ΣΧΊΣΙΜΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΕΡΑΣΙΆΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΊΣΙΜΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΕΡΑΣΙΆΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΣΧΊΣΙΜΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΕΡΑΣΙΆΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΤΟΥΣ Καζαντζής Κωνσταντίνος 1 & Χατζηχαρίσης Ιωάννης 2 1 ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας 2 Διατελέσας Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στο ΙΦΔ Χρησιμοποιήθηκε, για δύο χρονιές, μια εργαστηριακή μέθοδος αξιολόγησης της αντοχής στο σχίσιμο κερασιών 22 ποικιλιών από αυτές που καλλιεργούνται στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ανθεκτικές ποικιλίες κερασιάς στο σχίσιμο είναι πολύ λίγες και σ αυτές συγκαταλέγονται οι Andriana, Giorgia, Larian, Βασιλειάδη. Οι περισσότερες ποικιλίες είναι μέσης ή υψηλής ευαισθησίας στο σχίσιμο και ο χρόνος ωρίμασής τους (ιδιαίτερα αν συμπίπτει με την περίοδο βροχοπτώσεων) παίζει καθοριστικό ρόλο στο ύψος των απωλειών παραγωγής. Οι δοκιμές θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. Εισαγωγή Το σοβαρότερο πρόβλημα της κερασιάς, κυρίως κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, που μπορεί να καταστήσει πολλές φορές έως και ασύμφορη τη συγκομιδή, είναι το σχίσιμο του καρπού από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις. 46 Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/2014 ΑγροΤύπος

2 Ευαισθησία ποικιλιών κερασιάς στο σχίσιμο καρπού Εικόνα 1: Δοκιμή διαβάθμισης ποικιλιών κερασιάς για την ευαισθησία στο σχίσιμο, στα εργαστήρια του Ι.Φ.Δ. Τα αίτια του σχισίματος έχουν μελετηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες από πολλούς επιστήμονες και θεωρούνται γνωστά. Οι παράγοντες που επιδρούν στο σχίσιμο του καρπού επιγραμματικά είναι: η ποικιλία, τα χαρακτηριστικά του καρπού, το στάδιο ωρίμανσης αυτού, το φορτίο των δένδρων, η διάρκεια και η ένταση των βροχοπτώσεων, η κατάσταση του κερασεώνα από πλευράς υγρασίας εδάφους και γενικώς οι κρατούσες τοπικές κλιματικές συνθήκες. Στη χώρα μας οι συνήθεις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν είναι βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των πρώιμων ποικιλιών, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα όπου επικεντρώνεται το 80% της ελληνικής κερασοκαλλιέργειας, με αποτέλεσμα τη συχνή απώλεια μέρους της παραγωγής από το σχίσιμο. Οι όψιμης ωρίμανσης ποικιλίες αποφεύγουν την περίοδο των βροχών και βάσει φαινομενικών παρατηρήσεων κατατάσσονται στις ανθεκτικές ποικιλίες. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό είναι μαγική εικόνα. Εργαστηριακή μέθοδος διαβάθμισης ποικιλιών κερασιάς ως προς την ευαισθησία τους στο σχίσιμο Ο Δανός επιστήμονας Vittrup J. Christensen, βασιζόμενος στις εργασίες των Αμερικάνων επιστημόνων L. Verner και E.C. Blodgett (βιβλιογραφία 8 και 7), επινόησε το 1972, μια εργαστηριακή μέθοδο διαβάθμισης των ποικιλιών κερασιάς στην ευαισθησία τους στο σχίσιμο, δημιουργώντας έναν αλγόριθμο υπολογισμού της ευαισθησίας, τον (5a+3b+c)x100/250. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο συλλέγονται 100 καρποί μιας ποικιλίας, 2 3 ημέρες γύρω από την πλήρη ωρίμανση, εμβαπτίζονται σε αποσταγμένο νερό και καταμετρείται ο αριθμός των σχισμένων καρπών σε 2, 4 και 6 ώρες μετά την εμβάπτιση. Οι αριθμοί των καταμετρήσεων τοποθετούνται στον ως άνω αλγόριθμο, όπου a είναι ο αριθμός των σχισμένων καρπών μετά από 2 ώρες εμβάπτισης, b μετά από 4 ώρες και c μετά από 6 ώρες. Το 250 είναι ένας συντελεστής που εκφράζει το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο αριθμός που προκύπτει είναι ένας συντελεστής που εκφράζει την ευαισθησία της ποικιλίας στο σχίσιμο. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της ποικιλίας στο σχίσιμο. Η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί για 2 έως 3 χρόνια, για να εντοπιστεί η τυχόν μεγάλη απόκλιση των συντελεστών από χρονιά σε χρονιά ή να παρθούν οι μέσοι όροι, ώστε να θεωρηθούν τα αποτελέσματα αξιόπιστα. Ο ίδιος ο Christensen (βιβλιογραφία 2, 3 και 4), όπως και άλλοι επιστήμονες ανά την υφήλιο, προχώρησαν στην εργαστηριακή διαβάθμιση πολλών ποικιλιών κερασιάς με αυτή τη μέθοδο, τις προηγούμενες δεκαετίες. Διενεργηθείσες δοκιμές στο Ι.Φ.Δ. Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας χρησιμοποίησε την ως άνω μέθοδο Christensen, για να προχωρήσει στη διαβάθμιση της ευαισθησίας στο σχίσιμο 22 κλασικών, παλιών και νέων ποικιλιών, στις συνθήκες της χώρας μας και να συγκρίνει τα αποτελέσματα με μετρήσεις επιστημονικών ιδρυμάτων άλλων χωρών (Εικόνα 1). Τα διενεργηθέντα τεστ έγιναν κατά τα έτη 2012 και 2013 και περιλάμβαναν τις εξής ποικιλίες: Adriana, B. Burlat, B.S. Hardy Giant, Canada Giant, Chinook, Early BiGi, Early Lory, Ferrovia, Giorgia, Kordia, Lapins, Larian, Giant Red, Regina, Ulster, Van, Vega, Vogue, Ziraat, Βασιλειάδη, Μίεζα και Τραγανά Εδέσσης. Οι περισσότερες από τις ως άνω ποικιλίες διατηρούνται στις συλλογές του κεντρικού αγροκτήματος του Ι.Φ.Δ. στη Νάουσα. Κάποιες εξ αυτών, που για διάφορους λόγους δεν μπορούσε να γίνει δειγματοληψία από το κεντρικό αγρόκτημα του Ι.Φ.Δ., είτε γιατί δεν διατηρούνται, είτε γιατί υπάρχουν σε νεαρά δένδρα μη παραγωγικά, συγκομίστηκε δείγμα από εμπορικούς κερασεώνες γύρω από τα αγροκτήματα του Ι.Φ.Δ., ώστε να μην υπάρχει σημαντική διαφορά στις επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Και τις δύο χρονιές που διήρκησαν τα τεστ, σημειώθηκαν αρκετές βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της ωρίμανσης των πρώιμων ποικιλιών, όχι όμως αρκετές ώστε να καταστρέψουν την παραγωγή αυτών. Ο χρόνος διενέργειας των δειγματοληψιών που ακολουθήθηκε για όλες τις ποικιλίες, ήταν 2 3 ημέρες πριν από την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Αποτελέσματα Η διαβάθμιση των ποικιλιών που εξετάστηκαν από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων δίνεται στον Πίνακα 1, σε σύγκριση και με μετρήσεις άλλων χωρών και ο σχολιασμός γίνεται παρακάτω, κατά ποικιλία, με τη βαθμολογία τους σε παρένθεση. Adriana (2). Η ποικιλία Adriana επιλέχθηκε για εξέταση γιατί εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο, αν και δεν καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας στην Ελλάδα. Κατετάγη πρώτη όσον αφορά τη βαθμολόγησή της στην ΑγροΤύπος Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/

3 Ποικιλία Πίνακας 1. Βαθμολογία ευαισθησίας στο σχίσιμο 22 ποικιλιών κερασιάς στο Ι.Φ.Δ. και σε άλλες έξι χώρες Χώρα δοκιμής Ελλάδα (Ι.Φ.Δ.) Δανία (2, 3 & 4)* Ισπανία (6) Ολλανδία (10) Βέλγιο (1) Νορβηγία (5) Η.Π.Α. (Όρεγκον) (11) Adriana 2 14 B. Burlat B.S. Hardy Giant Canada Giant 35 Chinook Early BiGi 50 Early Lory 46 Ferrovia 39 Giorgia 4 Kordia 20 Lapins Larian 9 52 Giant Red 25 Regina 20 Ulster Van Vega Vogue Ziraat 16 Βασιλειάδη 6 Μίεζα 59 Τραγανά Εδέσσης 55 * Οι εντός παρενθέσεως αριθμοί αντιστοιχούν στη βιβλιογραφία αντοχή στο σχίσιμο. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και η μεσοπρώιμη εποχή ωρίμανσής της. Δυστυχώς αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα στην καλλιέργειά της, όπως η προβληματική επικονίασή της και δεν προτιμάται στις φυτεύσεις από τους Έλληνες κερασοκαλλιεργητές. Ο Christensen στη Δανία της έδωσε μια εξίσου καλή βαθμολογία (14), δεδομένης της διαφοράς κλιματικών συνθηκών που έχει η χώρα μας με τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορά και τους πολύ μεγαλύτερους εκεί όγκους βροχοπτώσεων. Bigarreau Burlat (49). Η B. Burlat είναι μια κλασική πρώιμη ποικιλία που καταλαμβάνει ακόμη και σήμερα ένα σεβαστό ποσοστό στην κερασοκαλλιέργεια της Ελλάδας, αν και δεν προτιμάται πολύ πλέον στις νέες φυτεύσεις. Εκτός από τις παρατηρήσεις στον αγρό, κατατάχθηκε και εργαστηριακά στις πολύ ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι στις πρώτες 2 ώρες εμβάπτισης στο νερό επί του εργαστηρίου και τις δύο χρονιές μετρήσεων, επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή χωρίς να σχίσει κανένα καρπό. Από τις 4 ώρες εμβάπτισης και μετά όμως καταρρέει ολοκληρωτικά. Αυτό πιθανόν να σημαίνει ότι σε χρονιές με μικρά ύψη βροχοπτώσεων μπορεί και να μη σχίσει καθόλου. Παρόμοια περίπου βαθμολογία έλαβε και στην Ισπανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, ενώ στη Δανία κατατάχθηκε στις εξαιρετικά ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Bigarreau Stark Hardy Giant (32). Η B.S. Hardy Giant είναι μία κλασική, μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλία, η οποία δεν προτιμάται πολύ πλέον στις νέες φυτεύσεις. Συνήθως αποφεύγει την περίοδο των βροχών στην Ελλάδα και ο καρπός της είναι σφαιρικός, στοιχεία που κανονικά θα την κατέτασσαν στις ανθεκτικές στο σχίσιμο ποικιλίες. Οι φαινομενικές παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την είχαν κατατάξει στις ελαφρώς ευαίσθητες ποικιλίες στο σχίσιμο. Η βαθμολόγησή της όμως επί του εργαστηρίου έδειξε μια μέτριας ευαισθησίας ποικιλία στο σχίσιμο. Η Ισπανία την κατέταξε στις μέτρια έως ελαφρώς ευαίσθητες ποικιλίες, ενώ η Δανία και το Βέλγιο στις πολύ ευαίσθητες ποικιλίες. Canada Giant (35). Η Canada Giant είναι μια σχετικά νέα ποικιλία κερασιάς, με ισχυρή δυναμική φυτεύσεων στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Είναι μια μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλία με καρδιόσχημο καρπό, στοιχεία που την κατατάσσουν στις ανθεκτικές στο σχίσιμο ποικιλίες. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου όμως έδειξε μια μέτριας ευαισθησίας έως ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Όψιμες βροχοπτώσεις ενδεχομένως να μας προξενήσουν απώλειες στην παραγωγή. Chinook (94). Η Chinook είναι μια κλασική αμερικάνικη ποικιλία, που δεν 48 Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/2014 ΑγροΤύπος

4 Ευαισθησία ποικιλιών κερασιάς στο σχίσιμο καρπού Η ποικιλία Adriana κατετάγη πρώτη όσον αφορά την αντοχή της στο σχίσιμο, αλλά δεν προτιμάται στις φυτεύσεις λόγω προβλημάτων επικονίασης. βρήκε ανταπόκριση από πλευράς των Ελλήνων κερασοπαραγωγών. Πρόκειται περί μέσης εποχής ωρίμανσης έως μεσοπρώιμης ποικιλίας και επιλέχθηκε για δειγματοληψία λόγω της γνωστής και καταγεγραμμένης στον αγρό από το Ι.Φ.Δ., ευαισθησίας της στο σχίσιμο. Κατετάγη τελευταία όσον αφορά την αντοχή της στο σχίσιμο στην εργαστηριακή βαθμολόγηση. Σχεδόν ίδια βαθμολογία πήρε και από τον Christensen στη Δανία, ενώ στο Όρεγκον των Η.Π.Α. κατατάχθηκε στις απλά ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Early BiGi (50). Η Early BiGi είναι μια υπερπρώιμη, γαλλικής προέλευσης ποικιλία, με ισχυρή δυναμική φυτεύσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, λόγω της εποχής ωρίμανσής της και της ομοιομορφίας αυτής επί του δένδρου. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Σ αυτή την περίοδο ωρίμανσης, που συμπίπτει με τις βροχοπτώσεις του Μαΐου στη χώρα μας, δεν περιμέναμε από τη συγκεκριμένη ποικιλία κάτι αξιόλογο όσον αφορά την αντοχή της στο σχίσιμο. Η βαθμολόγησή της στο εργαστήριο δείχνει μια πολύ ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Early Lory (46). Η Early Lory είναι μια υπερπρώιμη, γαλλικής προέλευσης ποικιλία, που καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του υπερπρώιμου όγκου παραγωγής κερασιών της Ελλάδας. Σ αυτή την περίοδο ωρίμανσης, που συμπίπτει με τις βροχοπτώσεις του Μαΐου στη χώρα μας, δεν περιμέναμε από τη συγκεκριμένη ποικιλία κάτι αξιόλογο όσον αφορά την αντοχή της στο σχίσιμο. Η βαθμολόγησή της στο εργαστήριο δείχνει μια πολύ ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Ferrovia (39). Η Ferrovia είναι μια από τις αξιολογότερες και εμπορικότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Είναι μια μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλία που αποφεύγει την περίοδο των βροχών του Μαΐου. Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων παρατήρησε ότι παρουσιάζει πολύ μικρά ποσοστά σχισίματος επί του αγρού. Οι μετρήσεις επί του εργαστηρίου έδειξαν ότι πρόκειται για μια ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Μάλιστα ο αριθμός σχισμένων εμβαπτισμένων καρπών ήταν σταθερός ανά δίωρο μετρήσεων στο εργαστήριο, γεγονός που αποδεικνύει μειωμένες αντοχές από την αρχή της διαβροχής με νερό. Ενδεχόμενες όψιμες βροχές μπορεί να προξενήσουν σοβαρές απώλειες επί της παραγωγής. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Giorgia (4). Η Giorgia είναι μια μεσοπρώιμη ποικιλία με καλή δυναμική φυτεύσεων στη χώρα μας. Οι παρατηρήσεις του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων επί του αγρού έδειχναν μια ανθεκτική στο σχίσιμο ποικιλία, και αυτό επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις επί του εργαστηρίου. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ανθεκτική στο σχίσιμο ποικιλία, η δεύτερη στη λίστα μας μετά την Adriana. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Kordia (20). Η Kordia είναι μια από τις αξιολογότερες και εμπορικότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Είναι μεσοόψιμης εποχής ωρίμανσης, με καρδιόσχημο καρπό, αλλά έχουν παρατηρηθεί πολύ μικρά ποσοστά σχισμένων καρπών σε χρονιές με όψιμες βροχές. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου δείχνει μια μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο ποικιλία. Είναι μια καλή βαθμολογία λαμβάνοντας υπόψη την εποχή ωρίμανσής της. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Lapins (26). Άλλη μια εμπορική ποικιλία που καταλαμβάνει αρκετές εκτάσεις καλλιέργειας στην Ελλάδα. Είναι μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλία που αποφεύγει την περίοδο των βροχών του Μαΐου. Οι μετρήσεις επί του εργαστηρίου έδειξαν ότι πρόκειται για μια μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο ποικιλία. Μάλιστα ο αριθμός σχισμένων εμβαπτισμένων καρπών ήταν σταθερός ανά δίωρο μετρήσεων στο εργαστήριο, γεγονός που αποδεικνύει μειωμένες αντοχές από την αρχή της διαβροχής με νερό. Ενδεχόμενες όψιμες βροχές να προξενήσουν κάποιες απώλειες επί της παραγωγής. Ο Christensen στη Δανία βρήκε ότι είναι μια ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Larian (9). Η Larian είναι μια κλασική αμερικάνικη ποικιλία, με πολύ καλά στοιχεία, που δεν βρήκε την ανταπόκριση που της άρμοζε από τους Έλληνες κερασοπαραγωγούς, αν και καλλιεργείται σε κάποιες εκτάσεις. Πρόκειται περί μέσης έως μεσοπρώιμης εποχής ωρίμανσης ποικιλία, με καταγεγραμμένη από το Ι.Φ.Δ. πολύ μικρή ευαισθησία στο σχίσιμο επί του αγρού. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου και τις δύο χρονιές των δοκιμών, δείχνει μια ανθεκτική στο σχίσιμο ποικιλία. Ο Christensen στη Δανία βρήκε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Πρόκειται για μεγάλη διαφορά αποτελέσματος, που μας αναγκάζει να συνεχίσουμε την εργαστηριακή παρακολούθηση της ποικιλίας στην ευαισθησία στο σχίσιμο. Giant Red (25). Η Giant Red είναι μια σχετικά νέα, αμερικάνικης προέλευσης, μεσοπρώιμη, μεγαλόκαρπη ποικιλία, με δυναμική φυτεύσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Οι παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την κατατάσσουν στις σχετικά ανθεκτικές ποικιλίες στο σχίσιμο. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου έδειξε ότι πρόκειται για μια ποικιλία μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο. Θεωρούνται ικανοποιητικά τα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη ΑγροΤύπος Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/

5 Η Τραγανά Εδέσσης είναι μία από τις πιο ευαί σθητες ποικιλίες στο σχίσιμο αλλά λόγω της όψιμης ωρίμασης αποφεύγει την περίοδο των βροχών. την εποχή ωρίμανσής της και το μεγάλο μέγεθος καρπού που σχηματίζει. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Regina (20). Η Regina είναι μια από τις αξιολογότερες και εμπορικότερες, όψιμες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, με συνεχή ισχυρή δυναμική φυτεύσεων τα τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα στην αντοχή της στο σχίσιμο, είναι το ότι παράγει καρδιόσχημο καρπό. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου έδειξε ότι πρόκειται για μια ποικιλία μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο. Θεωρούνται πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη την όψιμη εποχή ωρίμανσής της. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Ulster (8). Η Ulster είναι μια κλασική αμερικάνικη ποικιλία, που δεν βρήκε ανταπόκριση στους Έλληνες κερασοπαραγωγούς. Είναι καρδιόσχημη ποικιλία, μέσης εποχής ωρίμανσης, στοιχεία που την κατατάσσουν στις ανθεκτικές στο σχίσιμο ποικιλίες, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου έδειξε μια πολύ ανθεκτική στο σχίσιμο ποικιλία. Ο Christensen στη Δανία αντιθέτως, βρήκε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία. Το Ι.Φ.Δ. θα συνεχίσει τις μετρήσεις για να επιβεβαιώσει τα ευρήματά του, αν και η Ulster δεν έχει καλλιεργητικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Van (20). Η Van είναι μια κλασική καναδέζικη ποικιλία, που καταλαμβάνει σεβαστό όγκο στην ελληνική κερασοπαραγωγή, αλλά δεν προτιμάται πλέον στις νέες φυτεύσεις, λόγω των πολύ καλών νέων ποικιλιών που υπάρχουν στην εποχή ωρίμανσής της. Οι παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την κατατάσσουν στις σχετικά ευαίσθητες ποικιλίες στο σχίσιμο, αν και πρόκειται για μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλία. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου όμως, έδειξε ότι πρόκειται για μια ποικιλία μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο. Παρόμοια περίπου βαθμολογία έλαβε και στην Ισπανία, όπου ομοιάζουν οι κλιματικές συνθήκες με αυτές της Ελλάδας. Στην Ολλανδία κατατάχθηκε στις ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες, ενώ το Βέλγιο, η Δανία και η Νορβηγία την κατέταξαν στις πολύ έως εξαιρετικά ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Αντίθετα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, οι Η.Π.Α. την κατέταξαν στις σχετικά ανθεκτικές στο σχίσιμο ποικιλίες. Vega (24). Η ποικιλία Vega επιλέχθηκε για δειγματοληψία ως εκπρόσωπος των γαλανών ποικιλιών, που θεωρητικά, λόγω του ότι είναι πιο μαλακόσαρκες από τις κόκκινες ποικιλίες, θεωρούνται ανθεκτικότερες στο σχίσιμο. Πρόκειται για αμερικάνικης προέλευσης, μεγαλόκαρπη, μεσοπρώιμη, γαλανή ποικιλία, με καταγεγραμμένη από το Ι.Φ.Δ. μέτρια ευαισθησία στο σχίσιμο επί του αγρού. Οι μετρήσεις επί του εργαστηρίου επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για μια ποικιλία μέτριας ευαίσθησίας στο σχίσιμο. Τον μεγαλύτερο όγκο ζημιών από σχίσιμο στο εργαστήριο, τον παρουσιάζει μετά τις 4 ώρες διαβροχής με νερό. Αντίθετα με τα δικά μας στοιχεία, οι βόρειες χώρες Δανία και Νορβηγία την κατέταξαν στις εξαιρετικά ευαίσθητες 50 Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/2014 ΑγροΤύπος

6 στο σχίσιμο ποικιλίες. Vogue (22). Η Vogue είναι μια καναδέζικη ποικιλία, μεσοόψιμης εποχής ωρίμανσης, που καλλιεργείται και στη χώρα μας σε μικρές εκτάσεις. Αν και αποφεύγει τις βροχές του Μαΐου, το Ι.Φ.Δ. στις παρατηρήσεις του επί του αγρού την κατέταξε στις ελαφρώς έως μέτρια ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Οι μετρήσεις επί του εργαστηρίου επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για μια ποικιλία μέτριας ευαισθησίας στο σχίσιμο. Ο Christensen στη Δανία αντιθέτως, την κατέταξε στις εξαιρετικά ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Ziraat (16). Η Ziraat επιλέχθηκε για δειγματοληψία λόγω του ότι είναι η κυριότερη όψιμη καλλιεργούμενη ποικιλία της Τουρκίας, που είναι η πρώτη σε παραγωγή κερασιών στον κόσμο και κυριότερη ανταγωνίστρια της χώρας μας στην κερασοκαλλιέργεια. Καλλιεργείται σε μικρές εκτάσεις και στην Ελλάδα, αν και παρουσιάζει προβλήματα αποδόσεων και γενικώς προβλήματα επικονίασης. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου, έδειξε ότι πρόκειται για μια μέτρια ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία, άριστη επίδοση, δεδομένης της εποχής ωρίμανσής της. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Βασιλειάδη (6). Η ποικιλία Βασιλειάδη είναι μια ελληνική, παραγωγική, μεγαλόκαρπη, μεσοόψιμη ποικιλία που καλλιεργείται σε μικρές εκτάσεις. Οι παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την κατατάσσουν στις σχετικά ανθεκτικές ποικιλίες στο σχίσιμο. Οι μετρήσεις επί του εργαστηρίου επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για μια ανθεκτική στο σχίσιμο ποικιλία. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Μίεζα (59). Η Μίεζα είναι μια υπερπρώιμη ποικιλία, δημιουργία του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων, που προέρχεται από ελεύθερη επικονίαση της B. Burlat. Όπως και η B. Burlat έτσι και η Μίεζα βαθμολογήθηκε επί του εργαστηρίου στις πολύ ευαίσθητες στο σχίσιμο ποικιλίες. Οι παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την κατατάσσουν στις πολύ ευαίσθητες ποικιλίες στο σχίσιμο, φαινομενικά λίγο ανθεκτικότερη από τη B. Burlat, γεγονός που διαψεύδεται από τις εργαστηριακές μετρήσεις. Ίσως να παίζει ρόλο ότι η Μίεζα έχει πιο ομαλή ωριαία εμφάνιση ζημιών από σχίσιμο κατά την εμβάπτισή της στο νερό, αντίθετα με τη B. Burlat που καταρρέει απότομα μετά τις 4 ώρες εμβάπτισης. Τραγανά Εδέσσης (55). Η Τραγανά Εδέσσης είναι η γνωστότερη εγχώρια ποικιλία, που παλαιότερα αποτελούσε τη ναυαρχίδα της ελληνικής κερασοκαλλιέργειας. Τελευταία δεν προτιμάται στις νέες φυτεύσεις γιατί έχουν εμφανιστεί στην εποχή της νέες ποικιλίες με καλύτερα καλλιεργητικά χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά συνεχίζει να καταλαμβάνει ένα σεβαστό ποσοστό κάλυψης κερασεώνων, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές της Πέλλας. Οι παρατηρήσεις του Ι.Φ.Δ. επί του αγρού την κατατάσσουν στις ευαίσθητες ποικιλίες στο σχίσιμο, ιδιαίτερα σε περίπτωση βροχοπτώσεων στο στάδιο της αλλαγής του κόκκινου χρώματος του καρπού. Η βαθμολόγησή της επί του εργαστηρίου, έδειξε ότι πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη στο σχίσιμο ποικιλία, παρόλο που είναι όψιμης ωρίμανσης και αποφεύγει την περίοδο των βροχών του Μαΐου. Δεν υπάρχουν στοιχεία βαθμολόγησής της από άλλες χώρες. Επίλογος Οι εργαστηριακές εργασίες διαβάθμισης των ποικιλιών κερασιάς στην ευαισθησία τους στο σχίσιμο, θα συνεχιστούν και τα επόμενα έτη στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, μέχρι να καλυφθεί ικανοποιητικός αριθμός ποικιλιών, που να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης της κερασοκαλλιέργειας στη χώρα μας. Τα επόμενα χρόνια και μέσω προγράμματος αξιολόγησης ποικιλιών που ήδη διεξάγεται στο Ι.Φ.Δ., με τη συμμετοχή πολλών ιδιωτικών φορέων, θα επεκταθεί η ίδια εργασία και σε νέες ποικιλίες, με ισχυρή δυναμική φυτεύσεων, καλυπτόμενες ως επί το πλείστον από δικαιώματα διάθεσης (πατέντα). Τα εργαστηριακά ευρήματα των ποικιλιών κερασιάς που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο, ενδεχομένως να έρχονται σε αντίθεση κατά χρονιές, με παρατηρήσεις ζημιών από σχίσιμο επί του αγρού, γεγονός που οφείλεται σε τυχαίους πολυπαραγοντικούς συνδυασμούς των συγκεκριμένων ετών (π.χ. κλίμα, έδαφος, αρδεύσεις, λιπάνσεις κ.λπ.). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι συγκρίσεις με τα αποτελέσματα που έχουν δημοσιεύσει κατά καιρούς και άλλες κερασοπαραγωγικές χώρες, με την ίδια μέθοδο. Στο παρόν άρθρο (Πίνακας 1) διαφάνηκαν οι διαφορές στις μετρήσεις μεταξύ των χωρών της Μεσογείου και του ευρωπαϊκού Βορά, καθώς και οι διαφορές στις μετρήσεις μεταξύ Ευρώπης και Η.Π.Α., αν και ο Zielinski στο Όρεγκον χρησιμοποίησε ελαφρώς διαφορετική, αλλά στηριζόμενη στις ίδιες αρχές, μεθοδολογία. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι ανθεκτικές ποικιλίες κερασιάς στο σχίσιμο είναι πολύ λίγες στον αριθμό και η τελική διαβάθμιση των ποικιλιών στο σχίσιμο, θα πρέπει να συγκρίνεται πάντα με την εποχή ωρίμανσής τους, δεδομένων των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην κάθε χώρα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Belmans K., Keulemans J., Bronchart R. (1989). Sensibilitee varietale a l eclatement chez les cerises douces. Revue de l Agriculture 42, Christensen J.V. (1974). Numerical studies of qualitative and morphological characteristics of 41 sweet cherry cultivars. Danish Journal of Plant and Soil Science 78, Christensen J.V. (1977). Evaluation and numerical studies of qualitative and morphological characteristics of 49 sweet cherry cultivars. Danish Journal of Plant and Soil Science 81, Christensen J.V. (1984). Evaluation of qualitative characteristics of 48 sweet cherry cultivars. Danish Journal of Plant and Soil Science 88, Sekse L. (1987). Fruit cracking in Norwegian grown sweet cherries. Acta Agriculturae Scandinavica 37, Tabuenca M.C., Cambra M. (1982). Susceptibilid ad al agriemento de los frutos de destintas variedases de cerezo. An Aula Dei 16, Verner L. (1937). Reduction of cracking in sweet cherries following the use of calcium sprays. Proceedings of the American Society for Horticultural Science 36, Verner L, Blodgett E.C. (1931). Physiological studies of the cracking of sweet cherries. University of Idaho Agriculture Experimental Station Bulletin No Webster A.D, Looney N.E. (1996). Cherries: Crop physiology, production and uses. Pp CAB International Wertheim S.J., Scholtens A. (1987). Da bastindex by zoete kers. Fruitteelt 77, Zielinski B.Q. (1964). Resistance of sweet cherry varieties to fruit cracking in relation to fruit and pit size and fruit colour. Proceedings of the American Society for Horticultural Science 84, Γεωργία Κτηνοτροφία τεύχος 4/2014 ΑγροΤύπος

Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς

Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Νάουσα 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Καζαντζής Κωνσταντίνος Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Γενική Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Καταγωγή της κερασιάς. Υφιστάμενη κατάσταση στον κόσμο. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Καταγωγή της κερασιάς. Υφιστάμενη κατάσταση στον κόσμο. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς 3 Καταγωγή της κερασιάς Κανείς δεν ξέρει να πει με σιγουριά για τον τόπο καταγωγής της κερασιάς, ωστόσο, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι προερχόταν από τη Μικρά Ασία και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς

Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ Ο ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ Τ ΦΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ Υ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ Λ Ν ΔΕΝΔΡΩ ΡΩ ΡΩ ΡΩ ΡΩ Ρ Ν Ν 201 01 01 01 01 01 01 01

Διαβάστε περισσότερα

Κερασιά. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο

Κερασιά. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο ειδικά άρθρά Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο κωνσταντίνος καζαντζής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Κερασιά Ο ισπανικός θάμνος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσπάθειες δημιουργίας υποκειμένων κερασιάς

Νέες προσπάθειες δημιουργίας υποκειμένων κερασιάς ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Νέες προσπάθειες δημιουργίας υποκειμένων κερασιάς Ιωάννης Χατζηχαρίσης & Κωνσταντίνος Καζαντζής π. Ερευνητής & Ερευνητής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Τα σπορόφυτα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O.

Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O. Κωνσταντίνος Καζαντζής & Ανθούλα Δέλλα Τεχνολόγος Γεωπονίας & Γεωπόνος, αντίστοιχα, ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Το UFO είναι ένα νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ. Τριμηναία έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015

ΔΗΜΗΤΡΑ. Τριμηναία έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 ΔΗΜΗΤΡΑ Τριμηναία έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 Tριμηνιαία Έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 9 Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ARTIS AgriFood Research & Technological Innovation Specialists ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελ. 0 «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα

Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα Κωνσταντίνος Καζαντζής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Στην παρούσα μελέτη υπολογίζεται το κόστος εγκατάστασης ενός στρέμματος Μονόκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Προϋποθέσεις Εγκατάσταση Διαμόρφωση των δένδρων Κλάδεμα καρποφορίας Κωνσταντίνος Καζαντζής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων

Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων 1) Επίδραση στην ποιότητα των καρπών Θ. Σωτηρόπουλος 1, Α. Πετρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ & Γεώργιος Νάνος Εργαστήριο Δενδροκομίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η αμυγδαλιά ήταν μια σημαντική καλλιέργεια για τη χώρα μας αλλά λόγω του μικρού κέρδους που έδινε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΝΓΚΟ» ΧΑΡΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΝΓΚΟ» ΧΑΡΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of CRETE DEPARTMENT of CROPE SCIENCE ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΥΔΙΆ Η ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΆ ΤΗΣ

Η ΚΑΡΥΔΙΆ Η ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΆ ΤΗΣ & Δρ Δήμος Ρούσκας Γεωπόνος Δενδροκόμος Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η ΚΑΡΥΔΙΆ Η ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΆ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γνωστοποίηση της ευεργετικής δράσης των καρυδιών στην ανθρώπινη υγεία, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Μάιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Αναπληρώτρια ερευνήτρια 1 Καθηγητής Μιλτιάδης Βασιλακάκης 2 Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µορφολογικα και ποιοτικα χαρακτηριστικα γενοτυπων ροδιας που επιλεχθηκαν απο τον εντοπιο πληθυσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Χρήστος Γ. Καρυδάς, Υποψ. Δρ., Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Νικόλαος Γ. Συλλαίος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΝΑΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2013 Νάουσα, 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.1. Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

into the gap exploring skills and mismatches Ernest Berkhout Michael Sattinger Jules Theeuwes Maikel Volkerink

into the gap exploring skills and mismatches Ernest Berkhout Michael Sattinger Jules Theeuwes Maikel Volkerink into the gap exploring skills and mismatches Ernest Berkhout Michael Sattinger Jules Theeuwes Maikel Volkerink * Το έγγραφο που ακολουθεί αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου Αγγλικού κειμένου. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2013. Εσοδεία 2013 : Και του χρόνου, τα ίδια!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2013. Εσοδεία 2013 : Και του χρόνου, τα ίδια! ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2013 Εσοδεία 2013 : Και του χρόνου, τα ίδια! Εξαιρετική χρονιά από κάθε άποψη η φετινή. Όλοι οι παράγοντες ήταν στο ραντεβού και μάλιστα από νωρίς αφού η χρονιά υπήρξε η πιο πρώιμη των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8. 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14

Περιεχόμενα. 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8. 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Περιεχόμενα Σελίδα 1. Φυσικό Περιβάλλον της Αμπέλου-Μεθοδολογία καθορισμού ζωνών 3 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14 4. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η ικανοποιητική δεξιότητα των τυφλών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :Δρ. Δεηλιάς Παύλος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης»

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Λιβανίου Ιωάννας Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 88, 1995, 85-99 Εύρος I. Αημητριάδης* Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξασφάλιση βασικών αναγκών στη λιγότερο εύπορη μερίδα του πληθυσμού αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιβλέπων καθηγητής: κος Γιώργος Αναστασόπουλος Επιμέλεια: Γεωργία Ροσγοβά Νοέμβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα