ΣΧΊΣΙΜΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΕΡΑΣΙΆΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΊΣΙΜΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΕΡΑΣΙΆΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΣΧΊΣΙΜΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΕΡΑΣΙΆΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΤΟΥΣ Καζαντζής Κωνσταντίνος 1 & Χατζηχαρίσης Ιωάννης 2 1 ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας 2 Διατελέσας Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στο ΙΦΔ Χρησιμοποιήθηκε, για δύο χρονιές, μια εργαστηριακή μέθοδος αξιολόγησης της αντοχής στο σχίσιμο κερασιών 22 ποικιλιών από αυτές που καλλιεργούνται στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ανθεκτικές ποικιλίες κερασιάς στο σχίσιμο είναι πολύ λίγες και σ αυτές συγκαταλέγονται οι Andriana, Giorgia, Larian, Βασιλειάδη. Οι περισσότερες ποικιλίες είναι μέσης ή υψηλής ευαισθησίας στο σχίσιμο και ο χρόνος ωρίμασής τους (ιδιαίτερα αν συμπίπτει με την περίοδο βροχοπτώσεων) παίζει καθοριστικό ρόλο στο ύψος των απωλειών παραγωγής. Οι δοκιμές θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. Εισαγωγή Το σοβαρότερο πρόβλημα της κερασιάς, κυρίως κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, που μπορεί να καταστήσει πολλές φορές έως και ασύμφορη τη συγκομιδή, είναι το σχίσιμο του καρπού από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις. 46 Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/2014 ΑγροΤύπος

2 Ευαισθησία ποικιλιών κερασιάς στο σχίσιμο καρπού Εικόνα 1: Δοκιμή διαβάθμισης ποικιλιών κερασιάς για την ευαισθησία στο σχίσιμο, στα εργαστήρια του Ι.Φ.Δ. Τα αίτια του σχισίματος έχουν μελετηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες από πολλούς επιστήμονες και θεωρούνται γνωστά. Οι παράγοντες που επιδρούν στο σχίσιμο του καρπού επιγραμματικά είναι: η ποικιλία, τα χαρακτηριστικά του καρπού, το στάδιο ωρίμανσης αυτού, το φορτίο των δένδρων, η διάρκεια και η ένταση των βροχοπτώσεων, η κατάσταση του κερασεώνα από πλευράς υγρασίας εδάφους και γενικώς οι κρατούσες τοπικές κλιματικές συνθήκες. Στη χώρα μας οι συνήθεις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν είναι βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των πρώιμων ποικιλιών, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα όπου επικεντρώνεται το 80% της ελληνικής κερασοκαλλιέργειας, με αποτέλεσμα τη συχνή απώλεια μέρους της παραγωγής από το σχίσιμο. Οι όψιμης ωρίμανσης ποικιλίες αποφεύγουν την περίοδο των βροχών και βάσει φαινομενικών παρατηρήσεων κατατάσσονται στις ανθεκτικές ποικιλίες. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό είναι μαγική εικόνα. Εργαστηριακή μέθοδος διαβάθμισης ποικιλιών κερασιάς ως προς την ευαισθησία τους στο σχίσιμο Ο Δανός επιστήμονας Vittrup J. Christensen, βασιζόμενος στις εργασίες των Αμερικάνων επιστημόνων L. Verner και E.C. Blodgett (βιβλιογραφία 8 και 7), επινόησε το 1972, μια εργαστηριακή μέθοδο διαβάθμισης των ποικιλιών κερασιάς στην ευαισθησία τους στο σχίσιμο, δημιουργώντας έναν αλγόριθμο υπολογισμού της ευαισθησίας, τον (5a+3b+c)x100/250. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο συλλέγονται 100 καρποί μιας ποικιλίας, 2 3 ημέρες γύρω από την πλήρη ωρίμανση, εμβαπτίζονται σε αποσταγμένο νερό και καταμετρείται ο αριθμός των σχισμένων καρπών σε 2, 4 και 6 ώρες μετά την εμβάπτιση. Οι αριθμοί των καταμετρήσεων τοποθετούνται στον ως άνω αλγόριθμο, όπου a είναι ο αριθμός των σχισμένων καρπών μετά από 2 ώρες εμβάπτισης, b μετά από 4 ώρες και c μετά από 6 ώρες. Το 250 είναι ένας συντελεστής που εκφράζει το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο αριθμός που προκύπτει είναι ένας συντελεστής που εκφράζει την ευαισθησία της ποικιλίας στο σχίσιμο. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της ποικιλίας στο σχίσιμο. Η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί για 2 έως 3 χρόνια, για να εντοπιστεί η τυχόν μεγάλη απόκλιση των συντελεστών από χρονιά σε χρονιά ή να παρθούν οι μέσοι όροι, ώστε να θεωρηθούν τα αποτελέσματα αξιόπιστα. Ο ίδιος ο Christensen (βιβλιογραφία 2, 3 και 4), όπως και άλλοι επιστήμονες ανά την υφήλιο, προχώρησαν στην εργαστηριακή διαβάθμιση πολλών ποικιλιών κερασιάς με αυτή τη μέθοδο, τις προηγούμενες δεκαετίες. Διενεργηθείσες δοκιμές στο Ι.Φ.Δ. Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας χρησιμοποίησε την ως άνω μέθοδο Christensen, για να προχωρήσει στη διαβάθμιση της ευαισθησίας στο σχίσιμο 22 κλασικών, παλιών και νέων ποικιλιών, στις συνθήκες της χώρας μας και να συγκρίνει τα αποτελέσματα με μετρήσεις επιστημονικών ιδρυμάτων άλλων χωρών (Εικόνα 1). Τα διενεργηθέντα τεστ έγιναν κατά τα έτη 2012 και 2013 και περιλάμβαναν τις εξής ποικιλίες: Adriana, B. Burlat, B.S. Hardy Giant, Canada Giant, Chinook, Early BiGi, Early Lory, Ferrovia, Giorgia, Kordia, Lapins, Larian, Giant Red, Regina, Ulster, Van, Vega, Vogue, Ziraat, Βασιλειάδη, Μίεζα και Τραγανά Εδέσσης. Οι περισσότερες από τις ως άνω ποικιλίες διατηρούνται στις συλλογές του κεντρικού αγροκτήματος του Ι.Φ.Δ. στη Νάουσα. Κάποιες εξ αυτών, που για διάφορους λόγους δεν μπορούσε να γίνει δειγματοληψία από το κεντρικό αγρόκτημα του Ι.Φ.Δ., είτε γιατί δεν διατηρούνται, είτε γιατί υπάρχουν σε νεαρά δένδρα μη παραγωγικά, συγκομίστηκε δείγμα από εμπορικούς κερασεώνες γύρω από τα αγροκτήματα του Ι.Φ.Δ., ώστε να μην υπάρχει σημαντική διαφορά στις επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Και τις δύο χρονιές που διήρκησαν τα τεστ, σημειώθηκαν αρκετές βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της ωρίμανσης των πρώιμων ποικιλιών, όχι όμως αρκετές ώστε να καταστρέψουν την παραγωγή αυτών. Ο χρόνος διενέργειας των δειγματοληψιών που ακολουθήθηκε για όλες τις ποικιλίες, ήταν 2 3 ημέρες πριν από την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Αποτελέσματα Η διαβάθμιση των ποικιλιών που εξετάστηκαν από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων δίνεται στον Πίνακα 1, σε σύγκριση και με μετρήσεις άλλων χωρών και ο σχολιασμός γίνεται παρακάτω, κατά ποικιλία, με τη βαθμολογία τους σε παρένθεση. Adriana (2). Η ποικιλία Adriana επιλέχθηκε για εξέταση γιατί εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο, αν και δεν καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας στην Ελλάδα. Κατετάγη πρώτη όσον αφορά τη βαθμολόγησή της στην ΑγροΤύπος Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/

3 Ποικιλία Πίνακας 1. Βαθμολογία ευαισθησίας στο σχίσιμο 22 ποικιλιών κερασιάς στο Ι.Φ.Δ. και σε άλλες έξι χώρες Χώρα δοκιμής Ελλάδα (Ι.Φ.Δ.) Δανία (2, 3 & 4)* Ισπανία (6) Ολλανδία (10) Βέλγιο (1) Νορβηγία (5) Η.Π.Α. (Όρεγκον) (11) Adriana 2 14 B. Burlat B.S. Hardy Giant Canada Giant 35 Chinook Early BiGi 50 Early Lory 46 Ferrovia 39 Giorgia 4 Kordia 20 Lapins Larian 9 52 Giant Red 25 Regina 20 Ulster Van Vega Vogue Ziraat 16 Βασιλειάδη 6 Μίεζα 59 Τραγανά Εδέσσης 55 * Οι εντός παρενθέσεως αριθμοί αντιστοιχούν στη βιβλιογραφία αντοχή στο σχίσιμο. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και η μεσοπρώιμη εποχή ωρίμανσής της. Δυστυχώς αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα στην καλλιέργειά της, όπως η προβληματική επικονίασή της και δεν προτιμάται στις φυτεύσεις από τους Έλληνες κερασοκαλλιεργητές. Ο Christensen στη Δανία της έδωσε μια εξίσου καλή βαθμολογία (14), δεδομένης της διαφοράς κλιματικών συνθηκών που έχει η χώρα μας με τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορά και τους πολύ μεγαλύτερους εκεί όγκους βροχοπτώσεων. Bigarreau Burlat (49). Η B. Burlat είναι μια κλασική πρώιμη ποικιλία που καταλαμβάνει ακόμη και σήμερα ένα σεβαστό ποσοστό στην κερασοκαλλιέργεια της Ελλάδας, αν και δεν προτιμάται πολύ πλέον στις νέες φυτεύσεις. Εκτός από τις παρατηρήσεις στον αγρό, κατατάχθηκε και εργαστηριακά στις πολύ ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι στις πρώτες 2 ώρες εμβάπτισης στο νερό επί του εργαστηρίου και τις δύο χρονιές μετρήσεων, επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή χωρίς να σχίσει κανένα καρπό. Από τις 4 ώρες εμβάπτισης και μετά όμως καταρρέει ολοκληρωτικά. Αυτό πιθανόν να σημαίνει ότι σε χρονιές με μικρά ύψη βροχοπτώσεων μπορεί και να μη σχίσει καθόλου. Παρόμοια περίπου βαθμολογία έλαβε και στην Ισπανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, ενώ στη Δανία κατατάχθηκε στις εξαιρετικά ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Bigarreau Stark Hardy Giant (32). Η B.S. Hardy Giant είναι μία κλασική, μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλία, η οποία δεν προτιμάται πολύ πλέον στις νέες φυτεύσεις. Συνήθως αποφεύγει την περίοδο των βροχών στην Ελλάδα και ο καρπός της είναι σφαιρικός, στοιχεία που κανονικά θα την κατέτασσαν στις ανθεκτικές στο σχίσιμο ποικιλίες. Οι φαινομενικές παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την είχαν κατατάξει στις ελαφρώς ευαίσθητες ποικιλίες στο σχίσιμο. Η βαθμολόγησή της όμως επί του εργαστηρίου έδειξε μια μέτριας ευαισθησίας ποικιλία στο σχίσιμο. Η Ισπανία την κατέταξε στις μέτρια έως ελαφρώς ευαίσθητες ποικιλίες, ενώ η Δανία και το Βέλγιο στις πολύ ευαίσθητες ποικιλίες. Canada Giant (35). Η Canada Giant είναι μια σχετικά νέα ποικιλία κερασιάς, με ισχυρή δυναμική φυτεύσεων στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Είναι μια μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλία με καρδιόσχημο καρπό, στοιχεία που την κατατάσσουν στις ανθεκτικές στο σχίσιμο ποικιλίες. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου όμως έδειξε μια μέτριας ευαισθησίας έως ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Όψιμες βροχοπτώσεις ενδεχομένως να μας προξενήσουν απώλειες στην παραγωγή. Chinook (94). Η Chinook είναι μια κλασική αμερικάνικη ποικιλία, που δεν 48 Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/2014 ΑγροΤύπος

4 Ευαισθησία ποικιλιών κερασιάς στο σχίσιμο καρπού Η ποικιλία Adriana κατετάγη πρώτη όσον αφορά την αντοχή της στο σχίσιμο, αλλά δεν προτιμάται στις φυτεύσεις λόγω προβλημάτων επικονίασης. βρήκε ανταπόκριση από πλευράς των Ελλήνων κερασοπαραγωγών. Πρόκειται περί μέσης εποχής ωρίμανσης έως μεσοπρώιμης ποικιλίας και επιλέχθηκε για δειγματοληψία λόγω της γνωστής και καταγεγραμμένης στον αγρό από το Ι.Φ.Δ., ευαισθησίας της στο σχίσιμο. Κατετάγη τελευταία όσον αφορά την αντοχή της στο σχίσιμο στην εργαστηριακή βαθμολόγηση. Σχεδόν ίδια βαθμολογία πήρε και από τον Christensen στη Δανία, ενώ στο Όρεγκον των Η.Π.Α. κατατάχθηκε στις απλά ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Early BiGi (50). Η Early BiGi είναι μια υπερπρώιμη, γαλλικής προέλευσης ποικιλία, με ισχυρή δυναμική φυτεύσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, λόγω της εποχής ωρίμανσής της και της ομοιομορφίας αυτής επί του δένδρου. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Σ αυτή την περίοδο ωρίμανσης, που συμπίπτει με τις βροχοπτώσεις του Μαΐου στη χώρα μας, δεν περιμέναμε από τη συγκεκριμένη ποικιλία κάτι αξιόλογο όσον αφορά την αντοχή της στο σχίσιμο. Η βαθμολόγησή της στο εργαστήριο δείχνει μια πολύ ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Early Lory (46). Η Early Lory είναι μια υπερπρώιμη, γαλλικής προέλευσης ποικιλία, που καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του υπερπρώιμου όγκου παραγωγής κερασιών της Ελλάδας. Σ αυτή την περίοδο ωρίμανσης, που συμπίπτει με τις βροχοπτώσεις του Μαΐου στη χώρα μας, δεν περιμέναμε από τη συγκεκριμένη ποικιλία κάτι αξιόλογο όσον αφορά την αντοχή της στο σχίσιμο. Η βαθμολόγησή της στο εργαστήριο δείχνει μια πολύ ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Ferrovia (39). Η Ferrovia είναι μια από τις αξιολογότερες και εμπορικότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Είναι μια μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλία που αποφεύγει την περίοδο των βροχών του Μαΐου. Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων παρατήρησε ότι παρουσιάζει πολύ μικρά ποσοστά σχισίματος επί του αγρού. Οι μετρήσεις επί του εργαστηρίου έδειξαν ότι πρόκειται για μια ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Μάλιστα ο αριθμός σχισμένων εμβαπτισμένων καρπών ήταν σταθερός ανά δίωρο μετρήσεων στο εργαστήριο, γεγονός που αποδεικνύει μειωμένες αντοχές από την αρχή της διαβροχής με νερό. Ενδεχόμενες όψιμες βροχές μπορεί να προξενήσουν σοβαρές απώλειες επί της παραγωγής. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Giorgia (4). Η Giorgia είναι μια μεσοπρώιμη ποικιλία με καλή δυναμική φυτεύσεων στη χώρα μας. Οι παρατηρήσεις του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων επί του αγρού έδειχναν μια ανθεκτική στο σχίσιμο ποικιλία, και αυτό επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις επί του εργαστηρίου. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ανθεκτική στο σχίσιμο ποικιλία, η δεύτερη στη λίστα μας μετά την Adriana. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Kordia (20). Η Kordia είναι μια από τις αξιολογότερες και εμπορικότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Είναι μεσοόψιμης εποχής ωρίμανσης, με καρδιόσχημο καρπό, αλλά έχουν παρατηρηθεί πολύ μικρά ποσοστά σχισμένων καρπών σε χρονιές με όψιμες βροχές. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου δείχνει μια μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο ποικιλία. Είναι μια καλή βαθμολογία λαμβάνοντας υπόψη την εποχή ωρίμανσής της. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Lapins (26). Άλλη μια εμπορική ποικιλία που καταλαμβάνει αρκετές εκτάσεις καλλιέργειας στην Ελλάδα. Είναι μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλία που αποφεύγει την περίοδο των βροχών του Μαΐου. Οι μετρήσεις επί του εργαστηρίου έδειξαν ότι πρόκειται για μια μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο ποικιλία. Μάλιστα ο αριθμός σχισμένων εμβαπτισμένων καρπών ήταν σταθερός ανά δίωρο μετρήσεων στο εργαστήριο, γεγονός που αποδεικνύει μειωμένες αντοχές από την αρχή της διαβροχής με νερό. Ενδεχόμενες όψιμες βροχές να προξενήσουν κάποιες απώλειες επί της παραγωγής. Ο Christensen στη Δανία βρήκε ότι είναι μια ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Larian (9). Η Larian είναι μια κλασική αμερικάνικη ποικιλία, με πολύ καλά στοιχεία, που δεν βρήκε την ανταπόκριση που της άρμοζε από τους Έλληνες κερασοπαραγωγούς, αν και καλλιεργείται σε κάποιες εκτάσεις. Πρόκειται περί μέσης έως μεσοπρώιμης εποχής ωρίμανσης ποικιλία, με καταγεγραμμένη από το Ι.Φ.Δ. πολύ μικρή ευαισθησία στο σχίσιμο επί του αγρού. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου και τις δύο χρονιές των δοκιμών, δείχνει μια ανθεκτική στο σχίσιμο ποικιλία. Ο Christensen στη Δανία βρήκε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Πρόκειται για μεγάλη διαφορά αποτελέσματος, που μας αναγκάζει να συνεχίσουμε την εργαστηριακή παρακολούθηση της ποικιλίας στην ευαισθησία στο σχίσιμο. Giant Red (25). Η Giant Red είναι μια σχετικά νέα, αμερικάνικης προέλευσης, μεσοπρώιμη, μεγαλόκαρπη ποικιλία, με δυναμική φυτεύσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Οι παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την κατατάσσουν στις σχετικά ανθεκτικές ποικιλίες στο σχίσιμο. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου έδειξε ότι πρόκειται για μια ποικιλία μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο. Θεωρούνται ικανοποιητικά τα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη ΑγροΤύπος Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/

5 Η Τραγανά Εδέσσης είναι μία από τις πιο ευαί σθητες ποικιλίες στο σχίσιμο αλλά λόγω της όψιμης ωρίμασης αποφεύγει την περίοδο των βροχών. την εποχή ωρίμανσής της και το μεγάλο μέγεθος καρπού που σχηματίζει. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Regina (20). Η Regina είναι μια από τις αξιολογότερες και εμπορικότερες, όψιμες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, με συνεχή ισχυρή δυναμική φυτεύσεων τα τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα στην αντοχή της στο σχίσιμο, είναι το ότι παράγει καρδιόσχημο καρπό. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου έδειξε ότι πρόκειται για μια ποικιλία μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο. Θεωρούνται πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη την όψιμη εποχή ωρίμανσής της. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Ulster (8). Η Ulster είναι μια κλασική αμερικάνικη ποικιλία, που δεν βρήκε ανταπόκριση στους Έλληνες κερασοπαραγωγούς. Είναι καρδιόσχημη ποικιλία, μέσης εποχής ωρίμανσης, στοιχεία που την κατατάσσουν στις ανθεκτικές στο σχίσιμο ποικιλίες, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου έδειξε μια πολύ ανθεκτική στο σχίσιμο ποικιλία. Ο Christensen στη Δανία αντιθέτως, βρήκε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Το Ι.Φ.Δ. θα συνεχίσει τις μετρήσεις για να επιβεβαιώσει τα ευρήματά του, αν και η Ulster δεν έχει καλλιεργητικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Van (20). Η Van είναι μια κλασική καναδέζικη ποικιλία, που καταλαμβάνει σεβαστό όγκο στην ελληνική κερασοπαραγωγή, αλλά δεν προτιμάται πλέον στις νέες φυτεύσεις, λόγω των πολύ καλών νέων ποικιλιών που υπάρχουν στην εποχή ωρίμανσής της. Οι παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την κατατάσσουν στις σχετικά ευαίσθητες ποικιλίες στο σχίσιμο, αν και πρόκειται για μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλία. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου όμως, έδειξε ότι πρόκειται για μια ποικιλία μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο. Παρόμοια περίπου βαθμολογία έλαβε και στην Ισπανία, όπου ομοιάζουν οι κλιματικές συνθήκες με αυτές της Ελλάδας. Στην Ολλανδία κατατάχθηκε στις ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες, ενώ το Βέλγιο, η Δανία και η Νορβηγία την κατέταξαν στις πολύ έως εξαιρετικά ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Αντίθετα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, οι Η.Π.Α. την κατέταξαν στις σχετικά ανθεκτικές στο σχίσιμο ποικιλίες. Vega (24). Η ποικιλία Vega επιλέχθηκε για δειγματοληψία ως εκπρόσωπος των γαλανών ποικιλιών, που θεωρητικά, λόγω του ότι είναι πιο μαλακόσαρκες από τις κόκκινες ποικιλίες, θεωρούνται ανθεκτικότερες στο σχίσιμο. Πρόκειται για αμερικάνικης προέλευσης, μεγαλόκαρπη, μεσοπρώιμη, γαλανή ποικιλία, με καταγεγραμμένη από το Ι.Φ.Δ. μέτρια ευαισθησία στο σχίσιμο επί του αγρού. Οι μετρήσεις επί του εργαστηρίου επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για μια ποικιλία μέτριας ευαίσθησίας στο σχίσιμο. Τον μεγαλύτερο όγκο ζημιών από σχίσιμο στο εργαστήριο, τον παρουσιάζει μετά τις 4 ώρες διαβροχής με νερό. Αντίθετα με τα δικά μας στοιχεία, οι βόρειες χώρες Δανία και Νορβηγία την κατέταξαν στις εξαιρετικά ευαίσθητες 50 Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/2014 ΑγροΤύπος

6 στο σχίσιμο ποικιλίες. Vogue (22). Η Vogue είναι μια καναδέζικη ποικιλία, μεσοόψιμης εποχής ωρίμανσης, που καλλιεργείται και στη χώρα μας σε μικρές εκτάσεις. Αν και αποφεύγει τις βροχές του Μαΐου, το Ι.Φ.Δ. στις παρατηρήσεις του επί του αγρού την κατέταξε στις ελαφρώς έως μέτρια ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Οι μετρήσεις επί του εργαστηρίου επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για μια ποικιλία μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο. Ο Christensen στη Δανία αντιθέτως, την κατέταξε στις εξαιρετικά ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Ziraat (16). Η Ziraat επιλέχθηκε για δειγματοληψία λόγω του ότι είναι η κυριότερη όψιμη καλλιεργούμενη ποικιλία της Τουρκίας, που είναι η πρώτη σε παραγωγή κερασιών στον κόσμο και κυριότερη ανταγωνίστρια της χώρας μας στην κερασοκαλλιέργεια. Καλλιεργείται σε μικρές εκτάσεις και στην Ελλάδα, αν και παρουσιάζει προβλήματα αποδόσεων και γενικώς προβλήματα επικονίασης. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου, έδειξε ότι πρόκειται για μια μέτρια ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία, άριστη επίδοση, δεδομένης της εποχής ωρίμανσής της. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Βασιλειάδη (6). Η ποικιλία Βασιλειάδη είναι μια ελληνική, παραγωγική, μεγαλόκαρπη, μεσοόψιμη ποικιλία που καλλιεργείται σε μικρές εκτάσεις. Οι παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την κατατάσσουν στις σχετικά ανθεκτικές ποικιλίες στο σχίσιμο. Οι μετρήσεις επί του εργαστηρίου επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για μια ανθεκτική στο σχίσιμο ποικιλία. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Μίεζα (59). Η Μίεζα είναι μια υπερπρώιμη ποικιλία, δημιουργία του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων, που προέρχεται από ελεύθερη επικονίαση της B. Burlat. Όπως και η B. Burlat έτσι και η Μίεζα βαθμολογήθηκε επί του εργαστηρίου στις πολύ ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Οι παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την κατατάσσουν στις πολύ ευαίσθητες ποικιλίες στο σχίσιμο, φαινομενικά λίγο ανθεκτικότερη από τη B. Burlat, γεγονός που διαψεύδεται από τις εργαστηριακές μετρήσεις. Ίσως να παίζει ρόλο ότι η Μίεζα έχει πιο ομαλή ωριαία εμφάνιση ζημιών από σχίσιμο κατά την εμβάπτισή της στο νερό, αντίθετα με τη B. Burlat που καταρρέει απότομα μετά τις 4 ώρες εμβάπτισης. Τραγανά Εδέσσης (55). Η Τραγανά Εδέσσης είναι η γνωστότερη εγχώρια ποικιλία, που παλαιότερα αποτελούσε τη ναυαρχίδα της ελληνικής κερασοκαλλιέργειας. Τελευταία δεν προτιμάται στις νέες φυτεύσεις γιατί έχουν εμφανιστεί στην εποχή της νέες ποικιλίες με καλύτερα καλλιεργητικά χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά συνεχίζει να καταλαμβάνει ένα σεβαστό ποσοστό κάλυψης κερασεώνων, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές της Πέλλας. Οι παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την κατατάσσουν στις ευαίσθητες ποικιλίες στο σχίσιμο, ιδιαίτερα σε περίπτωση βροχοπτώσεων στο στάδιο της αλλαγής του κόκκινου χρώματος του καρπού. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου, έδειξε ότι πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία, παρόλο που είναι όψιμης ωρίμανσης και αποφεύγει την περίοδο των βροχών του Μαΐου. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Επίλογος Οι εργαστηριακές εργασίες διαβάθμισης των ποικιλιών κερασιάς στην ευαισθησία τους στο σχίσιμο, θα συνεχιστούν και τα επόμενα έτη στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, μέχρι να καλυφθεί ικανοποιητικός αριθμός ποικιλιών, που να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης της κερασοκαλλιέργειας στη χώρα μας. Τα επόμενα χρόνια και μέσω προγράμματος αξιολόγησης ποικιλιών που ήδη διεξάγεται στο Ι.Φ.Δ., με τη συμμετοχή πολλών ιδιωτικών φορέων, θα επεκταθεί η ίδια εργασία και σε νέες ποικιλίες, με ισχυρή δυναμική φυτεύσεων, καλυπτόμενες ως επί το πλείστον από δικαιώματα διάθεσης (πατέντα). Τα εργαστηριακά ευρήματα των ποικιλιών κερασιάς που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο, ενδεχομένως να έρχονται σε αντίθεση κατά χρονιές, με παρατηρήσεις ζημιών από σχίσιμο επί του αγρού, γεγονός που οφείλεται σε τυχαίους πολυπαραγοντικούς συνδυασμούς των συγκεκριμένων ετών (π.χ. κλίμα, έδαφος, αρδεύσεις, λιπάνσεις κ.λπ.). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι συγκρίσεις με τα αποτελέσματα που έχουν δημοσιεύσει κατά καιρούς και άλλες κερασοπαραγωγικές χώρες, με την ίδια μέθοδο. Στο παρόν άρθρο (Πίνακας 1) διαφάνηκαν οι διαφορές στις μετρήσεις μεταξύ των χωρών της Μεσογείου και του ευρωπαϊκού Βορά, καθώς και οι διαφορές στις μετρήσεις μεταξύ Ευρώπης και Η.Π.Α., αν και ο Zielinski στο Όρεγκον χρησιμοποίησε ελαφρώς διαφορετική, αλλά στηριζόμενη στις ίδιες αρχές, μεθοδολογία. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι ανθεκτικές ποικιλίες κερασιάς στο σχίσιμο είναι πολύ λίγες στον αριθμό και η τελική διαβάθμιση των ποικιλιών στο σχίσιμο, θα πρέπει να συγκρίνεται πάντα με την εποχή ωρίμανσής τους, δεδομένων των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην κάθε χώρα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Belmans K., Keulemans J., Bronchart R. (1989). Sensibilitee varietale a l eclatement chez les cerises douces. Revue de l Agriculture 42, Christensen J.V. (1974). Numerical studies of qualitative and morphological characteristics of 41 sweet cherry cultivars. Danish Journal of Plant and Soil Science 78, Christensen J.V. (1977). Evaluation and numerical studies of qualitative and morphological characteristics of 49 sweet cherry cultivars. Danish Journal of Plant and Soil Science 81, Christensen J.V. (1984). Evaluation of qualitative characteristics of 48 sweet cherry cultivars. Danish Journal of Plant and Soil Science 88, Sekse L. (1987). Fruit cracking in Norwegian grown sweet cherries. Acta Agriculturae Scandinavica 37, Tabuenca M.C., Cambra M. (1982). Susceptibilid ad al agriemento de los frutos de destintas variedases de cerezo. An Aula Dei 16, Verner L. (1937). Reduction of cracking in sweet cherries following the use of calcium sprays. Proceedings of the American Society for Horticultural Science 36, Verner L, Blodgett E.C. (1931). Physiological studies of the cracking of sweet cherries. University of Idaho Agriculture Experimental Station Bulletin No Webster A.D, Looney N.E. (1996). Cherries: Crop physiology, production and uses. Pp CAB International Wertheim S.J., Scholtens A. (1987). Da bastindex by zoete kers. Fruitteelt 77, Zielinski B.Q. (1964). Resistance of sweet cherry varieties to fruit cracking in relation to fruit and pit size and fruit colour. Proceedings of the American Society for Horticultural Science 84, Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/2014 ΑγροΤύπος

Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς

Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ Ο ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ Τ ΦΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ Υ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ Λ Ν ΔΕΝΔΡΩ ΡΩ ΡΩ ΡΩ ΡΩ Ρ Ν Ν 201 01 01 01 01 01 01 01

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων

Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων 1) Επίδραση στην ποιότητα των καρπών Θ. Σωτηρόπουλος 1, Α. Πετρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς

Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Νάουσα 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Καζαντζής Κωνσταντίνος Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Γενική Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα ΚΑΡΥ ΙΑ ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα www.pomologyinstitute.gr Η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

Καταγωγή της κερασιάς. Υφιστάμενη κατάσταση στον κόσμο. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Καταγωγή της κερασιάς. Υφιστάμενη κατάσταση στον κόσμο. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς 3 Καταγωγή της κερασιάς Κανείς δεν ξέρει να πει με σιγουριά για τον τόπο καταγωγής της κερασιάς, ωστόσο, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι προερχόταν από τη Μικρά Ασία και

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσπάθειες δημιουργίας υποκειμένων κερασιάς

Νέες προσπάθειες δημιουργίας υποκειμένων κερασιάς ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Νέες προσπάθειες δημιουργίας υποκειμένων κερασιάς Ιωάννης Χατζηχαρίσης & Κωνσταντίνος Καζαντζής π. Ερευνητής & Ερευνητής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Τα σπορόφυτα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα

Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα Κωνσταντίνος Καζαντζής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Στην παρούσα μελέτη υπολογίζεται το κόστος εγκατάστασης ενός στρέμματος Μονόκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

Κερασιά. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο

Κερασιά. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο ειδικά άρθρά Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο κωνσταντίνος καζαντζής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Κερασιά Ο ισπανικός θάμνος

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες Μηλιάς. Ποικιλίες Κερασιάς. Ποικιλίες Νεκταρινιάς και Ροδακινιάς. Ποικιλίες Βερικοκιάς. Ποικιλίες Ακτινιδιάς

Ποικιλίες Μηλιάς. Ποικιλίες Κερασιάς. Ποικιλίες Νεκταρινιάς και Ροδακινιάς. Ποικιλίες Βερικοκιάς. Ποικιλίες Ακτινιδιάς κατάλογος προϊόντων Ποικιλίες Μηλιάς Gold Chief -Gold Pink 6 Forlady 7 Gala Buckeye 8 Superchief Sandidge 9 Fuji Fujiko 10 Ποικιλίες Κερασιάς Sweet Early Panaro 1 11 Early Star - Panaro 2 12 Grace Star

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O.

Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O. Κωνσταντίνος Καζαντζής & Ανθούλα Δέλλα Τεχνολόγος Γεωπονίας & Γεωπόνος, αντίστοιχα, ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Το UFO είναι ένα νέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Βελτίωση της Πατατοκαλλιέργειας με Χρήση Εξειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Προϋποθέσεις Εγκατάσταση Διαμόρφωση των δένδρων Κλάδεμα καρποφορίας Κωνσταντίνος Καζαντζής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΝΡΥΛΛΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΝΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΝΡΥΛΛΙΩΝ ΜΗΛΙΑ (Pirus Malus ή Malus Communis) Το επιστημονικό όνομα της μηλιάς είναι Pirus Malus ή Malus Communis και αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα και ευρύτατα καλλιεργούμενα φρούτα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες Μηλιάς Gala Buckeye 6 Superchief Sandidge 7 Gold Chief Gold Pink 8 Fuji Fujiko 9 Forlady 10

Ποικιλίες Μηλιάς Gala Buckeye 6 Superchief Sandidge 7 Gold Chief Gold Pink 8 Fuji Fujiko 9 Forlady 10 κατάλογος προϊόντων Ποικιλίες Μηλιάς Gala Buckeye 6 Superchief Sandidge 7 Gold Chief Gold Pink 8 Fuji Fujiko 9 Forlady 10 Ποικιλίες Κερασιάς Sweet Early Panaro 1 11 Early Star Panaro 2 12 Grace Star 13

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2014 Περιεχόμενα Καινοτομία DeKalb... 1 Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4 Με τα προϊόντα... 5 Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7 Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 Εγγύηση DeKalb 10-11 Μπες στο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

Βερικοκιά. Prunus armeniaca

Βερικοκιά. Prunus armeniaca Βερικοκιά Prunus armeniaca Χώρες που παράγουν σημαντικές ποσότητες βερυκόκκου: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία Ελλάδα 60.000-40.000 τόνους/έτος ένδρο βερικοκιάς Prunus armeniaca L. - κατάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής Οδεσμόςτηςελιάςμετη Χαλκιδική ξεκίνησε στα βάθη των αιώνων αποδείξεις για

Διαβάστε περισσότερα

OI ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

OI ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ Ηµερίδα για την καλλιέργεια της µηλιάς ΕΛΓΟ ήµητρα, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων OI ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Α. Χ Α Τ Ζ Η Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ Α ν α π λ. Κ α θ η γ η τ ή ς Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Χειμώνας / Ανοιξη Άνθηση Ανάπτυξη καρπών ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΤΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΘΗΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους.

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Χ. ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ Κυρίες και κύριοι, Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. Από την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1 Η ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Σπύρος M. Λιονάκης, Καθηγητής ενδροκοµίας ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Μεσογειακών και

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια.

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια. Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια. Το 1997 το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας, για πρώτη φορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής Νεότερα συστήματα καλλιέργειας της ελιάς Σταύρος Βέμμος Αναπλ. Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών Για αύξηση της απόδοσης και μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της

Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της 1 Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της Δρ. Σπύρος M. Λιονάκης, Γεωπόνος Ομότιμος Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Κρήτης Πρώην Τακτικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του φουντουκιού:

Η ιστορία του φουντουκιού: ΤΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ : Η ιστορία του φουντουκιού: Σύμφωνα με ιστορικά ευρήματα, τα φουντούκια πρωτοεμφανίστηκαν στις περιοχές της Σουηδίας, Δανίας και Γερμανίας κατά τη Μεσολιθική και Νεολιθική εποχή. Η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες Μηλιάς Gala...6 Superchief Sandidge...7 Gold Chief Gold Pink...8 Fuji...9 Forlady... 10

Ποικιλίες Μηλιάς Gala...6 Superchief Sandidge...7 Gold Chief Gold Pink...8 Fuji...9 Forlady... 10 κατάλογος προϊόντων Ποικιλίες Μηλιάς Gala....6 Superchief Sandidge....7 Gold Chief Gold Pink....8 Fuji....9 Forlady.... 10 Ποικιλίες Κερασιάς Sweet Early Panaro 1.... 11 Early Star Panaro 2.... 12 Grace

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ A1701/2014 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ A1701/2014 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΛΟΥ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ IV ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ KTHΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: (2410) 533811, 660592 FAX.: (2410) 533809 E-mail: ikflaris@otenet.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες (Εγχώριοι Πληθυσμοί) Είναι ετερογενείς πληθυσμοί Είναι τοπικά προσαρμοσμένοι Έχουν δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία SOIL CARBON MANAGER (SOCRATES) μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία Γκέρτσης 1, Α., Χατζηγιαννάκης 2, Ε., Ηλίας 2, Α., Στεφάνου 3, Στ. και Πανώρας 2, Α.

Διαβάστε περισσότερα

< 60 kcal 78 kcal 81 kcal 94 kcal 147 kcal 240 kcal

< 60 kcal 78 kcal 81 kcal 94 kcal 147 kcal 240 kcal Οι πατάτες αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της διατροφής µας Ανά 100 γραµ. < 60 kcal Πατάτες 78 kcal Αρακάς 81 kcal Μακαρόνια/ζυµαρικά 94 kcal Άσπρο ρύζι 147 kcal Ψωµί (µέσος όρος) 240 kcal 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου Παρουσίαση Προτεραιότητες Συλλογή δεδομένων Σχεδιασμός Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα δικτυοκήπιο πρέπει πρώτα να αναλύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

greenco Ποικιλίες βαμβακόσπορου Ποιότητα. Απόδοση. Απoτέλεσµα. agro business solutions Νέο γεννετικό υλικό Savina, Dalia, Natasa

greenco Ποικιλίες βαμβακόσπορου Ποιότητα. Απόδοση. Απoτέλεσµα. agro business solutions Νέο γεννετικό υλικό Savina, Dalia, Natasa agro business solutions Ποικιλίες βαμβακόσπορου Νέο γεννετικό υλικό Savina, Dalia, Natasa Ποιότητα. Απόδοση. Απoτέλεσµα. Νέο γεννετικό υλικό DALIA Νέα πρώιμη ποικιλία DALIA Πρώιμη προσαρμοστικότητα σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο. Περίληψη

Θέμα: Φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο. Περίληψη φαινολικό και αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Μαρία Κυραλέου Yποψήφια Διδάκτωρ Οινολογίας Tμήμα Eπιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τηλ. 215294719 mkyrleou@u.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας δικτύου της παγίδας «ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ» κατά του δάκου της ελιάς (Βactrocera oleae, Diptera: Tephritidae) σε ελιές ποικιλίας Κορωνέικη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους

Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους Δρ Έφη Αλεξοπούλου Υπεύθυνη Ενεργειακών Καλλιεργειών του Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ Ενεργειακές καλλιέργειες Ετήσιες για

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η καλλιέργεια του αβοκάντο στην Ελλάδα άρχισε να διαδίδεται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960.Οι πρώτες εμπορικές φυτείες έγιναν στον κάμπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη των ποικιλιών ακτινιδιάς

Συγκριτική μελέτη των ποικιλιών ακτινιδιάς Συγκριτική μελέτη των ποικιλιών ακτινιδιάς «Τσεχελίδης» & «Hayward» Αριθμός και μέγεθος των σπερμάτων, μέγεθος των γυρεοκκόκων, συγκέντρωση των καρπών σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και επίδραση αυτών στο

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αυτό το σεμινάριο έχει απλώς ως στόχο να δώσει μερικά από τα βασικά της Θερμοδυναμικής, και πως σχετίζεται με τη μόνωση και με τη μόνωση με κεραμικά επιχρίσματα. Η θερμότητα μεταφέρεται με τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη 1 Η σημασία της έρευνας μάρκετινγκ Χώρα Τζίρος σε εκατομμύρια $ Μ. Βρετανία 2332 52,55 Γαλλία 1930 42,94 Σουηδία 261 39,38 Γερμανία 2080 35,32

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ. Τριμηναία έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015

ΔΗΜΗΤΡΑ. Τριμηναία έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 ΔΗΜΗΤΡΑ Τριμηναία έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 Tριμηνιαία Έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

MRL. mg / kg) 0.03 0.01

MRL. mg / kg) 0.03 0.01 ΑΡ. ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) 61 767-24/04/13 Πατάτες (χώρα ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστική σε mg / kg) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ Από το 1913 η εταιρεία SAKATA SEED CORPORATION έχει δεσμευτεί στην δημιουργία, στην παραγωγή και στην προώθηση σπόρων υβριδίων, λαχανικών και ανθέων, υψηλής ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ανατολικής Αττικής Εισηγήτρια: Ειρήνη Τσάλου Κτηνίατρος Τα τελευταία χρόνια απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια του R. Gucci Πανεπιστήμιο Πίζας, Τομέας καλλιέργειας και προστασίας της δενδροκομίας Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια Η καλλιέργεια της ελιάς, του ελαιόδεντρου συσχετίζεται συνήθως με την παράδοση. Συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Άσκηση1: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίστε με μια γραμμή την ανεξάρτητη και με δύο την εξαρτημένη μεταβλητή:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets)

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) ηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Άτλαντα Σύµπηκτων συνεχούς ανανέωσης Σταματία Βουλγαράκη Γεωπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Γ.Π.Α. Κύριος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος.

Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος. Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος. ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ξεκινούν από την 1 η Ιουνίου έως την 10 η του ίδιου μήνα. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris Medik.) Κουκί (Vicia faba L.) Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.) Ποτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Ιωάννης Ραυτογιάννης, Susanna Nocentini and Enrico Marchi, Rafael Calama Sainz and Carlos Garcia Guemes, Ivan Pilas and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή.

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Η καλλιέργεια των οσπρίων στη χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε περίπου 140.000 στρέμματα. Η παραγόμενη ποσότητα οσπρίων δεν επαρκεί για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, δίνει έμφαση στη βελτίωση και στη δημιουργία ποικιλιών και υβριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου,

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, Ζιζανιολογία, Ν. 4036/12 & Ν. 4036/12 / & Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ»

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ» «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Κυρίες και κύριοι, Κύριοι Πρόεδροι, Πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου, θέλω να συστήσω την εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα