Συμβαλλόμενοι: ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβαλλόμενοι: ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ"

Transcript

1 Κωδικός Πελάτη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Συμβαλλόμενοι: Αφ ενός: α) η (Ονοματεπώνυμο μητέρας) σύζυγος, η οποία εφεξής θα καλείται «ΜΗΤΕΡΑ», κάτοικος οδός αριθ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. Αριθ. Τηλ: Αρ. κινητού τηλ. και β) ο (Ονοματεπώνυμο πατέρα) ο οποίος εφεξής θα καλείται «ΠΑΤΕΡΑΣ», κάτοικος οδός αριθ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. Αριθ. Τηλ: Αρ. κινητού τηλ. Ενεργούντες από κοινού, στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ τους, (εφεξής «ΠΑΙΔΙ», αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αυτού εάν είναι γνωστό) και ως ασκούντες από κοινού την γονική μέριμνα αυτού, καλούμενοι εφεξής, «ΠΕΛΑΤΗΣ», (ή, σε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται αποκλειστικά από την μητέρα), ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ της, (εφεξής «ΠΑΙΔΙ», αναγράφεται το ονοματεπώνυμο εάν είναι γνωστό) και ως ασκούσα την γονική μέριμνα και έχουσα την επιμέλεια αυτού, καλούμενη εφεξής «ΠΕΛΑΤΗΣ» και Αφ ετέρου: Η Εταιρεία Biophylaxis Ανώνυμη Εταιρεία Κρυοσυντήρησης Βλαστικών Κυττάρων, με τον διακριτικό τίτλο Biophylaxis Hellas A.E., Λεωφόρος Δεκελείας 120, Νέα Φιλαδέλφεια, Αττική, ΑΦΜ , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ Αθηνών, Αρ.Μ.Α.Ε.: 62522/01/B/07/182, Τηλ: Fax: , ιστοσελίδα: η οποία θα καλείται εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Αθήνα, σήμερα μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ασκεί την γονική μέριμνα και/ή έχει την επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ από την γέννησή του μέχρι την ενηλικίωσή του, και με την παρούσα Σύμβαση, υπ αυτήν την ιδιότητα, παρέχει την εντολή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Biophylaxis Hellas A.E.», η οποία παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας και φύλαξης βλαστικών κυττάρων, να παραλάβει, επεξεργασθεί και ελέγξει ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο θα συλλεγεί κατά την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ και να απομονώσει, επεξεργασθεί, κρυοσυντηρήσει και φυλάξει βλαστικά κύτταρα από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα στο όνομα του ΠΑΙΔΙΟΥ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, εφόσον χρειασθεί, για θεραπευτικούς σκοπούς. 2) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει, με την παρούσα, την υποχρέωση να φροντίσει για την συλλογή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και δείγματος αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ, από την ιατρική ομάδα η οποία θα προβεί στον τοκετό. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι η διαδικασία συλλογής F η / / 7

2 2 του αίματος από τον ομφάλιο λώρο θα είναι επιτυχής ούτε ότι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο θα συλλεγεί θα είναι κατάλληλο προς επεξεργασία. 3) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ βαρύνεται με την υποχρέωση να ειδοποιήσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις ήδη δοθείσες σ αυτόν οδηγίες, για την συλλογή του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, ώστε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ενεργήσει για την μεταφορά και παράδοσή του σ αυτήν, στον ειδικά διαμορφωμένο εργαστηριακό χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εντός του Εργαστηρίου Παθοβιολογίας Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού του Ινστιτούτου Βιολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟ- ΚΡΙΤΟΣ», καλούμενο εφεξής «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ», όπου θα γίνεται η επεξεργασία και ο έλεγχος του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος, καθώς και η φύλαξη των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων, υπό τους κατωτέρω όρους. 4) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ με την παρούσα παρέχει την συγκατάθεσή του προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να προβεί στις απαιτούμενες εξετάσεις του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ είναι κατάλληλο προς επεξεργασία και εάν τα βλαστικά κύτταρα που θα απομονωθούν από το δείγμα αυτό, είναι κατάλληλα προς φύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση. Οι εξετάσεις στις οποίες θα προβεί, κατά τα άνω, θα είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες των ΑΑΒΒ και FACT - Netcord που αφορούν στις Τράπεζες βλαστικών κυττάρων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα προβαίνει σε έλεγχο HLA ιστοσυμβατότητας. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα θα ελέγχεται για αερόβια και αναερόβια βακτήρια και για μύκητες. 5) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ με την παρούσα παρέχει επίσης την συγκατάθεσή του προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να προβεί στις απαιτούμενες εξετάσεις του δείγματος αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ, είτε η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είτε μέσω πιστοποιημένων και εξειδικευμένων εργαστηρίων της επιλογής της, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα βλαστικά κύτταρα του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, τα οποία θα απομονωθούν από το δείγμα αυτό, είναι κατάλληλα προς φύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση. Το αίμα της ΜΗΤΕΡΑΣ θα ελέγχεται για τους ακόλουθους ιούς: Ανθρώπινος Λεμφοτροπικός Ιός (HTLV Ι & ΙΙ), HIV 1 & HIV 2, Ηπατίτιδα B & C, Κυτταρομεγαλοϊός και Σύφιλη. Οι εξετάσεις στις οποίες θα προβεί, κατά τα άνω, θα είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες των ΑΑΒΒ και FACT-Netcord που αφορούν στις Τράπεζες βλαστικών κυττάρων. Εάν το δείγμα του αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ βρεθεί θετικό σε Ανθρώπινο Λεμφοτροπικό Ιό (HTLV Ι & HTLV ΙΙ), HIV 1 & HIV 2, τότε τα βλαστικά κύτταρα δεν θα φυλαχθούν και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ για το γεγονός αυτό, εγγράφως. 6) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι τα δείγματα αίματος δεν θα έχουν μολυνθεί πριν την παράδοσή τους στα EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της. 7) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιτυχής μελλοντική χρησιμοποίηση φυλαχθέντων βλαστικών κυττάρων για θεραπευτικούς σκοπούς εξαρτάται από τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται την επιτυχή μελλοντική χρησιμοποίηση των βλαστικών κυττάρων, ούτε την επιτυχία της θεραπείας που θα εφαρμοσθεί. 8) Ρητώς συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιμοποιήσει το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο θα παραλάβει αποκλειστικά και μόνον για την παροχή των υπηρεσιών που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση καθώς και σύμφωνα με τον σκοπό αυτής και με όσα προβλέπονται από αυτήν. 1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας, ελέγχου, απομόνωσης, κρυοσυντήρησης και φύλαξης βλαστικών κυττάρων για την χρησιμοποίησή τους, για θεραπευτικούς σκοπούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση. 1.2 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το ένα πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης δεόντως υπογεγραμμένο από αυτόν, πριν την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, ή, το αργότερο μαζί με το δείγμα οφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, και να της καταβάλει την οφειλόμενη αμοιβή, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 8 του παρόντος αμέσως μόλις ειδοποιηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την καταβολή της. 1.3 Ρητώς συμφωνείται ότι, από την παρούσα Σύμβαση αποκτούν δικαιώματα αποκλειστικώς και μόνον τα πρόσωπα τα οποία ρητώς μνημονεύονται στο Άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς το οποίο τα δικαιώματα αυτά θα εκχωρηθούν ή μεταβιβασθούν νομίμως, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση. 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 2.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να φροντίσει για την παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ πριν από τον τοκετό, της ειδικής συσκευασίας συλλογής δειγμάτων αίματος, («kit») Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μαζί με την ειδική συσκευασία συλλογής δειγμάτων αίματος, («kit»), θα παράσχει στον ΠΕΛΑΤΗ τις απαιτούμενες οδηγίες προκειμένου αυτός να μεριμνήσει για την συλλογή των δειγμάτων αίματος, κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται για την τήρηση των ανωτέρω ειδικών οδηγιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι οδηγίες αυτές, το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, μπορεί να αποδειχθεί ακατάλληλο προς επεξεργασία ή/και τα βλαστικά κύτταρα να είναι ακατάλληλα προς φύλαξη, χωρίς να φέρει καμμία ευθύνη γι αυτό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να μεριμνήσει για την συλλογή, κατά την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, του ομφαλοπλακουντιακού δείγματος αίματος και του μη- F η / / 7

3 τρικού δείγματος αίματος, από την ιατρική ομάδα η οποία θα προβεί στον τοκετό, με την χρήση αποκλειστικά της, ανωτέρω, ειδικής συσκευασίας συλλογής δειγμάτων αίματος, («kit»), και σύμφωνα με τις συνοδεύουσες αυτήν, οδηγίες χρήσης της H συλλογή του δείγματος αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ απαιτείται οπωσδήποτε να γίνει ταυτόχρονα με την συλλογή του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, και σύμφωνα πάντοτε με τις ειδικές οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση κατά την οποία το δείγμα αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ, δεν παραδοθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ συγχρόνως με το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αρνηθεί να παραλάβει στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της το δείγμα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει και αποδέχεται ότι, απαιτείται να συλλεγεί ελάχιστη ποσότητα ομφαλοπλακουντιακού αίματος ίση τουλάχιστον με ογδόντα (80) ml. Εάν η ποσότητα τού δείγματος αίματος που θα συλλεγεί είναι μικρότερη τότε είναι πιθανόν το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος να αποδειχθεί ακατάλληλο προς επεξεργασία και τα βλαστικά κύτταρα ακατάλληλα προς φύλαξη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επίσης ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει ότι ακόμη και εάν συλλεγεί η απαιτούμενη αυτή ελάχιστη ποσότητα ομφαλοπλακουντιακού αίματος, ή, ακόμη και μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν, δεν αποκλείεται το δείγμα του αίματος να αποδειχθεί ακατάλληλο προς επεξεργασία και τα βλαστικά κύτταρα ακατάλληλα προς φύλαξη. 3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 3.1. Η μεταφορά των δειγμάτων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ και του αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ θα γίνεται από εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία είναι εξειδικευμένη στην μεταφορά βιολογικού υλικού, και η οποία, θα παραδίδει τα δείγματα αίματος στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ρητώς συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ευθύνεται έναντι του ΠΕΛΑΤΗ, ως προς τα παραληφθέντα δείγματα αίματος, μόνον από την στιγμή της παραλαβής τους από αυτόν. 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 4.1. Αμέσως μετά την παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβεί στην επεξεργασία και τον έλεγχο αυτού Εφόσον από την επεξεργασία και τον έλεγχο του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ προκύψει ότι τα βλαστικά κύτταρα είναι κατάλληλα προς φύλαξη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει αμέσως στην φύλαξή τους στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ και καθ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποδειχθεί ακατάλληλο προς επεξεργασία, ή τα βλαστικά κύτταρα είναι ακατάλληλα προς φύλαξη, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα φυλάσσει τα βλαστικά κύτταρα, και θα ενημερώσει εγγράφως για το γεγονός αυτό τον ΠΕΛΑΤΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα φυλάσσει τα βλαστικά κύτταρα και θα ενημερώσει εγγράφως για το γεγονός αυτό τον ΠΕΛΑΤΗ, επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων του δείγματος αίματος είναι ανεπαρκής. Κατ εξαίρεση, στην τελευταία αυτή περίπτωση κατά την οποία τα ανευρεθέντα βλαστικά κύτταρα, λόγω του μικρού αριθμού τους, ενδεχομένως να υπόκεινται μόνον σε πολλαπλασιασμό στο μέλλον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβεί στην φύλαξη αυτών, για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ μόνον εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει προηγουμένως εκφράσει εγγράφως προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ την επιθυμία του αυτή. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει λάβει έγγραφη εντολή από τον ΠΕΛΑΤΗ, πριν την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, ή το αργότερο, κατά την παράδοση του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος αυτού, τότε δεν θα υποχρεούται να προβεί στην φύλαξη των βλαστικών κυττάρων Τα βλαστικά κύτταρα θα φυλάσσονται μέσα σε μία μονάδα («κρυοασκό») αποτελούμενη από ένα κυρίως διαμέρισμα, και πέντε επιπλέον χωριστά διαμερίσματα φύλαξης. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί να φυλαχθεί μία επιπλέον μονάδα («κρυοασκό»), τότε, δικαιούται να ζητήσει την αποθήκευσή της στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ, οπότε και θα υποχρεούται να καταβάλει την οριζόμενη στο Άρθρο 8 παρ. 6 της παρούσας Σύμβασης, επιπλέον αμοιβή. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται, εκ των προτέρων και πάντως το αργότερο κατά την παράδοση του δείγματος οφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, να ενημερώσει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την βούλησή του αυτή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να προβεί στην φύλαξη επιπλέον μονάδας, («κρυοασκό») εάν δεν έχει λάβει εμπροθέσμως την έγγραφη προς τούτο εντολή από τον ΠΕΛΑΤΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον ΠΕΛΑΤΗ για την επιτυχή απομόνωση και φύλαξη των βλαστικών κυττάρων εντός μηνός από την παραλαβή από αυτήν του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Επιπλέον η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα χορηγήσει στον ΠΕΛΑΤΗ στην συνέχεια ένα Πιστοποιητικό Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακών Βλαστικών Κυττάρων» το οποίο θα εκδοθεί στο όνομα του ΠΑΙΔΙΟΥ και θα αναφέρει τα εργαστηριακά αποτελέσματα όσον αφορά στην (στις) μονάδα(ες) («κρυοασκού(ών)») καθώς και στον αριθμό και στην ποιότητα των φυλαχθέντων βλαστικών κυττάρων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει στον ΠΕΛΑΤΗ το ανωτέρω Πιστοποιητικό μόνον εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ, α) έχει ήδη εξοφλήσει τις οφειλές του προς την ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ και β) της έχει δηλώσει το πλήρες ονοματεπώνυμο του ΠΑΙΔΙΟΥ. 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ 3 F η / / 7

4 4 ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 5.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβαίνει σε εργαστηριακούς ελέγχους ως προς την ποιότητα των φυλαχθέντων βλαστικών κυττάρων, ανά δεκαετία από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Οι εξετάσεις και οι εργαστηριακοί αυτοί έλεγχοι θα γίνονται στο τέλος της κάθε δεκαετίας. Ανά εξέταση θα εξετάζονται τα βλαστικά κύτταρα ενός μόνον από τα επιπλέον χωριστά διαμερίσματα της μονάδας φύλαξης (κρυοασκού) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον ΠΕΛΑΤΗ για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αυτών ελέγχων, αποστέλλοντας αυτά στην τελευταία, γνωστή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διεύθυνση του ΠΕΛΑΤΗ. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 6.1. Τα βλαστικά κύτταρα θα φυλάσσονται στο όνομα του ΠΑΙΔΙΟΥ, αλλά μέχρι την ενηλικίωσή του, θα εκπροσωπείται όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, από τον ΠΕΛΑΤΗ. Κατά την ενηλικίωσή του, το ΠΑΙΔΙ θα υποκαθίσταται αυτομάτως στην θέση του ΠΕΛΑΤΗ Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων του ΠΑΙΔΙΟΥ πριν την ενηλικίωσή του καθώς και σε περίπτωση που η επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ ανατεθεί στον έναν από τους δύο γονείς τότε τα δικαιώματα από την παρούσα Σύμβαση μέχρι το ΠΑΙΔΙ να ενηλικιωθεί, θα ασκεί ο γονέας ο οποίος θα έχει την επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ο οποίος θα υποκαθίσταται στη θέση του ΠΕΛΑΤΗ Σε περίπτωση θανάτου του ΠΕΛΑΤΗ προτού το ΠΑΙΔΙ ενηλικιωθεί, τότε τα δικαιώματα από την παρούσα Σύμβαση, θα ασκούνται από το πρόσωπο το οποίο θα έχει την επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, (είτε αυτό θα είναι ο άλλος γονέας, είτε τρίτο πρόσωπο), και το πρόσωπο αυτό, θα υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του ΠΕΛΑΤΗ Σε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και/ή η επιμέλεια ανατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, σε τρίτο πρόσωπο τότε τα δικαιώματα από την παρούσα Σύμβαση μέχρι το ΠΑΙΔΙ να ενηλικιωθεί, θα ασκούνται από το πρόσωπο το οποίο θα έχει την επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, το οποίο και θα υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του ΠΕΛΑΤΗ. 7. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 7.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποδίδει τα βλαστικά κύτταρα μόνον εφόσον της το ζητήσει εγγράφως ο δικαιούχος αυτών, και ειδικότερα είτε ο γονέας/οι γονείς/ο έχων την επιμέλεια, στην περίπτωση κατά την οποία το ΠΑΙΔΙ δεν έχει ακόμη ενηλικιωθεί, είτε, το ίδιο το ΠΑΙΔΙ μετά την ενηλικίωσή του Ο ΠΕΛΑΤΗΣ απαιτείται να χορηγήσει στην ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά στο θεράποντα ιατρό καθώς και στο νοσοκομείο στο οποίο θα πρέπει να μεταφερθούν τα βλαστικά κύτταρα, και να της προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του «Πιστοποιητικού Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακών Βλαστικών Κυττάρων». Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα δικαιούται επιπλέον να απαιτήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει αναγκαίο προς επιβεβαίωση της ταυτότητας του αιτούντος και της γνησιότητας του αιτήματός του, προτού προβεί στην απόδοση των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων. Σε περίπτωση κατά την οποία τα ζητηθέντα έγγραφα δεν προσκομισθούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αμφιβάλλει για την ταυτότητα του αιτούντος και την γνησιότητα του υποβληθέντος αιτήματος δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση των βλαστικών κυττάρων Αμέσως μόλις παραλάβει την έγγραφη αίτηση και τα λοιπά έγγραφα από τον ΠΕΛΑΤΗ και εφόσον επιβεβαιώσει την ταυτότητα του αιτούντος και τη γνησιότητα του αιτήματός του, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προετοιμάσει τα βλαστικά κύτταρα προς μεταφορά, εντός των προθεσμιών τις οποίες θα έχει θέσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, και πάντα, υπό την προϋπόθεση ότι η τήρηση των προθεσμιών αυτών, είναι εφικτή Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με το κόστος της μεταφοράς των βλαστικών κυττάρων και την παράδοσή τους στον θεράποντα ιατρό και στο νοσοκομείο που θα της έχει υποδείξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ ζητήσει η μεταφορά και παράδοση των βλαστικών κυττάρων να γίνουν στην αλλοδαπή, τότε ο ΠΕΛΑΤΗΣ βαρύνεται με το κόστος της μεταφοράς. 8. ΑΜΟΙΒΗ 8.1. Η συνολική αμοιβή για την παροχή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ των υπηρεσιών της, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, ανέρχεται σε χίλια οκτακόσια (1800) ευρώ, και αναλύεται ώς εξής: α) ποσό χίλια τετρακόσια, (1400), ευρώ αποτελεί την αμοιβή για την επεξεργασία και τον έλεγχο των δειγμάτων αίματος και β) ποσό τετρακόσια, (400), ευρώ αποτελεί την αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών της 25ετούς φύλαξης των βλαστικών κυττάρων, της 25 ετίας υπολογιζόμενης από την ημέρα της παράδοσης του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετά την έγγραφη ειδοποίηση του ΠΕΛΑΤΗ εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την επιτυχή επεξεργασία και φύλαξη των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων του ΠΑΙΔΙΟΥ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ζητήσει από τον ΠΕΛΑΤΗ να της καταβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας την οφειλόμενη αμοιβή της Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, (δίδυμα, τρίδυμα), θα γίνεται έκπτωση στον ΠΕΛΑΤΗ, ίση με 50% επί του ποσού των χιλίων οκτακοσίων, (1800), ευρώ, και ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει συνολικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως αμοιβή ποσό εννιακόσια, (900), ευρώ για κάθε επιπλέον ΠΑΙΔΙ, για το σύνολο των παρεχομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσιών. Υποχρεωτικά όμως θα υπογράφεται ξεχωριστή Σύμβαση για κάθε ΠΑΙΔΙ. F η / / 7

5 8.4. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει ήδη, κατά το παρελθόν, συνάψει Σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης βλαστικών κυττάρων με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για άλλο ΠΑΙΔΙ του, τότε θα καταβάλει συνολικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως αμοιβή για κάθε νέα Σύμβαση το ποσό των χιλίων πεντακοσίων, (1500), ευρώ, για το σύνολο των παρεχομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσιών Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΕΛΑΤΗ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 5 της παρούσας Σύμβασης, προβεί στην φύλαξη μίας επιπλέον μονάδας, («κρυοασκού»), βλαστικών κυττάρων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ, θα υποχρεούται να καταβάλει ως επιπλέον αμοιβή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επτακόσια πενήντα, (750), ευρώ Σε περίπτωση κατά την οποία τα ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα τα οποία θα ανευρεθούν δεν επαρκούν για φύλαξη, αλλά, έχουν φυλαχθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΕΛΑΤΗ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 4 της παρούσας Σύμβασης, απλώς και μόνον λόγω του ενδεχόμενου μελλοντικού πολλαπλασιασμού τους, τότε, ο ΠΕΛΑΤΗΣ, θα καταβάλει συνολικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως αμοιβή το ποσό των χιλίων, (1.000), ευρώ Σε περίπτωση κατά την οποία το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι ακατάλληλο προς επεξεργασία ή τα ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα είναι ακατάλληλα προς φύλαξη, για οποιονδήποτε λόγο, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σε περίπτωση κατά την οποία το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ δεν συνοδεύεται κατά την παράδοσή του στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, από το δείγμα αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προέβη σε πρόσθετες, χωριστές, ενέργειες για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ, προκειμένου να της παραδοθεί έγκαιρα και το δείγμα αίματος της μητέρας τότε ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται και με το ποσό των εκατόν πενήντα, (150), ευρώ για την επιπλέον υπηρεσία αυτή που του παρασχέθηκε από την ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ Όλες οι ανωτέρω αμοιβές, περιλαμβάνουν το σύνολο των παρεχομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. 9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9.1. Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα κατά την οποία το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ παραλαμβάνεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της και λήγει μετά την πάροδο είκοσι πέντε (25) ετών Έξι (6) μήνες πριν την λήξη της ανωτέρω 25ετούς περιόδου φύλαξης των βλαστικών κυττάρων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΕΛΑΤΗ, ώστε εφόσον εκείνος το επιθυμεί, να προβεί στην ανανέωση της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα ανανεώνεται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους παροχής υπηρεσιών φύλαξης βλαστικών κυττάρων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτοί θα ισχύουν κατά τον χρόνο της ανανέωσης. Η εν λόγω ειδοποίηση θα αποστέλλεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συστημένη επιστολή, στην τελευταία, γνωστή, σ αυτήν, διεύθυνση του ΠΕΛΑΤΗ. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν ανευρεθεί ή εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν λάβει, μέχρι δύο (2) εβδομάδες πριν την λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, με συστημένη επιστολή του ΠΕΛΑΤΗ, την απάντησή του, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ανανεώσει τη Σύμβαση Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ καταγγείλει την Σύμβαση οποτεδήποτε, πριν την παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος, υποχρεούται να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, άθικτη, και στην κατάσταση στην οποία την είχε παραλάβει από αυτήν, την ειδική συσκευασία συλλογής αίματος, («Kit»). Προκειμένου να είναι έγκυρη η καταγγελία, απαιτείται να είναι έγγραφη και το έγγραφο να φέρει την υπογραφή και των δύο γονέων στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς έχουν υπογράψει την Σύμβαση. Η καταγγελία θα πρέπει να έχει περιέλθει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ πριν την παραλαβή από αυτήν στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ καταγγείλει την Σύμβαση μετά την παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος, τότε δικαιούται να ζητήσει την καταστροφή του παραδοθέντος δείγματος αίματος ή των φυλαχθέντων βλαστικών κυττάρων ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διά της καταγγελίας ή και με συστημένη επιστολή του, εντός μίας εβδομάδος από την καταγγελία. Προκειμένου να είναι έγκυρη η καταγγελία, απαιτείται να είναι έγγραφη και το έγγραφο να φέρει την υπογραφή και των δύο γονέων στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς έχουν υπογράψει την Σύμβαση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον της ζητηθεί, υποχρεούται να προβεί στην καταστροφή των βλαστικών κυττάρων βάσει Πρωτοκόλλου καταστροφής αυτών, να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ σχετικά, και να του επιστρέψει από την αμοιβή της για την φύλαξη, το ποσό που αναλογεί στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της διάρκειας της Σύμβασης. Εάν όμως ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έχει ακόμη εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλές του προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 8 αυτής, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την λήψη του εγγράφου της καταγγελίας, καθίσταται αυτοδικαίως δικαιούχος των δικαιωμάτων του ΠΕΛΑΤΗ επί των βλαστικών κυττάρων, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται, κατά την κρίση της, είτε να δωρίσει τα βλαστικά κύτταρα σε Δημόσια Τράπεζα είτε να τα καταστρέψει βάσει Πρωτοκόλλου καταστροφής. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υποχρεούται να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ για την τύχη των βλαστικών κυττάρων και δεν θα του επιστρέφει κανένα ποσό Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματός της να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση κατά την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν καταβά- 5 F η / / 7

6 6 λει εμπροθέσμως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την προβλεπόμενη αμοιβή της. 10. ΕΥΘΥΝΗ Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι του ΠΕΛΑΤΗ από την παρούσα Σύμβαση γεννάται από την στιγμή της παραλαβής από αυτήν στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται ότι κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς τον ΠΕΛΑΤΗ στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης θα ενεργεί με κάθε επιμέλεια και σύνεση και σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που διέπουν την λειτουργία της. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, συνίστανται αποκλειστικώς στην διενέργεια της επεξεργασίας του δείγματος αίματος, στην παροχή των υπηρεσιών φύλαξης των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων και την απόδοση των κρυοσυντηρηθέντων βλαστικών κυττάρων στον ΠΕΛΑΤΗ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρείται ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ, εφόσον αποστέλλει με συστημένη επιστολή ή με courier, τα έγγραφα, επιστολές κλπ, ή επιδίδει έγγραφα, στην τελευταία, γνωστή σ αυτήν, διεύθυνση, του ΠΕΛΑΤΗ, και, δεν ευθύνεται εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν την ενημερώσει εγγράφως για την αλλαγή στην διεύθυνση του και εκ του λόγου αυτού δεν παραλάβει τα έγγραφα και δεν λάβει γνώση των πληροφοριών που τον αφορούν, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ότι η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τόσο για το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος όσο και για τα βλαστικά κύτταρα, περιορίζεται στον έλεγχο και στην φύλαξή τους στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, και ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, βλάβη καταστροφή ή απώλεια κατά την μεταφορά από και προς τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, τόσο του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος, όσο και των βλαστικών κυττάρων Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από την παρούσα Σύμβαση, παρά την επίδειξη της απαιτούμενης επιμέλειας και σύνεσης και την τήρηση των κανόνων και των αρχών που διέπουν την λειτουργία της για λόγους ανωτέρας βίας καθώς και για οποιουσδήποτε λόγους τους οποίους δεν μπορεί να προβλέψει και να ελέγξει ακόμη και με την καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας, ιδίως, σε περίπτωση πολέμου, τρομοκρατικής ενέργειας, σεισμού, κατακλυσμού, πυρκαϊάς, ή μεταβολής της Νομοθεσίας Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες ούτε ιατρικές συμβουλές ούτε προβαίνει σε άλλες ενέργειες ούτε εκτελεί άλλα καθήκοντα, ούτε παρέχει άλλες υπηρεσίες, πέραν των όσων περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση ούτε και βαρύνεται με άλλες υποχρεώσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιονδήποτε λόγο διακόψει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία της, λυθεί, ανακληθεί η άδεια σύστασης και λειτουργίας της, πτωχεύσει, κλπ, τότε το Εργαστήριο Παθοβιολογίας και Κυττάρων και Εξωκυττάριου Χώρου-Συνδετικού Ιστού του Ινστιτούτου Βιολογίας δύναται να αναλαμβάνει την συνέχιση της φύλαξης των ήδη αποθηκευθέντων κατά τον χρόνο εκείνο βλαστικών κυττάρων μέχρι την λήξη των υφισταμένων τότε ιδιωτικών συμφωνητικών των πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τους οποίους θα έχει ήδη καταβληθεί η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών για την συνολική διάρκεια της σύμβασης με τους ΠΕ- ΛΑΤΕΣ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα ειδοποιηθεί εγγράφως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα ανωτέρω, στην τελευταία γνωστή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διεύθυνσή του Συμπληρωματικά ως ρήτρα περαιτέρω φύλαξης, στην περίπτωση της για οποιονδήποτε λόγο λύσης, λήξης ή διάλυσης της εταιρείας, ή αντικειμενικής αδυναμίας αυτής για την φύλαξη των βλαστικών κυττάρων δυνάμει της παρούσας συμβάσεως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (εφεξής «ΕΕΤΟΑ»), αναλαμβάνει την υποχρέωση, με διαμεσολάβηση της τελευταίας, να παραδώσει τα βλαστικά κύτταρα σε άλλη εταιρεία-μέλος της ΕΕΟΤΑ για περαιτέρω φύλαξη. Η επιλογή της νέας εταιρείας που θα προβεί στην περαιτέρω φύλαξη ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΟΑ, η οποία δύναται να επιλέξει να φυλάξει τα βλαστικά κύτταρα σε δικό της ιδιόκτητο ή μισθωμένο ειδικό χώρο. Ρητά συμφωνείται ότι η ευθύνη της νέας εταιρείας που θα παραλάβει τα βλαστικά κύτταρα ή κατά περίπτωση της ΕΕΤΟΑ άρχεται αποκλειστικά και μόνο από το χρονικό σημείο της παραλαβής (μεταφορά του κινδύνου). Η υποχρέωση της νέας εταιρείας για περαιτέρω φύλαξη θα ισχύει μόνο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου φύλαξης που έχει καθοριστεί στην παρούσα. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί την φύλαξη και πέραν του χρονικού διαστήματος αυτού, τούτο θα συμφωνηθεί με σύναψη ξεχωριστής σύμβασης φύλαξης και εφόσον ο ΠΕΛΑ- ΤΗΣ ειδοποιήσει τη νέα εταιρεία για την πρόθεση του αυτή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την συμπλήρωση του αρχικού χρόνου φύλαξης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται και εγκρίνει τους όρους της παρούσας ρήτρας και δίδει την ρητή και ανεπιφύλακτη εξουσιο εξουσιοδότηση και έγκριση του για την ως άνω παράδοση των βλαστικών κυττάρων προς περαιτέρω φύλαξη Το νοσοκομείο/μαιευτήριο και το προσωπικό του, δεν θα ευθύνονται σε περίπτωση κατά την οποία, για εξαιρετικούς και απρόβλεπτους λόγους, είτε δεν καταστεί δυνατή η συλλογή ομφαλοπλακουντιακού δείγματος αίματος, είτε η ποσότητα του αίματος που θα συλλεγεί κριθεί ανεπαρκής Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τα βλαστικά κύτταρα από την στιγμή κατά την οποία θα πάψει να τα φυλάσσει στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της κατόπιν εντολής του ΠΕΛΑΤΗ. F η / / 7

7 Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν καταβάλει εμπροθέσμως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την, οριζόμενη στην παρούσα Σύμβαση, αμοιβή της, τότε, ρητώς συμφωνείται ότι, τα δικαιώματά του επί των βλαστικών κυττάρων θα περιέρχονται αυτοδικαίως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία, δικαιούται χωρίς άλλη ειδοποίηση του ΠΕΛΑΤΗ, και κατά την κρίση της είτε να δωρίσει τα βλαστικά κύτταρα σε Δημόσια Τράπεζα είτε να τα καταστρέψει. 11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απαιτήσει από τον ΠΕΛΑΤΗ την παροχή συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών όσον αφορά στον πρόσωπό του και στο πρόσωπο του ΠΑΙΔΙΟΥ, προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών αυτών Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών του ΠΕΛΑΤΗ και του ΠΑΙΔΙΟΥ μόνον για να παράσχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Οι προσωπικές αυτές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ και του ΠΑΙΔΙΟΥ είναι εμπιστευτικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαγορεύεται να τα παράσχει σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την συναίνεση του ΠΕΛΑ- ΤΗ, εξαιρουμένων των αρμόδιων Δημόσιων Αρχών, και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες η παροχή των πληροφοριών αυτών σε τρίτους επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ενδεικτικά του Ν. 2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά της από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, αναγγέλλοντας την εκχώρηση στον ΠΕΛΑΤΗ υπό τον όρο ότι θα διασφαλίζονται κατά τον προσφορότερο τρόπο τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του ΠΕΛΑΤΗ καθώς και το επίπεδο των, παρεχομένων σ αυτόν, υπηρεσιών Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ εκχωρήσει νομίμως τα δικαιώματά του από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να γνωστοποιήσει με την εκχώρηση στον εκδοχέα ότι όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις και ότι τροποποίησή τους δύναται να γίνει μόνον εγγράφως. 13. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγράφως, είτε μέσω fax, είτε μέσω συστημένης επιστολής ή μέσω courier για την μεταβολή σε οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία έχει χορηγήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης κατοικίας ή διαμονής του, του αριθμού τηλεφώνου του κλπ. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων να ενημερώνουν ή ειδοποιούν τον αντισυμβαλλόμενό του, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την παρούσα Σύμβαση. 14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως και ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα αποδεικνύεται μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και αυτού του όρκου. 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΓΛΩΣΣΑ Για την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ρητώς συμφωνείται ότι εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς από την παρούσα Σύμβαση, ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει όσον αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή της Σύμβασης, ρητώς συμφωνείται ότι επικρατέστερο είναι το κείμενο το οποίο είναι διατυπωμένο στην ελληνική γλώσσα. Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα, διαβάστηκε και εγκρίθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τα πρωτότυπα παραδόθηκαν στον ΠΕΛΑΤΗ δεόντως υπογεγραμμένα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προκειμένου να συνυπογραφούν και από αυτόν. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ένα από τα δύο πρωτότυπα δεόντως υπογεγραμμένο πριν την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, ή το αργότερο μαζί με το δείγμα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Υπογραφή της Μητέρας Υπογραφή του Πατέρα Ημερομηνία Για την Biophylaxis Hellas A.E. Ονοματεπώνυμο Σημείωση: Οι συμβαλλόμενοι εκτός από το τέλος του κειμένου, πρέπει να υπογράψουν σε κάθε φύλλο, στην μπροστινή όψη αυτού, στο κάτω περιθώριο της σελίδας. 7 F η / / 7

8 Οικογενειακή Τράπεζα Βλαστικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου BIOPHYLAXIS HELLAS A.E. Λεωφόρος Δεκελείας Νέα Φιλαδέλφεια τηλ.: fax:

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 μεταξύ των κάτωθι υπογεγραμμένων: α).. κάτοικος οδός.. αριθμός, κάτοχος του υπ αριθμόν δελτίου αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Σήμερα, την././.., (ημερομηνία υπογραφής) στ.. (τόπο υπογραφής), οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνητικό, αφενός ο.., κάτοικος, οδός., με ΑΦΜ. Δ.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Aπαντήσεις

Ερωτήσεις & Aπαντήσεις Ερωτήσεις & Aπαντήσεις Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα; Ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα Τι είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα; Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Το ομφαλοπλακουντιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1) Ο του..., κάτοικος, οδός., με Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό (στο εξής το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»), καταρτίστηκε και συμφωνήθηκε, στο Μαρούσι Αττικής, την..2017, μεταξύ των παρακάτω: A) Της

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα 20 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα Αττικής σήµερα 2016 µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων: 1) Αφενός του εδρεύοντος επί της οδού αρ στην αθλητικού Σωµατείου µε την επωνυµία, µε ΑΦΜ, ΔΟΥ νοµίµως εκπροσωπούµενου

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 30 η Απριλίου 2014, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε» με ΑΦΜ 997475747, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών που έχει έδρα στον Δήμο Αθηναίων, επί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα 20.9.2016 Πρωτ. 23562 Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για την προσθήκη χωρητικότητας σε πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ποσού ευρώ 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Στην Αθήνα σήμερα, 20/09/2016,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δική μας ευθύνη να ενημερώσουμε την Procell Ltd. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Είναι δική μας ευθύνη να ενημερώσουμε την Procell Ltd. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής του ομφαλοπλακουντιακού αίματος. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ Εμείς, ασκώντας τη γονική μέριμνα και ενεργώντας στο παρόν για λογαριασμό μας και για λογαριασμό του παιδιού μας που πρόκειται να γεννηθεί, συναινούμε η εταιρεία Προσελ Βιοτεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, T.K. 185 47) (εφεξής οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συναλλαγής της υπηρεσίας Ηλεκτρονική Εντολή και Πληρωμή Δικηγορικής Αμοιβής

Όροι συναλλαγής της υπηρεσίας Ηλεκτρονική Εντολή και Πληρωμή Δικηγορικής Αμοιβής Όροι συναλλαγής της υπηρεσίας Ηλεκτρονική Εντολή και Πληρωμή Δικηγορικής Αμοιβής Η δικηγορική εταιρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Δικηγορική Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην οδό Κουμπάρη 4, Αθήνα 106

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Αποφασίζουμε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Αποφασίζουμε Τμήμα: Οικονομικού Πληροφορίες: X. Λούκουτου Κ. Χανιωτάκη Κηφισιά, 19.1.2017 Αρ. Πρωτ. 312 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπ όψη, 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013. Θέμα: Ενημέρωση Συλλεκτών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Η ανώνυμη εταιρεία εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 16-01-2012 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 1.Το προωθητικό πρόγραμμα MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ θα διεξαχθεί από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στη Μυτιλήνη, σήμερα 22-04-2010, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης) Α.Φ.Μ.: 090166310,

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα