ικαστήριο ( ΕΚ) και το Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΠΕΚ) χρησιµοποιούν άρθρα του για να ενισχύσουν τους νοµικούς συλλογισµούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ικαστήριο ( ΕΚ) και το Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΠΕΚ) χρησιµοποιούν άρθρα του για να ενισχύσουν τους νοµικούς συλλογισµούς"

Transcript

1 H πρόσβαση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια υπό το φως του άρθρου 47 του Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων. 1 Αν και αποφασίστηκε στη Νίκαια να µη δοθεί δεσµευτική ισχύς στο Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων (ΧΘ ) 2, ήδη οι Γενικοί Εισαγγελείς (Γ.Ε.), το ικαστήριο ( ΕΚ) και το Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΠΕΚ) χρησιµοποιούν άρθρα του για να ενισχύσουν τους νοµικούς συλλογισµούς τους 3.Πρόσφατα,σε µία από αυτές τις αποφάσεις το Πρωτοδικείο ανέφερε ότι ο δικαστικός έλεγχος µέσω της προσφυγής ακύρωσης αποτελεί µέρος των γενικών αρχών του κράτους δικαίου, κοινών στις συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, όπως βεβαιώνει το άρθρο 47 του Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων Το δικαίωµα πραγµατικής και δίκαιης δικαστικής προστασίας δεν στηρίζεται πλέον µόνο στις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών και στα άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των δικαιωµάτων του ανθρώπου, αλλά βρίσκει έκφραση και στο νεοείσακτο στον ευρωπαϊκό χώρο ΧΘ. Αφετηρία του προβληµατισµού µας θα αποτελέσει το ακριβές περιεχόµενο του άρθρου 47 του Χ.Θ..: ικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου δικαστηρίου. Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου... Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δηµόσια και εντός ευλόγου προθεσµίας, από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουµένως συσταθεί νοµίµως. Oπως είναι εµφανές από το περιεχόµενο και τον τίτλο του άρθρου, για τους συντάκτες 5 του Χάρτη το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε το δικαίωµα πραγµατικής δικαστικής προστασίας. 1

2 Θα εξετάσουµε λοιπόν ποια είναι η γενική τάση των ευρωπαϊκών δικαστηρίων όσον αφορά στην πρόσβαση των µη προνοµιούχων διαδίκων στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη 6.Συµβαδίζει η τάση αυτή µε τη δυναµική της δήλωσης του ΠΕΚ στην προαναφερόµενη απόφαση; Ή µήπως η πρόσβαση των πολιτών της Ε.Ε., των πολιτών τρίτων χωρών και των ενώσεων προσώπων στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη καθίσταται δυσχερής ; Σύµφωνα µε την παραγρ.4 του άρθρου 230 ΣυνθΕΕ : Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δύναται.. να ασκεί προσφυγή κατά των αποφάσεων που απευθύνονται σ αυτό, καθώς και κατά αποφάσεων που, αν και εκδίδονται ως κανονισµοί ή αποφάσεις που απευθύνονται σε άλλο πρόσωπο, το αφορούν άµεσα και ατοµικά. Τα πράγµατα είναι απλά για τον ιδιώτη που είναι παραλήπτης µιας απόφασης. Θεωρείται ότι νοµιµοποιείται να την προσβάλλει ενώπιον του ΠΕΚ 7. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν η απόφαση απευθύνεται σε άλλο πρόσωπο, αλλά ο αιτών επικαλείται ότι τον αφορά ατοµικά. Στην υπόθεση Plaumann 8, ο ιδιώτης εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων, είχε προσβάλει µια απόφαση της Επιτροπής προς τη γερµανική κυβέρνηση, µε την οποία απορρίφθηκε αίτηµα της τελευταίας για µείωση του εισαγωγικού δασµού στις κλιµεντίνες.το ικαστήριο έκρινε ότι η κοινοτική αυτή πράξη αφορούσε τον ιδιώτη κατά τον ίδιο τρόπο που αφορούσε και κάθε άλλον ιδιώτη, ο οποίος επιθυµούσε να γίνει εισαγωγέας του ίδιου προϊόντος.εποµένως δεν τον αφορούσε ατοµικά...για να νοµιµοποιηθεί ένα πρόσωπο να προσβάλλει µε προσφυγή ακύρωσης µία πράξη της οποίας δεν είναι παραλήπτης,πρέπει η εν λόγω πράξη να το θίγει λόγω ορισµένων ξεχωριστών ιδιοτήτων του ή µιας πραγµατικής κατάστασης που το χαρακτηρίζει σε σχέση µε κάθε άλλο πρόσωπο και, ως εκ τούτου,να το εξατοµικεύει κατά τρόπο ανάλογο προς αυτόν του αποδέκτη. Η εφαρµογή του Plaumann τεστ δεν είναι ρεαλιστική:το επιχείρηµα ότι η εισαγωγή κλιµεντίνων µπορεί να πραγµατοποιηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, ότι ο αριθµός 2

3 των εισαγωγέων µπορεί να αλλάξει σηµαντικά και ότι ο αιτών δεν έχει ατοµικό συµφέρον δεν πείθει. Επιπλέον, ο συλλογισµός του ΕΚ δυσχεραίνει, αν δεν κάνει ακατόρθωτη την πρόσβαση του αιτούντος στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, 9 εξαιρουµένης µιας µικρής κατηγορίας υποθέσεων που αφορούν σε γεγονότα που έχουν συντελεσθεί στο παρελθόν, 10 δηλαδή στην προκειµένη περίπτωση αν ένας συγκεκριµένος αριθµός εισαγωγέων είχε ήδη πραγµατοποιήσει εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος. Για την περίπτωση που η πράξη που προσβάλλεται επιγράφεται ως κανονισµός, τα ικαστήρια υιοθετούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: α)η παραδοσιακή τάση είναι το τεστ αφηρηµένης ορολογίας : το ικαστήριο ερευνά την ουσία της πράξης, δηλαδή το περιεχόµενό της, τη φύση της και τ αποτελέσµατα της,για να αποφανθεί αν είναι στην πραγµατικότητα κανονισµός, ή κατ ουσίαν απόφαση. 11 Το πρόβληµα µ αυτό το τεστ είναι ότι υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα σχεδίασης κανόνων από τον ευρωπαϊκό νοµοθέτη που να παραµένουν στο απυρόβλητο 12. β)το τεστ της κλειστής οµάδας : η οµάδα προσώπων είναι κλειστή, υπό την έννοια ότι ο κανονισµός αφορά σε παρελθόντα γεγονότα και δεν έχει επίπτωση στο µέλλον. Στην υπόθεση International fruit 13 εισαγωγείς µήλων από µη κράτη-µέλη ζήτησαν εκ των προτέρων από τις εθνικές αρχές άδεια εισαγωγής. Οι εθνικές αρχές πληροφόρησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενήργησε ώστε να εκδοθεί ένας κανονισµός που έθετε τους κανόνες απόφασης επί τέτοιου είδους αιτήσεων.εποµένως ο κανονισµός είχε εφαρµογή σε µια κλειστή οµάδα ατόµων, αυτούς που είχαν υποβάλει αιτήσεις εισαγωγής την προηγούµενη εβδοµάδα. Οι νοµολογιακές κατασκευές δεν σταµατούν εδώ. 3

4 Ένας κανονισµός µπορεί πράγµατι να είναι στην ουσία κανονισµός, αλλά να αφορά ατοµικά σε ορισµένα πρόσωπα Στην υπόθεση Codorniu 14, το ΕΚ άρχισε να δείχνει πιο φιλικό προς τον ιδιώτη. Στην υπόθεση αυτή, ένας Ισπανός παραγωγός αφρώδων οίνων προσέβαλε µια διάταξη κανονισµού βάσει της οποίας η χρησιµοποίηση της ενδείξεως «αφρώδης» επιτρεπόταν µόνο προκειµένου για οίνους που παράγονταν σε συγκεκριµένες περιοχές της Γαλλίας και του Λουξεµβούργου. Το ικαστήριο έκρινε ότι η Codorniu είχε καταθέσει γραφικό σήµα που περιείχε την κρίσιµη λέξη στην Ισπανία ήδη από το το 1924 και ότι χρησιµοποιούσε κατά παράδοση το σήµα αυτό,τόσο πριν όσο και µετά την κατάθεσή του, συνεπώς, απέδειξε την ύπαρξη µιας κατάστασης που την χαρακτηρίζει, σε σχέση µε την επίδικη διάταξη, έναντι οποιουδήποτε άλλου επιχειρηµατία. Σε άλλες περιπτώσεις, τα δικαστήρια φαίνεται να δίνουν βαρύνουσα σηµασία στο βαθµό πραγµατικής ζηµίας του αιτούντος, όπως στην υπόθεση Extramet 15. Πάντως ενώ στις παραπάνω δύο περιπτώσεις η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη επιτυγχάνεται, το τεστ Plaumann σε υποθέσεις όπως η Greenpeace 16 έρχεται να υπενθυµίσει στους ιδιώτες ότι η ζηµία δεν αρκεί για την ενεργητική νοµιµοποίηση ενός προσφεύγοντος, εφόσον τη ζηµία αυτή ενδέχεται γενικά και αόριστα να υποστούν πολλοί ιδιώτες που δεν µπορούν να καθοριστούν εκ των προτέρων, ώστε να εξατοµικεύονται κατά ανάλογο τρόπο προς εκείνον του αποδέκτη της απόφασης. Περαιτέρω, για τις ενώσεις προσώπων η πρόσβαση δεν είναι πιο εύκολη.η πράξη η οποία θίγει τα γενικά συµφέροντα µιας κατηγορίας πολιτών δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά ατοµικά στην ένωση η οποία έχει συσταθεί για να προωθεί τα συλλογικά συµφέροντα της κατηγορίας αυτής και, συνεπώς, η ένωση αυτή δε νοµιµοποιείται να ασκήσει προσφυγή ακύρωσης, όταν τα µέλη της δεν νοµιµοποιούνται ατοµικώς προς τούτο. Αντιθέτως, η ύπαρξη ιδιαιτέρων περιστάσεων, όπως ο ρόλος που έχει διαδραµατίσει µια ένωση στο πλαίσιο της διαδικασίας που κατέληξε στην έκδοση πράξεως υπό την έννοια του άρθρου 230 της Συνθήκης, µπορεί να δικαιολογήσει το παραδεκτό προσφυγής που ασκείται από ένωση, τα µέλη της 4

5 οποίας δεν αφορά άµεσα και ατοµικά η επίδικη πράξη. 17 Aλλά η εξαίρεση επιβεβαιώνει πάντα τον κανόνα, που στην περίπτωσή αυτή είναι ο τυφλός αποκλεισµός των ενώσεων προσώπων ως αντιπροσώπων της κοινωνίας. 18 Κατ εξαίρεση, σε ορισµένες περιοχές του κοινοτικού δικαίου, το κριτήριο του ατοµικού συµφέροντος είναι πιο φιλελεύθερο.οι υποθέσεις αυτές µπορούν να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : -Υποθέσεις αντι-ντάµπινγκ(timex, 19 Allied 20 ) -Υποθέσεις ανταγωνισµού(metro 21, Vittel 22 ) -Υποθέσεις κρατικών προµηθειών(cofaz 23 ) -Υποθέσεις που αφορούν στην ενδυνάµωση της δηµοκρατικής φύσης της Κοινότητας(les verts 24 ). Εάν ο ιδιώτης ή η ένωση προσώπων ξεπεράσει το σκόπελο του ατοµικού συµφέροντος, πρέπει να επιδείξει επιπλέον ότι έχει και άµεσο συµφέρον, δηλαδή ότι όταν το αµφισβητούµενο µέτρο υιοθετήθηκε, ήταν σίγουρο ότι θα επηρέαζε τον αιτούντα. 25.Το Πρωτοδικείο γίνεται όλο και πιο απαιτητικό όσον αφορά σ αυτήν την πτυχή της ενεργητικής νοµιµοποίησης 26. Συµπεραίνουµε λοιπόν από αυτήν την επισκόπηση, ότι οι νοµολογιακοί κανόνες σχετικά µε το παραδεκτό της αίτησης ακύρωσης, είναι απρόβλεπτοι, πολύπλοκοι και παρουσιάζουν έλλειψη συνοχής, µε αποτέλεσµα να µην παρέχεται πραγµατική δικαστική προστασία,συστατικό στοιχείο της δίκαιης δίκης, στους ιδιώτες και στις ενώσεις προσώπων. Σε µια πρόσφατη µελέτη η προεκτεθείσα νοµολογία παροµοιάστηκε επιτυχώς µε κηλίδα στο πεδίο του κοινοτικού δικαίου. 27 5

6 Ποιοι είναι όµως οι λόγοι που ώθησαν τα δικαστήρια να ακολουθήσουν αυτήν την περιπτωσιολογική πολιτική όσον αφορά στην προϋπόθεση της ενεργητικής νοµιµοποίησης, µε αποτέλεσµα ο διάδικος να µην είναι σίγουρος αν θα έχει το δικαίωµα να ακουστεί ενώπιον ανεξάρτητου και αµερόληπτου δικαστηρίου; 1.Εκ πρώτης όψεως το ίδιο το επίµαχο άρθρο της Συνθήκης επιβάλλει όρια στο διάδικο. 28 Όµως το ικαστήριο έχει αποδειχτεί πολλές φορές ικανό να ερµηνεύει τη Συνθήκη δυναµικά ώστε να επιτρέπει κάτι άλλο από αυτό το οποίο αναγράφει 29, ώστε η µοναδική λύση στο πρόβληµα να µην είναι η αλλαγή του άρθρου 30, αλλα µια πιο ευρεία ερµηνεία αυτού. 2. Η φύση του υπό κρίση αντικειµένου. Έχει παρατηρηθεί 31 ότι το ΕΚ παλαιότερα και από το 1993 το ΠΕΚ παρουσιάζονται πιο δύσπιστα να δεχτούν την ενεργητική νοµιµοποίηση του αιτούντος όταν ο υπό κρίση κανόνας προσδίδει διακριτική ευχέρεια στα κοινοτικά όργανα, όπως στον τοµέα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη δεν επιθυµεί να βρεθεί στη θέση όπου συνεχώς ζητείται από αυτήν να αποφασίσει επί των επιλογών που έχουν γίνει από τα άλλα κοινοτικά όργανα. Αντί να υιοθετήσει έναν περιορισµένο ακυρωτικό έλεγχο, εµφανίζεται πολύ προσεκτική και περιοριστική όταν ερµηνεύει τους όρους ατοµική και άµεση προσβολή, τακτική που είναι λιγότερο χρονοβόρα. Ακολουθεί εύλογα το ερώτηµα: γιατί µια πιο φιλελεύθερη στάση στις περιπτώσεις του αντιντάµπινγκ, του ανταγωνισµού και των κρατικών ενισχύσεων ; Αφενός,επειδή σ αυτές τις περιπτώσεις η διαδικασία δίνει ένα ρόλο στον ιδιώτη, ώστε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ενώπιον της Επιτροπής για ενδεχόµενη 6

7 παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, αφετέρου, η φύση του υπό κρίση αντικειµένου είναι τέτοια ώστε τα κοινοτικό συµφέρον είναι πιο εύκολα διακριτό Οι ανησυχίες για υπερβολική επιβάρυνση του Πρωτοδικείου. Αυτές θα πρέπει µάλλον να θεωρηθούν υπερβολικές, καθόσον η προθεσµία που τάσσει το άρθρο 230, παράγραφος 5 και η προϋπόθεση ότι η πράξη πρέπει να αφορά άµεσα έναν ιδιώτη δεν επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη αύξηση του όγκου των υποθέσεων. 4. Ο φόβος για λαϊκή αγωγή, όπως φαίνεται και από την πρόταση του Γενικού Εισαγγέλεα Κοσµά στην υπόθεση Greenpeace Η κύρια αντίληψη του ικαστηρίου ότι στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήµατος δικαστικής προστασίας ο ιδιώτης µπορεί µε άλλα ένδικα βοηθήµατα να ζητήσει δικαστική προστασία έναντι διατάξεων κανονισµών ή οδηγιών που προσβάλλουν τα συµφέροντά του 34 : αφενός η δυνατότητα να πυροδοτήσει την υποβολή αίτησης έκδοσης προδικαστικής απόφασης, αφετέρου το ένδικο βοήθηµα της στηριζόµενης στην εξωσυµβατική ευθύνη της Κοινότητας αγωγής αποζηµίωσης. Υπάρχουν όµως σοβαρές αντιρρήσεις ότι τα βοηθήµατα αυτά παρέχουν πλήρη και αποτελεσµατική δικαστική προστασία έναντι µέτρων γενικής ισχύος.το επιχείρηµα αυτό προκύπτει από τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην ισπανική υπόθεση της Ενωσης των µικρών καλλιεργητών 35 και από την απόφαση του Πρωτοδικείου Societe Jego Quere 36. 7

8 Μήπως λοιπόν ήρθε η στιγµή για µια αναθεώρηση της αυστηρής ερµηνείας που δίνεται στην έννοια πράξη που αφορά ατοµικά έναν ιδιώτη ή µια ένωση προσώπων; 37 Ο Γ.Ε. Jacobs πρότεινε 38 ως µόνη ικανοποιητική λύση το να αναγνωρισθεί ότι ένα κοινοτικό µέτρο αφορά ατοµικά έναν προσφεύγοντα ιδιώτη όταν θίγει, ή είναι ικανό να θίξει, ουσιαστικά τα συµφέροντά του. Η λύση αυτή έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: - αναγνωρίζεται στους προσφεύγοντες πραγµατικό δικαίωµα προσφυγής ενώπιον ενός δικαστηρίου που µπορεί να τους παράσχει έννοµη προστασία, αποφεύγεται το ενδεχόµενο αρνησιδικίας και ενισχύεται ποικιλοτρόπως η δικαστική προστασία, - εξαλείφεται η ανωµαλία της ισχύουσας νοµολογίας ότι όσο αυξάνει ο αριθµός των θιγόµενων από µια πράξη προσώπων, τόσο µειώνονται οι πιθανότητες δικαστικού ελέγχου, H πρόταση απορρίφθηκε από την Ολοµέλεια του ικαστηρίου.στο µεταξύ όµως το Πρωτοδικείο 39 έδωσε µια εξελικτική ερµηνεία στην έννοια της πράξης που αφορά ατοµικά έναν ιδιώτη. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική δικαστική προστασία των ιδιωτών, πρέπει να θεωρηθεί ότι µια κοινοτική διάταξη γενικής ισχύος η οποία αφορά άµεσα ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το αφορά επίσης ατοµικά αν επηρεάζει κατά τρόπο σαφή και ενεστώτα τη νοµική του κατάσταση, περιορίζοντας τα δικαιώµατά του ή επιβάλλοντάς του υποχρεώσεις. Ο αριθµός και η κατάσταση άλλων προσώπων 8

9 που επηρεάζονται επίσης ή επηρεάζονται δυνητικώς από την εν λόγω διάταξη δεν αποτελούν, συναφώς, εκτιµήσεις ασκούσες επιρροή. Η διαδικασία για την εξάλειψη της κηλίδας, η οποία κρίνεται επιβεβληµένη αν εξετάσουµε τη νοµολογία για την ενεργητική νοµιµοποίηση των φυσικών και νοµικών προσώπων υπό το φως του άρθρου 47 του ΧΘ, φαίνεται ότι άρχισε. 1 Η εισήγηση αυτή παρουσιάστηκε στην Επιστηµονική Ηµερίδα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς σε συνεργασία µε το Ελεγκτικό συνέδριο µε θέµα:σύγχρονοι προβληµατισµοί στο πλαίσιο της δίκαιης δίκης (Καλαµάτα, Νοέµβριος 2002). 2 Ο Χάρτης επικυρώθηκε στη Νίκαια στις , 2000/C 364/01. Γ.Παπαδηµητρίου, εσµευτική ισχύς του Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων,εεευρ Τ.22, σελ ενδεικτικά από σύνολο 96 ευρηµάτων :προτάσεις C-413/99 Baumbast and R, C-20/00 και 64/00 Booker and Hydro, αποφάσεις:c-173/99bectu, T-177/01 Jego Quere v. Commission, T-54/99 Max Mobil Telekommunication Service GmbH v. Commission. 4 Μαx Mobil Telecommunication, παρ.58 5 Ευρεία συµµετοχή προσωπικοτήτων.grainne de Burca, the drafting of the European Union Charter of fundamental rights,e.l.rev(2001), σελ Στην ελληνική βιβλιογραφία:μιχ.κ.βηλαρά:κοινοτικός δικαστής και αποτελεσµατική δικαστική προστασία ιδιωτών: παρόν και µέλλον, Σάκκουλα 2003, Παναγ.Ιω.Κανελλόπουλου:η αίτηση ακυρώσεως των πράξεων των κοινοτικών οργάνων,αντ.ν.σάκκουλα,1998, σελ.126, Πέτρου Ν.Στάγκου και Ευγενίας Ρ.Σαχπεκίδου: ίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,Σάκκουλα, 2000,σελ.279 και ιαδικασίες ενώπιον του ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ε.Κ., συλλογή κοινοτικής νοµολογίας Τόµος Ι, Αντ.Σάκκουλα,1999,σελ.63.Επίσης Π.. αγτόγλου, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο Ι,Αντ.Ν.Σάκκουλα, 1985, σελ Μεταφορά στο ΠΕΚ της δικαιοδοσίας σχετικά µε τις προσφυγές ακύρωσης από ιδιώτες : αποφ.93/350 της 8ης Ιουνίου 1993,ΕΕΚ 1993,L 144/21. 8 C-25/62. 9 Paul Craig and Grainne de Burca, EU Law, text,cases, and materials second edition, σελ C- 106, 107/63,Toepfer, C-11/82 Πειραϊκή-Πατραϊκή. 11 C-789/790/79 Calpak.Για τις οδηγίες : C-298/89 Gibraltar,C-10/95P Asocarne,C-408/95 Eurotunnel, T-135/96 UEAPME,T-125/96 Salamander. 9

10 12 Ο.π. υποσ.9, σελ C-41-44/70, Η νοµολογιακή αυτή τάση µπορεί να συνοψιστεί σε µια πιο πρόσφατη απόφαση: την Antillean Rice Mills Τ-480/93 και Τ-483/93 14 C-309/89. Η νοµολογιακή αυτή τάση θα µπορούσε να πάρει τον τίτλο: προσβολή δικαιωµάτων ή παράβαση υποχρέωσης,craig and de Burca σελ C-358/ T-585/93,C-321/95P. 17 C-67,38,70/85 Van der Kooy and Others v. Commission,C-313/90 CIRF and Others v. Commission. 18 Για τα πλεονεκτήµατα της πρόσβασης των ενώσεων αυτών στα δικαστήρια :C.Harlow and R.Rawlings, Law and administration,1997, σελ.548, Α.Αrnull, Challenging community acts-an introduction in H.W.Micklitz and N.Reich, Public Interest Litigation before European Courts, σελ.54,c.harlow, Towards a theory of access for the European Court of Justice, Yearbook of European Law(1992), σελ.242,d.l.torrens, Locus standi for environmental associations under EC law-greenpeace- a missed opportunity, Review of European Community and International Environmental law (1999), σελ.337, L.Kramer, Public Interest litigation in environmental matters before European courts, Journal of environmental law(1996), σελ C-264/ C-239,275/ C-26/ T-12/ C-169/ C-294/ C-41-44/70 International fruit,c-222/83 Municipality of Differdange. 26 T-96/92 Nestle/Perrier, T-485/93 Dreyfus,T- 172/98, 175/98 177/98Salamander. 27 Α. Αrnull, Private Applicants and the action for annulment since Codorniu, CMLRev.2001, σελ C.Harding,The Private Interest in challenging community action, ELRev (1980)p L.W.Gormley Public Interest litigation in Community law, European Public law(2001) σελ.56, les verts, EP v. Council. 30 Ο.π. υποσ. 28, σελ T.C.Hartley, The foundations of European Community law,oxford University Press 1994, σελ ο.π. υποσ.9, σελ N.Notaro,The Greenpeace case:ecj not keen to be green! EU focus (1998) σελ Π.Ι.Κανελλόπουλου, η αίτηση ακυρώσεως σελ C-50/00P Union des pequenos agricultores. δες επίσης Τ-155/02 R WVG International Handelsgesellschaft, παρ.39 και T-177/ Βασ.Α. Χριστιανός, Οι µεταστροφές της νοµολογίας του ΕΚ, Αντ.Σάκκουλα, Ο.π. υποσ.36. ες όµως γνώµη Γ.Ε. Leger στην C-142/00 P Commission v Dutch Antilles, παρ.7 και ο.π.υποσ

(2007/C 272/05) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(2007/C 272/05) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 272/4 15.11.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για μια αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος ετσαρίδης ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ ιοικητική δικονοµία: σύνολο κανόνων δικαίου που βοηθούν στην επίλυση διοικητικών διαφορών που πηγάζουν από τις διοικητικές πράξεις και εξετάζει την αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ. ΚΡΕΤΣΗΣ Α. Μ. : 1340200400692 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: C-244/11

Αριθµός απόφασης: C-244/11 Εκτύπωση Σελίδας Παρουσίαση Καταχώρισης Νοµολογία ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: C-244/11 Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύεται στον τόµο 2013, σελ. 51 Προεδρεύων: L. Bay Larsen

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της αρχής ne bis in idem στις φορολογικές κυρώσεις

Η εφαρµογή της αρχής ne bis in idem στις φορολογικές κυρώσεις Η εφαρµογή της αρχής ne bis in idem στις φορολογικές κυρώσεις Σχέση των δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων µε τα αντίστοιχα της ΕΣ Α. Πεδίο εφαρµογής του Χάρτη και περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Β. 1. Το Άρθρο 10 της Οικουµενικής ιακήρυξης ικαιωµάτων του ανθρώπου 7. 2. Το Άρθρο 14 του ιεθνούς Συµφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά ικαιώµατα 7

Β. 1. Το Άρθρο 10 της Οικουµενικής ιακήρυξης ικαιωµάτων του ανθρώπου 7. 2. Το Άρθρο 14 του ιεθνούς Συµφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά ικαιώµατα 7 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΚΑΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΘΕΜΕΛΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΘΕΜΕΛΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PNR) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Του Ιωάννη Θ. Θέµελη, ικηγόρου 1 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την εποµένη της τροµοκρατικής επίθεσης

Διαβάστε περισσότερα

KΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ. Βιργινία Τζώρτζη Δικηγόρος - Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ

KΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ. Βιργινία Τζώρτζη Δικηγόρος - Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ KΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Βιργινία Τζώρτζη Δικηγόρος - Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ 1. Εισαγωγή 2. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 2.1. Το καθεστώς των τυχερών παιγνίων στα κράτη - μέλη της ΕΕ 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης Α. Ορολογία/Αποσαφήνιση εννοιών: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2015 L 141/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η δικονοµία της απαλλοτρίωσης: Συνταγµατική λογική και προοπτική της «ενιαίας δικαιοδοσίας»

Η δικονοµία της απαλλοτρίωσης: Συνταγµατική λογική και προοπτική της «ενιαίας δικαιοδοσίας» Η δικονοµία της απαλλοτρίωσης: Συνταγµατική λογική και προοπτική της «ενιαίας δικαιοδοσίας» Γιώργου Γεραπετρίτη Λέκτορα Παν/µίου Αθήνας Εισαγωγικές σκέψεις Η απαλλοτρίωση αποτελεί κρατική ενέργεια µε πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γερμανός Η ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ. Εργασία στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου. Ιούνιος 2004

Ιωάννης Γερμανός Η ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ. Εργασία στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου. Ιούνιος 2004 1 Ιωάννης Γερμανός Η ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ Εργασία στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Ιούνιος 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ σελ. 3 1.1 Έννοια δίκαιης δίκης 3 1.2 Νομική φύση...4 1.3 Νομική βάση 5 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σίμος Σιώτος Απόφοιτος Νομικής ΔΠΘ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σίμος Σιώτος Απόφοιτος Νομικής ΔΠΘ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Σίμος Σιώτος Απόφοιτος Νομικής ΔΠΘ Διάγραμμα Εισαγωγή Η θέση του άρθρου 5 παρ. 2 στο δικαιοδοτικό σύστημα του Καν.Βρ. Ι Έννοια υποχρέωσης διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER, Απρίλιος 2014

NEWSLETTER, Απρίλιος 2014 NEWSLETTER, Απρίλιος 2014 Ι. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1. Η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση σε ανοδική πορεία στην Ευρώπη Το 2012, στην ΕΕ των 28, από τα 492 κιλά που παρήχθησαν από κάθε κάτοικο, αντικείμενο επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα