Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIFIT -MC FC Έκδοση 05/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Υποδείξεις ασφαλείας οµή συσκευής Συνολική συσκευή EBOX (ηλεκτρονικά) ABOX (µονάδα σύνδεσης) Περιγραφή τύπου MOVIFIT -MC Μηχανολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Επιτρεπόµενη θέση τοποθέτησης Υποδείξεις τοποθέτησης Κεντρικός µηχανισµός ανοίγµατος/κλεισίµατος Ηλεκτρική εγκατάσταση Μελέτη εγκατάστασης υπό συνθήκες ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας Οδηγίες εγκατάστασης Αντιστοίχηση ακροδεκτών MOVIFIT -MC Υβριδικό καλώδιο Έναρξη λειτουργίας ιαδικασία έναρξης λειτουργίας MOVIFIT -MC Έναρξη λειτουργίας MOVIMOT Έναρξη λειτουργίας MOVIFIT -MC µε PROFIBUS ιάγνωση MOVIFIT -MC µε PROFIBUS Τεχνικά στοιχεία Χαρακτηρισµός CE, πιστοποίηση UL και C-Tick Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά Ψηφιακές είσοδοι Ψηφιακές έξοδοι ιεπαφές Σχέδιο διαστάσεων MOVIFIT -MC Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 3

4 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Επεξήγηση των συµβόλων Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο! Κίνδυνος από το ρεύµα. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Άµεσος κίνδυνος. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυµατισµοί. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Ζηµιά στον εξοπλισµό ή στο περιβάλλον λειτουργίας του. Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες. Η τήρηση των οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για: τη λειτουργία χωρίς διακοπές την εκπλήρωση ενδεχόµενων αξιώσεων για παροχή εγγύησης. Εποµένως, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προτού ξεκινήσετε να λειτουργείτε τον ηλεκτροκινητήρα! Το εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαµβάνει σηµαντικές οδηγίες για τη συντήρηση. Γι αυτό, αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στη συσκευή. Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Οδηγίες λειτουργίας "MOVIMOT MM03C έως MM3XC" Οδηγίες λειτουργίας "Ηλεκτροκινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος DR/DT/DV, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV" Εάν το MOVIMOT χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές ασφαλείας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα συµπληρωµατικά εγχειρίδια "Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT Απαιτήσεις" και "Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT Εφαρµογές". Στις εφαρµογές ασφαλείας επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνον στοιχεία που έχουν παραδοθεί από τη SEW-EURODRIVE αποκλειστικά και µόνον σ' αυτή την έκδοση! 4 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

5 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1 Προοριζόµενη χρήση Οι ηλεκτροκινητήρες MOVIFIT και MOVIMOT προορίζονται για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Συµµορφώνονται µε τα ισχύοντα πρότυπα και διατάξεις και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαµηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ. Ο κινητήρας MOVIMOT είναι κατάλληλος για εφαρµογές ανυψωτικών µηχανη- µάτων µόνον υπό περιορισµούς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος µπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τύπου και στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη! Η έναρξη της λειτουργίας (έναρξη της προβλεπόµενης λειτουργίας) απαγορεύεται µέχρι να διαπιστωθεί ότι το µηχάνηµα τηρεί την οδηγία 89/336/EΟΚ περί ηλεκτρο- µαγνητικής συµβατότητας (ΗΜΣ) και µέχρι να πιστοποιηθεί η συµµόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία 89/392/ΕΟΚ περί µηχανών (προσέξτε το πρότυπο EN 60204). Περιβάλλον χρήσης Αν δεν προβλέπεται ρητά, ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις, απαγορεύεται: Η χρήση σε περιβάλλοντα µε επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατµούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. Η χρήση σε κινητές εφαρµογές, στις οποίες εκδηλώνονται µηχανικές καταπονήσεις από ταλαντώσεις και κτυπήµατα, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN Η χρήση σε εφαρµογές όπου το MOVIFIT και/ή το MOVIMOT αναλαµβάνει λειτουργίες ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία του µηχανήµατος και του προσωπικού. Εάν το MOVIMOT χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές ασφαλείας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα συµπληρωµατικά εγχειρίδια "Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT Απαιτήσεις" και "Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT Εφαρµογές". Στις εφαρµογές ασφαλείας επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνον στοιχεία που έχουν παραδοθεί από τη SEW-EURODRIVE αποκλειστικά και µόνον σ' αυτή την έκδοση! Η χρήση σε περιοχές που απαγορεύονται οι εκρήξεις. Απόσυρση αποβλήτων Αυτό το προϊόν αποτελείται από: σίδηρο αλουµίνιο χαλκό πλαστικό ηλεκτρονικά εξαρτήµατα Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις! Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 5

6 2 Υποδείξεις ασφαλείας 2 Υποδείξεις ασφαλείας Μην εγκαθιστάτε και µη λειτουργείτε προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβες. Σε περίπτωση ζηµιάς, παρακαλούµε να υποβάλλετε αµέσως καταγγελία στην εταιρεία µεταφοράς. Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διατάξεις (π.χ. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/ 0113/0160) µόνο οι ειδικοί στα ηλεκτρικά που έχουν εκπαιδευτεί σε θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων, επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες τοποθέτησης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης. Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά µέτρα και τα προστατευτικά συστήµατα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN ή EN 50178). Απαραίτητα µέτρα προστασίας: Γείωση του MOVIMOT και του MOVIFIT. Η συσκευή καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για την ασφαλή αποµόνωση από συνδέσεις ισχύος και ηλεκτρονικές συνδέσεις σύµφωνα µε το πρότυπο EN Για να εγγυηθεί η ασφαλής αποµόνωση, θα πρέπει και όλα τα συνδεδεµένα κυκλώµατα να καλύπτουν τις απαιτήσεις για ασφαλή αποµόνωση. Πριν από την αφαίρεση του µετατροπέα MOVIMOT θα πρέπει αυτός να αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Υπάρχει πιθανότητα να διατηρούνται επικίνδυνες τάσεις, ακόµη και 1 λεπτό µετά την απενεργοποίηση του δικτύου. Πριν από την αποσύνδεση του MOVIFIT -EBOX (ηλεκτρονικά) από το MOVIFIT - ABOX (µονάδα σύνδεσης) θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο. Υπάρχει πιθανότητα να διατηρούνται επικίνδυνες τάσεις, ακόµη και 5 λεπτά µετά την απενεργοποίηση του δικτύου. Πριν από την εφαρµογή της τάσης δικτύου στο MOVIMOT ή στο MOVIFIT θα πρέπει να τοποθετηθεί και να βιδωθεί το MOVIFIT -EBOX (ηλεκτρονικά) καθώς και ο µετατροπέας MOVIMOT. Προσοχή: Ο διακόπτης συντήρησης αποµονώνει µόνο το MOVIMOT από το δίκτυο. Οι ακροδέκτες του MOVIFIT παραµένουν συνδεδεµένοι µε την τάση δικτύου και µετά την ενεργοποίηση του διακόπτη συντήρησης. Το σβήσιµο της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας LED και των άλλων στοιχείων ενδείξεων, δεν αποτελούν ένδειξη, ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο και ότι δε φέρει τάση. Μηχανική εµπλοκή ή εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της µονάδας µπορεί να επιφέρουν σταµάτηµα του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήµατος ή η επανέναρξη µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ο ηλεκτροκινητήρας να τεθεί πάλι από µόνος του σε λειτουργία. Αν αυτό δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει ο µετατροπέας MOVIΜΟΤ να αποσυνδεθεί από το δίκτυο τροφοδοσίας πριν από την αποκατάσταση του προβλήµατος. Προσοχή Κίνδυνος εγκαυµάτων: Η θερµοκρασία επιφάνειας του MOVIFIΤ καθώς και του µετατροπέα MOVIMOT (και ειδικότερα της ψύκτρας) ενδέχεται κατά τη λειτουργία να ξεπεράσει τους 60 C! 6 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

7 DI02 DI01 DI00 DI07 DI06 DI05 DI04 DI03 RUN 24V-S 24V-C οµή συσκευής Συνολική συσκευή 3 3 οµή συσκευής 3.1 Συνολική συσκευή MOVIFIT -MC Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει τη βασική δοµή του MOVIFIT -MC. [1] ιακόπτης συντήρησης (προαιρετικός) [2] Τεχνική σύνδεσης [3] ABOX 1) (µονάδα σύνδεσης) [4] EBOX (µονάδα ηλεκτρονικών) [5] Ράγα συναρµολόγησης [6] Κεντρικός µηχανισµός ανοίγµατος/κλεισίµατος [7] LED διάγνωσης [6] [5] [7] [4] DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 DI10 DI09 DI08 BUS-F SYS-F MOVIFIT [1] [3] [2] 59204AXX 1) Βασική έκδοση µε βιδωτούς σφιγκτήρες καλωδίων Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 7

8 3 οµή συσκευής EBOX (ηλεκτρονικά) 3.2 EBOX (ηλεκτρονικά) Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει το MOVIFIT -EBOX (µονάδα ηλεκτρονικών): Κλειστή µονάδα ηλεκτρονικών µε διεπαφή επικοινωνίας, I/O LED διάγνωσης για I/O (µε δυνατότητα επιγραφής) Επικοινωνία Κατάσταση συσκευής EBOX X X 59205AXX 8 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

9 οµή συσκευής ABOX (µονάδα σύνδεσης) ABOX (µονάδα σύνδεσης) Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει το MOVIFIT -ΑBOX (µονάδα σύνδεσης): Παθητική µονάδα για την τεχνική σύνδεσης Τεχνική σύνδεσης: Βασική έκδοση µε ακροδέκτες και διελεύσεις καλωδίων Μικροδιακόπτης S1 για τη σύνδεση διαύλου (µόνο PROFIBUS) Μικροδιακόπτης S2 για τη διεύθυνση διαύλου (µόνο PROFIBUS και DeviceNet) ABOX X S1 [1] ON S2 [2] X [3] 59206AXX [1] µόνο για την έκδοση PROFIBUS [2] µόνο για τις εκδόσεις PROFIBUS και DeviceNet [3] ιεπαφή διάγνωσης κάτω από την κοχλιοσύνδεση Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 9

10 3 οµή συσκευής Περιγραφή τύπου MOVIFIT -MC 3.4 Περιγραφή τύπου MOVIFIT -MC Παράδειγµα πινακίδας τύπου για το EBOX 59196AXX MT M 11 A P 1 0 A - 00 Έκδοση EBOX 00 = Σειρά A = Κατασκευή Λειτουργικό επίπεδο 0 = Classic 1 = Technology 2 = System 1 = Γενιά Fieldbus P = PROFIBUS Ισχύς MC 000= Έκδοση MTM (MOVIFIT -MC) Έκδοση A Κατασκευαστική σειρά 11 = Βασική Τύπος συσκευής M = MOVIFIT -MC (έλεγχος MOVIMOT ) MT = Οικογένεια συσκευών MOVIFIT 10 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

11 οµή συσκευής Περιγραφή τύπου MOVIFIT -MC 3 Παράδειγµα πινακίδας τύπου για το ΑBOX 59192AXX MT A 12 A S M Έκδοση ABOX 00 = Σειρά Τύπος διακόπτη συντήρησης 00 = χωρίς περιστρεφόµενο διακόπτη 01 = µε περιστρεφόµενο διακόπτη (ABB) Έκδοση διακόπτη συντήρησης M = ιακόπτης προστασίας κινητήρα µε προστασία αγωγών Fieldbus 1 = PROFIBUS ιαµόρφωση συνδέσεων 01 = Ακροδέκτες και διελεύσεις καλωδίων για MOVIFIT -MC ιαµόρφωση συνδέσεων S = Βασική έκδοση Φάσεις τροφοδοσίας 3 = τριφασικό (AC) Τάση τροφοδοσίας 50 = 380 V έως 500 V A = Έκδοση Κατασκευαστική σειρά 11 = Βασική 12 = Βιοµηχανία τροφίµων Τύπος συσκευής A = Κουτί συνδεσµολογίας MT = Οικογένεια συσκευών MOVIFIT Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 11

12 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης 4 Μηχανολογική εγκατάσταση 4.1 Οδηγίες εγκατάστασης Το MOVIFIT επιτρέπεται να τοποθετηθεί ή να εγκατασταθεί µόνο στην καθορισµένη θέση, σε επίπεδη, χωρίς κραδασµούς και άκαµπτη κατασκευή στήριξης, όπως αυτή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο "Επιτρεπόµενη θέση τοποθέτησης". Χρησιµοποιήστε κατάλληλες κοχλιοσυνδέσεις για τα καλώδια (χρησιµοποιήστε κολάρα µείωσης αν χρειάζεται) Οι είσοδοι των καλωδίων που δεν χρησιµοποιούνται πρέπει να σφραγιστούν µε βιδωτές τάπες. 4.2 Επιτρεπόµενη θέση τοποθέτησης Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει την επιτρεπόµενη θέση τοποθέτησης του MOVIFIT -ΑBOX. Το MOVIFIT στερεώνεται µε τη βοήθεια µίας πλάκας τοποθέτησης και τις τέσσερις βίδες που υπάρχουν ήδη στην επιφάνεια τοποθέτησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα AXX 12 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

13 Μηχανολογική εγκατάσταση Υποδείξεις τοποθέτησης Υποδείξεις τοποθέτησης 1. Ανοίξτε τις οπές που απαιτούνται για τη στερέωση των 4 βιδών 1) στην επιφάνεια τοποθέτησης, σύµφωνα µε την εικόνα που ακολουθεί: [1] min min [2] 58831AXX [1] Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης ώστε να είναι εφικτή η αφαίρεση του EBOX και του ABOX [2] Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης ώστε να είναι εφικτός ο χειρισµός του διακόπτη ασφαλείας 1) Προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε βίδες µεγέθους M6 και κατάλληλα βύσµατα, ανάλογα µε το υπόστρωµα Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 13

14 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Υποδείξεις τοποθέτησης 2. Τοποθετήστε τέσσερις βίδες στην επιφάνεια τοποθέτησης. Προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε βίδες µεγέθους M6 και κατάλληλα βύσµατα, ανάλογα µε το υπόστρωµα AXX 3. Περάστε το ABOX µε την πλάκα τοποθέτησης στις βίδες AXX 14 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

15 Μηχανολογική εγκατάσταση Υποδείξεις τοποθέτησης 4 4. Σφίξτε τις βίδες. Για την ασφαλή στερέωση θα πρέπει µετά το πέρασµα να σφίξετε τουλάχιστον τις δύο επάνω από τις τέσσερις βίδες του τοίχου AXX Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 15

16 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Κεντρικός µηχανισµός ανοίγµατος/κλεισίµατος 4.4 Κεντρικός µηχανισµός ανοίγµατος/κλεισίµατος Για την κεντρική βίδα στερέωσης απαιτείται ένα κλειδί (SW8). Προσέξτε, για το κλείσιµο δεν πρέπει να υπερβείτε τη µέγιστη ροπή των 5 Nm! Άνοιγµα Κλείσιµο 1. EBOX EBOX 1. ABOX ABOX 2. EBOX 2. EBOX ABOX ABOX max. 5 Nm! 58936AXX 58937AXX 16 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

17 Ηλεκτρική εγκατάσταση Μελέτη εγκατάστασης υπό συνθήκες ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 5 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση 5.1 Μελέτη εγκατάστασης υπό συνθήκες ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας Η σωστή επιλογή των αγωγών, η σωστή γείωση και η καλή λειτουργία της αντιστάθµισης δυναµικού είναι καθοριστικοί παράγοντες για την πετυχηµένη εγκατάσταση αποκεντρωµένων ηλεκτροκινητήρων. Βασικά θα πρέπει να τηρηθούν τα ισχύοντα πρότυπα. Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σηµεία: Αντιστάθµιση δυναµικού ανεξάρτητα από τη γείωση λειτουργίας (σύνδεση αγωγού προστασίας) θα πρέπει να φροντίσετε για µία αντιστάθµιση δυναµικού µε χαµηλή ωµική αντίσταση και χαρακτηριστικά HF (βλέπε και VDE 0113 ή VDE 0100 Μέρος 540), π.χ. µε επιφανειακή σύνδεση των µεταλλικών τµηµάτων (της εγκατάστασης) Χρήση καλωδιοταινιών γείωσης (επίπεδη καλωδιοταινία HF) 03643AXX Η θωράκιση των αγωγών δεδοµένων δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για την αντιστάθµιση δυναµικού. Αγωγοί δεδοµένων και τάση τροφοδοσίας 24 V θα πρέπει να τοποθετηθούν χωριστά από τους αγωγούς που δηµιουργούν προβλήµατα παρεµβολών (π.χ. αγωγοί ελέγχου µαγνητικών βαλβίδων, αγωγοί κινητήρων). Σύνδεση µεταξύ MOVIFIT και MOVIMOT. για τη σύνδεση µεταξύ του MOVIFIT και του MOVIMOT προτείνεται να χρησιµοποιηθούν τα ειδικά τυποποιηµένα υβριδικά καλώδια της SEW. Θωράκιση αγωγού θα πρέπει να παρουσιάζει ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (υψηλός βαθµός απόσβεσης). δεν θα πρέπει να προβλέπεται µόνον ως µηχανική προστασία του καλωδίου. πρέπει να συνδεθεί στα άκρα του αγωγού µε το µεταλλικό περίβληµα της συσκευής (βλέπε και σελίδα 21 και σελίδα 22). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο SEW "Πρακτικός οδηγός για ηλεκτροκινητήρες Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα στην τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων". Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 17

18 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης 5.2 Οδηγίες εγκατάστασης Σύνδεση των αγωγών ηλεκτρικής τροφοδοσίας Η ονοµαστική τάση και συχνότητα του µετατροπέα MOVIMOT πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου. ιατοµή αγωγού: τουλάχιστον σύµφωνα µε το ρεύµα εισόδου I ίκτυο (βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά). Τοποθετήστε ασφάλειες στην αρχή του αγωγού µετά από τη διακλάδωση των γραµµών τροφοδοσίας. Χρησιµοποιήστε ασφάλειες τύπου D, D0, NH ή προστατευτικούς διακόπτες αγωγών. ιαστασιολόγηση της ασφάλειας ανάλογα µε την διατοµή του αγωγού. εν επιτρέπεται η χρήση ενός συµβατικού ασφαλειοδιακόπτη διαφυγής ρεύµατος ως προστατευτικό µέτρο. Επιτρέπεται η χρήση ασφαλειοδιακόπτη διαφυγής ρεύµατος ( "τύπου Β") ευαίσθητου σε κάθε ρεύµα, ως προστατευτικό µέτρο. Στην κανονική λειτουργία των κινητήρων MOVIMOT µπορούν να εµφανιστούν ρεύµατα διαρροής > 3,5 ma. Σύµφωνα µε το EN απαιτείται µία δεύτερη σύνδεση PI (τουλάχιστον ίση µε τη διατοµή του αγωγού ηλεκτρικής τροφοδοσίας) παράλληλα προς τον αγωγό προστασίας και µε χωριστά σηµεία σύνδεσης. Στη λειτουργία ενδέχεται να παρατηρηθούν ρεύµατα διαρροής > 3,5 ma. Για τη ζεύξη των κινητήρων MOVIMOT πρέπει να χρησιµοποιηθούν επαφές ρελέ της κατηγορίας χρήσης AC-3 κατά IEC 158. Η SEW προτείνει στα δίκτυα τάσης µε µη γειωµένο σηµείο αστέρα (δίκτυα IT) να χρησιµοποιηθούν αισθητήρες εποπτείας µόνωσης που λειτουργούν µε τη µέθοδο µέτρησης παλµού-κώδικα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τα σφάλµατα απόκρισης του αισθητήρα εποπτείας µόνωσης που οφείλονται στις χωρητικότητες γείωσης του µετατροπέα. Υποδείξεις για τη σύνδεση PE ή/και για την εξισορρόπηση δυναµικού Προσέξτε τις παρακάτω επισηµάνσεις για τη σύνδεση ΡE. Οι εικόνες δείχνουν την επιτρεπόµενη σειρά τοποθέτησης: Μη επιτρεπτή τοποθέτηση Σύσταση: Τοποθέτηση µε πέδιλο καλωδίου Επιτρεπτό για όλες τις διατοµές Τοποθέτηση µε συµπαγές σύρµα σύνδεσης Επιτρεπτό για διατοµές έως το πολύ 2,5 mm 2 M5 2.5 mm² [1] 57461AXX 57463AXX 57464AXX [1] Πέδιλο καλωδίου κατάλληλο για βίδες M5-PE 18 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

19 Ηλεκτρική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης 5 Συστήµατα προστασίας Οι ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT διαθέτουν ενσωµατωµένα συστήµατα προστασίας από υπερφόρτωση. εν απαιτούνται εξωτερικές διατάξεις προστασίας. ιανοµή ενέργειας και προστασία αγωγών Το MOVIFIT -MC διαθέτει µία ενσωµατωµένη προστασία για τον αγωγό ηλεκτρικής τροφοδοσίας των κινητήρων MOVIMOT. Αυτή προστασία αγωγών υλοποιείται µε τη βοήθεια ενός διακόπτη προστασίας κινητήρα τύπου ABB MS116-12, ο οποίος είναι τοποθετηµένος στο ABOX. Ο διακόπτης µπορεί να προστατεύσει έως το πολύ τρεις αγωγούς ηλεκτρικής τροφοδοσίας MOVIMOT ταυτόχρονα και είναι κατάλληλος για διατοµές καλωδίου 1,5 mm 2 (υβριδικό καλώδιο SEW). Για το λόγο αυτό θα πρέπει στη µελέτη έργου να µεριµνήσετε ώστε να µην ρέει µόνιµα συνολικό ρεύµα πάνω από 12 A στο συνδεδεµένο κινητήρα MOVIMOT. Δίαυλος ενέργειας 400 V (μέγ. 6 mm²) MOVIFIT-MC Ακροδέκτης σύνδεσης δικτύου (X1) Διακόπτης προστασίας κινητήρα με προστασία αγωγών, σχεδιασμένος για 1,5 mm² (ABB MS116-12, προρρυθμισμένος στα 12A) MOVIMOT 1 MOVIMOT 2 MOVIMOT 3 3 x Αγωγός ηλεκτρικής τροφοδοσίας MOVIMOT Υβριδικό καλώδιο (1,5 mm²) 59241AEL Στη µελέτη έργου για το δίαυλο ενέργειας θα πρέπει, ανάλογα µε την αντίσταση του δικτύου, τα µήκη αγωγών και τις µεταβατικές αντιστάσεις, να ελεγχθεί εάν εξασφαλίζεται η προστασία των αγωγών ηλεκτρικής τροφοδοσίας του MOVIMOT από βραχυκύκλωµα ή υπερφόρτωση (κατά DIN VDE ). Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις χαρακτηριστικές καµπύλες του διακόπτη προστασίας του κινητήρα. Τα στοιχεία του MS διατίθενται από την ABB. Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 19

20 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Επιτρεπόµενη διατοµή σύνδεσης και ικανότητα ηλεκτρικού φορτίου των ακροδεκτών Στοιχεία ακροδεκτών X1 / X20 X7 / X8 / X9 X25 / X 29 / X30 / X35 / X45 / X71 / X81 / X91 ιατοµή σύνδεσης (mm 2 ) 0,2 mm 2 6 mm 2 0,08 mm 2 4 1) mm 2 0,08 mm 2 2,5 1) mm 2 ιατοµή σύνδεσης (AWG) Ικανότητα ηλεκτρικού φορτίου (µέγιστο ρεύµα διαρκείας) AWG 24 AWG 10 AWG 28 AWG 12 1) AWG 28 AWG 14 1) 30 A 20 A 10 A 1) Εάν χρησιµοποιηθούν περιδεσµικοί συνδετήρες µειώνεται η µέγιστη ωφέλιµη διατοµή κατά µία κατηγορία (π.χ. 2,5 mm 2 Æ 1,5 mm 2 ) Περιδεσµικοί συνδετήρες Χρησιµοποιήστε περιδεσµικούς συνδετήρες καλωδίων χωρίς κολάρο µόνωσης (DIN µέρος 1, υλικά E-CU). Χειρισµός των ακροδεκτών Ακροδέκτες X1 και X20 Σύνδεση αγωγών χωρίς κατσαβίδι 1) Σύνδεση αγωγών µε κατσαβίδι 2) AXX 57977AXX 1) Οι µονόκλωνοι αγωγοί καθώς και οι εύκαµπτοι αγωγοί µε περιδεσµικούς συνδετήρες µπορούν να συνδεθούν απευθείας (χωρίς εργαλείο) εάν η διατοµή τους είναι τουλάχιστον δύο κατηγορίες µικρότερη από την ονοµαστική διατοµή. 2) Στη σύνδεση εύκαµπτων αγωγών ή αγωγών µικρής διατοµής που δεν επιτρέπουν την απευθείας σύνδεση, θα πρέπει να πιέσετε µε δύναµη το κατσαβίδι στο άνοιγµα, για να ανοίξει το ελατήριο συγκράτησης. Ακροδέκτες X7 / X71 / X8 / X81 / X9 / X91 / X29 / X45 / X25 / X30 / X31 / X35 1) AXX 1) Σ' αυτούς τους ακροδέκτες η σύνδεση πραγµατοποιείται πάντα µε κατσαβίδι, ανεξάρτητα από τον τύπο αγωγού Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

21 Ηλεκτρική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης 5 Σύνδεση του αγωγού PROFIBUS στο MOVIFIT Στην εγκατάσταση του PROFIBUS θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του Οργανισµού Χρηστών PROFIBUS e.v. (Internet: "Κανονισµοί εγκατάστασης PROFIBUS-DP/FMS", κωδικός παραγγελίας (γερµανικά) ή (αγγλικά) "Συστάσεις τοποθέτησης PROFIBUS", κωδικός παραγγελίας (γερµανικά) ή (αγγλικά) Η θωράκιση του αγωγού PROFIBUS θα πρέπει να είναι διαµορφωµένη ως εξής: 58986AXX Όταν το EBOX (µονάδα ηλεκτρονικών) αποσυνδεθεί από το ABOX (µονάδα σύνδεσης) δεν διακόπτεται το PROFIBUS. Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 21

22 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Σύνδεση του υβριδικού καλωδίου MOVIMOT Για τη σύνδεση µεταξύ του MOVIFIT και του MOVIMOT προτείνεται να χρησιµοποιηθούν τα ειδικά τυποποιηµένα και θωρακισµένα υβριδικά καλώδια της SEW (βλέπε σελίδα 29). Η θωράκιση του υβριδικού καλωδίου θα πρέπει να διαµορφωθεί στο MOVIFIT - ABOX µε τη χρήση ελασµάτων θωράκισης ως εξής: ABOX 58988AXX 22 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

23 Ηλεκτρική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης 5 Υψόµετρο τοποθέτησης πάνω από 1000 m από τη στάθµη της θάλασσας Οι ηλεκτροκινητήρες MOVIFIT και MOVIMOT µε ηλεκτρική τάση από 380 έως 500 V µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε υψόµετρο από m έως το πολύ 4000 m πάνω από τη στάθµη της θάλασσας εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Η διαρκής ονοµαστική απόδοση ελαττώνεται εξαιτίας της µειωµένης ψύξης πάνω από τα 1000 m (δείτε τις οδηγίες λειτουργίας του "MOVIMOT "). Από τα 2000 m πάνω από τη στάθµη της θάλασσας οι διαδροµές αέρα και διαρροής επαρκούν µόνο για την κατηγορία υπέρτασης 2. Αν για την εγκατάσταση χρειάζεται η κατηγορία υπέρτασης 3, τότε µε πρόσθετο τρόπο εξωτερικής προστασίας πρέπει να περιοριστούν οι αιχµές υπέρτασης στα 2,5 kv φάση-φάση και φάση-γείωση. Αν χρειάζεται ασφαλής ηλεκτρική µόνωση, αυτή πρέπει να υλοποιηθεί εξωτερικά της συσκευής για υψόµετρο 2000 m πάνω από τη στάθµη της θάλασσας (Ασφαλής ηλεκτρική µόνωση κατά το EN ή ΕΝ 60204). Η επιτρεπόµενη ονοµαστική τάση των 3 x 500 V µέχρι τα 2000 m από τη στάθµη της θάλασσας µειώνεται κατά 6V ανά 100 m το πολύ έως 3 x 380 V στα 4000 m από τη στάθµη της θάλασσας. Έλεγχος καλωδίωσης Για να αποφευχθούν οι σωµατικές βλάβες, οι υλικές ζηµιές και οι βλάβες της εγκατάστασης που µπορεί να προκληθούν από σφάλµατα συνδεσµολογίας, θα πρέπει η συνδεσµολογία να ελεγχθεί πριν από την πρώτη τροφοδοσία τάσης µε τον εξής τρόπο: Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρονικές µονάδες (EBOX) από τις µονάδες σύνδεσης (ABOX) Αποσυνδέστε όλους τους ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT από το MOVIFIT Πραγµατοποιήστε έναν έλεγχο µόνωσης της καλωδίωσης σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισµούς Έλεγχος της γείωσης Έλεγχος µόνωσης µεταξύ του αγωγού δικτύου και του αγωγού των 24 V DC Έλεγχος µόνωσης µεταξύ του αγωγού δικτύου και των αγωγών επικοινωνίας Έλεγχος πολικότητας του αγωγού 24 V DC Έλεγχος πολικότητας των αγωγών επικοινωνίας Έλεγχος της ακολουθίας φάσεων του δικτύου ιασφάλιση αντιστάθµισης δυναµικού µεταξύ των συσκευών MOVIFIT Μετά τον έλεγχο της συνδεσµολογίας Συνδέστε και βιδώστε όλες τις µονάδες ηλεκτρονικών (EBOX) Συνδέστε όλους τους κινητήρες MOVIMOT πάλι µε το MOVIFIT Στεγανοποιήστε τις εισόδους καλωδίων συνδέσµους που δεν χρησιµοποιούνται Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 23

24 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Αντιστοίχηση ακροδεκτών MOVIFIT -MC 5.3 Αντιστοίχηση ακροδεκτών MOVIFIT -MC X X X X X81 X X20 X X X30 S2 S X31 X9 X X X AXX Ακροδέκτης δικτύου (δίαυλος ενέργειας) Αρ. Ονοµασία Λειτουργία X1 1 PE Σύνδεση δικτύου PE (IN) 2 L1 Σύνδεση δικτύου Φάση L1 (IN) 3 L2 Σύνδεση δικτύου Φάση L2 (IN) 4 L3 Σύνδεση δικτύου Φάση L3 (IN) 11 PE Σύνδεση δικτύου PE (OUT) 12 L1 Σύνδεση δικτύου Φάση L1 (OUT) 13 L2 Σύνδεση δικτύου Φάση L2 (OUT) 14 L3 Σύνδεση δικτύου Φάση L3 (OUT) Ακροδέκτης τροφοδοσίας 24 V (δίαυλος ενέργειας 24 V) Αρ. Ονοµασία Λειτουργία X20 1 f E Γείωση λειτουργίας (IN) 2 +24V_C Τροφοδοσία +24V Μόνιµη τάση (IN) 3 0V24_C υναµικό αναφοράς 0V24 Μόνιµη τάση (IN) 4 FE Γείωση λειτουργίας (IN) 5 +24V_S Τροφοδοσία +24V ιακοπτόµενη (IN) 6 0V24_S υναµικό αναφοράς 0V24 ιακοπτόµενη (IN) 11 FE Γείωση λειτουργίας (OUT) V_C Τροφοδοσία +24V Μόνιµη τάση (OUT) 13 0V24_C υναµικό αναφοράς 0V24 Μόνιµη τάση (OUT) 14 FE Γείωση λειτουργίας (OUT) V_S Τροφοδοσία +24V ιακοπτόµενη (OUT) 16 0V24_S υναµικό αναφοράς 0V24 ιακοπτόµενη (OUT) 24 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

25 Ηλεκτρική εγκατάσταση Αντιστοίχηση ακροδεκτών MOVIFIT -MC 5 X X X X X81 X X20 X X X30 S2 S X31 X9 X X X AXX Ακροδέκτης σύνδεσης MOVIMOT (σύνδεση MOVIMOT µέσω υβριδικού καλωδίου) Αρ. Ονοµασία Λειτουργία MOVIMOT X7 1 PE Σύνδεση PE MOVIMOT 1 2 L1_MM1 Φάση L1 MOVIMOT 1 3 L2_MM1 Φάση L2 MOVIMOT 1 4 L3_MM1 Φάση L3 MOVIMOT 1 X71 1 0V24_MM υναµικό αναφοράς 0V24 MOVIMOT RS-_MM1 Σύνδεση RS-485 MOVIMOT 1, ακροδέκτης RS - 3 RS+_MM1 Σύνδεση RS-485 MOVIMOT 1, ακροδέκτης RS + 4 0V24_MM υναµικό αναφοράς 0V24 MOVIMOT V_MM Τροφοδοσία +24V MOVIMOT 1..3 X8 1 PE Σύνδεση PE MOVIMOT 2 2 L1_MM2 Φάση L1 MOVIMOT 2 3 L2_MM2 Φάση L2 MOVIMOT 2 4 L3_MM2 Φάση L3 MOVIMOT 2 X81 1 0V24_MM υναµικό αναφοράς 0V24 MOVIMOT RS-_MM2 Σύνδεση RS-485 MOVIMOT 2, ακροδέκτης RS - 3 RS+_MM2 Σύνδεση RS-485 MOVIMOT 2, ακροδέκτης RS + 4 0V24_MM υναµικό αναφοράς 0V24 MOVIMOT V_MM Τροφοδοσία +24V MOVIMOT 1..3 X9 1 PE Σύνδεση PE MOVIMOT 3 2 L1_MM3 Φάση L1 MOVIMOT 3 3 L2_MM3 Φάση L2 MOVIMOT 3 4 L3_MM3 Φάση L3 MOVIMOT 3 X91 1 0V24_MM υναµικό αναφοράς 0V24 MOVIMOT RS-_MM3 Σύνδεση RS-485 MOVIMOT 3, ακροδέκτης RS - 3 RS+_MM3 Σύνδεση RS-485 MOVIMOT 3, ακροδέκτης RS + 4 0V24_MM υναµικό αναφοράς 0V24 MOVIMOT V_MM Τροφοδοσία +24V MOVIMOT 1..3 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 25

26 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Αντιστοίχηση ακροδεκτών MOVIFIT -MC X7 X X X X8 X X X X29 X X X30 S2 S X X X AXX Ακροδέκτης διανοµής 24V (για τη διανοµή της(των) τάσης(τάσεων) τροφοδοσίας στα MOVIMOT και στην κάρτα πρόσθετης δυνατότητας) Αρ. Ονοµασία Λειτουργία X V_C Τάση παροχής +24V Μόνιµη τάση (γεφύρωση µε το X20/2) 2 +24V_S Τάση παροχής +24V ιακοπτόµενη (γεφυρωµένη µε X20/5) 3 +24V_P Τροφοδοσία +24V για το MOVIMOT, τροφοδοσία 4 +24V_O Τροφοδοσία +24V για την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, τροφοδοσία 5 0V24_C υναµικό αναφοράς 0V24 Μόνιµη τάση (γεφυρωµένη µε X20/3) 6 0V24_S υναµικό αναφοράς 0V24 ιακοπτόµενη (γεφυρωµένη µε X20/6) 7 0V24_P υναµικό αναφοράς 0V24 για MOVIMOT, τροφοδοσία 8 0V24_O υναµικό αναφοράς 0V24 για κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, τροφοδοσία Ακροδέκτης I/O για κάρτα πρόσθετης δυνατότητας (σύνδεση αισθητήρων + ενεργοποιητών) Αρ. Ονοµασία Λειτουργία X45 1 έως 5 δεσµευµένο 11 έως 15 δεσµευµένο 21 έως 25 δεσµευµένο 31 έως 35 δεσµευµένο 26 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

27 Ηλεκτρική εγκατάσταση Αντιστοίχηση ακροδεκτών MOVIFIT -MC 5 X X X X20 X X X81 X X X X X30 S2 S X X X AXX Ακροδέκτης I/O (σύνδεση αισθητήρων + ενεργοποιητών) Αρ. Ονοµασία Λειτουργία X25 1 DI0 υαδική είσοδος DI0 (σήµα µεταγωγής) 2 DI2 υαδική είσοδος DI2 (σήµα µεταγωγής) 3 DI4 υαδική είσοδος DI4 (σήµα µεταγωγής) 4 DI6 υαδική είσοδος DI6 (σήµα µεταγωγής) 5 DI8 υαδική είσοδος DI8 (σήµα µεταγωγής) 6 DI10 υαδική είσοδος DI10 (σήµα µεταγωγής) 7 DI12 / DO00 υαδική έξοδος DO00 ή δυαδική είσοδος DI12 (σήµα µεταγωγής) 8 DI14 / DO02 υαδική έξοδος DO02 ή δυαδική είσοδος DI14 (σήµα µεταγωγής) 11 DI1 υαδική είσοδος DI1 (σήµα µεταγωγής) 12 DI3 υαδική είσοδος DI3 (σήµα µεταγωγής) 13 DI5 υαδική είσοδος DI5 (σήµα µεταγωγής) 14 DI7 υαδική είσοδος DI7 (σήµα µεταγωγής) 15 DI9 υαδική είσοδος DI9 (σήµα µεταγωγής) 16 DI11 υαδική είσοδος DI11 (σήµα µεταγωγής) 17 DI13/DO01 υαδική έξοδος DO01 ή δυαδική είσοδος DI13 (σήµα µεταγωγής) 18 DI15/DO03 υαδική έξοδος DO03 ή δυαδική είσοδος DI15 (σήµα µεταγωγής) 21 VO24_I Τροφοδοσία αισθητήρων +24V οµάδα I (DI0 DI3), από +24V-C 22 VO24_I Τροφοδοσία αισθητήρων +24V οµάδα I (DI0 DI3), από +24V-C 23 VO24_II Τροφοδοσία αισθητήρων +24V οµάδα IΙ (DI4 DI7), από +24V-C 24 VO24_II Τροφοδοσία αισθητήρων +24V οµάδα IΙ (DI4 DI7), από +24V-C 25 VO24_III Τροφοδοσία αισθητήρων +24V οµάδα IΙΙ (DI8 DI11), από +24V-C 26 VO24_III Τροφοδοσία αισθητήρων +24V οµάδα IΙΙ (DI8 DI11), από +24V-C 27 VO24_IV Τροφοδοσία αισθητήρων +24V οµάδα IV (DI2 DI15), από +24V-S 28 VO24_IV Τροφοδοσία αισθητήρων +24V οµάδα IV (DI2 DI15), από +24V-S 31 0V24_C υναµικό αναφοράς 0V24 για αισθητήρες 32 0V24_C υναµικό αναφοράς 0V24 για αισθητήρες 33 0V24_C υναµικό αναφοράς 0V24 για αισθητήρες 34 0V24_C υναµικό αναφοράς 0V24 για αισθητήρες 35 0V24_C υναµικό αναφοράς 0V24 για αισθητήρες 36 0V24_C υναµικό αναφοράς 0V24 για αισθητήρες 37 0V24_S υναµικό αναφοράς 0V24 για ενεργοποιητές ή αισθητήρες οµάδα IV 38 0V24_S υναµικό αναφοράς 0V24 για ενεργοποιητές ή αισθητήρες οµάδα IV Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 27

28 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Αντιστοίχηση ακροδεκτών MOVIFIT -MC X X X X20 X9 X X X X X X X30 S2 S X X X AXX Ακροδέκτες διαύλου (συνδέσεις επικοινωνίας) Αρ. Ονοµασία Λειτουργία X30 1 A_IN PROFIBUS Αγωγός A εισερχόµενος 2 B_IN PROFIBUS Αγωγός Β εισερχόµενος 3 0V5_PB υναµικό αναφοράς 0V5 για PROFIBUS (µόνο για µετρήσεις!) X31 1 A_OUT PROFIBUS Αγωγός A εξερχόµενος 2 B_OUT PROFIBUS Αγωγός Β εξερχόµενος 3 +5V_PB υναµικό αναφοράς +5V για PROFIBUS (µόνο για µετρήσεις!) X35 1) 1 CAN_GND υναµικό αναφοράς 0V για SBUS (CAN) 2 CAN_H SBUS CAN_H 3 CAN_L SBUS CAN_L 4 +24V_C_PS Τροφοδοσία +24V Μόνιµη τάση για περιφερειακές συσκευές 5 0V24_C υναµικό αναφοράς 0V24 Μόνιµη τάση για περιφερειακές συσκευές (γεφυρωµένη µε X20/3) 1) Οι ακροδέκτες "X35-1" έως "X35-5" µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σε συνδυασµό µε το Λειτουργικό επίπεδο "Technology" ή "System". ιάγνωση (βύσµα RJ10) Αρ. Ονοµασία Λειτουργία X V Τάση παροχής 5V 2 RS+ ιεπαφή διάγνωσης RS485 3 RS- ιεπαφή διάγνωσης RS V5 υναµικό αναφοράς 0V για RS Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

29 Ηλεκτρική εγκατάσταση Υβριδικό καλώδιο Υβριδικό καλώδιο Γενική επισκόπηση Για τη σύνδεση του MOVIFIT -MC και του MOVIMOT διατίθενται υβριδικά καλώδια. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα διαθέσιµα υβριδικά καλώδια: MOVIFIT Υβριδικό καλώδιο Μήκος Τύπος καλωδίου Ηλεκτροκινητήρας MOVIFIT -MC Κωδικός εξαρτήµατος: µεταβλητό B MOVIMOT µε Βυσµατικός σύνδεσµος AMA6 Κωδικός εξαρτήµατος: µεταβλητό B MOVIMOT µε Βυσµατικός σύνδεσµος AMD6 Κωδικός εξαρτήµατος: µεταβλητό B MOVIMOT µε Βυσµατικός σύνδεσµος APG6 Κωδικός εξαρτήµατος: µεταβλητό B MOVIMOT µε Σφιγκτήρες καλωδίων Κωδικός εξαρτήµατος: (συσκευασία υβριδικού καλωδίου) 30 m B MOVIMOT µε Σφιγκτήρες καλωδίων Κωδικός εξαρτήµατος: (συσκευασία υβριδικού καλωδίου) 100 m B MOVIMOT µε Σφιγκτήρες καλωδίων Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 29

30 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Υβριδικό καλώδιο Σύνδεση υβριδικού καλωδίου µε βυσµατικό σύνδεσµο Ο πίνακας παρουσιάζει την αντιστοίχηση των εξής υβριδικών καλωδίων: Κωδικός Κωδικός Κωδικός Ακροδέκτης σύνδεσης MOVIFIT -MC Υβριδικό καλώδιο MOVIMOT -1 MOVIMOT -2 MOVIMOT -3 Χρώµα κλώνου / Επιγραφή X7/1 X8/1 X9/1 πράσινο-κίτρινο X7/2 X8/2 X9/2 µαύρο/l1 X7/3 X8/3 X9/3 µαύρο/l2 X7/4 X8/4 X9/4 µαύρο/l3 X71/1 X81/1 X91/1 λευκό/0v X71/2 X81/2 X91/2 πράσινο/rs- X71/3 X81/3 X91/3 πορτοκαλί/rs+ X71/4 X81/4 X91/4 λευκό/0v X71/5 X81/5 X91/5 κόκκινο/24v Η εσωτερική θωράκιση (2x) υλοποιείται µε Άκρο θωράκισης ελάσµατα στο MOVIFIT -ABOX (βλέπε σελίδα 22). Προσέξτε την ενεργοποίηση της φοράς περιστροφής Ελέγξτε στο MOVIMOT, εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιθυµητή φορά περιστροφής: 24V 24V L R L R Και οι δύο φορές περιστροφής ενεργοποιηµένες. Μόνο η δεξιόστροφη φορά είναι ενεργοποιηµένη. Οι επιλογές τιµών ρύθµισης για αριστερόστροφη περιστροφή έχουν ως αποτέλεσµα το σταµάτηµα του κινητήρα. 24V 24V L R L R Μόνον η αριστερόστροφη φορά είναι ενεργοποιηµένη. Οι επιλογές τιµών ρύθµισης για δεξιόστροφη περιστροφή έχουν ως αποτέλεσµα το σταµάτηµα του κινητήρα. Ο κινητήρας είναι κλειδωµένος ή ακινητοποιηµένος. 30 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

31 Ηλεκτρική εγκατάσταση Υβριδικό καλώδιο 5 Σύνδεση υβριδικού καλωδίου χωρίς βυσµατικό σύνδεσµο Ο πίνακας παρουσιάζει την αντιστοίχηση των εξής υβριδικών καλωδίων: Κωδικός Κωδικός Κωδικός Ακροδέκτης σύνδεσης MOVIFIT -MC Υβριδικό καλώδιο Ακροδέκτης σύνδεσης MOVIMOT -1 MOVIMOT -2 MOVIMOT -3 Χρώµα κλώνου / Επιγραφή MOVIMOT X7/1 X8/1 X9/1 πράσινο-κίτρινο Ακροδέκτης PE X7/2 X8/2 X9/2 µαύρο/l1 L1 X7/3 X8/3 X9/3 µαύρο/l2 L2 X7/4 X8/4 X9/4 µαύρο/l3 L3 X71/1 X81/1 X91/1 λευκό/0v Βάρος X71/2 X81/2 X91/2 πράσινο/rs- RS- X71/3 X81/3 X91/3 πορτοκαλί/rs+ RS+ X71/4 X81/4 X91/4 λευκό/0v Βάρος X71/5 X81/5 X91/5 κόκκινο/24v 24 V Η εσωτερική θωράκιση (2x) υλοποιείται µε ελάσµατα στο MOVIFIT -ABOX (βλέπε σελίδα 22). Άκρο θωράκισης Ακροδέκτης PE Προσέξτε την ενεργοποίηση της φοράς περιστροφής Ελέγξτε στο MOVIMOT, εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιθυµητή φορά περιστροφής: 24V 24V L R L R Και οι δύο φορές περιστροφής ενεργοποιηµένες. Μόνο η δεξιόστροφη φορά είναι ενεργοποιηµένη. Οι επιλογές τιµών ρύθµισης για αριστερόστροφη περιστροφή έχουν ως αποτέλεσµα το σταµάτηµα του κινητήρα. 24V 24V L R L R Μόνον η αριστερόστροφη φορά είναι ενεργοποιηµένη. Οι επιλογές τιµών ρύθµισης για δεξιόστροφη περιστροφή έχουν ως αποτέλεσµα το σταµάτηµα του κινητήρα. Ο κινητήρας είναι κλειδωµένος ή ακινητοποιηµένος. Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 31

32 6 I 0 Έναρξη λειτουργίας ιαδικασία έναρξης λειτουργίας MOVIFIT -MC 6 Έναρξη λειτουργίας 6.1 ιαδικασία έναρξης λειτουργίας MOVIFIT -MC Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, περιγράφεται η έναρξη λειτουργίας του MOVIFIT -MC σε συνδυασµό µε τους κινητήρες MOVIMOT. Για την παραµετροποίηση και τη διαµόρφωση του fieldbus θα πρέπει να συµβουλευτείτε πρόσθετα έγγραφα, ανάλογα µε το λειτουργικό επίπεδο του MOVIFIT. 1) Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν µία συνοπτική περιγραφή της έναρξης λειτουργίας του MOVIFIT -MC και παραπέµπουν στα αντίστοιχα έγγραφα: MOVIMOT MOVIFIT -MC Ρύθμιση των παραμέτρων Διαμόρφωση fieldbus AEL Λειτουργικό επίπεδο Classic PROFIBUS Technology PROFIBUS System PROFIBUS 1. Έναρξη λειτουργίας MOVIMOT βλέπε σελίδα 33 και οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT βλέπε σελίδα 33 και οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT βλέπε σελίδα 33 και οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT 2. Έναρξη λειτουργίας MOVIFIT -MC 3. Ρύθµιση των παραµέτρων 4. ιαµόρφωση fieldbus βλέπε σελίδα 34 Εγχειρίδιο Λειτουργικό επίπεδο "MOVIFIT Classic" βλέπε σελίδα 34 Εγχειρίδιο Λειτουργικό επίπεδο "MOVIFIT Technology" βλέπε σελίδα 34 Εγχειρίδιο "Εργαλείο παραµετροποίησης και διάγνωσης MOVIVISION " Εγχειρίδιο "Λειτουργικό επίπεδο "MOVIFIT System" Στο λειτουργικό επίπεδο "Technology" είναι επιπλέον διαθέσιµα: 5. Προγραµµατισµός και χρήση εφαρµογών κινητήρων Εγχειρίδιο "Προγραµµατισµός MOVI-PLC στο PLC-Editor" Εγχειρίδιο "Βιβλιοθήκες MPLCMotion_MC07 και MPLCMotion_MM για MOVI-PLC " 1) Το λειτουργικό επίπεδο περιγράφει την έκταση των λειτουργιών του λογισµικού που έχει αντιστοιχηθεί στις συσκευές MOVIFIT, και αφορά το χειρισµό, τον έλεγχο της εγκατάστασης και τη διάγνωση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην περιγραφή συστήµατος MOVIFIT και στα αντίστοιχα εγχειρίδια. 32 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

33 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας MOVIMOT I Έναρξη λειτουργίας MOVIMOT 1. Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση όλων των συνδεδεµένων MOVIMOT. 2. Φέρτε το µικροδιακόπτη S1/1 όλων των συνδεδεµένων MOVIMOT στη θέση ON (= διεύθυνση 1) ON ON S AXX 3. Ρυθµίστε τις µέγιστες στροφές µε το ποτενσιόµετρο ονοµαστικών τιµών f1 του MOVIMOT. Για τη λειτουργία στο MOVIFIT -MC θα πρέπει το ποτενσιόµετρο ονοµαστικών τιµών f1 να είναι πάντοτε ρυθµισµένο στο "10", διαφορετικά δεν θα γίνεται σωστή βαθµονόµηση της καταχώρησης ονοµαστικών τιµών. f1 f AXX 4. Τοποθετήστε πάλι τη βιδωτή τάπα του καπακιού του MOVIMOT (µε το δακτύλιο στεγανοποίησης). 5. Ρυθµίστε την ελάχιστη συχνότητα f min µε το διακόπτη f Λειτουργία Ρύθµιση Θέση ασφάλισης Ελάχιστη συχνότητα f min [Hz] Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί ράµπα από το MOVIFIT (2 PD), ρυθµίστε το χρόνο ράµπας µε το διακόπτη t1 του MOVIMOT. Οι χρόνοι ράµπας αναφέρονται για µεταβολή ονοµαστικής τιµής κατά 50 Hz Λειτουργία Ρύθµιση Θέση ασφάλισης Χρόνος ράµπας t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Τοποθετήστε το µετατροπέα συχνοτήτων MOVIMOT και βιδώστε τον. Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 33

34 6 I 0 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας MOVIFIT -MC µε PROFIBUS 6.3 Έναρξη λειτουργίας MOVIFIT -MC µε PROFIBUS 1. Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση όλων των συνδεδεµένων MOVIFIT. 2. Ρυθµίστε τη διεύθυνση PROFIBUS µε το µικροδιακόπτη S2 του MOVIFIT (ABOX). Η ρύθµιση της διεύθυνσης PROFIBUS γίνεται µε τους µικροδιακόπτες 1 έως 7. S1 ON [2] 2 6 x 0 = x 0 = x 1 = x 0 = x 0 = x 0 = x 1 = 1 [1] AXX [1] Παράδειγµα: ιεύθυνση 17 [2] ιακόπτης 8 = δεσµευµένος ιεύθυνση 1 έως 125: έγκυρη διεύθυνση Οι διευθύνσεις 0, 126, 127: δεν υποστηρίζονται Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει µε το παράδειγµα της διεύθυνσης 17 τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζονται οι ρυθµίσεις των µικροδιακοπτών για διάφορες διευθύνσεις διαύλου. Υπολογισµός Χαρακτηριστικό Θέση µικροδιακόπτη Βαρύτητα 17 / 2 = 8 1 DIP 1 = ON 1 8 / 2 = 4 0 DIP 2 = OFF 2 4 / 2 = 2 0 DIP 3 = OFF 4 2 / 2 = 1 0 DIP 4 = OFF 8 1 / 2 = 0 1 DIP 5 = ON 16 0 / 2 = 0 0 DIP 6 = OFF 32 0 / 2 = 0 0 DIP 7 = OFF Ενεργοποιήστε τον τερµατισµό διαύλου του MOVIFIT στον τελευταίο συνδροµητή διαύλου. Εάν το MOVIFIT βρίσκεται στο τέλος ενός τµήµατος PROFIBUS, τότε η σύνδεση στο δίκτυο PROFIBUS πραγµατοποιείται µόνον από τον εισερχόµενο αγωγό PROFIBUS. Για να αποφευχθούν στο σύστηµα διαύλου τα προβλήµατα από αντανακλάσεις, θα πρέπει κάθε τµήµα του PROFIBUS να τερµατίζει στον πρώτο και τελευταίο φυσικό συνδροµητή µε αντιστάσεις απόληξης διαύλου. Οι αντιστάσεις απόληξης διαύλου έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο MOVIFIT -ABOX και µπορούν να ενεργοποιηθούν µέσω του διακόπτη S1 (βλέπε εικόνα που ακολουθεί). Τερµατισµός διαύλου ON = εντός Τερµατισµός διαύλου OFF = εκτός Ρύθµιση εργοστασίου S1 S1 ON 1 ON 1 34 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

35 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας MOVIFIT -MC µε PROFIBUS I 0 6 Αρχή λειτουργίας του διακόπτη τερµατισµού του διαύλου Τερµατισµός διαύλου ON = εντός Τερµατισµός διαύλου OFF = εκτός Διακόπτης Τερματισμός δίαυλου ΟN Διακόπτης Τερματισμός δίαυλου ΟN OFF OFF Εισερχόμενο καλώδιο Εξερχόμενο καλώδιο Εισερχόμενο καλώδιο Εξερχόμενο καλώδιο 57271AEL 57272AEL Όταν το EBOX (µονάδα ηλεκτρονικών) αποσυνδεθεί από το ABOX (µονάδα σύνδεσης) δεν διακόπτεται το PROFIBUS. 4. Τοποθετήστε το MOVIFIT -EBOX επάνω στο ABOX και κλείστε το. 5. Ενεργοποιήστε την(τις) τάση(τάσεις) τροφοδοσίας 24V-C και 24V-S. Οι αντίστοιχες λυχνίες ελέγχου LED πρέπει να ανάβουν τώρα µε πράσινο χρώµα. Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 35

36 7 ιάγνωση MOVIFIT -MC µε PROFIBUS 7 ιάγνωση 7.1 MOVIFIT -MC µε PROFIBUS Το MOVIFIT διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες για την ένδειξη των καταστάσεων λειτουργίας: DI02 DI01 DI00 DI07 DI06 DI05 DI04 BUS-F SYS-F RUN 24V-S 24V-C DI03 DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 DI10 DI09 DI08 MOVIFIT 58943AXX Καταστάσεις των λυχνιών LED "DI.." ή "DO.." Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καταστάσεις των λυχνιών LED "DI.." ή "DO..: Ενδεικτική λυχνία LED DI00 έως DI15 DO00 έως DO03 Κατάσταση ΚΙΤΡΙΝΗ OFF Σηµασία Υπάρχει σήµα εισόδου στη δυαδική είσοδο DI... Το σήµα εισόδου στη δυαδική είσοδο DI.. εκκρεµεί ή είναι "0". ΚΙΤΡΙΝΗ Έξοδος DO.. συνδεδεµένη. OFF Έξοδος DO.. λογικά "0". Αντιµετώπιση σφάλµατος Καταστάσεις του LED "SYS-F" Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καταστάσεις του LED "SYS-F": SYS-F BUS-F RUN Λειτουργικό επίπεδο C T S Σηµασία OFF x x Κανονική κατάσταση λειτουργίας. Το MOVIFIT ανταλλάσσει δεδοµένα µε τα συνδεδεµένα συστήµατα µετάδοσης της κίνησης (MOVIMOT ). κόκκινο x x Το MOVIFIT δεν µπορεί να ανταλλάξει δεδοµένα µε το υποκείµενο MOVIMOT (1..3). Το MOVIFIT παρουσιάζει µία κατάσταση σφάλµατος. κόκκινο OFF OFF Σφάλµα αρχικοποίησης MOVIFIT Αντιµετώπιση σφάλµατος Ελέγξτε τη συνδεσµολογία του RS-485 µεταξύ του MOVIFIT και του συνδεδεµένου MOVIMOT, καθώς και την τροφοδοσία τάσης του MOVIMOT. Αποκαταστήστε την αιτία του σφάλµατος και στη συνέχεια ακυρώστε το µέσω του PROFIBUS. Αναλυτική διάγνωση σφαλµάτων µέσω MOVIVISION. Λανθασµένη αναγνώριση κάρτας. Ενεργοποιήστε εκ νέου το MOVIFIT. Αντικαταστήστε το EBOX εάν το σφάλµα παρουσιάζεται επανειληµµένα. 36 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

37 ιάγνωση MOVIFIT -MC µε PROFIBUS 7 SYS-F BUS-F RUN Λειτουργικό επίπεδο C T S Σηµασία Αντιµετώπιση σφάλµατος αναβοσβήνει µε κόκκινο χρώµα αναβοσβήνει µε κίτρινο χρώµα x x εν έχει φορτωθεί κανένα πρόγραµµα εφαρµογής PLC. Το MOVIFIT παρουσιάζει µία κατάσταση σφάλµατος, η αιτία σφάλµατος έχει ήδη αποκατασταθεί. x x Το πρόγραµµα εφαρµογής PLC βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής. Φορτώστε ένα πρόγραµµα εφαρµογής και επανεκκινήστε το ενσωµατωµένο PLC. Ακυρώστε το µήνυµα σφάλµατος από το PROFIBUS. Αναλυτική διάγνωση σφαλµάτων µέσω MOVIVISION. Ελέγξτε το πρόγραµµα εφαρµογής µε το MOVITOOLS MotionStudio και επανεκκινήστε το ενσωµατωµένο PLC. X οποιαδήποτε κατάσταση ισχύει για το επιλεγµένο λειτουργικό επίπεδο: C = Λειτουργικό επίπεδο "Classic" T = Λειτουργικό επίπεδο "Technology" S = Λειτουργικό επίπεδο "System" Καταστάσεις του LED "BUS-F" Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καταστάσεις του LED "BUS-F": SYS-F BUS-F RUN Λειτουργικό επίπεδο C T S Σηµασία x OFF πράσινο Το MOVIFIT ανταλλάσσει δεδοµένα µε την κύρια µονάδα DP (ανταλλαγή δεδοµένων). x αναβοσβήνει µε κόκκινο χρώµα πράσινο Ανιχνεύεται ο ρυθµός baud. Το MOVIFIT δεν διευθυνσιοδοτείται από την κύρια µονάδα DP. Το MOVIFIT δε διαµορφώθηκε σωστά στην κύρια µονάδα DP ή διαµορφώθηκε µε λανθασµένο τρόπο. x κόκκινο πράσινο Απέτυχε η σύνδεση µε την κύρια µονάδα DP. Το MOVIFIT δεν αναγνωρίζει κανέναν ρυθµό baud. ιακοπή διαύλου Η κύρια µονάδα DP δε λειτουργεί. Αντιµετώπιση σφάλµατος Ελέγξτε τη µελέτη έργου της κύριας µονάδας DP. Ελέγξτε εάν όλα τα στοιχεία που έχουν διαµορφωθεί στη µελέτη έργου είναι κατάλληλα για χρήση µε την έκδοση MOVIFIT (MC, FC, SC). Ελέγξτε τη σύνδεση PROFIBUS-DP του MOVIFIT. Ελέγξτε την κύρια µονάδα DP. Ελέγξτε όλα τα καλώδια του δικτύου PROFIBUS-DP. X οποιαδήποτε κατάσταση ισχύει για το επιλεγµένο λειτουργικό επίπεδο: C = Λειτουργικό επίπεδο "Classic" T = Λειτουργικό επίπεδο "Technology" S = Λειτουργικό επίπεδο "System" Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 37

38 7 ιάγνωση MOVIFIT -MC µε PROFIBUS Καταστάσεις των LED "24V-C" και "24V-S" Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καταστάσεις των LED "24V-C" και "24V-S". Ενδεικτική λυχνία LED Κατάσταση Σηµασία Αντιµετώπιση σφάλµατος 24V-C πράσινο Υπάρχει µόνιµη τάση 24V-C. ΟFF εν υπάρχει µόνιµη τάση 24V-C. Ελέγξτε την τροφοδοσία τάσης 24V-C. 24V-S πράσινο Υπάρχει τάση ενεργοποιητών 24V-S. ΟFF εν υπάρχει τάση ενεργοποιητών 24V-S. Ελέγξτε την τροφοδοσία τάσης 24V-S. Καταστάσεις του LED "RUN" Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καταστάσεις του LED "RUN": SYS-F BUS-F RUN Λειτουργικό επίπεδο C T S Σηµασία x x OFF To MOVIFIT δεν είναι έτοιµο προς λειτουργία. εν υπάρχει τροφοδοσία 24 V DC. x x πράσινο Υλικό δοµικών οµάδων MOVIFIT OK. OFF OFF πράσινο Σωστή λειτουργία MOVIFIT. Το MOVIFIT ανταλλάσσει δεδοµένα µε την κύρια µονάδα DP (ανταλλαγή δεδοµένων) και µε όλα τα υποκείµενα συστήµατα µετάδοσης της κίνησης. x x αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα Ορίστηκε διεύθυνση PROFIBUS ίση µε 0 ή µεγαλύτερη από 125. x x κίτρινο Το MOVIFIT βρίσκεται στη φάση αρχικοποίησης. x x κόκκινο Εσωτερικό σφάλµα συσκευής Αντιµετώπιση σφάλµατος Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας 24 V. Ενεργοποιήστε εκ νέου το MOVIFIT. Αντικαταστήστε το EBOX εάν το σφάλµα παρουσιάζεται επανειληµµένα. Ελέγξτε την επιλεγµένη διεύθυνση PROFIBUS στο MOVIFIT -ABOX. Ενεργοποιήστε εκ νέου το MOVIFIT. Αντικαταστήστε το EBOX εάν το σφάλµα παρουσιάζεται επανειληµµένα. X οποιαδήποτε κατάσταση ισχύει για το επιλεγµένο λειτουργικό επίπεδο: C = Λειτουργικό επίπεδο "Classic" T = Λειτουργικό επίπεδο "Technology" S = Λειτουργικό επίπεδο "System" 38 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

39 Τεχνικά στοιχεία Χαρακτηρισµός CE, πιστοποίηση UL και C-Tick kva i P f n Hz 8 8 Τεχνικά στοιχεία 8.1 Χαρακτηρισµός CE, πιστοποίηση UL και C-Tick Χαρακτηρισµός CE Οδηγία χαµηλής τάσης: Το σύστηµα κίνησης MOVIFIT καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζει η Οδηγία Χαµηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΗΜΣ): Τα MOVIFIT και MOVIMOT προορίζονται για την τοποθέτηση σε µηχανήµατα και εγκαταστάσεις. Καλύπτουν το πρότυπο προϊόντων για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EN "Ηλεκτροκινητήρες µε δυνατότητα µεταβολής στροφών". Οι αντίστοιχες προϋποθέσεις για το χαρακτηρισµό CE του συνολικού µηχανήµατος/ εγκατάστασης σύµφωνα µε την Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας 89/336/ΕΟΚ διασφαλίζεται εάν τηρηθούν οι υποδείξεις εγκατάστασης. Αναλυτικές υποδείξεις σχετικά µε την εγκατάσταση που καλύπτει τις απαιτήσεις ηλεκτρο- µαγνητικής συµβατότητας θα βρείτε στο έντυπο "Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα στην τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων" της SEW-EURODRIVE. Το σήµα CE της πινακίδας τύπου δηλώνει την εναρµόνιση µε την Οδηγία χαµηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ και την Οδηγία ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 89/336/ΕΟΚ. Κατόπιν συνεννόησης εκδίδουµε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συµβατότητας. Πιστοποίηση UL Έχει κατατεθεί αίτηση για την πιστοποίηση UL και cul της σειράς συσκευών MOVIFIT. C U L U L C-Tick Έχει κατατεθεί αίτηση για την πιστοποίηση C-Tick της σειράς συσκευών MOVIFIT. Το C-Tick πιστοποιεί τη συµβατότητα της ACA (Australian Communications Authority). Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 39

40 8 kva i P f n Hz Τεχνικά στοιχεία Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 8.2 Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση σύνδεσης U ικτύου 3 x 380 V AC 10%... 3 x 500 V AC + 10% Συχνότητα δικτύου f ικτύου 50 Hz Hz ± 10 % Ρεύµα εισόδου δικτύου I ικτύου Ανάλογα µε το συνδεδεµένο MOVIMOT, περιορίζεται από το διακόπτη προστασίας του κινητήρα σε ρεύµα µέτρησης 12 A Προστασία αγωγών προς το MOVIMOT ιακόπτης προστασίας κινητήρα ABB MS Ρεύµα µέτρησης: 12 A (προρρυθµισµένο) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι χαρακτηριστικές καµπύλες διατίθενται από την ABB Μήκος αγωγών µεταξύ MOVIFIT και MOVIMOT µέγ. 30 m (µε υβριδικό καλώδιο SEW, τύπος Β) Θωράκιση υβριδικού καλωδίου Ατρωσία σε ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές Εκποµπή παρεµβολών από πλευράς δικτύου σε εγκατάσταση που καλύπτει τις απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας Τοποθέτηση εσωτερικής θωράκισης µε άγκιστρα θωράκισης ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (βλέπε ενότητα "Οδηγίες εγκατάστασης") ικανοποιεί το EN σύµφωνα µε την κατηγορία οριακών τιµών Α κατά τα EN και EN ικανοποιεί το EN Θερµοκρασία περιβάλλοντος 25 C έως +40 C Κατηγορία κλίµατος EN , Κατηγορία 3K3 Θερµοκρασία αποθήκευσης 25 C C (EN , κατηγορία 3K3) Βαθµός προστασίας IP65 σύµφωνα µε το EN (µε κλειστό περίβληµα MOVIFIT και στεγανοποιηµένες όλες τις εισόδους καλωδίων και τους βυσµατικούς συνδέσµους) Τρόπος ψύξης (DIN 41751) Αυτόνοµη ψύξη Κατηγορία υπέρτασης III κατά IEC (VDE ) Κατηγορία ρύπανσης 2 κατά IEC (VDE ) εντός του περιβλήµατος Υψόµετρο τοποθέτησης h Κανένας περιορισµός έως 1000 m (σε υψόµετρα τοποθέτησης πάνω από 1000 m: βλέπε ενότητα "Ηλεκτρική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης") Βάρος περίπου 7,1 kg ιαστάσεις Π x Υ x Β 334 x 332 x 180 mm 8.3 Γενικά ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά Γενικά ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία ηλεκτρονικών µερών και αισθητήρων 24V-C(ontinous) Τροφοδοσία ενεργοποιητών 24V-S(witched) U IN = 24 V DC -15 % / +20% σύµφωνα µε το EN I E Â 500 ma, τυπικά 200 ma (για τα ηλεκτρονικά του MOVIFIT ) επιπλέον έως και 1500 ma (3 x 500 ma) για την τροφοδοσία αισθητήρων (ανάλογα µε τον αριθµό και το είδος των συνδεδεµένων αισθητήρων) Προσοχή: στην τροφοδοσία 24V-S και 24V-P από 24V-C θα πρέπει να αθροιστούν τα παρακάτω ρεύµατα! U IN = 24 V DC -15 % / +20 % σύµφωνα µε το EN I E Â 2000 ma (4 έξοδοι από 500 ma έκαστη ή 1 x τροφοδοσία αισθητήρων οµάδα 4 µε 500 ma) Τροφοδοσία µετατροπέα 24V-P U IN = 24 V DC -15 % / +20% σύµφωνα µε το EN I E Â 750 ma, τυπικά 450 ma µε τρία συνδεδεµένα MOVIMOT Αποµόνωση δυναµικού Θωράκιση αγωγών διαύλου Ξεχωριστά δυναµικά για: Σύνδεση fieldbus (X30, X31) άνευ δυναµικού Σύνδεση SBUS (X35/1-3) άνευ δυναµικού 24V-C για DI00..DI11, διεπαφή διάγνωσης (X50), ηλεκτρονικά του MOVIFIT 24V-S για DO00..DO03 και DI12..DI15 24V-P για συνδέσεις σήµατος του MOVIMOT (X71, X81 και X91) µέσω µεταλλικών, ηλεκτροµαγνητικά συµβατών, σφιγκτήρων ή µέσω άγκιστρων ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας EMV (βλέπε ενότητα "Οδηγίες εγκατάστασης") 40 Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC

41 Τεχνικά στοιχεία Ψηφιακές είσοδοι kva i P f n Hz Ψηφιακές είσοδοι Ψηφιακές είσοδοι Αριθµός των εισόδων 16 Τύπος εισόδου Συµβατότητα PLC κατά EN (ψηφιακές είσοδοι τύπου 1) R i ca. 4 kω, χρόνος σάρωσης Â 5ms Στάθµη σήµατος +15 V V "1" = Επαφή κλειστή -3V..+5V "0" = Επαφή ανοικτή Τροφοδοσία αισθητήρων (4 οµάδες) 24 V DC κατά EN , προστασία από βραχυκύκλωµα και από ξένη τάση Ρεύµα µέτρησης Πτώση τάσης εσωτερική 500 ma ανά οµάδα µέγ. 2V Ταξινόµηση Οµάδα I Æ DI00... DI03 Οµάδα II Æ DI04... DI07 Οµάδα III Æ DI08 DI11 Οµάδα IV Æ DI12 DI15 Αναφορά δυναµικού Οµάδα I...III Æ 24V-C Οµάδα IV Æ 24V-S 8.5 Ψηφιακές έξοδοι Ψηφιακές έξοδοι Αριθµός εξόδων: 4 Τύπος Εξόδου Ρεύµα µέτρησης Ρεύµα διαφυγής Πτώση τάσης εσωτερική Αναφορά δυναµικού DO00..DO03 Æ 24V-S Συµβατότητα PLC κατά EN , προστασία από βραχυκύκλωµα και από ξένη τάση 500 ma µέγ. 0,2 ma µέγ. 2 V Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC 41

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.4B Έκδοση 4/7 497599 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Οδηγίες τοποθέτησης Sensorbox-IGR100914 98-0010614 Έκδοση 1.4 GR SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-IGR100914 Οδηγίες τοποθέτησης SMA Solar Technology AG Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές πληροφορίες Communit

Τεχνικές πληροφορίες Communit Τεχνικές πληροφορίες Communit Communit-TI-A1-el-22 Έκδοση 2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις για αυτό το έγγραφο...................................................3

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΈΣ ΣΤΡΟΦΏΝ ΕΠΙΤΟΊΧΙΑΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΈΣ ΣΤΡΟΦΏΝ ΕΠΙΤΟΊΧΙΑΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ vacon 100 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΈΣ ΣΤΡΟΦΏΝ ΕΠΙΤΟΊΧΙΑΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΠΡΌΛΟΓΟΣ VACON 3 ΠΡΌΛΟΓΟΣ Κωδ. εγγράφου: DPD01553E1 Ημερομηνία: 1.4.2015 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ Τα πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Εγχειρίδιο εγκατάστασης ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Βήματα εγκατάστασης 2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών. Έκδοση 04/2004 A5.J25 11264209 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών. Έκδοση 04/2004 A5.J25 11264209 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Κινητήριοι µηχανισµοί \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών A5.J25 Έκδοση 04/2004 11264209 /

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09 Οδηγίες εγκατάστασης GR 24850401-04_09 Εγχειρίδιο Χρήστη 203 31 108 1 A 2 2 Εγχειρίδιο Χρήστη 3 4 3 Εγχειρίδιο Χρήστη 2 1 5 6 4 Εγχειρίδιο Χρήστη 1 2 MICRO SD 7 8 RESET 9 5 6 Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Μονάδα διάγνωσης DUO10A Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογέας powerline ethernet. Εγχειρίδιο χρήσης SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05

Προσαρµογέας powerline ethernet. Εγχειρίδιο χρήσης SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 Προσαρµογέας powerline ethernet Εγχειρίδιο χρήσης SYE5600/00 SYK3600/00 SYK5600/00 Ηπειρωτική Ευρώπη SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία 2 EL Περιεχόµευα EL Τι περιέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131EL (08/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα