The purpose. The P.L.C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The purpose. The P.L.C"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της άσκησης...σελ.1 Τι είναι τα P.L.C....σελ.1 Που τα χρησιµιποιούµε...σελ.2 Κλασσικός αυτοµατισµός...σελ.3 Ιστορική αναδροµή...σελ.4 Πλεονεκτήµατα χρησιµοποίησης του P.L.C...σελ.5 Στάδια εργασίας...σελ.6 Οικογένεια SIMATIC S7...σελ.7 Τα βασικά µέρη του P.L.C...σελ.8-9 Εισόδοι P.L.C...σελ Εξόδοι P.L.C...σελ.12 Μνήµη...σελ.13 CPU. σελ.14 FIRMWARE σελ.15 Λειτουργία συστήµατος P.L.C.σελ Τι σηµαίνει προγραµµατισµός του P.L.C.σελ STL...σελ.20 Βασικά στοιχεία για την δοµή ενός προγράµµατος...σελ.21 Οργάνωση του προγράµµατος...σελ.21 Λογικές εντολές...σελ Βήµατα µεταφοράς προγράµµατος...σελ Παραδείγµατα προγραµµατισµού...σελ.36 Έλεγχος µπαρών...σελ LED...σελ.40 Κύκλωµα τροφοδοσίας...σελ.41 Μακέτα εργασίας...σελ.42 Κώδικας του P.L.C..σελ Επίλογος...σελ.61

3 The purpose The purpose of this final project is to help to avoid accidents and become safer the crossroad between trains and cars. For that, we use circuits and P.L.C device. The P.L.C The P.L.C (Programmable Logic Controllers) are micro calculator systems which the right programming of logic equations solve automations problems. The P.L.C s are electronics devices in which we can simulate a table of automation. For ex. There are inputs and outputs which are connected with elements of a system and of course an algorithm which adjusts a specific combination of inputs, which produce a solution in the outputs. The specific characteristic of P.L.C is that the rules, which adjust the behavior of outputs, are not stable like in a classic table of automation, but we can change them easily by changing the program without to change the hardware of the system. As for the parts of P.L.C, consist of the CPU which contents the logic of automation and reads the situation of inputs cards, enable the outputs cards, according to the program which is storaged in the memory. The CPU is a combination with input card, adjusts the situation of a switch. Also the output card adjusts relay and pass through it, enable the system. So, the system works as: The CPU reads the inputs, as for example every input and if we have a potential storage the logic 1 in the memory. Furthermore the program tests the inputs and decides the logics of outputs in which there is storage in the appropriate part of output memory. Finally, one part of the memory transfers in the output card and enable the relay. So we have a specific situation which repeats all the time.

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο σκοπός αυτής της κατασκευής είναι να βοηθήσει στο να αποφεύγονται τα ατυχήµατα σε σιδηροδροµικές διαβάσεις και να γίνεται ασφαλέστερη η διέλευσή τους µε την χρήση κάποιων κυκλωµάτων και µε τη βοήθεια των PLC. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤA PLC Tα PLC (Programmable Logic Controllers) είναι µικρουπολογιστικά συστήµατα που µε κατάλληλο προγραµµατισµό λογικών εξισώσεων επιλύουν προβλήµατα αυτοµατοποίησης. Το PLC είναι µια ηλεκτρονική διάταξη η οποία από την άποψη της λειτουργίας θα µπορούσε να προσοµοιωθεί µε ένα πίνακα αυτοµατισµού. Έχει δηλαδή εισόδους και εξόδους που συνδέονται µε τα στοιχεία µια εγκατάστασης και βέβαια ένα αλγόριθµο που καθορίζει ότι κάποιος 1

5 συνδυασµός εισόδων παράγει ένα αποτέλεσµα στις εξόδους. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του PLC είναι ότι οι κανόνες που καθορίζουν τη συµπεριφορά των εξόδων δεν είναι σταθεροί όπως σε ένα κλασικό πίνακα αυτοµατισµού αλλά µπορούν να µεταβάλλονται µε επέµβαση στο πρόγραµµα που PLC χωρίς καµιά επέµβαση στο Hardware του συστήµατος. Σε ότι αφορά το υλικό τα PLC αποτελούνται από τη CPU η οποία περιέχει τη λογική του αυτοµατισµού και η οποία διαβάζει την κατάσταση των καρτών εισόδου, ενεργοποιεί τις κάρτες εξόδου σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχουµε υποθηκεύσει στη µνήµη του. Η CPU µε τη βοήθεια της κάρτας εισόδου γνωρίζει κάθε στιγµή την κατάσταση ενός διακόπτη. Επιπλέον µε τη βοήθεια της κάρτας εξόδου οπλίζει ένα ρελέ και µέσω αυτού ενεργοποιεί µια διάταξη. Έτσι τώρα το σύνολο του συστήµατος λειτουργεί ως εξής: Αρχικά η CPU διαβάζει τις εισόδους, δηλαδή παρατηρεί κάθε είσοδο, και αν σε αυτή έχει εµφανιστεί η τάση καταχωρεί ένα λογικό 1 σε µια περιοχή της µνήµης του που είναι ειδική γι αυτό το σκοπό. Στη συνέχεια εκτελείται το πρόγραµµα οπού εξετάζεται η τιµή των εισόδων και αποφασίζετε η τιµή των εξόδων η οποία καταχωρείται σε µια αντίστοιχη περιοχή µνήµης εξόδου. Τέλος µια περιοχή µνήµης εξόδου µεταφέρεται στη κάρτα εξόδου και διεγείρει µε τη σειρά της το ρελέ. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται από την αρχή συνεχώς. ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ Ασανσέρ, διυλιστήρια, καράβια, υδροηλεκτρικά φράγµατα, συστήµατα γεννητριών, ανεµογεννήτριες, βιολογικοί καθαρισµοί, αντλιοστάσια, φανάρια σε διασταυρώσεις δρόµων, κυλιόµενες σκάλες, τούνελ κυκλοφορίας αυτοκινήτων, «έξυπνα» σπίτια, συναγερµοί, γραµµές παραγωγής στην βιοµηχανία, αυτόµατες µηχανές συσκευασίας εµφιάλωσης, γκαραζόπορτες, κυλιόµενες διαφηµιστικές πινακίδες είναι µόνο λίγες από τις εφαρµογές που χρησιµοποιούνται τα PLC. Τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα χρησιµοποιούνται σε πάρα πολλές εφαρµογές τείνοντας να αντικαταστήσουν τον κλασσικό αυτοµατισµό. Καλύπτουν λοιπόν ένα τεράστιο φάσµα εφαρµογών και για αυτό το λόγο πολλοί µηχανικοί από διάφορους κλάδους έχουν στραφεί στην ενασχόλησή µε αυτά. 2

6 Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει αναπτυχθεί ένας αρκετά κερδοφόρος κλάδος που ονοµάζεται <<τεχνολογία των έξυπνων σπιτιών>>. Αυτή η τεχνολογία αποτελεί στην ουσία ένα υποσύνολο των δυνατοτήτων των PLC οπως τα γνωρίζουµε στην κλασσική µορφή τους και οι µηχανικοί των PLC που ασχολούνται µε αυτήν, προσαρµόζονται πολύ πιό εύκολα. ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Πριν την εµφάνιση των PLC, οι αυτοµατισµοί κατά 100% µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν µε κατάλληλη διασυρµάτωση ηλεκτροµηχανολογικών στοιχείων όπως ρελέ, χρονικά, βοηθητικές επαφές κ.τ.λ.. Αυτό συνήθως ονοµάζεται έλεγχος µέσω καλωδίων (hard-wired control). Για να πραγµατοποιηθεί ένας κλασσικός αυτοµατισµός πρέπει να σχεδιαστεί το κυκλωµά του, να οριστούν τα υλικά και να γίνει η εγκαστάσταση. Κάθε λογική αυτοµατισµού µε λογικές AND, OR, XOR χρονικά, µετρητές κ.τ.λ πρέπει να συρµατωθούν. Αν γίνει ένα λάθος κατά την εγκατάσταση της λογικής του αυτοµατισµού τότε τα καλώδια πρέπει να βγούν και να επανατοποθετηθούν σωστά. Μία αλλαγή λοιπόν σηµαίνει είτε πρόσθεση είτε αφαίρεση υλικών καθώς και νέα συρµάτωση. ηλαδή χαµένος χρόνος, κόπος και χρήµα. 3

7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Τα PLC s έκαναν την εµφάνισή τους στο τέλος της δεκαετίας του 1960 για τις ανάγκες αυτοµατοποίησης της αµερικανικής βιοµηχανίας αυτοκινήτων και η εφαρµογή τους τείνει να αντικαταστήσει πλήρως τον κλασικό αυτοµατισµό, ο οποίος χρησιµοποιεί υλικά ηλεκτροµηχανικής τεχνολογίας. Από εκείνη την εποχή και µέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί τόσο έτσι ώστε να αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε µορφής βιοµηχανικού αυτοµατισµού και όχι µόνο. Βασικό στοιχείο του PLC είναι ο µικροεπεξεργαστής ο οποίος έχει την µορφή ολοκληρωµένου κυκλώµατος και συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα του µικρού µεγέθους, του εύκολου προγραµµατισµού, της υψηλής αξιοπιστίας και του χαµηλού κόστους.ο µικροεπεξεργαστής µπορεί µε τον κατάλληλο κάθε φορά προγραµµατισµό να συµπεριφέρεται διαφορετικά και να εκτελεί µία ποικιλία λειτουργιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προβλήµατος. Σε αυτήν την ιδιότητα, δηλαδή ότι µπορεί να κάθε φορά να προγραµµατίζεται διαφορετικά, οφείλει και την ονοµασία του : Programmable. Ο βασικός λόγος της ανάπτυξης µίας τέτοιας συσκευής ήταν το πολύ µεγάλο κόστος κατασκευής και συντήρησης των πολύπλοκων µονάδων αυτοµατισµού που αποτελούνταν από µηχανολογικό και ηλεκτρικό εξοπλισµό όπως : ηλεκτρονόµοι (ρελέ), βοηθητικές επαφές, χρονικά κ.τ.λ. Αυτές οι διατάξεις παρουσίαζαν συχνές βλάβες µε αποτέλεσµα το συχνό σταµάτηµα των µηχανών για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση της βλάβης. Εντοπισµός επίπονος και χρονοβόρος µε δυσµενείς οικονοµικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Πρώτη η εταιρεία Betford πρότεινε µία διάταξη για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προαναφέρθηκαν.η συσκευή ονοµάστηκε MODular DIgital CONtroller (MODICON) και πολύ γρήγορα διατέθηκε στο εµπόριο µε το όνοµα MODICON 084. Λίγα χρόνια αργότερα το 1973 κάνει την εµφανισή του το πρωτόκολλο επικοινωνίας Μodbus της MODICON το οποίο δίνει την δυνατότητα στα PLC s να επικοινωνήσουν µεταξύ τους µε σκοπό την ανταλλαγή δεδοµένων. Τέλος την δεκαετία του 1990 το πρότυπο IEC καθορίζει τόσο τον αριθµό και την ονοµασία των γλωσσών προγραµµατισµού, όσο και τα εσωτερικά τους στοιχεία (σύµβολα εντολές κ.τ.λ). 4

8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ PLC Συγκριτικά µε το κλασσικό αυτοµατισµό τα πλεονεκτήµατα του αυτοµατισµού µε PLC είναι πολλά:. Τα PLC ως ηλεκτρικές συσκευές καταλαµβάνουν πολύ µικρότερο χώρο σε σχέση µε τα υλικά του κλασικού αυτοµατισµού, καταναλώνουν δε πολύ λιγότερη ενέργεια από αυτά. Οι αλλαγές γίνονται πολύ πιό εύκολα και γρήγορα. Τα PLC s έχουν εσωτερικά διαγνωστικά και λειτουργίες δίνοντας πληροφορίες για την κατάσταση τους Τα διαγνωστικά µπορούν να είναι διαθέσιµα και αποµακρυσµένα µέσω δικτύου. Οι εφαρµογές µπορούν να αρχειοθετηθούν και να εκτυπωθούν. Οι εφαρµογές µπορούν να αντιγραφούν γρηγορότερα και πιο οικονοµικά. Η λειτουργία του αυτοµατισµού µπορεί ν αλλάξει πιό εύκολα σε οποιοδήποτε στάδιο θελήσουµε (µελέτη, κατασκευή). Αν έπρεπε να δώσουµε το κύριο πλεονεκτηµα-χαρακτηριστικό των PLC s, θα λέγαµε ότι είναι µία διάταξη, η οποία µπορεί κάθε φορά να επαναπρογραµµατίζεται, µε σκοπό να εκτελεί και µία διαφορετική εργασία, ανάλογα µε τις απαιτήσεις που έχουµε να αντιµετωπίσουµε, σε αντίθεση µε τον κλασσικό αυτοµατισµό, ο οποίος κάθε φορά σχεδιάζεται για να µπορεί να εκτελεί ένα συγκεκριµένο ρόλο, χωρίς την δυνατότητα αλλαγής µε γρήγορο και οικονοµικό τρόπο. 5

9 ΣΤΑ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνική περιγραφή: καταγράφονται οι απαιτήσεις του πελάτη που έχει σήµερα και πιθανές απαιτήσεις που θα εµφανιστούν στο µέλλον έτσι ώστε να γίνει η κατασκευή µε προδιαγραφές να µπορεί να βελτιωθεί στο µέλλον σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θα εµφανιστούν. Βελτιώσεις µπορεί να γίνουν στο τοµεά hardware και software ή µόνο στο τοµεά software. Είδος PLC: επιλογή το PLC που θα χρησιµοποιηθεί µε χαµηλό κόστος και σύµφωνα µε τα κριτήρια από την οικονοµοτεχνική µελέτη που έγινε. Εκπόνηση σχεδίου: γίνετε η κατασκευή του πίνακα όπου θα τοποθετηθεί το PLC. Προγραµµατισµός: γίνετε η υλοποίηση των προδιαγραφών και µια µερική δοκιµή. Θέση σε λειτουργία: γίνετε τοποθέτηση του PLC µε τον πίνακα, ακολούθως γίνονται οι συνδέσεις µε ότι εξωτερικό κύκλωµα υπάρχει και µετά γίνετε ο προγραµµατισµός. Τέλος γίνετε και η ολική δοκιµή της κατασκευής. Φάκελος έργου: ο φάκελος αυτός περιέχει τα τελικά διορθωµένα σχέδια, και το πρόγραµµα µαζί µε τα επεξηγηµατικά σχόλια. 6

10 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ SIMATIC S7 S7-200 Χρησιµοποιείτε για εφαρµογές µε µικρές απαιτήσεις σε όγκο προγράµµατος και αριθµό σηµάτων και εντολών. Σαν πλεονεκτήµατα έχουµε: ταχύτητα, ευελιξία, αποκρίσεις σε πραγµατικό χρόνο, δικτύωση, επεκτάσιµα, παράλληλο Bus, δυνατότητα επεξεργασίας αναλογικών σηµάτων, µικρές διαστάσεις, βρόγχους ελέγχου µε PID, δυνατότητα προγραµµατισµού σε όλες τις γλώσσες. S7-300 Για µεσαίας κλίµακας εφαρµογές στις οποίες συγκαταλέγονται και οι περισσότερες εφαρµογές στη Ελλάδα. S7-400 Η πλέον ισχυρή σειρά για εφαρµογές υψηλών απαιτήσεων σε αριθµό σηµάτων, χρόνο επεξεργασίας και µέγεθος προγράµµατος. 7

11 TA ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ PLC Eνα PLC (Σχ.1) µοιάζει πολύ µε ένα Η/Υ και αποτελείται από τέσσερα βασικά µέρη: - ΕΙΣΟ ΟΙ : όπου λαµβάνονται από το εξωτερικό περιβάλλον - ΕΞΟ ΟΙ : όπου δρούν σε συσκευές, λάµπες κ.τ.λ - ΜΝΗΜΗ : όπου αποθηκεύεται το πρόγραµµα - CPU : ο επεξεργαστής, ο οποίος <<διαβάζει>> τη λογική κατάσταση των εισόδων και στην συνέχεια θέτει σε λογική κατάσταση 1 ή 0 τις εξόδους, σε συνάρτηση µε τις εντολές του προγράµµατος. Σχ.1 Το PLC (Σχ.2) συνεργάζεται µε έναν προσωπικό υπολογιστή (PC) ή ειδική συσκευή προγραµµατισµού καθώς και ειδικό καλώδιο προγραµµατισµού επικοινωνίας προκειµένου να: ηµιουργήσει και να µεταφέρει το πρόγραµµα του χρήστη στη µνήµη του PLC. Παρακολουθεί την σωστή εκτέλεση του προγράµµατος. 8

12 Εντοπίσει βλάβες στα στοιχεία εισόδου και εξόδου. Σχ.2 9

13 ΕΙΣΟ ΟΙ PLC Σε έναν Η/Υ το πληκτρολόγιο, το scanner, το ποντίκι κ.α αποτελούν µονάδες εισόδου. Στο PLC οι είσοδοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: - Ψηφιακές εισόδοι - Αναλογικές εισόδοι Ψηφιακές εισόδοι (Digital Input) Ψηφιακή είσοδος καλείται η είσοδος που µπορεί να βρεθεί σε συνθήκες είται ON (1) είται OFF (0). Κουµπιά, διακόπτες, τερµατικοί διακόπτες, φωτοκύταρα, επαγωγικοί διακόπτες είναι παραδείγµατα από ψηφιακούς αισθητήρες που είναι συνδεδεµένοι στις ψηφιακές εισόδους του PLC. Σε συνθήκη ΟΝ µία ψηφιακή είσοδος βρίσκεται σε λογικό 1 (logic 1) η λογικό υψηλό (logic high). Σε συνθήκη OFF η ψηφιακή είσοδος βρίσκεται σε λογικό 0 (logic 0) η λογικό χαµηλό (logic low). (Σχ.3) Σχ.3 10

14 Σχ.4 Ένα κανονικά ανοιχτό κουµπί (Normally Open (NO) pushbutton) χρησιµοποιείται στο παράδειγµα του σχήµατος 4. Η µία πλευρά του κουµπιού είναι συνδεδεµένη µε την πρώτη είσοδο του PLC (Input1). Η άλλη πλευρά είναι συνδεδεµένη µε την εσωτερική τροφοδοσία 24VDC που διαθέτει το PLC. H κατάσταση OFF ισχύει όταν δεν πατήσουµε το κουµπί. Η κατάσταση ΟΝ εκτελείται όταν πατήσουµε το κουµπί. Όµως για να καλυφθούν και άλλες ανάγκες των ποικίλων εφαρµογών οι είσοδοι µπορούν να έχουν και άλλες τάσεις όπως : 220VAC, 48VDC, 110VAC. O λόγος ότι οι είσοδοι έχουν συνήθως τάση 24VDC είναι ότι, κατά την εγκατάσταση ή συντήρηση των καλωδίων, δεν θα κινδυνέψει άνθρωπος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση που τροφοδοτηθούν οι είσοδοι µε 24VDC, γιατί είναι γνωστό πως η τάση αυτή είναι ασφαλής και δεν σκοτώνει. Αναλογικές εισόδοι (Αnalog Inputs) Αναλογική είσοδος είναι ένα συνεχόµενα µεταβαλόµενο µέγεθος τάσης ή ρεύµατος. Τυπικές αναλογικές είσοδοι που βρίσκουµε στα PLC είναι: 0mA έως 20mA, 4mA έως 20mA, 0Volts έως 10Volts. Για παράδειγµα σε µια δεξαµενή το ύψος της οποίας µπορεί να µετρηθεί µε την βοήθεια ένος µεταδότη ύψους (level transimeter) ο οποίος µετατρέπει το ύψος της δεξαµενής σε αναλογικό σήµα π.χ 0-10 V. Αυτό σηµαίνει όταν η δεξαµενή είναι αδεια τότε έχουµε 0V. Οταν είναι γεµάτη 10 V, ενώ όταν είναι στην µέση 5 V. Η τιµή θα µειώνεται η θα αυξάνεται ανάλογα µε το ύψος της δεξαµενής.κάθε φορά λοιπόν γνωρίζουµε το ύψος και εκτελούµε ανάλογα στο προγραµµά µας. 11

15 ΕΞΟ ΟΙ Στο PLC οι έξοδοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες - Ψηφιακές εξόδοι - Αναλογικές εξόδοι Ψηφιακές εξόδοι (Digital Outputs) Στην ψηφιακή λογική γνωρίζουµε ότι ένας συνδιασµός ψηφιακών σηµάτων έχουν ένα αποτέλεσµα έξοδου 0 ή 1. Και στο PLC λοιπόν ένας λογικός συνδιασµός ηλεκτρικών ψηφιακών εισόδων µε καταλληλο προγραµµατισµό έχει ένα ψηφιακό αποτέλεσµα 0 η 1. Παράδειγµα στο σχήµα 6 βλέπουµε µία λάµπα να γίνετε ΟΝ η OFF µέσω του PLC. Σχ.6 Αναλογικές εξόδοι (Analog Outputs) Οπως διακρίναµε το είδος της αναλογικής εισόδου µε τον ίδιο τρόπο µπορούµε να αντιληφθούµε και την αναλογική έξοδο. Είναι λοιπόν ένα συνεχόµενα µεταβαλλόµενο µέγεθος τάσης ρεύµατος. Τυπικές αναλογικές έξοδοι που βρίσκουµε στα PLC είναι: 0mA έως 20mA, 4mA έως 20mA, 0Volt έως 10Volts. Για παράδειγµα µία αναλογική έξοδος µπορεί να επιδράσει σε έναν αναλογικό µετρητή, ή µία αναλογική πνευµατική ηλεκτροβάνα. Μπορούµε πιό εύκολα βέβαια να καταλάβουµε την αναλογική έξοδο σαν µία µεταβαλλόµενη αντίσταση κατά την οποία µπορούµε να αυξοµειώσουµε την ένταση φωτισµού σε µία λάµπα, την ταχύτητα ενός ανεµιστήρα κ.τ.λ. 12

16 ΜΝΗΜΗ Η µνήµη του PLC χωρίζεται σε δύο µέρη. - Μνήµη RAM (προσωρινή) - Mνήµη EEPROM (µόνιµη επανεγράψιµη) Και δύο µνήµες µετριώνται σε bytes όπως ακριβώς και στα PC. RAM Οπως και σε ένα PC έτσι και στο PLC, κάθε πρόγραµµα που εκτελείται από την CPU, εκτελείται µε την βοήθεια της µνηµης όπου το πρόγραµµα και τα δεδοµένα (DATA) αποθηκεύoνται εκεί προσωρινά. Το πρόγραµµα δεν χάνεται άµεσα µε την µη τροφοδοσία του PLC, γιατί συνήθως υπάρχει: είται ειδική µπαταρία λιθίου είται ειδικός πυκνωτής που αποθηκεύουν ενέργεια να συντηρούν τα δεδοµένα για κάποιο χρονικό διαστηµα. Με την λήξη της ενέργειας και της µη τροφοδοσίας του PLC το πρόγραµµα και τα δεδοµένα χάνονται. EEPROM Η EEPROM είναι µία µνήµη BACKUP σε ένα ειδικό ολοκληρωµένο όπου το πρόγραµµα που είναι αποθηκευµένο εκεί δεν χάνεται ποτέ. Aν χαθεί από την RAM για οποιοδήποτε λόγο, τότε µπορούµε µε µία διαδικασία να ανακτήσουµε το πρόγραµµα από την EEPROM στην RAM. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μόνο ένα πρόγραµµα µπορεί να αποθηκευτεί στην RAM η στην EEPROM. Αν θελήσουµε να αλλάξουµε πρόγραµµα θα πρέπει να γνωρίζουµε πως το παλιό,αν δεν το σώσουµε, θα χαθεί όταν αρχίζουµε να <<κατεβάζουµε>> (download) το καινούργιο στην µνήµη. 13

17 CPU( Control Proccess Unit) Σε αυτή αποθηκεύετε και εκτελείτε κυκλικά το πρόγραµµα του χρηστή. Με βάση τις τιµές που διαβάζονται από τις εισόδους καθώς και τις από πριν υποθηκευµένες άλλες τιµές, παράγονται οι αποφάσεις που θα εκτελεστούν για να υλοποιηθεί ο αυτοµατισµός της εγκατάστασης. Εσωτερικά στοιχειά: 1. Ο µικροεπεξεργαστής, ο οποίος εκτελεί το πρόγραµµα που έχει µέσα στη µνήµη του και ελέγχει τη σωστή λειτουργία όλων των µονάδων που είναι συνδεδεµένες σε αυτόν. 2. Η µνήµη, η οποία λογικά χωρίζετε σε διάφορες περιοχές εκ των οποίων οι σηµαντικότερες είναι: Μνήµη του χρηστή, όπου αποθηκεύεται το πρόγραµµα που εµείς έχουµε γράψει για τον αυτοµατισµό της εγκατάστασης. Μνήµη για το λειτουργικό σύστηµα, όπου τρέχει το πρόγραµµα για την λειτουργία του ίδιου του PLC. Μνήµη για χρονικά απαριθµητές, βοηθητικά. Μνήµη απεικόνισης της περιφέρειας, όπου καταχωρείται η κατάσταση των σηµάτων εισόδου και εξόδου, το τι γίνεται δηλαδή εκτός PLC. 14

18 3. Κάθε κεντρική µονάδα έχει κατ ελάχιστο: ιακοπή µε κλειδί RUN-P/RUN/STOP/MRES. Ενδεικτικά LED για την κατάσταση της CPU. Θέση για σύνδεση συσκευής προγραµµατισµού ή συσκευών καταγραφής απεικόνισης. Θέση για τοποθέτηση εξωτερικής µνήµης. Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση RUN-P είναι δυνατό να τροποποιήσουµε το πρόγραµµα της CPU. Στη θέση RUN µπορούµε µόνο να διαβάσουµε πληροφορίες από την CPU και την χρησιµοποιούµε µόνο για λογούς ασφαλείας. Στη θέση STOP το πρόγραµµα που υπάρχει στη CPU δεν εκτελείτε ενώ στη θέση MRES µπορούµε να σβήσουµε το πρόγραµµα που υπάρχει στη CPU. FIRMWARE Το λειτουργικό σύστηµα (Firmware) είναι ένα ειδικό software αποθηκευµένο σε µία EPROM µέσα στο PLC και παραδίδεται σαν κοµµάτι του hardware. Το λειτουργικό σύστηµα δίνει στο PLC τις βασικές του λειτουργίες όπως και σε ένα PC. Είναι εφικτό να υπάρχουν αναβαθµήσεις στο λειτουργικό τις οποίες µπορούµε να φορτώσουµε µέσω ειδικών software που µας παρέχει η εκάστοτε εταιρεία. 15

19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PLC ιαδικασία κυκλικής επεξεργασίας Στο παραπάνω σχήµα βλέπουµε πώς λειτουργεί το σύστηµα ενός PLC. Αρχικά η CPU εκτελεί κάποιες εσωτερικές λειτουργίες (internal prossesing). Στην συνέχεια «διαβάζει» όλες τις εισόδους σειριακά ξεκινώντας από την πρώτη κατά σειρά και µετά µία πρός µία. Παρατηρεί την κάθε είσοδο, και αν σε αυτή έχει εµφανισθεί τάση καταχωρεί λογικό 1, αν όχι καταχωρεί λογικό 0 σε µια περιοχή της µνήµης, που προβλέπεται ειδικά γι αυτό τον σκοπό και ονοµάζεται καταχωρητής εισόδων. Η περιοχή αυτή περιέχει κάθε στιγµή την κατάσταση των εισόδων και λειτουργεί σαν ενδιάµεσος σταθµός ανάµεσα στον έξω κόσµο και την CPU. 16

20 Στην συνέχεια εάν επιτρέψουµε στο PLC την εκτέλεση του προγράµµατος µε την εντολή RUN εκτελείται το πρόγραµµα (program execution). ηλαδή αποφασίζεται µέσω των λογικών εξισώσεων του προγράµµατος του χρήστη και των τιµών των εισόδων η τιµή των εξόδων. Το αποτέλεσµα των εξόδων καταχωρείται σειριακά ξεκινώντας από την πρώτη και µετά µία προς µία στην περιοχή µνήµης που καλείται καταχωρητής εξόδων. Η CPU τότε ενηµερώνει και τις πραγµατικές εξόδους (update outputs) όπου και καταχωρεί το λογικό 0 η 1. Tέλος εάν λήξει η εκτέλεση του προγράµµατος µε την εντολή STOP,τότε απλά ενηµερώνονται οι έξοδοι µε τιµές που δεν έχουν σχέση µε το αποτέλεσµα του προγράµµατος αλλά µόνο µε εξαναγκασµένη τιµή 0 η 1 που µπορεί να δώσει ο χρήστης στη έξοδο µέσω του περιβάλλοντος προγραµµατισµού, ανεξάρτητα από το πρόγραµµα. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται από την αρχή και διαρκώς. ηλαδή ξαναδιαβάζεται η είσοδος που µπορεί τώρα να έχει διαφορετική τιµή-εκτελείται το πρόγραµµα και τέλος ενηµερώνονταιοιέξοδοι. Σε αυτό εδώ το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε µερικά λεπτά σηµεία όπου γίνονται παρανοήσεις από µηχανικούς που ασχολούνται µε αµιγώς µικρουπολογιστικά συστήµατα που προγραµµατίζονται µε γλώσσες χαµηλού επιπέδου. 1) Η CPU ακούραστα και για πάντα, εφ όσον το PLC βρίσκεται σε κατάσταση RUN,εκτελεί τον κύκλο λειτουργίας του όπως τον περιγράψαµε πλήρως. 2) Τίποτα δεν εκτελείται ταυτόχρονα. Ολα εκτελούνται σειριακά αφού έχουµε µία CPU για όλες τις δουλειές. Οι γρήγοροι χρόνοι που εκτελούνται οι διαδικασίες µας δίνουν την εντύπωση πως όλα γίνονται ταυτόχρονα, αλλά αυτό είναι µια ψευδαίσθηση. 3) Περίπτωση τερµατισµού της κυκλικής λειτουργίας του προγράµµατος υπάρχει εφ όσον ο χρήστης δώσει τέτοια εντολή από το πρόγραµµα 17

21 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ PLC Προγραµµατισµός του PLC σηµαίνει να δηµιουργήσουµε µία σειρά από λογικές εντολές οι οποίες λύνουν ένα πρόβληµα συστήµατος αυτοµατισµού. Σαν µικρουπολογιστικό σύστηµα κάθε PLC έχει µία συγκεκριµένη γλώσσα µηχανής (γλώσσα µε εντολές γραµµένες σε µορφή άµεσα κατανοητή από τον επεξεργαστή του PLC), σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του hardware. Είναι δυνατόν θεωρητικά να προγραµµατίσουµε ένα PLC γράφοντας εντολές σε γλώσσα µηχανής. Κάτι τέτοιο όµως θα έκανε τα PLC να προγραµµατίζονται µε επίπονο τρόπο και µόνο από ανθρώπους µε βαθιά γνώση στην δοµή και την λειτουργία των διαφόρων επεξεργαστών. Ο σκοπός των PLC είναι να χρησιµοποιούνται από µεγάλες οµάδες ανθρώπων µε τρόπο όσο το δυνατόν πιό εύκολο και φιλικό. Για το σκοπό αυτό, οι κατασκευαστές των PLC πρότειναν διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ανθρώπους που σχετίζονται µε τον έλεγχο συστηµάτων. Η επιλογή της γλώσσας προγραµµατισµού εξαρτάται από την εµπειρία και την γνώση του χρήστη σε ψηφιακά ηλεκτρονικά, σε υπολογιστες, σε συστήµατα αυτοµατισµού που λειτουργούν µε κλασσικό τρόπο και φυσικά εξαρτάται από την φύση του προβλήµατος που έχουµε να αντιµετωπίσουµε. Το µεγάλο πρόβληµα µε τις γλώσσες προγραµµατισµού είναι ότι η κάθε κατασκευαστική εταιρεία παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιεί µία ή δύο ή περισσότερες από τις γνωστές γλώσσες προγραµµατισµού, στην πραγµατικότητα υπάρχουν από µικρές µέχρι τεράστιες διαφορές από εταιρία σε εταιρία, µε αποτέλεσµα ο χρήστης να αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα όταν θέλει να κάνει χρήση ενός PLC διαφορετικής εταιρείας. Την λύση σε αυτό το µεγάλο και σοβαρό πρόβληµα ήρθε να αντιµετωπίσει τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 το πρότυπο IEC που καθορίζει τόσο τον αριθµό και την ονοµασία των γλωσσών προγραµµατισµού, όσο και τα εσωτερικά του στοιχεία (σύµβολα, εντολές κ.τ.λ). Βέβαια τελικά και για λόγους ανταγωνισµού λίγες εταιρείες συµµορφώθηκαν µε το πρότυπο και εξακολουθούν να διαφοροποιούνται από αυτό. Οι γλώσσες προγραµµατισµού µπορούν να ταξινοµηθούν σε γραφικές και µη γραφικές ανάλογα µε το είδος των στοιχείων που χρησιµοποιούν: 18

22 Γλωσσες προγραµµατισµου σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Γλώσσες προγραµµατισµού Σύντµηση ονόµατος Είδος Γλώσσας Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα Ιnstruction List IL-STL Μη γραφική Λιστα εντολών Ladder Diagram LD Γραφική Σχέδιο επαφών Function Block Diagram FBD Γραφική Λογικό διάγραµµα Structure text ST Μη γραφική οµηµένου κειµένου Sequential Function Chart SFC Γραφική ιάγραµµα ροής Οταν θέλουµε να διευθηνσιοδοτήσουµε τις εισόδους και τις εξόδους του PLC σε ένα πρόγραµµα, τότε ακολουθούµε τους παρακάτω συµβολισµούς που είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο IEC Ι 0.0 I = Είσοδος (Input) 0 = Είναι η πρώτη οµάδα εισόδων που συνήθως βρίσκεται στην ίδια πλακέτα που είναι και η CPU.. = ιαχωρισµός οµάδας εισόδων από την είσοδο. 0 = Η πρώτη είσοδος Q 0.0 Q = Εξοδος (Output) 0 = Είναι η πρώτη οµάδα εξόδων που συνήθως βρίσκεται στην ίδια πλακέτα που είναι και η CPU.. = ιαχωρισµός οµάδας εξόδων από την έξοδο. 0 = Η πρώτη έξοδο 19

23 Το S7 προσφέρει πολλούς τύπους από εντολές που µας επιτρέπουν να ανταπεξέρθουµε σε µια µεγάλη ποικιλία από αυτοµατισµούς. Υπάρχουν 2 βασικά σετ εντολών διαθέσιµα σε µια S7 CPU: SIMATIC IEC Επίσης το λογισµικό του υπολογιστή µας STEP 7-Micro/Win 32 παρέχει διαφορετικές επιλογές για Editors που µας επιτρέπουν να δηµιουργήσουµε προγράµµατα ελέγχου µε αυτές τις εντολές. Για παράδειγµα µπορεί να προτιµήσουµε να φτιάξουµε προγράµµατα σε ένα περιβάλλον µε σχήµατα(lad-fbd) ενώ µπορούµε να δηµιουργήσουµε προγράµµατα µε τον γνωστό µας τρόπο, δηλαδή σε µορφή (STL). Έχουµε δυο βασικές επιλογές για την δηµιουργία των προγραµµάτων µας: Το σετ εντολών που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε(simatic ή IEC). Το τύπο του Editor που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε(stl,lad,fbd) STATEMENT LIST EDITOR(STL) Ο STL µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε προγράµµατα ελέγχου µε την είσοδο του στις εντολές µνήµης. Μας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε προγράµµατα που δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε µε LAD και FBD. Αυτό συµβαίνει επειδή η STL προγραµµατίζει την CPU στη θεµέλεια γλωσσά της ενώ οι άλλοι Editors πρέπει να προσαρµόσουν τα σχήµατα τους ώστε να γίνουν τα διαγράµµατα τους σωστά. Η CPU εκτελεί κάθε εντολή µε τη σειρά που υπαγορεύεται στο πρόγραµµα µας από την αρχή προς το τέλος και ξαναρχίζει από την αρχή. 20

24 Π.χ. LD I0.0 /φόρτωσε την είσοδο I0.0 LD I0.1 /φόρτωσε την είσοδο I0.1 O I0.0 /είτε όταν κλείσει ο διακόπτης I0.0 O I0.1 /είτε όταν κλείσει ο διακόπτης I0.1 /ενεργοποιεί την έξοδο Q0.0 END /τέλος προγράµµατος. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η S7 CPU εκτελεί το πρόγραµµα συνεχώς για να ελέγξει µια λειτουργία που του έχουµε αναθέσει. ηµιουργούµε το πρόγραµµα αυτό µε το STEP 7-Micro/Win 32 και να το φορτώνουµε στη CPU. Από το κυρίως πρόγραµµα µπορούµε να καλέσουµε διαφορετικές υπορουτίνες ή Interrupts ρουτίνες. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προγράµµατα για µια S7 CPU κατασκευάζονται από τρία βασικά στοιχεία, το βασικό πρόγραµµα, τις υπορουτίνες και τις Interrupts ρουτίνες. Ένα πρόγραµµα σε S7 δοµείται στα ακόλουθα στοιχεία οργάνωσης: Το κυρίως πρόγραµµα. Το κυρίως σώµα του προγράµµατος είναι εκεί που τοποθετούµε τις εντολές που ελέγχουν την εφαρµογή µας. Οι εντολές του κυρίως προγράµµατος εκτελούνται διαδοχικά µια φορά σε κάθε σάρωση της CPU. Interrupts ρουτίνες. Αυτά τα προαιρετικά στοιχεία του προγράµµατος µας εκτελούνται σε κάθε εµφάνιση ενός περιστατικού διακόπτη. Υπορουτίνες. Αυτά τα προαιρετικά στοιχεία του προγράµµατος µας εκτελούνται µόνο όταν εκτελούνται µόνο όταν καλούνται από κυρίως προγράµµατα η µια Interrupt ρουτίνα. 21

25 ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΗ AND (A) Η εντολή αυτή ρωτάει αν και στη είσοδο έχουµε λογικό 1. Αν ισχύει αυτή η συνθήκη ενεργοποιείται η έξοδος. Π.χ. LD I0.0 A I0.0 END ΕΝΤΟΛΗ AND ΝΟΤ (AΝ) Η εντολή αυτή ρωτάει αν και στη είσοδο έχουµε λογικό 0. Αν ισχύει αυτή η συνθήκη ενεργοποιείται η έξοδος. Π.χ. LDN I0.0 AN I0.0 END ΕΝΤΟΛΗ OR (O) Η εντολή αυτή ρωτάει είτε στη είσοδο έχουµε λογικό 1. Αν ισχύει αυτή η συνθήκη ενεργοποιείται η έξοδος. Π.χ. LD I0.0 O I0.0 END 22

26 ΕΝΤΟΛΗ OR NOT (ON) Η εντολή αυτή ρωτάει είτε στη είσοδο έχουµε λογικό 0. Αν ισχύει αυτή η συνθήκη ενεργοποιείται η έξοδος. Π.χ. LDN I0.0 ON I0.0 END ΕΝΤΟΛΗ NOT Η εντολή αυτή κάνει αλλαγή στη κατάσταση από λογικό 1 σε λογικό 0 και αντίστροφα. Π.χ. LD I0.0 A I0.0 NOT END ΕΝΤΟΛΗ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ SET (S) Η εντολή αυτή ενεργοποιεί µια έξοδο στιγµιαία µε λογικό 1. Και µένει S µέχρι να την απενεργοποιήσουµε. Συνταξη της εντολης: S bit,n Π.χ. LD I0.0 S Q0.0,1 END 23

27 ΕΝΤΟΛΗ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ RESET (R) Η εντολή αυτή απενεργοποιεί µια έξοδο στιγµιαία µε λογικό 0 που ήταν ενεργοποιηµένη. Και µένει R µέχρι να την ενεργοποιήσουµε ξανά. Συνταξη της εντολης: R bit,n Π.χ. LD I0.0 R Q0.0,1 END ON DELAY TIMER (TON) Αυτό το χρονικό ενεργοποιείται εφόσον συµβεί µεταβολή από το λογικό 0 σε λογικό 1. Τα αποτελέσµατα στη έξοδο θα φανούν όταν περάσει ο χρόνος µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει συµβεί άλλη µεταβολή. Τύπος χρονικού Τιµες σε ms max σε sec Αριθµος Timer 1 ms 32,767 sec T32,T96 TON 10 ms 327,67 sec T33-T36,T97-T ms 3276,7 sec T37-T63,T101-T255 Ο Timer TON συντάσσεται ως εξής:ton Txxx, PT LD I0.0 TON T33,+2 24

28 OFF DELAY TIMER (TOF) Αυτό το χρονικό απενεργοποιείται εφόσον συµβεί µεταβολή από το λογικό 1 σε λογικό 0. Τα αποτελέσµατα στη έξοδο θα φανούν όταν περάσει ο χρόνος µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει συµβεί άλλη µεταβολή. Με την επόµενη µεταβολή από 0 σε 1 µηδενίζεται και ξεκινάει η ιδία διαδικασία. Τύπος χρονικού Τιµες σε ms max σε sec Αριθµος Timer 1 ms 32,767 sec T32,T96 TOF 10 ms 327,67 sec T33-T36,T97-T ms 3276,7 sec T37-T63,T101-T255 Ο Timer TOF συντάσσεται ως εξής:tof Txxx, PT LD I0.0 TOF T37,+200 ON DELAY TIMER ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ (TONR) Αυτό το χρονικό ενεργοποιείται εφόσον συµβεί µεταβολή από το λογικό 0 σε λογικό 1. Για όση ώρα έχουµε κατάσταση 1 το χρονικό θα µετράει ωσότου φτάσει τη τελική τιµή που του έχουµε δώσει µέσα στο πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα στη έξοδο θα φανούν όταν περάσει ο χρόνος µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει συµβεί άλλη µεταβολή. Τύπος χρονικού Τιµες σε ms max σε sec Αριθµος Timer 1 ms 32,767 sec T0,T64 TONR 10 ms 327,67 sec T1-T4,T65-T ms 3276,7 sec T5-T31,T69-T95 Ο Timer TONR συντάσσεται ως εξής:tonr Txxx, PT LD I0.0 TONR T33,+2 25

29 ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΡΗΘΜΗΤΗ (CTU) Η εντολή CTU µετράει προς τα πάνω ως τη µέγιστη τιµή που έχουµε ορίσει στη είσοδο που χρησιµοποιούµε για τον απαριθµητή. Το περιεχόµενο του απαριθµητή αυξάνεται κατά 1 κάθε φορά που έχουµε µεταβολή από το 0 σε 1. Ο απαριθµητής CTU συντάσσεται ως εξής: CTU Cxxx, PV LD I0.0 CTU C1, +3 LD C1 END ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΡΗΘΜΗΤΗ (CTD) Η εντολή CTD µετράει προς τα κάτω ως τη προκαθορισµένη τιµή που έχουµε ορίσει στη είσοδο που χρησιµοποιούµε για τον απαριθµητή. Το περιεχόµενο του απαριθµητή µειώνεται κατά 1 κάθε φορά που έχουµε µεταβολή από το 0 σε 1. Ο απαριθµητής CTD συντάσσεται ως εξής: CTD Cxxx, PV LD I0.0 CTD C34, +5 LD C34 END 26

30 ΑΥΞΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΡIΘΜΗΤΗ (CTUD) Η εντολή CTUD είναι ένας συνδυασµός των παραπάνω εντολών και µε αυτή τη δυνατότητα να αυξήσουµε και να µειώσουµε το περιεχόµενο ενός απαριθµητή. Σε αυτό χρειαζόµαστε δυο διακόπτες οπού ο ένας µειώνει και ο άλλος αυξάνει το περιεχόµενο του απαριθµητή. Ο απαριθµητής CTUD συντάσσεται ως εξής: CTUD Cxxx, PV LD I0.0 LD I0.1 CTU C110, +5 LD C110 END ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ (INTEGER) Η εντολή ισότητας (INT1=INT2) συντάσσεται ως εξής: LDW= INT1,INT2 Η εντολή διαφόρου από (INT1<>INT2) συντάσσεται ως εξής: LDW<> INT1,INT2 Η εντολή µικρότερου από (INT1<INT2) συντάσσεται ως εξής: LDW< INT1,INT2 Η εντολή µεγαλύτερου από (INT1>INT2) συντάσσεται ως εξής: LDW> INT1,INT2 Η εντολή µεγαλύτερου ή ίσου από (INT1>=INT2) συντάσσεται ως εξης: LDW>= INT1,INT2 Η εντολή µικρότερου ή ίσου από (INT1>=INT2) συντάσσεται ως εξής: LDW<= INT1,INT2 27

31 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ (REAL) Η εντολή ισότητας (INT1=INT2) συντάσσεται ως εξής: LDR= INT1,INT2 Η εντολή διαφόρου από (INT1<>INT2) συντάσσεται ως εξής: LDR<> INT1,INT2 Η εντολή µικρότερου από (INT1<INT2) συντάσσεται ως εξής: LDR< INT1,INT2 Η εντολή µεγαλύτερου από (INT1>INT2) συντάσσεται ως εξής: LDR> INT1,INT2 Η εντολή µεγαλύτερου ή ίσου από (INT1>=INT2) συντάσσεται ως εξης: LDR>= INT1,INT2 Η εντολή µικρότερου ή ίσου από (INT1>=INT2) συντάσσεται ως εξής: LDR<= INT1,INT2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ BYTE Η εντολή ισότητας (INT1=INT2) συντάσσεται ως εξής: LDB= INT1,INT2 Η εντολή διαφόρου από (INT1<>INT2) συντάσσεται ως εξής: LDB<> INT1,INT2 Η εντολή µικρότερου από (INT1<INT2) συντάσσεται ως εξής: LDB< INT1,INT2 28

32 Η εντολή µεγαλύτερου από (INT1>INT2) συντάσσεται ως εξής: LDB> INT1,INT2 Η εντολή µεγαλύτερου ή ίσου από (INT1>=INT2) συντάσσεται ως εξης: LDB>= INT1,INT2 Η εντολή µικρότερου ή ίσου από (INT1>=INT2) συντάσσεται ως εξής: LDB<= INT1,INT2 ΕΝΤΟΛΗ MOVE BYTE Η εντολή MOVE BYTE µεταφέρει το byte εισόδου στο byte εξόδου χωρίς να επηρεάζει το byte εισόδου από τη µεταφορά στη έξοδο. Η εντολή MOVE BYTE συντάσσεται ως εξής: MOVEB IN,OUT ΕΝΤΟΛΗ MOVE WORD Η εντολή MOVE WORD µεταφέρει το word εισόδου στο word εξόδου χωρίς να επηρεάζει το word εισόδου από τη µεταφορά στη έξοδο. Η εντολή MOVE WORD συντάσσεται ως εξής: MOVEW IN,OUT ΕΝΤΟΛΗ MOVE DOUBLE WORD Η εντολή MOVE DOUBLE WORD µεταφέρει τη DW εισόδου στη DW εξόδου χωρίς να επηρεάζει το DW εισόδου από τη µεταφορά στη έξοδο. Η εντολή MOVE DOUBLE WORD συντάσσεται ως εξής: MOVED IN,OUT 29

33 ΕΝΤΟΛΗ MOVE REAL Η εντολή MOVE REAL µεταφέρει τον πραγµατικο αριθµο της εισόδου στη εξόδο χωρίς να επηρεάζει το περιεχοµενο της εισόδου από τη µεταφορά στη έξοδο. Η εντολή MOVE BYTE REAL συντάσσεται ως εξής: MOVER IN,OUT 30

34 ΠΑΡΑΚΑΤΩ EINAI TA BHMATA ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEP-7 ΣΤΟ PLC Ανοίγουµε το πρόγραµµα Step 7-MicroWin 31

35 Από το µενού View επιλεγούµε STL 32

36 Τώρα µπορούµε να γράψουµε το κώδικα σε µορφή STL 33

37 Αφού γράψουµε τον κώδικα είµαστε έτοιµοι να τον µεταφέρουµε στο PLC 34

38 Πατάµε το Download και µας εµφανίζει την παρακάτω εικόνα. Πατάµε download αφού βάλουµε το PLC στο STOP 35

39 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Παράδειγµα 1 Έστω ότι έχουµε δυο διακόπτες σε σειρά S1 και S2 συνδεδεµένους σε σειρά και θέλουµε να ανάβει µια λάµπα L1 όταν κλείσει ένας από τους δυο διακόπτες. Λύση: LD I0.0 LD I0.1 O I0.0 O I0.1 END Παράδειγµα 2 Πατώντας ένα µπουτόν S1 δεν πρέπει να παρατηρείται καµιά µεταβολή στη έξοδο K1. Με το άνοιγµα θα πρέπει µετά από 5sec να διεγείρεται η έξοδος K1 και να παραµένει ανοικτή για 10sec. Λύση: LD I0.0 A I0.0 TOF T37, +50 NOT S Q0.0, 1 LD Q0.0 A Q0.0 TON T38, +100 LD T38 R Q0.0, 1 END 36

40 Παράδειγµα 3 Να φτιαχτεί ένας Counter που να µετρά προς τα πάνω και όταν φτάσει την τιµή 6 να κλείνει µια έξοδο. (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοικτή µε το ξεκίνηµα του προγράµµατος). Λύση: LD I0.0 LD I0.1 S Q0.0, 1 CTU C1, +6 LD C1 R Q0.0, 1 END Παράδειγµα 4 Να φτιαχτεί ένας Counter που να µετρά προς τα κάτω και όταν µηδενίζεται να κλείνει µια έξοδο. (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοικτή µε το ξεκίνηµα του προγράµµατος). Λύση: LD I0.0 LD I0.1 S Q0.0, 1 CTD C1, +5 LD C1 R Q0.0, 1 END 37

41 Παράδειγµα 5 Σε µια διαδικασία ελέγχου θέλουµε να γίνονται τα εξής: όταν περάσουν 5 αυτοκίνητα από την είσοδο του πάρκινγκ να ανάβει µια λάµπα η οποία να ανάβει για 3sec. Η διαδικασία να επαναλαµβάνεται συνέχεια. Λύση: LD I0.0 LD I0.1 CTU C34, +5 LD C34 S Q0.0, 1 TON T37, +30 R Q0.0, 1 END 38

42 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΡΩΝ Για να ελέγχουµε τις µπάρες χρησιµοποιήσαµε Σέρβο-κινητήρες και το απαραίτητο κύκλωµα οδήγησης τους. Το κύκλωµα οδήγησης τους αποτελείται από ένα LM555 και µε τη ρύθµιση των σωστών αντιστάσεων ελέγχουµε τους παλµούς που δίνουµε στο κινητήρα για να δουλέψει. Παρακάτω είναι το κύκλωµα οδήγησης του Σέρβο-κινητήρα. 39

43 LED Τα λαµπάκια (LED) και το BUZZER τα τροφοδοτήσαµε από µια πηγή DC 12V.Τα LED τα οδηγήσαµε µε µια αντίσταση του 1ΚΩ. 40

44 ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ Είναι ένα τροφοδοτικό τάσης εξόδου 12V και 5V. Τα 12V τα χρησιµοποιήσαµε για να τροφοδοτήσουµε τα λαµπάκια και το Buzzer. Τα 5V τα χρησιµοποιήσαµε για να τροφοδοτήσουµε το κύκλωµα οδήγησης τον Σέρβο-κινητήρων και για να τροφοδοτήσουµε και τους Σέρβο-κινητήρες. Την σταθεροποίηση την κάναµε µε τα ολοκληρωµένα LM7812 και LM

45 ΜΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το κουτί της µακέτας αποτελείται από: 1) 2 κοµµάτια ξύλου κόντρα-πλακέ διαστάσεων 80cm x 60cm. 2) 2 κοµµάτια ξύλου µελαµίνης διαστάσεων 10cm x 60cm. 3) 2 κοµµάτια ξύλου µελαµίνης διαστάσεων 10cm x 80cm. 4) 2 κοµµάτια ξύλου µελαµίνης διαστάσεων 5cm x 25cm. 5) 10 LED κόκκινου χρώµατος. 6) 4 LED πορτοκαλί χρώµατος. 7) 2 LED πράσινου χρώµατος. 8) 6 µαγνητικοί διακόπτες. 9) 12 m καλώδιο µαύρου χρώµατος. 10) 12 m καλώδιο κόκκινου χρώµατος. 11) 10 m καλώδιο κίτρινου χρώµατος. 12) 10 m καλώδιο µπλέ χρώµατος. 13) 10 m καλώδιο πράσινου χρώµατος. 14) 10 m καλώδιο καφέ χρώµατος. 15) 1 διακόπτης button. 16) 2 διακόπτες δύο θέσεων. Για την ένωση και την σταθεροποίηση των κοµµατιών µεταξυ τους χρησιµοποίθηκαν γωνίες τεσσάρων βιδών για καλύτερο αποτέλεσµα και επίσης το κάτω µέρος σταθεροποιήθηκε µε την βοήθεια καρφιών. Το πάνω µέρος της µακέτας αποτελείται από: Στο πάνω µέρος χρησιµοποιήσαµε το δεύτερο κοµµάτι του κόντρα-πλακέ και το καλύψαµε µε τσόχα στις διαστάσεις του ξύλου 80cm x 60cm.Οι σιδηροδροµικές γραµµές όπως και τα φαναράκια αποτελούνται από ξύλο BALSΑ που είναι το πλέον κατάλληλο για µακέτες και γενικά σε ότι έχει να κάνει µε µοντελισµό.είναι το πιο εύχριστο και το πιο φθηνό υλικό της αγοράς.η άσφαλτος αποτελείται από δύο κοµµάτια ξύλου µελαµίµης 5cm x 25cm.Το υλικό που χρησιµοπιήθηκε είναι µπουτόχαρτοτο οποίο ουσιαστικά είναι ένα ειδικό υαλόχαρτο.ανάµεσα στις ράγες του τρένου υπάρχει ένα κοµµάτι ξύλου µε διαστάσεις 2cm x 6cm το οποίο λειτουργεί ως διακόπτης καθώς υπάρχει στο κάτω µέρος υπάρχει ένας διακόπτης ο οποίος στην κανονική του κατάσταση off χάρη στο ελατήριο το οποίο υπάρχει ανάµεσα στο ξύλο και σε ένα δεύτερο κοµµάτι που βρίσκεται από κάτω.όταν το ελατήριο πιέζεται τότε ο διακόπτης έρχεται στην θέση on.οι µπάρες έχουν τοποθετηθεί πάνω σε δύο σερβοκινητήρες.επίσης πάνω στην µακέτα υπάρχουν µαγνητικοί διακόπτες οι οποίοι όταν περάσει το τρένο από µπροστά τους ο µαγνήτης που υπάρχει στο δεξί και το αριστερό µέρος τους ενεργοποιεί και έρχονται σε κατάσταση on και έτσι εκτελείται η ανάλογη λειτουργία.στην µακέτα επίσης έχουµε 42

46 τοποθετήσει δύο διακόπτες ΟN-ΟFF ο ένας για την έναρξη της λειτουργίας και ο δεύτερος για την αρχικοποίηση της λειτουργίας του P.L.C. Τροφοδοσία µακέτας : Για την τροφοδοσία των πλακετών που βρίσκονται στο κάτω µέρος της µακέτας κατασκευάσαµε ένα τροφοδοτικό µε εξόδους στα 12V και στα 5V. 43

47 ΚΩ ΙΚΑΣ του PLC LD I0.0 %Με αυτό το κοµµάτι προγραµµατίσαµε A I0.0 %τις τέσσερις πορτοκαλί LED να AN T38 % αναβοσβήνουν. TON T37, +20 = Q0.1 A T37 TON T38, +20 LD I0.4 %Με αυτό το κοµµάτι προγραµµατίσαµε A I0.4 %το PLC να ανάβει κόκκινο R Q0.3, 1 % όταν έρχεται τρένο από δεξιά. S Q0.2, 1 S Q0.6, 1 LD I0.3 %Με αυτό το κοµµάτι προγραµµατίσαµε A I0.3 %το PLC να ανάβει κόκκινο R Q0.3, 1 %όταν έρχεται τρένο από αριστερά. S Q0.2, 1 S Q1.0, 1 LD I0.1 %Με αυτό το κοµµάτι προγραµµατίσαµε A I0.1 %το PLC να ανάβει πράσινο όταν R Q0.2, 1 %περάσει το τρένο από δεξιά. R Q0.6, 1 S Q0.3, 1 LD I0.2 %Με αυτό το κοµµάτι προγραµµατίσαµε A I0.2 %το PLC να ανάβει πράσινο όταν R Q0.2, 1 %περάσει το τρένο από αριστερά. R Q1.0, 1 S Q0.3, 1 LD I0.5 %Γίνεται έλεγχος αν κόλλησε κάποιο A I0.5 %αµάξι πάνω στη διαβάσει να TON T100, %ειδοποιήσει τα τρένα να σταµατήσουν LD T100 %ειδοποιεί και την υπεύθυνη S Q0.0, 1 %υπηρεσία για το πρόβληµα. S Q1.1, 1 44

48 LD I0.6 %Γίνεται έλεγχος αν έρχονται τρένα και LD I0.7 %από τις δυο πλευρές και τα ειδοποιεί A I0.6 %να σταµατήσουν.ειδοποιεί A I0.7 %επίσης και την υπεύθυνη S Q0.0, 1 %υπηρεσία για το πρόβληµα. S Q1.1, 1 LD I1.2 %Γίνεται RESET στις λάµπες που A I1.2 %ειδοποιούν τα τρένα να R Q0.0, 1 % σταµατήσουν και τον δεκτή της R Q1.1, 1 % υπηρεσίας ότι το πρόβληµα % διορθώθηκε. LD I0.0 A I0.0 TOF T37, +30 %Ιανουάριος TOF T37, +30 %Φεβρουάριος 45

49 TOF T37, +30 %Μάρτης TOF T37, +30 %Απρίλης TOF T37, +30 %Μάης 46

50 TOF T37, +30 %Ιούνιος TOF T37, +30 %Ιούλιος TOF T37, +30 %Αύγουστος 47

51 TOF T37, +30 %Σεπτέµβριος TOF T37, +30 %Οκτώβριος TOF T37, +30 %Νοέµβριος 48

52 TOF T37, +30 % εκέµβριος LD I0.0 A I0.0 TOF T37, +30 %Ιανουάριος TOF T37, +30 %Φεβρουάριος 49

53 TOF T37, +30 %Μάρτης TOF T37, +30 %Απρίλης TOF T37, +30 %Μάης 50

54 TOF T37, +30 %Ιούνιος TOF T37, +30 %Ιούλιος TOF T37, +30 %Αύγουστος 51

55 TOF T37, +30 %Σεπτέµβριος TOF T37, +30 %Οκτώβριος TOF T37, +30 %Νοέµβριος 52

56 TOF T37, +30 % εκέµβριος LD I0.0 A I0.0 TOF T37, +30 %Ιανουάριος TOF T37, +30 %Φεβρουάριος 53

57 TOF T37, +30 %Μάρτης TOF T37, +30 %Απρίλης TOF T37, +30 %Μάης 54

58 TOF T37, +30 %Ιούνιος TOF T37, +30 %Ιούλιος TOF T37, +30 %Αύγουστος 55

59 TOF T37, +30 %Σεπτέµβριος TOF T37, +30 %Οκτώβριος TOF T37, +30 %Νοέµβριος 56

60 TOF T37, +30 % εκέµβριος LD I0.0 A I0.0 TOF T37, +30 %Ιανουάριος TOF T37, +28 %Φεβρουάριος 57

61 TOF T37, +30 %Μάρτης TOF T37, +30 %Απρίλης TOF T37, +30 %Μάης 58

62 TOF T37, +30 %Ιούνιος TOF T37, +30 %Ιούλιος TOF T37, +30 %Αύγουστος 59

63 TOF T37, +30 %Σεπτέµβριος TOF T37, +30 %Οκτώβριος TOF T37, +30 %Νοέµβριος 60

64 TOF T37, +30 % εκέµβριος END ΕΠΙΛΟΓΟΣ Τα P.L.C είναι η πλέον ανερχόµενη δύναµη στον αυτοµατισµό τα τελευταία 20 χρόνια και συγκρινόµενα µε άλλα παρόµοια σε δυνατότητες συστήµατα σύγχρονα όπως οι επεξεργαστές DS ο κώδικας σε µορφή STL είναι ο πλέον απλός και ο πλέον διαδεδοµένος σε όσους ασχολούνται επαγγελµατικά µε αυτοµατισµούς.μπορεί άλλη µια πτυχιακή εργασία να έφτασε στο τέλος της όµως ο στόχος του θέµατος αυτού δεν τελειώνει εδώ.όπως εµείς οι ίδιοι βοηθηθήκαµε µε τις αρκετά καινότοµες ιδέες από άλλους συναδέλφους και από διάφορα site και διάφορες εργασίες πολλών και αξιόλογων καθηγητών από όλη την Ελλάδα όσον αφορά την δοµή του P.L.C και άλλα κοµµάτια µέχρι τον κώδικα έτσι και η προσωµοίωση του κώδικα στην µακέτα φέρνει αρκετά κοντά τους φοιτητές στις πλέον νέες τεχνολογίες ξεφεύγοντας από τον κλασσικό αυτοµατισµό.το να ασχολείται κάποιος µε ένα θέµα και να εµβαθίνει σε αυτό τον αναγκάζει να ξεφύγει από την επιφανειακή ενασχόληση και να δεί τα πράγµατα όπως είναι πραγµατικά και όχι όπως θέλουµε να νοµίζουµε. 61

65 Αυτοµατισµός µε χρήση PLC Μπερέτας, Ιωάννης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) McIntyre Losee, Βιοµηχανικοί αυτοµατισµοί κινητήρων, Εκδόσεις Τζιόλα, ) Collins Lane, Προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές, Ένας πρακτικός οδηγός, Εκδόσεις Τζιόλα, ) Petruzella, Προγραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές (P.L.C.), Εκδόσεις Τζιόλα, ) Κρανά, Βιοµηχανικοί αυτοµατισµοί & προγραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές (PLC), Εκδόσεις Ιων, ) Κοτζαµπάση Μ., Αυτοµατισµοί (βιβλίο και CDROM ), Εκδόσεις Ιων, ) Πανταζή Ν., Προγραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές, Εκδόσεις Ιων, 2000 Χρήσιµες διευθύνσεις στο internet algosystems /History_of_the_PLC.htm

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Άσκηση 8 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1 Η εξέλιξη των αυτοματισμών και οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) Η εξέλιξη των αυτοματισμών ακολούθησε την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Ονοματεπώνυμο Α.Ε.Μ : 3203 : Ιωακείμ Μαμάτας Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Σκοπός της πτυχιακής Εισαγωγή στον αυτοματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου Αυτοματισμός PLC Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός Γ. Παπαλάμπρου Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα* Το σύστημα παρουσιάζεται σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΣΑΕ ΙΙ Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές Εκτός από τα κλασσικά ή μοντέρνα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, στην παραγωγική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου. Αυτοματισμός. Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα. Στο σήμερα!!!!

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου. Αυτοματισμός. Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα. Στο σήμερα!!!! Αυτοματισμός Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα Στο σήμερα!!!! 1 Μηχανολογικοί Αυτοματισμοί Ι Αυτοματισμός με άξονα και έκκεντρα Έκκεντρα 2 Ηλεκτρομηχανολογικοί Προγραμματιζόμενος μηχανικός Ελεγκτής Αυτοματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ 1. Σύστηµα Πλήρωσης Μπουκαλιών

ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ 1. Σύστηµα Πλήρωσης Μπουκαλιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 157 73 Αθήνα Αναπλ. Καθηγητής : Γ. Κορρές ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμός. Δεύτερο Μέρος

Αυτοματισμός. Δεύτερο Μέρος Αυτοματισμός Δεύτερο Μέρος Κατασκευαστικές εταιρείες PLC ABB Alfa Laval Allen-Bradley ALSTOM/Cegelec Automation Direct/Koyo/PLC Direct B&R Automation Cegelec/ALSTOM Control Microsystems Control Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC)

Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΠΕ

ΧΡΙΣΤ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΠΕ 1 από / from / von 7 Τάση τροφοδοσίας Τυπική κατανάλωση Απαιτούµενη Ισχύς Θερµοκρασία λειτουργίας Τεχνικές πληροφορίες 110-230 VAC ±10%, 50-60 Hz 200 VA 200 VA -10 ο C έως +60 o C Υγρασία 20%-80% Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122 Θερµιδοµετρητές διαιρούµενοι Υπολογιστική µονάδα WR classic S Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Dach Equipment Μον. Ε.Π.Ε Καραολή & ηµητρίου 1 17562 Π.Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επιτοίχια τοποθέτηση Μήκος ανίχνευσης 12µ, 7.5 Συχνότητα µικροκυµάτων 24.125 GHz Τεχνολογία µικροεπεξεργαστή DSP (Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος) Μήκος ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας x1r Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας Η Ιταλική εταιρεία FIAM (γκρούπ ISEO), µε 50 χρόνια εµπειρίας στην κατασκευή κλειδαριών, παρουσιάζει τη νέα ηλεκτροµηχανική κλειδαριά για θωρακισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ εισηγητής: Δρ Δαυίδ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΚΟΠΕΣ (INTERRUPTS) ΟΙ ΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΜΒΑΝΤΑ», ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-262 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΠΡΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HA-266 είναι ένα έξυπνο σύστηµα συναγερµού µε 6 ζώνες ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW Η έννοια της µέτρησης καθώς και η µέτρηση καθαυτή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιστηµονική µεθοδολογία. Επίσης ο κάθε άνθρωπος αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD 1 2 SD 1 3 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 2. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 3. ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΗ Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ. ΟΝΟΜΑ: Σταύρος Κυριάκου, Γιάννης Καραγιαννίδης. ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις ΤΜΗΜΑ: 3Ι-ΑΤΜΟ1

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΗ Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ. ΟΝΟΜΑ: Σταύρος Κυριάκου, Γιάννης Καραγιαννίδης. ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις ΤΜΗΜΑ: 3Ι-ΑΤΜΟ1 ΣΧΟΛΗ Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΟΝΟΜΑ: Σταύρος Κυριάκου, Γιάννης Καραγιαννίδης ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις ΤΜΗΜΑ: 3Ι-ΑΤΜΟ1 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Το Έξυπνο Σπίτι ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: Δημήτρης Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Τεχνολογία Ι Θεωρητικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA 1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ιακόπτης ισχύος ΟΝ (βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τόρνου) ιακόπτης control ON (βρίσκεται επάνω στο control του τόρνου) Μετά το πάτηµα αυτού του διακόπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Εκπόνηση προγράμματος PLC για την αυτοματοποίηση διάταξης ταινιομεταφορέα πνευματικού ρομποτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) Τα βήµατα για να γίνει µια ανάπτυξη ενός συστήµατος κεντρικού ελέγχου είναι τα παρακάτω : Περιγραφή λειτουργίας της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Zωνών

Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Zωνών Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αριθµός Ζωνών 2 Αριθµός Γραµµών Σειρήνων 2 Τάση Ζώνης 30V DC Τάση Γραµµών Σειρήνων 24V DC +5% -15% Παροχή Τάσης ικτύου 230 VAC +10% -15% Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού 18V / 18VA Σηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller

Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller 1. Γενικά. Ιστορικά, οι πρώτοι λαμπτήρες που κατασκευάστηκαν ήταν οι γνωστοί σε όλους μας λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται Τομέας: Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός: Μπουλταδάκης Στέλιος Μάθημα: Συλλογή και μεταφορά δεδομένων μέσω Η/Υ, Αισθητήρες-Ενεργοποιητές Αντικείμενο: α) Μέτρηση θερμοκρασίας με το αισθητήριο LM335 και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα