4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ"

Transcript

1

2

3 4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ ARVANITIDIS C., HATZIGEORGIOU G., KOUTSOUBAS D., DOUNAS C., ELEFHTERIOU A. & KOULOURI P., Mediterranean lagoons revisited: weakness and efficiency of the rapid biodiversity assessment techniques in a severely fluctuating environment. Biodiversity and Conservation, 14, ARVANITIDIS C., HATZIGEORGIOU G., KOUTSOUBAS D., KEVREKIDIS T., DOUNAS C., ELEFHTERIOU A. & KOULOURI P., Estimating lagoonal biodiversity in Greece: comparison of rapid assessment techniques. Helgoland Marine Research, 59, BARGELLONI L., ALARCON J.A., ALVAREZ M.C., PENZO E., MAGOULAS A., PALMA J. & PATARNELLO T., The Atlantic-Mediterranean transition: Discordant genetic patterns in two seabream species, Diplodus puntazzo (Cetti) and Diplodus sargus (L.). Molecular Phylogenetics and Evolution, 36, BROWN R.C., TSALAVOUTA M., TERZOGLOU V., MAGOULAS A. & MCANDREW B.J., Additional microsatellites for Sparus aurata and cross-species amplification within the Sparidae family. Molecular Ecology Notes, 5, CARDENAS L., HERNANDEZ C., POULIN E., MAGOULAS A., KORNFIELD I. & OJEDA P., Origin, diversification, and molecular clock in the genus Trachurus (PERCIFORMES: CARANGIDAE). Molecular Phylogenetics and Evolution, 35 (2) CHISTIAKOV D., HELLEMANS B., HALEY C., LAW A., TSIGENOPOULOS C.S., KOTOULAS G., BERTOTTO D., LIBERTINI A. & VOLCKAERT F.A.M., A Microsatellite Linkage Map of the European Seabass Dicentrarchus labrax L. Genetics, 170, DARBY A.C., LAGNEL J., MATTHEW C.Z., BOURTZIS K., MAUDLIN I. & WELBURN S.C., Extrachromosomal DNA of the symbiont Sodalis glossinidius. Journal of Bacteriology, 187, 14, DOUNAS C., DAVIES I., HAYES P., ARVANITIDIS C. & KOULOURI P., The effect of different types of otter trawl groundrope on benthic nutrient fluxes and sediment biogeochemistry. American Fisheries Society Symposium, 41, DURON O., LAGNEL J., RAYMOND M., BOURTZIS K., FORT P. & WEILL M., Transposable element polymorphism of Wolbachia in the mosquito Culex pipiens: evidence of genetic diversity, superinfection and recombination. Molecular Ecology, 14, 5, KOULOURI P., DOUNAS C. & ELEFTHERIOU A., Preliminary results on the effect of otter trawling on hyperbenthic communities in Heraklion Bay (Eastern Mediterranean, Cretan Sea). American Fisheries Society Symposium, 41, KRSTULOVIC-ŠIFNER S., LEFKADITOU E., UNGARO N., CERIOLA L., OSMANI K., KAVADAS S. & VRGOC N., Composition and distribution of the cephalopod fauna in the Eastern Adriatic and Eastern Ionian Sea. Israel Journal of Zoology, 51 (4), KΑSAPIDIS P., MAGOULAS A., MYLONAS M. & ZOUROS E., The phylogeography of the gecko Cyrtopodion kotschyi (Reptilia: Gekkonidae) in the Aegean archipelago. Molecular Phylogenetics and Evolution, 35,

4 13. KΑSAPIDIS P., SUCHENTRUNK F., MAGOULAS A. & KOTOULAS G., The shaping of mitochondrial DNA phylogeographic patterns of the brown hare (Lepus europaeus) under the combined influence of Late Pleistocene climatic fluctuations and anthropogenic translocations. Molecular Phylogenetics and Evolution, 34, MAKRIDIS P., MARTINS S., TSALAVOUTA M., CATALAO-DIONISIO L., KOTOULAS G., MAGOULAS G. & DINIS M.T., Antimicrobial activity in bacteria isolated from Senegalese sole, Solea senegalensis, fed with natural prey. Aquaculture Research, 36, MANOUDIS G., ANTONIADOU C., DOUNAS K. & CHINTIROGLOU C.C., Successional stages of experimental artificial reefs deployed in Vistonikos gulf (North SAegean Sea, Greece): Preliminary results. Belgian Journal of Zoology, 135, 2, MANTZIOU G., ANTONIOU A., POULAKAKIS N., GOULIELMOS G., TSIGENOPOULOS C.S., PINOU T. & MYLONAS M., Isolation and characterization of six polymorphic microsatellite markers in the fresh water turtle Mauremys rivulata (Testudines: Geoemydidae). Molecular Ecology Notes, 5, 4, POULAKAKIS N., LYMBERAKIS P., TSIGENOPOULOS C., MAGOULAS A. & MYLONAS M., Phylogenetic relationships and evolutionary history of snaked-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Sauria: Scincidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 34, 1, SARROPOULOU E., KOTOULAS G., POWER D.M. & GEISLER R., 2005.Gene expression profiling of gilthead sea bream during early development and detection of stress related genes by the application of cdna microarray technology. Physiological Genomics, 23, SARROPOULOU E., POWER D.M., MAGOULAS A., GEISLER R. & KOTOULAS G., Comparative analysis and characterization of expressed sequence tags in gilthead sea bream liver and embryos. Aquaculture, 243, 1-4, ZENETOS A., ARVANTIDIDIS CH., THESSALOU-LEGAKI M. & SIMBOURA N., Zoobenthos Soft bottom fauna. In: Papaconstantinou E. & Zenetos A. (eds). SoHelMe. State of the Hellenic & Marine Environment, HCMR Publ, ARVANITIDIS C., VALAVANIS V.D., ELEFTHERIOU A., COSTELLO M.J., FAULWETTER S., GOTSIS P., KITSOS M.S., KIRMTZOGLOU I., ZENETOS A., PETROV A., GALIL B. & PAPAGEORGIOU N., MedOBIS: Biogeographic Information System for the Eastern Mediterranean and Black Sea. Marine Ecology Progress Series, 316, DASKALAKIS I., RIGAS F., MAGOULAS A., KATSIKIS I., KARAGEORGIS A., & MAVRIDOU A., Bioconservation of deteriorated stone monuments via calcium carbonate preciapitation by Pseudomonas spp. WSEAS Transactions on Environement and development 5(2): DOUNAS C., A new apparatus for the direct measurement of the effects of otter trawling on benthic nutrient releases. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 339 (2), FRANCH R., TSALAVOUTA M., LOURO B., CHATZIPLIS D., TSIGENOPOULOS C., SARROPOULOU E., ANTONELLO J., MAGOULAS A., PATARNELLO T., POWER D., MYLONAS C., KOTOULAS G. & BARGELLONI L., A genetic linkage map of the hermaphrodite teleost fish Sparus aurata L. Genetics 174(2): (IF [04]: 4.138) 5. KOULOURI P., DOUNAS C., ARVANITIDIS C., KOUTSOUBAS D. & ELEFTHERIOU A., Molluscan diversity along a Mediterranean soft bottom sublittoral ecotone. Scientia Marina, 70 (4):

5 6. MAGOULAS A., CASTILHO R., CAETANO S., MARCATO S., & PATARNELLO T., Mitochondrial DNA reveals a mosaic pattern of phylogeographical structure in Atlantic and Mediterranean populations of anchovy (Engraulis encrasicolus). Molecular Phylogenetics and Evolution 39: (IF [04]: 4.213) 7. PAPAGEORGIOU N., ARVANITIDIS C. & ELEFTHERIOU A., Multicausal environmental severity: a flexible framework for microtidal sandy beaches and the role of polychaetes as an indicator taxon. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 70, SENGER F., PRIAT C., HITTE C., SARROPOULOU E., FRANCH R., GEISLER R., BARGELLONI L., POWER D.M., GALIBERT F., The first radiation hybrid map of a perch-like fish: The gilthead sea bream (Sparus aurata L). Genomics, 87, THESSALOU-LEGAKI M., ZENETOS A., KAMBOUROGLOU V., CORSINI-FOKA M., KOURAKLIS P., DOUNAS C. & NICOLAIDOU A., The establishment of the invasive crab Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) (Crustacea: Decapoda: Grapsidae) from the Levantine coast.aquatic Invasions, 1 (3): BARGELLONI L., FRANCH L.R., PATARNELLO T., TSALAVOUTA M., SARROPOULOU E., MAGOULAS A., KOTOULAS G., CHATZIPLIS D., GEORGOUDIS A., LOURO B., POWER D.M., A genetic linkage map of the hermaphrodite teleost fish Sparus aurata. Aquaculture, 272 (Suppl. 1), S243-S CHATZIPLIS D., BATARGIAS C., TSIGENOPOULOS C.S., MAGOULAS A., KOLLIAS S., KOTOULAS G., VOLCKAERT F.A.M., HALEY C.S., Mapping Quantitative Trait Loci in European Sea Bass (Dicentrarchus labrax): The BASSMAP pilot study. Aquaculture, 272 (Suppl. 1), S172-S DOUNAS C., DAVIES I., TRIANTAFYLLOU G., KOULOURI P., PETIHAKIS G., ARVANITIDIS C., SOURLATZIS G., ELEFTHERIOU A., Large scale impacts of bottom trawling on shelf primary productivity. Continental Shelf Research, 27, KASAPIDIS P., MEJUTO J., TSERPES G., ANTONIOU A., GARCIA-CORTES B., PERISTERAKI P., OIKONOMAKI K., KOTOULAS G., MAGOULAS A., Genetic structure of the swordfish (Xiphias gladius) stocks in the Atlantic using microsatellite DNA analysis. Special issue on the Swordfish stock structure, Col. Vol. Sci. Pap., ICCAT, 61: KASAPIDIS P., PERISTERAKI P., MAGOULAS A., TSERPES G., A new record of the Lessepsian invasive fish Etrumeus teres (Osteichthyes: Clupeidae) the Mediterranean Sea (Aegean Greece). Aquatic Invasions, 2, 2, KASAPIDIS P., PERISTERAKI P., TSERPES G., MAGOULAS A., First record of the Lessepsian migrant Lagocephalus sceleratus (Gmelin 1789) (Osteichthyes: Tetraodontidae) in the Cretan Sea (Aegean, Greece). Aquatic Invasions, 2, 1, ΚASAPIDIS P., ΜΑGOULAS A., Genetic structure of fish stocks in the Hellenic Seas and the Mediterranean. In: State of the Hellenic Fisheries (Papaconstantinou C., Zenetos A., Vassilopoulou V., Tserpes G., eds), Chapter VII.4, HCMR, Athens, KOTOULAS G., MEJUTO J., ANTONIOU A., KASAPIDIS P., TSERPES G., PICCINETI C., PERISTERAKI P., GARCIA-CORTES B., OIKONOMAKI K., DE LA SERNA J.M., MAGOULAS A., Global Genetic structure of the swordfish (Xiphias gladius), as revealed by microsatellite markers. Special issue on the Swordfish stock structure, Col. Vol. Sci. Pap., ICCAT, 61, LAURENT V., CANECO B., MAGOULAS A., PLANES S., Isolation by distance and selection effects on genetic structure of sardines Sardina pilchardus Walbaum. Journal of Fish Biology, 71 (suppl. A),

6 10. LYMBERAKIS P., POULAKAKIS N., MANTHALOU G., TSIGENOPOULOS C.S., MAGOULAS A., MYLONAS M., Mitochondrial phylogeography of Rana (Pelophylax) populations in the Eastern Mediterranean region. Molecular Phylogenetics and Evolution, 44 (1): PAPAGEORGIOU N., MORENO M., MARIN V., BAIARDO S., ARVANITIDIS C., FABIANO M., ELEFTHERIOU A., Interrelationships of bacteria, meiofauna and macrofauna in a Mediterranean sedimentary beach (Maremma Park, NW Italy). Helgoland Marine Research, 61, POLYMENAKOU P.N., FRAGKIOUDAKI G., TSELEPIDES A., Bacterial and organic matter distribution in the sediments of the Thracian Sea (NE Aegean). Continental Shelf Research, 27: POLYMENAKOU P.N., MANDALAKIS M., STEPHANOU E.G., TSELEPIDES A., Particle size distribution of airborne microorganisms and pathogens during an intense African dust event in the Eastern Mediterranean. Environmental Health Perspectives, in press. Doi: /ehp : (free access journal: 14. POLYMENAKOU P.N., STEPHANOU Ε.G., BERTILSSON S., TSELEPIDES A., Organic matter preservation and microbial community accumulations in deep-hypersaline anoxic basins. Geomicrobiology Journal, 24, PSOCHIOU E., SARROPOULOU E., MAMURIS Z., MOUTOU A., Sequence analysis and tissue expression pattern of Sparus aurata Chymotrypsinogens and Trypsinogen. Comparative Biochemistry and Physiology Part B, 147, SARROPOULOU E., FRANCH R., LOURO B., POWER D.M., BARGELLONI L., MAGOULAS A., PATARNELLO T., SENGER F., TSALAVOUTA M., GALIBERT F., KOTOULAS G., GEISLER R., A gene-based radiation hybrid map of the gilthead sea bream Sparus aurata refines and exploits conserved synteny with Tetraodon nigroviridis. BMC Genomics, 8, SARROPOULOU E., KOTOULAS G., BARGELLONI L., POWER D.M., FRANCH R., LOURO B., MAGOULAS A., PATARNELLO T., SENGER F., GALIBERT F., GEISLER. R., A gene-based radiation hybrid map of the gilthead sea bream Sparus aurata. Aquaculture, 272 (Suppl. 1), S308-S SARROPOULOU E., SEPULCR P., MULERO V., MESEGUER J., POISA L., DIOS S., FIGUERAS A., NOVOA B., TERZOGLOU V., KUBE M., REINHARDT R., KOTOULAS G., Analysis and characterization of genes involved in immune functions isolated from the gitlhead sea bream Sparus aurata and the European sea bass Dicentrarchus labrax infected with Vibrio anguillarum or Nodavirus. Aquaculture, 272 (Suppl. 1), S308-S SEPULCRE M.P., SARROPOULOU E., KOTOULAS G., MESEGUER J., MULERO V., Vibrio anguillarum evades the immune response of the bony fish sea bass (Dicentrarchus labrax L.) through the inhibition of leukocyte respiratory burst and downregulation of apoptotic caspases. Molecular Immunology, 44, SIMBOURA N., REIZOPOULOU S., ARVANITIDIS C., BASSET A., New information on the biogeographical and ecological distribution of Pionosyllis anophthalma Capaccioni & San Martín, 1989 (Polychaeta, Syllidae). Transitional Waters Bulletin, 4, TSAGKARAKOU A., TSIGENOPOULOS C.S., GORMAN K., LAGNEL J., BEDFORD I.D., Biotype status and genetic polymorphism of the whitefly Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) in Greece: mitochondrial DNA and microsatellites. Bulletin of Entomological Research, 97,

7 22. VASILEIADOU K., SARROPOULOU E., TSIGENOPOULOS K., REIZOPOULOU S., NIKOLAIDOU A., ORFANIDIS S., SIMBOURA M., KOTOULAS G., ARVANITIDIS C. Polychaete community genetics from the northwestern Greek lagoons sampling: Preliminary results. MarBEF Newsletter, 6, VOLCKAERT F.A.M.J., BATARGIAS C., BONHOMME F., CANARIO A., CHISTIAKOV D., CHOUDHURI J.V., GALIBERT F., GEORGOUDIS A., HALEY C.S., HELLEMANS B., KUHL H., KOTOULAS G., LAW A., LIBERTINI A., MAGOULAS A., MCANDREW B.J., REINHARDT R., SENGER F., SOUCHE E., TSIGENOPOULOS C., Genomic resources for the aquaculture of European sea bass. Aquaculture, 272 (Suppl. 1), S316-S ABAUNZA P., MURTA AG., CAMPBELL N., CIMMARUTA R., COMESANA AS., DAHLE G., GALLO E., SANTAMARIA MTG., GORDO LS., IVERSEN SA., MACKENZIE K., MAGOULAS A., MATTIUCCII S., MOLLOY J., NASCETTI G., PINTO AL., QUINTA R., RAMOS P., RUGGI A., SANJUAN A., SANTOS AT., STRANSKY C., ZIMMERMANN C., Considerations on sampling strategies for an holistic approach to stock identification: The example of the HOMSIR project. Fisheries Research, 89, ABAUNZA P., MURTA AG., CAMPBELL N., CIMMARUTA R., COMESANA AS., DAHLE G., SANTAMARIA MTG., GORDO LS., IVERSEN SA., MACKENZIE K., MAGOULAS A., MATTIUCCI S., MOLLOY J., NASCETTI G., PINTO AL., QUINTA R., RARNOS P., SANJUAN A., SANTOS AT., STRANSKY C., ZIMMERMANN C., Stock identity of horse mackerel (Trachurus trachurus) in the Northeast Atlantic and Mediterranean Sea: Integrating the results from different stock identification approaches. Fisheries Research, 89, ANTONIOU A., KOTOULAS G., MAGOULAS A., ALVES C.P., Evidence of autumn reproduction in female European hares (Lepus europaeus) from southern Europe. European Journal of Wildlife Research, 54, APOSTOLIDIS A., LOUKOVITIS D., TSIGENOPOULOS C.S., Genetic characterization of brown trout (Salmo trutta) populations from the Southern Balkans using mtdna sequencing and RFLP analysis. Hydrobiologia, 60, BASSET A., SABETTA L., SANGIORGIO F., PINNA M., MIGONIA D., FANIZZIA F., BARBONE E., GALUPPO N., FONDA UMANI S., REIZOPOULOU S., NICOLAIDOU A., ARVANITIDIS C., MONCHEVA S., TRAJANOVA A., GEORGESCU I., BEQIRAJ S., Biodiversity conservation in Mediterranean and Black Sea lagoons: a traitoriented approach to benthic invertebrate guilds. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 18 (suppl. 1), BOUCHENAK-KHELLADI Y., DURAND JD., MAGOULAS A., BORSA P., Geographic structure of European anchovy: A nuclear-dna study. Journal of Sea Research, 59, CHISTIAKOV D.A., TSIGENOPOULOS C.S., LAGNEL J., GUO Y.M., HELLEMANS B., HALEY C.S., VOLCKAERT F.A.M., KOTOULAS G., A combined AFLP and microsatellite linkage map and pilot comparative genomic analysis of European sea bass Dicentrarchus labrax L. Animal Genetics, 39, DAILIANIS T., LIMBORG M., HANEL R., BEKKEVOLD D., LAGNEL, J., MAGOULAS A., TSIGENOPOULOS C.S., Characterization of nine polymorphic microsatellite markers in sprat (Sprattus sprattus L.). Molecular Ecology Resources, 8 (4),

8 9. EVAGELOPOULOS A., KOUTSOUBAS D., BASSET A., PINNA M., DIMITRIADIS C., SANGIORGIO F., BARBONE E., MAIDANOU M., KOULOURI P., DOUNAS C., Spatial and seasonal variability of the macrobenthic fauna in Mediterranean solar saltworks ecosystems Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 18, S118-S FAULWETTER S., GOTSIS P., REIZOPOULOU S., ORFANIDIS S., KEVREKIDIS T., NICOLAIDOU A., SIMBOURA N., MALEA P., DOUNAS C., MOGIAS A., VALAVANIS V., ARVANITIDIS C., El-Net: The Greek biodiversity transitional waters information system. An exemplar for the development of distributed information networks in Europe. Aquatic Conservation, Marine and Freshwater Systems, 18 (suppl.), FAULWETTER S., VASILEIADOU A., PAPAGEORGIOU N., ARVANITIDIS C., Description of a new species of Streptosyllis (Polychaeta: Syllidae) from the Mediterranean and Canary Islands with a re-description of Streptosyllis arenae and comments on the taxonomy of Streptosyllis and some morphologically similar genera. Zootaxa, 1847, GUINAND B., DUJARDIN E., DUFOUR V., TSIGENOPOULOS C.S., Characterisation of genetic structure of Dicentrarchus labrax larvae in two nurseries of the Gulf of Lions (NW Mediterranean). Aquatic Living Resources, 21, KASAPIDIS P., MAGOULAS A., Development and application of microsatellite markers to address the population structure of the horse mackerel Trachurus trachurus. Fisheries Research, 89, KASAPIDIS P., MEJUTO J., TSERPES G., ANTONIOU A., GARCIA-CORTES B., PERISTERAKI P., OIKONOMAKI K., KOTOULAS G., MAGOULAS A., Genetic structure of the swordfish (Xiphias gladius) stocks in the Atlantic using microsatellite DNA analysis. International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas Colloquium, 61, KASAPIDIS P., TERZOGLOU V., MAGOULAS A., Development and application of microsatellite markers to address the population structure of the horse mackerel Trachurus trachurus. Fisheries Research, 89, KOCHZIUS M., NÖLTE M., WEBER H., SILKENBEUMER N., HJÖRLEIFSDOTTIR S., HREGGVIDSSON G.O., MARTEINSSON V.P., KAPPEL K., PLANES S., TINTI F., MAGOULAS A., GARCIA VAZQUEZ E., TURAN C., HERVET C., CAMPO FALGUERAS D., ANTONIOU A., LANDI M., BLOHM D., DNA Microarrays for Identifying Fishes. Marine Biotechnology, 10, KOTOULAS G., MEJUTO J., ANTONIOU A., KASAPIDIS P., TSERPES G., PICCINETI C., PERISTERAKI P., GARCIA-CORTES B., OIKONOMAKI K., DE LA SERNA.M.J., MAGOULAS A., Global genetic structure of the swordfish Xiphias gladius, as revealed by microsatellite DNA markers. International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas Colloquium, 61, KRISTOFFERSEN J.B., MAGOULAS A., Population structure of anchovy Engraulis encrasicolus L. in the Mediterranean Sea inferred from multiple methods. Fisheries Research, 91, KYRIAZI P., POULAKAKIS N., PARMAKELIS A., CROCHET P.A, MORAVEC J., RASTEGAR-POUYANI N., TSIGENOPOULOS C.S., MAGOULAS A., MYLONAS M., LYMBERAKIS P., Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the Snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 49, PATTERSON D.J., FAULWETTER S., SHIPUNOV A., Twelve principles for a names-based cyberinfrastructure to serve all of biology. Zootaxa, 1950, POLYMENAKOU P.N., LAMPADARIOU N., TSELEPIDES A., Exo-enzymatic activities and organic matter properties in deep-sea canyon and slope systems off the southern Cretan margin. Deep-Sea Research Part I, 55,

9 22. POLYMENAKOU P.N., MANDALAKIS M., STEPHANOU E.G., TSELEPIDES A., Particle size distribution of airborne microorganisms and pathogens during an intense African dust event in the Eastern Mediterranean. Environmental Health Perspectives, 116, POULAKAKIS N., ANTONIOU A., MANTZIOU G., SKARTSI TH., VASILAKIS D., ELORRIAGA J., DE LA PUENTE J., GAVASHELISHVILI A., GHASABYAN M., KATZNER T., MCGRADY M., BATBAYAR N., FULLER M., NATSAGDORJ T., Population structure, diversity and phylogeography in the near threatened Eurasian Black Vulture Aegypius monachus (Falconiformes; Accipitridae) in Europe: insights from microsatellite and mtdna variation. Biological Journal of Linnean Society, 95, POULOS S.E., DOUNAS C.G., ALEXANDRAKIS G., KOULOURI P., DRAKOPOULOS P., Trace metal distribution in sediments of northern continental shelf of Crete Island, Eastern Mediterranean. Environmental Geology, (article in press published online, doi /s ). 25. SARROPOULOU E., NOUSDILI D., MAGOULAS A., KOTOULAS G., Linking the genomes of nonmodel teleosts through comparative genomics. Marine Biotechnology, 10, SOTIROPOULOS K., TSAPARIS D., ELEFTHERAKOS K., KOTOULAS G., LEGAKIS A, KASAPIDIS P., New polymorphic microsatellite loci for the Macedonian crested newt, Triturus macedonicus, and cross-priming testing in four other crested newt species. Molecular Ecology Resources, 8, TSAGKARAKOU A., TSIGENOPOULOS C., GORMAN K., KRISTOFFERSEN J., LAGNEL J., BEDFORD D., Biotype monitoring and genetic relationships of Bemisia tabaci in Greece: Mitochondrial DNA and microsatellite polymorphism. Journal of Insect Science, 8, VACELET J., BITAR G., DAILIANIS T., ZIBROWIUS H., PEREZ T., A large encrusting clionaid sponge in the Eastern Mediterranean Sea. Marine Ecology, 29(2), VAFIDIS D., LEONTARAKIS P.K., DAILIANIS T., KALLIANIOTIS A., Population characteristics of four deep-water pandalid shrimps (Decapoda: Caridea) in the northern Aegean Sea (NE Mediterranean). Journal of Natural History, 42(31), VOLCKAERT F.A.M., BATARGIAS C., CANARIO A., CHATZIPLIS D., CHISTIAKOV D., HALEY C., LIBERTINI A., TSIGENOPOULOS C.S., European sea bass. In: Genome Mapping and Genomics in Fishes and Aquatic animals, (Kocher T.D., Kole C., eds), Springer Verlag, ISBN , pp ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΝΤΟΥΝΑΣ Κ., ΚΟΥΛΟΥΡΗ Π., ΜΑΪ ΑΝΟΥ Μ., ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΣ Α., ΝΤΑЇΛΙΑΝΗΣ Α., ΑΦΝΟΜΗΛΗ Ε., ZIVANOVIC, S., ΛΕΙΒΑ ΑΡΑ Μ., ΠΛΑЇΤΗ Β., Περιβαλλοντική Μελέτη του Όρµου της Ελούντας. Τρίµηνη Έκδοση του Προοδευτικού Συλλόγου Ελούντας, 54,

10 VOLCKAERT F.A.M., BATARGIAS C., CANARIO A., CHATZIPLIS D., CHISTIAKOV D., HALEY C., LIBERTINI A., TSIGENOPOULOS C.S., European sea bass. In: Genome Mapping and Genomics in Fishes and Aquatic animals, (Kocher T.D., Kole C., eds), Springer Verlag, ISBN , pp Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α., Γενετική και βιοτεχνολογία εκτρεφοµένων ειδών. Για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ «Εκτροφή υδροβίων ειδών», Γεωπονικό Πανεπισττήµιο Αθηνών ΛΕΙΒΑ ΑΡΑ Μ., Μικροβιολογική ποιότητα νερών κολύµβησης. Για τους βιολόγους Εκπαιδευτικού Σεµιναρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστηµών. 2. ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α., Γενετική και βιοτεχνολογία εκτρεφοµένων ειδών. Για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ «Eκτροφή υδροβίων ειδών». Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 3. ΜΑЇ ΑΝΟΥ Μ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ., ΚΟΥΛΟΥΡΗ Π., ΝΤΟΥΝΑΣ Κ., Οι αλυκές ως ειδικά παράκτια µεταβατικά οικοσυστήµατα. Για τους Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδος στα πλαίσια προγράµµατος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης, Κρήτης. 4. POLYMENAKOU P.N., Environmental Microbiology. Για τους φοιτητές του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Επιστήµες και Μηχανική Περιβάλλοντος», Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α., Γενετική και βιοτεχνολογία εκτρεφοµένων ειδών. Για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ «Eκτροφή υδροβίων ειδών». Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 2. ARVANITIDIS C., Multivariate techniques in community ecology. Για µεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια του BIOMA Summer School, 2-21 July 2008, Παν/µιο Pierre et Marie Curie, Banyuls-sur-mer, France. 136

11 4.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ EVAGELOPOULOS A., SPYRAKOS E., MAIDANOU M., GEROVASILIOU B., KARYDIS M. & KOUTSOUBAS D., Spatio-temporal variations of pelagic and benthic domain parameters and biodiversity patterns in a transitional coastal aquatic ecosystem: Kalloni saltworks, Lesvos Island, Greece. X European Ecological Congress (EURECO 2005), Kusadasi, Turkey, 8-13 November, poster. 2. PAPAGEORGIOU N., MORENO M., MARIN V., BAIARDO S., ARVANITIDIS C., FABIANO M. & ELEFTHERIOU A., Macrofaunal patterns, interactions with meiobenthos and bacteria and the environmental severity hypothesis. International Conference on the Catchment areas and Sandy Beaches, Firenze, Italy, November, Proceedings in press. 3. PLAITIS W., NALETAKI M. & SALOMIDI M., Preliminary study of hard substrate Amphipods in the SE Aegean Sea. XII International Colloquium on Amphipoda Cork, Ireland, July, poster. 4. POULAKAKIS N., MANTZIOU G., ANTONIOU A., PARMAKELIS A. & XIROUCHAKIS S., Genetic structure of the Cretan populations of Gypaetus barbatus, inferred with the use of microsatellite markers. International Conference Conservation and Management of Vulture Populations, WWF Ελλάς & ΜΦΙΚ, Thessaloniki, November, Book of abstracts, POULAKAKIS N., MANTZIOU G., ANTONIOU A., PARMAKELIS A., SKARTSI TH., VASILAKIS D., ELORRIAGA J., DE LA PUENTE J., GAVASHELISHVILI A., GHASABYAN M., KATZNER T., MCGRADY M., BATBAYAR N., FULLER M. & NATSAGDORJ T., Using microsatellite markers to infer the genetic structure of Aegypius monachus (Aves: Accipitridae) populations. International Conference Conservation and Management of Vulture Populations, WWF Ελλάς & ΜΦΙΚ, Thessaloniki, November, Book of abstracts, SARROPOULOU E., KOTOULAS G., POWER D. & GEISLER R., Gene expression profiling of gilthead sea bream during early development and detection of stress related genes by the application of cdna microarray technology. Genomics in Aquaculture, Society for Experimental Biology (SEB), Barcelona, July, Book of abstracts/ Comparative Biochemistry and Physiology Part A 141, S BASSET A., SABETTA L., PINNA M., ABBIATI M., PONTI M., FONDA UMANI S., REIZOPOULOU S., NICOLAIDOU A., ARVANITIDIS C., MONCHEVA S., TRAJANOVA A., GEORGESCU L. & BEQIRAJ S., Macro-ecology of body size traits in benthic communities of Mediterranean and Black Sea lagoons. ECSA 41 st International Conference: Measuring and Managing Changes in Estuaries and Lagoons, Venice, Italy October, Oral Presentation. 2. CHATZIPLIS D., BATARGIAS C., TSIGENOPOULOS C., MAGOULAS A., KOLLIAS S., KOTOULAS G., VOLCKAERT F. & HALEY C.S., Mapping quantitative trait loci in European sea bass: the BASSMAP pilot study. International Symposium Genetics in Aquaculture ΙΧ, Montpellier, France, June, Book of Abstracts, DASKALAKIS I., RIGAS F., KATSIKIS I., KARAGEORGIS A. & MAGOULAS A., Development of an environmentally friendly technique for the conservation of monuments IASME /WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Athens, Greece, July, Book of Abstracts,

12 4. FAULWETTER S., MedOBIS Mediterranean Ocean Biogeographic Information System. First Cretan Bioinformatics Forum, Heraklion, Crete, Greece, 19 June. 5. FRANCH R., LOURO B., TSALAVOUTA M., CHATZIPLIS D., SARROPOULOU E., ANTONELLO J., MAGOULAS A., PATARNELLO T., POWER D.M., KOTOULAS G. & BARGELLONI L., A genetic linkage map of the hermaphrodite teleost fish Sparus aurata L. International Symposium Genetics in Aquaculture ΙΧ, Montpellier, France, June, Book of Abstracts, GKAFAS G., NOUSIA M., TSALAVOUTA M., TSIGENOPOULOS K., MAGOULAS A., NEOFITOU C. & EXADACTYLOS A., Genetic polymorphism of Diplodus sargus L., in the Aegean and Ionian Seas revealed by microsatellites. 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Patras, Greece, June, Book of Abstracts, KOCHZIUS M., KAPPEL K., SILKENBEUMER N., NÖLTE M., WEBER H, HJÖRLEIFSDOTTIR S., MARTEINSSON V.P., HREGGVIDSSON G., PLANES S., TINTI F., MAGOULAS A., GARCIA VAZQUEZ E., TURAN C., MEDLIN L., METFIES K., GESCHER C., CARIANI A., LANDI M., HERVET C., CAMPO FALGUERAS D., ANTONIOU A., BERTASI F. & BLOHM D., Evaluating the feasibility of DNA microarrays as a tool for the identification of marine organisms - the European Fish & Chips project. Advances in Microarray Technology (AMT) conference, Amsterdam, Netherlands, 31 October -2 November. 8. KOCHZIUS M., KAPPEL K., SILKENBEUMER N., NÖLTE M., WEBER H., HJÖRLEIFSDOTTIR S., MARTEINSSON V.P., PLANES S., TINTI F., MAGOULAS A., GARCIA VAZQUEZ E., TURAN C., MEDLIN L., METFIES K., GESCHER C., CARIANI A., LANDI M., HERVET C., CAMPO FALGUERAS D., ANTONIOU A., BERTASI F. & BLOHM D., Fish & Chips: Towards DNA chip technology as a standard analytical tool for the identification of marine organisms in biodiversity and ecosystem research. 1 st International Marine Genomics Conference, Sorrento, Italy, 28 October 1 November, Book of abstracts, KOULOURI P., DOUNAS C. & ELEFTHERIOU A., New methodologies for the study of bottom trawling effects on deep-sea BBL habitats Ocean Sciences Meeting, February, Honolulu, Hawaii, USA. 10. MAGOULAS A., Advances in population genetics and genomics at HCMR. AQUA 2006, Florence, Italy, 9-13 May, AQUA 06 Directory, Book of Abstracts, PSOCHIOU, E., SARROPOULOU E., MAMURIS Z. & MOUTOU K.A., Isolation and characterization of chymotrypsinogen AND trypsinogen from Sparus aurata: effects of Growth Hormone on zymogen expression and enzyme activity. International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, 28 May - 1 June, Biarritz, France. 12. SARROPOULOU E., KOTOULAS G., BARGELLONI L., POWER D.M., FRANCH R., LOURO B., MAGOULAS A., PATARNELLO T., SENGER F., GALIBERT F. & GEISLER R., 2006 A gene-based radiation hybrid map of the gilthead sea bream Sparus aurata. International Symposium Genetics in Aquaculture ΙΧ, Montpellier, France, June, Book of Abstracts, SARROPOULOU E., SEPULCR P., MULERO V., MESEGUER J., POISA L., DIOS S., FIGUERAS A., NOVOA B., TERZOGLOU V., KUBE M., REINHARDT R. & KOTOULAS G., Analysis and characterization of genes involved in immune functions isolated from the gitlhead sea bream Sparus aurata and the European sea bass Dicentrarchus labrax infected with Vibrio anguillarum or Nodavirus. International Symposium Genetics in Aquaculture ΙΧ, Montpellier, France, June, Book of Abstracts,

13 14. TSALAVOUTA M., LOURO B., POWER D., BARGELLONI L., PATARNELLO T., KOTOULAS G. & MAGOULAS A., Towards efficient traceability and population genetic analysis of wild and farmed populations of the gilthead sea bream (Sparus aurata L.). International Symposium Genetics in Aquaculture IX, June, Montpellier, France, Book of Abstracts, TSIGENOPOULOS C.S., LAGNEL J.A., KOTOULAS G., HELLEMANS B., VANHOUDT J., VOLCKAERT F.A.M., REINHARDT R., CANARIO A. & ΜAGOULAS Α., In silico mining, PCR assays and polymorphism evaluation for simple sequence repeats from MGE generated expressed sequence tags (SSR-ESTs) of sea bass and sea bream. 1 st International Marine Genomics Conference, 28th October 1st November, Sorrento, Italy, Book of Abstracts, VOLCKAERT F.A.M.J., BATARGIAS C., BONHOMME F., CANARIO A., CHATZIPLIS D., CHISTIAKOV D., CHOUDHURI J.V., DE KONING D.J., GALIBERT F., HALEY C.S., HELLEMANS B., KUHL H., KOTOULAS G., LAW A., LIBERTINI A., MCANDREW B.J., REINHARDT R., SENGER F., SOUCHE E., TSIGENOPOULOS C. & WHITAKER H., Genomic resources for the study of European sea bass. Marine Genomics International Conference, 28th October 1st November, Sorrento, Italy, Book of Abstracts, VOLCKAERT F.A.M.J., BATARGIAS C., CHATZIPLIS D., CHISTIAKOV D., HALEY C.S., HELLEMANS B., KOTOULAS G., LAW A., LIBERTINI A., MCANDREW B.J., TSIGENOPOULOS C. & WHITAKER H., A second generation linkage map of European sea bass. International Symposium Genetics in Aquaculture ΙΧ, Montpellier, France, June, Book of Abstracts, APPELTANS W., VANHOORNE B., VANDEPITTE L., CLAUS S., HERNANDEZ F., MEES J., VANDEN BERGHE E., ARVANITIDIS C., SOMERFIELD P., FAULWETTER S., LABRUNE C., GRÉMARE A., ZETTLER M., RENAUD P., WEBB T., FLEDDUM A., ESCARAVAGE V., SCHIEDEK D., SCHRATZBERGER M., VANAVERBEKE J., HEIP C., Large-scale marine biodiversity data integration in Europe. Ocean Biodiversity Informatics Conference, Dartmouth, Canada, 2-4 October. 2. ARVANITIDIS C., SOMERFIELD P., RUMOHR H., FAULWETTER S., VALAVANIS V., VASILEIADOU K., CHATZIGEORGIOU G., VANDEN BERGHE E., VANAVERBEKE J., LABRUNE C., GREMARE A., ZETTLER M., KEDRA M., WŁODARSKA-KOWALCZUK M., FLEISCHER D., BÜNTZOW M., ROSE A., The Biological Geography of the European Seas: results from the macrofaunal inventory of the soft-substrate communities. 9 th International Polychaete Conference, Portland, USA, August. 3. BARBONE E., BASSET A., PINNA M., SABETTA L., GALUPPO N., FANIZZI F.P., REIZOPOULOU S., NICOLAIDOU A., ARVANITIDIS C., KOUTSOUBAS D., TRAYANOVA A., Energy use of transitional water macroinvertebrate guilds. 3 rd European Conference on Lagoon Research, Naples, Italy, November. 4. BASSET A., PINNA M., SABETTA L., GALUPPO N., BARBONE E., FANIZZI F.P., REIZOPOULOU S., NICOLAIDOU A., ARVANITIDIS C., KOUTSOUBAS D., TRAYANOVA A., A metabolic theory approach to the classification of transitional water systems with benthic macroinvertebrates. 3 rd European Conference on Lagoon Research, Naples, Italy, November. 5. DRAKOPOULOS P.G., CHANDRINOS A., DOUNAS C., KOULOURAS G., NOMIKOS C., POULOS S., SIANOUDIS I., THANOS I., ZERVAKIS V., Design and realization of an expensive transmittance and fluorescence meter: initial reporting. 38 th Congress: Commission Internationale pour l Exploration Scientifique de la Mer Mediterranee (CIESM), Istanbul, Turkey, 9-13 April, Rapport, 38,

14 6. DRAKOPOULOS P.G., CHANDRINOS A., DOUNAS C., NOMIKOS C., POULOS S., THANOS I., ZERVAKIS V., An inexpensive transmítanse and fluorescente meter. Proceedings of the 10 th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos Island, Greece, 5-7 September, paper, B120-B DRAKOPOULOS P.G., DOUNAS C., NOMIKOS C., POULOS S., STEFANOU E., THANOS I., ZERVAKIS V., A transmittance and fluorescence meter for environmental monitoring. Proceedings of the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos, Greece, June, paper, KOCHZIUS M, ANTONIOU A., CAMPO FALGUERAS D., GARCIA VAZQUEZ E., HERVET C., HJÖRLEIFSDOTTIR S., HREGGVIDSSON GO., KAPPEL K., LANDI M., MAGOULAS A., MARTEINSSON V., NÖLTE M., PLANES S., SEIDEL C., SILKENBEUMER N., TINTI F., TURAN C., WEBER H., BLOHM D., Barcoding of European marine fishes: a comparison of three mitochondrial markers and their utility for DNA microarray probe design. Second International barcoding Conference, Leiden, Netherlands, 3-5 October. 9. KOCHZIUS M., ANTONIOU A., BOTLA S., CAMPO FALGUERAS D., GARCIA VAZQUEZ E., HAUSCHILD J., HERVET C., HJÖRLEIFSDOTTIR S., HREGGVIDSSON GO., KAPPEL K., LANDI M., MAGOULAS A., MARTEINSSON V., NÖLTE M., PLANES S., SEIDEL C., SILKENBEUMER N., TINTI F., TURAN C., WEBER H., BLOHM D., Fish and Chips: microarray-based DNA-barcoding of European Marine Fishes. Second International barcoding Conference, Taipei, Taiwan, September. 10. KOCHZIUS M., GARCIA VAZQUEZ E., HJÖRLEIFSDOTTIR S., KAUFMANN U., MAGOULAS A., MEDLIN L., NÖLTE M., MEYERDIERKS D., PLANES S., TINTI F., TURAN C., BLOHM D., The European Fish & Chips Project: Identifying marine Organisms with DNA Microarrays. Sustainable Neighbourhood Conference 07, Leipzig, Germany, 8-10 May. 11. KOCHZIUS M., KAPPEL K., DÖBITZ L., SILKENBEUMER N., NÖLTE M., WEBER H., HJÖRLEIFSDOTTIR S., MARTEINSSON V., HREGGVIDSSON G., PLANES S., TINTI F., MAGOULAS A., GARCIA VAZQUEZ E., TURAN C., MEDLIN L., METFIES K., GESCHER C., CARIANI A., LANDI M., HERVET C., CAMPO FALGUERAS D., ANTONIOU A., BERTASI F., SRUJANA C., BLOHM D., The Fish & Chips project: Microarrays as a tool for the identification of marine organisms in biodiversity and ecosystem research. OCEAN 07, Aberdeen, Scotland, June. 12. KOKOU F., FERREIRA T., TSIGENOPOULOS C.S., MAKRIDIS P., KOTOULAS G., MAGOULAS A., DIVANACH P., Identification of bacteria growing in association with batch cultures of the microalga Chlorella minutissima. 8 th International Marine Biotechnology Conference, Eilat, Israel, March, Book of Abstracts, KOUKOURAS A., KITSOS M.S., KIRMITZOGLU I., ARVANITIDIS C., Development of an updating information system on Decapoda Crustacea museum collections, useful in education and scientific research. Proceedings of 'Ocean Biodiversity Informatics': an international conference on marine biodiversity data management, Hamburg, Germany, 2-4 October. 14. LAGNEL J., TSIGENOPOULOS C.S., KOTOULAS G., CANARIO A., MAGOULAS Α., Characterization of simple sequence repeats derived from expressed sequence tags (EST-SSRs) of gilthead sea bream and European sea bass; PCR assays and polymorphism evaluation. 8 th International Marine Biotechnology Conference, Eilat, Israel, March, Book of Abstracts, LAMPADARIOU N., POLYMENAKOU P.N., TSELEPIDES A., Metazoan meiofauna in the Samaria Canyon (Crete, Eastern Mediterranean) and adjacent open slope systems. 13 th International Meiofauna Conference (THIRIMCO), Recife, Pernambuco, Brazil, 29 July 3 August. 140

15 16. MAGOULAS Α., KOTOULAS G, Aquaculture genomics of seabream and seabass at HCMR. International symposium: Genetic impacts from Aquaculture: meeting the challenge in Europe, Bergen, Germany, 2-4 July. 17. PAKAKI V., TSIGENOPOULOS C.S., KASAPIDIS P., LAGNEL J.A., KOTOULAS G., CANARIO A. MAGOULAS Α., Cross-species amplification of expressed sequence tag -based microsatellites (EST-SSRs) from gilthead sea bream (S. aurata) to other teleosts. 8 th International Marine Biotechnology Conference, Eilat, Israel, March, Book of Abstracts, REIZOPOULOU S., SABETTA L., NICOLAIDOU A., BARBONE E., ARVANITIDIS C., SIMBOURA N., BASSET A., Benthic diversity patterns in transitional waters of South Eastern Europe preliminary results. 3 rd European Conference on Lagoon Research, Naples, Italy, November. 19. SARROPOULOU Ε., KOTOULAS G., BARGELLONI L., POWER D.M., FRANCH R., LOURO B., MAGOULAS A., PATARNELLO T., SENGER F., GALIBERT F., GEISLER R., Comparative genomics by radiation hybrid mapping genes of the gilthead sea bream Sparus aurata. PAG XV: Plant and Animal Genomics, San Diego, California, USA, January. 20. TSELEPIDES A., LAMPADARIOU N., POLYMENAKOU P.N., TSELEPIDES A., Benthic community structure and function of the deep Eastern Mediterranean Sea. The magnitude of prokaryotic diversity in deep-sea sediments. 38 th CIESM Congress, Istanbul, Turkey, 9-14 April, 38 th Congress: Commission Internationale pour l Exploration Scientifique de la Mer Mediterranee (CIESM), Istanbul, Turkey, 9-13 April, Rapport, VANDEN BERGHE E., ARVANITIDIS C., FAULWETTER S., Biodiversity online: MarBEF Data Management. What about integration? 38 th Congress: Commission Internationale pour l Exploration Scientifique de la Mer Mediterranee (CIESM), Istanbul, Turkey, 9-13 April, Rapport, VASILEIADOU K., SARROPOULOU E., TSIGENOPOULOS K., REIZOPOULOU S., NIKOLAIDOU A., ORFANIDIS S., SIMBOURA M., KOTOULAS G., ARVANITIDIS C., Using molecular data to interpret ecological gradients: an interface between genetics and ecology. Gene mapping in natural populations: European Society for Evolutionary Biology Symposium, Uppsala, Sweden, August. 23. VASILEIADOU K., SARROPOULOU E., TSIGENOPOULOS K., REIZOPOULOU S., NIKOLAIDOU A., ORFANIDIS S., SIMBOURA M., KOTOULAS G., ARVANITIDIS C., Using molecular data to interpret ecological gradients: an interface between genetics and ecology. 9 th International Polychaete Conference, Portland Maine, USA, August, Book of Abstracts, BORIN S., TAMBURINI C., POLYMENAKOU P.N., Biotechnology potential of the deep Mediterranean Sea. 2 nd Euro-Mediterranean Symposium, Hotel Hilton, Portorosa- Furnari, Messina, Italy, September. 2. PAPADAKIS Μ., SFAKIOTAKIS E., FRAGAKIS M., TROMPOUKIS C., LIVADARA M., MANIOS A., Plastic Surgery of the face in Byzantine times. Interdisciplinary Conference: Medicine in the Ancient Mediterranean World, University of Cyprus, Nicosia, September. 3. SILVA A., KASAPIDIS P., LAURENT V., CANECO B., PLANES S., MAGOULAS A., Integrating genetic and morphometric variation in sardine (Sardina pilchardus, Walb.) from the north-eastern Atlantic and the Mediterranean sea. Science and the Challenge of Managing Small Pelagic Fisheries on Shared Stocks in Northwest Africa, Casablanca, Morocco, March. 141

16 4.5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ Α., ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ K. & ΡΟ ΙΤΑΚΗΣ Ν., Βιότυποι και γενετική ποικιλότητα του αλευρώδη Bemisia tabaci (Homoptera: Aleurodidae) από την Ελλάδα: µιτοχονδριακό DNA και µικροδορυφόροι. 11 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο, Λίµνη Πλαστήρα, Οκτωβρίου, KOTOULAS G., SARROPOULOU E., BARGELLONI L., POWER D., GEISLER R., GALIBERT F., SENGER F., PATARNELLO T., GORSHKOV S., GORSHKOVA G., BATARGIAS C., GEORGOUDIS A., CHATZIPLIS D., RON B., KOUBARAKIS Μ., FRANCH R., TSALAVOUTA M., LOURO B., ANTONELLO J., FRITZILAS E., ADAMOPOULOU G. & MAGOULAS A., Genome resources for the gilthead seabream (Sparus auratα) produced within the EU project BRIDGE-MAP. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, LAGNEL J. & KOTOULAS G., Bioinformatics: on educational and developmental alternatives in a changing scientific environment. 1st Cretan Bioinformatics Forum, Building Scientific Networks, June 19, Institute of Computer Science, FORTH, Crete. 3. SMITH C.J., PAPADOPOULOU K.N., DAFNOMILI E. & ZIVANOVIC S., The impact of trawling on nutrient and oxygen fluxes in the Cretan Sea. 8ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗΣ Γ., ΝΤΟΥΝΑΣ Κ. & ΠΟΥΛΟΣ Σ.Ε., Συσχέτιση της κοκκοµετρίας και των συγκεντρώσεων των µετάλλων στα επιφανειακά ιζήµατα του Κόλπου του Ηρακλείου, Κρήτης. 8ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, ΓΚΑΦΑΣ Γ., ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Μ., ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΑΓΟΥΛΑΣ A., ΝΕΟΦΥΤΟΥ Χ. & ΕΞΑ ΑΚΤΥΛΟΣ Α., Γενετική πληθυσµιακή δοµή του µελανουριού, Oblada melanura L., µε χρήση µικροδορυφορικού DNA. 8ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Β., CORSINI-ΦΩΚΑ Μ., ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ Π., ΝΤΟΥΝΑΣ Κ., ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ Α., ΘΕΣΣΑΛΟΥ-ΛΕΓΑΚΗ Μ. & ΖΕΝΕΤΟΥ Α., Ένας νέος έποικος στις Ελληνικές θάλασσες: το βραχύουρο Percnon gibbesi. 8ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, ΚΟΥΛΟΥΡΗ Π., ΝΤΟΥΝΑΣ Κ., ΜΑΡΑ Π. & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α., Προκαταρκτικά αποτελέσµατα επίδρασης της µηχανότρατας στη σύνθεση της µακροπανίδας του Βενθικού διαχωριστικού στρώµατος και στη δίαιτα τριών βενθοπελαγικών ψαριών. 8ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΑΪ ΑΝΟΥ Μ., ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ Φ., ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β., ΣΠΥΡΑΚΟΣ Ε., ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Χ., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ Β., ΚΟΥΛΟΥΡΗ Π. & ΝΤΟΥΝΑΣ Κ., Πρότυπα ποικιλότητας της µακροβενθικής πανίδας στα παράκτια µεταβατικά υδατικά οικοσυστήµατα των αλυκών Καλλονής Λέσβου. 8ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, ΛΕΙΒΑ ΑΡΑ Μ. & ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Χ., Ανίχνευση Pseudomonas aeruginosa σε κολυµβητικές δεξαµενές Βορείου άξονα Ηρακλείου κατά την περίοδο ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 3-9 Μαΐου, Αθήνα, Περιλήψεις, ΛΕΙΒΑ ΑΡΑ Μ., Ποιότητα των ακτών κολύµβησης της Κρήτης την περίοδο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστηµόνων µε τίτλο «Βιοεπιστήµες στο 21ο αιώνα», Απριλίου, Αθήνα, Περιλήψεις,

17 11. ΛΕΙΒΑ ΑΡΑ Μ., Ποιότητα των ακτών κολύµβησης του Νότιου άξονα του Νοµού Χανίων Κρήτης την περίοδο ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, ΛΕΙΒΑ ΑΡΑ Μ., ΑΦΝΟΜΗΛΗ Ε., ZIVANOVIC S., ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΣ Α., ΝΤΟΥΝΑΣ Κ. & ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α., Προκαταρκτικά αποτελέσµατα ρύπανσης στη θαλάσσια ζώνη Παλαιόχωρας-Σούγιας του Ν. Χανίων. Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστηµόνων µε τίτλο «Βιοεπιστήµες στο 21ο αιώνα», Απριλίου, Αθήνα, Περιλήψεις, ΜΑΝΙΟΣ Α., ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Μ., ΛΕΙΒΑ ΑΡΑ Μ., ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ε., ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ Μ. & ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Μ., Η συλλογή των χειρουργικών εργαλείων του Βυζαντινού Ιατρού Παύλου Αιγινίτη ( µ.χ.). 13ο Παγκρήτειο Ιατρικό Συνέδριο, 9-12 Νοεµβρίου, Ηράκλειο. 14. ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ Γ., ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΖΙΑΒΟΣ Χ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ., ΝΙΤΤΗΣ Κ., ΘΑΝΟΣ Ι., ΠΛΑΪΤΗ Β., ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Κ., ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ Φ., ΡΕΝΙΕΡΗΣ Π. & ΜΟΡΦΗΣ Α., Ωκεανογραφικός σταθµός Μ3Α Πρόγραµµα Συντήρησης ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, ΠΛΑЇΤΗ Β., ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν., ΝΑΛΕΤΑΚΗ Μ., ΣΑΛΩΜΙ Η Μ., DILIBERTO S. & PANCUCCI M.A., Μελέτη Βενθικών Βιοκοινωνιών Σκληρού Υποστρώµατος στο ΝΑ Αιγαίο. 8ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ., ΚΟΛΛΙΑΣ Σ., ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α., BERTOTTO D., LIBERTINI A., HALEY C.S., LAW A.S., CHISTIAKOV D., HELLEMANS B. & VOLCKAERT F.A.M., Χρήση µεθόδων γονιδιωµατικής προσέγγισης για τη γενετική βελτίωση του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax): ανάπτυξη γενετικών δεικτών και κατασκευή γενετικού χάρτη σύνδεσης. 8ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ., ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Α., ΞΕΝΟΣ Χ. & ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α., Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της εκτίµησης της γενετικής ποικιλοµορφίας σε πληθυσµούς κεφαλόποδων (Sepia officinalis) της Μεσογείου και του Ατλαντικού. 8ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Περιλήψεις, ΨΟΧΙΟΥ Ε., ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΜΑΜΟΥΡΗΣ Ζ. & ΜΟΥΤΟΥ Κ.Α., Αποµόνωση των χυµοθρυψινογόνων και του θρυψινογόνου από την τσιπούρα (Sparus aurata): Επίδραση της αυξητικής ορµόνης στα επίπεδα έκφρασης των ζυµογόνων και της ενζυµικης δραστικότητας. Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστηµών (EEBE), Μαΐου, Ιωάννινα ΚΟΥΛΟΥΡΗ Π., ΝΤΟΥΝΑΣ Κ., ΜΑΪ ΑΝΟΥ Μ. & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α., Προκαταρκτικά αποτελέσµατα µελέτης της νυχθηµερινής σύνθεσης της µακροπανίδας του βενθικού διαχωριστικού στρώµατος και της δίαιτας πέντε βενθοπελαγικών ψαριών στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου του Ηρακλείου. 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Σεπτεµβρίου, Μυτιλήνη. 2. ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ., ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ., ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ. & ΓΕΩΡΓΟΥ ΗΣ Α., Γενετική ταυτοποίηση πληθυσµών σε καλλιεργούµενα είδη τσιπούρας (Sparus aurata). 23 rd Scientific Conference of Hellenic Society of Animal Production, 4-6 Οκτωβρίου, Βόλος. 143

18 GONTIKAKI E., MAYOR D.J., POLYMENAKOU P.N., WITTE U., Deep-sea benthic community response to a simulated sedimentation event in two contrasting sites. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστηµονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσµος, εκεµβρίου, Αθήνα. 2. KOURIDAKI I., POLYMENAKOU P.N., TSELEPIDES A., SMITH K., Comparative phylogenetic diversity of sediment bacteria from the deep Pacific Ocean and the Eastern Mediterranean Sea (km3net station). 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστηµονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσµος, εκεµβρίου, Αθήνα. 3. MAGOULAS A., Νέες τεχνολογίες αλληλούχησης DNA στο ΙΘΑΒΙΓ ΕΛΚΕΘΕ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστηµονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσµος, εκεµβρίου, Αθήνα. 4. POLYMENAKOU P.N., LAMPADARIOU N., MANDALAKIS M., KOURIDAKI I., GONTIKAKI E., ALEXANDRI S., TSELEPIDES A., LYKOUSIS V., Exploring the deep-sea microbial habitats of the Eastern Mediterranean Sea. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστηµονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσµος, εκεµβρίου, Αθήνα. 5. SFAKIOTAKIS E., PARARA S., PAPADAKIS M., HELIOPOULOU E., LEIVADARA M., MANIOS A., Comparison between classical and computerized alternatives of the total burn surface area measurement. 15th Congress of the Mediterranean Council for Burns (MBC), May, Evgenidou Foundation, Athens. 6. ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ M., ΡΗΓΑΣ Φ., ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α., ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ., ΚΑΤΣΙΚΗΣ Ι., ΜΠΑΚΟΛΑΣ Α., ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α., ΣΚΑΡΑΚΗ Α., Ανάπτυξη ήπιας βιοτεχνολογικής µεθόδου αποκατάστασης λίθινων µνηµείων. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστηµονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσµος, εκεµβρίου, Αθήνα. 7. ΛΕΙΒΑ ΑΡΑ Μ., ΘΕΟΧΑΡΗ Μ., ΦΤΥΛΙΤΑΚΗΣ Ν., ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Χ., Μικροβιολογικά αποτελέσµατα των ακτών κολύµβησης του ήµου Γεωργιούπολης του Ν. Χανίων την περίοδο ο Παγκρήτειο Ιατρικό Συνέδριο µε διεθνείς συµµετοχές, 29 Οκτωβρίου- 1 Νοεµβρίου, Γεωργιούπολη, Χανιά. 8. ΜΑΝΙΟΣ Α., ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Μ., ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ε., DE BREE Ε., ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ Ε., ΛΕΙΒΑ ΑΡΑ Μ., ΜΕΛΙΣΣΑΣ Ι., Μελέτη και ανάλυση 52 περιπτώσεων βασικοκυτταρικού καρκινώµατος των βλεφάρων. 14ο Παγκρήτειο Ιατρικό Συνέδριο µε διεθνείς συµµετοχές, 29 Οκτωβρίου- 1 Νοεµβρίου, Γεωργιούπολη, Χανιά. 9. ΣΚΑΡΑΚΗ Κ., ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ., ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ Α., ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α., ΠΑΝΤΑΖΙ ΟΥ Α., Βακτηριακοί ενδοβιώτες στον θαλάσσιο πολύχαιτο Hermodice carunculata Pallas ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστηµονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσµος, εκεµβρίου, Αθήνα. 10. ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ., ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΡΟΥΜΠΟΣ Α., ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ., ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α., Τεχνολογίες µοριακής γενετικής και γενωµικής στην εκτροφή ζώων και ιχθύων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, 30 Ιουνίου- 1 Ιουλίου, Λάρισα. 144

19 4.6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ WORKSHOPS - ΗΜΕΡΙ ΕΣ FAULWETTER S., Web accessible taxonomic expertise in MarBEF: Providing an e- platform for the European Taxonomists (presentation of the MedOBIS project). Kick-off Meeting for the Prope-Taxon project, Crete, Greece, October. 2. KOTOULAS G., Assessment of functional and comparative genomics studies of stress response in teleost fish. Genomics of Stress in Marine Organisms, Marine Genomics, Lucy Cavendish College, Cambridge, CB3 0BU, United Kingdom, September. 3. KYRIAZI P., POULAKAKIS N., LYMBERAKIS P., MANTZIOU G., CROCHET P.A., TSIGENOPOULOS C., MAGOULAS A. & MYLONAS M., Molecular phylogeny and biogeography of circum Mediterranean populations of Ophisops elegans (Sauria: Lacertidae) inferred from mitochondrial sequence data. 13th Ordinary General Meeting of Societas Europaea Herpetologica, Bonn, Germany, 27 September 2 October ARVANITIDIS C., NICOLAIDOU A., KAISAKIS G., VELENTZA M., SIMBOURA N., ORFANIDIS S., ARVANITAKIS G. & REIZOPOULOU S., The macroinvertebrate communities in Logarou lagoon, Amvrakikos Gulf. 2 nd Annual Meeting, TWReferenceNET Project, Athens, Greece, January. ARVANITIDIS C., SOMERFIELD P., RUMOHR H., FAULWETTER S., VALAVANIS V., VASILEIADOU K., CHATZIGEORGIOU G., VANDEN BERGHE E., VANAVERBEKE J., LABRUNE C., GREMARE A., ZETTLER M., KEDRA M., WLODARSKA-KOWALCZUK M., FLEISCHER D., BÜNTZOW M. & ROSE A., The Biological Geography of the European Seas. 3 rd General Assembly MarBEF meeting, Lecce, Italy, 2-12 May. 3. ARVANITIDIS C., VASILEIADOU K., FAULWETTER S., CHATZIGEORGIOU C., REIZOPOULOU S., KEVREKIDIS T. & ORFANIDIS S., Linking environmental variables to ecosystem components interrelations: a mathematical experiment. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters, Kavala, Greece, 1-2 June. 4. CHATZIGEORGIOU G., ARVANITIDIS A., REIZOPOULOU S., MAIDANOU M., NALETAKI M. & ORNERAKI E., Detecting community changes in space and time in Gialova lagoon (SW Greece): useful lessons for the management of the Mediterranean transitional habitats. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters, Kavala, Greece, 1-2 June. 5. FAULWETTER S., MedOBIS Mediterranean Ocean Biogeographic Information System. TWReferenceNETworking group meeting, Anavyssos, Greece,31 January. 6. FAULWETTER S., GOTSIS P., REIZOPOULOU S., ORFANIDIS S., KEVREKIDIS T., NICOLOAIDOU A., SIMBOURA M., MALEA V., DOUNAS C., MOGIAS A. & ARVANITIDIS C., ElNet: The Greek biogeographic transitional waters information system. An example for the development of distributed information Networks in Europe. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters, Kavala, Greece, 1-2 June. 7. JACKSON EL., LANGMEAD O., GLANFIELD S.C., DELACRUZ J., ARVANITIDIS C., ATTRILL M.J. & MEE L., An objective approach to quantifying loss of seagrass in the Mediterranean: Causal chain analysis and scenario predictions. Mediterranean Seagrass Workshop, 23 May - 3 June, Marsaclala, Malta. 145

20 8. KASAPIDIS P., MEJUTO J., TSERPES G., ANTONIOU A., GARCIA-CORTES B., PERISTERAKI P., OIKONOMAKI K., MAGOULAS A. & KOTOULAS G., Genetic structure of the swordfish (Xiphias gladius) stocks in the Atlantic using microsatellite DNA analysis ICCAT Swordfish stock structure workshop, March, Heraklion, Greece. 9. KOTOULAS G., MEJUTO J., ANTONIOU A., KASAPIDIS P., TSERPES G., PICCINETI C., PERISTERAKI P., GARCIA-CORTES B., OIKONOMAKI K., DE LA SERNA J.M. & MAGOULAS A., Global genetic structure of the swordfish Xiphias gladius, as revealed by microsatellite DNA markers ICCAT Swordfish stock structure workshop, March, Heraklion, Greece. 10. KOTOULAS G., MEJUTO J., ANTONIOU A., TSERPES G., PICCINETI C., PERISTERAKI P., KASAPIDIS P., GARCIA-CORTES B., OIKONOMAKI K., DE LA SERNA M. & MAGOULAS A, Gladius at a global scale using microsatellite markers ICCAT Swordfish Stock Structure Workshop, March, Heraklion, Greece. 11. KOTOULAS G., TSERPES G., PICCINETI C., PERISTERAKI P., MEJUTO J., DE LA SERNA J.M., ANTONIOU A., KASAPIDIS P., OIKONOMAKI K., GARCIA-CORTES B. & MAGOULAS A., Investigation of the within Mediterranean genetic structure of swordfish populations based on microsatellite markers ICCAT Swordfish stock structure workshop, March, Heraklion, Greece. 12. PONTI M., PINNA M., BASSET A., FONDA UMANI S., NICOLAIDOU A., REIZOPOULOU S., ARVANITIDIS C., SIMBOURA N., ORFANIDIS S., MONCHEVA S., TRAJANOVA A., GEORGESCU L., BEQIRAJ S. & ABBIATI M., Biogeographic patterns of benthic biotic indices with structural features of Mediterranean and Black Sea coastal lagoons. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters, 1-2 June, Kavala, Greece. 13. REIZOPOULOU S., ARVANITIDIS C., NICOLAIDOU A., SIMBOURA N., ORFANIDIS S. & BASSET A., Benthic ecosystem alterations under natural and anthropogenic pressure in lagoons. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters, 1-2 June, Kavala, Greece. 14. REIZOPOULOU S., NICOLAIDOU A., ARVANITIDIS C. & ORFANIDIS S., Research activities and outcomes in lagoonal ecosystems. Final meeting of TWReferenceNET Project, 30 November 2 December Lecce, Italy. 15. SIMBOURA N., NICOLAIDOU A., REIZOPOULOU S. & ARVANITIDIS C., Transition from coastal to transitional ecosystems: the use of ecological status classification indices. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters, 1-2 June, Kavala, Greece. 16. VASILEIADOU K., CHATZIGEORGIOU G., TSIGENOPOULOS K., KOTOULAS G., REIZOPOULOU S., NICOLAIDOU A., ORFANIDIS S., SIMBOURA M. & ARVANITIDIS C., Invertebrate community genetics: preliminary results from the polychaetes in transitional waters. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters, 1-2 June, Kavala, Greece KOTOULAS G., Advances in Marine Genomics at HCMR. Workshop of Marine Genomics: An Ocean of Techniques, Orthodox Academy of Crete, 8-11 October. 2. KOTOULAS G., AQUAGENOME how genomics can help the fish and shellfish sectors. Profet Policy Workshop: What future for Mediterranean Marine Aquaculture?, Athens, November. 3. KOTOULAS G., Aspects of Genomics Contribution to fish breeding. Workshop: Fish Breeders Round Table, Alesnund, Norway, June. 146

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 BRIDGING GENOMES: An integrated genomic approach toward genetic improvement of aquacultured fish species

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311 Όνοµα, Επώνυµο Χρήστος Αρβανιτίδης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Γούρνες Πεδιάδος, Τ.Θ. 2214, 71003, Ηράκλειο, Κρήτη Τηλέφωνο (-α) +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 813 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Κουτσούμπας Δ. 1, Ευαγγελόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 411

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 411 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 411 Genome resources for the gilthead seabream (Sparus auratα) produced within the EU project BRIDGE-MAP Kotoulas G 1., E. Sarropoulou 1,3., L. Bargelloni

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΠΑΤΑΡΓΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΠΑΤΑΡΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΠΑΤΑΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 3 2. Σπουδές... 3 3. Εκπαίδευση Ειδίκευσης... 3 4. Υποτροφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Ευαγγελόπουλος Ημερομηνία γέννησης: 11/11/1969 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη Τηλ. Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ATHANASIOS EVAGELOPOULOS DETAILED CURRICULUM VITAE (AUGUST 2008)

ATHANASIOS EVAGELOPOULOS DETAILED CURRICULUM VITAE (AUGUST 2008) ATHANASIOS EVAGELOPOULOS DETAILED CURRICULUM VITAE (AUGUST 2008) Α. PERSONAL DETAILS Name: Athanasios Evagelopoulos Date of birth: 11/11/1969 Place of birth: Thessaloniki Work phone: 0030 2251036837 Work

Διαβάστε περισσότερα

2 Δεκεμβρίου Απολογισμός Δράσεων της υποδομής Greek Argo για το 2015

2 Δεκεμβρίου Απολογισμός Δράσεων της υποδομής Greek Argo για το 2015 2 Δεκεμβρίου 2015 Απολογισμός Δράσεων της υποδομής Greek Argo για το 2015 Απολογισμός δράσεων των υποδομών GreekArgo - EuroArgo εντός του 2015 (Γ. Κορρές, Δ. Κάσσης, Α. Κωνσταντινίδου) Σύντομες παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Following Nafplio, October Δ. Φουντά

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Following Nafplio, October Δ. Φουντά Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Following Nafplio, October 2014 Δ. Φουντά Ερευνητικά Προγράμματα Προτάσεις Τρέχοντα: Ανάληψη καθηκόντων ΕΥ απο Μάρτιο 2015 για το πρόγραμμα REN-Athens

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 Ανάπτυξη Τεχνολογιών Παραγωγής Καινοτόµων ιατροφής για εκτρεφόµενα είδη µεσογειακών ψαριών ( ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ).

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου TΗΛ: +30 2251 36814, FAX: +30 2251 36809/36814

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ πληθυσμιακη δομη του μελανουριου, Oblada melanura L., με χρηση μικροδορυφορικου DNA.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ πληθυσμιακη δομη του μελανουριου, Oblada melanura L., με χρηση μικροδορυφορικου DNA. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 393 ΓΕΝΕΤΙΚΗ πληθυσμιακη δομη του μελανουριου, Oblada melanura L., με χρηση μικροδορυφορικου DNA. 1 Γκάφας Γ, 2 Τσαλαβούτα Μ, 2 Τσιγγενόπουλος Κ, 2 Μαγουλάς

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε στο 1977 στο Τορίνο, Ιταλία. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού τριών ετών. Σπούδασε Φυσικές Επιστήμες (Φυσιογνωσία)

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός βούβαλος.

Ο Ελληνικός βούβαλος. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής Φεβρουάριος 2011, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ Παπαδοπούλου Κ.-Ν., Λιουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

,.,,,.,..,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,,,.,

,.,,,.,..,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,,,., . :. 2010 1 .... ( )...,.. 2 ,.,,,.,..,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,,,.,..,., 3 1:....5 1.1........5 1.2.....7 1.3.....8 1.3.1..9 1.3.2......10 1.4..10 1.5... 12 2: (CARRYING CAPACITY)...13 2.1........13

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση, κατανομή και αφθονία νεο-εισαχθέντων ειδών ψαριών στις ακτές της Κρήτης

Νέες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση, κατανομή και αφθονία νεο-εισαχθέντων ειδών ψαριών στις ακτές της Κρήτης 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη, Λέσβος, Ελλάδα 2015 Νέες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση, κατανομή και αφθονία νεο-εισαχθέντων ειδών ψαριών στις ακτές της Κρήτης Κούλουρη,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Όνοµα, Επώνυµο Ιωάννα Ακουµιανάκη Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 46.7 χλµ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712 19013,Ανάβυσσος Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικα αποτελεσματα της εκτιμησης της γενετικης ποικιλομορφιας σε πληθυσμους κεφαλοποδων (Sepia officinalis) της Μεσογειου και του Ατλαντικου

Προκαταρκτικα αποτελεσματα της εκτιμησης της γενετικης ποικιλομορφιας σε πληθυσμους κεφαλοποδων (Sepia officinalis) της Μεσογειου και του Ατλαντικου 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 469 Προκαταρκτικα αποτελεσματα της εκτιμησης της γενετικης ποικιλομορφιας σε πληθυσμους κεφαλοποδων (Sepia officinalis) της Μεσογειου και του Ατλαντικου Τσιγγενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9856705

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9856705 (Όνοµα, Επώνυµο) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9856705 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/α: 1 Monitoring of the Mediterranean Monk Seal Population at the Northern Sporades Marine Park

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume ΙΙ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΑΥΡΟ (Engraulis encrasicolus) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος

Δρ. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Δρ. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, 45110 Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, τηλ: 26510-07375 (γραφείο), 26510-09031

Διαβάστε περισσότερα

XΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (Ν.Δ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ)

XΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (Ν.Δ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ) XΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (Ν.Δ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ) 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Σταυρακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Mετα-αναλυση των επιπτωσεων θαλασσιων ιχθυοκαλλιεργειων στο βενθικό περιβαλλον

Mετα-αναλυση των επιπτωσεων θαλασσιων ιχθυοκαλλιεργειων στο βενθικό περιβαλλον 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1103 Mετα-αναλυση των επιπτωσεων θαλασσιων ιχθυοκαλλιεργειων στο βενθικό περιβαλλον Iωάννα Kαλαντζή, Iωάννης Kαρακάσης Εργαστήριο Θαλάσσιας Οικολογίας, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιομετρική ανάλυση των εργασιών της κλιματικής αλλαγής με ειδική εφαρμογή στην Ελλάδα και τη Θεσσαλία Θεόδωρος Καλύβας, Ευθύμιος Ζέρβας

Βιβλιομετρική ανάλυση των εργασιών της κλιματικής αλλαγής με ειδική εφαρμογή στην Ελλάδα και τη Θεσσαλία Θεόδωρος Καλύβας, Ευθύμιος Ζέρβας Βιβλιομετρική ανάλυση των εργασιών της κλιματικής αλλαγής με ειδική εφαρμογή στην Ελλάδα και τη Θεσσαλία Θεόδωρος Καλύβας, Ευθύμιος Ζέρβας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

,

, μ μ μ μ http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/.., μ, e-mail: clab@edc.uoc.gr μ (*) μ μ μ μ μ http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/ (*) μ μ μ μ μ ( μ 226381-CP-1-2005-1-GR-COMENIUS- C21).. μ μμ μ. μ μ μ μ. μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata. Ιούνιος 2016

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata. Ιούνιος 2016 Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Ιούνιος 2016 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210-37074 (γραφείο) 6947 247 660 (κινητό) e-mail: cdagata@isc.tuc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκα το 1977 στο Τορίνο, Ιταλία. Είμαι παντρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καθηγητής. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Θεόδωρος Δ.. Κεβρεκίίδης Καθηγητής Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 07-11 I ΜΑΪΟΥ I 2012 Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα ÄéïñãÜíùóç ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÓÔÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÈÁËÁÓÓÉÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ ÅËËÇÍÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÈÁËÁÓÓÉÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 949

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 949 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 949 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑΣ (MULLUS BARBATUS L., 1758) ΣΤΙΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Α. ΙΟΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες Παρασκευή N. Πολυμενάκου Προσωπικές πληροφορίες Διεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Τ.Θ.2214, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810-337855 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φαξ +30-2810-337822

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. research.upatras.gr

Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. research.upatras.gr Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών research.upatras.gr Τα Πανεπιστήμια συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στο Ελληνικό Ερευνητικό αποτέλεσμα >80% ελληνικών δημοσιεύσεων την περίοδο 1993-2008 προέρχονται από Πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to Bioinformatics

Introduction to Bioinformatics Introduction to Bioinformatics 260.602.01 September 2, 2005 Jonathan Pevsner, Ph.D. pevsner@jhmi.edu bioinformatics medical informatics Tool-users public health informatics databases algorithms Tool-makers

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Προτυπα των λειτουργικων τυπων των νηματωδων στο βαθυαλο οικοσυστημα του Αιγαιου Πελαγους. Nematode functional groups from the bathyal ecosystem

Προτυπα των λειτουργικων τυπων των νηματωδων στο βαθυαλο οικοσυστημα του Αιγαιου Πελαγους. Nematode functional groups from the bathyal ecosystem 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 193 Προτυπα των λειτουργικων τυπων των νηματωδων στο βαθυαλο οικοσυστημα του Αιγαιου Πελαγους Λαμπαδαρίου Νικόλαος* *Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γεροβασιλείου Β. 1, Κουτσούμπας Δ. 2, Χιντήρογλου Χ.Σ. 1, Βουλτσιάδου Ε. 1 1 Τμήμα Βιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικα ειδη-στοχοι και κυρια απορριπτομενα ειδη στην Ελληνικη αλιεια με τρατα. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Τ.Θ. 2214, 71003, Ηράκλειο 3

Εμπορικα ειδη-στοχοι και κυρια απορριπτομενα ειδη στην Ελληνικη αλιεια με τρατα. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Τ.Θ. 2214, 71003, Ηράκλειο 3 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1019 Εμπορικα ειδη-στοχοι και κυρια απορριπτομενα ειδη στην Ελληνικη αλιεια με τρατα Κ. Τσαγκαράκης 1, Α. Μαχιάς 2, Ι. Καρακάσης 1, Σ. Σωμαράκης 3 1 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Όνοµα, Επώνυµο Βασιλική Βασιλοπούλου

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Όνοµα, Επώνυµο Βασιλική Βασιλοπούλου Όνοµα, Επώνυµο Βασιλική Βασιλοπούλου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση EΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Άγιος Κοσµάς Ελληνικό, 16777, Αθήνα Τηλέφωνο (-α) +30-210-9856706 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30-210-9811713 Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

CLIMATE CHANGE IMPACTS ON THE WATER BALANCE OF SMALL SCALE WATER BASINS

CLIMATE CHANGE IMPACTS ON THE WATER BALANCE OF SMALL SCALE WATER BASINS . 1,. 2. 3 1,3,,,, 54 124 2,,,,54 124 E-mails: 1 hatzi1@civil.auth.gr, 2 diatol@geo.auth.gr, 3 niktheod@civil.auth.gr H. -. - -,,., -, -., -,. :,,. CLIMATE CHANGE IMPACTS ON THE WATER BALANCE OF SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

CIFOR Japan CIFOR ,**0 -,**0 1 CIFOR

CIFOR Japan CIFOR ,**0 -,**0 1 CIFOR CIFOR Japan + +, -. / CIFOR CIFOR Japan,**0 -,**0 1 CIFOR Gen Takao : Is Satellite Imagery Really Useful for the Sustainable Forest Management? An Overview on the New CIFOR/Japan Project Sustainable Utilization

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA CYMEPA Cyprus Marine Environment Protection Association Αυτόνομος μη-κυβερνητικός οργανισμός Ιδρύθηκε το 1992 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μέλος του FEE Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τζανάτος Βιογραφικό Σηµείωµα

Ευάγγελος Τζανάτος Βιογραφικό Σηµείωµα Ευάγγελος Τζανάτος Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης: 30-05-1976 Θέση εργασίας: Λέκτορας (Θαλάσσια Οικολογία Αλιευτική ιαχείριση), Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

buoyancy TRANSPORT THROUGH THE AEGEAN SEA

buoyancy TRANSPORT THROUGH THE AEGEAN SEA ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μερκουριάδη Ι., Τράγου Ε., Ζερβάκης Β. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, tragou@marine.aegean.gr Περίληψη Σκοπός αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου

ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου -822-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου Αναστασοπούλου Α., Βασιλοπούλου B. Ινστιτούτο Θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕφαρμογΗ της ΟδηγΙας ΠλαΙσιο γιά τα Υδατα στην ΚΥπρο: ΕφαρμογΗ του δεικτη Bentix στον κόλπο της Λεμεσού.

ΕφαρμογΗ της ΟδηγΙας ΠλαΙσιο γιά τα Υδατα στην ΚΥπρο: ΕφαρμογΗ του δεικτη Bentix στον κόλπο της Λεμεσού. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας ΕφαρμογΗ της ΟδηγΙας ΠλαΙσιο γιά τα Υδατα στην ΚΥπρο: ΕφαρμογΗ του δεικτη στον κόλπο της Λεμεσού. Ν. Σύμπουρα 1 & Μ. Αργυρού 2 1 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πόντιση και επιχειρησιακή λειτουργία των πλωτήρων - Παρακολούθηση καλής λειτουργίας του δικτύου και στρατηγική των ποντίσεων σε Αιγαίο, Ιόνιο και

«Πόντιση και επιχειρησιακή λειτουργία των πλωτήρων - Παρακολούθηση καλής λειτουργίας του δικτύου και στρατηγική των ποντίσεων σε Αιγαίο, Ιόνιο και 3 η Συνάντηση μελών δικτύου «Ελληνική ΑΡΓΩ» «Πόντιση και επιχειρησιακή λειτουργία των πλωτήρων - Παρακολούθηση καλής λειτουργίας του δικτύου και στρατηγική των ποντίσεων σε Αιγαίο, Ιόνιο και Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Μορφομετρική σύγκριση άγριων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) σε διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης

Μορφομετρική σύγκριση άγριων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) σε διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1093 Μορφομετρική σύγκριση άγριων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) σε διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης Ιωάννης Ρογδάκης 1, Βασιλική Βαβαρούτα 2, Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

Presentation Structure

Presentation Structure Improvement of wave height forecast in deep and intermediate waters with the use of stochastic methods Zoe Theocharis, Constantine Memos, Demetris Koutsoyiannis National Technical University of Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Improvement of wave height forecast in deep and intermediate waters with the use of stochastic methods

Improvement of wave height forecast in deep and intermediate waters with the use of stochastic methods Improvement of wave height forecast in deep and intermediate waters with the use of stochastic methods Zoe Theocharis, Constantine Memos, Demetris Koutsoyiannis National Technical University of Athens

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες

Προσωπικές πληροφορίες Όνοµα, Επώνυµο Μαρία Corsini-Φωκά Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών/Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου, Οδός Κω, 85100, Ρόδος, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 22410 27308, +30 22410

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Newsletter THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 1 Newsletter 7 η Έκδοση THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 739 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ Κοκκομετριας και των συγκεντρωσεων ΤΩΝ μεταλλων στα επιφανειακα ιζηματα του κολπου του ηρακλειου, κρητης. Γ. Αλεξανδράκης 1, Κ. Ντούνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece 2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece Monday 4 Saturday 9 May 2015 Project title: Wildfire Prevention and Management Information System Page 1 of 5 Objectives 1. Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795)

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) Γαληνού - Μητσούδη Σ., Πασπαλά

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D033411/01 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D033411/01 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2014 (OR. en) 12111/14 ADD 1 ENV 685 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιουλίου 2014 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Α. Διάδοση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Κύριο αποτέλεσμα της Έρευνας είναι η συνεισφορά νέας γνώσης στην επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιαση και αξιολογηση της διαθεσιμης - για τα ψαρια των εσωτερικων υδατων της Βαλκανικης και της Τουρκιας - πληροφοριας, μεσω της FishBase

Παρουσιαση και αξιολογηση της διαθεσιμης - για τα ψαρια των εσωτερικων υδατων της Βαλκανικης και της Τουρκιας - πληροφοριας, μεσω της FishBase 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 927 Παρουσιαση και αξιολογηση της διαθεσιμης - για τα ψαρια των εσωτερικων υδατων της Βαλκανικης και της Τουρκιας - πληροφοριας, μεσω της FishBase Δ. Χ. Μπόμπορη

Διαβάστε περισσότερα