Κεφάλαιο 50 Η χημειοθεραπεία σαν μέρος της αρχικής αντιμετώπισης του καρκίνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 50 Η χημειοθεραπεία σαν μέρος της αρχικής αντιμετώπισης του καρκίνου"

Transcript

1 Κεφάλαιο 50 Η χημειοθεραπεία σαν μέρος της αρχικής αντιμετώπισης του καρκίνου Ν. Α. Μαλάμος Σ. Κ. Ρηγάτος ΟΡΙΣΜΟΣ Ως προεγχειρητική χημειοθεραπεία ορίζεται η πρώτη συστηματική θεραπεία που χορηγείται αμέσως μετά τη διάγνωση μίας κακοήθειας, ακολουθούμενη από άλλους θεραπευτικούς χειρισμούς (χειρουργική ακτινοθεραπεία ή και τα δύο). Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην αγγλοσαξονική διάλεκτο είναι πολλοί (preoperative, induction, neoadjuvant) και προκαλούν σύγχυση. Γι αυτό, σε μία συνάντηση ειδικών συμφωνήθηκε και προτάθηκε να χρησιμοποιείται, τουλάχιστον για τον καρκίνο του μαστού, ο όρος Primary Systemic Therapy (PST) 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Από βιολογική άποψη, η εφαρμογή της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας βασίζεται σε υποθέσεις, οι οποίες προ ήλθαν από ευρήματα ποικίλων προκλινικών μελετών. Έχει φανεί, σε πειραματικά μοντέλα, ότι η μη ριζική εκρίζωση ενός καρκινικού κυτταρικού φορτίου, οδηγεί τα εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα σε αυξημένη αναπαραγωγή 2. Ερευνητές που μελέτησαν κακοήθεις όγκους εγκαταστημένους σε έξι διαφορετικά είδη ζώων, απέδειξαν ότι 24 ώρες μετά τη χειρουργική αφαίρεση του ό γκου παρατηρείται αύξηση του δείκτη μεταστάσεων καθώς και μείωση του χρόνου διπλασιασμού του όγκου, προκαλώντας έτσι μετρήσιμη αύξηση του μεγέθους του καρκινικού φορτίου 3. Αλλαγές κινητικής σε απομακρυσμένες 830 λαγές κινητικής σε απομακρυσμένες θέσεις προκαλούνται, επίσης, από την εφαρμογή ακτινοθεραπείας παρόμοιες με αυτές που παραγονται μετά τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Σε μελέτες που ακολούθησαν με στόχο να αποσαφηνιστεί ο μηχανισμός μέσω του οποίου η χειρουργική αφαίρεση ενός όγκου ή η ακτινοβόλησή του διεγείρουν την παραγωγή καρκινικών κυττάρων σε απομακρυσμένες θέσεις, απομονώθηκε ένας διαλυτός αυξητικός παράγοντας, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος γι αυτό το φαινόμενο 4. Έτσι, υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν τον ι σχυρισμό ότι η χορήγηση συστηματικής θεραπείας πριν τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να βοηθά στην ελαχιστοποίηση των μικρομεταστάσεων και να προλαμβάνει την αύξηση του ό γκου που μπορεί να προκύπτει ύστερα από την αφαίρεση της πρωτοπαθούς ε στίας. Πράγματι, μελέτες σε ζωϊκά μοντέλα έχουν δείξει ότι η χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης ή ταμοξιφαίνης πριν την χειρουργική επέμβαση οδηγεί σε αλλαγές στην κινητική του όγκου, προκαλώντας μείωση στο ρυθμό αύξησής του, αυξάνοντας, με αυτό τον τρόπο, την επιβίωση. Μετρήθηκε, επίσης, σε ορό ποντικών, η δυνατότητα σύνθεσης DNA μετά τη χειρουργική επέμβαση. Στους ποντικούς οι οποίοι είχαν λάβει προεγχειρητική θεραπεία δεν ανιχνεύθηκε,

2 831 από τις μετρήσεις σύνθεσης DNA, σε αντίθεση με τους ποντικούς οι οποίοι δεν έλαβαν θεραπεία προεγχειρητικά 5. Η θεωρία Goldie Coldman παρείχε ένα επιπλέον σκεπτικό, έτσι ώστε η προεγχειρητική χημειοθεραπεία να εισαχθεί στη θεραπευτική των κακοήθων όγκων. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, όσο ένας κακοήθης κυτταρικός πληθυσμός αυξάνει, τόσο αυξάνει ο αριθμός των φαινοτυπικών ποικιλιών του όγκου που είναι ανθεκτικοί στη χημειοθεραπεία, λόγω των αυτόματων σωματικών μεταλλάξεων 6. Η χορήγηση συνδυασμού φαρμάκων που δεν παρουσιάζουν διασταυρούμενη αντοχή, όσο το δυνατόν νωρίτερα, όταν, δηλαδή, ο όγκος περιέχει τον μικρότερο δυνατό αριθμό κυττάρων, μπορεί να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα παρουσίας ανθεκτικών κυττάρων 7. Η θεωρία αυτή δεν προσφέρει ένα σκεπτικό ανεξάρτητο, εναλλακτικό από αυτό που προκύπτει από τις αρχές κινητικής των κυττάρων. Τα δύο αυτά σκεπτικά δεν αποκλείουν το ένα το άλλο. Οι Goldie και Coldman τόνισαν ότι μέσα στον αυξανόμενο κυτταρικό πληθυσμό του όγκου αυξάνει, όχι μόνον ο απόλυτος αριθμός των κακοήθων κυττάρων, αλλά επίσης και η αναλογία των ανθεκτικών κυττάρων σε σχέση με το συνολικό κυτταρικό πληθυσμό. Τα φαινοτυπικά ανθεκτικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται τόσο σαν αποτέλεσμα του επιταχυνόμενου ρυθμού αύξησής τους, όσο και από την προσθήκη νέων μεταλλαγμένων ανθεκτικών κυττάρων από τη δεξαμενή των ευαίσθητων. Η αυξημένη κυτταρική αναπαραγωγή που ακολουθεί τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου κάνει πιο πιθανή την αύξηση του αριθμού των ανθεκτικών φαινότυπων στον μεταστατικό πληθυσμό. Έτσι, η χορήγηση κατάλληλης προεγχειρητικής χημειοθεραπείας θα μπορούσε, όχι μόνον να προβλέψει την αυξημένη κυτταρική αναπαραγωγή και την αύξηση ανθεκτικών φαινότυπων, αλλά και να εξαλείψει κύτταρα, τα οποία, σύμφωνα με την κινητική αύξησης των όγκων, είναι πιο ευαίσθητα πριν τη χειρουργική επέμβαση. Πιθανόν, το ισχυρότερο σκεπτικό για τη διεξαγωγή μελετών, ώστε να αξιολογηθεί η προεγχειρητική χημειοθεραπεία, βρίσκεται στις δημοσιεύσεις των Skipper και Schabel. Αυτοί οι ερευνητές πρότειναν ότι ο ρυθμός αύξησης καθώς και ο χρόνος διπλασιασμού του όγκου είναι διαφορετικοί στην πρωτοπαθή εστία από αυτούς των μικρομεταστάσεων και κατά συνέπεια είναι διαφορετική και η ευαισθησία στη χορηγούμενη χημειοθεραπεία Επιπρόσθετα, το εύρος της ανταπόκρισης ενός πρωτοπαθούς όγκου στην οροφή της καμπύλης αύξησης Gompertz δεν είναι απαραίτητο να α ντανακλά την ανταπόκριση των μικρομεταστάσεων σε εκθετική αύξηση. Η κινητική πρώτης τάξης που σχετίζεται με το θάνατο κυττάρων, ύστερα από χορήγηση κυτταροκτόνων ουσιών, βρίσκει εφαρμογή σε εκείνα τα κύτταρα που έ χουν σταθερό, εκθετικό ρυθμό αύξησης όπως είναι τα κύτταρα μικρομεταστάσεων 10 6 ή λιγότερα. Γι αυτό, η αφαίρεση ενός πρωτοπαθούς όγκου, που συνεπάγεται τη μείωση του συνολικού καρκινικού φορτίου, μπορεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά αύξησης των μικρομεταστάσεων που παραμένουν, έτσι ώ στε να παρατηρείται μείωση του χρόνου διπλασιασμού τους, αύξηση του ρυθμού πολλαπλασιασμού καθώς και βελτίωση του συγχρονισμού του χρόνου των κυτ

3 ταρικών κύκλων. Το κυριότερο πλεονέκτημα που προκύπτει από τη χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας είναι ότι η ίδια η καρκινική μάζα αποτελεί το βιολογικό δείκτη χημειοευαισθησίας στη χορηγούμενη χημειοθεραπεία. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος επιτρέπει τη διατήρηση ζωτικών οργάνων, όπως ο λάρυγγας, ο πρωκτικός σφιγκτήρας, η ουροδόχος κύστη, καθώς η πρωτοπαθής εστία μπορεί να μειωθεί σε μέγεθος και να κάνει εφικτή ή ευχερέστερη τη χειρουργική θεραπευτική παρέμβαση. Μία ακόμη προσφορά της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας είναι η εξατομίκευση ενός θεραπευτικού προγράμματος. Μία καλή ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία μπορεί να διαχωρίσει έναν ασθενή, ο οποίος θα ωφεληθεί σημαντικά από περαιτέρω θεραπευτικές παρεμβάσεις. Αντίθετα, μία φτωχή α νταπόκριση στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία, καθορίζει ότι ο ασθενής δεν έχει καλή πρόγνωση και οι περαιτέρω εναλλακτικοί θεραπευτικοί χειρισμοί πρέπει να γίνονται με μεγάλη περίσκεψη. Η ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία μπορεί να εκτιμάται και σε παθολογοανατομικό επίπεδο, με τη λήψη πολλαπλών, διαδοχικών βιοψιών από την πρωτοπαθή εστία κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, επιτρέποντας έτσι την εκτίμηση βιολογικών αλλαγών του ό γκου 11. Τέλος, ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας είναι η πιθανή αποτελεσματική αντιμετώπιση της μικρομεταστατικής νόσου, είτε αυτή είναι παρούσα τοπικά, είτε συστηματικά. Στον αντίποδα, μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της 832 προεγχειρητικής χημειοθεραπείας είναι ότι η σταδιοποίηση του νοσήματος μπορεί να είναι ανακριβής, με αποτέλεσμα να υπερ θεραπεύονται νοσήματα που είχαν καλή πρόγνωση και χωρίς χημειοθεραπεία. Έχει παρατηρηθεί, επίσης, μεγαλύτερος αριθμός χειρουργικών ε πιπλοκών. Άλλα μειονεκτήματα αποτελούν η καθυστέρηση στην εφαρμογή της ριζικής τοπικής θεραπείας, η ύπαρξη σε μεγαλύτερο όγκο περισσότερων ανθεκτικών κυττάρων, καθώς και ότι η α νταπόκριση στον πρωτοπαθή όγκο δεν συνδέεται οπωσδήποτε και με ανταπόκριση στις μικρομεταστάσεις. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Η προεγχειρητική χορήγηση χημειοθεραπείας ταυτόχρονα με ακτινοθεραπεία, ιδιαίτερα σε υπερ κλασματοποιημένη χορήγηση, φαίνεται να οδηγεί, ε κτός από σε σημαντικό βαθμό διατήρηση του οργάνου και σε παράταση της ε πιβίωσης 12,13. ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Πολλές μελέτες, τα τελευταία χρόνια, εξέτασαν τα ποσοστά εξαιρεσιμότητας, τον τοπικό έλεγχο και τη συνολική επιβίωση με τη χορήγηση προεγχειρητικών χημειοθεραπειών με ή χωρίς διαδοχική ή ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία 14,15. Συνολικά, από αυτές τις μελέτες, προκύπτει ότι ο συνδυασμός προεγχειρητικής χημειοθεραπείας με ή χωρίς ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενος από χειρουργική ε πέμβαση, προσφέρει μεγαλύτερη πιθανότητα εξαιρεσιμότητας, βελτιώνει τον τοπικό έλεγχο και την επιβίωση σε σύγκριση με χορήγηση μόνον ακτινοθεραπείας. Η χρήση κλασματοποιημένης α κτινοθεραπείας φαίνεται να προσφέρει

4 καλύτερα αποτελέσματα από την κλασσική ακτινοθεραπεία, τόσο στα ποσοστά ανταπόκρισης όσο και στον τοπικό έ λεγχο, με αποδεκτή τοξικότητα 16. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Οι τυχαιοποιημένες μελέτες που αφορούν στον καρκίνο του οισοφάγου, τόσο τον αρχικά εξαιρέσιμο όσο και τον τοπικά προχωρημένο, είναι λίγες και περιλαμβάνουν μικρό αριθμό ασθενών 17,18. Όλες, όμως, οι μελέτες συμφωνούν ότι με τη χρήση προεγχειρητικής ταυτόχρονης χημειοθεραπείας παράγονται καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με μόνον τη χειρουργική. Συγκεκριμένα, στα 2/3 των ασθενών η νόσος υποσταδιοποιείται, παρατηρείται όφελος στην επιβίωση, ιδιαίτερα για τους ασθενείς με παθολογοανατομική πλήρη ύφεση (περίπου 20% 30% από τους ασθενείς αυτής της κατηγορίας θα είναι επιβιώσαντες επί μακρόν) και τέλος, βελτιώνεται ο τοπικοπεριοχικός έλεγχος της νόσου. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΘΟΥ Μία ομάδα ασθενών με τοπικά προχωρημένο καρκίνο ορθού (Τ4) παρουσιάζει διήθηση παρακείμενων οργάνων (αιδοίο, τοίχωμα πυέλου, ιερό οστούν, ουροδόχο κύστη, προστάτη), με αποτέλεσμα η αρχική χειρουργική επέμβαση να είναι αδύνατη είτε να συνεπάγεται σημαντική νοσηρότητα ή κάποιου βαθμού λειτουργική απώλεια. Αν και υπάρχουν λίγες τυχαιοποιημένες μελέτες, η ενδεικνυόμενη θεραπευτική αντιμετώπιση γι αυτούς τους ασθενείς είναι η ταυτόχρονη χορήγηση ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας βασισμένη στο 5FU 19. Αυτή η αντιμετώπιση οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρέχοντας τη δυνατότητα για δυνητικά θεραπευτική αφαίρεση του όγκου στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ Για τον πλακώδη καρκίνο του δακτυλίου, η ταυτόχρονη χορήγηση ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας (συνδυασμοί με σισπλατίνη, 5FU, μιτομυκίνη) αποτελεί τη θεραπεία επιλογής, αποφεύγοντας, ανάλογα με το στάδιο, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, την πραγματοποίηση κολοστομίας και επιτυγχάνοντας καλύτερη επιβίωση απ ότι με μόνον ακτινοθεραπεία 20. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Ο μη μετασταστικός διηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστεως αντιμετωπιζόταν κλασσικά με ριζική κυστεκτομή. Η χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας είχε ως στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων. Σε μία πρόσφατη μεταανάλυση, η οποία περιλάμβανε όλες τις τυχαιοποιημένες μελέτες προεγχειρητικής χημειοθεραπείας και κυστεκτομής έναντι μόνο κυστεκτομής και αφορούσε ασθενείς, οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η χρήση σύγχρονων σχημάτων συνδυασμένης χημειοθεραπείας προεγχειρητικά βελτιώνει κατά 5% την 5ετή επιβίωση, μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 13% 21. Αν και η κάθε μελέτη ξεχωριστά που περιλαμβανόταν στη μεταανάλυση δεν είχε στατιστική δύναμη, για να υποστηρίξει το αποτέλεσμα, η μεταανάλυση παρά το ότι δεν μπορεί να καθιερώσει την προεγχειρητική χημειοθεραπεία ως θεραπεία εκλογής, καθιερώνει την χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας ως μία επιλογή που θα πρέπει να προτείνεται στους ασθενείς πριν την εφαρμογή της κυστεκτομής. Η ριζική κυστεκτομή είναι μία επέμβαση η οποία οδηγεί, πολύ συχνά, σε 833

5 σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική και σεξουαλική ζωή τους. Η χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας συνήθως μαζί με ακτινοθεραπεία, έχει συμβάλλει, τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλο βαθμό, στη διατήρηση του οργάνου, με αποτελέσματα στη συνολική επιβίωση ισοδύναμα με αυτά που επιτυγχάνονται με τη ριζική κυστεκτομή, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους ασθενείς να διατηρούν καλύτερη ποιότητα ζωής 22. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Η επιτυχής χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας στον φλεγμονώδη καθώς και στον ανεγχείρητο τοπικά προχωρημένο καρκίνο μαστού, οδήγησε στη διεξαγωγή κλινικών μελετών για τα πιθανά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας στο χειρουργήσιμο καρκίνο μαστού 23. Τυχαιοποιημένες μελέτες που συνέκριναν τη χορήγηση προεγχειρητικής έναντι συμπληρωματικής χημειοθεραπείας έδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφορά όσον αφορά στη συνολική επιβίωση ή στον τοπικό έλεγχο 24. Με δεδομένη την ισοδυναμία στην έκβαση των ασθενών, είτε λάβουν προεγχειρητική είτε συμπληρωματική χημειοθεραπεία, βασίζονται σε άλλους παράγοντες. Οι παράγοντες που ευνοούν τη σύσταση για χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας περιλαμβάνουν: (α) ασθενείς που παρουσιάζονται κατά τη διάγνωση με μεγάλους όγκους, οι οποίοι απαιτούν μαστεκτομή μπορεί να υποσταδιοποιηθούν και να διατηρήσουν τον μαστό, (β) ασθενείς που, κατά τη διάγνωση, είναι δυνατό να υποβληθούν σε διατήρηση του μαστού, αλλά το κοσμητικό αποτέ 834 λεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό, μπορεί να υποσταδιοποιηθούν και το κοσμητικό αποτέλεσμα να είναι καλύτερο, (γ) η α νταπόκριση κάθε ασθενούς εκτιμάται in vivo, (δ) η έρευνα διευκολύνεται εκτιμώντας δείγματα ιστού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της θεραπείας και μπορούν γρήγορα να αξιολογηθούν νέοι χημειοθεραπευτικοί, ορμονολογικοί ή βιολογικοί παράγοντες και (ε) η παθολογοανατομική πλήρης ύφεση στη χορηγούμενη προεγχειρητική χημειοθεραπεία αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για την έκβαση των ασθενών και μπορεί να είναι γνωστός σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τη μετεγχειρητική χημειοθεραπεία 25. ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ Στα σαρκώματα των οστών, η χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας, αποτελεί μέρος της καθημερινής κλινικής πράξης, παρά το ότι μία μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη δεν κατάφερε να δείξει διαφορά στη συνολική επιβίωση των ασθενών. Αυτό συμβαίνει διότι η προεγχειρητική χημειοθεραπεία αφ ε νός οδηγεί σε καλύτερες ανταποκρίσεις ασθενείς με τους χειρότερους ιστολογικούς τύπους και αφ ετέρου συμβάλλει σε σημαντικό ποσοστό στη διάσωση μελών σε περιπτώσεις σαρκωμάτων που εντοπίζονται στα άκρα 26. Σε αντίθεση με τα σαρκώματα των οστών, στα σαρκώματα μαλακών μορίων, η χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας γίνεται μόνο περιστασιακά ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Kaufmann M, von Minckwitz G, Smith R et al. International expert panel on the use of primary(preoperative)systemic treatment of operable breast cancer:review and recommendations. J Clin Oncol 2003; 2600

6 2608. trial comparing concurrent chemoradiotherapy 2. Simpson Herren L, Sanford AH, Holmiquist JP. Effects of surgery on the cell kinetics of residual tumor. Cancer Treat Rep 1976;60: with radiation therapy alone in patients with stage III and IV sqamous cell carcinoma of the head and neck Cancer 2000;88: Gunduz N, Fisher B, Saffer EA. Effect of surgical removal on the cell growth and kinetics of residual tumor. Cancer Res 1979;39: Choi NC, Carey RW, Daly W et al. Potential impact on survival of improved tumor downstaging and resection rate by preoperative twice daily radiation and concurrent 4. Ritter MA. Determination of tumor kinetics: strategies for the delivery of radiotherapy and chemotherapy. Curr Opin Oncol 1976;60: chemotherapy in stage III non small cell lung cancer. J Clin Oncol 1997;15: Trodella L, Granone P, Valente S et al. 5. Fisher B, Gunduz N, Saffer EA. Influence of the interval between primary tumor removal and chemotherapy on kinetics and Neoadjuvant concurrent radiochemotherapy in locally advanced(iiia IIIB) small cell lung cancer: long term results according growth of metastases. Cancer Res to downstaging. Ann Oncol 2004;15: 1983;43: Goldie JH, Coldman AJ. A mathematical model for relating the drug sensitivity of tumor to their spontaneous mutation rate. Cancer Treat Rep 1979;63: Bailey AJ, Parmar MK, Stephens RJ. Patient raported short term and long term physical and psychologic symptoms: results of the continuous hyperfractionated 7. Goldie JH, Coldman AJ, Gudauskas GA. accelerated radiotherapy(chart) randomized Rationale for the use of alternating noncross resistant chemotherapy. Cancer Treat Rep 1982;66: trial in non small cell lung cancer. CHART Steering Committee. J Clin Oncol 1998;16: Skipper HE. Kinetics of mammary tumor cell growth and implications for therapy. Cancer 1971;28: Bosset JF, Gignoux M, Triboulet JP et al. Chemoradiotherapy followed by surgery compared with surgery alone in squamous 9. Skipper HE. On mathematical modelling of critical variables in cancer treatment (goals: better understanding of the past and better planning in the future). Bull Math Biol 1986;48: cell cancer of the esophagus. N Engl JMed 1997;337: Walxh TN, Grennell M, Mansoor S, et al. Neoadjuvant treatment of advanced stage esophageal adenocarcinoma increases survival. 10. Skipper HE, Simpson Herren l. Relationship between tumor stem cell heterogeneity and responsiveness to chemotherapy. Important Adv Oncol 1985; DeVita VT. On the value of response criteria in therapeutic research. Bull Cancer 1988;75: Pignon JP, Bourhis J, Domenge C et al. Dis Esophagus 2002;15: Marsh R, Chu N, Vauthey J, et al. Preoperative treatment of patients with locally advanced unresectable rectal adenocarcinoma utilizing continuous chronobiologicallly shaped 5 fluorouracil infusion and radiation therapy. Cancer 1996; 78: Hung A, Crane C, Delclos M, et al. Cisplatin based Chemotherapy added to locoregional combined modality therapy treatment for head and neck sqamous cell carcinoma :three metaanalyses of updated individual data. Lancet 200;355: Adelstein DJ, Lavertu P, Saxton JP et al. Mature results of a phase III randomized for anal carcinoma: a wider therapeutic index. Cancer 2003;97: Raghavan D, Quinn D, Skinner DG, et al. Surgery and adjunctive chemotherapy for invasive bladder cancer. Surg Onc 2002;11: 835

7 Rodel C, Grabenbauer GG, Kuhn R, et al. Combined modality treatment and selective organ preservation in invasive bladder cancer: long term results. J Clin Oncol 2002;20: Hortobagyi GN, Singletary SE, Mcneese MD, Treatment of locally advanced and inflammatory breast cancer. In: Diseases of the Breast, 1st edn (Harris JR, Lippman ME, Morrow M et al, eds). Philadelphia, Pennsylvania: Lippincott Raven, 1996; van der Hage JA, van de Velde CJ, Julien JP et al, Preoperative chemotherapy in primary operable breast cancer: results form the European Organization for Research and Treatment of Cancer trial J Clin Oncol 2001; 19: Bear HD, Anderson S, Brown A et al, The effect on tumor response of adding sequential preoperative docetaxel to preoperative doxorubicin and cyclophosphamide: preliminary results from National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Protocol B 27. J Clin Oncol 2003; 21: Goorin AM, Schwartzentruber DJ, Devidas M, et al. Presurgical chemotherapy compared with immediate surgery and adjuvant chemotherapy for nonmetastatic osteosarcoma: Pediatric Oncology Group Study POG J Clin Oncol 2003;21:

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Γ. Α. Πλατανιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθεια για αύξηση της κυτταροκτόνου δράσης της ακτινοβολίας στα νεοπλασματικά κύτταρα, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας

Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας Χ. Ζουμπλιός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ιδανικός στόχος κάθε θεραπευτικής αγωγής είναι η ίαση. Στην κλινική πράξη όμως, για πάρα πολλά νοσήματα ό λων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Χ. Κουρούσης Λ. Χέλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκτίμηση της ανταπόκρισης στην αντινεοπλασματική θεραπεία αποτελεί συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 31 Ενδείξεις εξωτερικής ακτινοθεραπείας

Κεφάλαιο 31 Ενδείξεις εξωτερικής ακτινοθεραπείας Κεφάλαιο 31 Ενδείξεις εξωτερικής ακτινοθεραπείας Γ. Κύργιας Μ. Καλογερίδη 526 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Διεθνής Επιτροπή Ακτινικών Μονάδων και Μετρήσεων (ICRU International Commission on Radiation Units and Measurements)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Γ. Σαββανής 414 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά των κακοήθων όγκων είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν μεταστάσεις οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 59 Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων

Κεφάλαιο 59 Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων Κεφάλαιο 59 Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων Χ. Π. Καλόφωνος Π. Δ. Γρίβας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την πορεία της κακο ήθους εξαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος

Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος Σ. Τσαγκαράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορμονοεξαρτώμενη καρκινογένεση αφορά την πρόκληση νεοπλασματικών εξεργασιών στους ενδοκρινείς αδένες και ιστούς στόχους των ορμονών από ενδογενώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας

Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας Ι. Ρ. Κούβαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ακτινοθεραπεία είναι η κλινική ογκολογική ειδικότητα αντιμετώπισης του καρκίνου με τη χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. H εξάσκησή της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία

Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία Γ. Πλατανιώτης 407 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χειρουργός ογκολόγος είναι υπεύθυνος πολλές φορές για την αρχική διάγνωση, την σταδιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 38 Κυτταρικός κύκλος, φαρμακευτική αντίσταση και ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53

Κεφάλαιο 38 Κυτταρικός κύκλος, φαρμακευτική αντίσταση και ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 Κεφάλαιο 38 Κυτταρικός κύκλος, φαρμακευτική αντίσταση και ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 Δ. Μουρατίδου Α. Μπούτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανάμεσα σε όλα τα φαινόμενα που σχετίζονται με τη διατήρηση ενός κυτταρικού πληθυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Γ. Ι. Πισσάκας Π. Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεραπευτική μέθοδος της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής (stereotactic radiosurgery, SRS), υλοποιεί στο μέγιστο την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 66 Ραδιοϊσοτοπική συστηματική θεραπεία του πόνου από οστικές μεταστάσεις

Κεφάλαιο 66 Ραδιοϊσοτοπική συστηματική θεραπεία του πόνου από οστικές μεταστάσεις Κεφάλαιο 66 Ραδιοϊσοτοπική συστηματική θεραπεία του πόνου από οστικές μεταστάσεις Χ. Γιαννοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οστικές μεταστάσεις αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ασθενών με καρκίνο του προστάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων

Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων Ε. Ξυδάκης ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Ως γνωστόν, τα οιστρογόνα αποτελούν σημαντικότατους για τη φυσιολογία του οργανισμού παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27 Χειρουργική θεραπεία και αντιμετώπιση των πνευμονικών μεταστάσεων

Κεφάλαιο 27 Χειρουργική θεραπεία και αντιμετώπιση των πνευμονικών μεταστάσεων Κεφάλαιο 27 Χειρουργική θεραπεία και αντιμετώπιση των πνευμονικών μεταστάσεων Ι. Τούμπουλης Ί. Μπελένης 452 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά το ήπαρ, οι πνεύμονες αποτελούν το δεύτερο συχνότερο όργανο ε ντόπισης μεταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Ζ. Τουλούμης Κ. Αυγερινός Χ. Δερβένης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας κυρίως στον τομέα της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Λ. Κυρίου Μάλλη Μ. Μ. Βασλαματζής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία προσδιορισμού νεοπλασματικών δεικτών ξεκινά το 1848 με την α νακάλυψη της μυελωματικής πρωτεΐνης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 28 Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταστάσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος

Κεφάλαιο 28 Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταστάσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος Κεφάλαιο 28 Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταστάσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος Ν. Ι. Κορδιολής Δ. Καζαντζής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως διαπιστώνεται, οι μεταστάσεις στον εγκέφαλο την σπονδυλική στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Ιική καρκινογένεση

Κεφάλαιο 2 Ιική καρκινογένεση Κεφάλαιο 2 Ιική καρκινογένεση Σ. Δ. Κοτταρίδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H επιστήμη της ιολογίας συμπεριλαμβάνει μελέτες που στοχεύουν το μηχανισμό με τον οποίο οι ιοί προκαλούν νόσους καθώς επίσης τη χρήση των ιών ως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 61 Οι αυξητικοί παράγοντες της λευκής σειράς

Κεφάλαιο 61 Οι αυξητικοί παράγοντες της λευκής σειράς Κεφάλαιο 61 Οι αυξητικοί παράγοντες της λευκής σειράς Ε. Δεμίρη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μυελοκαταστολή αποτελεί συχνή παρενέργεια πολλών χημειοθεραπευτικών σχημάτων και αυτό περιορίζει την χορήγησή τους. 1 Επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία

Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία Μ. Ι. Μπαλαφούτα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπάρχουν δύο τύποι ακτινοθεραπείας, η εξωτερικής δέσμης (Ε ΑΚΘ) ή τηλεθεραπεία και η εσωτερική η οποία υποδιαιρείται στην των κλειστών ραδιενεργών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου

Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου Χ. Μπούκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκινικός πόνος είναι κυρίως χρόνιος πόνος, η διάρκεια του είναι μεγαλύτερη των 3 μηνών, εμφανίζεται σχεδόν καθημερινά,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22 Πολυσυστηματική πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου

Κεφάλαιο 22 Πολυσυστηματική πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου Κεφάλαιο 22 Πολυσυστηματική πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου Κ. Σ. Γεννατάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αρχική αντιμετώπιση ενός ασθενούς με καρκίνο διαιρείται σε τρία στάδια: α) τη διάγνωση, β) τη σταδιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία

Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία Ν. Καπράνος Δ. Ροντογιάννη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύγχρονη ιατρική είναι άρρηκτα δεμένη με την επαναστατική εξέλιξη της μοριακής βιολογίας. Με την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 39 In vitro έλεγχος ευαισθησίας στα κυτταροτοξικά φάρμακα

Κεφάλαιο 39 In vitro έλεγχος ευαισθησίας στα κυτταροτοξικά φάρμακα Κεφάλαιο 39 In vitro έλεγχος ευαισθησίας στα κυτταροτοξικά φάρμακα Ε. Μπριασούλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός διαθέσιμων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων την τελευταία δεκαετία, προβάλει ισχυρά το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 53 Η θέση της χημειοπροφυλάξεως στα κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα

Κεφάλαιο 53 Η θέση της χημειοπροφυλάξεως στα κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα Κεφάλαιο 53 Η θέση της χημειοπροφυλάξεως στα κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα Μ. Μ. Βασλαματζής 863 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρά τις προσπάθειες για την βελτίωση των θεραπειών σε κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα προχωρημένων σταδίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 48 Ανοσοτρποποιητικά αντινεοπλασματικά φάρμακα, αναστολείς της τυροσινικής κινάσης, και αναστολείς του πρωτεοσωματίου

Κεφάλαιο 48 Ανοσοτρποποιητικά αντινεοπλασματικά φάρμακα, αναστολείς της τυροσινικής κινάσης, και αναστολείς του πρωτεοσωματίου Κεφάλαιο 48 Ανοσοτρποποιητικά αντινεοπλασματικά φάρμακα, αναστολείς της τυροσινικής κινάσης, και αναστολείς του πρωτεοσωματίου Γ. Πανάγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε νεότερα φάρμακα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Δ. Δασκαλοπούλου Σ. Κ. Αρχοντάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής ε πιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα