ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (*) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (*) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/363 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (*) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση Παλαιά αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΙΤΛΟΣ Ι - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νέα αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΙΤΛΟΣ Ι - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 3 (καταργήθηκε) ( 1 ) Άρθρο 4 Άρθρο 5 ( 2 ) Άρθρο 4 (καταργήθηκε) ( 3 ) Άρθρο 5 (καταργήθηκε) ( 4 ) Άρθρο 6 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 7 Άρθρο 8 ΤΙΤΛΟΣ II - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ II - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Άρθρο 8 (καταργήθηκε) ( 5 ) Άρθρο 9 Άρθρο 10 ( 6 ) ( 1 ) Αντικαταστάθηκε, κατ ουσίαν, από το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της (εφεξής «Συνθήκη ΣΛΕΕ») και τα άρθρα 13, παράγραφος 1, και 21, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «Συνθήκη ΕΕ»). ( 2 ) Αντικαθιστά το άρθρο 5 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της (εφεξής Συνθήκη ΕΚ). ( 3 ) Αντικαταστάθηκε, κατ ουσίαν, από το άρθρο 15. ( 4 ) Αντικαταστάθηκε κατ ουσίαν, από το άρθρο 13, παράγραφος 2. ( 5 ) Το άρθρο 8 της Συνθήκης ΕΕ που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας (εφεξής «νυν Συνθήκη ΕΕ») τροποποιούσε τη Συνθήκη ΕΚ. Οι τροποποιήσεις αυτές ενσωματώνονται στην τελευταία Συνθήκη και το άρθρο 8 καταργείται. Η αρίθμηση του άρθρου χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας νέας διάταξης. ( 6 ) Η παράγραφος 4 αντικαθιστά, κατ ουσίαν, το άρθρο 191, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ. (*) Αυτοί οι δύο πίνακες προέρχονται από τους πίνακες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Λισσαβώνας, χωρίς τη μεσαία στήλη η οποία περιελάμβανε την ενδιάμεση απαρίθμηση της Συνθήκης της Λισσαβώνας.

2 C 326/364 Επίσημη Εφημερίδα της Παλαιά αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέα αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση Άρθρο 11 Άρθρο 12 ΤΙΤΛΟΣ III - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 9 (καταργήθηκε) ( 7 ) Άρθρο 13 Άρθρο 14 ( 8 ) Άρθρο 15 ( 9 ) Άρθρο 16 ( 10 ) Άρθρο 17 ( 11 ) Άρθρο 18 Άρθρο 19 ( 12 ) ΤΙΤΛΟΣ IV - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ Άρθρο 10 (καταργήθηκε) ( 13 ) Άρθρα 27 Α έως 27 Ε (αντικαταστάθηκαν) Άρθρα 40 έως40 Β (αντικαταστάθηκαν) Άρθρα 43 έως 45 (αντικαταστάθηκαν) ΤΙΤΛΟΣ IV - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕ ΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο 20 ( 14 ) ( 7 ) Το άρθρο 9 της νυν Συνθήκης ΕΕ τροποποιούσε τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Άνθρακα και Χάλυβα. Αυτή η τελευταία Συνθήκη έληξε στις 23 Ιουλίου Το άρθρο 9 καταργήθηκε και η αρίθμηση του άρθρου χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας άλλης διάταξης. ( 8 ) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθιστούν, κατ ουσίαν, το άρθρο 189 της Συνθήκης ΕΚ. Οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθιστούν, κατ ουσίαν, το άρθρο 190, παράγραφοι 1 έως 3, της Συνθήκης ΕΚ. Η παράγραφος 1 αντικαθιστά, κατ ουσίαν, το άρθρο 192, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ. Η παράγραφος 4 αντικαθιστά, κατ ουσίαν, το άρθρο 197, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ. ( 9 ) Αντικαθιστά, κατ ουσίαν, το άρθρο 4. ( 10 ) Η παράγραφος 1 αντικαθιστά, κατ ουσίαν, το άρθρο 202, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ. Οι παράγραφοι 2 και 9 αντικαθιστούν, κατ ουσίαν, το άρθρο 203 της Συνθήκης ΕΚ. Οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθιστούν, κατ ουσίαν, το άρθρο 205, παράγραφοι 2 και 4, της Συνθήκης ΕΚ. ( 11 ) Η παράγραφος 1 αντικαθιστά, κατ ουσίαν, το άρθρο 211 της Συνθήκης ΕΚ. Οι παράγραφοι 3 και 7 αντικαθιστούν, κατ ουσίαν, το άρθρο 214 της Συνθήκης ΕΚ. Η παράγραφος 6 αντικαθιστά, κατ ουσίαν, το άρθρο 217, παράγραφοι 1, 3 και 4, της Συνθήκης ΕΚ. ( 12 ) Αντικαθιστά, κατ ουσίαν, το άρθρο 220 της Συνθήκης ΕΚ. Η παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, αντικαθιστά, κατ ουσίαν το άρθρο 221, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ. ( 13 ) Το άρθρο 10 της νυν Συνθήκης ΕΕ τροποποιούσε τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ατομικής Ενέργειας. Οι τροποποιήσεις αυτές ενσωματώνονται στην τελευταία αυτή Συνθήκη και το άρθρο 10 καταργείται. Η αρίθμηση του άρθρου χρησιμοποιείται για να εισαχθεί μια άλλη διάταξη. ( 14 ) Αντικαθιστά, επίσης, τα άρθρα 11 και 11Α της Συνθήκης ΕΚ.

3 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/365 Παλαιά αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΙΤΛΟΣ V - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νέα αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΙΤΛΟΣ V - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης Άρθρο 21 Άρθρο 22 Κεφάλαιο 2 - Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας Τμήμα 1 - Κοινές διατάξεις Άρθρο 23 Άρθρο 11 Άρθρο 24 Άρθρο 12 Άρθρο 25 Άρθρο 13 Άρθρο 26 Άρθρο 27 Άρθρο 14 Άρθρο 28 Άρθρο 15 Άρθρο 29 Άρθρο 22 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 30 Άρθρο 23 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 31 Άρθρο 16 Άρθρο 32 Άρθρο 17 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 42 Άρθρο 18 Άρθρο 33 Άρθρο 19 Άρθρο 34 Άρθρο 20 Άρθρο 35 Άρθρο 21 Άρθρο 36 Άρθρο 22 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 30 Άρθρο 23 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 31 Άρθρο 24 Άρθρο 37

4 C 326/366 Επίσημη Εφημερίδα της Παλαιά αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέα αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση Άρθρο 25 Άρθρο 38 Άρθρο 39 Άρθρο 47 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 40 Άρθρο 26 (καταργήθηκε) Άρθρο 27 (καταργήθηκε) Άρθρο 27 A (αντικαταστάθηκε) ( 15 ) Άρθρο 20 Άρθρο 27 B (αντικαταστάθηκε) ( 15 ) Άρθρο 20 Άρθρο 27 Γ (αντικαταστάθηκε) ( 15 ) Άρθρο 20 Άρθρο 27 Δ (αντικαταστάθηκε) ( 15 ) Άρθρο 20 Άρθρο 27 E (αντικαταστάθηκε) ( 15 ) Άρθρο 20 Άρθρο 28 Άρθρο 41 Άρθρο 17 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 42 ΤΙΤΛΟΣ VI - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟ ΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙ ΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (καταργήθηκε) ( 16 ) Άρθρο 29 (αντικαταστάθηκε) ( 17 ) Άρθρο 30 (αντικαταστάθηκε) ( 18 ) Άρθρο 31 (αντικαταστάθηκε) ( 19 ) Τμήμα 2 - Διατάξεις σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας Άρθρο 43 Άρθρο 44 Άρθρο 45 Άρθρο 46 ( 15 ) Τα άρθρα 27 A έως 27 E, της νυν Συνθήκης ΕΕ, για την ενισχυμένη συνεργασία, αντικαθίστανται επίσης από τα άρθρα 326 έως 334 της ΣΛΕΕ. ( 16 ) Οι διατάξεις του τίτλου VI της νυν Συνθήκης ΕΕ, σχετικά με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, αντικαθίστανται από τις διατάξεις των κεφαλαίων 1, 4 και 5 του τίτλου IV (που επαναριθμείται σε V) του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ. ( 17 ) Αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 της ΣΛΕΕ. ( 18 ) Αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 87 και 88 της ΣΛΕΕ. ( 19 ) Αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 82, 83 και 85 της ΣΛΕΕ.

5 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/367 Παλαιά αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέα αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση Άρθρο 32 (αντικαταστάθηκε) ( 20 ) Άρθρο 33 (αντικαταστάθηκε) ( 21 ) Άρθρο 34 (καταργήθηκε) Άρθρο 35 (καταργήθηκε) Άρθρο 36 (αντικαταστάθηκε) ( 22 ) Άρθρο 37 (καταργήθηκε) Άρθρο 38 (καταργήθηκε) Άρθρο 39 (καταργήθηκε) Άρθρο 40 (αντικαταστάθηκε) ( 23 ) Άρθρο 20 Άρθρο 40 A (αντικαταστάθηκε) ( 23 ) Άρθρο 20 Άρθρο 40 B (αντικαταστάθηκε) ( 23 ) Άρθρο 20 Άρθρο 41 (καταργήθηκε) Άρθρο 42 (καταργήθηκε) ΤΙΤΛΟΣ VII - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αντικαταστάθηκε) ( 24 ) ΤΙΤΛΟΣ IV - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΙ ΣΧΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο 43 (αντικαταστάθηκε) ( 24 ) Άρθρο 20 Άρθρο 43 A (αντικαταστάθηκε) ( 24 ) Άρθρο 20 Άρθρο 43 B (αντικαταστάθηκε) ( 24 ) Άρθρο 20 Άρθρο 44 (αντικαταστάθηκε) ( 24 ) Άρθρο 20 Άρθρο 44 A (αντικαταστάθηκε) ( 24 ) Άρθρο 20 Άρθρο 45 (αντικαταστάθηκε) ( 24 ) Άρθρο 20 ΤΙΤΛΟΣ VIII - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ VI - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 46 (καταργήθηκε) Άρθρο 47 ( 20 ) Αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 της ΣΛΕΕ. ( 21 ) Αντικαταστάθηκε από το άρθρο 72 της ΣΛΕΕ. ( 22 ) Αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 της ΣΛΕΕ. ( 23 ) Τα άρθρα 40 έως 40 B, της νυν Συνθήκης ΕΕ, για την ενισχυμένη συνεργασία, αντικαθίστανται επίσης από τα άρθρα 326 έως 334 της ΣΛΕΕ. ( 24 ) Τα άρθρα 43 έως 45 και ο τίτλος VII της νυν Συνθήκης ΕΕ για την ενισχυμένη συνεργασία, αντικαθίστανται επίσης από τα άρθρα 326 έως 334 της ΣΛΕΕ.

6 C 326/368 Επίσημη Εφημερίδα της Παλαιά αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέα αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση Άρθρο 47 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 40 Άρθρο 48 Άρθρο 48 Άρθρο 49 Άρθρο 49 Άρθρο 50 Άρθρο 51 Άρθρο 52 Άρθρο 50 (καταργήθηκε) Άρθρο 51 Άρθρο 53 Άρθρο 52 Άρθρο 54 Άρθρο 53 Άρθρο 55 Συνθήκη για τη λειτουργία της ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΡΧΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΙ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 (καταργήθηκε) Άρθρο 1 Άρθρο 2 (καταργήθηκε) ( 25 ) Τίτλος I - Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 ( 25 ) Αντικαταστάθηκε, κατ ουσίαν, από το άρθρο 3 της Συνθήκης ΕΕ. Τίτλος II - Διατάξεις γενικής εφαρμογής

7 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/369 Άρθρο 3, παράγραφος 1 (καταργήθηκε) ( 26 ) Άρθρο 7 Άρθρο 3, παράγραφος 2 Άρθρο 8 Άρθρο 4 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 119 Άρθρο 5 (αντικαταστάθηκε) ( 27 ) Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 6 Άρθρο 11 Άρθρο 153, παράγραφος 2 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 12 Άρθρο 7 (καταργήθηκε) ( 29 ) Άρθρο 8 (καταργήθηκε) ( 30 ) Άρθρο 9 (καταργήθηκε) Άρθρο 10 (καταργήθηκε) ( 31 ) Άρθρο 13 ( 28 ) Άρθρο 11 (αντικαταστάθηκε) ( 32 ) Άρθρα 326 έως 334 Άρθρο 11 A (αντικαταστάθηκε) ( 32 ) Άρθρα 326 έως 334 Άρθρο 12 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 18 Άρθρο 13 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 19 Άρθρο 14 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 26 Άρθρο 15 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 27 Άρθρο 16 Άρθρο 14 Άρθρο 255 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 15 Άρθρο 286 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 16 ( 26 ) Αντικαταστάθηκε, κατ ουσίαν, από τα άρθρα 3 έως 6 της ΣΛΕΕ. ( 27 ) Αντικαταστάθηκε, από το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ. ( 28 ) Ένταξη του διατακτικού του Πρωτοκόλλου για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων. ( 29 ) Αντικαταστάθηκε, κατ ουσίαν, από το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΕ. ( 30 ) Αντικαταστάθηκε, κατ ουσίαν, από το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΕ και το άρθρο 282, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ. ( 31 ) Αντικαταστάθηκε, κατ ουσίαν, από το άρθρο 4, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΕ. ( 32 ) Αντικαταστάθηκε, επίσης, από το άρθρο 20 της Συνθήκης ΕΕ.

8 C 326/370 Επίσημη Εφημερίδα της Άρθρο 17 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Άρθρο 12 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 18 Άρθρο 13 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 19 Άρθρο 17 Άρθρο 20 Άρθρο 18 Άρθρο 21 Άρθρο 19 Άρθρο 22 Άρθρο 20 Άρθρο 23 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 22 Άρθρο 25 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο 14 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 26 Άρθρο 15 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 27 Τίτλος I - Η εσωτερική αγορά Τίτλος I - Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Τίτλος II - Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Άρθρο 23 Άρθρο 28 Άρθρο 24 Άρθρο 29 Κεφάλαιο 1 - Η τελωνειακή ένωση Κεφάλαιο 1 - Η τελωνειακή ένωση Άρθρο 25 Άρθρο 30 Άρθρο 26 Άρθρο 31 Άρθρο 27 Άρθρο 32 Μέρος τρίτο, Τίτλος X, Τελωνειακή συνεργασία (μεταφέρθηκε) Κεφάλαιο 2 - Η τελωνειακή συνεργασία Άρθρο 135 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 33 Κεφάλαιο 2 - Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών Κεφάλαιο 3 - Απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών Άρθρο 28 Άρθρο 34

9 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/371 Άρθρο 29 Άρθρο 35 Άρθρο 30 Άρθρο 36 Άρθρο 31 Άρθρο 37 Τίτλος II - Η γεωργία Τίτλος ΙΙΙ - Η γεωργία και η αλιεία Άρθρο 32 Άρθρο 38 Άρθρο 33 Άρθρο 39 Άρθρο 34 Άρθρο 40 Άρθρο 35 Άρθρο 41 Άρθρο 36 Άρθρο 42 Άρθρο 37 Άρθρο 43 Άρθρο 38 Άρθρο 44 Τίτλος III - Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων Κεφάλαιο 1 - Οι εργαζόμενοι Τίτλος IV - Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων Κεφάλαιο 1 - Οι εργαζόμενοι Άρθρο 39 Άρθρο 45 Άρθρο 40 Άρθρο 46 Άρθρο 41 Άρθρο 47 Άρθρο 42 Άρθρο 48 Κεφάλαιο 2 - Το δικαίωμα εγκαταστάσεως Κεφάλαιο 2 - Το δικαίωμα εγκαταστάσεως Άρθρο 43 Άρθρο 49 Άρθρο 44 Άρθρο 50 Άρθρο 45 Άρθρο 51 Άρθρο 46 Άρθρο 52 Άρθρο 47 Άρθρο 53 Άρθρο 48 Άρθρο 54 Άρθρο 294 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 55 Κεφάλαιο 3 - Οι υπηρεσίες Κεφάλαιο 3 - Οι υπηρεσίες Άρθρο 49 Άρθρο 56

10 C 326/372 Επίσημη Εφημερίδα της Άρθρο 50 Άρθρο 57 Άρθρο 51 Άρθρο 58 Άρθρο 52 Άρθρο 59 Άρθρο 53 Άρθρο 60 Άρθρο 54 Άρθρο 61 Άρθρο 55 Άρθρο 62 Κεφάλαιο 4 - Κεφάλαια και πληρωμές Κεφάλαιο 4 - Τα κεφάλαια και οι πληρωμές Άρθρο 56 Άρθρο 63 Άρθρο 57 Άρθρο 64 Άρθρο 58 Άρθρο 65 Άρθρο 59 Άρθρο 66 Άρθρο 60 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 75 Τίτλος IV - Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων Τίτλος V - Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις Άρθρο 61 Άρθρο 67 ( 33 ) Άρθρο 68 ( 34 ) Άρθρο 69 ( 35 ) Άρθρο 70 Άρθρο 71 Άρθρο 64, παράγραφος 1 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 72 Άρθρο 73 Άρθρο 66 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 74 Άρθρο 60 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 75 Άρθρο 76 ( 33 ) Αντικαθιστά επίσης το άρθρο 29 της νυν Συνθήκης ΕΕ.

11 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/373 Άρθρο 62 Άρθρο 77 Κεφάλαιο 2 - Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση Άρθρο 63, σημεία 1 και 2 και άρθρο 64, παράγραφος 2 ( 36 ) Άρθρο 78 Άρθρο 63, σημεία 3 και 4 Άρθρο 79 Άρθρο 80 Άρθρο 64, παράγραφος 1 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 72 Άρθρο 65 Άρθρο 81 Άρθρο 66 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 74 Άρθρο 67 (καταργήθηκε) Άρθρο 68 (καταργήθηκε) Άρθρο 69 (καταργήθηκε) Κεφάλαιο 3 - Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Κεφάλαιο 4 - Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Άρθρο 82 ( 37 ) Άρθρο 83 ( 37 ) Άρθρο 84 Άρθρο 85 ( 37 ) Άρθρο 86 Κεφάλαιο 5 - Αστυνομική συνεργασία Άρθρο 87 ( 38 ) Άρθρο 88 ( 38 ) Άρθρο 89 ( 39 ) ( 36 ) Το άρθρο 63, σημεία 1 και 2, της Συνθήκης ΕΚ αντικαθίσταται από το άρθρο 78, παράγραφοι 1 και 2, της ΣΛΕΕ και το άρθρο 64, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το άρθρο 78, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ. ( 37 ) Αντικαθιστά το άρθρο 31 της νυν Συνθήκης ΕΕ. ( 38 ) Αντικαθιστά το άρθρο 30 της νυν Συνθήκης ΕΕ. ( 39 ) Αντικαθιστά το άρθρο 32 της νυν Συνθήκης ΕΕ.

12 C 326/374 Επίσημη Εφημερίδα της Τίτλος V - Οι μεταφορές Τίτλος VΙ - Οι μεταφορές Άρθρο 70 Άρθρο 90 Άρθρο 71 Άρθρο 91 Άρθρο 72 Άρθρο 92 Άρθρο 73 Άρθρο 93 Άρθρο 74 Άρθρο 94 Άρθρο 75 Άρθρο 95 Άρθρο 76 Άρθρο 96 Άρθρο 77 Άρθρο 97 Άρθρο 78 Άρθρο 98 Άρθρο 79 Άρθρο 99 Άρθρο 80 Άρθρο 100 Τίτλος VI - Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών Κεφάλαιο 1 - Κανόνες ανταγωνισμού Τμήμα 1 - Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων Τίτλος VΙΙ - Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών Κεφάλαιο 1 - Κανόνες ανταγωνισμού Τμήμα 1 - Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων Άρθρο 81 Άρθρο 101 Άρθρο 82 Άρθρο 102 Άρθρο 83 Άρθρο 103 Άρθρο 84 Άρθρο 104 Άρθρο 85 Άρθρο 105 Άρθρο 86 Άρθρο 106 Τμήμα 2 - Κρατικές ενισχύσεις Τμήμα 2 - Κρατικές ενισχύσεις Άρθρο 87 Άρθρο 107 Άρθρο 88 Άρθρο 108 Άρθρο 89 Άρθρο 109 Κεφάλαιο 2 - Φορολογικές διατάξεις Κεφάλαιο 2 - Φορολογικές διατάξεις

13 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/375 Άρθρο 90 Άρθρο 110 Άρθρο 91 Άρθρο 111 Άρθρο 92 Άρθρο 112 Άρθρο 93 Άρθρο 113 Κεφάλαιο 3 - Η προσέγγιση των νομοθεσιών Κεφάλαιο 3 - Η προσέγγιση των νομοθεσιών Άρθρο 95 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 114 Άρθρο 94 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 115 Άρθρο 96 Άρθρο 116 Άρθρο 97 Άρθρο 117 Άρθρο 118 Τίτλος VII - Οικονομική και νομισματική πολιτική Τίτλος VΙΙΙ - Οικονομική και νομισματική πολιτική Άρθρο 4 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 119 Κεφάλαιο 1 - Οικονομική πολιτική Κεφάλαιο 1 - Οικονομική πολιτική Άρθρο 98 Άρθρο 120 Άρθρο 99 Άρθρο 121 Άρθρο 100 Άρθρο 122 Άρθρο 101 Άρθρο 123 Άρθρο 102 Άρθρο 124 Άρθρο 103 Άρθρο 125 Άρθρο 104 Άρθρο 126 Κεφάλαιο 2 - Νομισματική πολιτική Κεφάλαιο 2 - Νομισματική πολιτική Άρθρο 105 Άρθρο 127 Άρθρο 106 Άρθρο 128 Άρθρο 107 Άρθρο 129 Άρθρο 108 Άρθρο 130 Άρθρο 109 Άρθρο 131 Άρθρο 110 Άρθρο 132

14 C 326/376 Επίσημη Εφημερίδα της Άρθρο 111, παράγραφοι 1 έως 3 και 5 (μεταφέρθηκαν) Άρθρο 219 Άρθρο 111, παράγραφος 4 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 138 Άρθρο 133 Κεφάλαιο 3 - Θεσμικές διατάξεις Κεφάλαιο 3 - Θεσμικές διατάξεις Άρθρο 112 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 283 Άρθρο 113 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 284 Άρθρο 114 Άρθρο 134 Άρθρο 115 Άρθρο 135 Κεφάλαιο 4 - Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ Άρθρο 136 Άρθρο 137 Άρθρο 111, παράγραφος 4 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 138 Κεφάλαιο 4 - Μεταβατικές διατάξεις Κεφάλαιο 5 - Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 116 (καταργήθηκε) Άρθρο 139 Άρθρο 117, παράγραφοι 1, 2, έκτη περίπτωση, και 3 έως 9 (καταργήθηκαν) Άρθρο 117, παράγραφος 2, πρώτες πέντε περιπτώσεις (μεταφέρθηκαν) Άρθρο 121, παράγραφος 1 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 122, παράγραφος 2, δεύτερη φράση (μεταφέρθηκε) Άρθρο 123, παράγραφος 5 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 141, παράγραφος 2 Άρθρο 140 ( 40 ) Άρθρο 118 (καταργήθηκε) Άρθρο 123, παράγραφος 3 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 117, παράγραφος 2, πρώτες πέντε περιπτώσεις (μεταφέρθηκε) Άρθρο 141 ( 41 ) ( 40 ) Το άρθρο 140, παράγραφος 1, αναπαράγει την παράγραφο 1, του άρθρου 121. Το άρθρο 140, παράγραφος 2, αναπαράγει τη δεύτερη φράση της παραγράφου 2, του άρθρου 122. Το άρθρο 140, παράγραφος 3, αναπαράγει την παράγραφο 5, του άρθρου 123. ( 41 ) Το άρθρο 141, παράγραφος 1, αναπαράγει την παράγραφο 3, του άρθρου 123. Το άρθρο 141, παράγραφος 2, αναπαράγει τις πέντε πρώτες περιπτώσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 117.

15 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/377 Άρθρο 124, παράγραφος 1 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 142 Άρθρο 119 Άρθρο 143 Άρθρο 120 Άρθρο 144 Άρθρο 121, παράγραφος 1 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 140, παράγραφος 1 Άρθρο 121, παράγραφοι 2 έως 4 (καταργήθηκαν) Άρθρο 122, παράγραφοι 1, 2, πρώτη φράση, 3, 4, 5 και 6 (καταργήθηκαν) Άρθρο 122, παράγραφος 2, δεύτερη φράση (μεταφέρθηκε) Άρθρο 140, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο Άρθρο 123, παράγραφοι 1, 2 και 4 (καταργήθηκαν) Άρθρο 123, παράγραφος 3 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 141, παράγραφος 1 Άρθρο 123, παράγραφος 5 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 140, παράγραφος 3 Άρθρο 124, παράγραφος 1 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 142 Άρθρο 124, παράγραφος 2 (καταργήθηκε) Τίτλος VIII - Απασχόληση Τίτλος ΙΧ - Απασχόληση Άρθρο 125 Άρθρο 145 Άρθρο 126 Άρθρο 146 Άρθρο 127 Άρθρο 147 Άρθρο 128 Άρθρο 148 Άρθρο 129 Άρθρο 149 Άρθρο 130 Άρθρο 150 Τίτλος IX - Κοινή εμπορική πολιτική (μεταφέρθηκε) Μέρος πέμπτο, Τίτλος II, Κοινή εμπορική πολιτική Άρθρο 131 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 206 Άρθρο 132 (καταργήθηκε) Άρθρο 133 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 207 Άρθρο 134 (καταργήθηκε) Τίτλος X - Τελωνειακή συνεργασία (μεταφέρθηκε) Μέρος τρίτο, Τίτλος II, Κεφάλαιο 2, Τελωνειακή συνεργασία

16 C 326/378 Επίσημη Εφημερίδα της Άρθρο 135 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 33 Τίτλος XI - Κοινωνική πολιτική, παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία Τίτλος X - Κοινωνική πολιτική Κεφάλαιο 1 - Κοινωνικές διατάξεις (καταργήθηκε) Άρθρο 136 Άρθρο 151 Άρθρο 152 Άρθρο 137 Άρθρο 153 Άρθρο 138 Άρθρο 154 Άρθρο 139 Άρθρο 155 Άρθρο 140 Άρθρο 156 Άρθρο 141 Άρθρο 157 Άρθρο 142 Άρθρο 158 Άρθρο 143 Άρθρο 159 Άρθρο 144 Άρθρο 160 Άρθρο 145 Άρθρο 161 Κεφάλαιο 2 - Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τίτλος ΧΙ - Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Άρθρο 146 Άρθρο 162 Άρθρο 147 Άρθρο 163 Άρθρο 148 Άρθρο 164 Κεφάλαιο 3 - Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία Τίτλος ΧΙΙ - Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός Άρθρο 149 Άρθρο 165 Άρθρο 150 Άρθρο 166 Τίτλος XII - Πολιτισμός Τίτλος ΧΙΙΙ - Πολιτισμός Άρθρο 151 Άρθρο 167 Τίτλος XIII - Δημόσια υγεία Τίτλος XIV - Δημόσια υγεία Άρθρο 152 Άρθρο 168 Τίτλος XIV - Προστασία των καταναλωτών Τίτλος XV - Προστασία των καταναλωτών

17 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/379 Άρθρο 153, παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 Άρθρο 169 Άρθρο 153, παράγραφος 2 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 12 Τίτλος XV - Διευρωπαϊκά δίκτυα Τίτλος XVΙ - Διευρωπαϊκά δίκτυα Άρθρο 154 Άρθρο 170 Άρθρο 155 Άρθρο 171 Άρθρο 156 Άρθρο 172 Τίτλος XVI - Βιομηχανία Τίτλος XVΙΙ - Βιομηχανία Άρθρο 157 Άρθρο 173 Τίτλος XVII - Οικονομική και κοινωνική συνοχή Τίτλος XVΙΙΙ - Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Άρθρο 158 Άρθρο 174 Άρθρο 159 Άρθρο 175 Άρθρο 160 Άρθρο 176 Άρθρο 161 Άρθρο 177 Άρθρο 162 Άρθρο 178 Τίτλος XVIII - Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη Τίτλος ΧΙΧ - Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα Άρθρο 163 Άρθρο 179 Άρθρο 164 Άρθρο 180 Άρθρο 165 Άρθρο 181 Άρθρο 166 Άρθρο 182 Άρθρο 167 Άρθρο 183 Άρθρο 168 Άρθρο 184 Άρθρο 169 Άρθρο 185 Άρθρο 170 Άρθρο 186 Άρθρο 171 Άρθρο 187 Άρθρο 172 Άρθρο 188 Άρθρο 189

18 C 326/380 Επίσημη Εφημερίδα της Άρθρο 173 Άρθρο 190 Τίτλος XIX - Περιβάλλον Τίτλος XX - Περιβάλλον Άρθρο 174 Άρθρο 191 Άρθρο 175 Άρθρο 192 Άρθρο 176 Άρθρο 193 Τίτλος ΧΧΙ - Ενέργεια Άρθρο 194 Τίτλος ΧΧΙΙ - Τουρισμός Άρθρο 195 Τίτλος ΧΧΙΙΙ - Πολιτική προστασία Άρθρο 196 Τίτλος XXIV - Διοικητική συνεργασία Άρθρο 197 Τίτλος XX - Συνεργασία για την ανάπτυξη (μεταφέρθηκε) Μέρος πέμπτο, Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 1, Συνεργασία για την ανάπτυξη Άρθρο 177 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 208 Άρθρο 178 (καταργήθηκε) ( 42 ) Άρθρο 179 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 209 Άρθρο 180 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 210 Άρθρο 181 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 211 Τίτλος XXI - Οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες (μεταφέρθηκε) Μέρος πέμπτο, Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2, Οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες Άρθρο 181 A (μεταφέρθηκε) Άρθρο 212 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝ ΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝ ΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ Άρθρο 182 Άρθρο 198 Άρθρο 183 Άρθρο 199 ( 42 ) Αντικαταστάθηκε, κατ ουσίαν, από το άρθρο 208, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη φράση, της ΣΛΕΕ.

19 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/381 Άρθρο 184 Άρθρο 200 Άρθρο 185 Άρθρο 201 Άρθρο 186 Άρθρο 202 Άρθρο 187 Άρθρο 203 Άρθρο 188 Άρθρο 204 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Τίτλος I - Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης Άρθρο 205 Μέρος τρίτο, Τίτλος IX, Κοινή εμπορική πολιτική (μεταφέρθηκε) Τίτλος II - Η κοινή εμπορική πολιτική Άρθρο131 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 206 Άρθρο133 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 207 Τίτλος III - Η συνεργασία με τρίτες χώρες και η ανθρωπιστική βοήθεια Μέρος τρίτο, Τίτλος XX, Συνεργασία για την ανάπτυξη (μεταφέρθηκε) Κεφάλαιο 1 - Η συνεργασία για την ανάπτυξη Άρθρο 177 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 208 ( 43 ) Άρθρο 179 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 209 Άρθρο 180 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 210 Άρθρο 181 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 211 Μέρος τρίτο, Τίτλος XXI, Οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες (μεταφέρθηκε) Κεφάλαιο 2 - Η οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες Άρθρο 181 A (μεταφέρθηκε) Άρθρο 212 Άρθρο 213 Κεφάλαιο 3 - Η ανθρωπιστική βοήθεια Άρθρο 214 Τίτλος IV - Περιοριστικά μέτρα ( 43 ) Η παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη φράση, αντικαθιστά, κατ ουσία, το άρθρο 178 της Συνθήκης ΕΚ.

20 C 326/382 Επίσημη Εφημερίδα της Άρθρο 301 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 215 Τίτλος V - Οι διεθνείς συμφωνίες Άρθρο 216 Άρθρο 310 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 217 Άρθρο 300 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 218 Άρθρο 111, παράγραφοι 1 έως 3 και 5 (μεταφέρθηκαν) Άρθρο 219 Άρθρα 302 έως 304 (αντικαταστάθηκαν) Άρθρο 220 Τίτλος VI - Σχέσεις της Ένωσης με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες και αντιπροσωπείες της Ένωσης Άρθρο 221 Τίτλος VII - Ρήτρα αλληλεγγύης Άρθρο 222 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟ ΤΗΤΑΣ Τίτλος I - Διατάξεις περί των οργάνων Κεφάλαιο 1 - Τα όργανα Τμήμα 1 - Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟ ΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τίτλος I - Θεσμικές διατάξεις Κεφάλαιο 1 - Τα θεσμικά όργανα Τμήμα 1 - Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Άρθρο 189 (καταργήθηκε) ( 44 ) Άρθρο 190, παράγραφοι 1 έως 3 (καταργήθηκαν) ( 45 ) Άρθρο 190, παράγραφοι 4 και 5 Άρθρο 223 Άρθρο 191, πρώτο εδάφιο (καταργήθηκε) ( 46 ) Άρθρο 191, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 224 Άρθρο 192, πρώτο εδάφιο (καταργήθηκε) ( 47 ) Άρθρο 192, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 225 Άρθρο 193 Άρθρο 226 ( 44 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 14, παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης ΕΕ. ( 45 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 14, παράγραφοι 1 έως 3, της Συνθήκης ΕΕ. ( 46 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 11, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΕ. ( 47 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 14, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ.

21 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/383 Άρθρο 194 Άρθρο 227 Άρθρο 195 Άρθρο 228 Άρθρο 196 Άρθρο 229 Άρθρο 197, πρώτο εδάφιο (καταργήθηκε) ( 48 ) Άρθρο 197, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο Άρθρο 230 Άρθρο 198 Άρθρο 231 Άρθρο 199 Άρθρο 232 Άρθρο 200 Άρθρο 233 Άρθρο 201 Άρθρο 234 Τμήμα 2 - Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άρθρο 235 Άρθρο 236 Τμήμα 2 - Το Συμβούλιο Τμήμα 3 - Το Συμβούλιο Άρθρο 202 (καταργήθηκε) ( 49 ) Άρθρο 203 (καταργήθηκε) ( 50 ) Άρθρο 204 Άρθρο 237 Άρθρο 205, παράγραφοι 2 και 4 (καταργήθηκαν) ( 51 ) Άρθρο 205, παράγραφοι 1 και 3 Άρθρο 238 Άρθρο 206 Άρθρο 239 Άρθρο 207 Άρθρο 240 Άρθρο 208 Άρθρο 241 Άρθρο 209 Άρθρο 242 Άρθρο 210 Άρθρο 243 Τμήμα 3 - Η Επιτροπή Τμήμα 4 - Η Επιτροπή ( 48 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 14, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΕ. ( 49 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 16, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ και από τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ. ( 50 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 16, παράγραφοι 2 και 9, της Συνθήκης ΕΕ. ( 51 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 16, παράγραφοι 4 και 5, της Συνθήκης ΕΕ.

22 C 326/384 Επίσημη Εφημερίδα της Άρθρο 211 (καταργήθηκε) ( 52 ) Άρθρο 244 Άρθρο 212 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 249, παράγραφος 2 Άρθρο 213 Άρθρο 245 Άρθρο 214 (καταργήθηκε) ( 53 ) Άρθρο 215 Άρθρο 246 Άρθρο 216 Άρθρο 247 Άρθρο 217, παράγραφοι 1, 3 και 4 (καταργήθηκαν) ( 54 ) Άρθρο 217, παράγραφος 2 Άρθρο 248 Άρθρο 218, παράγραφος 1 (καταργήθηκε) ( 55 ) Άρθρο 218, παράγραφος 2 Άρθρο 249 Άρθρο 219 Άρθρο 250 Τμήμα 4 - Το Δικαστήριο Τμήμα 5 - Το Δικαστήριο της Άρθρο 220 (καταργήθηκε) ( 56 ) Άρθρο 221, πρώτο εδάφιο (καταργήθηκε) ( 57 ) Άρθρο 221, δεύτερο και τρίτο εδάφιο Άρθρο 251 Άρθρο 222 Άρθρο 252 Άρθρο 223 Άρθρο 253 Άρθρο 224 ( 58 ) Άρθρο 254 Άρθρο 255 Άρθρο 225 Άρθρο 256 Άρθρο 225 A Άρθρο 257 ( 52 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 17, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ. ( 53 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 17, παράγραφοι 3 και 7, της Συνθήκης ΕΕ. ( 54 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 17, παράγραφος 6, της Συνθήκης ΕΕ. ( 55 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 295 της ΣΛΕΕ. ( 56 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 19 της Συνθήκης ΕΕ. ( 57 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 19, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΕ. ( 58 ) Η πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 19, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΕ.

23 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/385 Άρθρο 226 Άρθρο 258 Άρθρο 227 Άρθρο 259 Άρθρο 228 Άρθρο 260 Άρθρο 229 Άρθρο 261 Άρθρο 229 A Άρθρο 262 Άρθρο 230 Άρθρο 263 Άρθρο 231 Άρθρο 264 Άρθρο 232 Άρθρο 265 Άρθρο 233 Άρθρο 266 Άρθρο 234 Άρθρο 267 Άρθρο 235 Άρθρο 268 Άρθρο 269 Άρθρο 236 Άρθρο 270 Άρθρο 237 Άρθρο 271 Άρθρο 238 Άρθρο 272 Άρθρο 239 Άρθρο 273 Άρθρο 240 Άρθρο 274 Άρθρο 275 Άρθρο 276 Άρθρο 241 Άρθρο 277 Άρθρο 242 Άρθρο 278 Άρθρο 243 Άρθρο 279 Άρθρο 244 Άρθρο 280 Άρθρο 245 Άρθρο 281 Τμήμα 6 - Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Άρθρο 282 Άρθρο 112 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 283

24 C 326/386 Επίσημη Εφημερίδα της Άρθρο 113 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 284 Τμήμα 5 - Το Ελεγκτικό Συνέδριο Τμήμα 7 - Το Ελεγκτικό Συνέδριο Άρθρο 246 Άρθρο 285 Άρθρο 247 Άρθρο 286 Άρθρο 248 Άρθρο 287 Κεφάλαιο 2 - Κοινές διατάξεις για περισσότερα όργανα Κεφάλαιο 2 - Νομικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις Άρθρο 249 Άρθρο 288 Τμήμα 1 - Οι νομικές πράξεις της Ένωσης Άρθρο 289 Άρθρο 290 ( 59 ) Άρθρο 291 ( 59 ) Άρθρο 292 Άρθρο 250 Άρθρο 293 Άρθρο 251 Άρθρο 294 Άρθρο 252 (καταργήθηκε) Τμήμα 2 - Διαδικασίες θέσπισης των πράξεων και άλλες διατάξεις Άρθρο 295 Άρθρο 253 Άρθρο 296 Άρθρο 254 Άρθρο 297 Άρθρο 298 Άρθρο 255 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 15 Άρθρο 256 Άρθρο 299 Κεφάλαιο 3 - Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης Άρθρο 300 Κεφάλαιο 3 - Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα 1 - Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ( 59 ) Αντικαθιστά κατ ουσίαν, το άρθρο 202, τρίτη περίπτωση, της Συνθήκης ΕΚ.

25 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/387 Άρθρο 257 (καταργήθηκε) ( 60 ) Άρθρο 258, πρώτο, δεύτερο και τέταρτο εδάφιο Άρθρο 301 Άρθρο 258, τρίτο εδάφιο (καταργήθηκε) ( 61 ) Άρθρο 259 Άρθρο 302 Άρθρο 260 Άρθρο 303 Άρθρο 261 (καταργήθηκε) Άρθρο 262 Άρθρο 304 Κεφάλαιο 4 - Η Επιτροπή των Περιφερειών Τμήμα 2 - Η Επιτροπή των Περιφερειών Άρθρο 263, πρώτο και πέμπτο εδάφιο (καταργήθηκε) ( 62 ) Άρθρο 263, δεύτερο έως τέταρτο εδάφιο Άρθρο 305 Άρθρο 264 Άρθρο 306 Άρθρο 265 Άρθρο 307 Κεφάλαιο 5 - Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Κεφάλαιο 4 - Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Άρθρο 266 Άρθρο 308 Άρθρο 267 Άρθρο 309 Τίτλος II - Δημοσιονομικές διατάξεις Τίτλος II - Δημοσιονομικές διατάξεις Άρθρο 268 Άρθρο 310 Άρθρο 269 Άρθρο 311 Άρθρο 270 (καταργήθηκε) ( 63 ) Κεφάλαιο 1 - Οι ίδιοι πόροι της Ένωσης Κεφάλαιο 2 - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Άρθρο 312 Κεφάλαιο 3 - Ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης ( 60 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 300, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ. ( 61 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 300, παράγραφος 4, της ΣΛΕΕ. ( 62 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 300, παράγραφοι 3 και 4, της ΣΛΕΕ. ( 63 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 310, παράγραφος 4, της ΣΛΕΕ.

26 C 326/388 Επίσημη Εφημερίδα της Άρθρο 272, παράγραφος 1 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 313 Άρθρο 271 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 316 Άρθρο 272, παράγραφος 1 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 313 Άρθρο 272, παράγραφοι 2 έως 10 Άρθρο 314 Άρθρο 273 Άρθρο 315 Άρθρο 271 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 316 Άρθρο 274 Άρθρο 317 Άρθρο 275 Άρθρο 318 Άρθρο 276 Άρθρο 319 Άρθρο 277 Άρθρο 320 Άρθρο 278 Άρθρο 321 Άρθρο 279 Άρθρο 322 Κεφάλαιο 4 - Εκτέλεση του προϋπολογισμού και απαλλαγή Κεφάλαιο 5 - Κοινές διατάξεις Άρθρο 323 Άρθρο 324 Άρθρο 280 Άρθρο 325 Άρθρα 11 και 11 Α (αντικαταστάθηκαν) Άρθρο 326 ( 64 ) Άρθρα 11 και 11 Α (αντικαταστάθηκαν) Άρθρο 327 ( 64 ) Άρθρα 11 και 11 Α (αντικαταστάθηκαν) Άρθρο 328 ( 64 ) Άρθρα 11 και 11 Α (αντικαταστάθηκαν) Άρθρο 329 ( 64 ) Άρθρα 11 και 11 Α (αντικαταστάθηκαν) Άρθρο 330 ( 64 ) Άρθρα 11 και 11 Α (αντικαταστάθηκαν) Άρθρο 331 ( 64 ) Άρθρα 11 και 11 Α (αντικαταστάθηκαν) Άρθρο 332 ( 64 ) Κεφάλαιο 6 - Καταπολέμηση της απάτης Τίτλος III - Ενισχυμένες συνεργασίες ( 64 ) Αντικαθιστά επίσης τα άρθρα 27 Α έως 27 Ε, 40 έως 40 Β και 43 έως 45 της νυν Συνθήκης ΕΕ.

27 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/389 Άρθρα 11 και 11 Α (αντικαταστάθηκαν) Άρθρο 333 ( 64 ) Άρθρα 11 και 11 Α (αντικαταστάθηκαν) Άρθρο 334 ( 64 ) ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑ ΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 281 (καταργήθηκε) ( 65 ) Άρθρο 282 Άρθρο 335 Άρθρο 283 Άρθρο 336 Άρθρο 284 Άρθρο 337 Άρθρο 285 Άρθρο 338 Άρθρο 286 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 16 Άρθρο 287 Άρθρο 339 Άρθρο 288 Άρθρο 340 Άρθρο 289 Άρθρο 341 Άρθρο 290 Άρθρο 342 Άρθρο 291 Άρθρο 343 Άρθρο 292 Άρθρο 344 Άρθρο 293 (καταργήθηκε) Άρθρο 294 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 55 Άρθρο 295 Άρθρο 345 Άρθρο 296 Άρθρο 346 Άρθρο 297 Άρθρο 347 Άρθρο 298 Άρθρο 348 Άρθρο 299, παράγραφος 1 (καταργήθηκε) ( 66 ) Άρθρο 299, παράγραφος 2, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο Άρθρο 299, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, και παράγραφοι 3 έως 6 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 349 Άρθρο 355 ( 64 ) Αντικαθιστά επίσης τα άρθρα 27 Α έως 27 Ε, 40 έως 40 Β και 43 έως 45 της νυν Συνθήκης ΕΕ. ( 65 ) Αντικαθίσταται, κατ ουσίαν, από το άρθρο 47 της Συνθήκης ΕΕ. ( 66 ) Αντικαταστάθηκε, κατ ουσίαν, από το άρθρο 52 της Συνθήκης ΕΕ.

28 C 326/390 Επίσημη Εφημερίδα της Άρθρο 300 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 218 Άρθρο 301 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 215 Άρθρο 302 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 220 Άρθρο 303 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 220 Άρθρο 304 (αντικαταστάθηκε) Άρθρο 220 Άρθρο 305 (καταργήθηκε) Άρθρο 306 Άρθρο 350 Άρθρο 307 Άρθρο 351 Άρθρο 308 Άρθρο 352 Άρθρο 353 Άρθρο 309 Άρθρο 354 Άρθρο 310 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 217 Άρθρο 311 (καταργήθηκε) ( 67 ) Άρθρο 299, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, και παράγραφοι 3 έως 6 (μεταφέρθηκε) Άρθρο 355 Άρθρο 312 Άρθρο 356 Τελικές διατάξεις Άρθρο 313 Άρθρο 357 Άρθρο 314 (καταργήθηκε) ( 68 ) Άρθρο 358 ( 67 ) Αντικαταστάθηκε, κατ ουσίαν, από το άρθρο 51 της Συνθήκης ΕΕ. ( 68 ) Αντικαταστάθηκε, κατ ουσίαν, από το άρθρο 55 της Συνθήκης ΕΕ. ( 34 ) Αντικαθιστά το άρθρο 36 της νυν Συνθήκης ΕΕ. ( 35 ) Αντικαθιστά επίσης το άρθρο 33 της νυν Συνθήκης ΕΕ.

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών». (Ψαλμ.136,1) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Ορο-λογικές διασαφήσεις... 1 1.2. Οι επίσημες εκδόσεις της ΕΕ... 3 1.3. Βιβλιογραφία... 3 1.4. ιευθύνσεις στο διαδίκτυο... 6 2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 326 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 55ο έτος 26 Οκτωβρίου 2012 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα 2012/C 326/01 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 10785/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.38 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Γ. Τσακαλάκη ΠΡΟΣ: Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων κύριο Βασίλειο Γλυμιδάκη, για τη διευκόλυνση που μου παρείχε έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στα δεδομένα κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

EL Τιμή: Επίσημη Εφημερίδα C 115. της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 1. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. 51ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

EL Τιμή: Επίσημη Εφημερίδα C 115. της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 1. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. 51ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα ISSN 1725-2415 C 115 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 51ο έτος 9 Μαΐου 2008 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα 2008/C 115/01 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Κ.Α.: 20.7135.001 Προϋπολογισμός 436.650,00 Έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης 1 ΙΙ. Το πρότυπο πληροφόρησης ( Informationsmodell ) στο σημερινό πεδίο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας: Πληροφορίες: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ C 310/356 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η φιλοσοφία. Έννοια και περιεχόμενο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της φιλοσοφίας και η οντολογία Ι. Εισαγωγή... 25 ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 2 Σίσκος Ευάγγελος Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 3 D.Sc. ΣΙΣΚΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου Παράρτημα Καστοριάς

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Κοινόχρηστα... 3 A Κυριότητα επί κοινοχρήστων Κοινή χρήση πλατειών, κατάργησή της, παραίτηση, μεταβίβαση κυριότητας. 1 Β Έναρξη κοινοχρησίας.. 9 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των Οδηγών Εφαρμογής ως προς την επιλεξιμότητα της δαπάνης ορκωτού λογιστή Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των Οδηγών Εφαρμογής ως προς την επιλεξιμότητα της δαπάνης ορκωτού λογιστή Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 18, 115 10, Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Κατή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009 Εγκληματικότητα και Κράτος Δικαίου (Το παράδειγμα της βίας, των ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευσης) Θεσσαλονίκη 20,21 & 22 Μαΐου 2009 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009 09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ Το ζσέδιο αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να αναφέρετε ποιες από τις επόμενες ενώσεις θεωρούνται οργανικές και ποιες ανόργανες. α) Κ 2 CO 3, β) CH 4, γ) CH 2 CH 2, δ) H 2 O 2. Να γράψετε τους

Διαβάστε περισσότερα

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 01/2013 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 01/2013 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Λ. Συγγρού 36-38 Αθήνα Τ.Κ 11742 Πληροφορίες: ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Τηλ.: 210-9234904 Fax : 210-9234907 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Business Unit: CON No of Pages: 10 Authors: AR Use: External Info Date: 17/09/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 158 του 1990 32(Ι) του 1995 141(Ι) του 1999. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών χορήγησης παροχών σε χρήμα και σε είδος

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών χορήγησης παροχών σε χρήμα και σε είδος - 1479 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2001 Αρ. Πρωτ.: Γ99/110

Διαβάστε περισσότερα

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μεταϖτυχιακή Εργασία Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση -Η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιχειρεί να συλλάβει τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 06/04/2015.

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 06/04/2015. . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : ΝΙΚΗΣ 10 Ταχ. Κώδικας : 10180 Πληροφορίες: Α. Κάρµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 35 griechische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 65(1) του 1996

Αριθμός 65(1) του 1996 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 287 Ν. 65(Ι)/96 Αρ. 3056, 3.5.96 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 21 εκεµβρίου 2009 ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλληλη επεξεργασία FNA μαστού σε υγρή μορφή προς μικροσκόπιση

Κατάλληλη επεξεργασία FNA μαστού σε υγρή μορφή προς μικροσκόπιση ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Κατάλληλη επεξεργασία FNA μαστού σε υγρή μορφή προς μικροσκόπιση Εργαστήριο κυτταρολογικό στο ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ Ιωάννα Χαραλάμπους Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενότητα 1 η : Αρμοδιότητες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεώργιος Ανδρέου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

(πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤHΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΤΙΚΟΜ Α.Ε.Τ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΧΤΝΕΤ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός DEVELOPMEN με κριτήριο κατακύρωσης DEVELOPMENT την AGENCY ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Date: 2015.06.11

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 213-1514303 Fax : 210-3842509 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2013 ΑρΠρωτ:ΔΤΥ Ε 1022756/298ΕΞ2013 ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα