Buddy. Arc 180 Arc 200. Οδηγίες χρήσεως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Buddy. Arc 180 Arc 200. Οδηγίες χρήσεως"

Transcript

1 GR Buddy Arc 180 Arc 200 Οδηγίες χρήσεως GR Valid for serial no ,

2 - 2 -

3 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξοπλισμός ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τοποθέτηση Παροχή ισχύος δικτύου Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας και ελάχιστη διατομή καλωδίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συνδέσεις Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής Σύμβολα και πίνακες ελέγχου Προστασία από υπερθέρμανση Συγκόλληση MMA Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης Έναυση του τόξου Χειρισμός του ηλεκτροδίου Προστασία από επικολλήσεις στο ηλεκτρόδιο Μορφές ένωσης σε MMA Επιλογή ηλεκτροδίου Συγκόλληση TIG Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης Έναυση τόξου "Εκκίνηση TIG με ρεύμα" Μορφές ένωσης σε TIG ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τροφοδοτικό Τσιμπίδα συγκόλλησης ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ-ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση. TOCy - 3 -

4 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι χρήστες αυτόματου εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οιοσδήποτε εργάζεται με ή κοντά στον εξοπλισμό λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκολλητή. Οι ακόλουθες συστάσεις μπορεί να θεωρηθούν ως συμπληρωματικό των κανονικών προδιαγραφών που ισχύουν για τον τόπο εργασίας. Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρως εξοικειωμένο με τη λειτουργία του εξοπλισμού συγκόλλησης. Ένας λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό. 1. Κάθε προσωπικό, που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκολλητή, θα πρέπει να γνωρίζει καλά: το χειρισμό του πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου τη λειτουργία του διακόπτη τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας συγκόλληση και κοπή 2. Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνει ότι: κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν βρίσκεται στο χώρο εργασίας όταν τίθεται σε λειτουργία ο εξοπλισμός κανένα άτομο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγμή που ανάβει το φωτεινό τόξο 3. Ο τόπος εργασίας πρέπει: να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα 4. Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γυαλιά ασφαλείας, πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας. Μη φοράτε χαλαρά αντικείμενα, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ., τα οποία μπορούν να σκαλώσουν ή να προκαλέσουν εγκαύματα. 5. Γενικές προφυλάξεις Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένo καλά. Επεμβάσεις σε εξοπλισμό υψηλής τάσης πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένος και εύκολα προσιτός. Η λίπανση και συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων - 4 -

5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συγκόλληση κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλα ατομα. Να ειστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε συγκόλληση και κοπή. Ζητήστε από τον εργοδότη σας οδηγίες ασφαλούς εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στο εγχειρίδιο αποφυγής κινδύνων του κατασκευαστή. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρα. Εγκαταστήστε και γειώοτε τη συσκευή σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα. Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτρόδια με ακάλυπτη επιδερμίδα, υγρά γάντια ή υγρό ρουχισμό. Μονώστε το σώμα σας από τη γείωση και το τεμάχιο εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής. ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας. Έχετε το πρόσωπό σας μακριά από τις αναθυμιάσεις συγκόλλησης. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και απορρόφηση αναθυμιάσεων συγκόλλησης και αερίων, τόσο στον τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυματίσει τα μάτια και να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα. Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κράνος συγκόλλησης και φακούς με φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό. Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα με κατάλληλα διαφράγματα ή πετάσματα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι σπίθες συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι δεν υπάχουν πλησίον σας εύφλεκτα υλικά. ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής. Προειδοποιείστε τους παρευρισκόμενους για τους κινδύνους. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό. Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατασταση ή χρησιμοποίηση ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστικές περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή ακτινοβολούμενων παρενοχλήσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για συγκόλληση τόξου

6 Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση ανακύκλωσης! Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης. Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της λήψης πληροφοριών σχετικά με τους εγκεκριμένους σταθμούς αποκομιδής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο της ESAB. Η ESAB μπορεί να σας εφοδιάσει με όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας και εξαρτήματα συγκόλλησης. 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Arc 180 και Arc 200 είναι πηγές ρεύματος συγκόλλησης που προορίζονται για χρήση με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια (συγκόλληση MMA) και για συγκόλληση TIG (Live Arc). Βλέπε σελίδα 19 για λεπτομέρειες των εξαρτημάτων ΕSAB για το προϊόν. 2.1 Εξοπλισμός Η πηγή ρεύματος παραδίδεται με: Καλώδιο συγκόλλησης 3 μέτρων με βάση ηλεκτροδίου Καλώδιο επιστροφής 3 μέτρων με σφιγκτήρα επιστροφής εγχειρίδιο οδηγιών. 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Arc 180 Arc 200 Τάση τροφοδοσίας 230 V 1 10%, 50/60 Hz 230 V 1 10%, 50/60 Hz Πρωτεύον ρεύμα I μέγ. 36 A 40,7 A Περιοχή ρύθμισης MMA 5 A / 20,2 V A / 27,2 V 5 A / 20,2 V A / 28,4 V Περιοχή ρύθμισης TIG 5 A / 10 V A / 17,2 V 5 A / 10,2 V A / 18,4 V Επιτρεπόμενο φορτίο με MMA 30 % κύκλου εργασίας 35% κύκλου εργασίας 60 % κύκλου εργασίας 100 % κύκλου εργασίας Επιτρεπόμενο φορτίο με TIG 35% κύκλου εργασίας 60 % κύκλου εργασίας 100 % κύκλου εργασίας Συντελεστής ισχύος με μέγιστο ρεύμα Βαθμός απόδοσης με μέγιστο ρεύμα Τάση ανοικτού κυκλώματος U 0 μέγ. 180 A / 27,2 V 130 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V 180 A / 17,2 V 130 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V >80 % >80 % 59,8 V 66,3 V 200 A / 28,0 V 135 A / 25,4 V 120 A / 24,8 V 200 A / 18,0 V 135 A / 15,4 V 120 A / 14,8 V - 6 -

7 Arc 180 Arc 200 Θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως +40 C -10 έως +40 C Θερμοκρασία μεταφοράς -20 έως +55 C -20 έως +55 C Πίεση ήχου σε κατάσταση εν <70 db (A) <70 db (A) κενώ Διαστάσεις μήκος x πλάτος x 310 x 140 x 230 mm 360 x 140 x 230 mm ύψος Βάρος 6,6 kg 7,5 kg Κατηγορία περιβλήματος IP 23S IP 23S Κλάση εφαρμογής Κύκλος εργασίας Ο κύκλος εργασίας προσδιορίζει τον χρόνο ως εκατοστιαίο ποσοστό χρονικού διαστήματος δέκα λεπτών τη διάρκεια του οποίου μπορείτε να συγκολλήσετε ή να αποκόψετε με συγκεκριμένο φορτίο χωρίς να υπ υπερφόρτωση. Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40 C. Κλάση περιβλήματος προστασίας Ο κώδικας ΙΡ δείχνει την κλάση περιβλήματος προστασίας, δηλαδή το βαθμό προστασίας από διείσδυση στερεών υλικών ή νερού. Μια συσκευή που φέρει το σύμβολο IP23 είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Κλάση εφαρμογής Το σύμβολο σημαίνει ότι η πηγή ρεύματος είναι κατασκευασμένη για χρήση σε χώρους με υψηλό ποσοστό ηλεκτρικού κινδύνου. 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία. 4.1 Τοποθέτηση Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος έτσι ώστε να μη φράζονται οι είσοδοι και έξοδοι του αέρα ψύξης. 4.2 Παροχή ισχύος δικτύου Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι συνδεδεμένη με τη σωστή τάση παροχής ρεύματος και ότι προστατεύεται με το σωστό μέγεθος ασφάλειας. Η πρίζα θα πρέπει να διαθέτει προστατευτική σύνδεση γείωσης. Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών με στοιχεία σύνδεσης παροχής - 7 -

8 4.2.1 Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας και ελάχιστη διατομή καλωδίου Τάση τροφοδοσίας Arc 180 Arc V 1 10%, 50/60 Hz Διατομή καλωδίου τροφοδοσίας 3 G 2,5 3 G 2,5 σε mm 2 Ρεύμα φάσης I 1eff (TIG) 14,7 A 16,6 A Ρεύμα φάσης I 1eff (MMA) 19,7 A 24,1 A ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Χρησιμοποιήστε την πηγή ρεύματος σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γενικές οδηγίες ασφαλείας όσον αφορά το χειρισμό του εξοπλισμού υπάρχουν στη σελίδα 4. Διαβάστε τις πριν αρχίσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό. 5.1 Συνδέσεις 1 Πίνακας ελέγχου 4 Κεντρικός διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου 1/O 2 Σύνδεση (-) για καλώδιο επιστροφής, για καλώδιο συγκόλλησης ή για τσιμπίδα TIG 5 Σύνδεση για καλώδιο δικτύου 3 Σύνδεση (+) για καλώδιο επιστροφής ή καλώδιο συγκόλλησης - 8 -

9 5.2 Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής Η πηγή ρεύματος διαθέτει δύο εξόδους, έναν αρνητικό ακροδέκτη [-] (2) και ένα θετικό ακροδέκτη [+] (3), για τη σύνδεση των καλωδίων συγκόλλησης και επιστροφής. Για διεργασίες MMA, η έξοδος, στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο συγκόλλησης εξαρτάται από τον τύπο του ηλεκτροδίου. Ανατρέξτε στη συσκευασία του ηλεκτροδίου για πληροφορίες που σχετίζονται με τη σωστή πολικότητα του ηλεκτροδίου. Για προαιρετικές διεργασίες TIG, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της τσιμπίδας TIG στον αρνητικό [-] ακροδέκτη (2). Συνδέστε το παξιμάδι της εισόδου αερίου σε ρυθμιζόμενη παροχή προστατευτικού αερίου. Συνδέστε το καλώδιο επιστροφής στον άλλο ακροδέκτη συγκόλλησης της παροχής ρεύματος. Ασφαλίστε το σφιγκτήρα του καλωδίου επιστροφής στο αντικείμενο εργασίας και βεβαιωθείτε ότι η επαφή είναι καλή. 5.3 Σύμβολα και πίνακες ελέγχου Arc 180 Arc 200 Power ON Ενδεικτική λυχνία, λευκή, παροχή ρεύματος ΕΝΤΟΣ Scratch TIG Overheating Ενδεικτική λυχνία, κίτρινη, για υπερθέρμανση Συγκόλληση MMA - 9 -

10 5.4 Προστασία από υπερθέρμανση Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης έχει θερμικό διακόπτη υπερφόρτισης που λειτουργεί εάν η θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή, διακόπτοντας το ρεύμα συγκόλλησης και ανάβοντας το κίτρινο ενδεικτικό λαμπάκι στο εμπρός μέρος της πηγής ρεύματος. Ο θερμικός διακόπτης υπερφόρτισης επαναφέρεται αυτομάτως όταν πέσει η θερμοκρασία. 5.5 Συγκόλληση MMA Μετακινήστε το διακόπτη επιλογής διεργασίας στη διεργασία συγκόλλησης που επιθυμείτε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έξοδος πηγής ρεύματος είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν η επιλογή πολικότητας του καλωδίου συγκόλλησης αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του ηλεκτροδίου. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ρεύματος συγκόλλησης Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης Η πηγή ρεύματος Arc 180 έχει προσαρμόσιμο ρεύμα συγκόλλησης από 5 έως 180 Amps. Το Arc 200 έχει προσαρμόσιμη τιμή από 5 έως 200 Amps Έναυση του τόξου Η συγκόλληση MMA μπορεί επίσης να αναφέρεται ως συγκόλληση με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια. Η έναυση του τόξου λειώνει το ηλεκτρόδιο και η επικάλυψή του σχηματίζει προστατευτική σκωρία. Εάν, κατά την έναυση του τόξου, το άκρο του ηλεκτροδίου πιεστεί επάνω στο μέταλλο, λιώνει αμέσως και κολλάει στο μέταλλο κάνοντας αδύνατη τη συνέχιση της συγκόλλησης. Συνεπώς, το τόξο πρέπει να ανάβει με τον ίδιο τρόπο όπως ανάβεται ένα σπίρτο. Χτυπήστε γρήγορα το ηλεκτρόδιο πάνω στο μέταλλο και κατόπιν ανυψώστε το έτσι ώστε να προκύψει κατάλληλο μήκος τόξου (περίπου 2 mm). Εάν το τόξο έχει πολύ μεγάλο μήκος, θα βγάζει κρότους και σπινθήρες προτού σβήσει τελείως. Μόλις ανάψει το τόξο, μετακινήστε το ηλεκτρόδιο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το ηλεκτρόδιο πρέπει να βρίσκεται υπό γωνία 60 ως προς το μέταλλο

11 5.5.3 Χειρισμός του ηλεκτροδίου Στη συγκόλληση MMA, υπάρχουν τρεις κινήσεις που πρέπει να αντιστοιχιστούν στο άκρο του ηλεκτροδίου: το ηλεκτρόδιο μετακινείται στην περιοχή τήξης κατά μήκος αξόνων [1], ενδέχεται να απαιτηθεί μια μικρή ταλάντωση για την επίτευξη του επιθυμητού εύρους της περιοχής τήξης [2], το ηλεκτρόδιο μετακινείται κατά μήκος της περιοχής συγκόλλησης [3]. Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει την κίνηση του ηλεκτροδίου με βάση την οξύτητα της ένωσης συγκόλλησης, τη θέση συγκόλλησης, τις προδιαγραφές του ηλεκτροδίου, το ρεύμα συγκόλλησης, την ικανότητα του χειριστή κ.λπ. ηλεκτρόδιο συγκόλλησ η αντικείμενο εργασίας 1 το ηλεκτρόδιο μετακινείται 2 η ταλάντωση του ηλεκτροδίου (δεξιά και αριστερά) 3 το ηλεκτρόδιο μετακινείται κατά μήκος της συγκόλλησης Προστασία από επικολλήσεις στο ηλεκτρόδιο Αν, κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, το ηλεκτρόδιο έρθει σε άμεση επαφή (εφάπτεται) με το αντικείμενο εργασίας και προκληθεί βραχυκύκλωμα, το ρεύμα συγκόλλησης θα μειωθεί στο ελάχιστο για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του ηλεκτροδίου Μορφές ένωσης σε MMA Μετωπική ένωση Ένωση γωνίας Ένωση επικάλυψης Ένωση τύπου T

12 5.5.6 Επιλογή ηλεκτροδίου Η επιλογή της διαμέτρου του ηλεκτροδίου βασίζεται στο πάχος του αντικειμένου εργασίας, στη θέση συγκόλλησης, στη μορφή ένωσης, στη στρώση συγκόλλησης κ.λπ.. Ανατρέξτε στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο πακέτο ηλεκτροδίου για περισσότερες λεπτομέρειες. Για την εξασφάλιση καλής ποιότητας συγκόλλησης, το ηλεκτρόδιο πρέπει να είναι πάντοτε στεγνό ή να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η εισροή υδρογόνου, η δημιουργία οπών και ρηγματώσεων λόγω ψύξης. Στη διεργασία συγκόλλησης, το τόξο δεν πρέπει να έχει υπερβολικά μεγάλο μήκος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν τα εξής: ασταθής καύση τόξου, μεγάλα πιτσιλίσματα, μικρή διείσδυση, κάψιμο, δημιουργία οπής κ.λπ. Αν το τόξο συγκόλλησης έχει πολύ μικρό μήκος, το ηλεκτρόδιο ενδέχεται να κολλήσει. 5.6 Συγκόλληση TIG Η συγκόλληση TIG λειώνει το μέταλλο του αντικειμένου εργασίας, χρησιμοποιώντας τόξο που ανάβει με ηλεκτρόδιοβολφραμίου το οποίο δεν λειώνει. Το σημείο συγκόλλησης και το ηλεκτρόδιο προστατεύονται με προστατευτικό αέριο. Η συγκόλληση TIG είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όπου απαιτείται υψηλή ποιότητα και για τη συγκόλληση πλακών μικρού πάχους. Οι πηγές ρεύματος έχουν επίσης καλά χαρακτηριστικά για συγκόλληση TIG. Για συγκόλληση TIG, οι πηγές τροφοδοσίας πρέπει να είναι εξοπλισμένες με: τσιμπίδα TIG με βαλβίδα αερίου (Βλ. αξεσουάρ, σελίδα 19) φιάλη αερίου συγκόλλησης (κατάλληλο αέριο συγκόλλησης) έναν ρυθμιστή αερίου συγκόλλησης (κατάλληλο αέριο συγκόλλησης) ηλεκτρόδιο βολφραμίου κατάλληλο βοηθητικό υλικό, εάν απαιτείται. Μετακινήστε το διακόπτη επιλογής διεργασίας στη διεργασία συγκόλλησης που επιθυμείτε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έξοδος πηγής ρεύματος είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν το καλώδιο συγκόλλησης και η επιλογή πολικότητας αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του ηλεκτροδίου. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ρεύματος συγκόλλησης Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης Η πηγή ρεύματος Arc 180 έχει προσαρμόσιμο ρεύμα συγκόλλησης από 5 έως 180 Amps. Το Arc 200 έχει προσαρμόσιμη τιμή από 5 έως 200 Amps

13 5.6.2 Έναυση τόξου "Εκκίνηση TIG με ρεύμα" Με τη λειτουργία "Εκκίνηση TIG με ρεύμα", το τόξο ανάβει όταν το ηλεκτρόδιο βολφραμίου έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας και κατόπιν ανυψώνεται μακριά από αυτό Μορφές ένωσης σε TIG Μετωπική ένωση Ένωση γωνίας Ένωση επικάλυψης Ένωση τύπου T 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή, αξιόπιστη λειτουργία. Μόνο τα άτομα που έχουν κατάλληλες ηλεκτρικές γνώσεις (εξουσιοδοτημένο προσωπικό) επιτρέπεται να αφαιρούν τις πινακίδες ασφαλείας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή παύουν να ισχύουν εάν ο πελάτης ο ίδιος επιχειρεί οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης για να επισκευάσει οποιαδήποτε σφάλματα

14 6.1 Τροφοδοτικό Ελέγχετε τακτικά αν η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι φραγμένη με ρύπους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού που έχουν εφαρμογή εξαρτώνται από: τη διαδικασία συγκόλλησης τη χρονική διάρκεια τόξου την τοποθέτηση τον περιβάλλοντα χώρο Συνήθως, αρκεί ο καθαρισμός της πηγής ρεύματος με ξηρό πεπιεσμένο αέρα (μειωμένη πίεση) μία φορά το χρόνο. Διαφορετικά, οι μπλοκαρισμένες ή φραγμένες είσοδοι και έξοδοι προκαλούν υπερθέρμανση. 6.2 Τσιμπίδα συγκόλλησης Τα αναλώσιμα μέρη θα πρέπει να καθαρίζονται και να αντικαθίστανται ανά τακτικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται συγκόλληση χωρίς προβλήματα. 7 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ-ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Δοκιμάστε τους ακόλουθους συνιστώμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις, πριν καλέσετε κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για σέρβις. Τύπος σφάλματος Διορθωτική ενέργεια Δεν εμφανίζεται τόξο. Ελέγξτε αν ο διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου βρίσκεται στη θέση λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι η τάση εισόδου δεν είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Η κίτρινη LED θα ανάψει εάν η είσοδος είναι κατώτερη ή ανώτερη των συνιστώμενων επιπέδων και το μηχάνημα βρίσκεται σε φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας. Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος συγκόλλησης και τα καλώδια επιστροφής έχουν συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή για το ρεύμα. Ελέγξτε μήπως έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης MCB. Το ρεύμα συγκόλλησης διακόπτεται κατά τη συγκόλληση. Ελέγξτε μήπως έχουν ενεργοποιηθεί οι θερμικοί διακόπτες υπερφόρτισης (ένδειξη με την κίτρινη λυχνία στον πρόσθιο πίνακα). Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής ισχύος τροφοδοσίας. Ο θερμικός διακόπτης υπερφόρτισης ενεργοποιείται συχνά. Ελέγξτε μήπως το φίλτρο σκόνης είναι φραγμένο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τα ονομαστικά στοιχεία λειτουργίας της πηγής ρεύματος (δηλαδή ότι δεν υπερφορτώνεται η συσκευή). Κακή επίδοση συγκόλλησης. Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος συγκόλλησης και τα καλώδια επιστροφής έχουν συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή για το ρεύμα. Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται τα σωστά ηλεκτρόδια. Ελέγξτε τη ροή του αερίου. Στον τρόπο λειτουργίας Live Tig με χρήση προαιρετικής τσιμπίδας Tig ET 17V

15 8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και φθειρόμενα μέρη της ESAB. Tα Arc 180, Arc 200 είναι κατασκευασμένα και δικμασμένα σύμφωνα με τα διεθνή και ενρωπαϊκά στάνταρ EN και EN ) Aφού γίνει συντήρηση ή επισκευή υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του συντηρητή να βεβαιωθεί ότι το προϊόν δεν παρεκλίνει από τις παραπάνω αναφερόμενες σταθερές. Ανταλλακτικά μπορούν να παραγγέλλονται μέσω του πλησιέστερου σ' εσάς αντιπροσώπου της ESAB, βλέπε την τελευταία σελίδα αυτής της δημοσίευσης. 9 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο εξοπλισμός συγκόλλησης αποτελείται κυρίως από ατσάλι, πλαστικό και μη σιδηρούχα μέταλλα και ο χειρισμός του πρέπει να συμφωνεί με την τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία. Το ψυκτικό θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία

16 Σχήμα σύνδεσης ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ bh40e

17 bh40e

18 Buddy Arc Αριθμός παραγγελίας ΑΡΙΘΜΌΣΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ Ordering no. Denomination Type Welding power source Buddy Arc Welding power source Buddy Arc Spare parts list Buddy Arc 180 and Arc 200 Technical documentation is available on the Internet at bh40o

19 Buddy Arc Aξεσουαρ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Return cable with clamp m 16 mm 2 Welding cable with electrode holder m 16 mm 2 TIG torch , 4 m bh40a

20 ESAB subsidiaries and representative offices Europe AUSTRIA ESAB Ges.m.b.H Vienna-Liesing Tel: Fax: BELGIUM S.A. ESAB N.V. Brussels Tel: Fax: BULGARIA ESAB Kft Representative Office Sofia Tel/Fax: THE CZECH REPUBLIC ESAB VAMBERK s.r.o. Vamberk Tel: Fax: DENMARK Aktieselskabet ESAB Herlev Tel: Fax: FINLAND ESAB Oy Helsinki Tel: Fax: FRANCE ESAB France S.A. Cergy Pontoise Tel: Fax: GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel: Fax: GREAT BRITAIN ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: Fax: ESAB Automation Ltd Andover Tel: Fax: HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel: Fax: ITALY ESAB Saldatura S.p.A. Bareggio (Mi) Tel: Fax: THE NETHERLANDS ESAB Nederland B.V. Amersfoort Tel: Fax: NORWAY AS ESAB Larvik Tel: Fax: POLAND ESAB Sp.zo.o. Katowice Tel: Fax: PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Tel: Fax: ROMANIA ESAB Romania Trading SRL Bucharest Tel: Fax: RUSSIA LLC ESAB Moscow Tel: +7 (495) Fax: +7 (495) SLOVAKIA ESAB Slovakia s.r.o. Bratislava Tel: Fax: SPAIN ESAB Ibérica S.A. Alcalá de Henares (MADRID) Tel: Fax: SWEDEN ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: Fax: ESAB international AB Gothenburg Tel: Fax: SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel: Fax: UKRAINE ESAB Ukraine LLC Kiev Tel: +38 (044) Fax: +38 (044) North and South America ARGENTINA CONARCO Buenos Aires Tel: Fax: BRAZIL ESAB S.A. Contagem-MG Tel: Fax: CANADA ESAB Group Canada Inc. Missisauga, Ontario Tel: Fax: MEXICO ESAB Mexico S.A. Monterrey Tel: Fax: USA ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: Fax: Asia/Pacific AUSTRALIA ESAB South Pacific Archerfield BC QLD 4108 Tel: Fax: CHINA Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: Fax: INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel: Fax: INDONESIA P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: Fax: JAPAN ESAB Japan Tokyo Tel: Fax: MALAYSIA ESAB (Malaysia) Snd Bhd USJ Tel: Fax: SINGAPORE ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: Fax: SOUTH KOREA ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: Fax: UNITED ARAB EMIRATES ESAB Middle East FZE Dubai Tel: Fax: Africa EGYPT ESAB Egypt Dokki-Cairo Tel: Fax: SOUTH AFRICA ESAB Africa Welding & Cutting Ltd Durbanvill Cape Town Tel: +27 (0) Distributors For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page ESAB AB

Buddy. Arc 145. Οδηγίες χρήσεως

Buddy. Arc 145. Οδηγίες χρήσεως GR Buddy Arc 145 Οδηγίες χρήσεως 0463 276 001 GR 20120502 Valid for serial no. 01107071701 - 2 - 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.1 Εξοπλισμός... 6 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 4.1 Θέση...

Διαβάστε περισσότερα

Origo. Arc 4001i. Οδηγίες χρήσεως

Origo. Arc 4001i. Οδηγίες χρήσεως GR Origo Arc 4001i Οδηγίες χρήσεως 0460 741 001 GR 20110719 Valid for serial no. 833-xxx-xxxx, 852-xxx-xxxx - 2 - 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ........................................................ 4 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................

Διαβάστε περισσότερα

LPH 35. Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Instruzioni per l uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσεως Instrukcja obsługi

LPH 35. Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Instruzioni per l uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσεως Instrukcja obsługi LPH 35 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction Manual Betriebsanweisung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Instruzioni per l uso Manual de instruções

Διαβάστε περισσότερα

Mig C141/ C151 Mag C171/ C201/ C251

Mig C141/ C151 Mag C171/ C201/ C251 GR Origo Mig C141/ C151 Mag C171/ C201/ C251 Οδηγίες χρήσεως 0463 326 001 GR 20120528 Valid for serial no. 736-xxx-xxxx - 2 - 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.1 Εξοπλισμός... 6 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

PRC 17-49 PRC 33-90 PRC 60-170

PRC 17-49 PRC 33-90 PRC 60-170 GR A21 PRC 17-49 PRC 33-90 PRC 60-170 Οδηγίες χρήσεως 0443 934 201 GR 100215 Valid for serial no. 538-xxx-xxxx DECLARATION OF CONFORMITY according to the Machinery Directive 2006/42/EC, according to the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Buddy. Tig 160. Οδηγίες χρήσεως

Buddy. Tig 160. Οδηγίες χρήσεως GR Buddy Tig 160 Οδηγίες χρήσεως 0463 267 001 GR 20120502 Valid for serial no. 01107071340 - 2 - 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.1 Εξοπλισμός... 6 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 4.1 Τοποθέτηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: EUROGAS Snc Apparecchiature a gas industriali e domestiche 0051-06 IT 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Via Ticino 10/A Tel. (030) 9990471 / Fax (030) 9990481 PIN 51AR1013 www.eurogasitaly.it - info@eurogasitaly.it

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

PAL 1 PAL 2. Instruction manual 0456 997 001 GB 20110615

PAL 1 PAL 2. Instruction manual 0456 997 001 GB 20110615 GB PAL 1 PAL 2 Instruction manual 0456 997 001 GB 20110615 Unit MECHTIG 315 valid from Serial NO 824 XXX-XXXX Unit PROTIG 315 valid from Serial NO 807 XXX-XXXX - 2 - - 3 - 1 SAFETY...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH2500 RW Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1800 XE Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ TIGERTHERMAL 2 1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βιβλιοδεσία βιβλίων έως και 1 " (250 φύλλα) Αυτόματη προστασία από υπερθέρμανση. Οπτικές και ηχητικές ενδείξεις Ενσωματωμένος σκελετός ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN GPS. Οδηγίες Χρήσης

AEGEAN GPS.  Οδηγίες Χρήσης AEGEAN GPS http://skafakigiapsarema.gr Οδηγίες Χρήσης 1. Τρόπος εκκίνησης. Ενεργοποιούμε την τηλ/νση τοποθετώντας όλους τους διακόπτες στην επάνω θέση και τον αριστερό μοχλό στην κατώτατη θέση του. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα