Συμβαλλόμενοι: ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβαλλόμενοι: ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ"

Transcript

1 Κωδικός Πελάτη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Συμβαλλόμενοι: Αφ ενός: α) η (Ονοματεπώνυμο μητέρας) σύζυγος, η οποία εφεξής θα καλείται «ΜΗΤΕΡΑ», κάτοικος οδός αριθ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. Αριθ. Τηλ: Αρ. κινητού τηλ. και β) ο (Ονοματεπώνυμο πατέρα) ο οποίος εφεξής θα καλείται «ΠΑΤΕΡΑΣ», κάτοικος οδός αριθ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. Αριθ. Τηλ: Αρ. κινητού τηλ. Ενεργούντες από κοινού, στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ τους, (εφεξής «ΠΑΙΔΙ», αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αυτού εάν είναι γνωστό) και ως ασκούντες από κοινού την γονική μέριμνα αυτού, καλούμενοι εφεξής, «ΠΕΛΑΤΗΣ», (ή, σε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται αποκλειστικά από την μητέρα), ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ της, (εφεξής «ΠΑΙΔΙ», αναγράφεται το ονοματεπώνυμο εάν είναι γνωστό) και ως ασκούσα την γονική μέριμνα και έχουσα την επιμέλεια αυτού, καλούμενη εφεξής «ΠΕΛΑΤΗΣ» και Αφ ετέρου: Η Εταιρεία Biophylaxis Ανώνυμη Εταιρεία Κρυοσυντήρησης Βλαστικών Κυττάρων, με τον διακριτικό τίτλο Biophylaxis Hellas A.E., Λεωφόρος Δεκελείας 120, Νέα Φιλαδέλφεια, Αττική, ΑΦΜ , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ Αθηνών, Αρ.Μ.Α.Ε.: 62522/01/B/07/182, Τηλ: Fax: , ιστοσελίδα: η οποία θα καλείται εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Αθήνα, σήμερα μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ασκεί την γονική μέριμνα και/ή έχει την επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ από την γέννησή του μέχρι την ενηλικίωσή του, και με την παρούσα Σύμβαση, υπ αυτήν την ιδιότητα, παρέχει την εντολή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Biophylaxis Hellas A.E.», η οποία παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας και φύλαξης βλαστικών κυττάρων, να παραλάβει, επεξεργασθεί και ελέγξει ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο θα συλλεγεί κατά την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ και να απομονώσει, επεξεργασθεί, κρυοσυντηρήσει και φυλάξει βλαστικά κύτταρα από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα στο όνομα του ΠΑΙΔΙΟΥ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, εφόσον χρειασθεί, για θεραπευτικούς σκοπούς. 2) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει, με την παρούσα, την υποχρέωση να φροντίσει για την συλλογή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και δείγματος αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ, από την ιατρική ομάδα η οποία θα προβεί στον τοκετό. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι η διαδικασία συλλογής F η / / 7

2 2 του αίματος από τον ομφάλιο λώρο θα είναι επιτυχής ούτε ότι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο θα συλλεγεί θα είναι κατάλληλο προς επεξεργασία. 3) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ βαρύνεται με την υποχρέωση να ειδοποιήσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις ήδη δοθείσες σ αυτόν οδηγίες, για την συλλογή του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, ώστε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ενεργήσει για την μεταφορά και παράδοσή του σ αυτήν, στον ειδικά διαμορφωμένο εργαστηριακό χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εντός του Εργαστηρίου Παθοβιολογίας Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού του Ινστιτούτου Βιολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟ- ΚΡΙΤΟΣ», καλούμενο εφεξής «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ», όπου θα γίνεται η επεξεργασία και ο έλεγχος του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος, καθώς και η φύλαξη των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων, υπό τους κατωτέρω όρους. 4) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ με την παρούσα παρέχει την συγκατάθεσή του προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να προβεί στις απαιτούμενες εξετάσεις του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ είναι κατάλληλο προς επεξεργασία και εάν τα βλαστικά κύτταρα που θα απομονωθούν από το δείγμα αυτό, είναι κατάλληλα προς φύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση. Οι εξετάσεις στις οποίες θα προβεί, κατά τα άνω, θα είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες των ΑΑΒΒ και FACT - Netcord που αφορούν στις Τράπεζες βλαστικών κυττάρων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα προβαίνει σε έλεγχο HLA ιστοσυμβατότητας. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα θα ελέγχεται για αερόβια και αναερόβια βακτήρια και για μύκητες. 5) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ με την παρούσα παρέχει επίσης την συγκατάθεσή του προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να προβεί στις απαιτούμενες εξετάσεις του δείγματος αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ, είτε η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είτε μέσω πιστοποιημένων και εξειδικευμένων εργαστηρίων της επιλογής της, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα βλαστικά κύτταρα του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, τα οποία θα απομονωθούν από το δείγμα αυτό, είναι κατάλληλα προς φύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση. Το αίμα της ΜΗΤΕΡΑΣ θα ελέγχεται για τους ακόλουθους ιούς: Ανθρώπινος Λεμφοτροπικός Ιός (HTLV Ι & ΙΙ), HIV 1 & HIV 2, Ηπατίτιδα B & C, Κυτταρομεγαλοϊός και Σύφιλη. Οι εξετάσεις στις οποίες θα προβεί, κατά τα άνω, θα είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες των ΑΑΒΒ και FACT-Netcord που αφορούν στις Τράπεζες βλαστικών κυττάρων. Εάν το δείγμα του αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ βρεθεί θετικό σε Ανθρώπινο Λεμφοτροπικό Ιό (HTLV Ι & HTLV ΙΙ), HIV 1 & HIV 2, τότε τα βλαστικά κύτταρα δεν θα φυλαχθούν και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ για το γεγονός αυτό, εγγράφως. 6) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι τα δείγματα αίματος δεν θα έχουν μολυνθεί πριν την παράδοσή τους στα EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της. 7) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιτυχής μελλοντική χρησιμοποίηση φυλαχθέντων βλαστικών κυττάρων για θεραπευτικούς σκοπούς εξαρτάται από τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται την επιτυχή μελλοντική χρησιμοποίηση των βλαστικών κυττάρων, ούτε την επιτυχία της θεραπείας που θα εφαρμοσθεί. 8) Ρητώς συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιμοποιήσει το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο θα παραλάβει αποκλειστικά και μόνον για την παροχή των υπηρεσιών που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση καθώς και σύμφωνα με τον σκοπό αυτής και με όσα προβλέπονται από αυτήν. 1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας, ελέγχου, απομόνωσης, κρυοσυντήρησης και φύλαξης βλαστικών κυττάρων για την χρησιμοποίησή τους, για θεραπευτικούς σκοπούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση. 1.2 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το ένα πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης δεόντως υπογεγραμμένο από αυτόν, πριν την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, ή, το αργότερο μαζί με το δείγμα οφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, και να της καταβάλει την οφειλόμενη αμοιβή, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 8 του παρόντος αμέσως μόλις ειδοποιηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την καταβολή της. 1.3 Ρητώς συμφωνείται ότι, από την παρούσα Σύμβαση αποκτούν δικαιώματα αποκλειστικώς και μόνον τα πρόσωπα τα οποία ρητώς μνημονεύονται στο Άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς το οποίο τα δικαιώματα αυτά θα εκχωρηθούν ή μεταβιβασθούν νομίμως, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση. 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 2.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να φροντίσει για την παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ πριν από τον τοκετό, της ειδικής συσκευασίας συλλογής δειγμάτων αίματος, («kit») Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μαζί με την ειδική συσκευασία συλλογής δειγμάτων αίματος, («kit»), θα παράσχει στον ΠΕΛΑΤΗ τις απαιτούμενες οδηγίες προκειμένου αυτός να μεριμνήσει για την συλλογή των δειγμάτων αίματος, κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται για την τήρηση των ανωτέρω ειδικών οδηγιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι οδηγίες αυτές, το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, μπορεί να αποδειχθεί ακατάλληλο προς επεξεργασία ή/και τα βλαστικά κύτταρα να είναι ακατάλληλα προς φύλαξη, χωρίς να φέρει καμμία ευθύνη γι αυτό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να μεριμνήσει για την συλλογή, κατά την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, του ομφαλοπλακουντιακού δείγματος αίματος και του μη- F η / / 7

3 τρικού δείγματος αίματος, από την ιατρική ομάδα η οποία θα προβεί στον τοκετό, με την χρήση αποκλειστικά της, ανωτέρω, ειδικής συσκευασίας συλλογής δειγμάτων αίματος, («kit»), και σύμφωνα με τις συνοδεύουσες αυτήν, οδηγίες χρήσης της H συλλογή του δείγματος αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ απαιτείται οπωσδήποτε να γίνει ταυτόχρονα με την συλλογή του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, και σύμφωνα πάντοτε με τις ειδικές οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση κατά την οποία το δείγμα αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ, δεν παραδοθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ συγχρόνως με το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αρνηθεί να παραλάβει στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της το δείγμα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει και αποδέχεται ότι, απαιτείται να συλλεγεί ελάχιστη ποσότητα ομφαλοπλακουντιακού αίματος ίση τουλάχιστον με ογδόντα (80) ml. Εάν η ποσότητα τού δείγματος αίματος που θα συλλεγεί είναι μικρότερη τότε είναι πιθανόν το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος να αποδειχθεί ακατάλληλο προς επεξεργασία και τα βλαστικά κύτταρα ακατάλληλα προς φύλαξη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επίσης ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει ότι ακόμη και εάν συλλεγεί η απαιτούμενη αυτή ελάχιστη ποσότητα ομφαλοπλακουντιακού αίματος, ή, ακόμη και μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν, δεν αποκλείεται το δείγμα του αίματος να αποδειχθεί ακατάλληλο προς επεξεργασία και τα βλαστικά κύτταρα ακατάλληλα προς φύλαξη. 3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 3.1. Η μεταφορά των δειγμάτων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ και του αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ θα γίνεται από εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία είναι εξειδικευμένη στην μεταφορά βιολογικού υλικού, και η οποία, θα παραδίδει τα δείγματα αίματος στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ρητώς συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ευθύνεται έναντι του ΠΕΛΑΤΗ, ως προς τα παραληφθέντα δείγματα αίματος, μόνον από την στιγμή της παραλαβής τους από αυτόν. 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 4.1. Αμέσως μετά την παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβεί στην επεξεργασία και τον έλεγχο αυτού Εφόσον από την επεξεργασία και τον έλεγχο του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ προκύψει ότι τα βλαστικά κύτταρα είναι κατάλληλα προς φύλαξη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει αμέσως στην φύλαξή τους στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ και καθ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποδειχθεί ακατάλληλο προς επεξεργασία, ή τα βλαστικά κύτταρα είναι ακατάλληλα προς φύλαξη, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα φυλάσσει τα βλαστικά κύτταρα, και θα ενημερώσει εγγράφως για το γεγονός αυτό τον ΠΕΛΑΤΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα φυλάσσει τα βλαστικά κύτταρα και θα ενημερώσει εγγράφως για το γεγονός αυτό τον ΠΕΛΑΤΗ, επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων του δείγματος αίματος είναι ανεπαρκής. Κατ εξαίρεση, στην τελευταία αυτή περίπτωση κατά την οποία τα ανευρεθέντα βλαστικά κύτταρα, λόγω του μικρού αριθμού τους, ενδεχομένως να υπόκεινται μόνον σε πολλαπλασιασμό στο μέλλον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβεί στην φύλαξη αυτών, για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ μόνον εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει προηγουμένως εκφράσει εγγράφως προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ την επιθυμία του αυτή. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει λάβει έγγραφη εντολή από τον ΠΕΛΑΤΗ, πριν την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, ή το αργότερο, κατά την παράδοση του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος αυτού, τότε δεν θα υποχρεούται να προβεί στην φύλαξη των βλαστικών κυττάρων Τα βλαστικά κύτταρα θα φυλάσσονται μέσα σε μία μονάδα («κρυοασκό») αποτελούμενη από ένα κυρίως διαμέρισμα, και πέντε επιπλέον χωριστά διαμερίσματα φύλαξης. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί να φυλαχθεί μία επιπλέον μονάδα («κρυοασκό»), τότε, δικαιούται να ζητήσει την αποθήκευσή της στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ, οπότε και θα υποχρεούται να καταβάλει την οριζόμενη στο Άρθρο 8 παρ. 6 της παρούσας Σύμβασης, επιπλέον αμοιβή. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται, εκ των προτέρων και πάντως το αργότερο κατά την παράδοση του δείγματος οφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, να ενημερώσει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την βούλησή του αυτή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να προβεί στην φύλαξη επιπλέον μονάδας, («κρυοασκό») εάν δεν έχει λάβει εμπροθέσμως την έγγραφη προς τούτο εντολή από τον ΠΕΛΑΤΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον ΠΕΛΑΤΗ για την επιτυχή απομόνωση και φύλαξη των βλαστικών κυττάρων εντός μηνός από την παραλαβή από αυτήν του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Επιπλέον η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα χορηγήσει στον ΠΕΛΑΤΗ στην συνέχεια ένα Πιστοποιητικό Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακών Βλαστικών Κυττάρων» το οποίο θα εκδοθεί στο όνομα του ΠΑΙΔΙΟΥ και θα αναφέρει τα εργαστηριακά αποτελέσματα όσον αφορά στην (στις) μονάδα(ες) («κρυοασκού(ών)») καθώς και στον αριθμό και στην ποιότητα των φυλαχθέντων βλαστικών κυττάρων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει στον ΠΕΛΑΤΗ το ανωτέρω Πιστοποιητικό μόνον εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ, α) έχει ήδη εξοφλήσει τις οφειλές του προς την ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ και β) της έχει δηλώσει το πλήρες ονοματεπώνυμο του ΠΑΙΔΙΟΥ. 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ 3 F η / / 7

4 4 ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 5.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβαίνει σε εργαστηριακούς ελέγχους ως προς την ποιότητα των φυλαχθέντων βλαστικών κυττάρων, ανά δεκαετία από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Οι εξετάσεις και οι εργαστηριακοί αυτοί έλεγχοι θα γίνονται στο τέλος της κάθε δεκαετίας. Ανά εξέταση θα εξετάζονται τα βλαστικά κύτταρα ενός μόνον από τα επιπλέον χωριστά διαμερίσματα της μονάδας φύλαξης (κρυοασκού) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον ΠΕΛΑΤΗ για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αυτών ελέγχων, αποστέλλοντας αυτά στην τελευταία, γνωστή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διεύθυνση του ΠΕΛΑΤΗ. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 6.1. Τα βλαστικά κύτταρα θα φυλάσσονται στο όνομα του ΠΑΙΔΙΟΥ, αλλά μέχρι την ενηλικίωσή του, θα εκπροσωπείται όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, από τον ΠΕΛΑΤΗ. Κατά την ενηλικίωσή του, το ΠΑΙΔΙ θα υποκαθίσταται αυτομάτως στην θέση του ΠΕΛΑΤΗ Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων του ΠΑΙΔΙΟΥ πριν την ενηλικίωσή του καθώς και σε περίπτωση που η επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ ανατεθεί στον έναν από τους δύο γονείς τότε τα δικαιώματα από την παρούσα Σύμβαση μέχρι το ΠΑΙΔΙ να ενηλικιωθεί, θα ασκεί ο γονέας ο οποίος θα έχει την επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ο οποίος θα υποκαθίσταται στη θέση του ΠΕΛΑΤΗ Σε περίπτωση θανάτου του ΠΕΛΑΤΗ προτού το ΠΑΙΔΙ ενηλικιωθεί, τότε τα δικαιώματα από την παρούσα Σύμβαση, θα ασκούνται από το πρόσωπο το οποίο θα έχει την επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, (είτε αυτό θα είναι ο άλλος γονέας, είτε τρίτο πρόσωπο), και το πρόσωπο αυτό, θα υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του ΠΕΛΑΤΗ Σε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και/ή η επιμέλεια ανατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, σε τρίτο πρόσωπο τότε τα δικαιώματα από την παρούσα Σύμβαση μέχρι το ΠΑΙΔΙ να ενηλικιωθεί, θα ασκούνται από το πρόσωπο το οποίο θα έχει την επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, το οποίο και θα υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του ΠΕΛΑΤΗ. 7. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 7.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποδίδει τα βλαστικά κύτταρα μόνον εφόσον της το ζητήσει εγγράφως ο δικαιούχος αυτών, και ειδικότερα είτε ο γονέας/οι γονείς/ο έχων την επιμέλεια, στην περίπτωση κατά την οποία το ΠΑΙΔΙ δεν έχει ακόμη ενηλικιωθεί, είτε, το ίδιο το ΠΑΙΔΙ μετά την ενηλικίωσή του Ο ΠΕΛΑΤΗΣ απαιτείται να χορηγήσει στην ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά στο θεράποντα ιατρό καθώς και στο νοσοκομείο στο οποίο θα πρέπει να μεταφερθούν τα βλαστικά κύτταρα, και να της προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του «Πιστοποιητικού Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακών Βλαστικών Κυττάρων». Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα δικαιούται επιπλέον να απαιτήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει αναγκαίο προς επιβεβαίωση της ταυτότητας του αιτούντος και της γνησιότητας του αιτήματός του, προτού προβεί στην απόδοση των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων. Σε περίπτωση κατά την οποία τα ζητηθέντα έγγραφα δεν προσκομισθούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αμφιβάλλει για την ταυτότητα του αιτούντος και την γνησιότητα του υποβληθέντος αιτήματος δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση των βλαστικών κυττάρων Αμέσως μόλις παραλάβει την έγγραφη αίτηση και τα λοιπά έγγραφα από τον ΠΕΛΑΤΗ και εφόσον επιβεβαιώσει την ταυτότητα του αιτούντος και τη γνησιότητα του αιτήματός του, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προετοιμάσει τα βλαστικά κύτταρα προς μεταφορά, εντός των προθεσμιών τις οποίες θα έχει θέσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, και πάντα, υπό την προϋπόθεση ότι η τήρηση των προθεσμιών αυτών, είναι εφικτή Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με το κόστος της μεταφοράς των βλαστικών κυττάρων και την παράδοσή τους στον θεράποντα ιατρό και στο νοσοκομείο που θα της έχει υποδείξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ ζητήσει η μεταφορά και παράδοση των βλαστικών κυττάρων να γίνουν στην αλλοδαπή, τότε ο ΠΕΛΑΤΗΣ βαρύνεται με το κόστος της μεταφοράς. 8. ΑΜΟΙΒΗ 8.1. Η συνολική αμοιβή για την παροχή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ των υπηρεσιών της, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, ανέρχεται σε χίλια οκτακόσια (1800) ευρώ, και αναλύεται ώς εξής: α) ποσό χίλια τετρακόσια, (1400), ευρώ αποτελεί την αμοιβή για την επεξεργασία και τον έλεγχο των δειγμάτων αίματος και β) ποσό τετρακόσια, (400), ευρώ αποτελεί την αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών της 25ετούς φύλαξης των βλαστικών κυττάρων, της 25 ετίας υπολογιζόμενης από την ημέρα της παράδοσης του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετά την έγγραφη ειδοποίηση του ΠΕΛΑΤΗ εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την επιτυχή επεξεργασία και φύλαξη των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων του ΠΑΙΔΙΟΥ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ζητήσει από τον ΠΕΛΑΤΗ να της καταβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας την οφειλόμενη αμοιβή της Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, (δίδυμα, τρίδυμα), θα γίνεται έκπτωση στον ΠΕΛΑΤΗ, ίση με 50% επί του ποσού των χιλίων οκτακοσίων, (1800), ευρώ, και ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει συνολικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως αμοιβή ποσό εννιακόσια, (900), ευρώ για κάθε επιπλέον ΠΑΙΔΙ, για το σύνολο των παρεχομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσιών. Υποχρεωτικά όμως θα υπογράφεται ξεχωριστή Σύμβαση για κάθε ΠΑΙΔΙ. F η / / 7

5 8.4. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει ήδη, κατά το παρελθόν, συνάψει Σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης βλαστικών κυττάρων με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για άλλο ΠΑΙΔΙ του, τότε θα καταβάλει συνολικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως αμοιβή για κάθε νέα Σύμβαση το ποσό των χιλίων πεντακοσίων, (1500), ευρώ, για το σύνολο των παρεχομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσιών Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΕΛΑΤΗ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 5 της παρούσας Σύμβασης, προβεί στην φύλαξη μίας επιπλέον μονάδας, («κρυοασκού»), βλαστικών κυττάρων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ, θα υποχρεούται να καταβάλει ως επιπλέον αμοιβή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επτακόσια πενήντα, (750), ευρώ Σε περίπτωση κατά την οποία τα ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα τα οποία θα ανευρεθούν δεν επαρκούν για φύλαξη, αλλά, έχουν φυλαχθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΕΛΑΤΗ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 4 της παρούσας Σύμβασης, απλώς και μόνον λόγω του ενδεχόμενου μελλοντικού πολλαπλασιασμού τους, τότε, ο ΠΕΛΑΤΗΣ, θα καταβάλει συνολικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως αμοιβή το ποσό των χιλίων, (1.000), ευρώ Σε περίπτωση κατά την οποία το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι ακατάλληλο προς επεξεργασία ή τα ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα είναι ακατάλληλα προς φύλαξη, για οποιονδήποτε λόγο, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σε περίπτωση κατά την οποία το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ δεν συνοδεύεται κατά την παράδοσή του στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, από το δείγμα αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προέβη σε πρόσθετες, χωριστές, ενέργειες για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ, προκειμένου να της παραδοθεί έγκαιρα και το δείγμα αίματος της μητέρας τότε ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται και με το ποσό των εκατόν πενήντα, (150), ευρώ για την επιπλέον υπηρεσία αυτή που του παρασχέθηκε από την ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ Όλες οι ανωτέρω αμοιβές, περιλαμβάνουν το σύνολο των παρεχομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. 9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9.1. Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα κατά την οποία το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ παραλαμβάνεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της και λήγει μετά την πάροδο είκοσι πέντε (25) ετών Έξι (6) μήνες πριν την λήξη της ανωτέρω 25ετούς περιόδου φύλαξης των βλαστικών κυττάρων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΕΛΑΤΗ, ώστε εφόσον εκείνος το επιθυμεί, να προβεί στην ανανέωση της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα ανανεώνεται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους παροχής υπηρεσιών φύλαξης βλαστικών κυττάρων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτοί θα ισχύουν κατά τον χρόνο της ανανέωσης. Η εν λόγω ειδοποίηση θα αποστέλλεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συστημένη επιστολή, στην τελευταία, γνωστή, σ αυτήν, διεύθυνση του ΠΕΛΑΤΗ. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν ανευρεθεί ή εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν λάβει, μέχρι δύο (2) εβδομάδες πριν την λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, με συστημένη επιστολή του ΠΕΛΑΤΗ, την απάντησή του, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ανανεώσει τη Σύμβαση Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ καταγγείλει την Σύμβαση οποτεδήποτε, πριν την παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος, υποχρεούται να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, άθικτη, και στην κατάσταση στην οποία την είχε παραλάβει από αυτήν, την ειδική συσκευασία συλλογής αίματος, («Kit»). Προκειμένου να είναι έγκυρη η καταγγελία, απαιτείται να είναι έγγραφη και το έγγραφο να φέρει την υπογραφή και των δύο γονέων στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς έχουν υπογράψει την Σύμβαση. Η καταγγελία θα πρέπει να έχει περιέλθει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ πριν την παραλαβή από αυτήν στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ καταγγείλει την Σύμβαση μετά την παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος, τότε δικαιούται να ζητήσει την καταστροφή του παραδοθέντος δείγματος αίματος ή των φυλαχθέντων βλαστικών κυττάρων ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διά της καταγγελίας ή και με συστημένη επιστολή του, εντός μίας εβδομάδος από την καταγγελία. Προκειμένου να είναι έγκυρη η καταγγελία, απαιτείται να είναι έγγραφη και το έγγραφο να φέρει την υπογραφή και των δύο γονέων στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς έχουν υπογράψει την Σύμβαση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον της ζητηθεί, υποχρεούται να προβεί στην καταστροφή των βλαστικών κυττάρων βάσει Πρωτοκόλλου καταστροφής αυτών, να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ σχετικά, και να του επιστρέψει από την αμοιβή της για την φύλαξη, το ποσό που αναλογεί στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της διάρκειας της Σύμβασης. Εάν όμως ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έχει ακόμη εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλές του προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 8 αυτής, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την λήψη του εγγράφου της καταγγελίας, καθίσταται αυτοδικαίως δικαιούχος των δικαιωμάτων του ΠΕΛΑΤΗ επί των βλαστικών κυττάρων, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται, κατά την κρίση της, είτε να δωρίσει τα βλαστικά κύτταρα σε Δημόσια Τράπεζα είτε να τα καταστρέψει βάσει Πρωτοκόλλου καταστροφής. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υποχρεούται να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ για την τύχη των βλαστικών κυττάρων και δεν θα του επιστρέφει κανένα ποσό Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματός της να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση κατά την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν καταβά- 5 F η / / 7

6 6 λει εμπροθέσμως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την προβλεπόμενη αμοιβή της. 10. ΕΥΘΥΝΗ Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι του ΠΕΛΑΤΗ από την παρούσα Σύμβαση γεννάται από την στιγμή της παραλαβής από αυτήν στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται ότι κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς τον ΠΕΛΑΤΗ στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης θα ενεργεί με κάθε επιμέλεια και σύνεση και σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που διέπουν την λειτουργία της. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, συνίστανται αποκλειστικώς στην διενέργεια της επεξεργασίας του δείγματος αίματος, στην παροχή των υπηρεσιών φύλαξης των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων και την απόδοση των κρυοσυντηρηθέντων βλαστικών κυττάρων στον ΠΕΛΑΤΗ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρείται ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ, εφόσον αποστέλλει με συστημένη επιστολή ή με courier, τα έγγραφα, επιστολές κλπ, ή επιδίδει έγγραφα, στην τελευταία, γνωστή σ αυτήν, διεύθυνση, του ΠΕΛΑΤΗ, και, δεν ευθύνεται εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν την ενημερώσει εγγράφως για την αλλαγή στην διεύθυνση του και εκ του λόγου αυτού δεν παραλάβει τα έγγραφα και δεν λάβει γνώση των πληροφοριών που τον αφορούν, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ότι η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τόσο για το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος όσο και για τα βλαστικά κύτταρα, περιορίζεται στον έλεγχο και στην φύλαξή τους στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, και ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, βλάβη καταστροφή ή απώλεια κατά την μεταφορά από και προς τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, τόσο του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος, όσο και των βλαστικών κυττάρων Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από την παρούσα Σύμβαση, παρά την επίδειξη της απαιτούμενης επιμέλειας και σύνεσης και την τήρηση των κανόνων και των αρχών που διέπουν την λειτουργία της για λόγους ανωτέρας βίας καθώς και για οποιουσδήποτε λόγους τους οποίους δεν μπορεί να προβλέψει και να ελέγξει ακόμη και με την καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας, ιδίως, σε περίπτωση πολέμου, τρομοκρατικής ενέργειας, σεισμού, κατακλυσμού, πυρκαϊάς, ή μεταβολής της Νομοθεσίας Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες ούτε ιατρικές συμβουλές ούτε προβαίνει σε άλλες ενέργειες ούτε εκτελεί άλλα καθήκοντα, ούτε παρέχει άλλες υπηρεσίες, πέραν των όσων περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση ούτε και βαρύνεται με άλλες υποχρεώσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιονδήποτε λόγο διακόψει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία της, λυθεί, ανακληθεί η άδεια σύστασης και λειτουργίας της, πτωχεύσει, κλπ, τότε το Εργαστήριο Παθοβιολογίας και Κυττάρων και Εξωκυττάριου Χώρου-Συνδετικού Ιστού του Ινστιτούτου Βιολογίας δύναται να αναλαμβάνει την συνέχιση της φύλαξης των ήδη αποθηκευθέντων κατά τον χρόνο εκείνο βλαστικών κυττάρων μέχρι την λήξη των υφισταμένων τότε ιδιωτικών συμφωνητικών των πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τους οποίους θα έχει ήδη καταβληθεί η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών για την συνολική διάρκεια της σύμβασης με τους ΠΕ- ΛΑΤΕΣ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα ειδοποιηθεί εγγράφως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα ανωτέρω, στην τελευταία γνωστή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διεύθυνσή του Συμπληρωματικά ως ρήτρα περαιτέρω φύλαξης, στην περίπτωση της για οποιονδήποτε λόγο λύσης, λήξης ή διάλυσης της εταιρείας, ή αντικειμενικής αδυναμίας αυτής για την φύλαξη των βλαστικών κυττάρων δυνάμει της παρούσας συμβάσεως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (εφεξής «ΕΕΤΟΑ»), αναλαμβάνει την υποχρέωση, με διαμεσολάβηση της τελευταίας, να παραδώσει τα βλαστικά κύτταρα σε άλλη εταιρεία-μέλος της ΕΕΟΤΑ για περαιτέρω φύλαξη. Η επιλογή της νέας εταιρείας που θα προβεί στην περαιτέρω φύλαξη ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΟΑ, η οποία δύναται να επιλέξει να φυλάξει τα βλαστικά κύτταρα σε δικό της ιδιόκτητο ή μισθωμένο ειδικό χώρο. Ρητά συμφωνείται ότι η ευθύνη της νέας εταιρείας που θα παραλάβει τα βλαστικά κύτταρα ή κατά περίπτωση της ΕΕΤΟΑ άρχεται αποκλειστικά και μόνο από το χρονικό σημείο της παραλαβής (μεταφορά του κινδύνου). Η υποχρέωση της νέας εταιρείας για περαιτέρω φύλαξη θα ισχύει μόνο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου φύλαξης που έχει καθοριστεί στην παρούσα. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί την φύλαξη και πέραν του χρονικού διαστήματος αυτού, τούτο θα συμφωνηθεί με σύναψη ξεχωριστής σύμβασης φύλαξης και εφόσον ο ΠΕΛΑ- ΤΗΣ ειδοποιήσει τη νέα εταιρεία για την πρόθεση του αυτή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την συμπλήρωση του αρχικού χρόνου φύλαξης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται και εγκρίνει τους όρους της παρούσας ρήτρας και δίδει την ρητή και ανεπιφύλακτη εξουσιο εξουσιοδότηση και έγκριση του για την ως άνω παράδοση των βλαστικών κυττάρων προς περαιτέρω φύλαξη Το νοσοκομείο/μαιευτήριο και το προσωπικό του, δεν θα ευθύνονται σε περίπτωση κατά την οποία, για εξαιρετικούς και απρόβλεπτους λόγους, είτε δεν καταστεί δυνατή η συλλογή ομφαλοπλακουντιακού δείγματος αίματος, είτε η ποσότητα του αίματος που θα συλλεγεί κριθεί ανεπαρκής Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τα βλαστικά κύτταρα από την στιγμή κατά την οποία θα πάψει να τα φυλάσσει στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της κατόπιν εντολής του ΠΕΛΑΤΗ. F η / / 7

7 Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν καταβάλει εμπροθέσμως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την, οριζόμενη στην παρούσα Σύμβαση, αμοιβή της, τότε, ρητώς συμφωνείται ότι, τα δικαιώματά του επί των βλαστικών κυττάρων θα περιέρχονται αυτοδικαίως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία, δικαιούται χωρίς άλλη ειδοποίηση του ΠΕΛΑΤΗ, και κατά την κρίση της είτε να δωρίσει τα βλαστικά κύτταρα σε Δημόσια Τράπεζα είτε να τα καταστρέψει. 11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απαιτήσει από τον ΠΕΛΑΤΗ την παροχή συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών όσον αφορά στον πρόσωπό του και στο πρόσωπο του ΠΑΙΔΙΟΥ, προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών αυτών Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών του ΠΕΛΑΤΗ και του ΠΑΙΔΙΟΥ μόνον για να παράσχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Οι προσωπικές αυτές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ και του ΠΑΙΔΙΟΥ είναι εμπιστευτικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαγορεύεται να τα παράσχει σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την συναίνεση του ΠΕΛΑ- ΤΗ, εξαιρουμένων των αρμόδιων Δημόσιων Αρχών, και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες η παροχή των πληροφοριών αυτών σε τρίτους επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ενδεικτικά του Ν. 2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά της από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, αναγγέλλοντας την εκχώρηση στον ΠΕΛΑΤΗ υπό τον όρο ότι θα διασφαλίζονται κατά τον προσφορότερο τρόπο τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του ΠΕΛΑΤΗ καθώς και το επίπεδο των, παρεχομένων σ αυτόν, υπηρεσιών Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ εκχωρήσει νομίμως τα δικαιώματά του από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να γνωστοποιήσει με την εκχώρηση στον εκδοχέα ότι όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις και ότι τροποποίησή τους δύναται να γίνει μόνον εγγράφως. 13. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγράφως, είτε μέσω fax, είτε μέσω συστημένης επιστολής ή μέσω courier για την μεταβολή σε οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία έχει χορηγήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης κατοικίας ή διαμονής του, του αριθμού τηλεφώνου του κλπ. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων να ενημερώνουν ή ειδοποιούν τον αντισυμβαλλόμενό του, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την παρούσα Σύμβαση. 14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως και ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα αποδεικνύεται μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και αυτού του όρκου. 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΓΛΩΣΣΑ Για την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ρητώς συμφωνείται ότι εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς από την παρούσα Σύμβαση, ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει όσον αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή της Σύμβασης, ρητώς συμφωνείται ότι επικρατέστερο είναι το κείμενο το οποίο είναι διατυπωμένο στην ελληνική γλώσσα. Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα, διαβάστηκε και εγκρίθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τα πρωτότυπα παραδόθηκαν στον ΠΕΛΑΤΗ δεόντως υπογεγραμμένα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προκειμένου να συνυπογραφούν και από αυτόν. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ένα από τα δύο πρωτότυπα δεόντως υπογεγραμμένο πριν την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, ή το αργότερο μαζί με το δείγμα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Υπογραφή της Μητέρας Υπογραφή του Πατέρα Ημερομηνία Για την Biophylaxis Hellas A.E. Ονοματεπώνυμο Σημείωση: Οι συμβαλλόμενοι εκτός από το τέλος του κειμένου, πρέπει να υπογράψουν σε κάθε φύλλο, στην μπροστινή όψη αυτού, στο κάτω περιθώριο της σελίδας. 7 F η / / 7

8 Οικογενειακή Τράπεζα Βλαστικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου BIOPHYLAXIS HELLAS A.E. Λεωφόρος Δεκελείας Νέα Φιλαδέλφεια τηλ.: fax:

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Aπαντήσεις

Ερωτήσεις & Aπαντήσεις Ερωτήσεις & Aπαντήσεις Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα; Ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα Τι είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα; Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Το ομφαλοπλακουντιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δική μας ευθύνη να ενημερώσουμε την Procell Ltd. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Είναι δική μας ευθύνη να ενημερώσουμε την Procell Ltd. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής του ομφαλοπλακουντιακού αίματος. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ Εμείς, ασκώντας τη γονική μέριμνα και ενεργώντας στο παρόν για λογαριασμό μας και για λογαριασμό του παιδιού μας που πρόκειται να γεννηθεί, συναινούμε η εταιρεία Προσελ Βιοτεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.237/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 15/4/2015,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.396/2011-2012 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 9/5/2012, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «ΛΟΤΑΡΙΑ notosgalleries» από την εταιρεία ΝΟΤΟ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ (στο εξής Διοργανώτρια ) και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» Κέρκυρα, 13 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. ρωτ.101 Στην Κέρκυρα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0474/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - N.Π.Δ.Δ " ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΒΕΖΑΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τι είναι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τι είναι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1 Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα αποτελούν την πηγή δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: 1 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0339/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Στην Αθήνα, σήµερα, 23/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα