ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχων προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, fax & φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης». ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Αργυροπούλου - Καλλιάρα Ελένη 4. Γακόπουλος Χρήστος 5. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα 6. Ψαχούλας Ορέστης 7. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 8. Μεργιαλής Δημήτριος Συνήλθε στις 22 Απριλίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 790/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 44 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Καλτσογιάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.1958/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 Στο Βόλο στις 7 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ. έως 3μμ, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 8.30 έως π.μ., Τρίτη 22 Ιανουαρίου 8.30 έως και π.μ., Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 8.30 έως π.μ. και Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου και ώρα π.μ. έως 3.00 π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1337/ (πρακτικό 28 ο ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διενέργεια ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχων προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, φαξ και 1

2 φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών των ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τους: α) Σαρδέλλη Δήμητρα, υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, β) τον Τρικιώνη Κων/νο, υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, γ) Κάβουρα Ευάγγελο, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, δ) Τσαμπίρα Παναγιώτα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων και ε) Αντωνίου Ευτυχία, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα τέσσερις προσφορές, από τις εταιρείες: 1. ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 2. ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. 3. A & G PAPER ΑΕΒΕ 4. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής της 7 ης Ιανουαρίου 2013 παραβρέθηκε ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΛΕΞΙΟΥ Δ. - ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. ο κ. Ν. Χαλαστάρας. Η Επιτροπή παρέλαβε και έλαβε γνώση του με αρ. 43 / εγγράφου του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων. Στην συνέχεια αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους προσφοράς καθώς και τους φακέλους των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, μονόγραψε δε και σφράγισε όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, αφού μονογράφηκαν και σφραγίσθηκαν από την Επιτροπή, τοποθετήθηκαν σε ένα νέο φάκελο που επίσης σφραγίσθηκε και μονογράφηκε και παραδόθηκε στην υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγιστεί σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή. Η εταιρίες [1] ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ και [2] ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. έδωσαν προσφορά για όλα τα παραρτήματα, η εταιρία [3] A & G PAPER ΑΕΒΕ για το παράρτημα Β και η εταιρία [4] Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. για τα παραρτήματα Γ, Δ και Ε. Οι φάκελοι δικαιολογητικών ανά συμμετέχοντα περιείχαν αναλυτικά τα παρακάτω έγγραφα: 1. ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ : Εγγυητική επιστολή της τράπεζας PROBANK, μια υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 παρ.β της διακήρυξης, μια υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 παρ. γ, απόσπασμα του ΦΕΚ Τ. ΑΕ ΕΠΕ αρ 6425/ , απόσπασμα του ΦΕΚ Τ. ΑΕ ΕΠΕ αρ 1205/ , το με αρ. πρωτ. 7352/ έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε Λάρισας, καθώς και ένα ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με ημερομηνία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε.: Εγγυητική επιστολή της τράπεζας ALPHABANK, δύο υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 1 παρ. β της διακήρυξης, δύο υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 1 παρ. γ, ακριβές αντίγραφο του από

3 καταστατικού σύστασης της εταιρείας και ακριβές αντίγραφο της από ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α τροποποίησης του καταστατικού. 3. A & G PAPER ΑΕΒΕ: Εγγυητική επιστολή της τράπεζας ALPHABANK, τρείς υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 1 παρ. β της διακήρυξης, δύο υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 1 παρ. γ, δύο υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 1 παρ. ε, το με αρ. πρωτ. 8432/ έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε Ανατολικής Αττικής, 16 ΦΕΚ Τ. ΑΕ-ΕΠΕ (τα οποία αναφέρονται στο προηγούμενο έγγραφο) στα οποία έχουν δημοσιευθεί η περίληψη καταστατικού της εταιρείας και οι τροποποιήσεις αυτού, το ΦΕΚ Τ ΑΕ- ΕΠΕ με αρ 7425/2012 (αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας). 4. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.: : Εγγυητική επιστολή της τράπεζας PROBANK, μια υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 παρ.β της διακήρυξης, μια υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 παρ. γ, μια υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 παρ.ε, το με αρ. πρωτ /2012 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακριβές φωτοαντίγραφο του από καταστατικού της εταιρείας και ακριβή αντίγραφα των από , και τροποποιήσεων του. Οι φάκελοι τεχνικής προσφοράς ανά συμμετέχοντα περιείχαν τα ακόλουθα έγγραφα: 1. ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ : μια τεχνική προσφορά 5 φύλλα και 14 φύλλα διάφορα ξενόγλωσσα έγγραφα, 2. ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε.: μια τεχνική προσφορά 7 φύλλα, 3. A & G PAPER ΑΕΒΕ: μια τεχνική προσφορά 4 φύλλα, 4. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.: μία τεχνική προσφορά 8 φύλλα, Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής: 1. Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής που υπέβαλλε η εταιρεία (1) ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ δεν αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 2. Στην προβλεπόμενη από το άρθρο 1 (παρ. 1 β ii) της Διακήρυξης υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλλε η εταιρεία (1) ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ με ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής 27/12 δεν αναγράφεται η ημερομηνία σύνταξής της. Στο άρθρο 1 (παρ. 1 β ii) της Διακήρυξης 6/2012 του σχετικού διαγωνισμού, η οποία αποδίδει το περιεχόμενο του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ορίζεται ότι με την προβλεπόμενη δήλωση πρέπει να δηλώνεται από τον συμμετέχοντα ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς συντρέχουν οι δηλούμενες προϋποθέσεις. Εν προκειμένω αν λάβουμε ως ημερομηνία την ημερομηνία επικύρωσης του γνησίου της υπογραφής (27/12), αυτή είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής (ήτοι αποστολής) της προσφοράς (03/01/13) και ως εκ τούτου δεν καλύπτει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της μέχρι και την ημέρα υποβολής της, η δε παρατυπία αυτή δε μπορεί να καλυφθεί από άλλα στοιχεία της προσφοράς. 3. Η εταιρεία (1) ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ στην τεχνική της προσφορά συμπεριέλαβε και τις τιμές, γεγονός απαράδεκτο βάσει των σχετικών διατάξεων που επιφέρει τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, ενώ επίσης στον σχετικό φάκελό της συμπεριέλαβε και 14 ξενόγλωσσα αμετάφραστα έγγραφα. 3

4 4. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας (3) A & G PAPER ΑΕΒΕ ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α υποβλήθηκαν μόνο σε ένα αντίτυπο, αντί για δύο όπως όριζε η Διακήρυξη (άρθρο 3, παρ.1) βάσει του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Στην επιτροπή πιο συγκεκριμένα κατατέθηκαν μόνο τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής κι όχι αντίγραφό τους. Η συγκεκριμένη όμως παράλειψη δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζομένου, εφόσον δεν έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισμού. 5. Η διακήρυξη στην σελίδα 3 αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχομένου των προσφερόμενων αναλώσιμων (ml για inkjet cartridges και αριθμό σελίδων για toners), στο δε παράρτημα Γ περιέχεται σχετική στήλη για την παροχή των στοιχείων αυτών. Η εταιρεία (2) ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. σε οκτώ από τα αναλώσιμα του Παραρτήματος Γ για inkjet εκτυπωτές δίνει αριθμό σελίδων αντί για ml που ζητά η διακήρυξη. Κατόπιν διαδικτυακής έρευνας της επιτροπής βρέθηκε η αντιστοίχιση σε ml. Επίσης, η εταιρεία (2) σε έξι αναλώσιμα παρέλειψε να δώσει ποσότητες. Οι παραπάνω παραλήψεις δεν αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη ότι είναι ουσιώδεις. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η παροχή των ζητούμενων στοιχείων έχει την έννοια του ακριβούς προσδιορισμού των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων προϊόντων, τα οποία θα πρέπει ούτως ή άλλως να πληρούν τις τιθέμενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές και συνεπώς η έλλειψη αυτή μπορεί να καλυφθεί με την παροχή διευκρινήσεων (άρθρο 3 παρ. 5 διακήρυξης) από τον συμμετέχοντα μετά από αίτημα της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή κατά την συνεδρίαση της 14 ης /1/2013 αποφάσισε να ζητήσει εγγράφως με την αποστολή fax εντός δύο ημερών από την εταιρεία την παροχή διευκρινήσεων για την ποσότητα των παραπάνω αναλωσίμων. Επίσης, αποφάσισε να ζητηθεί διευκρινιστικά η επιβεβαίωση των αναγραφόμενων στην τεχνική της προσφορά στοιχείων ποσότητας για άλλα οκτώ αναλώσιμα που οι αναγραφόμενες ποσότητες κρίθηκε ότι μπορεί να οφείλονται σε παραδρομή. Τέλος, αν και στο παράρτημα Β δεν υπήρχε από την προκήρυξη υποχρέωση παροχής στοιχείων, αποφάσισε να ζητηθεί διευκρινιστικά για τον πιο ακριβή προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων προϊόντων χαρτιού, το μήκος του ρολού του χαρτιού plotter, καθώς και ο αριθμός φύλλων ανά κιβώτιο του μηχανογραφικού χαρτιού. Η εταιρεία χορήγησε τις αιτούμενες διευκρινήσεις με έγγραφό της το οποίο απέστειλε εμπρόθεσμα με fax και το οποίο σφραγίσθηκε και μονογράφηκε κατά την συνεδρίαση της Στην τεχνική της προσφορά η εταιρεία (3) A & G PAPER ΑΕΒΕ στην παράγραφο 5) ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ προσδιορίζει το βάρος του σε 56(CB)-57(CF)gr/m 2, ενώ στη σελίδα 28 της διακήρυξης ορίζεται ότι ζητείται χαρτί 60gr/m 2. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι τεχνικές προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου η επιτροπή να διαμορφώσει κρίση περί του ουσιώδους ή μη της παραπάνω απόκλισης, αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της να ζητήσει διευκρινήσεις από την εταιρία εντός δύο ημερών. Η 4

5 εταιρεία χορήγησε τις αιτούμενες διευκρινήσεις με έγγραφό της το οποίο απέστειλε ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α εμπρόθεσμα με fax και το οποίο σφραγίσθηκε και μονογράφηκε κατά την συνεδρίαση της Στη συνέχεια, ζητήθηκε η άποψη του τμήματος προμηθειών, δεδομένου ότι συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, το οποίο απάντησε με το υπ. αριθ. 494/ έγγραφό του, που σφραγίσθηκε και μονογράφηκε κατά την συνεδρίαση της Η επιτροπή, έλαβε υπόψη τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και ότι: - το συγκεκριμένο χαρτί αφορά ένα μικρό τμήμα της συνολικής προμήθειας (ενδεικτική ποσότητα προμήθειας για το συγκεκριμένο χαρτί 10 κούτες σε σύνολο χαρτιού 878 κούτες, δηλαδή 1,13%) - η προσφορά του υποψηφίου είναι σε όλα τα υπόλοιπα σημεία λεπτομερής και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές - μόνο στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών υπάρχει ένας εκτυπωτής για το μηχανογραφικό χαρτί 8x9.5, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται, και για το συγκεκριμένο είδος χαρτιού πιθανόν να μην γίνει καθόλου προμήθεια. Κατόπιν τούτων η επιτροπή κρίνει ότι οι προαναφερθείσες παραλήψεις των υποψηφίων (2) ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. και (4) Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε είναι επουσιώδεις. 7. Μεταξύ των τεχνικών προσφορών που υπέβαλλαν οι εταιρείες (2) ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. και (4) Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε στο Παράρτημα Γ (Αναλώσιμα υλικά εκτυπωτών) παρατηρήθηκαν σε κάποια προϊόντα διαφοροποιήσεις ως προς τις ποσότητες που δηλώνει η κάθε εταιρεία. Ωστόσο, τα προσφερόμενα προϊόντα των τεχνικών προσφορών και των δύο εταιρειών πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται με την διακήρυξη και ως εκ τούτου και οι δύο τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές. των μελών της Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Να απορριφθεί η υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας: α) ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ και 2. Να γίνουν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών α) ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. β) A & G PAPER ΑΕΒΕ γ) Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 3. Η Επιτροπή θα προβεί σε αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στις 7 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 π.μ. 5

6 Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα κι αναγνώστηκε από τα μέλη της ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α Επιτροπής, υπογράφεται ως ακολούθως: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σαρδέλλη Δήμητρα Τρικιώνης Κωνσταντίνος Κάβουρας Ευάγγελος Τσαμπίρα Παναγιώτα Αντωνίου Ευτυχία Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 Στο Βόλο σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1337/ (πρακτικό 28 ο ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διενέργεια ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχων προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τους: α) Σαρδέλλη Δήμητρα, υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, β) τον Τρικιώνη Κων/νο, υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, γ) Κάβουρα Ευάγγελο, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, δ) Τσαμπίρα Παναγιώτα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων και ε) Αντωνίου Ευτυχία, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων. Σκοπός της συνεδρίασης σύμφωνα με το πρακτικό 1 / της ίδιας επιτροπής είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν από : 2. την εταιρεία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. 3. την εταιρεία A & G PAPER ΑΕΒΕ 4. την εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και οι οποίες ενημερώθηκαν για τη συνεδρίαση της επιτροπής με το αρ. 52/ έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών. Στη συνεδρίαση της επιτροπής δεν παραβρέθηκε κανένας εκπρόσωπος εταιρείας. Η οικονομική προσφορά της εταιρίας 1. ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΒΕΕ δεν ανοίχτηκε, διότι είχε αποκλειστεί από το διαγωνισμό σύμφωνα με το πρακτικό 1/ της ίδιας επιτροπής. Η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, τις σφράγισε και τις μονόγραψε ανά φύλλο. Οι προσφερόμενες τιμές (με ΦΠΑ) ανά εταιρία και ανά παράρτημα της διακήρυξης αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 6

7 2. ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. 3. A & G PAPER ΑΕΒΕ ΑΔΑ: 4. ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Παράρτημα Α 9.254, Παράρτημα Β , ,16 - Παράρτημα Γ , ,55 Παράρτημα Δ 2.145, ,10 Παράρτημα Ε 3.080, ,89 Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των τιμών ανά παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι οι χαμηλότερες τιμές προσφέρονται ως εξής: Για το Παράρτημα Α : ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. Για το Παράρτημα Β : A & G PAPER ΑΕΒΕ Για το Παράτημα Γ : Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Για το Παράρτημα Δ : Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Για το Παράρτημα Ε : ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. Επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες της οικονομικής προσφοράς της μειοδότριας εταιρίας ανά παράρτημα, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Να γίνει κατακύρωση του ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, fax & φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, στις κάτωθι εταιρίες: Για τα είδη γραφικής ύλης (Παράρτημα Α) στην εταιρεία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. Για το Φωτοαντιγραφικό, μηχανογραφικό χαρτί (Παράρτημα Β) στην εταιρεία A & G PAPER ΑΕΒΕ Για τα Αναλώσιμα Υλικά Εκτυπωτών (Παράτημα Γ) στην εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Για τα Αναλώσιμα Υλικά Φαξ (Παράρτημα Δ) στην εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. Για τα Αναλώσιμα Υλικά Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων (Παράρτημα Ε) στην εταιρεία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. σύμφωνα με την τεχνική τους προσφορά και τις τιμές που κατέθεσαν οι παραπάνω εταιρίες ανά παράρτημα στην οικονομική τους προσφορά. Το Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, αναγνώστηκε από τα μέλη της Επιτροπής και υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σαρδέλλη Δήμητρα Τρικιώνης Κωνσταντίνος Κάβουρας Ευάγγελος Τσαμπίρα Παναγιώτα Αντωνίου Ευτυχία 7

8 ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝ. 1 CD- R ΤΕΜ ,15 74,50 2 CD -RW ΤΕΜ. 50 0,20 10,00 3 DVD-R ΤΕΜ. 50 0,18 9,00 4 DVD - RW ΤΕΜ. 50 0,23 11,50 5 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 1 VETO ΚΟΥΤΙ 2 0,10 0,20 6 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 2 VETO ΚΟΥΤΙ 10 0,13 1,30 7 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 3 VETO ΚΟΥΤΙ 75 0,15 11,25 8 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 4 VETO ΚΟΥΤΙ 50 0,28 14,00 9 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 5 VETO ΚΟΥΤΙ 95 0,39 37,05 10 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 6 VETO ΚΟΥΤΙ 25 0,39 9,75 11 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 78mm ΚΟΥΤΙ 20 0,83 16,60 12 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ROMA TOP ΤΕΜ. 10 0,45 4,50 13 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ (ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ) 10 ΨΗΦΙΩΝ ΗΛΙΑΚΟ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ. 3 2,45 7,35 14 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ (ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ) 12 ΨΗΦΙΩΝ ΗΛΙΑΚΟ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ. 5 3,10 15,50 15 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜ. 1 18,85 18,85 16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 38Χ51mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των 100φ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ ,30 60,00 17 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 75Χ50mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των 100φ ΤΕΜ. 50 0,18 9,00 18 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 76X76mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των 100φ ΤΕΜ ,23 27,60 19 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ) ΤΕΜ. 10 1,95 19,50 20 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) ΤΕΜ. 3 2,10 6,30 21 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙ Η/Υ ΤΕΜ. 5 0,50 2,50 22 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ (ΒΑΡΙΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΤΕΜ. 5 1,30 6,50 23 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20Χ30 (100φ) ΤΕΜ. 4 6,50 26,00 24 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20Χ30 (200φ) ΤΕΜ. 1 10,50 10,50 25 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΚΟΥΤΙ 7 3,00 21,00 26 ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΜ ,51 76,50 27 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ,90 11,80 ΤΕΜ. 28 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 70 0,60 42,00 29 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,85 8,50 30 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,39 3,90 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΕΜ. 3 0,85 2,55 32 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,78 7,80 33 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,40 4,00 34 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 30 0,59 17,70 35 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 4,2 mmχ5m ΤΕΜ ,48 48,00 36 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜ. 3 0,48 1,44 37 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΕΜ ,35 70,00 38 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΤ 50 0,48 24,00 39 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΠΌ S9 ΕΩΣ S17) ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΤΕΜ. 1 19,99 19,99 ΣΥΡΡΑΦΗΣ cm 40 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΠΌ S9 ΕΩΣ S17) ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΤΕΜ. 1 26,10 26,10 ΣΥΡΡΑΦΗΣ 25 cm 41 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΚΕΤΟ 5 1,05 5,25 42 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 12Χ19 ΤΕΜ. 10 1,29 12,90 43 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 17Χ24,5 ΤΕΜ. 5 2,10 10,50 44 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ L ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ. 1 6,99 6,99 45 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΚΛΑΣΕΡ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ 80 1,19 95,20 46 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΤΕΜ ,59 206,50 47 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟ 17Χ25 ΤΕΜ. 40 2,89 115,60 48 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 14Χ20 ΤΕΜ. 5 2,89 14,45 49 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ CD ΤΕΜ ,02 9,00 50 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) ΤΕΜ. 3 0,90 2,70 51 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΤΕΜ. 1 3,30 3,30 52 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΚΟΥΤΙ 5 0,89 4,45 53 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 4-32 ΤΕΜ ,18 295,00 54 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8-32 ΤΕΜ ,18 236,00 55 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8-34 ΤΕΜ ,18 354,00 8

9 56 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ 4-32 ΤΕΜ. 10 0,98 9,80 57 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ 8-32 ΤΕΜ. 50 0,98 49,00 58 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ 8-34 ΤΕΜ ,10 110,00 59 ΚΟΛΛΑ STICK ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΜ. 10 0,99 9,90 60 ΚΟΛΛΑ STICK ΜΙΚΡΗ ΤΕΜ. 10 0,35 3,50 61 ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ ΤΕΜ. 15 0,40 6,00 62 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΜ ,16 16,00 63 ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΜΑ ΤΕΜ. 10 0,46 4,60 64 ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΛΑΜΑ ΤΕΜ. 10 0,11 1,10 65 ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER (ΜΕ ΡΑΧΗ 3 cm) ΤΕΜ. 1 1,09 1,09 66 ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER (ΜΕ ΡΑΧΗ 5 cm) ΤΕΜ. 30 1,09 32,70 67 ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER (ΜΕ ΡΑΧΗ 8 cm) ΤΕΜ. 70 1,09 76,30 68 ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟΙ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ) ΚΥΒΟΣ ΤΩΝ 500 Φ 50 0,49 24,50 69 ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 1 0,89 0,89 70 ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ. 1 0,80 0,80 71 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΑΠΛΑ Kgr 5 5,20 26,00 72 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΦΑΡΔΙΑ Kgr 5 5,20 26,00 73 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 0,6 mm EDDING 141 F (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,45 45,00 74 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 1 mm EDDING 142 M (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,45 45,00 75 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 1,5-3mm EDDING 300 (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,38 38,00 76 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜ. 2 1,89 3,78 77 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΜΥΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜ ,39 39,00 (ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ) STABILO BOSS, EDDING 78 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5mm και 0,7mm ΤΕΜ. 1 0,49 0,49 79 ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ ΗΒ ΤΕΜ. 50 0,08 4,00 80 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΓΟΜΑ ΗΒ ΤΕΜ. 50 0,08 4,00 81 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4ΑΔΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΤΕΜ. 12 0,89 10,68 82 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4ΑΔΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΤΕΜ. 36 0,89 32,04 83 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4ΑΔΑ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΤΕΜ. 48 0,88 42,24 84 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 ΜΕ ΡΙΓΕΣ (50φ) ΤΕΜ. 15 0,45 6,75 85 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΎΒΙΑ 0,5mm και 0,7mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 0,45 0,90 12 ΤΕΜ. 86 ΝΤΟΣΙΕ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΕΜ ,16 32,00 87 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΜ. 20 0,28 5,60 88 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΤΕΜ ,29 174,00 89 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΡΕΣΠΑΝ ΤΕΜ ,35 210,00 90 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΜ ,30 60,00 91 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ & ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΜ ,25 50,00 92 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΜ ,14 179,40 93 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΜ. 50 0,12 6,00 94 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ (ΜΕ ΤΕΜ ,12 60,00 ΤΡΥΠΕΣ) 95 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ,95 1,90 96 ΞΥΣΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΕΜ. 1 4,50 4,50 97 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ AVANT ΤΕΜ ,23 23,00 98 ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΜ. 10 0,10 1,00 99 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΧΡΙ 20 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ. 5 1,10 5, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΧΡΙ 40 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ. 10 1,20 12, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΧΡΙ 60 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ. 4 5,50 22, ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (CLIP) 19 mm ΚΟΥΤΙ 10 0,70 7, ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (CLIP) 25 mm ΚΟΥΤΙ 10 0,85 8, ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (CLIP) 32 mm ΚΟΥΤΙ 10 0,99 9, ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (CLIP) 41 mm ΚΟΥΤΙ 10 1,19 11, ΠΙΝΕΖΕΣ ΚΟΥΤΙ 2 0,60 1, ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥΤΙ 2 0,55 1, ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 5Χ25 (ΤΥΠΟΥ POST IT) ΤΕΜ ,47 47, ΣΕΛΟΤΕΪΠ 33mΧ12mm ΤΕΜ. 10 0,29 2, ΣΕΛΟΤΕΪΠ 33mΧ15mm ΤΕΜ. 10 0,48 4, ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΜ. 2 6,90 13, ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΜ. 2 12,30 24, ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΤΕΜ. 10 1,18 11, ΣΠΑΓΓΟΣ ΤΡΙΧΙΝΟΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΟΥΒΑΡΙ 3 0,80 2, ΣΠΑΓΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΟΥΒΑΡΙ 3 2,50 7,50 9

10 116 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 10mm ΤΕΜ. 10 0,04 0, ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 14mm ΤΕΜ. 2 0,06 0, ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 18mm ΤΕΜ. 2 0,09 0, ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 22mm ΤΕΜ. 2 0,12 0, ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 25mm ΤΕΜ. 2 0,14 0, ΣΤΥΛΟ BIC ΑΠΛΑ (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,16 32, ΣΤΥΛΟ FABER CASTELL ΑΠΛΑ (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,33 33, ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0,5 (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ. 60 1,28 76, ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0,7 (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ. 60 1,10 66, ΣΤΥΛΟ PILOT VBALL 0,5 (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,19 142, ΣΤΥΛΟ PILOT VBALL 0,7 (ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜ ,05 126, ΣΤΥΛΟΘΗΚΕΣ ΠΟΤΗΡΙ ΑΠΛΕΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ) ΤΕΜ. 5 0,90 4, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΥΤΙ 3 0,30 0, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ROMA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 10 ΚΟΥΤΙ 5 0,20 1, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ROMA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 126 ΚΟΥΤΙ 100 0,28 28, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ROMA ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64 ΚΟΥΤΙ 50 0,32 16, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ PARVA (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 64) ΤΕΜ. 20 4,10 82, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ RO-MA PRIMULA 12(ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 126) ΤΕΜ. 20 5,70 114, ΣΥΣΚΕΥΕΣ USB 16 GB ΤΕΜ. 5 10,00 50, ΣΥΣΚΕΥΕΣ USB 4 GB ΤΕΜ. 30 4,30 129, ΣΥΣΚΕΥΕΣ USB 8 GB ΤΕΜ. 5 5,80 29, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΜ. 1 4,40 4, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 1 ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΜ. 1 2,10 2, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 2,20 2, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 3,60 3, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 4 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 4,40 4, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 5 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 5,60 5, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 6 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 6,00 6, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 7 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 6,50 6, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ 8 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 7,20 7, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1 ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΜ. 1 4,10 4, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 4,90 4, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 5,80 5, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 4 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 7,90 7, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 5 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 12,50 12, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 6 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 13,00 13, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 7 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 16,00 16, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 8 ΣΕΙΡΩΝ ΤΕΜ. 1 17,50 17, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΛΗ D-5 3mm ΤΕΜ. 1 2,50 2, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΛΗ D-4 4mm ΤΕΜ. 1 2,90 2, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ S-300 3mm ΤΕΜ. 1 3,10 3, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑYTOMATH S-400 4mm ΤΕΜ. 1 3,40 3, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΙΘΜΒΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 4mm 6 ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΕΜ. 1 3,10 3, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΙΘΜΒΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 4mm 13 ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΕΜ. 1 6,50 6, ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ. 1 3,10 3, ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ. 1 3,50 3, ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ. 1 3,10 3, ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ. 1 2,10 2, ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ. 5 0,30 1, ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΕΜ. 10 0,38 3, ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΦΕ ΤΕΜ. 20 0,38 7, ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΤΕΜ. 3 0,60 1, ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 ΤΕΜ. 1 0,89 0, ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 30 ΤΕΜ. 1 0,89 0, ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 40 ΤΕΜ. 1 1,09 1, ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 50 ΤΕΜ. 1 2,49 2, ΤΑΜΠΟΝ Νο 1 ΤΕΜ. 5 1,49 7, ΤΑΜΠΟΝ Νο 2 ΤΕΜ. 5 0,80 4, ΤΑΜΠΟΝ Νο 3 ΤΕΜ. 5 0,48 2, ΤΑΜΠΟΝ 19cmΧ13cm ΤΕΜ. 3 3,29 9, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α4 100Φ ΤΕΜ. 1 2,95 2, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α5 100Φ ΤΕΜ. 1 1,40 1,40 10

11 178 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ Α4 (50 Φ) ΤΕΜ. 2 1,20 2, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ Α5 (50 Φ) ΤΕΜ. 2 0,90 1, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ Α4 (100 Φ) ΤΕΜ. 3 1,40 4, ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΤΑΜΠΟΝ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ. 50 0,29 14, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 25Χ15 ΤΕΜ ,03 84, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11,5Χ16,5 ΤΕΜ ,01 210, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11X23 ΤΕΜ ,01 148, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11Χ23 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΜ ,02 38, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11Χ23 ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΜ ,02 38, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 14Χ22 ΤΕΜ ,01 12, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 19Χ100 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΜ ,02 19, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 19Χ100 ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΜ ,02 19, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 22Χ15 ΤΕΜ ,02 23, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 16Χ23 ΤΕΜ ,03 182, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 20Χ28 ΤΕΜ ,05 48, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 23Χ32 ΤΕΜ ,04 34, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 25Χ35 ΤΕΜ ,05 384, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 26Χ18,5 ΤΕΜ ,05 33, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 28Χ38 ΤΕΜ ,05 208, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 30Χ40 ΤΕΜ ,06 57, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 36,5Χ45 ΤΕΜ ,15 148, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 37Χ50 ΤΕΜ ,16 163, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 12Χ29,5 ΤΕΜ ,01 24, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 25Χ35 ΤΕΜ ,05 72, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 28Χ38 ΤΕΜ ,02 23, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 31Χ41 ΤΕΜ ,04 43, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΣΛΕΥΚΟΙ 23Χ32 ΤΕΜ ,05 48, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 11Χ16 ΤΕΜ. 50 0,15 7, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 14Χ21 ΤΕΜ ,17 51, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 18Χ26 ΤΕΜ. 50 0,21 10, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 22Χ33 ΤΕΜ. 50 0,28 14, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 26Χ36 ΤΕΜ. 50 0,39 19, ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 30Χ44 ΤΕΜ. 50 0,55 27, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 27Χ37 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ ,75 150, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 25Χ35 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ. 3 0,85 2, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 30Χ40 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ. 40 0,85 34, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 27Χ37 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ. 40 0,99 39, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 25Χ35 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ. 70 0,89 62, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 30Χ40 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΤΕΜ. 20 0,90 18, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Α4 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΤΕΜ. 1 0,03 0, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Α4 ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΕΜ. 1 0,23 0, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Α3 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΤΕΜ. 1 0,14 0, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Α3 ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΕΜ. 1 0,49 0, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ M2 1 2,50 2, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗ M2 1 7,10 7, ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 30cm ΤΕΜ. 10 0,40 4, ΧΑΡΤΟΝΙΑ Α4 160GR ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ,80 9, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΜ. 2 1,10 2, ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8 mm AVANT ΤΕΜ. 10 0,43 4,30 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.523,97 Φ.Π.Α.. 23% 1.730,51 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα μέτρησης Χαρακτηριστικά Ενδεικτική ποσότητα προμήθειας Τιμή μονάδας Σύνολο 11

12 1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Β4 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 11Χ9,5 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 5 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 8Χ9,5 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΝΟ 6 ΛΕΥΚΟ 8Χ9,5 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΝΟ 7 ΛΕΥΚΟ 11Χ9,5 ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 80gr/m ,35 80gr/m ,30 ΚΙΒΩΤΙΟ 80gr/m2 2 24,15 ΚΙΒΩΤΙΟ Καρμπονιζέ με οπές και διάτρηση 60gr/m ,30 ΚΙΒΩΤΙΟ Καρμπονιζέ με οπές και διάτρηση 60gr/m ,29 ΚΙΒΩΤΙΟ Με οπές και διάτρηση 60gr/m2 2 11,81 ΚΙΒΩΤΙΟ Με οπές και διάτρηση 60gr/m ,75 8 ΧΑΡΤΙ PLOTTER 60cm ΡΟΛΟ 80gr/m2 2 4,17 9 ΧΑΡΤΙ PLOTTER 90cm ΡΟΛΟ 80gr/m2 2 6,30 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 819,00 48,30 346,00 192,90 23,62 107,50 8,34 12, , , ,16 Εται ρεί α BR OT HER BR OT HER BR OT HER BUL L BUL L CA NO N CA NO N CA NO N EPS ON ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μοντέλο Τιμή μονάδας Toner/ Ink Cartridge Ενδεικτική Τιμή Σύνολο ** Ποσότητα (ml ή αρ. Κεφαλών Ποσότητα μονάδας σελίδων) /Drum unit προμήθειας toner ανά περίπτωση * HL , ,49 58, ΣΕΛΙΔΕΣ HL , ,48 52, ΣΕΛΙΔΕΣ MFC , ,96 141, ΣΕΛΙΔΕΣ COMPUPRINT 4/43 1 2,72 2,72 16 ΕΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ MDP30FB 1 11,00 11,00 24 ΕΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ PIXMA ip1800/ MP Black 1 13,68 13,68 16ML 41 Color 1 16,90 16,90 12ML PIXMA ip Black 2 11,22 22,43 26ML 8 Yellow 2 9,95 19,90 13ML 8 Magenta 2 9,95 19,90 13ML 8 Cyan 2 9,95 19,90 13ML LBP ,12 42, ΣΕΛΙΔΕΣ ACULASER C ,87 S Black 10 71,10 711, ΣΕΛΙΔΕΣ S Yellow 5 74,43 372, ΣΕΛΙΔΕΣ S Magenta 5 74,43 372, ΣΕΛΙΔΕΣ S Cyan 5 74,43 372, ΣΕΛΙΔΕΣ EPL 5800L 83,21 S , , ΣΕΛΙΔΕΣ EPS ON EPS EPL 5900/ ,21 S ,14 113, ΣΕΛΙΔΕΣ 12

13 ON EPS ON EPS ON EPS ON EPS ON EPL 6200L 72,74 S , , ΣΕΛΙΔΕΣ STYLUS C82/CX5200/5400 STYLUS D68/88 SERIES STYLUS PHOTO 2100 HP BUSINESS INKJET 2800 HP COLOR LASERJET 1600 HP COLOR LASERJET CP1515N HP DESIGNJET 500/800 HP DESIGNJET T1100PS T0321 Black 1 40,13 40,13 33ML T0422 Cyan 1 16,74 16,74 16ML T0423 Magenta 1 16,74 16,74 16ML T0424 Yellow 1 16,74 16,74 16ML T0611 Black 1 8,39 8,39 8ML T0612 Cyan 1 8,39 8,39 8ML T0613 Magenta 1 8,39 8,39 8ML T0614 Yellow 1 8,39 8,39 8ML Τ0341 Photo Black 1 14,29 14,29 17ML T0342 Cyan 1 16,82 16,82 17ML T0343 Magenta 1 16,82 16,82 17ML T0344 Yellow 1 16,82 16,82 17ML T0345 Light Cyan 1 16,82 16,82 17ML TO346 Light Magenta 1 16,82 16,82 17ML T0347 Light Black 1 16,82 16,82 17ML T0348 Matte Black 1 14,29 14,29 17ML 27,48 10 Black 6 27,15 162,91 69ML 27,48 11 Yellow 1 27,42 27,42 28ML 27,48 11 Magenta 1 27,42 27,42 28ML 27,48 11 Cyan 1 27,42 27,42 28ML 45 Black 1 61,05 61, ΣΕΛΙΔΕΣ 40 Yellow 1 66,54 66, ΣΕΛΙΔΕΣ 40 Magenta 1 66,54 66, ΣΕΛΙΔΕΣ 40 Cyan 1 66,54 66, ΣΕΛΙΔΕΣ 125A Black 1 56,78 56, ΣΕΛΙΔΕΣ 125A Yellow 1 51,88 51, ΣΕΛΙΔΕΣ 125A Magenta 1 51,88 51, ΣΕΛΙΔΕΣ 125A Cyan 1 51,88 51, ΣΕΛΙΔΕΣ 27,48 10 Black 1 27,15 27,15 69ML 27,48 82 Yellow 1 29,68 29,68 69ML 27,48 82 Magenta 1 29,68 29,68 69ML 27,48 82 Cyan 1 29,68 29,68 69ML 72 Photo Black 4 50,07 200,28 130ML 72 Matte Black 1 50,07 50,07 130ML 72 Yellow 1 50,07 50,07 130ML 72 Magenta 1 50,07 50,07 130ML 72 Cyan 1 50,07 50,07 130ML 72 Grey 1 50,07 50,07 130ML 45 Black 16 16,56 264,90 21ML HP DESKJET 1220C/ 1280/ P Color 9 27,39 246,50 19ML HP DESKJET 3650/3845 HP DESKJET 520 HP DESKJET 5550/ 5652, OFFICEJET 5160, PHOTOSMART 7150/ Black 2 15,29 30,59 10ML 28 Color 2 17,02 34,04 8ML 29 Black 1 25,67 25,67 40ML 49 Color 1 26,75 26,75 22,8ML 56 Black 2 11,53 23,07 4.5ML 57 Color 2 13,01 26,03 4.5ML HP DESKJET Black 1 16,36 16,36 11ML 95 Color 1 17,93 17,93 7ML HP DESKJET 5940/ 6980, 339 Black 7 22,98 160,88 21ML PHOTOSMART D Color 5 17,93 89,64 7ML HP DESKJET 850C 45 Black 1 16,56 16,56 21ML 41 Color 1 24,67 24, ML HP DESKJET 920/ Black 6 14,85 89,10 14ML 78 Color 2 27,39 54,78 19ML HP DESKJET D2360/ Black 2 10,72 21,45 5ML 13

14 HP DESKJET D4260, OFFICEJET J5780, PHOTOSMART C Color 1 13,61 13,61 5ML 350 Black 5 9,98 49,90 4.5ML 351 Color 3 12,34 37,03 3.5ML HP LASERJET 12A 35 56, , ΣΕΛΙΔΕΣ 1010/1020/1022/1018 HP LASERJET A 5 54,64 273, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET A 2 66,00 132, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET A 2 56,86 113, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET 2300L 10A 1 110,92 110, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET A 1 79,91 79, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET A 1 123,07 123, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET A 2 145,90 291, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET 5L/ 6L/ A 1 62,86 62, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET P1005/ P1105/ 35A 12 48,84 586, ΣΕΛΙΔΕΣ P1006 HP LASERJET P1102/ M A 10 49,56 495, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET P A 4 56,17 224, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET P2014/ P2015d 53A 2 64,70 129, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET P2055 dn 5A 13 64,10 833, ΣΕΛΙΔΕΣ HP LASERJET P3005 dn 51A , , ΣΕΛΙΔΕΣ 51X 5 174,59 872, ΣΕΛΙΔΕΣ HP OFFICEJET Black 1 10,31 10,31 4ML 901 Color 1 13,10 13,10 9ML HP OFFICEJET 6500/ XL Black 15 19,73 295,97 49ML 920 XL Yellow 20 8,13 162,65 6ML 920 XL Magenta 10 8,13 81,32 6ML 920 XL Cyan 10 8,13 81,32 6ML HP OFFICEJET PRO K ,98 88 Black 1 15,49 15, ML 88 Yellow 1 11,86 11,86 10ML 42,98 88 Magenta 1 11,86 11,86 10ML 88 Cyan 1 11,86 11,86 10ML HP OFFICEJET PRO K Black 1 19,72 19,72 28ML 13 Yellow 1 19,72 19,72 14ML 13 Magenta 1 19,72 19,72 14ML 13 Cyan 1 19,72 19,72 14ML KO MAGICOLOR 2400/ , Black 1 73,72 73, ΣΕΛΙΔΕΣ NIC SERIES Yellow 1 71,29 71, ΣΕΛΙΔΕΣ A Magenta 1 71,29 71, ΣΕΛΙΔΕΣ MIN OLT A Cyan 1 71,29 71, ΣΕΛΙΔΕΣ KO PAGEPRO , ,14 284, ΣΕΛΙΔΕΣ NIC A MIN OLT A KY FS-720, FS ,02 146, ΣΕΛΙΔΕΣ OC ERA LEX E , SE 5 58,65 293, ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK LEX E S ,21 210, ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK LEX E 230/ 232/ 234/ 240/ 56, SA 19 66, , ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK 330/ 340/ 332/ 342 LEX MA E 250/ 350/ ,6 E250A21A 18 81, , ΣΕΛΙΔΕΣ 14

15 RK LEX MA RK LEX MA RK LEX MA RK LEX MA RK LEX MA RK LEX MA RK E 260/ 360/ 46X 29,1 E260A21E 6 78,02 468, ΣΕΛΙΔΕΣ E 321/ A ,88 114, ΣΕΛΙΔΕΣ T 640/ 642/ SA 7 112,12 784, ΣΕΛΙΔΕΣ X 204n 62,12 X203A21G 3 80,07 240, ΣΕΛΙΔΕΣ X C0781 Color 1 19,88 19, ΣΕΛΙΔΕΣ X Black 1 19,88 19, ΣΕΛΙΔΕΣ 33 Color 1 21,30 21, ΣΕΛΙΔΕΣ LEX X ,43 X340A21G 2 68,83 137, ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK LEX X ,28 118, ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK LEX Z ,40 34, ΣΕΛΙΔΕΣ MA RK OKI ML ,31 12,31 4 ΕΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ OKI OKIPAGE B , ,17 33, ΣΕΛΙΔΕΣ SA ML MS UN G SA ML 3561N 1 91,18 91, ΣΕΛΙΔΕΣ MS UN G SA ML ,52 186, ΣΕΛΙΔΕΣ MS UN G SA CLP , ,61 112, ΣΕΛΙΔΕΣ MS UN G CO LO R ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,72 Φ.Π.Α. 23% 6.702,83 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ FAX ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τιμή μονάδας Α/Α Εταιρεία Μοντέλο Drum unit ανά περίπτωση * Toner Ενδεικτική Ποσότητα προμήθειας Τιμή μονάδα toner Σύνολο ** 15

16 1 BROTHER 2820 NASHUATEC 1 12,96 12,96 2 BROTHER ,91 TN ,97 52,97 3 CANON L 100 FX ,99 44,99 4 PANASONIC KX FL , ,72 25,72 5 PANASONIC KX FL , ,72 25,72 6 PANASONIC KX FP 141 GR CE 0682 KX-FA54X 2 16,85 33,70 7 PANASONIC KX-FL 401/421 86,87 KX-FAT88X 10 25,72 257,18 8 PANASONIC KX-FL ,00 0,00 76,71 KX-FA76X 1 24,31 24,31 9 PANASONIC KX-FL501 KX-FA79X (2 ΤΕΜ) 2 51,00 101,99 79,12 KX-FA83X 4 24,82 99,26 10 PANASONIC KX-FL511/611 KX-FA84X 4 79,12 316,49 11 PANASONIC KX-FP 205 KX-FA52X 4 16,85 67,41 12 PANASONIC KX-MB ,70 KX-FAT411X 2 29,71 59,42 13 PANASONIC KX-MB771 67,01 KX-FAT92X 8 29,98 239,80 14 PANASONIC KX-F1810 KX-FA136X 1 26,61 26,61 15 SAMSUNG INKJET FACSMILE SF-330 SERIES BLACK M ,61 27,61 16 SAMSUNG SF560R SCX-4216D3 1 67,25 67,25 17 SAMSUNG SF L 3 56,78 170,35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.653,74 Φ.Π.Α. 23% 380,36 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,10 Τιμή μονάδας Drum unit Ενδεικτική Τιμή Α/Α Εταιρεία Μοντέλο ανά περίπτωση * Toner Ποσότητα προμήθειας μονάδα toner Σύνολο ** 1 CANON IR 2000 C-EXV5 1 21,80 21,80 2 CANON IR2230 C-EXV ,50 49,50 KONIKA BIZHUB 282 TN ,30 338,40 3 MINOLTA KONIKA BIZHUB 501 TN ,00 171,00 4 MINOLTA KONIKA DIALTA DI 3010 MT-303A 3 31,00 93,00 5 MINOLTA KONIKA EP 1054/1085 MT 104B 2 19,00 38,00 6 MINOLTA 7 KYOCERA KM 2530/ ,90 219,80 8 KYOCERA KM ,50 29,50 9 KYOCERA KM 1525/ ,00 38,00 10 NACHUATEC 3732 CT ,90 20,90 11 NACHUATEC DSM ,00 19,00 12 PANASONIC DP 1520/1820 DQ-TV10J 4 36,95 147,80 13 PANASONIC DP 2330/3010 DQ-TV15E 4 47,90 191,60 14 PANASONIC DP 8016 DQ-TVJ10K 5 35,10 175,50 15 PANASONIC DP 8045 DQ-TV33R 1 67,00 67,00 16 PANASONIC FP 7818/7824 FQTK ,00 52,00 17 PANASONIC FP 7830 FQTK ,00 68,00 16

17 18 RICOH AFICIO 1018D/ D 1 17,00 17,00 19 RICOH AFICIO D 1 69,00 69,00 20 RICOH AFICIO D 3 22,80 68,40 21 RICOH AFICIO 1035F 3105D 1 41,00 41,00 22 RICOH AFICIO 2018D/MP D 2 21,00 42,00 23 RICOH AFICIO D 2 21,90 43,80 24 RICOH AFICIO 2045E 3210D 1 29,00 29,00 25 RICOH AFICIO MP6000/ D 3 59,60 178,80 26 RICOH AFICIO MP5000B 4500E 3 49,90 149,70 27 RICOH FT 4022/4822/5832/ E 1 17,90 17,90 28 RICOH INFOTEC ,70 19,70 29 SHARP AR-5316/5320 AR016TD 1 45,10 45,10 30 XEROX WORKCENTRE M35 WCPR ,90 41,90 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.504,10 Φ.Π.Α. 23% 575,94 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,04 17

18 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Στο Βόλο στις 29 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1337/ (πρακτικό 28ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διενέργεια ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχων προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τους: α) Σαρδέλλη Δήμητρα, υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, β) τον Τρικιώνη Κων/νο, υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, γ) Κάβουρα Ευάγγελο, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, δ) Τσαμπίρα Παναγιώτα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων και ε) Αντωνίου Ευτυχία, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης και τον έλεγχό τους. Η Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία παρόντων όλων των τακτικών μελών πλην της Τσαμπίρα Παναγιώτα η οποία αναπληρώθηκε νόμιμα από την υπάλληλο της ιδίας Υπηρεσίας. Γκάλιου Ελένη Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι όλοι οι φάκελοι κατατέθηκαν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των είκοσι ημερών, όπως προκύπτει από τα με αρ. 1092/ και 1536/ έγγραφα του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, καθώς και ότι οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιήθηκαν εγγράφως για την συνεδρίαση της Επιτροπής, προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων και στην μονογραφή όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στο σημείο αυτό διεκόπη η συνεδρίαση λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων των μελών της Επιτροπής και αποφασίστηκε η συνέχισή της για τον έλεγχο των δικαιολογητικών στις ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 π.μ.. 18

19 Την Τρίτη και ώρα 8.00 η Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία παρόντων όλων των τακτικών μελών, το δε μέλος Τσαμπίρα Παναγιώτα, που απουσίαζε κατά την συνεδρίαση της δήλωσε ότι ενημερώθηκε πλήρως από την αναπληρώτριά της για την προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι οι μειοδότες προσκόμισαν όλα τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι στα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 παρ. 2 παρ. γ υποπ. 5 της διακήρυξης πιστοποιητικά των Πρωτοδικείων της έδρας των επιχειρήσεων ( Ο. Ε ) ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση, που προσκόμισαν οι μειοδότριες εταιρίες ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. και Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε, αναφέρονταν ότι δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση γιατί δεν τηρούνται τα αντίστοιχα βιβλία. Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι πλέον οι υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου των Επιμελητηρίων είναι αρμόδιες να εκδίδουν σχετικά πιστοποιητικά αποφασίστηκε να ζητηθεί με φαξ από τις δύο εταιρείες η αποστολή εντός 5 εργασίμων ημερών πιστοποιητικών ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση κι επιπλέον για την Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση που επίσης δεν βεβαιώνονταν για τον ίδιο λόγο από το Πρωτοδικείο της έδρας της. Κατόπιν τούτων διεκόπη η συνεδρίαση και ορίστηκε να συνεχιστεί την Πέμπτη και ώρα Την Πέμπτη και ώρα 8.00 η Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία παρόντων όλων των τακτικών μελών και διαπίστωσε ότι η μειοδότρια εταιρεία ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. προσκόμισε εμπρόθεσμα την με αρ. πρωτ. 1895/ βεβαίωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας από την οποία προκύπτει ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση, η δε μειοδότρια εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε, τις υπ αρ. 349 και 350/ ένορκες βεβαιώσεις της διαχειρίστριας της εταιρείας Αθανασίας Γαλάνη του Ιωάννη ενώπιον του Ειρηνοδίκη Κρωπίας στις οποίες δηλώνει ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, καθώς και φωτοαντίγραφο της από αίτησης προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή κρίνει το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών πλήρη και σύμφωνα με την διακήρυξη και ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να γίνει κατακύρωση του ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχων προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, στις κάτωθι εταιρίες: 19

20 Για τα είδη γραφικής ύλης (Παράρτημα Α ) στην εταιρεία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε., στις τιμές της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και μέχρι το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Για το φωτοαντιγραφικό, μηχανογραφικό χαρτί (Παράρτημα Β ) στην εταιρεία A & G PAPER ΑΕΒΕ, στις τιμές της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και μέχρι το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Για τα αναλώσιμα υλικά εκτυπωτών (Παράτημα Γ ) στην εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., στις τιμές της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και μέχρι το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Για τα αναλώσιμα υλικά φαξ (Παράρτημα Δ ) στην εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., στις τιμές της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και μέχρι το ποσό των 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Για τα αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικών μηχανημάτων (Παράρτημα Ε ) στην εταιρεία ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.- ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε., στις τιμές της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και μέχρι το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα κι αναγνώστηκε από τα μέλη της Επιτροπής, υπογράφεται ως ακολούθως: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σαρδέλλη Δήμητρα Τρικιώνης Κωνσταντίνος Κάβουρας Ευάγγελος Τσαμπίρα Παναγιώτα Αντωνίου Ευτυχία Γκάλιου Ελένη (αναπληρώτρια Παν. Τσαμπίρα) 20

21 ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙ ΚΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1 CD- R ΤΕΜ ,15 74,50 2 CD -RW ΤΕΜ. 50 0,20 10,00 3 DVD-R ΤΕΜ. 50 0,18 9,00 4 DVD - RW ΤΕΜ. 50 0,23 11,50 5 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 1 VETO ΚΟΥΤΙ 2 0,10 0,20 6 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 2 VETO ΚΟΥΤΙ 10 0,13 1,30 7 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 3 VETO ΚΟΥΤΙ 75 0,15 11,25 8 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 4 VETO ΚΟΥΤΙ 50 0,28 14,00 9 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 5 VETO ΚΟΥΤΙ 95 0,39 37,05 10 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 6 VETO ΚΟΥΤΙ 25 0,39 9,75 11 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 78mm ΚΟΥΤΙ 20 0,83 16,60 12 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ROMA TOP ΤΕΜ. 10 0,45 4,50 13 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ (ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ) 10 ΨΗΦΙΩΝ ΗΛΙΑΚΟ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ. 3 2,45 7,35 14 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ (ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ) 12 ΨΗΦΙΩΝ ΗΛΙΑΚΟ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ. 5 3,10 15,50 15 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜ. 1 18,85 18,85 16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 38Χ51mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των ΣΕΤ 3 ΤΕΜ ,30 60,00 100φ 17 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 75Χ50mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των ΤΕΜ. 50 0,18 9,00 100φ 18 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 76X76mm (ενδεικτική διάσταση ± 2mm) των ΤΕΜ ,23 27,60 100φ 19 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ) ΤΕΜ. 10 1,95 19,50 20 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ) ΤΕΜ. 3 2,10 6,30 21 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙ Η/Υ ΤΕΜ. 5 0,50 2,50 22 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ (ΒΑΡΙΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΤΕΜ. 5 1,30 6,50 23 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20Χ30 (100φ) ΤΕΜ. 4 6,50 26,00 24 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 20Χ30 (200φ) ΤΕΜ. 1 10,50 10,50 25 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΚΟΥΤΙ 7 3,00 21,00 26 ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΜ ,51 76,50 27 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ,90 11,80 ΤΕΜ. 28 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 70 0,60 42,00 29 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,85 8,50 30 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,39 3,90 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΕΜ. 3 0,85 2,55 32 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,78 7,80 33 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 10 0,40 4,00 34 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1-10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 30 0,59 17,70 35 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 4,2 mmχ5m ΤΕΜ ,48 48,00 36 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜ. 3 0,48 1,44 37 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΕΜ ,35 70,00 38 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΤ 50 0,48 24,00 39 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΠΌ S9 ΕΩΣ S17) ΜΕ ΤΕΜ. 1 19,99 19,99 ΒΑΘΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ cm 40 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΑΠΌ S9 ΕΩΣ S17) ΜΕ ΤΕΜ. 1 26,10 26,10 ΒΑΘΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 25 cm 41 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΚΕΤΟ 5 1,05 5,25 42 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 12Χ19 ΤΕΜ. 10 1,29 12,90 43 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 17Χ24,5 ΤΕΜ. 5 2,10 10,50 44 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ L ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ. 1 6,99 6,99 45 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΚΛΑΣΕΡ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ 80 1,19 95,20 46 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΤΕΜ ,59 206,50 47 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟ 17Χ25 ΤΕΜ. 40 2,89 115,60 48 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 14Χ20 ΤΕΜ. 5 2,89 14,45 49 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ CD ΤΕΜ ,02 9,00 50 ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) ΤΕΜ. 3 0,90 2,70 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1472/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1472/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1472/2015 ΘΕΜΑ: 57 ο «Αποτέλεσμα του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 628/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 628/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 628/2011 ΘΕΜΑ: 20 ο Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7045 6 150,00 900,00 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων κλπ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 7 η Απόφαση υπ αριθ. 374/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674 Πληροφορίες: Δάγλα Α Τηλέφωνο: 213-2101239

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ87ΛΡ-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011

ΑΔΑ: 4ΑΓ87ΛΡ-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση Πρακτικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Τετάρτη 3/04/2014 έως Παρασκευή 11/04/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,- ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ(ΕΚΤΥΠΩΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ ΜΕΤΡΑ Χωρίς ΦΠΑ 1 ΧΑΡΤΙ Α3 80 ΓΡ 500 φύλλων 130 7,50 975,00 2 ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 500 φύλλων 1878 2,85 5.352,30 3 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ στρογγυλές 20 9.76 195,20 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού 10.432,86 (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 8 Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Η συνολική προσφερόμενη αξία της ομάδας/ομάδων στο παρόν έντυπο, θα πρέπει να ταυτίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, με τη συνολική προσφερόμενη αξία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01/12/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :Δ.Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «Προμήθεια Γραφικής ύλης Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002002203 2014-04-22

14PROC002002203 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.894,43

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ Ο ΠΑΓΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α ΝΕΑΠΟΛ Η ΡΕΘΥΜΝΟ A/A Κωδικός είδους Περιγραφή Προδιαγραφές Kωδ.

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2016 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.03.2014 Αρ. πρωτ. 2357 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Το ποσό των 12.147,11 ευρώ θα βαρύνει τους ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2015:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Το ποσό των 12.147,11 ευρώ θα βαρύνει τους ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2015: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Μελέτης 5/2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 4-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 7 4 Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Πάνου Τηλ. 3 06535 Φαξ 0 69843

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 0.055, Φ.Π.Α. %: 6.9,9 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 6.96,9 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 13/2015 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια γραφικής ύλης, όπως

Διαβάστε περισσότερα