Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 'Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της 11389/93 (ΦΕΚ 185) Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (παρ.4,5 και 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ). 2. Την 175/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισµού-αξιολόγησης προσφορών προµηθειών έτους Την 82/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση των όρων διακήρυξης, τη διάθεση πίστωσης ποσού ,15 σε βάρος του Κ.Α «Προµήθεια Η/Υ και εκτυπωτών» του προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 2013 και την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια των ειδών που περιλαµβάνονται στο µε αριθ. πρωτ. 106/2013 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93), προϋπολογισµού ,15 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε τους παρακάτω όρους. Για την συγκεκριµένη προµήθεια δεν απαιτείται προέγκριση στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών. ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Άρθρο 1ο Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλεξανδρούπολης, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, την 01/08/2013 του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:00 π.µ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: Οι προσφορές για τον διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο ήµο Αλεξανδρούπολης, µέχρι την ηµέρα της αποσφράγισης των προσφορών αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου. Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του ήµου Αλεξανδρούπολης (Ταχ. /νση: Λ. ηµοκρατίας 306, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη) - µε ευθύνη του προσφέροντος - από την προηγούµενη (εργάσιµη) ηµέρα, δηλαδή την 31/07/2013. Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την επόµενη εβδοµάδα την ίδια ηµέρα και ώρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε διαγωνιζόµενο. 1

2 . Άρθρο 2ο Φάκελος Προσφοράς Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 1. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και µόνον γλώσσα εκτός ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρµόδια Επιτροπή του ήµου Αλεξανδρούπολης, µέσα σε (σφραγισµένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ. I. Αριθµός διακήρυξης II. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού III. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Άρθρο 3o ικαιούµενοι συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας και είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. Άρθρο 4o ικαιολογητικά Προσφορές Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α) Εγγυητική επιστολή ίση µε το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. β) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισµούς του ηµοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. δ) Τεχνική προσφορά ε) Οικονοµική προσφορά (κλειστό Φάκελο) στ) Ασφαλιστική ενηµερότητα ζ) Φορολογική ενηµερότητα Άρθρο 5o Κατακύρωση Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον προµηθευτή που θα διαθέτει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της µελέτης. Άρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Άρθρο 7ο Χρόνος εγγυήσεως Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο του περιγραφοµένου στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 2

3 Άρθρο 8ο (Παραλαβή Υλικών - Πληρωµή) Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής µε τον τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. Η πληρωµή της αξίας των προς προµήθεια ειδών θα γίνει εφ άπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε την παράδοση των ειδών µε την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων και µε τον τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. Άρθρο 9ο (Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό καθώς και για αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτηµάτων που τη συνοδεύουν, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ήµο Αλεξανδρούπολης, καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρα από 09:00 έως 15:00 Αρµόδιος/α Υπάλληλος Μπόµπουλα Νίκη. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέµα µελέτης: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Αρ. Μελέτης 106/ 2013 Ηµεροµηνία 25/04/2013 Κωδικός Προϋπολογισµού: Προϋπολογισµός: ,15 Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ Περιγραφή: I.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα προβλέπεται η προµήθεια τριάντα πέντε (35) ηλεκτρονικών υπολογιστών, εννέα (09) οθονών, µίας (01) συσκευής αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS), τριών (03) ταχυσαρωτών, δέκα (10) εκτυπωτών/πολυµηχανηµάτων, επτά (07) µεταγωγέων, τεσσάρων (04) εξωτερικών δίσκων, ενός (01) βιντεοπροβολέα, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ήµου. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Ο /ΝΤΗΣ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑ ΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ 11-4

5 II.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύµφωνα µε τα προµηθευόµενα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές υποδιαιρούνται σε επτά (7) κατηγορίες/οµάδες: α. Η/Υ (κεντρικές µονάδες) β. Οθόνες γ. Συσκευές αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) δ. Ταχυσαρωτές ε. Εκτυπωτές / Πολυµηχανήµατα στ. Μεταγωγείς ζ. ιάφορα Η εγκατάσταση των προµηθευόµενων ειδών των οµάδων γ και στ στο ήµο θα γίνει από τον προµηθευτή, κατά συνέπεια κόστος εργασίας εγκατάστασης πρέπει να συµπεριληφθεί στην προµήθεια α. Η/Υ (κεντρικές µονάδες) (CPV: ) Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικού υπολογιστή Επώνυµου κατασκευαστή, Σύγχρονης Τεχνολογίας µε ανακοίνωση κυκλοφορίας τους τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης προσφοράς, να µην υπάρχει ανακοίνωση αντικατάστασης ή απόσυρσης του µοντέλου. Επεξεργαστής: I5 3,2 GHz Κεντρική Μνήµη: DDR-3 Μέγεθος (GB) 8 ΘΥΡΕΣ Ι/Ο: USB 2.0 Συνολικά (Total) 10 USB 2.0 Εµπρός (Front) 2 USB 2.0 Όπισθεν (Rear) 6 VGA = 1 HDMI = 1 Πλαίσιο/Drives Τροφοδοτικό Ισχύς (W) 400 Power Efficiency τουλάχιστον 90% Μονάδα Σκληρού ίσκου Πλήθος Μονάδων =1 Τύπος controller: SATA 7200rpm Χωρητικότητα (GB) 500 DVD±RW Drive: Πλήθος µονάδων =1 Κάρτες Επέκτασης Κάρτα Οθόνης HD (on board) Κάρτα ικτύου Ethernet 10/100/1000 (on board) Κάρτα ήχου (onboard) PCIe x1 3 PCIe x16 1 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Τύπος QWERTY µε µόνιµη αποτύπωση των ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. Αριθµός πλήκτρων 104 MOUSE (ΠΟΝΤΙΚΙ) Οπτικό δύο πλήκτρων µε τροχό κύλισης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Λειτουργικό Σύστηµα Windows 7 Pro 64 Bit Professional 5

6 Ελληνική έκδοση, που να συνοδεύεται από την επίσηµη άδεια χρήσης του λειτουργικού και το γνήσιο CD εγκατάστασης Recovery CD ή DVD του Η/Υ Πιστοποιήσεις: CE, FCC, Energy Star 5.2 Εγγύηση 3 έτη µε επισκευή την επόµενη εργάσιµη ηµέρα onsite. Να υπάρχει βεβαίωση του κατασκευαστή για την παροχή της εγγύησης. β. Οθόνες (CPV: ) Τεχνικές προδιαγραφές οθόνης Κατασκευαστής κοινός µε τον Η/Υ Τεχνολογία LED Μέγεθος διαγωνίου (ίντσες) 23 Ανάλυση 1920 x 1080 Πιστοποιήσεις: : CE, EPEAT Gold γ. Συσκευές αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS)(CPV: ) Τεχνικές προδιαγραφές UPS εξυπηρετητή Να είναι κατασκευασµένο από εταιρείες αξιόπιστες και παγκοσµίως γνωστές. Μονοφασική είσοδος/μονοφασική έξοδος 1-1 PHASE Ισχύς VA / 7.000W Να αναφερθούν διαστάσεις και βάρος συνολικού συστήµατος Τεχνολογία On Line ιπλής Μετατροπής Αυτονοµία των µπαταριών µε πλήρες φορτίο 4 min Αυτονοµία των µπαταριών µε 50% φορτίο 8,5 min Μέση διάρκεια ζωής των µπαταριών από τον κατασκευαστή 2 έτη υνατότητα αύξησης αυτονοµίας µε τοποθέτηση EXTRA BATTERY PACKS Προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωµα Παροχή προστασίας από διακυµάνσεις της τάσης, υπερτάσεις Ύπαρξη εµπρόσθιου control panel για τον χρήστη Συνδεσιµότητα µε σειριακή θύρα (να συνοδεύεται από τα κατάλληλα καλώδια σύνδεσης) και SNMP (Ethernet) Λογισµικό διαχείρισης/παρακολούθησης του UPS µε δυνατότητα εγκατάστασής του στους συνδεδεµένους µε το UPS υπολογιστές, έτσι ώστε να είναι πάντα εφικτός ο ασφαλής τερµατισµός τους. Εγγύηση στα ηλεκτρονικά 2 έτη. Εγγύηση στις µπαταρίες 1 έτος Πιστοποίηση CE Πιστοποίηση κατά EN/IEC , EN/IEC ή άλλων διεθνώς αναγνωρισµένου αντίστοιχου στανταρ. Εργασία εγκατάστασης του UPS στο Server Room του ηµαρχείου. δ. Ταχυσαρωτές (Scanners) (CPV: ) Τεχνικές προδιαγραφές ταχυσαρωτή Επιτραπέζιος Α4 ADF Scanner 6

7 Πηγή φωτός: LED Οπτική ανάλυση 600dpi Αυτόµατος τροφοδότης φύλλων (ADF) 50 φύλλα Ταχύτητα σάρωσης Β/W (µαύρο/άσπρο) στα 300dpi Α4 Simplex 20 ppm (σελ/λεπτό), Duplex 40 ipm (image per min). Ultrasonic paper jam detection sensor Σάρωση εγγράφων µήκους άνω των 36 inch Μνήµη 64MB ιασύνδεση USB 2.0 Υποστήριξη Λειτουργικών Συστηµάτων: Win2K/XP/Vista/Win 7 Ηµερήσιος όγκος: Έως και σελίδες Συνοδευτικό λογισµικό σαρωτή: ISIS driver, TWAIN driver Εγγύηση 1 έτος ε. Εκτυπωτές / Πολυµηχανήµατα α) Τεχνικές προδιαγραφές εκτυπωτή (Ασπρόµαυρη εκτύπωση) (CPV: ) Τεχνολογία Laser Λειτουργίες: Εκτύπωση Μέγεθος εγγράφου: Α4 Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόµαυρη 33 ppm Ανάλυση εκτύπωσης 1200Χ1200 DPI Σύνδεση: USB (να προσφερθεί καλώδιο σύνδεσης) & Ethernet Αυτόµατη Εκτύπωση διπλής όψης Μνήµη εκτυπωτή 32MB Τροφοδοσία Χαρτιού Feeder 250 σελίδες Συµβατότητα µε Λειτουργικά Συστήµατα: Windows XP/Vista/Win7 Αναλώσιµα: Να προσφερθεί ένα (01) επιπλέον toner πέραν αυτού που διατίθεται µε τη συσκευή. Πιστοποιήσεις: CE, Energy Star β) Τεχνικές προδιαγραφές πολυµηχανήµατος (Ασπρόµαυρη εκτύπωση) (CPV: ) Τεχνολογία Laser Λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ Μέγεθος εγγράφου: Α4 Ταχύτητα εκτύπωσης/αντιγραφής ασπρόµαυρη 28 ppm Μνήµη 256ΜΒ Ανάλυση εκτύπωσης 600Χ600 DPI Αυτόµατη Εκτύπωση διπλής όψης Σύνδεση: USB 2.0 (να προσφερθεί καλώδιο σύνδεσης) και Ethernet Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 σελίδες Εσωτερική κασέτα χαρτιού 250 φύλλων Ταχύτητα σάρωσης: ασπρόµαυρη 35 σελ./λεπτό, έγχρωµη 8 σελ./λέπτο FAX: PSTN, ταχύτητα 33,6kbps, µνήµη 4ΜΒ Συµβατότητα µε Λειτουργικά Συστήµατα: Windows XP/Vista/Win7 Αναλώσιµα: Να προσφερθεί ένα (01) επιπλέον toner πέραν αυτού που διατίθεται µε τη συσκευή. 7

8 Εγγύηση 1 έτος Πιστοποιήσεις: CE, Energy Star στ. Μεταγωγείς ικτύου α) Τεχνικές προδιαγραφές Μεταγωγέα 48 θυρών (switch 48-port) (CPV: ) Μεταγωγέας δικτύου υψηλών επιδόσεων (Layer 2), µε δυνατότητα διαχείρισης. Interface ( ιεπαφή) 44 10/100/1000BASE-T, 4 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP. Switch Capacity 130Gbps, υνατότητα τοποθέτησης σε ικρίωµα (Rack) 19 (να προσφερθούν και τα αντίστοιχα παρελκόµενα για την τοποθέτηση) υνατότητα τοποθέτησης δεύτερου τροφοδοτικού Η διαχείρισή του να υποστηρίζει Simple Network Management Proto Quality of Service (QoS) MTBF (Ώρες) Τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας - Μείωση τροφοδοσίας σε µη ενεργές θύρες - Αυτόµατη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανεµιστήρων - Αυξοµείωση τροφοδοσίας ανά θύρα ανάλογα µε το µήκος καλωδίου Μέγιστη Κατανάλωση 70Watt Καλώδια τροφοδοσίας, γωνίες στήριξης σε rack, εγχειρίδιο χρήσης. Εργασίες εγκατάστασης του switch στο rack και παραµετροποίηση του για επικοινωνία του µε το υπόλοιπο δίκτυο του ηµαρχείου. Εγγύηση Limited Lifetime Πιστοποίηση CE β) Τεχνικές προδιαγραφές Μεταγωγέα 24 θυρών (switch 24-port) (CPV: ) Μεταγωγέας δικτύου υψηλών επιδόσεων (Layer 2), µε δυνατότητα διαχείρισης. Interface ( ιεπαφή) 20 10/100/1000BASE-T, 4 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP. Switch Capacity 85 Gbps, υνατότητα τοποθέτησης σε ικρίωµα (Rack) 19 (να προσφερθούν και τα αντίστοιχα παρελκόµενα για την τοποθέτηση) υνατότητα τοποθέτησης δεύτερου τροφοδοτικού Η διαχείρισή του να υποστηρίζει Simple Network Management Proto Quality of Service (QoS) MTBF (Ώρες) Τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας - Μείωση τροφοδοσίας σε µη ενεργές θύρες - Αυτόµατη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανεµιστήρων - Αυξοµείωση τροφοδοσίας ανά θύρα ανάλογα µε το µήκος 8

9 καλωδίου Μέγιστη Κατανάλωση 40 Watt Καλώδια τροφοδοσίας, γωνίες στήριξης σε rack, εγχειρίδιο χρήσης. Εργασίες εγκατάστασης του switch στο rack και παραµετροποίηση του για επικοινωνία του µε το υπόλοιπο δίκτυο του ηµαρχείου. Εγγύηση Limited Lifetime Πιστοποίηση CE ζ. ιάφορα α) Τεχνικές προδιαγραφές για εξωτερικό σκληρό δίσκο (CPV: ) Χωρητικότητα 2TΒ Υποστήριξη USB Συµβατότητα Microsoft Windows 7, Vista, 2000, XP, 2003 Να περιέχει όλα τα παρελκόµενα για τη σύνδεση µε Η/Υ και µε παροχή ρεύµατος. Εγγύηση 2 έτη Πιστοποίηση CE β) Τεχνικές προδιαγραφές για φορητό εξωτερικό σκληρό δίσκο (CPV: ) Χωρητικότητα 500 GΒ Nα τροφοδοτείται απευθείας από τη θύρα USB (δεν πρέπει να χρειάζεται ξεχωριστή παροχή ισχύος) Συµβατότητα Microsoft Windows 7, Vista, 2000, XP, 2003 Eγγύηση 2 έτη Πιστοποίηση CE γ) Τεχνικές προδιαγραφές για βιντεοπροβολέα (projector)(cpv: ) Φωτεινότητα ANSI lumens Ονοµαστική ισχύ κανονικής λειτουργίας 240W και σε κατάσταση αναµονής (standby) µικρότερη από 3W. Υποστήριξη ανάλυσης από VGA (640x480) έως UXGA (1600x1200) ιάρκεια ζωής λάµπας ώρες σε κανονική λειτουργία και ώρες σε οικονοµική λειτουργία τροφοδοσία V στα Hz. Μέγεθος εικόνας (διαγώνιος) 40 έως 300 Κατακόρυφη ρύθµιση keystone ±200 Εισόδους εικόνας 1xD-sub 15 ακίδων, 1xRCA, 1xS-Video, Έξοδο εικόνας 1xD-sub 15 ακίδων, είσοδο και έξοδο ήχου από 1xstereo mini-jack. Γενικές προδιαγραφές: Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για µία, ή και για περισσότερες κατηγορίες/οµάδες. 9

10 Όλες οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από πίνακες οµοίους µε αυτούς των τεχνικών προδιαγραφών 1, όπου στην στήλη να γίνεται φανερό αν και πως υλοποιείται η σχετική προδιαγραφή. Όλες οι οικονοµικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν και ως λογιστικό φύλλο 2 σε ηλεκτρονική µορφή και οι σχετικοί πίνακες θα πρέπει να είναι παρόµοιοι µε τους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισµού. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Ο /ΝΤΗΣ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑ ΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ Σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο εγγράφου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρότυπο, µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το ήµο. 2. Σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο λογιστικού φύλλου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρότυπο, µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το ήµο. 10

11 ΙΙΙ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 1 α. Η/Υ (κεντρικές µονάδες) Τεµ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1: ,00 Φ.Π.Α. 23% 5.635,00 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 1: ,00 2 β. Οθόνες Τεµ , ,00 3 γ. Συσκευές αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) ΣΥΝΟΛΟ 2: 1.350,00 Φ.Π.Α. 23% 310,50 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 2: 1.660,50 Τεµ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3: 3.300,00 Φ.Π.Α. 23% 759,00 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 3: 4.059,00 4 δ. Ταχυσαρωτές Τεµ , ,00 5 ε. Εκτυπωτές / Πολυµηχανήµατα ΣΥΝΟΛΟ 4: 1.410,00 Φ.Π.Α. 23% 324,30 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 4: 1.734,30 (α) Εκτυπωτές Τεµ , ,00 (β) Πολυµηχανήµατα Τεµ ,00 250,00 6 στ. Μεταγωγείς ΣΥΝΟΛΟ 5: 1.420,00 Φ.Π.Α. 23% 326,60 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 5: 1.746,60 (α) 48-ports Τεµ , ,00 (β) 24-ports Τεµ ,00 550,00 ΣΥΝΟΛΟ 6: 7.750,00 Φ.Π.Α. 23% 1.782,50 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 6: 9.532,50 11

12 ΙΙΙ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συνέχεια) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 7 ζ. ιάφορα (α) εξωτερικός σκληρός δίσκος) Τεµ ,00 360,00 (β) φορητός εξωτερικός σκληρός Τεµ. 1 65,00 65,00 δίσκος) (γ) βιντεοπροβολέας (projector) Τεµ ,00 350,00 ΣΥΝΟΛΟ 7: 775,00 Φ.Π.Α. 23% 178,25 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 7: 953,25 ΣΥΝΟΛΟ ( ) ,00 Φ.Π.Α. 23% 9.316,15 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: ,15 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Ο /ΝΤΗΣ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑ ΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ 11-12

13 Έργο: «Προµήθεια Η/Υ και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 106/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο της µελέτης είναι η προµήθεια Η/Υ και εκτυπωτών για την µηχανοργάνωση των Υπηρεσιών του ήµου Αλεξανδρούπολης. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. και του εν ισχύ.κ.κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια Η/Υ και εκτυπωτών» του προϋπολογισµού του 2013 του ήµου Αλεξανδρούπολης µε συνολικό ποσό ,00.. Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 4 Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) ιακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός δ) Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 5 Προθεσµία περαίωσης Η προθεσµία περαίωσης της προµήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες.. Άρθρο 6 Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προµήθειας ορίζεται σε δώδεκα(12) µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στο II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προµήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 7 13

14 Τόπος παράδοσης Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο ήµο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Άρθρο 8 Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει τµηµατικά, από τριµελή επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 9 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ήµο. Άρθρο 10 Πληρωµές Η πληρωµή του αναδόχου γίνεται µε την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από τον ΟΤΑ ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή του ήµου, η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Ο /ΝΤΗΣ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑ ΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ 11-14

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων»

Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 Ταχ. /νση: Γ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου Ταχ. Κωδ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. ηµήτρουλας Τηλέφωνο: 210-5200612

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟΥ LASER ΣΑΡΩΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα