Η Ηλικία και το Εισόδημα ως Παράγοντες Καταναλωτικής Συμπεριφοράς στην Οικονομική Κρίση. Π. Σερδάρης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ηλικία και το Εισόδημα ως Παράγοντες Καταναλωτικής Συμπεριφοράς στην Οικονομική Κρίση. Π. Σερδάρης"

Transcript

1 Η Ηλικία και το Εισόδημα ως Παράγοντες Καταναλωτικής Συμπεριφοράς στην Οικονομική Κρίση. Π. Σερδάρης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα Περίληψη Αυτό το άρθρο στοχεύει στην παρουσίαση και την ανάλυση του ρόλου που διαδραματίζουν η ηλικία και το εισόδημα στην καταναλωτική συμπεριφορά ατόμων και συγκεκριμένα στους χαλεπούς καιρούς της οικονομικής κρίσης που διανύουμε και επηρεάζει άμεσα όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και οικονομικής τάξης. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας εκπονήθηκε εμπειρική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίων σε δείγμα πεντακοσίων ατόμων, διαφόρων ηλικιών, και των δυο φύλων θέλοντας να διαπιστωθούν ομοιότητες και διαφορές στις αγοραστικές τους συνήθειες και στην έφεσή τους στις ασυλλόγιστες αγορές. Τα ερευνητικά πορίσματα που ανάχθηκαν, αναμφισβήτητα περιέχουν και αναμενόμενα συμπεράσματα αλλά και παράδοξα πορίσματα που εμπνέουν έναυσμα για σκέψη και χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς το καθένα από αυτά μπορεί να αποτελέσει φορέα πρόσθετης μελέτης. Το βέβαιο είναι ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει τις αγοραστικές συνήθειες των πάντων,εκ πεποιθήσεως ή εξ ανάγκης. Συμπερασματικά, η έρευνα καταλήγει στην ανάγκη αλλαγής της αγοραστικής νοοτροπίας των ατόμων και στην επίδειξη εγκράτειας και μέτρου. Λέξεις Kλειδιά: ηλικία, εισόδημα, καταναλωτική συμπεριφορά, ασυλλόγιστες αγορές, οικονομική κρίση. 1. Εισαγωγή Ο προσανατολισμός ως προς την ηλικία και το εισόδημα ως παράγοντες καταναλωτικής συμπεριφοράς στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης αποτελεί νέα έννοια στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η κατανόησή της και η πρακτική της εφαρμογή αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στη δραστηριότητα της καταναλωτικής συμπεριφοράς, διαμορφώνοντας τη μετάβαση προς την αγοραστική οικονομία Σερδάρης (2000). Οι δυναμικές συνθήκες της ζωής στη σύγχρονη κοινωνία με την αστάθεια της, η οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε, η γρήγορη και ριζική αλλαγή στον τρόπο της ζωής μας, θέτουν σε δοκιμασία σειρά αξίες και παραδοσιακούς κανόνες της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς. Ο PROCEEDINGS 1

2 σημερινός άνθρωπος διαθέτει όλο και λιγότερα οικονομικά μέσα (χρήματα) απ ότι πριν και ζει σε μεγάλο βαθμό σε συνθήκες κοινωνικής ανωνυμίας. Υπόκειται σε συνεχή ψυχολογική διεργασία από τα ΜΜΕ ανυπεράσπιστος από πολυάριθμες φοβίες και ανασφάλειες για το μέλλον του. Σ αυτές τις συνθήκες ακόμη και ένα ώριμο άτομο δύσκολα βρίσκει κατεύθυνση στην καταναλωτική του συμπεριφορά,ώστε να ξεπεράσει τις οικονομικές του δυσκολίες. Με απλά λόγια η οικονομία είναι ο τρόπος να κάνουμε το καλύτερο για τον εαυτό μας με το εισόδημα που διαθέτουμε. Την οικονομία σήμερα μπορούμε να την περιγράψουμε ως επιστήμη του πολύπλοκου, διότι σ αυτήν αρχίζουν όλα από την ύπαρξή μας, απ αυτό που θέλουμε, σύμφωνα με τις δυνατότητές μας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να το αποκτήσουμε. Η οικονομική επιστήμη μπορεί να διαχωριστεί σε διάφορες ενότητες Μια από τις βασικές υπο-ενότητες είναι αυτή της μακροοικονομίας, η οποία μας δίνει τη γενική εικόνα της λειτουργίας της οικονομίας και των προβλημάτων του οικονομικού συστήματος συνολικά. Οι κυριότερες οικονομικές μονάδες τις οποίες ερευνά είναι τα νοικοκυριά, η επιχειρήσεις και η κοινωνία. Τα θέματα τα οποία ερευνά η μακροοικονομία εντάσσονται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ του γενικού εσόδου, της κατανάλωσης και της αποταμίευσης, τους παράγοντες που καθορίζουν την αποταμίευση και επηρεάζουν τα φαινόμενα του πληθωρισμού, της ανεργίας τις οικονομικές αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου κλπ. Σταθμό στη διαμόρφωση της μακροοικονομικής θεωρίας αποτελεί η γενική θεωρία του J. M. Keyns (1936), η οποία διατυπώνει τη σύνδεση της κατανάλωσης, δηλ. τη σχέση μεταξύ εισοδήματος και κατανάλωσης. Η κατανάλωση αποτελεί ένα από τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τη γενική ζήτηση. Η ανάλυση της κατανάλωσης «ως έννοια» βοηθά στην πλήρη κατανόηση των παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στον καθορισμό της αξίας του προϊόντος και της ισορροπίας του εισοδήματος. Η κατανάλωση συνίσταται στα επιμέρους έξοδα των κερδών των ατόμων και των κοινωνικών μονάδων των αποφάσεων του ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα. Έτσι η γενική κατανάλωση διαφέρει από την ιδιωτική και κοινωνική Η ατομική κατανάλωση αποτελεί σύνολο εξόδων των ιδιοκτητών (άτομα, νοικοκυριά, ιδιόκτητες επιχειρηματικές μονάδες) επάνω σε αγαθά και υπηρεσίες με την ονομασία καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Τα καταναλωτικά αγαθά διαχωρίζονται σε μόνιμα, μακράς διάρκειας (αυτοκίνητο, αντικείμενα -συσκευές οικογενειακής χρήσης κλπ.), και σε μικρής διάρκειας (τροφές, ποτά, ρούχα, παπούτσια κλπ.). Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τη ζήτηση των διάρκειας PROCEEDINGS 2

3 καταναλωτικών αγαθών σε μεγάλο ποσοστό είναι διαφορετικοί από εκείνους που καθορίζουν τη ζήτηση των αγαθών για άμεση κατανάλωση. Σύμφωνα με τον M Fredman,αμερικανό καθηγητή, που αναφέρεται από τον W.H. Branson & J. M Litvaek (1990), οι αγορές των διαρκείας καταναλωτικών αγαθών γίνονται δεκτές ως δραστηριότητα αποταμίευσης του καταναλωτή και όχι ως τρέχουσα κατανάλωση. Κατά την άποψη μας αυτή η θέση του Fredman σχετίζεται άμεσα με τη θεωρία της λειτουργίας της κατανάλωσης και καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς συμπεριλαμβάνει επιστήμες με αντίστοιχα πεδία της συμπεριφοράς του καταναλωτή στα οποία έχουν δραστική επιρροή. Στην αρχή βρίσκεται ο καταναλωτής-άτομο, ο οποίος γίνεται αντικείμενο μελέτης της μικροοικονομίας, μιας θεωρίας όπως και η κλινική και πειραματική ψυχολογία. Στη μέση βρίσκεται ο καταναλωτής άτομο μέσα σε μια ομάδα από άλλα άτομα-καταναλωτές με τις δικές του ιδιάζουσες καταναλωτικές συμπεριφορές. Η συμπεριφορά του καταναλωτή θεμελιώνεται σε ιδέες και θεωρίες σε σχέση με τον άνθρωπο, τις οποίες ανέπτυξαν επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες και τεχνικές για τη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή (Σιώμκος 1994). Ανεξάρτητα από το ποια θεωρία είναι η πλέον κατάλληλη για τη μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς κρίνουμε ότι η απόδειξη μιας θεωρίας μέσα από μια εμπειρική έρευνα των παραγόντων και τον σκοπών που οδηγούν στην ανίχνευσή της θα οδηγήσει σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. 2. Σκοπός, ερωτήματα και καθήκοντα της έρευνας. Σκοπός της έρευνας είναι να ελεγχθεί ποια από τα στοιχεία του παρουσιαζόμενου μοντέλου της οικονομικής κρίσης έχουν ισχυρότερη επίδραση πάνω στον Έλληνα καταναλωτή και επηρεάζουν την καταναλωτική του συμπεριφορά. Υποθέσεις: 1. Υποθέτουμε ότι προκύπτει άμεση συσχέτιση της ηλικίας με το εισόδημα στην οικονομική συμπεριφορά 2. Υποθέτουμε ότι η διαχείριση των μηνιαίων αποδοχών συνδέεται άμεσα με την ηλικία και το φύλο. 3. Υποθέτουμε ότι υποκειμενική συμπεριφορά των ατόμων στις αγορές αντικειμένων συνδέεται άμεσα με τις καταναλωτικές συνήθειες του παρελθόντος, που εμφανίζονται ως ασυλλόγιστες και περιττές αγορές με την τωρινή οικονομική κρίση PROCEEDINGS 3

4 Ερευνητικά καθήκοντα: Για την πραγματοποίηση της έρευνας θέσαμε τα ακόλουθα ερευνητικά καθήκοντα. 1. Να ελεγχθούν τα στοιχεία τα άμεσης σχέση της ηλικίας με το εισόδημα στον Ελληνικό πληθυσμό. 2. Να ερευνηθεί η σύνδεση των εσόδων σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές και την ηλικία και το φύλο. 3. Να διαπιστωθεί η πληροφορία για την υποκειμενική συμπεριφορά των περιττών καταναλωτικών συμπεριφορών που εμφανίζονται στην οικονομική κρίση. 3. Περιγραφή του δείγματος Ένα από τα προβλήματα της κάθε έρευνας είναι ότι εκτός από τον έλεγχο των ερωτημάτων, πρέπει να δοθεί αντιπροσωπευτική πληροφορία στον υπό μελέτη τομέα για την ηλικία, το εισόδημα και του παράγοντες που καθορίζουν την καταναλωτική συμπεριφορά στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Χρονικοί και υλικοί περιορισμοί μας υποχρέωσαν να μειώσουμε τον όγκο του δείγματος, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλαμε κάθε προσπάθεια να εγγυηθούμε πλήρως την αντιπροσώπευση του δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας οικογένειες απ όλα τα κοινωνικόοικονομικά επίπεδα και τις δυνατότητες του διαφορετικού εισοδήματος και καταναλωτικών συμπεριφορών. Σε σχέση με το φύλο το δείγμα δεν είναι ισομερές στο σύνολό του άνδρες 52,8% γυναίκες 47,2% νοικοκύρηδες/σες. Οι ερευνώμενες οικογένειες στο σύνολο των 500, πολιτών κατοίκων 13 περιφερειών όπως είναι διαχωρισμένη σε γεωγραφική διαίρεση η Ελλάδα. Σε ηλικία και φύλο το δείγμα κατανέμεται όπως ακολουθεί στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Φύλλο* Ηλικία sex Total Andres Gynaikes ilikia > Total Count % 8,8 10 6,2 5 5,6 6,4 5,8 52,8 Count % 9,6 7,4 5,8 5,6 6,8 4,6 6,4 47,2 Count % 18,4 17, ,6 12, ,2 100 PROCEEDINGS 4

5 4.Μέθοδος της έρευνας. Η μέθοδος της έρευνας χωρίστηκε σε δύο μέρη: στο πρώτο έγινε η δόμηση των ερωτηματολογίων και η διαδικασία της συμπλήρωσής τους από τους ερωτώμενους. Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε η επεξεργασία των συγκεντρωθέντων στοιχείων με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων χρησιμοποιήσαμε δύο ερωτηματολόγια. Η αρχική δομή του πρώτου ερωτηματολογίου τέθηκε σε αξιολόγηση ειδικών από τις τοπικές οργανώσεις των καταναλωτών, διευθυντές τραπεζών των τμημάτων καταναλωτικών δανείων και καρτών, ιδιοκτητών αλυσίδων super market, εμπόρους προϊόντων, προμηθευτών και διαφημιστικών γραφείων προϊόντων. Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή συμβουλευτικής του γράφοντος για τη σκοπιμότητα και κατανόηση των διατυπωμένων ερωτημάτων. Οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις τους βοήθησαν στη συγκέντρωση ακριβέστερης πληροφορίας με την τελική του δόμηση. Για την ανίχνευση και διαπίστωση της καταναλωτικής συμπεριφορά στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες χρησιμοποιήσαμε το «Τεστ του Παθολογικού Αγοραστή» των Faber & Guinn στη μελέτη τους «Compulsive Buing Scale. Αυτή η πληροφορία των δύο ερωτηματολογίων μετά τη δοκιμαστική έρευνα τέθηκε εκ νέου σε επεξεργασία πρώτον σε σχέση με τη διατύπωση των ερωτήσεων συμπεριλαμβάνοντας sub scales για το test του δικού μας μοντέλου και δεύτερον, σε σχέση με την πρόσθεση συμπληρωματικών ερωτήσεων με στόχο τη λήψη πληροφορίας η οποία να εκπροσωπεί κοινωνικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. Στη βάση της πληροφορίας που συγκεντρώθηκε από την έρευνα ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των δεδομένων με το στατιστικό πακέτο SPSS χρησιμοποιήσαμε την στατιστική ανάλυση Crosstabulation χ² Tests με τη βοήθεια της οποίας ερμηνεύουμε τα ευρήματα της έρευνας. 4.1 Διαδικασία της έρευνας. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου των ερωτηματολογίων αποφασίστηκε να δίδονται για κατ ιδίαν συμπλήρωση από τους ερωτώμενους μετά την πλήρη ενημέρωση και οδηγίες του ίδιου του ερευνητή ή των εξουσιοδοτημένων βοηθών ερευνητών. Τα εξεταζόμενα πρόσωπα είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα χρόνο για τη συμπλήρωσή τους σε στο περιβάλλον της οικίας τους και τα παρέδιδαν στους ερευνητές. Θετική πλευρά αυτής της διαδικασίας υπήρξε η εξασφάλιση αρκετού χρόνου για την ήρεμη συμπλήρωση των ερωτήσεων, όπως επίσης η ανωνυμία και η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης της προσωπικής γνώμης των ερευνώμενων νοικοκύρηδων PROCEEDINGS 5

6 ανδρών, γυναικών. Αρνητική πλευρά υπήρξε η παρουσία του ερευνητή, αλλά έτσι περιορίστηκε ο κίνδυνος τα εξεταζόμενα πρόσωπα να ζητήσουν βοήθεια από άλλα μέλη της οικογένειας, φίλους, ή ακόμη να προσπαθήσουν να δώσουν κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις. Με στόχο τον μερικό έλεγχο της δυνατότητας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ρωτήσαμε τα εξεταζόμενα πρόσωπα αν συνάντησαν δυσκολία στις απαντήσεις και όπως ήταν αναμενόμενο απάντησαν αρνητικά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μάϊο Σεπτέμβριο 2009 με τη βοήθεια 25 σπουδαστών/τριων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για να κατορθώσουμε να καλύψουμε τις 13 περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. 5. Ανάλυση- αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ηλικία ως παράγοντας αποτελεί σημαντική παράμετρο αύξησης του εισοδήματος, εφόσον συνεπικουρούν και άλλες προϋποθέσεις όπως: η μόνιμη εργασία, η καλά αμειβόμενη, η θέση εργασίας, η εξειδίκευση και τα χρόνια εργασίας. Πολλές φορές όμως δεν συμβαδίζει η ηλικία με το εισόδημα εξαιτίας άλλων εμποδίων όπως η αργοπορημένη έναρξη εργασίας, οι υποχρεώσεις σπουδών, η δυσκολία εξεύρεσης εργασίας, η ανεργία κλπ. Η διερεύνηση της εικόνας των δεδομένων της έρευνας με τη διασταύρωση του Pearson της ηλικίας και του μηνιαίου εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 μας οδηγεί σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις που χρήζουν προσεκτικής ερμηνείας. Το 53,2% του δείγματος ανεξαρτήτως ηλικίας,στις χαμηλότερες κλίμακες αμοιβής υπόκειται σε όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται το χαμηλό εισόδημα. Σε ποσοστό 34,2% βρίσκεται σε ικανοποιητικό μηνιαίο επίπεδο εισοδήματος που ανταποκρίνεται στην αξιοπρεπή διαβίωση στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Και εξαίρεση αποτελεί το 12,6% του δείγματος με υψηλό και πολύ υψηλό μηνιαίο εισόδημα, ιδιαίτερη έμφαση στις ηλικίες ετών 0,8% ενώ η υπόλοιπη κατανομή σε σχέση με την ηλικιακή κλίμακα είναι ισομερής. Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνουν την πρώτη μας υπόθεση και τεκμηριώνουν το ερευνητικό μας καθήκον. Η στατιστική ανάλυση των μεταβολών ηλικίας και μηνιαίου εισοδήματος βρίσκεται στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Χ² P<0,001. PROCEEDINGS 6

7 Πίνακας 2. Ηλικία* Μηνιαίο Εισόδημα Crosstabulation Miniaio isodima Total ilikia > Count % 5,6 4 5,2 2,4 0, ,2 18, Count % 2,4 3,8 5,2 3,8 1,4 0, , Count % 0.8 1,8 3 3,6 1,8 0,4 0 0, Count % 1 1,4 3,2 2,4 0,8 0,2 0,4 1,2 10, Count % 1,4 1,2 2,4 2,2 2 1,6 0,4 1,2 12, Count % 0,4 0,4 2,4 2,2 4 1,6 0,2 0, > Count % 2,4 2,8 2,4 4,4 2,8 0,6 0,8 1 17,2 l Total Count % 14 15, 4 23, ,2 5,8 1, PROCEEDINGS 7

8 Χ² Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Χ² 123,034(a 42,000 Η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού εισοδήματος στις σημερινές οικονομικές συνθήκες αποτελεί ουτοπία, διότι καθημερινά μειώνονται οι μηνιαίες αποδοχές του κοινωνικού συνόλου. Οι απαντήσεις στην ερώτηση: Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις μηνιαίες σας αποδοχής; Αποτελούν συνέχεια της προηγούμενης με στόχο να διαπιστωθεί ο βαθμός της. Η δομή των απαντήσεων απεικονίζεται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Εισόδημα*Ικανοποίηση από τις Μηνιαίες Αποδοχές Crosstabulation Eisodima Total > Apikanopoiisi miniaion apodoxon Apolyta Poly Sxedon Apolyta ikanopoiimenos ikanopoiimenos ikanopoiimenos dysarestimenos dysarestimenos Total Count % 1 1,4 3 2,8 5,4 14 Count % 0,4 1, ,8 15,4 Count % 0,2 2,4 9, ,8 Count % 1,2 5 6,4 4 4,4 21 Count % 1,2 2,2 6,6 1,8 1,4 13,2 Count % 1,4 2,4 1,2 0,8 0 5,8 Count % 0,4 0,6 0,6 0 0,2 1,8 Count % 1,2 1,6 1,6 0,4 0,2 5 Count % 7 16,8 32,6 18,8 24,8 100 PROCEEDINGS 8

9 Χ² Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Χ² 119,462(a 28,000 Κύριο εύρημα αποτελεί το 43,6% που δηλώνει σε μεγάλο βαθμό δυσαρεστημένο και απόλυτα δυσαρεστημένο, που απεικονίζει την πραγματική δυσκολία της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται το κοινωνικό σύνολο. Σχεδόν ικανοποιημένο είναι το 32,6% και αντιπροσωπεύει κυρίως τις μηνιαίες αποδοχές από και πάνω ευρώ. Η εμφάνιση ενός ποσοστού 23,8 με βαθμό απόλυτης και μεγάλου βαθμού ικανοποίησης, αποτελεί παράδοξη δήλωση λαμβάνοντας υπόψη το 6,6% των χαμηλότερων μηνιαίων αποδοχών. Η γενική εικόνα του βαθμού ικανοποίησης και δυσαρέσκειας εμφανίζει τις αναμενόμενες μικρές % αποκλίσεις σε ολόκληρη τη γκάμα των μηνιαίων αποδοχών. Η μεγάλες συγκριτικές διαφορές στο βαθμό ικανοποίησης με της μηνιαίες αποδοχές χωρίς το διαχωρισμό σε σχέση με το φύλο (δεν παρουσίασε στατιστική σημαντικότητα) υποδηλώνουν έντονο προβληματισμό στις συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η στατιστική ανάλυση των μηνιαίων αποδοχών και ικανοποίησης βρίσκεται στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Χ² P<0,001. Η ορθολογική χρήση του εισοδήματος και των μηνιαίων αποδοχών δεν εξαρτάται, μόνο από το ποσό το οποίο έχει στη διάθεσή της κάθε οικογενειακή οικονομική μονάδα. Κύριοι παράμετροι καθορισμού της είναι η καταναλωτική συμπεριφορά, των ατόμων, οι αγοραστικές τους συνήθειες και η τάση τους για ασυλλόγιστες αγορές. Για τη διαπίστωση της επίδρασης αυτών των παραγόντων θέσαμε αρχικά το ερώτημα: Πόσο συχνά κάνετε αγορές αντικειμένων που αποδεικνύονται άχρηστα στη συνέχεια; Για να αποφύγουμε, το σκόπελο ασυλλόγιστες, που θα μπορούσε να εννοηθεί ότι τα εξεταζόμενα άτομα δεν έχουν λογική κρίση στις αγορές τους. Τα ευρήματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Πρώτη διαπίστωση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτελεί το γεγονός οτι η χρονολογική ηλικία του δείγματος συνδέεται άμεσα με την συνήθεια των ασυλλόγιστων αγορών στην καταναλωτική του συμπεριφορά στο 48,6% και το 51,4% που δεν ενδίδουν σ αυτή τη συμπεριφορά. Αυτή η οριακή διαφορά εντοπίζεται κυρίως στο ηλικιακό φάσμα μεταξύ σε % 26,8% που προβαίνουν σ αυτή τη μορφή αγορών, έναντι 21% που δεν ενδίδουν. Το υπόλοιπο φάσμα ηλικίας κατανέμεται ισότιμα με σχετική αύξηση του ποσοστού που δεν ενδίδει. Η διαπίστωση τεκμηριώνει την τρίτη υπόθεση και το ερευνητικό μας καθήκον υπάρχει μια αδυναμία στη λειτουργία της καταναλωτικής συμπεριφοράς Η στατιστική ανάλυση των παραμέτρων ηλικίας και ασυλλόγιστων αγορών βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Χ² P<0,044. PROCEEDINGS 9

10 Πίνακας 4. Ηλικία*Αγορά Αντικειμένων Άχρηστων στη Συνέχεια Crosstabulation ilikia Total > Axrista antikeimena nai oxi Total Count % 10,8 7,6 18,4 Count % 9,4 8 17,4 Count % 6,6 5,4 12 Count % 4,6 6 10,6 Count % 6 6,4 12,4 Count % Count % 6, ,2 Count % 48,6 51,4 100 Χ² Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Χ² 12,917(a) 6,044 Άμεση συνάφεια με τις ασυλλόγιστες αγορές έχει και η στατιστική ανάλυση της σχέσης μεταξύ φύλου και της ακατανίκητης διάθεσης περιττών αγορών, όπου για τους ίδιους με τους παραπάνω αντικαταστήσαμε την έννοια περιττών με τη λέξη οποιασδήποτε αγοράς. Οι διαφορές των δύο φύλων στην καταναλωτική συμπεριφορά παρουσιάζονται στο Πίνακα 5. Η διαφορά εμφανίζεται ισχυρότερη στις γυναίκες 21% έναντι 15% των ανδρών. Παίρνοντας υπόψη ότι το γυναικείο φύλλο ενδίδει ευκολότερα στον πειρασμό της διάθεσης αγορών με τη μορφή Shop therapy θεωρείται φυσιολογική η τιμή. Η κυριαρχία των ανδρών εμφανίζεται στη σθεναρή αντίσταση του 37,6 έναντι των γυναικών 26,2 απέναντι στη διάθεση περιττών αγορών. Διαπιστώνουμε ότι μεταξύ των φύλων υπάρχει μεν οριακή διαφορά, η οποία όμως στηρίζεται στα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του φύλου. Η στατιστική ανάλυση των PROCEEDINGS 10

11 παραμέτρων φύλου και ασυλλόγιστων αγορών βρίσκεται στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Χ²P<0,001. Πίνακας 5. Φύλλο*Ακατανίκητη Διάθεση Οποιασδήποτε Αγοράς Crosstabulation sex Total Andras Gynaika Diathesi agoras nai oxi Total Count % 15,2 37,6 52,8 Count % 21 26,2 47,2 Count % 36,2 63,8 100 Χ² Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Χ² 13,305(b) 1,000 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 6. Συζήτηση. Η ηλικία συνδέεται με τους προσωπικούς παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την καταναλωτική συμπεριφορά όπως: με το επάγγελμα, την οικονομική κατάσταση και τον τύπο της προσωπικότητας. Οι τρεις αυτοί παράγοντες αναμφισβήτητα επιφέρουν επιρροή στον κατάλογο των αναγκών που συνδέονται με τα προϊόντα, υπηρεσίες και τη συμπεριφορά των ατόμων. Η αναφορά στην ηλικία των ανθρώπων, γίνεται διότι οι άνθρωποι μεταβάλλουν την αγορά αγαθών και υπηρεσιών με τη ροή της ζωής τους. Η κατανάλωση διαμορφώνεται επίσης και από τον κύκλο της ζωής τους και τις αλλαγές που επέρχονται, γάμος, διαζύγιο, συνταξιοδότηση κλπ. Στις περιπτώσεις που οι οικονομικοί δείκτες των εσόδων πέφτουν η ευαισθησία τους αυξάνει στον τρόπο διαχείρισης, εκφρασμένος μέσα από ενέργειες και αντιλήψεις, συμπληρωματικά ο τρόπος ζωής δείχνει τη γενική εικόνα του ατόμου και του περιβάλλοντος προσπαθώντας να δώσει το προφίλ με το οποίο εμφανίζεται να ενεργεί μέσα στον κόσμο (Kotler, 1997). Στη σημερινή εποχή οι καταναλωτές προσπαθούν με περιορισμένες οικονομικές αποδοχές να καλύψουν πολύ ετερογενείς ανάγκες και επιθυμίες αγορών. Συγκεκριμένα οι χαμηλές αμοιβές, από το μειωμένο ωράριο απασχόλησης και η οικονομική κατάσταση πολλών PROCEEDINGS 11

12 νοικοκυριών, υποχρεώνουν σε αλλαγές της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς. Εμφανίζονται αυξημένα άκαμπτα έξοδα στα νοικοκυριά που τα ωθούν σε δανεισμό, πιστωτικές κάρτες κλπ. Πέραν των παραγόντων ηλικία έσοδα και αποδοχές ένα σημαντικό μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς επηρεάζεται από καθαρά ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με οικονομικά ή ορθολογικά προβλήματα, (Τζωρτζάκης, 1993). Ως τέτοιους μπορούμε να αναφέρουμε την επίδραση του εγγύς περιβάλλοντος, την ακατανίκητη διάθεση αγορών, τα χαρακτηριστικά του φύλλου κλπ. Το φύλο του καταναλωτή συνθέτει ακόμη ένα σημαντικό παράγοντα ο οποίος επιδρά στον καθορισμό της καταναλωτικής συμπεριφοράς στις αγορές. Υποστηρίχτηκε ότι οι γυναίκες ασχολούνται περισσότερο απ όσο οι άνδρες με τα ειδικά επιχειρήματα και λεπτομέρειες οι οποίες παρουσιάζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις όταν τις επεξεργάζονται (Mayers- Levi & Mahesawran, 1991). Έτσι η εικόνα του οικονομικού ανθρώπου ανεξάρτητα από το φύλο είναι μία εικόνα η οποία περιγράφει τον καταναλωτή ως μια λογική ύπαρξη, ορθά σκεπτόμενη, η οποία αντικειμενικά αξιολογεί και ταξινομεί κάθε προϊόν αντικατάστασης και επιλέγει εκείνο το οποίο του δίνει μεγαλύτερη αξία. Η εικόνα κάνει και την υπόθεση ότι ο καταναλωτής γνωρίζει όλες τις μάρκες των προϊόντων καθώς και τα όρια της χρήσης τους. Οι διαφορές στις εικόνες του ανθρώπου περιγράφουν τους καταναλωτές και τις διαδικασίες της καταναλωτικής συμπεριφοράς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, (Σιώμκος, 1994). Έτσι κέντρο της εικόνας δεν είναι ο καταναλωτής, αλλά το προϊόν με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την τιμή του, ενώ ο ρόλος του καταναλωτή περιορίζεται στο ρόλο ενός Η/Υ που του δίνουμε μία εντολή και την εκτελεί. Οι ανεπάρκειες αυτής της εικόνας της καταναλωτικής συμπεριφοράς βρίσκεται στο ότι ο άνθρωπος περιορίζεται στις αξίες και σκοπούς καθώς και από τη γκάμα των γνώσεων που διαθέτει. Επίσης περιορίζεται και από τις συνήθειες και τα αντανακλαστικά. Πλέον γνωρίζουμε ότι και άλλοι παράγοντες μη εμφανώς συνειδητοποιημένοι παίζουν συμβολικό ρόλο στην καταναλωτική συμπεριφορά, οι οποίοι δεν παίρνονται παντελώς υπόψη από την συγκεκριμένη εικόνα όπως οι ακατανίκητη διάθεση αγορών, η αγορά περιττών αντικειμένων η απόκρυψη αγορών από το οικογενειακό περιβάλλον κλπ., που εξετάζονται στο μοντέλο της παρούσας έρευνας. Οι καταναλωτές σχηματίζουν μόνιμες αντιλήψεις ή εικόνες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη μελέτη της συμπεριφοράς τους. Tα ευρήματα συμφωνούν ότι οι εικόνες και η απεικόνιση παρουσιάζονται ως τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών, οι οποίες αποκτώνται από πολλές πηγές των αισθήσεων και συνενώνονται σε ένα τύπο ολοκλήρωσης, ο οποίος PROCEEDINGS 12

13 αποθηκεύεται στη μνήμη του ατόμου (Macinnis & Price, 1987). Κάθε άτομο έχει μια συγκεκριμένη εικόνα για την αντίληψη του εαυτού του, ως πρόσωπο κάποιου τύπου με ορισμένα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, σχέσεις και τρόπους καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ο ρόλος των αντιλήψεων στην καταναλωτική συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αν κρίνουμε από το ότι ως αντίληψη θεωρείται η διαδικασία την οποία ακολουθούν τα άτομα όταν δέχονται ερεθίσματα από τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και εξάγουν κάποιο νόημα γι αυτά (Παπαδόπουλος, 1985) Που σημαίνει ότι η αντίληψη συνίσταται από σύνολο αλληλοσυνδεόμενες δραστηριότητες που οδηγούν τον καταναλωτή στην εξαγωγή νοήματος της καταναλωτικής του συμπεριφοράς μέσα από τις εμπειρίες του. Η διερεύνηση του πλέγματος των παραγόντων φύλο, ηλικία, εισόδημα, μηνιαίες αποδοχές με τις εκφάνσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε ασυλλόγιστες και περιττές αγορές στις σύγχρονες συνθήκες της οικονομικής κρίσης έδειξε ότι: ο σύγχρονος καταναλωτής συνειδητοποιεί τη δυναμική και το ρόλο που παίζει το εισόδημα και οι μηνιαίες του αποδοχές και το εκφράζει έντονα από το βαθμό δυσαρέσκειας και έλλειψης ικανοποίησης. Σε γενικές γραμμές η αρνητική του καταναλωτική συμπεριφορά σε ασυλλόγιστες και περιττές αγορές καθορίζεται, από κοινωνικό-ψυχογενή αίτια, όπως η ακατανίκητη διάθεση αγορών κλπ., τα οποία δεν έχει μάθει να ελέγχει. Η έρευνα έδειξε, τέλος ότι οι καταναλωτικές συμπεριφορές στηρίζονται σε αντιλήψεις και εικόνες του παρελθόντος, χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο που διατρέχουν στη διαχείριση των εσόδων τους. Βιβλιογραφία 1. Branson W.H., Litvaek, J.M., (1990), Makroikonomitsna teoria, Izd. Gutenberg, Atina, pp , 132, Kotler P., (1997), Marketing Management, Analysis, planning, implementation and control, New Jersey, Prentice hall, p Macinnis D. J., Price L. L., (1987), The role of imaginary in information processing: Review and extensions, Journal of consumer research, Vol. 13, No. 4, pp Meyers-Levy, J., Maheswaran D., (1991), Exploring differences in Males and Females processing strategies, Journal of consumer research, Vol. 18, No 1, pp Κευνς, T.M., (2010), Η γενική θεωρία της απασχόλησης του τόκου και του χρήματος, εκδ., Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε,. Αθήνα Παπαδοπουλος N.Γ., Ζάχος Δ.I., (1985), Ψυχολογία, Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών, Αθήνα,σελ PROCEEDINGS 13

14 6. Σερδάρης Π., (2000), Σημειώσεις από το γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογία του Marketing Που διδάχθηκε στα ΠΣΕ του Τμήματος Διοικητικής Τεχνολογίας TEI Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη, σελ , Σιώμκος Γ.I.(1994), «Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγική Marketing, Αθήνα, εκδ, Σταμούλης, pp , 28-30, 35-36, 36-42, 42-44, 44-48, 53-60, 92-95, Tζωρτζάκης K.M., (1993), Γενικές αρχές Marketing, Αθήνα, εκδ. Rosili., σελ , 46-48, 53-54, , , , Παυλίτσας Χ, Κ., (2004), Βάσεις Οικονομικής τόμος Α (Μικροοικονομία) Εκδ. Αθ. Αλτιντζή, Θες/νίκη,σελ PROCEEDINGS 14

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕ1370

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ».

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΔΗ Α.Ε.Μ. : 4242 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή»

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» Τριμελής επιτροπή: Φοιτήτρια: Επιβλέπων: Τσίτουρας Α. Παρλιάρου Ασημίνα- Ελένη Αμπελιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Της ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΟΓΙΑΝΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗ ΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ Σ Η Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα, µια σηµαντική. διατροφική παράµετρος της σύγχρονης κοινωνίας. Το παράδειγµα της ΕΒΙΚ Α.Ε.

Συµπεριφορά καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα, µια σηµαντική. διατροφική παράµετρος της σύγχρονης κοινωνίας. Το παράδειγµα της ΕΒΙΚ Α.Ε. Συµπεριφορά καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα, µια σηµαντική διατροφική παράµετρος της σύγχρονης κοινωνίας. Το παράδειγµα της ΕΒΙΚ Α.Ε. Η εργασία υποβάλλεται για την µερική κάλυψη των απαιτήσεων µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΡΒΑΛΑΚΗ,6793

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4. Εισαγωγή... 5. 1.1 Έννοια της ανεργίας... 5. 1.2 Είδη της ανεργίας... 7. 1.3 Τα αίτια της ανεργίας... 9

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4. Εισαγωγή... 5. 1.1 Έννοια της ανεργίας... 5. 1.2 Είδη της ανεργίας... 7. 1.3 Τα αίτια της ανεργίας... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ......... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΑΝΕΡΓΙΑ Εισαγωγή......... 5 1.1 Έννοια της ανεργίας......... 5 1.2 Είδη της ανεργίας......... 7 1.3 Τα αίτια της ανεργίας......... 9 1.3.1 Τα αίτια της ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστικό marketing Τάσεις - Προοπτικές και η εφαρμογή τους στο μέλλον

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστικό marketing Τάσεις - Προοπτικές και η εφαρμογή τους στο μέλλον Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστικό marketing Τάσεις - Προοπτικές και η εφαρμογή τους στο μέλλον Υποβληθείσα στον Καθηγητή: Σκαρβατσόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ,ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προϊόντος. 1. 1 Δημιουργία ιδεών. 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας. 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου

Ανάπτυξη προϊόντος. 1. 1 Δημιουργία ιδεών. 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας. 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου 1. Ανάπτυξη προϊόντος 1. 1 Δημιουργία ιδεών 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου 1.4 Έλεγχος Αγοράς 1.5 Προώθηση Προϊόντος 2. Το μοντέλο PEST 3. Άσκηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3501 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΓΧΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MBA-TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΠΙΤΤΗ Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΠΙΤΤΗ Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ανάλυση του Κλάδου των Καλλυντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα