ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ"

Transcript

1 The Cyprus Journal of Science and Technology Vol. 4, No. 4, 2005 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Δ. Λεωνίδου 1, Μ. Βασιλείου 1, Π. Χριστοδουλίδης 2, Α. Γεωργίου 3 1 Intercollege, Λεμεσός, Κύπρος 2 Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, Κύπρος 3 Frederick Institute of Technology, Λεμεσός, Κύπρος Abstract. A statistical comparison between Secondary School pupils that have experienced drug-use and pupils that never tried has been performed based on a random sample of 831 questionnaires. The aim is to establish the key characteristics of potential users within the Cyprus youth. A number of psychological and sociological factors that possibly lead to drug abuse were identified. The results of this study may be employed for the planning of drug-abuse prevention campaigns. Keywords: Ναρκωτικά, Χρήστες, Κυπριακή νεολαία. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε προηγούμενο άρθρο (Leonidou et al. 2005), διερευνήθηκε σε βάθος η στάση της Kυπριακής νεολαίας έναντι των ναρκωτικών και των διαφόρων παραγόντων πρόληψης. Η έρευνα βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε ένα δείγμα 831 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου. Με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω έρευνας τίθεται ως στόχος, στην παρούσα μελέτη, ο καθορισμός των χαρακτηριστικών των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (πιθανοί χρήστες) ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα προσέγγιση αυτών. Όπως καταδεικνύεται σε προηγούμενες μελέτες (π.χ. Bell and Bettjes 1985, Jones and Bettjes 1986), τα άτομα υψηλού κινδύνου οδηγούνται στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, κατά κύριο λόγο, από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες όπως το οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι και οι υπαρξιακές αναζητήσεις. Η επίδραση των παραγόντων αυτών είναι ιδιαίτερα έντονη πάνω σε άτομα που διανύουν την εφηβεία τους. Είναι εξάλλου αποδεδειγμένο (Stimmel 1993) ότι σπάνια άτομα πέραν του 25 ου έτους της ηλικίας τους αρχίζουν τη χρήση ναρκωτικών. Στη μελέτη αυτή η ανάλυση των χαρακτηριστικών των ομάδων υψηλού κινδύνου γίνεται διαμέσου στατιστικής σύγκρισης μεταξύ των ατόμων του δείγματος που έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών και ατόμων που δεν έχουν δοκιμάσει. Για τη μελέτη συσχετισμών χαρακτηριστικών, έγινε χρήση του κριτηρίου χ 2 με επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων οδηγεί σε συμπεράσματα που αφορούν στην επίδραση πάνω στις ομάδες υψηλού κινδύνου διαφόρων παραγόντων, όπως οι πηγές ενημέρωσης (πραγματικές και επιθυμητές), η δυσλειτουργία της οικογένειας, η επίδραση της παρέας,

2 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 99 ο ελεύθερος χρόνος, οι υπαρξιακές αναζητήσεις. Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να αποτελέσουν βάση σχεδιασμού εκστρατειών πρόληψης της τοξικοεξάρτησης, καθώς η πρόληψη είναι ιδιαίτερα αναγκαία και αποτελεσματική σε χώρες όπως η Κύπρος, όπου το πρόβλημα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο (Μαρσέλος και Κούτρας 1988, Μαρσέλος 1989, Χουρδάκη 1992, Χουρδάκη 1995). 2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Για σκοπούς απλούστευσης, θα γίνεται στη συνέχεια αναφορά σε άτομα του δείγματος που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά ως Ομάδα Α, και σε άτομα που δεν δοκίμασαν ναρκωτικά ως Ομάδα Β. Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων Α και Β του Γυμνασίου σε σχέση με τον τόπο διαμονής, η οποία εκφράζεται με το 100% των μαθητών της ομάδας Α να ζει στην πόλη. Στο Λύκειο δεν παρατηρείται ανάλογη διαφορά (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Εκατοστιαία (%) κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τον τόπο διαμονής. Ομάδα Προσφυγικός συνοικισμός στην Πόλη Πόλη Προσφυγικός συνοικισμός στο Χωριό Χωριό Γ Λ Γ Λ Γ Λ Γ Λ Α Β Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων φαίνεται να υπάρχει και σε σχέση με τη σύσταση της οικογένειας στην οποία οι μαθητές δηλώνουν ότι έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους. Το 8% των μαθητών της ομάδας Α έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους μόνο με τον πατέρα. Καμιά ανάλογη περίπτωση μαθητή δεν έχει εντοπισθεί στην ομάδα Β (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τη σύσταση της οικογένειας. Ομάδα Με τη μητέρα Με τον πατέρα Με τους δυο γονείς Α Β 3-97 Στο Γυμνάσιο έχει παρατηρηθεί στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών όσον αφορά στη γενική τους βαθμολογία. Το 75% των μαθητών της ομάδας Α δήλωσαν ότι έχουν γενική βαθμολογία κάτω του 14 και το 25% μεταξύ 15 και 17. Στην ομάδα Β το 33% των μαθητών έχουν γενική βαθμολογία από 18 μέχρι 20, το 36% από 15 μέχρι 17 και το 31% κάτω από 14. Παρόλο που στο

3 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Λύκειο δεν έχει αποδειχθεί στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά στον παράγοντα βαθμολογία, εντούτοις αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στην ομάδα Α δεν παρατηρήθηκε καμιά περίπτωση μαθητή με βαθμολογία 18 με 20, στην ομάδα Β τέτοια βαθμολογία έχει το 20% (Πίνακας 3). Πίνακας 3: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με την γενική τους βαθμολογία. Ομάδα Γ Λ Γ Λ Γ Λ <12 Γ Λ Α Β Έχει διαπιστωθεί στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών όσον αφορά στο πόσο ευχαριστημένοι δηλώνουν να είναι από το σχολείο. Το 75% της ομάδας Α δηλώνουν λίγο έως καθόλου ευχαριστημένοι από το σχολείο (67% καθόλου) και το υπόλοιπο 25% δηλώνουν αρκετά ευχαριστημένοι. Στην ομάδα Β το 35% δηλώνουν από λίγο έως καθόλου ευχαριστημένοι και το 65% δηλώνουν αρκετά έως πάρα πολύ ευχαριστημένοι (Πίνακας 4). Πίνακας 4: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το πόσο ευχαριστημένοι δηλώνουν ότι είναι με το σχολείο. Ομάδα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Β Πίνακας 5: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση το χρόνο που περνούν στα club/μπαράκια/καφετέριες. Ομάδα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Club Μπαράκια Καφετέριες Β Club Μπαράκια Καφετέριες Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών όσον αφορά στο χρόνο που περνούν σε χώρους όπως τα club, τα μπαράκια και τις καφετέριες. Συγκεκριμένα, το 33% της ομάδας Α δήλωσαν ότι περνούν πάρα πολύ χρόνο στα club, ενώ στην ομάδα Β μόνο το 8% έκαναν ανάλογη δήλωση. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το 28% της ομάδας Β δήλωσαν ότι δεν περνούν καθόλου χρόνο στα club, ενώ στην ομάδα Α δεν παρατηρήθηκε καμιά τέτοια δήλωση. Όσον αφορά στο χρόνο που περνούν οι μαθητές στα μπαράκια, πολύ έως πάρα πολύ χρόνο δήλωσαν ότι περνούν το 75% της ομάδας Α, ενώ στην ομάδα Β μόνο το 16%. Δεν

4 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 101 έχει παρατηρηθεί καμιά περίπτωση μαθητή της ομάδας Α που να μην περνά καθόλου χρόνο στα μπαράκια. Στην ομάδα Β το ποσοστό τέτοιων περιπτώσεων είναι 37%. Τέλος όσον αφορά στο χρόνο που περνούν οι μαθητές στις καφετέριες, δηλώνουν ότι περνούν πολύ έως πάρα πολύ χρόνο το 75% της ομάδας Α και μόνο 26% της ομάδας Β. Και πάλι δεν έχει παρατηρηθεί καμιά περίπτωση μαθητή της ομάδας Α που να μην περνά καθόλου χρόνο στις καφετέριες, ενώ στην ομάδα Β εντοπίσθηκε ένα ποσοστό 22% τέτοιων περιπτώσεων (Πίνακας 5). Όσον αφορά στο πόσο επηρεάζονται οι απόψεις γενικά των μαθητών από μέσα ενημέρωσης και πρόσωπα του περιβάλλοντός τους παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων Α και Β στο βαθμό που οι απόψεις τους επηρεάζονται από τον πατέρα. Το 33% των μαθητών της ομάδας Α δήλωσαν ότι οι απόψεις τους δεν επηρεάζονται καθόλου από τον πατέρα, ενώ μόνο το 6% της ομάδας Β έκαναν αντίστοιχη δήλωση. Το 53% της ομάδας Β δήλωσαν ότι οι απόψεις τους επηρεάζονται από τον πατέρα πολύ έως πάρα πολύ, ενώ στην ομάδα Α μόνο το 17% (Πίνακας 6). Πίνακας 6: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με την επίδρασή που ασκεί γενικά στις απόψεις τους ο πατέρας. Ομάδα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Β Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται μεταξύ των δυο ομάδων μαθητών όσον αφορά στο βαθμό που τους απασχολούν διάφορα κοινωνικά θέματα και προβλήματα. Σε όλα τα θέματα ανεξαιρέτως παρατηρείται χαμηλότερο επίπεδο προβληματισμού στην ομάδα Α. (Πίνακας 7). Πίνακας 7: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το πόσο τους απασχολούν διάφορα κοινωνικά θέματα. Θέμα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Εγκληματικότητα Κυπριακό Ναρκωτικά Ευρωπαϊκή Ένωση Περιβάλλον Θρησκεία Aids Διεθνή προβλήματα Ανεργία

5 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Πίνακας 8: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το εάν θεωρούν την ενημέρωση για τα ναρκωτικά απαραίτητη. Ομάδα Ναι Όχι Α Β 98 2 Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων έχει παρατηρηθεί και σε σχέση με το εάν θεωρούν απαραίτητη την ενημέρωση για τα ναρκωτικά. Συγκεκριμένα στην ομάδα Α το 25% των μαθητών δηλώνουν ότι δεν θεωρούν απαραίτητη την ενημέρωση για τα ναρκωτικά. Στην ομάδα Β αυτή την άποψη εκφράζουν μόνο το 2% των μαθητών (Πίνακας 8). Παρατηρήθηκε ότι το 17% της ομάδας Α και το 3% της ομάδας Β δήλωσαν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τα ναρκωτικά (Πίνακας 9). Η διαφορά αυτή μεταξύ των ομάδων Α και Β είναι στατιστικά σημαντική. Πίνακας 9: Εκατοστιαία κατανομή μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το εάν έχουν ενημερωθεί για τα ναρκωτικά. Ομάδα Ναι Όχι Α Β 97 3 Όσον αφορά στις πραγματικές πηγές πληροφόρησης παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων Α και Β. Οι πρώην χρήστες επιλέγονται ως πραγματική πηγή πληροφόρησης από το 50% της ομάδας Α και μόνο από το 9% της ομάδας Β (Πίνακας 10). Πίνακας 10: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τις πραγματικές πηγές πληροφόρηση για τα ναρκωτικά. Πραγματική Πηγή Πληροφόρησης Α Β Πρώην χρήστες 50 9 Εφημερίδες, περιοδικά Εκδηλώσεις (συναυλίες, αθλητικές συναντήσεις κ.λπ.) Διαλέξεις, σεμινάρια στο σχολείο Φίλος/φίλη 25 9 Πατέρας Διαλέξεις, σεμινάρια εκτός σχολείου Μητέρα Γιατρός 17 5 Ειδικός στο θέμα 17 7 Τηλεόραση Καθηγητές 8 33 Ενημερωτικά φυλλάδια 8 27 Τηλεφωνική υπηρεσία για τα ναρκωτικά - 5

6 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 103 Ραδιόφωνο - 11 Αδέλφια - 2 Αφίσες - 6 Σχολικά βιβλία - 3 Συμβουλευτικά κέντρα - - Στο ερώτημα κατά πόσο απασχολούν τους μαθητές προβλήματα σχετικά με διάφορα θέματα έχουν παρατηρηθεί διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Για παράδειγμα, η καταπίεση από τους μεγάλους απασχολεί πολύ έως πάρα πολύ το 50% της ομάδας Α και το 39% της ομάδας Β. Το σχολείο απασχολεί από πολύ έως πάρα πολύ το 36% της ομάδας Β και μόνο το 16% της ομάδας Α, ενώ η επαγγελματική αποκατάσταση απασχολεί από πολύ έως πάρα πολύ το 54% της ομάδας Β και μόνο το 25% της ομάδας Α (Πίνακας 11). Πίνακας 11: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το πόσο τους απασχολούν διάφορα προβλήματα. Πρόβλημα Έλλειψη ελεύθερου χρόνου Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Μοναξιά Επαγγελματική αποκατάσταση Καταπίεση από τους μεγάλους Μόδα Ναρκωτικά Σχολείο Σχέσεις με το άλλο φύλο Οικογένεια Έλλειψη χώρων ψυχαγωγίας Ρουσφέτι («Τα Μέσα») Φιλία Θρησκεία Σεξ

7 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Πίνακας 12: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τις επιθυμητές πηγές πληροφόρησης. Πηγή Πληροφόρησης Α Β Πρώην χρήστες Μητέρα Πατέρας Καθηγητές Συμβουλευτικά κέντρα Φίλος/φίλη 25 6 Τηλεόραση Διαλέξεις, σεμινάρια στο σχολείο Ειδικός για το θέμα Εφημερίδες και περιοδικά 17 - Διαλέξεις, σεμινάρια εκτός σχολείου 8 - Αφίσες 8 11 Γιατρός 8 21 Ιερέας 8 4 Ραδιόφωνο 8 7 Σχολικά βιβλία - Τηλεφωνική υπηρεσία - 10 Αδέλφια - 5 Ενημερωτικά φυλλάδια - 19 Παρατηρείται διαφοροποίηση στις επιλογές των επιθυμητών πηγών ενημέρωσης μεταξύ των ομάδων Α και Β. Τα μεγαλύτερα ποσοστά της ομάδας Α επιλέγουν τους πρώην χρήστες (42%) τον πατέρα (33%) και την μητέρα (33%) ως άτομα τα οποία θα επιθυμούσαν να τους ενημερώσουν στο θέμα των ναρκωτικών. Η ομάδα Β από την άλλη επιλέγει τους πρώην χρήστες, τον ειδικό στο θέμα και τις διαλέξεις, σεμινάρια στο σχολείο. Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων έχουν παρατηρηθεί σε σχέση με τον φίλο/ τη φίλη και τη μητέρα. Συγκεκριμένα ο φίλος / η φίλη επιλέγεται ως επιθυμητή πηγή ενημέρωσης από το 25% της ομάδας Α και μόνο από το 6% της ομάδας Β. Η μητέρα επιλέγεται από το 33% της ομάδας Α, ενώ στην ομάδα Β μόνο το 14% κάνει αυτή την επιλογή (Πίνακας 12). Δεν έχουν διαπιστωθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων Α και Β σε σχέση με το πόσο τους επηρεάζουν διάφορα συνθήματα. Με βάση τους μέσους όρους επίδρασης που ασκούν διάφορα συνθήματα στις απόψεις των μαθητών για τα ναρκωτικά διαπιστώνεται ότι περισσότερο επηρεάζουν τα συνθήματα «Ναρκωτικά ίσον θάνατος» και «Τα ναρκωτικά σκοτώνουν» (Πίνακας 13).

8 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 105 Πίνακας 13: Μέσοι όροι ( 1 ) του βαθμού επίδρασης που ασκούν στις απόψεις των μαθητών τα παρακάτω συνθήματα για τα ναρκωτικά. Σύνθημα Α Β Όχι στα ναρκωτικά, Ναι στη ζωή 2,17 3,70 Η εξάρτηση βλάπτει την ελευθερία 2,34 3,11 Ναρκωτικά ίσον θάνατος 3,50 4,01 Είμαι δυνατός και χωρίς τα ναρκωτικά 3,00 3,80 Φτάνει πια εξαρτήσεις! Μεγάλωσα!!! 3,25 3,45 Τα ναρκωτικά σκοτώνουν 3,75 3,83 Δεν υπάρχουν μαλακά και σκληρά ναρκωτικά. Όλα βλάπτουν. 3,42 3,70 ( 1 ) Καθόλου Πάρα πολύ Πίνακας 14: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τους παράγοντες που θεωρούν ότι μπορούν να αποτρέψουν ένα νέο από το να κάνει χρήση. Παράγοντας Α Β Καλή σχέση με τον εαυτό Ο φόβος Καλές οικογενειακές σχέσεις Επαφή με πρώην χρήστες Επαγγελματικές φιλοδοξίες Συμμετοχή σε δραστηριότητε (πολιτιστικές, αθλητικές κ.ά.) Μια καλή σχέση με το κορίτσι του ή το αγόρι της Οι γνώσεις για το θέμα 8 5 Επίδραση κάποιου ενηλίκου 8 10 Καλή σχέση με το σχολείο 8 9 Έχει παρατηρηθεί στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην επιλογή του παράγοντα «γνώσεις» ως κάτι που θα μπορούσε να αποτρέψει ένα νέο / μια νέα από το να κάνει χρήση ναρκωτικών. Μόνο το 8% της ομάδας Α επιλέγει τον συγκεκριμένο παράγοντα, ενώ ο ίδιος παράγοντας επιλέγεται από το 54% της ομάδας Β (Πίνακας 14). Έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών σε σχέση με διάφορες δηλώσεις για τα ναρκωτικά. Συγκεκριμένα μεγαλύτερα ποσοστά των μαθητών της ομάδας Α (42%) απ ότι της ομάδας Β (26%) δηλώνουν ότι τα ναρκωτικά προσφέρουν ικανοποίηση και ότι βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων (25% έναντι 12%). Η πλειοψηφία των μαθητών της ομάδας Β (75%) συμφωνεί με τη δήλωση ότι όλα τα ναρκωτικά προκαλούν τον θάνατο, ενώ μόνο 25% της ομάδας Α συμφωνούν με αυτή τη δήλωση. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην ομάδα Β μεγάλα ποσοστά των μαθητών δηλώνουν ότι δεν ξέρουν κατά πόσο οι διάφορες δηλώσεις που αφορούν στα ναρκωτικά ισχύουν ή όχι (Πίνακας 15).

9 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Πίνακας 15: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το εάν συμφωνούν με διάφορες δηλώσεις για τα ναρκωτικά. Δήλωση Ναι Όχι Δεν Ξέρω Α Β Α Β Α Β Δημιουργούν σωματική εξάρτηση Απελευθερώνουν το πνεύμα Προσφέρουν ικανοποίηση Βοηθούν στη χαλάρωση Όλα τα ναρκωτικά προκαλούν το θάνατο Βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων Φθείρουν το σώμα και το μυαλό Βελτιώνουν τη θέση του ατόμου στην παρέα Προκαλούν κατάθλιψη Φτιάχνουν τη διάθεση Καταστρέφουν την επικοινωνία με τους άλλους Μειώνουν την απόδοση στο σχολείο, στην εργασία Μπορούν να οδηγήσουν στην παραβατικότητα Δημιουργούν ψυχολογική εξάρτηση Το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ πιθανό να οδηγήσουν στα ναρκωτικά Πίνακας 16: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το πόσο ευχαριστημένοι δηλώνουν με τα παρακάτω. Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Ψυχαγωγία Μόρφωση Αθλητισμός Τέχνες Κοινωνική επαφή Όσον αφορά στο πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν ότι είναι οι μαθητές από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η κυπριακή κοινωνία στην ψυχαγωγία και τη μόρφωση τους παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών. Συγκεκριμένα στους δύο αυτούς τομείς η ομάδα Α δηλώνει λιγότερο ευχαριστημένη απ ότι η ομάδα Β (Πίνακας 16). Έχει παρατηρηθεί στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών όσον αφορά στο πόσο συχνά πίνουν και καπνίζουν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Το 50%

10 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 107 της ομάδας Α δήλωσε πως πίνει κάποτε και το 33% συχνά. Στην ομάδα Β το 71% δήλωσε πως δεν πίνει ποτέ και μόνο το 6% συχνά. Το 67% της ομάδας Α δήλωσε πως καπνίζει συχνά, ενώ στην ομάδα Β το 73% δήλωσε πως δεν καπνίζει ποτέ και μόνο το 13% συχνά (Πίνακας 17). Πίνακας 17: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το τι κάνουν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Ποτέ Α Β Κάποτε Α Β Συχνά Α Β Βγαίνω με φίλους Πίνω Καπνίζω Κοιμάμαι Απευθύνομαι σε άλλους για βοήθεια Απομονώνομαι Προσπαθώ να το λύσω μόνος μου Βλέπω τηλεόραση Τα βάζω με τον εαυτό μου Ακούω μουσική Τρώω πολύ Διαβάζω Τα βάζω με τους άλλους Παρουσιάζω σωματικές ενοχλήσεις (πονοκέφαλος, πόνους στο στομάχι, ζαλάδες, εμετός) Αθλούμαι, ζωγραφίζω, χορεύω Πίνακας 18: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τους παράγοντες που θεωρούν ότι θα έσπρωχναν κάποιο στη χρήση ναρκωτικών. Παράγοντας Α Β Επίδραση της παρέας Προβλήματα στην οικογένεια Μαγκιά Περιέργεια Ερωτική απογοήτευση Άγχος Ανάγκη για χαλάρωση 17 4 Μίμηση ινδαλμάτων Τόλμη 17 4 Άγνοια 17 5 Πλήξη 8 7 Προβλήματα στο σχολείο - 5 Προβλήματα με φίλους - 7 Αναζήτηση απόλαυσης - 5

11 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Όσον αφορά στους παράγοντες που οι μαθητές επιλέγουν ως εκείνους που θα μπορούσαν να σπρώξουν κάποιον στη χρήση, δεν έχουν εντοπισθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων Α και Β. Συγκεκριμένα, η επίδραση της παρέας, τα προβλήματα στην οικογένεια η μαγκιά και η περιέργεια αναδεικνύονται ως οι πιο σημαντικοί παράγοντες και για τις δυο ομάδες (Πίνακας 18). Όσον αφορά συγκεκριμένες δηλώσεις, έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων Α και Β. Οι μαθητές της ομάδας Α συμφωνούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ ότι οι μαθητές της ομάδας Β με δηλώσεις όπως: «Το να καπνίζεις βελτιώνει το στυλ σου», «Το αλκοόλ σε βοηθά να ξεχάσεις τα προβλήματα σου», «Δυσκολεύομαι να πω όχι στους φίλους / στις φίλες μου», «Σε μια παρέα συνήθως κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι», «Είναι εντάξει να καπνίζει κανείς» και «Θα δοκίμαζα μια ναρκωτική ουσία αν μου το πρότεινε κάποιος φίλος/ κάποια φίλη μου» (Πίνακες 19). Επίσης μεγαλύτερα ποσοστά της ομάδας Α απ ότι της ομάδας Β δηλώνουν ότι συμφωνούν με τα παρακάτω: «Οι γονείς μου θέλουν να με ελέγχουν», «Οι γονείς μου φοβούνται να μην παρασυρθώ από τους φίλους / τις φίλες μου», «Οι φίλοι / φίλες μου πιστεύουν ότι αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει κανείς ναρκωτικά» και «Στους φίλους / στις φίλες μου δεν αρέσουν οι απόψεις των γονιών μου» (Πίνακας 20). Πίνακας 19: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το εάν συμφωνούν με τις παρακάτω δηλώσεις. Δήλωση Είναι σημαντικό κάποιος να ακολουθεί τη μόδα. Το αλκοόλ στα πάρτι φτιάχνει τη διάθεση. Τις περισσότερες φορές κάνω ότι μου λένε οι γονείς μου. Τις περισσότερες φορές κάνω ότι μου λένε οι γονείς μου. Το να καπνίζεις βελτιώνει το στυλ σου. Το αλκοόλ σε βοηθά να ξεχάσεις τα προβλήματα σου. Τις περισσότερες φορές οι γονείς μου έχουν δίκαιο σε όσα λένε. Αν κάποιος φίλος μου/ κάποια φίλη μου, μου έλεγε ότι παίρνει ναρκωτικά θα το κρατούσα μυστικό. Δυσκολεύομαι να πω όχι στους φίλους / στις φίλες μου. Φταίει η κοινωνία για κάποιο νέο / κάποια νέα που κάνει χρήση ναρκωτικών. Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν είμαι σίγουρος Α Β Α Β Α Β

12 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 109 Μπορεί κανείς να σταματήσει τη χρήση ναρκωτικών ουσιών όποτε θέλει. Θα προσπαθούσα να εμποδίσω ένα φίλο / μια φίλη μου από το να αρχίσει το κάπνισμα. Σε μια παρέα συνήθως κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι. Είναι εντάξει να καπνίζει κανείς Θα δοκίμαζα μια ναρκωτική ουσία αν μου το πρότεινε κάποιος φίλος / κάποια φίλη μου. Συνήθως κάνω αυτό που εγώ θεωρώ σωστό Πίνακας 20: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το εάν συμφωνούν με τις παρακάτω δηλώσεις. Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν είμαι Δήλωση σίγουρος Α Β Α Β Α Β Οι γονείς μου θέλουν να με ελέγχουν Οι φίλοι / φίλες μου θα με απέφευγαν αν μάθαιναν πως παίρνω ναρκωτικά Οι καθηγητές μου είναι τις περισσότερες φορές δίκαιοι. Οι γονείς μου φοβούνται μην παρασυρθώ από τους φίλους / τις φίλες μου. Η κοινωνία απορρίπτει κάποιο που κάνει χρήση ναρκωτικών Οι φίλοι / φίλες μου θα προσπαθούσαν να με εμποδίσουν αν δοκίμαζα να καπνίσω. Οι καθηγητές μου θα με βοηθούσαν αν είχα κάποιο πρόβλημα. Οι φίλοι / φίλες μου πιστεύουν ότι αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει κανείς ναρκωτικά. Οι γονείς μου, μου συμπαραστέκονται όταν έχω κάποιο πρόβλήμα. Οι φίλοι / φίλες μου πιστεύουν ότι κάποιος που καπνίζει έχει στυλ. Οι γονείς μου θα κακοχαρακτήριζαν κάποιον που καπνίζει ή πίνει. Στους φίλους / στις φίλες μου δεν αρέσουν οι απόψεις των γονιών μου

13 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Οι γονείς μου θα με απέρριπταν αν έκανα ένα λάθος. Οι φίλοι / φίλες μου θα με βοηθούσαν αν είχα κάποιο πρόβλημα Οι φίλοι / φίλες μου θα με απέρριπταν αν δεν συμφωνούσα μαζί τους ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση την πιο πάνω ανάλυση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα. Η άποψη ότι η ενημέρωση που γίνεται σήμερα για τα ναρκωτικά δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική παρουσιάζεται στην ομάδα των μαθητών που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες. Ταυτόχρονα σημαντικό ποσοστό των μαθητών της ίδιας ομάδας δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί και ότι η ενημέρωση δεν είναι απαραίτητη. Διαφαίνεται έτσι μια υποβάθμιση τόσο της αναγκαιότητας όσο και της αποτελεσματικότητας της ενημέρωσης σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Ακόμα και αν αυτή η υποβάθμιση θεωρηθεί υποκειμενικό βίωμα, το γεγονός της ύπαρξης της αποδεικνύει πως η ενημέρωση που έγινε στο θέμα των ναρκωτικών απέτυχε να εξασφαλίσει πρόσβαση σε μια ιδιαίτερη ομάδα μαθητών Η αναποτελεσματικότητα της υπάρχουσας ενημέρωσης και η αδυναμία της να προσεγγίσει συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, αφήνει εκτεθειμένους τους υποψήφιους δέκτες της σε μη έγκυρους και πιθανόν επικίνδυνους παράγοντες πληροφόρησης, ιδιαίτερα όταν οι δέκτες αυτοί βρίσκονται σε κρίσιμες φάσεις της ζωής τους όπως είναι η εφηβεία. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως μεγάλο ποσοστό των μαθητών που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες δήλωσαν ότι έχουν πάρει τις περισσότερες πληροφορίες για τα ναρκωτικά από πρώην χρήστες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά στις επιθυμητές πηγές ενημέρωσης παρουσιάζουν οι επιλογές των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες. Συγκεκριμένα τα μεγαλύτερα ποσοστά των μαθητών αυτών δηλώνουν ότι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ναρκωτικά από πρώην χρήστες, τη μητέρα και τον πατέρα. Η επιλογή των γονέων ως επιθυμητών πηγών ενημέρωσης και η παραγνώριση παραγόντων που θα πρόσφεραν εξειδικευμένη πληροφόρηση δημιουργεί εύλογες υποψίες ότι η στάση αυτή των μαθητών δεν συνιστά κατ ανάγκη πραγματική υποβάθμιση της αντικειμενικής ενημέρωσης αλλά μάλλον συγκυριακό παραμερισμό της κάτω από τη φόρτιση έντονης ανάγκης για συναισθηματική στήριξη, την οποία αναγνωρίζουν αμεσότερα στο πρόσωπο των γονέων. Η κινδυνολογία και ο εκφοβισμός όπου η ενημέρωση για τα ναρκωτικά πολλές φορές στηρίζεται φαίνεται να έχουν επηρεάσει μεγάλα ποσοστά των μαθητών. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των μαθητών υποστηρίζει ότι όλα τα ναρκωτικά προκαλούν το θάνατο και εκδηλώνει την τάση να επηρεάζεται συγκριτικά

14 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 111 περισσότερο από συνθήματα τα οποία συσχετίζουν τα ναρκωτικά με τον θάνατο. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει επιχείρημα για την ενημέρωση που χρησιμοποιεί τον εκφοβισμό ως μέσο πρόληψης. Επιχείρημα που εντούτοις ανατρέπεται εν μέρει τουλάχιστον από το γεγονός ότι ποσοστό των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες επίσης δηλώνει ότι επηρεάζεται από τα ίδια συνθήματα. Άρα ο εκφοβισμός, ο οποίος δυνατό να αποτρέψει βραχυπρόθεσμα τους νέους από τη χρήση, μακροπρόθεσμα για μια ομάδα τουλάχιστον από αυτούς αποδεικνύεται αναποτελεσματικός. Πέραν τούτου η κινδυνολογία σε μια ηλικία που την χαρακτηρίζει η τάση για τον κίνδυνο μπορεί να κάνει το αντικείμενο της, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα ναρκωτικά, ακόμα πιο ελκυστικό. Παράλληλα η απλούστευση και η γενίκευση που εμπεριέχονται στον εκφοβισμό εκθέτουν εξ αρχής την ενημέρωση στον κίνδυνο της διάψευσης, υποσκάπτοντας έτσι την εμπιστοσύνη του υποψήφιου δέκτη σε αυτή. Θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε ενημέρωση και ιδιαίτερα εκείνη που αφορά στα ναρκωτικά και απευθύνεται σε νέους θα πρέπει να στηρίζεται στην εγκυρότητα και στην αλήθεια. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ενδείξεις σεβασμού από μέρους της ενημέρωσης προς τον δέκτη της και διασφαλίζουν μια καταρχήν αμφίδρομη εμπιστοσύνη. Η αναγνώριση στους νέους του δικαιώματος να κρίνουν και να επιλέγουν αυτόνομα λειτουργεί καταλυτικά στην τάση τους για αντιπαράθεση και αμφισβήτηση της εξουσίας. Αντίθετα σήμερα η απόκρυψη της αλήθειας και η ασάφεια που χαρακτηρίζει σε σημαντικό βαθμό την ενημέρωση που γίνεται για τα ναρκωτικά θέτει σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη του δέκτη προς τις πηγές ενημέρωσης και διεγείρει την περιέργεια. Πέραν τούτου όταν ο εκφοβισμός που χρησιμοποιεί την κινδυνολογία απευθύνει σε ομάδες εφήβων, που τις χαρακτηρίζει τάση για τον κίνδυνο, το αντικείμενο του που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα ναρκωτικά πιθανό να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό. Στην ομάδα των μαθητών που δεν έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες μεγάλα ποσοστά δηλώνουν ότι δεν ξέρουν κατά πόσο οι διάφορες δηλώσεις για τα ναρκωτικά που παρατίθενται στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε ισχύουν ή όχι. Μια τέτοια αβεβαιότητα για ένα θέμα για το οποίο σήμερα γίνεται τόσος πολύς λόγος, πιθανόν να διεγείρει στους νέους την περιέργεια, την οποία αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιοι οι μαθητές αναγνωρίζουν ως τον κυριότερο παράγοντα που θα μπορούσε να σπρώξει κάποιον στη χρήση. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών από το 7,5% των μαθητών που έλαβαν μέρος στην έρευνα θα μπορούσε να θεωρηθεί μεμονωμένο γεγονός στα πλαίσια της εφηβικής κρίσης, μια και τα δεδομένα δεν μας επιτρέπουν ταξινόμηση της χρήσης σε ευκαιριακή και συστηματική. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι μαθητές που δοκίμασαν ναρκωτικά φαίνεται να συσχετίζουν ουσίες όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά με την ικανοποίηση και να αποδίδουν σε αυτές τη δύναμη να επιλύουν προβλήματα. Τα μεγαλύτερα μάλιστα ποσοστά των μαθητών της ομάδας αυτής δηλώνουν άμεσα ότι συνηθίζουν να πίνουν και να καπνίζουν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Ως εκ τούτου, ακόμα και αν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, η χρήση σε συνδυασμό με τη ψευδαισιακή αυτή επένδυση στην ουσία εκφράζει μια λανθάνουσα τάση για τοξικοεξάρτηση, η οποία πιθανόν να εκδηλώνεται σε συνθήκες ματαίωσης.

15 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Έχει παρατηρηθεί ότι στην ομάδα των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες τα ποσοστά εκείνων που συχνά νιώθουν πως οι σχέσεις τους με τους γονείς τους δεν είναι τόσο καλές όσο θα ήθελαν, αυξάνονται σημαντικά σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μαθητές. Το δεδομένο αυτό αντανακλά άμεσα την επιθυμία των μαθητών αυτών για βελτίωση της επικοινωνίας με τους γονείς και επιβεβαιώνει την εκκρεμή ανάγκη για συναισθηματική στήριξη την οποία έχουμε εντοπίσει πιο πάνω. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση που οι μαθητές οι οποίοι δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες έχουν με τον πατέρα τους. Συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί ότι ενώ μεγάλα ποσοστά των μαθητών αυτών δεν αναγνωρίζουν τον πατέρα ως πρότυπο ικανό να επηρεάσει τις απόψεις τους, εξίσου μεγάλα ποσοστά της ίδιας ομάδας επιλέγουν τον πατέρα ως το άτομο από το οποίο θα ήθελαν να πάρουν πληροφορίες για τα ναρκωτικά, και ως το άτομο στο οποίο θα απευθύνονταν αν τους απασχολούσε ένα θέμα σχετικό με τα ναρκωτικά. Η αντίφαση αυτή δεν μπορεί να είναι φαινομενική, μια και στην ουσία της εκφράζει την απουσία του πατέρα ως εσωτερικής αναπαράστασης και την παρουσία του ως επιθυμίας. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζεται μια ιδιαίτερη ανάγκη επικοινωνίας με τον πατέρα, ο οποίος φαίνεται είτε να απουσιάζει πραγματικά είτε να είναι παρόν μεν αλλά όχι με τρόπο που να επιτρέπει την εσωτερίκευσή του. Η απουσία του πατέρα πιθανότατα δημιουργεί συναισθηματικές ελλείψεις που σχετίζονται με το ρόλο του ως ατόμου που από τη μια παρέχει αίσθημα ασφάλειας και από την άλλη ασκεί έλεγχο και οριοθετεί. Μεγαλύτερα ποσοστά των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες φαίνονται να αφιερώνουν τον περισσότερο από τον ελεύθερο τους χρόνο σε κλαμπ, μπαράκια και καφετέριες. Ο χρόνος μάλιστα που περνούν στους χώρους αυτούς είναι σημαντικά μεγαλύτερος από εκείνον που περνούν οι μαθητές που δεν έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι διαφορές αυτές είναι και μεταξύ των ομάδων του Γυμνασίου, όπου θα περίμενε κανείς μεγαλύτερους περιορισμούς και απαγορεύσεις σε σχέση με τους συγκεκριμένους χώρους. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν μια χαλαρή τουλάχιστον οριοθέτηση από μέρους της οικογένειας που εξωτερικά εκθέτει πρόωρα το άτομο σε συνθήκες διαθεσιμότητας της ουσίας και ταυτόχρονα, σε εσωτερικό επίπεδο, στερεί από αυτό τη δυνατότητα αυτόνομης οριοθέτησης του έναντι της ουσίας. Η δυσλειτουργία της οικογένειας, που τα δεδομένα μάς επιτρέπουν να επισημάνουμε σε μια μερίδα των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες, πιστεύουμε ότι δημιουργεί συναισθηματικά κενά τα οποία ωθούν το άτομο σε αναζήτηση υποκατάστατων. Τα υποκατάστατα αυτά μπορούν να αναζητηθούν σε ήδη οργανωμένες κοινωνικές δομές όπως είναι το σχολείο, αν βέβαια οι δομές αυτές λειτουργούν με τρόπους που να το επιτρέπουν. Το σχολείο όμως σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα λειτουργεί ματαιωτικά για την πλειοψηφία των μαθητών, και ειδικότερα για την ομάδα των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες. Συγκεκριμένα, παρόλο που έχει διαπιστωθεί μια γενικότερη δυσαρέσκεια από το σχολείο, οι μαθητές που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες έχουν σχετικά χαμηλότερη βαθμολογία και δηλώνουν λιγότερο ευχαριστημένοι από ότι οι υπόλοιποι. Στο πλαίσιο αυτό τα συναισθηματικά κενά που εξακολουθούν να εκκρεμούν αφήνουν το άτομο έκθετο στην ουσία, που προβάλει ως το πλέον προσβάσιμο μέσο αναπλήρωσης. Στην ομάδα των μαθητών που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες συγκριτικά

16 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 113 μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνουν πως δυσκολεύονται να πουν όχι στους φίλους τους, ότι στην παρέα κάνουν ό,τι κάνουν οι άλλοι, πως θα δοκίμαζαν μια ναρκωτική ουσία αν τους το πρότεινε κάποιος φίλος και ότι οι φίλοι τους πιστεύουν ότι αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει κανείς ναρκωτικά. Φαίνεται κατά συνέπεια ότι στην ομάδα αυτή η παρέα των συνομηλίκων που στην εφηβεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, αποκτά ιδιαίτερα καθοριστική σημασία. Ενδιαφέρον είναι ότι μεγάλα ποσοστά της ομάδας των μαθητών που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες αναγνωρίζουν την επίδραση της παρέας και τα προβλήματα στην οικογένεια ως τους παράγοντες εκείνους που θα έσπρωχναν έναν νέο / μια νέα να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Θεωρούμε ότι η επιλογή των μαθητών αυτών ως προς το τι μπορεί να σπρώξει κάποιον στην χρήση δεν είναι τυχαία, αλλά αντικατοπτρίζει τον ρόλο που η παρέα μπορεί να διαδραματίσει αναφορικά με την πρόσβαση στην ουσία διαμέσου της αποδοχής που προσφέρει στο άτομο, ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου η οικογένεια δυσλειτουργεί. Στην ομάδα των μαθητών που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες παρατηρήθηκε ένα μειωμένο ενδιαφέρον σε σχέση με διάφορα κοινωνικά θέματα προβλήματα. Εκείνο όμως που μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στους μαθητές του Λυκείου που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες εκδηλώνεται μειωμένο ενδιαφέρον σε σχέση με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές αυτοί βρίσκονται στην Γ Λυκείου τείνουμε να ερμηνεύσουμε ότι η στάση τους αυτή εκφράζει μια απουσία προοπτικής και εντέλει μια δυσκολία προσαρμογής στην πραγματικότητα. Το επίμαχο για την εφηβεία ζήτημα της σχέσης με τους ενήλικους, προκύπτει για τους μαθητές που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες υπερτονισμένο σε σύγκριση με τον μειωμένο προβληματισμό που εκφράζουν σε σχέση με άλλα θέματα. Μεγάλο ποσοστό της ομάδας των μαθητών αυτών δηλώνει ότι η καταπίεση από τους μεγάλους τούς απασχολεί ιδιαίτερα. Πέραν τούτου η πλειοψηφία των μαθητών της ίδιας ομάδας δηλώνει ότι οι γονείς τους θέλουν να τους ελέγχουν. Διαφαίνεται σε αυτό μια ισχυρότερη αντιπαράθεση με την εξουσία, η οποία σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι τυπική στο προφίλ του ατόμου που ρέπει στη χρήση. Η σχέση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών με τα προσωπικά προβλήματα του ατόμου δεν είναι μια άμεση σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Φαίνεται ότι στο ενδιάμεσο τους παρεμβάλλεται και η δυνατότητα πρόσβασης στην ουσία. Όσο πιο εύκολη είναι για ένα άτομο με δυσκολίες προσαρμογής η πρόσβαση στην ουσία τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα χρήση της. Αυτό συμπίπτει με δεδομένα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες έζησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους σε πόλη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το Λύκειο όπου υποθέτουμε ότι η διακίνηση και οι έξοδοι έχουν λιγότερους περιορισμούς και άρα η πρόσβαση στην ουσία γίνεται πιο εύκολη. Εν τέλει εντοπίζεται μια ιδιαίτερη ομάδα μαθητών στην οποία διαφαίνεται με αρκετή σαφήνεια ένα σύνολο αντικειμενικών και υποκειμενικών χαρακτηριστικών που προδιαγράφουν την ετοιμότητα για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα επισημαίνεται οικογενειακή δυσλειτουργία με επίκεντρο τη χαλαρή οριοθέτηση, τη

17 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου ματαιωτική σχέση με το σχολείο και την αυξημένη σημασία της παρέας των συνομήλικων. Σε εσωτερικό επίπεδο, αυτά αντανακλώνται σε εκκρεμή συναισθηματικά κενά, μειωμένη αυτοεκτίμηση και έντονη ανάγκη επιβεβαίωσης, απουσία εσωτερικής οριοθέτησης, εναντίωση στην εξουσία των ενήλικων, δυσκολίες προσαρμογής στην πραγματικότητα και ψευδαισιακές επενδύσεις σε αντικείμενα. Αυτά σε συνδυασμό με την ευκολία πρόσβασης στην ουσία, αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες χρήσης και ενδεχομένως κατάχρησής της. Η οικογένεια η οποία αποτελεί ως γνωστό τον κυριότερο φορέα διαμόρφωσης της προσωπικότητας και μπορεί να διαδραματίσει τον πλέον σημαντικό ρόλο στην αποδυνάμωση του φαινομένου της τοξικοεξάρτησης θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόληψης. Ως εκ τούτου η ενίσχυση της οικογένειας σε επίπεδο γνωστό αλλά κυρίως συναισθηματικό συνιστά επιτακτική ανάγκη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Bell, C.S. and Battjes R. (1985) Prevention Research: Deterring Drug Abuse Among Children and Adolescents. NIDA Research Monograph 63. Rockville, Md.: U.S. Dept. of Health and Human Services, Alcohol, Drug Abuse and Mental Health Administration. [2] Jones, C.L. and Battjes R. (1986) Etiology of Drug Abuse for Prevention NIDA Research Monograph 56. Rockville, Md.: U.S. Dept. of Health and Human Services, Alcohol, Drug Abuse and Mental Health Administration. [3] Λεωνίδου Δ., Βασιλείου Μ., Γεωργίου Α. και Χριστοδουλίδης Π. (2005) Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Πηγές ενημέρωσης και πρόληψη, Cyprus Journal of Science and Technology, in print. [4] Μαρσέλος, Μ. (1989) Η μεθοδολογική διάσταση των νεανικών θανάτων από τα ναρκωτικά, Τετράδια Ψυχιατρικής, 27. [5] Μαρσέλος, Μ. και Κούτρας, Β. (1988) Χρήση και Κατάχρηση Ψυχοτρόπων Ουσιών από Μαθητές Μέσης Παιδείας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστήμων, 71, Αθήνα. [6] Stimmel, B. (1993) The facts about Drug Use, The Haworth Press. [7] Χουρδάκη, Μ. (1992) Προτάσεις για την Πρόληψη προς το ΚΕΣΥΚΑΝΑ, Αθήνα. [8] Χουρδάκη, Μ. (1995) Ναρκωτικά-Πρόληωη, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ The Cyprus Journal of Science and Technology Vol. 4, No. 4, 2005 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Δ. Λεωνίδου 1, Μ. Βασιλείου 1, Α. Γεωργίου 2, Π. Χριστοδουλίδης 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος Εφηβεία, μία δυστοπία Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος 2012-13 Τομείς έρευνας: Συμπεριφορά των εφήβων Τρόπος ζωής και καθημερινότητα Ασχολίες και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυθεντικό και διαμορφώθηκε στις συναντήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα Ηλικία - Επιχειρηματικότητα 40% 35% 34,3% 34,0% 30% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% 1,3% 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 9,0% 1 Τι επιλέγει 84% επιλέγει την έναρξη νέας δραστηριότητας ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάπνισμα. Γράφημα 1. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος, ανά ηλικία (%) Γράφημα 2. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος στους 15χρονους, ανά φύλο (%)

Εισαγωγή. Κάπνισμα. Γράφημα 1. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος, ανά ηλικία (%) Γράφημα 2. Συχνότητα/βαρύτητα καπνίσματος στους 15χρονους, ανά φύλο (%) Εισαγωγή Η εφηβεία είναι η περίοδος κατά την οποία ξεκινά συνήθως η χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών νόμιμων και παράνομων. Αν και οι περισσότεροι έφηβοι πειραματίζονται με τις ουσίες ή τις χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψη Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου Η ψυχική ζωή του παιδιού οικοδομείται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς Άλλους, τη μητέρα και τον πατέρα αρχικά και το ευρύτερο περιβάλλον στη συνέχεια. Μέσα από αυτήν τη συναισθηματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Η οικογένεια είναι το κατ εξοχήν περιβάλλον στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται το παιδί. Αντιλαμβάνεται λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη δράσεων προγράμματος πρόληψης και ευαισθητοποίησης

Σύνοψη δράσεων προγράμματος πρόληψης και ευαισθητοποίησης 2016 Σύνοψη δράσεων προγράμματος πρόληψης και ευαισθητοποίησης Κεντρική φιλοσοφία του προγράμματος αποτέλεσε ο στόχος μέσω των δράσεων το μήνυμα για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος να φθάσει σε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία»

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ [1] Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ «ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΣΗΜΕΙΑ! ΚΑΠΝΙΣΜΑ;» Παρακαλούμε να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο με ειλικρίνεια.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη δράσεων προγράμματος πρόληψης και ευαισθητοποίησης

Σύνοψη δράσεων προγράμματος πρόληψης και ευαισθητοποίησης 2016 Σύνοψη δράσεων προγράμματος πρόληψης και ευαισθητοποίησης Κεντρική φιλοσοφία του προγράμματος αποτέλεσε ο στόχος μέσω των δράσεων το μήνυμα για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος να φθάσει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Αικατερίνη Φλώρου Εκπαιδευτικός Νοµικός Σύµβουλος ΣΕΠ ΓΕΛ Αναβύσσου Το σχολείο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης Οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ IMR / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 22

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης.

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης. The Jobbies 1ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Project Β τριμήνου 2013-201 «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα Βάκουλης Παναγιώτης Δοξάκης Δημήτρης Δρούγκας Στάθης Καρβουνίδης Χάρης Η επιρροή που ασκούν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ευθραστότητα της εφηβείας

Η ευθραστότητα της εφηβείας Η ευθραστότητα της εφηβείας Άννα Κοκκέβη Αναπλ. Καθηγήτρια Α Ψυχιατρικής Κλινικής Παν/µίου Αθηνών Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16 Φεβρουαρίου 2010 Tυπικά χαρακτηριστικά της εφηβείας που κάνουν το άτοµο ευάλωτο

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των εφήβων

Οι σχέσεις των εφήβων Οι σχέσεις των εφήβων «Το πρόσωπο με τις πολλές στιγμές, συγκινήσεις και φορτίσεις, που ζει το σήμερα» Δρ. Θάνος Ε. Ασκητής Νευρολόγος-Ψυχίατρος Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας, το οποίο σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Εφηβεία (4596)

Κείμενο. Εφηβεία (4596) Κείμενο Εφηβεία (4596) Η εφηβεία αποτελεί μία μεταβατική περίοδο στη ζωή του ανθρώπου, η οποία αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Κατά τη διάρκειά της, συντελούνται βιολογικές,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι και παράγοντες που οδηγούν τους νέους σε χρήση αλκοόλ. Παιπέτης Νίκος Τσάκα Μαρία Κρητικός Γιώργος Μέριανος Αλέξανδρος

Λόγοι και παράγοντες που οδηγούν τους νέους σε χρήση αλκοόλ. Παιπέτης Νίκος Τσάκα Μαρία Κρητικός Γιώργος Μέριανος Αλέξανδρος Λόγοι και παράγοντες που οδηγούν τους νέους σε χρήση αλκοόλ Παιπέτης Νίκος Τσάκα Μαρία Κρητικός Γιώργος Μέριανος Αλέξανδρος Κοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν στη χρήση αλκοόλ τους νέους Ο πιο συχνός λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους.

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα: Κατά την έρευνα αυτή θα εξεταστεί κατά το πόσο οι έφηβοι εκδηλώνονται με βίαιη κ επιθετική συμπεριφορά. Υπόθεση: Υποθέτω ότι οι έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυµία Εταιρείας Επωνυµία όνοµα Εντολέα Σκοπός δηµοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγµατος Μέγεθος δείγµατος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστηµα συλλογής στοιχείων Μέθοδος συλλογής στοιχείων Η ΚΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς Αντιπρύτανης Έρευνας καιακαδημαϊκού Προσωπικού Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χριστιάνα Δίπλη Ερευνήτρια- Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας Αποτελέσματα έρευνας Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα Στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά είναι η διαφορά διαδικτυακής παρακολούθησης και παρενόχλησης από τον διαδικτυακό εκφοβισµό;

Ποιά είναι η διαφορά διαδικτυακής παρακολούθησης και παρενόχλησης από τον διαδικτυακό εκφοβισµό; Τι εννοούµε µε την τον όρο διαδικτυακός εκφοβισµός ; Ο όρος ιαδικτυακός εκφοβισµός (Cyberbullying) αφορά τον εκφοβισµό, την απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που δέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Κέρκυρας Σε συνεργασία με τη Δημοτική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

«ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2012-2013 ΤΙΤΛΟΣ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 1. ΠΑΡΜΑΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2. ΠΕΛΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» Το κάπνισμα αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο έλαβε διαστάσεις παγκόσμιας πανδημίας στη διάρκεια του 20 ού αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο ποσοτικής εκτίμησης. του κοινωνικού κεφαλαίου. των νέων

Ερωτηματολόγιο ποσοτικής εκτίμησης. του κοινωνικού κεφαλαίου. των νέων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ερωτηματολόγιο ποσοτικής εκτίμησης του κοινωνικού κεφαλαίου των νέων Youth Social Capital Scale Τη σύνταξη του ερωτηματολογίου έκαναν οι: Jenny

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς

«Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς «Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς Ξενοδοχείο President 18 Νοεμβρίου 2015 1 η Συνάντηση Άρτεμις Κ. Τσίτσικα Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Public Opinion Strategies Communication Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Member of Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα συνεξάρτησης

Συμπτώματα συνεξάρτησης Συμπτώματα συνεξάρτησης Οι συνεξαρτητικές συμπεριφορές είναι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Το συνεξαρτητικό άτομο προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους καταστρέφοντας τον εαυτό του. Τέτοιου είδους συμπεριφορές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Δωδεκανήσου Σε συνεργασία με το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου της «4 ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016, 11.00 12.30 Έντιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί;

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί; Δασκάλα: Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα Μάιος 2008 ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο Στόχοι: Τα παιδιά: να ονομάζουν τις δυσάρεστες συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία να συμπεράνουν και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ

4 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ 4 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ Λήδα Χριστοδούλου & Μαρία Ματθαίου Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Λειτουργοί Τμήματος Πολιτικής Περιεχόμενα Κυπριακή Πραγματικότητα-

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO 2013-15 ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας Αθανάσιος Φαλούκας Συντονίστρια του Προγράμματος Comenius Regio Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΨΥΠΕ Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Πρόεδρος Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούντας. Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής

Γιάννης Τούντας. Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Η Σημασία της Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λέσβου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Η έρευνα αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το εάν υφίσταται σχολικός ρατσισμός και σε ποια μορφή και μέγεθος. Πληθυσμός: οι μαθητές και των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

12/5/2015 Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

12/5/2015 Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ 1 ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2 Εφηβεία είναι η περίοδος της αύξησης και της ανάπτυξης του ατόμου κατά την ο- ποία συμβαίνουν σημαντικές μεταβολές στο σώμα, στη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Ορισμός αλκοολισμού Αλκοολούχα ποτά ονομάζονται όλα τα ποτά που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) γεωργικής προέλευσης, σε οποιοδήποτε ποσοστό το

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Μια µατιά στην διαχείριση µ η χ ρ η του χρόνου η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE H επιτυχία είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ Διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών συνύπαρξης ψυχιατρικής διαταραχής με εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες. Η Περίπτωση του θεραπευτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Κατερίνα Ζώρα Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Στόχοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ : ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου Α! Γενικές Πληροφορίες 1. Ποιος συμπληρώνει τo ερωτηματολόγιο ; α) Πατέρας β) Μητέρα γ) Άλλος κηδεμόνας:

Διαβάστε περισσότερα