Η Ηλικία και το Εισόδημα ως Παράγοντες Καταναλωτικής Συμπεριφοράς στην Οικονομική Κρίση. Π. Σερδάρης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ηλικία και το Εισόδημα ως Παράγοντες Καταναλωτικής Συμπεριφοράς στην Οικονομική Κρίση. Π. Σερδάρης"

Transcript

1 Η Ηλικία και το Εισόδημα ως Παράγοντες Καταναλωτικής Συμπεριφοράς στην Οικονομική Κρίση. Π. Σερδάρης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα Περίληψη Αυτό το άρθρο στοχεύει στην παρουσίαση και την ανάλυση του ρόλου που διαδραματίζουν η ηλικία και το εισόδημα στην καταναλωτική συμπεριφορά ατόμων και συγκεκριμένα στους χαλεπούς καιρούς της οικονομικής κρίσης που διανύουμε και επηρεάζει άμεσα όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και οικονομικής τάξης. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας εκπονήθηκε εμπειρική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίων σε δείγμα πεντακοσίων ατόμων, διαφόρων ηλικιών, και των δυο φύλων θέλοντας να διαπιστωθούν ομοιότητες και διαφορές στις αγοραστικές τους συνήθειες και στην έφεσή τους στις ασυλλόγιστες αγορές. Τα ερευνητικά πορίσματα που ανάχθηκαν, αναμφισβήτητα περιέχουν και αναμενόμενα συμπεράσματα αλλά και παράδοξα πορίσματα που εμπνέουν έναυσμα για σκέψη και χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς το καθένα από αυτά μπορεί να αποτελέσει φορέα πρόσθετης μελέτης. Το βέβαιο είναι ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει τις αγοραστικές συνήθειες των πάντων,εκ πεποιθήσεως ή εξ ανάγκης. Συμπερασματικά, η έρευνα καταλήγει στην ανάγκη αλλαγής της αγοραστικής νοοτροπίας των ατόμων και στην επίδειξη εγκράτειας και μέτρου. Λέξεις Kλειδιά: ηλικία, εισόδημα, καταναλωτική συμπεριφορά, ασυλλόγιστες αγορές, οικονομική κρίση. 1. Εισαγωγή Ο προσανατολισμός ως προς την ηλικία και το εισόδημα ως παράγοντες καταναλωτικής συμπεριφοράς στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης αποτελεί νέα έννοια στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η κατανόησή της και η πρακτική της εφαρμογή αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στη δραστηριότητα της καταναλωτικής συμπεριφοράς, διαμορφώνοντας τη μετάβαση προς την αγοραστική οικονομία Σερδάρης (2000). Οι δυναμικές συνθήκες της ζωής στη σύγχρονη κοινωνία με την αστάθεια της, η οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε, η γρήγορη και ριζική αλλαγή στον τρόπο της ζωής μας, θέτουν σε δοκιμασία σειρά αξίες και παραδοσιακούς κανόνες της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς. Ο PROCEEDINGS 1

2 σημερινός άνθρωπος διαθέτει όλο και λιγότερα οικονομικά μέσα (χρήματα) απ ότι πριν και ζει σε μεγάλο βαθμό σε συνθήκες κοινωνικής ανωνυμίας. Υπόκειται σε συνεχή ψυχολογική διεργασία από τα ΜΜΕ ανυπεράσπιστος από πολυάριθμες φοβίες και ανασφάλειες για το μέλλον του. Σ αυτές τις συνθήκες ακόμη και ένα ώριμο άτομο δύσκολα βρίσκει κατεύθυνση στην καταναλωτική του συμπεριφορά,ώστε να ξεπεράσει τις οικονομικές του δυσκολίες. Με απλά λόγια η οικονομία είναι ο τρόπος να κάνουμε το καλύτερο για τον εαυτό μας με το εισόδημα που διαθέτουμε. Την οικονομία σήμερα μπορούμε να την περιγράψουμε ως επιστήμη του πολύπλοκου, διότι σ αυτήν αρχίζουν όλα από την ύπαρξή μας, απ αυτό που θέλουμε, σύμφωνα με τις δυνατότητές μας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να το αποκτήσουμε. Η οικονομική επιστήμη μπορεί να διαχωριστεί σε διάφορες ενότητες Μια από τις βασικές υπο-ενότητες είναι αυτή της μακροοικονομίας, η οποία μας δίνει τη γενική εικόνα της λειτουργίας της οικονομίας και των προβλημάτων του οικονομικού συστήματος συνολικά. Οι κυριότερες οικονομικές μονάδες τις οποίες ερευνά είναι τα νοικοκυριά, η επιχειρήσεις και η κοινωνία. Τα θέματα τα οποία ερευνά η μακροοικονομία εντάσσονται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ του γενικού εσόδου, της κατανάλωσης και της αποταμίευσης, τους παράγοντες που καθορίζουν την αποταμίευση και επηρεάζουν τα φαινόμενα του πληθωρισμού, της ανεργίας τις οικονομικές αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου κλπ. Σταθμό στη διαμόρφωση της μακροοικονομικής θεωρίας αποτελεί η γενική θεωρία του J. M. Keyns (1936), η οποία διατυπώνει τη σύνδεση της κατανάλωσης, δηλ. τη σχέση μεταξύ εισοδήματος και κατανάλωσης. Η κατανάλωση αποτελεί ένα από τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τη γενική ζήτηση. Η ανάλυση της κατανάλωσης «ως έννοια» βοηθά στην πλήρη κατανόηση των παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στον καθορισμό της αξίας του προϊόντος και της ισορροπίας του εισοδήματος. Η κατανάλωση συνίσταται στα επιμέρους έξοδα των κερδών των ατόμων και των κοινωνικών μονάδων των αποφάσεων του ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα. Έτσι η γενική κατανάλωση διαφέρει από την ιδιωτική και κοινωνική Η ατομική κατανάλωση αποτελεί σύνολο εξόδων των ιδιοκτητών (άτομα, νοικοκυριά, ιδιόκτητες επιχειρηματικές μονάδες) επάνω σε αγαθά και υπηρεσίες με την ονομασία καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Τα καταναλωτικά αγαθά διαχωρίζονται σε μόνιμα, μακράς διάρκειας (αυτοκίνητο, αντικείμενα -συσκευές οικογενειακής χρήσης κλπ.), και σε μικρής διάρκειας (τροφές, ποτά, ρούχα, παπούτσια κλπ.). Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τη ζήτηση των διάρκειας PROCEEDINGS 2

3 καταναλωτικών αγαθών σε μεγάλο ποσοστό είναι διαφορετικοί από εκείνους που καθορίζουν τη ζήτηση των αγαθών για άμεση κατανάλωση. Σύμφωνα με τον M Fredman,αμερικανό καθηγητή, που αναφέρεται από τον W.H. Branson & J. M Litvaek (1990), οι αγορές των διαρκείας καταναλωτικών αγαθών γίνονται δεκτές ως δραστηριότητα αποταμίευσης του καταναλωτή και όχι ως τρέχουσα κατανάλωση. Κατά την άποψη μας αυτή η θέση του Fredman σχετίζεται άμεσα με τη θεωρία της λειτουργίας της κατανάλωσης και καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς συμπεριλαμβάνει επιστήμες με αντίστοιχα πεδία της συμπεριφοράς του καταναλωτή στα οποία έχουν δραστική επιρροή. Στην αρχή βρίσκεται ο καταναλωτής-άτομο, ο οποίος γίνεται αντικείμενο μελέτης της μικροοικονομίας, μιας θεωρίας όπως και η κλινική και πειραματική ψυχολογία. Στη μέση βρίσκεται ο καταναλωτής άτομο μέσα σε μια ομάδα από άλλα άτομα-καταναλωτές με τις δικές του ιδιάζουσες καταναλωτικές συμπεριφορές. Η συμπεριφορά του καταναλωτή θεμελιώνεται σε ιδέες και θεωρίες σε σχέση με τον άνθρωπο, τις οποίες ανέπτυξαν επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες και τεχνικές για τη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή (Σιώμκος 1994). Ανεξάρτητα από το ποια θεωρία είναι η πλέον κατάλληλη για τη μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς κρίνουμε ότι η απόδειξη μιας θεωρίας μέσα από μια εμπειρική έρευνα των παραγόντων και τον σκοπών που οδηγούν στην ανίχνευσή της θα οδηγήσει σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. 2. Σκοπός, ερωτήματα και καθήκοντα της έρευνας. Σκοπός της έρευνας είναι να ελεγχθεί ποια από τα στοιχεία του παρουσιαζόμενου μοντέλου της οικονομικής κρίσης έχουν ισχυρότερη επίδραση πάνω στον Έλληνα καταναλωτή και επηρεάζουν την καταναλωτική του συμπεριφορά. Υποθέσεις: 1. Υποθέτουμε ότι προκύπτει άμεση συσχέτιση της ηλικίας με το εισόδημα στην οικονομική συμπεριφορά 2. Υποθέτουμε ότι η διαχείριση των μηνιαίων αποδοχών συνδέεται άμεσα με την ηλικία και το φύλο. 3. Υποθέτουμε ότι υποκειμενική συμπεριφορά των ατόμων στις αγορές αντικειμένων συνδέεται άμεσα με τις καταναλωτικές συνήθειες του παρελθόντος, που εμφανίζονται ως ασυλλόγιστες και περιττές αγορές με την τωρινή οικονομική κρίση PROCEEDINGS 3

4 Ερευνητικά καθήκοντα: Για την πραγματοποίηση της έρευνας θέσαμε τα ακόλουθα ερευνητικά καθήκοντα. 1. Να ελεγχθούν τα στοιχεία τα άμεσης σχέση της ηλικίας με το εισόδημα στον Ελληνικό πληθυσμό. 2. Να ερευνηθεί η σύνδεση των εσόδων σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές και την ηλικία και το φύλο. 3. Να διαπιστωθεί η πληροφορία για την υποκειμενική συμπεριφορά των περιττών καταναλωτικών συμπεριφορών που εμφανίζονται στην οικονομική κρίση. 3. Περιγραφή του δείγματος Ένα από τα προβλήματα της κάθε έρευνας είναι ότι εκτός από τον έλεγχο των ερωτημάτων, πρέπει να δοθεί αντιπροσωπευτική πληροφορία στον υπό μελέτη τομέα για την ηλικία, το εισόδημα και του παράγοντες που καθορίζουν την καταναλωτική συμπεριφορά στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Χρονικοί και υλικοί περιορισμοί μας υποχρέωσαν να μειώσουμε τον όγκο του δείγματος, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλαμε κάθε προσπάθεια να εγγυηθούμε πλήρως την αντιπροσώπευση του δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας οικογένειες απ όλα τα κοινωνικόοικονομικά επίπεδα και τις δυνατότητες του διαφορετικού εισοδήματος και καταναλωτικών συμπεριφορών. Σε σχέση με το φύλο το δείγμα δεν είναι ισομερές στο σύνολό του άνδρες 52,8% γυναίκες 47,2% νοικοκύρηδες/σες. Οι ερευνώμενες οικογένειες στο σύνολο των 500, πολιτών κατοίκων 13 περιφερειών όπως είναι διαχωρισμένη σε γεωγραφική διαίρεση η Ελλάδα. Σε ηλικία και φύλο το δείγμα κατανέμεται όπως ακολουθεί στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Φύλλο* Ηλικία sex Total Andres Gynaikes ilikia > Total Count % 8,8 10 6,2 5 5,6 6,4 5,8 52,8 Count % 9,6 7,4 5,8 5,6 6,8 4,6 6,4 47,2 Count % 18,4 17, ,6 12, ,2 100 PROCEEDINGS 4

5 4.Μέθοδος της έρευνας. Η μέθοδος της έρευνας χωρίστηκε σε δύο μέρη: στο πρώτο έγινε η δόμηση των ερωτηματολογίων και η διαδικασία της συμπλήρωσής τους από τους ερωτώμενους. Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε η επεξεργασία των συγκεντρωθέντων στοιχείων με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων χρησιμοποιήσαμε δύο ερωτηματολόγια. Η αρχική δομή του πρώτου ερωτηματολογίου τέθηκε σε αξιολόγηση ειδικών από τις τοπικές οργανώσεις των καταναλωτών, διευθυντές τραπεζών των τμημάτων καταναλωτικών δανείων και καρτών, ιδιοκτητών αλυσίδων super market, εμπόρους προϊόντων, προμηθευτών και διαφημιστικών γραφείων προϊόντων. Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή συμβουλευτικής του γράφοντος για τη σκοπιμότητα και κατανόηση των διατυπωμένων ερωτημάτων. Οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις τους βοήθησαν στη συγκέντρωση ακριβέστερης πληροφορίας με την τελική του δόμηση. Για την ανίχνευση και διαπίστωση της καταναλωτικής συμπεριφορά στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες χρησιμοποιήσαμε το «Τεστ του Παθολογικού Αγοραστή» των Faber & Guinn στη μελέτη τους «Compulsive Buing Scale. Αυτή η πληροφορία των δύο ερωτηματολογίων μετά τη δοκιμαστική έρευνα τέθηκε εκ νέου σε επεξεργασία πρώτον σε σχέση με τη διατύπωση των ερωτήσεων συμπεριλαμβάνοντας sub scales για το test του δικού μας μοντέλου και δεύτερον, σε σχέση με την πρόσθεση συμπληρωματικών ερωτήσεων με στόχο τη λήψη πληροφορίας η οποία να εκπροσωπεί κοινωνικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. Στη βάση της πληροφορίας που συγκεντρώθηκε από την έρευνα ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των δεδομένων με το στατιστικό πακέτο SPSS χρησιμοποιήσαμε την στατιστική ανάλυση Crosstabulation χ² Tests με τη βοήθεια της οποίας ερμηνεύουμε τα ευρήματα της έρευνας. 4.1 Διαδικασία της έρευνας. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου των ερωτηματολογίων αποφασίστηκε να δίδονται για κατ ιδίαν συμπλήρωση από τους ερωτώμενους μετά την πλήρη ενημέρωση και οδηγίες του ίδιου του ερευνητή ή των εξουσιοδοτημένων βοηθών ερευνητών. Τα εξεταζόμενα πρόσωπα είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα χρόνο για τη συμπλήρωσή τους σε στο περιβάλλον της οικίας τους και τα παρέδιδαν στους ερευνητές. Θετική πλευρά αυτής της διαδικασίας υπήρξε η εξασφάλιση αρκετού χρόνου για την ήρεμη συμπλήρωση των ερωτήσεων, όπως επίσης η ανωνυμία και η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης της προσωπικής γνώμης των ερευνώμενων νοικοκύρηδων PROCEEDINGS 5

6 ανδρών, γυναικών. Αρνητική πλευρά υπήρξε η παρουσία του ερευνητή, αλλά έτσι περιορίστηκε ο κίνδυνος τα εξεταζόμενα πρόσωπα να ζητήσουν βοήθεια από άλλα μέλη της οικογένειας, φίλους, ή ακόμη να προσπαθήσουν να δώσουν κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις. Με στόχο τον μερικό έλεγχο της δυνατότητας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ρωτήσαμε τα εξεταζόμενα πρόσωπα αν συνάντησαν δυσκολία στις απαντήσεις και όπως ήταν αναμενόμενο απάντησαν αρνητικά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μάϊο Σεπτέμβριο 2009 με τη βοήθεια 25 σπουδαστών/τριων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για να κατορθώσουμε να καλύψουμε τις 13 περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. 5. Ανάλυση- αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ηλικία ως παράγοντας αποτελεί σημαντική παράμετρο αύξησης του εισοδήματος, εφόσον συνεπικουρούν και άλλες προϋποθέσεις όπως: η μόνιμη εργασία, η καλά αμειβόμενη, η θέση εργασίας, η εξειδίκευση και τα χρόνια εργασίας. Πολλές φορές όμως δεν συμβαδίζει η ηλικία με το εισόδημα εξαιτίας άλλων εμποδίων όπως η αργοπορημένη έναρξη εργασίας, οι υποχρεώσεις σπουδών, η δυσκολία εξεύρεσης εργασίας, η ανεργία κλπ. Η διερεύνηση της εικόνας των δεδομένων της έρευνας με τη διασταύρωση του Pearson της ηλικίας και του μηνιαίου εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 μας οδηγεί σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις που χρήζουν προσεκτικής ερμηνείας. Το 53,2% του δείγματος ανεξαρτήτως ηλικίας,στις χαμηλότερες κλίμακες αμοιβής υπόκειται σε όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται το χαμηλό εισόδημα. Σε ποσοστό 34,2% βρίσκεται σε ικανοποιητικό μηνιαίο επίπεδο εισοδήματος που ανταποκρίνεται στην αξιοπρεπή διαβίωση στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Και εξαίρεση αποτελεί το 12,6% του δείγματος με υψηλό και πολύ υψηλό μηνιαίο εισόδημα, ιδιαίτερη έμφαση στις ηλικίες ετών 0,8% ενώ η υπόλοιπη κατανομή σε σχέση με την ηλικιακή κλίμακα είναι ισομερής. Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνουν την πρώτη μας υπόθεση και τεκμηριώνουν το ερευνητικό μας καθήκον. Η στατιστική ανάλυση των μεταβολών ηλικίας και μηνιαίου εισοδήματος βρίσκεται στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Χ² P<0,001. PROCEEDINGS 6

7 Πίνακας 2. Ηλικία* Μηνιαίο Εισόδημα Crosstabulation Miniaio isodima Total ilikia > Count % 5,6 4 5,2 2,4 0, ,2 18, Count % 2,4 3,8 5,2 3,8 1,4 0, , Count % 0.8 1,8 3 3,6 1,8 0,4 0 0, Count % 1 1,4 3,2 2,4 0,8 0,2 0,4 1,2 10, Count % 1,4 1,2 2,4 2,2 2 1,6 0,4 1,2 12, Count % 0,4 0,4 2,4 2,2 4 1,6 0,2 0, > Count % 2,4 2,8 2,4 4,4 2,8 0,6 0,8 1 17,2 l Total Count % 14 15, 4 23, ,2 5,8 1, PROCEEDINGS 7

8 Χ² Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Χ² 123,034(a 42,000 Η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού εισοδήματος στις σημερινές οικονομικές συνθήκες αποτελεί ουτοπία, διότι καθημερινά μειώνονται οι μηνιαίες αποδοχές του κοινωνικού συνόλου. Οι απαντήσεις στην ερώτηση: Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις μηνιαίες σας αποδοχής; Αποτελούν συνέχεια της προηγούμενης με στόχο να διαπιστωθεί ο βαθμός της. Η δομή των απαντήσεων απεικονίζεται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Εισόδημα*Ικανοποίηση από τις Μηνιαίες Αποδοχές Crosstabulation Eisodima Total > Apikanopoiisi miniaion apodoxon Apolyta Poly Sxedon Apolyta ikanopoiimenos ikanopoiimenos ikanopoiimenos dysarestimenos dysarestimenos Total Count % 1 1,4 3 2,8 5,4 14 Count % 0,4 1, ,8 15,4 Count % 0,2 2,4 9, ,8 Count % 1,2 5 6,4 4 4,4 21 Count % 1,2 2,2 6,6 1,8 1,4 13,2 Count % 1,4 2,4 1,2 0,8 0 5,8 Count % 0,4 0,6 0,6 0 0,2 1,8 Count % 1,2 1,6 1,6 0,4 0,2 5 Count % 7 16,8 32,6 18,8 24,8 100 PROCEEDINGS 8

9 Χ² Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Χ² 119,462(a 28,000 Κύριο εύρημα αποτελεί το 43,6% που δηλώνει σε μεγάλο βαθμό δυσαρεστημένο και απόλυτα δυσαρεστημένο, που απεικονίζει την πραγματική δυσκολία της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται το κοινωνικό σύνολο. Σχεδόν ικανοποιημένο είναι το 32,6% και αντιπροσωπεύει κυρίως τις μηνιαίες αποδοχές από και πάνω ευρώ. Η εμφάνιση ενός ποσοστού 23,8 με βαθμό απόλυτης και μεγάλου βαθμού ικανοποίησης, αποτελεί παράδοξη δήλωση λαμβάνοντας υπόψη το 6,6% των χαμηλότερων μηνιαίων αποδοχών. Η γενική εικόνα του βαθμού ικανοποίησης και δυσαρέσκειας εμφανίζει τις αναμενόμενες μικρές % αποκλίσεις σε ολόκληρη τη γκάμα των μηνιαίων αποδοχών. Η μεγάλες συγκριτικές διαφορές στο βαθμό ικανοποίησης με της μηνιαίες αποδοχές χωρίς το διαχωρισμό σε σχέση με το φύλο (δεν παρουσίασε στατιστική σημαντικότητα) υποδηλώνουν έντονο προβληματισμό στις συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η στατιστική ανάλυση των μηνιαίων αποδοχών και ικανοποίησης βρίσκεται στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Χ² P<0,001. Η ορθολογική χρήση του εισοδήματος και των μηνιαίων αποδοχών δεν εξαρτάται, μόνο από το ποσό το οποίο έχει στη διάθεσή της κάθε οικογενειακή οικονομική μονάδα. Κύριοι παράμετροι καθορισμού της είναι η καταναλωτική συμπεριφορά, των ατόμων, οι αγοραστικές τους συνήθειες και η τάση τους για ασυλλόγιστες αγορές. Για τη διαπίστωση της επίδρασης αυτών των παραγόντων θέσαμε αρχικά το ερώτημα: Πόσο συχνά κάνετε αγορές αντικειμένων που αποδεικνύονται άχρηστα στη συνέχεια; Για να αποφύγουμε, το σκόπελο ασυλλόγιστες, που θα μπορούσε να εννοηθεί ότι τα εξεταζόμενα άτομα δεν έχουν λογική κρίση στις αγορές τους. Τα ευρήματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Πρώτη διαπίστωση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτελεί το γεγονός οτι η χρονολογική ηλικία του δείγματος συνδέεται άμεσα με την συνήθεια των ασυλλόγιστων αγορών στην καταναλωτική του συμπεριφορά στο 48,6% και το 51,4% που δεν ενδίδουν σ αυτή τη συμπεριφορά. Αυτή η οριακή διαφορά εντοπίζεται κυρίως στο ηλικιακό φάσμα μεταξύ σε % 26,8% που προβαίνουν σ αυτή τη μορφή αγορών, έναντι 21% που δεν ενδίδουν. Το υπόλοιπο φάσμα ηλικίας κατανέμεται ισότιμα με σχετική αύξηση του ποσοστού που δεν ενδίδει. Η διαπίστωση τεκμηριώνει την τρίτη υπόθεση και το ερευνητικό μας καθήκον υπάρχει μια αδυναμία στη λειτουργία της καταναλωτικής συμπεριφοράς Η στατιστική ανάλυση των παραμέτρων ηλικίας και ασυλλόγιστων αγορών βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Χ² P<0,044. PROCEEDINGS 9

10 Πίνακας 4. Ηλικία*Αγορά Αντικειμένων Άχρηστων στη Συνέχεια Crosstabulation ilikia Total > Axrista antikeimena nai oxi Total Count % 10,8 7,6 18,4 Count % 9,4 8 17,4 Count % 6,6 5,4 12 Count % 4,6 6 10,6 Count % 6 6,4 12,4 Count % Count % 6, ,2 Count % 48,6 51,4 100 Χ² Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Χ² 12,917(a) 6,044 Άμεση συνάφεια με τις ασυλλόγιστες αγορές έχει και η στατιστική ανάλυση της σχέσης μεταξύ φύλου και της ακατανίκητης διάθεσης περιττών αγορών, όπου για τους ίδιους με τους παραπάνω αντικαταστήσαμε την έννοια περιττών με τη λέξη οποιασδήποτε αγοράς. Οι διαφορές των δύο φύλων στην καταναλωτική συμπεριφορά παρουσιάζονται στο Πίνακα 5. Η διαφορά εμφανίζεται ισχυρότερη στις γυναίκες 21% έναντι 15% των ανδρών. Παίρνοντας υπόψη ότι το γυναικείο φύλλο ενδίδει ευκολότερα στον πειρασμό της διάθεσης αγορών με τη μορφή Shop therapy θεωρείται φυσιολογική η τιμή. Η κυριαρχία των ανδρών εμφανίζεται στη σθεναρή αντίσταση του 37,6 έναντι των γυναικών 26,2 απέναντι στη διάθεση περιττών αγορών. Διαπιστώνουμε ότι μεταξύ των φύλων υπάρχει μεν οριακή διαφορά, η οποία όμως στηρίζεται στα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του φύλου. Η στατιστική ανάλυση των PROCEEDINGS 10

11 παραμέτρων φύλου και ασυλλόγιστων αγορών βρίσκεται στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Χ²P<0,001. Πίνακας 5. Φύλλο*Ακατανίκητη Διάθεση Οποιασδήποτε Αγοράς Crosstabulation sex Total Andras Gynaika Diathesi agoras nai oxi Total Count % 15,2 37,6 52,8 Count % 21 26,2 47,2 Count % 36,2 63,8 100 Χ² Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Χ² 13,305(b) 1,000 Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 6. Συζήτηση. Η ηλικία συνδέεται με τους προσωπικούς παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την καταναλωτική συμπεριφορά όπως: με το επάγγελμα, την οικονομική κατάσταση και τον τύπο της προσωπικότητας. Οι τρεις αυτοί παράγοντες αναμφισβήτητα επιφέρουν επιρροή στον κατάλογο των αναγκών που συνδέονται με τα προϊόντα, υπηρεσίες και τη συμπεριφορά των ατόμων. Η αναφορά στην ηλικία των ανθρώπων, γίνεται διότι οι άνθρωποι μεταβάλλουν την αγορά αγαθών και υπηρεσιών με τη ροή της ζωής τους. Η κατανάλωση διαμορφώνεται επίσης και από τον κύκλο της ζωής τους και τις αλλαγές που επέρχονται, γάμος, διαζύγιο, συνταξιοδότηση κλπ. Στις περιπτώσεις που οι οικονομικοί δείκτες των εσόδων πέφτουν η ευαισθησία τους αυξάνει στον τρόπο διαχείρισης, εκφρασμένος μέσα από ενέργειες και αντιλήψεις, συμπληρωματικά ο τρόπος ζωής δείχνει τη γενική εικόνα του ατόμου και του περιβάλλοντος προσπαθώντας να δώσει το προφίλ με το οποίο εμφανίζεται να ενεργεί μέσα στον κόσμο (Kotler, 1997). Στη σημερινή εποχή οι καταναλωτές προσπαθούν με περιορισμένες οικονομικές αποδοχές να καλύψουν πολύ ετερογενείς ανάγκες και επιθυμίες αγορών. Συγκεκριμένα οι χαμηλές αμοιβές, από το μειωμένο ωράριο απασχόλησης και η οικονομική κατάσταση πολλών PROCEEDINGS 11

12 νοικοκυριών, υποχρεώνουν σε αλλαγές της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς. Εμφανίζονται αυξημένα άκαμπτα έξοδα στα νοικοκυριά που τα ωθούν σε δανεισμό, πιστωτικές κάρτες κλπ. Πέραν των παραγόντων ηλικία έσοδα και αποδοχές ένα σημαντικό μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς επηρεάζεται από καθαρά ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με οικονομικά ή ορθολογικά προβλήματα, (Τζωρτζάκης, 1993). Ως τέτοιους μπορούμε να αναφέρουμε την επίδραση του εγγύς περιβάλλοντος, την ακατανίκητη διάθεση αγορών, τα χαρακτηριστικά του φύλλου κλπ. Το φύλο του καταναλωτή συνθέτει ακόμη ένα σημαντικό παράγοντα ο οποίος επιδρά στον καθορισμό της καταναλωτικής συμπεριφοράς στις αγορές. Υποστηρίχτηκε ότι οι γυναίκες ασχολούνται περισσότερο απ όσο οι άνδρες με τα ειδικά επιχειρήματα και λεπτομέρειες οι οποίες παρουσιάζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις όταν τις επεξεργάζονται (Mayers- Levi & Mahesawran, 1991). Έτσι η εικόνα του οικονομικού ανθρώπου ανεξάρτητα από το φύλο είναι μία εικόνα η οποία περιγράφει τον καταναλωτή ως μια λογική ύπαρξη, ορθά σκεπτόμενη, η οποία αντικειμενικά αξιολογεί και ταξινομεί κάθε προϊόν αντικατάστασης και επιλέγει εκείνο το οποίο του δίνει μεγαλύτερη αξία. Η εικόνα κάνει και την υπόθεση ότι ο καταναλωτής γνωρίζει όλες τις μάρκες των προϊόντων καθώς και τα όρια της χρήσης τους. Οι διαφορές στις εικόνες του ανθρώπου περιγράφουν τους καταναλωτές και τις διαδικασίες της καταναλωτικής συμπεριφοράς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, (Σιώμκος, 1994). Έτσι κέντρο της εικόνας δεν είναι ο καταναλωτής, αλλά το προϊόν με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την τιμή του, ενώ ο ρόλος του καταναλωτή περιορίζεται στο ρόλο ενός Η/Υ που του δίνουμε μία εντολή και την εκτελεί. Οι ανεπάρκειες αυτής της εικόνας της καταναλωτικής συμπεριφοράς βρίσκεται στο ότι ο άνθρωπος περιορίζεται στις αξίες και σκοπούς καθώς και από τη γκάμα των γνώσεων που διαθέτει. Επίσης περιορίζεται και από τις συνήθειες και τα αντανακλαστικά. Πλέον γνωρίζουμε ότι και άλλοι παράγοντες μη εμφανώς συνειδητοποιημένοι παίζουν συμβολικό ρόλο στην καταναλωτική συμπεριφορά, οι οποίοι δεν παίρνονται παντελώς υπόψη από την συγκεκριμένη εικόνα όπως οι ακατανίκητη διάθεση αγορών, η αγορά περιττών αντικειμένων η απόκρυψη αγορών από το οικογενειακό περιβάλλον κλπ., που εξετάζονται στο μοντέλο της παρούσας έρευνας. Οι καταναλωτές σχηματίζουν μόνιμες αντιλήψεις ή εικόνες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη μελέτη της συμπεριφοράς τους. Tα ευρήματα συμφωνούν ότι οι εικόνες και η απεικόνιση παρουσιάζονται ως τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών, οι οποίες αποκτώνται από πολλές πηγές των αισθήσεων και συνενώνονται σε ένα τύπο ολοκλήρωσης, ο οποίος PROCEEDINGS 12

13 αποθηκεύεται στη μνήμη του ατόμου (Macinnis & Price, 1987). Κάθε άτομο έχει μια συγκεκριμένη εικόνα για την αντίληψη του εαυτού του, ως πρόσωπο κάποιου τύπου με ορισμένα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, σχέσεις και τρόπους καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ο ρόλος των αντιλήψεων στην καταναλωτική συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αν κρίνουμε από το ότι ως αντίληψη θεωρείται η διαδικασία την οποία ακολουθούν τα άτομα όταν δέχονται ερεθίσματα από τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και εξάγουν κάποιο νόημα γι αυτά (Παπαδόπουλος, 1985) Που σημαίνει ότι η αντίληψη συνίσταται από σύνολο αλληλοσυνδεόμενες δραστηριότητες που οδηγούν τον καταναλωτή στην εξαγωγή νοήματος της καταναλωτικής του συμπεριφοράς μέσα από τις εμπειρίες του. Η διερεύνηση του πλέγματος των παραγόντων φύλο, ηλικία, εισόδημα, μηνιαίες αποδοχές με τις εκφάνσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε ασυλλόγιστες και περιττές αγορές στις σύγχρονες συνθήκες της οικονομικής κρίσης έδειξε ότι: ο σύγχρονος καταναλωτής συνειδητοποιεί τη δυναμική και το ρόλο που παίζει το εισόδημα και οι μηνιαίες του αποδοχές και το εκφράζει έντονα από το βαθμό δυσαρέσκειας και έλλειψης ικανοποίησης. Σε γενικές γραμμές η αρνητική του καταναλωτική συμπεριφορά σε ασυλλόγιστες και περιττές αγορές καθορίζεται, από κοινωνικό-ψυχογενή αίτια, όπως η ακατανίκητη διάθεση αγορών κλπ., τα οποία δεν έχει μάθει να ελέγχει. Η έρευνα έδειξε, τέλος ότι οι καταναλωτικές συμπεριφορές στηρίζονται σε αντιλήψεις και εικόνες του παρελθόντος, χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο που διατρέχουν στη διαχείριση των εσόδων τους. Βιβλιογραφία 1. Branson W.H., Litvaek, J.M., (1990), Makroikonomitsna teoria, Izd. Gutenberg, Atina, pp , 132, Kotler P., (1997), Marketing Management, Analysis, planning, implementation and control, New Jersey, Prentice hall, p Macinnis D. J., Price L. L., (1987), The role of imaginary in information processing: Review and extensions, Journal of consumer research, Vol. 13, No. 4, pp Meyers-Levy, J., Maheswaran D., (1991), Exploring differences in Males and Females processing strategies, Journal of consumer research, Vol. 18, No 1, pp Κευνς, T.M., (2010), Η γενική θεωρία της απασχόλησης του τόκου και του χρήματος, εκδ., Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε,. Αθήνα Παπαδοπουλος N.Γ., Ζάχος Δ.I., (1985), Ψυχολογία, Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών, Αθήνα,σελ PROCEEDINGS 13

14 6. Σερδάρης Π., (2000), Σημειώσεις από το γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογία του Marketing Που διδάχθηκε στα ΠΣΕ του Τμήματος Διοικητικής Τεχνολογίας TEI Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη, σελ , Σιώμκος Γ.I.(1994), «Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγική Marketing, Αθήνα, εκδ, Σταμούλης, pp , 28-30, 35-36, 36-42, 42-44, 44-48, 53-60, 92-95, Tζωρτζάκης K.M., (1993), Γενικές αρχές Marketing, Αθήνα, εκδ. Rosili., σελ , 46-48, 53-54, , , , Παυλίτσας Χ, Κ., (2004), Βάσεις Οικονομικής τόμος Α (Μικροοικονομία) Εκδ. Αθ. Αλτιντζή, Θες/νίκη,σελ PROCEEDINGS 14

Οικογενειακό Οικονομικό Marketing και Κατανομή στις Αγορές Ειδών Πρώτης Ανάγκης Π. Σερδάρης, 1,Β. Μαυροματίδη 2, Α. Μέτσιου 3

Οικογενειακό Οικονομικό Marketing και Κατανομή στις Αγορές Ειδών Πρώτης Ανάγκης Π. Σερδάρης, 1,Β. Μαυροματίδη 2, Α. Μέτσιου 3 Οικογενειακό Οικονομικό Marketing και Κατανομή στις Αγορές Ειδών Πρώτης Ανάγκης Π. Σερδάρης, 1,Β. Μαυροματίδη 2, Α. Μέτσιου 3 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα 1 serpan@mail.gr,²

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012

Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012 Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012 Υπεύθυνος Έρευνας Επαμεινώνδας Ε. Πανάς Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής Τηλ: 2108203535 Fax: 2108203585 E-mail: panas@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

VII Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης: "Ενδιαφέρον για το περιβάλλον & φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές"

VII Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης: Ενδιαφέρον για το περιβάλλον & φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές VII Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης: "Ενδιαφέρον για το περιβάλλον & φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές" Αποτύπωση και ανάλυση της ατομικής συμπεριφοράς σχετικά με την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης. Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών

Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης. Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης Αγοραστική καταναλωτών Αγοραστική καταναλωτών Είναι η των τελικών καταναλωτών και των νοικοκυριών σχετικά με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική κατανάλωση Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Γ. Ελευθερία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Α. Δράκος

Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Γ. Ελευθερία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Α. Δράκος Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Γ. Ελευθερία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Α. Δράκος Δεκέμβριος 2013 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2014 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer behavior) - η μελέτη ατόμων, ομάδων η οργανισμών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

β. i) Τα κέρματα, ii) Τα χαρτονομίσματα, iii) Οι τραπεζικές επιταγές, iv) Οι πιστωτικές κάρτες

β. i) Τα κέρματα, ii) Τα χαρτονομίσματα, iii) Οι τραπεζικές επιταγές, iv) Οι πιστωτικές κάρτες ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Συμπεριφορά Καταναλωτή. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Συμπεριφορά Καταναλωτή. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 5: Συμπεριφορά Καταναλωτή Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι στατιστικοί έλεγχοι x τετράγωνο, t- test, ANOVA & Correlation. Σταμάτης Πουλακιδάκος

Οι στατιστικοί έλεγχοι x τετράγωνο, t- test, ANOVA & Correlation. Σταμάτης Πουλακιδάκος Οι στατιστικοί έλεγχοι x τετράγωνο, t- test, ANOVA & Correlation Σταμάτης Πουλακιδάκος Μερικά εισαγωγικά λόγια Οι έλεγχοι των ερευνητικών υποθέσεων πραγματοποιούνται με διάφορους στατιστικούς ελέγχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Μάρκετινγκ Ενότητα 5

Έρευνα Μάρκετινγκ Ενότητα 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5 : Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Συμπεριφορά Καταναλωτή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2 : Καταναλωτής και διαδικασία λήψης αποφάσεων Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης A Τρίμηνο 2010 3 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 9: Marketing Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 5Α: ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ Χ 2 Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Τµήµα ιοίκησης ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τµήµα ιοίκησης Αγοραστική

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη των καταναλωτών της θεσσαλονίκης ως προς τις αγορές ενδυμάτων,τον βαθμό ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας

Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας Αρχές οικονομικής 1 Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας Προσδιορίσει τα κίνητρα και τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφέρονται τα άτομα, ώστε να ερμηνεύσουμε τα οικονομικά φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2017 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21-937419-1, ΦΑΞ: 21-9374192 Email: gpo-ae@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Συμπεριφορά Καταναλωτή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 : Δημογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ Δεκέμβριος 2013 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A εξάμηνο 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010 Ποιοτικές και Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5 : Τμηματοποίηση Αγοράς Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 09-10-2015 Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων Βασικές έννοιες Αν. Καθ. Μαρί-Νοέλ Ντυκέν ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 30-10-2015 1. Στατιστικοί παράμετροι - Διάστημα εμπιστοσύνης Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2 : Αγορά και Περιβάλλον Μάρκετινγκ του Οργανισμού Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ KEΦAΛAIO I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ KEΦAΛAIO I ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ...v ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... vii KEΦAΛAIO I EIΣAΓΩΓH 1. Η οικονομική ως επιστήμη μελέτης οικονομικών φαινομένων...1 2. Μικροοικονομικά και μακροοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 09-10 ΣΗΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Έλεγχοι υποθέσεων Βόλος, 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτής, σύμφωνα με τον νόμο, είναι το πρόσωπο εκείνο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά.

Καταναλωτής, σύμφωνα με τον νόμο, είναι το πρόσωπο εκείνο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στην εκδήλωση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Νέοι και διαδίκτυο: χρήσεις, εφαρμογές, ασφάλεια» (17-5-2009) (Προσφωνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

τατιστική στην Εκπαίδευση II

τατιστική στην Εκπαίδευση II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ τατιστική στην Εκπαίδευση II Επαναληπτικζς ασκήσεις Διδάσκων: Μιχάλης Λιναρδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2015

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2015 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΕ.Π.ΚΑ Απρίλιος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Απρίλιος 15 Τύπος έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Έρευνας. να μελετήσει τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού

Σκοπός Έρευνας. να μελετήσει τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού Δεκέμβριος 2015 Σκοπός Έρευνας Στόχος της παρούσας έρευνας είναι: να μελετήσει τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού πόσο ικανοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιαβής Ελευθέριος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος

Ονοματεπώνυμο: Γιαβής Ελευθέριος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Ονοματεπώνυμο: Γιαβής Ελευθέριος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα