ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Δημιουργία εποικοδομητικής εφαρμογής για ηλεκτρονικά κυκλώματα» Καθηγητής: κ. Ιορδάνης Κοσμίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Δημιουργία εποικοδομητικής εφαρμογής για ηλεκτρονικά κυκλώματα» Καθηγητής: κ. Ιορδάνης Κοσμίδης"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Δημιουργία εποικοδομητικής εφαρμογής για ηλεκτρονικά κυκλώματα» Καθηγητής: κ. Ιορδάνης Κοσμίδης Καραγεωργίου Ευδοκία, Μάϊος, 2012

2 Περιεχόμενα Περίληψη... 3 Εισαγωγή... 4 Εξέλιξη του εκπαιδευτικού λογισμικού... 5 Ταξινόμηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Μεθοδολογία ανάπτυξης Ανάλυση Σχεδίαση Χάρτης πλοήγησης Λειτουργικότητα- ευχρηστία Ανάπτυξη Εγχειρίδιο χρήσης Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παράρτημα

3 Περίληψη Ο υπολογιστής και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες εκπαιδευτικής χρήσης, οι οποίες εξαρτώνται από το σκοπό για τον οποίο προορίζεται η χρήση αυτή. Τα τελευταία χρόνια έχουν αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες του υπολογιστή και των ΤΠΕ. Έως σήμερα έχουν παραχθεί διεθνώς σημαντικός αριθμός τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και ποικίλα συστήματα προοριζόμενα για εκπαιδευτική χρήση. Στον χώρο των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) οι δυνατότητες χρήσης του υπολογιστή και των ΤΠΕ είναι θεωρητικά απεριόριστες. Η προσομοίωση φαινομένων και διαδικασιών η δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων για ένα φαινόμενο ή μια διαδικασία, η αυξημένη αλληλεπίδραση με τον/τη χρήστη αποτελούν από τις πλέον σημαντικές δυνατότητες που είναι δυνατό να αξιοποιηθούν για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας στις ΦΕ. Από την άλλη πλευρά, η εποικοδομητική αντίληψη για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις ΦΕ, η εργασία σε ομάδες και η συνεργατική μάθηση αποτελούν βασικές παιδαγωγικές αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται όχι μόνο η σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού, αλλά και η κατάλληλη διδακτική αξιοποίησή του στην τάξη. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η μεθοδολογία ανάπτυξης εποικοδομητικής εφαρμογής για ηλεκτρονικά κυκλώματα. Πρόκειται για μία διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή για τους μαθητές της Β Τάξης του ΕΠΑΛ, η οποία προσομοιώνει σε 6 βήματα τη διαδικασία της σχεδίασης, της υλοποίησης και της κατασκευής ενός κυκλώματος με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε πλακέτες με τη διαδικασία των αρνητικών κυκλωμάτων και της αποχάλκωσης της φωτοευαίσθητης πλακέτας. 3

4 Εισαγωγή Στην πρώτη ενότητα της εργασίας γίνεται μία σύντομη αναφορά στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών λογισμικών και στις βασικές παιδαγωγικές αρχές στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η σχεδίαση και η ανάπτυξη αυτών. Στη συνέχεια περιγράφεται η μεθοδολογία ανάπτυξης της εφαρμογής. Συγκεκριμένα αναλύονται όλα τα επιμέρους στάδια του μοντέλου του καταρράκτη. Ξεκινώντας με την ανάλυση, περιγράφεται η κεντρική ιδέα της εφαρμογής και κατά πόσο αυτή είναι υλοποιήσιμη. Ακολουθεί το στάδιο της σχεδίασης, στο οποίο παρουσιάζεται το storyboard της εφαρμογής με οπτικές αναπαραστάσεις των οθονών και ο χάρτης πλοήγησης, ο οποίος δείχνει τις συνδέσεις ανάμεσα στις οθόνες. Στο στάδιο αυτό, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής που την καθιστούν εύχρηστη και λειτουργική. Εν συνεχεία, περιγράφεται το στάδιο της ανάπτυξης, στο οποίο αναλύονται μία προς μία οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής και το εγχειρίδιο χρήσης της. Τέλος, στο παράρτημα, παρατίθεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την προσθήκη αλληλεπίδρασης σε γλώσσα προγραμματισμού Actionscript 2. 4

5 Εξέλιξη του εκπαιδευτικού λογισμικού Αρχικά οι εταιρίες που κατασκεύασαν λογισμικό με προορισμό την εκπαίδευση αξιοποίησαν τις δυνατότητες που έχει ο υπολογιστής για αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αποτέλεσμα της αρχικής αυτής τάσης ήταν η κατασκευή απλών εφαρμογών, όπως ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες. Ταυτόχρονα αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που έχει ο υπολογιστής για αλληλεπίδραση με τον/ην χρήστη και για απόκριση στις απαντήσεις του/της, γεγονός που επέτρεψε τη δημιουργία λογισμικού πρακτικής και εξάσκησης (drill-and-practice) και εκμάθησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων (προσωπικοί εκπαιδευτές-tutorials). Στη συνέχεια, η τεχνική εξέλιξη των υπολογιστών και η ενσωμάτωση των πολυμεσικών δυνατοτήτων σε αυτούς έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν τα πολυμεσικά λογισμικά, τα οποία περιείχαν, εκτός από κείμενο και γραφικά, εικόνες, κίνηση και ήχο. Τα λογισμικά αυτά επέτρεψαν να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας για την παρουσίαση μαθημάτων. Ταυτόχρονα τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, τα λογισμικά εξάσκησης και οι προσωπικοί εκπαιδευτές εμπλουτίστηκαν με τις νέες πολυμεσικές δυνατότητες, με αποτέλεσμα να γίνουν πολύ πιο ελκυστικά από τα αρχικά. Τα λογισμικά όμως αυτά ήταν πιστά αντίγραφα των φροντιστηριακών και σχολικών εγχειριδίων και δεν αξιοποιούσαν τις ποικίλες δυνατότητες των υπολογιστών. Μόνον αργότερα αξιοποιήθηκε κατά τον σχεδιασμό η δυνατότητα της προσομοίωσης (simulation), που είναι μια από τις πλέον σημαντικές δυνατότητες του υπολογιστή και έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά λογισμικά που προσομοίωναν πραγματικές καταστάσεις, φαινόμενα ή διαδικασίες. Το περιεχόμενο στα λογισμικά αυτά καθοριζόταν όμως αυστηρά από τη γνώση του/της ειδικού για έναν τομέα (π.χ. φυσικής). Για τη σχεδίαση του λογισμικού δεν λαμβάνεται υπόψη 5

6 ο/η μαθητής/ρια, οι προηγούμενες ιδέες και γνώσεις του/της για το υπό μελέτη θέμα, ούτε οι ανάγκες του/της για μάθηση με κατανόηση (learning with understanding). Είχαν στόχο την απόδοση του/της μαθητή/ριας σε έναν τομέα γνώσης. Η κατανόηση δεν ήταν στόχος του παραγόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο ότι δεν υπήρχε απόκριση στις ανάγκες του/της μαθητή/ριας, ιδίως στις λανθασμένες. Στα αρχικά αυτά λογισμικά (κυρίως τα λογισμικά εξάσκησης) δεν μπορούσε να καταλάβει ο/η μαθητής/ρια πού έκανε λάθος ή για ποιο λόγο δεν πετύχαινε το 'πείραμα' που δοκίμαζε. Δεν γινόταν κανενός είδους διδακτική αξιοποίηση του 'λάθους', των λανθασμένων δηλαδή απαντήσεων που αντανακλούσαν τις αντίστοιχες λανθασμένες ή ελλιπείς ιδέες και απόψεις του/της. Η μελέτη και η μάθηση με κατανόηση είναι το ζητούμενο σε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό νέου τύπου. Βεβαίως, εκτός από τα ειδικά αυτά 'εκπαιδευτικά' λογισμικά, στην εκπαίδευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα προγράμματα που δεν έχουν αναπτυχθεί με στόχο να βοηθήσουν στην εκμάθηση κάποιου θέματος, αλλά είναι μεγάλα πακέτα ή ανοιχτά περιβάλλοντα που προσφέρονται για την πραγματοποίηση εργασιών, την αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών, την παρουσίαση δεδομένων κλπ. Τέτοια πακέτα είναι οι επεξεργαστές κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, οι βάσεις δεδομένων, τα προγράμματα παρουσίασης, τα συστήματα υποβοήθησης της μετάφρασης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της επικοινωνίας, της τηλεκπαίδευσης, οι γλώσσες προγραμματισμού και συγγραφής άλλων προγραμμάτων (με εξαίρεση τη logo που έχει κατασκευαστεί για την εκπαίδευση), κλπ. Η εκπαιδευτική όμως χρήση των προγραμμάτων αυτών δεν είναι προφανής, δεδομένου ότι αποτελούν ανοικτά περιβάλλοντα όπου κανείς μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί, αλλά η χρήση τους στην εκπαίδευση απαιτεί εξειδίκευση από τον/ην εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α θα πρέπει να θέσει τους στόχους και να καθοδηγήσει τα παιδιά με συγκεκριμένες δραστηριότητες στην ανακάλυψη του εργαλείου και των ποικίλων δυνατοτήτων του. 6

7 Επομένως η σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας αποτελεί μια ιδιαίτερα, ίσως και επίπονη και οπωσδήποτε χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη και να γίνονται πράξη ορισμένες σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές. Οι αρχές αυτές σχετίζονται κυρίως με το ποιον του/της χρήστη, τις ιδιαίτερες ιδέες, γνώσεις, δεξιότητες και ανάγκες του/της καθώς και με τον τρόπο που το μέσον (υπολογιστής & λογισμικό) αλληλεπιδρά με τους/τις χρήστες. Ένα λογισμικό που είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποκρίνεται στις εναλλακτικές ιδέες του/της μαθητή/ριας και να του/της παρέχει κατάλληλη κάθε φορά βοήθεια και ανάδραση, ώστε να τον/ην καθοδηγεί κατάλληλα και σταδιακά στην οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης σε έναν τομέα, είναι ένα λογισμικό εποικοδομητικού τύπου. Είναι αναγκαίο κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού που προορίζεται για την εκπαίδευση να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται ορισμένες βασικές αρχές σχεδίασης για την εξασφάλιση της ποιότητάς του όχι τόσο από τεχνική, όσο κυρίως από παιδαγωγική άποψη. Ο βαθμός αλληλεπιδραστικότητας και η προώθηση της αυτονομίας του/της χρήστη, όπως και η εποικοδομητική αντίληψη για τη μάθηση, η αντίληψη για την εγκατεστημένη γνώση, η παιδαγωγική της αποφυγής των διακρίσεων, η συνεργατική και διερευνητική μάθηση είναι ορισμένες βασικές παιδαγωγικές αρχές και έννοιες-κλειδιά που θεωρούνται απαραίτητες για την σχεδίαση, χρήση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας ή νέου τύπου. Ορισμένες έννοιες που μπορούν να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο ποιότητας, αλλά και καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας, ενός λογισμικού στην εκπαίδευση είναι η αλληλεπίδραση και η αλληλεπιδραστικότητα που χαρακτηρίζει ένα λογισμικό και η προώθηση κατά τη χρήση του της αυτονομίας και αυτενέργειας του/της χρήστη. 7

8 Απαραίτητος όρος λειτουργίας του υπολογιστή στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης είναι να μπορεί ο/η χρήστης να αλληλεπιδρά με θετικό και λειτουργικό τρόπο με το μέσον αυτό και το περιβάλλον που δημιουργεί. Μια βασική λοιπόν έννοια είναι η αλληλεπίδραση, σε συνδυασμό με την αλληλεπιδραστικότητα μεταξύ μέσου και χρήστη, την οποία επιτρέπει το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο λογισμικό. Μια πρώτη και βασική μορφή αλληλεπίδρασης είναι η λειτουργική, που επιτρέπει στο/η χρήστη να χειρίζεται το πολύπλοκο μέσο που είναι ο υπολογιστής, να χειρίζεται δηλαδή το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, κλπ., ώστε να μπορεί να εκτελεί το έργο που επιθυμεί. Πέρα και πάνω από τη λειτουργική αλληλεπίδραση, τον απλό δηλαδή χειρισμό του υπολογιστή, υπάρχει μια άλλη μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ μέσου και χρήστη - εκπαιδευόμενου/ης, η οποία είναι αυξημένη, γνωστικού ή νοητικού τύπου (Giardina,1993). Η δεύτερη αυτή μορφή γνωστικής αλληλεπίδρασης σηματοδοτεί τη δυνατότητα που έχει το μέσον αυτό στην κινητοποίηση του/της χρήστη για την ανάπτυξη ποικίλων νοητικών δεξιοτήτων, που του/της επιτρέπουν να μαθαίνει, να δημιουργεί, να λύνει προβλήματα. Η δυνατότητα του/της χρήστη να αλληλεπιδρά με το μέσον περιγράφεται και ως αλληλεπιδραστικότητα, η οποία διακρίνεται ανάλογα με το είδος του διαλόγου που αναπτύσσεται ανάμεσα στο μέσο και στο/η χρήστη και διαφέρει από την αλληλεπίδραση, εφόσον η τελευταία αναφέρεται στο βαθμό και το είδος αποκριτικότητας του μέσου στις εντολές του/της χρήστη, και αντίστροφα. Οι Schwier και Misanchuk (1993) διακρίνουν τη λειτουργική αλληλεπιδραστικότητα σε: αποκριτική (reactive), όπου το λογισμικό λειτουργεί ώστε ο υπολογιστής να περιμένει μια ακριβή απάντηση από τον/την εκπαιδευόμενο/η σε ένα ερέθισμα που του/της προτείνει (π.χ. λογισμικά τύπου εξάσκησης drill-and-practice, εκπαιδευτικά προγράμματα, tutorials, κλπ.), 8

9 ενεργό (proactive), όπου ο/η χρήστης προτρέπεται από το λογισμικό να αναλάβει ενεργό δράση για την κατασκευή μιας προσωπικής εργασίας στον υπολογιστή (π.χ. λογισμικά του τύπου προσομοίωσης, μοντελοποίησης κλπ.), αμοιβαία (mutuelle), όπου το λογισμικό επιτρέπει στο/η χρήστη - εκπαιδευόμενο/η και στο σύστημα να προσαρμόζονται αμοιβαία ο ένας στο άλλο και να λειτουργούν σε συνέργια (π.χ. εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, έμπειρα συστήματα, κλπ.). Ο Lebrun (1999) διευρύνει τον τελευταίο αυτό τύπο, προτείνοντας την έννοια της ορθολογικής αλληλεπιδραστικότητας, όπου το λογισμικό επιτρέπει και προωθεί ποικίλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ περισσοτέρων ατόμων που συνεργάζονται γύρω από τον υπολογιστή. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η αλληλεπιδραστικότητα συνιστά μια πιθανή κατάσταση που πυροδοτείται από παιδαγωγικές και διδακτικές καταστάσεις μέσα στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ γνώσεων, εκπαιδευόμενων και διδασκόντων/ουσών, και κυρίως μεταξύ των δύο τελευταίων. Μια άλλη έννοια-κλειδί που χαρακτηρίζει ένα εκπαιδευτικό λογισμικό ποιότητας είναι ο βαθμός αυτονομίας και αυτενέργειας που επιτρέπει κατά τη χρήση του. Η εξασφάλιση έως ένα βαθμό της αυτονομίας και αυτενέργειας του/της χρήστη από το ίδιο το λογισμικό είναι δυνατόν να επιτρέψει την ενεργό, διερευνητική και αυτόνομη μάθηση. Ο Wellington (1994) διακρίνει τέσσερις τύπους χρήσης του λογισμικού και των νέων τεχνολογιών γενικά στη διδασκαλία και μάθηση των διαφόρων μαθημάτων, και ειδικά των φυσικών επιστημών, που είναι οι ακόλουθοι: 1. Παιδαγωγικός τύπος (instructional paradigm), στον οποίο κατατάσσονται τα λογισμικά πρακτικής και εξάσκησης, όπου τον έλεγχο των διαδικασιών έχει ο υπολογιστής, καθοδηγώντας το/η χρήστηεκπαιδευόμενο/η σε καλά δομημένες ερωταποκρίσεις σε σχέση με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο γνώσης και όπου κυριαρχεί η αναζήτηση 9

10 μιας και μοναδικής σωστής απάντησης. Σε περίπτωση λάθους δεν υπάρχει ανίχνευση πού ακριβώς έχει γίνει λάθος, ούτε δίνεται εξήγηση για το πώς μπορεί αυτό να διορθωθεί. 2. Ανακαλυπτικός - διαφωτιστικός τύπος (revelatory), με τον οποίο επιχειρείται η δοκιμή ενός υπάρχοντος μοντέλου της πραγματικότητας ή η καθοδηγούμενη 'ανακάλυψη' ενός μοντέλου. Φανταστικές προσομοιώσεις της πραγματικότητας, όπως παιγνίδια περιπέτειας, λογικής και επιδεξιότητας, ανήκουν στην κατηγορία αυτή λογισμικού, όπου τον έλεγχο των διαδικασιών έχει λιγότερο ο υπολογιστής και περισσότερο ο/η χρήστης πάντα σε σχέση με τον προηγούμενο παιδαγωγικό τύπο. 3. Συνδυαστικός τύπος (conjectural), όπου τον έλεγχο των διαδικασιών έχει κυρίως ο/η χρήστης που κατασκευάζει ο/η ίδιος/α μοντέλα της πραγματικότητας (μοντελοποίηση), δοκιμάζει ιδέες και ελέγχει υποθέσεις μέσα από την κατασκευή και χρήση των μοντέλων. 4. Αυτονομιστικός χειραφετικός τύπος (emancipatory), όπου τις διαδικασίες ελέγχει αποκλειστικά ο/η χρήστης-εκπαιδευόμενος/η, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ως ένα μέσο εξοικονόμησης ωρών εργασίας, παραγωγής και δημιουργίας μέσα σε ένα συνήθως ανοικτό και ανεξάρτητο από περιεχόμενο περιβάλλον εργασίας. Με την έννοια αυτή ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο χρήσης και δημιουργίας, ένα χρηστικό μέσο. Την αυτονομία του/της χρήση εξασφαλίζει ο τελευταίος αυτός τύπος λογισμικού, δίχως βέβαια να αποκλείεται και η χρήση και λογισμικού των άλλων τύπων με διευρυμένο, ανοικτό και διερευνητικό τρόπο, που εξαρτάται από τη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο/η εκπαιδευτικός κατά τη χρήση του λογισμικού. 10

11 Ταξινόμηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει συγκεκριμένες παιδαγωγικές σκοπιμότητες (απόκτηση γνώσεων ή πρακτικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη συλλογιστικής σκέψης, κλπ.) και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες παιδαγωγικές μεθόδους που είναι συνδυασμοί από αφήγηση-επίδειξη, καθοδηγούμενη ή πειραματική ανακάλυψη, καθοδηγούμενη επίλυση προβλημάτων, προσομοίωση περιπτώσεων, παιχνίδι ρόλων, παιχνίδια, κλπ. (Mucchiellί, 1987). Το λογισμικό αυτό μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους. Ο Παπάς (1989) κάνει μια ταξινόμηση του εκπαιδευτικού λογισμικού ανάλογα με τον τρόπο μάθησης και το βαθμό ελέγχου που ο/η μαθητής/ρια ασκεί σε αυτό. Διακρίνει τον τρόπο μάθησης με χρήση λογισμικού σε διδακτικό (επίδειξη, ως σελίδες βιβλίου, ασκήσεις πρακτικών εφαρμογών, προγραμματισμένη μάθηση γραμμικής ή διακλαδούμενης μορφής), μέσω ανακαλύψεων (διδακτικά παιχνίδια, μελέτη περιπτώσεων, προσομοιώσεις), ερευνητικό (λύση προβλημάτων, δημιουργικές δραστηριότητες, π.χ. logo), χρηστικό (μαθηματικά πακέτα για στατιστική και επεξεργασία πινάκων, επεξεργασία κειμένου, πακέτα βάσεων δεδομένων). Οι Bruce & Levin (1997) ταξινομούν τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες, και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισμικό που επιτρέπει την αξιοποίηση τους, σε σύνολα μέσων που επιτρέπουν: α) την έρευνα ή διερεύνηση, όπως είναι τα προγράμματα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, αναζήτησης πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, κλπ., β) την επικοινωνία με άλλα άτομα, όπως είναι τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιάσκεψης, τηλεκπαίδευσης και άλλων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, αλλά και επεξεργασίας κειμένου, εκδόσεων, συνεργατικών διαδικασιών, γ) τη δημιουργία, σύνθεση ή κατασκευή αντικειμένων, όπως είναι τα προγράμματα ρομποτικής και τεχνολογίας ελέγχου και δ) την έκφραση ιδεών και συναισθημάτων, όπως προγράμματα σχεδίασης, ζωγραφικής, μουσικής σύνθεσης. 11

12 Ο Lebrun (1999) κατατάσσει το λογισμικό ανάλογα με το βαθμό αλληλεπίδρασης ή αλληλεπιδραστικότητας που επιτρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον/ην χρήστη και το υπολογιστικό σύστημα. Μεθοδολογία ανάπτυξης Ανάλυση Στο στάδιο της ανάλυσης επιλέχθηκε η υλοποίηση μίας εκπαιδευτικής εφαρμογής, η οποία θα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Β Τάξης του ΕΠΑΛ. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της ιδέας, ήταν η εφαρμογή να είναι υλοποιήσιμη ως προς τον χρόνο. Για τον λόγο αυτό, καταγράφηκαν χρονοδιάγραμμα, καταλήγοντας ότι η ιδέα είναι εφικτή. όλα τα στάδια σε Εν συνεχεία, μετά από έρευνα σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές εφαρμογές, προσδιορίστηκαν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις που έχει ένας/μία μαθητής/τρια, όταν αλληλεπιδρά με πολυμεσικές εφαρμογές εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την παραπάνω έρευνα συνετέλεσαν καθοριστικά, στην εμφάνιση, στη δομή, στην πλοήγηση και γενικά σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την εφαρμογή. Κάθε πολυμεσική εφαρμογή είναι μία σύνθεση πολλαπλών μέσων όπως κείμενο, ήχος, γραφικά, βίντεο κτλ. Έτσι λοιπόν για την υλοποίηση της εφαρμογής απαιτούνται οι γνώσεις του σχεδιαστή, του γραφίστα, του animator και του προγραμματιστή. Για την επεξεργασία κάθε μέσου χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα. Για όλα τα γραφικά στοιχεία που συνθέτουν την εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα της Adobe, illustrator και Photoshop. Για την μαγνητοσκόπηση της οθόνης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Camtasia Studio 7. Τέλος, για τα animation και το scripting χρησιμοποιήθηκε το Adobe Flash CS4 και το scripting έγινε σε γλώσσα actionscript 2. Παρακάτω, φαίνεται αναλυτικά ο χρονοπρογραμματισμός και το πλάνο εργασιών από την επιλογή θέματος, μέχρι την ολοκλήρωση και παρουσίαση της εφαρμογής. 12

13 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιλογή θέματος Καταγραφή απαιτήσεων Καθορισμός πλάνου εργασιών ΣΧΕΔΙΑΣΗ Πινάκια εξιστόρησης Σχεδίαση διεπαφής Χάρτης πλοήγησης ΑΝΑΠΤΥΞΗ Συγκέντρωσηπαραγωγή υλικού Δημιουργία Εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13

14 Σχεδίαση Το πρώτο στάδιο πριν την υλοποίηση της εφαρμογής είναι ο σχεδιασμός των πινακίων εξιστόρησης (storyboards). Στα πινάκια εξιστόρησης που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι αναπαραστάσεις των οθονών της εφαρμογής. Πινάκια εξιστόρησης Οθόνη 1: Εναρκτήρια οθόνη Περιγραφή: Είσοδος στην εφαρμογή από αντίστοιχο κουμπί Οθόνη 2: Κεντρική οθόνη Περιγραφή: Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής 14

15 Οθόνη 3: Οθόνη Β1 - Προδιαγραφές Περιγραφή: Προδιαγραφές Κυκλώματος / χωρίς αλληλεπίδραση Οθόνη 4: Οθόνη Β2 Πλήρες Κύκλωμα Περιγραφή: Drag and Drop και έλεγχος απάντησης / με αλληλεπίδραση 15

16 Οθόνη 5: Οθόνη Β3 Διάγραμμα κυκλώματος Περιγραφή: Drag and Drop και μεγέθυνση των τμημάτων του κυκλώματος στα δεξιά και έλεγχος απάντησης / με αλληλεπίδραση Οθόνη 6: Οθόνη Β4 Raster Περιγραφή: Drag and Drop και έλεγχος απάντησης / με αλληλεπίδραση 16

17 Οθόνη 7: Οθόνη Β5 Videotutorial Eagle Περιγραφή: ενσωμάτωση διαδραστικού videotutorial, υλοποιημένο στο Camtasia. Οθόνη 8: Οθόνη Β6 Στάδια αποχάλκωσης Περιγραφή: Παρουσίαση σταδίων αποχάλκωσης, όπου κάθε στάδιο αναπαρίσταται με αντίστοιχο κουμπί στα αριστερά, ενώ στα δεξιά εμφανίζονται σχετικές πληροφορίες για το επιλεγμένο στάδιο και animation αναπαράστασης αυτού. Χάρτης πλοήγησης Η πλοήγηση της εφαρμογής χαρακτηρίζεται από συνέπεια, καθώς τα μενού είναι ομαδοποιημένα θεματικά, έχουν πάντα την ίδια θέση και είναι διακριτά με λευκό χρώμα και έντονη σκίαση. Επίσης παρέχουν τη δυνατότητα ανάδρασης στο χρήστη, καθώς ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε χεράκι, ενώ πολλές φορές 17

18 onrollover, ενδέχεται το ίδιο το κουμπί να κάνει κάποιο animation προτρέποντας τον χρήστη να το επιλέξει. Σε όλα τα κουμπιά υπάρχει λεζάντα η οποία προσανατολίζει και κατευθύνει τον χρήστη. Η πλοήγηση στην εφαρμογή είναι αμφίδρομη καθώς ο χρήστης μπορεί να μεταβεί από οποιαδήποτε οθόνη σε όλες τις υπόλοιπες. Δε θα πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι στην κεντρική οθόνη, όπου εξελίσσεται όλο το διαδραστικό σενάριο υπάρχει και ιεραρχική πλοήγηση. Η εφαρμογή είναι δομημένη έτσι ώστε να κατευθύνει τον χρήστη στις επιλογές του. Συγκεκριμένα, ο χρήστης για να μεταβεί στο επόμενο βήμα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το προηγούμενο. Παρακάτω εμφανίζεται ο χάρτης πλοήγησης για τις βασικές οθόνες (εικ.1). Εικόνα 1: Χάρτης Πλοήγησης 18

19 Λειτουργικότητα- ευχρηστία Τα τελευταία χρόνια χρήστες από όλες σχεδόν τις κατηγορίες του πληθυσμού, αλληλεπιδρούν ολοένα και πιο συχνά με σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σημαντικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης αυτής, αποτελεί η διεπιφάνεια χρήστη (user interface), δηλαδή το σύνολο των στοιχείων του υπολογιστικού συστήματος, με τα οποία ο χρήστης έρχεται σε επαφή. Τέτοια στοιχεία είναι για παράδειγμα, τα γραφικά αντικείμενα, οι ήχοι και οι πληροφορίες που απευθύνονται στο χρήστη, οι εντολές και οι χειρισμοί που μπορεί να εκτελέσει καθώς και η οργάνωση της ακολουθίας των ενεργειών του χρήστη και των αποκρίσεων του συστήματος. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι ο καλός σχεδιασμός της διεπιφάνειας χρήσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή χρήση και αποδοχή των υπολογιστικών συστημάτων από τους χρήστες. Επομένως, αυτό που απαιτείται, είναι η συνεχής ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων σχεδίασης συστημάτων, τα οποία είναι εύκολα στη χρήση, οδηγούν σε λιγότερα σφάλματα, είναι περισσότερο αποδοτικά και προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στο χρήστη. Απαιτείται με λίγα λόγια η ανάπτυξη εύχρηστων συστημάτων. Στην παρούσα εφαρμογή πολλοί είναι οι παράγοντες που την καθιστούν εύχρηστη. Συνοδευτικά κείμενα Η εφαρμογή συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης με το οποίο ο χρήστης μπορεί εύκολα να πάρει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής. Δομή και λειτουργία. Η εφαρμογή είναι δομημένη με απλό τρόπο, ώστε να περιορίζεται σε μία μόνο κεντρική σκηνή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί, να εξοικειώνεται γρήγορα με το περιβάλλον και να εστιάζει την προσοχή του μόνο στο διαδραστικό σενάριο. Λειτουργικότητα και βαθμός ευκολίας στην πλοήγηση. Η εφαρμογή ξεκινάει με μία εισαγωγική οθόνη καλωσορίσματος. Με το που εισέρχεται ο χρήστης στην κεντρική οθόνη, υπάρχει σε εμφανές και σταθερό σημείο 19

20 το μενού πλοήγησης, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στις επιμέρους οθόνες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θυμάται πως μπορεί να πλοηγηθεί, υπάρχει πάντα η δυνατότητα επιλογής της οθόνης βοήθειας όπου μπορεί να πάρει χρήσιμες πληροφορίες που θα τον κατευθύνουν. Η παρουσίαση και η εμφάνιση της εφαρμογής. Στον σχεδιασμό των εικαστικών στοιχείων της εφαρμογής διατηρούνται σωστές αναλογίες σύμφωνα με τον κανόνα της χρυσής τομής. Τα αντικείμενα που συνθέτουν την εφαρμογή έχουν ομαδοποιηθεί θεματικά και λειτουργικά με κύριο στόχο, την αποφυγή δημιουργίας σύγχυσης και κακής εντύπωσης στον χρήστη. Συγκεκριμένα το εικαστικό της εφαρμογής διακρίνεται από απλότητα χωρίς περιττά στοιχεία που θα αποσυντονίζουν τον μαθητή. Η γραμματοσειρά παραμένει σταθερή ενώ όλα τα αντικείμενα που απαρτίζουν την εφαρμογή είναι ρεαλιστικές απεικονίσεις των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία της αποχάλκωσης. Βοήθεια Η βοήθεια είναι πάντοτε διαθέσιμη στον χρήστη μέσω του βασικού μενού πλοήγησης, έτσι ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέχει σε αυτήν. Στην οθόνη βοήθειας, υπάρχει σχετικό βίντεο και ηχογραφημένες πληροφορίες που κατευθύνουν τον χρήστη. Η αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή Η αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή είναι απλή και εύκολη. Τα περισσότερα στοιχεία που επιδέχονται αλληλεπίδραση, πέρα από την ένδειξη του κέρσορα, onrollover κάνουν κάποιο animation. Η φιλικότητα και η ευελιξία της εφαρμογής. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να κατευθύνει τον χρήστη. Είναι προγραμματισμένη, έτσι ώστε σε κάθε λανθασμένη κίνηση του χρήστη να εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος ενώ σε κάθε σωστή κίνηση μηνύματα 20

21 επιβράβευσης. Υπάρχει διαρκής ανατροφοδότηση, η οποία είναι σαφής και ενθαρρύνει τον χρήστη να συνεχίσει με τις σωστές κινήσεις. Σταθερότητα Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε σε κάθε οθόνη το κείμενο και το αντίστοιχο animation να εμφανίζονται σε σταθερές θέσεις και ο χρήστης να εξοικειώνεται απευθείας με την νέα πληροφορία. Ανάπτυξη Στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης του λογισμικού, συγκεντρώθηκε όλο το πρωτογενές υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής. Αρχικά, επιλέχθηκε από το βιβλίο Eagle να αναπαρασταθεί ψηφιακά η διαδικασία σχεδίασης και κατασκευής πλακέτας δυαδικής και ταυτόχρονης δεκαδικής απεικόνισης από το 0 έως το 9. Στην συνέχεια, ο κ. Κοσμίδης (Ηλεκτρολόγος μηχανολόγος Η/Υ και Υποδ/ντής του 1 ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης) μαζί με τους μαθητές της Β Τάξης, ακολούθησαν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να μελετήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το παραπάνω κύκλωμα. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν τα αρχεία του Eagle, οι φωτογραφίες του raster, της αποχάλκωσης και του τελικού κυκλώματος. Ακολούθησε η ψηφιακή αναπαράσταση όλων των παραπάνω με τη βοήθεια του προγράμματος Adobe Illustrator CS4. Εν συνεχεία, όλα τα γραφικά που δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο στάδιο εισήχθηκαν στο πρόγραμμα Adobe Flash CS4. Έγινε η μετατροπή τους σε movieclips για την εύκολη διαχείρισή τους και έγινε η συγγραφή του απαιτούμενου κώδικα για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή. Πέρα από τον κώδικα, υλοποιήθηκαν και animations για να αποδοθεί κίνηση στα γραφικά. Τέλος, αφού ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα στάδια, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι για να εξασφαλιστεί ότι ο κώδικας δεν περιελάμβανε, προγραμματιστικά λάθη. 21

22 Εγχειρίδιο χρήσης Όταν ο χρήστης ανοίξει την εφαρμογή, εμφανίζεται η εναρκτήρια οθόνη (εικ.2) η οποία του επιτρέπει να εισέλθει στην εισαγωγική οθόνη της εφαρμογής από το κουμπί που μοιάζει με power button. Κουμπί μετάβασης στην εισαγωγική οθόνη Εικόνα 2: Εναρκτήρια οθόνη 22

23 Στην εισαγωγική οθόνη ο χρήστης βλέπει κάποιες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και μπορεί από το κουμπί έναρξη να μεταβεί στο πρώτο βήμα (εικ.3). Η εισαγωγική οθόνη έχει ακριβώς την ίδια δομή με τις υπόλοιπες οθόνες. Συγκεκριμένα στην κορυφή των οθονών βρίσκεται το κεντρικό μενού της εφαρμογής από το οποίο ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στα 6 βήματα ιεραρχικά. Δεξιά από το κεντρικό μενού βρίσκεται ένα δευτερεύον μενού με τέσσερα κουμπιά (home, help, info, copyright). Αν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί home, μπορεί να μεταβεί στην εναρκτήρια οθόνη, αν επιλέξει το κουμπί help, μπορεί να μεταβεί στην οθόνη βοήθειας-το περιεχόμενο της οποίας αντιστοιχεί κάθε φορά στο τρέχων βήμα- και τέλος αν επιλέξει το κουμπί copyright μπορεί να μεταβεί στην οθόνη που αναφέρει τα πνευματικά δικαιώματα της εφαρμογής. Κάτω ακριβώς από το μενού εμφανίζεται ο τίτλος του τρέχοντος βήματος και τα περιεχόμενα του σε διάφορες μορφές όπως κείμενο, κείμενο και γραφικά, animation κτλ. Κεντρικό μενού Δευτερεύον μενού Περιεχόμενο Εικόνα 3: Εισαγωγική Οθόνη 23

24 Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι οθόνες του κάθε βήματος. Βήμα 1: Προδιαγραφές Στο βήμα 1 ο χρήστης μπορεί να δει τις προδιαγραφές του κυκλώματος που θα κατασκευάσει στα επόμενα βήματα (εικ.4). Δεν υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση παρά μόνο η δυνατότητα μετάβασης στο δεύτερο βήμα. Εικόνα 4: Βήμα 1 Προδιαγραφές 24

25 Βήμα 2: πλήρες κύκλωμα Στο δεύτερο βήμα ο χρήστης καλείται να τοποθετήσει τα μέρη του κυκλώματος που βρίσκονται στη δεξιά στήλη επάνω στο κύκλωμα ώστε να λειτουργεί σωστά. Αυτό επιτυγχάνεται με τη τεχνική drag and drop, δηλαδή ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στα μέρη του κυκλώματος που βρίσκονται στη δεξιά στήλη και να τα σύρει στο κατάλληλο σημείο επάνω στο κύκλωμα. Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει την απάντηση του κάνοντας κλικ στο κουμπί έλεγχος απάντησης. Σε περίπτωση που στον έλεγχο απάντησης ανάψει το κόκκινο λαμπάκι, ο χρήστης δεν έχει τοποθετήσει κανένα μέρο του κυκλώματος σωστά. Αν ανάψει το πράσινο λαμπάκι ο χρήστης τοποθετήσει από 1-9 μέρη σωστά, ενώ αν ανάψει το πράσινο λαμπάκι ο χρήστης έχει τοποθετήσει όλα τα μέρη του κυκλώματος σωστά και είναι έτοιμος να μεταβεί στο επόμενο Βήμα. Η εφαρμογή ενημερώνει το χρήστη για τον αριθμό των σωστών του απαντήσεων κατά τον έλεγχο απάντησης (εικ.5). Εικόνα 5: Βήμα 2 Πλήρες κύκλωμα 25

26 Βήμα 3: διάγραμμα Στο 3 ο βήμα ο χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει μέσα στις κενές παρενθέσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό τμήμα του κυκλώματος (εικ.6). Παράλληλα μπορεί να δει μεγεθυμένα τα μέρη του κυκλώματος που βρίσκονται δεξιά στην οθόνη κάνοντας ένα κλικ επάνω τους (εικ.7). Και σε αυτό το βήμα ο χρήστης μπορεί να ελέγχει την απάντηση του ακριβώς με την ίδια διαδικασία που ακολούθησε στο προηγούμενο βήμα. Εικόνα 6: Βήμα 3 Διάγραμμα 26

27 Εικόνα 7: Βήμα 3 Διάγραμμα μεγεθυμένο Βήμα 4: Raster Στο τέταρτο βήμα ο χρήστης καλείται να τοποθετήσει τα υλικά που βρίσκονται στη δεξιά στήλη επάνω στο Raster, ώστε να λειτουργήσει το κύκλωμα. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με τη τεχνική drag and drop, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που υλοποιήθηκε στο πρώτο βήμα. Όταν ο χρήστης τοποθετήσει σωστά τα υλικά θα αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί το κύκλωμα αναπαριστώντας τους δυαδικούς αριθμούς στο δεκαδικό σύστημα (εικ.8 και εικ.9). 27

28 Εικόνα 8: Βήμα 4 Raster Εικόνα 9: Βήμα 4 Raster (αριθμός 8) 28

29 Βήμα 5: Eagle Στο πέμπτο βήμα ο χρήστης μπορεί να δει πώς κατασκευάζουν το διάγραμμα ενός κυκλώματος στο λογισμικό Eagle, με τη βοήθεια ενός αλληλεπιδραστικού videotutorial, το οποίο έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό Camtasia (εικ.10). Εικόνα 10: Βήμα 5 Eagle 29

30 Βήμα 6: Αποχάλκωση Στο έκτο και τελευταίο βήμα ο μαθητής μπορεί να δει όλα τα στάδια της αποχάλκωσης, επιλέγοντας τα από το μενού αριστερά, μέσα από περιγραφικό κείμενο και animation με το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει κατευθυνόμενος από την εφαρμογή (εικ.11 και εικ.12). Εικόνα 11: Βήμα 6 αποχάλκωση 30

31 Εικόνα 12: Βήμα 6 αποχάλκωση 31

32 Συμπεράσματα Οι εφαρμογές πολυμέσων αποτελούν το κύριο εργαλείο ψυχαγωγικής, εκπαιδευτικής και διδακτικής πρωτοπορίας. Είναι η βάση για την ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών και αυθυπόστατων εφαρμογών πολυμέσων. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε είναι μία εφαρμογή εκπαιδευτικού χαρακτήρα η οποία μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά με κατάλληλες τροποποιήσεις όσον αφορά την αλληλεπίδραση και την αλληλεπιδραστικότητα της, ώστε να δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στο χρήστη γεγονός που θα ενισχύσει τον εποικοδομητικό της χαρακτήρα. Επίσης μπορεί να επεκταθεί, διευρύνοντας το αντικείμενό της με περισσότερα κυκλώματα από το βιβλίο Eagle, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εφαρμογή για την επιπρόσθετη εκπαιδευτική στήριξη των μαθητών της Β Λυκείου. 32

33 Βιβλιογραφία Ελληνική: Αβούρης, Ν. (2000). Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή. Αθήνα: Δίαυλος. Σολομωνίδου, Χ. (2003). Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Θεσσαλονίκη: Κώδικας Παπάς, Γ. (1989). Η πληροφορική στο σχολείο. Υλικό, Λογισμικό, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Αθήνα: Συμεών Ξένη: Bruce, C.B., Levin, A.J. (1997). Educational technology:media for inquiry, communication, construction and expression. Journal of Educational Computing Research, 17(1), Giardina, M. (1993). L interactivite dans un environnement d apprentissage multimedia. In L. Guen (coordin.) Role des nouvelles technologies en formation. Cahiers de C.R.E.N. Nantes: CRDP, pp Lebrun, M. (1999). Des technologies pour enseigner et apprendre. Bruxelles: De Boeck & Larcier, s.a. Mucchiellί, Α. (1987). L enseignement par ordinateur. Paris: P.U.F. Schwier, R.A., και Misanchuk, E.R. (1993). Interactive multimedia instruction. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications Wellington, J. (1994). Secondary Science. Contemporarily issues and practical approaches (chapter 12. Using IT in teaching and learning science, pp ) London: Routledge 33

34 Παράρτημα Παρακάτω παρατίθενται τα σημαντικότερα τμήματα του κώδικα σε actionscript 2 με τα οποία πραγματοποιούνται οι έλεγχοι των σωστών απαντήσεων του/της μαθητή/τριας. // έλεγχος απαντήσεων μαθητή/τριας για το Β3 on(press){ correct_answers = 0; if (a_txt.text == "a") { } correct_answers ++ if (b_txt.text == "b") { } correct_answers ++ if (c_txt.text == "c") { } correct_answers ++ if (d_txt.text == "d") { } correct_answers ++ if (e_txt.text == "e") { } correct_answers ++ if (f_txt.text == "f") { correct_answers ++ 34

35 } if (g_txt.text == "g") { correct_answers ++ } if (h_txt.text == "h") { } correct_answers ++ // Εκτύπωση σωστών απαντήσεων και φωτισμός αντίστοιχου led _root.correct_answer.text = "Έχετε αντιστοιχήσει σωστά " + correct_answers + " από τα 8 μέρη του κυκλώματος." if(correct_answers==8){ }else _root.green_lamp.gotoandstop(2); _root.v4_btn.enabled=true; _root.final_circuit.gotoandplay(2); {_root.green_lamp.gotoandstop(1);} if((0<correct_answers) && (correct_answers<8)){ }else _root.yellow_lamp.gotoandstop(2); {_root.yellow_lamp.gotoandstop(1);} if(correct_answers==0){ }else _root.red_lamp.gotoandstop(2); {_root.red_lamp.gotoandstop(1);} } 35

36 //έλεγχος σωστών απαντήσεων μαθητή/τριας για το Β 4 on(press){ var r_answers:array=new Array(); for (var i = 1; i < 3; i++) { var rast = eval("rast" + i); if(_root.rast==true) { r_answers.push(_root.rast); } } if(r_answers.length==2){ _root.allok=true; if(_root.check2on==true) { if(_root.lamp_animation._currentframe==11) {_root.lamp_animation.gotoandplay(2); } Else { _root.lamp_animation.nextframe(); } } Else { _root.lamp_animation.gotoandstop(1); 36

37 } } else { _root.allok=false; } if((0<r_answers.length) && (r_answers.length<2)){ _root.allok=false; }else {//_root.yellow_lamp.gotoandstop(1); } if(r_answers.length==0){ //_root.red_lamp.gotoandstop(2); _root.allok=false; }else {//_root.red_lamp.gotoandstop(1); } } 37

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση»

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Απρίλιος 2006 Επιβλέπων καθηγητής : ΚΟΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΪΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό

Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό Εισαγωγή Η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με στόχο κυρίως να υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχυθεί η μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης. Απόψεις στάσεις των σπουδαστών/

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Μαθημάτων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Φερφέρης Ιωάννης

Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Φερφέρης Ιωάννης Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Γεωγραφία Ε Δημοτικού»:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα