Buddy. Arc 180 Arc 200. Οδηγίες χρήσεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Buddy. Arc 180 Arc 200. Οδηγίες χρήσεως"

Transcript

1 GR Buddy Arc 180 Arc 200 Οδηγίες χρήσεως GR Valid for serial no ,

2 - 2 -

3 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξοπλισμός ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τοποθέτηση Παροχή ισχύος δικτύου Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας και ελάχιστη διατομή καλωδίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συνδέσεις Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής Σύμβολα και πίνακες ελέγχου Προστασία από υπερθέρμανση Συγκόλληση MMA Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης Έναυση του τόξου Χειρισμός του ηλεκτροδίου Προστασία από επικολλήσεις στο ηλεκτρόδιο Μορφές ένωσης σε MMA Επιλογή ηλεκτροδίου Συγκόλληση TIG Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης Έναυση τόξου "Εκκίνηση TIG με ρεύμα" Μορφές ένωσης σε TIG ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τροφοδοτικό Τσιμπίδα συγκόλλησης ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ-ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση. TOCy - 3 -

4 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι χρήστες αυτόματου εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οιοσδήποτε εργάζεται με ή κοντά στον εξοπλισμό λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκολλητή. Οι ακόλουθες συστάσεις μπορεί να θεωρηθούν ως συμπληρωματικό των κανονικών προδιαγραφών που ισχύουν για τον τόπο εργασίας. Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρως εξοικειωμένο με τη λειτουργία του εξοπλισμού συγκόλλησης. Ένας λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό. 1. Κάθε προσωπικό, που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκολλητή, θα πρέπει να γνωρίζει καλά: το χειρισμό του πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου τη λειτουργία του διακόπτη τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας συγκόλληση και κοπή 2. Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνει ότι: κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν βρίσκεται στο χώρο εργασίας όταν τίθεται σε λειτουργία ο εξοπλισμός κανένα άτομο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγμή που ανάβει το φωτεινό τόξο 3. Ο τόπος εργασίας πρέπει: να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα 4. Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γυαλιά ασφαλείας, πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας. Μη φοράτε χαλαρά αντικείμενα, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ., τα οποία μπορούν να σκαλώσουν ή να προκαλέσουν εγκαύματα. 5. Γενικές προφυλάξεις Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένo καλά. Επεμβάσεις σε εξοπλισμό υψηλής τάσης πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένος και εύκολα προσιτός. Η λίπανση και συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων - 4 -

5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συγκόλληση κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλα ατομα. Να ειστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε συγκόλληση και κοπή. Ζητήστε από τον εργοδότη σας οδηγίες ασφαλούς εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στο εγχειρίδιο αποφυγής κινδύνων του κατασκευαστή. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρα. Εγκαταστήστε και γειώοτε τη συσκευή σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα. Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτρόδια με ακάλυπτη επιδερμίδα, υγρά γάντια ή υγρό ρουχισμό. Μονώστε το σώμα σας από τη γείωση και το τεμάχιο εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής. ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας. Έχετε το πρόσωπό σας μακριά από τις αναθυμιάσεις συγκόλλησης. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και απορρόφηση αναθυμιάσεων συγκόλλησης και αερίων, τόσο στον τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυματίσει τα μάτια και να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα. Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κράνος συγκόλλησης και φακούς με φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό. Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα με κατάλληλα διαφράγματα ή πετάσματα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι σπίθες συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι δεν υπάχουν πλησίον σας εύφλεκτα υλικά. ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής. Προειδοποιείστε τους παρευρισκόμενους για τους κινδύνους. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό. Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατασταση ή χρησιμοποίηση ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστικές περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή ακτινοβολούμενων παρενοχλήσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για συγκόλληση τόξου

6 Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση ανακύκλωσης! Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης. Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της λήψης πληροφοριών σχετικά με τους εγκεκριμένους σταθμούς αποκομιδής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο της ESAB. Η ESAB μπορεί να σας εφοδιάσει με όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας και εξαρτήματα συγκόλλησης. 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Arc 180 και Arc 200 είναι πηγές ρεύματος συγκόλλησης που προορίζονται για χρήση με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια (συγκόλληση MMA) και για συγκόλληση TIG (Live Arc). Βλέπε σελίδα 19 για λεπτομέρειες των εξαρτημάτων ΕSAB για το προϊόν. 2.1 Εξοπλισμός Η πηγή ρεύματος παραδίδεται με: Καλώδιο συγκόλλησης 3 μέτρων με βάση ηλεκτροδίου Καλώδιο επιστροφής 3 μέτρων με σφιγκτήρα επιστροφής εγχειρίδιο οδηγιών. 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Arc 180 Arc 200 Τάση τροφοδοσίας 230 V 1 10%, 50/60 Hz 230 V 1 10%, 50/60 Hz Πρωτεύον ρεύμα I μέγ. 36 A 40,7 A Περιοχή ρύθμισης MMA 5 A / 20,2 V A / 27,2 V 5 A / 20,2 V A / 28,4 V Περιοχή ρύθμισης TIG 5 A / 10 V A / 17,2 V 5 A / 10,2 V A / 18,4 V Επιτρεπόμενο φορτίο με MMA 30 % κύκλου εργασίας 35% κύκλου εργασίας 60 % κύκλου εργασίας 100 % κύκλου εργασίας Επιτρεπόμενο φορτίο με TIG 35% κύκλου εργασίας 60 % κύκλου εργασίας 100 % κύκλου εργασίας Συντελεστής ισχύος με μέγιστο ρεύμα Βαθμός απόδοσης με μέγιστο ρεύμα Τάση ανοικτού κυκλώματος U 0 μέγ. 180 A / 27,2 V 130 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V 180 A / 17,2 V 130 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V >80 % >80 % 59,8 V 66,3 V 200 A / 28,0 V 135 A / 25,4 V 120 A / 24,8 V 200 A / 18,0 V 135 A / 15,4 V 120 A / 14,8 V - 6 -

7 Arc 180 Arc 200 Θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως +40 C -10 έως +40 C Θερμοκρασία μεταφοράς -20 έως +55 C -20 έως +55 C Πίεση ήχου σε κατάσταση εν <70 db (A) <70 db (A) κενώ Διαστάσεις μήκος x πλάτος x 310 x 140 x 230 mm 360 x 140 x 230 mm ύψος Βάρος 6,6 kg 7,5 kg Κατηγορία περιβλήματος IP 23S IP 23S Κλάση εφαρμογής Κύκλος εργασίας Ο κύκλος εργασίας προσδιορίζει τον χρόνο ως εκατοστιαίο ποσοστό χρονικού διαστήματος δέκα λεπτών τη διάρκεια του οποίου μπορείτε να συγκολλήσετε ή να αποκόψετε με συγκεκριμένο φορτίο χωρίς να υπ υπερφόρτωση. Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40 C. Κλάση περιβλήματος προστασίας Ο κώδικας ΙΡ δείχνει την κλάση περιβλήματος προστασίας, δηλαδή το βαθμό προστασίας από διείσδυση στερεών υλικών ή νερού. Μια συσκευή που φέρει το σύμβολο IP23 είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Κλάση εφαρμογής Το σύμβολο σημαίνει ότι η πηγή ρεύματος είναι κατασκευασμένη για χρήση σε χώρους με υψηλό ποσοστό ηλεκτρικού κινδύνου. 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία. 4.1 Τοποθέτηση Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος έτσι ώστε να μη φράζονται οι είσοδοι και έξοδοι του αέρα ψύξης. 4.2 Παροχή ισχύος δικτύου Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι συνδεδεμένη με τη σωστή τάση παροχής ρεύματος και ότι προστατεύεται με το σωστό μέγεθος ασφάλειας. Η πρίζα θα πρέπει να διαθέτει προστατευτική σύνδεση γείωσης. Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών με στοιχεία σύνδεσης παροχής - 7 -

8 4.2.1 Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας και ελάχιστη διατομή καλωδίου Τάση τροφοδοσίας Arc 180 Arc V 1 10%, 50/60 Hz Διατομή καλωδίου τροφοδοσίας 3 G 2,5 3 G 2,5 σε mm 2 Ρεύμα φάσης I 1eff (TIG) 14,7 A 16,6 A Ρεύμα φάσης I 1eff (MMA) 19,7 A 24,1 A ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Χρησιμοποιήστε την πηγή ρεύματος σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γενικές οδηγίες ασφαλείας όσον αφορά το χειρισμό του εξοπλισμού υπάρχουν στη σελίδα 4. Διαβάστε τις πριν αρχίσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό. 5.1 Συνδέσεις 1 Πίνακας ελέγχου 4 Κεντρικός διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου 1/O 2 Σύνδεση (-) για καλώδιο επιστροφής, για καλώδιο συγκόλλησης ή για τσιμπίδα TIG 5 Σύνδεση για καλώδιο δικτύου 3 Σύνδεση (+) για καλώδιο επιστροφής ή καλώδιο συγκόλλησης - 8 -

9 5.2 Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής Η πηγή ρεύματος διαθέτει δύο εξόδους, έναν αρνητικό ακροδέκτη [-] (2) και ένα θετικό ακροδέκτη [+] (3), για τη σύνδεση των καλωδίων συγκόλλησης και επιστροφής. Για διεργασίες MMA, η έξοδος, στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο συγκόλλησης εξαρτάται από τον τύπο του ηλεκτροδίου. Ανατρέξτε στη συσκευασία του ηλεκτροδίου για πληροφορίες που σχετίζονται με τη σωστή πολικότητα του ηλεκτροδίου. Για προαιρετικές διεργασίες TIG, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της τσιμπίδας TIG στον αρνητικό [-] ακροδέκτη (2). Συνδέστε το παξιμάδι της εισόδου αερίου σε ρυθμιζόμενη παροχή προστατευτικού αερίου. Συνδέστε το καλώδιο επιστροφής στον άλλο ακροδέκτη συγκόλλησης της παροχής ρεύματος. Ασφαλίστε το σφιγκτήρα του καλωδίου επιστροφής στο αντικείμενο εργασίας και βεβαιωθείτε ότι η επαφή είναι καλή. 5.3 Σύμβολα και πίνακες ελέγχου Arc 180 Arc 200 Power ON Ενδεικτική λυχνία, λευκή, παροχή ρεύματος ΕΝΤΟΣ Scratch TIG Overheating Ενδεικτική λυχνία, κίτρινη, για υπερθέρμανση Συγκόλληση MMA - 9 -

10 5.4 Προστασία από υπερθέρμανση Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης έχει θερμικό διακόπτη υπερφόρτισης που λειτουργεί εάν η θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή, διακόπτοντας το ρεύμα συγκόλλησης και ανάβοντας το κίτρινο ενδεικτικό λαμπάκι στο εμπρός μέρος της πηγής ρεύματος. Ο θερμικός διακόπτης υπερφόρτισης επαναφέρεται αυτομάτως όταν πέσει η θερμοκρασία. 5.5 Συγκόλληση MMA Μετακινήστε το διακόπτη επιλογής διεργασίας στη διεργασία συγκόλλησης που επιθυμείτε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έξοδος πηγής ρεύματος είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν η επιλογή πολικότητας του καλωδίου συγκόλλησης αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του ηλεκτροδίου. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ρεύματος συγκόλλησης Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης Η πηγή ρεύματος Arc 180 έχει προσαρμόσιμο ρεύμα συγκόλλησης από 5 έως 180 Amps. Το Arc 200 έχει προσαρμόσιμη τιμή από 5 έως 200 Amps Έναυση του τόξου Η συγκόλληση MMA μπορεί επίσης να αναφέρεται ως συγκόλληση με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια. Η έναυση του τόξου λειώνει το ηλεκτρόδιο και η επικάλυψή του σχηματίζει προστατευτική σκωρία. Εάν, κατά την έναυση του τόξου, το άκρο του ηλεκτροδίου πιεστεί επάνω στο μέταλλο, λιώνει αμέσως και κολλάει στο μέταλλο κάνοντας αδύνατη τη συνέχιση της συγκόλλησης. Συνεπώς, το τόξο πρέπει να ανάβει με τον ίδιο τρόπο όπως ανάβεται ένα σπίρτο. Χτυπήστε γρήγορα το ηλεκτρόδιο πάνω στο μέταλλο και κατόπιν ανυψώστε το έτσι ώστε να προκύψει κατάλληλο μήκος τόξου (περίπου 2 mm). Εάν το τόξο έχει πολύ μεγάλο μήκος, θα βγάζει κρότους και σπινθήρες προτού σβήσει τελείως. Μόλις ανάψει το τόξο, μετακινήστε το ηλεκτρόδιο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το ηλεκτρόδιο πρέπει να βρίσκεται υπό γωνία 60 ως προς το μέταλλο

11 5.5.3 Χειρισμός του ηλεκτροδίου Στη συγκόλληση MMA, υπάρχουν τρεις κινήσεις που πρέπει να αντιστοιχιστούν στο άκρο του ηλεκτροδίου: το ηλεκτρόδιο μετακινείται στην περιοχή τήξης κατά μήκος αξόνων [1], ενδέχεται να απαιτηθεί μια μικρή ταλάντωση για την επίτευξη του επιθυμητού εύρους της περιοχής τήξης [2], το ηλεκτρόδιο μετακινείται κατά μήκος της περιοχής συγκόλλησης [3]. Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει την κίνηση του ηλεκτροδίου με βάση την οξύτητα της ένωσης συγκόλλησης, τη θέση συγκόλλησης, τις προδιαγραφές του ηλεκτροδίου, το ρεύμα συγκόλλησης, την ικανότητα του χειριστή κ.λπ. ηλεκτρόδιο συγκόλλησ η αντικείμενο εργασίας 1 το ηλεκτρόδιο μετακινείται 2 η ταλάντωση του ηλεκτροδίου (δεξιά και αριστερά) 3 το ηλεκτρόδιο μετακινείται κατά μήκος της συγκόλλησης Προστασία από επικολλήσεις στο ηλεκτρόδιο Αν, κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, το ηλεκτρόδιο έρθει σε άμεση επαφή (εφάπτεται) με το αντικείμενο εργασίας και προκληθεί βραχυκύκλωμα, το ρεύμα συγκόλλησης θα μειωθεί στο ελάχιστο για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του ηλεκτροδίου Μορφές ένωσης σε MMA Μετωπική ένωση Ένωση γωνίας Ένωση επικάλυψης Ένωση τύπου T

12 5.5.6 Επιλογή ηλεκτροδίου Η επιλογή της διαμέτρου του ηλεκτροδίου βασίζεται στο πάχος του αντικειμένου εργασίας, στη θέση συγκόλλησης, στη μορφή ένωσης, στη στρώση συγκόλλησης κ.λπ.. Ανατρέξτε στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο πακέτο ηλεκτροδίου για περισσότερες λεπτομέρειες. Για την εξασφάλιση καλής ποιότητας συγκόλλησης, το ηλεκτρόδιο πρέπει να είναι πάντοτε στεγνό ή να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η εισροή υδρογόνου, η δημιουργία οπών και ρηγματώσεων λόγω ψύξης. Στη διεργασία συγκόλλησης, το τόξο δεν πρέπει να έχει υπερβολικά μεγάλο μήκος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν τα εξής: ασταθής καύση τόξου, μεγάλα πιτσιλίσματα, μικρή διείσδυση, κάψιμο, δημιουργία οπής κ.λπ. Αν το τόξο συγκόλλησης έχει πολύ μικρό μήκος, το ηλεκτρόδιο ενδέχεται να κολλήσει. 5.6 Συγκόλληση TIG Η συγκόλληση TIG λειώνει το μέταλλο του αντικειμένου εργασίας, χρησιμοποιώντας τόξο που ανάβει με ηλεκτρόδιοβολφραμίου το οποίο δεν λειώνει. Το σημείο συγκόλλησης και το ηλεκτρόδιο προστατεύονται με προστατευτικό αέριο. Η συγκόλληση TIG είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όπου απαιτείται υψηλή ποιότητα και για τη συγκόλληση πλακών μικρού πάχους. Οι πηγές ρεύματος έχουν επίσης καλά χαρακτηριστικά για συγκόλληση TIG. Για συγκόλληση TIG, οι πηγές τροφοδοσίας πρέπει να είναι εξοπλισμένες με: τσιμπίδα TIG με βαλβίδα αερίου (Βλ. αξεσουάρ, σελίδα 19) φιάλη αερίου συγκόλλησης (κατάλληλο αέριο συγκόλλησης) έναν ρυθμιστή αερίου συγκόλλησης (κατάλληλο αέριο συγκόλλησης) ηλεκτρόδιο βολφραμίου κατάλληλο βοηθητικό υλικό, εάν απαιτείται. Μετακινήστε το διακόπτη επιλογής διεργασίας στη διεργασία συγκόλλησης που επιθυμείτε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έξοδος πηγής ρεύματος είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν το καλώδιο συγκόλλησης και η επιλογή πολικότητας αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του ηλεκτροδίου. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ρεύματος συγκόλλησης Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης Η πηγή ρεύματος Arc 180 έχει προσαρμόσιμο ρεύμα συγκόλλησης από 5 έως 180 Amps. Το Arc 200 έχει προσαρμόσιμη τιμή από 5 έως 200 Amps

13 5.6.2 Έναυση τόξου "Εκκίνηση TIG με ρεύμα" Με τη λειτουργία "Εκκίνηση TIG με ρεύμα", το τόξο ανάβει όταν το ηλεκτρόδιο βολφραμίου έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας και κατόπιν ανυψώνεται μακριά από αυτό Μορφές ένωσης σε TIG Μετωπική ένωση Ένωση γωνίας Ένωση επικάλυψης Ένωση τύπου T 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή, αξιόπιστη λειτουργία. Μόνο τα άτομα που έχουν κατάλληλες ηλεκτρικές γνώσεις (εξουσιοδοτημένο προσωπικό) επιτρέπεται να αφαιρούν τις πινακίδες ασφαλείας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή παύουν να ισχύουν εάν ο πελάτης ο ίδιος επιχειρεί οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης για να επισκευάσει οποιαδήποτε σφάλματα

14 6.1 Τροφοδοτικό Ελέγχετε τακτικά αν η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι φραγμένη με ρύπους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού που έχουν εφαρμογή εξαρτώνται από: τη διαδικασία συγκόλλησης τη χρονική διάρκεια τόξου την τοποθέτηση τον περιβάλλοντα χώρο Συνήθως, αρκεί ο καθαρισμός της πηγής ρεύματος με ξηρό πεπιεσμένο αέρα (μειωμένη πίεση) μία φορά το χρόνο. Διαφορετικά, οι μπλοκαρισμένες ή φραγμένες είσοδοι και έξοδοι προκαλούν υπερθέρμανση. 6.2 Τσιμπίδα συγκόλλησης Τα αναλώσιμα μέρη θα πρέπει να καθαρίζονται και να αντικαθίστανται ανά τακτικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται συγκόλληση χωρίς προβλήματα. 7 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ-ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δοκιμάστε τους ακόλουθους συνιστώμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις, πριν καλέσετε κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για σέρβις. Τύπος σφάλματος Διορθωτική ενέργεια Δεν εμφανίζεται τόξο. Ελέγξτε αν ο διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου βρίσκεται στη θέση λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι η τάση εισόδου δεν είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Η κίτρινη LED θα ανάψει εάν η είσοδος είναι κατώτερη ή ανώτερη των συνιστώμενων επιπέδων και το μηχάνημα βρίσκεται σε φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας. Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος συγκόλλησης και τα καλώδια επιστροφής έχουν συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή για το ρεύμα. Ελέγξτε μήπως έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης MCB. Το ρεύμα συγκόλλησης διακόπτεται κατά τη συγκόλληση. Ελέγξτε μήπως έχουν ενεργοποιηθεί οι θερμικοί διακόπτες υπερφόρτισης (ένδειξη με την κίτρινη λυχνία στον πρόσθιο πίνακα). Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής ισχύος τροφοδοσίας. Ο θερμικός διακόπτης υπερφόρτισης ενεργοποιείται συχνά. Ελέγξτε μήπως το φίλτρο σκόνης είναι φραγμένο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τα ονομαστικά στοιχεία λειτουργίας της πηγής ρεύματος (δηλαδή ότι δεν υπερφορτώνεται η συσκευή). Κακή επίδοση συγκόλλησης. Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος συγκόλλησης και τα καλώδια επιστροφής έχουν συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή για το ρεύμα. Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται τα σωστά ηλεκτρόδια. Ελέγξτε τη ροή του αερίου. Στον τρόπο λειτουργίας Live Tig με χρήση προαιρετικής τσιμπίδας Tig ET 17V

15 8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και φθειρόμενα μέρη της ESAB. Tα Arc 180, Arc 200 είναι κατασκευασμένα και δικμασμένα σύμφωνα με τα διεθνή και ενρωπαϊκά στάνταρ EN και EN ) Aφού γίνει συντήρηση ή επισκευή υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του συντηρητή να βεβαιωθεί ότι το προϊόν δεν παρεκλίνει από τις παραπάνω αναφερόμενες σταθερές. Ανταλλακτικά μπορούν να παραγγέλλονται μέσω του πλησιέστερου σ' εσάς αντιπροσώπου της ESAB, βλέπε την τελευταία σελίδα αυτής της δημοσίευσης. 9 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο εξοπλισμός συγκόλλησης αποτελείται κυρίως από ατσάλι, πλαστικό και μη σιδηρούχα μέταλλα και ο χειρισμός του πρέπει να συμφωνεί με την τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία. Το ψυκτικό θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία

16 Σχήμα σύνδεσης ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ bh40e

17 bh40e

18 Buddy Arc Αριθμός παραγγελίας ΑΡΙΘΜΌΣΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ Ordering no. Denomination Type Welding power source Buddy Arc Welding power source Buddy Arc Spare parts list Buddy Arc 180 and Arc 200 Technical documentation is available on the Internet at bh40o

19 Buddy Arc Aξεσουαρ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Return cable with clamp m 16 mm 2 Welding cable with electrode holder m 16 mm 2 TIG torch , 4 m bh40a

20 ESAB subsidiaries and representative offices Europe AUSTRIA ESAB Ges.m.b.H Vienna-Liesing Tel: Fax: BELGIUM S.A. ESAB N.V. Brussels Tel: Fax: BULGARIA ESAB Kft Representative Office Sofia Tel/Fax: THE CZECH REPUBLIC ESAB VAMBERK s.r.o. Vamberk Tel: Fax: DENMARK Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: Fax: FINLAND ESAB Oy Helsinki Tel: Fax: FRANCE ESAB France S.A. Cergy Pontoise Tel: Fax: GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel: Fax: GREAT BRITAIN ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: Fax: ESAB Automation Ltd Andover Tel: Fax: HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel: Fax: ITALY ESAB Saldatura S.p.A. Bareggio (Mi) Tel: Fax: THE NETHERLANDS ESAB Nederland B.V. Amersfoort Tel: Fax: NORWAY AS ESAB Larvik Tel: Fax: POLAND ESAB Sp.zo.o. Katowice Tel: Fax: PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Tel: Fax: ROMANIA ESAB Romania Trading SRL Bucharest Tel: Fax: RUSSIA LLC ESAB Moscow Tel: +7 (495) Fax: +7 (495) SLOVAKIA ESAB Slovakia s.r.o. Bratislava Tel: Fax: SPAIN ESAB Ibérica S.A. Alcalá de Henares (MADRID) Tel: Fax: SWEDEN ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: Fax: ESAB international AB Gothenburg Tel: Fax: SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel: Fax: UKRAINE ESAB Ukraine LLC Kiev Tel: +38 (044) Fax: +38 (044) North and South America ARGENTINA CONARCO Buenos Aires Tel: Fax: BRAZIL ESAB S.A. Contagem-MG Tel: Fax: CANADA ESAB Group Canada Inc. Missisauga, Ontario Tel: Fax: MEXICO ESAB Mexico S.A. Monterrey Tel: Fax: USA ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: Fax: Asia/Pacific AUSTRALIA ESAB South Pacific Archerfield BC QLD 4108 Tel: Fax: CHINA Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: Fax: INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel: Fax: INDONESIA P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: Fax: JAPAN ESAB Japan Tokyo Tel: Fax: MALAYSIA ESAB (Malaysia) Snd Bhd USJ Tel: Fax: SINGAPORE ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: Fax: SOUTH KOREA ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: Fax: UNITED ARAB EMIRATES ESAB Middle East FZE Dubai Tel: Fax: Africa EGYPT ESAB Egypt Dokki-Cairo Tel: Fax: SOUTH AFRICA ESAB Africa Welding & Cutting Ltd Durbanvill Cape Town Tel: +27 (0) Distributors For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page ESAB AB

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τους τελικούς χρήστες της σειράς θερμαντήρων νερού αντλιών θερμότητας ΝUOS και τους υπεύθυνους υδραυλικούς για την εγκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Kullanım Kılavuzu Руководство по эксплуатации Instrukcja obsługi Οδηγίες Χρήσης دليل التعليمات CPEL15 / CPX15 / CP15 / CP21 / CP29

Kullanım Kılavuzu Руководство по эксплуатации Instrukcja obsługi Οδηγίες Χρήσης دليل التعليمات CPEL15 / CPX15 / CP15 / CP21 / CP29 Kullanım Kılavuzu TR Руководство по эксплуатации Instrukcja obsługi Οδηγίες Χρήσης RU PL EL دليل التعليمات AR CPEL15 / CPX15 / CP15 / CP21 / CP29 Αγαπητοί μας πελάτες: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για προϊόντα εξοπλισμού ενέργειας της

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για προϊόντα εξοπλισμού ενέργειας της Τίτλος σελίδας Digital Energy Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για προϊόντα εξοπλισμού ενέργειας της GE Digital Energy Κωδικός δημοσίευσης GE: GET-8545 Copyright 2011 GE Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy GE Digital Energy Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy Κωδικός δημοσίευσης GE: GET-8563 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE

Διαβάστε περισσότερα

Kullanim Kilavuzu. Οδηγιες Χρησεως

Kullanim Kilavuzu. Οδηγιες Χρησεως Kullanim Kilavuzu Mikrodalga Firin Οδηγιες Χρησεως Φούρνος Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙ GR Αγαπητέ πελάτη: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιες Χρησεως. Φούρνοσ Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙH

Οδηγιες Χρησεως. Φούρνοσ Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙH Οδηγιες Χρησεως Φούρνοσ Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙH GR Αγαπητέ πελάτη: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο μοντέρνος, λειτουργικός και πρακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η Αγγλική] Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση και τη χρήση αυτής της συσκευής από επαγγελματία

Διαβάστε περισσότερα

GR Εγχειρίδιο Χειριστή EE Kasutusjuhend LV Lietotāja instrukcija LT Vartotojo instrukcija 317 EL 321 EL GR EE LV LT

GR Εγχειρίδιο Χειριστή EE Kasutusjuhend LV Lietotāja instrukcija LT Vartotojo instrukcija 317 EL 321 EL GR EE LV LT GR Εγχειρίδιο Χειριστή EE Kasutusjuhend LV Lietotāja instrukcija LT Vartotojo instrukcija 317 EL 321 EL GR EE LV LT GR Ú ÈÎ Ô ËÁ Â EE Originaaljuhend LV Instrukcijas oriæinçlvalodç LT Originalios instrukcijos

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) ΔΕΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ RB517 RB397 RB217 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

FGE 724 FGE 730 MANUAL ΟΕ INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL. NOTICE O'UTlLlZATION. MANUALOAINSTRUCAo MANUAL ΟΕ INSTALARE SI ΟΕ INTRETINERE

FGE 724 FGE 730 MANUAL ΟΕ INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL. NOTICE O'UTlLlZATION. MANUALOAINSTRUCAo MANUAL ΟΕ INSTALARE SI ΟΕ INTRETINERE MANUAL ΟΕ INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL NOTICE O'UTlLlZATION MANUALOAINSTRUCAo ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓιΑΣ MANUAL ΟΕ INSTALARE SI ΟΕ INTRETINERE κυllανiμ KLAVUZU PYKOBO.QCTBO ΠΟ 3KCnnYATAL4V1V1 FGE 724 FGE 730

Διαβάστε περισσότερα

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Samsung Electronics δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 3 Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20...3 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Φορτιστής μπαταριών Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 6 2.1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

48/50UA-UH Τυποποιημένες μονάδες μόνο με λειτουργία ψύξης για τοποθέτηση στην οροφή, αντλίες θερμότητας και μονάδες θέρμανσης με αέριο

48/50UA-UH Τυποποιημένες μονάδες μόνο με λειτουργία ψύξης για τοποθέτηση στην οροφή, αντλίες θερμότητας και μονάδες θέρμανσης με αέριο 48/50UA-UH Τυποποιημένες μονάδες μόνο με λειτουργία ψύξης για τοποθέτηση στην οροφή, αντλίες θερμότητας και μονάδες θέρμανσης με αέριο Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1-

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα www.abb.com/motors&generators > Motors (Ηλεκτροκινητήρες)

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα