Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας"

Transcript

1 Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας Τσιούκας Βασίλειος, Πικριδάς Χρήστος, Σπαταλάς Σπυρίδων, Φωτίου Αριστείδης Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Πολυτεχνική Σχολή, ΤΑΤΜ - ΑΠΘ. Περίληψη: Η παρούσα εργασία προτείνει τη χρήση ενός μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους (UAV Unmanned Aerial Vehicle ή αλλιώς και UAS - Unmanned Aircraft System) που φέρει κατάλληλο φωτογραφικό αισθητήρα και GPS που μπορεί να καλύψει στερεοσκοπικά μια περιοχή του εδάφους που πρέπει να αποτυπωθεί με μεγάλη ακρίβεια αλλά και αποτελεσματικότητα. Ο προγραμματισμός πτήσης γίνεται με μεγάλη ευκολία με τη βοήθεια ενσωματωμένου GPS ενώ δεν απαιτείται καμία γνώση τηλεχειρισμού της συσκευής. Η φωτογραφική μηχανή βαθμονομείται κατάλληλα με χρήση ενσωματωμένης λειτουργίας φωτογραμμετρικού λογισμικού. Οι εναέριες λήψεις επεξεργάζονται κατάλληλα ώστε να παραχθεί με αυτοματοποιημένη διαδικασία ο σχετικός προσανατολισμός των εικόνων και τα κλασικά φωτογραμμετρικά προϊόντα (Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, Ορθοεικόνα) εκμεταλλευόμενοι και τις μετρήσεις GPS (φωτοσταθερά) που λαμβάνονται μέσω της κινηματικής μεθόδου από κατάλληλο επίγειο δέκτη GPS. 1. Εισαγωγή Η χρήση ρομποτικών συσκευών για την παρακολούθηση, αποτύπωση και καταγραφή του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη και χρήση ρομποτικών συσκευών, που διαθέτουν πληθώρα αισθητήρων και μπορούν να υποκαταστήσουν τον άνθρωπο σε διάφορες εργασίες, αποτελεί κοινή πρακτική στις επιστήμες των μηχανικών και δεν αποτελεί εξαίρεση το επιστημονικό πεδίο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Για παράδειγμα η δημιουργία του πρώτου ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού στα τέλη της δεκαετίας του 1990 σήμανε την αρχή μιας νέας εποχής στην επιστήμη της Τοπογραφίας, καθώς μετά από μερικά χρόνια οδήγησε στην ανάπτυξη των σαρωτών laser που υποκαθιστούν την οπτική παρατήρηση και χειροκίνητη μέτρηση των χαρακτηριστικών σημείων ενός αντικειμένου από σύντομη αυτόματη μέτρηση ενός τεράστιου νέφους σημείων με μεγάλη ακρίβεια, προκειμένου να οδηγήσουν στην πλήρη γεωμετρική του απεικόνιση και μοντελοποίηση. Η φωτογραμμετρία, σε συνδυασμό με τη σάρωση με χρήση laser, έχει βοηθήσει σημαντικά στην αυτοματοποίηση της αποτύπωσης με την ανάπτυξη τεχνικών και 154 Τσιούκας Βασίλειος, Πικριδάς Χρήστος, Σπαταλάς Σπυρίδων, Φωτίου Αριστείδης

2 μεθόδων για την δημιουργία κυρίως ψηφιακών μοντέλων εδάφους αλλά και τοπογραφικών διαγραμμάτων σε διάφορες κλίμακες. Ωστόσο, σε πολύ μεγάλες κλίμακες (πχ. 1:200 ή 1:500) η τοπογραφική τεκμηρίωση μεγάλων εκτάσεων μπορεί να αποβεί χρονοβόρα και οικονομικά ασύμφορη ενώ η χρήση της κλασικής φωτογραμμετρικής λύσης (ή/και με χρήση LIDAR δεδομένων) είναι επίσης ανέφικτη και οικονομικά ασύμφορη. Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις απαιτείται μια λύση που θα μπορέσει άμεσα και με χαμηλό κόστος να παράσχει παρόμοια αποτελέσματα (τοπογραφική ακρίβεια, φωτογραμμετρική πληρότητα και ταχύτητα σάρωσης) σε μεγάλες κλίμακες για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών (αρχαιολογικές, οδοποιίας, ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου, κτλ). Η ανάγκη για την αποτύπωση μεγάλων εκτάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα έχει οδηγήσει αναπόφευκτα τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς στη χρήση και συγχώνευση διαφόρων τεχνικών και τεχνολογικών προσεγγίσεων. Η κλασική τοπογραφική μέθοδος αποτύπωσης (με χρήση χωροβάτη και γεωδαιτικού σταθμού) πρέπει να συνδυάζεται με τις νέες τεχνολογίες αποτύπωσης με GPS και ιδιαίτερα με την κινηματική μέθοδο προκειμένου να πραγματοποιούνται αποτυπώσεις με μικρό χρόνο παραμονής στο πεδίο και με μεγάλη ακρίβεια (κατάλληλη για παραγωγή τοπογραφικού διαγράμματος σε κλίμακες 1:200 ή 1:500). Ωστόσο, η αποτύπωση μιας περιοχής με χρήση GPS δεν είναι φωτογραφική (επομένως και συνεχής), ενώ επιπλέον το τελικό προϊόν συνήθως θα πρέπει να επεξεργαστεί σε περιβάλλον CAD ώστε να παραχθεί το τελικό τοπογραφικό διάγραμμα. Επομένως, συνιστάται η χρήση ενός φωτογραμμετρικού λογισμικού που θα ενοποιεί τις μετρήσεις με την εικονική πληροφορία δορυφορικών εικόνων ή αεροφωτογραφιών ενώ επιπλέον θα πρέπει να δίνεται άμεσα η δυνατότητα για την ψηφιοποίηση διανυσματικών δεδομένων (σημεία, γραμμές και πολύγωνα) για τη δημιουργία χάρτη ή ορθοφωτοχάρτη. Ακόμα, η ενσωμάτωση τεχνικών εικονικής πραγματικότητας και μηχανικής όρασης σε κλασικά λογισμικά φωτογραμμετρικής επεξεργασίας έχουν οδηγήσει στην παραγωγή νέων ψηφιακών εποπτικών μέσων που ενισχύουν την τεκμηρίωση μιας έκτασης (Σπαταλάς κα, 2006). 2. Λήψη εικόνων για φωτογραμμετρική επεξεργασία με το μη επανδρωμένο αεροναυτικό σκάφος (UAV) Για το σκοπό της συγκεκριμένης εφαρμογής και χάριν παραδείγματος δημιουργήθηκε ένα σενάριο που περιλαμβάνει την αποτύπωση μιας έκτασης που πρέπει άμεσα, με το μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης και το μικρότερο χρόνο παραμονής στο πεδίο να αποτυπωθεί σε κλίμακα 1:500 (ή 1:1000). Η έκταση που επιλέχθηκε για την εφαρμογή της μεθοδολογίας βρίσκεται στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης εμβαδού 150 στρεμμάτων περίπου που στο μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ Θέρμης του ΑΠΘ. Στον ίδιο χώρο είναι Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας 155

3 ήδη εγκατεστημένος μόνιμος σταθμός GPS του Τμήματος Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο μόνιμων σταθμών GPS ΕPN/EUREF ( ενώ επιπλέον μπορεί μέσω της τεχνικής NTRIP να παρέχει δεδομένα για προσδιορισμό θέσης σε πραγματικό χρόνο (RTK). Το πρωτόκολλο ΝΤRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) είναι γενικά, μία τεχνική που σχεδιάστηκε από το Ομοσπονδιακό Χαρτογραφικό και Γεωδαιτικό οργανισμό της Γερμανίας (Bundesamt fur Kartografie und Geodasie-BKG) με σκοπό την συνεχή ροή-διάχυση (streaming) δεδομένων από τα Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης (GNSS) προς κάθε χρήστη μέσω του διαδικτύου. Πρακτικά, είναι ένα γενικό ανοικτό πρωτόκολλο βασισμένο στο γνωστό πρωτόκολλο HTTP/v.1.1 (HyperText Transfer Protocol). Η αποστολή των δεδομένων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό χρήστη (δέκτη) επιτρέποντας ταυτόχρονη σύνδεση μέσω σταθερού, φορητού Η/Υ (με λειτουργικό σύστημα Windows ή και Linux), ή και δεκτών GNSS με τον σχετικό μεταδότη-διακομιστή. Επίσης, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο υποστηρίζει και τη χρήση του ασύρματου διαδικτύου (wireless Internet) μέσω μη σταθερών IP συνδέσεων, όπως επιτυγχάνεται με τη χρήση κινητών τηλεφώνων (GSM-Global System for Mobile Communication) και μελλοντικά με τη χρήση UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service), υπηρεσία που αναφέρεται στην τρίτης γενιάς κινητή τηλεφωνία. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά συναντώνται και στον διακομιστή (NtripCaster) που έχει εγκαταστήσει και διαχειρίζεται η αντίστοιχη ερευνητική ομάδα του τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του ΑΠΘ (αποτελείται κυρίως από τους κ.κ. Α. Φωτίου, Χ. Πικριδά και Δ. Ρωσσικόπουλο) από τον Οκτώβριο του 2008 ( O συγκεκριμένος διακομιστής που έχει την ονομασία «ΕΡΜΗΣ» συλλέγει δεδομένα πραγματικού χρόνου από αρκετούς μόνιμους σταθμούς GNSS πέντε από τους οποίους αποτελούν και το κυρίως δίκτυο μόνιμων σταθμών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ, καλύπτοντας στο σύνολό τους το μεγαλύτερο μέρος της Β. Ελλάδας. Τα εκπεμπόμενα δεδομένα ακολουθούν τους τύπους μηνυμάτων τόσο των εκδόσεων 2.x όσο και της έκδοσης 3.0, μαζί με τις αντίστοιχες βελτιώσεις της, ώστε να μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των δεκτών που διατίθενται στο εμπόριο. Η σύνδεση με το «ΕΡΜΗΣ» μπορεί να πραγματοποιηθεί από εγγεγραμμένους χρήστες στο σύστημα ύστερα από επιτυχή σύνδεση με το διαδίκτυο. Παράλληλα, με τη μετάδοση των δεδομένων πραγματικού χρόνου, κατάλληλο λογισμικό ελέγχει την σταθερότητα των συντεταγμένων είτε του σημείου αναφοράς είτε του κέντρου φάσης της κεραίας κάθε δέκτη, με σκοπό την αποφυγή αποστολής λανθασμένων συντεταγμένων στους εκάστοτε χρήστες. Ο τύπος του μηνύματος δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εφαρμογή ήταν η έκδοση RTCM v3.0. Η αρχική της έκδοση αποτελείται κυρίως από τύπους μηνυμάτων που σχεδιάστηκαν για να υποστηρίζουν αφενός εφαρμογές RTK, τόσο με το σύστημα GPS όσο και με το σύστημα GLONASS, και αφετέρου την εκπομπή διορθώσεων από πολλούς μόνιμους σταθμούς (Network-RTK). Τα μηνύματα χωρίζονται σε διάφορες ομάδες (groups) και έχουν το πλεονέκτημα ότι διαφορετι- 156 Τσιούκας Βασίλειος, Πικριδάς Χρήστος, Σπαταλάς Σπυρίδων, Φωτίου Αριστείδης

4 κά μηνύματα σε κάθε ομάδα περιέχουν παρόμοια πληροφορία. Το αποτέλεσμα των παραπάνω οδηγεί στο συνδυασμό και την εξοικονόμηση του «φόρτου» εκπομπής κατά την χρήσης τους. Ερμηνεύοντας λοιπόν με τεχνικούς όρους, η έκδοση 3.0 απαιτεί μικρότερο εύρος ζώνης (bandwidth) και παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση 2 και τις αντίστοιχες βελτιώσεις της. Για τη λήψη των εικόνων, που χρησιμοποιούνται ως βασική πηγή δεδομένων και υπόβαθρο για την εξαγωγή ακριβούς γεωμετρικής πληροφορίας, επιλέχθηκε η χρήση ενός μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους (UAV Unmanned Aerial Vehicle) που φέρει μια κοινή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και αισθητήρα GPS. Ως UAV θεωρείται μία ιπτάμενη μη επανδρωμένη συσκευή, το οποίο έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται για επιστημονικούς, ερευνητικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς. Τα UAV δεν θεωρούνται αερομοντέλα, και τα αερομοντέλα δεν θεωρούνται UAV (ΦΕΚ B Κανονισμός Πτήσεων Αερομοντέλων). Η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας γίνεται λόγω του μειωμένου κόστους πτήσης και της υψηλής ανάλυσης των εικόνων που μπορεί να διαθέσει για μικρό ύψος πτήσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να διερευνηθεί η δυνατότητα πτήσης επανδρωμένου αεροσκάφους ή ελικοπτέρου που επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό μιας ενδεχόμενης αποτύπωσης, ενώ η χρήση δορυφορικών εικόνων λόγω μειωμένης ανάλυσης των εμπορικά διαθέσιμων εικόνων δεν καλύπτει τις προδιαγραφές για την επίτευξη της απαιτούμενης ανάλυσης και της αντίστοιχης ακρίβειας υπολογισμού των φωτογραμμετρικών προϊόντων. Συγκεκριμένα σε συνεργασία με την εταιρία GeoSense, χρησιμοποιήθηκε η συσκευή Swinglet CAM που φέρει ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Canon Ixus HS 220) με δυνατότητα λήψης εικόνων με ανάλυση των 12 Mpixel. Επιπλέον, το σκάφος διαθέτει σύστημα προγραμματισμού πτή- Εικόνα 1. Η συσκευή UAV στα χέρια μας Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας 157

5 σης, αυτόματης πλοήγησης (χωρίς τη χρήση χειριστηρίων), δέκτη GPS και δυνατότητα live παρακολούθησης της θέσης του οχήματος και αυτόματης λήψης εικόνων με την επιθυμητή επικάλυψη. Το βάρος του είναι σχετικά μικρό (περίπου 500 gr) ενώ ο χειρισμός του δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις μοντελισμού και τηλεκατεύθυνσης (Εικόνα 1). Ο προγραμματισμός και έλεγχος της πτήσης και η λήψη των εικόνων από την φωτογραφική μηχανή του αεροναυτικού σκάφους γίνεται αποκλειστικά με χρήση του ειδικού λογισμικού, που εκτελείται από φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή που συνοδεύει το σκάφος. Η παράμετρος πτήσης που ορίζεται από το χειριστή του λογισμικού (και όχι του σκάφους) είναι ο βαθμός της επικάλυψης των παραγόμενων εικόνων και η ανάλυση στο έδαφος (pixel size) της εικονοψηφίδας. Επιλέχθηκε ως ενδεδειγμένη ανάλυση στο έδαφος η διάσταση των 0.03 m που μπορεί να οδηγήσει (εφόσον συνοδεύεται από αντίστοιχη ακρίβεια επίλυσης της φωτογραμμετρικής δέσμης) σε φωτογραμμετρικά προϊόντα κλίμακας 1:200 ή και μικρότερης (για ομαλό έδαφος). Η ανάλυση των ψηφιακών εικόνων που παράγονται από τη φωτογραφική μηχανή είναι της τάξης των 4000x3000 pixel που αντιστοιχούν σε μία μέση έκταση των 120x90 μέτρων και με δεδομένη την εστιακή απόσταση κάθε φωτογραφίας στα 4.4mm, το ύψος πτήσης για τη λήψη των εικόνων καθορίστηκε στα 80 περίπου μέτρα. Συνολικά έγινε λήψη 136 εικόνων μέσα σε 20 περίπου λεπτά πτήσης και η επικάλυψη των εικόνων ήταν 60% (εικόνα 3). 3. Μετρήσεις φωτοσταθερών Όλα τα φωτοσταθερά σημεία προσδιορίστηκαν με την τεχνική του κινηματικού προσδιορισμού σε πραγματικό χρόνο και με χρήση του πρωτοκόλλου εκπομπής δεδομένων RTCM 3.0. Ο χρόνος παραμονής σε κάθε σημείο δεν ξεπερνούσε τα 2 min αφού όμως είχε προηγηθεί η επίτευξη επίλυσης των ασαφειών φάσης δηλαδή η λεγόμενη fix solution. Τα φωτοσταθερά που μετρήθηκαν αρχικά ήταν ειδικοί προσημασμένοι στόχοι που αναγνωρίζονται αυτόματα από το φωτογραμμετρικό λογισμικό Photomodeler Scanner που χρησιμοποιήθηκε για τη φωτογραμμερική επεξεργασία των εικόνων και ε- κτυπώθηκαν σε χαρτί. Οι προσημασμένοι κωδικοποιημένοι στόχοιφωτοσταθερά δημιουργήθηκαν απευθείας από το λογισμικό και εκτυπώθηκαν σε χαρτί διάστασης Α3 και Α4 (εικόνα 2). Τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες θέσεις ώστε να είναι ορατά στις εικόνες και να καλύπτουν το φωτογραμμετρικό μοντέλο κατά το δυνατόν ομοιόμορφα. Εικόνα 2. Προσημασμένα φωτοσταθερά 158 Τσιούκας Βασίλειος, Πικριδάς Χρήστος, Σπαταλάς Σπυρίδων, Φωτίου Αριστείδης

6 Πίνακας 1. Σφάλματα στα σημεία ελέγχου Σφάλματα Κωδικός σημείου ελέγχου dx dy Συνολικό οριζ. Υψομετρικό Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση Εικόνα 3. Η κόκκινη γραμμή δείχνει την πορεία πτήσης του σκάφους. Λόγω όμως του μεγάλου ανοίγματος του διαφράγματος της φωτογραφικής μηχανής δεν αποτυπώθηκαν στις εικόνες που ελήφθησαν, τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που θα καταστήσει αυτόματα αναγνωρίσιμα τα σημεία στο λογισμικό (εικόνα 4). Πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη καμπάνια μετρήσεων και μετρήθηκαν 10 συνολικά φωτοσταθερά ως φυσικά σημεία λεπτομερειών και επιτεύχθηκε χειροκίνητη αναγνώριση και μέτρηση των φωτοσταθερών. Επιλέχθηκαν σημεία (γωνίες ή κέντρα χαρακτηριστικών κατασκευών) με έντονη αντίθεση από το περιβάλλον τους, όπως μεταλλικά καλύμματα και σχάρες όμβριων ή ακαθάρτων υδάτων, που αναγνωρίζονται με μεγάλη ευκολία στις αεροφωτολήψεις (εικόνες 5α και 5β). Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας 159

7 Εικόνα 4. Η αυτόματη αναγνώριση των προσημασμένων φωτοσταθερών δεν ήταν εφικτή κυρίως λόγω του μεγάλου ανοίγματος διαφράγματος κατά την λήψη των εικόνων. Εικόνες 5α και 5β. Η γωνία που σχηματίζεται από τη σχάρα εντοπίζεται με μεγάλη ευκολία στην εικόνα Η ακρίβεια της επίλυση δέσμης του φωτογραμμετρικού μοντέλου εκτιμάται στα 5 cm οριζοντιογραφικά και 20 cm καθ' ύψος. Συγκεκριμένα από τα 10 φωτοσταθερά που μετρήθηκαν τα 5 χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία προσδιορισμού του εξωτερικού προσανατολισμού (control points) και τα 5 χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία ε- λέγχου (check points). O πίνακας 1 παρουσιάζει τα σφάλματα της θέσης των σημείων ελέγχου και τις τελικές ακρίβειες. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι είναι εφικτό να παραχθούν φωτογραμμετρικά προϊόντα σε κλίμακα περίπου 1:300 και μικρότερες. 4. Φωτογραμμετρική επεξεργασία Πριν από τη χρήση των εικόνων στη φωτογραμμετρική παραγωγή έγινε αυτοβαθμονόμηση της φωτογραφικής μηχανής με χρήση του λογισμικού Photomodeler Scanner που χρησιμοποιήθηκε και για την εξαγωγή αξιόπιστων φωτογραμμετρι- 160 Τσιούκας Βασίλειος, Πικριδάς Χρήστος, Σπαταλάς Σπυρίδων, Φωτίου Αριστείδης

8 κών δεδομένων. Το λογισμικό Photomodeler Scanner έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει με ικανοποιητική ακρίβεια τις παραμέτρους βαθμονόμησης με χρήση ενός ειδικού πεδίου ελέγχου που εκτυπώνεται και φωτογραφείται από διαφορετικές οπτικές γωνίες από τη φωτογραφική μηχανή. Η ακρίβεια της αυτοβαθμονόμησης υπολογίστηκε στα pixel και οι τιμές που προέκυψαν εμφανίζονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2. Τιμές και ακρίβειες υπολογισμού παραμέτρων βαθμονόμησης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής του μη επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος Value (mm) Standard Deviation (mm) Focal Length E-04 Xp - principal point x E-04 Yp - principal point y E-04 Fw - format width E-04 Fh - format height E-04 K1 - radial distortion E E-06 K2 - radial distortion E E-07 K3 - radial distortion P1 - decentering distortion E E-05 P2 - decentering distortion E E-06 Για την παραγωγή των φωτογραμμετρικών προϊόντων έγινε χρήση του ίδιου λογισμικού Photomodeler Scanner. Το εν λόγω λογισμικό διαθέτει σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένες διαδικασίες: για τον προσδιορισμό της θέσης των φωτοσταθερών σε κάθε εικόνα άρα και της επίτευξης του εξωτερικού προσανατολισμού των εικόνων για τον προσδιορισμό του σχετικού προσανατολισμού των εικόνων για τον προσδιορισμό του 3D μοντέλου και επιφάνειας της έκτασης με την εξαγωγή ενός πυκνού νέφους σημείων μέσω της διαδικασίας εξαντλητικής αναζήτησης ομόλογων σημείων σε πολλές εικόνες (scanning). Λόγω των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω (μετρήσεις φωτοσταθερών) δεν κατέστη δυνατή η αξιοποίηση της διαδικασίας αυτόματης αναγνώρισης των φωτοσταθερών, αλλά έγινε χρήση της αυτοματοποιημένης λειτουργίας τόσο για τον προσδιορισμό του σχετικού μοντέλων των εικόνων όσο και για τη δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου επιφάνειας της έκτασης. Η διαδικασία της δημιουργίας του μοντέλου επιφάνειας από τις φωτογραμμετρικές λήψεις είναι απλή και το μόνο που θα πρέπει να οριστεί από το χρήστη είναι η συλλογή των εικόνων που θα αναγνωριστούν οι κοινές περιοχές τους και θα συ- Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας 161

9 σχετιστούν σε ένα ενιαίο δίκτυο φωτογραμμετρικών λήψεων. Για την περίπτωση που εξετάσαμε έγινε χρήση 58 εικόνων κατανεμημένων σε 6 λωρίδες λήψεων (εικόνα 6). Για την αυτόματη αναγνώριση χρειάστηκαν 5' και 43" με ακρίβεια της τάξης των pixels ενώ ο μικρός σχετικά αριθμός των χονδροειδών σφαλμάτων μπόρεσε πολύ εύκολα να αφαιρεθεί με την παρέμβαση του χρήστη. Εικόνα 6. Γεωμετρία των λήψεων που χρησιμοποιήθηκαν και η θέση της φωτογραφικής μηχανής σημείων στο χώρο. Τα λευκά σημάδια αποτελούν τα σημεία που ε- ντοπίζονται αυτόματα σε δύο τουλάχιστον εικόνες και ορίζουν ένα αρχικό χονδροειδές Ψηφιακό Μοντέλο Επιφάνειας και το σχετικό προσανατολισμό των εικόνων. Με τον εντοπισμό και των φωτοσταθερών το σχετικό μοντέλο οδήγησε στον υπολογισμό του πραγματικού 3D μοντέλου της απεικονισμένης επιφάνειας ενώ εφαρμόστηκε η λειτουργία σάρωσης (scanning) για τον προσδιορισμό του πυκνού νέφους σημείων που αποδίδει το τελικό Ψηφιακό Μοντέλο Επιφάνειας της έκτασης. Το τελικό προϊόν αποτελείται από σημεία με χρήση των πλέον αυστηρών τεχνικών με σκοπό την αφαίρεση χονδροειδών σφαλμάτων. Σε όλη την περιγραφείσα διαδικασία η παρέμβαση του χρήστη του φωτογραμμετρικού λογισμικού ήταν ελάχιστη καθώς περιορίστηκε μόνο στον εντοπισμό και αφαίρεση των χονδροειδών σφαλμάτων (blunder detection). Η φωτογραμμετρική επεξεργασία σταμάτησε στη δημιουργία του Ψηφιακού Μοντέλου Επιφάνειας ενώ μπορεί να ακολουθήσει και η δημιουργία ορθοεικόνας. Επιπλέον, μέσω χειροκίνη- 162 Τσιούκας Βασίλειος, Πικριδάς Χρήστος, Σπαταλάς Σπυρίδων, Φωτίου Αριστείδης

10 της διαδικασίας του λογισμικού ο χρήστης μπορεί να ψηφιοποιήσει κατασκευές και λεπτομέρειες (ως πολύγωνα, σημεία και γραμμές) της περιοχής που αποτελούν τα χαρακτηριστικά του τοπογραφικού διαγράμματος που επιθυμούμε να παράγουμε. Η συλλογή των σημείων μπορεί να γίνει πολυεικονικά με την υποβοήθηση του λογισμικού μέσω της προβολής των επιπολικών γραμμών κατά τη συλλογή των σημείων σε συζυγείς εικόνες (εικόνα 7). Εικόνα 7. Χειροκίνητη ψηφιοποίηση σημείων σε στερεοζεύγος εικόνων. Είναι εμφανής η προβολή της επιπολικής γραμμής για την υποβοήθηση της συλλογής των ομόλογων σημείων. 5. Συμπεράσματα Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να ενοποιηθούν διάφορες τεχνικές και τεχνολογίες (UAV, GPS, φωτογραμμετρική σάρωση) για τον προσδιορισμό σε μικρό χρόνο με υψηλή ακρίβεια μετρήσεων, δεδομένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλων εκτάσεων σε μεγάλη κλίμακα. Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή απέδειξε ότι είναι εφικτό σε μικρό χρόνο και με μικρό κόστος να παραχθούν τοπογραφικά δεδομένα σε μεγάλες κλίμακες (1:500). Σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας των δεδομένων αυτοματοποιημένες διαδικασίες αναλαμβάνουν να παράγουν εύκολα, γρήγορα και με ελάχιστα σφάλματα ενδιάμεσα (σχετικός προσανατολισμός) και τελικά προϊόντα (ψηφιακό μοντέλο επιφάνειας). Ωστόσο, λόγω της αυτόματης συλλογής των ομόλογων σημείων που αποδίδουν το 3D χώρο πολλά από τα σημεία που παράγονται δεν προσδιορίζουν το ψηφιακό μοντέλο του εδάφους αλλά της επιφάνειας που πιθανόν το καλύπτουν (φυλλωσιές δέντρων, επιφάνειες στεγών κτηρίων) οπότε η χειροκίνητη συλλογή και ψηφιοποίηση σημείων θα πρέπει να αποτελεί μια επιλογή. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της ακρίβειας του τελικού προϊόντος βρίσκεται στη διάθεση του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού που θα χειρίζεται τη διαδικασία μετρήσεων με GPS ή τον προγραμματισμό της Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας 163

11 πτήσης για την κάλυψη του εδάφους με επικαλυπτόμενες εικόνες ή την αυτοματοποιημένη/χειροκίνητη λειτουργία συλλογής σημείων για την μοντελοποίηση του 3D χώρου σε τοπογραφικά διαγράμματα ή άλλα προϊόντα εικονικής πραγματικότητας. Ευχαριστίες Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία GeoSense για τη διάθεση των εικόνων που ελήφθησαν για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας. Βιβλιογραφία Fotiou A., C. Pikridas, A. Bimpisidou and D. Papanikolaou DGPS and RTK Positioning using Hermes trip Caster. Proceedings of the International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Bulgaria, 5-6 November. Fotiou A., C. Pikridas, D. Rossikopoulos S. Spatalas, V. Tsioukas and S. Katsougiannopoulos The Hermes G SS tripcaster of AUTh. Proceedings of the EUREF 2009 annual Symposium, Florence, Italy, May. Published in Bulletin of Geodesy and Geophysics, former Bollettino di Geodesia e Scienze Affini, vol. LXIX, No.1 Πικριδάς Χ., Δ. Ρωσσικόπουλος, Σ. Σπαταλάς, Β. Τσιούκας και Α. Φωτίου Αξιολόγηση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους με Διάφορες Μεθόδους Παρεμβολής και Χρήση RTK GPS. Πρακτικά τιμητικού τόμου αφιερωμένο στoν καθηγητή Δ. Αραμπέλο. Θεσσαλονίκη, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ, Επιμέλεια έκδοσης καθ. Μ. Κονταδάκης, H. Tζιαβός, Σ. Σπαταλάς. Patias, P., Saatsoglou-Paliadeli, C., Georgoula, O., Pateraki, M., Stamnas, A., Kyriakou, N., Photogrammetric Documentation And Digital Representation Of The Macedonian Palace In Vergina-Aegeae, ΧXI συνέδριο της CIPA (International Committee of Architectural Photogrammetry), Aθήνα, 1-6 Οκτωβρίου Σπαταλάς, Σ., Τσιούκας, Β., Δανιήλ, Μ., (2006) Η Χρήση Τηλεκατευθυνόμενου Ελικόπτερου για την Αποτύπωση μεγάλης Κλίμακας Αστικών Και Περί-Αστικών Εκτάσεων, Επιστημονικό Διήμερο «Πολιτισμός της Απεικόνισης», Μάρτιος 2006, Ξάνθη ΦΕΚ B Κανονισμός Πτήσεων Αερομοντέλων. Ιστοσελίδες Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών μη επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος: Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής: Τσιούκας Βασίλειος, Πικριδάς Χρήστος, Σπαταλάς Σπυρίδων, Φωτίου Αριστείδης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Φωτεινόπουλος Νικόλαος Ζαχαριάς ΑΤΜ

Βασίλης Φωτεινόπουλος Νικόλαος Ζαχαριάς ΑΤΜ Βασίλης Φωτεινόπουλος Νικόλαος Ζαχαριάς ΑΤΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 3. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΩΝ 4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΑΣ 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

H χρηση UAS σε εφαρμογές αποτυπώσεων ζώνης για έργα υποδομής. Προβλήματα και ακρίβειες αεροτριγωνισμού

H χρηση UAS σε εφαρμογές αποτυπώσεων ζώνης για έργα υποδομής. Προβλήματα και ακρίβειες αεροτριγωνισμού H χρηση UAS σε εφαρμογές αποτυπώσεων ζώνης για έργα υποδομής. Προβλήματα και ακρίβειες αεροτριγωνισμού Δημήτριος Σκαρλάτος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΚ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly maps Ι.ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ο.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

UAV και οι ακρίβειες των κοινών ψηφιακών μηχανών

UAV και οι ακρίβειες των κοινών ψηφιακών μηχανών UAV και οι ακρίβειες των κοινών ψηφιακών μηχανών Γιάννης Γιαννίρης ΑΤΜ, MSc Φωτογραμμετρίας Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 26-27-28 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων οχημάτων αεροφωτογράφισης

Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων οχημάτων αεροφωτογράφισης Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων οχημάτων αεροφωτογράφισης Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας drag@central.ntua.gr Ορισμοί Unmanned aerial vehicles (UAV), are to be understood

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Tοπογραφικών Mεγάλης Kλίμακας από Xαμηλού Kόστους UAVs. Μεθοδολογία και Aκρίβειες

Σύνταξη Tοπογραφικών Mεγάλης Kλίμακας από Xαμηλού Kόστους UAVs. Μεθοδολογία και Aκρίβειες Σύνταξη Tοπογραφικών Mεγάλης Kλίμακας από Xαμηλού Kόστους UAVs Μεθοδολογία και Aκρίβειες ΔΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Η συνεχής αυξανόμενη βελτίωση των αλγορίθμων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 11η Ενότητα - Μετασχηματισμός Κεντρικής Προβολής (αναγωγή) με σημεία φυγής στο λογισμικό VeCAD- Photogrammetry και ψηφιοποίηση λεπτομερειών στο AutoCAD Τσιούκας Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 4: Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Δημήτρης Μάστορης, Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62

Διαβάστε περισσότερα

φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2

φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2 Ορθοφωτογραφία TO φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2 Προοπτικές παραµορφώσεις Προοπτικές Παραµορφώσεις Οι προοπτικές παραµορφώσεις µ ρφ στις κεντρικές προβολές προκαλούνται από το ανάγλυφο, τις στροφές του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του ηµήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 7 : 3D Laser Scanner Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών Ν. Ασλανίδης, Χ. Κωτσάκης Τομέας Γεωδαισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Εννοιολογικά στάδια Κατασκευή UAVs Επικοινωνία μεταξύ των μελών Ανάλυση καταγεγραμμένων γεγονότων Αρχιτεκτονική Αρχηγού Σμήνους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας με χρήσης των UAS. Γιώργος Πολυκρέτης. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2016

Αποτυπώσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας με χρήσης των UAS. Γιώργος Πολυκρέτης. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2016 Αποτυπώσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας με χρήσης των UAS Γιώργος Πολυκρέτης Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2016 UAS Εμπορικές Εφαρμογές Χαρτογράφηση / Τοπογραφία Επιθεώρηση Βιντεοσκόπηση Γεωργία Ακριβείας Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών ιδιοκατασκευών στα πλαίσια του Κανονισμού - γενικού πλαίσιου πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-

Παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών ιδιοκατασκευών στα πλαίσια του Κανονισμού - γενικού πλαίσιου πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- Παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών ιδιοκατασκευών στα πλαίσια του Κανονισμού - γενικού πλαίσιου πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ. Κριτήρια επιλογής ΣμηΕΑ για τις απαιτήσεις τοπογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ορθοφωτογραφίας ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Τόμος 1: Βασικές έννοιες και μέθοδοι

ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ορθοφωτογραφίας ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Τόμος 1: Βασικές έννοιες και μέθοδοι ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Οι Σημειώσεις περί Ορθοφωτογραφίας αναφέρονται συνοπτικά στο αντικείμενο της ψηφιακής σύνταξης ορθοφωτογραφιών, που δεν καλύπτεται στο σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου του Karl Kraus ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφία δίχως όρια με τη χρήση UAS Τρεις αποστολές υψηλού ρίσκου. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΝΤΕΡΗΣ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

Τοπογραφία δίχως όρια με τη χρήση UAS Τρεις αποστολές υψηλού ρίσκου. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΝΤΕΡΗΣ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΝΤΕΡΗΣ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός 1 η Αποστολή : Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου επιφανείας εδάφους για την εξαγωγή γεωμετρικών και ογκομετρικών στοιχείων οδοποιίας Τόπος εκτέλεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images)

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images) Μορφές προϊόντων (1/3) Νέφη σηµείων (point clouds) + Εύκολος τρόπος παρουσίασης στον Η/Υ + Ικανοποιητικό τελικό προϊόν για απλά σχήµατα / όψεις υσκολία ερµηνείας για αντικείµενα µε σύνθετες µορφές Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ YΠΟΒΡΥΧΙΕΣ, ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Εργαλεία Μεθόδους. Ενημέρωση. Νεωτέρων Πρεσβυτέρων.

ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ YΠΟΒΡΥΧΙΕΣ, ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Εργαλεία Μεθόδους. Ενημέρωση. Νεωτέρων Πρεσβυτέρων. YΠΟΒΡΥΧΙΕΣ, ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Δρ. Δημήτριος Σκαρλάτος Λέκτορας ΤΠΚ, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Διπλ. Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Univ. London (UCL), Δρ. ΕΜΠ www.photogrammetric vision.weebly.com

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Α. Φωτίου καθηγητής, N. Χατζηνίκος Υπoψ. Διδάκτωρ και Χ. Πικριδάς Αναπληρωτής Καθηγητής. «Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* ρ. ΑΤΜ, Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Σταυροπούλου Ιφιγένεια ΑΤΜ, Operator του HEPOS Τµήµα Γεωδαιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των UAV στη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων - Εξοπλισμός, Λογισμικό, Προϊόντα

Η χρήση των UAV στη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων - Εξοπλισμός, Λογισμικό, Προϊόντα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Τοπογραφίας Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Η χρήση των UAV στη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων - Εξοπλισμός, Λογισμικό, Προϊόντα Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες της παρουσίασης

Ενότητες της παρουσίασης Σύντομη ενημέρωση για το HEPOS Μητροπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Ιφιγένεια Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Operators του HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-834, -677

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθυμετρια απο αεροφωτογραφιες UAV και εφαρμογές

Βαθυμετρια απο αεροφωτογραφιες UAV και εφαρμογές Βαθυμετρια απο αεροφωτογραφιες UAV και εφαρμογές Παναγιώτης Αγραφιώτης, Δημήτριος Σκαρλάτος, Ελένη Σαββίδου Photogrammetric vision Lab Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραμμετρία με Κάμερες Κυλιόμενου Κλείστρου. Προβλήματα, Παραμορφώσεις και Διόρθωση Σφαλμάτων με το Λογισμικό Pix4Dmapper Pro.

Φωτογραμμετρία με Κάμερες Κυλιόμενου Κλείστρου. Προβλήματα, Παραμορφώσεις και Διόρθωση Σφαλμάτων με το Λογισμικό Pix4Dmapper Pro. Φωτογραμμετρία με Κάμερες Κυλιόμενου Κλείστρου. Προβλήματα, Παραμορφώσεις και Διόρθωση Σφαλμάτων με το Λογισμικό Pix4Dmapper Pro. Geosense Περίληψη Οι κάμερες με κυλιόμενο κλείστρο (rolling shutter) αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Δρ. Μιχ. Γιαννίου Προϊστάμενος Τμήματος Γεωδαιτικής Υποδομής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 4 : Η χρήση του G.P.S. Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

GEOTECH Ε.Π.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Drones η αλήθεια!

GEOTECH Ε.Π.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Drones η αλήθεια! Drones η αλήθεια! Γιατί επιλέγουμε Drones στην δουλειά μας; I. Ταχύτητα II. Αξιόπιστα και γρήγορα αποτελέσματα III. Μεγάλη κάλυψη περιοχής ενδιαφέροντος Με ποια κριτήρια κάνουμε την σωστή επιλογή; I. Ασφάλεια-Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων

Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Χαράλαμπος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Εργαστ. Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. E-mail: cioannid@survey.ntua.gr ΣΥΜΠΟΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς

Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς Α. Φωτίου και Χ. Πικριδάς Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ Περίληψη: Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3100N TOPCON REFLECTORLESS, ΣΤΑ 350m H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών 3100Ν με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα στα 350 μέτρα περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα παρουσίασης

Περιεχόμενα παρουσίασης Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS

Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 4o Συνέδριο Αγροτεχνολογίας Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 20 Νοεμβρίου 2015 29/06/2015 1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων. Πολιτιστικών Αγαθών. Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. Εισαγωγή

Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων. Πολιτιστικών Αγαθών. Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. Εισαγωγή Γεωμετρική Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Αγαθών Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρ.. & Τοπογράφων Μηχ. ΕΜΠ ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού, ΚΕΓΕ Αγρού, 17-18/11/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Φωτίου Α., Μ. Χατζηνίκος και Χ. Πικριδάς Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Τρισδιάστατη Αποτύπωση του Ανατολικού Πρανούς της Κοιλάδας των Τεμπών

Τρισδιάστατη Αποτύπωση του Ανατολικού Πρανούς της Κοιλάδας των Τεμπών Τρισδιάστατη Αποτύπωση του Ανατολικού Πρανούς της Κοιλάδας των Τεμπών Πέτρος Πατιάς 1, Χαράλαμπος Γεωργιάδης 2, Χρήστος Πικριδάς 1, Φώτης Πατώνης 1 1 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

FIRE PROTECTION NETWORK

FIRE PROTECTION NETWORK Assignment 2 FIRE PROTECTION NETWORK Μάριος Σούνδιας ΑΜ:2633 Ηλίας Ζαραφίδης ΑΜ:2496 Κωνσταντίνος Σολωμός ΑΜ: 2768 Θεμιστοκλής Θεολογίτης ΑΜ: 2775 soundias@csd.uoc.gr zarafid@csd.uoc.gr solomos@csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Arduino applications for drone development & programming 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Η Ομάδας μας Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γουλής Γεώργιος Τσαγκρινός Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1962. Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα Για την απόκτηση του διπλώματος του

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές ATM στο Α.Π.Θ.

Σπουδές ATM στο Α.Π.Θ. Σπουδές ATM στο Α.Π.Θ. Oι Σπουδές και Επαγγελματικές Δυνατότητες του Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε. Οικονόμου, Λέκτορας ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 2013 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 50100 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344 24610-34068 dkon@kozanh.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 50100 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344 24610-34068 dkon@kozanh.gr Ελληνική Εκδήλωση ενδιαφέροντος gps Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 20-08- 2 0 1 5 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 4 6 3 1 7 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ UAV SYSTEMS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ UAV SYSTEMS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ UAV SYSTEMS Τι είναι τα Unmanned Aerial (Vehicles ή Systems)? Τα UAV - UAS, πιο γνωστά ως drones, είναι αεροσκάφη με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης με σκοπό τη χαρτογράφηση από

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών»

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Σπουδαστέ : Πολυκρέτη Γεώργιο Σαραντίδη Αντώνιο «Διερεύνηση εφαρμογή αποτελεσμάτων συντελεστών μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Επιβλέπων Καθηγητή : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ιδακτικές σηµειώσεις Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ZScan Τρισδιάστατη σάρωση χωρίς σαρωτή laser Τι είναι το ZScan Το ZScan είναι ένα σύστηµα τρισδιάστατης σάρωσης (3D scanning) για τη συλλογή νέφους σηµείων (pointcloud) µέσω ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή υψηλής ακρίβειας 3D δεδομένων με χρήση του drone exom, sensefly C. Álvarez 1, A. Roze 2, A. Halter 3, L. Garcia 4 1

Παραγωγή υψηλής ακρίβειας 3D δεδομένων με χρήση του drone exom, sensefly C. Álvarez 1, A. Roze 2, A. Halter 3, L. Garcia 4 1 Περίληψη Παραγωγή υψηλής ακρίβειας 3D δεδομένων με χρήση του drone exom, sensefly C. Álvarez 1, A. Roze 2, A. Halter 3, L. Garcia 4 1 Geomatic Engineer, Lehmann Géomètre SA 2 Application Engineer, sensefly

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Κωνσταντίνα Συμεού Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ISBN 978-960-456-205-3 Copyright, Μάρτιος 2010, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου.

Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου. Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου. Σκαρλάτος ηµήτρης Τοπ/φος Μηχ/κός, M.Sc. ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ρ. Μηχ. Τοκµακίδης Κωνσταντίνος Τοπ/φος Μηχ/κός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Η τεχνολογία των διαδικασιών

Κεφάλαιο 8 Η τεχνολογία των διαδικασιών Κεφάλαιο 8 Η τεχνολογία των διαδικασιών Source: Corbis/Louis Psihoyes Η τεχνολογία των διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου διάθεσης Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΑΕΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΑΕΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ 9 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΑΕΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ Πραγματοποιούνται με αεροσκάφη ή ελικόπτερα τα οποία φέρουν ειδικό εξοπλισμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2016 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Αντικείμενο του μαθήματος Το αντικείμενο των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α1 SUSSE LINUX 12.2 δίκτυο 10 Η/Υ 2 τεµ Α2 MS Windows 7 Pro 64 bit 3 τεµ Α3 MS Windows XP Pro 32bit Service pack 3 11 τεµ Α4 Α5 MS Windows 8 Pro 32bit Β1 MS Windows 98 STAROFFICE

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ συνοπτική περιγραφή συνοπτική περιγραφή TESSERA Το Tessera είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό σχεδιασμού και κατασκευής οδικών έργων. Σας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜ Document Imaging Solution

ΜΜ Document Imaging Solution ΜΜ Document Imaging Solution Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροφοδοσία ενός ηλεκτρονικού συστήματος με τις απαραίτητες πληροφορίες μπορεί να αποτελεί και μέχρι το 70% των λειτουργικών εξόδων της λύσης, με την

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Αδάμ Γιώργος Γκορτσίλας Δημήτρης Οικονομίδης Γιάννης 2009 TARIFA Project 1. Περιγραφή προβλήματος-αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Διαβάστε περισσότερα