MB200/201i Θερµικός εκτυπωτής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MB200/201i Θερµικός εκτυπωτής"

Transcript

1 MB200/201i Θερµικός εκτυπωτής Οδηγίες χρήσης

2 Copyright Επίφυλαξη όλων των δικαιωµάτων. Κανένα τµήµα του παρόντος εγγράφου δεν µπορεί να αντιγραφεί και να παραδοθεί σε τρίτους ανεξάρτητα από την µορφή, χωρίς την άδεια της SATO International. Το υλικό του εγγράφου αυτού περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες, οι οποίες µπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Η SATO International δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη. Προσοχή: Αυτός ο εξοπλισµός είναι σύµφωνος µε τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 15 των κανονισµών FCC για συσκευές υπολογιστών. Η χρήση του παρόντος εξοπλισµού κοντά σε διαµερίσµατα µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές στη λήψη ραδιοφώνου και τηλεοράσεως. Αυτό θα απαιτήσει από τον χειριστή ενέργειες εξάλειψης των παρεµβολών αυτών. ii

3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SATO SATO INTERNATIONAL PTE LTD 438A Alexandra Road #05-01/ 02, Alexandra Technopark, Singapore Tel: Fax: SATO EUROPE NV Leuvensesteenweg 369, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Brussels, Belgium Tel: 32 (0) Fax: 32 (0) SATO UK LTD Valley Road, Harwich, Essex England Co12 4RR, United Kingdom Tel: Fax: SATO DEUTSCHLAND GMBH Schaberweg 28, Bad Homburg, Germany Tel: 49 (0) Fax: 49 (0) SATO POLSKA SP Z O.O. Ul Okolna 2, Wroclaw Poland Tel: Fax: SATO FRANCE S.A. Parc d Activités, Rue Jacques Messager Templemars Tel: Fax: SATO AMERICA INC Nations Ford Road Suite A, Charlotte, NC Tel: Fax: SATO ASIA PACIFIC PTE LTD 438A Alexandra Road #05-01/02, Alexandra Technopark, Singapore Tel: Fax: Version: SI-MB20xi-01rA OM iii

4 Μέτρα προφύλαξης Για την ασφάλεια στην χρήση του µηχανήµατος αυτού, για σας, για άλλα άτοµα και την περιουσία σας, χρησιµοποιήθηκαν προειδοποιητικά σήµατα, τόσο στην οδηγία αυτή, όσο και στο ίδιο το µηχάνηµα. Τα σήµατα αυτά και οι εξηγήσεις αυτών βρίσκονται στις επόµενες σελίδες. Παρακαλούµε να τις διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το περιεχόµενό τους. Προειδοποίηση Αν το σήµα αυτό δεν ληφθεί υπ όψη, η µη σωστή χρήση µπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρά τραύµατα. Προσοχή Αν το σήµα αυτό δεν ληφθεί υπ όψη, η µη σωστή χρήση µπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύµατα ή καταστροφή της περιουσίας. iv

5 Μέτρα προφύλαξης Εξήγηση των σηµάτων κινδύνου Το σήµα του τριγώνου σηµαίνει να είσαι προσεκτικός. Το περιεχόµενο του τριγώνου απεικονίζει το είδος κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή το σήµα δεξιά σηµαίνει Προσοχή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Παράδειγµα Το σήµα του κύκλου σηµαίνει Απαγορεύεται. Το περιεχόµενο του κύκλου απεικονίζει το είδος απαγόρευσης. Στην περίπτωση αυτή το σήµα δεξιά σηµαίνει Απαγορεύεται η αποσυναρµολόγηση. Παράδειγµα Το σήµα µαύρου κύκλου σηµαίνει Εντολή. Το περιεχόµενο του κύκλου απεικονίζει το είδος εντολής. Στην Παράδειγµα περίπτωση αυτή το σήµα δεξιά σηµαίνει Το φις πρέπει να βγει από την πρίζα. v

6 Προειδοποιήσεις Υγρά Μην διατηρείτε υγρά ή µικρά µεταλλικά αντικείµενα κοντά στον εκτυπωτή. Αν κάτι τέτοιο µπει στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε αµέσως τον εκτυπωτή από το ρεύµα και επικοινωνήστε µε τον πωλητή ή την τεχνική υπηρεσία. Η συνέχιση της εργασίας αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ξένα αντικείµενα Μην εισάγετε µεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείµενα στον εκτυπωτή ή στις εξόδους του (έξοδοι καλωδίων). Αν συµβεί αυτό, αποσυνδέστε αµέσως τον εκτυπωτή από το ρεύµα και επικοινωνήστε µε τον πωλητή ή την τεχνική υπηρεσία. Η συνέχιση της εργασίας αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ξένα αντικείµενα Αν ο εκτυπωτής πέσει κάτω και υποστεί βλάβη αποσυνδέστε αµέσως τον εκτυπωτή από το ρεύµα και επικοινωνήστε µε τον πωλητή ή την τεχνική υπηρεσία. Η συνέχιση της εργασίας αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. vi

7 Προειδοποιήσεις Αντικανονικές συνθήκες Η συνέχιση χρήσης του εκτυπωτή µετά την διαπίστωση ανάδυσης από αυτόν καπνού ή ύποπτης µυρωδιάς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε αµέσως τον εκτυπωτή από το ρεύµα και επικοινωνήστε µε τον πωλητή ή την τεχνική υπηρεσία. Μην επιχειρήσετε µόνοι σας την επισκευή. Αποσυναρµολόγηση Ποτέ µην αποσυναρµολογείτε ή αλλάζετε µε οποιονδήποτε τρόπο την συσκευή. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Για την επισκευή επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο πωλητή ή την τεχνική υπηρεσία. Χειρισµός µπαταριών Ποτέ µην αποσυναρµολογείτε ή αλλάζετε µε οποιονδήποτε τρόπο τις µπαταρίες. Ποτέ µην εκθέτετε τις µπαταρίες σε φωτιά ή άλλη πηγή θερµότητας. Μην κάνετε οτιδήποτε µπορεί να τους προκαλέσει φυσική βλάβη. Κατά την φόρτιση βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε σωστή συσκευή φόρτισης. vii

8 Προειδοποιήσεις Μέτρα προφύλαξης σχετικά µε την παροχή Χρησιµοποιείτε µόνο την τάση δικτύου (V) και το καθορισµένο µηχάνηµα για φόρτιση µπαταριών. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε άλλου τύπου µηχάνηµα φόρτισης µπαταριών από το καθορισµένο. Αν συµβεί αυτό, µπορεί να προκληθεί βλάβη της µπαταρίας, να χυθεί το υγρό της, να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ µην κόψετε ή προκαλέσετε βλάβη στον αγωγό παροχής. Ποτέ µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα στον αγωγό, µην τον θερµαίνετε ή τον ανοίγετε. Μπορεί να πάθει έτσι βλάβη. Αν ο αγωγός παροχής πάθει βλάβη (θα φαίνονται τα εσωτερικά σύρµατα και θα είναι πιο κοντά) επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο σηµείο πώλησης ή τεχνική υπηρεσία. Ποτέ µην τροποποιείτε, τραβάτε, γυρίζετε ή ανοίγετε τον αγωγό παροχής. Η συνέχιση χρήσης του εκτυπωτή στην περίπτωση µη εφαρµογής των παραπάνω κανόνων αυξάνει το κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. viii

9 Προειδοποιήσεις Τοποθέτηση Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε συνθήκες αυξηµένης υγρασίας ή δροσιάς. Αν η δροσιά επικαθίσει µέσα στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε τον αµέσως και µην τον χρησιµοποιείτε µέχρι να εξατµιστεί η υγρασία. Η συνέχιση της εργασίας στις συνθήκες αυτές αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του εκτυπωτή. Παροχή Μην ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή µε βρεγµένα χέρια, στην αλλαγή µπαταριών ή στην αποσύνδεση του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος ή του µηχανήµατος φόρτισης µπαταριών. Αυξάνεται έτσι ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επικίνδυνα τµήµατα Όλο το συγκρότηµα θερµικής κεφαλής είναι πολύ ζεστό µετά την εκτύπωση. Μην την αγγίζετε αλλάζοντας το χαρτί ή καθαρίζοντας τον εκτυπωτή. Μην προσπαθείτε να αλλάξετε µόνοι σας την κεφαλή. Ο κόπτης έχει λεπίδα, προσοχή µην τραυµατιστείτε. ix

10 Προειδοποιήσεις Αλλαγή µπαταριών Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες καθορισµένου τύπου. Βεβαιωθείτε ότι τις βάζετε µε την σωστή πλευρά. Αλλάζοντας µικρές επαναφορτιζόµενες µπαταρίες (ιόνια Λιθίου), τυλίξτε τις παλιές µπαταρίες µε ταινία και ρωτήστε στο σηµείο πώλησης ή την τεχνική υπηρεσία για τους τρόπους κατάργησης. Μην κρατάτε τις µπαταρίες µε άλλες µπαταρίες. Μακρά περίοδο µη χρήσης Αν σκοπεύετε να µην χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το φις του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος από την πρίζα στον τοίχο. Χρήση και καθαρισµός Για την ασφάλεια στη χρήση και στον καθαρισµό, αφαιρέστε τις µπαταρίες και αποσυνδέστε τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος από τον εκτυπωτή. x

11 Υπόλοιπα µέτρα προφύλαξης Αποφεύγετε την χρήση του εκτυπωτή σε ακραίες θερµοκρασίες Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε πολύ υγρό χώρο. Ο εκτυπωτής λειτουργεί σε θερµοκρασία από -15 C ως 50 C. Ο εκτυπωτής κατά την µεταφορά Οι κανονικοί κραδασµοί στην διάρκεια της µεταφοράς είναι επιτρεπτοί. Αποφεύγετε την πτώση του εκτυπωτή από ύψος και τους ακραίους κραδασµούς. Μην αποσυναρµολογείτε και τροποποιείτε τον εκτυπωτή Ο εκτυπωτής αποτελείται από τµήµατα ακριβείας που απαιτούν εσωτερική ρύθµιση µεταξύ τους. Χρησιµοποιείτε µόνο καθορισµένα καλώδια Απαιτούνται ειδικά καλώδια για σύνδεση εξωτερικών συσκευών µέσω αντίστοιχων εξωτερικών εξόδων του εκτυπωτή. Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο σηµείο πώλησης ή την τεχνική υπηρεσία. Χρησιµοποιείτε µόνο καθορισµένα πρόσθετα εξαρτήµατα Μην χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα που δεν προβλέπονται ως τα πλέον καλύτερα για τον εκτυπωτή αυτό. Χρησιµοποιείτε καθορισµένο χαρτί Χρησιµοποιείτε καθορισµένο χαρτί για αποφυγή λαθών στην εκτύπωση και την φθορά της κεφαλής. xi

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέτρα προφύλαξης... iv Εξήγηση σηµάτων κινδύνου... v Προειδοποιήσεις... vi Παρατηρήσεις... ix Αλλαγή µπαταριών... x Υπόλοιπα µέτρα προφύλαξης... xi Εισαγωγή Επισηµάνσεις για την επικοινωνία Bluetooth / ασύρµατη Εγκατάσταση Ο εκτυπωτής έξω από την συσκευασία του Ονοµασίες εξαρτηµάτων Λειτουργίες διαφόρων εξαρτηµάτων Φόρτιση µπαταριών από συσκευή φόρτισης Φόρτιση µπαταριών από τον εκτυπωτή Χρήση µπαταριών Χρήση µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (διατίθεται ως επιλογή) Συνδυασµός και χρήση ιενέργεια δοκιµαστικής εκτύπωσης Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) RS-232C Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) IrDA Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) ασύρµατου LAN Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) Bluetooth

13 Προδιαγραφές ενώσεων (interface) Καθαρισµός και συντήρηση Καθαρισµός θερµικής κεφαλής Καθαρισµός κυλίνδρου πίεσης και κυλίνδρου διαχωρισµόυ υποστρώµατος Αντιµετώπιση προβληµάτων Βασικές προδιαγραφές και προαιρετικά εξαρτήµατα Βασικές προδιαγραφές Προαιρετικά εξαρτήµατα

14 Εισαγωγή Εισαγωγή 1 Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο την ενηµέρωση του αναγνώστη µε τις βασικές παραµέτρους και τον τρόπο χρήσης του εκτυπωτή των bar code MB200/ 201 σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Παράµετροι κλειδιά: Μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης καθώς και της κεντρικής µονάδας (CPU) Μεγάλη διάρκεια ζωής των µπαταριών Χειρισµός Infrared, RS232 i Bluetooth I/O Κατασκευή σταθερή και ανεκτική στην φθορά Χειρίζεται ετικέτες πλάτους ως 67 mm Χειρίζεται την Γλώσσα Mobile Programming ή την Γλώσσα Sato Basic Programming για MB200 ιαβάστε προσεκτικά αυτήν την αδηγία* για να εκµεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες αυτου του προΐόντος. * Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται εδώ ήταν σύµφωνες µε την υπάρχουσα κατάσταση την ηµέρα εκτύπωσης αυτού του εγγράφου. Οι τροποποιηµένες εκδοχές έχουν στόχο την ενηµέρωση σχετικά µε τις διαδικασίες και τον προγραµµατισµό εξαρτηµάτων. 1-1

15 Εισαγωγή Επισηµάνσεις για την επικοινωνία Bluetooth / ασύρµατη Πιστοποιητικό συµβατότητας Το παρόν προϊόν έχει το πιστοποιητικό συµβατότητας µε τους αντίστοιχους εγχώριους (τοπικούς) κανονισµούς σχετικά µε την ραδιοφωνική παρεµβολή. Για βεβαιότητα αυτής της συµβατότητας δεν πρέπει να: Αποσυναρµολογείτε ή να τροποποιείτε την δοµή του προϊόντος αυτού Αφαιρείτε την ετικέτα µε το πιστοποιητικό (σφραγίδα µε αριθµό σειράς) κολληµένη στο προϊόν Η χρήση του προϊόντος κοντά σε φούρνο µικροκυµάτων και/ή κοντά σε άλλες συσκευές που χρησιµοποιούν τον ασύρµατο LAN, καθώς και όπου υπάρχει ηλεκτροστατικό πεδίο ή παρουσιάζεται ραδιοφωνική παρεµβολή, µπορεί να έχει σαν συνέπεια την µείωση της µέγιστης απόστασης του προϊόντος από τον ποµπό, µπορεί ακόµα να κάνει αδύνατη την επικοινωνία. Bluetooth είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στην Bluetooth SIG, Inc., USA., και χρησιµοποιείται εδώ βάσει άδειας. Παρατήρηση: Πριν την χρήση της ασύρµατης ένωσης (interface) LAN, βεβαιωθείτε αν ο συνδυασµός ρυθµίσεων ασφάλειας εξοπλισµού συµφωνεί µε την συνηµµένη σ αυτή οδηγία. 1-2

16 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ο εκτυπωτής έξω από την συσκευασία του Αν λείπει κάποιο από τα παρακάτω εξαρτήµατα, πρέπει να επικοινωνήσετε µε το πλησιέστερο σηµείο πώλησης ή µε την τεχνική υπηρεσία. Οδηγίες χρήσης Παγκόσµια κάρτα εγγύησης Εκτυπωτής Μπαταρίες Κρίκος ζώνης Ζώνη ώµου Παρατήρηση: Ο εκτυπωτής παραδίνεται µαζί µε κάλυµµα για να φοριέται στη ζώνη. Τα υλικά της µόνωσης µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα. Η εξωτερική συσκευή φόρτισης µπαταριών διατίθεται χωριστά ή βρίσκεται στο αρχικό σύνολο. 2-1

17 Εγκατάσταση Ονοµασίες εξαρτηµάτων Μοχλός άνοιξε/κλείσε Περίβληµα Εξόδος ετικετών Κόπτης ιαχωριστής υποστρώµατος Περίβληµα πρίζας RS 232-C Κρίκος ζώνης Περίβληµα κλίµακας που ρυθµίζει τον οδηγό ετικετών Περίβληµα δοχείου µπαταριών Περίβληµα πρίζας εισόδου DC jack 2-2

18 Εγκατάσταση Ονοµασίες εξαρτηµάτων κύλινδρος πίεσης καθορισµός πλάτους ετικιετών οδηγός ετικιετών οθόνη LCD µοντέλο Bluetooth/ WLAN κλίµακα ρύθµισης οδηγού ετικιετών πλήκτρο ενεργοποίησης πλήκτρο εκτύπωσης πλήκτρο διαδροµής δίοδος δείκτη µπαταρίας Φίλτρο IrDA δίοδος κατάστασης πρίζα RS-232C διακόπτης DIP πρίζα εισόδου DC jack 2-3

19 Εγκατάσταση Λειτουργίες διαφόρων τµηµάτων Ένωση RS-232C Επιτρέπει σύνδεση µε υπολογιστή ή φορητό τερµατικό Οδηγός ετικετών Ρυθµίζεται ανάλογα µε το πλάτος των ετικετών Περίβληµα RS-232C Προστατεύει την πρίζα RS- 232C από σκόνη και φθορά Κλίµακα ρύθµισης οδηγού ετικετών Επιτρέπει ρύθµιση οδηγού ετικετών ανάλογα µε το πλάτος του εγκατεστηµένου ρολού Περίβληµα Ανοίγει για την τοποθέτηση ετικετών Περίβληµα κλίµακας που ρυθµίζει τον οδηγό ετικετών Προστατεύει την κλίµακα ρύθµισης οδηγού ετικετών από σκόνη και φθορά Περίβληµα οδηγού άνοιξε / κλείσε Επιτρέπει στον χρήστη το άνοιγµα του περιβλήµατος Περιοχή εξόδου ετικετών Είναι η περιοχή όπου βγαίνουν οι εκτυπωµένες ετικέτες Κόπτης Κόβει τις εκτυπωµένες ετικέτες Καθορισµός πλάτους ετικετών Καθορίζει το πλάτος των εκτυπωµένων ετικετών Φίλτρο IrDA Περιέχει αισθητήρα και IrDA (υπέρυθρος) Πρίζα εισόδου DC jack Συνδέει τον εκτυπωτή µε τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος που τροφοδοτεί τον εκτυπωτή ιακόπτης DIP Ενεργοποιεί τον εκτυπωτή σε κατάσταση λειτουργίας (Βλέπε σελίδα 53.) Περίβληµα της πρίζας εισόδουdc jack Προστατεύει την πρίζα εισόδου DC jack καθώς και τον διακόπτη DIP από σκόνη και φθορά οσο- µετρητής Για επιλογή του τύπου δόσης ιακόπτης πορείας Με το πάτηµα προχωράει η ετικέτα Πλήκτρο ενεργοποίησης Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή Πλήκτρο εκτύπωσης Αναστρέφει τον εκτυπωτή από την κατάσταση online σε offline και αντίστροφα Περίβληµα δοχείου µπαταριών ίοδος µπαταριώνi (LED) Περίβληµα για ειδικό δοχείο µε µπαταρίες είχνει την ισχύ των µπαταριών που τροφοδοτούν τον εκτυπωτή ίοδος κατάστασης Κρίκος ζώνης ειχνει την κατάσταση του εκτυπωτή. (Βλέπε σελίδες 36, 37 και από 48 ως 52) Επιτρέπει την στερέωση του εκτυπωτή στη ζώνη αυξάνοντας την ευκινησία του χειριστή * Μην στερεώνετε τον εκτυπωτή σε ο,τιδήποτε άλλο εκτός ζώνης 2-4

20 Εγκατάσταση Φόρτιση µπαταριών µε συσκευή φόρτισης Αν ο εκτυπωτής αυτός συνοδεύεται από συσκευή φόρτισης ως επιλογή, µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε για την φόρτιση µπαταριών. Η διαδικασία γίνεται µε τον εξής τρόπο: 1. Συνδέστε την συσκευή φόρτισης στην πρίζα στο τοίχο και ενεργοποιήστε την συσκευή. Το λαµπάκι POWER θα ανάψει σε κόκκινο χρώµα. 2. Βάλτε την µπαταρία στη συσκευή φόρτισης µε τις µεταλλικές ενώσεις µπροστά. Το λαµπάκι CHARGE θα ανάψει µόλις αρχίσει η φόρτιση. Θα σβήσει, όταν οι µπαταρίες θα είναι πλήρως φορτωµένες. Σε περίπτωση συσκευής φόρτισης πέντε µπαταριών στην αρχή φόρτισης το λαµπάκι CHARGE θα ανάψει σε κόκκινο χρώµα. Θα αλλάξει το χρώµα σε πράσινο όταν οι µπαταρίες θα είναι πλήρως φορτωµένες. Μεταλλικές ενώσεις 3. Μετά την φόρτιση, βγάλτε την µπαταρία από την συσκευή φόρτισης. 2-5

21 Εγκατάσταση Παρατηρήσεις: Αν το λαµπάκι POWER δεν ανάβει µετά την ενεργοποίηση της συσκευής φόρτισης, ελέγξτε τις ενώσεις καλωδίου. Αν το λαµπάκι CHARGE δεν ανάψει, βεβαιωθείτε, αν η µπαταρία τοποθετήθηκε σωστά. Η µη σωστή τοποθέτηση επηρεάζει το αποτέλεσµα της διαδικασίας φόρτισης. Αν βάλετε γεµάτη µπαταρία στη συσκευή φόρτισης, το λαµπακι CHARGE θα ανάψει και θα σβήσει στην συνέχεια. Σε περίπτωση συσκευής φόρτισης για 5 µπαταρίες, το λαµπακι CHARGE ανάβει σε πράσινο χρώµα. Αν η µπαταρία που φορτίζεται δεν είχε χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το λαµπάκι CHARGE θα αναβοσβήνει για λίγο. Αυτό δεν σηµαίνει - λάθος. Μπορείτε να συνεχίσετε την φόρτιση. Η µπαταρία µπορεί να φορτιστεί έως 300 φορές (αν χρησιµοποιήθηκε σε κανονικές θερµοκρασίες). Αν η µπαταρία είναι γεµάτη, αλλά στη χρήση αδειάζει γρήγορα, πρέπει να την αντικαταστήσετε µε καινούργια. Χρόνος φόρτισης Η πλήρης φόρτιση της άδειας µπαταρίας διαρκεί περίπου 2,5 ώρες. 2-6

22 Εγκατάσταση Φόρτιση µπαταριών µέσω του εκτυπωτή Αν ο εκτυπωτής συνοδεύεται από µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος AC, µπορεί αυτός να χρησιµοποιηθεί ως φορτιστής µπαταριών. Για να χρησιµοποιηθεί έτσι, προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω: 1. Αφαιρέστε το περίβληµα της άκρης DC jack και συνδέστε τον µετασχηµατιστή µε τον εκτυπωτή. 2. Συνδέστε τον µετασχηµατιστή στο δίκτυο και ενεργοποιήστε τον. Το λαµπάκι POWER θα ανάψει πράσινο. Αρχίζει η φόρτιση, ενώ η δίοδος επιπέδου µπαταρίας θα ανάψει κόκκινο. Όταν η µπαταρία θα φορτιστεί πλήρως, η δίοδος θα σβήσει. µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος πρίζα εισόδου jack DC πρίζα εξόδου jack DC Στην περίπτωση MB200/201 και ένωσης (interface) ασύρµατης LAN, η δίοδος CHARGE στην οθόνη LCD ανάβει σε κόκκινο, όταν αρχίζει η φόρτιση και σβήνει όταν αυτή ολοκληρώνεται. Χρόνος φόρτισηςd Η φόρτιση µπαταριών µέσω µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος AC διαρκεί περίπου 5 ώρες. 2-7

23 Εγκατάσταση Χρήση µπαταριών Στην διάρκεια αντικατάστασης ή αφαίρεσης µπαταριών αποσυνδέστε προηγουµένως τον εκτυπωτή. Τοποθέτηση 1. Ανοίξτε το καπάκι δοχείου µπαταριών. 2. Τοποθετήστε την µπαταρία έτσι ώστε οι µεταλλικές άκρες της να είναι προς τον εκτυπωτή. Βάλτε την µπαταρία κρατώντας και πιέζοντας το γκρίζο γάντζο. Κλείστε το δοχείο µπαταριών. Άκρες Αφαίρεση Σπρώξτε πλαγίως το γκρίζο γάντζο του δοχείου. Το καπάκι ανοίγει προς τα πάνω. Για να βγάλετε τις µπαταριές τραβήξτε από την ταινία στην µπαταρία. Γάντζος Μπαταρία 2-8

24 Εγκατάσταση Παρατήρηση Βγάζετε την µπαταρία µόνο όταν η δίοδος STATUS έχει αποσυνδεθεί. Απενεργοποιώντας τον εκτυπωτή, η δίοδος STATUS θα αποσυνδεθεί. Μην αφαιρείτε την µπαταρία όταν ανάβει η δίοδος STATUS. Μπορεί να είναι αδύνατη έτσι η ενηµέρωση των πληροφοριών στην µνήµη του εκτυπωτή. 2-9

25 Εγκατάσταση Χρήση µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος AC Αν ο εκτυπωτής συνοδεύεται από µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος AC, ο εκτυπωτής µπορεί να τροφοδοτείται από τον µετασχηµατιστή αυτό. Για να τον χρησιµοποιήσετε για το σκοπό αυτό, προχωρήστε ως εξής: 1. Αφαιρέστε το περίβληµα άκρης DC jack και συνδέστε τον µετασχηµατιστή µε τον εκτυπωτή. µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος 2. Συνδέστε τον µετασχηµατιστή στο δίκτυο και ενεργοποιήστε τον. Το λαµπάκι POWER θα ανάψει µε πράσινο χρώµα. πρίζα εισόδου jack DC πρίζα εξόδου jack DC Παρατήρηση: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει αποσυνδεθεί αφαιρώντας τον αγωγό παροχής. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να είναι αδύνατη η ενηµέρωση των πληροφοριών στην µνήµη του εκτυπωτή. 2-10

26 Εγκατάσταση Παρατήρηση Αν ο εκτυπωτής συνοδεύεται από µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος AC, δεν χρειάζεται να βάλετε µπαταρίες. Αν ωστόσο µπει µπαταρία, ο εκτυπωτής θα προσπαθήσει να την φορτώσει (αν δεν είναι γεµάτη). 2-11

27 Εγκατάσταση Τοποθέτηση ρολού µε ετικέτες Η µέθοδος εγκατάστασης φορητή ετικετών εξαρτάται από το είδος επιλεγµένου τρόπου εκτύπωσης - συνεχούς ή διαχωρισµού. συνεχής τρόπος ετικιέτες ρολό 1. Bεβαιωθείτε αν βλέπετε τον κόκκινο κύλινδρο πίεσης. Αν όχι, µετακινήστε το σύστηµα διαχωρισµού προς τα κάτω, ανασηκώνοντάς το προς τα πάνω από τα καθορισµένα σηµεία. Έπειτα σπρώξτε τον σκουροπράσινο µοχλό προς τα κάτω για να ανοίξει το περίβληµα. µοχλός διαχωρισµού Βεβαιωθείτε αν οι ετικέτες εκτυλίγονται από κάτω και όχι από πάνω. 2. Τοποθετήστε το ρολό µε ετικέτες στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε αν το ρολό είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε να ξετυλίγεται από κάτω (βλέπε σχέδιο). 2-12

28 Εγκατάσταση 3. Σηκώστε το περίβληµα της κλίµακας ρύθµισης πλάτους ετικέτας και ξεβιδώστε την έως ότου εισαχθεί άνετα το ρολό µε τις ετικέτες. Γυρίστε ελαφρά µε το χέρι το ρολό µε τις ετικέτες και βεβαιωθείτε ότι µετακινείται εύκολα. Στην αντίθετη περίπτωση το χαρτί µπορεί να µην µετακινείται άνετα στην διάρκεια εκτύπωσης. Κλείστε το περίβληµα της κλίµακας. * Αν το επόµενο ρολό θα έχει το ίδιο πλάτος µε το προηγούµενο, δεν χρειάζεται η χρήση κλίµακας ρύθµισης ετικέτας. 4. Κλείστε το περίβληµα του εκτυπωτή αφού βεβαιωθείτε ότι η άκρη της ετικέτας είναι ήδη εκτός του εκτυπωτή. Τελειώνει έτσι η διαδικασία τοποθέτησης ρολού µε ετικέτες για συνεχή εκτύπωση. 2-13

29 Εγκατάσταση Για εκτύπωση µε την µέθοδο του διαχωρισµού, εφαρµόστε τους παρακάτω κανόνες. συνεχής τρόπος ετικιέτες Συνεχόµενες ετικέτες 1. Βεβαιωθείτε αν βλέπετε τον κόκκινο κύλινδρο πίεσης. Αν όχι, µετακινήστε το σύστηµα διαχωρισµού προς τα κάτω ανασηκώνοντας το από τα καθορισµένα σηµεία. Μετά σπρώξτε το µοχλό προς τα κάτω για να επιτραπεί το άνοιγµα του περιβλήµατος. µοχλός διαχωρισµού 2. Αποκολλήστε την πρώτη ετικέτα από το ρολό. Αυτό δεν είναι απαραίτητο αν χρησιµοποιείτε ρολό µε συνεχόµενες ετικέτες. 2-14

30 Εγκατάσταση 3. Βάλτε το ρολό µε τις ετικέτες στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε αν οι ετικέτες ξετυλίγονται από το κάτω και όχι το πάνω µέρος του ρολού. 4. Ανασηκώστε το περίβληµα κλίµακας ρύθµισης του πλάτους ετικέτας και γυρίστε το ως το σηµείο να µπαίνει άνετα το ρολό µε ετικέτες. Γυρίστε ελαφρά µε το χέρι το ρολό µε ετικέτες και βεβαιωθείτε αν µετακινείται ελεύθερα. Στην αντίθετη περίπτωση µπορεί το χαρτί να µην µετακινείται άνετα στην διάρκεια εκτύπωσης. Κλείστε το περίβληµα της κλίµακας. σιγουρευτείτε ότι οι ετικιέτες εκτυλίγονται από κάτω και όχι από πάνω. κλίµακα ρύθµισης πλάτους ετικιετών * Αν το επόµενο ρολό θα έχει το ίδιο πλάτος µε το προηγούµενο, δεν χρειάζεται η χρήση κλίµακας ρύθµισης ετικέτας. 2-15

31 Εγκατάσταση 5. Κλείστε το περίβληµα αφού βεβεωθείτε ότι οι ετικέτες βγαίνουν έξω από τον εκτυπωτή τουλάχιστον 10mm. * Χρησιµοποιώντας συνεχού τύπου ετικέτες, πατήστε το πλήκτρο FEED για να βγάλετε το χαρτί µε τις ετικέτες και για να το κόψετε. Αν το χαρτί µε τις ετικέτες µαγκώσει, επαναλάβετε την διαδικασία τοποθέτησης ρολού ετικετών. Άκρη ετικέτας 6. Σπρώξτε το σύστηµα διαχωρισµού µπροστά έτσι ώστε να καλύψει το κόκκινο κύλινδρο πίεσης. Αυτή η ενέργεια τελειώνει την διαδικασία τοποθέτησης ρολού ετικετών για εκτύπωση µε διαχωρισµό. Για να επαναφέρετε την συνεχού τύπου εκτύπωση, σηκώστε την άνω άκρη του συστήµατος διαχωρισµού µε χρήση καθορισµένων σηµείων. Στον εκτυπωτή µε συνεχού τύπου εκτύπωση φαίνεται ο κόκκινος κύλινδρος πίεσης. 2-16

32 Συνδυασµός και χρήση Συνδυασµός και χρήση 3 Μετά την σύνδεση του εκτυπωτή µε την παροχή και την τοποθέτηση ρολού µε ετικέτες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2, µπορείτε να ξεκινήσετε την χρήση. Ενεργοποίηση εκτυπωτή Πατήστε κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο POWER. Όταν η δίοδος STATUS ανάψει σε πράσινο απελευθερώστε το πλήκτρο. Απενεργοποίηση εκτυπωτή Πατήστε κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο POWER ξανά. Όταν η δίοδος STATUS σβήσει, απελευθερώστε το πλήκτρο. 3-1

33 Συνδυασµός και χρήση ιαδικασία δοκιµαστικής εκτύπωσης Οι χρήστες µπορούν να αξιοποιήσουν την δοκιµαστική εκτύπωση για την εκτίµηση της ποιότητας εκτύπωσης ή την διάγνωση παρουσιαζοµένων προβληµάτων. 1. Ρυθµίστε τον διακόπτη DIP σε τρόπο δοκιµαστικό όπως περιγράφεται αυτό στις σελίδες 4-2/ Πατήστε το πλήκτρο POWER κρατώντας µαζί πατηµένο το πλήκτρο FEED. Ο εκτυπωτής περνάει τότε σε δοκιµαστικό τρόπο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο FEED για να κάνετε δοκιµαστική εκτύπωση. 3. Προσέξτε αν στη δοκιµαστική ετικέτα: Όλα τα εκτυπωµένα σήµατα είναι οµοιόµορφα µαύρα, χωρίς στίγµατα. Η εκτύπωση είναι ευδιάκριτη και έντονη. Η µειωµένη ισχύς των µπαταριών επηρεάζει την ποιότητα εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής τροφοδοτείται σωστά. Παρατήρηση: Σε περίπτωση εµφάνισης ανωµαλιών, επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο σηµείο πώλησης SATO ή την τεχνική υπηρεσία. Πριν την δήλωση επισκευής διαβάστε το κεφάλαιο Αντιµετώπιση προβληµάτων. 3-2

34 Συνδυασµός και χρήση Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) RS- 232C Ακολουθήστε την εξής διαδικασία για εκτέλεση εκτύπωσης σε ένωση µε υπολογιστή ή φορητό τερµατικό µέσω του RS-232C. 1. Βρείτε το κάλυµµα του τερµατικού. Περίβληµα καλωδίου RS232C 2. Συνδέστε το καλώδιο RS-232C µε το τερµατικό. Βεβαιωθείτε ότι το βέλος καλωδίου RS-232C συµφωνεί µε το βέλος της πλευράς του τερµατικού. Kαλώδιο RS232C 3. Συνδέστε την δεύτερη άκρη του καλωδίου RS-232C στο κατάλληλο τερµατικό RS-232C υπολογιστή ή φορητού τερµατικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ένωση µέσω RS-232C, διαβάστε το αντίστοιχο εγχειρίδιο. 3-3

35 Συνδυασµός και χρήση Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) IrDA Χρησιµοποιήστε την εξής διαδικασία για εκτύπωση µέσω ένωσης IrDA. 1. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε απόσταση 20 cm από το τερµατικό IrDA υπολογιστή ή φορητού τερµατικού. ιαλέξτε θέση εκτυπωτή έτσι ώστε ο δέκτης να βρίσκεται σε κώνο που σχηµατίζει το σήµα που διαχωρίζεται υπό γωνία 30 µοιρών. Η επικοινωνία µέσω ένωσης (interface) IrDA περιορίζεται στα 15 ως 20 cm. Η εµβέλεια µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το περιβάλλον χρήσης του εκτυπωτή ή τους περιορισµούς της ένωσης (interface) IrDA των υπολοίπων συσκευών. Η επικοινωνία µπορεί να διαταραχθεί από τον φωτισµό του τερµατικού µε ηλιακές ακτίνες ή µε άλλη πηγή φωτός. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καλύψετε τις ακτίνες που πέφτουν στο φίλτρο IrDA, ή να µειώσετε την απόσταση µεταξύ των τερµατικών IrDA. 3-4

36 Συνδυασµός και χρήση Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) ασύρµατης LAN Interface Για εκτύπωση µέσω ασυρµάτου LAN ο εκτυπωτής MB200/201i, χρειάζεται σωστα συνδυασµένο δίκτυο LAN. Το επόµενο βήµα είναι ο συνδυασµός εκτυπωτή MB200/201i µε τις ίδιες ρυθµίσεις για να καθοριστεί η σύνδεση. 1) Έλεγχος διακοπρών DIP: Οι διακόπτες DIP είναι ρυθµισµένοι από το εργοστάσιο για την χρήση του ασύρµατου LAN. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Dip 1 είναι στη θέση OFF, ενώ ο διακόπτης Dip 2 είναι στη θέση ON. Στην περίπτωση επαναφοράς των υπολοίπων διακοπτών, συµβουλευτείτε τον πίνακα διακοπτών DIP που περιλαµβάνεται στο επόµενο κεφάλαιο προδιαγραφές ενώσεων (interface). 2) Καθορισµός σύνδεσης µε ασύρµατο δίκτυο Το επόµενο βήµα είναι να βεβαιωθείτε, ότι ο εκτυπωτής έχει συνδυαστεί από την σωστή διεύθυνση IP, µάσκα υποδικτύου, πύλη, SSID, κανάλι, ασύρµατο τρόπο LAN και ρυθµίσεις ασφαλείας. Για λεπτοµέρειες ρυθµίσεων του έγκυρου συνδυασµού ασύρµατου LAN επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή σας. Αρµόδιος αντιπρόσωπος της SATO µπορεί να σας βοηθήσει στο συνδυασµό του εκτυπωτή για λειτουργία εντός δικτύου. Για να προχωρήσετε µόνοι σας στη σύνδεση επικοινωνήστε µαζί του για να λάβετε το απαραίτητο πρόγραµµα. Παρατήρηση Εκτυπώνοντας µέσω ασυρµάτου LAN, η απόσταση µεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος. 3-5

37 Συνδυασµός και χρήση Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) Bluetooth Για εκτύπωση µέσω εκτυπωτή εφοδιασµένου µε ένωση Bluetooth MB200/201i, χρειάζεται επίσης υπολογιστής µε την ένωση αυτή. Χρειάζονται ακόµα δύο βήµατα. 1) Έλεγχος διακοπτών DIP: Οι διακόπτες DIP του εκτυπωτή είναι ρυθµισµένοι από το εργοστάσιο για χρήση της ένωσης (interface) bluetooth. Ελέγξτε αν ο διακόπτης Dip 1 είναι στη θέση OFF ενώ ο διακόπτης Dip 2 είναι στη θέση ON. Στην περίπτωση επαναφοράς των υπολοίπων διακοπτών, συµβουλευτείτε τον πίνακα διακοπτών DIP που περιλαµβάνεται στο επόµενο κεφάλαιο προδιαγραφές ενώσεων (interface). 2) Συγχρονισµός ρυθµίσεων Bluetooth Μετά τη ρύθµιση διακοπτών DIP, το επόµενο βήµα είναι να βεβαιωθείτε ότι οι δυο συσκευές που χρησιµοποιούν τη bluetooth έχουν συνδυαστεί για λειτουργία µε τον ίδιο κωδικό PIN και ρυθµισµένο τρόπο άδειας. Για λεπτοµέρειες ρύθµισης αυτών των παραµέτρων συµβουλευτείτε την αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Στην περίπτωση του εκτυπωτή MB200/201i, οι παράµετροι µπορεί να ρυθµιστούν από τον αρµόδιο Αντιπρόσωπο της SATO, ή µε την χρήση προγράµµατος επικοινωνίας Bluetooth διαθέσιµου από τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υποστήριξη της SATO. Παρατήρηση Εκτυπώνοντας µέσω ένωσης (interface) Bluetooth, η απόσταση µεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος. 3-6

38 Οθόνη επιλογής LCD Συνδυασµός και χρήση Οι εκτυπωτές που χρησιµοποιούν Bluetooth και ασύρµατο LAN είναι εξοπλισµένοι από το εργοστάσιο µε υγροκρυσταλλική οθόνη (LCD). Η οθόνη µπορεί να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: κατάσταση τρόπου διαχωρισµού χειροκίνητος/αυτόµατος τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης κατάσταση ισχύς µπαταρίας MANU σήµατος οθόνη 2 γραµµών για κείµενο ONLINE QTY:0000 Κατάσταση µπαταριών: είκτης τριών επιπέδων. Όταν ανάβουν όλες οι βαθµίδες η τάση είναι µεγαλύτερη από 8.0 V. υο βαθµίδες σηµαίνουν τάση µεταξύ 7.8 V και 7.9 V. Μια βαθµίδα σηµαίνει ότι η τάση είναι µεταξύ 7.6 V και 7.7 V. Όταν σβήσουν όλες οι βαθµίδες η τάση πέφτει κάτω από 7.5 V και η εκτύπωση είναι αδύνατη. Ισχύς σήµατος: είκτης τριών επιπέδων. είχνει την ισχύ του σήµατος, η οποία έχει 3 αξίες: την Κατώτερη (1 βαθµίδα), Μέση (2 βαθµίδες) και Μέγιστη (3 βαθµίδες). Το σήµα X σηµαίνει µη λήψη. Τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης: Το σήµα εµφανίζεται στην διάρκεια δοκιµαστικής εκτύπωσης. T 3-7

39 Συνδυασµός και χρήση Οθόνη δύο γραµµών για κείµενο: Εµφανίζει τα παρακάτω: 1) ιάφορες πληροφορίες για την κατάσταση: εκδοχή εξοπλιστικού προγράµµατος (Firmware), τρόπς online, τρόπς offline, ετικέτες στη σειρά για εκτύπωση, τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης, Λανθασµένες Ρυθµίσεις (Default Settings), ολοκληρώθηκε (Completed), Εργοστασιακά καθαρό (Factory Clear), Πάτησε το πλήκτρο FEED (Press Feed Key), Πάτησε το πλήκτρο PRINT (Press PRINT Key), τρόπος Hex Dump, Ρυθµίσεις οθόνης (Set up Display), Ρύθµιση LCD (Adjust LCD), Έξοδος (Exit), Κοντράστ (Contrast), Ενεργοποίηση λαµπάκι πίσω (Back Light On) 2) Πρειδοποιήσεις: Κάλυµµα ανοιχτό (Cover Open), Τέλος χαρτιού (Paper End), Λάθος αισθητήρα (Sensor Error), κασέτα µνήµης σχεδόν γεµάτη (Buffer Near Full), Προστασία κεφαλής (Head Protect), Λάθος κεφαλής (Head Error), λάθος του µόντεµ (Module Error) 3) Πληροφορίες για το ασύρµατο LAN: Πληροφορίες όπως τρόπος Adhoc, τρόπος Infrastructure, διεύθυνση IP, µάσκα υποδικτύου (subnet mask), υποθετική πύλη (default gateway), αριθµός πρίζας τερµατικού (Socket Port Number). Ρύθµιση κοντράστ οθόνης Για ρύθµιση οθόνης LCD, περάστε στο τρόπο χρήσης (Maintenance). Με το πλήκτρο FEED κάνετε επιλογές, και µε το πλήκτρο PRINT επιβεβαιώνετε την επιλογή. Επιλέξτε τώρα Ρύθµιση LCD ( Adjust LCD ) και µετά την επιλογή Κοντράστ ( Contrast ). Οι αξίες που αντιστοιχούν στο κοντράστ κυµαίνονται από 30 ως

40 ιαδικασία εκτύπωσης Συνδυασµός και χρήση Μετά από την σωστή εγκατάσταση και τον σωστό συνδυασµό των βασικών παραµέτρων µπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση του εκτυπωτή MB200/201 i. 1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι έτοιµος για αποστολή δεδοµένων και η δίοδος STATUS ανάβει (Πατήστε το πλήκτρο PRINT για ρύθµιση του εκτυπωτή σε τρόπο ONLINE). 2. ώστε εκκίνηση εκτύπωσης από τον υπολογιστή. Μετά το τέλος της εκτύπωσης, πιάστε την ετικέτα από τη δεξιά ή αριστερή γωνία και τραβήξτε την στην κατεύθυνση του βέλους στο σχέδιο. Παρατήρηση Ο αριθµός φύλλων που µπορεί να εκτυπωθεί εξαρτάται από τον τρόπο στον οποίο βρίσκεται ο εκτυπωτής (τρόπος συνεχούς εκτύπωσης ή τρόπος διαχωρισµού). Αν εκτυπώνοντας µε τρόπο συνεχούς εκτύπωσης τραβήξετε την ετικέτα σε λάθος σηµείο, σταµατήστε την εκτύπωση και προχωρήστε στη διόρθωση όπως περιγράφεται στην επόµενη σελίδα. 3-9

41 Συνδυασµός και χρήση Ρύθµιση εκτύπωσης για συνεχόµενες ετικέτες Αν εκτυπώνοντας µε τρόπο συνεχούς εκτύπωσης τραβήξετε την ετικέτα σε λάθος σηµείο, κάντε τα παρακάτω. 1. Σταµατήστε την εκτύπωση από το υπολογιστή, ή πατώντας το πλήκτρο PRINT αυτό θα προκαλέσει το πέρασµα από ONLINE σε τρόπο OFFLINE ( ίοδος STATUS). πλήκτρο PRINT πλήκτρο FEED 2. Πατήστε το πλήκτρο FEED, για να βγάλετε την ετικέτα. Αφού βγει τραβήξτε την σε σωστό σηµείο και στην κατεύθυνση όπως δείχνει το βέλος στο σχέδιο. 3. Πατήστε το πλήκτρο PRINT, για επιστροφή στο τρόπο ONLINE (Η δίοδος STATUS θα ανάψει σε πράσινο χρώµα). Τώρα µπορεί να συνεχιστεί η εκτύπωση. 3-10

42 Συνδυασµός και χρήση Επιλογή τρόπου διαχωρισµού ετικετών Μπορείτε να επιλέξετε τρόπο συνεχές ή µε διαχωρισµό. Στο καθένα γίνεται δοκιµαστική εκτύπωση και εκτύπωση από υπολογιστή ή τερµατικό. δοκιµαστική εκτύπωση εκτύπωση πληροφορίας για την κατάσταση του εκτυπωτή εκτύπωση σε τρόπο online εκτύπωση από τον Η/Υ ή φορητό τερµατικό τρόπος συνεχούς εκτύπωσης τρόπος διαχωρισµού (ετικιέτες) τρόπος συνεχούς εκτύπωσης τρόπος διαχωρισµού (ετικιέτες) τρόπος συνεχούς εκτύπωσης τρόπος διαχωρισµού (ετικιέτες) τρόπος διαχωρισµού (συνεχείς ετικιέτες) Μπορείτε να ρυθµίσετε Τρόπο διαχωρισµού για συνεχόµενες ετικέτες µε ρυθµίσεις του εκτυπωτή. 3-11

43 Συνδυασµός και χρήση Συνδυασµός τρόπου διαχωρισµού Ο τρόπος διαχωρισµού µπορεί να ρυθµιστεί ως αυτόµατη εκτύπωση (Auto print) ή χειροκίνητη εκτύπωση (Manual print). Τύπος Αυτόµατη εκτύπωση Ενέργεια Εκτυπώνει µια ετικέτα αµέσως µετά την λήψη δεδοµένων και περιµένει να την διαχωρήσει ο χρήστης από τις υπόλοιπες. Χειροκίνητη εκτύπωση (υποθετική ρύθµιση) Εκτυπώνει µια ετικέτα αµέσως µετά τη λήψη και περνάει σε κατάσταση offline. Το πάτηµα του PRINT ξεκινάει την εκτύπωση της επόµενης ετικιέτας. Μετά από εκτύπωση καθορισµένου αριθµού ετικετών, η εκτύπωση αναστέλλεται. Το πάτηµα πλήκτρου PRINT δεν θα επαναφέρει την εκτύπωση. Για αλλαγή µεταξύ χειροκίνητης και αυτόµατης εκτύπωσης, ρυθµίστε αντίστοιχα τους διακόπτες DIP και µετά ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή µε πατηµένο το πλήκτρο PRINT ή FEED. Οι νέες ρυθµίσεις θα λειτουργήσουν µε την επόµενη ενεργοποίηση του εκτυπωτή. Συνδυασµός τρόπου διαχωρισµόυ επιλογή αυτόµατη: DSW1 4 = OFF, OFF, OFF, ON + Κάλυµµα ανοιχτό (Cover open) + Πλήκτρο PRINT + ενεργοποίηση του εκτυπωτή. Συνδυασµός τρόπου διαχωρισµόυ επιλογή χειροκίκητη: DSW1-4= OFF, OFF, OFF, ON + Κάλυµµα ανοιχτό (Cover open) + πλήκτρο FEED + ενεργοποίηση του εκτυπωτή Στν διάρκεια συνδυασµού τρόπου διαχωρισµού, η δίοδος STATUS αναβοσβήνει σε πράσινο χρώµα και γίνεται συνεχές σήµα µετά το τέλος του συνδυασµού. Ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή ΜΟΝΟ όταν η δίοδος STATUS ανάβει σταθερά. 3-12

44 Υπόλοιποι τρόποι εκτύπωσης Συνδυασµός και χρήση Ο εκτυπωτής µπορεί να λειτουργεί µε τους εξής τρόπους: κανονικό, δοκιµαστική εκτύπωση, έλεγχο κεφαλής καθώς εντολών online. ενεργοποίηση εκτυπωτή POWER πλήκτρο PRINT Online Online πλήκτρο POWER πλήκτρο FEED το χαρτί εκτυλίγεται Tρόπος κανονικός Συµπεριφορά της διόδου STATUS στον κανονικό τρόπο Ενέργεια ίοδος STATUS Συµπεριφορά ιόδου Αρχή εκτύπωσης Πορτοκαλί Ανάβει ONLINE Πράσινο Ανάβει OFFLINE Απενεργοποιηµένη Μη ενεργοποιηµένη Κοίµηση (µετά από 5 δευτερόλεπτα απραξίας) Πράσινο Αναβοσβήνει Παρατήρηση: Ο δείκτης µπαταρίας (διαθέσιµος µόνο στο µοντέλο Bluetooth/WLAN) ανάβει ακόµα όταν ο εκτυπωτής είναι OFFLINE. Παραµένοντας σε κατάσταση επαγρύπνισης, ο εκτυπωτής ενεργοποιείται µετά από λήψη δεδοµένων ή µε το πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου. 3-13

45 Συνδυασµός και χρήση Tρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης Μπαίνουµε στον τρόπο δοκιµαστικό µε τα πλήκτρα FEED και POWER όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα. ενεργοποίηση αρχή δοκιµαστικής εκτύπωσης δοκιµαστική εκτύπωση FEED + POWER πλήκτρο FEED πλήκτρο FEED πλήκτρο FEED τέλος εκτύπωσης Συµπεριφορά διόδου STATUS στον δοκιµαστικό τρόπο Ενέργεια ίοδος STATUS Συµπεριφορά ιόδου Είσοδος στο δοκιµαστικό τρόπο Αρχή δοκιµαστικής εκτύπωσης Στη διάρκεια της δοκιµαστικής εκτύπ. Τέλος δοκιµαστικής εκτύπωσης Πορτοκαλί Πράσινο Πράσινο Απενεργοποιηµένη Ανάβει Αναβοσβήνει Ανάβει Μη ενεργοποιηµένη 3-14

46 Συνδυασµός και χρήση Tρόπος ελέγχου κεφαλής Ο έλεγχος κεφαλής µπορεί να αφορά δυο περιοχές: απλής περιοχής εκτύπωσης και περιοχής του bar code. Για καθορισµό περιοχής για έλεγχο κεφαλής, προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω: Ρύθµιση περιοχής δοκιµής κεφαλής (Το κάλυµµα πρέπει να είναι ανοιχτό) Ρύθµιση δοκιµής κεφαλής Απλή περιοχή εκτύπωσης Απενεργοποίηση ελέγχου κεφαλής Περιοχή bar code Απενεργοποίηση ελέγχου κεφαλής DSW-1 DSW-2 DSW-3 DSW-4 λλα πλήκτρα OFF ON OFF ON Κρατήστε το πλήκτρο PRINT OFF ON OFF ON Κρατήστε το πλήκτρο FEED ON OFF OFF ON Κρατήστε το πλήκτρο PRINT ON OFF OFF ON Κρατήστε το πλήκτρο FEED Μπορείτε να ελέγξετε τις παρούσες ρυθµίσεις µέσω δοκιµαστικής εκτύπωσης. Με την ρύθµιση επιλογής ελέγχου κεφαλής, η δίοδος STATUS αναβοσβήνει σε πράσινο χρώµα και γίνεται συνεχές σήµα µετά το τέλος της ρύθµισης. Ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή ΜΟΝΟ όταν η δίοδος STATUS ανάβει σταθερά. 3-15

47 Συνδυασµός και χρήση Tρόπος ρύθµισης συµβατότητας εντολών Online Ο εκτυπωτής µπορεί να ρυθµιστεί σε συµβατότητα µε εντολές SBPL ή µε παλαιότερες εντολές MB200. Ρύθµιση συµβατότητας εντολών Online (Το κάλυµµα πρέπει να είναι ανοιχτό) Συµβατότητα DSW-1 DSW-2 DSW- 3 DSW- 4 λλα πλήκτρα MB200 online SBPL online ON ON ON ON Κρατήστε PRINT ON ON ON ON Κρατήστε FEED Μπορείτε να ελέγξετε τις παρούσες ρυθµίσεις µέσω δοκιµαστικής εκτύπωσης. Με την ρύθµιση συµβατότητας εντολών ONLINE, η δίοδος STATUS αναβοσβήνει σε πράσινο χρώµα και γίνεται συνεχές σήµα µετά το τέλος της ρύθµισης. Ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή ΜΟΝΟ όταν η δίοδος STATUS ανάβει σταθερά. 3-16

48 Συνδυασµός και χρήση Συνδυασµός περιθωρίων µέσω προγράµµατος Ο εκτυπωτής MB200/201 συνήθως απαιτεί τις παρακάτω ρυθµίσεις. Σχεδόν όλες οι ρυθµίσεις είναι ηλεκτρικής φύσεως λόγω προχωρηµένου, αυτοκεντρικού συστήµατος του εκτυπωτή. Ωστόσο, αν είναι απαραίτητο να γίνουν ρυθµίσεις, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε αποστολή εντολών στον εκτυπωτή. Επικοινωνήστε µε αντιπρόσωπο της SATO για πληροφορίες προγραµµατισµού εκτυπωτή MB200/ 201i, ή συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο προγραµµατισµού που βρίσκεται στο CD-ROM. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ Ρυθµίσεις Μέθοδος Περιγραφή Εντολές ρύθµισης εκτυπωτή Απόσυρση βασικού σηµείου Απόσυρση κλίµακας Χρησιµοποιήστε την εντολή προγραµµατισµού <PG>. Γράφει τις αξίες στη µνήµη και Flash ROM. Απόσυρση διαχωρισµού Απόσυρση αποκόλλησης Απόσυρση βασικού σηµείου Χρησιµοποιήστε την εντολή προγραµµατισµού <A3>. Το αποτέλεσµα φαίνεται αµέσως. Η αξία διαγράφεται µε την απενεργοποίηση του εκτυπωτή. 3-17

49 Συνδυασµός και χρήση ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ Απόσυρση κλίµακας Απόσυρση διαχωρισµού Απόσυρση αποκόλλησης <PO3> Χρησιµοποιήστε την εντολή προγραµµατισµού. <PO1> Χρησιµοποιήστε την εντολή προγραµµατισµού. <PO2> Χρησιµοποιήστε την εντολή προγραµµατισµού. Το αποτέλεσµα φαίνεται αµέσως. Η αξία διαγράφεται µε την απενεργοποίηση του εκτυπωτή. Το αποτέλεσµα φαίνεται αµέσως. Η αξία διαγράφεται µε την απενεργοποίηση του εκτυπωτή. Το αποτέλεσµα φαίνεται αµέσως. Η αξία διαγράφεται µε την απενεργοποίηση του εκτυπωτή. 3-18

50 Προδιαγραφές ενώσεων Προδιαγραφές ενώσεων 4 Με συνδυασµούς διακοπτών DIP και ενεργοποίηση του εκτυπωτή κρατώντας πατηµένα τα κατάλληλα πλήκτρα, µπορούµε να καλέσουµε ή να ανακαλέσουµε ειδικές λειτουργίες ή ιδιότητες του εκτυπωτή. ιακόπτες DIP Άλλες απαραίτητες ενέργειες OFF OFF ON OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µε κρατηµένα τα πλήκτρα PRINT και FEED Κατάσταση εργοστασίου, καθαρισµός µετρητή διαδροµής κεφαλής. ON OFF ON OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µε κρατηµένα τα πλήκτρα PRINT και FEED Κατάσταση εργοστασίου + καθαρισµός µετρητή διαδροµής κεφαλής + καθαρισµός µετρητή εργοστασίου. OFF OFF ON OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µε κρατηµένα τα πλήκτρα PRINT και FEED επαναφορά των υποθετικών ρυθµίσεων: Τρόπος κατάστασης εργοστασίου. Ρυθµίσεις συµβατότητας εντολών Online ON ON ON ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µε κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, το πλήκτρο FEED δεν είναι κρατηµένο συµβατότητα εντολών MB200. ON ON ON ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, το πλήκτρο FEED κρατηµένο συµβατότητα εντολών SBPL. 4-1

51 Προδιαγραφές ενώσεων Ρυθµίσεις RS-232C OFF OFF OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED - RS-232C τρόπος κανονικός. OFF OFF OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο πλήκτρο FEED RS-232C τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης του χρήστη. OFF OFF OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED - RS-232C τρόπος υποθετικών ρυθµίσεων. OFF OFF ON ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED RS-232C τρόπος Hex Dump. OFF OFF OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED RS-232C ανάγνωση γραµµάτων. OFF OFF OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED Τρόπος διαχωρισµού, αυτόµατη εκτύπωση. OFF OFF OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED Τρόπος διαχωρισµού, χειροκίνητη εκτύπωση. OFF OFF ON OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED RS-232C ανάγνωση προγράµµατος. Ρυθµίσεις IrDA ON OFF OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED IrDA Τρόπος κανονικός. ON OFF OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED IrDA τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης του χρήστη. ON OFF ON ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED IrDA τρόπος Hex Dump. ON OFF OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED Έλεγχος κεφαλής, περιοχή bar code. ON OFF OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Ανάκληση ελέγχου κεφαλής. 4-2

52 Προδιαγραφές ενώσεων Ρυθµίσεις Bluetooth/WLAN OFF ON OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED Τρόπος κανονικός. Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης. Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Τρόπος συντήρησης. OFF ON ON ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED Tρόπος HEX dump. Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο το πλήκτρο FEED υνατότητα ελέγχου CRC. Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Ανάκληση ελέγχου CRC. OFF ON OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο το πλήκτρο FEED Ενεργοποίηση ελέγχου κεφαλής. Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Απενεργοποίηση ελέγχου κεφαλής. OFF ON ON OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Κατάσταση εργοστασίου + καθαρισµός ένδειξης µετρητή. Παρατήρηση: Μια µικρή ετικέτα µπορεί να προκαλέσει την εκτύπωση µεγάλης ποσότητας δεδοµένων αν επιλέχθηκε εκτύπωση µε τον τρόπο Hex Dump. 4-3

53 Προδιαγραφές ενώσεων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ποτέ µην κάνετε σύνδεση ή αποσύνδεση καλωδίων ενώσεων όταν είναι ενεργοποιηµένοι: ο υπολογιστής, ο εκτυπωτής ή και οι δυο µαζί. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστηµα ηλεκτρικών κυκλωµάτων του εκτυπωτή ή του υπολογιστή, η οποία δεν θα επισκευαστεί εντός εγγυήσεως ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: κάποιοι υπολογιστές εµφανίζουν το σήµα request-to-send (RTS) - pin 4 από 25, για καθορισµό αν ο εκτυπωτής είναι έτοιµος για λήψη δεδοµένων. Αν ο εκτυπωτής δεν επεξεργάζεται αυτό το σήµα, πρέπει να κρατηθεί η γραµµή RTS στη θέση true για να υπάρξει επικοινωνία. Το επιτυγχάνουµε µε σύνδεση pin rts στο clear-to-send (σήµα CTS) - pin 5 από

54 Καθαρισµός και συντήρηση Καθαρισµός και συντήρηση5 Με τακτικό καθαρισµό και συντήρηση, θα παρατείνετε την διάρκεια ζωής και την καλή λειτουργία και θα µειώσετε τις πιθανότητες ελαττωµατικής λειτουργίας. Προχωρήστε στις παρακάτω διαδικασίες µόνο αφού αποσυνδεθεί ο εκτυπωτής και αφαιρεθούν οι µπαταρίες. Καθαρισµός κεφαλής Μετατοπίστε τον µοχλό άνοιξε / κλείσε του καλύµµατος για να τον ανοίξετε. Αν ο µοχλός είναι καλυµµένος, βγάλτε πρώτα το σύστηµα διαχωρισµού κρατώντας από την καθορισµένη περιοχή στην άνω άκρη (βλ. βήµα 1 Τοποθέτηση ρολού ετικετών στη σελίδα 2-11). Αφαιρείτε τις βρωµιές µε πανάκι βρεγµένο µε αλκοόλ. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ διαλυτικό, βενζίνη και πετρέλαιο. 5-1

55 Καθαρισµός και συντήρηση Καθαρισµός κυλίνδρου πίεσης και κυλίνδρου αποφλοίωσης Ο χρήστης µπορεί να κάνει δοκιµαστικές εκτυπώσεις για να εκτιµήσει την ποιότητα εκτύπωσης και να εντοπίσει πιθανά προβλήµατα. Μετατοπίστε το µοχλό άνοιξε / κλείσε του καλύµµατος για να το ανοίξετε. Αν ο µοχλός είναι καλυµµένος, βγάλτε πρώτα το σύστηµα διαχωρισµού κρατώντας από την καθορισµένη περιοχή στην άνω άκρη (βλ. βήµα 1 Τοποθέτηση ρολού ετικετών στη σελίδα 2-11). κουµπί Αφαιρείτε τις βρωµιές µε πανάκιβρεγµένο µε αλκοόλ. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ διαλυτικό, βενζίνη και καθαρό πετρέλαιο. κύλινδρος διαχωρισµού 5-2

56 Αντιµετώπιση προβληµάτων 6 Αντιµετώπιση προβληµάτων Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβληµα µε την εκτύπωση, συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Τι να κάνετε σε περίπτωση... Φαινόµενα Αιτία Τρόπος αντιµετώπισης Εκτύπωση µε στίγµατα Κάθετες λωρίδες στην εκτύπωση Πλάγια µορφή εκτυπωµένων σηµάτων 1. Η κεφαλή είναι βρώµικη 2. Ο κύλινδρος είναι βρώµικος 1. Η κεφαλή είναι βρώµικη 2. Η κεφαλή έχει βλάβη 1. Ο οδηγός χαρτιού δεν είναι σωστά τοποθετηµένος 2. Ο κύλινδρος είναι βρώµικος 1. Καθαρίστε την κεφαλή 2. Καθαρίστε τον κύλινδρο πίεσης και αποφλείωση(βλέπε κεφάλαιο 5) 1. Καθαρίστε την κεφαλή 2. Αντικαταστήστε την κεφαλή 1. οκιµάστε άλλο ρολό µε ετικέτες. Χρησιµοποιήστε µόνο γνήσια προϊόντα SATO, για εξασφάλιση ποιότητας και µείωση ρίσκου εµφάνισης προβληµάτων. 2. Καθαρίστε τον κύλινδρο πίεσης και αποφλείωση (βλέπε κεφάλαιο 5) Έλλειψη εκτύπωσης 1. Βλάβη σύνδεσης RS-232C 2. Ελαττωµατική σύνδεση IrDA 3. Βλάβη σύνδεσης Bluetooth/WLAN 4. Λάθος στη ρύθµιση διακοπτών DIP 5. Η κεφαλή έχει βλάβη 1. Ελέγξτε την σύνδεση RS-232C 2. Εκτυπωτής και υπολογιστής µε IrDA πρέπει να είναι σε απόσταση 15 ή 20 cm ο ένας από τον άλλον (βλέπε σελίδα 3-4) 3. Ελέγξτε τις ρύθµισεις του πρωτοκόλλου επικοινωνίας 4. Ελέγξτε καλά τις ρυθµίσεις διακοπτών DIP 5. Αντικαταστήστε την κεφαλή 6-1

57 Αντιµετώπιση προβληµάτων STATUS (DIODA) Τρόπος Περιγραφή Αιτία Τρόπος αντιµετώπισης Ανάβει (Κόκκινο) Όλοι οι τρόποι Μπαταρίες είναι αδύναµες Τέλειωσαν οι µπαταρίες Φόρτιση µπαταριών Αναβοσβήν ει κάθε 2 s (Κόκκινο) Online Λάθος Bluetooth ή κάρτας WLAN Λάθος ένωσης (Bluetooth, ασύρµατο LAN) Αντικατάσταση δίσκου Ανάβει (Κόκκινο) Μετά την ενεργοποίηση 1 Λάθος προγράµµατος 2 Λάθος µνήµης FlashROM Λάθος εγγραφής/ ανάγνωσης µνήµης FlashROM 1 Αντικατάσταση FlashROM* 2 Προσπάθεια επαναφόρτωσης προγράµµατος* Αναβοσβήν ει κάθε 2 s (Πράσινοκόκκινο) Online Λάθος κεφαλής Αποσυνδέθηκαν τα καλώδια Αντικατάσταση κεφαλής* Αναβοσβήν ει κάθε 0.5 s (Κόκκινο) Online Λάθος αισθητήρα (κάλυµµα ανοιχτό, τέλος χαρτιού) 1 Το κάλυµµα δεν είναι κλειστό 2 εν λειτουργεί σωστά ο αισθητήρας καλύµµατος 3 Έλλειψη χαρτιού 4 Κακό επίπεδο αισθητήρα 5 Κακός αισθητήρας 6 πλάγια µορφή χαρτιού 1 Κλείσιµο καλύµµατος 2 Ρύθµιση επιπέδου αισθητήρα* 3 Φόρτωση χαρτιού 4 Ρύθµιση επιπέδου αισθητήρα* 5 Επιλογή σωστού αισθητήρα 6 Φόρτωση χαρτιού Αναβοσβήν ει κάθε 0.5 s (Πράσινο) Online (Εκτύπωση ή λήψη δεδοµένων) Σχεδόν γεµάτη κασέτα Όχι αρκετός χώρος στην κασέτα µνήµης Αναστολή αποστολής δεδοµένων από υπολογιστή, αναµονή για να γεµίσει η κασέτα µνήµης Αναβοσβήν ει κάθε 4 s (Πράσιονο) Όλοι οι τρόποι Κατάσταση κοίµησης εν είναι φαινόµενο λάθους. Ενεργοποιείται χαµηλή λήψη ενέργειας Έξοδος απ τον τρόπο αυτό γίνεται αυτόµατα µε πάτηµα κάθε πλήκτρου ή µε το άνοιγµα καλύµµατος Αναβοσβήν ει κάθε 1 s (Πράσινο- >off- >Κόκκινο- >off) Όλοι οι τρόποι Προστασία από υπερθέρµανση της κεφαλής Αν η θερµοκρασία κεφαλής ανέβει πάνω από 70 C ενεργοποιείται λειτουργία προστασίας κεφαλής από την υπερθέρµανση Η λειτουργία αυτή σταµατάει όταν η θερµοκρασία πέφτει κάτω από 50 C * Επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο ή σέρβις της SATO 6-2

58 Αντιµετώπιση προβληµάτων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: αποφύγετε την σύνδεση και την αποσύνδεση καλωδίων ενώσεων (interface), όταν είναι σε λειτουργία ο υπολογιστής, ο εκτυπωτής ή και οι δυο µαζί, µπορεί να προκληθεί έτσι βλάβη στα ηλεκτρικά κυκλώµατα στον εκτυπωτή ή στον υπολογιστή και δεν θα γίνει επισκευή στα πλαίσια εγγύησης όταν λειτουργεί ο υπολογιστής, ο εκτυπωτής ή και οι δύο µαζί. 6-3

59 Αντιµετώπιση προβληµάτων 6-4

60 Βασικές προδιαγραφές και εξαρτήµατα επιλογής Βασικές προδιαγραφές και εξαρτήµατα επιλογής 7 Βασικές προδιαγραφές Attribut Σύστηµα εκτύπωσης ιαχωρισµός κεφαλής Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης ιαστάσεις MB200i: Βάρος MB201i: Παροχή (Μπαταρίες) Περιγραφή Εκτύπωση µε θερµική τεχνολογία 8 τελείες mm (203 dpi) 48 mm (πλάτος) x 160 mm (ύψος) 103 mm/s µέγιστη (Η Ταχύτητα εξαρτάται από το περιβάλλον εργασίας και από τον τύπο εκτυπωµένων ετικετών) 88 mm (πλάτος) x 128 mm (βάθος) x 73 mm (ύψος) (µε εξαίρεση τη στερέωση ζώνης) 88 mm (πλάτος) x 119 mm (βάθος) x 64 mm (ύψος) (µε εξαίρεση τη στερέωση ζώνης) MB200i: 405g µαζί µε τις µπαταρίες MB201i: 390 g µαζί µε τις µπαταρίες Πλήρως φορτισµένες µπαταρίες επιτρέπουν εκτύπωση 4 ρολών θερµικών ετικετών. (αντίστοιχος 48 m) Επιτρέπεται συνεχής εκτύπωση (Επιβάρυνση µε εκτύπωση 16% ή λιγότερο). 7-1

61 Βασικές προδιαγραφές και εξαρτήµατα επιλογής Πάχος χαρτιού Σχήµα χαρτιού Μέγεθος ετικέτας (φύλλο και επιφάνεια σε eye-mark) ιαστάσεις ρολού MB200i: MB201i: ~ mm (χρησιµοποιήστε µόνο χαρτί εγκεκριµένο από την SATO). Ρολά χαρτιού: Τυλιγµένα µε την επιφάνεια εξωτερικά. Μέγιστη διάµετρος: 58 mm Πλάτος: 25.4 ως 55 mm (28.4 ως 58 mm) Υψος: 13 ως 160 mm (16 ως 163 mm) 67 mm (2.63 ) µέση διάµετρος 58 mm (2.28 ) µέση διάµετρος 19 mm µέση διάµετρος (µε τον κορµό) 7.9 mm µέση διάµετρος (χωρίς κορµό) Τρόποι εκτύπωσης ετικετών Συνεχές, µε δόσεις (αποφλείωση) Αυτό-διάγνωση Έλεγχος κεφαλής / Κάλυµµα ανοιχτό / Τέλος χαρτιού / Έλεγχος µπαταριών / οκιµαστική εκτύπωση Λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη αποσύνδεση µετά από 5 λεπτά απραξίας. Στην εκδοχή z Bluetooth ή µε ασύρµατο LAN έγινε υποθετική ρύθµιση χωρίς αυτόµατη αποσύνδεση. Η αυτόµατη αποσύνδεση µπορεί να ενεργοποιηθεί µε εντολή του εκτυπωτή <PG>. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο προγραµµάτων. 7-2

62 Βασικές προδιαγραφές και εξαρτήµατα επιλογής Ενώσεις Interface RS-232C Σύνδεση photo Bluetooth Ασύρµατο LAN Mini DIN IrDA (σύµφωνα µε στάνταρ IrDA Εκδ Εµβέλεια επικοινωνίας: 15 ως 20 cm µέγιστη) IrOBex/BHT πρωτόκολλο/ir Comm Bluetooth Προδιαγραφή Εκδ.1.1 Kλάση 2 Interface ασύρµατηο LAN (IEEE b) TCP/IP (FTP, LPR, SOCKET) Ιδιότητα Αισθητήρες χαρτιού Μεγιστοποίηση σηµάτων κειµένου Περιστροφή σηµάτων κειµένου Τύπος γραµµατοσειράς περιγραφή Tύπος αντανάκλησης (eye mark), Tύπος διαπεραστικός (κενό) 1 ως 6 φορές 0, 90, 180, 270 Στάνταρ γραµµατοσειρές SATO: X20, X21,X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B, znaki POP Kanji: 16 x 16, 22 x22, 24 x 24 Square Gothic (JIS Επίπεδο 1, Επίπεδο 2) 7-3

Εκτυπωτής M10e Βιβλίο Χειρισµού

Εκτυπωτής M10e Βιβλίο Χειρισµού Εκτυπωτής M10e Βιβλίο Χειρισµού SATO Group of Companies www.satoworldwide.com SATO INTERNATIAL PTE LTD 438A Alexandra Road #05-01/ 02, Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: 65-6271-2122 Fax: 65-6271-2151

Διαβάστε περισσότερα

CL4xxe-2A Βιβλίο χειρισµού

CL4xxe-2A Βιβλίο χειρισµού CL4xxe-2A Βιβλίο χειρισµού Έκδοση εκέµβριος 2000 SATO Group of Companies www.satoworldwide.com SATO INTERNATIONAL PTE LTD 438A Alexandra Road #05-01/ 02, Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: 65-6271-2122

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα

Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε συστήµατα ανάκτησης ή η µετάδοση σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικά ή µηχανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο υλικού (hardware)

Εγχειρίδιο υλικού (hardware) Εγχειρίδιο υλικού (hardware) Αναγνώριση εμπορικών σημάτων TSP700: Star Micronics Co., Ltd. Σημείωση Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους αυτού του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

XEROX, The Document Company, the digital X και Phaser είναι σήµατα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

XEROX, The Document Company, the digital X και Phaser είναι σήµατα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 Σειρά Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 Σειρά Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 Σειρά Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολέας της Acer P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

magicolor Εγχειρίδιο χρήσης 2400W

magicolor Εγχειρίδιο χρήσης 2400W magicolor Εγχειρίδιο χρήσης 2400W 4139-7733-02U 1800767-035B Σας ευχαριστούµε Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον magicolor 2400W. Κάνατε την καλύτερη επιλογή. Ο magicolor 2400W είναι ειδικά σχεδιασµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συµµόρφωσης

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συµµόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συµµόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συµµόρφωσης Η συσκευή αυτή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια µιας ψηφιακής συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 8/2007 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

FAX-L220/L295 Εγχειρίδιο Χρήσης

FAX-L220/L295 Εγχειρίδιο Χρήσης Canon FAX-L220/L295 Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν έχετε αγοράσει το µοντέλο FAX-L295, θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε το Παράρτηµα Β πριν από το υπόλοιπο εγχειρίδιο. Αυτή η συσκευή ικανοποιεί τις

Διαβάστε περισσότερα

FAX L360 Εγχειρίδιο Χρήσης

FAX L360 Εγχειρίδιο Χρήσης FAX L360 Εγχειρίδιο Χρήσης Αυτή η συσκευή ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ηλώνουµε ότι αυτό το προϊόν καλύπτει τις απαιτήσεις περί ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Oäçãßåò ñþóçò. 131f/190f

Oäçãßåò ñþóçò. 131f/190f Oäçãßåò ñþóçò 131f/190f Πίvακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή 2 Υποδείξεις Ασφαλείας 2.1 Πληροφορίες ασφαλείας για σωστή χρήση...2-3 2.1.1 Σύµβολα Προειδοποίηση και Προσοχή... 2-3 2.1.2 Σηµασία των συµβόλων...

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χρήσης Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υπόδειξη Λεπτομερείς οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W Εγχειρίδιο χρήσης Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Ver.1 07/13 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Acer v200 Series Travel Companion. Εγχειρίδιο Χρήσης

Acer v200 Series Travel Companion. Εγχειρίδιο Χρήσης Acer v200 Series Travel Companion Εγχειρίδιο Χρήσης Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Οδηγίες χρήσης του Acer v200 Series Αρχική Έκδοση: Ιανουάριος 2007 Η ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής HP Officejet 100 (L411) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής HP Officejet 100 (L411) Οδηγός χρήσης HP Officejet 100 Φορητός εκτυπωτής HP Officejet 100 (L411) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W Συσκευή προβολής UM352W Εγχειρίδιο χρήσης Model No. NP-UM352W Εκδ. 1 3/15 Οι όροι Apple, Mac, Mac OS, MacBook και imac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573 Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το εσωτερικό της συσκευής. Για επισκευή, επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τεχνικούς. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.com ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί της ήλωσης Συµµόρφωσης ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα