Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Απριλίου 2013 Βόλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 26-28 Απριλίου 2013 Βόλος"

Transcript

1 Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Απριλίου 2013 Βόλος

2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΕΝΕΦΕΤ Η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία έχει γίνει το αντικείμενο ευρείας κλίμακας καινοτομιών, συζητήσεων, μελετών, πολιτικών αντιπαραθέσεων και ερευνητικών προγραμμάτων. Σε επίπεδο ερευνητών, στη περιοχή αυτή τα τελευταία 50 χρόνια είμαστε μάρτυρες ανάδειξης και δημιουργίας διεθνών επιστημονικών οργανισμών ή ομάδων, οι οποίες έχουν στόχο να προωθήσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Ένα παράδειγμα αποτελεί η European Science Education Research Association (E.S.E.R.A.), τα μέλη της οποίας είναι κατ εξοχήν ερευνητές. Στη χώρα μας από τη δεκαετία του 80 έχουν δημιουργηθεί εργαστήρια και ομάδες στα πανεπιστήμια, έχουν δημιουργηθεί περιοδικά, έχουν γίνει ημερίδες, έχουν εκδοθεί βιβλία με αντικείμενο τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και πιο πρόσφατα σε συνδυασμό με την Τεχνολογία. Σημαντική ώθηση στη διάδοση της έρευνας στην Ελλάδα έδωσαν τα Πανελλήνια Συνέδρια. Μετά από μία αρχική Διημερίδα στην Αθήνα, θεσμοθετήθηκαν συνέδρια με τον τίτλο «Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών» ο οποίος διατηρείται μέχρι σήμερα δείχνοντας τη συνέχεια των επιστημονικών δραστηριοτήτων και συζητήσεων αυτής της ανερχόμενης ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Το πρώτο συνέδριο έγινε στη Θεσσαλονίκη το Τα πανελλήνια συνέδρια συνεχίσθηκαν αδιάλειπτα τα επόμενα χρόνια στην Κύπρο, Κρήτη, Αθήνα, Γιάννενα, Φλώρινα, Αλεξανδρούπολη και το παρόν 8ο στη σειρά στο Βόλο. Μετά το 3ο Συνέδριο στην Αθήνα η τότε Επιστημονική Επιτροπή αποφάσισε τη δημιουργία ενός ιστότοπου ως μέσου πληροφόρησης, επικοινωνίας ερευνητών και εκπαιδευτικών καθώς και διάδοσης των μελετών και συζητήσεων στα συνέδρια με τον τίτλο Κόμβος Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας ΚΟΔΙΦΕΕΤ. Η ιδέα συγκρότησης επιστημονικής ένωσης ωρίμαζε για αρκετά χρόνια έως ότου στη Φλώρινα και στη συνέχεια στην Αλεξανδρούπολη αποφασίσθηκε και συγκροτήθηκε η Ενωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία «ΕΝΕΦΕΤ», Η ΕΝΕΦΕΤ είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί επιστήμονες από την Ελλάδα και την Κύπρο, που ασχολούνται με την έρευνα και την εκπαίδευση στην περιοχή της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας, που έχουν δηλαδή κοινό ενδιαφέρον τη μελέτη των σκοπών της εκπαίδευσης στις ΦΕ&Τα, των φαινόμενων μάθησης και διδασκαλίας σε αυτή τη γνωστική περιοχή, των παραγόντων που επηρεάζουν αυτά τα φαινόμενα, καθώς και την ανάπτυξη διδακτικών υλικών και καταστάσεων, που στοχεύουν στην καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία. Η ΕΝΕΦΕΤ προωθεί τη βασισμένη σε έρευνες πληροφόρηση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε με αναστοχασμό και τεκμηριωμένες διδακτικές επιλογές να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης Στο σημερινό επίπεδο εξέλιξης της η έρευνα για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία έχει κατορθώσει να θέσει ένα ευρύ σύνολο προτάσεων και ερωτημάτων τα οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας με το χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης, με τη βιωματική γνώση των μαθητευόμενων και με το μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε αντικείμενο διδασκαλίας, Οι ερευνητές στη Διδακτική των ΦΕ, οι οποίοι είναι ικανοί σε ζητήματα έρευνας, αισθάνονται μερικές φορές ότι γνωρίζουν τις λύσεις στα προβλήματα που αφορούν τις ανάγκες των μαθητών ως προς την κατανόηση των γνωστικών, μεθοδολογικών, επιστημολογικών, και κοινωνικών διαστάσεων της επιστήμης και της σχέσης με την τεχνολογία. Εχει παρατηρηθεί όμως ότι η διάχυση των εκπαιδευτικών ερευνών στην πολιτική και πρακτική της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες παρουσιάζει προβλήματα. Στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης αποκτά ύψιστη σημασία η η επικοινωνία και η συζήτηση σχετικά με την ειδική συνεισφορά των ερευνητών, τις πρακτικές και τις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες, με τους επιστήμονες των Φυσικών Επιστημών, με άλλες επιστημονικές κοινότητες, με στελέχη της εκπαίδευσης που εμπλέκονται στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία.

3 Στο πλαίσιο αυτό οι σκοποί της ΕΝΕΦΕΤ Σωματείου είναι: Η συνεισφορά του στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με την εκπαίδευση καθώς και η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Η προαγωγή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων ερευνητών της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διοργάνωση και η διεξαγωγή του ανά διετία τακτικού επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο «Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Το Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ σκοπεύει κάθε φορά να φέρει κοντά ώριμους και νέους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, υπηρετούντες και φοιτητές, καθώς και ανθρώπους που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική στην περιοχή των ΦΕ, για να συζητήσουν καινούργιες και παλιότερες ιδέες που αφορούν την Εκπαίδευση στις ΦΕ. Να παρουσιασθεί και συζητηθεί η δουλειά των ερευνητών και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική πράξη και να συζητηθούν τα προβλήματα της εκπαίδευσης των ΦΕ και να προταθούν ιδέες και λύσεις βελτίωσης και αποτελεσματικότητάς της. Η ανταπόκριση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας στο παρόν 8ο Συνέδριο και οι συνεχείς προσπάθειες της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής εγγυώνται την επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ψύλλος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

4 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Ασημόπουλος Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2. Βαβουγυιός Διονύσιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3. Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4. Κόλλιας Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5. Νησιώτου Ιουλία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 6. Παρασκευόπουλος Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7. Χρηστίδου Ίλυα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Σαραντόπουλος Παναγιώτης, Φυσικός, Σχολικός Σύμβουλος 9. Μωραΐτη Τζένη, Διδάσκουσα ΠΔ/407, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10. Παπαλεξόπουλος Παναγιώτης, Δρ Φυσικός Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 11. Τσιχουρίδης Χαρίλαος, Ms., Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 12. Καπλάνης Ξενοφών, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 13. Μαλάκος Σταμάτης, Φυσικός, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 14. Γρηγορίου Φωτεινή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 15. Χαλμπές Αντώνιος, Δάσκαλος, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 16. Βαΐτσης Κυριαζής, Φυσικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γραμματειακή υποστήριξη: Βαΐτσης Κυριαζής: Τεχνική υποστήριξη Η/Υ - Προβολικά, Κατασκευή συντήρηση ιστοσελίδας Συνεδρίου, Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδρίου - CD Χαλμπέ Μαρία: Επικοινωνία, , Εγγραφές, Γενικότερη διοικητική υποστήριξη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Αθανασίου Κυριάκος, Πανεπιστήμιο Αθηνών 2. Ασημόπουλος Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3. Βαβουγυιός Διονύσιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4. Βλάχος Φίλιππος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5. Δημητρίου Αναστασία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 6. Ζαχαρία Ζαχαρίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου 7. Ιωαννίδης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Πατρών 8. Καλκάνης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Αθηνών 9. Καλλέρη Μαρία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 10. Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 11. Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12. Καριώτογλου Πέτρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 13. Κασσέτας Ανδρέας, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 14. Κατσίκης Απόστολος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 15. Κεβρεκίδης Θεόδωρος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 16. Κλωνάρη Κατερίνα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 17. Κόλλιας Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18. Κωνσταντίνου Κώστας, Πανεπιστήμιο Κύπρου 19. Κώτσης Κώστας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 20. Λαμπρινός Νίκος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 21. Μαλανδράκης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 22. Μαυρικάκη Ευαγγελία, Πανεπιστήμιο Αθηνών 23. Μικρόπουλος Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 24. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 25. Μίχας Παύλος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 26. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 27. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

5 28. Παρασκευόπουλος Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 29. Πετρίδου Ελένη, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 30. Σιγάλας Μιχάλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 31. Σκορδούλης Κώστας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 32. Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, ΑΣΠΑΙΤΕ Πατρών 33. Σπύρτου Άννα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 34. Σταμοβλάσης Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 35. Σταύρου Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Κρήτης 36. Τζιμογιάννης Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 37. Τζουγκράκη Χρύσα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 38. Τσαπαρλής Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 39. Τσελφές Βασίλης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 40. Τσιτσιπής Γεώργιος, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 41. Φασουλόπουλος Γεώργιος, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 42. Χαλκιά Κρυσταλλία, Πανεπιστήμιο Αθηνών 43. Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 44. Χρηστίδου Ιλυα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 45. Ψύλλος Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 46. Ψυχάρης Σαράντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η προσωρινή διοίκηση της ΕΝΕΦΕΤ αποτελείται από τους: 1. Δημήτριο Ψύλλο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο 2. Πέτρο Καριώτογλου του Παύλου, Αντιπρόεδρο 3. Κρυσταλλία Χαλκιά Θεοδωρίδου του Βασιλείου, Γραμματέα 4. Δημήτριο Σταύρου του Ιωάννου, Ταμία 5. Χρυσή Τζουγκράκη του Ιωσήφ, Μέλος 6. Γεώργιο Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου, Μέλος 7. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου του Πέτρου, Μέλος 8. Γεώργιο Τσαπαρλή του Ροδόλφου, Μέλος και 9. Διονύσιο Βαβουγυιό του Γεωργίου, Μέλος. 8sefepet.uth.gr

6

7 14.00 Έναρξη Εγγραφών Συνεδρία Αφίσας Παρασκευή Σελ. Συνεδρία 1 13 Συνεδρία 2 14 Συνεδρία 3 14 Συνεδρία Χαιρετισμοί Επίσημη Έναρξη Προσκεκλημένη Ομιλία Καλωσόρισμα των Συνέδρων Εργαστήριο 1 σελ.11 Σάββατο Συνεδρία 5 17 Συνεδρία 6 18 Συνεδρία 7 18 Συνεδρία Διάλειμμα καφέ Προσκεκλημένη Ομιλία Προσκεκλημένη Ομιλία Γενική Συνέλευση ΕΝΕΦΕΤ Διάλειμμα για γεύμα Συνεδρία 9 20 Συνεδρία Στρογγυλό Τραπέζι 1 σελ.11 Συνεδρία Συνεδρία Διάλειμμα καφέ & Παρουσίαση του έργου και των εκδηλώσεων της Αστρονομικής Εταιρείας Βόλου Συνεδρία Συνεδρία Στρογγυλό Τραπέζι 2 σελ.11 Συνεδρία Συνεδρία Υπαίθρια αστροβραδιά και ουρανογραφία από την Αστρονομική Εταιρεία Βόλου Κυριακή Συνεδρία Εργαστήριο 2 σελ.12 Συνεδρία Συνεδρία Διάλειμμα καφέ Προσκεκλημένη Ομιλία Διάλειμμα για γεύμα Συμπόσιο - σελ.13 Συνεδρία Συνεδρία Συνεδρία Διάλειμμα καφέ Συνεδρία Συνεδρία Συνεδρία Αναρτημένες εργασίες Λήξη του Συνεδρίου

8 Προσκεκλημένες Ομιλίες

9 10 Α. Προσκεκλημένες Ομιλίες #1 - Αμφιθέατρο Κορδάτος Παρασκευή Fractals, Χάος, Πολυπλοκότητα: Διδακτικές Προσεγγίσεις Κωνσταντίνος Σκορδούλης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών #2 - Αμφιθέατρο Κορδάτος Σάββατο Η απουσία των μεγάλων κοσμοθεωριών της φυσικής του 20ου αιώνα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του 21ου αιώνα: Διλήμματα και προτάσεις Κρυσταλλία Χαλκιά, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. #3 - Αμφιθέατρο Κορδάτος Συνδυασμός πραγματικών και εικονικών μέσων πειραματισμού στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Ζαχαρίας Ζαχαρία, Πανεπιστήμιο Κύπρου #4 - Αμφιθέατρο Κορδάτος Κυριακή Εμπειρική Έρευνα στη Διαχρονική Φύση των Εναλλακτικών Ιδεών σε Έννοιες της Φυσικής Κωνσταντίνος Κώτσης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Προσκεκλημένες Ομιλίες

10 11 Β. Συμπόσια - Στρογγυλά τραπέζια - Εργαστήρια Σάββατο Αίθουσα : Δ Εργαστήριο 1: Καινοτόμες Πειραματικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Οργανωτές: Σταύρου Δημήτρης, Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα, Μιχαηλίδης Γ. Παναγιώτης Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Εισηγητές: Αναγνωστάκης Σίμος 1, Μαργαρίτης Αντώνης 2, Τσαγλιώτης Νεκτάριος 3, Τσίγκρης Μιλτιάδης 4 1 ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, 2 Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, 3 Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φ.Ε. στο 9 ο Δ.Σ. Ρεθύμνου, 4 Διδάσκων Π.Δ. 407/80 του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρεθύμνου Αμφιθέατρο Κορδάτος Στρογγυλό Τραπέζι 1: Η επιμόρφωση Β Επιπέδου: το μεικτό μοντέλο Συντονιστής: Δημήτριος Ψύλλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουν Ζαγούρας Χαράλαμπος, Μαθηματικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΙΤΥΕ- Διόφαντος Δαγδιλέλης Βασίλειος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ταραμόπουλος Αθανάσιος, Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Α.Π.Θ. και Γενικό Λύκειο Ν. Ζίχνης Σ ά β β α τ ο - Κ υ ρ ι α κ ή Αμφιθέατρο Κορδάτος Στρογγυλό Τραπέζι 2: Προβλήματα διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που τις διδάσκουν. Συντονιστής: Σαραντόπουλος Παναγιώτης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 04, Μαγνησίας Συμπόσια-Στρογγυλά τραπέζια -Εργαστήρια

11 12 Συμμετέχουν Κοντογεωργίου Παπανικολάου Ασημίνα, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 04, Λάρισσας. Χατζή Μαρία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70, Βόλου Παρουσίαση: Αίθουσα : Μ Παρουσίαση του έργου και των εκδηλώσεων της Αστρονομικής Εταιρείας Βόλου Χ. Ξενάκης Αίθουσα : Δ Κυριακή 28/4/2013 Εργαστήριο 2: «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» με ιδιο-πειράματα / αυτo-κατασκευές και «με το μικρόκοσμο Εξηγώ» τον Φυσικό Κόσμο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Οργανωτές: Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης, Ουρανία Γκικοπούλου, Δέσποινα Ιμβριώτη, Ευστράτιος Καπότης, Δημήτριος Γουσόπουλος Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισηγητές: Δέσποινα Ιμβριώτη, Ουρανία Γκικοπούλου Αμφιθέατρο Κορδάτος Συμπόσιο: Διδασκαλία και μάθηση πανεπιστημιακής ηλεκτροχημείας Διοργανωτής: Γεώργιος Τσαπαρλής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας. Συμμετέχουν : Γεώργιος Τσαπαρλής : Εισαγωγή στο συμπόσιο Σ ά β β α τ ο - Κ υ ρ ι α κ ή Βασιλική Εξάρχου, Γεώργιος Τσαπαρλής : Λύση αλγοριθμικών προβλημάτων πανεπιστημιακής ηλεκτροχημείας στην επίδοση φοιτητών χημείας Κωνσταντίνα Μαλάμου, Γεώργιος Τσαπαρλής : Διδασκαλία και μάθηση προβλημάτων πανεπιστημιακής ηλεκτροχημείας: Επίδραση της εξάσκησης στη λύση προβλημάτων Ηλίας Μεγαλονίδης, Γεώργιος Τσαπαρλής : Επίδοση φοιτητών σε ολικά και σε βήμα-βήμα αναλυμένα προβλήματα ηλεκτροχημείας Συμπόσια-Στρογγυλά τραπέζια -Εργαστήρια

12 13 Γ. Προφορικές Ανακοινώσεις Παρασκευή Συνεδρία 1: Πειράματα και Προσομοιώσεις στην διδασκαλία της Φυσικής Προεδρείο : Γ Καλκάνης & Γ Ιωαννίδης Αίθουσα : Α Η Ψηφιακή Θερμοκάμερα ως Εργαστηριακό / Πειραματικό Εργαλείο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες Έρευνα, Πειραματισμοί, Αξιολόγηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις. Ευαγγελία Μπούρμπουλα, Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η τρίτη Διάσταση σε 3D Προσομοιώσεις / Οπτικοποιήσεις Πραγματικού Χρόνου για την (διαδικτυακή και επιτόπια) Εκπαίδευση Προτάσεις και Εφαρμογές Παναγιώτης Τσάκωνας, Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνος Ανδρ. Μιτζήθρας, Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προσομοίωση / 3D Οπτικοποίηση i) των Περιστρεφόμενων Διανυσμάτων για την παραγωγή ημιτονοειδώς μεταβαλλόμενων μεγεθών, και ii) της Καταστατικής Εξίσωσης του Ιδανικού Αερίου με Εκπαιδευτικά Λογισμικά Μια πρώτη Εκδοχή και Εφαρμογή / Αξιολόγηση Παναγιώτης Τσάκωνας, Μιχαήλ Μ. Σαρρής, Ουρανία Γκικοπούλου, Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών. Π α ρ α σ κ ε υ ή Δισδιάστατες-Τρισδιάστατες Ψηφιακές Αναπαραστάσεις / Προσομοιώσεις για την Πρωτοβάθμια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο του μαθήματος των Φυσικών και Αρχικές Αντιλήψεις Φοιτητών Μαρία Μπιμπούδη, Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης

13 14 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ψηφιακές Αναπαραστάσεις και Τεχνικές για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Διαγραμμάτων Feynman Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης, Γεώργιος Κοντόκωστας Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών Συνεδρία 2: Εφαρμογές των Τ.Π.Ε στην διδασκαλία της Φυσικής Ι. Προεδρείο : Ν Φαχαντίδης & Κ Κωνσταντίνου Αίθουσα : Σκουβαρά Σχεδιασμός διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος για τη συνδυασμένη προώθηση εννοιολογικής κατανόησης σε θέματα αστροβιολογίας και της δεξιότητας επιχειρηματολογίας Δημήτρης Κουρσάρης, Νίκος Παπαδούρης, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διδακτική της ροπής στην τεχνολογική εκπαίδευση με τη βοήθεια κατασκευών της εκπαιδευτικής ρομποτικής Δογούλη Άννα 1, Φαχαντίδης Νίκος 2 1 Εκπαιδευτικός Τεχ. Μηχανολόγος Μηχανικός,1 ο ΕΠΑ.Λ Φλώρινας, 2 Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Πανεπιστήμιο Δυτ.Μακεδονίας. Δημιουργία νοημάτων σχετικά με την Πλάγια Βολή από μαθητές Α Λυκείου με τη χρήση βιωματικής μάθησης και 2D 3D μικρόκοσμων Βαρυπάτη Εμμανουέλα & Ζαχαρούλα Σμυρναίου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Παιδαγωγικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χρήση ΤΠΕ στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαστηριακού περιβάλλοντος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: μια πρώτη προσέγγιση στη δημιουργία ενός εργαστηρίου οπτικής απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω διαδικτύου Μήτσου Γ. 1, Βαβουγυιός Δ. 2, Σιανούδης Ι. 1 1 Τμήμα Φυσικής Χημείας & Τ/Υ ΤΕΙ Αθήνας, 2 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Π α ρ α σ κ ε υ ή Συνεδρία 3: Διδασκαλία και μάθηση στη Χημεία Προεδρείο : Γ Τσαπαρλής & Γ Παπαγεωργίου

14 15 Αίθουσα : Νέα Διερεύνηση των ευρετικών συλλογισμών και της διαφοροποίησής τους κατά την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας από μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς Μαρία Βλαχολιά, Κατερίνα Σάλτα, Χρύσα Τζουγκράκη Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ. Εφαρμογή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος PARSEL σε θέματα Χημείας Αποτελεσματικότητα και σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία Αναστασία Αναστασίου, Γεώργιος Τσαπαρλής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας. Διερεύνηση Οπτικοχωρικής Ικανότητας Φοιτητών Χημείας. Εργαλεία Εκτίμησης Δεξιοτήτων Νοητικής Οπτικοποίησης και Χειρισμού της Τρισδιάστατης Μοριακής Δομής. Λεμονιά Αντώνογλου, Κωστελίδου Θεοδώρα, Νικόλαος Χαριστός, Μιχάλης Σιγάλας Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Εφαρμογή και αξιολόγηση του μοντέλου SATL στη διδασκαλία της οργανικής χημείας στο λύκειο Θοδωρής Βαχλιώτης, Κατερίνα Σάλτα, Χρύσα Τζουγκράκη Τμήμα Χημείας, Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Χημείας, Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Χημείας, Ε.Κ.Π.Α. Η κατανόηση της Χημικής Αλλαγής από μαθητές Γυμνασίου και λυκείου Μια διηλικιακή μελέτη. Κυπραίος Νικόλαος α, Παπαγεωργίου Γεώργιος α και Σταμοβλάσης Δημήτριος β α Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, β Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Διερεύνηση της ικανότητας μαθητών και φοιτητών να μεταφράζουν χημικές αναπαραστάσεις Γκίτζια Βασιλική, Σάλτα Κατερίνα, Τζουγκράκη Χρύσα Γυμνάσιο Τ.Λ. Γαυρίου Άνδρου, 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Συνεδρία 4: Αναλυτικά Προγράμματα και Βιβλία Ι Προεδρείο: Β Σπηλιωτοπούλου & Α Σπύρτου Αίθουσα : Σ Π α ρ α σ κ ε υ ή Σωματιδιακά και δομικά μοντέλα της ύλης: Όψεις και απόψεις της διδακτικής για τη μάθηση και τη διδασκαλία τους Γεώργιος Τσαπαρλής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Τομέας Φυσικοχημείας.

15 16 Ανάλυση Οπτικών Αναπαραστάσεων του Μικρόκοσμου στα Σχολικά Βιβλία: Ο άξονας του Κυρίαρχου Εννοιολογικού Πλαισίου Αναπαριστώμενης Έννοιας. Βασίλης Αμαριωτάκης 1, Γιώργος Παπαγεωργίου 2 & Βάσω Σπηλιωτοπούλου 3 1 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών, 2 ΠΤΔΕ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 3 Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Μαθημάτων. Έργα αξιολόγησης Φυσικών Επιστημών στο PISA και στα σχολικά εγχειρίδια: ποιος ο ρόλος των απεικονιστικών στοιχείων; Κυριακή Αναγνωστοπούλου, Βασιλεία Χατζηνικήτα Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Μονάδα Εκπαιδευτικής Έρευνας και Παιδαγωγικής. Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής Τριανταφύλλου Χρυσαυγή & Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Παράρτημα Πατρών. Η οργάνωση της γνώσης σε πανεπιστημιακά βιβλία γενικής χημείας και στην πρόταση SOMA για τη χημεία α λυκείου: Η περίπτωση του χημικού δεσμού. Παππά Ελένη T., Γεώργιος Τσαπαρλής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας. Π α ρ α σ κ ε υ ή

16 17 Σάββατο :00-11:00 Συνεδρία 5: Διδασκαλία και μάθηση στη Φυσική Ι Προεδρείο : Δ Ψύλλος & Λ Χαλκιά Αίθουσα : Α Σύγκριση πραγματικού και εικονικού εργαστηρίου ως προς την ικανότητα κατασκευής πραγματικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων για μαθητές Γυμνασίου. Αθανάσιος Ταραμόπουλος, Δημήτριος Ψύλλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ. Διδάσκοντας για την «ύλη» στο δημοτικό σχολείο Μια πρόταση για εννοιολογική αλλαγή Ράνια Γκικοπούλου & Στέλλα Βοσνιάδου Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΜΙΘΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μαθησιακά αποτελέσματα από τη σύγκριση των πραγματικών και εικονικών πειραμάτων Φυσικής σε μαθητές Ε Δημοτικού σχετικά με την ανάκλαση του φωτός. Ευαγγέλου Β. Φίλιππος και Κώτσης Θ. Κωνσταντίνος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η έννοια της τριβής, οι νόμοι της και ο ρόλος της στη σχετική μεταφορική και περιστροφική κίνηση: Αντιλήψεις των μαθητών της Α Λυκείου και πρόταση για εποικοδομητική διδακτική παρέμβαση σ ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας Ευαγγελοπούλου Αναστασία, Μίχας Παύλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο Σχεδιασμός, η Εφαρμογή και η Αξιολόγηση μιας Ακολουθίας Διδασκαλίας και Μάθησης για τη Φαινόμενη Κίνηση της Σελήνης Ιωάννης Σταράκης 1 & Κρυσταλλία Χαλκιά 2 1 Ε.Κ.Π.Α, Π.Τ.Δ.Ε, 2 Ε.Κ.Π.Α, Π.Τ.Δ.Ε Σ ά β β α τ ο Η Κοσμολογική Αρχή σαν εργαλείο διδασκαλίας Σύγχρονης Φυσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μ. Τζάνη 1, Α. Κοσιονίδης 2 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 Εργαστήριο «Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες και Μάθηση», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 9:00-11:00

17 18 Συνεδρία 6: Διδασκαλία και μάθηση της Βιολογίας Προεδρείο : Κ Αθανασίου & Π παπαδοπούλου Αίθουσα : Σκουβαρά Tα Νοητικά Πειράματα στις Φυσικές Επιστήμες: Ταξινόμηση, Λειτουργία, Διδακτική χρήση. Η περίπτωση της κίνησης του νερού στα τραχειόφυτα σε διαφορετικές συνθήκες βαρύτητας. 1 Δούρος Σωτήριος, 2 Αθανασίου Κυριάκος. 1 1 ο ΓΕΛ Ραφήνας Αγ. Χρ. Σμύρνης 10, Ραφήνα, 19009, 2 ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ. Αντιλήψεις φοιτητών για τα οργανικά συστήματα Ποιος ο ρόλος της αλληλεπίδρασης κατά τη συζήτηση σε ομάδες στη διαμόρφωση των αντιλήψεών τους Βασιλοπούλου Παναγιώτα, Πρίνου Λουκία, Χαλκιά Κρυσταλλία 1,3 ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, 2 Γυμνάσιο Ψυχικού. Βιοπαιδαγωγισμός: Μια νέα θεωρία μάθησης, εφαρμοσθείσα στη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας στο Γυμνάσιο. Βενετία Δ. Νικήτα 1, Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη 2, Σταμάτης Ν. Αλαχιώτης 3 1 BSc Βιολoγίας, MSc Βιοηθικής, Υπ. Διδάκτορας Α.Π.Θ., Εκπαιδευτικός Β /θμιας Εκπαίδευσης, 2 Επίκουρος Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 3 Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Η εννοιολογική οικολογία της θεωρίας της εξέλιξης στο ελληνικό κοινωνικόπολιτιστικό πλαίσιο. Στρατής Κατάκος 1, Πόπη Παπαδοπούλου 2, Κυριάκος Αθανασίου ο Γυμνάσιο Ταύρου, 2 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 3 Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδασκαλία του αναπνευστικού συστήματος σε ένα περιβάλλον εποικοδομητικού τύπου με τη συμβολή των ΤΠΕ Μαρία-Ραφαέλα Τζιουβάρα 1, Βασιλική Πιλάτου 2, Χαράλαμπος Καραγιαννίδης 3 1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2 Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας Λάρισας, 3 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 9:00-11:00 Συνεδρία 7: Αντιλήψεις Μαθητών και Φοιτητών Ι Προεδρείο : Β Χρηστίδου & Μ Σιγάλας Αίθουσα : Νέα Σ ά β β α τ ο Αναπαραστάσεις της δομής του ατόμου - Μια διηλικιακή προσέγγιση σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νικόλαος Ζαρκάδης, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Άγγελος Μάρκος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

18 19 Η κατανόηση του νερού ως χημικού διαλύτη. Εξέλιξη μερικών αντιλήψεων των μαθητών από το δημοτικό μέχρι το λύκειο Άννα Κουκά 1, Στέλλα Βοσνιάδου 2, Γεώργιος Τσαπαρλής 3 1 Μέση Εκπαίδευση, Λύκειο Μαραθώνα, 2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας. Μερικές παρανοήσεις φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με την πυρηνική φυσική και την κοινωνία Σωτήρης Χαρτζάβαλος, Γεώργιος Τσαπαρλής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Τομέας Φυσικοχημείας Σχέση του δείκτη νοημοσύνης με τις εναλλακτικές ιδέες μαθητών Δημοτικού στις έννοιες της δύναμης και του βάρους Παπαδιά Θ. Αικατερίνη και Κώτσης Θ. Κωνσταντίνος ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η εικόνα του/της επιστήμονα στις σχεδιαστικές αναπαραστάσεις παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Σαμαράς, Βασιλεία Χρηστίδου και Φωτεινή Μπονώτη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στάσεις μαθητών Λυκείου για τη χρήση των Διαδραστικών Πινάκων στην εκπαιδευτική διαδικασία Αναστάσιος Π. Βαφειάδης 1, Μιχάλης Σιγάλας 2 1 Γενικό Λύκειο Καμπάνη Κιλκίς, , Καμπάνη, Κιλκίς, 2 Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ, , Θεσσαλονίκη. 9:00-11:00 Συνεδρία 8: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μελέτη Περιβάλλοντος Ι Προεδρείο : Σ Παρασκευόπουλος & Γ Μαλανδράκης Αίθουσα : Σ Σ ά β β α τ ο Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού, μέσα από πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για την βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της έκφρασης μαθητών/τριων λυκείου Αικατερίνη Δανηιλίδου 1, Γεώργιος Μαλανδράκης 2 1 Εκπαιδευτικός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φλώρινα, 2 Λέκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φλώρινα. Διδακτική αξιοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος wikispaces για την ανάπτυξη μιας διαθεματικού τύπου εργασίας για το ΝΕΡΟ με μαθητές/ριες της Δ τάξης του Δημοτικού σχολείου

19 20 Βασιλική Πιλάτου 1, Δημήτριος Μαρινόπουλος 2 1 Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας Λάρισας, 2 Π.Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γνώσεις και απόψεις παιδιών για τη σημασία του νερού για την επιβίωση: μελέτη περίπτωσης μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ξενιτίδου Σoφία 1, Τζαμπερής Νεζάμ 2 1 Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 2 Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο: Μια καινοτόμος διδακτική προσέγγιση Μαρία-Ραφαέλα Τζιουβάρα 1, Κουτσικουρή Αθηνά 2 1 Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2 Απόφοιτος Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Συνεδρία 9: Διδασκαλία και μάθηση στη Φυσική ΙΙ Προεδρείο : Π Καριώτογλου & Α Μικρόπουλος Αίθουσα : Α To Μοντέλο Διερευνητικής Προσέγγισης ΔΙΕΔΙΑ - Διερευνητικές Διαδρομές (Inquiry Routes - INROU) Δημήτρης Ψύλλος 1, Χρύσα Καραγιάννη 2 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2 22 ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης. Η πρόβλεψη της έκβασης ενός πειράματος από τους μαθητές. Εμπόδια, δυσκολίες, προοπτικές. Αθανάσιος Βελέντζας - Κρυσταλλία Χαλκιά Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Η μεταφορά μιας Διδακτικής Μαθησιακής Σειράς για την πλεύση βύθιση από την Ελλάδα στη Φινλανδία: όψεις της αξιολόγησης Ζουπίδης Αναστάσιος 1, Lavonen Jari 2, Σπύρτου Άννα 1, Meisalo, Veijo 2, Πνευματικός Δημήτριος 1 και Καριώτογλου Πέτρος 1 1 Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2 Department of Teacher Education University of Helsinki Η εννοιολογική κατανόηση από τους μαθητές ως κριτήριο για την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων Καράογλου Γιώργος 1, Κώτσης Κωνσταντίνος 2 1 Εσπερινό ΕΠΑΛ Δράμας, Καθηγητής, 2 ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σ ά β β α τ ο Η κλίση και το εμβαδόν στις αναπαραστάσεις κινηματικών φαινομένων Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Ιωάννα Μπέλλου, Τάσος Α. Μικρόπουλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

20 Συνεδρία 10: Φυσικές Επιστήμες και Προσχολική Εκπαίδευση Προεδρείο : Μ Καλογιαννάκης & Β Κόλλιας Αίθουσα : Σκουβαρά Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσω μιας διδακτικής παρέμβασης για τα συναισθήματα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ Κατερίνα Αντύπα 1, Βασιλική Πούλλου 2, Μιχαήλ Καλογιαννάκης 3, Χαρίκλεια Ρεκούμη 4 1 Νηπιαγωγός, Msc Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2 Νηπιαγωγός, 3 Λέκτορας, ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 4 Γεωλόγος, Msc Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διδασκαλία του μαγνητισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με χρήση των ΤΠΕ: μια μελέτη περίπτωσης Καλογιαννάκης Μιχαήλ 1, Πλατινάκη Νικολέτα 2 1 Λέκτορας, ΠΤΠΕ, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2 Νηπιαγωγός. Οι Φυσικές Επιστήμες και τα Εικαστικά συνεργάζονται για την ανίχνευση και αξιοποίηση ιδεών και γνώσεων των νηπίων σχετικά με τους ζωντανούς οργανισμούς Μαγουλιώτης Απόστολος 1, Τσουκαλά Κικιλία Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΠΕ, ΠΘ. Οι Φυσικές Επιστήμες και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας συνομιλούν για τον κύκλο ζωής της πεταλούδας. Τσουκαλά Κικιλία Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΠΕ, ΠΘ Συνεδρία 11: Αντιλήψεις, Στάσεις και Πρακτικές Εκπαιδευτικών Προεδρείο : Γ Φασουλόπουλος & Α Κασσέτας Αίθουσα : Νέα Στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το μάθημα και τη διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο Στύλος Γεώργιος1, Κώτσης Κων/νος2 1 ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2 ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σ ά β β α τ ο Αντιλήψεις, στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής. Μελέτη περίπτωσης. Παρασκευάς Παρασκευάς Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Ν. Σερρών.

21 22 Πρακτικές εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο Στύλος Γεώργιος 1, Κώτσης Κων/νος 2 1 ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2 ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Συνεδρία 12: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μελέτη Περιβάλλοντος ΙΙ Προεδρείο : Α Κλωνάρη & Ν Λαμπρινός Αίθουσα : Σ Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαλογικής επιχειρηματολογίας μαθητών Λυκείου με την εφαρμογή διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος με θέμα τις κλιματικές αλλαγές Έλενα Σιακίδου, Νίκος Παπαδούρης & Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίδοση φοιτητριών/τών Παιδαγωγικών Τμημάτων σε θέματα που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την παγκόσμια θέρμανση και παράγοντες που την επηρεάζουν. Πηνελόπη Παπαδοπούλου 1 και Γεώργιος Μαλανδράκης 2 1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η έννοια «ενέργεια» και οι ζωντανοί οργανισμοί. Αριστέα Μπουλουξή, Ντία Γαλανοπούλου, Σπύρος Κοΐνης. Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (GIS και GPS) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Ανάλυση μελέτης περίπτωσης Μαρία Τζουρά 1, Αικατερίνη Κλωνάρη 2, Γιώργος Τσιρτσής 3 1 Α/θμια Δ/νση Ν. Λέσβου, 2 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, 3 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας. Σ ά β β α τ ο

22 Συνεδρία 13: Εφαρμογές των Τ.Π.Ε στην διδασκαλία της Φυσικής ΙΙ. Προεδρείο : Π Μιχαηλίδης & Χ Καραγιαννίδης Αίθουσα : Α Σχόλια από τη Διδασκαλία του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Σίμος Αναγνωστάκης, Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Εξ Αποστάσεως Εργαστηριακή Άσκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εφαρμογή: Επιβεβαίωση του νόμου του Ohm. Δίντσιος Νικόλαος 1, Πολάτογλου Χαρίτων 2 1 Καθηγητής Β/θμιας Εκπ/σης, Υποψήφιος Διδάκτoρας, Γυμνάσιο Βαθυλάκου, 2 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ. Λογισμικά και Φύλλα Excel για τη διδασκαλία Φακών και αρχής Fermat Παύλος Μίχας Π.Τ.Δ.Ε. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλές πρακτικές στη διδασκαλία της φυσικής της πτήσης Δρ Βασίλης Σπαθόπουλος 1, Ηρακλής Κωνσταντίνος Καπετανάκης 2, Άγγελος Λακριντής 3 1 ΤΕΙ Χαλκίδας, Καθηγητής Εφαρμογών, 2 ΤΕΙ Χαλκίδας, Τεχνολόγος Αεροσκαφών, 3 ΤΕΙ Προπτυχιακός Φοιτητής Συνεδρία 14: Άτυπες, Διαθεματικές και Ενναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες Προεδρείο : Μ Καλλέρη & Θ Κεβρεκίδης Αίθουσα : Σκουβαρά Βιβλιογραφικές όψεις της άτυπης εκπαίδευσης: ο ρόλος του εκπαιδευτικού Τσαλίκη Χριστίνα, Καριώτογλου Π. Πέτρος Δασκάλα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Ανατολικής Θες/νίκης Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σ ά β β α τ ο Μια βόλτα στο Λούνα Παρκ. Κώστας Βουρλιάς 1, Περικλής Βλαχάκης 2 και Φανή Σέρογλου 3 1 Υποψήφιος Διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2 GSR, PGDip Sports Biomechanics, 3 Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

23 24 Διδακτική της Φυσικής και Διδακτική της Λογοτεχνίας σε συνέργεια: Διδασκαλία Οπτικής στην Ε Δημοτικού. Κουτσιούκης Γιώργος 1, Κόλλιας Βασίλης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2 4 ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας. Η αξιοποίηση της ζωγραφικής κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας Συνεδρία 15: Αναλυτικά Προγράμματα και Βιβλία ΙΙ Προεδρείο : Σ Ασημόπουλος & Δ Σταύρου Αίθουσα : Νέα Ανάπτυξη διδακτικού υλικού Χημείας B Γυμνασίου Λουκία Αναστασιάδου 1, Δήμητρα Ρίζου Χριστοφίδου 2, Γιάννα Συμεωνίδου 2, Αναστασία Καραμιχάλη 3, Έλλη Σταύρου 2 1 Επιθεωρήτρια Χημείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2 Εκπαιδευτικός Μ.Ε. και Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων, 3 Λειτουργός Παιδαγωγικού Iνστιτούτου και Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων. Εκπαίδευση στη Νανοεπιστήμη και στη Νανοτεχνολογία: ενσωμάτωση των βασικών εννοιών στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών του Δημοτικού Σχολείου. Μάνου Λεωνίδας 1, Σπύρτου Άννα 2 1 Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2 Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ο σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων για τον επιστημονικό γραμματισμό από εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Σπύρος Κόλλας, Κρυσταλλία Χαλκιά Π.Τ.Δ.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εικονογράφηση στο εγχειρίδιο Χημείας της Α Λυκείου: Μια συγκριτική προσέγγιση Αναστασία Αποστολάκου & Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Μαθημάτων (ΑΣΠΑΙΤΕ). Σ ά β β α τ ο Ένταξη μαθημάτων βιολογίας σε διδακτικό εγχειρίδιο εισαγωγής στις φυσικές επιστήμες για την α γυμνασίου: Αξιολόγηση από ειδικούς της εκπαίδευσης και της επιστήμης

24 25 Αικατερίνη Τάτση, Γεώργιος Τσαπαρλής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Τομέας Φυσικοχημείας Ιωάννινα. Φυσικές Επιστήμες και αυτοαντίληψη μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Αναλύοντας το διεθνές πρόγραμμα PISA Δρ. Καρολίνα Ρετάλη Ερευνήτρια, Μονάδα Εκπαιδευτικής Έρευνας και Παιδαγωγικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Συνεδρία 16: Θέματα Επιστημολογίας Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στην διδασκαλία των ΦΕ Προεδρείο : Κ Σκορδούλης & Β Τσελφές Αίθουσα : Σ Διδασκαλία και Μάθηση της έννοιας του Νόμου της Φύσης στο πλαίσιο της Φύσης της Επιστήμης Κωνσταντίνα Στεφανίδου 1, Δημήτρης Σταύρου 2, Κωνσταντίνος Σκορδούλης 3 1,3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μιο Αθήνας, 2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μιο Κρήτης Αναπτύσσοντας τις επιστημολογικές αντιλήψεις για τα μοντέλα κατά την εφαρμογή μιας διερευνητικής διδακτικής μαθησιακής σειράς Σούλιος Ιωάννης 1, Ψύλλος Δημήτρης 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Τ.Δ.Ε. Στρατηγικές επιχειρηματολογίας των μαθητών κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης σε κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα που εμπεριέχουν κίνδυνο Ελένη Μπενιάτα 1, Βασίλης Τσελφές 2, Μαρία Τσάπαλη 3 1,2 ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ, 3 ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ. Η Εννοιολογική Αλλαγή στις Φυσικές Επιστήμες και η σχέση της με τις Πεποιθήσεις των παιδιών για το Νοητικό Κόσμο και τη Φύση της Επιστήμης Νατάσσα Κυριακοπούλου και Στέλλα Βοσνιάδου Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σ ά β β α τ ο The impact the computational experiment approach to pre-service Engineering Students epistemic beliefs and modeling indicators during the development of the Einstein Model of a Solid Body S Psycharis ΑΣΠΑΙΤΕ

25 26 Ενοποίηση της διδασκαλίας των επιστημονικών μεθόδων και γνώσεων με την αξιοποίηση ιστορικών και επιστημολογικών στοιχείων Μαρία Δεβελάκη Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε., Σ ά β β α τ ο

26 27 Κυριακή :00-11:00 Συνεδρία 17: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Προεδρείο : Χ Τζουγκράκη & Ε Πετρίδου Αίθουσα : Α Ανάλυση και Ερμηνεία των στοιχείων μίας Έρευνας Μικτών Μεθόδων για την Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου στο μάθημα επιλογής «Οι έννοιες των ΦΕ» στο ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ Μαρία Γιαλλούση, Βασίλης Γιαλαμάς, Βασίλης Τσελφές Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιβαλλοντική Επιστήμη και Οικολογία για μετεκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης. Αχιλλέας Μανδρίκας 1, Στέφανος Ασημόπουλος 2, Κωνσταντίνος Σκορδούλης 3 1 Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης, 2 ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3 ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Γυμνασίου στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Χημείας στην Κύπρο. Αναστασία Καραμιχάλη 1, Γιάννα Συμεωνίδου 2, Δήμητρα Ρίζου-Χριστοφίδου 2, Έλλη Σταύρου 2, Χρυστάλλα Κουμπάρου 2, Λουκία Αναστασιάδου 3 1 Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων/Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 2 Εκπαιδευτικός Μ.Ε. και Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων, 3 Επιθεωρήτρια Χημείας. Η Συνεργατική - συμμετοχική προσέγγιση ανάπτυξης δραστηριοτήτων ως μέθοδος βελτίωσης της γνώσης των εκπαιδευτικών Μαρία Καλλέρη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αναστοχασμοί σε θέματα Διδασκαλίας Επιστήμης και Τεχνολογίας προς εκπαιδευτικούς Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. 9:00-11:00 Συνεδρία 18: Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Κ υ ρ ι α κ ή Προεδρείο : Ε Χατζηκρανιώτης & Δ Σταμοβλάσσης Αίθουσα : Σκουβαρά

27 28 Αποτύπωση πτυχών της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου μελλοντικών Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες με τη χρήση ενός Εργαλείου Αναπαράστασης του περιεχομένου. Βασίλης Γρηγορίου, Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η χρήση των Αναπαραστάσεων Περιεχομένου για την καλλιέργεια της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιος Κουντουριώτης 1 & Παύλος Μίχας ο Γυμνάσιο Καβάλας, 2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης, ΔΠΘ. Επισκόπηση των τεχνικών αξιολόγησης της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών μέσα από το πρίσμα της οικολογικής εγκυρότητας. Χαϊτίδου Η. Μαρία 1, Σπύρτου Άννα 2 1 Υποψήφια Διδάκτορας, ΠΤΔΕ Φλώρινας, 2 Επίκουρος Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ Φλώρινας. Διερεύνηση συστατικών στοιχείων της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου, μεταξύ εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευση σχετικά με τη Θεωρία της Εξέλιξης Παναγιώτης Κ. Στασινάκης 1, Κυριάκος Αθανασίου ο Λύκειο Ζωγράφου, 2 ΕΚΠΑ, ΤΕΑΠΗ. 9:00-11:00 Συνεδρία 19: Αντιλήψεις Μαθητών και Φοιτητών ΙΙ Προεδρείο : Κ Κώτσης & Σ Ψυχάρης Αίθουσα : Νέα Η έρευνα για την εξέλιξη των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών Γυμνασίου Λυκείου και πρωτοετών φοιτητών φυσικού τμήματος σε θέματα ενέργειας Ηλιοπούλου Αγγελική 1, Καμαράτος Ματθαίος 1, Κώτσης Θ. Κωνσταντίνος 2 1 Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών για τη διάδοση του ήχου και η εξάρτησή τους από τη φυσική κατάσταση του μέσου διάδοσης. Στέφανος Οικονόμου 1, Μιχαήλ Σκουμιός ο ΓΕΛ Δραπετσώνας, Πειραιάς, 2 Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος. Κ υ ρ ι α κ ή Αντιλήψεις πρωτοετών φοιτητών Φυσικής για το φαινόμενο της εξάτμισης Μαρία Ι. Τσιρογιάννη 1, Αριστείδης Μπαρτζώκας 1, Τάσος Α. Μικρόπουλος 2 1 Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

28 29 Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου στην έννοια του βάρους Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά 1, Κων/νος Θ. Κώτσης 2 1 Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2 ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Οι αντιλήψεις των μαθητών του Γυμνασίου για τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η άνωση στα αέρια Αναστασία Πανταζοπούλου 1, Μιχαήλ Σκουμιός 2 1 Εκπαιδευτικός Δ.Ε., 2 Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου Συνεδρία 20: Διδασκαλία και μάθηση στη Φυσική ΙΙΙ Προεδρείο : Γ Ιωαννίδης & Α Τζιμογιάννης Αίθουσα : Α Διδασκαλία βασικών εννοιών των ηλεκτρικών κυκλωμάτων με τη χρήση διδακτικών μοντέλων κατασκευασμένων από μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων Τσιχουρίδης Χ. 1, Βαβουγιός Δ. 1, Ιωαννίδης Γ. 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, 2 Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Μελέτη της επίδρασης του πειράματος επίδειξης στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος στους Μαθητές της Β Λυκείου και σύγκριση αυτής με την παραδοσιακή διδασκαλία Κοτσίνας Γεώργιος 1, Παπακώστας Αλέξανδρος ο ΓΕΛ. Ηγουμενίτσας, 2 Γ/σιο Φιλιατών Τα ρολόγια quartz ως αφορμή για τη διδασκαλία της δομής της ύλης μέσω της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου Βλάσση Μ., 1 Καραλιώτα Α. 2 1, 2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας. Χρήση βιντεοσκοπημένου πειράματος σε μάθημα για τις ακτινοβολίες, τη ραδιενέργεια και την αλληλεπίδρασή τους με την ύλη Μυροφόρα Πηλακούτα, Χρίστος Βαρσάμης Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, ΤΕΙ Πειραιά Συνεδρία 21: Διδασκαλία και μάθηση της Γεωγραφίας Γεωλογίας Κ υ ρ ι α κ ή Προεδρείο : Ν Λαμπρινός & Α Κατσίκης Αίθουσα : Σκουβαρά

29 30 Ερμηνεία του φυσικού αναγλύφου με τη χρήση χαρτών από μαθητές Δημοτικού. Αποστολοπούλου Αικατερίνη, Κλωνάρη Αικατερίνη Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γεωγραφίας. Κλωνάρη Αικ., Μανδρίκας Αχ., Μελίστα Αν., Τζουρά Μ., Χαλκίδης Άνθ., Καραμπάτσα Αθ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας Αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου της Γεωγραφίας Ε δημοτικού: Η άποψη των μαθητών. Παρασκευάς Παρασκευάς Σχολικός Σύμβουλος 6 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος «Γεωγραφίας-Γεωλογίας» στη Β Γυμνασίου: καινοτομία «εξ ανάγκης» ή κάλυψη νέων αναγκών των μαθητών; Χαρίκλεια Ρεκούμη 1, Παναγιώτης Μαυραγάνης 2, Μιχαήλ Καλογιαννάκης 3 1 Γεωλόγος, Εκπαιδευτικός Β /θμιας Εκπαίδευσης - Msc ΕΑΠ, 2 Κοινωνιολόγος - Μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 3 Λέκτορας, Σχολή Επιστημών Αγωγής, ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Συνεδρία 22: Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Προεδρείο : Δ Βαβουγυιός & Φ Βλάχος Αίθουσα : Νέα ΤΠΕ και Εποικοδομητισμός για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο της Παράλληλης Στήριξης Όλγα Μαλεζά 1 & Μιχαήλ Καλογιαννάκης 2 1 Φυσικός-Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Β/θμιας Εκπαίδευσης, 2 Λέκτορας, Σχολή Επιστημών Αγωγής, ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η εκπαίδευση των παιδιών με κώφωση στα μαθήματα των φυσικών επιστημών. Παναγιώτης Παπαλεξόπουλος 1, Αναστασία Φερεντίνου 2, Διονύσιος Βαβουγυιός 3. 1 Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής, 2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Τμήματα ένταξης, 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κ υ ρ ι α κ ή Εκπαιδεύοντας άτομα με κινητικές δυσκολίες στην Φυσική με την βοήθεια ρομποτικού εργαστηρίου Τσαβλή Σταματίνα 1, Βαβουγιός Διονύσιος 1, Καραγιαννίδης Χαράλαμπος 1, Κοψιδάς Σπύρος 2, Παπαλεξόπουλος Παναγιώτης 1, Νησιώτου Ιουλία 1 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2 Τμήμα Μηχ. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

30 Ειδική Συνεδρία 23: Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες Προεδρείο : Π Μίχας & Γ Τσιτσιπής Αίθουσα : Α Προσεγγίζοντας επαναστατικές θεωρίες της Φυσικής με διδακτική αξιοποίηση της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κυριακή Τσιλίκα 1 και Σουλτάνα Μάνεση 2 1 Λέκτορας με το Π.Δ. 407/80 Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2 Νηπιαγωγός, Med, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Μετά τη διδασκαλία, αντιλήψεις μαθητών Β & Γ Λυκείου σε έννοιες της δύναμης τριβής. Κοτσίνας Γεώργιος 1 ο Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας Παρουσίαση Διδακτικών Εργαλείων, που Υποστηρίζουν τη Διδασκαλία του Κεφαλαίου «Οξέα Βάσεις Ιοντική Ισορροπία», στη Χημεία της Γ' Λυκείου Αλεξάνδρα Λιθοξοΐδου Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πρόταση εφαρμογής των γνώσεων της Χημείας και της Βιολογίας στην υλοποίηση ερευνητικής εργασίας της Β Τάξης Γενικού Λυκείου. Αδαμίδης Αδάμ, Χημικός Αξιοποίηση κινηματογραφικών ταινιών, αστυνομικών τηλεοπτικών σειρών και γνωστών ιστορικών προσώπων για τη μελέτη του D.N.A. από μαθητές Γ Γυμνασίου: μια εναλλακτική διαθεματική εκπαιδευτική προσέγγιση. Νείλα Ιωάννα Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Ειδική Συνεδρία 24: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Προεδρείο : Α Δημητρίου & Σ Παρασκευόπουλος Αίθουσα : Σκουβαρά Κ υ ρ ι α κ ή Το διδακτικό μονοπάτι, μια τεχνική διαθεματικής διδασκαλίας της βιοκοινωνίας του φαραγγιού του Αστριτσίου Καλαθάκη Μ Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Δυτικής Κρήτης.

31 32 Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση - Περιβαλλοντική εκπαιδευτική προσέγγιση με χρήση νέων τεχνολογιών. Το παράδειγμα περιβαλλοντικού προγράμματος «Ανθρώπινες παρεμβάσεις σε καμένη περιοχή» Γεράσιμος Αντύπας M.ed Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τ. Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Πατρών. Αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος M.ed. Ξαφάκος Ευστάθιος 1, Μπαντάνης Χρήστος 2, Καραμούσα Μαγδαληνή 3 1,2 Σχολική Πρακτική Άσκηση ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών. Μια καινοτόμα περιβαλλοντική προσέγγιση με τίτλο: Η θάλασσα Χειλάκη Αγγελική 1 1 Δασκάλα στο 9 ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Οι κατασκευές και το παιχνίδι στις Φυσικές Επιστήμες: Το παράδειγμα των μορφών και εναλλακτικών μορφών ενέργειας Δημητρίου Θωμάς Δάσκαλος Ειδική Συνεδρία 25: Εφαρμογές των Τ.Π.Ε στην διδασκαλία της Φυσικής Προεδρείο : Ιωαννίδης & Β Κόλλιας Αίθουσα : Νέα Μελέτη και Μαθηματική περιγραφή της Ευθύγραμμα Ομαλά Επιταχυνόμενης Κίνησης στην Α Λυκείου - με τη χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Διαδραστικών Επιστημονικών Προσομοιώσεων Physics Education Technology (PhET), University of Colorado Aναγνώστου Παναγιώτης. 1 M.Sc, Αντύπας Γεράσιμος 2 M.Ed 1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΠΕ 0401, τ.επ. Συνεργάτης ΑΤΕΙ Πάτρας- Υποψήφιος Διδάκτωρ, 2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΠΕ 1208, τ.επ. Συνεργάτης ΑΤΕΙ Πάτρας. Ανάπτυξη ενός φύλλου εργασίας βασισμένου στο λογισμικό Interactive Physics για τη διδασκαλία του απλού εκκρεμούς στη Γ Γυμνασίου Σεραφείμ Σπανός 1, Θεοδώρα Γουρλά 2 και Ξενοφών Βάτσιος 3 1 Δ/ντης Γυμνασίου Ιωλκού Μαγνησίας, 2 Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Μαγνησίας, 3 Αποσπασμένος στο ΕΚΦΕ Μαγνησίας. Κ υ ρ ι α κ ή Διδασκαλία δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο δημοτικό σχολείο: δημιουργία ιστοσελίδων Ιστορίας από μαθητές δημοτικού Δ. Μ. Γαρυφαλλίδου 1, Γ. Σ. Ιωαννίδης 1, A. Ανδρίκου 2 και Κ. Λαδάκη 2 1 Εργαστήριο Θετικών Επιστημών, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2 3 ο Δημοτικό Σχολείο

32 33 Νέου Ψυχικού, Αττική Αναρτημένες Ηλιακή Ενέργεια και Προσανατολισμός. Μακρής Νικόλαος του Αποστόλου Εκπαιδευτικός (ΠΕ 70), 1 ο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς (Συνεργάτης) Αντιλήψεις των μαθητών της Α Γυμνασίου για τη φωτοσύνθεση Ντρουμπογιάννη, Α. Γυμνάσιο Ατσιποπούλου Ρεθύμνου Λήξη του Συνεδρίου Κ υ ρ ι α κ ή

33 Υπό την αιγίδα των: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ και την υποστήριξη του Ξενοδοχείου Vallis Κ υ ρ ι α κ ή

Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών Βόλος 26-28 Απριλίου 2013 2 Α. Προσκεκλημένες Ομιλίες Παρασκευή 26-4-2013 1. Fractals, Χάος, Πολυπλοκότητα: Διδακτικές Προσεγγίσεις Κωνσταντίνος Σκορδούλης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα «Διδακτικές προτάσεις Θετικών Επιστημών με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών» Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία

Επιστημονική Ημερίδα «Διδακτικές προτάσεις Θετικών Επιστημών με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών» Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Ψυχικό 7 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 9.30 10.00 Προσέλευση, υποδοχή 10.00 10.30 Χαιρετισμός στο Θέατρο Ψυχικού από τους: 1) Γεώργιο Μπαμπινιώτη, Καθηγητή Γλωσσολογίας, Πρύτανη Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια-Λύκεια 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια-Λύκεια 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια-Λύκεια 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Απριλίου 2014 ΩΡΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ 9.45 10.00: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Φίλιππο Βλάχο (Αναπληρωτή Καθηγητή) Σάββατο 15 /6 /2013 Συνεδρία 1 ΨΓ1 Γρηγορίου Φωτεινή Αυτισμός- αναγνώριση και κατανόηση της αμηχανίας σε παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος: Αγγ. Γενά Μέλη: Φ. Αντωνίου Γ. Μπαλαμώτης. Θ. Αστέρη Ν. Παπαδόπουλος. Π. Γαλάνης Φ. Πολυχρόνη

Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος: Αγγ. Γενά Μέλη: Φ. Αντωνίου Γ. Μπαλαμώτης. Θ. Αστέρη Ν. Παπαδόπουλος. Π. Γαλάνης Φ. Πολυχρόνη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 & ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές επιστήµες: ιδασκαλία, µάδηση και εκπαίδευση - Πρακτικά 4ου Παν. Συνεδρίου

Φυσικές επιστήµες: ιδασκαλία, µάδηση και εκπαίδευση - Πρακτικά 4ου Παν. Συνεδρίου Φυσικές επιστήµες: ιδασκαλία, µάδηση και εκπαίδευση - Πρακτικά 4ου Παν. Συνεδρίου Κατάλογος Συγγραφέων Duit Reinders, Πανεπιστήµιο του Κίελου, Leibniz - Ινστιτούτο για την Παιδαγωγική των Φυσικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) (www.eepek.gr) Τηλ.: 6972038117, 6932078466 Λάρισα Λάρισα, 10 Φεβρουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Πρόγραμμα Ημερίδας Η αφήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών και των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη Φύση της Επιστήμης. Μια συμβολή στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) για φοιτητές του ΤΕΠΑΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ Λέκτορας στο

Διαβάστε περισσότερα

1η Επιστηµονική Συνάντηση

1η Επιστηµονική Συνάντηση ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΤΕΑΠΗ) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΠΨ) ΠΜΣ «ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΘΕΠΑΕΕ) Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός

Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός ΜΜΕ και κριτικός γραμματισμός Διημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Θαλής (2011-2015) Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα

Διαβάστε περισσότερα

2 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡ.

2 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑ 18/11/13 Ταχ. Δ/νση: Ανώγεια Ρεθύμνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION) ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION) Παρουσίαση: ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Πρόγραμμα Εισηγήσεων Τετάρτη 27/03/2013 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Επιµέλεια: Π. Κουµαράς, Π. Καριώτογλου, Β. Τσελφές,. Ψύλλος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-31 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ Πανεπιστηµιο Κρήτης οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιολόγηση στη Διδακτική Πράξη»

«Η Αξιολόγηση στη Διδακτική Πράξη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑΣ Λάρισα 25/10/2010 T.E.I. :ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ :ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κρίσεις και Συγκρούσεις στο Σχολικό Περιβάλλον»

«Κρίσεις και Συγκρούσεις στο Σχολικό Περιβάλλον» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Ημερίδα «Κρίσεις και Συγκρούσεις στο Σχολικό Περιβάλλον» Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009 Γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης

Εξειδίκευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τ.Ε.Α.Π.Η Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π Εξειδίκευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης Εξειδίκευση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. & 1996 2002 2004

1. 2. & 1996 2002 2004 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Ευαγγέλου Όνοµα: Φίλιππος Χρόνος/ Τόπος γέννησης: 06.05.1978, Κατσικά Ιωαννίνων ιεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 160, 45500 Κατσικά Τηλέφωνο οικίας: 2651091285

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Προ του 2010 2010-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Η σημαντικότητα της Προσχολικής Αγωγής και η εκπαίδευση των Παιδαγωγών στο διεθνές περιβάλλον»

«Η σημαντικότητα της Προσχολικής Αγωγής και η εκπαίδευση των Παιδαγωγών στο διεθνές περιβάλλον» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΕΙ 1 ο Διεθνές Συνέδριο Βρεφονηπιαγωγών 3-4-5 Απριλίου 2009 «Η σημαντικότητα της Προσχολικής Αγωγής και η εκπαίδευση των Παιδαγωγών στο διεθνές περιβάλλον» Υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο»

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Από έρευνα σε µαθήτριες και µαθητές της A Γυµνασίου Σάββατο 9 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε 1. στην Ελλάδα. Mία πρώτη προσέγγιση με βάση τους οδηγούς σπουδών των τμημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 90 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Πράσινη ανάπτυξη Οι αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του διδακτικού και τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΣ ΑΠΘ B ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 25

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΙΓΓΑΣ ΦΑΙΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής»

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 23-4-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/21/3162 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 1 Έξαρχου Βιολέττα Δ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 1 Έξαρχου Βιολέττα Δ.Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Έξαρχου Βιολέττα Δ.Σ. Σαραβαλίου 2 Ντζίφα Αγγελική 59 ο Δ.Σ. Πατρών 3 Μαυρόγιαννη Κατερίνα 59 ο Δ.Σ. Πατρών 4 Αποστολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Στην 1 η συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης παρόντα ήταν έξι (6) τακτικά μέλη, τα εξής: Α.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Στην 1 η συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης παρόντα ήταν έξι (6) τακτικά μέλη, τα εξής: Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε EΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1ης Συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι Εισηγητική Έκθεση για τις θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Ακ. Έτους 2014-2015 Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή 6932/667559 fotinisakel@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 1999-2004: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας/ Παιδαγωγικής/ Ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (8 ΟΣ ) ΤΣΕΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής»

Πρόγραμμα 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» Πρόγραμμα 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής Ρέθυμνο 3-5 Οκτωβρίου 2014 Παρασκευή 3/10/2014 16:00 Έναρξη Συνεδρίου 16:00 16:30 Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανακοινοποίηση (1-12-2014) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 201213 α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 1o Γυμνάσιο Γρεβενών «Δόνα η Τερηδόνα» Στοματική Υγιεινή 2 1 ο Γυμνάσιο Γρεβενών Γεωλογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα