ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Δημιουργία εποικοδομητικής εφαρμογής για ηλεκτρονικά κυκλώματα» Καθηγητής: κ. Ιορδάνης Κοσμίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Δημιουργία εποικοδομητικής εφαρμογής για ηλεκτρονικά κυκλώματα» Καθηγητής: κ. Ιορδάνης Κοσμίδης"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Δημιουργία εποικοδομητικής εφαρμογής για ηλεκτρονικά κυκλώματα» Καθηγητής: κ. Ιορδάνης Κοσμίδης Καραγεωργίου Ευδοκία, Μάϊος, 2012

2 Περιεχόμενα Περίληψη... 3 Εισαγωγή... 4 Εξέλιξη του εκπαιδευτικού λογισμικού... 5 Ταξινόμηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Μεθοδολογία ανάπτυξης Ανάλυση Σχεδίαση Χάρτης πλοήγησης Λειτουργικότητα- ευχρηστία Ανάπτυξη Εγχειρίδιο χρήσης Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παράρτημα

3 Περίληψη Ο υπολογιστής και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες εκπαιδευτικής χρήσης, οι οποίες εξαρτώνται από το σκοπό για τον οποίο προορίζεται η χρήση αυτή. Τα τελευταία χρόνια έχουν αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες του υπολογιστή και των ΤΠΕ. Έως σήμερα έχουν παραχθεί διεθνώς σημαντικός αριθμός τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και ποικίλα συστήματα προοριζόμενα για εκπαιδευτική χρήση. Στον χώρο των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) οι δυνατότητες χρήσης του υπολογιστή και των ΤΠΕ είναι θεωρητικά απεριόριστες. Η προσομοίωση φαινομένων και διαδικασιών η δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων για ένα φαινόμενο ή μια διαδικασία, η αυξημένη αλληλεπίδραση με τον/τη χρήστη αποτελούν από τις πλέον σημαντικές δυνατότητες που είναι δυνατό να αξιοποιηθούν για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας στις ΦΕ. Από την άλλη πλευρά, η εποικοδομητική αντίληψη για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις ΦΕ, η εργασία σε ομάδες και η συνεργατική μάθηση αποτελούν βασικές παιδαγωγικές αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται όχι μόνο η σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού, αλλά και η κατάλληλη διδακτική αξιοποίησή του στην τάξη. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η μεθοδολογία ανάπτυξης εποικοδομητικής εφαρμογής για ηλεκτρονικά κυκλώματα. Πρόκειται για μία διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή για τους μαθητές της Β Τάξης του ΕΠΑΛ, η οποία προσομοιώνει σε 6 βήματα τη διαδικασία της σχεδίασης, της υλοποίησης και της κατασκευής ενός κυκλώματος με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε πλακέτες με τη διαδικασία των αρνητικών κυκλωμάτων και της αποχάλκωσης της φωτοευαίσθητης πλακέτας. 3

4 Εισαγωγή Στην πρώτη ενότητα της εργασίας γίνεται μία σύντομη αναφορά στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών λογισμικών και στις βασικές παιδαγωγικές αρχές στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η σχεδίαση και η ανάπτυξη αυτών. Στη συνέχεια περιγράφεται η μεθοδολογία ανάπτυξης της εφαρμογής. Συγκεκριμένα αναλύονται όλα τα επιμέρους στάδια του μοντέλου του καταρράκτη. Ξεκινώντας με την ανάλυση, περιγράφεται η κεντρική ιδέα της εφαρμογής και κατά πόσο αυτή είναι υλοποιήσιμη. Ακολουθεί το στάδιο της σχεδίασης, στο οποίο παρουσιάζεται το storyboard της εφαρμογής με οπτικές αναπαραστάσεις των οθονών και ο χάρτης πλοήγησης, ο οποίος δείχνει τις συνδέσεις ανάμεσα στις οθόνες. Στο στάδιο αυτό, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής που την καθιστούν εύχρηστη και λειτουργική. Εν συνεχεία, περιγράφεται το στάδιο της ανάπτυξης, στο οποίο αναλύονται μία προς μία οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής και το εγχειρίδιο χρήσης της. Τέλος, στο παράρτημα, παρατίθεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την προσθήκη αλληλεπίδρασης σε γλώσσα προγραμματισμού Actionscript 2. 4

5 Εξέλιξη του εκπαιδευτικού λογισμικού Αρχικά οι εταιρίες που κατασκεύασαν λογισμικό με προορισμό την εκπαίδευση αξιοποίησαν τις δυνατότητες που έχει ο υπολογιστής για αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αποτέλεσμα της αρχικής αυτής τάσης ήταν η κατασκευή απλών εφαρμογών, όπως ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες. Ταυτόχρονα αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που έχει ο υπολογιστής για αλληλεπίδραση με τον/ην χρήστη και για απόκριση στις απαντήσεις του/της, γεγονός που επέτρεψε τη δημιουργία λογισμικού πρακτικής και εξάσκησης (drill-and-practice) και εκμάθησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων (προσωπικοί εκπαιδευτές-tutorials). Στη συνέχεια, η τεχνική εξέλιξη των υπολογιστών και η ενσωμάτωση των πολυμεσικών δυνατοτήτων σε αυτούς έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν τα πολυμεσικά λογισμικά, τα οποία περιείχαν, εκτός από κείμενο και γραφικά, εικόνες, κίνηση και ήχο. Τα λογισμικά αυτά επέτρεψαν να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας για την παρουσίαση μαθημάτων. Ταυτόχρονα τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, τα λογισμικά εξάσκησης και οι προσωπικοί εκπαιδευτές εμπλουτίστηκαν με τις νέες πολυμεσικές δυνατότητες, με αποτέλεσμα να γίνουν πολύ πιο ελκυστικά από τα αρχικά. Τα λογισμικά όμως αυτά ήταν πιστά αντίγραφα των φροντιστηριακών και σχολικών εγχειριδίων και δεν αξιοποιούσαν τις ποικίλες δυνατότητες των υπολογιστών. Μόνον αργότερα αξιοποιήθηκε κατά τον σχεδιασμό η δυνατότητα της προσομοίωσης (simulation), που είναι μια από τις πλέον σημαντικές δυνατότητες του υπολογιστή και έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά λογισμικά που προσομοίωναν πραγματικές καταστάσεις, φαινόμενα ή διαδικασίες. Το περιεχόμενο στα λογισμικά αυτά καθοριζόταν όμως αυστηρά από τη γνώση του/της ειδικού για έναν τομέα (π.χ. φυσικής). Για τη σχεδίαση του λογισμικού δεν λαμβάνεται υπόψη 5

6 ο/η μαθητής/ρια, οι προηγούμενες ιδέες και γνώσεις του/της για το υπό μελέτη θέμα, ούτε οι ανάγκες του/της για μάθηση με κατανόηση (learning with understanding). Είχαν στόχο την απόδοση του/της μαθητή/ριας σε έναν τομέα γνώσης. Η κατανόηση δεν ήταν στόχος του παραγόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο ότι δεν υπήρχε απόκριση στις ανάγκες του/της μαθητή/ριας, ιδίως στις λανθασμένες. Στα αρχικά αυτά λογισμικά (κυρίως τα λογισμικά εξάσκησης) δεν μπορούσε να καταλάβει ο/η μαθητής/ρια πού έκανε λάθος ή για ποιο λόγο δεν πετύχαινε το 'πείραμα' που δοκίμαζε. Δεν γινόταν κανενός είδους διδακτική αξιοποίηση του 'λάθους', των λανθασμένων δηλαδή απαντήσεων που αντανακλούσαν τις αντίστοιχες λανθασμένες ή ελλιπείς ιδέες και απόψεις του/της. Η μελέτη και η μάθηση με κατανόηση είναι το ζητούμενο σε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό νέου τύπου. Βεβαίως, εκτός από τα ειδικά αυτά 'εκπαιδευτικά' λογισμικά, στην εκπαίδευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα προγράμματα που δεν έχουν αναπτυχθεί με στόχο να βοηθήσουν στην εκμάθηση κάποιου θέματος, αλλά είναι μεγάλα πακέτα ή ανοιχτά περιβάλλοντα που προσφέρονται για την πραγματοποίηση εργασιών, την αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών, την παρουσίαση δεδομένων κλπ. Τέτοια πακέτα είναι οι επεξεργαστές κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, οι βάσεις δεδομένων, τα προγράμματα παρουσίασης, τα συστήματα υποβοήθησης της μετάφρασης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της επικοινωνίας, της τηλεκπαίδευσης, οι γλώσσες προγραμματισμού και συγγραφής άλλων προγραμμάτων (με εξαίρεση τη logo που έχει κατασκευαστεί για την εκπαίδευση), κλπ. Η εκπαιδευτική όμως χρήση των προγραμμάτων αυτών δεν είναι προφανής, δεδομένου ότι αποτελούν ανοικτά περιβάλλοντα όπου κανείς μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί, αλλά η χρήση τους στην εκπαίδευση απαιτεί εξειδίκευση από τον/ην εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α θα πρέπει να θέσει τους στόχους και να καθοδηγήσει τα παιδιά με συγκεκριμένες δραστηριότητες στην ανακάλυψη του εργαλείου και των ποικίλων δυνατοτήτων του. 6

7 Επομένως η σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας αποτελεί μια ιδιαίτερα, ίσως και επίπονη και οπωσδήποτε χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη και να γίνονται πράξη ορισμένες σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές. Οι αρχές αυτές σχετίζονται κυρίως με το ποιον του/της χρήστη, τις ιδιαίτερες ιδέες, γνώσεις, δεξιότητες και ανάγκες του/της καθώς και με τον τρόπο που το μέσον (υπολογιστής & λογισμικό) αλληλεπιδρά με τους/τις χρήστες. Ένα λογισμικό που είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποκρίνεται στις εναλλακτικές ιδέες του/της μαθητή/ριας και να του/της παρέχει κατάλληλη κάθε φορά βοήθεια και ανάδραση, ώστε να τον/ην καθοδηγεί κατάλληλα και σταδιακά στην οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης σε έναν τομέα, είναι ένα λογισμικό εποικοδομητικού τύπου. Είναι αναγκαίο κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού που προορίζεται για την εκπαίδευση να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται ορισμένες βασικές αρχές σχεδίασης για την εξασφάλιση της ποιότητάς του όχι τόσο από τεχνική, όσο κυρίως από παιδαγωγική άποψη. Ο βαθμός αλληλεπιδραστικότητας και η προώθηση της αυτονομίας του/της χρήστη, όπως και η εποικοδομητική αντίληψη για τη μάθηση, η αντίληψη για την εγκατεστημένη γνώση, η παιδαγωγική της αποφυγής των διακρίσεων, η συνεργατική και διερευνητική μάθηση είναι ορισμένες βασικές παιδαγωγικές αρχές και έννοιες-κλειδιά που θεωρούνται απαραίτητες για την σχεδίαση, χρήση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας ή νέου τύπου. Ορισμένες έννοιες που μπορούν να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο ποιότητας, αλλά και καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας, ενός λογισμικού στην εκπαίδευση είναι η αλληλεπίδραση και η αλληλεπιδραστικότητα που χαρακτηρίζει ένα λογισμικό και η προώθηση κατά τη χρήση του της αυτονομίας και αυτενέργειας του/της χρήστη. 7

8 Απαραίτητος όρος λειτουργίας του υπολογιστή στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης είναι να μπορεί ο/η χρήστης να αλληλεπιδρά με θετικό και λειτουργικό τρόπο με το μέσον αυτό και το περιβάλλον που δημιουργεί. Μια βασική λοιπόν έννοια είναι η αλληλεπίδραση, σε συνδυασμό με την αλληλεπιδραστικότητα μεταξύ μέσου και χρήστη, την οποία επιτρέπει το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο λογισμικό. Μια πρώτη και βασική μορφή αλληλεπίδρασης είναι η λειτουργική, που επιτρέπει στο/η χρήστη να χειρίζεται το πολύπλοκο μέσο που είναι ο υπολογιστής, να χειρίζεται δηλαδή το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, κλπ., ώστε να μπορεί να εκτελεί το έργο που επιθυμεί. Πέρα και πάνω από τη λειτουργική αλληλεπίδραση, τον απλό δηλαδή χειρισμό του υπολογιστή, υπάρχει μια άλλη μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ μέσου και χρήστη - εκπαιδευόμενου/ης, η οποία είναι αυξημένη, γνωστικού ή νοητικού τύπου (Giardina,1993). Η δεύτερη αυτή μορφή γνωστικής αλληλεπίδρασης σηματοδοτεί τη δυνατότητα που έχει το μέσον αυτό στην κινητοποίηση του/της χρήστη για την ανάπτυξη ποικίλων νοητικών δεξιοτήτων, που του/της επιτρέπουν να μαθαίνει, να δημιουργεί, να λύνει προβλήματα. Η δυνατότητα του/της χρήστη να αλληλεπιδρά με το μέσον περιγράφεται και ως αλληλεπιδραστικότητα, η οποία διακρίνεται ανάλογα με το είδος του διαλόγου που αναπτύσσεται ανάμεσα στο μέσο και στο/η χρήστη και διαφέρει από την αλληλεπίδραση, εφόσον η τελευταία αναφέρεται στο βαθμό και το είδος αποκριτικότητας του μέσου στις εντολές του/της χρήστη, και αντίστροφα. Οι Schwier και Misanchuk (1993) διακρίνουν τη λειτουργική αλληλεπιδραστικότητα σε: αποκριτική (reactive), όπου το λογισμικό λειτουργεί ώστε ο υπολογιστής να περιμένει μια ακριβή απάντηση από τον/την εκπαιδευόμενο/η σε ένα ερέθισμα που του/της προτείνει (π.χ. λογισμικά τύπου εξάσκησης drill-and-practice, εκπαιδευτικά προγράμματα, tutorials, κλπ.), 8

9 ενεργό (proactive), όπου ο/η χρήστης προτρέπεται από το λογισμικό να αναλάβει ενεργό δράση για την κατασκευή μιας προσωπικής εργασίας στον υπολογιστή (π.χ. λογισμικά του τύπου προσομοίωσης, μοντελοποίησης κλπ.), αμοιβαία (mutuelle), όπου το λογισμικό επιτρέπει στο/η χρήστη - εκπαιδευόμενο/η και στο σύστημα να προσαρμόζονται αμοιβαία ο ένας στο άλλο και να λειτουργούν σε συνέργια (π.χ. εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, έμπειρα συστήματα, κλπ.). Ο Lebrun (1999) διευρύνει τον τελευταίο αυτό τύπο, προτείνοντας την έννοια της ορθολογικής αλληλεπιδραστικότητας, όπου το λογισμικό επιτρέπει και προωθεί ποικίλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ περισσοτέρων ατόμων που συνεργάζονται γύρω από τον υπολογιστή. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η αλληλεπιδραστικότητα συνιστά μια πιθανή κατάσταση που πυροδοτείται από παιδαγωγικές και διδακτικές καταστάσεις μέσα στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ γνώσεων, εκπαιδευόμενων και διδασκόντων/ουσών, και κυρίως μεταξύ των δύο τελευταίων. Μια άλλη έννοια-κλειδί που χαρακτηρίζει ένα εκπαιδευτικό λογισμικό ποιότητας είναι ο βαθμός αυτονομίας και αυτενέργειας που επιτρέπει κατά τη χρήση του. Η εξασφάλιση έως ένα βαθμό της αυτονομίας και αυτενέργειας του/της χρήστη από το ίδιο το λογισμικό είναι δυνατόν να επιτρέψει την ενεργό, διερευνητική και αυτόνομη μάθηση. Ο Wellington (1994) διακρίνει τέσσερις τύπους χρήσης του λογισμικού και των νέων τεχνολογιών γενικά στη διδασκαλία και μάθηση των διαφόρων μαθημάτων, και ειδικά των φυσικών επιστημών, που είναι οι ακόλουθοι: 1. Παιδαγωγικός τύπος (instructional paradigm), στον οποίο κατατάσσονται τα λογισμικά πρακτικής και εξάσκησης, όπου τον έλεγχο των διαδικασιών έχει ο υπολογιστής, καθοδηγώντας το/η χρήστηεκπαιδευόμενο/η σε καλά δομημένες ερωταποκρίσεις σε σχέση με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο γνώσης και όπου κυριαρχεί η αναζήτηση 9

10 μιας και μοναδικής σωστής απάντησης. Σε περίπτωση λάθους δεν υπάρχει ανίχνευση πού ακριβώς έχει γίνει λάθος, ούτε δίνεται εξήγηση για το πώς μπορεί αυτό να διορθωθεί. 2. Ανακαλυπτικός - διαφωτιστικός τύπος (revelatory), με τον οποίο επιχειρείται η δοκιμή ενός υπάρχοντος μοντέλου της πραγματικότητας ή η καθοδηγούμενη 'ανακάλυψη' ενός μοντέλου. Φανταστικές προσομοιώσεις της πραγματικότητας, όπως παιγνίδια περιπέτειας, λογικής και επιδεξιότητας, ανήκουν στην κατηγορία αυτή λογισμικού, όπου τον έλεγχο των διαδικασιών έχει λιγότερο ο υπολογιστής και περισσότερο ο/η χρήστης πάντα σε σχέση με τον προηγούμενο παιδαγωγικό τύπο. 3. Συνδυαστικός τύπος (conjectural), όπου τον έλεγχο των διαδικασιών έχει κυρίως ο/η χρήστης που κατασκευάζει ο/η ίδιος/α μοντέλα της πραγματικότητας (μοντελοποίηση), δοκιμάζει ιδέες και ελέγχει υποθέσεις μέσα από την κατασκευή και χρήση των μοντέλων. 4. Αυτονομιστικός χειραφετικός τύπος (emancipatory), όπου τις διαδικασίες ελέγχει αποκλειστικά ο/η χρήστης-εκπαιδευόμενος/η, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ως ένα μέσο εξοικονόμησης ωρών εργασίας, παραγωγής και δημιουργίας μέσα σε ένα συνήθως ανοικτό και ανεξάρτητο από περιεχόμενο περιβάλλον εργασίας. Με την έννοια αυτή ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο χρήσης και δημιουργίας, ένα χρηστικό μέσο. Την αυτονομία του/της χρήση εξασφαλίζει ο τελευταίος αυτός τύπος λογισμικού, δίχως βέβαια να αποκλείεται και η χρήση και λογισμικού των άλλων τύπων με διευρυμένο, ανοικτό και διερευνητικό τρόπο, που εξαρτάται από τη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο/η εκπαιδευτικός κατά τη χρήση του λογισμικού. 10

11 Ταξινόμηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει συγκεκριμένες παιδαγωγικές σκοπιμότητες (απόκτηση γνώσεων ή πρακτικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη συλλογιστικής σκέψης, κλπ.) και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες παιδαγωγικές μεθόδους που είναι συνδυασμοί από αφήγηση-επίδειξη, καθοδηγούμενη ή πειραματική ανακάλυψη, καθοδηγούμενη επίλυση προβλημάτων, προσομοίωση περιπτώσεων, παιχνίδι ρόλων, παιχνίδια, κλπ. (Mucchiellί, 1987). Το λογισμικό αυτό μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους. Ο Παπάς (1989) κάνει μια ταξινόμηση του εκπαιδευτικού λογισμικού ανάλογα με τον τρόπο μάθησης και το βαθμό ελέγχου που ο/η μαθητής/ρια ασκεί σε αυτό. Διακρίνει τον τρόπο μάθησης με χρήση λογισμικού σε διδακτικό (επίδειξη, ως σελίδες βιβλίου, ασκήσεις πρακτικών εφαρμογών, προγραμματισμένη μάθηση γραμμικής ή διακλαδούμενης μορφής), μέσω ανακαλύψεων (διδακτικά παιχνίδια, μελέτη περιπτώσεων, προσομοιώσεις), ερευνητικό (λύση προβλημάτων, δημιουργικές δραστηριότητες, π.χ. logo), χρηστικό (μαθηματικά πακέτα για στατιστική και επεξεργασία πινάκων, επεξεργασία κειμένου, πακέτα βάσεων δεδομένων). Οι Bruce & Levin (1997) ταξινομούν τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες, και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισμικό που επιτρέπει την αξιοποίηση τους, σε σύνολα μέσων που επιτρέπουν: α) την έρευνα ή διερεύνηση, όπως είναι τα προγράμματα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, αναζήτησης πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, κλπ., β) την επικοινωνία με άλλα άτομα, όπως είναι τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιάσκεψης, τηλεκπαίδευσης και άλλων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, αλλά και επεξεργασίας κειμένου, εκδόσεων, συνεργατικών διαδικασιών, γ) τη δημιουργία, σύνθεση ή κατασκευή αντικειμένων, όπως είναι τα προγράμματα ρομποτικής και τεχνολογίας ελέγχου και δ) την έκφραση ιδεών και συναισθημάτων, όπως προγράμματα σχεδίασης, ζωγραφικής, μουσικής σύνθεσης. 11

12 Ο Lebrun (1999) κατατάσσει το λογισμικό ανάλογα με το βαθμό αλληλεπίδρασης ή αλληλεπιδραστικότητας που επιτρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον/ην χρήστη και το υπολογιστικό σύστημα. Μεθοδολογία ανάπτυξης Ανάλυση Στο στάδιο της ανάλυσης επιλέχθηκε η υλοποίηση μίας εκπαιδευτικής εφαρμογής, η οποία θα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Β Τάξης του ΕΠΑΛ. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της ιδέας, ήταν η εφαρμογή να είναι υλοποιήσιμη ως προς τον χρόνο. Για τον λόγο αυτό, καταγράφηκαν χρονοδιάγραμμα, καταλήγοντας ότι η ιδέα είναι εφικτή. όλα τα στάδια σε Εν συνεχεία, μετά από έρευνα σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές εφαρμογές, προσδιορίστηκαν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις που έχει ένας/μία μαθητής/τρια, όταν αλληλεπιδρά με πολυμεσικές εφαρμογές εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την παραπάνω έρευνα συνετέλεσαν καθοριστικά, στην εμφάνιση, στη δομή, στην πλοήγηση και γενικά σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την εφαρμογή. Κάθε πολυμεσική εφαρμογή είναι μία σύνθεση πολλαπλών μέσων όπως κείμενο, ήχος, γραφικά, βίντεο κτλ. Έτσι λοιπόν για την υλοποίηση της εφαρμογής απαιτούνται οι γνώσεις του σχεδιαστή, του γραφίστα, του animator και του προγραμματιστή. Για την επεξεργασία κάθε μέσου χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα. Για όλα τα γραφικά στοιχεία που συνθέτουν την εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα της Adobe, illustrator και Photoshop. Για την μαγνητοσκόπηση της οθόνης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Camtasia Studio 7. Τέλος, για τα animation και το scripting χρησιμοποιήθηκε το Adobe Flash CS4 και το scripting έγινε σε γλώσσα actionscript 2. Παρακάτω, φαίνεται αναλυτικά ο χρονοπρογραμματισμός και το πλάνο εργασιών από την επιλογή θέματος, μέχρι την ολοκλήρωση και παρουσίαση της εφαρμογής. 12

13 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιλογή θέματος Καταγραφή απαιτήσεων Καθορισμός πλάνου εργασιών ΣΧΕΔΙΑΣΗ Πινάκια εξιστόρησης Σχεδίαση διεπαφής Χάρτης πλοήγησης ΑΝΑΠΤΥΞΗ Συγκέντρωσηπαραγωγή υλικού Δημιουργία Εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13

14 Σχεδίαση Το πρώτο στάδιο πριν την υλοποίηση της εφαρμογής είναι ο σχεδιασμός των πινακίων εξιστόρησης (storyboards). Στα πινάκια εξιστόρησης που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι αναπαραστάσεις των οθονών της εφαρμογής. Πινάκια εξιστόρησης Οθόνη 1: Εναρκτήρια οθόνη Περιγραφή: Είσοδος στην εφαρμογή από αντίστοιχο κουμπί Οθόνη 2: Κεντρική οθόνη Περιγραφή: Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής 14

15 Οθόνη 3: Οθόνη Β1 - Προδιαγραφές Περιγραφή: Προδιαγραφές Κυκλώματος / χωρίς αλληλεπίδραση Οθόνη 4: Οθόνη Β2 Πλήρες Κύκλωμα Περιγραφή: Drag and Drop και έλεγχος απάντησης / με αλληλεπίδραση 15

16 Οθόνη 5: Οθόνη Β3 Διάγραμμα κυκλώματος Περιγραφή: Drag and Drop και μεγέθυνση των τμημάτων του κυκλώματος στα δεξιά και έλεγχος απάντησης / με αλληλεπίδραση Οθόνη 6: Οθόνη Β4 Raster Περιγραφή: Drag and Drop και έλεγχος απάντησης / με αλληλεπίδραση 16

17 Οθόνη 7: Οθόνη Β5 Videotutorial Eagle Περιγραφή: ενσωμάτωση διαδραστικού videotutorial, υλοποιημένο στο Camtasia. Οθόνη 8: Οθόνη Β6 Στάδια αποχάλκωσης Περιγραφή: Παρουσίαση σταδίων αποχάλκωσης, όπου κάθε στάδιο αναπαρίσταται με αντίστοιχο κουμπί στα αριστερά, ενώ στα δεξιά εμφανίζονται σχετικές πληροφορίες για το επιλεγμένο στάδιο και animation αναπαράστασης αυτού. Χάρτης πλοήγησης Η πλοήγηση της εφαρμογής χαρακτηρίζεται από συνέπεια, καθώς τα μενού είναι ομαδοποιημένα θεματικά, έχουν πάντα την ίδια θέση και είναι διακριτά με λευκό χρώμα και έντονη σκίαση. Επίσης παρέχουν τη δυνατότητα ανάδρασης στο χρήστη, καθώς ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε χεράκι, ενώ πολλές φορές 17

18 onrollover, ενδέχεται το ίδιο το κουμπί να κάνει κάποιο animation προτρέποντας τον χρήστη να το επιλέξει. Σε όλα τα κουμπιά υπάρχει λεζάντα η οποία προσανατολίζει και κατευθύνει τον χρήστη. Η πλοήγηση στην εφαρμογή είναι αμφίδρομη καθώς ο χρήστης μπορεί να μεταβεί από οποιαδήποτε οθόνη σε όλες τις υπόλοιπες. Δε θα πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι στην κεντρική οθόνη, όπου εξελίσσεται όλο το διαδραστικό σενάριο υπάρχει και ιεραρχική πλοήγηση. Η εφαρμογή είναι δομημένη έτσι ώστε να κατευθύνει τον χρήστη στις επιλογές του. Συγκεκριμένα, ο χρήστης για να μεταβεί στο επόμενο βήμα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το προηγούμενο. Παρακάτω εμφανίζεται ο χάρτης πλοήγησης για τις βασικές οθόνες (εικ.1). Εικόνα 1: Χάρτης Πλοήγησης 18

19 Λειτουργικότητα- ευχρηστία Τα τελευταία χρόνια χρήστες από όλες σχεδόν τις κατηγορίες του πληθυσμού, αλληλεπιδρούν ολοένα και πιο συχνά με σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σημαντικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης αυτής, αποτελεί η διεπιφάνεια χρήστη (user interface), δηλαδή το σύνολο των στοιχείων του υπολογιστικού συστήματος, με τα οποία ο χρήστης έρχεται σε επαφή. Τέτοια στοιχεία είναι για παράδειγμα, τα γραφικά αντικείμενα, οι ήχοι και οι πληροφορίες που απευθύνονται στο χρήστη, οι εντολές και οι χειρισμοί που μπορεί να εκτελέσει καθώς και η οργάνωση της ακολουθίας των ενεργειών του χρήστη και των αποκρίσεων του συστήματος. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι ο καλός σχεδιασμός της διεπιφάνειας χρήσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή χρήση και αποδοχή των υπολογιστικών συστημάτων από τους χρήστες. Επομένως, αυτό που απαιτείται, είναι η συνεχής ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων σχεδίασης συστημάτων, τα οποία είναι εύκολα στη χρήση, οδηγούν σε λιγότερα σφάλματα, είναι περισσότερο αποδοτικά και προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στο χρήστη. Απαιτείται με λίγα λόγια η ανάπτυξη εύχρηστων συστημάτων. Στην παρούσα εφαρμογή πολλοί είναι οι παράγοντες που την καθιστούν εύχρηστη. Συνοδευτικά κείμενα Η εφαρμογή συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης με το οποίο ο χρήστης μπορεί εύκολα να πάρει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής. Δομή και λειτουργία. Η εφαρμογή είναι δομημένη με απλό τρόπο, ώστε να περιορίζεται σε μία μόνο κεντρική σκηνή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί, να εξοικειώνεται γρήγορα με το περιβάλλον και να εστιάζει την προσοχή του μόνο στο διαδραστικό σενάριο. Λειτουργικότητα και βαθμός ευκολίας στην πλοήγηση. Η εφαρμογή ξεκινάει με μία εισαγωγική οθόνη καλωσορίσματος. Με το που εισέρχεται ο χρήστης στην κεντρική οθόνη, υπάρχει σε εμφανές και σταθερό σημείο 19

20 το μενού πλοήγησης, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στις επιμέρους οθόνες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θυμάται πως μπορεί να πλοηγηθεί, υπάρχει πάντα η δυνατότητα επιλογής της οθόνης βοήθειας όπου μπορεί να πάρει χρήσιμες πληροφορίες που θα τον κατευθύνουν. Η παρουσίαση και η εμφάνιση της εφαρμογής. Στον σχεδιασμό των εικαστικών στοιχείων της εφαρμογής διατηρούνται σωστές αναλογίες σύμφωνα με τον κανόνα της χρυσής τομής. Τα αντικείμενα που συνθέτουν την εφαρμογή έχουν ομαδοποιηθεί θεματικά και λειτουργικά με κύριο στόχο, την αποφυγή δημιουργίας σύγχυσης και κακής εντύπωσης στον χρήστη. Συγκεκριμένα το εικαστικό της εφαρμογής διακρίνεται από απλότητα χωρίς περιττά στοιχεία που θα αποσυντονίζουν τον μαθητή. Η γραμματοσειρά παραμένει σταθερή ενώ όλα τα αντικείμενα που απαρτίζουν την εφαρμογή είναι ρεαλιστικές απεικονίσεις των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία της αποχάλκωσης. Βοήθεια Η βοήθεια είναι πάντοτε διαθέσιμη στον χρήστη μέσω του βασικού μενού πλοήγησης, έτσι ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέχει σε αυτήν. Στην οθόνη βοήθειας, υπάρχει σχετικό βίντεο και ηχογραφημένες πληροφορίες που κατευθύνουν τον χρήστη. Η αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή Η αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή είναι απλή και εύκολη. Τα περισσότερα στοιχεία που επιδέχονται αλληλεπίδραση, πέρα από την ένδειξη του κέρσορα, onrollover κάνουν κάποιο animation. Η φιλικότητα και η ευελιξία της εφαρμογής. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να κατευθύνει τον χρήστη. Είναι προγραμματισμένη, έτσι ώστε σε κάθε λανθασμένη κίνηση του χρήστη να εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος ενώ σε κάθε σωστή κίνηση μηνύματα 20

21 επιβράβευσης. Υπάρχει διαρκής ανατροφοδότηση, η οποία είναι σαφής και ενθαρρύνει τον χρήστη να συνεχίσει με τις σωστές κινήσεις. Σταθερότητα Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε σε κάθε οθόνη το κείμενο και το αντίστοιχο animation να εμφανίζονται σε σταθερές θέσεις και ο χρήστης να εξοικειώνεται απευθείας με την νέα πληροφορία. Ανάπτυξη Στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης του λογισμικού, συγκεντρώθηκε όλο το πρωτογενές υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής. Αρχικά, επιλέχθηκε από το βιβλίο Eagle να αναπαρασταθεί ψηφιακά η διαδικασία σχεδίασης και κατασκευής πλακέτας δυαδικής και ταυτόχρονης δεκαδικής απεικόνισης από το 0 έως το 9. Στην συνέχεια, ο κ. Κοσμίδης (Ηλεκτρολόγος μηχανολόγος Η/Υ και Υποδ/ντής του 1 ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης) μαζί με τους μαθητές της Β Τάξης, ακολούθησαν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να μελετήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το παραπάνω κύκλωμα. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν τα αρχεία του Eagle, οι φωτογραφίες του raster, της αποχάλκωσης και του τελικού κυκλώματος. Ακολούθησε η ψηφιακή αναπαράσταση όλων των παραπάνω με τη βοήθεια του προγράμματος Adobe Illustrator CS4. Εν συνεχεία, όλα τα γραφικά που δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο στάδιο εισήχθηκαν στο πρόγραμμα Adobe Flash CS4. Έγινε η μετατροπή τους σε movieclips για την εύκολη διαχείρισή τους και έγινε η συγγραφή του απαιτούμενου κώδικα για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή. Πέρα από τον κώδικα, υλοποιήθηκαν και animations για να αποδοθεί κίνηση στα γραφικά. Τέλος, αφού ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα στάδια, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι για να εξασφαλιστεί ότι ο κώδικας δεν περιελάμβανε, προγραμματιστικά λάθη. 21

22 Εγχειρίδιο χρήσης Όταν ο χρήστης ανοίξει την εφαρμογή, εμφανίζεται η εναρκτήρια οθόνη (εικ.2) η οποία του επιτρέπει να εισέλθει στην εισαγωγική οθόνη της εφαρμογής από το κουμπί που μοιάζει με power button. Κουμπί μετάβασης στην εισαγωγική οθόνη Εικόνα 2: Εναρκτήρια οθόνη 22

23 Στην εισαγωγική οθόνη ο χρήστης βλέπει κάποιες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και μπορεί από το κουμπί έναρξη να μεταβεί στο πρώτο βήμα (εικ.3). Η εισαγωγική οθόνη έχει ακριβώς την ίδια δομή με τις υπόλοιπες οθόνες. Συγκεκριμένα στην κορυφή των οθονών βρίσκεται το κεντρικό μενού της εφαρμογής από το οποίο ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στα 6 βήματα ιεραρχικά. Δεξιά από το κεντρικό μενού βρίσκεται ένα δευτερεύον μενού με τέσσερα κουμπιά (home, help, info, copyright). Αν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί home, μπορεί να μεταβεί στην εναρκτήρια οθόνη, αν επιλέξει το κουμπί help, μπορεί να μεταβεί στην οθόνη βοήθειας-το περιεχόμενο της οποίας αντιστοιχεί κάθε φορά στο τρέχων βήμα- και τέλος αν επιλέξει το κουμπί copyright μπορεί να μεταβεί στην οθόνη που αναφέρει τα πνευματικά δικαιώματα της εφαρμογής. Κάτω ακριβώς από το μενού εμφανίζεται ο τίτλος του τρέχοντος βήματος και τα περιεχόμενα του σε διάφορες μορφές όπως κείμενο, κείμενο και γραφικά, animation κτλ. Κεντρικό μενού Δευτερεύον μενού Περιεχόμενο Εικόνα 3: Εισαγωγική Οθόνη 23

24 Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι οθόνες του κάθε βήματος. Βήμα 1: Προδιαγραφές Στο βήμα 1 ο χρήστης μπορεί να δει τις προδιαγραφές του κυκλώματος που θα κατασκευάσει στα επόμενα βήματα (εικ.4). Δεν υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση παρά μόνο η δυνατότητα μετάβασης στο δεύτερο βήμα. Εικόνα 4: Βήμα 1 Προδιαγραφές 24

25 Βήμα 2: πλήρες κύκλωμα Στο δεύτερο βήμα ο χρήστης καλείται να τοποθετήσει τα μέρη του κυκλώματος που βρίσκονται στη δεξιά στήλη επάνω στο κύκλωμα ώστε να λειτουργεί σωστά. Αυτό επιτυγχάνεται με τη τεχνική drag and drop, δηλαδή ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στα μέρη του κυκλώματος που βρίσκονται στη δεξιά στήλη και να τα σύρει στο κατάλληλο σημείο επάνω στο κύκλωμα. Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει την απάντηση του κάνοντας κλικ στο κουμπί έλεγχος απάντησης. Σε περίπτωση που στον έλεγχο απάντησης ανάψει το κόκκινο λαμπάκι, ο χρήστης δεν έχει τοποθετήσει κανένα μέρο του κυκλώματος σωστά. Αν ανάψει το πράσινο λαμπάκι ο χρήστης τοποθετήσει από 1-9 μέρη σωστά, ενώ αν ανάψει το πράσινο λαμπάκι ο χρήστης έχει τοποθετήσει όλα τα μέρη του κυκλώματος σωστά και είναι έτοιμος να μεταβεί στο επόμενο Βήμα. Η εφαρμογή ενημερώνει το χρήστη για τον αριθμό των σωστών του απαντήσεων κατά τον έλεγχο απάντησης (εικ.5). Εικόνα 5: Βήμα 2 Πλήρες κύκλωμα 25

26 Βήμα 3: διάγραμμα Στο 3 ο βήμα ο χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει μέσα στις κενές παρενθέσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό τμήμα του κυκλώματος (εικ.6). Παράλληλα μπορεί να δει μεγεθυμένα τα μέρη του κυκλώματος που βρίσκονται δεξιά στην οθόνη κάνοντας ένα κλικ επάνω τους (εικ.7). Και σε αυτό το βήμα ο χρήστης μπορεί να ελέγχει την απάντηση του ακριβώς με την ίδια διαδικασία που ακολούθησε στο προηγούμενο βήμα. Εικόνα 6: Βήμα 3 Διάγραμμα 26

27 Εικόνα 7: Βήμα 3 Διάγραμμα μεγεθυμένο Βήμα 4: Raster Στο τέταρτο βήμα ο χρήστης καλείται να τοποθετήσει τα υλικά που βρίσκονται στη δεξιά στήλη επάνω στο Raster, ώστε να λειτουργήσει το κύκλωμα. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με τη τεχνική drag and drop, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που υλοποιήθηκε στο πρώτο βήμα. Όταν ο χρήστης τοποθετήσει σωστά τα υλικά θα αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί το κύκλωμα αναπαριστώντας τους δυαδικούς αριθμούς στο δεκαδικό σύστημα (εικ.8 και εικ.9). 27

28 Εικόνα 8: Βήμα 4 Raster Εικόνα 9: Βήμα 4 Raster (αριθμός 8) 28

29 Βήμα 5: Eagle Στο πέμπτο βήμα ο χρήστης μπορεί να δει πώς κατασκευάζουν το διάγραμμα ενός κυκλώματος στο λογισμικό Eagle, με τη βοήθεια ενός αλληλεπιδραστικού videotutorial, το οποίο έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό Camtasia (εικ.10). Εικόνα 10: Βήμα 5 Eagle 29

30 Βήμα 6: Αποχάλκωση Στο έκτο και τελευταίο βήμα ο μαθητής μπορεί να δει όλα τα στάδια της αποχάλκωσης, επιλέγοντας τα από το μενού αριστερά, μέσα από περιγραφικό κείμενο και animation με το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει κατευθυνόμενος από την εφαρμογή (εικ.11 και εικ.12). Εικόνα 11: Βήμα 6 αποχάλκωση 30

31 Εικόνα 12: Βήμα 6 αποχάλκωση 31

32 Συμπεράσματα Οι εφαρμογές πολυμέσων αποτελούν το κύριο εργαλείο ψυχαγωγικής, εκπαιδευτικής και διδακτικής πρωτοπορίας. Είναι η βάση για την ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών και αυθυπόστατων εφαρμογών πολυμέσων. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε είναι μία εφαρμογή εκπαιδευτικού χαρακτήρα η οποία μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά με κατάλληλες τροποποιήσεις όσον αφορά την αλληλεπίδραση και την αλληλεπιδραστικότητα της, ώστε να δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στο χρήστη γεγονός που θα ενισχύσει τον εποικοδομητικό της χαρακτήρα. Επίσης μπορεί να επεκταθεί, διευρύνοντας το αντικείμενό της με περισσότερα κυκλώματα από το βιβλίο Eagle, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εφαρμογή για την επιπρόσθετη εκπαιδευτική στήριξη των μαθητών της Β Λυκείου. 32

33 Βιβλιογραφία Ελληνική: Αβούρης, Ν. (2000). Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή. Αθήνα: Δίαυλος. Σολομωνίδου, Χ. (2003). Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Θεσσαλονίκη: Κώδικας Παπάς, Γ. (1989). Η πληροφορική στο σχολείο. Υλικό, Λογισμικό, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Αθήνα: Συμεών Ξένη: Bruce, C.B., Levin, A.J. (1997). Educational technology:media for inquiry, communication, construction and expression. Journal of Educational Computing Research, 17(1), Giardina, M. (1993). L interactivite dans un environnement d apprentissage multimedia. In L. Guen (coordin.) Role des nouvelles technologies en formation. Cahiers de C.R.E.N. Nantes: CRDP, pp Lebrun, M. (1999). Des technologies pour enseigner et apprendre. Bruxelles: De Boeck & Larcier, s.a. Mucchiellί, Α. (1987). L enseignement par ordinateur. Paris: P.U.F. Schwier, R.A., και Misanchuk, E.R. (1993). Interactive multimedia instruction. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications Wellington, J. (1994). Secondary Science. Contemporarily issues and practical approaches (chapter 12. Using IT in teaching and learning science, pp ) London: Routledge 33

34 Παράρτημα Παρακάτω παρατίθενται τα σημαντικότερα τμήματα του κώδικα σε actionscript 2 με τα οποία πραγματοποιούνται οι έλεγχοι των σωστών απαντήσεων του/της μαθητή/τριας. // έλεγχος απαντήσεων μαθητή/τριας για το Β3 on(press){ correct_answers = 0; if (a_txt.text == "a") { } correct_answers ++ if (b_txt.text == "b") { } correct_answers ++ if (c_txt.text == "c") { } correct_answers ++ if (d_txt.text == "d") { } correct_answers ++ if (e_txt.text == "e") { } correct_answers ++ if (f_txt.text == "f") { correct_answers ++ 34

35 } if (g_txt.text == "g") { correct_answers ++ } if (h_txt.text == "h") { } correct_answers ++ // Εκτύπωση σωστών απαντήσεων και φωτισμός αντίστοιχου led _root.correct_answer.text = "Έχετε αντιστοιχήσει σωστά " + correct_answers + " από τα 8 μέρη του κυκλώματος." if(correct_answers==8){ }else _root.green_lamp.gotoandstop(2); _root.v4_btn.enabled=true; _root.final_circuit.gotoandplay(2); {_root.green_lamp.gotoandstop(1);} if((0<correct_answers) && (correct_answers<8)){ }else _root.yellow_lamp.gotoandstop(2); {_root.yellow_lamp.gotoandstop(1);} if(correct_answers==0){ }else _root.red_lamp.gotoandstop(2); {_root.red_lamp.gotoandstop(1);} } 35

36 //έλεγχος σωστών απαντήσεων μαθητή/τριας για το Β 4 on(press){ var r_answers:array=new Array(); for (var i = 1; i < 3; i++) { var rast = eval("rast" + i); if(_root.rast==true) { r_answers.push(_root.rast); } } if(r_answers.length==2){ _root.allok=true; if(_root.check2on==true) { if(_root.lamp_animation._currentframe==11) {_root.lamp_animation.gotoandplay(2); } Else { _root.lamp_animation.nextframe(); } } Else { _root.lamp_animation.gotoandstop(1); 36

37 } } else { _root.allok=false; } if((0<r_answers.length) && (r_answers.length<2)){ _root.allok=false; }else {//_root.yellow_lamp.gotoandstop(1); } if(r_answers.length==0){ //_root.red_lamp.gotoandstop(2); _root.allok=false; }else {//_root.red_lamp.gotoandstop(1); } } 37

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro

Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro Η Γλώσσα Προγραμματισμού Logo Τι είναι Το MicroWorlds Pro είναι περιβάλλον γενικής χρήσης που καλλιεργεί σύνθετες δεξιότητες και μαθησιακές τάσεις και επιτρέπει τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό»

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Σχεδι@ζω για όλους «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού

Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού Οδηγός Εγκατάστασης Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα Γλώσσα / Γενική Αγωγή Τάξεις-Βαθμίδα Α-Γ Δημοτικού Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη Προβλήματα Όρασης Ανάδοχος: ΩMEGA TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Διαδραστικών Συστημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με Έμφαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Αξιοποίηση των Διαδραστικών Συστημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με Έμφαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Αξιοποίηση των Διαδραστικών Συστημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με Έμφαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια ΕκπαιδευτικώνΣυστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN «Εισαγωγή της καινοτομίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση», «Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση» Μαρία Καραβελάκη, Ανέτα Λούμου 1. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα mkaravelaki@intelearn.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Λεωνίδας Λεβέντης 1 Φανή Αποστολίνα 2 levenleo@otenet.gr faposto@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19-2 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα