Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 272 Ετος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Υπάλληλοι διοικητικοί... 1 ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Αλιεία...7 Αλλοδαποί... 8 Αρχαιότητες... 9 Βουλή Δήμοι - Κοινότητες Δικηγόροι Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία

2 - 2 - Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκπαίδευση Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ενωση Εφεση Κοινωνική ασφάλιση Κόμματα πολιτικά Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία...48 Ναυτιλία - πλοία Νόμος - νομοθετική εξουσία Νοσηλευτικά ιδρύματα - κλινικές Περιβάλλον...53 Στρατολογία...54 Συμβούλιον Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Υπάλληλοι διοικητικοί Φορολογία γενικώς Φορολογία εισοδήματος Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογία χαρτοσήμου Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Χρηματιστήριο ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε 1704/ , 72 Β 1957/ Α 2172/ , 46 Α 3325/ Ε 3385/ ΣΤ 3555/ , 31, 32

3 - 3 - Α 3608/ , 49 Β 3726/ Β 3745/ Β 3769/ Α 3915/ , 50 Α 3917/ , 51 Ε 3941/1998 7μ. - επιλύει Δ 3974/1998 7μ Β 4058/ Β 4061/ Α 4143/ Α 4232/ Γ 4482/ , 52 Γ 4587/ Δ 4643/ , 61 Β 4704/1998 7μ Α 4912/ Β 4972/1998 7μ - επιλύει...18, 19, 75 ΣΤ 260/ Β 515/ , 38 Β 517/ , 80 Β 658/1999 7μ - επιλύει... 5, 76 Δ 735/ Γ 931/ , 63 Δ 1237/ Γ 2147/1999 7μ - επιλύει... 10, 15 Ε 3217/ , 71 Δ 4279/ , 29, 33, 59 Β 318/ Β 329/ Β 330/ Δ 1072/ μ... 3, 11, 47, 57, 60, 68 Δ 1088/ , 62, 66

4 - 4 - Α 1150/ Γ 1320/ μ - επιλύει...74 Γ 1325/2000 7μ - επιλύει Γ 1404/ , 55 Δ 1449/ , 56, 85 Γ 1532/2000 παρ. εις 7μ... 1 Α 1577/2000 7μ... 6 Ε 1724/ Ολομ. 1730/2000 επιλύει... 34, 69 Ολομ. 1958/2000 επιλύει... 2, 35, 36, 39, 65

5 - 5 - Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. Υπάλληλοι διοικητικοί ειδικώς υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικών προαγωγές παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της ερμηνείας των διατάξεων του Ν. 2594/98 που ρυθμίζουν τα της προαγωγής στο βαθμό του πρέσβη. Γ 1532/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Π. Πικραμμένος ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2 Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς επιμελήτρια εν όψει της αποστολής που του αναθέτει η οικεία νομοθεσία και ειδικότερα της ευθύνης για την παρακολούθηση και εποπτεία της εξελίξεως του τεχνικού δυναμικού της χώρας και της συναφούς και στενώς συνδεομένης με αυτήν τεχνικής εκπαιδεύσεως το ΤΕΕ έχει έννομο συμφέρον σε άσκηση αιτήσεως κατά προεδρικού διατάγματος με το οποίο επιχειρείται επιμήκυνση του χρόνου σπουδών σε τμήματα τεχνικής κατευθύνσεως των Τ.Ε.Ι. κατά παράβαση του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγματος και της διασφαλιζόμενης με αυτό δομής της ανωτέρας επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και της διακρίσεως αυτής από την ανωτάτη εκπαίδευση / (μειοψ)... Ολομ. 1958/2000 (κατ παρ. Εισηγητής: Ρ. Ρίζος 739/97 Ε Τμημ.)

6 - 6-3 Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς κόμματα η μη εναντίωση κόμματος σε τυχόν, κατά το παρελθόν, παραχωρήσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου πλατείας για την προεκλογική του προβολή, δεν συνεπάγεται την παραίτηση του κόμματος αυτού από τη δυνατότητα να ζητήσει, εν όψει διεξαγωγής εκλογών στο μέλλον, τη διάθεση άλλου κοινοχρήστου χώρου, εάν τούτο εκτιμά ότι ο χώρος αυτός είναι, εν όψει των συγκεκριμένων περιστάσεων, προσφορώτερος για την προεκλογική του προβολή και συνεπώς, δεν αποστερεί το αιτούν κόμμα του εννόμου συμφέροντος να αμφισβητήσει, με την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως τη νομιμότητα πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία γίνεται η κατανομή κοινόχρηστων χώρων στα πολιτικά κόμματα... Δ 1072/2000 επταμ. Εισηγητής: Δ. Πετρούλιας 4 Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως νομιμοποίηση πληρεξουσίου απορριπτέος ως απαράδεκτη ελλείψει νομιμοποιήσεως αίτηση αναιρέσεως, διότι το υπάρχον στο φάκελο της υποθέσεως πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος προς το δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο της αιτήσεως, δεν δύναται να θεωρηθεί ειδικό γιατί δεν προσδιορίζεται σ' αυτό η συγκεκριμένη υπόθεση περί της οποίας η υπό κρίση αίτηση, αλλά γίνεται αόριστη αναφορά για όλες τις υποθέσεις καταλογιστικών πράξεων του οικονομικού Εφόρου, ενώ και ως γενικό δεν καλύπτει την υπογραφή του δικογράφου της αιτήσεως, η οποία εγένετο όταν είχε λήξει η πενταετία από της καταρτίσεώς του...

7 - 7 - ΣΤ 260/1999 Εισηγητής: Ε. Αντωνόπουλος Πάρεδρος 5 Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2298/95 οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2298/95 δεν εφαρμόζονται επί υποθέσεων, στις οποίες κατά το άρθρο 16α του Ν.Δ. 3323/1955, γίνεται προσδιορισμός οικονομικών αποτελεσμάτων των ομορρύθμων, ετερορρύθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, γιατί στις υποθέσεις αυτές κρίνονται αποκλειστικώς τα οικονομικά αποτελέσματα των εν λόγω εταιρειών ασχέτως του ποσού φόρου που οφείλει κάθε εταίρος... Β 658/1999 επταμ. (κατ. παρ. 584/98 πενταμ.) Εισηγητής: Ν. Σκλίας 6 Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση εκκρεμών δικών ν 2721/99 με την πάγια ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 2721/99 προβλέπεται, το απαράδεκτο της αιτήσεως αναιρέσεως που κατατέθηκε μετά την , εφόσον το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας είναι κατώτερο των δρχ. / με τη μεταβατική δε ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2721/99, η οποία εφαρμόζεται επί των εκκρεμών κατά την αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, προβλέπεται η κήρυξη της δίκης ως κατηργημένης με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου σχηματισμού του Συμβουλίου Επικρατείας, εφόσον το ποσόν της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας είναι κατώτερο των δρχ / αφού δε η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του Ν. 2721/99 επιβάλλει την ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 6-8 του άρθρου 12 του Ν. 2298/95, η νεότερη αυτή διάταξη έχει την

8 - 8 - έννοια ότι επιβάλλει την ανάλογη εφαρμογή και της παραγρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2298/95, δεδομένου ότι η τελευταία αυτή διάταξη παραπέμπει ευθέως, μεταξύ άλλων, στις παραγράφους 6-8 του άρθρου 12 του ν. 2298/95, η ανάλογη εφαρμογή των οποίων προβλέπεται από την παραγρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2721/99 / από το γεγονός δε ότι η μεταβατική ρύθμιση αποβλέπει όχι μόνο στην αποσυμφόρηση του Συμβουλίου Επικρατείας από μεγάλο όγκο αναιρετικών δικών αποκλειστικού αντικειμένου χρηματικού ποσού κατώτερου των δρχ. αλλά και από το γεγονός ότι αφενός μεν επιβάλλει την ανάλογη και, συνεπώς όχι την ευθεία εφαρμογή των παραγρ. 6-8 του άρθρου 12 του Ν. 2298/95, αφετέρου δε αναφέρεται γενικά στον αναιρεσείοντα, υπέρ των οικονομικών επιπτώσεων του οποίου προβλέπει ρητή επιφύλαξη, συνάγεται ότι η μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 καταλαμβάνει όχι μόνο αιτήσεις αναιρέσεως που προβλέπονται περιοριστικά στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Ν. 2298/95, αλλά και κάθε άλλη αίτηση αναιρέσεως, η οποία ήταν εκκρεμής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την και το ποσό της διαφοράς που άγεται με αυτή είναι κατώτερο των δρχ. / συνεπώς, η δίκη που άνοιξε με οποιασδήποτε αίτηση αναιρέσεως, η οποία ήταν εκκρεμής ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά την , κηρύσσεται κατηργημένη με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου σχηματισμού, από την προϋπόθεση ότι η διαφορά που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την εν λόγω αίτηση, αφορά αποκλειστικά σε χρηματικό ποσό κατώτερο των δρχ / (μειοψ.)... Α 1577/2000 επταμ. Εισηγητής: Π. Μπραΐμη Πάρεδρος 7 Αλιεία Αλιεία επαγγελματική άδεια αλιείας της οποίας η ισχύς δεν ανανεώθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου της διετούς ισχύος της,

9 - 9 - θεωρείται ότι έπαυσε να ισχύει οριστικά / συνεπώς, η μετά την πάροδο του τριμήνου ανανέωση της ισχύος της θεωρείται χορήγηση νέας αδείας, στην περίπτωση όμως αυτή, προκειμένου να χορηγηθεί η νέα άδεια, ερευνάται η συνδρομή των κατά το χρόνο χορηγήσεως της τασσομένων προϋποθέσεων του νόμου. Α 735/1999 Εισηγητής: Σ. Χαραλάμπους Πάρεδρος 8. Αλλοδαποί Αλλοδαποί η Διοίκηση ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια στα πλαίσια των άρθρων 5 παρ, 9 παρ. 1, 21 παρ. 1 του Σ και του Ν. 1975/91, οφείλει κατ αρχήν να χορηγεί άδεια παραμονής σε αλλοδαπό, ο οποίος είναι, ως τέκνο ημεδαπού, μέλος της οικογενείας του, εκτός εάν συγκεκριμένοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος δεν επιτρέπουν τη χορήγηση της αδείας αυτής... Δ 1088/2000 Εισηγητής: Ε. Δανδουλάκη 9 Αρχαιότητες Αρχαιότητες προστασία κατ άρθρ. 31 ν. 1892/90 η έκδοσις αποφάσεως περί καθορισμού ζωνών προστασίας αρχαιολογικού χώρου δεν προϋποθέτει αναγκαίως την προηγουμένην κήρυξιν του χώρου ως αρχαιολογικού κατά τας διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 περί αρχαιοτήτων / διότι, εκδιδομένη και αύτη παρά του Υπουργού Πολιτισμού μετά γνώμην του Κ.Α.Σ., δύναται να περιέχει εν ταυτώ την κήρυξιν του χώρου ως αρχαιολογικού και τον καθορισμόν των ζωνών προστασίας αυτού... Ε 1704/1998 Εισηγητής: Σ. Ρίζος

10 Βουλή Βουλή προσωπικό ειδικοί επιστήμονες οι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι προσλαμβάνονται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 152 παρ. 1 του Κώδικος "περί οργανώσεως των υπηρεσιών της Βουλής" θέσεις, συνδέονται μετά της Βουλής με σχέση εξηρτημένης εργασίας (υπαλληλική σχέση), έστω και αν, παραλλήλως έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, διότι οι όροι εργασίας των και οι αποδοχές των καθορίζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής με την περί προσλήψεως των απόφαση / άρα, σε περίτπωση προσλήψεως κάποιου υποψηφίου της κατηγορίας αυτής όχι ως υπαλλήλου, αλλά ως δικηγόρου, θα συνέβαινε το άτοπο να κατισχύει του πιο πάνω κώδικος η σύμβαση προσλήψεως του ενδιαφερομένου / η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι με το άρθρο 152 παρ. 1 γίνεται παραπομπή μόνο στην παρ. 7 του άρθρου 65 του ιδίου Κώδικος, όχι δε και στην παρ. 11 του άρθρου αυτού... (μειοψ.) Γ 2147/1999 επταμ. (κατ. Εισηγητής: Γ. Παπαμεντζελόπουλος παρ. 3065/97 πενταμ.) 11 Δήμοι - Κοινότητες περιουσία παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων βλ. κατωτ Δήμοι - Κοινότητες Δήμοι - κοινότητες περιουσία νεκροτομεία η αποφασιστική αρμοδιότητα για την εκλογή της θέσεως του ιδρυθησομένου από δήμο ή κοινότητα κοιμητηρίου ανήκει στο Νομάρχη (ήδη Περιφερειακό Διευθυντή /, η πράξη δε αυτή με την οποία εγκρίνεται η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εκδίδεται κατόπιν συμφώνου γνώμης της προβλεπόμενης από το άρθρο 1 παρ. 2 του ΑΝ 582/1968 επιτροπής και κατόπιν απλής γνώμης του Ε.Ο.Τ. όταν επιλέγεται περιοχή κειμένη πλησίον

11 κυρίων οδικών αρτηριών και παραλιακών η εν γένει τουριστικών χώρων / περαιτέρω στην περίπτωση που το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο αποφασίσει την επί ευθείας αγορά ακινήτων κειμένων σε ορισμένη θέση προς δημιουργία κοιμητηρίου, χωρίς έχει επιλέξει με προηγούμενη απόφασή του τη θέση αυτού, απόφασή του αυτή αποτελεί εν τούτοις και επιλογή της θέσεως, όπου θα ιδρυθεί το κοιμητήριο / συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, υπόκειται στην έγκριση του Νομάρχη (ήδη Περιφερειακού Διευθυντή)... κατ άρθρ. 1 του Π.Δ. 1128/1980, με το οποίο προβλέπεται ως όρος ιδρύσεως κοιμητηρίου η απαίτηση όπως μεταξύ αυτού και του άκρου του σχεδίου πόλεως, των κατοικιών κ.λ.π. υφίστανται ορισμένες αποστάσεις, ως αφετηρία για τη μέτρηση των αποστάσεων αυτών λαμβάνεται ο κυρίως χώρος του κοιμητηρίου, δηλαδή η εδαφική εκείνη περιοχή η οποία χρησιμοποιείται για την ταφή των ανθρωπίνων σωμάτων, και όχι ο περίβολος αυτού / (μειοψ.)... ΣΤ 3555/1998 Εισηγητής: Δ. Κυριλλόπουλος Πάρεδρος 13 Δήμοι - Κοινότητες Δήμοι - κοινότητες έργο τόκος υπερημερίας το άρθρον 12 παρ. 1 του Ν. 889/1979 δεν τυγχάνει εφαρμογής επί δημοτικών ή κοινοτικών έργων ή εκτέλεσις των οποίων διέπεται υπό του Π.Δ. 28/1980, όχι μόνον διότι η διάταξις αυτή ρητώς παραπέμπει εις το ΝΔ 1266/1972, υπό του οποίου διέπεται η εκτέλεσις δημοσίων έργων, όχι δε δημοτικών ή κοινοτικών έργων, εκτελουμένων κατά το Π.Δ. 28/1980, αλλά και διότι το άρθρον 58 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980, κατισχύει ως νεώτερον του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 889/ Α 3915/1998 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος

12 Δήμοι - Κοινότητες Δήμοι - κοινότητες έργα τόκος υπερημερίας επί εκτελέσεως δημοτικού ή κοινοτικού έργου, διεπομένου υπό του Π.Δ. 28/1980, εάν ο κύριος του έργου αυτού καθυστερήσει την πληρωμήν οφειλής σχετιζομένης προς την εκτέλεσιν του έργου τούτου, υποχρεούται εις καταβολήν τόκου υπερημερίας, ανερχομένου εις 6% ετησίως / το άρθρον 12 παρ. 1 του Ν. 889/1979 δεν τυγχάνει εφαρμογής επί δημοτικών ή κοινοτικών έργων, η εκτέλεσις των οποίων διέπεται υπό του Π.Δ. 28/1980, όχι μόνον διότι η διάταξις αυτή ρητώς παραπέμπει εις το Ν.Δ 1266/1972, υπό του οποίου διέπεται η εκτέλεσις δημοσίων έργων, όχι δε δημοτικών ή κοινοτικών έργων, εκτελουμένων κατά το Π.Δ. 28/1980, αλλά και διότι το άρθρον 58 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980, κατισχύει ως νεώτερον του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 889/1979. Α 3917/1998 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 15 Δικηγόροι μη υπαγωγή στον Κώδικα περί Δικηγόρων βλ. ανωτ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ επιδόσεις κατ αρθρ. 61 παρ. 1 ΚΦΔ σε περίπτωση απουσίας από την κατοικία του εκείνου τον οποίο αφορά το επιδοτέο έγγραφο και παραδόσεως του εγγράφου αυτού σε σύνοικο, αρκεί για το κύρος της επιδόσεως η μνεία στο σχετικό αποδεικτικό ότι η επίδοση έγινε σε σύνοικο και δεν χρειάζεται να διευκρινίζεται ειδικότερα σε αυτό η ιδιότητα του συνοίκου και η σχέση του προς εκείνον προς τον οποίον απευθύνεται η επίδοση / η επίδοση δε είναι άκυρη μόνον αν εκείνος στον οποίο αυτή απευθύνεται επικαλεσθεί και αποδείξει ότι

13 το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο είτε δεν είναι σύνοικος αυτού είτε είναι μεν σύνοικος, αλλά όχι συγγενής ή υπηρέτης του, δεν βεβαιώνεται δε στην περίπτωση αυτή στο σχετικό αποδεικτικό ότι στην κατοικία εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση δεν βρέθηκαν σύνοικοι συγγενείς ή υπηρέτες του... Β 1957/1998 Εισηγητής: Ν. Σκλίας 17 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΦΔ απόδειξη εξώδικες δηλώσεις οι προσκομιζόμενες από τους διαδίκους εξώδικες δηλώσεις επιστολές ή βεβαιώσεις τρίτων προσώπων για πράγματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση δίκης που διεξάγεται ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου και που περιέχουν μαρτυρίες περί πραγματικών γεγονότων ή και γνωματεύσεις ή, γενικότερα, κρίσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία επί ορισμένου αντικειμένου, δεν είναι νόμιμα αποδεικτικά μέσα, γιατί αποτελούν είτε μαρτυρίες είτε εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες από τον ΚΦΔ διατυπώσεις για την εγκυρότητά τους. Β 3745/1998 Εισηγητής: Α. Γκότσης Πάρεδρος 18 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. Προσφυγή Πράξη υποκειμενική.

14 βλ. κατωτ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητική δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ προσφυγή προθεσμία η κατόπιν εκδόσεως φύλλου ελέγχου γενομένη κατ άρθρο 53 του ν.δ. 3323/1955 εξώδικη διοικητική επίλυση της διαφοράς, καίτοι ενεργείται με την σύμπραξη του φορολογουμένου, αποτελεί καταλογιστική πράξη φόρου, μεταρρυθμίζουσα το φύλλο ελέγχου και, ως εκ τούτου, παραδεκτώς προσβάλλεται με προσφυγή η οποία όμως ασκείται μόνο για έλλειψη των προϋποθέσεων του άρθρου 53 του νδ 3323/1955/ για την έναρξη δε, της προθεσμίας ασκήσεως της προσφυγής κατά τέτοιας πράξεως απαιτείται η επίδοση της στο φορολογούμενο κατά τον εκ του άρθρου 77 ΚΦΔ προκύπτοντα γενικό κανόνα / (μειοψ.)... Β 4972/1998 επταμ. (κατ. Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης Πάρεδρος παρ. 119/98 πενταμ.) 20 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ προσφυγή προθεσμία κατ αρθρ. 59 παρ. 3 και 77 παρ. 1 ΚΦΔ, εάν η επίδοση της πράξεως κατά της οποίας χωρεί προσφυγή δεν γίνει στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου αλλά σε άλλο πρόσωπο η επίδοση είναι άκυρη και δεν κινεί την προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής......κατ άρθρ. 48α του Ν. 2190/1920 η άδεια συστάσεως ανώνυμης εταιρείας μπορεί να ανακληθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου σε περίπτωση παραλείψεως υποβολής των ισολογισμών τριών τουλάχιστον διαχειριστικών ετών και η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση / μετά τη θέση της εταιρείας υπό εκκαθάριση, παύει η ανήκουσα στα μέχρι τότε αρμόδια όργανα αυτής εξουσία εκπροσωπήσεως της, περιέρχεται δε αυτή

15 αποκλειστικώς στους εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου / εξ άλλου, ο διορισμός των εκκαθαριστών αυτών μπορεί να προκληθεί από οποιονδήποτε έχοντα έννομο συμφέρον... Β 515/1999 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 21 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση εκκλητό κατ άρθρο 165 παρ. 1 ΚΦΔ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί το κατ άρθρο 41 παρ. 6 του Ν. 1249/1982 δικαίωμα της προσφυγής για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου από το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, ως ποσό που αντιστοιχεί στη δήλωση λαμβάνεται υπόψει το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην αξία του ακινήτου την οποία ο φορολογούμενος ζητά με την προσφυγή του να προσδιορισθεί από τα διοικητικό πρωτοδικείο και όχι το ποσό που αντιστοιχεί στην προκαθορισμένη αντικειμενική αξία του ακινήτου την οποία ο φορολογούμενος αναγράφει υποχρεωτικά στην οικεία φορολογική δήλωση... Β 517/1999 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 22 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 εκλογές Ο.Τ.Α. αντένσταση ενόψει της ελλείψεως ρητών διατάξεων στο Δημοτικό και κοινοτικό Κώδικα, που να ρυθμίζουν ευθέως την αντένσταση και τον τρόπο ασκήσεώς της και εν όψει του χαρακτήρα της ως παρεπομένου, σε σχέση με την ένσταση, ενδίκου βοηθήματος, αυτή ασκείται δια δικογράφου που κατατίθεται είτε στο γραμματέα του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου, είτε στο γραμματέα του αρμοδίου διοικητικού

16 πρωτοδικείου / πράγματι σχετικά με τον τρόπο ασκήσεως της αντενστάσεως, δεν μπορεί να τύχει αναλόγου εφαρμογής το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 345/1976 διότι προϋποθέτει τήρηση διαφορετικής προδικασίας / (μειοψ.). Γ 1325/2000 επταμ. (κατ. Πάρεδρος παρ. 3997/1999 πενταμ.) Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 23 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/1983 διαφορές περί τις αποδοχές βλ. κατωτ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 δημόσια έργα όρια ελέγχου το Διοικητικό Εφετείο επιλαμβανόμενο προσφυγής επί διαφοράς που γεννήθηκε κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί συμβάσεων δημοσίων έργων, οφείλει τελικά να αποφανθεί επ αυτής κατ ουσίαν με πιθανολόγηση, στηριζόμενο αφ ενός μεν στα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως που υπέβαλε σ αυτό η Διοίκηση, έστω και αν αυτά, παρά την έκδοση σχετικών προδικαστικών αποφάσεων, εξακολουθούν να είναι ελλιπή, αφ ετέρου δε σε όσα άλλα σχετικά στοιχεία υπέβαλε ο ανάδοχος, μη δυνάμενο πάντως χωρίς δική του ουσιαστική κρίση και εκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων να θεωρήσει ως ακριβή την πραγματική βάση των ισχυρισμών του προσφεύγοντος, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και ότι αυτά είναι ελλιπή... Α 4912/1998 Εισηγητής: Π. Ζ. Φλώρος 25 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία

17 Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 διαφορές από διοικητική σύμβαση αγωγή η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να επιδιώξει την ικανοποίηση των απαιτήσεών της κατά του Δημοσίου, οι οποίες προήρχοντο από την εκτέλεση διοικητικής σύμβασης που είχε συνάψει με αυτό, με την άσκηση απ ευθείας αγωγής για αποζημίωση, κατ άρθρ. 2 παρ. 2 του ν. 1406/83, εκδικαζόμενης σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο... Α 1150/2000 επταμ. Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης Πάρεδρος 26 Διοικητικές συμβάσεις Δημόσια έργα προμήθειες προσωρινή προστασία ν.2522/97 κατ άρθρ. 3 του Ν. 2522/97, όταν γίνεται δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και διατάσσεται η αναστολή εκτελέσεως κατακυρωτικής αποφάσεως διαγωνισμού δημόσιων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, η υποχρέωση της Διοίκησης προς συμμόρφωση περιορίζεται στην αποχή από κάθε περαιτέρω ενέργεια για την υπογραφή και την εκτέλεση της συμβάσεως / αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει οικειοθελώς ότι πρέπει να προχωρήσει στη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη αυτού, η σχετική πράξη συνιστά ανάκληση της πράξεως κατακυρώσεως και είναι αυτοτελώς προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως και ενδεχομένως με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Δ 4279/1999 Εισηγητής: Ε. Δανδουλάκη 27 Διοικητικές συμβάσεις Διαγωνισμό δημοσίων έργων εφαρμοσθέν νομικό καθεστώς το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 2176/1952 και το Β.Δ. της 2/ ,

18 λαμβανομένου υπόψει του εξαιρετικού τους χαρακτήρα, δεν είναι δεκτικές αναλόγου εφαρμογής κατά τη διαδικασία, η οποία προηγείται της συνάψεως από το Δημόσιο συμβάσεων εκτελέσεως δημοσίου έργου... Α 3974/1998 επταμ. Εισηγητής: Δ. Γρατσίας Πάρεδρος 28 Διοικητικές συμβάσεις Δημόσια έργα μελέτες εάν ο εργοδότης δεν κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχει η διακήρυξη, δεν επιλέξει δηλαδή, ομάδα μελετητών με το πτυχίο Γ τάξεως, αλλά αποφασίσει την ανάθεση σε μελετητάς με πτυχίο Β τάξεως, οφείλει να λάβει υπ' όψη του το κριτήριο της εντοπιότητος... Δ 1237/1999 Εισηγητής: Σ. Χαραλαμπίδης 29 Διοικητικές συμβάσεις Δημόσια έργα προμήθειες διαδικασία κατ αρθρ. 8 του π.δ. 394/96 όταν επιλεγεί να συμμετάσχει σε κλειστό διαγωνισμό προμηθευτής που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά των υπό προμήθεια ειδών, η αναθέτουσα αρχή έχει την ευχέρεια να ζητήσει να προσκομιστούν κατά τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και από τον κατασκευαστή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό... Δ 4279/1999 Εισηγητής: Ε. Δανδουλάκη 30 Διοικητική πράξη Πρόστιμο

19 βλ. κατωτ Διοικητική πράξη εγκρίσεις βλ. ανωτ Διοικητική πράξη διαδικασία γνωμοδοτήσεις βλ. ανωτ Διοικητική πράξη ανάκληση βλ. ανωτ Διοικητική πράξη ανάκληση αμετάκλητοι πράξεις βλ. κατωτ Εκπαίδευση γενική διάκριση ανωτάτης προς ανωτέρα βλ. κατωτ Εκπαίδευση Τ.Ε.Ι. διάκριση από Α.Ε.Ι. βλ. κατωτ Εκπαίδευση Εκπαίδευση μέση ιδιωτική προσωπικό στα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, ελληνικά και ξένα, διδάσκει εκπαιδευτικό προσωπικό του οποίου η δύναμη είναι, για κάθε σχολείο, ανάληψη προς το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και προς τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας που υποχρεούται κατά το νόμο να καλύπτει έκαστο μέλος του προσωπικού αυτού / η δε αύξηση της δύναμης του εκπαιδευτικού προσωπικού σε αριθμό που υπερβαίνει τα προκύπτοντα με βάσει τα ως άνω δύο προσδιοριστικά στοιχεία τότε μόνο είναι επιτρεπτή, όταν η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου είναι για κάποιον εκπαιδευτικά αδύνατη αντικειμενικά, δηλαδή αδύνατη για λόγους που δεν ανάγονται στη βούληση του ίδιου ή του ιδιοκτήτη του

20 ιδιωτικού σχολείου ή αμφοτέρων / η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 παρ. 8 του ισχύοντος Συντάγματος, το οποίο αναθέτει στον κοινό νομοθέτη να ορίζει περί της λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων / εξ άλλου, προς εξασφάλιση της νομιμότητας, της συνθέσεως του διδακτικού προσωπικού, διδάσκουν στα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια εκπαιδευτικοί, εγγεγραμμένοι στον επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και επιλεγόμενοι ανεξαρτήτως σειράς εγγραφής στην επετηρίδα από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών αυτών σχολείων, μόνον κατόπιν διορισμού με πράξη του ασκούντος την κρατική εποπτεία οργάνου, η οποία πράξη είναι εκτελεστή με περιεχόμενο που διατηρείται μέχρι τη λύση της σχέσεως εργασίας μεταξύ του διοριζομένου εκπαιδευτικού και του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου... Γ 931/1999 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος Πάρεδρος 38 Εταιρείες ανώνυμες ανάκληση αδείας βλ. ανωτ Ευρωπαϊκή Ενωση Ευρωπαϊκή ένωση ελευθερία κυκλοφορίας αναγνώριση διπλωμάτων η Οδηγία 89/48 ΕΟΚ καθιερώνει ένα γενικό σύστημα αναγνωρίσεως διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών και εκτήθησαν από κοινοτικούς υπηκόους σε Κράτος μέλος / η οδηγία αποσκοπεί να παράσχει στους κατόχους τέτοιων τίτλων τη δυνατότητα να ασκήσουν νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα σε άλλο Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάφορο εκείνου στο οποίο απέκτησαν τον τίτλο / οι διατάξεις του Συντάγματος περί διακρίσεως ανωτάτης και ανωτέρας επαγγελματικής εκπαιδεύσεως

21 καθώς και το διάταγμα περί της διάρκειας σπουδών σε ΤΕΙ δεν έχουν κανένα συνδετικό στοιχείο με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα της ως άνω οδηγίας, διότι αφορούν αμιγώς εσωτερικές καταστάσεις... Ολομ. 1958/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής: Σ. Ρίζος 739/97 Ε Τμ.) 40 Εφεση Εφεση παράβολο απαλλαγή για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται επί αιτήσεων ακυρώσεως ή τριτανακοπής, απαιτείται, με ποινή το απαράδεκτο, η καταβολή παραβόλου / από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου απαλλάσσονται μόνο το Δημόσιο και οι Ο.Τ.Α. έχει δε και τα ΝΠΔΔ ή ειδικές κατηγορίες τούτων / περαιτέρω με το άρθρο 20 του ν. 1076/1980 καθιερώνεται απαλλαγή, μεταξύ άλλων, των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν εκπαιδευτικά παραρτήματα και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που υπάγονται στο Ν.Δ. 2592/1953 από την υποχρέωση καταβολής δικαστικών τελών, όχι όμως και παραβόλου, το οποίο δεν έχει χαρακτήρα φόρου, τέλους ή κράτησης αλλά αποβλέπει απλώς στην αποφυγή δημιουργίας άσκοπων δικών... Γ 4482/1998 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος Πάρεδρος 41 Κοινωνική ασφάλιση γενικώς τυπική ασφάλιση βλ. κατωτ Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές σύνταξη γήρατος σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδοτήσεως υποβληθεί από την

22 αίτηση αναγνωρίσεως χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας προς θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η καταβολή της συντάξεως αρχίζει από του χρόνου υποβολής της δεύτερης αυτής αιτήσεως) και ναι μεν το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 1539/85 ορίζει σχετικώς ότι η καταβολή της συντάξεως αρχίζει από την υποβολή της αιτήσεως για συνταξιοδότηση, όμως η διάταξη αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την καταβολή της σύνταξης και δεν έχει την έννοια ότι είναι δυνατή η καταβολή της συντάξεως για χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο συνταξιούχος δεν συγκέντρωνε ακόμα τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή του / (μειοψ). Α 3325/1998 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 43 Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ν.Α.Τ ναι μεν ο διαχειριστής πλοίου ευθύνεται δι όσον χρόνον διήρκησεν η διαχείρισίς του, δια τας εκ του ναυτολογίου οφειλομένας ή βεβαιουμένας υπέρ του ΝΑΤ εισφοράς, πλην, ειδικώς, εις περίπτωσιν προτιμωμένης επί πλοίου υποθήκης, εφ όσον ο δανειστής απλώς δικαιούται να αναλάβει την διαχείρισιν του ενυποθήκου πλοίου, η εκ μέρους τούτου ανάληψις της διαχειρίσεως του πλοίου τούτου, ως και η παύσις της διαχειρίσεως τούτου επέρχεται όχι αυτοδικαίως, αλλά από του χρόνου της καταχωρήσεως σχετικής σημειώσεως εις το οικείον υποθηκολόγιον λόγιον και μόνον δια της καταχωρήσεως της σημειώσεως ταύτης / συνεπώς, επί προτιμουμένης επί πλοίου υποθήκης, ο δανειστής ευθύνεται δια τας εκ του ναυτολογίου οφειλομένας ή βεβαιουμένας εισφοράς, μόνον εφ όσον εγένετο καταχώρησης της σχετικής περί αναλήψεως της διαχειρίσεως του ενυποθήκου πλοίου σημειώσεως εις το οικείον υποθηκολόγιον και από του χρόνου της καταχωρήσεως ταύτης...

23 Α 3608/1998 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 44 Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ΝΑΤ) από το άρθρο 25 παρ. 3 εδ β του κ.ν. 792/1978 προκύπτει ότι προκειμένου ο δικαιούχος παροχής του ΝΑΤ να στερηθεί την παροχή αυτή, πρέπει το προσωπικό μηνιαίο εισόδημά του να υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο όριο, εφ όσον όμως το εισόδημα τούτο προέρχεται από τις πηγές που ρητώς και περιοριστικώς αναφέρονται στη διάταξη αυτή, δηλαδή την κινητή ή ακίνητη περιουσία ή το αυτοτελές επάγγελμα ή την εξαρτημένη εργασία / συνεπώς, στις πηγές αυτές δεν περιλαμβάνεται και το εισόδημα της χήρας που προέρχεται από τη σύνταξη του θανόντος συζύγου της. Α 4232/1998 Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης Πάρεδρος 45 Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΤΕΒΕ από τη νομοθεσία που διέπει το ΤΕΒΕ δεν προβλέπεται ότι ο Διευθυντής Συντάξεων έχει αρμοδιότητα ν αποφαίνεται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος μη συνδεομένου, πάντως, προς την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, περί του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου ασφαλισμένου, κατά τρόπο που να δεσμεύει τόσο αυτόν, όσο και το ταμείο...

24 Α 4143/1998 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 46 Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ.) κατ άρθρ. 3 παρ. 2 περ. ΙΙ του Καταστατικού του ΤΕΑΑΠΑΕ θεωρείται ότι ασκεί κατά κύριο επάγγελμα ασφαλιστικές εργασίες ο ασφαλειομεσίτης του οποίου το καθαρό ετήσιο εισόδημα από ασφαλιστικές εργασίες αντιπροσωπεύει το 75% τουλάχιστον του συνόλου των καθαρών του εισοδημάτων, απαιτείται δε ως πρόσθετη προϋπόθεση το μηνιαίο εισόδημα του ασφαλειομεσίτη από ασφαλιστικές εργασίες να μην είναι κατώτερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας Ασφαλιστικών Υπαλλήλων κατώτατο όριο μισθού άρρενος υπαλληλικού προσωπικού μόνη η καταβολή των εισφορών και η είσπραξη αυτών εκ μέρους του ΤΕΑΑΠΑΕ δεν εξασφαλίζει στον προαιρετικώς ασφαλισμένο του Ταμείου την συνέχιση υπαγωγής του στην ασφάλιση του Ταμείου αυτού και δεν δικαιολογεί την δημιουργία σε αυτόν της πεποιθήσεως ότι το Ταμείο τον θεωρεί ασφαλισμένο του δεδομένου ότι η συνέχιση της υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου τελεί υπό την αίρεση ότι από τα στοιχεία τα οποία θα προσκομήσει ο ασφαλισμένος κατά τη λήψη της τριετίας για την οποία έχουν υπολογισθεί εκ των προτέρων οι οφειλόμενες εισφορές επί τη βάσει των εισοδημάτων της προηγουμένης τριετίας θα προκύψει ότι τα εισοδήματά του από ασφαλιστικές εργασίες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση... Α 2172/1998 Εισηγητής: Α. Καλογεροπούλου Πάρεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» Ον/μο : Παπαγιάννης Γεώργιος Αρ. Μητρ. :1340200300838 Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδ. Καθ. : Ανδρέας Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7 Η APXH THΣ AMEPOΛHΨIAΣ ΣTH ΔHMOΣIA ΔIOIKHΣH Του Μιχαήλ Ηλ. Ντασκαγιάννη 1. Έννοια και λειτουργίες της αρχής της αμεροληψίας Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67

43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Αποφάσεις επί υποθέσεων ΚΕ Ε Τεύχος Ιούνιος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ελτίο Νοµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα