Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο"

Transcript

1 Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ ἱερό του Βῆμα. Κάτι δηλαδή, ποὺ προσδίδει στὸν τόπο ἐκεῖνο μιὰν ἄλλη, βαθύτερη ἱερότητα, ἀφοῦ ἄλλωστε εἶναι καὶ παραμένει ὡς ὁ χῶρος ἀσκήσεως καὶ ἀδιαλείπτου κοινωνίας μὲ τὸ Θεό. Δανειζόμενος, λοιπόν, τὰ παραπάνω, ὄχι αὐθαιρέτως, ἀλλὰ μὲ τὴν ἴδια πνευματικὴ ἐμπειρία, τὴν ὁποία μεταλαμπάδευσε ἡ Ἁγιορειτικὴ πνευματικότητα στὸ νησί μου, τὴ Σκόπελο, τὸ ὁποῖο, θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι εἶναι ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἁγιορειτικῆς κοινωνίας καὶ παραδόσεως λόγω τῶν μετοχίων, τὰ ὁποῖα διατηροῦσαν ἤ καὶ σήμερα διατηροῦν ἁγιορειτικὲς μονές, ἀναφέρομαι σ αὐτὴν τὴν πνευματικὰ γεωφυσικὴ ὁριοθέτηση τῆς νήσου Σκοπέλου, δίδοντας ἔμφαση στό ἱερό της Βῆμα: τήν γεωγραφικὴ περιοχὴ, ποὺ εὐωδιάζει ἁγιότητα καί θεία ἐπίσκεψη καί προσδιορίζεται κατά κύριο λογο ἀπό τή Μονή τοῦ Προδρόμου μέχρι τοῦ Δαμασκηνοῦ τό Ρέμα καί λίγο παραπέρα.

2 Πότε ἄρχισε ὁ ἀσκητισμός στὴ Σκόπελο, αὐτὸ μέχρι σήμερα παραμένει ἕνα ἐρώτημα. Ὡστόσο μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε, πὼς μετὰ τὴν ἐπικρἀτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ, μὲ πρῶτο γνωστὸ Ἐπίσκοπο τὸν Ἅγιο Ρηγῖνο, τὸν 4ο αἰ, θὰ πρέπει σταδιακὰ νὰ ἐμφανίστηκαν τὰ πρῶτα μοναστικὰ κέντρα. Ἀσφαλῶς σὲ ὁλοκληρο τὸ νησί ὑπάρχουν μικρὲς νησίδες ἐφησυχασμοῦ καὶ ἀσκήσεωςκάποιων ἐναρέτων μοναχῶν. Ὅπως π.χ. στὴ θέση Ἁη-Γιάννης στὸ Καστρί, περιώνυμο θέση στὴ βόρεια πλευρὰ τοῦ νησιοῦ, ὅπου μέχρι σήμερα σώζονται τὰ ἴχνη παλαιοῦ ἀσκητηρίου, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα ἐρημικὰ τοπία τῆς Σκοπέλου, γιὰ τὰ ὀποῖα μέχρι σήμερα λιγοστὰ γνωρίζουμε. Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα στελέχωσαν αὐτὲς τὶς ἐρημικὲς κατοικίες καὶ γι αὐτὰ δὲν ἔχουμε, μέχρι σήμερα, εἰδήσες, ποὺ νὰ μᾶς πληροφοροῦν γιὰ τὰ πρόσωπα καὶ τὴ χρονολόγια. Ὡστόσο οἱ ἐλάχιστες πληροφορίες ποὺ ἔχουμε γιὰ κάποιους ποὺ ἐγκαταβίωσαν στὴν ἐρημικὴ περιοχὴ ἀπό τὴν Ἁγία Ἄννα μέχρι τὸν Ἅγιο Ταξιάρχη στὸ «Βάτο», περιοχὴ ποὺ βρίσκεται στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς Σκοπέλου, θὰ γραφοῦν κάποιες γραμμὲς, ὡς ἔνα εἶδος εἰσαγωγῆς, μήπως καὶ κεντριστεῖ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ γίνει μιὰ καλύερη καὶ προσεκτικότερη ἔρευνα.

3 Ὡστόσο, ἐκεῖ ὅπου ἐπικεντρώνεται μετὰ λόγου γνώσεως, ἀλλὰ καὶ ἀδιαμφισβήτητης ἱστορικῆς τεκμηρίωσης, εἶναι ἡ πρὸς ἀνατολὰς περιοχὴ τῆς νήσου Σκοπέλου: ἀπό τὴ Μονὴ τοῦ Προδρόμου καὶ πέρα, μέχρι τὸν κάβογαλύπα. Σ αὐτὴ λοιπόν τὴν περιοχὴ συστήθηκαν τὰ γνωστὰ μας ἀσκητήρια μὲ πρὠτους ἐγκατοίκους τὸν ὅσιο Ἱερόθεο τὸν Ἰβηρίτη, ὁ ὁποῖος δίέμενε στὸ ὄντως, ἀσκητικὸ περιβάλον τοῦ ἠσυχαστηρίου τῶν Ταξιαρχῶν σὴ θέση «Βάτος» τῆς Σκοπέλου. Κι αὐτὸ μᾶς τὸ μαρτυρεῖ ὁ βογράφος τοῦ ὀσίου π. Μελέτιος ὁ Ἰβηρίτης, ὁ ὁποῖος καὶ ἀναφέρει μεταξὺ τῶν ἄλλων σὲ ἐπιστολἠ του στὸν μαθητή του καὶ ἀργότερα πνευματικό του ἀδελφὸ Κωνσταντῖνο Δαπόντε τὰ ἑξῆς «Ἐν δὲ τῇ Σκοπέλῳ πρὸς τοὐτοις ἐν τῷ μοναστηρῖῳ τοῦ Ταξιάρχου τὴν ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν ὅλην ἐπλήρωσεν, ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος σιτιζόμενοςκρίθινον ἄρτον, πιτυρίανκαὶ ἀνάλατον...» γιὰ νὰ συμπληρώσει ὁ μαθητής του Καισάριος στὴν ἔμμετυρη βιογραφία τοῦ Ἀγίου, τὰ ἑξῆς: «Ἐδῶ δὲ εἰς τὴν Σκόπελον αὔξησε τὴν νηστείαν, ἐπέρασε τοῦ Ἄθωνος Ὄρους τὴν ἀσιτίαν. Ὅτι εἰς τὸ μονήδριον τῶν θείων Ἀρχαγγέλων ὄντας ἐπάνω στὸ νησί καὶ τοῦτο τῶν Σκοπέλων τῆς νήσου ἠ ἐξαίρετη ὄντως τοποθεσία... Ὅλην τὴν Τεσσαρακοστὴν, ὤ τῶν καλῶν ἀγώνων Τὴν ἑβδομάδα ἔτρωγε μίαν φορὰν καὶ μόνον Καὶ πότε κρίθινο ψωμί, καί πότε πιτυρίαν. ἀνάλτην δὲ καὶ αὐτὴν, ἰδέτε τὶ νηστείαν...» Φαίνεται, λοιπόν, πὼς τὸ μονύδριο τῶν Ταξιαρχῶν προυπῆρχεἄγνωστο μέχρι σήμερα σὲ ποιὰ μορφή- καὶ μόνο τὴν ἀνακαίνισή του ἐπιχείρησε καὶ κατόρθωσε ὁ πολὺς Κωνσταντῖνος Δαπόντες, σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά του. «Ἔτι καὶ εἰς τὴν Σκόπελον ναὸν τῶν Ἀρχαγγέλων ἔκτισα, τὴν βοήθειαν αὐτῶν αἰτῶν καὶ θέλων»

4 Γιά νά συνεχίσει, ἔχει δέ πρός τούτοις (μετόχι της ἠ μονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ) καί τό μονήδριον μέ τρία τέσσερα κελλία τῶν ἀγίων Ἀρχαγγέλων, τῶν ὁπόιων ὁ ναός κτίριον τοῦ Καισαρίου». Ἄλλωστε αὐτό μαρτυρεῖ καί ἡ ἀκόλουθη ἐπιγραφή πού ὑπάρχει μέχρι σήμερα στό ναΐσκο τοῦ μονηδρίου: ΑΝΗΓΕΡΘΗ Ο ΘΕΙΟC ΝΑΟC ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ/ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗC ΤΟΥ Ο/CΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΝ/ΜΟΝΑΧΟΙC ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙCΑΡΙΟΥ/CΤΕΦΑΝΟΥ ΔΑΠΟΝΤΕ/ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΨΞΑ [1761] ΙΟΥΛΙΟΥΜιἀ ἄλλη περιοχή, κοντά σ αὐτήν πού ἀναφέρθηκε εἶναι καί τῆς λεγομένης Ἁγίας Ἄννης στό Βάτο, τήν ὁπόια καί πάλι ὁ Δαπόντες μνημονεύει. Ἀναφέρει λοιπόν «Εδῶ εἶναι νερό πολύ καί ἀέναον. Εδῶ εἶναι ἡ καλύβα τῆς καλογραίας τῆς Μεσολογγίτισσας καί παρκάτω ἡ καλύβα τοῦ Εὐαγγελινοῦ, ὅστις μελετᾶ σύν Θεῷ νά κτίσῃ καί ἐκκλησίαν..». Δέ γνωρίζω ἄν ἠ καλόγρια ποὺ ἀσφαλῶς ἡσύχαζε ἐκεῖ εἶναι ἡ μετέπειτα μοναχή στή Μονή τής Μεταμορφώσεως, ἠ Μενανη. Πάντως ἕνα εἶναι τό βέβαιο πώς ἠ περιοχή, ὅπου ὑπῆρχαν οἰ ἐν λόγω καλύβες ἔλαβε τὴν ὀνομασία ἀπό τό ναό τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἀσφαλῶς πρός τιμήν τῆς Θεομήτορος ἀφοῦ ἦταν μέσα στά ὅρια τῆς κτηματικῆς περιουσίας τῆς μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἔτσι, ὅταν τὸ 1784 ὅ Δαπόντες συνέταξε τό Ἀφιερωτικό Γράμμα, μέ τό ὁποῖο προσαρτοῦσε τό πατρικό του μοναστήρι καί τά μετόχιά του στή μονή τῆς μετανοίας του, τήν Ξηροποτάμου, σημείωννε μεταξύ τῶν ἄλλων καί τά ἑξῆς, «Τά μετόχια τῆς Παναγίας...εἶνε...καί ἡ Αγία Αννα εἰς τόν Βάτον».

5 Ὡστόσο, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω θὰ πρέπει ν ἀναφερθοῦν καὶ περιοχὲς ποὺ ἀποτελοῦν τόποι ἀσκήσεως, ὅπω; Τὸ ἀσκητήριο στὸν ἉηΓιάννη στό Καστρί, στὸ ὁποῖο μέχρι τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 σώζονταν λέιψανα τοιχοποιοίας ἀπὸ ἀργόλιθου;ς καὶ λιγοστὰ ὀστᾶ, τὰ ὀποῖα, σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ παράδοση, ἀνῆκαν σὲ ἀσκητὴ ποὺ ζοῦσε ἐκεῖ. Μάλιστα οἱ ντόπιοι δείχνουν στὸ ἐπάνω μέρος τοῦ σπηλαίου ἀποτύπωμα τῶν δαχτύλων τοῦ ἀσκητῆ. Ἄλλα ἀσκητήρια ὑπάρχουν στὸ Λιμνονάρι, σὲ ἀπότομο μέρος καὶ ἀπρόσιτο καί στὸ Δίτροπο. Φυσικὰ δὲν πρέπει νὰ παραλειφθοῦν νὰ μνημονευτοῦν καὶ δύο τοπωνύμια, ἄγνωστα σήμερα, τὰ ὀποῖα, πιστεύω, ὅτι σχετίζονται μὲ τὸν

6 ἀσκητισμὸ στὴ Σκόπελο. Πρόκειται γιὰ τὴ λεγόμενη σπηλιὰ τοῦ Ἰωαννικίου, ποὺ βρίσκεται λίγο πιὸ πέρα ἀπό τὴ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, πρὸς τὰ δυτικὰ καὶ πιὸ πάνω ἀπό τὸν Ἁγιο Γεώργιο στὸ Μετόχι. Τὸ ἄλλο τοπωνύμιο εἶναι τοῦ Δοκίμου καὶ βρίσκεται στὴν περιοχὴ τῆς Μονῆς τοῦ Προδρόμου. Δὲν εἶναι δὲ τυχαῖο ποὺ ὁ Δαπόντες ὀνομάζει τὴ Μονὴ Προδρόμου «τὸ ἀσκητικὸν». Ἤ, ὅπως ἔγραψε ἀλλοῦ «Δεύτερον δὲ ὀ Πρόδρομος μονὴ πολλὰ τιμία Καθὸ πατέρων ἀσκητῶν ὑπάρχει κατοικία» Ἐπίσης μία ἄλλη πληροφορία, ἡ ὁποία χρειάζεται περαιτέρω ἔρευνα εἶναι αὐτὴ πού μᾶς παραδίνει τὸ ἀφιερωτικὸ γράμμα τοῦ ἱερομονάχου Ἰακώβου τοῦ Δρακώπουλου, πού συντάχθηκε στίς 21 Μαΐου τοῦ 1623 καὶ κάνει λόγο γιὰ «τοῦ παπα-πέτρου τὸ κελλὶ ἀπάνωθεν (τοῦ μονηδρίου) τοῦ Σταυροῦ». Ἀσφαλῶς πρόκειται γιὰ μικρὸ ἡσυχαστήριο, γιὰ τὸ ὁποῖο ὡστόσο, μέχρι σήμερα δὲν ἔχουμε περισσότερες πληροφορίες. Συπμερασματικὰ θὰ πρέπει νὰ ποῦμε, πώς στὴ Σκόπελο ὑπάρχει, παράληλλα μὲ τὴ μοναστικὴ-κοινοβιακή, καὶ ἡ ἀσκητικὴ παράδοση. Ὡστόσο χρειάζεται ἐπισταμένη ἔρευνα, γιὰ νὰ πληροφορηθοῦμε περισσότερα γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ποὺ ἀσφαλῶς ἀξίζει τὸν κόπο. π. Κων. Ν. Καλλιανός

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ Ἕρση Μπρούσκαρη Συμβολὴ στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀρχαιολογία τῆς Κῶ κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο: ἡ βασιλικὴ τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στὴν Καρδάμαινα. Ἀθήνα, Νοέμβριος 2011 1 ΓΕΝΙΚΑ 1 Ἡ παλαιοχριστιανικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου

Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου Στιγμιότυπο από το Συνέδριο. Τηλλυρία: Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία Συνέδριο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου είναι η πολύπλευρη ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. E.A.W. Budge, The Martyrdom and Miracles of St. George, σ. 245-246. 27. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 256-258. 28. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 252.

Βλ. E.A.W. Budge, The Martyrdom and Miracles of St. George, σ. 245-246. 27. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 256-258. 28. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 252. θαῦμα ποὺ συνέβη ἐπίσης σὲ Μουσουλμάνο, τὸν ἀνηψιὸ τοῦ Ἀμιρᾶ (Ἐμίρη) τῆς Συρίας, στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου σὲ μία πόλη τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ θάνατος τῶν καμήλων του, ὅταν θέλησε νὰ τὶς βάλει μέσα στὸ ναό, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο Πολιούχος της Μολδαβίας

Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο Πολιούχος της Μολδαβίας Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο Πολιούχος της Μολδαβίας Μετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴν Νέα (1150 μ. Χ.), τῆς ὁποίας ἀδελφὸς κατὰ σάρκα ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, ὁ Ἐπίσκοπος Μαδύτου, τὰ δευτερεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΪΛΑΚΗΣ ΒΡΑΝΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύμβουλος Καθηγητὴς: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΜΑΣ. http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/iwshf/protection.htm

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΜΑΣ. http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/iwshf/protection.htm Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΜΑΣ Ἄρθρο τοῦ Δημήτρη Σταυρόπουλου, Ἐφημερίδα PRESS TIME, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005 http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/iwshf/protection.htm Ὁ πατέρας Ἰωσήφ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Πανάρετος, ἐπίσκοπος Πάφου ὁ ἐκ Περιστερωνοπηγῆς Ἀμμοχώστσου

Ἅγιος Πανάρετος, ἐπίσκοπος Πάφου ὁ ἐκ Περιστερωνοπηγῆς Ἀμμοχώστσου Ἅγιος Πανάρετος, ἐπίσκοπος Πάφου ὁ ἐκ Περιστερωνοπηγῆς Ἀμμοχώστσου «Τόν τῆς Πάφου ποιμένα θεῖον Πανάρετον, ὡς Χριστοῦ ἱεράρχην ἀνευφημήσωμεν» μᾶς καλεῖ ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας τήν 1η Μαΐου. Γιατί ἀκριβῶς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ISBN: 978-960-92213-4-4 Copyright: Kυριάκος Παπακυριάκος Δικηγόρος -Λέκτορας Νομικής Α.Π.Θ. Κομνηνών 12, Τ.Κ. 546 24, Θεσ/νίκη Τηλ.: 2310 237 855

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 12 ον, Ιούλιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα σελ.

Διαβάστε περισσότερα