Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου"

Transcript

1 Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου Γενικός σκοπός Σκοπός του νηπιαγωγείου μας είναι η ολόπλευρη, διαπλεκόμενη και ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών (ψυχοκινητική, κοινωνικοσυναισθηματική και νοητική ανάπτυξη) και η δημιουργία των παιδιών του σήμερα σε ικανούς και άξιους πολίτες ενήλικες του αύριο, μέσα από τη γνώση και την επικοινωνία τους με τον εαυτό τους, με τους άλλους και με το περιβάλλον τους γενικότερα, στο οποίο ζουν. Γενικοί στόχοι Τα παιδιά: Να καλλιεργήσουν τις αισθήσεις τους, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ψυχολογικές, συναισθηματικές, κινητικές και νοητικές τους δεξιότητες και ικανότητες. Να εμπλουτίσουν και να οργανώσουν τις εμπειρίες τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σ αυτό. Να αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα στους τομείς της γλωσσικής αγωγής, των μαθηματικών, της μουσικής αγωγής, των φυσικών επιστημών, της φυσικής αγωγής και της εικαστικής έκφρασης. Να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους έκφραση και σκέψη.

2 Να αποκτήσουν την ικανότητα να δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις, ώστε να βοηθηθούν στη βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή. Να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος, να εθίζονται στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας. Να γνωρίσουν τους σωστούς τρόπους συμπεριφοράς στα διάφορα περιβάλλοντα και πλαίσια. Να μάθουν να ζουν και να συνυπάρχουν με άλλα άτομα στο ίδιο περιβάλλον. Να μπορούν να τηρούν και να ακολουθούν διάφορους κανόνες και ρουτίνες στη τάξη, στο περιβάλλον του σχολείου τους και γενικά στο ευρύτερο τους περιβάλλον. Να αναπτύξουν πνευματικές ικανότητες, έννοιες, στάσεις αποδοχής και κατανόησης. Να βελτιώσουν την ικανότητα τους για έκφραση, κριτική και μαθηματική σκέψη. Να αποκτήσουν ορθές στάσεις και αξίες στην κοινωνική, ηθική, εθνική, πολιτιστική και θρησκευτική ζωή. Να αποκτήσουν θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση, τη εργασία, τα δικαιώματα, τα καθήκοντα, το φυσικό περιβάλλον και την υγεία. Μεθοδολογία Οι μορφές οργάνωσης της μάθησης και επίτευξης των πιο πάνω στόχων είναι: o Το παιχνίδι (ελεύθερο και δομημένο) Το οποίο αποτελεί για το παιδί φυσικό τρόπο μάθησης και το κύριο μέσο για την ολόπλευρη του ανάπτυξη. Αποτελεί με άμεσο και προκαθορισμένο τρόπο κομμάτι ενός ευρύτερου πλαισίου εξελικτικών δραστηριοτήτων. Το οποίο μπορεί να στηριχτεί μέσα από συγκεκριμένα κέντρα μάθησης. o Οι δομημένες δραστηριότητες Τα παιδιά εμπλέκονται σε μια δομημένη και εξελικτική διαδικασία που αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου και εξελικτικού πλαισίου δραστηριοτήτων (π.χ. δομημένη δραστηριότητα αφήγησης) o Η Εις Βάθος Μελέτη (αλλιώς μέθοδος Project)

3 Η μέθοδος project ενθαρρύνει την αυτενέργεια, την ανάπτυξη, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση των παιδιών αφού σέβεται και εστιάζει στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ικανότητες τους. Βασίζεται σε ένα συνδυαστικό μοντέλο οργάνωσης της μάθησης το οποίο συνδυάζει με δυναμικό τρόπο το παιχνίδι, τις δομημένες δραστηριότητες και την εις βάθος μελέτη. Ελεύθερες Δραστηριότητες Ελεύθερο παιχνίδι Στόχοι: Τα παιδιά: Να αποκτήσουν θετική στάση για την εργασία, τη δημιουργική απασχόληση και την ανάληψη ευθυνών. Να πετύχουν την κοινωνικοποίηση τους και να αναπτύξουν την ικανότητα να κτίζουν διαπροσωπικές σχέσεις, να αποδέχονται και να υιοθετούν κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς. Να αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοβοήθειας. Να αποκτήσουν δεξιότητες συγκέντρωσης, προσοχής, ακρόασης, κατανόησης και μνήμης. Να αποκτήσουν φυσικές και κινητικές δεξιότητες (π.χ. το συντονισμό ματιού χεριού, τον έλεγχο των μεγάλων και μικρών κινήσεων, την αντίληψη του χώρου και των κατευθύνσεων, τις δεξιότητες στη χρήση αντικειμένων και υλικών, να κρατούν σωστά το μολύβι κ.λπ.). Μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις γλωσσικές, προαναγνωστικές, γραφικές, μαθηματικές, μουσικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και επιστημονικές δεξιότητες Γλωσσική Αγωγή Στόχοι: Τα παιδιά: Να συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά το λόγο ρόλοι ομιλητή και ακροατή

4 Να διατυπώνουν τις απόψεις και αποφάσεις τους, να δίνουν εξηγήσεις και να επιχειρηματολογούν ώστε να πείσουν για τις επιλογές τους. Να υποβάλλουν και να απαντούν ερωτήσεις (αρχικά απλές που αποζητούν πληροφορίες και σταδιακά πιο σύνθετες). Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα και συγκεκριμένα τον προφορικό λόγο για να εκφράζονται με φαντασία και δημιουργικότητα (π.χ. στο κουκλοθέατρο). Να διηγούνται προσωπικές εμπειρίες και να αφηγούνται παραμύθια ή ιστορίες Να περιγράφουν αντικείμενα, γεγονότα, πρόσωπα, εικόνες και καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Να χρησιμοποιούν σωστά τη γλώσσα (ορθή προφορά λέξεων, ορθή δομή προτάσεων). Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τον περιβάλλοντα γραπτό λόγο Να αναπτύξουν δεξιότητες γραμματισμού Να διευρύνουν το λεξιλόγιο τους. Να αναπτύξουν τη μνήμη, την προσοχή, την κρίση, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα. Να ακούνε, να κατανοούν και να εκτελούν οδηγίες όταν τους απευθύνεται ο λόγος. Περίγραμμα Ύλης Ακρόαση o Στόχοι: Τα παιδιά: Να ακροάζονται και να κατανοούν παραμύθια, ιστορίες, γεγονότα της καθημερινής ζωής, ποιήματα και πεζά κείμενα. Να εκτελούν οδηγίες και παραγγέλματα. Να κατανοούν και να μεταφέρουν μηνύματα. Να είναι ικανά να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν φυσικούς και τεχνητούς ήχους από το περιβάλλον. Να είναι ικανά να κατανοούν κοινωνικά πλαισιωμένα μηνύματα (π.χ. να ακολουθούν οδηγίες, να αντιλαμβάνονται την πρόσκληση για παιχνίδι κλπ.) Να κατανοούν το ρόλο που διαδραματίζει το ύφος, η ένταση και η χροιά της φωνής για την επικοινωνία και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν ανάλογα με την περίσταση και την περίπτωση. Να εξοικειωθούν με τους ποικίλους σκοπούς ακρόασης (π.χ. για εξεύρεση πληροφοριών, απόλαυση λόγου, επίλυση προβλήματος κλπ.)

5 Να αναγνωρίσουν τις παραμέτρους που συγκροτούν το πλαίσιο επικοινωνίας (π.χ. σχέση των συνομιλητών, θέμα, σκοπός) Να κατανοήσουν τη χρονική και λογική αλληλουχία των γεγονότων. Προφορική έκφραση Ομιλία o Στόχοι: Τα παιδιά: Να μπορούν να εκφράζονται και να επικοινωνούν μέσα από την παρατήρηση, την ανάκληση, τη βιωματική αναδιήγηση, την αφήγηση, την περιγραφή, την επεξήγηση και την επιχειρηματολογία. Να μπορούν να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο και τις δομές της γλώσσας, όπως τα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα (π.χ. επίθετα, ρήματα, ερωτήσεις κλπ.) Να μπορούν να εφαρμόζουν βασικούς μηχανισμούς στους οποίους στηρίζεται μια συνομιλία (π.χ. εναλλαγή συνομιλητών, τήρηση του θέματος Να αναπτύξουν δεξιότητες που να μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες συζητήσεις με πολλούς αποδέκτες για θέματα των ενδιαφερόντων τους. Να μπορούν να μιλάνε σε έκταση για εμπειρίες, γεγονότα και καταστάσεις καθημερινής ζωής και παραμύθια σκέψεις και συναισθήματα. Να μπορούν να διατυπώνουν ερωτήσεις και απαντήσεις, Να περιγράφουν και να ερμηνεύουν εικόνες εξελικτικά. Να συμμετέχουν στο διάλογο. Να Διευρύνουν το λεξιλόγιο και τον κύκλο των εννοιών που κατανοούν τα παιδιά. Να χρησιμοποιούν προτάσεις με ορθή δομή και σταδιακά να μετακινούνται από τις πιο απλές στις πιο σύνθετες δομές. Να αναφέρουν διαφορετικές εκδοχές για το τέλος μιας ιστορίας. Να είναι ικανά να εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις. Να αναπτύξουν πνευματικές λειτουργίες και δεξιότητες παρατήρηση, πρόβλεψη, υποθετικός λόγος, λογική αιτιολόγηση, γενίκευση, συμπέρασμα, φανταστικές προεκτάσεις. Αναδυόμενος γραμματισμός Ανάγνωση

6 o Στόχοι: Τα παιδιά: Να αξιοποιούν το περιβάλλον γραπτό λόγο και να αναγνωρίζουν τις συμπεριφορές ανάγνωσης και γραφής. Να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες γραμματισμού και τεχνικές της ανάγνωσης (π.χ. διαβάζονται τα γράμματα και όχι οι εικόνες, διαβάζουμε από αριστερά στα δεξιά φορά της ανάγνωσης κλπ.) Να αναγνωρίζουν ότι ο γραπτός λόγος είναι φορέας μηνυμάτων. Να κάνουν σύγκριση γραμμών, λέξεων και εικόνων. Να εξασκηθούν στη φωνολογική ενημερότητα και να κατανοήσουν την αντιστοιχία γραπτού και προφορικού λόγου (ήχους που περιέχουν οι λέξεις) Να αντιληφθούν τη σταθερότητα του γραπτού λόγου και τη σχέση μεταξύ του γραπτού και του προφορικού λόγου. Να εξασκηθούν στις γραφοφωνηματικές αντιστοιχίες Να ευαισθητοποιηθούν στους ήχους που περιέχουν οι λέξεις. Να αναπτύξουν τον έλεγχο των κινήσεων και δεξιοτήτων στη χρήση βιβλίου, της σελίδας από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά στα δεξιά καθώς και στο συντονισμό ματιού χεριού. Να κατανοήσουν τη διαδικασία του συμβολισμού και του συμβολικού χαρακτήρα του γραπτού λόγου. Να γνωρίσουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του έντυπου λόγου. Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών (π.χ. δομικά χαρακτηριστικά, χρήσης) Να ξεχωρίζουν και να χρησιμοποιούν σωστά τα είδη των κειμένων (π.χ. απαριθμητικά, ενημερωτικά και λογοτεχνικά) Ποίηση: o Στόχοι: Τα παιδιά: Να εξοικειωθούν με την ποιητική δημιουργία στην απλούστερη της μορφή και καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι της. Να Καλλιεργήσουν θετικές στάσεις και αξίες μέσα από το περιεχόμενο της ποίησης. Να αναπτυχθούν γλωσσικά μέσα από το λεξιλογικό πλούτο και τη δομή των ποιημάτων. Δραματική έκφραση: o Στόχοι: Τα παιδιά:

7 Να Υποδυθούν ρόλους από την καθημερινή ζωή, τα παραμύθια και τις ιστορίες. Να δημιουργούν πλοκή δράματος με αφετηρία μια ιδέα, κρίση ή γεγονός. Να αναπτύξουν δεξιότητες με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας για δημιουργική έκφραση. Να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες, λεξιλόγιο, εικαστικές δυνατότητες, δημιουργικότητα στη γλώσσα. Παραμύθι: o Στόχοι: Τα παιδιά: Να δημιουργούν παραμύθια για μια εικόνα, μια ιδέα ή ένα μήνυμα. Να δημιουργούν διάφορες εκδοχές για το τέλος ημιτελών παραμυθιών. Να Αναπτύξουν πνευματικές λειτουργίες και δεξιότητες που σχετίζονται με τις διάφορες χρήσεις της γλώσσας (προσοχή, μνήμη, παρατηρητικότητα, προβληματισμός, φαντασία, κρίση, υποθετική και συμπερασματική σκέψη και λογική αιτιολόγηση). Μαθηματικά - Φυσικές Επιστήμες Στόχοι: Τα παιδιά: Να αποκτήσουν ποικιλία εμπειριών μέσα από την αλληλεπίδραση με αντικείμενα, μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων (κατασκευές, πειραματισμό, παιχνίδι, συζήτηση),τον περιβάλλοντα κόσμο και φαινόμενα. Να συνειδητοποιήσουν εμπειρίες και να μπορούν να τις συσχετίζουν με μαθηματικές έννοιες και φυσικά φαινόμενα. Να χρησιμοποιούν εμπειρίες για τεκμηρίωση ιδεών, εννοιών, παρατηρήσεων κτλ Να είναι ικανοί να συλλέγουν δεδομένα και παρατηρήσεις με τη βοήθεια μιας ή περισσότερων αισθήσεων ή με τη χρήση οργάνων τα οποία επεκτείνουν τις αισθήσεις.

8 Να είναι ικανοί να οργανώνουν αντικείμενα, γεγονότα, δεδομένα ή ευρύτερα πληροφορίες μέσα από την αναγνώριση και εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων. Να μπορούν να καθορίζουν το πλήθος των αντικειμένων σε ένα σύνολο ακολουθώντας μια διαδικασία αντιστοίχισης ένα προς ένα (αρίθμηση) Να καθορίζουν την τιμή ενός μεγέθους συγκρίνοντας το με τη (συμβατική ή μη) μονάδα μέτρησης (μέτρηση) Να είναι ικανοί να εντοπίζουν διάφορα προβλήματα και να αναγνωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος για την μετέπειτα επίλυσή του. Να αποκτήσουν δεξιότητες διατύπωσης διερευνήσιμων ερωτημάτων με σκοπό την αναζήτηση απαντήσεων. Να αποκτήσουν δεξιότητες διατύπωσης προβλέψεων, υποθέσεων και λειτουργικών ορισμών και να ερμηνεύουν δεδομένα και παρατηρήσεις. Να αναπτύξουν δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου και επιστημονικών διεργασιών μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων και εφαρμογών. Να εντοπίζουν και να καθορίζουν παράγοντες που επηρεάζουν ένα φαινόμενο. Να αποκτήσουν δεξιότητες ελέγχου διάφορων μεταβλητών καθώς και σχεδιασμού και έλεγχου στρατηγικής ή πειράματος. Να είναι ικανοί να διερευνούν, να λύνουν προβλήματα Να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στο μαθηματικό και το φυσικό κόσμο και απέναντι στην επιστήμη ως αντικείμενα έρευνας. Να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στη διαδικασία της μάθησης και στις συνεργατικές διαδικασίες Να αναπτύξουν εννοιολογική κατανόηση και επιστημολογική ετοιμότητα. Περίγραμμα Ύλης Προμαθηματικές έννοιες (σχήματα, χρώματα, ταξινόμηση, ομαδοποίηση κλπ.) Έννοιες χώρου (κατευθύνσεις, αποστάσεις, γραμμές, επίπεδα κλπ.) Μέτρηση (μέγεθος, ποσότητα, όγκος) Αριθμοί (αναγνώριση, ονομασία, γραφή, αντιστοίχηση συμβόλων και συνόλων)

9 Λύση προβλήματος Φυτά και ζώα Ανθρώπινο σώμα Καιρός Οικολογία Ύλη (υλικά ιδιότητες κλπ.) Φως Ήχος Δυνάμεις Μαγνήτες Θερμότητα Ηλεκτρισμός Φυσική Αγωγή Στόχοι: Τα παιδιά: Περίγραμμα Ύλης Να εκτελούν βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης Να εκτελούν βασικές κινητικές δεξιότητες σταθεροποίησης Να εκτελούν βασικές κινητικές δεξιότητες χειρισμού Να αναγνωρίζουν και να εκτελούν διαφορετικές κινητικές απαντήσεις ή λύσεις Να αναγνωρίζουν ότι η φυσική δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την υγεία τους Να συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες και να αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ άσκησης και ξεκούρασης Να αποκτούν θετικές εμπειρίες μέσα από τα προγράμματα φυσικής αγωγής Να συνεργάζονται και να παίζουν με όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών (π.χ. φύλο, εθνικότητα κ.λπ.) Να τηρούν και να εφαρμόζουν απλούς κανόνες παιχνιδιών.

10 Κινητικές έννοιες (αντίληψη χώρου ατομικός γενικός, κατευθύνσεις, επίπεδα, απόσταση) Δεξιότητες Μετακίνησης (Περπάτημα, Τρέξιμο, Άλματα, Συνεχόμενα άλματα, Κουτσό, Γκάλοπ, Γλίστρημα, Σκίπινγκ) Δεξιότητες Χειρισμού (Ρίψη, Υποδοχή, Κλώτσημα, Αναπήδηση της μπάλας, Ρολάρισμα Μπάλας, Κτύπημα με αντικείμενο, Σταμάτημα αντικειμένου) Δεξιότητες Σταθεροποίησης (Στατικές Ισορροπίες, Δυναμικές Ισορροπίες, Ρολάρισμα σώματος, Ξεκίνημα, Μετακίνηση, Σταμάτημα, Προσποίηση, Δίπλωση, Διάταση, Αιώρηση) Αντίληψη του Σώματος (Κινήσεις του σώματος, των μελών του σώματος, σχήματα του σώματος) Ποιότητα στην Κίνηση (Απότομη/παρατεταμένη κίνηση, Γρήγορη/ αργή κίνηση, Συγκρατημένη/ ελεύθερη κίνηση) Συσχετισμοί ή Σχέσεις (Σχέσεις με άτομα (Μύηση ή Αντιθέσεις), Σχέσεις με Όργανα (Κοντά/ Μακριά, πάνω από/ κάτω από, κ.τ.λ.)) Τροποποιημένα παιχνίδια (ομαδικά αθλήματα, ομαδικά κινητικά παιχνίδια και δραστηριότητες, ρίψη, υποδοχή, χτύπημα, αποφυγή αντικειμένων ή ατόμων). Γυμναστική (Απλά ρολαρίσματα, Κυβιστήσεις, Ανακυβιστήσεις, Στηρίξεις σώματος (ατομικές στηρίξεις ή στηρίξεις με άλλα άτομα), Ισορροπίες) Χορός (Γνώση του σώματος, Σχήματα με το σώμα, Επίπεδα χώρου, Κατευθύνσεις, Ευθείες Καμπύλες, Ισορροπία, Άλματα, Δημιουργική Έκφραση, Αυτοσχεδιασμός) Μουσική Αγωγή Στόχοι: Τα παιδιά: Να ψυχαγωγηθούν Να αναπτύξουν τις ακουστικές τους δεξιότητες Να αποκτήσουν πολυαισθητηριακές εμπειρίες και να εξερευνούν ήχους μέσα από μια ποικιλία μέσων και ηχογόνων αντικειμένων (αντικείμενα, σώμα, κρουστά όργανα) Να αναπτύξουν μουσικές δεξιότητες Να αποκτήσουν μουσικές γνώσεις Να αποκτήσουν μουσικές συμπεριφορές και στάσεις.

11 Να αναγνωρίζουν ήχους από το περιβάλλον, να τους περιγράφουν και να τους κατηγοριοποιούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους (χροιά, ένταση, διάρκεια, ύψος) Να αποδίδουν επιλεγμένα χαρακτηριστικά μουσικών ακροάσεων (π.χ. φράσεις, ένταση, ταχύτητα) με κίνηση, όργανα, φωνή. Να ακούν συγκεντρωμένα ένα ευρύ ρεπερτόριο μουσικών ακροάσεων με χωρίς τη χρήση οδηγού ακρόασης Να αναγνωρίζουν τη χροιά αντιπροσωπευτικών μουσικών οργάνων από κάθε οικογένεια. Να εκφράζουν τα συναισθήματα, τις απόψεις, τις προτιμήσεις τους για μουσικά έργα. Να αναγνωρίζουν διαφορετικές λειτουργίες της μουσικής στην καθημερινή ζωή και να περιγράφουν τα στοιχεία που την καθιστούν κατάλληλη για τη συγκεκριμένη λειτουργία (π.χ. νανούρισμα, παιγνιδοτράγουδο) Να αναγνωρίζουν ανακαλούν αποκωδικοποιούν απλά ρυθμικά μοτίβα (τέταρτα, όγδοα), μελωδικά μοτίβα (σολ-μι) Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη δραστηριότητα της ακρόασης και να μπορούν να συμπεριφέρονται ως καλοί ακροατές ανάλογα με τις περιστάσεις της μουσικής επικοινωνίας. Να υποστηρίζουν τους μουσικές τους προτιμήσεις και να σέβονται τις μουσικές προτιμήσεις των άλλων Να σέβονται και να εκτιμούν τη μουσική κληρονομιά του τόπο μας καθώς και την μουσική δημιουργία άλλων λαών και πολιτισμών Nα διαχωρίζουν τη φωνή που «μιλά» από τη φωνή που «τραγουδά», καθώς και να πειραματίζονται με τη φωνή τους (ψίθυροι, γλιστρήματα κτλ) Να τραγουδούν διατηρώντας ορθή θέση του σώματος, με καλή άρθρωση και παίρνοντας σωστές αναπνοές Να τραγουδούν ατομικά και σε ομάδες με μελωδική ακρίβεια, ορθό ρυθμό και σταθερή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας το εύρος της φωνής Ντο 4- Λα4 (Ντο 4 = μεσαίο Ντο) τραγούδια με βαθμό δυσκολίας 1 (απλά τραγούδια, σε απλές τονικότητες, απλούς ρυθμούς και μέτρα, και με περιορισμένο εύρος) Να τραγουδούν εκφραστικά και με αίσθηση των φράσεων

12 Να εκτελούν ρυθμούς λόγου και απλά παιδικά τραγούδια τα οποία αντιπροσωπεύουν μια ποικιλία μέτρων, τονικότητας, μουσικών ειδών, στυλ, και πολιτισμών, μερικά εκ των οποίων από μνήμης Να τραγουδούν συγχρονισμένα, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός μαέστρου Να σέβονται και να αποδέχονται τη φωνή τους και τη φωνή των άλλων παιδιών ως διαφορετική και μοναδική και να φροντίζουν για την υγεία της. Να τραγουδούν με σεβασμό στην ομάδα, ελέγχοντας την ένταση της φωνής τους. Να πειραματίζονται και να εξερευνούν ελεύθερα μέσα από πολυαισθητηριακές εμπειρίες, διάφορους τρόπους παραγωγής ήχου με το σώμα, ηχογόνα αντικείμενα και μουσικά όργανα. Να ερμηνεύουν ελεύθερα ή δομημένα γραφικές παρτιτούρες χρησιμοποιώντας ποικιλία ηχογόνων μέσω. Να εκτελούν τον παλμό, τον ρυθμό, την έμφαση καθώς και απλά ρυθμικά οστινάτι συνοδεύοντας τραγούδια και ορχηστρική μουσική. Να εξασκούνται και να εκτελούν συντονισμένα σε ομάδα ακολουθώντας τις οδηγίες του μαέστρου. Να εκτελούν εμπειρικά 2-3 νότες σε ραβδόφωνα. Να αυτοπειθαρχούν, να ελέγχουν τον εαυτό τους, και να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας όταν παίζουν μουσική (με το διπλανό τους, με την ομάδα τους, με την εκπαιδευτικό). Να σέβονται και να φροντίζουν τα μουσικά όργανα και τα υλικά του μαθήματος. Να πειραματίζονται, να επιλέγουν και να οργανώνουν ήχους για να αποδώσουν με μουσική ή/και ηχητικά εφφέ συναισθήματα, εικόνες, χαρακτήρες, ιστορίες και γραφικές παρτιτούρες. Να αυτοσχεδιάζουν μικρής έκτασης απαντήσεις σε δοσμένες ρυθμικές και μελωδικές ερωτήσεις με όργανα, ηχογόνα αντικείμενα, τη φωνή και το σώμα (body percussion) Να αυτοσχεδιάζουν με κίνηση, φωνή και ηχογόνα αντικείμενα (κρουστά σώματος, αντικείμενα και μουσικά όργανα) για να αποδώσουν μουσικές έννοιες. Να αυτοσχεδιάζουν ρίμες, μελωδία σε δοσμένους στίχους και να προσαρμόζουν δικούς τους στίχους σε γνωστές μελωδίες.

13 Να επινοούν δικό τους κώδικα συμβόλων, γραφικών και μη για να καταγράψουν δικές τους συνθέσεις με σκοπό την επανεκτέλεση από τους ίδιους ή την εκτέλεση από τρίτου. Να εκτιμούν τις δημιουργίες τους και τις δημιουργίες των συμμαθητών τους ως μοναδικές και δυναμικές (εξελίξιμες και βελτιώσιμες). Να σέβονται και να αποδέχονται το σώμα τους και το σώμα των άλλων παιδιών ως διαφορετικό και μοναδικό. Να συμμετέχουν ενεργά στις ομαδικές δημιουργίες αναλαμβάνοντας ποικίλους ρόλους και να λαμβάνουν ενεργά μέρος στη λήψη αποφάσεων ακολουθώντας δημοκρατικές σεβόμενοι τη γνώμη όλων των μελών της ομάδας και με αίσθηση ευθύνης για την επιτυχία ή αποτυχία της δημιουργίας. Περίγραμμα Ύλης Έννοιες χροιάς o Πηγές ήχου (φωνή, ήχοι περιβάλλοντος, ήχοι σώματος, ηχογόνα αντικείμενα, αυτοσχέδια όργανα και όργανα τάξης) o Τρόποι παραγωγής ήχων (π.χ. τρίψιμο, χτύπημα, κούνημα) o Όργανα αντιπροσωπευτικά των τριών οικογενειών (έγχορδα, πνευστά και κρουστά όργανα) Μελωδικές έννοιες o Τονικό ύψος (ψηλοί, χαμηλοί ήχοι), φθόγγοι βιωματικά μέσα από το τραγούδι (Σολ-μι, λα-σολ-μι, μι-ρε-ντο) o Βιωματικά και εικονικά: ανιούσα, κατιούσα και ισοϋψής μελωδία στα πλαίσια της πεντατονικής κλίμακας Ρυθμικές έννοιες o Παλμός, ρυθμός, έμφαση o Ήχοι μικρής και μεγάλης διάρκειας, παύση o Αξίες: τέταρτο, όγδοα, μισό, παύση τετάρτου o Όγδοο παρεστιγμένο με δέκατο έκτο (καλπασμός) o Απλά μέτρα 2/4 και ¾ Έννοιες Υφής o Μονοφωνία, διφωνία Έννοιες Αρμονίας o Οστινάτο, μπορντούν

14 Μορφολογικές Έννοιες o Φράση, Ερώτηση Aπάντηση (call and response) o Διμερής μορφή, Τριμερής μορφή, μορφή Ροντό Εκφραστικές έννοιες o Δυναμική (Σιγανά/ Δυνατά (piano/ forte), Σταδιακή αύξηση και μείωση της έντασης) o Ρυθμική Αγωγή (ταχύτητα) (Αργά / Γρήγορα, Σταδιακή αύξηση και μείωση της ταχύτητας) o Άρθρωση- τρόποι εκτέλεσης (Κοφτοί/ δεμένοι ήχοι, γλιστρήματα (glissando) Εικαστικές Τέχνες Στόχοι: Τα παιδιά: Να αναπτύξουν θετική στάση για την εικαστική έκφραση. Να γνωρίσουν τις ιδιότητες των υλικών και των διάφορων μέσων. Να αντιληφθούν τις ποιότητες και δυνατότητες των υλικών/μέσων που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της εικαστικής δημιουργίαs. Να εξοικειωθούν με τη γλώσσα που χαρακτηρίζει κάθε μορφή εικαστικής δημιουργίας και τη σύνδεση της με το περιβάλλον. Να εξοικειωθούν με το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον τους (φυσικό και ανθρωπογενές) Να πειραματίζονται και να εξερευνούν υλικά και ιδέες. Να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες καθώς χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία και μέσα. Να μπορούν να δομούν, να τροποποιούν, να τοποθετούν και να μετασχηματίζουν αντικείμενα, υλικά και εικόνες με τη χρήση διαφόρων εργαλείων και πολυμέσων. Να δημιουργούν έργα δύο, τριών και τεσσάρων διαστάσεων μέσα από παιχνίδι και εξερεύνηση υλικών/αντικειμένων/ ιδεών και με έμφαση τις αισθήσεις, συναισθήματα, εμπειρίες και φαντασία. Να παρατηρούν (αναγνωρίζουν, επιλέγουν, συλλέγουν, οργανώνουν) δεδομένα με σκοπό την εικαστική δημιουργία Να παρουσιάζουν και να στοχάζονται τόσο για τις διαδικασίες όσο και το τελικό αποτέλεσμα της εικαστικής έρευνας και δημιουργίας τους.

15 Να διατυπώνουν ερωτήματα που να απορρέουν από τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες, τις παρατηρήσεις και την εικαστική έρευνα και πειραματισμό τους. Να αξιοποιούν εικαστικά τον περιβάλλοντα χώρο τους ( φυσικό και ανθρωπογενές) χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους. Να εξοικειωθούν μέσα από αυθεντικές καταστάσεις με τις πολιτισμικές ( π.χ στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς) και πολυπολιτισμικές διαστάσεις του περιβάλλοντος τους. Να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και την καλλιτεχνική κοινότητα του τόπου τους. Να διατυπώνουν και να προωθούν τις εισηγήσεις τους σε ότι αφορά την εικαστική εργασία, διαμόρφωση του περιβάλλοντος /κοινότητας τους. Να διακρίνουν την προέλευση, λειτουργία κάθε μορφής εικαστικής δημιουργίας και τη σχέση της με το περιβάλλον. Να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές εικαστικής δημιουργία Να αναγνωρίζουν τους σκοπούς και λειτουργίες της εικαστικής δημιουργίας και γενικότερα της εικόνας όπως αυτή χρησιμοποιείται στην καθημερινή μας ζωή. Να διατυπώνουν τις προτιμήσεις τους για την εικαστική εργασία, τη δική τους και των άλλων παιδιών καθώς και άλλων εικόνων/εικαστικών έργων, συνδέοντας με τις δικές τους εμπειρίες και ιδέες. Να δίνουν πολλαπλές ερμηνείες σε έργα τέχνης/εικόνες αντικειμένα με διάφορους τρόπους. Να ευαισθητοποιηθούν μέσα από την πράξη στην παρατήρηση του άμεσου περιβάλλοντος. Να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν οι ίδιοι το περιβάλλον. Να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και σε συνεργασίες που αφορούν εικαστικές δράσεις και την προώθηση τους. Περίγραμμα Ύλης Εις βάθος προσέγγιση σε διάφορα θέματα και υλικά Σχέδιο, ζωγραφική, πλαστική, κολλητική, τύπωμα, τρισδιάστατες κατασκευές, υφαντική, μάσκες, γλυπτική, χειροτεχνίες, κολάζ κλπ.

16 Κοινωνικές Σπουδές Στόχοι: Τα παιδιά: Να συνειδητοποιούν την πολλαπλότητα των κοινωνικών τους ταυτοτήτων (π.χ. έμφυλη, εθνική, θρησκευτική, πολιτισμική, ηλικίας, τάξης, παρέας, οικογένειας, άλλες) Να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους (ως παιδιά και άλλα) σε ποικιλία πλαισίων Να εισηγούνται τρόπους βελτίωσης κοινωνικών και πολιτικών πρακτικών Να συμμετέχουν σε διαδικασίες δημιουργίας κανόνων αναγνωρίζοντας την αξία τους. Να καλλιεργήσουν την αυτονομία και αυτοσεβασμό τους Να συμμετέχουν σε και αναγνωρίζουν την αξία κοινωνικών δραστηριοτήτων και οργάνωσης (π.χ. επίσκεψης σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, εορτασμός μέρας δικαιωμάτων του παιδιού) Να εντοπίζουν την οικονομική αλληλεξάρτηση ανθρώπων, κοινωνικών συνόλων και κρατών στην καθημερινή τους ζωή Να ιεραρχούν τις καθημερινές τους ανάγκες με ποικιλία κριτηρίων Να κατανοούν έννοιες παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης (π.χ. τροφίμων, παιγνιδιών) Να συζητούν την αξία και αλληλεξάρτηση επαγγελματικών ομάδων με τις οποίες έχουν επαφή Να έρθουν σε επαφή με έννοιες Χρόνου Να κατανοούν τη σχέση των κοινωνικών τους ταυτοτήτων (π.χ. έμφυλη, εθνική, θρησκευτική, πολιτισμική, ηλικίας κοκ) με το χρόνο. Να εντοπίζουν στοιχεία που παραμένουν σταθερά και στοιχεία που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου στην καθημερινή τους ζωή. Να συζητούν στοιχεία της προσωπικής και οικογενειακής τους ιστορία Να τοποθετούνται στο χρόνο (ώρα, μέρα, εβδομάδα, μήνας, εποχή, έτος κλπ.)

17 Περίγραμμα Ύλης Να σειροθετούν περιστατικά ή γεγονότα σε ποικιλία ιστορικών γραμμών Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ιστορικής διερεύνησης Να καλλιεργήσουν χωρική σκέψη. Να χρησιμοποιούν χωρικές έννοιες για να περιγράψουν και να κινηθούν στο χώρο (π.χ. δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω) Να συνειδητοποιούν την αλληλεπίδραση ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος στην καθημερινή τους ζωή. Να εντοπίζουν προβλήματα στη διαχείριση του χώρου (π. χ. κουκλόσπιτου, τάξης, αυλής σχολείου) από τους ανθρώπους και εισηγούνται λύσεις Να εξηγούν σχέσεις μεταξύ τοπικού και παγκόσμιου πλαισίου στην καθημερινή τους ζωή. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες χρήσης χάρτη και επιτόπιας-υπαίθριας μελέτης Να συνειδητοποιήσουν τη θρησκευτική τους ταυτότητα Να έρθουν σε επαφή με θρησκευτικές πολιτισμικές πρακτικές του τόπου τους (π.χ. χώρους, τελετές, σύμβολα λατρείας) Να εκτιμήσουν και καλλιεργήσουν τις αξίες της αγάπης, ειρήνης, φιλίας, συνύπαρξης, ισότητας, σεβασμού της διαφορετικότητας. Να συζητούν ηθικά και υπαρξιακά ζητήματα που σχετίζονται με τη σχέση τους με το Θεό, τον εαυτό τους, τον συνάνθρωπό τους και την υπόλοιπη φύση. Κοινωνικό και Πολιτικό περιεχόμενο (δρώμενα) Ιστορικό Περιεχόμενο Οικονομικό Περιεχόμενο Γεωγραφικό Περιεχόμενο Θρησκευτικό και Ηθικό Περιεχόμενο. Εγχειρίδια και Διδακτικά Μέσα

18 Τα εγχειρίδια και τα διδακτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο είναι καταχωρημένα όλα στην περιουσία του σχολείου, και αποτελούνται από παραμύθια, εκπαιδευτικά βιβλία, ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα στο διαδραστικό πίνακα, ειδικά θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα στον υπολογιστή (π.χ. ακτίνες 5, kidepedia, babypedia klp.) αντικείμενα, υλικά και εξοπλισμός της τάξης και γενικά όλου του σχολείου (π.χ. μεγεθυντικοί φακοί, μαγνήτες, υλικά της φύσης, ειδικά δοχεία, μικροσκόπιο, δοχεία συλλογής, μουσικά όργανα, σχήματα σε διάφορα μεγέθη και χρώματα, κάρτες, ζάρια, video, τραγούδια, εικόνες, ποιήματα, παιχνιδοτράγουδα, αινίγματα, γλωσσοδέτες, είδη κειμένου από το περιβάλλον μας και μη, υλικά εικαστικής έκφρασης, ανακυκλώσιμα υλικά, άχρηστα υλικά, πραγματικά και μη υλικά, επισκέψεις κλπ.) Χρόνος και περίοδοι διδασκαλίας Ανά βδομάδα γίνονται 15 διδασκαλίες των πιο πάνω γνωστικών αντικειμένων (Α, Β και Γ διδασκαλία τη μέρα), οι 10 εκ των οποίων είναι 40 και οι άλλες πέντε των 25. Ανά βδομάδα πραγματοποιούνται 5 διδασκαλίες 40 Γλωσσικής αγωγής (συζήτηση, παραμύθι, ποίημα, αινίγματα, γλωσσοδέτες κλπ.), 3 διδασκαλίες 40 Μαθηματικών- Φυσικών Επιστημών, 3 διδασκαλίες 25 Μουσικής Αγωγής, 2 διδασκαλίες 25 Φυσικής Αγωγής, 1 διδασκαλία 40 Κοινωνικών Επιστημών, 1 διδασκαλία 40 Εικαστικής Έκφρασης. Ανάλογα με το θέμα που έχουμε κάθε βδομάδα δημιουργείται εβδομαδιαίο πρόγραμμα (σας έχει αποσταλεί δείγμα), με τις διάφορες διδασκαλίες προγραμματισμένες ανάλογα. (π.χ. δεν πραγματοποιείται πάντα η διδασκαλία της γλωσσικής αγωγής την Α περίοδο αλλά πολλές φορές και κατά τη Β διδασκαλία κλπ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Στη Μουσική Αγωγή δίνεται έμφαση σε ένα ανθρωπιστικό και κοινωνικό-οικοδομιστικό πρότυπο μάθησης, όπου αξιοποιούνται τα ενδιαφέροντα, οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός. 1.2 Στόχοι

1. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός. 1.2 Στόχοι 1 1. Εισαγωγή 2 Η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε κουλτούρας και εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες της καθημερινότητας. Ως μια μοναδική μορφή μη λεκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές

Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές [Α ΤΑΞΗΣ] Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης Σε ώριμο στάδιο: Περπάτημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2010 Λοΐζου, Ε. κ Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χ. 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ που εξασφαλίστηκαν από την ΕΠ 05/08 για τη Δημοτική Εκπαίδευση: 5600 σε 347 σχολεία. 350 (school site license) σε 347 σχολεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ που εξασφαλίστηκαν από την ΕΠ 05/08 για τη Δημοτική Εκπαίδευση: 5600 σε 347 σχολεία. 350 (school site license) σε 347 σχολεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ που εξασφαλίστηκαν από την ΕΠ 05/08 για τη Δημοτική : Κωδικός Μάθημα Λογισμικό Δ01Α Δ01Β Δ01Γ Τίτλος: Η Σπίθα, ο Κεραυνός και η αποκάλυψη της αλήθειας: Περιγραφή: Λογισμικό Εμπέδωσηςεξάσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΗΧΟΣ+ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Όνομα συγγραφέα: Γεωργία Κυριακίδου Νεοφύτου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά (1 περίοδος) ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα του TreeHouse Kindergarten

Τα Προγράμματα του TreeHouse Kindergarten Τα Προγράμματα του TreeHouse Kindergarten Η εκτέλεση του καθημερινού προγράμματος εμπεριέχει δραστηριότητες με απόλυτο σεβασμό στις δυνατότητες των παιδιών και με βαθμό δυσκολίας, ελάχιστης στα μικρότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Θεµατική Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία Τάξη: Β Γυµνασίου Διάρκεια: 2 περίοδοι Καθηγητής: Σκοπός Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές θα γνωρίσουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07

«ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07 «ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07 ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιβ.Εκπ/σης Εθνικό Δίκτυο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» του Κ.Π.Ε Νάουσας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νηπ/γείο Καλυβίων Ν. Πέλλας Νηπ/γείο Αγγελοχωρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στα ολοήμερα σχολεία

Μουσική Αγωγή στα ολοήμερα σχολεία Μουσική Αγωγή στα ολοήμερα σχολεία Πλαίσιο λειτουργίας, ιδέες και δραστηριότητες Δώρα Θεοδώρου Κωνσταντίνου Επιθεωρήτρια Μουσικής Φεβράρης 2014 Ας γνωριστούμε Παιχνίδια γνωριμίας «Χορεύοντας φιλεύουμε»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ. Δείκτες επάρκειας

ΜΟΥΣΙΚΗ. Δείκτες επάρκειας ΒΑΘΜΙΔΑ 1 (A - Β Δημοτικού) ΑΚΡΟΑΣΗ Δείκτες επιτυχίας Οι μαθητές/ μαθήτριες: 1. Να αναπτύξουν την ακουστική τους μνήμη και τη μουσική σκέψη (audiatin). Δείκτες επάρκειας ΜΟΥΣΙΚΗ Δυνατά και ασθενή μέρη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Το πρόγραμμα «Τέχνη και Μαθηματικά» για το νηπιαγωγείο δημοτικό, αποτελείται από τρία διδακτικά μέρη, δύο εκ των οποίων είναι κοινά για τους μαθητές όλων των τάξεων (Μέρη Α & Β )

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1. Εισαγωγή 2 Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008. Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008. Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008 Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές Ενότητα: Ιµπρεσιονισµός Claude Debussy: Πρελούδιο για Πιάνο αρ. 2 «Voiles»,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Κασπαρή, ΕΕΠ Προσχολικής Αγωγής, Νόπη Νικολάου Τηλεμάχου, ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής, Ελένη Λοΐζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εαρινό Εξάμηνο 2012.

Μάρω Κασπαρή, ΕΕΠ Προσχολικής Αγωγής, Νόπη Νικολάου Τηλεμάχου, ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής, Ελένη Λοΐζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εαρινό Εξάμηνο 2012. Μάρω Κασπαρή, ΕΕΠ Προσχολικής Αγωγής, Νόπη Νικολάου Τηλεμάχου, ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής, Ελένη Λοΐζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εαρινό Εξάμηνο 2012. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα!

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Τάξη: Ε Δημοτικού Διδακτικό έτος: 2012-2013 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκύπτουν ερωτήματα και προβληματισμοί των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το Μουσικό ταλέντο; Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και να μετρηθεί στις τέχνες. Ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Το δωμάτιο μου Βαθμίδα: 2 Διάρκεια: 11 Χ 80 Τάξεις: Δ και Ε Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες εκφράζουν συναισθήματα, διερευνούν και προβληματίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου Ανάγνωση Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων Γνώση σημασίας λέξεων (λεξιλόγιο πρόσληψης) Κατανόηση κειμένου Οικειότητα με γραπτέςλέξειςκαι

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων Τα παιδιά να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν και εντοπίζουν τόπους στον πραγματικό χώρο, σε απεικόνιση (π.χ. φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα