ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ NFPA 17A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ NFPA 17A"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ NFPA 17A ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή Πυροσβεστικού Συστήματος 2. Προοπτικό Σχεδιάγραμμα της Εγκατάστασης 3. Σχεδιάγραμμα Ηλεκτρικών Εντολών 4. Απόφαση έγκρισης του Κατασβεστικού Υλικού από το Α.Π.Σώματος 5. Γνωμάτευση Εξέτασης Δείγματος του Γ.Χημείου του Κράτους 6. Βεβαίωση Κατασβεστικής Ικανότητας από την ΕΒΕΤΑΜ 7. Οδηγίες Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Περιοδικού Ελέγχου 8. Ημερολόγιο Καταγραφής Μεταβολών 9. Κατάλογος Κωδικοποίησης του Εξοπλισμού 22

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα πυρόσβεσης που περιγράφεται στην συνέχεια, υλοποιεί την υπ.αριθ Φ / Διευκρινιστική Εγκύκλιο Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία αφορά στην πυρόσβεση χώρων που χρησιμοπούνται λίπη και έλαια όπως, καυτές επιφάνειες μαγειρέματος, φριτέζες, χώροι πάνω από τα φίλτρα των χοανών και απαγωγοί των καπνών. Ο σχεδιασμός του περιγραφόμενου συστήματος βασίζεται επίσης, στην ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (Π.Διάταξη 3/1981), όπου υποχρεωρικά προβλέπεται η Αυτόματη και Χειροκίνητη ενεργοποίησή του. Το αποτέλεσμα, τόσο στην αυτόματη, όσο και στην χειροκίνητη λειτουργία του, είναι η καθολική πυρόσβεση με υγρό χημικό κατασβεστικό υλικό K-SOL Wet Chemical, δηλαδή η πυρόσβεση σε όλες τις περιοχές του μαγειρείου ταυτόχρονα. Η μέθοδος που ακολουθείται στην παρούσα περιγραφή βασίζεται στο Παράρτημα Β της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου Διαταγής, όπου υποδεικνύεται ο σχεδιασμός με βάση το Αμερικανικό Πρότυπο NFPA 17A, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό, ελλείψει εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου. Σύμφωνα με το Πρότυπο NFPA 17A και με στόχο: 1.Την επάρκεια του κατασβεστικού υλικού για την καθολική πυρόσβεση των μαγειρείων 2.Την αντιμετώπιση της πιθανότητα αλλαγής διάταξης του μαγειρείου, λαμβάνονται υπόψη ακόμη οι περιορισμοί: α. Ως προς την μέγιστη θερμοκρασία ανίχνευσης (όχι μεγαλύτερη από 150 C) β. Ως προς την επάρκεια της πίεσης για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των ακροφυσίων γ. Ως προς την χημική σύσταση, την μορφή και την διάρκεια της εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού υπό μορφή σταγονιδίων, για την ασφαλή αντιμετώπιση των φωτιών Τύπου F (λίπη & έλαια) και Τύπου Α (κάρβουνα, ηλεκτρικές αντιστάσεις, φλόγιστρα κτλ.). δ. Ως προς την προστασία των ακροφυσίων από φραγή λόγω επικάθησης λιπών. ε. Ως προς την ηχητική ειδοποίηση για την λειτουργία του συστήματος στ. Ως προς την ασφάλεια του Χρήστη κατά την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος. Το σύστημα πυρόσβεσης, όπως περιγράφεται στην συνέχεια, περιλαμβάνει τυποποιημένο εξοπλισμό που καλύπτει τα πιο πάνω. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σύμφωνα με το Αμερικανικό Πρότυπο NFPA 17A, τα μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης μαγειρείων χρησιμοποιούν υγρά χημικά κατασβεστικά (Wet Chemicals), βασισμένα στα άλατα του Καλίου (Κ). Στο εν λόγω μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιείται το κατασβεστικό υλικό K-SOL Wet Chemical της H.A.E.S, το οποίο βασίζεται στο άλας Οξικό Καλίου και ώς εγκεκριμένο, συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου Φ της 27/11/2009 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Το κατασβεστικό υλικό είναι συμβατό με τον Κώδικα NFPA 17A, όπως πιστοποιείται από το σχετικό έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους και διαθέτει κατασβεστική ικανότητα που πιστοποιείται 33

4 με το συνημμένο σχετικό έγγραφο του Διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστημα σχεδιάζεται, λειτουργεί και συντηρείται περιοδικά, με ευθύνη και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του, όπως προβλέπεται στην συνημμένη, υπ.αριθ. πρωτ Φ / Εγκύκλιο Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ορθή εγκατάσταση και συντήρηση τελείται υπό την ευθύνη, τόσο του Μηχανικού που υπογράφει στην παρούσα τεχνική περιγραφή, όσο και του Μηχανικού που επέβλεψε την εγκατάσταση. Η λειτουργία του συστήματος, βασίζεται στην προώθηση του κατασβεστικού υλικού, με συνεχή πίεση που παράγεται μέσω ενος θερμοευαίσθητου συστήματος παραγωγής πίεσης, που σχεδιάστηκε για τον σκοπό αυτόν από την τεχνολογική εταιρεία H.A.E.S. Το ειδικό αυτό αυτόματο σύστημα προώθησης, ελλείψει εναρμονισμένου προτύπου, φέρει ιδιωτική εττικέτα: thermosensitive pressure generator-θερμοευαίσθητος παραγωγός πίεσης και παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα: fire.gr Στο θερμοευαίσθητο σύστημα παραγωγής πίεσης, που διαθέτει την κατάλληλη χωρητικότητα για την κάθε διαφορετική εφαρμογή, συνδέεται ένα ασφαλές υδραυλικό δίκτυο (υψηλής στεγανότητας) που περιλαμβάνει: α. Τον κατάλληλο αριθμό από θερμοευαίσθητες πιστοποιημένες κεφαλές sprinkler (δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό τους) που χρησiμοποιούνται ΜΟΝΟ για την ανίχνευση της φωτιάς (δεν χρησιμοποιούνται σαν ακροφύσια εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού). β. 'Εναν μηχανισμό ελέγχου πίεσης με μανόμετρο και ασφάλεια υπερπίεσης, ο οποίος επιτρέπει τον διαρκή περιοδικό έλεγχο της λειτουργίας του πνευματικού ανιχνευτικού δικτύου από τον Χρήστη. Στον μηχανισμό βρίσκεται ενσωματωμένος, ενας κεντρικός διακόπτης εκτόνωσης, που ασφαλίζεται σε κλειστή θέση με μολυβδοσφραγίδα, ώστε να γίνεται ελεγχόμενη χρήση από τον Χειριστή του. γ. Έναν πρεσσοστατικό διακόπτη μεταφοράς σήματος. Το σήμα αυτό διακόπτει υποχρεωτικά τους παράγοντες που συντηρούν την φωτιά, όπως ο εξαερισμός του μαγειρείου, η παροχή αερίου καυσίμου και η παρταγωγή θερμότητας με ηλεκτρικές αντιστάσεις. Το ίδιο σήμα προκαλεί την ηχητική ειδοποίηση της λειτουργίας του συστήματος μέσω πιστοποιημένου ηχητικού συστήματος ειδοποίησης συναγερμού φωτιάς (κουδούνι πυρασφαλείας 6 ). Η λειτουργία του πιο πάνω πνευματικού ανιχνευτικού συστήματος, δεν έξαρτάται από την ηλεκτρική ένεργεια και λειτουργεί με την απότομη εκτόνωσή του, που θα προέλθει αυτόματα από την θραύση μιας κεφαλής sprinkler ή από το χειροκίνητο άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη εκτόνωσης. Η λειτουργία του πνευματικού συστήματος ανίχνευσης που περιγράφεται πιό πάνω, με αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο, συνεπάγεται την εκτόνωση της πίεσης του αερίου αζώτου που βρίσκεται εγκλωβισμένο στο δοχείο του θερμοευαίσθητου παραγωγού πίεσης, με κατεύθυνση προς το κλείστρο του δοχείου αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού και στην συνέχεια την εκκροή του κατασβεστικού υλικού προς το υδραυλικό δίκτυο πυρόσβεσης που φέρει τα ακροφύσια εκτόνωσης, που παράγουν κωμική δέσμη λεπτών σταγονιδίων (υδρονέφωσης). Το κατασβεστικό υλικό βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα ή περισσότερα ξεχωριστά πυροσβεστικά δοχεία, που τοποθετούνται σε ανεξάρτητες σταθερές μεταλλικές βάσεις. Στα δοχεία αποθήκευσης 44

5 δεν υπάρχει πίεση, επειδή λειτουργούν με εξωτερική πίεση, η οποία εξασφαλίζεται από τον Θερμοευαίσθητο Παραγωγό Πίεσης. Σημείωση: Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, απαιτείται η διατήρηση σταθερότητας της πίεσης. Για τον λόγο αυτό ακολουθείται πιστά ο λόγος (ratio): (Συνολικός 'Ογκος Αποθήκευσης Κατασβεστικού Υλικού) / ('Ογκος Αποθηκευμένης Αρχικής Πίεσης 15 bar) = 2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 'Οπως προαναφέρθηκε, η θραύση μιας κεφαλής Sprinkler από την άνοδο της θερμοκρασίας στους 141 C λόγω πυρκαγιάς, προκαλεί την απότομη πτώση της πίεσης στο πνευματικό δίκτυο θερμικής ανίχνευσης της φωτιάς, με αποτέλεσμα την άμεση εκτόνωση του αερίου προώθησης (άζωτο) που βρίσκεται στο δοχείο του θερμοευαίσθητου συστήματος παραγωγής πίεσης, προς το δοχείο πυρόσβεσης και στην συνέχεια την προώθηση του κατασβεστικού υλικού προς τα ακροφύσια εκτόξευσης. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Το άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη ενεργοποιήσης που τοποθετείται στο πνευματικό δίκτυο ανίχνευσης, προκαλεί επίσης την απότομη πτώση της πίεσης στο δίκτυο ανίχνευσης, με αποτέλεσμα την άμεση εκτόνωση του αερίου προώθησης (άζωτο) που βρίσκεται στο δοχείο του θερμοευαίσθητου συστήματος παραγωγής πίεσης, προς το δοχείο πυρόσβεσης και στην συνέχεια την προώθηση του κατασβεστικού υλικού προς τα ακροφύσια εκτόξευσης. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Είναι γνωστό ότι στα επαγγελματικά μαγειρεία πραγματοποιείται συχνός καθαρισμός τους από τα λίπη. Για τον λόγο αυτόν προβλέπεται η προσωρινή απενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης, όχι όμως και του πνευματικού συστήματος ανίχνευσης, το οποίο παραμένει μόνιμα σε λειτουργία έγκαιρης ηχητικής ειδοποίησης. Αυτό πραγματοποιείται με ειδικό διακόπτη που βρίσκεται στον σύστημα του θερμοευαίσθητου παραγωγού πίεσης. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δοχείο Αποθήκευσης: Ανάλογα με τον υπολογισμό χρησιμοπούνται ένα ή περισσότερα δοχεία, απλά ή ανοξείδωτα, χωρητικότητας 3 gallons (12 Lit), το καθένα. Το κάθε δοχείο μπορεί να δεχθεί κατασβεστικό υλικό K-SOL Wet Chemical βάρους 12 Κgr. Τα δοχεία δεν βρίσκονται υπό πίεση. Κατασβεστικό υλικό: Χρισιμοποιείται το κατασβεστικό υλικό K-SOL Wet Chemical της H.A.E.S, χρώματος κυανούν, πυκνότητας :1,044 gr/ml και PH :8,52 Ελεγμένο για την συμφωνία του με το Αμερικανικό Προτυπο NFPA 17A από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Εγκεκριμένο κατασβεστικό υλικό, σύμφωνα με την υπ.αριθ Φ.701.6/ Εγκύκλιο Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Συμμορφωμένο πλήρως με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου Φ της 27/11/2009 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, δηλαδή συνοδεύεται κατά την χρήση του με την πιστοποίηση δείγματός του, από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Θερμοευαίσθητος Παραγωγός Πίεσης: Διάταξη πυροσβεστικού αυτοματισμού με αδρανές αέριο Άζωτο, χωρητικότητας 1,5 ή 3 gallons. Ειδικού τύπου, σχεδιασμού και κατασκευής της εταιρείας 55

6 H.A.E.S. Βρίσκεται υπό πίεση αερίου αζώτου bar. Το δοχείο φέρει πιστοποίηση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23 (Ελληνική Πιστοποίηση: CE 0437). Σωλήνωση Πνευματικού Δικτύου Ανίχνευσης Φωτιάς: Από ειδικό κράμα αλουμινίου, υψηλής θερμικής αντοχής (έως 450 C) και πίεσης λειτουργίας έως 20 bar, τουλάχιστον. Διαμέτρου Φ8 και πάχους 1,5 mm. Αντοχή έως 40 bar. Τοποθετείται σταθερά με ειδικά στηρίγματα. Κεφαλές Θερμικής Ανίχνευσης της Φωτιάς (Sprinkler): Κεφαλές Sprinkler, πιστοποιημένες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΕΚ, διαμορφωμένες κατάλληλα με 2 ταχυσυνδέσμους, για την ασφαλή προσαρμογή τους στο πνευματικό δίκτυο ανίχνευσης. Θερμοκρασία θραύσης: 141 C (Χρώμα μπλέ). Το θερμικό μέγιστο όριο ορίζεται από το πρότυπο NFPA 17A. Σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17Α, οι ανιχνευτικές κεφαλές (θερικές αμπούλες) πρέπει να τοποθετούνται με οριζόντια διάταξη μέσα στον χώρο που βρίσκεται πίσω από τα φίλτρα (plenum) και αν δεν υπάρχουν φίλτρα, στην κορυφή της χοάνης απαγωγής. Οι αποστάσεις μεταξύ των κεφαλών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 m, μήκους. Μηχανισμός χειροκίνητης εκτόνωσης, έλέγχου και ασφάλειας πίεσης: Ειδικό έξάρτημα που διαθέτει μανόμετρο και ασφάλεια υπερπίεσης με μέγιστο όριο 21 bar. Φέρει ταχυσύνδεσμο και τοποθετείται στο τέλος του δικτύου πνευματικής ανίχνευσης. Μέσω αυτού, επιτυγχάνεται ο συχνός περιοδικός έλεγχος πυροσβεστικής ετοιμότητας και η ασφαλής χειροκίνητη εκτόνωση του δικτύου πνευματικής ανίχνευσης. Ακροφύσια Εκτόξευσης του Κατασβεστικού Υλικού: Από επινικελωμένο ορείχαλκο, κατασκευής H.A.E.S, ειδικά για εκτόξευση με υδρονέφωση του υλικού K-SOL Wet Chemical. Συντελεστής Ροής: 1 σε πίεση λειτουργίας 10 bar. Σπείρωμα σύνδεσης σε υδραυλικό δίκτυο 1/4. Φέρουν μόνιμο πλαστικό κάλυμμα για προστασία τους από τα λίπη που αφαιρείται με την πίεση της εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού. Πρεσσοστατικός διακόπτης μεταφοράς σήματος: Ρυθμιζόμενος σε μέγιστη πίεση 10 bar. Φέρει ενσωματωμένη ψυχρή μεταγωγική επαφή. Τοποθετείται στην αρχή του πνευματικού δικτύου ανίχνευσης, με ειδικό εξάρτημα που φέρει 2 ενσωματωμένους ταχυσυνδέσμους για την σύνδεσή του στο πνευματικό δίκτυο ανίχνευσης και διακόπτη ελέγχου για την εύκολη αντικατάστασή του.. Ηχητική Ειδοποίηση Ενεργοποίησης: Κουδούνι 6 πιστοποιημένο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/EEC (CPD). Σωληνώσεις Δικτύου Πυρόσβεσης: Οι σωληνώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε Δοχείο Αποθήκευσης Κατασβεστικού Υλικού (3 gal) είναι ξηρού τύπου (χωρίς πίεση), από ευθύγραμμη σωλήνα από ειδικό κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, διαμέτρου Φ12 και πάχους 2 mm. Οι σωληνώσεις δεν διαβρώνονται, σύμφωνα με τους κανόνες της μαγειρικής υγειινής. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο υπολογισμός πραγματοποιείται κατά το πρότυπο NFPA 17A, με σκοπό την επάρκεια του κατασβεστικού υλικού για καθολική πυρόσβεση του μαγειρείου. 'Οπως προαναφέρθηκε, τα ακροφύσια εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού K-SOL Wet Chemical διαθέτουν ενσωματωμένο μηχανισμό παραγωγής υδρονέφωσης. Λειτουργούν με συντελεστή ροής 1 σε πίεση 10-12bar και κωνική δέσμη 60 μοιρών. Η μέγιστη επιφάνεια κάλυψης ανά ακροφύσιο, ορίζεται ώς ακολούθως: Φριτέζα 0,5m2 66

7 Τηγάνι 0,7m2 Εστία 1,0m2 Καπναγωγός 0,5m2 Plenum Καπναγωγών (χώρος πάνω από τα φίλτρα) 2,8m Σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17A, πρέπει τα ακροφύσια υδρονέφωσης να καλύψουν ταυτόχρονα όλες τις εστίες, τους καπναγωγούς και το χώρο πάνω από τα φίλτρα (plenum), όπως φαίνεται στο προοπτικό σχεδιάγραμμα εγκατάστασης που επισυνάπτεται στον Τεχνικό Φάκελο. Το σύστημα πυρόσβεσης σχεδιάζεται έτσι ώστε, να καλύπτεται επαρκώς όλος ο χώρος των εστιών, με πρόβλεψη να μην απαιτείται τροποποίηση στο σχεδιασμό του συστήματος, αν μεταβληθεί η θέση των εστιών. Τα ειδικά ακροφύσια υδρονέφωσης πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος περίπου 100 cm από τις εστίες. Για το ύψος αυτό, η επιφάνεια που καλύπτουν με κωνικής δέσμη, έχει διάμετρο περίπου 75 cm. Λαμβανομένης υπόψην μιας επικάλυψης 10%, θα πρέπει η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων κατά το μήκος της χοάνης να είναι περίπου 67,50 cm, το μέγιστο. Έτσι, υπολογίζεται εύκολα το πλήθος των ακροφυσίων που μπορούν να καλύπτουν ταυτόχρονα όλόκληρη την επιφάνεια που βρίσκεται κάτω από την χοάνη, ανεξάρτητα από την θέση των μαγειρικών συσκευών. Επίσης, απαιτούνται ακροφύσια για την κάλυψη των καπναγωγών, ένα (1) σε κάθε αγωγό, τοποθετημένο 30 cm μέσα στον κάθε καπναγωγό. Τέλος, για το χώρο πάνω από τα φίλτρα (plenum), απαιτείται ένα ακροφύσιο, για κάθε 2,80 m, μήκους της χοάνης. Για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος που αφορά, τόσο στην επαρκή και ταυτόχρονη λειτουργία όλων των ακροφυσίων, όσο και στον ευκολώτερο και οικονομικότερο έλεγχο της κατάστασης του κατασβεστικού υλικού, στην παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπονται: α. Η ύπαρξη ξεχωριστής πηγής πίεσης προώθησης (όχι εγκλωβισμένης στο δοχείο αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού). β. Η διαιρούμενη διάταξη (modular) αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού, με περισσότερα του ένος δοχεία αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού που το καθένα έχει τυποποιημένη χωρητικότητα 3 gallons (12 lit), μπορεί να δέχεται περιεχόμενο 12 Kgr και καλύπτει ταυτόχρονα έως και 9 ακροφύσια εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού. γ. Η δυνατότητα ελέγχου και αντικατάστασης του κατασβεστικού υλικού, στον τόπο της εγκατάστασης. Σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17A, η απαιτούμενη συνολική ποσότητα του κατασβεστικού υλικού, προκύπτει από τον συνολικό αριθμό ακροφυσίων που προκύπτουν από τους πιο πάνω υπολογισμούς, βάσει του τύπου: Q = (Συνολικός Αριθμός Ακροφυσίων) x (Συντελεστή Ροής) / 0,8 όπου Σ.Ρ. = 1 για τα ειδικά ακροφύσια H.A.E.S. Ο αριθμός των απαιτουμένων Κεφαλών Θερμικής Ανίχνευσης της Φωτιάς είναι: Ο αριθμός των απαιτουμένων Ακροφυσίων Εκτόνωσης είναι: Η απαιτούμενη ποσότητα κατασβεστικού υλικού είναι: Ο αριθμός Δοχείων Αποθήκευσης 3 gallons είναι: 77

8 ΣΧΕΔΙΟ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 88

9 99

10 101

11 111

12 121

13 131

14 141

15 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν στην ορθή εγκατάσταση, λειτουργία και περιοδικό έλεγχο-συντήρηση του πυροσβεστικού συστήματος, που σχεδιάστηκε για την ασφαλή εφαρμογή του εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού K-SOL WET CHEMICAL. Πρέπει να εφαρμόζονται πιστά από έναν εξουσιοδοτημένο Εγκαταστάτη. Η εγκατάσταση του συστήματος προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την χρήση του κωδικοποιημένου εξοπλισμού που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες συσκευές, σωληνώσεις, εξαρτήματα σύνδεσης και στηρίγματα. Αποκλείεται η χρήση οποιουδήποτε άλου υλικού από το εμπόριο. Εφ όσον ολοκληρωθεί η ορθή τοποθέτηση και η σύνδεση του συστήματος από τον εκπαιδευμένο εξουσιοδοτημένο Εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής περιγραφής, υπό την επίβλεψη Τεχνικού Προσώπου που έχει τα νόμιμα δικαιώματα και προκειμένου να τεθεί το σύστημα σε ετοιμότητα αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας, ακολουθούνται τα εξής: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Μετά το τέλος της τοποθέτησης και σύνδεσης του εξοπλισμού στην θέση λειτουργίας του, ο Εγκαταστάτης απασφαλίζει τον διακόπτη του θερμοευαίσθητου παραγωγού πίεσης του και ανοίγει πολύ σιγά τον διακόπτη. Με την ενέργεια αυτή και λόγω κατάλληλης τεχνολογίας στον μηχανισμό του κλείστρου, επιτρέπεται η εξαγωγή του αερίου αζώτου από το δοχείο του θερμοευαίσθητου παραγωγού πίεσης και η πλήρωση του υδραυλικού δικτύου της πνευματικής ανίχνευσης. Η άνοδος της πίεσης στο υδραυλικό δίκτυο παύει, μόλις επιτευχθεί εξισορρόπηση και η ένδειξη στο μανόμετρο του μηχανισμού χειροκίνητης ενεργοποίησης που έχει εγκατασταθεί στο τέλος του υδραυλικού δικτύου, εξομοιωθεί με την ένδειξη του μανομέτρου του θερμοευαίσθητου παραγωγού πίεσης. Αμέσως μετά την εξισορρόπηση της πίεσης, ο Εγκαταστάτης κλείνει τον διακόπτη του Θερμοευαίσθητου Παραγωγού Πίεσης για να ελέγξει τυχόν διαρροές. Εφ' όσον μέσα σε 24 ώρες, η ενδειξη του μανομέτρου του δικτύου παραμείνει στο προβλεπόμενο σημείο, μέσα στην πράσινη περιοχή, ανοίγει εκ νέου ο διακόπτης του Θερμοευαίσθητου Παραγωγού Πίεσης και το σύστημα παραδίδεται σε ετοιμότητα για την αυτόματη και την χειροκίνητη λειτουργία του. 2. Στην περίπτωση κατά την οποία το προηγούμενο βήμα δεν έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία, τότε υπάρχει μια προσωρινή διαρροή στο υδραυλικό δίκτυο. Ο εξουσιοδοτημένος Εγκαταστάτης πρέπει να διορθώσει άμεσα την διαρροή και να επαναλάβει την διαδικασία. Με την πιο πάνω διαδικασία το σύστημα τίθεται σε ασφαλή ετοιμότητα αυτόματης πυρόσβεσης, χωρίς την ανάγκη να παρεμβάλλεται ένας αυτόματος διακόπτης ή ένα πυροσβεστικό κλείστρο στο υδραυλικό τμήμα της αυτόματης λειτουργίας. Η λειτουργία του δεν εξαρτάται από ηλεκτρική ενέργεια. Η αυτόματη πυρόσβεση πραγματοποιείται, όταν συμβεί ενεργοποίηση (θραύση) ενός ανιχνευτή sprinkler από φωτιά ή λόγω ανίχνευσης φυσιολογικής θερμοκρασίας μεγαλύτερης από το θερμικό όριο αυτού. Τότε και μόνο τότε, το αδρανές αέριο άζωτο που περιέχει ο Θερμοευαίσθητος Παραγωγός Πίεσης θα εκτονωθεί προς το δοχείο αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού και θα προωθήσει αυτό προς όλα τα ακροφύσια υδρονέφωσης ταυτόχρονα. 151

16 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εφ όσον το υδραυλικό δίκτυο βρίσκεται σε κανονική πίεση λειτουργίας, η χειροκίνητη εκτόνωση του κατασβεστικού μέσου πραγματοποιείται με την πρωτοβουλία του χειριστή, με την χρήση του διακόπτη που βρίσκεται ενσωματωμένος στον μηχανισμό ελέγχου χειροκίνητης ελέγχου χειροκίνητης εκτόνωσης. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Η ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για τις λειτουργίες αυτές, χρησιμοποιείται η «ψυχρή» επαφή του πρεσσοστατικού διακόπτη που προβλέπεται να εγκατασταθεί στο υδραυλικό δίκτυο πνευματικής ανίχνευσης. Η ψυχρή επαφή του πρεσσοστατικού διακόπτη συνεργάζεται με έναν πρόσθετο ηλεκτρονόμο (ρελέ) φορτίου και ένα σταθερό τροφοδοτικό 12 ή 24 V, για την ασφαλέστερη λειτουργία των πιο πάνω τριών ανεξαρτήτων εντολών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενεργοποίηση του πρεσσοστατικού διακόπτη πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο άτομο. Για την κανονική λειτουργία του, η αρχική πίεση του συστήματος πρέπει να κυμαίνεται από 12 Bar εως 14 Bar, με κίνδυνο καταστροφής του πρεσσοστατικού διακόπτη σε ενδεχόμενη μεγαλύτερη πίεση λειτουργίας. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του πυροσβεστικού συστήματος στο βάθος του χρόνου και σύμφωνα με τα ισχύοντα σε αναγνωρισμένα πρότυπα σχεδιασμού μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά: ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πραγματοποιείται από τον Χρήστη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και την συντήρηση του εγκατεστημένου συστήματος. Ο μηνιαίος έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση στην ένδειξη των μανομέτρων και την αναφορά σε τυχόν μεταβολές στην εγκατάσταση του συστήματος. Τα αποτελέσματα του μηνιαίου περιοδικού ελέγχου πρέπει να καταγράφονται στο ειδικό ημερολόγιο μεταβολών που συμπεριλαμβάνεται στον Τεχνικό Φάκελο Εφαρμογής του συστήματος. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κάθε 5 χρόνια πρέπει να πραγματοποιείται η αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού, ενώ κάθε 10 χρόνια πρέπει να πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος και πιστοποίηση του δοχείου του Θερμοευαίσθητου Παραγωγού Πίεσης. 161

17 171

18 181

RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ

RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ Σελίδα 1 από 13 RFS-SP WET CHEMICAL ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΟΑΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Rev. 2.0 Date: Jan 2010 ΣΚΟΠΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 τυχόν βλάβη τροφοδότησης οπότε επαρκεί διάρκεια εξασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ F FIWAREC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ F FIWAREC ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ F FIWAREC ΓΙΑ ΛΙΠΗ & ΕΛΑΙΑ FLORIAN SECURITY SYSTEMS S.A. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 30 - ΑΘΗΝΑ 104 41 ΤΗΛ.: 210-5227672 FAX : 210-5225173 www.fss.gr e-mail : fss@fss.gr Ο ΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: MOBIAK AE ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2011 ΤΟΠΟΣ: ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Το παρών Έντυπο αποτελεί Πνευματική Ιδιοκτησία της ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -2-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -2- ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε κουζίνες επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης ο εξοπλισμός λειτουργεί με χρήση Ηλεκτρικού Ρεύματος και/ή Υγραερίου-Προπανίου ενώ χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Μόνιμα Συστήματα Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Η τεχνολογία πυρόσβεσης του αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ βασίζεται στη χημική αλληλεπίδραση στερεών ενεργειακών υλικών τα οποία, μέσω της καύσης, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β) ΣΥΣΤΗΜΑ Β ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Α. Μ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Τ-90 QUATTRO

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Τ-90 QUATTRO ΧΥΤΗΡΙΟ: 7,5 ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ: ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΛΑΓΚΑΔΑ Τ. 23940 20799, 2310 688988 F. 2310 681033 www.tzaki.com.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Τ-90 QUATTRO ΕΚΔΟΣΗ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Πιστοποίηση, Σήμανση και Έλεγχος Φορητών Πυροσβεστήρων Φορητός Πυροσβεστήρας LFE 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η επιμόρφωση στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Σελίδα 1 από 306 ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης Περιγραφή: θα κατασκευαστεί ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική Ειδική Έκδοση για την Πυρασφάλεια ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 by Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική Διασύνδεση Πινάκων Πυρανίχνευσης Βασικά Στοιχεία της Εγκατάστασης ενός

Διαβάστε περισσότερα