ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ"

Transcript

1 The Cyprus Journal of Science and Technology Vol. 4, No. 4, 2005 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Δ. Λεωνίδου 1, Μ. Βασιλείου 1, Π. Χριστοδουλίδης 2, Α. Γεωργίου 3 1 Intercollege, Λεμεσός, Κύπρος 2 Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, Κύπρος 3 Frederick Institute of Technology, Λεμεσός, Κύπρος Abstract. A statistical comparison between Secondary School pupils that have experienced drug-use and pupils that never tried has been performed based on a random sample of 831 questionnaires. The aim is to establish the key characteristics of potential users within the Cyprus youth. A number of psychological and sociological factors that possibly lead to drug abuse were identified. The results of this study may be employed for the planning of drug-abuse prevention campaigns. Keywords: Ναρκωτικά, Χρήστες, Κυπριακή νεολαία. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε προηγούμενο άρθρο (Leonidou et al. 2005), διερευνήθηκε σε βάθος η στάση της Kυπριακής νεολαίας έναντι των ναρκωτικών και των διαφόρων παραγόντων πρόληψης. Η έρευνα βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε ένα δείγμα 831 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου. Με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω έρευνας τίθεται ως στόχος, στην παρούσα μελέτη, ο καθορισμός των χαρακτηριστικών των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (πιθανοί χρήστες) ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα προσέγγιση αυτών. Όπως καταδεικνύεται σε προηγούμενες μελέτες (π.χ. Bell and Bettjes 1985, Jones and Bettjes 1986), τα άτομα υψηλού κινδύνου οδηγούνται στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, κατά κύριο λόγο, από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες όπως το οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι και οι υπαρξιακές αναζητήσεις. Η επίδραση των παραγόντων αυτών είναι ιδιαίτερα έντονη πάνω σε άτομα που διανύουν την εφηβεία τους. Είναι εξάλλου αποδεδειγμένο (Stimmel 1993) ότι σπάνια άτομα πέραν του 25 ου έτους της ηλικίας τους αρχίζουν τη χρήση ναρκωτικών. Στη μελέτη αυτή η ανάλυση των χαρακτηριστικών των ομάδων υψηλού κινδύνου γίνεται διαμέσου στατιστικής σύγκρισης μεταξύ των ατόμων του δείγματος που έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών και ατόμων που δεν έχουν δοκιμάσει. Για τη μελέτη συσχετισμών χαρακτηριστικών, έγινε χρήση του κριτηρίου χ 2 με επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων οδηγεί σε συμπεράσματα που αφορούν στην επίδραση πάνω στις ομάδες υψηλού κινδύνου διαφόρων παραγόντων, όπως οι πηγές ενημέρωσης (πραγματικές και επιθυμητές), η δυσλειτουργία της οικογένειας, η επίδραση της παρέας,

2 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 99 ο ελεύθερος χρόνος, οι υπαρξιακές αναζητήσεις. Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να αποτελέσουν βάση σχεδιασμού εκστρατειών πρόληψης της τοξικοεξάρτησης, καθώς η πρόληψη είναι ιδιαίτερα αναγκαία και αποτελεσματική σε χώρες όπως η Κύπρος, όπου το πρόβλημα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο (Μαρσέλος και Κούτρας 1988, Μαρσέλος 1989, Χουρδάκη 1992, Χουρδάκη 1995). 2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Για σκοπούς απλούστευσης, θα γίνεται στη συνέχεια αναφορά σε άτομα του δείγματος που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά ως Ομάδα Α, και σε άτομα που δεν δοκίμασαν ναρκωτικά ως Ομάδα Β. Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων Α και Β του Γυμνασίου σε σχέση με τον τόπο διαμονής, η οποία εκφράζεται με το 100% των μαθητών της ομάδας Α να ζει στην πόλη. Στο Λύκειο δεν παρατηρείται ανάλογη διαφορά (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Εκατοστιαία (%) κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τον τόπο διαμονής. Ομάδα Προσφυγικός συνοικισμός στην Πόλη Πόλη Προσφυγικός συνοικισμός στο Χωριό Χωριό Γ Λ Γ Λ Γ Λ Γ Λ Α Β Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων φαίνεται να υπάρχει και σε σχέση με τη σύσταση της οικογένειας στην οποία οι μαθητές δηλώνουν ότι έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους. Το 8% των μαθητών της ομάδας Α έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους μόνο με τον πατέρα. Καμιά ανάλογη περίπτωση μαθητή δεν έχει εντοπισθεί στην ομάδα Β (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τη σύσταση της οικογένειας. Ομάδα Με τη μητέρα Με τον πατέρα Με τους δυο γονείς Α Β 3-97 Στο Γυμνάσιο έχει παρατηρηθεί στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών όσον αφορά στη γενική τους βαθμολογία. Το 75% των μαθητών της ομάδας Α δήλωσαν ότι έχουν γενική βαθμολογία κάτω του 14 και το 25% μεταξύ 15 και 17. Στην ομάδα Β το 33% των μαθητών έχουν γενική βαθμολογία από 18 μέχρι 20, το 36% από 15 μέχρι 17 και το 31% κάτω από 14. Παρόλο που στο

3 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Λύκειο δεν έχει αποδειχθεί στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά στον παράγοντα βαθμολογία, εντούτοις αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στην ομάδα Α δεν παρατηρήθηκε καμιά περίπτωση μαθητή με βαθμολογία 18 με 20, στην ομάδα Β τέτοια βαθμολογία έχει το 20% (Πίνακας 3). Πίνακας 3: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με την γενική τους βαθμολογία. Ομάδα Γ Λ Γ Λ Γ Λ <12 Γ Λ Α Β Έχει διαπιστωθεί στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών όσον αφορά στο πόσο ευχαριστημένοι δηλώνουν να είναι από το σχολείο. Το 75% της ομάδας Α δηλώνουν λίγο έως καθόλου ευχαριστημένοι από το σχολείο (67% καθόλου) και το υπόλοιπο 25% δηλώνουν αρκετά ευχαριστημένοι. Στην ομάδα Β το 35% δηλώνουν από λίγο έως καθόλου ευχαριστημένοι και το 65% δηλώνουν αρκετά έως πάρα πολύ ευχαριστημένοι (Πίνακας 4). Πίνακας 4: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το πόσο ευχαριστημένοι δηλώνουν ότι είναι με το σχολείο. Ομάδα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Β Πίνακας 5: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση το χρόνο που περνούν στα club/μπαράκια/καφετέριες. Ομάδα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Club Μπαράκια Καφετέριες Β Club Μπαράκια Καφετέριες Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών όσον αφορά στο χρόνο που περνούν σε χώρους όπως τα club, τα μπαράκια και τις καφετέριες. Συγκεκριμένα, το 33% της ομάδας Α δήλωσαν ότι περνούν πάρα πολύ χρόνο στα club, ενώ στην ομάδα Β μόνο το 8% έκαναν ανάλογη δήλωση. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το 28% της ομάδας Β δήλωσαν ότι δεν περνούν καθόλου χρόνο στα club, ενώ στην ομάδα Α δεν παρατηρήθηκε καμιά τέτοια δήλωση. Όσον αφορά στο χρόνο που περνούν οι μαθητές στα μπαράκια, πολύ έως πάρα πολύ χρόνο δήλωσαν ότι περνούν το 75% της ομάδας Α, ενώ στην ομάδα Β μόνο το 16%. Δεν

4 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 101 έχει παρατηρηθεί καμιά περίπτωση μαθητή της ομάδας Α που να μην περνά καθόλου χρόνο στα μπαράκια. Στην ομάδα Β το ποσοστό τέτοιων περιπτώσεων είναι 37%. Τέλος όσον αφορά στο χρόνο που περνούν οι μαθητές στις καφετέριες, δηλώνουν ότι περνούν πολύ έως πάρα πολύ χρόνο το 75% της ομάδας Α και μόνο 26% της ομάδας Β. Και πάλι δεν έχει παρατηρηθεί καμιά περίπτωση μαθητή της ομάδας Α που να μην περνά καθόλου χρόνο στις καφετέριες, ενώ στην ομάδα Β εντοπίσθηκε ένα ποσοστό 22% τέτοιων περιπτώσεων (Πίνακας 5). Όσον αφορά στο πόσο επηρεάζονται οι απόψεις γενικά των μαθητών από μέσα ενημέρωσης και πρόσωπα του περιβάλλοντός τους παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων Α και Β στο βαθμό που οι απόψεις τους επηρεάζονται από τον πατέρα. Το 33% των μαθητών της ομάδας Α δήλωσαν ότι οι απόψεις τους δεν επηρεάζονται καθόλου από τον πατέρα, ενώ μόνο το 6% της ομάδας Β έκαναν αντίστοιχη δήλωση. Το 53% της ομάδας Β δήλωσαν ότι οι απόψεις τους επηρεάζονται από τον πατέρα πολύ έως πάρα πολύ, ενώ στην ομάδα Α μόνο το 17% (Πίνακας 6). Πίνακας 6: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με την επίδρασή που ασκεί γενικά στις απόψεις τους ο πατέρας. Ομάδα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Β Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται μεταξύ των δυο ομάδων μαθητών όσον αφορά στο βαθμό που τους απασχολούν διάφορα κοινωνικά θέματα και προβλήματα. Σε όλα τα θέματα ανεξαιρέτως παρατηρείται χαμηλότερο επίπεδο προβληματισμού στην ομάδα Α. (Πίνακας 7). Πίνακας 7: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το πόσο τους απασχολούν διάφορα κοινωνικά θέματα. Θέμα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Εγκληματικότητα Κυπριακό Ναρκωτικά Ευρωπαϊκή Ένωση Περιβάλλον Θρησκεία Aids Διεθνή προβλήματα Ανεργία

5 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Πίνακας 8: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το εάν θεωρούν την ενημέρωση για τα ναρκωτικά απαραίτητη. Ομάδα Ναι Όχι Α Β 98 2 Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων έχει παρατηρηθεί και σε σχέση με το εάν θεωρούν απαραίτητη την ενημέρωση για τα ναρκωτικά. Συγκεκριμένα στην ομάδα Α το 25% των μαθητών δηλώνουν ότι δεν θεωρούν απαραίτητη την ενημέρωση για τα ναρκωτικά. Στην ομάδα Β αυτή την άποψη εκφράζουν μόνο το 2% των μαθητών (Πίνακας 8). Παρατηρήθηκε ότι το 17% της ομάδας Α και το 3% της ομάδας Β δήλωσαν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τα ναρκωτικά (Πίνακας 9). Η διαφορά αυτή μεταξύ των ομάδων Α και Β είναι στατιστικά σημαντική. Πίνακας 9: Εκατοστιαία κατανομή μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το εάν έχουν ενημερωθεί για τα ναρκωτικά. Ομάδα Ναι Όχι Α Β 97 3 Όσον αφορά στις πραγματικές πηγές πληροφόρησης παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων Α και Β. Οι πρώην χρήστες επιλέγονται ως πραγματική πηγή πληροφόρησης από το 50% της ομάδας Α και μόνο από το 9% της ομάδας Β (Πίνακας 10). Πίνακας 10: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τις πραγματικές πηγές πληροφόρηση για τα ναρκωτικά. Πραγματική Πηγή Πληροφόρησης Α Β Πρώην χρήστες 50 9 Εφημερίδες, περιοδικά Εκδηλώσεις (συναυλίες, αθλητικές συναντήσεις κ.λπ.) Διαλέξεις, σεμινάρια στο σχολείο Φίλος/φίλη 25 9 Πατέρας Διαλέξεις, σεμινάρια εκτός σχολείου Μητέρα Γιατρός 17 5 Ειδικός στο θέμα 17 7 Τηλεόραση Καθηγητές 8 33 Ενημερωτικά φυλλάδια 8 27 Τηλεφωνική υπηρεσία για τα ναρκωτικά - 5

6 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 103 Ραδιόφωνο - 11 Αδέλφια - 2 Αφίσες - 6 Σχολικά βιβλία - 3 Συμβουλευτικά κέντρα - - Στο ερώτημα κατά πόσο απασχολούν τους μαθητές προβλήματα σχετικά με διάφορα θέματα έχουν παρατηρηθεί διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Για παράδειγμα, η καταπίεση από τους μεγάλους απασχολεί πολύ έως πάρα πολύ το 50% της ομάδας Α και το 39% της ομάδας Β. Το σχολείο απασχολεί από πολύ έως πάρα πολύ το 36% της ομάδας Β και μόνο το 16% της ομάδας Α, ενώ η επαγγελματική αποκατάσταση απασχολεί από πολύ έως πάρα πολύ το 54% της ομάδας Β και μόνο το 25% της ομάδας Α (Πίνακας 11). Πίνακας 11: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το πόσο τους απασχολούν διάφορα προβλήματα. Πρόβλημα Έλλειψη ελεύθερου χρόνου Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Μοναξιά Επαγγελματική αποκατάσταση Καταπίεση από τους μεγάλους Μόδα Ναρκωτικά Σχολείο Σχέσεις με το άλλο φύλο Οικογένεια Έλλειψη χώρων ψυχαγωγίας Ρουσφέτι («Τα Μέσα») Φιλία Θρησκεία Σεξ

7 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Πίνακας 12: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τις επιθυμητές πηγές πληροφόρησης. Πηγή Πληροφόρησης Α Β Πρώην χρήστες Μητέρα Πατέρας Καθηγητές Συμβουλευτικά κέντρα Φίλος/φίλη 25 6 Τηλεόραση Διαλέξεις, σεμινάρια στο σχολείο Ειδικός για το θέμα Εφημερίδες και περιοδικά 17 - Διαλέξεις, σεμινάρια εκτός σχολείου 8 - Αφίσες 8 11 Γιατρός 8 21 Ιερέας 8 4 Ραδιόφωνο 8 7 Σχολικά βιβλία - Τηλεφωνική υπηρεσία - 10 Αδέλφια - 5 Ενημερωτικά φυλλάδια - 19 Παρατηρείται διαφοροποίηση στις επιλογές των επιθυμητών πηγών ενημέρωσης μεταξύ των ομάδων Α και Β. Τα μεγαλύτερα ποσοστά της ομάδας Α επιλέγουν τους πρώην χρήστες (42%) τον πατέρα (33%) και την μητέρα (33%) ως άτομα τα οποία θα επιθυμούσαν να τους ενημερώσουν στο θέμα των ναρκωτικών. Η ομάδα Β από την άλλη επιλέγει τους πρώην χρήστες, τον ειδικό στο θέμα και τις διαλέξεις, σεμινάρια στο σχολείο. Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων έχουν παρατηρηθεί σε σχέση με τον φίλο/ τη φίλη και τη μητέρα. Συγκεκριμένα ο φίλος / η φίλη επιλέγεται ως επιθυμητή πηγή ενημέρωσης από το 25% της ομάδας Α και μόνο από το 6% της ομάδας Β. Η μητέρα επιλέγεται από το 33% της ομάδας Α, ενώ στην ομάδα Β μόνο το 14% κάνει αυτή την επιλογή (Πίνακας 12). Δεν έχουν διαπιστωθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων Α και Β σε σχέση με το πόσο τους επηρεάζουν διάφορα συνθήματα. Με βάση τους μέσους όρους επίδρασης που ασκούν διάφορα συνθήματα στις απόψεις των μαθητών για τα ναρκωτικά διαπιστώνεται ότι περισσότερο επηρεάζουν τα συνθήματα «Ναρκωτικά ίσον θάνατος» και «Τα ναρκωτικά σκοτώνουν» (Πίνακας 13).

8 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 105 Πίνακας 13: Μέσοι όροι ( 1 ) του βαθμού επίδρασης που ασκούν στις απόψεις των μαθητών τα παρακάτω συνθήματα για τα ναρκωτικά. Σύνθημα Α Β Όχι στα ναρκωτικά, Ναι στη ζωή 2,17 3,70 Η εξάρτηση βλάπτει την ελευθερία 2,34 3,11 Ναρκωτικά ίσον θάνατος 3,50 4,01 Είμαι δυνατός και χωρίς τα ναρκωτικά 3,00 3,80 Φτάνει πια εξαρτήσεις! Μεγάλωσα!!! 3,25 3,45 Τα ναρκωτικά σκοτώνουν 3,75 3,83 Δεν υπάρχουν μαλακά και σκληρά ναρκωτικά. Όλα βλάπτουν. 3,42 3,70 ( 1 ) Καθόλου Πάρα πολύ Πίνακας 14: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τους παράγοντες που θεωρούν ότι μπορούν να αποτρέψουν ένα νέο από το να κάνει χρήση. Παράγοντας Α Β Καλή σχέση με τον εαυτό Ο φόβος Καλές οικογενειακές σχέσεις Επαφή με πρώην χρήστες Επαγγελματικές φιλοδοξίες Συμμετοχή σε δραστηριότητε (πολιτιστικές, αθλητικές κ.ά.) Μια καλή σχέση με το κορίτσι του ή το αγόρι της Οι γνώσεις για το θέμα 8 5 Επίδραση κάποιου ενηλίκου 8 10 Καλή σχέση με το σχολείο 8 9 Έχει παρατηρηθεί στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην επιλογή του παράγοντα «γνώσεις» ως κάτι που θα μπορούσε να αποτρέψει ένα νέο / μια νέα από το να κάνει χρήση ναρκωτικών. Μόνο το 8% της ομάδας Α επιλέγει τον συγκεκριμένο παράγοντα, ενώ ο ίδιος παράγοντας επιλέγεται από το 54% της ομάδας Β (Πίνακας 14). Έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών σε σχέση με διάφορες δηλώσεις για τα ναρκωτικά. Συγκεκριμένα μεγαλύτερα ποσοστά των μαθητών της ομάδας Α (42%) απ ότι της ομάδας Β (26%) δηλώνουν ότι τα ναρκωτικά προσφέρουν ικανοποίηση και ότι βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων (25% έναντι 12%). Η πλειοψηφία των μαθητών της ομάδας Β (75%) συμφωνεί με τη δήλωση ότι όλα τα ναρκωτικά προκαλούν τον θάνατο, ενώ μόνο 25% της ομάδας Α συμφωνούν με αυτή τη δήλωση. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην ομάδα Β μεγάλα ποσοστά των μαθητών δηλώνουν ότι δεν ξέρουν κατά πόσο οι διάφορες δηλώσεις που αφορούν στα ναρκωτικά ισχύουν ή όχι (Πίνακας 15).

9 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Πίνακας 15: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το εάν συμφωνούν με διάφορες δηλώσεις για τα ναρκωτικά. Δήλωση Ναι Όχι Δεν Ξέρω Α Β Α Β Α Β Δημιουργούν σωματική εξάρτηση Απελευθερώνουν το πνεύμα Προσφέρουν ικανοποίηση Βοηθούν στη χαλάρωση Όλα τα ναρκωτικά προκαλούν το θάνατο Βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων Φθείρουν το σώμα και το μυαλό Βελτιώνουν τη θέση του ατόμου στην παρέα Προκαλούν κατάθλιψη Φτιάχνουν τη διάθεση Καταστρέφουν την επικοινωνία με τους άλλους Μειώνουν την απόδοση στο σχολείο, στην εργασία Μπορούν να οδηγήσουν στην παραβατικότητα Δημιουργούν ψυχολογική εξάρτηση Το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ πιθανό να οδηγήσουν στα ναρκωτικά Πίνακας 16: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το πόσο ευχαριστημένοι δηλώνουν με τα παρακάτω. Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Ψυχαγωγία Μόρφωση Αθλητισμός Τέχνες Κοινωνική επαφή Όσον αφορά στο πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν ότι είναι οι μαθητές από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η κυπριακή κοινωνία στην ψυχαγωγία και τη μόρφωση τους παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών. Συγκεκριμένα στους δύο αυτούς τομείς η ομάδα Α δηλώνει λιγότερο ευχαριστημένη απ ότι η ομάδα Β (Πίνακας 16). Έχει παρατηρηθεί στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών όσον αφορά στο πόσο συχνά πίνουν και καπνίζουν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Το 50%

10 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 107 της ομάδας Α δήλωσε πως πίνει κάποτε και το 33% συχνά. Στην ομάδα Β το 71% δήλωσε πως δεν πίνει ποτέ και μόνο το 6% συχνά. Το 67% της ομάδας Α δήλωσε πως καπνίζει συχνά, ενώ στην ομάδα Β το 73% δήλωσε πως δεν καπνίζει ποτέ και μόνο το 13% συχνά (Πίνακας 17). Πίνακας 17: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το τι κάνουν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Ποτέ Α Β Κάποτε Α Β Συχνά Α Β Βγαίνω με φίλους Πίνω Καπνίζω Κοιμάμαι Απευθύνομαι σε άλλους για βοήθεια Απομονώνομαι Προσπαθώ να το λύσω μόνος μου Βλέπω τηλεόραση Τα βάζω με τον εαυτό μου Ακούω μουσική Τρώω πολύ Διαβάζω Τα βάζω με τους άλλους Παρουσιάζω σωματικές ενοχλήσεις (πονοκέφαλος, πόνους στο στομάχι, ζαλάδες, εμετός) Αθλούμαι, ζωγραφίζω, χορεύω Πίνακας 18: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με τους παράγοντες που θεωρούν ότι θα έσπρωχναν κάποιο στη χρήση ναρκωτικών. Παράγοντας Α Β Επίδραση της παρέας Προβλήματα στην οικογένεια Μαγκιά Περιέργεια Ερωτική απογοήτευση Άγχος Ανάγκη για χαλάρωση 17 4 Μίμηση ινδαλμάτων Τόλμη 17 4 Άγνοια 17 5 Πλήξη 8 7 Προβλήματα στο σχολείο - 5 Προβλήματα με φίλους - 7 Αναζήτηση απόλαυσης - 5

11 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Όσον αφορά στους παράγοντες που οι μαθητές επιλέγουν ως εκείνους που θα μπορούσαν να σπρώξουν κάποιον στη χρήση, δεν έχουν εντοπισθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων Α και Β. Συγκεκριμένα, η επίδραση της παρέας, τα προβλήματα στην οικογένεια η μαγκιά και η περιέργεια αναδεικνύονται ως οι πιο σημαντικοί παράγοντες και για τις δυο ομάδες (Πίνακας 18). Όσον αφορά συγκεκριμένες δηλώσεις, έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων Α και Β. Οι μαθητές της ομάδας Α συμφωνούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ ότι οι μαθητές της ομάδας Β με δηλώσεις όπως: «Το να καπνίζεις βελτιώνει το στυλ σου», «Το αλκοόλ σε βοηθά να ξεχάσεις τα προβλήματα σου», «Δυσκολεύομαι να πω όχι στους φίλους / στις φίλες μου», «Σε μια παρέα συνήθως κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι», «Είναι εντάξει να καπνίζει κανείς» και «Θα δοκίμαζα μια ναρκωτική ουσία αν μου το πρότεινε κάποιος φίλος/ κάποια φίλη μου» (Πίνακες 19). Επίσης μεγαλύτερα ποσοστά της ομάδας Α απ ότι της ομάδας Β δηλώνουν ότι συμφωνούν με τα παρακάτω: «Οι γονείς μου θέλουν να με ελέγχουν», «Οι γονείς μου φοβούνται να μην παρασυρθώ από τους φίλους / τις φίλες μου», «Οι φίλοι / φίλες μου πιστεύουν ότι αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει κανείς ναρκωτικά» και «Στους φίλους / στις φίλες μου δεν αρέσουν οι απόψεις των γονιών μου» (Πίνακας 20). Πίνακας 19: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το εάν συμφωνούν με τις παρακάτω δηλώσεις. Δήλωση Είναι σημαντικό κάποιος να ακολουθεί τη μόδα. Το αλκοόλ στα πάρτι φτιάχνει τη διάθεση. Τις περισσότερες φορές κάνω ότι μου λένε οι γονείς μου. Τις περισσότερες φορές κάνω ότι μου λένε οι γονείς μου. Το να καπνίζεις βελτιώνει το στυλ σου. Το αλκοόλ σε βοηθά να ξεχάσεις τα προβλήματα σου. Τις περισσότερες φορές οι γονείς μου έχουν δίκαιο σε όσα λένε. Αν κάποιος φίλος μου/ κάποια φίλη μου, μου έλεγε ότι παίρνει ναρκωτικά θα το κρατούσα μυστικό. Δυσκολεύομαι να πω όχι στους φίλους / στις φίλες μου. Φταίει η κοινωνία για κάποιο νέο / κάποια νέα που κάνει χρήση ναρκωτικών. Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν είμαι σίγουρος Α Β Α Β Α Β

12 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 109 Μπορεί κανείς να σταματήσει τη χρήση ναρκωτικών ουσιών όποτε θέλει. Θα προσπαθούσα να εμποδίσω ένα φίλο / μια φίλη μου από το να αρχίσει το κάπνισμα. Σε μια παρέα συνήθως κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι. Είναι εντάξει να καπνίζει κανείς Θα δοκίμαζα μια ναρκωτική ουσία αν μου το πρότεινε κάποιος φίλος / κάποια φίλη μου. Συνήθως κάνω αυτό που εγώ θεωρώ σωστό Πίνακας 20: Εκατοστιαία κατανομή των μαθητών των ομάδων Α και Β σε σχέση με το εάν συμφωνούν με τις παρακάτω δηλώσεις. Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν είμαι Δήλωση σίγουρος Α Β Α Β Α Β Οι γονείς μου θέλουν να με ελέγχουν Οι φίλοι / φίλες μου θα με απέφευγαν αν μάθαιναν πως παίρνω ναρκωτικά Οι καθηγητές μου είναι τις περισσότερες φορές δίκαιοι. Οι γονείς μου φοβούνται μην παρασυρθώ από τους φίλους / τις φίλες μου. Η κοινωνία απορρίπτει κάποιο που κάνει χρήση ναρκωτικών Οι φίλοι / φίλες μου θα προσπαθούσαν να με εμποδίσουν αν δοκίμαζα να καπνίσω. Οι καθηγητές μου θα με βοηθούσαν αν είχα κάποιο πρόβλημα. Οι φίλοι / φίλες μου πιστεύουν ότι αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει κανείς ναρκωτικά. Οι γονείς μου, μου συμπαραστέκονται όταν έχω κάποιο πρόβλήμα. Οι φίλοι / φίλες μου πιστεύουν ότι κάποιος που καπνίζει έχει στυλ. Οι γονείς μου θα κακοχαρακτήριζαν κάποιον που καπνίζει ή πίνει. Στους φίλους / στις φίλες μου δεν αρέσουν οι απόψεις των γονιών μου

13 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Οι γονείς μου θα με απέρριπταν αν έκανα ένα λάθος. Οι φίλοι / φίλες μου θα με βοηθούσαν αν είχα κάποιο πρόβλημα Οι φίλοι / φίλες μου θα με απέρριπταν αν δεν συμφωνούσα μαζί τους ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση την πιο πάνω ανάλυση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα. Η άποψη ότι η ενημέρωση που γίνεται σήμερα για τα ναρκωτικά δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική παρουσιάζεται στην ομάδα των μαθητών που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες. Ταυτόχρονα σημαντικό ποσοστό των μαθητών της ίδιας ομάδας δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί και ότι η ενημέρωση δεν είναι απαραίτητη. Διαφαίνεται έτσι μια υποβάθμιση τόσο της αναγκαιότητας όσο και της αποτελεσματικότητας της ενημέρωσης σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Ακόμα και αν αυτή η υποβάθμιση θεωρηθεί υποκειμενικό βίωμα, το γεγονός της ύπαρξης της αποδεικνύει πως η ενημέρωση που έγινε στο θέμα των ναρκωτικών απέτυχε να εξασφαλίσει πρόσβαση σε μια ιδιαίτερη ομάδα μαθητών Η αναποτελεσματικότητα της υπάρχουσας ενημέρωσης και η αδυναμία της να προσεγγίσει συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, αφήνει εκτεθειμένους τους υποψήφιους δέκτες της σε μη έγκυρους και πιθανόν επικίνδυνους παράγοντες πληροφόρησης, ιδιαίτερα όταν οι δέκτες αυτοί βρίσκονται σε κρίσιμες φάσεις της ζωής τους όπως είναι η εφηβεία. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως μεγάλο ποσοστό των μαθητών που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες δήλωσαν ότι έχουν πάρει τις περισσότερες πληροφορίες για τα ναρκωτικά από πρώην χρήστες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά στις επιθυμητές πηγές ενημέρωσης παρουσιάζουν οι επιλογές των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες. Συγκεκριμένα τα μεγαλύτερα ποσοστά των μαθητών αυτών δηλώνουν ότι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ναρκωτικά από πρώην χρήστες, τη μητέρα και τον πατέρα. Η επιλογή των γονέων ως επιθυμητών πηγών ενημέρωσης και η παραγνώριση παραγόντων που θα πρόσφεραν εξειδικευμένη πληροφόρηση δημιουργεί εύλογες υποψίες ότι η στάση αυτή των μαθητών δεν συνιστά κατ ανάγκη πραγματική υποβάθμιση της αντικειμενικής ενημέρωσης αλλά μάλλον συγκυριακό παραμερισμό της κάτω από τη φόρτιση έντονης ανάγκης για συναισθηματική στήριξη, την οποία αναγνωρίζουν αμεσότερα στο πρόσωπο των γονέων. Η κινδυνολογία και ο εκφοβισμός όπου η ενημέρωση για τα ναρκωτικά πολλές φορές στηρίζεται φαίνεται να έχουν επηρεάσει μεγάλα ποσοστά των μαθητών. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των μαθητών υποστηρίζει ότι όλα τα ναρκωτικά προκαλούν το θάνατο και εκδηλώνει την τάση να επηρεάζεται συγκριτικά

14 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 111 περισσότερο από συνθήματα τα οποία συσχετίζουν τα ναρκωτικά με τον θάνατο. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει επιχείρημα για την ενημέρωση που χρησιμοποιεί τον εκφοβισμό ως μέσο πρόληψης. Επιχείρημα που εντούτοις ανατρέπεται εν μέρει τουλάχιστον από το γεγονός ότι ποσοστό των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες επίσης δηλώνει ότι επηρεάζεται από τα ίδια συνθήματα. Άρα ο εκφοβισμός, ο οποίος δυνατό να αποτρέψει βραχυπρόθεσμα τους νέους από τη χρήση, μακροπρόθεσμα για μια ομάδα τουλάχιστον από αυτούς αποδεικνύεται αναποτελεσματικός. Πέραν τούτου η κινδυνολογία σε μια ηλικία που την χαρακτηρίζει η τάση για τον κίνδυνο μπορεί να κάνει το αντικείμενο της, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα ναρκωτικά, ακόμα πιο ελκυστικό. Παράλληλα η απλούστευση και η γενίκευση που εμπεριέχονται στον εκφοβισμό εκθέτουν εξ αρχής την ενημέρωση στον κίνδυνο της διάψευσης, υποσκάπτοντας έτσι την εμπιστοσύνη του υποψήφιου δέκτη σε αυτή. Θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε ενημέρωση και ιδιαίτερα εκείνη που αφορά στα ναρκωτικά και απευθύνεται σε νέους θα πρέπει να στηρίζεται στην εγκυρότητα και στην αλήθεια. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ενδείξεις σεβασμού από μέρους της ενημέρωσης προς τον δέκτη της και διασφαλίζουν μια καταρχήν αμφίδρομη εμπιστοσύνη. Η αναγνώριση στους νέους του δικαιώματος να κρίνουν και να επιλέγουν αυτόνομα λειτουργεί καταλυτικά στην τάση τους για αντιπαράθεση και αμφισβήτηση της εξουσίας. Αντίθετα σήμερα η απόκρυψη της αλήθειας και η ασάφεια που χαρακτηρίζει σε σημαντικό βαθμό την ενημέρωση που γίνεται για τα ναρκωτικά θέτει σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη του δέκτη προς τις πηγές ενημέρωσης και διεγείρει την περιέργεια. Πέραν τούτου όταν ο εκφοβισμός που χρησιμοποιεί την κινδυνολογία απευθύνει σε ομάδες εφήβων, που τις χαρακτηρίζει τάση για τον κίνδυνο, το αντικείμενο του που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα ναρκωτικά πιθανό να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό. Στην ομάδα των μαθητών που δεν έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες μεγάλα ποσοστά δηλώνουν ότι δεν ξέρουν κατά πόσο οι διάφορες δηλώσεις για τα ναρκωτικά που παρατίθενται στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε ισχύουν ή όχι. Μια τέτοια αβεβαιότητα για ένα θέμα για το οποίο σήμερα γίνεται τόσος πολύς λόγος, πιθανόν να διεγείρει στους νέους την περιέργεια, την οποία αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιοι οι μαθητές αναγνωρίζουν ως τον κυριότερο παράγοντα που θα μπορούσε να σπρώξει κάποιον στη χρήση. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών από το 7,5% των μαθητών που έλαβαν μέρος στην έρευνα θα μπορούσε να θεωρηθεί μεμονωμένο γεγονός στα πλαίσια της εφηβικής κρίσης, μια και τα δεδομένα δεν μας επιτρέπουν ταξινόμηση της χρήσης σε ευκαιριακή και συστηματική. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι μαθητές που δοκίμασαν ναρκωτικά φαίνεται να συσχετίζουν ουσίες όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά με την ικανοποίηση και να αποδίδουν σε αυτές τη δύναμη να επιλύουν προβλήματα. Τα μεγαλύτερα μάλιστα ποσοστά των μαθητών της ομάδας αυτής δηλώνουν άμεσα ότι συνηθίζουν να πίνουν και να καπνίζουν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Ως εκ τούτου, ακόμα και αν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, η χρήση σε συνδυασμό με τη ψευδαισιακή αυτή επένδυση στην ουσία εκφράζει μια λανθάνουσα τάση για τοξικοεξάρτηση, η οποία πιθανόν να εκδηλώνεται σε συνθήκες ματαίωσης.

15 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου Έχει παρατηρηθεί ότι στην ομάδα των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες τα ποσοστά εκείνων που συχνά νιώθουν πως οι σχέσεις τους με τους γονείς τους δεν είναι τόσο καλές όσο θα ήθελαν, αυξάνονται σημαντικά σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μαθητές. Το δεδομένο αυτό αντανακλά άμεσα την επιθυμία των μαθητών αυτών για βελτίωση της επικοινωνίας με τους γονείς και επιβεβαιώνει την εκκρεμή ανάγκη για συναισθηματική στήριξη την οποία έχουμε εντοπίσει πιο πάνω. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση που οι μαθητές οι οποίοι δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες έχουν με τον πατέρα τους. Συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί ότι ενώ μεγάλα ποσοστά των μαθητών αυτών δεν αναγνωρίζουν τον πατέρα ως πρότυπο ικανό να επηρεάσει τις απόψεις τους, εξίσου μεγάλα ποσοστά της ίδιας ομάδας επιλέγουν τον πατέρα ως το άτομο από το οποίο θα ήθελαν να πάρουν πληροφορίες για τα ναρκωτικά, και ως το άτομο στο οποίο θα απευθύνονταν αν τους απασχολούσε ένα θέμα σχετικό με τα ναρκωτικά. Η αντίφαση αυτή δεν μπορεί να είναι φαινομενική, μια και στην ουσία της εκφράζει την απουσία του πατέρα ως εσωτερικής αναπαράστασης και την παρουσία του ως επιθυμίας. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζεται μια ιδιαίτερη ανάγκη επικοινωνίας με τον πατέρα, ο οποίος φαίνεται είτε να απουσιάζει πραγματικά είτε να είναι παρόν μεν αλλά όχι με τρόπο που να επιτρέπει την εσωτερίκευσή του. Η απουσία του πατέρα πιθανότατα δημιουργεί συναισθηματικές ελλείψεις που σχετίζονται με το ρόλο του ως ατόμου που από τη μια παρέχει αίσθημα ασφάλειας και από την άλλη ασκεί έλεγχο και οριοθετεί. Μεγαλύτερα ποσοστά των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες φαίνονται να αφιερώνουν τον περισσότερο από τον ελεύθερο τους χρόνο σε κλαμπ, μπαράκια και καφετέριες. Ο χρόνος μάλιστα που περνούν στους χώρους αυτούς είναι σημαντικά μεγαλύτερος από εκείνον που περνούν οι μαθητές που δεν έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι διαφορές αυτές είναι και μεταξύ των ομάδων του Γυμνασίου, όπου θα περίμενε κανείς μεγαλύτερους περιορισμούς και απαγορεύσεις σε σχέση με τους συγκεκριμένους χώρους. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν μια χαλαρή τουλάχιστον οριοθέτηση από μέρους της οικογένειας που εξωτερικά εκθέτει πρόωρα το άτομο σε συνθήκες διαθεσιμότητας της ουσίας και ταυτόχρονα, σε εσωτερικό επίπεδο, στερεί από αυτό τη δυνατότητα αυτόνομης οριοθέτησης του έναντι της ουσίας. Η δυσλειτουργία της οικογένειας, που τα δεδομένα μάς επιτρέπουν να επισημάνουμε σε μια μερίδα των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες, πιστεύουμε ότι δημιουργεί συναισθηματικά κενά τα οποία ωθούν το άτομο σε αναζήτηση υποκατάστατων. Τα υποκατάστατα αυτά μπορούν να αναζητηθούν σε ήδη οργανωμένες κοινωνικές δομές όπως είναι το σχολείο, αν βέβαια οι δομές αυτές λειτουργούν με τρόπους που να το επιτρέπουν. Το σχολείο όμως σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα λειτουργεί ματαιωτικά για την πλειοψηφία των μαθητών, και ειδικότερα για την ομάδα των μαθητών που δοκίμασαν ναρκωτικές ουσίες. Συγκεκριμένα, παρόλο που έχει διαπιστωθεί μια γενικότερη δυσαρέσκεια από το σχολείο, οι μαθητές που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες έχουν σχετικά χαμηλότερη βαθμολογία και δηλώνουν λιγότερο ευχαριστημένοι από ότι οι υπόλοιποι. Στο πλαίσιο αυτό τα συναισθηματικά κενά που εξακολουθούν να εκκρεμούν αφήνουν το άτομο έκθετο στην ουσία, που προβάλει ως το πλέον προσβάσιμο μέσο αναπλήρωσης. Στην ομάδα των μαθητών που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες συγκριτικά

16 Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Χαρακτηρισμός Χρηστών 113 μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνουν πως δυσκολεύονται να πουν όχι στους φίλους τους, ότι στην παρέα κάνουν ό,τι κάνουν οι άλλοι, πως θα δοκίμαζαν μια ναρκωτική ουσία αν τους το πρότεινε κάποιος φίλος και ότι οι φίλοι τους πιστεύουν ότι αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει κανείς ναρκωτικά. Φαίνεται κατά συνέπεια ότι στην ομάδα αυτή η παρέα των συνομηλίκων που στην εφηβεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, αποκτά ιδιαίτερα καθοριστική σημασία. Ενδιαφέρον είναι ότι μεγάλα ποσοστά της ομάδας των μαθητών που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες αναγνωρίζουν την επίδραση της παρέας και τα προβλήματα στην οικογένεια ως τους παράγοντες εκείνους που θα έσπρωχναν έναν νέο / μια νέα να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Θεωρούμε ότι η επιλογή των μαθητών αυτών ως προς το τι μπορεί να σπρώξει κάποιον στην χρήση δεν είναι τυχαία, αλλά αντικατοπτρίζει τον ρόλο που η παρέα μπορεί να διαδραματίσει αναφορικά με την πρόσβαση στην ουσία διαμέσου της αποδοχής που προσφέρει στο άτομο, ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου η οικογένεια δυσλειτουργεί. Στην ομάδα των μαθητών που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες παρατηρήθηκε ένα μειωμένο ενδιαφέρον σε σχέση με διάφορα κοινωνικά θέματα προβλήματα. Εκείνο όμως που μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στους μαθητές του Λυκείου που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες εκδηλώνεται μειωμένο ενδιαφέρον σε σχέση με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές αυτοί βρίσκονται στην Γ Λυκείου τείνουμε να ερμηνεύσουμε ότι η στάση τους αυτή εκφράζει μια απουσία προοπτικής και εντέλει μια δυσκολία προσαρμογής στην πραγματικότητα. Το επίμαχο για την εφηβεία ζήτημα της σχέσης με τους ενήλικους, προκύπτει για τους μαθητές που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες υπερτονισμένο σε σύγκριση με τον μειωμένο προβληματισμό που εκφράζουν σε σχέση με άλλα θέματα. Μεγάλο ποσοστό της ομάδας των μαθητών αυτών δηλώνει ότι η καταπίεση από τους μεγάλους τούς απασχολεί ιδιαίτερα. Πέραν τούτου η πλειοψηφία των μαθητών της ίδιας ομάδας δηλώνει ότι οι γονείς τους θέλουν να τους ελέγχουν. Διαφαίνεται σε αυτό μια ισχυρότερη αντιπαράθεση με την εξουσία, η οποία σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι τυπική στο προφίλ του ατόμου που ρέπει στη χρήση. Η σχέση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών με τα προσωπικά προβλήματα του ατόμου δεν είναι μια άμεση σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Φαίνεται ότι στο ενδιάμεσο τους παρεμβάλλεται και η δυνατότητα πρόσβασης στην ουσία. Όσο πιο εύκολη είναι για ένα άτομο με δυσκολίες προσαρμογής η πρόσβαση στην ουσία τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα χρήση της. Αυτό συμπίπτει με δεδομένα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου που έχουν δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες έζησαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους σε πόλη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το Λύκειο όπου υποθέτουμε ότι η διακίνηση και οι έξοδοι έχουν λιγότερους περιορισμούς και άρα η πρόσβαση στην ουσία γίνεται πιο εύκολη. Εν τέλει εντοπίζεται μια ιδιαίτερη ομάδα μαθητών στην οποία διαφαίνεται με αρκετή σαφήνεια ένα σύνολο αντικειμενικών και υποκειμενικών χαρακτηριστικών που προδιαγράφουν την ετοιμότητα για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα επισημαίνεται οικογενειακή δυσλειτουργία με επίκεντρο τη χαλαρή οριοθέτηση, τη

17 Δ. Λεωνίδου, Μ. Βασιλείου, Π. Χριστοδουλίδης, Α. Γεωργίου ματαιωτική σχέση με το σχολείο και την αυξημένη σημασία της παρέας των συνομήλικων. Σε εσωτερικό επίπεδο, αυτά αντανακλώνται σε εκκρεμή συναισθηματικά κενά, μειωμένη αυτοεκτίμηση και έντονη ανάγκη επιβεβαίωσης, απουσία εσωτερικής οριοθέτησης, εναντίωση στην εξουσία των ενήλικων, δυσκολίες προσαρμογής στην πραγματικότητα και ψευδαισιακές επενδύσεις σε αντικείμενα. Αυτά σε συνδυασμό με την ευκολία πρόσβασης στην ουσία, αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες χρήσης και ενδεχομένως κατάχρησής της. Η οικογένεια η οποία αποτελεί ως γνωστό τον κυριότερο φορέα διαμόρφωσης της προσωπικότητας και μπορεί να διαδραματίσει τον πλέον σημαντικό ρόλο στην αποδυνάμωση του φαινομένου της τοξικοεξάρτησης θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόληψης. Ως εκ τούτου η ενίσχυση της οικογένειας σε επίπεδο γνωστό αλλά κυρίως συναισθηματικό συνιστά επιτακτική ανάγκη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Bell, C.S. and Battjes R. (1985) Prevention Research: Deterring Drug Abuse Among Children and Adolescents. NIDA Research Monograph 63. Rockville, Md.: U.S. Dept. of Health and Human Services, Alcohol, Drug Abuse and Mental Health Administration. [2] Jones, C.L. and Battjes R. (1986) Etiology of Drug Abuse for Prevention NIDA Research Monograph 56. Rockville, Md.: U.S. Dept. of Health and Human Services, Alcohol, Drug Abuse and Mental Health Administration. [3] Λεωνίδου Δ., Βασιλείου Μ., Γεωργίου Α. και Χριστοδουλίδης Π. (2005) Ναρκωτικά και Κυπριακή νεολαία: Πηγές ενημέρωσης και πρόληψη, Cyprus Journal of Science and Technology, in print. [4] Μαρσέλος, Μ. (1989) Η μεθοδολογική διάσταση των νεανικών θανάτων από τα ναρκωτικά, Τετράδια Ψυχιατρικής, 27. [5] Μαρσέλος, Μ. και Κούτρας, Β. (1988) Χρήση και Κατάχρηση Ψυχοτρόπων Ουσιών από Μαθητές Μέσης Παιδείας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστήμων, 71, Αθήνα. [6] Stimmel, B. (1993) The facts about Drug Use, The Haworth Press. [7] Χουρδάκη, Μ. (1992) Προτάσεις για την Πρόληψη προς το ΚΕΣΥΚΑΝΑ, Αθήνα. [8] Χουρδάκη, Μ. (1995) Ναρκωτικά-Πρόληωη, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ The Cyprus Journal of Science and Technology Vol. 4, No. 4, 2005 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Δ. Λεωνίδου 1, Μ. Βασιλείου 1, Α. Γεωργίου 2, Π. Χριστοδουλίδης 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας Αποτελέσματα έρευνας Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα Στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

12/5/2015 Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

12/5/2015 Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ 1 ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2 Εφηβεία είναι η περίοδος της αύξησης και της ανάπτυξης του ατόμου κατά την ο- ποία συμβαίνουν σημαντικές μεταβολές στο σώμα, στη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας Β Μέρος Κατάθλιψη Αξιολόγηση Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ερωτήσειςγια: Συναίσθημα Ύπνο Ενδιαφέροντα Ενοχή Ενέργεια Συγκέντρωση Όρεξη Ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Kορμάς Γιώργος Συντονιστής Προγράμματος«Αριάδνη» Υπεύθυνος Γραμμής Βοηθείας Υποστηρίζω Επ.Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ)

Διαβάστε περισσότερα

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους»

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η αποτύπωση των αναπαραστάσεων των Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014

4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01). Εισαγωγή Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του εφήβου και η οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ως ο σημαντικότερος μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΨΥΠΕ Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Πρόεδρος Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ» Παρακαλούμε να απαντήσετε ανώνυμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1.Καπνίζεις; Αν ναι γιατί; 2. Αν καπνίζεις πότε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία Σας παρακαλούµε να µας πείτε πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά µε ασθένειες, όπως ο καρκίνος µαστού σηµειώνοντας ένα a στο αντίστοιχο κουτάκι. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί.

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. 1 Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. Η θεραπεία απεξάρτησης μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ v Μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 μέχρι 25 ετών βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Κοινωνικότητα (71%) Τους αρέσει η γεύση (51%) Δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης (12%) Προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Δράμα 09-01-2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να Μην καπνίζω

Μαθαίνω να Μην καπνίζω Μαθαίνω να Μην καπνίζω 1ο Βραβείο: Μπαμπά μην καπνίζεις Κεκλίκογλου Γ., Κουρουνιώτη Δ., Μολύνδρη Μ., Πλαμαντούρα, Κ. Δημοτικό Σχολείο Σταυράκη Το κάπνισμα είναι η πρώτη αποτρέψιμη αιτία θανάτου σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 5 ο - Άρθρο 4 ο

Τεύχος 5 ο - Άρθρο 4 ο Τεύχος 5 ο - Άρθρο 4 ο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. Περίληψη. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Το γενεόγραμμα MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Γενεόγραμμα είναι ένα γενεαλογικό δένδρο τουλάχιστον 3 γενεών που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές νόσους DSM-IV,το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Πόσες ώρες εξωσχολικών μαθημάτων έχουν οι μαθητές του Λυκείου ανάλογα με την τάξη που βρίσκονται και το φύλο τους και πως κατανέμονται οι ώρες αυτές. Αρμάου Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή).

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή). ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Πως ξεκινήσαμε Κοινή ιδέα που μας ενθουσίασε! Την αγκαλιάσαμε, την προχωρήσαμε Την σχεδιάσαμε, την υλοποιήσαμε Φθινόπωρο 2012, focusonline Confirmit Η ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση από το διαδίκτυο

Εξάρτηση από το διαδίκτυο Εξάρτηση από το διαδίκτυο Συμπτώματα Εξάρτησης i. Παραμονή on-line για περισσότερη ώρα από όση υπολόγιζε αρχικά ο έφηβος, ώστε να πετύχει το αίσθημα της ικανοποίησης, διαφορετικά η συνέχιση ίδιου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις. Ιούλιος 2015

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις. Ιούλιος 2015 Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις Ιούλιος 2015 1 Τι καλύπτει η έρευνα Αντίληψη για την Αξιοπιστία Άποψη για τη διαιτησία Ποσοστά υποστήριξης των ποδοσφαιρικών ομάδων Κυπριακό Πρωτάθλημα Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης-

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ Έλσα ηµοπούλου-ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Αγγελή, Κ., Ευθυµίου, Κ., Χαρίλα,, Ν., Καλπάκογλου,, Θ., Βλάχου, Μ., & Καλαντζή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies.

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies. Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο - EU NET ADB Άρτεμις Τσίτσικα Λέκτορας Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Προγράμματος «Αριάδνη» ρ η Επιστ. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο Συµβουλευτικός Σταθµός Καταπολέµησης Ναρκωτικών Νοµού Ιωαννίνων διεξάγει µια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα