί μόνο στο εκπαιδευτικό λογισμικό «Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο». Τη 2η διδακτική ώρα, οι μαθητές θα παρουσιάσουν την εργασία τους χρησιμοποιώντας word ή power point και συνδυάζοντας κείμενο και εικόνες. [283]

14 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Δεν αποκλείεται επέκταση της διδακτικής πρότασης με την ένταξη και των πολιτικών γεγονότων της ίδιας χρονικής περιόδου τα οποία θα διδαχθούν στον ίδιο χρόνο, με κατασκευή ανάλογου φύλλου εργασίας, με το οποίο ομάδα μαθητών θα διερευνήσει τα πολιτικά γεγονότα, ενώ άλλη ομάδα θα διερευνά τα στρατιωτικά. Σε μια άλλη εκδοχή, δραστηριότητες της πρότασης θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από μαθητές που συμμετέχουν στην προετοιμασία της σχολικής εορτής της 25ης Μαρτίου, ως μια πρόταση άτυπης μορφής σχολικού γραμματισμού (Κουτσογιάννης, ). Ειδικότερα, μπορεί να κατασκευασθεί χρονολογικός πίνακας με πρόγραμμα word ή power point, με τη μεταφορά στιγμιοτύπων του χάρτη, με τα σημαντικότερα γεγονότα σημειωμένα στο χώρο όπου διαδραματίσθηκαν. Σε μια πιο διευρυμένη έκδοση, το κείμενο ή η εικόνα μπορεί να είναι (υπερ)σύνδεσμος προς μια άλλη σελίδα, κείμενο, εικόνα χάρτη κ.τ.λ.. Το ημερολόγιο θα παρουσιασθεί την ημέρα της σχολικής εορτής σε όλο το σχολείο. Επίσης, οι μαθητές μπορούν να ετοιμάσουν βιογραφίες των ηγετικών μορφών του Αγώνα, παρουσιάζοντας συγχρόνως στιγμιότυπα του ηλεκτρονικού χάρτη με τις περιοχές όπου έδρασαν ή να ασχοληθούν με τη δημιουργία αφίσας και τη διοργάνωση έκθεσης εικόνων της εποχής. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, μπορούν να αξιοποιηθούν, με την καθοδήγηση του καθηγητή, σχετικές αφίσες από τη συλλογή αφισών 33 ετών για την επέτειο της 25ης Μαρτίου του Γενικού Επιτελείου Στρατού (http://www.army.gr/default.php?pname=afises_25h&la=1) και να χρησιμοποιηθούν για εικαστικό υλικό και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Εθνικής Πινακοθήκης (http://www.nationalgallery.gr/html/gr/sylloges/19os/istor_zogr_a.htm) και της Εκπαιδευτικής Ηλεκτρονικής Πύλης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (http://www.schools.ac.cy/klimakio/themata/epikaira/1821/photos/grammat osima/index.html.). Τέλος, κάποιο ή κάποια από τα γεγονότα που μελέτησαν οι μαθητές μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για δημιουργία και παρουσίαση σχετικού θεατρικού έργου ή λογοτεχνικού κειμένου. Η διδακτική πρόταση, εάν πάρει τη μορφή σχεδίου εργασίας project διάρκειας ενός τριμήνου ή και ολόκληρου σχολικού έτους, μπορεί να εμπλουτισθεί με θεματικές προσθήκες στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, όπως: «Κλέφτες και Αρματολοί», «Φιλελληνισμός», «Σημαίες και λάβαρα του Αγώνα», «Συλλογή κλέφτικων δημοτικών τραγουδιών», «Η επίδραση που άσκησε η ελληνική επανάσταση στις τέχνες και στα γράμματα και συλλογή σχετικού υλικού», «Η γυναικεία παρουσία στην ελληνική επανάσταση του 1821». Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχουν πρόσθετες δραστηριότητες και το σχέδιο εργασίας μπορεί να ενισχυθεί με προσθήκη ιστοσελίδων για αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων (π.χ. των ιστοσελίδων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Εκθέσεις Η μόνιμη [284]

15 έκθεση του Μουσείου κεντρικός διάδρομος και αίθουσες 4 έως και 9 και του Υπουργείου Πολιτισμού, για γενικότερη περιήγηση στα μουσεία). Ενδεχομένως να γίνει χρήση και άλλων, συναφών εκπαιδευτικών λογισμικών (π.χ. των λογισμικών «Ιστορία Γ Γυμνασίου», «Ιστορία Α, Β, Γ Γυμνασίου», «Ιστορικός Άτλας «Centennia»», «Το «21 εν πλω»). Επίσης, μπορεί να γίνει χρήση blogs και wikis για συνεργατική γραφή, προσθήκη στοιχείων και επεξεργασία σχολίων. Η παρουσίαση των εργασιών ενός τέτοιου, εκτενούς σχεδίου εργασίας, χρήσιμο είναι να παρουσιασθεί σε όλο το σχολείο. Σενάριο με μορφή project, μπορεί να συνδεθεί με την Τοπική Ιστορία, καθώς η ενότητα για την ελληνική επανάσταση προσφέρεται ιδιαίτερα. Με δεδομένο ότι διατίθεται έκδοση του λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο» και για το Λύκειο και ότι η ελληνική επανάσταση του 1821 διδάσκεται στη Γ τάξη Λυκείου, η διδακτική πρόταση μπορεί να προσαρμοσθεί ανάλογα και να εφαρμοσθεί και σε αυτήν τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Μπορούν να αξιοποιηθούν στοιχεία της ενότητας του λογισμικού του Λυκείου «Η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους» παράλληλα με το διδακτικό εγχειρίδιο, κυρίως, όμως, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης του ηλεκτρονικού χάρτη του λογισμικού, ως πεδίου εργασίας και υλοποίησης δραστηριοτήτων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση» (2006), ΦΕΚ. Τεύχος Β. αρ. φύλλου 303/ Τόμος Α, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2. Lemke, J. L., (1998), Metamedia Literacy: Transforming Meanings and Media, In D. Reinking, D., McKenna, M, Laddo, L., Kieffer, R., (eds), «Handbook of literacy and technology: Transformations in a posttypographic world», , Hillsdale NJ: Erlbaum 3. McMichael, A., (2007), PC Games and the Teaching of History, The History Teacher, 40(2), Βασιλείου Β., Γκίκα Ε., Ζαρωτιάδης Χ., (2008), «Περιπλάνηση στο Χωροχρόνο (μέσα από διαδραστικούς χάρτες και χρονο-χάρτες)», Α-Γ Γυμνασίου, Λογισμικό Ιστορίας για το Γυμνάσιο, βιβλίο καθηγητή, τετράδιο μαθητή, ΥΠΕΠΘ / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 5. Γιακουμάτου Τ., (2006), «Διδάσκοντας ιστορία την εποχή του διαδικτύου», Φιλολογική, 97, Κουτσογιάννης Δ., (2007), «Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια», Διαθέσιμο στο δίκτυο: ducation/trainners/index.html [285]

16 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 7. Κουτσογιάννης Δ., (2008) 1, ΤΠΕ και γραμματισμός, στο «Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ», 30-52, Τεύχος 3: κλάδος ΠΕ02, Πάτρα: ΥΠΕΠΘ 8. Κουτσογιάννης Δ., (2008) 2, Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής στα φιλολογικά μαθήματα, στο «Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ», , Τεύχος 3: κλάδος ΠΕ02, Πάτρα: ΥΠΕΠΘ 9. Κυνηγός Χ., Δημαράκη Ε. (2002), Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα: Παιδαγωγικά αξιοποιήσιμες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη γενική παιδεία, στο «Νοητικά εργαλεία και πληροφορικά μέσα», 18-19, Επιμέλεια Κυνηγός Χ. Δημαράκη Ε., Αθήνα: Καστανιώτης 10. Λούβη Ε., Ξιφαράς Δ. Χ., (2008), «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυμνασίου», (εγχειρίδιο μαθητή, βιβλίο εκπαιδευτικού), Αθήνα: ΟΕΔΒ 11. Μαρκαντωνάτος Δ., Ζαρωτιάδης Χ., (2008), «Περιπλάνηση στο Χωροχρόνο (μέσα από διαδραστικούς χάρτες και χρονο-χάρτες)», Α-Γ Λυκείου, Λογισμικό Ιστορίας για το Λύκειο, βιβλίο καθηγητή, τετράδιο μαθητή, ΥΠΕΠΘ / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 12. Ματσαγγούρας Η., (2004), «Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Η σχολική τάξη» Αθήνα: Γρηγόρης 13. Ματσαγγούρας Η., (2006), «Στρατηγικές διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη», 5 η έκδοση, Αθήνα: Gutenberg 14. Μαυροσκούφης Δ., (2004), Σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίαςμάθησης και Νέες Τεχνολογίες στο μάθημα της Ιστορίας, στο Μυρογιάννη Ε., Μαυροσκούφης Δ., «Φιλόλογοι στον Υπολογιστή», , Αθήνα: Καλειδοσκόπιο 15. Μαυροσκούφης Δ., (2008), Διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στο «Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ», , Τεύχος 3: κλάδος ΠΕ02, Πάτρα: ΥΠΕΠΘ 16. Νημά Ε., Καψάλης Α., (2002), «Σύγχρονη διδακτική», Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 17. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικό λογισμικό (2008), Κλάδος: Φιλόλογοι ΠΕ02, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 18. Ράπτης Α., Ράπτη Α., (1997), «Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική Προσέγγιση», Αθήνα Τελέθριον ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1. (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 2. (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 3. (Γενικό Επιτελείο Στρατού) 4. (Βουλή των Ελλήνων) [286]

17 5. mmatosima/index.html (Εκπαιδευτική Ηλεκτρονική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου) 6. (Εθνική Πινακοθήκη) 7. (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο) 8. (Υπουργείο Πολιτισμού) Προσπέλαση ιστοσελίδων: [287]

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 1. Βώρος Φανούριος, Επίπεδα ωριμότητας γνώσης γνώμης: χρήσιμη, νομίζω, σπουδή για όσες / όσους έχουν έργο κύριο τη διδασκαλία για οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Μαρκαντωνάτος Δημήτρης Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικότητα: Φιλόλογος E-mail: dmark@acn.gr, dmark@sch.gr Τίτλος μαθήματος: Οι θεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Α, Β, Γ Γυμνασίου)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Α, Β, Γ Γυμνασίου) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Για το μάθημα των Θρησκευτικών θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ του μαθήματος. Ωστόσο, ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα