1. Γενικά περί της σκοπιμότητας εισαγωγής υβριδικών σταθμών στα μη διασυνδεδεμένα ενεργειακά συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Γενικά περί της σκοπιμότητας εισαγωγής υβριδικών σταθμών στα μη διασυνδεδεμένα ενεργειακά συστήματα"

Transcript

1 Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας & Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων Εσταυρωμένος, 71004, Ηράκλειο Κρήτης. Ταχυδρομική Θυρίδα 1939, Tηλ-Fax (2810) , , URL: Πληροφορίες: Δημήτρης Κατσαπρακάκης Τηλ.: (2810) Fax: (2810) Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Υπ όψιν: Κοινοποίηση: Έντυπο: Ε07-2 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ.: 3199 Θέμα: Βασικές αρχές λειτουργίας, διαχείρισης και τιμολόγησης Υβριδικών Σταθμών σε μη διασυνδεδεμένα νησιά Σχετικά: Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία προκλήθηκε από τη Ρ.Α.Ε. σχετικά με τη λειτουργία, τη διαχείριση των Υβριδικών Σταθμών και την τιμολόγηση της ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, ειδικότερα δε, σχετικά με το κείμενο που δημοσιεύθηκε από τη Ρ.Α.Ε. ως βάση για την προαναφερόμενη διαβούλευση, διατυπώνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις. 1. Γενικά περί της σκοπιμότητας εισαγωγής υβριδικών σταθμών στα μη διασυνδεδεμένα ενεργειακά συστήματα Η σκοπιμότητα της συνδυασμένης λειτουργίας μίας μονάδας μη εγγυημένης παραγωγής ισχύος Α.Π.Ε. (π.χ. ένα αιολικό πάρκο) και μίας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας (π.χ. ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό) σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι: Η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του διαθέσιμου δυναμικού της πρωτογενούς ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, με την προσαρμογή της στοχαστικής παραγωγής ισχύος από μονάδα Α.Π.Ε. μη εγγυημένης ισχύος στην επίσης σχεδόν στοχαστική ζήτηση ισχύος, μέσω μονάδας αποθήκευσης ενέργειας. Τούτο επιτυγχάνεται με τη διαδοχή φάσεων αποθήκευσης και παραγωγής ενέργειας από τη μονάδα αποθήκευσης, συναρτήσει της χρονικής διακύμανσης της σχέσης της μη εγγυημένης παραγωγής ισχύος και της ζήτησης ισχύος. Η βελτίωση της συνολικής απόδοσης των υφιστάμενων συμβατικών μονάδων, και ειδικότερα, για τα ελληνικά απομονωμένα συστήματα, θερμοηλεκτρικών μονάδων, μέσω του περιορισμού της λειτουργίας των μονάδων αυτών σε μερικές φορτίσεις. Η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω του περιορισμού της κατανάλωσης ακριβών ορυκτών καυσίμων και της μεγιστοποίησης της διείσδυσης των διαθέσιμων μορφών Α.Π.Ε. στο εκάστοτε απομονωμένο σύστημα. Ε 07/2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1

2 2. Λειτουργία υβριδικών σταθμών σε μη διασυνδεδεμένα συστήματα Αποσκοπώντας στην επίτευξη των προαναφερόμενων, οι υβριδικοί σταθμοί, στους οποίους συνδυάζονται μία μονάδα μη εγγυημένης παραγωγής ισχύος Α.Π.Ε. (π.χ. ένα αιολικό πάρκο) και μία μονάδα αποθήκευσης ενέργειας (π.χ. ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό) μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα ενεργειακά μη διασυνδεδεμένο σύστημα ως εξής: α. Παραλαμβάνοντας τις αιχμές ζήτησης ισχύος, υποκαθιστώντας θερμοηλεκτρικές μονάδες με υψηλό κόστος παραγωγής, βελτιώνοντας έτσι το συνολικό μέσο βαθμό απόδοσής τους και μειώνοντας το ειδικό κόστος παραγωγής του συστήματος [1-4]. β. Τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο, ανεξάρτητα χρονοδιαγράμματος, με την προσαρμογή της στοχατικής παραγωγής ισχύος από την πρωτογενή πηγή Α.Π.Ε. στη ζήτηση ισχύος, μέσω διαδοχικών εναλλαγών αποθήκευσης παραγωγής ενέργειας από το αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό. Στην περίπτωση αυτή αποδίδεται ρόλος εφεδρείας στις θερμοηλεκτρικές μονάδες του συστήματος [5-16]. Τόσο ο νόμος 3468/2006 [17] και οι συμπληρωματικές σε αυτόν νομοθετικές διατάξεις, όσο και ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής [18], αλλά και το υπό συζήτηση σχέδιο λειτουργίας, αναφέρονται μόνο στην ανωτέρω πρώτη περίπτωση εισαγωγής υβριδικών σταθμών σε ενεργειακά συστήματα, αυτή δηλαδή της παραλαβής αιχμών ζήτησης ισχύος. Στα ανωτέρω νομοθετήματα ή σχέδια δεν γίνεται καμία νύξη σχετικά την προοπτική εισαγωγής υβριδικών σταθμών στα μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά, σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο λειτουργίας. 3. Η παραλαβή των αιχμών ισχύος από υβριδικούς σταθμούς σε μη διασυνδεδεμένα συστήματα μικρούς μεγέθους Μετά από σειρά τεχνικοοικονομικών μελετών που έχουν εκπονηθεί από το Εργαστήριό μας, μπορεί να διατυπωθεί το ακόλουθο γενικό συμπέρασμα: Η εισαγωγή υβριδικών σταθμών σε ελληνικά μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα, αποκλειστικά για παραλαβή αιχμών ισχύος, βάσει του νόμου 3468/2006 και της σχετικής νομοθεσίας, μπορεί να είναι οικονομικά σκόπιμη για σταθμούς παραγωγής εγγυημένης ισχύος τουλάχιστον 10 MW και για τουλάχιστον 8 ώρες λειτουργία σε ονομαστική ισχύ ημερησίως. Για μικρότερες τιμές εγγυημένης ισχύος και για λιγότερες ώρες παραγωγής εγγυημένης ισχύος τα παραγόμενα ποσά εγγυημένης ενέργειας από τον υβριδικό σταθμό δεν είναι αρκούντως μεγάλα ώστε να επιφέρουν την εισροή εσόδων ικανών να εγγυηθούν τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Ε 07/2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2

3 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στοιχεία ζήτησης ισχύος, όπως η μέση και η μέγιστη ετήσια ζήτησης ισχύος, σε μερικά τυπικά ελληνικά νησιωτικά μη διασυνδεδεμένα συστήματα. Νησί Μέση ετήσια ζήτηση ισχύος (MW) Μέγιστη ετήσια ζήτηση ισχύος (MW) Λόγος μέγιστης / προς μέση ετήσια ζήτηση ισχύος Έτος αναφοράς Κρήτη 330,58 610,60 1, Ρόδος 84,72 185,39 2, Λέσβος 29,01 57,00 1, Σάμος 18,80 36,80 1, Σαντορίνη 10,78 30,15 2, Λήμνος 6,51 13,00 2, Μήλος 4,40 9,64 2, Πάτμος 1,77 4,80 2, Αστυπάλαια 0,69 2,00 2, Κάρπαθος - Κάσος 3,37 8,08 2, Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά στοιχεία ζήτησης ισχύος σε μερικά τυπικά μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιωτικά συστήματα. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1 αλλά και το προαναφερόμενο συμπέρασμα, συνάγεται ότι η εισαγωγή υβριδικών σταθμών σε ελληνικά νησιωτικά συστήματα, με βάση τα οριζόμενα στο νόμο 3468/2006 [17], μπορεί να είναι οικονομικά σκόπιμη σε νησιά με μέγεθος (σχετικά με την κλίμακα της ζήτησης ισχύος), τουλάχιστον αυτό της Σάμου. Ουσιαστικά δηλαδή, οι υβριδικοί σταθμοί μπορούν να εισαχθούν σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό ελληνικών νησιωτικών συστημάτων μέσου και μεγάλου μεγέθους, με βάση τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, δηλαδή με σκοπό την παραλαβή αιχμών ζήτησης ισχύος και μόνο. Για το μεγαλύτερο αριθμό ελληνικών νησιωτικών συστημάτων, μέσου και μικρού μεγέθους, η εισαγωγή υβριδικών σταθμών για παραλαβή αιχμών ισχύος και μόνο, αποδεικνύεται οικονομικά ασύμφορη. Τούτο προκύπτει λόγω του μεγάλου ποσοστού που έχουν τα πάγια αρχικά κόστη στη διαμόρφωση του συνολικού αρχικού κόστους ενός υβριδικού σταθμού, κόστος που δεν αποσβένυται λόγω της συνεπαγόμενης χαμηλής απασχόλησης του υβριδικού σταθμού. Στα συστήματα αυτά, οι υβριδικοί σταθμοί μπορούν να εισαχθούν μόνο με σκοπό τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο, καθιστώντας τις μονάδες Α.Π.Ε. ως μονάδες βάσης και αποδίδοντας ρόλο εφεδρείας στις θερμοηλεκτρικές μονάδες. Δυστυχώς η περίπτωση αυτή δεν καλύπτεται από το σε διαβούλευση σχέδιο λειτουργίας των υβριδικών σταθμών. Σχετικές συγκριτικές μελέτες είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Ε 07/2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3

4 4. Σκοπιμότητα προγραμματισμού διάθεσης απορρόφησης εγγυημένης ισχύος Θεωρείται άσκοπη η διαδικασία προγραμματισμού η οποία προτείνεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο λειτουργίας των υβριδικών σταθμών, τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή εγγυημένης ισχύος από τους σταθμούς αυτούς (Παρ. 1.1 σημεία 4 & 5, Παρ. 1.2 σημείο 2, Παρ. 2.1 σημεία 1 5, Παρ. 2.2 σημεία 3 & 4 στο προτεινόμενο σχέδιο). Ένας υβριδικός σταθμός μελετάται, σχεδιάζεται και περιγράφεται στην άδεια παραγωγής να λειτουργεί με συγκεκριμένη παραγωγή εγγυημένης ισχύος για προκαθορισμένες ώρες ημερησίως, οι οποίες οπωσδήποτε περιλαμβάνουν τις αιχμές ζήτησης ισχύος. Τούτος ο προγραμματισμός είναι δεσμευτικός, τόσο για τον επενδυτή παραγωγό, όσο και για το διαχειριστή. Ο μεν πρώτος γνωρίζει ότι εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων ημερησίως θα πρέπει να διαθέσει συγκεκριμένη ηλεκτρική ισχύ στο δίκτυο, ο δε δεύτερος γνωρίζει ότι εντός των ιδίων χρονικών διαστημάτων θα πρέπει να την απορροφήσει. Η ικανότητα του παραγωγού να φανεί συνεπής στην υποχρέωση παραγωγής εγγυημένης ισχύος θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί από τον ίδιο κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Επίσης, θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί από τη Ρ.Α.Ε., κατά την εξέταση της αίτησής του για έκδοση άδειας παραγωγής. Η ικανότητα απορρόφησης από το δίκτυο της παραγόμενης συνολικά εγγυημένης ισχύος από όλους τους εγκατεστημένους και λειτουργούντες υβριδικούς σταθμούς σε ένα σύστημα, θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη από τη Ρ.Α.Ε. κατά τη φάση χορήγησης αδειών παραγωγής στους υποψήφιους παραγωγούς. Κάθε σύστημα έχει μία συνολική δυνατότητα απορρόφησης εγγυημένης ισχύος από υβριδικούς σταθμούς, η οποία σαφώς προκύπτει από τη ζήτηση ισχύος. Όπως ακριβώς σήμερα προγραμματίζεται και προκηρύσσεται η έκδοση αδειών παραγωγής για σταθμούς Α.Π.Ε. μη εγγυημένης ισχύος για κάθε νησιωτικό σύστημα ξεχωριστά, με την ίδια ακριβώς διαδικασία, μπορεί να προβλεφθεί η συνολική εγγυημένη ισχύς υβριδικών σταθμών που μπορεί να αδειοδοτηθεί στα ίδια αυτά νησιωτικά συστήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απορρόφησή της. Εφόσον λοιπόν προηγηθεί σωστός σχεδιασμός τόσο από τη μεριά του παραγωγού, σχετικά με τη λειτουργία ενός συγκεκριμένου υβριδικού σταθμού, όσο και από τη μεριά της Ρ.Α.Ε., σχετικά με τις δυνατότητες του κάθε νησιωτικού συστήματος να δεχθεί υβριδικούς σταθμούς για παραλαβή αιχμών ισχύος, η διαδικασία προγραμματισμού παραγωγής και απορρόφησης εγγυημένης ισχύος σε ημερήσια βάση, όπως προτείνεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο, κρίνεται και άσκοπη και εισάγει ένα σημαντικό πρόσθετο ημερήσιο φόρτο εργασίας. Με βάση τα ανωτέρω, κρίνονται άτοπα ή άκυρα όσα σημεία στο προτεινόμενο σχέδιο αναφέρονται στον ημερήσιο προγραμματισμό διάθεσης απορρόφησης εγγυημένης ισχύος. Η διαδικασία προγραμματισμού στη διάθεση απορρόφηση εγγυημένης ισχύος κρίνεται σκόπιμη μόνο στην περίπτωση που προκύπτει αδυναμία παροχής της προβλεπόμενης εγγυημένης ισχύος από τον υβριδικό σταθμό και για τις προβλεπόμενες ώρες, είτε λόγω χαμηλής διάθεσης πρωτογενούς Α.Π.Ε., είτε λόγω χαμηλών ποσών αποθηκευμένης ενέργειας, είτε λόγω μηχανικής βλάβης, κλπ. Σχετική αναφορά γίνεται παρακάτω. Ε 07/2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4

5 5. Επενδυτικό ρίσκο λόγω προγραμματισμού διάθεσης απορρόφησης εγγυημένης ισχύος Πέραν των ανωτέρω, η διαδικασία προγραμματισμού διάθεσης και απορρόφησης εγγυημένης ισχύος που προτείνεται, εισάγει για τον παραγωγό ένα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, σχετικά με τα οικονομικά χαρακτηριστικά της επένδυσης. Τούτο σαφώς προκύπτει από τη δυνατότητα που αφήνεται στο διαχειριστή να μη ζητήσει από κάποιον παραγωγό, στα πλαίσια του ημερήσιου προγραμματισμού απορρόφησης εγγυημένης ισχύος, όλη την εγγυημένη ισχύ για την οποία έχει αδειοδοτηθεί ο συγκεκριμένος υβριδικός σταθμός (Παρ. 1.1 σημείο 4, Παρ. 1.2 σημείο 2, Παρ. 2.1 σημείο 2, Παρ. 2.3 σημείο 2 στο προτεινόμενο σχέδιο). Η πιθανότητα μη απορρόφησης από το δίκτυο της ονομαστικής εγγυημένης ισχύος ενός υβριδικού σταθμού, συνεπάγεται αδυναμία κατάστρωσης ενός ακριβούς επενδυτικού πλάνου και ασφαλούς υπολογισμού των οικονομικών δεικτών του έργου, κατά τη φάση σχεδιασμού του. Τούτα είναι δυνατόν να οδηγήσουν αρκετούς επενδυτές σε αναποφασιστικότητα ή και ματαίωση των σχεδίων τους σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών σε ένα σύστημα. 6. Αδυναμία διάθεσης εγγυημένης ισχύος από υβριδικό σταθμό Η διαδικασία προγραμματισμού στη διάθεση απορρόφηση εγγυημένης ισχύος κρίνεται σκόπιμη μόνο στην περίπτωση που προκύπτει αδυναμία παροχής της προβλεπόμενης εγγυημένης ισχύος από τον υβριδικό σταθμό και για τις προβλεπόμενες ώρες, είτε λόγω χαμηλής διάθεσης πρωτογενούς Α.Π.Ε., είτε λόγω χαμηλών ποσών αποθηκευμένης ενέργειας, είτε λόγω μηχανικής βλάβης, κλπ. Η περίπτωση αυτή, παρά τον ακριβή και ορθό σχεδιασμό ενός έργου, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Σε μία τέτοια κατάσταση, ο παραγωγός σαφώς είναι υποχρεωμένος έγκαιρα, και οπωσδήποτε τουλάχιστον 24 ώρες πριν, να ενημερώσει το διαχειριστή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκτιμάται ότι ο υβριδικός σταθμός δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σύμφωνα με τις συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις του. Η επιβολή προστίμου από το διαχειριστή στον παραγωγό που επανειλημμένα αδυνατεί να φανεί συνεπής με τις συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις παραγωγής εγγυημένης ισχύος από τον υβριδικό σταθμό, όπως προβλέπεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο, κρίνεται σωστή (Παρ. 2.4 σημεία 5 & 6 στο προτεινόμενο σχέδιο). 7. Απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο για πλήρωση των μονάδων αποθήκευσης Ο προγραμματισμός της λειτουργίας του υβριδικού σταθμού μπορεί να είναι σκόπιμος στην περίπτωση της απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο για πλήρωση των μονάδων αποθήκευσής του (Παρ. 1.1 σημεία 6 & 7, Παρ. 1.2 σημείο 3, Παρ. 2.1 σημεία 4, 6, 7 στο προτεινόμενο σχέδιο). Ακόμα βέβαια και σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να σχεδιαστεί σε ετήσια βάση ένα σχετικά ακριβές χρονοδιάγραμμα απορρόφησης ισχύος από το δίκτυο για πλήρωση των μονάδων αποθήκευσης του υβριδικού σταθμού. Η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας από το δίκτυο μπορεί να προβλεφθεί, αν λάβουμε υπόψη ότι η ανάγκη αυτή εξαρτάται: Ε 07/2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5

6 από τη διαθέσιμη ετήσια στοχαστική χρονοσειρά παραγωγής ισχύος από την πρωτογενή Α.Π.Ε., η οποία πρέπει να είναι γνωστή από την ετήσια χρονοσειρά διείσδυσης των μονάδων εγγυημένης ισχύος (π.χ. υδροστρόβιλοι) στη σύνθεση της συνολικής παραγωγής εγγυημένης ισχύος από τον υβριδικό σταθμό, η οποία σαφώς και πρέπει να είναι γνωστή, εφόσον υπάρχει ακριβώς ορισμένη η παραγωγή εγγυημένης ισχύος του υβριδικού σταθμού, τόσο όσον αφορά το μέγεθός της, όσο και τα χρονικά διαστήματα στα οποία τούτη παράγεται από το μέγεθος (χωρητικότητα) των αποθηκευτικών μονάδων του υβριδικού σταθμού (π.χ. όγκος δεξαμενών αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού). Εφόσον τα ανωτέρω στοιχεία είναι γνωστά και ο σχεδιασμός της λειτουργίας του υβριδικού σταθμού έχει βασιστεί στην αξιοποίηση των διαθέσιμων στοχαστικών ετήσιων χρονοσειρών δεδομένων, μπορεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια να προβλεφθεί για κάθε υβριδικό σταθμό η ετήσια χρονοσειρά απορρόφησης ισχύος από το δίκτυο, για πλήρωση των μονάδων αποθήκευσης. Ταυτόχρονα, πολύ σωστά προβλέπεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο η υποχρέωση πρόβλεψης από το διαχειριστή της ετήσιας χρονοσειράς της συνολικής ισχύος των μονάδων βάσης του συστήματος, που είναι διαθέσιμη για πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης των υβριδικών σταθμών (Παρ. 1.2 σημείο 4 στο προτεινόμενο σχέδιο). Το δεδομένο αυτό, σε συνδυασμό με τις επιμέρους χρονοσειρές απορρόφησης ισχύος από τον κάθε υβριδικό σταθμό ξεχωριστά, μπορούν να επιτρέψουν την σε ετήσια βάση, καταρχήν πρόβλεψη της ετήσιας χρονοσειράς της ισχύος των μονάδων βάσης που θα διατίθεται για αποθήκευση σε κάθε υβριδικό σταθμό. Εν τούτοις, εξαιτίας του ότι η ανωτέρω διαδικασία στηρίζεται στη μέθοδο των χρονοσειρών, μία στοχαστική δηλαδή μέθοδο με σημαντική πιθανότητα αστοχίας, ο ημερήσιος προγραμματισμός μπορεί να είναι ουσιαστικός σε περιπτώσεις απόκλισης από το προσχεδιασμένο πλάνο στον προγραμματισμό απορρόφησης ισχύος δικτύου. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί ότι κρίνεται εντελώς λανθασμένη η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από το δίκτυο για πλήρωση των μονάδων αποθήκευσης του υβριδικού σταθμού, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί απαίτηση παραγωγής εγγυημένης ισχύος από το διαχειριστή (1.1 σημείο 6, Παρ. 1.2 σημείο 3, Παρ. 2.1 σημεία 4 & 6 στο προτεινόμενο σχέδιο). Καθώς η παραγωγή εγγυημένης ισχύος από τον υβριδικό σταθμό θα πρέπει να είναι σαφώς σχεδιασμένη και προκαθορισμένη, αναλόγως θα πρέπει να προκύπτει και η απορρόφηση ισχύος από το δίκτυο για πλήρωση των μονάδων αποθήκευσης. Η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας από το δίκτυο θα πρέπει να βασίζεται στον ετήσιο προγραμματισμό αποθήκευσης, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί από το διαχειριστή απαίτηση παραγωγής εγγυημένης ισχύος από τον υβριδικό σταθμό για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 8. Τιμολόγηση λειτουργίας υβριδικών σταθμών Οι διαδικασίες τιμολόγησης της λειτουργίας του υβριδικού σταθμού, πέραν του επιβαλλόμενου προστίμου στην περίπτωση αδυναμίας παροχής της προβλεπόμενης εγγυημένης ισχύος και για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, έχουν περιγραφεί αναλυτικά στον προηγηθέντα Κανονισμό Αδειών Παραγωγής [18] και δεν Ε 07/2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6

7 θεωρείται σκόπιμο να συμπεριληφθούν ξανά μέσα στο παρόν σχέδιο (Παρ. 1.3, Παρ. 2.4 στο προτεινόμενο σχέδιο). Θα πρέπει ωστόσο να προβλεφθεί η δυνατότητα αλλαγής της τιμής της πωλούμενης εγγυημένης ενέργειας από τον παραγωγό προς το δίκτυο, όπως και της απορροφούμενης ενέργειας από το δίκτυο για την πλήρωση των μονάδων αποθήκευσης, σύμφωνα με τα μεταβαλλόμενα ειδικά κόστη παραγωγής των μονάδων αιχμής και βάσης αντίστοιχα. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αλλαγής της τιμής της πωλούμενης εγγυημένης ισχύος του υβριδικού σταθμού, με βάση τις μεταβαλλόμενες παραμέτρους που το καθορίζουν. 9. Αλλαγή στην εγγυημένη ισχύ των υβριδικών σταθμών Κρίνεται σωστή η δυνατότητα αλλαγής της εγγυημένης ισχύος του υβριδικού σταθμού ετησίως, όμως μόνο προς τα άνω (Παρ. 1.1 σημείο 3 στο προτεινόμενο σχέδιο). Πιθανή αλλαγή της τιμής της εγγυημένης ισχύος προς τα κάτω συνεπάγεται και πάλι αβεβαιότητα επενδυτικής απόφασης. 10. Δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής και άντλησης Η ταυτόχρονη παραγωγή και άντληση σε ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό από ενεργειακή άποψη κρίνεται άτοπη (Παρ. 3.1 σημείο 1 στο προτεινόμενο σχέδιο). Σχετικά με τη σκοπιμότητά της σε ένα υβριδικό σταθμό, θα πρέπει να τονιστεί ότι, βάσει σειράς εκπονημένων μελετών υβριδικών σταθμών από το Εργαστήριό μας, το κόστος κατασκευής του αγωγού σύνδεσης των δύο δεξαμενών (εκσκαφές, σήραγγες, έργα αντιστήριξης, υλικά σωληνώσεων, μεταφορά υλικών, κλπ), ανέρχεται σε ένα ποσοστό της τάξης του 20-30% του συνολικού αρχικού κόστους του έργου. Το σημαντικότερο μερίδιο από το κόστος του αγωγού ανήκει στο κόστος των υλικών και στη μεταφορά των αγωγών στη θέση εγκατάστασης. Είναι προφανές ότι ένας διπλός αγωγός μπορεί να αυξήσει το κόστος του υβριδικού σταθμού κατά 20-25%. Αντιθέτως, δεν είναι και τόσο προφανές ότι το κέρδος από το πρόσθετο αυτό αρχικό κόστος θα αντισταθμιστεί μέσω της δυνατότητας ταυτόχρονης άντλησης. Δεν αποκλείουμε κάτι τέτοιο, όμως δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε σίγουρο, αφού εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από το εκάστοτε έργο. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η δυνατότητα της ταυτόχρονης άντλησης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης ενός υβριδικού σταθμού, πρώτιστα αναφερόμενο στη σχετική λίστα των επιθυμητών χαρακτηριστικών ενός τέτοιου έργου. Είναι ίσως περισσότερο ενδιαφέρουσα η περίπτωση λειτουργίας του αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού όπως περιγράφεται στην αναφορά [19]. Σύμφωνα με την αναφορά αυτή, μέσω ενός συστήματος απευθείας διανομής εργαζόμενου μέσου (νερού) από την αντλία στον υδροστρόβιλο, είναι δυνατή η παροχή στο δίκτυο ισχύος από τους υδροστρόβιλους η οποία διαφορετικά θα διοχετευόταν από τις ανεμογεννήτριες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται: εξομάλυνση των διακυμάνσεων υψηλής συχνότητας και μικρού εύρους με τις οποίες χαρακτηρίζεται η παραγωγή ισχύος από τις ανεμογεννήτριες βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης ισχύος από τον υβριδικό σταθμό Ε 07/2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7

8 μεγαλύτερη ευελιξία στους υδροστρόβιλους για παροχή επικουρικών υπηρεσιών (ρύθμιση συχνότητας, διατήρηση στρεφόμενης εφεδρείας, κλπ) πιθανότατα μικρότεροι απαιτούμενοι όγκοι δεξαμενών. Προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω θα απαιτηθούν τα ακόλουθα, τα οποία, εν κατακλείδι, συνεπάγονται αύξηση του αρχικού κόστους του έργου: υπό προϋποθέσεις και αναλόγως με τα σενάρια λειτουργίας τους συστήματος, μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων κατασκευή της διάταξης τροφοδοσίας των υδροστροβίλων από τις αντλίες εγκατάσταση αντλιών μεταβαλλόμενης ισχύος. Η βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης ισχύος από τον υβριδικό σταθμό με την εισαγωγή του περιγραφόμενου συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη. Η απάντηση στο ερώτημα: «κατά πόσο το πρόσθετο συνεπαγόμενο κόστος μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικό για τη βιωσιμότητα της επένδυσης», δεν είναι μοναδική αφού εξαρτάται: από την κλίμακα του έργου από τα σενάρια λειτουργίας του (παραλαβή αιχμών ισχύος, μεγιστοποίηση της διείσδυσης Α.Π.Ε. σε ένα απομονωμένο σύστημα, αποκλειστική ή όχι διάθεση ισχύος στο σύστημα από τους υδροστρόβιλους, κλπ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υδροδυναμικών μονάδων, τα οποία θα καθορίσουν τελικά το συνολικό βαθμό απόδοσής τους σε πλήρη και μερική λειτουργία. 11. Παροχή επικουρικών υπηρεσιών από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής του υβριδικού σταθμού Η παροχή επικουρικών υπηρεσιών από τις μονάδες παραγωγής εγγυημένης ισχύος του υβριδικού σταθμού (π.χ. υδροστρόβιλοι), η οποία αναφέρεται στο προτεινόμενο σχέδιο (Παρ. 2.2 σημείο 5, Παρ. 2.3 σημείο 3) στο προτεινόμενο σχέδιο) κρίνεται εν γένει σωστή, με τις ακόλουθες όμως προϋποθέσεις: Η παροχή επικουρικών υπηρεσιών (ρύθμιση συχνότητας ή τάσης, διατήρηση στρεφόμενης εφεδρείας, κλπ) από τον υβριδικό σταθμό και ειδικότερα από τις μονάδες εγγυημένης ισχύος αυτού, κρίνεται σκόπιμη και ουσιαστική μόνο στην περίπτωση που το μέγεθος της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων αυτών είναι συγκρίσιμο με τη ζήτηση ισχύος. Σε διαφορετική περίπτωση ένας υβριδικός σταθμός δεν μπορεί να παράσχει με επιτυχία τις ανωτέρω υπηρεσίες. Εφόσον η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις παραγωγής εγγυημένης ισχύος από τον υβριδικό σταθμό (μέγεθος ισχύος και χρονικά διαστήματα παραγωγής), μετά την παροχή τους θα πρέπει να έπεται διάθεση ενέργειας από το δίκτυο για αναπλήρωση των μονάδων αποθήκευσης του σταθμού με ποσά ενέργειας ίσα με αυτά που δαπανήθηκαν για την παροχή των ζητούμενων επικουρικών υπηρεσιών. Ε 07/2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 8

9 12. Λειτουργία του υβριδικού σταθμού και ασφάλεια του συστήματος Κρίνεται άκυρη η πρόβλεψη για μείωση της παραγωγής της εγγυημένης ισχύος του υβριδικού σταθμού σε ένα ελάχιστο όριο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση στρεφόμενης εφεδρείας των μονάδων εγγυημένης ισχύος, που θα επιτρέψει μεγαλύτερη διείσδυση μονάδων Α.Π.Ε. μη εγγυημένης ισχύος, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του συστήματος (Παρ. 2.3 σημείο 2 στο προτεινόμενο σχέδιο). Η διατήρηση στρεφόμενης εφεδρείας μπορεί να επιτευχθεί μέσω των εφεδρικών μονάδων εγγυημένης ισχύος του υβριδικού σταθμού που οπωσδήποτε θα εγκατασταθούν για λόγους ασφάλειας στην παραγωγή εγγυημένης ισχύος. Η διατήρηση στρεφόμενης εφεδρείας από τις μονάδες εγγυημένης ισχύος του υβριδικού σταθμού πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την παραγωγή εγγυημένης ισχύος. Ως εκ τούτου, η κατανάλωση αποθηκευμένων ποσών ενέργειας για τη διατήρηση στρεφόμενης εφεδρείας από τον υβριδικό σταθμό θα πρέπει να αναπληρώνεται με απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο. Η ενέργεια αυτή δεν θα συνυπολογίζεται στη συνολικά απορροφούμενη ετησίως ενέργεια από το δίκτυο για την πλήρωση των μονάδων αποθήκευσης του υβριδικού σταθμού που αντιστοιχεί στην παραγωγή εγγυημένης ισχύος. Επίσης, όσον αφορά τις μειώσεις στις φορτίσεις των θερμοηλεκτρικών μονάδων που θα προκύψουν από τη διείσδυση της εγγυημένης ισχύος των υβριδικών σταθμών (Παρ. 2.3 σημείο 1 στο προτεινόμενο σχέδιο), η ασφάλεια του συστήματος μπορεί να εξασφαλισθεί, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντική μείωση στο φόρτο εργασίας για το διαχειριστή, εφόσον προηγηθεί έγκυρη μελέτη του συστήματος και της δυνατότητας εγκατάστασης υβριδικών σταθμών για απαλοιφή αιχμών ισχύος σε αυτό από τη Ρ.Α.Ε. και χορήγηση αναλόγως αδειών παραγωγής στους αιτούντες. Οι παραπάνω απόψεις περιγράφουν τις θέσεις και τη γνώμη του Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων σχετικά με την εισαγωγή υβριδικών σταθμών σε απομονωμένα ενεργειακά συστήματα, αλλά και γενικότερα σχετικά με τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων δυναμικών Α.Π.Ε. στα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα δε της αιολικής ενέργειας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας, αλλά και για οποιαδήποτε περαιτέρω συμβολή μας κρίνεται χρήσιμη προς την κατεύθυνση της σύνταξης ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού Κανονισμού Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών για το σύνολο των ελληνικών μη διασυνδεδεμένων νησιωτικών συστημάτων. Με εκτίμηση Για το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Δημήτρης Γ. Χρηστάκης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Κρήτης Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ε 07/2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 9

10 Αναφορές [1] Δ. Αλ. Κατσαπρακάκης, Γ.Δ. Χρηστάκης, Κ. Γ. Κονταξάκης, «Εισαγωγή Συστήματος Αντλησιοταμίευσης στο Υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης», Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε., Σειρά IV, τεύχος 1-2, σελ [2] Dimitris Al. Katsaprakakis, Dimitris G. Christakis, Arthouros Zervos, Dimitris Papantonis, Spiros Voutsinas, Pumped storage systems introduction in isolated power production systems, Renewable Energy, Volume 33, Issue 3, March 2008, Pages [3] Δ. Αλ. Κατσαπρακάκης, Γ.Δ. Χρηστάκης, «Χρήση αντλησιοταμίευσης στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης», 3ο Εθνικό Συνέδριο «Η εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Προοπτικές και Προτεραιότητες προς το στόχο του 2010», Φεβρουαρίου 2005, Αθήνα. [4] Στεφανάκης Νικόλαος, Προσομοίωση του συστήματος της Κρήτης με υδροηλεκτρικό αναστρέψιμης λειτουργίας, διπλωματική εργασία, Ιούλιος 2002, Ε.Μ.Π., Τμήμα Μηχανολόγων. [5] Dimitris Al. Katsaprakakis, Dimitris G. Christakis, Emmanouel Voumvoulakis, Arthouros Zervos, Dimitris Papantonis, Spiros Voutsinas, Τhe introduction of wind powered pumped storage systems in isolated power systems with high wind potential, International Journal of Distributed Energy Resources, Volume 3, Number 2 (2007), Pages [6] Δ. Αλ. Κατσαπρακάκης, Γ.Δ. Χρηστάκης, «100% κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος στην Κρήτη από αιολικά πάρκα και αντλησιοταμίευση», 3ο Εθνικό Συνέδριο Η εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Προοπτικές και Προτεραιότητες προς το στόχο του 2010, Φεβρουαρίου 2005, Αθήνα. [7] Πέτρος Θεοδωρόπουλος, Μοντελοποίηση και διαστατολόγηση υβριδικού συστήματος - Εφαρμογή στην Ικαρία, διπλωματική εργασία, 2001, Ε.Μ.Π., Τμήμα Μηχανολόγων. [8] Κομνηνός Κ., Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Λέσβου με χρήση Αντλησιοταμίευσης, διπλωματική εργασία, 2005, Ε.Μ.Π., Τμήμα Μηχανολόγων. [9] Ζ. Δ. Μαντάς, Π. Θεοδωρόπουλος, Γ. Μπέτζιος, Α. Ζερβός, Υβριδικό σύστημα με χρήση αντλησιοταμίευσης για μέγιστη διείσδυση της αιολικής ενέργειας στη νήσο Σέριφο, Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Ιούνιος 2003, σελ [10] Tande J.O., Christakis D.G., Note on utilization of wind energy at Dia island, Greece, Risoe Nat. Lab, Technical Note, Roskilde [11] Mastorakis P., Betzios G., Kaldellis J., A proposal of installation of a combined wind-hydro station for the islands of Aegean sea NTUA_RENES National Conference on the application of soft energy sources, Athens, Ε 07/2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 10

11 [12] D. Manolakos, G. Papadakis, D. Papantonis and S. Kyritsis, A simulation-optimisation programme for designing hybrid energy systems for supplying electricity and fresh water through desalination to remote areas: Case study: the Merssini village, Donoussa island, Aegean Sea, Greece, Energy, Volume 26, Issue 7, July 2001, Pages [13] Δ. Αλ. Κατσαπρακάκης, Δ. Γ. Χρηστάκης, Η συνδιαχείριση του υδάτινου δυναμικού και της αιολικής ενέργειας, μοχλός ανάπτυξης της Λέσβου, 17ο Συνέδριο Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων με θέμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Μυτιλήνη, 7-9 Οκτωβρίου [14] D. Al. Katsaprakakis, D.G. Christakis, A Wind Parks, Pumped Storage and Diesel Engines Power Production Hybrid System for the power production in Astypalaia, European Wind Energy Conference & Exhibition 2006, 27 February 2 March 2006, Athens, Greece. [15] K. Protopapas, S. Papathanassiou, Operation of hybrid wind pumped storage systems in isolated island grids, Proc. MedPower 2004, Nov. 2004, Lemessos. [16] Nicholson G, Somerville W.M. et al., Foula island wind-hydro-diesel hybrid power scheme, Commission control programming and early operation, 1992, B.W.E.A. conference, (proceedings), [17] Νόμος υπ αριθμό 3468, «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», Αρ. Φύλλου 129, Τεύχος Πρώτο / 27 Ιουνίου [18] «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης», Αρ. Δ6/Φ1/οικ.5707, Αρ. Φ.Ε.Κ. 448, Τεύχος Δεύτερο / 3 Απριλίου [19] G. Piernavieja, J. Pardilla, J. Schallenberg, C. Bueno, El Hierro: 100% RES - An innovative project for islands International Conference: RES for island tourism and water, EREC, Crete, Greece, 26-28/5/2003. Ε 07/2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 11

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ε. Καραμάνου (1), Στ. Παπαευθυμίου, Στ. Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Europass

Βιογραφικό σηµείωµα Europass Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) Κατσαπρακάκης Αλ. ηµήτριος ιεύθυνση (-εις) Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, 70300 Τηλέφωνο (-α) 2810 235741 Κινητό: 6977 786915

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο

Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο Γιώργος Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μάνος Ζούλιας, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Γενικά (χαρακτηριστικά και ανάγκες νησιών)

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ενεργειακό σενάριο για τη Λέσβο. Γιώργος Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Ένα ενεργειακό σενάριο για τη Λέσβο. Γιώργος Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ένα ενεργειακό σενάριο για τη Λέσβο Γιώργος Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές εκμετάλλευσης Αιολικού δυναμικού Ανάπτυξη Αιολικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αντλησιοταµιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ Μαντάς Ζήσιμος-Δανιήλ Υποψ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μπέτζιος Γεώργιος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

, 24 2009 NUR-MOH A.E.

, 24 2009 NUR-MOH A.E. Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς Κοσµετάτος Ηµερίδα ΠΣΧΜ ΕΜΠ, 24 Νοεµβρίου 2009 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 120 Αθήνα, Τ.Κ. 115 26 Τηλ. 210 64 62 079 Fax 210 64 31 420 Προς: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Υπόψη: κ. Καλογερή Νικόλαου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications 3/1/2013 Α.π. 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιογραφικό Αίτηµα: Περιβάλλον 21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή.

ηµοσιογραφικό Αίτηµα: Περιβάλλον 21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή. 1 από 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή. 1) Ποια είναι τα σηµαντικότερα έργα της ΕΗ Ανανεώσιµες και σε ποιες µορφές ΑΠΕ αναφέρονται (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά). Την τελευταία διετία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Ακαδημία Ενέργειας Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Αιολική ενέργεια και Χωροταξία Τίτλος εργασίας Χωροταξική αξιολόγηση έργων αιολικής ενέργειας Ατομική ή ομαδική (μέχρι 2 άτομα) Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 - Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL

EΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 - Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL 1 Ομιλία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. κ. Αρθούρου Ζερβού στο 1 ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Πρακτικά προβλήματα επένδυσης και τρόποι αντιμετώπισης Γιώργος Ανεμοδουράς Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΕΒΕΑ Αθήνα 18.4.2007 Από τη στασιμότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αφαλάτωση µε ΑΠΕ: εφαρµογές στη Μεσόγειο Καθ. Γιώργος ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ, ρ. ηµήτρης ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών AQUA 2010 22-23 Οκτωβρίου 2010 οµή Παρουσίασης 1. Εισαγωγή-Η αφαλάτωση παγκοσµίως 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr ΣΥΝΟΨΗ Η ονομασία του Τέλους ΑΠΕ υπονοεί

Διαβάστε περισσότερα

Δeκα Νησιωτικοi Δhμοι του Αιγαiου συμμεteχουν στο Ευρωπαϊκo Σyμφωνο των Δημaρχων για μεiωση 20% των ενεργειακων εκπομπων. www.dafni.net.

Δeκα Νησιωτικοi Δhμοι του Αιγαiου συμμεteχουν στο Ευρωπαϊκo Σyμφωνο των Δημaρχων για μεiωση 20% των ενεργειακων εκπομπων. www.dafni.net. Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail: info@aegeanenergy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - ι ο υ ν ι ο σ 2 0 0 9 - ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο Δeκα Νησιωτικοi

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα