9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των χώρων για την κατασκευή των λεκανών του ΧΥΤΥ Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου (περίφραξη, διάστρωση με μπετόν, κ.λ.π.) Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (διαμόρφωση εδάφους, τσιμεντόστρωση, κ.λπ.) Εργασίες κατασκευής κτιρίων Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης των οχημάτων Κατασκευή δικτύων (ρεύματος, υδροδότησης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, εξαερισμού, κ.λ.π) Εργασίες μεταφοράς αδρανών υλικών και αμμοχάλικων για τις ανάγκες κατασκευής επιχωμάτων, διάστρωσης οδών ή τυχόν επιτόπου παρασκευής σκυροδεμάτων Μεταφορά των χωμάτων από τις εκσκαφές στους χώρους αποθήκευσης Τονίζεται ότι όλες οι πιέσεις που αφορούν στη φάση κατασκευής του έργου είναι παροδικές και θα εκλείψουν με την αποπεράτωση αυτού. Στη φάση της λειτουργίας το έργο περιλαμβάνει: Λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και ειδικότερα, λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού εντός κτιρίου με στόχο το μηχανικό διαχωρισμό των υλικών και κομποστοποίηση του διαχωριζόμενου οργανικού κλάσματος σε κλειστό σύστημα Υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων της επεξεργασίας Λειτουργία των μονάδων αντιρρύπανσης: συστήματα απόσμησης και αποκονίωσης, έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, έργα διαχείρισης βιοαερίου 9.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι εργασίες κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, δεν επηρεάζουν τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής διότι δεν προκαλούν μεταβολές στη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου, στη θερμοκρασία και τη συχνότητα/ένταση της βροχόπτωσης. Η εγκατάσταση δε του έργου σε οικόπεδο όπου ήδη λειτουργεί ο ΧΥΤΑ της Σητείας, δεν πρόκειται να επιφέρει ουσιώδεις μεταβολές στην ήδη διαμορφωμένη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 1

2 9.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή Κατά την κατασκευή, οι αισθητικές επιπτώσεις από την ύπαρξη των εργοταξίων και των δανειοθαλάμων προσωρινής αποθήκευσης των προϊόντων εκσκαφών είναι αναπόφευκτες. Με την περάτωση του έργου θα υπάρξουν μόνιμες αλλαγές στην μορφολογία της περιοχής, κυρίως του χώρου όπου θα διαμορφωθεί η λεκάνη απόθεσης των στερεών αποβλήτων. Βέβαια το απορριμματικό ανάγλυφο προβλέπεται να κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εναρμονιστεί ομαλά με τον περιβάλλοντα χώρο μετά την αποκατάσταση του. Οι επιπτώσεις αυτές κατά την κατασκευή, δεν αναμένεται να είναι ορατές από την γύρω περιοχή και τους οικισμούς, ώστε να επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στην αισθητική του τοπίου. Η διάρκειά τους δε, δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες, όσο και η εκτιμώμενη διάρκεια των εργασιών κατασκευής Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία Κατά τη λειτουργία, για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά λαμβάνεται υπόψη η ευαισθησία του τοπίου, η οποία εξαρτάται από το ενδιαφέρον του κοινού για την οπτική αξία της περιοχής. Παράγοντες όπως: το ιστορικό ή τουριστικό ενδιαφέρον της περιοχής η δυνατότητα πρόσβασης με το υπάρχον οδικό δίκτυο η ύπαρξη σημείων συρροής πληθυσμού (πόλεις, μνημεία, πάρκα, παραδοσιακοί οικισμοί (κ.λ.π.) η ορατότητα και η απόσταση από την οποία παρατηρούνται τα διάφορα οπτικά στοιχεία του τοπίου αποτελούν και τους σημαντικότερους παράγοντες που εξετάζονται. Όσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον του κοινού και η χρήση της περιοχής, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευαισθησία του τοπίου. Ο κοντινότερος στο χώρο οικισμός είναι αυτός της Ξηρόλιμνης σε ευθεία απόσταση περίπου 3,8Km, ο οποίος δεν έχει κάποια οπτική επαφή με το γήπεδο της εγκατάστασης των δραστηριοτήτων. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής NATURA. Το γεγονός ότι η άμεση περιοχή (ακτίνα έως 1,0km) στην οποία χωροθετείται το έργο δεν παρουσιάζει τουριστικό, οικιστικό ή άλλο ενδιαφέρον ώστε να δικαιολογείται συρροή πληθυσμού, καθιστά αμελητέες τις όποιες επιπτώσεις. Όπως έχει προαναφερθεί η στενή περιοχή του χώρου χαρακτηρίζεται από ήπιες σχετικά κλίσεις. Απότομες κλίσεις συναντώνται στα ανάντη του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ. και σημειακά σε διάφορα σημεία των γύρω ρεμάτων. Οι κλίσεις που υπάρχουν εντός της λεκάνης απόθεσης θα διαμορφωθούν κατάλληλα, λαμβάνοντας υπόψη και διατηρώντας όπου αυτό είναι εφικτό τις υφιστάμενες κλίσεις της μισγάγγειας. Με τον τρόπο αυτόν θα διαμορφωθεί η λεκάνη απόθεσης ώστε να επιτευχθεί η χωρητικότητα που απαιτείται για διάρκεια ζωής της κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Υ για περίπου 17,5 έτη. Το ανάγλυφο της περιοχής στην οποία χωροθετείται το έργο, δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά αφού υψομετρικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει το υφιστάμενο ανάγλυφο των παρακείμενων περιοχών. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό το τελικό ανάγλυφο του χώρου θα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το υφιστάμενο ανάγλυφο της γειτνιάζουσας περιοχής. Η μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων εξάλλου, δεν δημιουργεί αισθητική όχληση δεδομένου ότι πρόκειται για κτιριακές εγκαταστάσεις. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 2

3 9.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή Κατά την κατασκευή του έργου θα προκύψουν διασπάσεις, μεταποιήσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους. Οι χωματουργικές εργασίες που θα γίνουν λαμβάνουν υπόψη τα γεωτεχνικά δεδομένα και τα πορίσματα/προτάσεις της γεωτεχνικής και της γεωλογικής μελέτης επομένως δεν αναμένονται ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. Οι παρεμβάσεις στο υπέδαφος δεν αναμένεται να σημειωθούν σε τέτοια έκταση (π.χ. βαθιές εκτεταμένες εκσκαφές) ώστε να επηρεάσουν το γεωλογικό υπόβαθρο και την τεκτονική του κατάσταση και συμπεριφορά. Επίσης, οι παρεμβάσεις αυτές είναι επιφανειακής και τοπικής μορφής και δεν αναμένεται να προκαλέσουν σεισμούς, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές και να φέρουν σε κίνδυνο ανθρώπους ή τις περιουσίες τους, αλλάζοντας τα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία Οι εργασίες κατασκευής του έργου θα υλοποιηθούν εφ άπαξ. Έτσι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου δεν θα υπάρξουν εργασίες που θα μπορούσαν κατ εξακολούθηση να επηρεάσουν αρνητικά τις συνθήκες του έργου σε ότι αφορά τα γεωλογικά και τεκτονικά του χαρακτηριστικά. Σε ότι αφορά τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, οι επιπτώσεις σχετίζονται με τις αέριες εκπομπές, τα παραγόμενα υγρά απόβλητα, τη διάθεση των υπολειμμάτων και τυχόν διαφυγές στα υπόγεια και επιφανειακά νερά. Τέτοιες επιπτώσεις μπορεί να επιδράσουν στη σύσταση του εδάφους αλλά και στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, μέσω χρήσης του νερού ή μόλυνσης του υδροφόρου, αλλαγής της σύστασης του εδάφους, κ.λ.π. Για το λόγο αυτό οι επιπτώσεις αυτές θα εξεταστούν συνολικά, στην παράγραφο που αφορά τα ύδατα, και τους αέριους ρύπους. 9.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιπτώσεις κατά την Κατασκευή Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα πανίδα κατά τη φάση κατασκευής, προέρχονται από την εκχέρσωση της συγκεκριμένης έκτασης, προκειμένου να χωροθετηθούν τα προτεινόμενα έργα, η οποία και είναι αναπόφευκτη. Γενικώς, η παρούσα έκταση ανάπτυξης των προτεινόμενων έργων θεωρείται άνευ δασοπονικής ή προστατευτικής αξίας δεδομένου ότι η εν λόγω έκταση που θα γίνει η επέκταση καλύπτεται από σκληροφυλλική βλάστηση και από περιοχές που καλύπτονται επί τω πλείστο από φυσική βλάστηση με διάσπαρτες γεωργικές εκτάσεις (CORINE LAND COVER 2000). Η όχληση προς την πανίδα της περιοχής θα προέλθει εκ των πραγμάτων από την εκχέρσωση του εδάφους και από τις εργοταξιακές συνθήκες που θα επικρατούν κατά την φάση κατασκευής του έργου, η οποία και είναι αναπόφευκτη. Εντούτοις, στην περιοχή εγκατάστασης του έργου δεν υπάρχουν αναφορές που να σχετίζονται με την ύπαρξη στην άμεση περιοχή του έργου (σε ακτίνα 1 km) σημαντικών περιοχών για τα είδη χλωρίδας και πανίδας (π.χ. οικότοποι προτεραιότητας, περιοχές φωλεοποίησης & αναπαραγωγής, περιοχές τροφοληψίας, κλπ). Κεφάλαιο 9 / Σελ. 3

4 Συνεπώς, η επίπτωση στη χλωρίδα/ πανίδα κατά την κατασκευή των έργων θεωρείται αμελητέα, μιας και θα περιορισθεί αυστηρά σε συγκεκριμένη έκταση όπου αναπτύσσεται ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Σητείας Επιπτώσεις κατά την Λειτουργία Όσον αφορά στη λειτουργία των προγραμματιζόμενων έργων δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής, εκτός από το χώρο των εγκαταστάσεων. Στο χώρο αυτό θα υπάρξει εκτόπιση των τοπικών πληθυσμών, για τις ανάγκες διαμόρφωσης του χώρου και κατασκευής των εγκαταστάσεων, όπως προαναφέρθηκε. Εντούτοις, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι πολύ μικρής κλίμακας, λόγω του μεγέθους του έργου και της φυσιογνωμίας της περιοχής εγκατάστασης (σκληροφυλλική βλάστηση). Επίσης, κατά τη λειτουργία του έργου, δεν υπάρχουν διαφυγές επικίνδυνων αέριων ή υγρών ρύπων στο περιβάλλον που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, ενώ δε γίνεται απόθεση στο έδαφος κανενός είδους επικίνδυνου αποβλήτου. Η τεχνολογία επεξεργασίας των απορριμμάτων που επιλέγεται αφορά ήπιες διεργασίες ενώ η υγειονομική ταφή των στερεών υπολειμμάτων θα έχει ήπιες επιπτώσεις, δεδομένου ότι τα υπολείμματα αποτελούν κυρίως αδρανή και άχρηστα υλικά, με χαμηλό ποσοστό βιοαδιασπάσιμου άνθρακα, γεγονός που μετριάζει κατά πολύ το οργανικό φορτίο (BOD) των υγρών αποβλήτων καθώς και την περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο. Αναλυτικά οι αέριοι και υγροί ρύποι θα εξεταστούν στις αντίστοιχες ενότητες. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το έργο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έργα/μέτρα αντιρρύπανσης, λαμβάνει υπόψη τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και χρησιμοποιεί τα όρια εκροής που τίθενται από τη νομοθεσία. 9.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης Τα προτεινόμενα έργα τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία, θα λάβουν χώρα σε όμορο γήπεδο του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ. Σητείας και δεν πρόκειται να επηρεάσουν αρνητικά τις γύρω περιοχές δεδομένης της μικρής κλίμακάς τους, αλλά και του γεγονότος ότι η βασική χρήση γης αυτή τη στιγμή στην περιοχή, είναι αυτή της υγειονομικής ταφής. Με το προτεινόμενο έργο η χρήση αυτή θα συνεχίσει να αφορά διαχείριση απορριμμάτων, η οποία δεν θα περιορίζεται στην υγειονομική ταφή αλλά θα περιλαμβάνει και δράσεις που οδηγούν σε βελτίωση των χαρακτηριστικών της περιοχής, δεδομένου ότι πλέον δε θα γίνεται ταφή απορριμμάτων αλλά υπολειμμάτων. Η θέση ανάπτυξης του έργου δεν εντάσσεται χωροταξικά σε ζώνες ανάπτυξης και βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής NATURA Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσεται κτηνοτροφική δραστηριότητα, ενώ γεωργικές καλλιέργειες υπάρχουν σε απόσταση μεγαλύτερη από 1,0 Km. Το πλησιέστερο σημείο έντονης δραστηριότητας είναι ο κόλπος του Αναλούκα σε απόσταση 2,0Km απ όπου διέρχεται ο επαρχιακός δρόμος Σητεία Παλαίκαστρο. Στην περιοχή αυτή έχει ιδρυθεί ιδιωτικός οικισμός (μετά την έγκριση χωροθέτησης του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.). Οι πιο κοντινοί οικισμοί είναι Αγιά Φωτιά, Ξηρολίμνη, Λύδια, Σπηλιάρα. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 4

5 O χώρος δεν βρίσκεται πλησίον βιομηχανικής περιοχής ή άλλων διάσπαρτων βιομηχανικών/βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Τα προτεινόμενα έργα τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία, θα λάβουν χώρα σε όμορο γήπεδο του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ. Σητείας και δεν πρόκειται να επηρεάσουν αρνητικά τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των γύρω περιοχών δεδομένης της μικρής κλίμακάς τους. Η κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων στην περιοχή γενικώς αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από απροσεξία ή ατύχημα. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται με την εφαρμογή κανόνων και μέτρων προστασίας όπως κανονισμοί ασφαλούς κυκλοφορίας, πινακίδες ενημέρωσης Πολιτιστική κληρονομιά Σε ότι αφορά το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, κατά την φάση κατασκευής των προτεινόμενων παρεμβάσεων προβλέπεται να τηρηθούν όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής μελέτης. Ειδικότερα, δεν αναμένεται να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές εργασίες μιας και ο σχεδιασμός των έργων και παρεμβάσεων θα γίνει με γνώμονα την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μελέτης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι περιοχές αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος δεν γειτνιάζουν με την υπό εξέταση θέση, με τον πλησιέστερο αρχαιολογικό χώρο να βρίσκεται σε ευθεία απόσταση περί τα 0,8km νότια του χώρου σε λοφώδες ύψωμα (Μόδι). Αντίστοιχα, λόγω της χρήσης γης της ευρύτερης περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται από γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, και της στενής χρήσης της περιοχής η οποία αφορά εργασίες υγειονομικής ταφής, δεν προβλέπεται καμία επιβάρυνση ή αρνητική επίπτωση από την λειτουργία του έργου που να θίγει πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες, μνημεία κλπ. 9.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Οι επιπτώσεις στη φάση κατασκευής του έργου στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον είναι αμελητέες αφού η διάρκεια κατασκευής του θα είναι μικρή. Η μόνη ελαφρά αρνητική επίπτωση έχει να κάνει με την αύξηση της κυκλοφορίας λόγω της κίνησης των φορτηγών μεταφοράς των απαιτούμενων υλικών. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις περιορίζονται στο τμήμα της διαδρομής των φορτηγών οχημάτων εντός κατοικημένων περιοχών, οι οποίες όμως αναμένονται πολύ περιορισμένες αφού ο μεγαλύτερος αριθμός οχημάτων, θα προσεγγίζει το χώρο χωρίς να διέρχεται καθόλου από κατοικημένη περιοχή. Σαν θετική επίπτωση μπορεί να καταγραφεί η μικρής κλίμακας ενίσχυση της ντόπιας αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών. Η λειτουργία των έργων δε θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου, γιατί δε δημιουργεί συνθήκες υποβάθμισης της περιοχής, ούτε παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση εργατικού πληθυσμού για τις ανάγκες λειτουργίας του. Ιδιαίτερα δε, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, λόγω του εργατικού δυναμικού που θα απαιτηθεί. Η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αναβαθμίζει αισθητά το περιβαλλοντικό προφίλ έχοντας πολλαπλά θετικά αποτελέσματα. Η σωστή δε λειτουργία της μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για μια σειρά δραστηριότητες με επίκεντρο σε θέματα περιβάλλοντος, που θα στοχεύουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των νέων. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να είναι εκδηλώσεις - συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση των Κεφάλαιο 9 / Σελ. 5

6 απορριμμάτων, πιλοτικές εφαρμογές κλπ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: Τέλος, το σύνολο του έργου θα συμβάλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για την μείωση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος που οδηγείται προς ταφή. 9.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η θέση όπου θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει το έργο, επηρεάζει ουσιαστικά μόνο την υφιστάμενη υποδομή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ Σητείας και την εξωτερική οδό πρόσβασης σε αυτόν. Λόγω του σχεδιασμού του έργου, το έργο της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ δεν επιβαρύνει τις υφιστάμενες υποδομές, δεδομένου και ότι ο ΧΥΤΑ σύντομα φτάνει στο πέρας της χωρητικότητάς του. Προκειμένου όμως η Μονάδα Επεξεργασίας και ο ΧΥΤΥ να λειτουργήσουν σωστά και με ασφάλεια, απαιτούνται βελτιώσεις σε κάποιες από τις υποδομές, οι οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 και αφορούν: Την αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ώστε η εκροή των επεξεργασμένων να είναι σύμφωνη με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας Την κατασκευή και λειτουργία έργων διαχείρισης του παραγόμενου βιοαερίου Τα έργα διαμόρφωσης του αναγλύφου και αποκατάστασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Τα έργα βελτίωσης της εσωτερικής οδοποιίας Τα έργα επιδιόρθωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος της εξωτερικής οδού πρόσβασης 9.9 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 8.9, οι βασικές πιέσεις του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που σχετίζονται με το παρόν έργο αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων και των λυμάτων. Στην περιοχή του Δήμου Σητείας, περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα σήμερα δεν υφίσταται δεδομένης της λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σητείας και της μεταφορά των παραγόμενων απορριμμάτων του Δήμου Ιεράπετρας στο ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου. Από την άλλη, η πολυετής λειτουργία του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση «Πλατιά Όψη» του Δήμου Ιεράπετρας έχει επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Με τα έργα όμως αποκατάστασης που έχουν ξεκινήσει, θα προστατευθεί η περιοχή από τη ρύπανση το περιβάλλον. Το μελετώμενο έργο θα ενισχύσει τις προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων που γίνονται στην περιοχή, μέσω: Της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ με αποτέλεσμα τον περιορισμό και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή τους και τη μέχρι σήμερα διαχείρισή τους Της ανάκτησης υλικών επιτυγχάνοντας διατήρηση των φυσικών πόρων (κυρίως ορυκτών καυσίμων) Κεφάλαιο 9 / Σελ. 6

7 Της λύσης του αδιεξόδου από την υγειονομική ταφή, ειδικότερα μετά την οριστική παύση λειτουργίας του χώρου ταφής απορριμμάτων Ιεράπετρας, οπότε οι πρόσθετες ποσότητες απορριμμάτων θα έχουν συνέπεια τη μείωση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ. Το πέρασμα από την ταφή στην επεξεργασία οδηγεί σε περιορισμό των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά. Η πρότερη κατάσταση θα αντικατασταθεί πλέον από υγειονομική ταφή υπολειμμάτων (και όχι ανεπεξέργαστων απορριμμάτων) τα οποία έχουν εξ ορισμού μικρότερο δυναμικό περιβαλλοντικής επιβάρυνσης Της βελτίωσης του οδικού δικτύου που θα οδηγεί στη μονάδα και το ΧΥΤΥ. Μέχρι σήμερα η κίνηση των οχημάτων από και προς το ΧΥΤΑ Σητείας γίνεται στο τελευταίο τμήμα της σε οδικό δίκτυο που έχει υποστεί σημαντικές βλάβες, έχοντας ως συνέπεια την παραγωγή σκόνης και σημαντικού θορύβου. Στο πλαίσιο του υπό εξέταση έργου το οδικό αυτό δίκτυο θα βελτιωθεί επομένως οι προαναφερθείσες περιβαλλοντικές πιέσεις θα μειωθούν σημαντικά ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Φάση Κατασκευής Τα αέρια απόβλητα της φάσης κατασκευής, συνίστανται στα κάτωθι: Καυσαέρια οχημάτων και μηχανημάτων κατασκευής του έργου Τα αέρια τα οποία εκλύονται, είναι τα καυσαέρια, τα οποία οφείλονται στα χρησιμοποιούμενα οχήματα και μηχανήματα για την κατασκευή του έργου και για τη μεταφορά υλικών. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι ντιζελοκίνητα και η σύσταση των παραγόμενων καυσαερίων τους είναι γνωστή. Τα κύρια συστατικά τους είναι μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (ΝΟx), πτητικοί υδρογονάνθρακες, αιθάλη (κάπνα). Όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων και των μηχανημάτων του εργοταξίου, δεδομένου ότι δε θα λειτουργούν όλα μαζί ταυτόχρονα κατά την κατασκευαστική περίοδο, του πεπερασμένου χρόνου λειτουργίας του εργοταξίου και του γεγονότος ότι θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, η επίδρασή τους στην ποιότητα της ατμόσφαιρας εκτιμάται αμελητέα. Έτσι δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις από τα καυσαέρια, πέραν της απαιτούμενης τακτικής συντήρησης και ελέγχου των οχημάτων και μηχανημάτων. Αυτή, η οποία ούτως ή άλλως επιβάλλεται, εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες καύσης του καυσίμου άρα και μικρότερη ποσότητα καυσαερίων. Όσον αφορά στις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα απ' τα εκτελούμενα δρομολόγια φορτηγών, με βάση τον μικρό αριθμό δρομολογίων, δεν αναμένεται καμία ουσιαστικά αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων ρυπαντών. Εκπομπή σκόνης Σκόνη κατά τη φάση κατασκευής θα εκλύεται από τις κάτωθι αιτίες: Σκόνη κατά την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Σκόνη κατά τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών Σκόνη κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών Κεφάλαιο 9 / Σελ. 7

8 Από τις παραπάνω πηγές, οι σημαντικότερες στην πράξη είναι οι εκπομπές σκόνης από το χώρο του εργοταξίου κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. Το πρόβλημα της δημιουργίας σκόνης είναι αναπόφευκτο σε τέτοιου είδους εργασίες. Οι εκπομπές σκόνης από τις εργασίες κατασκευής και τα διάφορα μηχανήματα (φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές, κλπ) που χρησιμοποιούνται κατά τη φάση κατασκευής και η επίδραση τους στο περιβάλλον εξαρτώνται άμεσα με το σημείο (τόπο) των εργασιών, τον τύπο και το μέγεθος της κατασκευής καθώς και τη διάρκεια της φάσης. Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις επίσης ποικίλουν ανάλογα με τις τεχνικές κατασκευής που εφαρμόζονται και τις τεχνικές διαχείρισης ρύπανσης που υιοθετούνται. Θεωρείται, ωστόσο, ότι θα έχει τοπικό χαρακτήρα (εντός του εργοταξίου και των γειτνιαζόντων οικοπέδων), περιορισμένη διάρκεια και δεν αναμένεται να προκαλέσει ουσιαστική όχληση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής ή να επηρεάσει τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής. Στην παρούσα φάση μελέτης του έργου, δεν είναι δυνατή η ακριβής αποτίμηση του μεγέθους και της διάρκειας των χωματουργικών εργασιών και των εργασιών κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα υπάρξει κάποια επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με σκόνη κατά την κατασκευή του έργου, η οποία όμως στα όρια των κατοικημένων περιοχών θα είναι μικρή, μικρής διάρκειας και θα είναι δυνατόν να είναι αναστρέψιμη μετά από λήψη κατάλληλων μέτρων. Ο έλεγχος των εκπομπών σκόνης γίνεται με απλές μεθόδους διαχείρισης και το επίπεδο όχλησης εξαρτάται σημαντικά από τα μέτρα ελέγχου στην πηγή. Κατά κύριο λόγο προτείνεται η διαβροχή των μη ασφαλτοστρωμένων επιφανειών για την μείωση της σκόνης από τα διερχόμενα μηχανήματα καθώς και η κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς αδρανών ή προϊόντων εκσκαφής, έτσι ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή μείωση εκπομπής σκόνης. Οι τρόποι μείωσης που προτείνονται στο επόμενο κεφάλαιο, έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν μείωση σκόνης τουλάχιστον κατά 50% Φάση Λειτουργίας Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα μπορεί να προέρχονται: από τη λειτουργία αυτή καθ αυτή τέτοιων εγκαταστάσεων, και από την κίνηση από και προς την εγκατάσταση των οχημάτων που θα εξυπηρετούνται από αυτή Οσμές Οι οσμές αποτελούν την πιο συνηθισμένη αιτία πρόκλησης δημόσιων διαμαρτυριών σχετικά με τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Παρά το γεγονός ότι η ρύπανση της ατμόσφαιρας λόγω οσμών είναι γενικά τοπικής εμβέλειας και έχει συνέπειες στους πλησιέστερους προς την εγκατάσταση δέκτες, κάτω από συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες οι οσμές μπορούν να διανύσουν μακρινές αποστάσεις της τάξης χιλιομέτρων. Η αντίληψη των οσμών ως όχληση, εξαρτάται από ένα αριθμό παραγόντων, όπως για παράδειγμα τη συχνότητα των οχλήσεων από διασπορά οσμής, τη φύση και τις διαφορές στην ευαισθησία καθώς επίσης και τις αντιδράσεις μεταξύ των ατόμων. Οσμές μέτριας κλίμακας που εκλύονται ασυνεχώς, μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη διαμαρτυρία από οσμές μικρότερης κλίμακας που εκλύονται συνεχώς. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 8

9 Για τη μέτρηση των οσμών χρησιμοποιούνται μέθοδοι ποσοτικές και ποιοτικές. Μεταξύ των ποσοτικών εντάσσονται και οι οργανοληπτικές, κατά τις οποίες μια ομάδα ανθρώπων εκτίθενται σε δείγματα οσμών τα οποία έχουν αραιωθεί με όγκους καθαρού αέρα χωρίς οσμές και καταγράφεται ο αριθμός των απαιτούμενων όγκων αραιώσεων για την επίτευξη της ελάχιστης αραίωσης της οσμής στην ελάχιστη ανιχνεύσιμη από τον άνθρωπο συγκέντρωση ή συγκέντρωση κατωφλίου οσμής (Σ.Κ.Ο. ή odor threshold). Η πιο διαδεδομένη οργανοληπτική τεχνική εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό ορίων της ASTM (D μέθοδος). Η συγκέντρωση κατωφλίου οσμής προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των αραιώσεων που απαιτείται για να μην υπάρχει θετική αντίδραση στα 50% από τα άτομα που υποβάλλονται στην οσμή. Για παράδειγμα, αν εννέα όγκοι δείγματος οσμής προκαλούν θετική αντίδραση στη μισή ομάδα που εκτίθενται σε αυτή, η συγκέντρωση οσμής αναφέρεται ως 10 αραιώσεις της Σ.Κ.Ο. (Κιζήλου κ.α., 1995). Πρόκειται δηλαδή για ψευτοσυγκέντρωση και το παραπάνω δείγμα λαμβάνεται ότι έχει συγκέντρωση 10 μονάδες οσμής (Μ.Ο.). Η ένταση οσμής (odor strength) που ορίζεται ως διάλυση σε σχέση με το κατώφλι (dilution to threshold, Pope R., 96) προσδιορίζεται, ομοίως, σύμφωνα με τον αριθμό των αραιώσεων που απαιτούνται πριν από την παύση κάθε ανίχνευσης της οσμής. Η Μονάδα Οσμής (Odor Unit) ορίζεται ως 1,0m 3 αέρα στο κατώφλι οσμής. Η συγκέντρωση οσμής είναι ο αριθμός των m 3 που καταλαμβάνει το αραιωμένο δείγμα που προέρχεται από 1,0m 3 αρχικού δείγματος, ώστε να επιτευχθεί το κατώφλι οσμής. Η συγκέντρωση οσμής εκφράζεται σε Μ.Ο./m 3. Σημειώνεται τέλος, ότι η συγκέντρωση οσμής πάνω από την οποία η οσμή αναγνωρίζεται εύκολα από τους περισσότερους ανθρώπους και δημιουργεί όχληση και έκφραση παραπόνων, είναι πενταπλάσια από τη συγκέντρωση κατωφλίου οσμής. Η συγκέντρωση αυτή (5 Μ.Ο./m 3 ) λαμβάνεται συνήθως και ως οριακό επίπεδο όχλησης. Οσμές κατά την λειτουργία της ΜΕΑ μπορούν να προκύψουν στο στάδιο υποδοχής των απορριμμάτων προς επεξεργασία, στο στάδιο της μηχανικής διαλογής, στο τμήμα κομποστοποίησης και στο τμήμα ωρίμανσης του κόμποστ. Εκπομπές οσμών στο Χώρο Υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής Ο χώρος υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής θα είναι κλειστό αποσμούμενο κτήριο. Οι ακριβείς διαστάσεις των χώρων υποδοχής των απορριμμάτων και μηχανικής διαλογής δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστές. Ωστόσο, για τις ανάγκες των υπολογισμών της παρούσας μελέτης και μετά από σχετικές εκτιμήσεις, ο χώρος υποδοχής θα είναι της τάξης των 600 m 2, ενώ ο χώρος Μηχανικής Διαλογής υπολογίζεται ότι θα καταλαμβάνει επιφάνεια ~1.800m 2, η οποία λαμβάνεται στο σύνολό της ως επιφάνεια εκπομπής οσμών για το συγκεκριμένο χώρο (χειρότερο σενάριο). Ο ειδικός συντελεστής εκπομπής οσμών, σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές, κυμαίνεται από Μ.Ο./m 2 /h. Παίρνοντας τη δυσμενέστερη περίπτωση, δηλαδή ρυθμό εκπομπής οσμών 600Μ.Ο./m 2 /h, η ωριαία παραγωγή οσμών από τους χώρους υποδοχής και μηχανικής διαλογής υπολογίζεται σε ( ) x 600 = Μ.Ο./h ή 400 Μ.Ο./s. Θεωρώντας ότι το κτίριο θα καταλαμβάνει όγκο [2.400 m 2 x 10m] = m 3 και ότι θα έχουμε τέσσερις ανανεώσεις αέρα την ώρα από τον εξαερισμό, τότε η παροχή εξαερισμού στο κτίριο θα είναι m 3 x 4 = m 3 /h ή 26,7 m 3 /s. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 9

10 O χώρος θα περιλαμβάνει φίλτρα απόσμησης. Απαιτούμενη απόδοση του βιοφίλτρου που θα χρησιμοποιηθεί είναι 98%. Συνεπώς : Πριν το φίλτρο: Μ.Ο./h / m 3 /h = 15,0 Μ.Ο./m 3 Μετά το φίλτρο: (1-0,98) x 15,0 M.O./m 3 = 0,3 Μ.Ο./m 3 < 1 MO/ m 3 Εκπομπές οσμών στη Μονάδα Κομποστοποίησης και Ωρίμανσης Η δημιουργία δύσοσμων ουσιών και η μετέπειτα απελευθέρωση τους από το κόμποστ μπορούν να κατανεμηθούν σε πέντε στάδια αποσύνθεσης, τα οποία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 9-1: Αποσύνθεση και θερμοκρασιακά εξαρτώμενες φάσεις που σχετίζονται με στο σχηματισμό Φάση κομποστοποίησης και εύρος τιμών θερμοκρασίας Μεσόφιλες αρχικό στάδιο (15-45 C) Αρχική αυτοθερμαινόμενη φάση (45-65 C) Θερμοφυλική φάση (> 65 C, εν μέρει> 70 C) Φάση ψύξης (65-45 C) Χαρακτηριστικές οσμικές ενεργές ενώσεις Λιπαρά οξέα, αλδεΰδες, αλκοόλες, εστέρες λιπαρών οξέων, κετόνες, τερπένια, σουλφίδια Βλέπε αρχική φάση Κετόνες, θείο-οργανικά ενώσεις, τερπένια, πυραζίνη, πυριδίνη, HDMF, αμμώνιο Σουλφίδια, αμμωνία, τερπένια εκπομπών οσμών 1 Κύρια αντίληψη των οσμών Φρουτώδηςαλκοολούχα, τυρί, ιδρώτας Βλέπε αρχική φάση Γλυκιά, μύκητες, υψηλή θερμοκρασιακά μυρωδιά σήψης, δυσάρεστη μυρωδιά μουχλιασμένων μουχλιασμένη - πικάντικη, αμμωνία Μονάδα μέτρησης οσμών [OU m -3 ] Τιμές αιχμής t> Ωρίμανση (<45 C) Χουμικές ουσίες Μύκητες < 500 Διάρκεια φάσης Μερικών ημερών με μέγιστο μιας εβδομάδας Μερικών ημερών με μέγιστο μιας εβδομάδας Μερικές μέρες με μερικές εβδομάδες Τιμή ph 4 έως 6 4 έως 6 6 έως > > 12 weeks > 8 Μερικές εβδομάδες > 7 Η παραγωγή οσμών από μία εγκατάσταση κομποστοποίησης είναι αναπόφευκτη λόγω της ίδιας της φύσης της διεργασίας. Παρόλα αυτά, η διασπορά των οσμών και η αρνητική τους επίπτωση (όχληση) σε εργαζόμενους στο χώρο και κοντινούς οικισμούς μπορούν να περιοριστούν όταν η διεργασία γίνεται ελεγχόμενα, λαμβάνοντας μέτρα όχι μόνο επεξεργασίας των οσμηρών αερίων μετά την παραγωγή τους, αλλά και λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα. Συνολική αναφορά επ αυτών θα γίνει στο κεφάλαιο The State of the Art of Composting A guide to good practice, October 2009, Austrian Ministry for Agriculture and Forestry, Environment and Water Management. Authors: DI Florian Amlinger, DI Stefan Peyr, Kompost - Entwicklung & Beratung Urs Hildebrandt, Beratung für Boden und Kompost Dr.-Ing. Joachim Müsken, Dr. Müsken + Partner, Dr.-Ing. Carsten Cuhls, Dr.habil. Joachim Clemens, gewitra Ingenieurgesellschaft für Wissenstransfer mbh Κεφάλαιο 9 / Σελ. 10

11 Σκόνη ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: Κατά τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας, οι κύριες πηγές δημιουργίας σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων είναι οι εξής: κατά την εκφόρτωση των απορριμμάτων στο χώρο υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων κατά τη τροφοδοσία των απορριμμάτων από το ένα στάδιο διαχωρισμού στο άλλο, τοπικά σημεία στα οποία μεγιστοποιείται η επιφάνεια των υπό επεξεργασία αποβλήτων (κόσκινα, τεμαχιστές, βαλιστικοί διαχωριστές, αεροδιαχωριστές, πτώσεις από ταινία σε ταινία κ.λ.π.), δηλαδή εντός του χώρου της Μηχανικής Διαλογής, κατά την τροφοδοσία και την εκκένωση των σωρών της κομποστοποίησης και της ωρίμανσης Ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις υποδοχής προβλέπεται να είναι κλειστές και εφοδιασμένες με συστήματα επεξεργασίας, εξαερισμού και φίλτρα, ώστε η εκπεμπόμενη σκόνη και τα σωματίδια, δεν θα έχουν τη δυνατότητα διασποράς στην ευρύτερη περιοχή και συνεπώς δε θα προκαλούν όχληση. Στο χώρο Μηχανικής Διαλογής η αφαίρεση της σκόνης θα γίνεται τοπικά στα σημεία όπου εκλύεται με σύστημα αποκονίωσης. Σε κανένα στάδιο λειτουργίας της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής δεν αναμένεται να υπάρχουν εκπομπές σκόνης εκτός του κτιρίου. Παράλληλα, σκόνη και αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να δημιουργηθούν από τις μεταφορές και από την κίνηση των οχημάτων σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς. Για την αποφυγή δημιουργίας τους, όλες οι οδοί πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου πρέπει να είναι ασφαλτοστρωμένες, και οι σχετικές μεταφορές να γίνονται με οχήματα καλυμμένα. Δεδομένου του γεγονότος ότι η ΜΕΑ θα σχεδιαστεί με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές και θα λάβει υπόψη της τα προτεινόμενα όρια και τεχνικές στο πλαίσιο των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, οι εκπομπές σκόνης κατά τις διεργασίες επεξεργασίας των απορριμμάτων δεν αναμένεται να προκαλέσουν οχλήσεις. Τα μέτρα αντιμετώπισης θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο κεφάλαιο 10. Συνεπώς δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπομπές των προαναφερθέντων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία. Επίσης, κατά την καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΥ αναμένεται η δημιουργία σκόνης, η οποία έχει κυρίως να κάνει με τη διαδικασία επικάλυψης των απορριμμάτων με κατάλληλο γαιώδες υλικό (χώμα ή Κομπόστ Τύπου Α), φαινόμενο που μπορεί να επιταθεί περιστασιακά, ανάλογα με τους επικρατούντες ανέμους στην περιοχή. Επιπλέον, πρόβλημα δημιουργίας σκόνης εμφανίζεται κατά την κίνηση των απορριμματοφόρων σε τυχόν χωμάτινους δρόμους εντός των εγκαταστάσεων, όπως επίσης και κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών ή κατά τη μεταφορά γαιωδών υλικών. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται εντονότερο κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Η εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας σκόνης, δεν είναι δυνατή, αλλά εκτιμάται περιορισμένη και λόγω της απομακρυσμένης περιοχής του έργου από αξιόλογες χρήσεις και κατοικημένες περιοχές, οι επιπτώσεις από την παραγόμενη σκόνη κατά την λειτουργία του ΧΥΤΥ είναι αμελητέες. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 11

12 Καυσαέρια ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: Οι εκπομπές καυσαερίων από την κίνηση των απορριμματοφόρων για την τροφοδοσία της εγκατάστασης, τις μεταφορές των υπολειμμάτων προς τελική διάθεση στον παρακείμενο χώρο υγειονομικής ταφής αλλά και από την μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων, δεδομένου ότι είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σωστά συντηρημένα δεν αναμένονται σημαντικές Παραγόμενα αέρια αποδόμησης απορριμμάτων (βιοαέριο) Οι σοβαρότερες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από το χώρο ταφής μπορεί να προκύψουν λόγω διαφυγής βιοαερίου από τη λεκάνη απόθεσης των υπολειμμάτων. Αντίστοιχη διαφυγή μπορεί να παρατηρηθεί και από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Για να εκτιμηθεί η επίπτωση του βιοαερίου στην ατμόσφαιρα, απαιτείται πρώτα μια σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά των κυριότερων ρύπων που περιέχονται στο βιοαέριο. - Το όριο οκτάωρης έκθεσης του ανθρώπου στο μεθάνιο, σε κλειστό χώρο, καθορίζεται από την Occupational Safety and Health Administration (OSHA) και είναι 50 ppm ή 0,335 gr/m3. Δεν υπάρχουν νομοθετημένα όρια για τις συγκεντρώσεις του μεθανίου στην ατμόσφαιρα. - Το διοξείδιο του άνθρακα βρίσκεται άφθονο στην ατμόσφαιρα και η δημιουργία και κατανάλωσή του, μέσω των φυσικών κύκλων, οδηγεί σε ισορροπία τη συγκέντρωσή του. Η ισορροπία αυτή διαταράσσεται σοβαρά όμως από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. - Όσον αφορά το υδρόθειο, ο OSHA έχει καθορίσει ως όριο οκτάωρης έκθεσης του ανθρώπου τα 20 ppm ή τα 0,03 gr/m 3. Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια που να αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά σε συγκεντρώσεις άνω των 6 ppb το υδρόθειο γίνεται αντιληπτό ως δυσάρεστη οσμή. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) προτείνει το όριο των 7 mg/m3 για μέση έκθεση 30 λεπτών και το όριο των 0,15 mg/m 3 για έκθεση 24 ωρών. - Οι οργανικές θειόλες (μερκαπτάνες) που περιέχονται στο βιοαέριο, έχουν ως άνω όριο οκτάωρης έκθεσης τα 10 ppm (OSHA). Η δυσάρεστη οσμή των μερκαπτανών γίνεται αισθητή σε συγκεντρώσεις της τάξης των 2 ppb και πάνω. Τέλος, οι διάφορες ιχνοενώσεις που περιέχονται στο βιοαέριο σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, έχουν τα ακόλουθα όρια: - Διχλωρομεθάνιο: 3 mg/m3, για συνεχή έκθεση (WHO) - Διχλωροαιθάνιο: 0,7 mg/m3 για συνεχή έκθεση (WHO) - Τριχλωροαιθυλένιο: 1 mg/m3, για 24ωρη έκθεση (WHO) - Τετραχλωροαιθυλένιο: 5 mg/m3, για 24ωρη έκθεση (WHO) Πέρα από την ποιότητα της ατμόσφαιρας, από την παραγωγή βιοαερίου δημιουργούνται διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως: Εκρήξεις ή πυρκαγιές, οφειλόμενες στη συλλογή αερίων, σε περιορισμένους χώρους, όπως κτίρια, υπόνομοι, φρέατα (το μεθάνιο είναι εκρηκτικό σε ατμοσφαιρική συγκέντρωση 5-15% κατ όγκο). Ιδιαίτερος κίνδυνος είναι η πυρκαγιές βάθους. Οι πυρκαγιές βάθους ξεκινάνε από το πρανές. Αυτό το είδος της πυρκαγιάς είναι δύσκολο να συγκρατηθεί κυρίως στους μεγάλους χώρους διάθεσης. Αυτό συμβαίνει λόγω των αερίων της ζύμωσης που συντηρούν την πυρκαγιά μέσα στη μάζα. Στο είδος αυτό Κεφάλαιο 9 / Σελ. 12

13 της πυρκαγιάς υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι π.χ εάν το στρώμα των απορριμμάτων είναι καλυμμένο με άργιλο, καθώς καίγονται μέσα τα απορρίμματα, δημιουργείται ένα κενό με από πάνω την κρούστα της αργίλου. Εάν περάσουν μηχανήματα από πάνω, μπορεί να σπάσει η κρούστα και να βγει έξω η φωτιά, με απρόβλεπτες συνέπειες και κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων στον χώρο. Να σημειωθεί ακόμα ότι εάν έχει γίνει ανάφλεξη μεθανίου λόγω του ότι είναι άχρωμο, δεν γίνεται αντιληπτό και αρκεί μόνο η εισπνοή ατόμου που θα πλησιάσει επικίνδυνα, για να προκληθεί ατύχημα. Έξοδος του αερίου από ρωγμές στην επιφάνεια με κίνδυνο να ανάψει και να προκαλέσει πυρκαγιά στα απορρίμματα. Επιζήμια αποτελέσματα στις καλλιέργειες ή τη βλάστηση που καλύπτει το χώρο διάθεσης και τη γειτονική περιοχή. Αν και το μεθάνιο δεν είναι τοξικό για τα φυτά, η δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων μεθανίου, απομακρύνει το οξυγόνο από τη ζώνη των ριζών της βλάστησης και ξηραίνει τα φυτά, διότι εμποδίζει την αναπνοή του εδάφους. Επιπλέον, λόγω της υγροσκοπικότητάς του, ξηραίνει το έδαφος και τις ρίζες των φυτών. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει από μεγάλες ποσότητες CO2, το οποίο είναι τοξικό για τις ρίζες των φυτών. Επιβλαβή είναι επίσης και τα αποτελέσματα των H2S και CO (δηλητηριώδες για τις ρίζες των φυτών σε συγκέντρωση 10%). Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία από τις εκπομπές αερίων. Τα εκπεμπόμενα αέρια διαλύονται εξερχόμενα του χώρου, 1000 φορές και άνω μέσα στον αέρα. Επίσης διαλύονται και οι περιεχόμενες οργανικές ενώσεις, σε όρια αρκετά κάτω από τα επιτρεπόμενα. Προβλήματα ενοχλήσεων, κυρίως από οσμές,. οι οποίες μπορεί να γίνουν φοβερά ενοχλητικές, όταν η απαιτούμενη αραίωση δεν επιτυγχάνεται λόγω των καιρικών συνθηκών. Επιπροσθέτως το πρόβλημα των οσμών, είναι χειρότερο τους ψυχρούς και υγρούς μήνες του χειμώνα, από ότι το καλοκαίρι, διότι πιστεύεται ότι το χειμώνα γίνεται λιγότερη βιοχημική οξείδωση. Το βιοαέριο περιέχει συχνά ίχνη θειούχων (υδρόθειο, πολυθειούχα), οξέα, αλδεϋδες, που προκαλούν δυσάρεστες οσμές. Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις από το βιοαέριο αναμένονται αμελητέες στην περίπτωση του μελετώμενου έργου διότι: - Τα διατιθέμενα υπολείμματα έχουν χαμηλό ποσοστό βιοαποδομήσιμων ενώσεων και κατ επέκταση μειωμένο δυναμικό παραγωγής βιοαερίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει μειωμένες ποσότητες, αλλά και περιορισμένη περιεκτικότητα σε μεθάνιο (αν και στους υπολογισμούς που έγιναν κατά τη διαστασιολόγηση των συστημάτων συλλογής λήφθηκε σύσταση 50% κ.ο, υπέρ ασφαλείας) - Λαμβάνονται όλα τα μέτρα, διαστασιολογημένα υπέρ ασφαλείας όπως φαίνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της τεχνικής περιγραφής (κεφ. 6, κεφ. 10) για τη συλλογή του βιοαερίου, τόσο από το ΧΥΤΥ όσο και από τον υφιστάμενο XYTA, το οποίο οδηγείται σε πυρσό καύσης - Λαμβάνονται όλα τα μέτρα παρακολούθησης και όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή μετανάστευσης και την ασφάλεια των εργαζομένων (βλ. κεφ.10) στο σύνολο του έργου Βιοαεροζόλς Τα βιοαεροζόλς είναι αεροζόλ (μικροσκοπικά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα) των μικροοργανισμών ή/και άλλων βιολογικών σωματιδίων. Μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: βακτήρια, ενδοτοξίνες (που συνθέτουν το εξωτερικό του κυτταρικού τοιχώματος ορισμένων βακτηρίων, που Κεφάλαιο 9 / Σελ. 13

14 ονομάζονται λιποπολυσακχαρίτες), ένζυμα και άλλες πρωτεΐνες, μύκητες (κύτταρα και τα σπόρια τους), γλυκανών, μυκοτοξίνες και ιούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της μικροβιακής κοινότητας κατά την αποδόμηση της οργανικής μάζας είναι απαραίτητη για την πορεία της διεργασίας της κομποστοποίησης. Επομένως, ο στόχος είναι να μειωθεί η δημιουργία των αεροζόλς που μπορεί κυρίως να επιφέρει επιπτώσεις στους εργαζόμενους στο χώρο και όχι να μειωθεί αυτή καθαυτή η ανάπτυξη της μικροβιακής κοινότητας στους σωρούς της κομποστοποίησης. Η δημιουργία των βιοαεροζόλς είναι αναπόφευκτη σε τέτοιες εγκαταστάσεις, όμως η επίδρασή τους μπορεί να εξαλειφθεί με απλά μέτρα τα οποία θα αναλυθούν στο κεφάλαιο 10. Να σημειωθεί ότι: Η εκτίμηση των κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία είναι εγγενώς προβληματική, λόγω της έλλειψης σχέσεων δόσης-απόκρισης. Έτσι, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή «αποδεκτά» όρια μέγιστης έκθεσης ούτε όρια για την ασφάλεια των εργαζομένων Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν καταδείξει ότι μια απόσταση m από κατοικημένες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη και το ανάγλυφο και την κατεύθυνση των επικρατούντων ανέμων, αρκεί από μόνη της ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Η ΑΠΟ ΔΟΝΗΣΕΙΣ Φάση Κατασκευής Η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με τη φάση κατασκευής των έργων. Η επιβάρυνση αυτή θα προκληθεί κυρίως από τη λειτουργία των εργοταξίων και την κίνηση των βαρέων οχημάτων. Το επίπεδο και το είδος του θορύβου κατασκευής μεταβάλλονται ανάλογα από τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα, το είδος και τον αριθμό των εργοταξιακών μηχανημάτων που λειτουργούν σε δεδομένη χρονική στιγμή, την περίοδο και συχνότητα λειτουργίας του εργοταξίου και τα διαφορετικά σημεία ανάπτυξης των έργων. Οι κατασκευαστικές εργασίες που προκαλούν την εκπομπή θορύβου είναι οι ακόλουθες: Εγκατάσταση εργοταξίου Μετεγκατάσταση εργοταξίου λόγω προόδου των εργασιών Χωματουργικές εργασίες Οικοδομικές εργασίες, όπως τοποθέτηση και αφαίρεση ξυλοτύπων, ανέγερση δομικών στοιχείων κλπ. Τοποθέτηση χαλύβδινων οπλισμών Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος Κίνηση των βαρέων οχημάτων, όπως μπετονιέρες, οχήματα μεταφοράς υλικών, ανατρεπόμενα οχήματα, βυτιοφόρα κλπ Άντληση υδάτων (εφόσον απαιτηθεί) Κεφάλαιο 9 / Σελ. 14

15 Απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή/βελτίωση των οδών πρόσβασης Εργασίες συντήρησης εργοταξιακών μηχανημάτων Παραγωγή σκυροδέματος και ασφάλτου Εργασίες κατασκευής έργων μεταφοράς και διανομής νερού. Τα μηχανήματα που συνήθως συμμετέχουν στην κατασκευή τέτοιου είδους έργων, καθώς επίσης και οι τυπικές στάθμες θορύβου που παράγονται από αυτά δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 9-2: Εργοταξιακά μηχανήματα και τυπικές στάθμες παραγόμενου θορύβου Τύπος μηχανήματος Τυπικός Παραγόμενος Θόρυβος ανά Απόσταση 5m 10m 25m 50m 100m 250m 500m 1000m 2000m 3000m Aεροσυμπιεστής Συμπιεστής Αναμικτήρας σκυροδέματος (Μπετονιέρα) Δονητής σκυροδέματος Μεταφορική ταινία Θραυστήρας Γερανός Προωθητής Φορτωτής Μηχανικός εκσκαφέας Γεωτρύπανο Αντλία Πνευματικός θραυστήρας Τρυπάνι Οδοστρωτήρας Φορτηγά Ένα άλλο χαρακτηριστικό του θορύβου κατά τη κατασκευή τέτοιων έργων είναι η διακύμανση του στο χρόνο. Τα εργοτάξια λειτουργούν συνήθως από τις 7 π.μ. έως τις 3 μ.μ. επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα τις απογευματινές, βραδινές και νυχτερινές ώρες. Εάν δεν υπάρχει ανάγκη επίσπευσης των εργασιών, τα Σαββατοκύριακα δεν εκτελούνται εργασίες στο εργοτάξιο. Γενικά, ο θόρυβος από τις εργασίες κυμαίνεται ανάλογα με τη φάση, στην οποία βρίσκεται το έργο, και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν. Το γενικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ. 1180/293Α/1981. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου σύμφωνα με το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 9-3: Θεσμοθετημένα όρια θορύβου ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ MAX ΟΡΙΟ ΣΕ db(a) Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 Περιοχές που επικρατεί η βιομηχανική χρήση 65 Περιοχές με βιομηχανική και αστική χρήση 55 Περιοχές αστικές 50 Κεφάλαιο 9 / Σελ. 15

16 Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου των εκσκαφέων - φορτωτών, των προωθητών γαιών και άλλων χωματουργικών μηχανημάτων, καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 765/ΦΕΚ 81/ και για συνθήκες λειτουργίας σε στάση, είναι σύμφωνα με τον Πίνακα: Πίνακας 9-4: Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος από μηχανήματα εκσκαφής και άλλα χωματουργικά μηχανήματα ΚΑΘΑΡΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ IΣΧΥΣ (KW) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (db(a>) < > 70 και < 160 > 160 και < 350 Για εκσκαφείς - φορτωτές 112 Για άλλα χωματουργικά μηχανήματα > Τέλος, σε ότι αφορά στον μηχανολογικό θόρυβο από κινητές πηγές εκπομπής έχει εναρμονισθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β/ ) η Οδηγία 2000/14/ΕΚ, με την οποία ορίζονται οι επιτρεπόμενες εκπομπές θορύβου σε 57 κατηγορίες μηχανημάτων εργοταξίου. Τα δε μηχανήματα αυτά για να επιτραπεί να λειτουργήσουν πρέπει να είναι «πιστοποιημένα» κατά την αδειοδότησή τους. Η λειτουργία των μηχανημάτων καθώς και η μικρή αύξηση της κυκλοφορίας που θα προκληθεί κατά την κατασκευή του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ελαχίστων επιπρόσθετων θορύβων, χωρίς πάντως η διαφορά στα επίπεδα θορύβου να είναι αισθητή λαμβάνοντας υπόψη και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις παρακείμενες εγκαταστάσεις (ΧΥΤΑ Σητείας). Ο θόρυβος θα είναι περισσότερο αισθητός στην περιοχή του εργοταξίου. Επομένως, δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική επιβάρυνση στα επίπεδα θορύβου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η όποια επιβάρυνση θα είναι παροδική και θα εκλείψει μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών Φάση Λειτουργίας Ο θόρυβος αποτελεί μία υπαρκτή όχληση από τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων λόγω της κίνησης των οχημάτων και της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας επεξεργασίας. Το γενικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ. 1180/293 Α/1981. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ., παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Χαρακτήρας Περιοχής Ανώτατο όριο σε db(a) Nομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 Περιοχές όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο 65 Περιοχές με βιομηχανικό και αστικό στοιχείο 55 Περιοχές αστικές 50 Οι επιπτώσεις από τον θόρυβο εξαρτώνται από έναν αριθμό παραμέτρων που σχετίζονται με την λειτουργία του Κεφάλαιο 9 / Σελ. 16

17 και την θέση του. Σε ότι αφορά στην λειτουργία της εγκατάστασης παράγοντες που επηρεάζουν είναι: το μέγεθος της εγκατάστασης, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, ο διακοπτόμενος θόρυβος σε αντίθεση με τις πηγές συνεχούς θορύβου, η ποσότητα των απορριμμάτων που εισέρχεται η οποία συνεπάγεται τις μετακινήσεις βαρέων οχημάτων, οι ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης, το ύψος πάνω από την επιφάνεια του εδάφους στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Σε ότι αφορά την θέση του έργου παράγοντες που επηρεάζουν είναι: η απόσταση της εγκατάστασης από ευαίσθητους αποδέκτες, η υπάρχουσα στάθμη θορύβου στην περιοχή, τα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα και κυρίως η κατεύθυνση των ανέμων. Τα επίπεδα θορύβου από την προτεινόμενη δραστηριότητα αναμένεται να είναι χαμηλά. Οι πιθανές πηγές θορύβου αναφέρονται στην παρουσία βαρέων μηχανημάτων με υψηλές στάθμες θορύβου (κίνηση των απορριμματοφόρων από και προς την εγκατάσταση, κίνηση οχημάτων για τη μεταφορά και διάστρωση των υπολειμμάτων στο ΧΥΤΥ) και τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας. Η κίνηση των βαρέων οχημάτων (απορριμματοφόρων και των φορτηγών) προκαλεί αντικειμενικά κάποιο θόρυβο. Αυτή τη στιγμή κινούνται στο χώρο τα απορριμματοφόρα που μεταφέρουν απορρίμματα από το Δήμο Σητείας. Επιπρόσθετα όμως, στο χώρο θα εισέρχονται με την έναρξη λειτουργίας της μονάδας και απορριμματοφόρα του Δήμου Ιεράπετρας, ενώ από το χώρο θα φεύγουν οχήματα μεταφοράς δευτερογενών προϊόντων. Ο υφιστάμενος κυκλοφοριακός φόρτος εξαιτίας της λειτουργίας της εγκατάστασης θα αυξηθεί διότι θα εξυπηρετηθεί και ο Δήμος Ιεράπετρας. Επομένως θα παρατηρηθεί και κάποια αύξηση του θορύβου λόγω κίνησης οχημάτων η οποία θα αποτελέσει μόνο τοπικό φαινόμενο για την οδό πρόσβασης στο ΧΥΤ και δε θα αυξήσει ουσιαστικά το θόρυβο στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας Παχιάς Άμμου και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Αγίου Νικολάου Σητείας, όπου θα κινούνται τα απορριμματοφόρα του Δήμου Ιεράπετρας. Δεδομένου ότι θα γίνουν και έργα βελτίωσης της οδού πρόσβασης, πρακτικά οι όποιες επιπτώσεις θα είναι αμελητέες για τους κοντινούς οικισμούς. Μια δεύτερη πηγή θορύβου είναι η ίδια η μονάδα, λόγω της λειτουργίας του εξοπλισμού, δηλ. φορτωτές, εκφορτώσεις υλικών, περιστροφή κόσκινων, λειτουργία αεροδιαχωριστών και τυμπάνων, λειτουργία συστημάτων εξαερισμού, λειτουργία ταινιοδρόμων, τροφοδοσία δεξαμενών βιοξήρανσης, απαγωγής σκόνης, αιωρούμενων στερεών και απόσμησης κλπ. Εφόσον, όμως, οι γραμμές διαδικασίας και ο εξοπλισμός σχεδιαστούν και κατασκευασθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς θορύβου και τις προδιαγραφές της ΕΕ, το επίπεδο θορύβου εκτός της εγκατάστασης κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (βλ. μέτρα αντιμετώπισης). Εξάλλου, όλες οι προαναφερθείσες διαδικασίες θα γίνονται σε κλειστούς χώρους οι οποίοι προβλέπεται ότι θα είναι επενδυμένοι με τα κατάλληλα ηχομονωτικά υλικά. Έτσι, δεν αναμένεται ουσιαστική επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του έργου. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 17

18 Επιπτώσεις, όμως, από τη λειτουργία της ΜΕΑ είναι δυνατόν να υπάρξουν στους εργαζόμενους μέσα στο χώρο επεξεργασίας, στην περίπτωση που η ημερήσια ατομική έκθεση στο θόρυβο, ενός εργαζομένου ή η μέγιστη τιμή της στιγμιαίας μη σταθμισμένης ηχητικής πίεσης υπερβεί το νομοθετικά καθορισμένο όριο των 85dB(A) και τα 200Pa αντίστοιχα (86/188/ΕΟΚ). Το επίπεδο θορύβου κρίνεται ικανοποιητικό και εντός για το εργαζόμενο προσωπικό, δεδομένου ότι θα τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Θόρυβος τέλος θα παράγεται και λόγω της κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων οχημάτων και στη λειτουργία των μηχανημάτων για τις εργασίες που εκτελούνται στο χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (συμπίεση, επικάλυψη, χωματουργικές εργασίες κλπ.). Ο θόρυβος αυτός θα γίνεται αντιληπτός μόνο από το προσωπικό που ευρίσκεται εντός του χώρου εργασίας. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις πρόβλεψης θορύβου από την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων και αποκομιδής αχρήστων κατά τη λειτουργία ενός υποθετικού έργου. Ως σημείο ελέγχου θεωρήθηκε υποθετικός δέκτης σε απόσταση 100,0m από το χώρο του εργοστασίου. Η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας θεωρήθηκε 7 ώρες. Πίνακας 9-5: Συνδυασμένη στάθμη LΑEQ (12h) από την κίνηση βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών και προϊόντων εκσκαφής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ (50 T) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΩΝ 6 Μ 3 Ισχύς Αριθμός δρομολογίων /ώρα 6 20 Ταχύτητα κίνησης (Km/h) Απόσταση από το δέκτη (m) LA eq 62,4 48,6 Χρονική διάρκεια δραστηριότητας (h) 8 8 Σταθμισμένο χρονικά στο 12ωρο Laeq 60,6 46,5 Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα η συνδυασμένη στάθμη LΑeq (12h) ανέρχεται σε 60,76dB(A). Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η ακουστική επιβάρυνση λόγω κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων θα είναι μικρής κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ηχητική όχληση περιορίζεται αποκλειστικά στη διάρκεια κατά την οποία ο χώρος βρίσκεται σε λειτουργία, και μόνο κατά τις ώρες που ο ΧΥΤΥ φιλοξενεί απορριμματοφόρα ή που εκτελούνται εργασίες διάστρωσης, συμπίεσης και επικάλυψης των απορριμμάτων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, που οι εγκαταστάσεις δε θα λειτουργούν, δε θα υφίσταται ηχητική όχληση, παρά μόνο αμελητέα, απ τη μόνιμη λειτουργία ορισμένων συστημάτων (π.χ. ΕΕΣ, αντλίες κ.λπ.). Όσον αφορά την ηχορρύπανση επί του ευρύτερου χώρου, αυτή είναι ασήμαντη, λόγω της απόστασης του εν λόγω έργου από κατοικημένες περιοχές και του περιορισμού του παραγόμενου θορύβου πλησίον των ορίων των εγκαταστάσεων. Στα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης η ανώτατη επιτρεπόμενη ένταση θορύβου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 65dbA. Εντός των χώρων εργασίας η ανώτατη επιτρεπόμενη ένταση θορύβου (ανηγμένη στον χρόνο έκθεσης και έντασης θορύβου) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 85dbA. Χειριστήρια και γραφεία και γενικά χώροι όπου γίνεται πνευματική εργασία δεν πρέπει να παρουσιάζουν θορύβους άνω των 65dbΑ. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 18

19 Δονήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: Δεν αναμένονται δονήσεις κατά την κατασκευή του έργου (λόγω της φύσης των εργασιών) ούτε κατά τη λειτουργία του ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ Φάση Κατασκευής Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Αστικά λύματα Κατά τη φάση κατασκευής θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης, τα οποία θα οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου. Η ποιότητα και η ποσότητα των αστικών λυμάτων ανθρωπογενούς προέλευσης της φάσης κατασκευής, θεωρείται εξαιρετικά μικρή για να προκαλέσει αλλοιώσεις στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά στο πλαίσιο της μέριμνας για μέγιστη περιβαλλοντική προστασία, τα λύματα αυτά δεν πρέπει να διατίθενται ανεξέλεγκτα, αλλά θα χρησιμοποιούνται τουαλέτες χημικής επεξεργασίας καθ όλη την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Επιφανειακές απορροές Οι επιφανειακές απορροές οφείλονται στην παράσυρση στερεών σωματιδίων ή ρυπαντών από τα όμβρια ύδατα. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η υψηλή φόρτιση σε αιωρούμενα σωματίδια με κάποιους προσροφούμενους ρυπαντές, οι οποίοι συνήθως είναι τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες (λάδια, γράσα, καύσιμα κ.λπ.). Οι απορροές προκαλούν επιβάρυνση των υδάτων, σε περίπτωση που φθάσουν μέχρι τα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, διαφορετικά απορροφώνται από τα ανώτερα εδαφικά στρώματα, κάτι όμως το οποίο θεωρείται επίσης αρνητική επίπτωση. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών προβλέπεται κατά την κατασκευή δίκτυο τάφρων απορροής των ομβρίων υδάτων, όπου επιβάλλεται από την μορφολογία του χώρου. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του εργοταξίου, αλλά και η προστασία των υδατικών πόρων. Τα αιωρούμενα στερεά οφείλονται σε σωματίδια κυρίως από αδρανή υλικά (άμμος, τσιμέντο, μπάζα, χώματα κ.λπ.) τα οποία αυτά καθαυτά είναι σχετικά αβλαβή (μη τοξικά, μη επικίνδυνα). Εξαιτίας όμως της χρήσης μηχανημάτων και οχημάτων (φορτωτές, φορτηγά κλπ.) κατά τη φάση κατασκευής των έργων, τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια μπορεί να είναι βεβαρημένα σε κάποιο βαθμό με διάφορους ρυπαντές, όπως γράσα, λάδια κλπ. Σε ότι αφορά τους ρυπαντές οι οποίοι προσροφώνται επί των σωματιδίων, αποδίδονται κυρίως σε αμέλεια ή σε τυχαία διαρροή καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου, και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο περιορισμός τέτοιων συμβάντων, μέσω προσεκτικής διαχείρισης. Ειδικά απόβλητα Κεφάλαιο 9 / Σελ. 19

20 Τα ειδικά απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου, αποτελούνται κυρίως από λιπαντικά (λάδια, γράσα) που προέρχονται απ' τη συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο. Δευτερευόντως, κάποιες μικρές ποσότητες ειδικών αποβλήτων (καυσίμων και λιπαντικών) είναι δυνατόν να προέρχονται από τυχαία περιστατικά, όπως π.χ. διαρροές οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου από βλάβη, αμέλεια κλπ. Για τα ειδικά υγρά απόβλητα τα μέτρα αντιμετώπισης που θα λαμβάνονται πρέπει να είναι μέτρα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση τυχαίας διαρροής. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμο σημείο του εργοταξίου διάφορα υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος, ειδικό γεωύφασμα) μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά σε βαρέλια, και στη συνέχεια να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053. Τα αποθηκευμένα απορροφητικά υλικά πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται για πιθανά αυξημένα ποσοστά υγρασίας, από αστάθμητους παράγοντες (π.χ. προσρόφηση, ως συνέπεια διαρροής νερού). Σε περίπτωση χρήσης απορροφητικών υλικών αυξημένης περιεκτικότητας σε υγρασία, η αποτελεσματικότητα αναμένεται να είναι σαφώς μειωμένη ή ακόμη και μηδενική. Για το λόγο αυτό πρέπει να αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων ισχύει το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)». Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις (αναλυτικά τα μέτρα στο κεφ. 10), επικεντρώνονται στα επιφανειακά ύδατα. Δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής του έργου στα υπόγεια ύδατα (λόγω της φύσης του έργου που αφορά χωματουργικές και κτιριακές εργασίες, δεν επηρεάζονται οι υδροφορείς, γεωτρήσεις, κλπ) Φάση Λειτουργίας Επιπτώσεις στα Υπόγεια και Επιφανειακά Νερά από το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και τον Υφιστάμενο ΧΥΤΑ Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της τεχνικής περιγραφής της εγκατάστασης, η διαφυγή στραγγισμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα είναι ο μεγαλύτερος ίσως κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Σε κάθε περίπτωση, ο πιθανός κίνδυνος είναι άμεσα συσχετισμένος με τη χρήση των υδροφορέων που ενδέχεται να επηρεαστούν. Όσο αφορά στα επιφανειακά νερά, ο ορατός κίνδυνος είναι η ρύπανση η οποία μπορεί να προκληθεί με δύο τρόπους: Από επιφανειακή απορροή ομβρίων που προέρχονται από τη λεκάνη απορριμμάτων Από αστοχία της στεγανοποίησης Σε σχέση με το πρώτο ενδεχόμενο, έχουν ήδη περιγραφεί τα προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται, όπως η κατασκευή τάφρων απορροής των ομβρίων περιμετρικά της λεκάνης απόθεσης. Στόχος είναι να αποφεύγεται η ανάμιξή των ομβρίων με τα στραγγίσματα. Θα υπάρξει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τη συλλογή τυχόν στραγγισμάτων που διαφεύγουν, επιφανειακά του Χ.Υ.Τ.Υ και ενδέχεται να αναμιχθούν με όμβρια. Κεφάλαιο 9 / Σελ. 20

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το μελετώμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 1 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αφορά έργο κατασκευής οδού παράκαμψης οικισμού Κατηγορία Α 1. Ονομασία και είδος του έργου Συνοπτική περιγραφή έργου (π.χ. μήκος, πλάτος οδού,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Σε πολλές χημικές αντιδράσεις, οι ταχύτητές τους επηρεάζονται από κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι ούτε αντιδρώντα ούτε προϊόντα. Αυτά τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Τμήμα 1: Ταυτότητα και Πληροφορίες Προϊόντος Χημική Ονομασία: Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) Κατασκευαστής: Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ. 35100 Τηλ. Επικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος «Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Διαχείριση Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 10: Αναλυτική Γεωχημεία και Οικολογία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 2: Υδροχημική συμπεριφορά των ρυπαντών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης Πιλοτική Μελέτη Εργαστήριο Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας Πανδής Σπύρος Καλτσονούδης Χρήστος Φλώρου Καλλιόπη Σταθμοί Μετρήσεων Δημοτικό parking 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST] Ονομασία ΧΥΤΑ: Τοποθεσία ΧΥΤΑ: Επωνυμία Φορέα Λειτουργίας ΧΥΤΑ: Ημερομηνία εσωτερικού ελέγχου : Όνομα συντάκτη : 1 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Διαχειριστικές

Διαβάστε περισσότερα