Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Παραδοσιακή Αντισεισµική όµηση στο Ανατολικό Αιγαίο: Η Περίπτωση της Ερεσού και της Περγάµου Traditional Earthquake-resistant Construction in the East Aegean Sea: The Case of Eresos and Pergamon Νίκος ΚΑΡΥ ΗΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην Ερεσό της δυτικής Λέσβου και στην Πέργαµο της Μικράς Ασίας, ο συγγραφέας εντόπισε εφαρµογές ενός άγνωστου, υπερστατικού δοµικού συστήµατος. Η ταυτόχρονη χρήση δύο φερόντων οργανισµών, ξύλινου σκελετού και λιθοδοµής, διαφοροποιεί το δοµικό αυτό σύστηµα από τις κατασκευαστικές πρακτικές που χαρακτηρίζουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του ανατολικού Αιγαίου ενώ, αντίθετα, το συσχετίζει µε παραδοσιακά αντισεισµικά δοµικά συστήµατα διάσπαρτα στο χώρο της Μεσογείου, όπως αυτά της Λευκάδας και της Καλαβρίας. Η ανακοίνωση αυτή επιχειρεί να συµβάλλει στην ανάλυση του συστήµατος αυτού µέσω της περιγραφής των βασικών στοιχείων της δοµής του και µέσω της ερµηνείας του ρόλου τους στη συµπεριφορά της κατασκευής σε σεισµική καταπόνηση. Η ανάλυση αυτή είναι ενδεικτική του τρόπου µε τον οποίο οι τοπικοί τεχνίτες µετασχηµάτισαν τις ευρέως διαδεδοµένες κατασκευαστικές πρακτικές της Οθωµανικής περιόδου στα πλαίσια µίας τάσης για πρόληψη του σεισµικού φαινοµένου. Η έρευνα συµπεραίνει ότι ο µετασχηµατισµός αυτός, στην Ερεσό και την Πέργαµο, συνδυάστηκε µε κατασκευαστικές αρχές όπως αυτές της υπερστατικότητας και της απόσβεσης ενέργειας, καθώς και µε τεχνικές όπως η χρήση ποικίλων ξύλινων ενισχυτικών διατάξεων. Τα στοιχεία αυτά συνδέουν τις υπό εξέταση κατασκευές µε µία αντισεισµική κατασκευαστική αντίληψη, της οποίας το πεδίο εφαρµογής υπερβαίνει τα στενά γεωγραφικά και χρονικά όρια της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Ελλάδας και της Τουρκίας. ABSTRACT: The writer investigates previously unknown, anti-seismic construction systems used at vernacular buildings of the settlements of Eresos, in the island of Lesvos, in the east of Greece, and in the settlement of Bergama, in the western coast of Turkey. The buildings examined employ techniques that differ significantly from conventional traditional building practice in the area. This building system resembles traditional anti-seismic structures of the Mediterranean like the ones of Calabria (Italy) and Leukada (Greece). Structures in Bergama and Eresos employ both autonomous masonry walls and timber frames with extensive x bracing. During an earthquake, these frames could guarantee the stability of the roof in case of a partial collapse of the masonry structure. That building system seems to be based on advanced structural principles, such as the one of energy dissipation. It thus represents one of the earliest surviving architectural responses to earthquake danger in Greece and Turkey. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παραδοσιακή κατασκευή αντιµετωπίζει συχνά την τρέχουσα αντίληψη ότι επειδή δεν χρησιµοποιεί υλικά τόσο ανθεκτικά όσο το σκυρόδεµα και το µέταλλο, δεν είναι αρκετά ασφαλής ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες αντισεισµικές προδιαγραφές. Αυτή η αντίληψη έρχεται σε αντίφαση µε τη διαπίστωση της καλής σεισµικής συµπεριφοράς πολλών παραδοσιακών δοµικών 1 Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., Μέλος ΤΕΕ, Msc Conservation of Historic Buildings University of Bath, Υπ. ιδάκτωρ, Τµήµα Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, University of Bath, 1

2 συστηµάτων καθώς και µε τον εντοπισµό παραδοσιακών κατασκευών οι οποίες µοιάζουν να διέπονται από µία ιδιαίτερα εξελιγµένη αντισεισµική σύλληψη. 2 Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή του µέχρι πρότινος άγνωστου δοµικού συστήµατος του οποίου εφαρµογές εντόπισα το 2001 στην Ερεσό της Λέσβου. Το δοµικό αυτό σύστηµα, χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα δύο φέροντες οργανισµούς, µία τοιχοποιία και έναν ξύλινο διαφραγµατικό σκελετό, διαφοροποιείται από τις γνωστές, ευρέως διαδεδοµένες στην άλλοτε Οθωµανική επικράτεια κατασκευαστικές πρακτικές. 3 Η ανάλυση του συστήµατος την οποία δηµοσίευσα το 2003 άφησε ορισµένα ζητήµατα ανοικτά. Σε αυτά συγκαταλέγονται ο καθορισµός της γεωγραφικής περιοχής της εφαρµογής του συστήµατος, καθώς και η αντίφαση µεταξύ της εφαρµογής εξελιγµένων αντισεισµικών αρχών στο σύστηµα και του εντοπισµού ορισµένων ιδιαίτερα πρόχειρων κατασκευαστικών λεπτοµερειών οι οποίες µοιάζουν να υπονοµεύουν τη σεισµική του λειτουργία. Η ανακάλυψή εφαρµογών του ίδιου συστήµατος στην Πέργαµο της Μικράς Ασίας το 2007 ρίχνει φως στα δύο αυτά ζητήµατα. Η παρούσα ανακοίνωση, επιχειρεί να καταγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά της δοµής του κατασκευαστικού συστήµατος της Ερεσού και της Περγάµου, να ερµηνεύσει, µε εµπειρικό τρόπο, τη συµπεριφορά του στο σεισµό, και να εξετάσει κατά πόσο η ιδιοτυπία του µπορεί να ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα της προσπάθειας των λαϊκών µαστόρων να προσαρµόσουν τις κατασκευές τους στις ιδιαιτερότητες µίας εξαιρετικά σεισµογενούς περιοχής. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η παρούσα µελέτη καλύπτει ένα κενό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας γύρω από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τόσο της Λέσβου όσο και της υτικής Μικράς Ασίας. Πράγµατι, µία επισκόπηση των σχετικών δηµοσιεύσεων, τόσο αυτών που αφορούν ειδικά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Λέσβου 4 όσο και αυτών οι οποίες εξετάζουν γενικά την κατασκευή του «Τούρκικου Σπιτιού µε το Χαγιάτι» 5 (sic) δείχνει ότι πουθενά δεν περιέχονται αναφορές στο ιδιότυπο κατασκευαστικό σύστηµα το οποίο εξετάζεται εδώ, παρά τη µεγάλη συχνότητα εµφάνισης του τόσο στους οικισµούς 2 Τόσο ο Randolph Langenbach, (2002), όσο και ο Παναγιώτης Τουλιάτος, (2003) έχουν κατά τα τελευταία χρόνια επιχειρήσει να ερµηνεύσουν την συµπεριφορά παραδοσιακών δοµικών συστηµάτων στο σεισµό, αναγνωρίζοντας σε πολλές περιπτώσεις για πρώτη φορά µία σηµαντική τεχνογνωσία πρόληψης του φαινοµένου εκ µέρους των λαϊκών τεχνιτών. Οι πολύνεκροι σεισµοί του 1999 στη Θάλασσα του Μαρµαρά της Τουρκίας επανέφεραν στην επικαιρότητα το ζήτηµα της συµπεριφοράς των παραδοσιακών ξύλινων και λίθινων κατασκευών της Ανατολικής Μεσογείου στη σεισµική καταπόνηση. Ένα από τα συµπεράσµατα των πρώτων ερευνών γύρω από τις καταστροφές του σεισµού αυτού ήταν ότι οι τοπικές παραδοσιακές κατασκευές, κατασκευασµένες από φέρουσα αργολιθοδοµή µε ξυλοδεσιές στο ισόγειο, και ξύλινο διαφραγµατικό σκελετό τύπου himiş (µε πλήρωση από λεπτή τοιχοποιία) ή µπαγδατί (ξύλινος σκελετός µε πλήρωση από άχυρα και κονίαµα) στον όροφο, συµπεριφέρθηκαν στην πλειονότητά τους θετικά σε σεισµικές δονήσεις. Τέτοιες παραδοσιακές κατασκευές, καµωµένες µε υλικά χαµηλής αντοχής (λίθοι εκ περισυλλογής, µη υδραυλικό ασβεστοκονίαµα, τοπική ξυλεία) και περιορισµένης επεξεργασίας εξακολουθούν, αιώνες µετά την οικοδόµησή τους, να αποτελούν αξιόπιστες λύσεις στο πρόβληµα της ασφαλούς στέγασης σε σεισµογενείς περιοχές. Βλ. Demet Gülhan, Inci Özyörük Güney, (2000), σελ Στην Ελλάδα, χαρακτηριστικές κατασκευαστικές πρακτικές που χρησιµοποιούν ξύλινους φέροντες οργανισµούς, παρατηρούνται τόσο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όσο και το Πήλιο, τη Μακεδονία, και την Ήπειρο. 4 Πράγµατι, οι πολύτιµες κατά τα άλλα µελέτες της Ε. Βοστάνη Κουµπά. (1982), καθώς και των Γ. Ν. Γιαννουλέλη και Μ. Γρ. Ζαγορησίου, (1995), είναι ελλιπείς ως προς αυτό το σηµείο, δίνοντας παρόλα αυτά πολλά στοιχεία για τοπικά υλικά και τρόπους δοµής που απαντούν στο ιδιότυπο δοµικό σύστηµα της Ερεσού. 5 Η πιο χαρακτηριστική και προσιτή από αυτές, η δηµοσίευση του D. Kuban, εξετάζοντας µία ιδιαίτερα ευρεία γεωγραφική έκταση, αναφέρεται στη χρήση ξύλινων σκελετών µόνο στα πλαίσια της κατασκευής αυτόνοµων φερόντων οργανισµών. Κάνει όµως µία αναφορά σε µαρτυρίες του 16 ου αιώνα γύρω από την ενίσχυση φέρουσας ωµοπλινθοδοµής από ξύλινους σκελετούς. Βλ. D. Kuban, (1993), σελ

3 της Λέσβου όσο και σε αυτόν της Περγάµου. Αυτή η απουσία ενδέχεται να δικαιολογείται από το γεγονός ότι η δοµή του συστήµατος είναι τέτοια ώστε η σύνθεσή της να µην γίνεται εύκολα αντιληπτή, παρά µόνο σε περιπτώσεις ερειπωµένων κτιρίων. 6 Πράγµατι, εξωτερικά, τα σπίτια της Περγάµου και της Ερεσού όπου παρατηρείται το σύστηµα παραπέµπουν σε συµβατικές, αµιγώς λίθινες κατασκευές. Μα ακόµα και εάν η εσωτερική δοµή του συστήµατος γίνει ορατή εύκολα συγχέεται µε το ευρέως διαδεδοµένο σύστηµα ξύλινων σκελετών της Οθωµανικής περιόδου, ένας ακόµα λόγος για τη µέχρι σήµερα σιωπή της βιβλιογραφίας γύρω από το ιδιότυπο κατασκευαστικό σύστηµα της Ερεσού. Πέραν από την ενίσχυση της γνώσης γύρω από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Ανατολικού Αιγαίου, η παρούσα έρευνα συµβάλλει και στην όλο και αναπτυσσόµενη τάση για καταγραφή των παραδοσιακών αντισεισµικών κατασκευών της Μεσογείου. 7 Η αναγνώριση της δοµής των τελευταίων είναι απαραίτητη για τη σωστή συντήρηση και αποκατάσταση τους. Η διατήρηση της αντισεισµικότητας τέτοιων παραδοσιακών κτιρίων είναι µε τη σειρά της προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των εφαρµογών µίας λαϊκής κατασκευαστικής σοφίας, η οποία αποτελεί µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Τα υπό εξέταση συστήµατα διατηρούν οµοιότητες µε τον ευρέως διαδεδοµένο τύπο κατασκευής, στα πλαίσια του οποίου γίνεται χρήση ξύλου είτε για την περίδεση της τοιχοποιίας, είτε για τον εγκιβωτισµό της σε λεπτούς ξύλινους σκελετούς. Η αντισεισµική συµπεριφορά των εφαρµογών του τύπου αυτού έχει συσχετιστεί µε αρχές όπως η απόσβεση και η κατανάλωση της εισαγόµενης ενέργειας (energy dissipation), η αποφυγή συντονισµού (resonance), 8 η πλάστιµη συµπεριφορά της κατασκευής (plastic behaviour), 9 η κιβωτιοειδής συµπεριφορά του κτιρίου, και η υπερστατικότητα. 10 Οι ίδιες αυτές αρχές υιοθετούνται και από το σύγχρονο αντισεισµικό σχεδιασµό. Η διερεύνηση των παραδοσιακών τεχνικών, όπως και αυτή στα πλαίσια της παρούσας ανακοίνωσης, ενδέχεται να είναι πλούσια σε διδάγµατα για τους σηµερινούς σχεδιαστές υποδεικνύοντας απλούς και οικολογικούς τρόπους επίτευξης των στόχων της σηµερινής αντισεισµικής κατασκευαστικής µας αντίληψης. Το είγµα της Έρευνας. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η πλήρης µελέτη του κατασκευαστικού συστήµατος της Ερεσού και της Περγάµου προϋποθέτει την εύρεση εφαρµογών του σε σπίτια τα οποία είναι είτε µερικώς ερειπωµένα είτε σε φάση αποκατάστασης. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να απουσιάζει ο σοβάς της εσωτερικής 6 Αυτή η δυσκολία αναγνώρισης συναντάται και στο δοµικό σύστηµα της Casa Baraccata. Οι εφαρµογές του «είναι αδύνατο να αναγνωριστούν από το εξωτερικό εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι τοίχοι ή οι στέγες των σπιτιών έχουν µερικώς καταρρεύσει» Βλ. S. Tobriner, (1983), σελ Αυτή η τάση καταγράφεται στην πρόσφατη δραστηριότητα ερευνητών όπως ο. Πορφύριος (1971), S. Tobriner (1980) και (1983) R. Langenbach, (1989) και (2002), Π. Τουλιάτος, (1995), (2001) και (2003), Ν. Καρύδης (2003). Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η ανίχνευση αντισεισµικών κατασκευαστικών τεχνικών επεκτείνεται και στην αρχιτεκτονική της αρχαιότητας, αλλά και του Μεσαίωνα στην ανατολική Μεσόγειο. Βλ. αντίστοιχα, J. M. Driessen, (1987), και A. Choisy, (1883). Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η αντίθετη άποψη, η οποία αναγνωρίζει εγγενείς αδυναµίες στα µεικτά συστήµατα κατασκευής (ξύλο και πέτρα). Βλ. W. A. Mitchell, (1976), σελ Βλ. R. Langenbach, (2002), σελ Για την «πλάστιµη» συµπεριφορά των ξύλινων διαφραγµατικών κατασκευών Βλέπε Π. Τουλίατος, (2001), σελ Βλ. Π. Τουλιάτος, (2003), σελ. 1 3

4 παρειάς των τοίχων ο οποίος συνήθως καλύπτει πλήρως τους ξύλινους διαφραγµατικούς σκελετούς του ορόφου. Μία άλλη προϋπόθεση είναι η προσβασιµότητα των κτιρίων κάτι το οποίο δυστυχώς σπανίζει σε έναν οικισµό όπου ένα µεγάλο µέρος των παραδοσιακών κτιρίων ήταν µέχρι το 2001 είτε σε φάση κατάρρευσης είτε ακατοίκητα. Ο υπογράφων εντόπισε µόνον πέντε κατασκευές που ανταποκρίνονται σε αυτές τις προϋποθέσεις, τέσσερις στην Ερεσό και µία στην Πέργαµο. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη λεπτοµερή αποτύπωση των εφαρµογών συµπληρώθηκαν από παρατήρηση ορατών τµηµάτων του συστήµατος σε µεγάλο αριθµό κτιρίων τόσο στην Ερεσό όσο και στην Πέργαµο. Τα Βήµατα της Αναγνώρισης και της Ανάλυσης του οµικού Συστήµατος. Η αναγνώριση του Αντισεισµικού Κατασκευαστικού συστήµατος της Ερεσού έγινε στα πλαίσια µίας τυπολογικής και λειτουργικής ανάλυσης των κατασκευών του οικισµού, η οποία ξεκίνησε το Συνεχίστηκε µε τη λεπτοµερή σχεδιαστική αποτύπωση των κατασκευών, κατά το διάστηµα , η οποία είχε σαν στόχο να αναπαραστήσει τα χρησιµοποιούµενα δοµικά συστήµατα. Η διενέργεια αξονοµετρικών τοµών και προοπτικών σκίτσων επιλέχτηκε ως η πλέον ενδεδειγµένη για τη λεπτοµερή απεικόνιση του φέροντα οργανισµού και της διάκρισής του από τα δευτερεύοντα µέλη, κάτι που δεν επιτυγχάνεται εύκολα µέσω της φωτογράφησης. Η αποτύπωση αυτή συµπληρώθηκε από τη λεπτοµερή παρατήρηση και καταγραφή των χρησιµοποιούµενων υλικών δοµής, καθώς και τη διερεύνηση της συνδεσµολογίας τους. Επίσης, σε κάθε ερειπωµένο κτίριο το οποίο αποτυπώθηκε συλλέχθηκαν κατόπιν στοιχεία που προδίδουν την παθολογία και τις αδυναµίες της κατασκευής του. 11 Μία δεύτερη φάση της έρευνας αποπειράθηκε να προσδιορίσει την ιστορία εµφάνισης και εξέλιξης του κατασκευαστικού συστήµατος. Αυτή περιελάµβανε δουλειά πεδίου και συνεντεύξεις κατοίκων του οικισµού και ντόπιων τεχνιτών, καθώς και εκτενή µελέτη της διαθέσιµης βιβλιογραφίας γύρω από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Ανατολικού Αιγαίου και της Μικράς Ασίας. Η Ερµηνεία της Σεισµικής Συµπεριφοράς του Συστήµατος Ανταποκρινόµενη στην ιδιοτυπία του κατασκευαστικού συστήµατος της Ερεσού, η οποία το συνδέει µε µία σειρά από αντισεισµικά συστήµατα της µεσογειακής λεκάνης, η έρευνα έχει επιχειρήσει να κάνει µία αποτίµηση της ικανότητας του να αντεπεξέρχεται στην σεισµική καταπόνηση. Αυτή βασίζεται στην αναγνώριση του δοµικού ρόλου των διαφόρων µελών της κατασκευής σε περίπτωση δυναµικής καταπόνησης. Τα µεθοδολογικά εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούνται εδώ βασίζονται στην εµπειρική γνώση γύρω από τη συµπεριφορά των παραδοσιακών κατασκευών στο σεισµό. Επίσης, η έρευνα αντλεί συµπεράσµατα από τη σύγκριση του συστήµατος της Ερεσού και της Περγάµου µε άλλα συστήµατα, των οποίων η αντισεισµική συµπεριφορά έχει αποδειχτεί από ιστορικές πηγές (Casa Baraccata), από εµπειρίες πρόσφατων σεισµών (όπως αυτού της Θάλασσας του Μαρµαρά το 1999), ή από συστηµατική διερεύνηση και παρακολούθηση (Λευκάδα). Αυτό το µέρος της έρευνας αποτελεί µόνο µία πρώτη προσέγγιση στο ζήτηµα της συµπεριφοράς των κατασκευών της Ερεσού και της Περγάµου στη σεισµική καταπόνηση. Μία καλύτερη γνώση της συµπεριφοράς αυτής µπορεί να προσεγγιστεί στο µέλλον, µε µεθόδους επί τόπου δοκιµής αντοχών, προσοµοιώσεων, υπολογισµών, και ενόργανης παρακολούθησης. Η ενθάρρυνση µίας τέτοιας πιθανούς συνέχειας είναι ένας από τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης. 11 Βλ. Ν. Καρύδης, (2003), σελ

5 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ Μία Σύντοµη Τυπολογική και Μορφολογική Περιγραφή του οµικού Συστήµατος Το αντισεισµικό κατασκευαστικό σύστηµα της Ερεσού εντοπίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στον πλέον διαδεδοµένο κτιριακό τύπο στον οικισµό αυτό, τον τύπο του στενοµέτωπου µακριναριού. Το διώροφο αυτό κτίριο έχει ορθογώνια κάτοψη µε διαστάσεις γύρω στα 4 x 10 m. Συνήθως, το κτίριο διατάσσεται στη γωνία του οικοπέδου, µε τη στενή του όψη να βλέπει προς το δρόµο. Ο εσωτερικός χωρισµός του κτιρίου γίνεται µέσω δύο λεπτών ξύλινων µεσότοιχων οι οποίοι επιµερίζουν το χώρο κάθε ορόφου σε δύο µεγάλα ακριανά δωµάτια και σε ένα µικρότερο κεντρικό χώρο. 12 Το συνολικό ύψος των εξωτερικών τοίχων δεν ξεπερνάει συνήθως τα 6m. Συνήθως, οι δύο από τους τέσσερις τοίχους, η µεσοτοιχία προς το γειτονικό οικόπεδο καθώς και η µία στενή όψη είναι τυφλές επιφάνειες. Στο κατώγι συναντούµε λιγοστά ανοίγµατα. Στον όροφο, αντίθετα, ανοίγονται πολλά παράθυρα, χωρίς όµως η κατασκευή να χάνει το στιβαρό της χαρακτήρα. (Σχήµα 1) Σχήµα 1. Κάτοψη, Όψη, και Τοµή στενωµέτωπου µακρυναριού. Αυτός ο τύπος είναι ο πλέον διαδεδοµένος στον οικισµό της Ερεσού. Στην κατασκευή των οικιών αυτών, διαπιστώνεται διάκριση µεταξύ της κατασκευαστικής αντιµετώπισης της βάσης του κτιρίου και αυτής του ορόφου. Στο κατώγι συναντούµε κοινή 12 Στα παλαιότερα σπίτια οι χώροι διηµέρευσης αναπτύσσονται στα δωµάτια του ορόφου, ενώ το κατώγι χρησιµοποιείται είτε ως στάβλος είτε ως αποθήκη. Εδώ, η πρόσβαση στον όροφο γίνεται µέσω εξωτερικής λίθινης σκάλας, η οποία παρακάµπτει τελείως το κατώγι. Αντίθετα, στα πιο σύγχρονα και αστικά σπίτια η είσοδος γίνεται κατευθείαν στο ισόγειο, το οποίο διαθέτει πλέον χώρους διηµέρευσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρόσβαση στον όροφο γίνεται µέσω εσωτερικής ξύλινης σκάλας η οποία καταλαµβάνει τον πυρήνα του κτιρίου µεταξύ των δύο δωµατίων. 5

6 αργολιθοδοµή ενισχυµένη µε ξυλοδεσιές σε πολλές στάθµες. Στον όροφο, αντίθετα, για την κατασκευή των τοίχων επιλέγεται ένας συνδυασµός κοινής αργολιθοδοµής µε αυτοδύναµους ξύλινους σκελετούς. Τα δύο αυτά συστήµατα υποστηρίζουν ταυτόχρονα τη στέγη ενώ είναι και τα δύο συνδεδεµένα µε τη βάση του κτιρίου. (Σχήµα 2) Σχήµα 2. Αξονοµετρική τοµή τυπικής διώροφης κατασκευής στην Ερεσό, µε εµφανή τον ενισχυτικό ξύλινο φέροντα οργανισµό του ορόφου. Όπως γίνεται αντιληπτό από τη συνολική εικόνα των όψεων των κτιρίων, στην Ερεσό, η κατασκευή βασίζεται στην εκτενή χρήση αργών λίθων. 13 Αυτοί, σε συνδυασµό µε ασβεστοκονίαµα διαµορφώνουν τους εξωτερικούς τοίχους των σπιτιών και τις µάντρες τους. Λιγότερο προφανής είναι η εκτενής χρήση του ξύλου. Παρόλα αυτά, το τελευταίο συµµετέχει εκτενώς στην κατασκευή ως το υλικό ποικίλων ενισχυτικών διατάξεων, όπως οι σχάρες ξυλοδεσιών και οι εντοιχισµένοι ξύλινοι σκελετοί του ορόφου, αλλά και ως το υλικό του σκελετού των πατωµάτων και των στεγών. 13 Η πέτρα, η οποία συλλέγεται από τη γύρω περιοχή, είναι ηφαιστιογενούς προέλευσης, πρόκειται πιθανότατα κυρίως για Ανδεσίτη λίθο, και επιτρέπει λεπτή αρχιτεκτονική επεξεργασία. Η συναρµογή των λίθων αυτών στις παρειές της τοιχοποιίας γίνεται αρκετά επιµεληµένα ώστε να σχηµατίζονται οριζόντιοι αρµοί κάθε περίπου 30cm. Ο πυρήνας των τοίχων αποτελείται από µικρούς λίθους εκ περισυλλογής και ασβεστοκονίαµα, υλικά τα οποία, συντιθέµενα, διαµορφώνουν λιθόδεµα. Ειδικά για τη διαµόρφωση των γωνιών των τοίχων χρησιµοποιούνται εξ ολοκλήρου λαξευµένοι λίθοι µεγέθους της τάξης των 50 x 25 x 25cm. Επίσης, συχνά, σηµειώνεται η ύπαρξη αυτοδύναµων λαξευτών µελών µέσα στην αργολιθοδοµή, χρησιµοποιούµενα σε πρέκια, ποδιές, και πλαίσια ανοιγµάτων. 6

7 Η Περίδεση των Τοίχων µε Ξυλοδεσιές. Η ανοµοιογενής κατασκευή των τοίχων κατά την εγκάρσια έννοια, η οποία προκύπτει από τη δόµηση σε δύο πρόσωπα, καθιστά απαραίτητη τη σύνδεση των προσώπων σε αρκετές στάθµες. Αυτόν το ρόλο σύνδεσης αναλαµβάνουν οι ξυλοδεσιές. Αυτές έχουν τη µορφή οριζόντιας σχάρας, η οποία διατρέχει την περίµετρο του κτιρίου. Η σχάρα αυτή αποτελείται από δύο παράλληλες ξύλινες δοκούς τετράγωνης διατοµής οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε εγκάρσιες πήχεις (κλάπες). Παρόµοιες σχάρες παρατηρούνται τόσο στα επίπεδα έδρασης των δοκών του πατώµατος του ισογείου, όσο και στις στάθµες της ποδιάς και του πρεκιού των παραθύρων. Ο ρόλος των ξύλινων αυτών στοιχείων στην ενίσχυση της συνοχής της τοιχοποιίας καθώς και της αντοχής της σε κάµψη και εφελκυσµό είναι γνωστός. 14 Ταυτόχρονα όµως, τα στοιχεία αυτά, διανεµηµένα οµοιόµορφα στην κατασκευή, και συνδέοντας αποτελεσµατικά τους τοίχους στις γωνίες, επιδιώκουν να εντείνουν την οµοιόµορφη συµπεριφορά των διαφορετικών µερών της λιθοδοµής, και τη συνεργασία τους σε περίπτωση σεισµού. Σχήµα 3. Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες περιµετρικών τοίχων αποτελούµενων από διπλό φέροντα οργανισµό. Η Ταυτόχρονη Χρήση Λιθοδοµής και Ξύλινου Σκελετού για τη Στήριξη της Στέγης. Στον όροφο, η περίδεση των περιµετρικών λίθινων τοίχων του κτιρίου µε ξυλοδεσιές συνεχίζει να υφίσταται αλλά, αυτή τη φορά, αποτελεί µέρος µίας ιδιαίτερα σύνθετης ξύλινης ενισχυτικής 14 Βλ. Τουλιάτος, (2003), σελ. 27 7

8 διάταξης. (Σχήµα 3) Εδώ παρατηρείται µία ιδιότυπη κατασκευή, η οποία συνδυάζει αργολιθοδοµή πάχους 50cm µε ξύλινους σκελετούς, οι οποίοι ενσωµατώνονται στην εσωτερική παρειά της τοιχοποιίας. Οι σκελετοί αυτοί, των οποίων η παραδοσιακή ονοµασία, φριγγιά, διασώζεται ακόµα από τους ντόπιους, αποτελούνται από κατακόρυφους στύλους τοποθετηµένους ανά τακτά διαστήµατα cm, οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους µε οριζόντιες και διαγώνιες ξύλινες δοκούς. ηµιουργούν κατά αυτόν τον τρόπο έναν τρισδιάστατο κάναβο, ορισµένα από τα κενά του οποίου ταυτίζονται µε τα ανοίγµατα του ορόφου. Σε ακριβώς αυτά τα σηµεία, ο σκελετός των παραθύρων συνδέει τον ξύλινο σκελετό µε οριζόντιες ξύλινες δοκούς οι οποίες περιτρέχουν την εξωτερική παρειά της τοιχοποιίας, εξασφαλίζοντας και εδώ τη σύνδεση µεταξύ των δύο µετώπων της. (Σχήµατα 4, 5) Η ίδια η τοιχοποιία εισχωρεί στα κενά του σκελετού επιφέροντας πλήρη ακαµψία στο σύστηµα, ενώ η εσωτερική παρειά των τοίχων επιχρίεται. Σχήµατα 4 και 5. (Αριστερά) Εσωτερική άποψη της στενής πλευράς ενός τυπικού σπιτιού της Ερεσού. Εδώ, µε την αφαίρεση του εσωτερικού επιχρίσµατος αποκαλύπτεται µία διάταξη από ξύλινους σκελετούς Οι τελευταίοι τοποθετούνται στην εσωτερική παρειά ενός τοίχου από αργολιθοδοµή πάχους 50cm. ( εξιά) Αξονοµετρική αναπαράσταση του ίδιου συστήµατος, µε έµφαση στην αγκύρωση του ξύλινου σκελετού στους στρωτήρες της λιθοδοµής. Τα φριγγιά συνδέονται τόσο µε τον τοίχο του ισογείου όσο και µε το σκελετό της στέγης. Η κατασκευή τους είναι αυτοδύναµη, έχει επαρκείς διατοµές και ικανή ακαµψία για να σταθεί ανεξάρτητα από την εξωτερική λιθοδοµή και να µπορέσει να φέρει τα φορτία της στέγης. Από την άλλη πλευρά, η ίδια η στέγη εδράζεται τόσο στην εξωτερική τοιχοποιία, στην οποία και πακτώνεται, όσο και στους ανώτερους στρωτήρες του ξύλινου σκελετού. (Σχήµα 6) 8

9 Σχήµα 6. Αξονοµετρική τοµή γωνίας κτιρίου όπου φαίνεται η σύνδεση του φέροντος οργανισµού της στέγης µε τον ξύλινο σκελετό και τη λιθοδοµή που αποτελούν τους εξωτερικούς τοίχους. Αποτίµηση της Σεισµικής Συµπεριφοράς του Συστήµατος. Ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του συστήµατος, όπως η χρήση ξυλοδεσιών και ξύλινων σκελετών, το συνδέουν µε τις κατασκευαστικές πρακτικές οι οποίες άνθησαν στην Οθωµανική επικράτεια µεταξύ του 17 ου και του 19 ου αιώνα, και ιδίως µε τον τύπο του σπιτιού µε το λίθινο κατώγι και τον όροφο από ξύλινο σκελετό µε πλήρωση από τοιχοποιία. Εποµένως, ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία διακρίνουν την αναγνωρισµένη σεισµική συµπεριφορά του τύπου αυτού ενδέχεται να ισχύουν και στην, άγνωστη ως προς τη σεισµική συµπεριφορά της, περίπτωση της Ερεσού. Οι ξυλοδεσιές που χρησιµοποιούνται στην Ερεσό πρέπει να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ικανότητας της τοιχοποιίας να παραλάβει τις σεισµικές φορτίσεις. Πράγµατι, όπως έγινε αντιληπτό, οι ξύλινες οριζόντιες σχάρες εντός των τοίχων, από τη µία πλευρά εµποδίζουν την 9

10 απόσχιση των δύο µετώπων της τοιχοποιίας κατά το σεισµό, και από την άλλη ενισχύουν το επίπεδό της έναντι των εφελκυστικών φορτίσεων κατά τις εκάστοτε διαγώνιούς της, και έναντι της κάµψης από αδράνεια κατά τη διεύθυνση του σεισµού. 15 Οι ξυλοδεσιές, µε την ένταξή τους στους χοντρούς, τυφλούς τοίχους του ισογείου, συµβάλλουν στην διαµόρφωση ενός ισχυρού βάθρου στο σηµείο ακριβώς όπου τα κατακόρυφα φορτία είναι µέγιστα, και όπου η οποιαδήποτε αστοχία θα µπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση όλης της κατασκευής. Η κατασκευαστική διαφοροποίηση του ορόφου από το κατώγι συµβαδίζει µε µία διαφορά στρατηγικής γύρω από την πρόληψη του σεισµού. Στον όροφο, η εισαγωγή των ξύλινων σκελετών και η ελάττωση του πάχους της τοιχοποιίας µοιάζουν να εισάγουν κατασκευαστικές αρχές παρόµοιες µε αυτές των παραδοσιακών ξύλινων κατασκευών που συναντώνται τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα. Η εξέταση παρόµοιων ξύλινων κατασκευών του χωριού Safranbolu της Βορειοδυτικής Τουρκίας ανέδειξε τη δυνατότητά τους να απορροφούν σεισµική ενέργεια ενώ υφίστανται ανελαστικές παραµορφώσεις χωρίς αστοχία. 16 Παρόµοια πλάστιµη σεισµική συµπεριφορά ενδέχεται να εµφανίζεται και στην Ερεσό. Και εδώ, κατά τη σεισµική καταπόνηση, υπάρχουν περιθώρια στους ορόφους των κτιρίων τόσο για πιθανές µικρο-ρηγµατώσεις µεταξύ του ξύλινου σκελετού και της τοιχοποιίας, όσο και για παραµόρφωση του ίδιου του σκελετού. Και τα δύο είναι φαινόµενα τα οποία, ενώ καταναλώνουν την εισαγόµενη σεισµική ενέργεια, σπανίως οδηγούν σε ολική αστοχία. 17 Το χαρακτηριστικό της υπερστατικότητας διακρίνει το σύστηµα της Ερεσού από τις πιο συµβατικές παραδοσιακές κατασκευαστικές πρακτικές της Οθωµανικής περιόδου, συνδέοντας το µε περιπτώσεις όπως της Λευκάδας, της Καλαβρίας και της Λισσαβόνας. Η υπερστατικότητα επιτυγχάνεται µέσω της ταυτόχρονης χρήσης δύο δοµικών συστηµάτων για την παραλαβή των φορτίων της στέγης στον όροφο, ενός ξύλινου σκελετού και µίας τοιχοποιίας. Σε περίπτωση ισχυρού σεισµού, το ενδεχόµενο αστοχίας της τοιχοποιίας του ορόφου δεν αποκλείεται. 18 Το αποτέλεσµα, σε ένα ισχυρό σεισµό, θα ήταν η ολική ή µερική κατάρρευση της τοιχοποιίας. Η άµεσες αλυσιδωτές επιπτώσεις αυτής σε συµβατικές παραδοσιακές λίθινες κατασκευές είναι: Η κατάρρευση υπερκείµενων στοιχείων, όπως όροφοι και στέγες. (Σε περίπτωση µερικής κατάρρευσής) Η διάρρηξη της συνεργασίας µεταξύ των εναποµεινάντων δοµικών µελών (π.χ. τµήµατα τοίχου), µε συνέπεια την εξασθένισή τους και την κατάρρευση τους µε την παράταση της διάρκειας της δόνησης. Η κατάπτωση δοµικών υλικών εντός του χώρου του σπιτιού. Η χρήση των πρόσθετων ξύλινων σκελετών παρέχει µία ακόµα δικλείδα ασφαλείας απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους. Έτσι, τα φριγγιά εξασφαλίζουν τη στήριξη της στέγης σε περίπτωση κατάρρευσης της τοιχοποιίας. Παράλληλα, σε περίπτωση µερικής κατάρρευσης, ο βοηθητικός αυτός φέροντας οργανισµός κάνει δυνατή τη συνεργασία µεταξύ των εναποµεινάντων µερών της τοιχοποιίας µειώνοντας την πιθανότητα για επέκταση των αστοχιών. Επίσης, ο ρόλος των 15 Βλ. Π. Τουλιάτος, (2003), σελ Πράγµατι, επιθεωρήσεις σε κτίρια του Safranbolu µε ξύλινο σκελετό τύπου himiş, διαπίστωσαν εκτενείς ρωγµές στα σηµεία σύγκλισης µεταξύ των ξύλινων στοιχείων και της τοιχοποιίας. Σύµφωνα µε τον Langenbach, η τριβή και η σχετική παραµόρφωση κατά µήκος των αρµών µεταξύ του σκελετού και της πλήρωσής του απορρόφησαν ένα µεγάλο µέρος της σεισµικής ενέργειας. Βλ. R. Langenbach, (2002), σελ Ένα σηµαντικό τεκµήριο αυτής της άποψης είναι και µία φωτογραφία των ερειπίων της πόλης της Χίου µετά το σεισµό του Σε αυτή απεικονίζεται ένα διώροφο σπίτι, του οποίου τα ξύλινα υποστυλώµατα αποκλείνουν από την κατακόρυφο κατά τουλάχιστον 30 ο. Βλ. Λεύκωµα των Ερειπίων της Χίου, (1983) 18 Πράγµατι, ορισµένες αδυναµίες της όπως η σχετικά πυκνή διάτρηση της από ανοίγµατα, και η ελλιπής διαπλοκή µεταξύ των λίθων οδηγούν σε µία µειωµένη αντοχή στην κάµψη και τον εφελκυσµό υπό τη δράση των εναλλασσόµενων οριζοντίων φορτίων µίας δυναµικής καταπόνησης. 10

11 φριγγιών στην ενίσχυση της διαφραγµατικότητας των τοιχωµάτων, δηλαδή της ικανότητάς τους να παραλάβουν φορτίσεις κατά το επίπεδό τους, είναι επίσης σηµαντικός αφού µειώνει τις πιθανότητες αστοχίας. Τέλος, ο ρόλος των φριγγιών ως πλέγµα το οποίο προστατεύει το εσωτερικό του κτιρίου από καταρρέουσα δοµική ύλη ενδέχεται να είναι εξίσου σηµαντικός. 19 Όπως έγινε αντιληπτό οι ξύλινοι σκελετοί, οι οποίοι είναι ενσωµατωµένοι στους τοίχους, αποτελούν µέρη ενός τρισδιάστατου άκαµπτου σκελετού ο οποίος συµπεριλαµβάνει το σκελετό της στέγης και αυτόν του πατώµατος του ορόφου. Η πρόνοια του λαϊκού τεχνίτη για σύνδεση των στοιχείων αυτών µεταξύ τους, ενώ δεν είναι απολύτως επιβεβληµένη για τη στατική λειτουργία της κατασκευής σχετίζεται άµεσα µε τη δυναµική της λειτουργία. Πράγµατι, σε περίπτωση δυναµικής καταπόνησης, αυτός ο εσωτερικός σκελετός εξασφαλίζει τη σύνδεση όλων των µελών της κατασκευής µεταξύ τους και συνεπώς τη συνεργασία µεταξύ τους. Η συµµετοχή των διαφόρων επιπέδων λιθοδοµής, µέσω της σύνδεσης τους µε τον εσωτερικό ξύλινο σκελετό, σε ένα κοινό σύστηµα µορφής κιβωτίου έχει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σεισµική συµπεριφορά του κτιρίου: «εξασφαλίζει µειωµένη παραµόρφωση, περιορισµένη αστοχία, και δυνατότητα αποφόρτισης αδύναµων περιοχών µέσω ανακατανοµής των εντάσεων.» 20 ΟΙ Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΣΟΥ Μέσα από την εξέταση των εφαρµογών του δοµικού συστήµατος της Ερεσού παρατηρούνται ορισµένες ελλείψεις οι οποίες µοιάζουν να υπονοµεύουν την προσπάθεια των παραδοσιακών µαστόρων για πρόληψη του σεισµού. Αυτές οι ατέλειες συναντώνται τόσο στη συνδεσµολογία µεταξύ των στοιχείων του εσωτερικού ξύλινου σκελετού, όσο και στον περιορισµό της υπερστατικότητας µόνο στην κατασκευή των τοίχων του ορόφου: σε περίπτωση αστοχίας των τοίχων του ισογείου δεν εξασφαλίζεται εναλλακτική ροή των άνωθεν φορτίων. Σε τουλάχιστον δύο από τα σπίτια που αποτυπώθηκαν, η εξασφάλιση της κιβωτιοειδούς, συνολικής λειτουργίας της κατασκευής µοιάζει να έχει ελαφρά παραµεληθεί. Αυτό οφείλεται εν µέρει στην προχειρότητα µε την οποία συνδέονται µεταξύ τους τα ξύλινα στοιχεία. Συνήθως η σύνδεση επαφίεται στη χρήση καρφιών. Σε περίπτωση τοπικής σήψης των ξύλινων στοιχείων αλλά και οξείδωσης των σιδερένιων συνδέσµων τους, η αντοχή της σύνδεσης µηδενίζεται. εν αποκλείεται, αυτή η αδυναµία που παρατηρείται στη συνδεσµολογία να υπονοµεύει τη σεισµική λειτουργία του συστήµατος. Πράγµατι, κατά τη διάρκεια δυναµικής καταπόνησης, οι ξύλινοι σκελετοί, υπόκεινται τόσο στα οριζόντια φορτία του σεισµού όσο και σε αυτά τα οποία δηµιουργούν ενδεχόµενες διαφορικές ταλαντώσεις της γύρω τοιχοποιίας. Ελλείψει ισχυρών συνδέσεων, παρόµοιοι σκελετοί µε αυτούς της Ερεσού, υποκείµενοι σε παρόµοιες φορτίσεις έχουν στο παρελθόν αστοχήσει. 21 Σηµαντικές ελλείψεις σηµειώθηκαν σε τουλάχιστον δύο κατασκευές στο πεδίο της ενίσχυσης των τοίχων του ορόφου µε ξύλινους σκελετούς. Εδώ παρατηρήθηκε µία τάση να παραλείπονται τελείως οι ξύλινοι σκελετοί στους δύο τυφλούς τοίχους. Έτσι, το δίκτυο ξύλινων σκελετών περιορίζεται στους δύο τοίχους οι οποίοι είναι διάτρητοι από παράθυρα. Εάν κρίνουµε από την ύπαρξη 19 Αυτό το στοιχείο ερµηνείας του συστήµατος, το οποίο επικαλέστηκαν και κάτοικοι της Ερεσού, συµπεριλαµβάνεται και στην ανάλυση του κατασκευαστικού συστήµατος της Λευκάδας από τον. Πορφύριο, (1971), σελ Βλ. Π. Τουλιάτος (2003), σελ Αυτό το συµπερασµα εξάγεται από έρευνα σε παρόµοια κατασκευαστικά συστήµατα τόσο στην Καλαβρία της Ιταλίας όσο και στη Γουατεµάλα. Βλ. S. Tobriner, (1983), σελ

12 τουλάχιστον άλλων δύο παραδειγµάτων όπου ξύλινα διαφράγµατα τοποθετούνται σε όλους τους τοίχους, οι παραπάνω ελλειπτικές περιπτώσεις προφανώς υποδηλώνουν ότι ορισµένοι τεχνίτες θεώρησαν τα ξύλινα στοιχεία απλά ως στοιχεία ενίσχυσης των αδύναµων, εξαιτίας της ύπαρξης ανοιγµάτων, τοίχων. Οι τεχνίτες αυτοί δεν φαίνεται να έλαβαν υπόψη την υπερστατικότητα και το κιβωτιοειδές που επιτυγχάνονται αλλού µε την πλήρη χρήση των εν λόγω σκελετών. Σε όλα τα σπίτια που αποτυπώθηκαν στη Ερεσό κατά την πρώτη φάση της έρευνας η υπερστατικότητα περιορίζεται στην κατασκευή του ορόφου. Στο κατώγι, αντίθετα, οι µόνοι φέροντες οργανισµοί είναι αυτοί των περιµετρικών τοίχων από λιθοδοµή. Ενδεχόµενη αστοχία των τελευταίων µεταφράζεται άµεσα σε αστοχία ολόκληρης της κατασκευής. Αυτή η συγκέντρωση φορτίων σε ένα µόνο δοµικό στοιχείο, έρχεται σε αντίθεση µε την τάση των µαστόρων της Ερεσού να εξασφαλίζουν σε άλλα σηµεία την λειτουργία του συνόλου των στοιχείων του φέροντα οργανισµού έστω και µετά από τοπικές αστοχίες. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθούν ακριβείς λόγοι για τις αδυναµίες αυτές. Από τη µία πλευρά, αυτές ενδέχεται να αποτελούν περιορισµούς του ίδιου του δοµικού συστήµατος. Αυτοί οι περιορισµοί εξηγούνται εύκολα εάν αναλογιστούµε ότι ο λαϊκός τεχνίτης στερούταν συχνά τους πόρους οι οποίοι απαιτούνταν για την τελειοποίηση των κατασκευών. Σύµφωνα µε µία άλλη υπόθεση, οι ίδιες αυτές κατασκευαστικές αδυναµίες µπορεί να είναι στοιχεία µίας σταδιακής εξασθένισης ενός πιο ολοκληρωµένου αρχικού συστήµατος. Παράγοντες µίας παρόµοιας εξασθένισης µπορεί να είναι η κακιά συντήρηση των κατασκευών σε συνδυασµό µε τη συνεχή σεισµική τους καταπόνηση, η εγκατάλειψή τους τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά και η απώλεια της αρχικής κατασκευαστικής γνώσης που οδήγησε στη δηµιουργία της. Το δίληµµα µεταξύ αυτών των δύο πιθανών εξηγήσεων έµενε µέχρι τελευταία ανοιχτό. Η πρόσφατη ανακάλυψη παρόµοιων κατασκευών στην Πέργαµο της Μικράς Ασίας αποκαλύπτει µία ελαφρά διαφορετική έκφανση του ίδιου δοµικού συστήµατος, η οποία, διατηρώντας ορισµένες από τις παραπάνω αδυναµίες, αποτελεί µία πιο ολοκληρωµένη λύση στα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει ο τεχνίτης της Ερεσού. Παρόλα αυτά, οι οµοιότητες µεταξύ των κατασκευών της Περγάµου και της Ερεσού δεν αφήνουν καµία αµφιβολία για την κοινή κατασκευαστική τους λογική. ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Οι δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σχεδόν πάντοτε βρίσκονταν υπό την επιρροή κοινών αρχιτεκτονικών παραδόσεων. Η Ελληνιστική περίοδος, αυτή της ύστερης Αρχαιότητας (µέχρι τον 7 ο αιώνα µ.χ.) καθώς και η όψιµη Βυζαντινή περίοδος (13 ος 15 ος αιώνας µ.χ.) προσφέρουν πολλά παραδείγµατα κοινής αποδοχής και από τις δύο πλευρές τόσο αρχιτεκτονικών µορφών, όσο και κατασκευαστικών τύπων. 22 Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του 18 ου και του 19 ου αιώνα δεν αποτελεί εξαίρεση. Πράγµατι, αυτό που µε έκανε να στρέψω την προσοχή µου στις κατασκευές της Περγάµου είναι η εξαιρετική µορφολογική και τυπολογική οµοιότητα των σπιτιών του Μικρασιατικού οικισµού µε αυτά της Ερεσού. 23 Κατά την έρευνα που πραγµατοποίησα στην Πέργαµο τον Απρίλιο του 2007 έγινε αντιληπτό ότι οι οµοιότητες µε την Ερεσό δεν περιορίζονται στην µορφολογία των κτιρίων. Σε τουλάχιστον τρία 22 Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η χρήση ενός κοινού αρχιτεκτονικού τύπου τόσο στο Ηραίο της Σάµου όσο και στο Αρτεµίσιο της Εφέσου. Βλ. D. S. Robertson, (1983), σελ Η εκτενής χρήση του στενοµέτωπου µακριναριού, η κατανοµή των παραθύρων στην πρόσοψη και η αρχιτεκτονική τους επεξεργασία µοιάζουν να είναι κοινά και στους δύο οικισµούς. 12

13 σπίτια του παραδοσιακού οικισµού διαπιστώθηκε η ενίσχυση των φερόντων λίθινων τοίχων του ορόφου από ξύλινους διαφραγµατικούς σκελετούς. Οι διαστάσεις των ξύλινων στοιχείων, ο ρυθµός των κατακόρυφων στύλων και η συνδεσµολογία τους είναι στοιχεία πανοµοιότυπα µε αυτά των σκελετών της Ερεσού. (Σχήµατα 7, 8) Οι εξωτερικοί τοίχοι από φέρουσα αργολιθοδοµή καλής ποιότητας, µε πάχος το οποίο κυµαίνεται από 70cm έως 50cm, καλύπτουν ένα εσωτερικό κιβωτιοειδές δίκτυο ξύλινων διαφραγµατικών σκελετών οι οποίοι είναι ενσωµατωµένοι στην εσωτερική παρειά των τοίχων και καλύπτονται από σοβά. Στην Πέργαµο, όπως και στην Ερεσό, οι ξύλινοι αυτοί σκελετοί αποτελούν στοιχεία ενίσχυσης της τοιχοποιίας έναντι διάτµησης και κάµψης. Είναι επίσης στοιχεία σύνδεσης των διαφορετικών επιπέδων λιθοδοµής µεταξύ τους για την εξασφάλιση της συνολικής λειτουργίας της κατασκευής. Επίσης, εξαιτίας της σύνδεσής τους τόσο µε τη στέγη όσο και µε τον φέροντα οργανισµό του πατώµατος, οι σκελετοί αυτοί µοιάζουν προορισµένοι να αποτελέσουν µία βοηθητική στήριξη της στέγης σε περίπτωση µερικής κατάρρευσης της τοιχοποιίας. Σχήµατα 7, 8. Πέργαµος, διώροφη λαϊκή κατοικία, ενίσχυση των τοίχων του ορόφου από ξύλινους σκελετούς. Αριστερά, η βάση του σκελετού και, δεξιά, η κορυφή του. Η οµοιότητα µε το δοµικό σύστηµα της Ερεσού είναι παραπάνω από εµφανής (βλ. Σχήµα 4). Υπάρχει όµως τουλάχιστον σε µία από τις κατασκευές της Περγάµου και ένα στοιχείο το οποίο απουσιάζει από την Ερεσό και βελτιώνει δραµατικά τη συµπεριφορά της κατασκευής στο σεισµό: Στην κατασκευή αυτή, οι παραπάνω σκελετοί δεν περιορίζονται µόνο στον όροφο άλλα προεκτείνονται και στο ισόγειο των κτιρίων µέσω ξύλινων υποστυλωµάτων, τα οποία βρίσκονται σε µικρή απόσταση από την εσωτερική παρειά των τοίχων του ισογείου. Αυτά τα 13

14 υποστυλώµατα εξασφαλίζουν µία εναλλακτική δίοδο ροής κατακόρυφων φορτίων σε περίπτωση αστοχίας των τοίχων του ισογείου. 24 Σχήµα 9. Πέργαµος, εσωτερικό ισογείου του κτιρίου που απεικονίζεται στα σχήµατα 7 και 8. Ένα από τα εσωτερικά ξύλινα υποστυλώµατα στέκει ακόµη. Αριστερά, στη γωνία, διακρίνονται καλά µέρη του παλαιότερου σκελετού (ορθοστάτης και διαγώνιο στοιχείο ακαµψίας bracing), ο οποίος άλλοτε έφερε το πάτωµα του ισογείου από κοινού µε την τοιχοποιία. Εκτενή µέρη του σκελετού αυτού σώζονται ακόµη στο κτίριο. Για την επίτευξη της πιθανής αυτόνοµης λειτουργίας αυτού του διώροφου ξύλινου φέροντα οργανισµού οι στύλοι του ισογείου συνδέονται µε τα κατακόρυφα υποστυλώµατα του ξύλινου διαφραγµατικού σκελετού του ορόφου µέσω ισχυρών οριζοντίων δοκών, οι οποίες εφάπτονται στο κάτω µέρος του πατώµατος µε διεύθυνση κάθετη σε αυτήν των δοκαριών του τελευταίου. Αυτές οι δοκοί αποτελούν τόσο το επιστύλιο των υποστυλωµάτων του ισογείου όσο και τους στρωτήρες για την έδραση των ξύλινων σκελετών του ορόφου. Από την άλλη πλευρά, το πάτωµα του ορόφου εδράζεται τόσο στα εσωτερικά ξύλινα υποστυλώµατα του ισογείου όσο και στους ίδιους τους εξωτερικούς λίθινους τοίχους. Η χρήση στην κατασκευή της Περγάµου δύο ανεξάρτητων δοµικών συστηµάτων τόσο στον όροφο όσο και στο ισόγειο των κτιρίων πιθανώς να εξασφαλίζει σε περίπτωση σεισµού την στήριξη των 24 Η παρατήρηση των σχετικών λεπτοµερειών στις κατασκευές της Περγάµου δείχνει ότι η γνώση των κατοίκων / τεχνιτών γύρω από τη σκοπιµότητα της εφαρµογής των ξύλινων σκελετών στο ισόγειο είχε ξεχαστεί πριν την ερείπωση των κατασκευών αυτών. Πράγµατι, όπως φαίνεται στο σχήµα 9 (αριστερά), επισκευές στους ξύλινους σκελετούς του ισογείου οδήγησαν στην αποκοπή κρίσιµων µερών τους (τα οποία είχαν πιθανότατα σαπίσει), η οποία αναίρεσε τη συνέχεια του ξύλινου σκελετού. 14

15 φορτίων τόσο του πατώµατος του ορόφου όσο και της στέγης ακόµα και ύστερα από µερική αστοχία των εξωτερικών λίθινων τοίχων είτε στο επίπεδο του ισογείου είτε σε αυτό του ορόφου. Πρόκειται εποµένως για µία κατασκευή περισσότερο πλήρη ως προς το στοιχείο της υπερστατικότητας από αυτή της Ερεσού. Το στοιχείο της χρήσης δύο φερόντων οργανισµών, ενός λίθινου και ενός ξύλινου, στο επίπεδο του ισογείου του κτιρίου εµφανίζεται και αλλού στην Ελλάδα, ειδικότερα στο αντισεισµικό σύστηµα της Λευκάδας, 25 καθώς και σε µία ιδιότυπη κατασκευή στην Μπαρµπούτα της Βέροιας. 26 (Σχήµα 10) Όµως, η χρήση του ίδιου υπερστατικού συστήµατος τόσο στον όροφο όσο και στο ισόγειο παρατηρείται κατ αποκλειστικότητα στην Πέργαµο. Σχήµα 10. Βέροια, Μπαρµπούτα, τµήµα κατοικίας στο ισόγειο της οποίας χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα δύο φέροντες οργανισµοί, ένας λίθινος και ένας ξύλινος, ο τελευταίος στο εξωτερικό µέτωπο της τοιχοποιίας. Γεννάται το ερώτηµα της ακριβούς σχέσης µεταξύ των κατασκευών της Ερεσού και αυτών της Περγάµου. Αυτή η σχέση ενδέχεται να ερµηνεύει τόσο τις µικροδιαφορές µεταξύ των δύο κατασκευών όσο και το γεγονός ότι και τα δύο διέπονται από την ίδια κατασκευαστική λογική. Κατά 25 Βλ.. Πορφύριος, (1971), σελ Βλ. Ν. Καρύδης, (2003), σελ

16 τη διερεύνηση του ζητήµατος αυτού µπορούν να γίνουν δύο υποθέσεις. Η πρώτη θα ήταν ότι από την πλήρη, διώροφη ενισχυτική διάταξη της Περγάµου µέχρι την ελλιπή, µερική χρήση του ξύλινου σκελετού της Ερεσού µεσολαβεί ένας σταδιακός εκφυλισµός του τοπικού δοµικού συστήµατος. Η δεύτερη υπόθεση θα έβλεπε την περίπτωση της Περγάµου ως τελειοποίηση µίας προγενέστερης στρατηγικής ενίσχυσης των κατασκευών απέναντι στο σεισµό, η οποία ενώ προϋπήρχε, είχε βρει µονάχα ατελείς εφαρµογές σαν αυτές της Ερεσού. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οι κατασκευές που εξετάζουµε προδίδουν την προΰπαρξη ορισµένων βασικών αρχών αντισεισµικού σχεδιασµού τις οποίες ο κάθε σεισµογενής τόπος εφαρµόζει ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Από τη µία πλευρά, η πλατειά εξάπλωση αρχών όπως αυτές της κιβωτιοειδούς λειτουργίας της κατασκευής, της υπερστατικότητας, και της απόσβεσης της ενέργειας του σεισµού από την Καλαβρία µέχρι τη Μικρά Ασία, και, από την άλλη, τα αµυδρά ίχνη τέτοιων αρχών σε κατασκευές τόσο αρχαίες όσο τα Μινωικά παλάτια 27 αντανακλά την κοινή εµπειρία του σεισµικού φαινοµένου από λαούς τόσο διαφορετικών τόπων όσο και διαφορετικών εποχών. Η παραδοσιακή αντισεισµική δόµηση του Ανατολικού Αιγαίου µπορεί πιθανώς να ερµηνευτεί ως απόδειξη ότι οι τρόποι δόµησης που εξαπλώθηκαν στην Τουρκοκρατούµενη Ανατολική Ευρώπη, σε ορισµένες περιπτώσεις, µπολιάστηκαν µε κατασκευαστικές τεχνικές οι οποίες είχαν στόχο την πρόληψη του σεισµού. Είναι πολύ πιθανόν, ύστερα από κάποιες συγκυρίες, ορισµένοι τεχνίτες να προχώρησαν σε τροποποιήσεις των ευρέως διαδεδοµένων τότε τρόπων δόµησης. Μία από αυτές τις τροποποιήσεις θα µπορούσε να είναι το ντύσιµο του ξύλινου σκελετού του ορόφου (του γνωστού τσατµά ) µε τοιχοποιία, όπως συµβαίνει στην Ερεσό. Κάποια άλλη τροποποίηση θα ήταν δυνατόν να είναι η προσθήκη ενός ξύλινου σκελετού στο ισόγειο των κτισµάτων, όπως έχει παρατηρηθεί στη Λευκάδα. Και οι δύο αυτές τροποποιήσεις στη δοµή του τυπικού Οθωµανικού Λαϊκού Σπιτιού εµφανίζονται στην Πέργαµο. Με τις σύνθετες και ιδιότυπες κατασκευές τις οποίες αναλύσαµε, οι τεχνίτες της Ερεσού και της Περγάµου πέτυχαν να εκµεταλλευθούν τα πλεονεκτήµατα της λιθοδοµής, όπως η αντοχή και η καλή κλιµατική συµπεριφορά (λόγω της µεγάλης θερµοχωρητικότητάς της και των µονωτικών της ιδιοτήτων) στον όροφο των κτιρίων, και να τα συνδυάσουν µε µία εξαιρετική κτιριακή συµπεριφορά απέναντι στο φαινόµενο του σεισµού. Η απλότητα και η αποτελεσµατικότητα των κατασκευών τους, η οποία προκύπτει όχι τόσο από χρήση εξελιγµένων και σύνθετων δοµικών υλικών όσο από τη διαχρονική συσσώρευση κατασκευαστικής εµπειρίας, είναι στοιχεία ενδεικτικά της αξίας της ανώνυµης λαϊκής αρχιτεκτονικής. 27 Βλ. J. M. Driessen, (1987), σελ

17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βοστάνη Κουµπά, Ε. (1982), Λέσβος, Μέλισσα, Αθήνα Γιαννουλέλης, Γ. Ν. Ζαγορησίου, Μ. Γρ. (1995), Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Λέσβου, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Αθήνα Choisy, A. (1883), L Art de Batir chez les Byzantins, Paris Driessen, J. M. (1987), Earthquake-Resistant Construction and the Wrath of the Earth-Shaker, The Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 46, No 2, pp Gülhan, D. and Güney I. O., The Behaviour of Traditional Building Systems against Earthquake and Its Comparison to Reinforced Concrete Frame Systems; Experiences of Marmara Earthquake Damage Assessment Studies in Kocaeli and Sakarya, Conference Proceedings for Earthquake Safety: Lessons to be Learned from Traditional Construction, an International Conference on the Seismic Performance of Traditional Buildings (Istanbul: ICOMOS, published on the web at Καρύδης, Ν. (2003), Ερεσός, Το Σπίτι, η Κατασκευή, ο Οικισµός, Παπασωτηρίου, Αθήνα Kuban, D. (1993), The Turkish Hayat House, EREN Yayicilik ve Kitapcilik Ltd Langenbach, R. (2002), Survivors among the Ruins: Traditional Houses in Earthquakes in Turkey and India, APT Bulletin, Vol. 33, No. 2/3., pp Λεύκωµα των Ερειπίων της Χίου, συνέπεια των σεισµών της 22 ας Μαρτίου / 3 ης Απριλίου 1881, (1983), Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα Porphyrios, D. (1971), Traditional Earthquake-Resistant Construction on a Greek Island, The Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 30, No. 1, pp Robertson, D. S. (1983), Greek and Roman Architecture, Cambridge University Press Tobriner, S. (1983), La Casa Baraccata: Earthquake Resistant Construction in 18 th -Century Calabria, The Journal of the Society of Architectural historians, Vol. 42, No. 2, pp Τουλιάτος, Π., Γάντε,. (1995), Τοπική Ιστορική Αντισεισµική όµηση Το Παράδειγµα της Λευκάδας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα Τουλιάτος, Π. (2001), Αρχιτεκτονική και Σεισµός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα Τουλιάτος, Π. (2003), Έρευνα: Συµπεριφορά στη Σεισµική Καταπόνηση των Ιστορικών Παραδοσιακών Κατασκευών. Ιστορικές Αντισεισµικές Κατασκευές στην Ελλάδα, Οργανισµός Αντισεισµικής Προστασίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. 17

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Αναφέρεται σε ένα διευρυµένο γεωγραφικό πλαίσιο που περιλαµβάνει τον ενιαίο πολιτισµικό χώρο των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Π.Τουλιάτος Καθηγητής. Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ Ε.Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 1 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Ως βασική µονάδα για τη σύνθεση των χώρων επιλέγεται ένα ορθογωνικό πρίσµα διαστάσεων 2,40 x 3,60 x 2,40 m (µε περιορισµό από την τυποποιηµένη στο εµπόριο διάσταση 1,20 αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δομικού συστήματος Εισαγωγικό σημείωμα στην περιοχή της Οικοδομικής. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α Ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων

Ανάλυση Δομικού συστήματος Εισαγωγικό σημείωμα στην περιοχή της Οικοδομικής. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α Ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α Ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων Ανάλυση Δομικού συστήματος Εισαγωγικό σημείωμα στην περιοχή της Οικοδομικής β. Τσούρας Επικ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις:

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΕΑΚ Σ 2000 Ο Σ ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος Δρίτσος Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους 5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους Τα παραδείγματα βλαβών από σεισμούς σε κτίρια κατατάσσονται με βάση τους διαφορετικούς τύπους κατασκευών (βλ. τον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 5.1: Ξύλινες Κατασκευές Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ανοίγματα, ελαφριές κατασκευές) - Κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2008-2009 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Μάθηµα: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι Οι αριθμοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον τρόπο που σημειώνονται οι αριθμοί που αποδίδουν στα σχέδια τις διαστάσεις του αντικειμένου. Οι γραμμές διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων 4. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ Σαμίρ Μπαγιούκ Για να κάνουμε αντιληπτό ένα αντικείμενο στον χώρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογράφιση με πολλαπλές λήψεις από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Ε. Βιντζηλαίου, ΕΜΠ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Ε. Βιντζηλαίου, ΕΜΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Ε. Βιντζηλαίου, ΕΜΠ Θεωρούμε ότι ισχύουν οι ακόλουθες παραδοχές: 1. Οι σύγχρονες κοινωνίες επιθυμούν να διατηρήσουν την δομημένη πολιτιστική κληρονομιά τους

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Οικοδομική Ι

Παραδοσιακή Οικοδομική Ι Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Οικοδομική Τεχνολογία 1 Παραδοσιακή Οικοδομική Ι Σταύρος Μαμαλούκος Τι είναι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ; Τι είναι η ίδια η παράδοση ; «Παραδοσιακή» αρχιτεκτονική»

Διαβάστε περισσότερα

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο 1. Περιγραφή έργου Πρόκειται για την ανέγερση διώροφης κατοικίας 57.92 τ.µ. σε οικόπεδο έκτασης 75 τ.µ. στην περιοχή Μαυροβούνι στο Γιαλό της Σύµης. Η νέα αυτη κατοικία διαθέτει εξώστη και ηµιυπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής:

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: 3.4 Ειδικό τεχνικό τεύχος οδηγός με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: Παράρτημα Ι. Α. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 - Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Η σεισµική προστασία γεφυρών στην Ελλάδα σήµερα Γενικά Η σεισµική προστασία των γεφυρών αποτελεί ένα µέληµα πρωτίστης σηµασίας για την πολιτεία λόγω της εξαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (L Aquilla 09, Ιταλία) ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση με χώμα. Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΜΑ EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ

Δόμηση με χώμα. Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΜΑ EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ Δόμηση με χώμα Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα Κών/νος Καταβούτας Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μηχανικοί της Γης Μηχανικοί της Γης και δόμηση με χώμα Μαιος 2010 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Software - Support - Seminars

Software - Support - Seminars Αναπτύχθηκε στο Ευρωπαϊκό κέντρο ερευνών Το 3MURI αναπτύχθηκε από ομάδα καθηγητών του πανεπιστημίου της Γένοβα & ερευνητών από το ευρωπαϊκό κέντρο ερευνών με σκοπό να αποτελέσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Βασικές έννοιες Ορισμοί Επισκευή (repair): Επαναφορά του δομικού στοιχείου ή του κτίσματος στην κατάσταση προ της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα Γεώργιος Παπανίκας Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Unit 8 από φέρουσα τοιχοποιία. Λυμένα παραδείγματα. Μαραγκός Ν. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. Παράδειγμα 3:

Κατασκευές Unit 8 από φέρουσα τοιχοποιία. Λυμένα παραδείγματα. Μαραγκός Ν. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. Παράδειγμα 3: Παράδειγμα 3: Εξετάζεται η κατασκευή διώροφης (ισόγειο και όροφος) κατοικίας με δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα και πεσσούς από οπτοπλινθοδομή (βλ. Σχ. επόμενης διαφάνειας). Το ύψος των ορόφων είναι 3 m.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Eισαγωγή Πρόκειται για ισόγειο κτίσµα µε υπόγειο και στέγη, και προσκτίσµατα στο πίσω µέρος του οικοπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φέρων οργανισµός και ταυτότητα αρχιτεκτονικού έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φέρων οργανισµός και ταυτότητα αρχιτεκτονικού έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φέρων οργανισµός και ταυτότητα αρχιτεκτονικού έργου Αλέκα Μονεµβασίτου-Αντωνακάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολή Αρχιτεκτόνων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ. Αγνή Φρέντζου αρχιτέκτων µηχανικός Κυδαντιδών 34, 11851, Αθήνα

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ. Αγνή Φρέντζου αρχιτέκτων µηχανικός Κυδαντιδών 34, 11851, Αθήνα Αγνή Φρέντζου αρχιτέκτων µηχανικός Κυδαντιδών 34, 11851, Αθήνα email: afren@otenet.gr 2 η ΕπιστηµονικηΣυνάντησηΑποφοίτωντου ΠΜΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΜΝΗΜΕΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 26-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

WandS Α. Βασίλαινας Ε.Ε. Διεύθυνση: Βαθύ Αυλίδος, ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: Φαξ:

WandS Α. Βασίλαινας Ε.Ε. Διεύθυνση: Βαθύ Αυλίδος, ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: Φαξ: Σελίδα 1 από 11 Α. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ Ε.Ε. H WandS είναι Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Ξύλινων Κατασκευών. Σχεδιάζει και υλοποιεί σύγχρονες κατασκευές υψηλής αισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Επιστημονικές Ημερίδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων Η περίπτωση της Ακρόπολης Μ. Ιωαννίδου Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρμόζοντας τον Κ.Α.Δ.Ε.Τ. σε ένα απλό κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Προπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., mikaelavas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα :

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail mail : nbarkas@arch.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1)

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1) ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1) 2. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ H υλοποίηση ενός προβλήµατος σε σύστηµα Η/Υ που επιδεικνύει ΤΝ 1 απαιτεί: Την κατάλληλη περιγραφή του προβλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Διδάσκοντες : Ε. Αλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε ο, ο και 3 ο Επίπεδο καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του Ο προσανατολισμός της κατοικίας συνιστά το ιδιαίτερο πλεονέκτημά της, αφού το κτίριο έχει στηθεί ακριβώς πάνω στον άξονα της κοιλάδας των Δελφών και επωφελείται από μια συγκλονιστική θέα. Ο χώρος της αυλής,

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα