MB200/201i Θερµικός εκτυπωτής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MB200/201i Θερµικός εκτυπωτής"

Transcript

1 MB200/201i Θερµικός εκτυπωτής Οδηγίες χρήσης

2 Copyright Επίφυλαξη όλων των δικαιωµάτων. Κανένα τµήµα του παρόντος εγγράφου δεν µπορεί να αντιγραφεί και να παραδοθεί σε τρίτους ανεξάρτητα από την µορφή, χωρίς την άδεια της SATO International. Το υλικό του εγγράφου αυτού περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες, οι οποίες µπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Η SATO International δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη. Προσοχή: Αυτός ο εξοπλισµός είναι σύµφωνος µε τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 15 των κανονισµών FCC για συσκευές υπολογιστών. Η χρήση του παρόντος εξοπλισµού κοντά σε διαµερίσµατα µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές στη λήψη ραδιοφώνου και τηλεοράσεως. Αυτό θα απαιτήσει από τον χειριστή ενέργειες εξάλειψης των παρεµβολών αυτών. ii

3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SATO SATO INTERNATIONAL PTE LTD 438A Alexandra Road #05-01/ 02, Alexandra Technopark, Singapore Tel: Fax: SATO EUROPE NV Leuvensesteenweg 369, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Brussels, Belgium Tel: 32 (0) Fax: 32 (0) SATO UK LTD Valley Road, Harwich, Essex England Co12 4RR, United Kingdom Tel: Fax: SATO DEUTSCHLAND GMBH Schaberweg 28, Bad Homburg, Germany Tel: 49 (0) Fax: 49 (0) SATO POLSKA SP Z O.O. Ul Okolna 2, Wroclaw Poland Tel: Fax: SATO FRANCE S.A. Parc d Activités, Rue Jacques Messager Templemars Tel: Fax: SATO AMERICA INC Nations Ford Road Suite A, Charlotte, NC Tel: Fax: SATO ASIA PACIFIC PTE LTD 438A Alexandra Road #05-01/02, Alexandra Technopark, Singapore Tel: Fax: Version: SI-MB20xi-01rA OM iii

4 Μέτρα προφύλαξης Για την ασφάλεια στην χρήση του µηχανήµατος αυτού, για σας, για άλλα άτοµα και την περιουσία σας, χρησιµοποιήθηκαν προειδοποιητικά σήµατα, τόσο στην οδηγία αυτή, όσο και στο ίδιο το µηχάνηµα. Τα σήµατα αυτά και οι εξηγήσεις αυτών βρίσκονται στις επόµενες σελίδες. Παρακαλούµε να τις διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το περιεχόµενό τους. Προειδοποίηση Αν το σήµα αυτό δεν ληφθεί υπ όψη, η µη σωστή χρήση µπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρά τραύµατα. Προσοχή Αν το σήµα αυτό δεν ληφθεί υπ όψη, η µη σωστή χρήση µπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύµατα ή καταστροφή της περιουσίας. iv

5 Μέτρα προφύλαξης Εξήγηση των σηµάτων κινδύνου Το σήµα του τριγώνου σηµαίνει να είσαι προσεκτικός. Το περιεχόµενο του τριγώνου απεικονίζει το είδος κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή το σήµα δεξιά σηµαίνει Προσοχή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Παράδειγµα Το σήµα του κύκλου σηµαίνει Απαγορεύεται. Το περιεχόµενο του κύκλου απεικονίζει το είδος απαγόρευσης. Στην περίπτωση αυτή το σήµα δεξιά σηµαίνει Απαγορεύεται η αποσυναρµολόγηση. Παράδειγµα Το σήµα µαύρου κύκλου σηµαίνει Εντολή. Το περιεχόµενο του κύκλου απεικονίζει το είδος εντολής. Στην Παράδειγµα περίπτωση αυτή το σήµα δεξιά σηµαίνει Το φις πρέπει να βγει από την πρίζα. v

6 Προειδοποιήσεις Υγρά Μην διατηρείτε υγρά ή µικρά µεταλλικά αντικείµενα κοντά στον εκτυπωτή. Αν κάτι τέτοιο µπει στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε αµέσως τον εκτυπωτή από το ρεύµα και επικοινωνήστε µε τον πωλητή ή την τεχνική υπηρεσία. Η συνέχιση της εργασίας αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ξένα αντικείµενα Μην εισάγετε µεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείµενα στον εκτυπωτή ή στις εξόδους του (έξοδοι καλωδίων). Αν συµβεί αυτό, αποσυνδέστε αµέσως τον εκτυπωτή από το ρεύµα και επικοινωνήστε µε τον πωλητή ή την τεχνική υπηρεσία. Η συνέχιση της εργασίας αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ξένα αντικείµενα Αν ο εκτυπωτής πέσει κάτω και υποστεί βλάβη αποσυνδέστε αµέσως τον εκτυπωτή από το ρεύµα και επικοινωνήστε µε τον πωλητή ή την τεχνική υπηρεσία. Η συνέχιση της εργασίας αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. vi

7 Προειδοποιήσεις Αντικανονικές συνθήκες Η συνέχιση χρήσης του εκτυπωτή µετά την διαπίστωση ανάδυσης από αυτόν καπνού ή ύποπτης µυρωδιάς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε αµέσως τον εκτυπωτή από το ρεύµα και επικοινωνήστε µε τον πωλητή ή την τεχνική υπηρεσία. Μην επιχειρήσετε µόνοι σας την επισκευή. Αποσυναρµολόγηση Ποτέ µην αποσυναρµολογείτε ή αλλάζετε µε οποιονδήποτε τρόπο την συσκευή. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Για την επισκευή επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο πωλητή ή την τεχνική υπηρεσία. Χειρισµός µπαταριών Ποτέ µην αποσυναρµολογείτε ή αλλάζετε µε οποιονδήποτε τρόπο τις µπαταρίες. Ποτέ µην εκθέτετε τις µπαταρίες σε φωτιά ή άλλη πηγή θερµότητας. Μην κάνετε οτιδήποτε µπορεί να τους προκαλέσει φυσική βλάβη. Κατά την φόρτιση βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε σωστή συσκευή φόρτισης. vii

8 Προειδοποιήσεις Μέτρα προφύλαξης σχετικά µε την παροχή Χρησιµοποιείτε µόνο την τάση δικτύου (V) και το καθορισµένο µηχάνηµα για φόρτιση µπαταριών. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε άλλου τύπου µηχάνηµα φόρτισης µπαταριών από το καθορισµένο. Αν συµβεί αυτό, µπορεί να προκληθεί βλάβη της µπαταρίας, να χυθεί το υγρό της, να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ µην κόψετε ή προκαλέσετε βλάβη στον αγωγό παροχής. Ποτέ µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα στον αγωγό, µην τον θερµαίνετε ή τον ανοίγετε. Μπορεί να πάθει έτσι βλάβη. Αν ο αγωγός παροχής πάθει βλάβη (θα φαίνονται τα εσωτερικά σύρµατα και θα είναι πιο κοντά) επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο σηµείο πώλησης ή τεχνική υπηρεσία. Ποτέ µην τροποποιείτε, τραβάτε, γυρίζετε ή ανοίγετε τον αγωγό παροχής. Η συνέχιση χρήσης του εκτυπωτή στην περίπτωση µη εφαρµογής των παραπάνω κανόνων αυξάνει το κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. viii

9 Προειδοποιήσεις Τοποθέτηση Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε συνθήκες αυξηµένης υγρασίας ή δροσιάς. Αν η δροσιά επικαθίσει µέσα στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε τον αµέσως και µην τον χρησιµοποιείτε µέχρι να εξατµιστεί η υγρασία. Η συνέχιση της εργασίας στις συνθήκες αυτές αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του εκτυπωτή. Παροχή Μην ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή µε βρεγµένα χέρια, στην αλλαγή µπαταριών ή στην αποσύνδεση του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος ή του µηχανήµατος φόρτισης µπαταριών. Αυξάνεται έτσι ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επικίνδυνα τµήµατα Όλο το συγκρότηµα θερµικής κεφαλής είναι πολύ ζεστό µετά την εκτύπωση. Μην την αγγίζετε αλλάζοντας το χαρτί ή καθαρίζοντας τον εκτυπωτή. Μην προσπαθείτε να αλλάξετε µόνοι σας την κεφαλή. Ο κόπτης έχει λεπίδα, προσοχή µην τραυµατιστείτε. ix

10 Προειδοποιήσεις Αλλαγή µπαταριών Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες καθορισµένου τύπου. Βεβαιωθείτε ότι τις βάζετε µε την σωστή πλευρά. Αλλάζοντας µικρές επαναφορτιζόµενες µπαταρίες (ιόνια Λιθίου), τυλίξτε τις παλιές µπαταρίες µε ταινία και ρωτήστε στο σηµείο πώλησης ή την τεχνική υπηρεσία για τους τρόπους κατάργησης. Μην κρατάτε τις µπαταρίες µε άλλες µπαταρίες. Μακρά περίοδο µη χρήσης Αν σκοπεύετε να µην χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το φις του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος από την πρίζα στον τοίχο. Χρήση και καθαρισµός Για την ασφάλεια στη χρήση και στον καθαρισµό, αφαιρέστε τις µπαταρίες και αποσυνδέστε τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος από τον εκτυπωτή. x

11 Υπόλοιπα µέτρα προφύλαξης Αποφεύγετε την χρήση του εκτυπωτή σε ακραίες θερµοκρασίες Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε πολύ υγρό χώρο. Ο εκτυπωτής λειτουργεί σε θερµοκρασία από -15 C ως 50 C. Ο εκτυπωτής κατά την µεταφορά Οι κανονικοί κραδασµοί στην διάρκεια της µεταφοράς είναι επιτρεπτοί. Αποφεύγετε την πτώση του εκτυπωτή από ύψος και τους ακραίους κραδασµούς. Μην αποσυναρµολογείτε και τροποποιείτε τον εκτυπωτή Ο εκτυπωτής αποτελείται από τµήµατα ακριβείας που απαιτούν εσωτερική ρύθµιση µεταξύ τους. Χρησιµοποιείτε µόνο καθορισµένα καλώδια Απαιτούνται ειδικά καλώδια για σύνδεση εξωτερικών συσκευών µέσω αντίστοιχων εξωτερικών εξόδων του εκτυπωτή. Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο σηµείο πώλησης ή την τεχνική υπηρεσία. Χρησιµοποιείτε µόνο καθορισµένα πρόσθετα εξαρτήµατα Μην χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα που δεν προβλέπονται ως τα πλέον καλύτερα για τον εκτυπωτή αυτό. Χρησιµοποιείτε καθορισµένο χαρτί Χρησιµοποιείτε καθορισµένο χαρτί για αποφυγή λαθών στην εκτύπωση και την φθορά της κεφαλής. xi

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέτρα προφύλαξης... iv Εξήγηση σηµάτων κινδύνου... v Προειδοποιήσεις... vi Παρατηρήσεις... ix Αλλαγή µπαταριών... x Υπόλοιπα µέτρα προφύλαξης... xi Εισαγωγή Επισηµάνσεις για την επικοινωνία Bluetooth / ασύρµατη Εγκατάσταση Ο εκτυπωτής έξω από την συσκευασία του Ονοµασίες εξαρτηµάτων Λειτουργίες διαφόρων εξαρτηµάτων Φόρτιση µπαταριών από συσκευή φόρτισης Φόρτιση µπαταριών από τον εκτυπωτή Χρήση µπαταριών Χρήση µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (διατίθεται ως επιλογή) Συνδυασµός και χρήση ιενέργεια δοκιµαστικής εκτύπωσης Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) RS-232C Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) IrDA Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) ασύρµατου LAN Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) Bluetooth

13 Προδιαγραφές ενώσεων (interface) Καθαρισµός και συντήρηση Καθαρισµός θερµικής κεφαλής Καθαρισµός κυλίνδρου πίεσης και κυλίνδρου διαχωρισµόυ υποστρώµατος Αντιµετώπιση προβληµάτων Βασικές προδιαγραφές και προαιρετικά εξαρτήµατα Βασικές προδιαγραφές Προαιρετικά εξαρτήµατα

14 Εισαγωγή Εισαγωγή 1 Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο την ενηµέρωση του αναγνώστη µε τις βασικές παραµέτρους και τον τρόπο χρήσης του εκτυπωτή των bar code MB200/ 201 σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Παράµετροι κλειδιά: Μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης καθώς και της κεντρικής µονάδας (CPU) Μεγάλη διάρκεια ζωής των µπαταριών Χειρισµός Infrared, RS232 i Bluetooth I/O Κατασκευή σταθερή και ανεκτική στην φθορά Χειρίζεται ετικέτες πλάτους ως 67 mm Χειρίζεται την Γλώσσα Mobile Programming ή την Γλώσσα Sato Basic Programming για MB200 ιαβάστε προσεκτικά αυτήν την αδηγία* για να εκµεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες αυτου του προΐόντος. * Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται εδώ ήταν σύµφωνες µε την υπάρχουσα κατάσταση την ηµέρα εκτύπωσης αυτού του εγγράφου. Οι τροποποιηµένες εκδοχές έχουν στόχο την ενηµέρωση σχετικά µε τις διαδικασίες και τον προγραµµατισµό εξαρτηµάτων. 1-1

15 Εισαγωγή Επισηµάνσεις για την επικοινωνία Bluetooth / ασύρµατη Πιστοποιητικό συµβατότητας Το παρόν προϊόν έχει το πιστοποιητικό συµβατότητας µε τους αντίστοιχους εγχώριους (τοπικούς) κανονισµούς σχετικά µε την ραδιοφωνική παρεµβολή. Για βεβαιότητα αυτής της συµβατότητας δεν πρέπει να: Αποσυναρµολογείτε ή να τροποποιείτε την δοµή του προϊόντος αυτού Αφαιρείτε την ετικέτα µε το πιστοποιητικό (σφραγίδα µε αριθµό σειράς) κολληµένη στο προϊόν Η χρήση του προϊόντος κοντά σε φούρνο µικροκυµάτων και/ή κοντά σε άλλες συσκευές που χρησιµοποιούν τον ασύρµατο LAN, καθώς και όπου υπάρχει ηλεκτροστατικό πεδίο ή παρουσιάζεται ραδιοφωνική παρεµβολή, µπορεί να έχει σαν συνέπεια την µείωση της µέγιστης απόστασης του προϊόντος από τον ποµπό, µπορεί ακόµα να κάνει αδύνατη την επικοινωνία. Bluetooth είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στην Bluetooth SIG, Inc., USA., και χρησιµοποιείται εδώ βάσει άδειας. Παρατήρηση: Πριν την χρήση της ασύρµατης ένωσης (interface) LAN, βεβαιωθείτε αν ο συνδυασµός ρυθµίσεων ασφάλειας εξοπλισµού συµφωνεί µε την συνηµµένη σ αυτή οδηγία. 1-2

16 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ο εκτυπωτής έξω από την συσκευασία του Αν λείπει κάποιο από τα παρακάτω εξαρτήµατα, πρέπει να επικοινωνήσετε µε το πλησιέστερο σηµείο πώλησης ή µε την τεχνική υπηρεσία. Οδηγίες χρήσης Παγκόσµια κάρτα εγγύησης Εκτυπωτής Μπαταρίες Κρίκος ζώνης Ζώνη ώµου Παρατήρηση: Ο εκτυπωτής παραδίνεται µαζί µε κάλυµµα για να φοριέται στη ζώνη. Τα υλικά της µόνωσης µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα. Η εξωτερική συσκευή φόρτισης µπαταριών διατίθεται χωριστά ή βρίσκεται στο αρχικό σύνολο. 2-1

17 Εγκατάσταση Ονοµασίες εξαρτηµάτων Μοχλός άνοιξε/κλείσε Περίβληµα Εξόδος ετικετών Κόπτης ιαχωριστής υποστρώµατος Περίβληµα πρίζας RS 232-C Κρίκος ζώνης Περίβληµα κλίµακας που ρυθµίζει τον οδηγό ετικετών Περίβληµα δοχείου µπαταριών Περίβληµα πρίζας εισόδου DC jack 2-2

18 Εγκατάσταση Ονοµασίες εξαρτηµάτων κύλινδρος πίεσης καθορισµός πλάτους ετικιετών οδηγός ετικιετών οθόνη LCD µοντέλο Bluetooth/ WLAN κλίµακα ρύθµισης οδηγού ετικιετών πλήκτρο ενεργοποίησης πλήκτρο εκτύπωσης πλήκτρο διαδροµής δίοδος δείκτη µπαταρίας Φίλτρο IrDA δίοδος κατάστασης πρίζα RS-232C διακόπτης DIP πρίζα εισόδου DC jack 2-3

19 Εγκατάσταση Λειτουργίες διαφόρων τµηµάτων Ένωση RS-232C Επιτρέπει σύνδεση µε υπολογιστή ή φορητό τερµατικό Οδηγός ετικετών Ρυθµίζεται ανάλογα µε το πλάτος των ετικετών Περίβληµα RS-232C Προστατεύει την πρίζα RS- 232C από σκόνη και φθορά Κλίµακα ρύθµισης οδηγού ετικετών Επιτρέπει ρύθµιση οδηγού ετικετών ανάλογα µε το πλάτος του εγκατεστηµένου ρολού Περίβληµα Ανοίγει για την τοποθέτηση ετικετών Περίβληµα κλίµακας που ρυθµίζει τον οδηγό ετικετών Προστατεύει την κλίµακα ρύθµισης οδηγού ετικετών από σκόνη και φθορά Περίβληµα οδηγού άνοιξε / κλείσε Επιτρέπει στον χρήστη το άνοιγµα του περιβλήµατος Περιοχή εξόδου ετικετών Είναι η περιοχή όπου βγαίνουν οι εκτυπωµένες ετικέτες Κόπτης Κόβει τις εκτυπωµένες ετικέτες Καθορισµός πλάτους ετικετών Καθορίζει το πλάτος των εκτυπωµένων ετικετών Φίλτρο IrDA Περιέχει αισθητήρα και IrDA (υπέρυθρος) Πρίζα εισόδου DC jack Συνδέει τον εκτυπωτή µε τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος που τροφοδοτεί τον εκτυπωτή ιακόπτης DIP Ενεργοποιεί τον εκτυπωτή σε κατάσταση λειτουργίας (Βλέπε σελίδα 53.) Περίβληµα της πρίζας εισόδουdc jack Προστατεύει την πρίζα εισόδου DC jack καθώς και τον διακόπτη DIP από σκόνη και φθορά οσο- µετρητής Για επιλογή του τύπου δόσης ιακόπτης πορείας Με το πάτηµα προχωράει η ετικέτα Πλήκτρο ενεργοποίησης Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή Πλήκτρο εκτύπωσης Αναστρέφει τον εκτυπωτή από την κατάσταση online σε offline και αντίστροφα Περίβληµα δοχείου µπαταριών ίοδος µπαταριώνi (LED) Περίβληµα για ειδικό δοχείο µε µπαταρίες είχνει την ισχύ των µπαταριών που τροφοδοτούν τον εκτυπωτή ίοδος κατάστασης Κρίκος ζώνης ειχνει την κατάσταση του εκτυπωτή. (Βλέπε σελίδες 36, 37 και από 48 ως 52) Επιτρέπει την στερέωση του εκτυπωτή στη ζώνη αυξάνοντας την ευκινησία του χειριστή * Μην στερεώνετε τον εκτυπωτή σε ο,τιδήποτε άλλο εκτός ζώνης 2-4

20 Εγκατάσταση Φόρτιση µπαταριών µε συσκευή φόρτισης Αν ο εκτυπωτής αυτός συνοδεύεται από συσκευή φόρτισης ως επιλογή, µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε για την φόρτιση µπαταριών. Η διαδικασία γίνεται µε τον εξής τρόπο: 1. Συνδέστε την συσκευή φόρτισης στην πρίζα στο τοίχο και ενεργοποιήστε την συσκευή. Το λαµπάκι POWER θα ανάψει σε κόκκινο χρώµα. 2. Βάλτε την µπαταρία στη συσκευή φόρτισης µε τις µεταλλικές ενώσεις µπροστά. Το λαµπάκι CHARGE θα ανάψει µόλις αρχίσει η φόρτιση. Θα σβήσει, όταν οι µπαταρίες θα είναι πλήρως φορτωµένες. Σε περίπτωση συσκευής φόρτισης πέντε µπαταριών στην αρχή φόρτισης το λαµπάκι CHARGE θα ανάψει σε κόκκινο χρώµα. Θα αλλάξει το χρώµα σε πράσινο όταν οι µπαταρίες θα είναι πλήρως φορτωµένες. Μεταλλικές ενώσεις 3. Μετά την φόρτιση, βγάλτε την µπαταρία από την συσκευή φόρτισης. 2-5

21 Εγκατάσταση Παρατηρήσεις: Αν το λαµπάκι POWER δεν ανάβει µετά την ενεργοποίηση της συσκευής φόρτισης, ελέγξτε τις ενώσεις καλωδίου. Αν το λαµπάκι CHARGE δεν ανάψει, βεβαιωθείτε, αν η µπαταρία τοποθετήθηκε σωστά. Η µη σωστή τοποθέτηση επηρεάζει το αποτέλεσµα της διαδικασίας φόρτισης. Αν βάλετε γεµάτη µπαταρία στη συσκευή φόρτισης, το λαµπακι CHARGE θα ανάψει και θα σβήσει στην συνέχεια. Σε περίπτωση συσκευής φόρτισης για 5 µπαταρίες, το λαµπακι CHARGE ανάβει σε πράσινο χρώµα. Αν η µπαταρία που φορτίζεται δεν είχε χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το λαµπάκι CHARGE θα αναβοσβήνει για λίγο. Αυτό δεν σηµαίνει - λάθος. Μπορείτε να συνεχίσετε την φόρτιση. Η µπαταρία µπορεί να φορτιστεί έως 300 φορές (αν χρησιµοποιήθηκε σε κανονικές θερµοκρασίες). Αν η µπαταρία είναι γεµάτη, αλλά στη χρήση αδειάζει γρήγορα, πρέπει να την αντικαταστήσετε µε καινούργια. Χρόνος φόρτισης Η πλήρης φόρτιση της άδειας µπαταρίας διαρκεί περίπου 2,5 ώρες. 2-6

22 Εγκατάσταση Φόρτιση µπαταριών µέσω του εκτυπωτή Αν ο εκτυπωτής συνοδεύεται από µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος AC, µπορεί αυτός να χρησιµοποιηθεί ως φορτιστής µπαταριών. Για να χρησιµοποιηθεί έτσι, προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω: 1. Αφαιρέστε το περίβληµα της άκρης DC jack και συνδέστε τον µετασχηµατιστή µε τον εκτυπωτή. 2. Συνδέστε τον µετασχηµατιστή στο δίκτυο και ενεργοποιήστε τον. Το λαµπάκι POWER θα ανάψει πράσινο. Αρχίζει η φόρτιση, ενώ η δίοδος επιπέδου µπαταρίας θα ανάψει κόκκινο. Όταν η µπαταρία θα φορτιστεί πλήρως, η δίοδος θα σβήσει. µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος πρίζα εισόδου jack DC πρίζα εξόδου jack DC Στην περίπτωση MB200/201 και ένωσης (interface) ασύρµατης LAN, η δίοδος CHARGE στην οθόνη LCD ανάβει σε κόκκινο, όταν αρχίζει η φόρτιση και σβήνει όταν αυτή ολοκληρώνεται. Χρόνος φόρτισηςd Η φόρτιση µπαταριών µέσω µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος AC διαρκεί περίπου 5 ώρες. 2-7

23 Εγκατάσταση Χρήση µπαταριών Στην διάρκεια αντικατάστασης ή αφαίρεσης µπαταριών αποσυνδέστε προηγουµένως τον εκτυπωτή. Τοποθέτηση 1. Ανοίξτε το καπάκι δοχείου µπαταριών. 2. Τοποθετήστε την µπαταρία έτσι ώστε οι µεταλλικές άκρες της να είναι προς τον εκτυπωτή. Βάλτε την µπαταρία κρατώντας και πιέζοντας το γκρίζο γάντζο. Κλείστε το δοχείο µπαταριών. Άκρες Αφαίρεση Σπρώξτε πλαγίως το γκρίζο γάντζο του δοχείου. Το καπάκι ανοίγει προς τα πάνω. Για να βγάλετε τις µπαταριές τραβήξτε από την ταινία στην µπαταρία. Γάντζος Μπαταρία 2-8

24 Εγκατάσταση Παρατήρηση Βγάζετε την µπαταρία µόνο όταν η δίοδος STATUS έχει αποσυνδεθεί. Απενεργοποιώντας τον εκτυπωτή, η δίοδος STATUS θα αποσυνδεθεί. Μην αφαιρείτε την µπαταρία όταν ανάβει η δίοδος STATUS. Μπορεί να είναι αδύνατη έτσι η ενηµέρωση των πληροφοριών στην µνήµη του εκτυπωτή. 2-9

25 Εγκατάσταση Χρήση µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος AC Αν ο εκτυπωτής συνοδεύεται από µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος AC, ο εκτυπωτής µπορεί να τροφοδοτείται από τον µετασχηµατιστή αυτό. Για να τον χρησιµοποιήσετε για το σκοπό αυτό, προχωρήστε ως εξής: 1. Αφαιρέστε το περίβληµα άκρης DC jack και συνδέστε τον µετασχηµατιστή µε τον εκτυπωτή. µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος 2. Συνδέστε τον µετασχηµατιστή στο δίκτυο και ενεργοποιήστε τον. Το λαµπάκι POWER θα ανάψει µε πράσινο χρώµα. πρίζα εισόδου jack DC πρίζα εξόδου jack DC Παρατήρηση: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει αποσυνδεθεί αφαιρώντας τον αγωγό παροχής. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να είναι αδύνατη η ενηµέρωση των πληροφοριών στην µνήµη του εκτυπωτή. 2-10

26 Εγκατάσταση Παρατήρηση Αν ο εκτυπωτής συνοδεύεται από µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος AC, δεν χρειάζεται να βάλετε µπαταρίες. Αν ωστόσο µπει µπαταρία, ο εκτυπωτής θα προσπαθήσει να την φορτώσει (αν δεν είναι γεµάτη). 2-11

27 Εγκατάσταση Τοποθέτηση ρολού µε ετικέτες Η µέθοδος εγκατάστασης φορητή ετικετών εξαρτάται από το είδος επιλεγµένου τρόπου εκτύπωσης - συνεχούς ή διαχωρισµού. συνεχής τρόπος ετικιέτες ρολό 1. Bεβαιωθείτε αν βλέπετε τον κόκκινο κύλινδρο πίεσης. Αν όχι, µετακινήστε το σύστηµα διαχωρισµού προς τα κάτω, ανασηκώνοντάς το προς τα πάνω από τα καθορισµένα σηµεία. Έπειτα σπρώξτε τον σκουροπράσινο µοχλό προς τα κάτω για να ανοίξει το περίβληµα. µοχλός διαχωρισµού Βεβαιωθείτε αν οι ετικέτες εκτυλίγονται από κάτω και όχι από πάνω. 2. Τοποθετήστε το ρολό µε ετικέτες στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε αν το ρολό είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε να ξετυλίγεται από κάτω (βλέπε σχέδιο). 2-12

28 Εγκατάσταση 3. Σηκώστε το περίβληµα της κλίµακας ρύθµισης πλάτους ετικέτας και ξεβιδώστε την έως ότου εισαχθεί άνετα το ρολό µε τις ετικέτες. Γυρίστε ελαφρά µε το χέρι το ρολό µε τις ετικέτες και βεβαιωθείτε ότι µετακινείται εύκολα. Στην αντίθετη περίπτωση το χαρτί µπορεί να µην µετακινείται άνετα στην διάρκεια εκτύπωσης. Κλείστε το περίβληµα της κλίµακας. * Αν το επόµενο ρολό θα έχει το ίδιο πλάτος µε το προηγούµενο, δεν χρειάζεται η χρήση κλίµακας ρύθµισης ετικέτας. 4. Κλείστε το περίβληµα του εκτυπωτή αφού βεβαιωθείτε ότι η άκρη της ετικέτας είναι ήδη εκτός του εκτυπωτή. Τελειώνει έτσι η διαδικασία τοποθέτησης ρολού µε ετικέτες για συνεχή εκτύπωση. 2-13

29 Εγκατάσταση Για εκτύπωση µε την µέθοδο του διαχωρισµού, εφαρµόστε τους παρακάτω κανόνες. συνεχής τρόπος ετικιέτες Συνεχόµενες ετικέτες 1. Βεβαιωθείτε αν βλέπετε τον κόκκινο κύλινδρο πίεσης. Αν όχι, µετακινήστε το σύστηµα διαχωρισµού προς τα κάτω ανασηκώνοντας το από τα καθορισµένα σηµεία. Μετά σπρώξτε το µοχλό προς τα κάτω για να επιτραπεί το άνοιγµα του περιβλήµατος. µοχλός διαχωρισµού 2. Αποκολλήστε την πρώτη ετικέτα από το ρολό. Αυτό δεν είναι απαραίτητο αν χρησιµοποιείτε ρολό µε συνεχόµενες ετικέτες. 2-14

30 Εγκατάσταση 3. Βάλτε το ρολό µε τις ετικέτες στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε αν οι ετικέτες ξετυλίγονται από το κάτω και όχι το πάνω µέρος του ρολού. 4. Ανασηκώστε το περίβληµα κλίµακας ρύθµισης του πλάτους ετικέτας και γυρίστε το ως το σηµείο να µπαίνει άνετα το ρολό µε ετικέτες. Γυρίστε ελαφρά µε το χέρι το ρολό µε ετικέτες και βεβαιωθείτε αν µετακινείται ελεύθερα. Στην αντίθετη περίπτωση µπορεί το χαρτί να µην µετακινείται άνετα στην διάρκεια εκτύπωσης. Κλείστε το περίβληµα της κλίµακας. σιγουρευτείτε ότι οι ετικιέτες εκτυλίγονται από κάτω και όχι από πάνω. κλίµακα ρύθµισης πλάτους ετικιετών * Αν το επόµενο ρολό θα έχει το ίδιο πλάτος µε το προηγούµενο, δεν χρειάζεται η χρήση κλίµακας ρύθµισης ετικέτας. 2-15

31 Εγκατάσταση 5. Κλείστε το περίβληµα αφού βεβεωθείτε ότι οι ετικέτες βγαίνουν έξω από τον εκτυπωτή τουλάχιστον 10mm. * Χρησιµοποιώντας συνεχού τύπου ετικέτες, πατήστε το πλήκτρο FEED για να βγάλετε το χαρτί µε τις ετικέτες και για να το κόψετε. Αν το χαρτί µε τις ετικέτες µαγκώσει, επαναλάβετε την διαδικασία τοποθέτησης ρολού ετικετών. Άκρη ετικέτας 6. Σπρώξτε το σύστηµα διαχωρισµού µπροστά έτσι ώστε να καλύψει το κόκκινο κύλινδρο πίεσης. Αυτή η ενέργεια τελειώνει την διαδικασία τοποθέτησης ρολού ετικετών για εκτύπωση µε διαχωρισµό. Για να επαναφέρετε την συνεχού τύπου εκτύπωση, σηκώστε την άνω άκρη του συστήµατος διαχωρισµού µε χρήση καθορισµένων σηµείων. Στον εκτυπωτή µε συνεχού τύπου εκτύπωση φαίνεται ο κόκκινος κύλινδρος πίεσης. 2-16

32 Συνδυασµός και χρήση Συνδυασµός και χρήση 3 Μετά την σύνδεση του εκτυπωτή µε την παροχή και την τοποθέτηση ρολού µε ετικέτες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2, µπορείτε να ξεκινήσετε την χρήση. Ενεργοποίηση εκτυπωτή Πατήστε κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο POWER. Όταν η δίοδος STATUS ανάψει σε πράσινο απελευθερώστε το πλήκτρο. Απενεργοποίηση εκτυπωτή Πατήστε κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο POWER ξανά. Όταν η δίοδος STATUS σβήσει, απελευθερώστε το πλήκτρο. 3-1

33 Συνδυασµός και χρήση ιαδικασία δοκιµαστικής εκτύπωσης Οι χρήστες µπορούν να αξιοποιήσουν την δοκιµαστική εκτύπωση για την εκτίµηση της ποιότητας εκτύπωσης ή την διάγνωση παρουσιαζοµένων προβληµάτων. 1. Ρυθµίστε τον διακόπτη DIP σε τρόπο δοκιµαστικό όπως περιγράφεται αυτό στις σελίδες 4-2/ Πατήστε το πλήκτρο POWER κρατώντας µαζί πατηµένο το πλήκτρο FEED. Ο εκτυπωτής περνάει τότε σε δοκιµαστικό τρόπο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο FEED για να κάνετε δοκιµαστική εκτύπωση. 3. Προσέξτε αν στη δοκιµαστική ετικέτα: Όλα τα εκτυπωµένα σήµατα είναι οµοιόµορφα µαύρα, χωρίς στίγµατα. Η εκτύπωση είναι ευδιάκριτη και έντονη. Η µειωµένη ισχύς των µπαταριών επηρεάζει την ποιότητα εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής τροφοδοτείται σωστά. Παρατήρηση: Σε περίπτωση εµφάνισης ανωµαλιών, επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο σηµείο πώλησης SATO ή την τεχνική υπηρεσία. Πριν την δήλωση επισκευής διαβάστε το κεφάλαιο Αντιµετώπιση προβληµάτων. 3-2

34 Συνδυασµός και χρήση Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) RS- 232C Ακολουθήστε την εξής διαδικασία για εκτέλεση εκτύπωσης σε ένωση µε υπολογιστή ή φορητό τερµατικό µέσω του RS-232C. 1. Βρείτε το κάλυµµα του τερµατικού. Περίβληµα καλωδίου RS232C 2. Συνδέστε το καλώδιο RS-232C µε το τερµατικό. Βεβαιωθείτε ότι το βέλος καλωδίου RS-232C συµφωνεί µε το βέλος της πλευράς του τερµατικού. Kαλώδιο RS232C 3. Συνδέστε την δεύτερη άκρη του καλωδίου RS-232C στο κατάλληλο τερµατικό RS-232C υπολογιστή ή φορητού τερµατικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ένωση µέσω RS-232C, διαβάστε το αντίστοιχο εγχειρίδιο. 3-3

35 Συνδυασµός και χρήση Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) IrDA Χρησιµοποιήστε την εξής διαδικασία για εκτύπωση µέσω ένωσης IrDA. 1. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε απόσταση 20 cm από το τερµατικό IrDA υπολογιστή ή φορητού τερµατικού. ιαλέξτε θέση εκτυπωτή έτσι ώστε ο δέκτης να βρίσκεται σε κώνο που σχηµατίζει το σήµα που διαχωρίζεται υπό γωνία 30 µοιρών. Η επικοινωνία µέσω ένωσης (interface) IrDA περιορίζεται στα 15 ως 20 cm. Η εµβέλεια µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το περιβάλλον χρήσης του εκτυπωτή ή τους περιορισµούς της ένωσης (interface) IrDA των υπολοίπων συσκευών. Η επικοινωνία µπορεί να διαταραχθεί από τον φωτισµό του τερµατικού µε ηλιακές ακτίνες ή µε άλλη πηγή φωτός. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καλύψετε τις ακτίνες που πέφτουν στο φίλτρο IrDA, ή να µειώσετε την απόσταση µεταξύ των τερµατικών IrDA. 3-4

36 Συνδυασµός και χρήση Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) ασύρµατης LAN Interface Για εκτύπωση µέσω ασυρµάτου LAN ο εκτυπωτής MB200/201i, χρειάζεται σωστα συνδυασµένο δίκτυο LAN. Το επόµενο βήµα είναι ο συνδυασµός εκτυπωτή MB200/201i µε τις ίδιες ρυθµίσεις για να καθοριστεί η σύνδεση. 1) Έλεγχος διακοπρών DIP: Οι διακόπτες DIP είναι ρυθµισµένοι από το εργοστάσιο για την χρήση του ασύρµατου LAN. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Dip 1 είναι στη θέση OFF, ενώ ο διακόπτης Dip 2 είναι στη θέση ON. Στην περίπτωση επαναφοράς των υπολοίπων διακοπτών, συµβουλευτείτε τον πίνακα διακοπτών DIP που περιλαµβάνεται στο επόµενο κεφάλαιο προδιαγραφές ενώσεων (interface). 2) Καθορισµός σύνδεσης µε ασύρµατο δίκτυο Το επόµενο βήµα είναι να βεβαιωθείτε, ότι ο εκτυπωτής έχει συνδυαστεί από την σωστή διεύθυνση IP, µάσκα υποδικτύου, πύλη, SSID, κανάλι, ασύρµατο τρόπο LAN και ρυθµίσεις ασφαλείας. Για λεπτοµέρειες ρυθµίσεων του έγκυρου συνδυασµού ασύρµατου LAN επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή σας. Αρµόδιος αντιπρόσωπος της SATO µπορεί να σας βοηθήσει στο συνδυασµό του εκτυπωτή για λειτουργία εντός δικτύου. Για να προχωρήσετε µόνοι σας στη σύνδεση επικοινωνήστε µαζί του για να λάβετε το απαραίτητο πρόγραµµα. Παρατήρηση Εκτυπώνοντας µέσω ασυρµάτου LAN, η απόσταση µεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος. 3-5

37 Συνδυασµός και χρήση Εκτύπωση µέσω ένωσης (interface) Bluetooth Για εκτύπωση µέσω εκτυπωτή εφοδιασµένου µε ένωση Bluetooth MB200/201i, χρειάζεται επίσης υπολογιστής µε την ένωση αυτή. Χρειάζονται ακόµα δύο βήµατα. 1) Έλεγχος διακοπτών DIP: Οι διακόπτες DIP του εκτυπωτή είναι ρυθµισµένοι από το εργοστάσιο για χρήση της ένωσης (interface) bluetooth. Ελέγξτε αν ο διακόπτης Dip 1 είναι στη θέση OFF ενώ ο διακόπτης Dip 2 είναι στη θέση ON. Στην περίπτωση επαναφοράς των υπολοίπων διακοπτών, συµβουλευτείτε τον πίνακα διακοπτών DIP που περιλαµβάνεται στο επόµενο κεφάλαιο προδιαγραφές ενώσεων (interface). 2) Συγχρονισµός ρυθµίσεων Bluetooth Μετά τη ρύθµιση διακοπτών DIP, το επόµενο βήµα είναι να βεβαιωθείτε ότι οι δυο συσκευές που χρησιµοποιούν τη bluetooth έχουν συνδυαστεί για λειτουργία µε τον ίδιο κωδικό PIN και ρυθµισµένο τρόπο άδειας. Για λεπτοµέρειες ρύθµισης αυτών των παραµέτρων συµβουλευτείτε την αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Στην περίπτωση του εκτυπωτή MB200/201i, οι παράµετροι µπορεί να ρυθµιστούν από τον αρµόδιο Αντιπρόσωπο της SATO, ή µε την χρήση προγράµµατος επικοινωνίας Bluetooth διαθέσιµου από τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υποστήριξη της SATO. Παρατήρηση Εκτυπώνοντας µέσω ένωσης (interface) Bluetooth, η απόσταση µεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος. 3-6

38 Οθόνη επιλογής LCD Συνδυασµός και χρήση Οι εκτυπωτές που χρησιµοποιούν Bluetooth και ασύρµατο LAN είναι εξοπλισµένοι από το εργοστάσιο µε υγροκρυσταλλική οθόνη (LCD). Η οθόνη µπορεί να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: κατάσταση τρόπου διαχωρισµού χειροκίνητος/αυτόµατος τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης κατάσταση ισχύς µπαταρίας MANU σήµατος οθόνη 2 γραµµών για κείµενο ONLINE QTY:0000 Κατάσταση µπαταριών: είκτης τριών επιπέδων. Όταν ανάβουν όλες οι βαθµίδες η τάση είναι µεγαλύτερη από 8.0 V. υο βαθµίδες σηµαίνουν τάση µεταξύ 7.8 V και 7.9 V. Μια βαθµίδα σηµαίνει ότι η τάση είναι µεταξύ 7.6 V και 7.7 V. Όταν σβήσουν όλες οι βαθµίδες η τάση πέφτει κάτω από 7.5 V και η εκτύπωση είναι αδύνατη. Ισχύς σήµατος: είκτης τριών επιπέδων. είχνει την ισχύ του σήµατος, η οποία έχει 3 αξίες: την Κατώτερη (1 βαθµίδα), Μέση (2 βαθµίδες) και Μέγιστη (3 βαθµίδες). Το σήµα X σηµαίνει µη λήψη. Τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης: Το σήµα εµφανίζεται στην διάρκεια δοκιµαστικής εκτύπωσης. T 3-7

39 Συνδυασµός και χρήση Οθόνη δύο γραµµών για κείµενο: Εµφανίζει τα παρακάτω: 1) ιάφορες πληροφορίες για την κατάσταση: εκδοχή εξοπλιστικού προγράµµατος (Firmware), τρόπς online, τρόπς offline, ετικέτες στη σειρά για εκτύπωση, τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης, Λανθασµένες Ρυθµίσεις (Default Settings), ολοκληρώθηκε (Completed), Εργοστασιακά καθαρό (Factory Clear), Πάτησε το πλήκτρο FEED (Press Feed Key), Πάτησε το πλήκτρο PRINT (Press PRINT Key), τρόπος Hex Dump, Ρυθµίσεις οθόνης (Set up Display), Ρύθµιση LCD (Adjust LCD), Έξοδος (Exit), Κοντράστ (Contrast), Ενεργοποίηση λαµπάκι πίσω (Back Light On) 2) Πρειδοποιήσεις: Κάλυµµα ανοιχτό (Cover Open), Τέλος χαρτιού (Paper End), Λάθος αισθητήρα (Sensor Error), κασέτα µνήµης σχεδόν γεµάτη (Buffer Near Full), Προστασία κεφαλής (Head Protect), Λάθος κεφαλής (Head Error), λάθος του µόντεµ (Module Error) 3) Πληροφορίες για το ασύρµατο LAN: Πληροφορίες όπως τρόπος Adhoc, τρόπος Infrastructure, διεύθυνση IP, µάσκα υποδικτύου (subnet mask), υποθετική πύλη (default gateway), αριθµός πρίζας τερµατικού (Socket Port Number). Ρύθµιση κοντράστ οθόνης Για ρύθµιση οθόνης LCD, περάστε στο τρόπο χρήσης (Maintenance). Με το πλήκτρο FEED κάνετε επιλογές, και µε το πλήκτρο PRINT επιβεβαιώνετε την επιλογή. Επιλέξτε τώρα Ρύθµιση LCD ( Adjust LCD ) και µετά την επιλογή Κοντράστ ( Contrast ). Οι αξίες που αντιστοιχούν στο κοντράστ κυµαίνονται από 30 ως

40 ιαδικασία εκτύπωσης Συνδυασµός και χρήση Μετά από την σωστή εγκατάσταση και τον σωστό συνδυασµό των βασικών παραµέτρων µπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση του εκτυπωτή MB200/201 i. 1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι έτοιµος για αποστολή δεδοµένων και η δίοδος STATUS ανάβει (Πατήστε το πλήκτρο PRINT για ρύθµιση του εκτυπωτή σε τρόπο ONLINE). 2. ώστε εκκίνηση εκτύπωσης από τον υπολογιστή. Μετά το τέλος της εκτύπωσης, πιάστε την ετικέτα από τη δεξιά ή αριστερή γωνία και τραβήξτε την στην κατεύθυνση του βέλους στο σχέδιο. Παρατήρηση Ο αριθµός φύλλων που µπορεί να εκτυπωθεί εξαρτάται από τον τρόπο στον οποίο βρίσκεται ο εκτυπωτής (τρόπος συνεχούς εκτύπωσης ή τρόπος διαχωρισµού). Αν εκτυπώνοντας µε τρόπο συνεχούς εκτύπωσης τραβήξετε την ετικέτα σε λάθος σηµείο, σταµατήστε την εκτύπωση και προχωρήστε στη διόρθωση όπως περιγράφεται στην επόµενη σελίδα. 3-9

41 Συνδυασµός και χρήση Ρύθµιση εκτύπωσης για συνεχόµενες ετικέτες Αν εκτυπώνοντας µε τρόπο συνεχούς εκτύπωσης τραβήξετε την ετικέτα σε λάθος σηµείο, κάντε τα παρακάτω. 1. Σταµατήστε την εκτύπωση από το υπολογιστή, ή πατώντας το πλήκτρο PRINT αυτό θα προκαλέσει το πέρασµα από ONLINE σε τρόπο OFFLINE ( ίοδος STATUS). πλήκτρο PRINT πλήκτρο FEED 2. Πατήστε το πλήκτρο FEED, για να βγάλετε την ετικέτα. Αφού βγει τραβήξτε την σε σωστό σηµείο και στην κατεύθυνση όπως δείχνει το βέλος στο σχέδιο. 3. Πατήστε το πλήκτρο PRINT, για επιστροφή στο τρόπο ONLINE (Η δίοδος STATUS θα ανάψει σε πράσινο χρώµα). Τώρα µπορεί να συνεχιστεί η εκτύπωση. 3-10

42 Συνδυασµός και χρήση Επιλογή τρόπου διαχωρισµού ετικετών Μπορείτε να επιλέξετε τρόπο συνεχές ή µε διαχωρισµό. Στο καθένα γίνεται δοκιµαστική εκτύπωση και εκτύπωση από υπολογιστή ή τερµατικό. δοκιµαστική εκτύπωση εκτύπωση πληροφορίας για την κατάσταση του εκτυπωτή εκτύπωση σε τρόπο online εκτύπωση από τον Η/Υ ή φορητό τερµατικό τρόπος συνεχούς εκτύπωσης τρόπος διαχωρισµού (ετικιέτες) τρόπος συνεχούς εκτύπωσης τρόπος διαχωρισµού (ετικιέτες) τρόπος συνεχούς εκτύπωσης τρόπος διαχωρισµού (ετικιέτες) τρόπος διαχωρισµού (συνεχείς ετικιέτες) Μπορείτε να ρυθµίσετε Τρόπο διαχωρισµού για συνεχόµενες ετικέτες µε ρυθµίσεις του εκτυπωτή. 3-11

43 Συνδυασµός και χρήση Συνδυασµός τρόπου διαχωρισµού Ο τρόπος διαχωρισµού µπορεί να ρυθµιστεί ως αυτόµατη εκτύπωση (Auto print) ή χειροκίνητη εκτύπωση (Manual print). Τύπος Αυτόµατη εκτύπωση Ενέργεια Εκτυπώνει µια ετικέτα αµέσως µετά την λήψη δεδοµένων και περιµένει να την διαχωρήσει ο χρήστης από τις υπόλοιπες. Χειροκίνητη εκτύπωση (υποθετική ρύθµιση) Εκτυπώνει µια ετικέτα αµέσως µετά τη λήψη και περνάει σε κατάσταση offline. Το πάτηµα του PRINT ξεκινάει την εκτύπωση της επόµενης ετικιέτας. Μετά από εκτύπωση καθορισµένου αριθµού ετικετών, η εκτύπωση αναστέλλεται. Το πάτηµα πλήκτρου PRINT δεν θα επαναφέρει την εκτύπωση. Για αλλαγή µεταξύ χειροκίνητης και αυτόµατης εκτύπωσης, ρυθµίστε αντίστοιχα τους διακόπτες DIP και µετά ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή µε πατηµένο το πλήκτρο PRINT ή FEED. Οι νέες ρυθµίσεις θα λειτουργήσουν µε την επόµενη ενεργοποίηση του εκτυπωτή. Συνδυασµός τρόπου διαχωρισµόυ επιλογή αυτόµατη: DSW1 4 = OFF, OFF, OFF, ON + Κάλυµµα ανοιχτό (Cover open) + Πλήκτρο PRINT + ενεργοποίηση του εκτυπωτή. Συνδυασµός τρόπου διαχωρισµόυ επιλογή χειροκίκητη: DSW1-4= OFF, OFF, OFF, ON + Κάλυµµα ανοιχτό (Cover open) + πλήκτρο FEED + ενεργοποίηση του εκτυπωτή Στν διάρκεια συνδυασµού τρόπου διαχωρισµού, η δίοδος STATUS αναβοσβήνει σε πράσινο χρώµα και γίνεται συνεχές σήµα µετά το τέλος του συνδυασµού. Ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή ΜΟΝΟ όταν η δίοδος STATUS ανάβει σταθερά. 3-12

44 Υπόλοιποι τρόποι εκτύπωσης Συνδυασµός και χρήση Ο εκτυπωτής µπορεί να λειτουργεί µε τους εξής τρόπους: κανονικό, δοκιµαστική εκτύπωση, έλεγχο κεφαλής καθώς εντολών online. ενεργοποίηση εκτυπωτή POWER πλήκτρο PRINT Online Online πλήκτρο POWER πλήκτρο FEED το χαρτί εκτυλίγεται Tρόπος κανονικός Συµπεριφορά της διόδου STATUS στον κανονικό τρόπο Ενέργεια ίοδος STATUS Συµπεριφορά ιόδου Αρχή εκτύπωσης Πορτοκαλί Ανάβει ONLINE Πράσινο Ανάβει OFFLINE Απενεργοποιηµένη Μη ενεργοποιηµένη Κοίµηση (µετά από 5 δευτερόλεπτα απραξίας) Πράσινο Αναβοσβήνει Παρατήρηση: Ο δείκτης µπαταρίας (διαθέσιµος µόνο στο µοντέλο Bluetooth/WLAN) ανάβει ακόµα όταν ο εκτυπωτής είναι OFFLINE. Παραµένοντας σε κατάσταση επαγρύπνισης, ο εκτυπωτής ενεργοποιείται µετά από λήψη δεδοµένων ή µε το πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου. 3-13

45 Συνδυασµός και χρήση Tρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης Μπαίνουµε στον τρόπο δοκιµαστικό µε τα πλήκτρα FEED και POWER όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα. ενεργοποίηση αρχή δοκιµαστικής εκτύπωσης δοκιµαστική εκτύπωση FEED + POWER πλήκτρο FEED πλήκτρο FEED πλήκτρο FEED τέλος εκτύπωσης Συµπεριφορά διόδου STATUS στον δοκιµαστικό τρόπο Ενέργεια ίοδος STATUS Συµπεριφορά ιόδου Είσοδος στο δοκιµαστικό τρόπο Αρχή δοκιµαστικής εκτύπωσης Στη διάρκεια της δοκιµαστικής εκτύπ. Τέλος δοκιµαστικής εκτύπωσης Πορτοκαλί Πράσινο Πράσινο Απενεργοποιηµένη Ανάβει Αναβοσβήνει Ανάβει Μη ενεργοποιηµένη 3-14

46 Συνδυασµός και χρήση Tρόπος ελέγχου κεφαλής Ο έλεγχος κεφαλής µπορεί να αφορά δυο περιοχές: απλής περιοχής εκτύπωσης και περιοχής του bar code. Για καθορισµό περιοχής για έλεγχο κεφαλής, προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω: Ρύθµιση περιοχής δοκιµής κεφαλής (Το κάλυµµα πρέπει να είναι ανοιχτό) Ρύθµιση δοκιµής κεφαλής Απλή περιοχή εκτύπωσης Απενεργοποίηση ελέγχου κεφαλής Περιοχή bar code Απενεργοποίηση ελέγχου κεφαλής DSW-1 DSW-2 DSW-3 DSW-4 λλα πλήκτρα OFF ON OFF ON Κρατήστε το πλήκτρο PRINT OFF ON OFF ON Κρατήστε το πλήκτρο FEED ON OFF OFF ON Κρατήστε το πλήκτρο PRINT ON OFF OFF ON Κρατήστε το πλήκτρο FEED Μπορείτε να ελέγξετε τις παρούσες ρυθµίσεις µέσω δοκιµαστικής εκτύπωσης. Με την ρύθµιση επιλογής ελέγχου κεφαλής, η δίοδος STATUS αναβοσβήνει σε πράσινο χρώµα και γίνεται συνεχές σήµα µετά το τέλος της ρύθµισης. Ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή ΜΟΝΟ όταν η δίοδος STATUS ανάβει σταθερά. 3-15

47 Συνδυασµός και χρήση Tρόπος ρύθµισης συµβατότητας εντολών Online Ο εκτυπωτής µπορεί να ρυθµιστεί σε συµβατότητα µε εντολές SBPL ή µε παλαιότερες εντολές MB200. Ρύθµιση συµβατότητας εντολών Online (Το κάλυµµα πρέπει να είναι ανοιχτό) Συµβατότητα DSW-1 DSW-2 DSW- 3 DSW- 4 λλα πλήκτρα MB200 online SBPL online ON ON ON ON Κρατήστε PRINT ON ON ON ON Κρατήστε FEED Μπορείτε να ελέγξετε τις παρούσες ρυθµίσεις µέσω δοκιµαστικής εκτύπωσης. Με την ρύθµιση συµβατότητας εντολών ONLINE, η δίοδος STATUS αναβοσβήνει σε πράσινο χρώµα και γίνεται συνεχές σήµα µετά το τέλος της ρύθµισης. Ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή ΜΟΝΟ όταν η δίοδος STATUS ανάβει σταθερά. 3-16

48 Συνδυασµός και χρήση Συνδυασµός περιθωρίων µέσω προγράµµατος Ο εκτυπωτής MB200/201 συνήθως απαιτεί τις παρακάτω ρυθµίσεις. Σχεδόν όλες οι ρυθµίσεις είναι ηλεκτρικής φύσεως λόγω προχωρηµένου, αυτοκεντρικού συστήµατος του εκτυπωτή. Ωστόσο, αν είναι απαραίτητο να γίνουν ρυθµίσεις, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε αποστολή εντολών στον εκτυπωτή. Επικοινωνήστε µε αντιπρόσωπο της SATO για πληροφορίες προγραµµατισµού εκτυπωτή MB200/ 201i, ή συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο προγραµµατισµού που βρίσκεται στο CD-ROM. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ Ρυθµίσεις Μέθοδος Περιγραφή Εντολές ρύθµισης εκτυπωτή Απόσυρση βασικού σηµείου Απόσυρση κλίµακας Χρησιµοποιήστε την εντολή προγραµµατισµού <PG>. Γράφει τις αξίες στη µνήµη και Flash ROM. Απόσυρση διαχωρισµού Απόσυρση αποκόλλησης Απόσυρση βασικού σηµείου Χρησιµοποιήστε την εντολή προγραµµατισµού <A3>. Το αποτέλεσµα φαίνεται αµέσως. Η αξία διαγράφεται µε την απενεργοποίηση του εκτυπωτή. 3-17

49 Συνδυασµός και χρήση ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ Απόσυρση κλίµακας Απόσυρση διαχωρισµού Απόσυρση αποκόλλησης <PO3> Χρησιµοποιήστε την εντολή προγραµµατισµού. <PO1> Χρησιµοποιήστε την εντολή προγραµµατισµού. <PO2> Χρησιµοποιήστε την εντολή προγραµµατισµού. Το αποτέλεσµα φαίνεται αµέσως. Η αξία διαγράφεται µε την απενεργοποίηση του εκτυπωτή. Το αποτέλεσµα φαίνεται αµέσως. Η αξία διαγράφεται µε την απενεργοποίηση του εκτυπωτή. Το αποτέλεσµα φαίνεται αµέσως. Η αξία διαγράφεται µε την απενεργοποίηση του εκτυπωτή. 3-18

50 Προδιαγραφές ενώσεων Προδιαγραφές ενώσεων 4 Με συνδυασµούς διακοπτών DIP και ενεργοποίηση του εκτυπωτή κρατώντας πατηµένα τα κατάλληλα πλήκτρα, µπορούµε να καλέσουµε ή να ανακαλέσουµε ειδικές λειτουργίες ή ιδιότητες του εκτυπωτή. ιακόπτες DIP Άλλες απαραίτητες ενέργειες OFF OFF ON OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µε κρατηµένα τα πλήκτρα PRINT και FEED Κατάσταση εργοστασίου, καθαρισµός µετρητή διαδροµής κεφαλής. ON OFF ON OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µε κρατηµένα τα πλήκτρα PRINT και FEED Κατάσταση εργοστασίου + καθαρισµός µετρητή διαδροµής κεφαλής + καθαρισµός µετρητή εργοστασίου. OFF OFF ON OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µε κρατηµένα τα πλήκτρα PRINT και FEED επαναφορά των υποθετικών ρυθµίσεων: Τρόπος κατάστασης εργοστασίου. Ρυθµίσεις συµβατότητας εντολών Online ON ON ON ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µε κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, το πλήκτρο FEED δεν είναι κρατηµένο συµβατότητα εντολών MB200. ON ON ON ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, το πλήκτρο FEED κρατηµένο συµβατότητα εντολών SBPL. 4-1

51 Προδιαγραφές ενώσεων Ρυθµίσεις RS-232C OFF OFF OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED - RS-232C τρόπος κανονικός. OFF OFF OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο πλήκτρο FEED RS-232C τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης του χρήστη. OFF OFF OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED - RS-232C τρόπος υποθετικών ρυθµίσεων. OFF OFF ON ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED RS-232C τρόπος Hex Dump. OFF OFF OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED RS-232C ανάγνωση γραµµάτων. OFF OFF OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED Τρόπος διαχωρισµού, αυτόµατη εκτύπωση. OFF OFF OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED Τρόπος διαχωρισµού, χειροκίνητη εκτύπωση. OFF OFF ON OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED RS-232C ανάγνωση προγράµµατος. Ρυθµίσεις IrDA ON OFF OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED IrDA Τρόπος κανονικός. ON OFF OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED IrDA τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης του χρήστη. ON OFF ON ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED IrDA τρόπος Hex Dump. ON OFF OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED Έλεγχος κεφαλής, περιοχή bar code. ON OFF OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Ανάκληση ελέγχου κεφαλής. 4-2

52 Προδιαγραφές ενώσεων Ρυθµίσεις Bluetooth/WLAN OFF ON OFF OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED Τρόπος κανονικός. Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε κλειστό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Τρόπος δοκιµαστικής εκτύπωσης. Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Τρόπος συντήρησης. OFF ON ON ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο πλήκτρο FEED Tρόπος HEX dump. Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο το πλήκτρο FEED υνατότητα ελέγχου CRC. Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Ανάκληση ελέγχου CRC. OFF ON OFF ON Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, µη κρατηµένο το πλήκτρο FEED Ενεργοποίηση ελέγχου κεφαλής. Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, µη κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Απενεργοποίηση ελέγχου κεφαλής. OFF ON ON OFF Εκτυπωτής ενεργοποιηµένος µε ανοιχτό κάλυµµα, κρατηµένο το πλήκτρο PRINT, κρατηµένο το πλήκτρο FEED Κατάσταση εργοστασίου + καθαρισµός ένδειξης µετρητή. Παρατήρηση: Μια µικρή ετικέτα µπορεί να προκαλέσει την εκτύπωση µεγάλης ποσότητας δεδοµένων αν επιλέχθηκε εκτύπωση µε τον τρόπο Hex Dump. 4-3

53 Προδιαγραφές ενώσεων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ποτέ µην κάνετε σύνδεση ή αποσύνδεση καλωδίων ενώσεων όταν είναι ενεργοποιηµένοι: ο υπολογιστής, ο εκτυπωτής ή και οι δυο µαζί. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστηµα ηλεκτρικών κυκλωµάτων του εκτυπωτή ή του υπολογιστή, η οποία δεν θα επισκευαστεί εντός εγγυήσεως ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: κάποιοι υπολογιστές εµφανίζουν το σήµα request-to-send (RTS) - pin 4 από 25, για καθορισµό αν ο εκτυπωτής είναι έτοιµος για λήψη δεδοµένων. Αν ο εκτυπωτής δεν επεξεργάζεται αυτό το σήµα, πρέπει να κρατηθεί η γραµµή RTS στη θέση true για να υπάρξει επικοινωνία. Το επιτυγχάνουµε µε σύνδεση pin rts στο clear-to-send (σήµα CTS) - pin 5 από

54 Καθαρισµός και συντήρηση Καθαρισµός και συντήρηση5 Με τακτικό καθαρισµό και συντήρηση, θα παρατείνετε την διάρκεια ζωής και την καλή λειτουργία και θα µειώσετε τις πιθανότητες ελαττωµατικής λειτουργίας. Προχωρήστε στις παρακάτω διαδικασίες µόνο αφού αποσυνδεθεί ο εκτυπωτής και αφαιρεθούν οι µπαταρίες. Καθαρισµός κεφαλής Μετατοπίστε τον µοχλό άνοιξε / κλείσε του καλύµµατος για να τον ανοίξετε. Αν ο µοχλός είναι καλυµµένος, βγάλτε πρώτα το σύστηµα διαχωρισµού κρατώντας από την καθορισµένη περιοχή στην άνω άκρη (βλ. βήµα 1 Τοποθέτηση ρολού ετικετών στη σελίδα 2-11). Αφαιρείτε τις βρωµιές µε πανάκι βρεγµένο µε αλκοόλ. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ διαλυτικό, βενζίνη και πετρέλαιο. 5-1

55 Καθαρισµός και συντήρηση Καθαρισµός κυλίνδρου πίεσης και κυλίνδρου αποφλοίωσης Ο χρήστης µπορεί να κάνει δοκιµαστικές εκτυπώσεις για να εκτιµήσει την ποιότητα εκτύπωσης και να εντοπίσει πιθανά προβλήµατα. Μετατοπίστε το µοχλό άνοιξε / κλείσε του καλύµµατος για να το ανοίξετε. Αν ο µοχλός είναι καλυµµένος, βγάλτε πρώτα το σύστηµα διαχωρισµού κρατώντας από την καθορισµένη περιοχή στην άνω άκρη (βλ. βήµα 1 Τοποθέτηση ρολού ετικετών στη σελίδα 2-11). κουµπί Αφαιρείτε τις βρωµιές µε πανάκιβρεγµένο µε αλκοόλ. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ διαλυτικό, βενζίνη και καθαρό πετρέλαιο. κύλινδρος διαχωρισµού 5-2

56 Αντιµετώπιση προβληµάτων 6 Αντιµετώπιση προβληµάτων Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβληµα µε την εκτύπωση, συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Τι να κάνετε σε περίπτωση... Φαινόµενα Αιτία Τρόπος αντιµετώπισης Εκτύπωση µε στίγµατα Κάθετες λωρίδες στην εκτύπωση Πλάγια µορφή εκτυπωµένων σηµάτων 1. Η κεφαλή είναι βρώµικη 2. Ο κύλινδρος είναι βρώµικος 1. Η κεφαλή είναι βρώµικη 2. Η κεφαλή έχει βλάβη 1. Ο οδηγός χαρτιού δεν είναι σωστά τοποθετηµένος 2. Ο κύλινδρος είναι βρώµικος 1. Καθαρίστε την κεφαλή 2. Καθαρίστε τον κύλινδρο πίεσης και αποφλείωση(βλέπε κεφάλαιο 5) 1. Καθαρίστε την κεφαλή 2. Αντικαταστήστε την κεφαλή 1. οκιµάστε άλλο ρολό µε ετικέτες. Χρησιµοποιήστε µόνο γνήσια προϊόντα SATO, για εξασφάλιση ποιότητας και µείωση ρίσκου εµφάνισης προβληµάτων. 2. Καθαρίστε τον κύλινδρο πίεσης και αποφλείωση (βλέπε κεφάλαιο 5) Έλλειψη εκτύπωσης 1. Βλάβη σύνδεσης RS-232C 2. Ελαττωµατική σύνδεση IrDA 3. Βλάβη σύνδεσης Bluetooth/WLAN 4. Λάθος στη ρύθµιση διακοπτών DIP 5. Η κεφαλή έχει βλάβη 1. Ελέγξτε την σύνδεση RS-232C 2. Εκτυπωτής και υπολογιστής µε IrDA πρέπει να είναι σε απόσταση 15 ή 20 cm ο ένας από τον άλλον (βλέπε σελίδα 3-4) 3. Ελέγξτε τις ρύθµισεις του πρωτοκόλλου επικοινωνίας 4. Ελέγξτε καλά τις ρυθµίσεις διακοπτών DIP 5. Αντικαταστήστε την κεφαλή 6-1

57 Αντιµετώπιση προβληµάτων STATUS (DIODA) Τρόπος Περιγραφή Αιτία Τρόπος αντιµετώπισης Ανάβει (Κόκκινο) Όλοι οι τρόποι Μπαταρίες είναι αδύναµες Τέλειωσαν οι µπαταρίες Φόρτιση µπαταριών Αναβοσβήν ει κάθε 2 s (Κόκκινο) Online Λάθος Bluetooth ή κάρτας WLAN Λάθος ένωσης (Bluetooth, ασύρµατο LAN) Αντικατάσταση δίσκου Ανάβει (Κόκκινο) Μετά την ενεργοποίηση 1 Λάθος προγράµµατος 2 Λάθος µνήµης FlashROM Λάθος εγγραφής/ ανάγνωσης µνήµης FlashROM 1 Αντικατάσταση FlashROM* 2 Προσπάθεια επαναφόρτωσης προγράµµατος* Αναβοσβήν ει κάθε 2 s (Πράσινοκόκκινο) Online Λάθος κεφαλής Αποσυνδέθηκαν τα καλώδια Αντικατάσταση κεφαλής* Αναβοσβήν ει κάθε 0.5 s (Κόκκινο) Online Λάθος αισθητήρα (κάλυµµα ανοιχτό, τέλος χαρτιού) 1 Το κάλυµµα δεν είναι κλειστό 2 εν λειτουργεί σωστά ο αισθητήρας καλύµµατος 3 Έλλειψη χαρτιού 4 Κακό επίπεδο αισθητήρα 5 Κακός αισθητήρας 6 πλάγια µορφή χαρτιού 1 Κλείσιµο καλύµµατος 2 Ρύθµιση επιπέδου αισθητήρα* 3 Φόρτωση χαρτιού 4 Ρύθµιση επιπέδου αισθητήρα* 5 Επιλογή σωστού αισθητήρα 6 Φόρτωση χαρτιού Αναβοσβήν ει κάθε 0.5 s (Πράσινο) Online (Εκτύπωση ή λήψη δεδοµένων) Σχεδόν γεµάτη κασέτα Όχι αρκετός χώρος στην κασέτα µνήµης Αναστολή αποστολής δεδοµένων από υπολογιστή, αναµονή για να γεµίσει η κασέτα µνήµης Αναβοσβήν ει κάθε 4 s (Πράσιονο) Όλοι οι τρόποι Κατάσταση κοίµησης εν είναι φαινόµενο λάθους. Ενεργοποιείται χαµηλή λήψη ενέργειας Έξοδος απ τον τρόπο αυτό γίνεται αυτόµατα µε πάτηµα κάθε πλήκτρου ή µε το άνοιγµα καλύµµατος Αναβοσβήν ει κάθε 1 s (Πράσινο- >off- >Κόκκινο- >off) Όλοι οι τρόποι Προστασία από υπερθέρµανση της κεφαλής Αν η θερµοκρασία κεφαλής ανέβει πάνω από 70 C ενεργοποιείται λειτουργία προστασίας κεφαλής από την υπερθέρµανση Η λειτουργία αυτή σταµατάει όταν η θερµοκρασία πέφτει κάτω από 50 C * Επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο ή σέρβις της SATO 6-2

58 Αντιµετώπιση προβληµάτων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: αποφύγετε την σύνδεση και την αποσύνδεση καλωδίων ενώσεων (interface), όταν είναι σε λειτουργία ο υπολογιστής, ο εκτυπωτής ή και οι δυο µαζί, µπορεί να προκληθεί έτσι βλάβη στα ηλεκτρικά κυκλώµατα στον εκτυπωτή ή στον υπολογιστή και δεν θα γίνει επισκευή στα πλαίσια εγγύησης όταν λειτουργεί ο υπολογιστής, ο εκτυπωτής ή και οι δύο µαζί. 6-3

59 Αντιµετώπιση προβληµάτων 6-4

60 Βασικές προδιαγραφές και εξαρτήµατα επιλογής Βασικές προδιαγραφές και εξαρτήµατα επιλογής 7 Βασικές προδιαγραφές Attribut Σύστηµα εκτύπωσης ιαχωρισµός κεφαλής Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης ιαστάσεις MB200i: Βάρος MB201i: Παροχή (Μπαταρίες) Περιγραφή Εκτύπωση µε θερµική τεχνολογία 8 τελείες mm (203 dpi) 48 mm (πλάτος) x 160 mm (ύψος) 103 mm/s µέγιστη (Η Ταχύτητα εξαρτάται από το περιβάλλον εργασίας και από τον τύπο εκτυπωµένων ετικετών) 88 mm (πλάτος) x 128 mm (βάθος) x 73 mm (ύψος) (µε εξαίρεση τη στερέωση ζώνης) 88 mm (πλάτος) x 119 mm (βάθος) x 64 mm (ύψος) (µε εξαίρεση τη στερέωση ζώνης) MB200i: 405g µαζί µε τις µπαταρίες MB201i: 390 g µαζί µε τις µπαταρίες Πλήρως φορτισµένες µπαταρίες επιτρέπουν εκτύπωση 4 ρολών θερµικών ετικετών. (αντίστοιχος 48 m) Επιτρέπεται συνεχής εκτύπωση (Επιβάρυνση µε εκτύπωση 16% ή λιγότερο). 7-1

61 Βασικές προδιαγραφές και εξαρτήµατα επιλογής Πάχος χαρτιού Σχήµα χαρτιού Μέγεθος ετικέτας (φύλλο και επιφάνεια σε eye-mark) ιαστάσεις ρολού MB200i: MB201i: ~ mm (χρησιµοποιήστε µόνο χαρτί εγκεκριµένο από την SATO). Ρολά χαρτιού: Τυλιγµένα µε την επιφάνεια εξωτερικά. Μέγιστη διάµετρος: 58 mm Πλάτος: 25.4 ως 55 mm (28.4 ως 58 mm) Υψος: 13 ως 160 mm (16 ως 163 mm) 67 mm (2.63 ) µέση διάµετρος 58 mm (2.28 ) µέση διάµετρος 19 mm µέση διάµετρος (µε τον κορµό) 7.9 mm µέση διάµετρος (χωρίς κορµό) Τρόποι εκτύπωσης ετικετών Συνεχές, µε δόσεις (αποφλείωση) Αυτό-διάγνωση Έλεγχος κεφαλής / Κάλυµµα ανοιχτό / Τέλος χαρτιού / Έλεγχος µπαταριών / οκιµαστική εκτύπωση Λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη αποσύνδεση µετά από 5 λεπτά απραξίας. Στην εκδοχή z Bluetooth ή µε ασύρµατο LAN έγινε υποθετική ρύθµιση χωρίς αυτόµατη αποσύνδεση. Η αυτόµατη αποσύνδεση µπορεί να ενεργοποιηθεί µε εντολή του εκτυπωτή <PG>. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο προγραµµάτων. 7-2

62 Βασικές προδιαγραφές και εξαρτήµατα επιλογής Ενώσεις Interface RS-232C Σύνδεση photo Bluetooth Ασύρµατο LAN Mini DIN IrDA (σύµφωνα µε στάνταρ IrDA Εκδ Εµβέλεια επικοινωνίας: 15 ως 20 cm µέγιστη) IrOBex/BHT πρωτόκολλο/ir Comm Bluetooth Προδιαγραφή Εκδ.1.1 Kλάση 2 Interface ασύρµατηο LAN (IEEE b) TCP/IP (FTP, LPR, SOCKET) Ιδιότητα Αισθητήρες χαρτιού Μεγιστοποίηση σηµάτων κειµένου Περιστροφή σηµάτων κειµένου Τύπος γραµµατοσειράς περιγραφή Tύπος αντανάκλησης (eye mark), Tύπος διαπεραστικός (κενό) 1 ως 6 φορές 0, 90, 180, 270 Στάνταρ γραµµατοσειρές SATO: X20, X21,X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B, znaki POP Kanji: 16 x 16, 22 x22, 24 x 24 Square Gothic (JIS Επίπεδο 1, Επίπεδο 2) 7-3

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Περιεχόμενα 2006-11-03 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Εκτυπωτής ετικετών γραμμοκώδικα MB 400i / MB 410i Κωδ. εγγρ.: 01453 Διαβάστε τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης πριν χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή! SATO Europe

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας περιεχομένων σελ 2 Εισαγωγή σελ 2 Περιεχόμενο εξοπλισμού σελ 3 Χαρακτηριστικά κολάρου και τηλεκοντρόλ σελ 4 Ανοίγοντας και κλείνοντας το κολάρο σελ 5

Διαβάστε περισσότερα

HL 3200 1. .. 1 2. .....2 3. .. 2 4. ....3 5. ....3 6. .....3 1> ....3 2> . 4 3 > 4 7. 5 8. 7 9. .8

HL 3200 1. .. 1 2. .....2 3. .. 2 4. ....3 5. ....3 6. .....3 1> ....3 2> . 4 3 > 4 7. 5 8. 7 9. .8 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ HL 3200 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα 1. Ενδεικτικά, χειριστήρια και λειτουργικά µέρη του καταµετρητή.. 1 2. Λειτουργίες και ενδείξεις.....2 3. Γενικές οδηγίες.. 2 4. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *Μπορεί να εκπαιδεύση έως 3 σκυλιά από ένα τηλεχειρηστήριο. *Είναι αδιάβροχο. *Εμβέλεια 1000 μέτρων. *Έχει 3 λειτουργίες:προειδοποιητικό ήχο, δόνηση και στατική διέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών CX-185 II Αριθμομηχανή με εκτυπωτή Εγχειρίδιο Οδηγιών 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ έως Αριθμητικό Πλήκτρο Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμού στην αριθμομηχανή. Πλήκτρο Υποδιαστολής Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα