Ο Γαλιλαίος, ο Μπρεχτ και οι φυσικές επιστήµες για την εκπαίδευση του πολίτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Γαλιλαίος, ο Μπρεχτ και οι φυσικές επιστήµες για την εκπαίδευση του πολίτη"

Transcript

1 Ο Γαλιλαίος, ο Μπρεχτ και οι φυσικές επιστήµες για την εκπαίδευση του πολίτη Φανή Σέρογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεµατική Ενότητα: Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών, Στάσεις και αντιλήψεις των δασκάλων των Φυσικών Επιστηµών, Εκπαίδευση ασκάλων Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό) Κατηγορία Εργασίας: Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, πολίτη, θέατρο, πολιτισµός, αλληλεπιδράσεις επιστήµης και κοινωνίας Περίληψη: H ιστορία των φυσικών επιστηµών και το θέατρο συναντιούνται προκειµένου να ξεπεραστούν τα παραδοσιακά όρια των µαθηµάτων φυσικών επιστηµών, και να αναδειχθεί η αλληλεπίδραση της επιστήµης µε µια ποικιλία από θέµατα (πέρα από τον κόσµο και τη γλώσσα των φυσικών επιστηµών) που ενδιαφέρουν δασκάλους και µαθητές σήµερα. Μέσα από τη µελέτη στην τάξη του θεατρικού έργου του Bertolt Brecht «Η ζωή του Γαλιλαίου» αναδεικνύονται οι πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις επιστήµης και κοινωνίας και συγκεκριµένα ο τρόπος που η επιστήµη διαµορφώνει την αντίληψη που έχουµε για τον κόσµο γύρω µας. Με αφετηρία την ιστορία των φυσικών επιστηµών, και τον τρόπο που αυτή έχει εκφραστεί µέσα από το θέατρο, στην περίπτωση της συµβολής του Γαλιλαίου στο ξεπέρασµα της αντίληψης ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη και στην αποδοχή της αντίληψης ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση επιστήµης και πολιτισµού, ο τρόπος που η επιστήµη και η εκκλησία συγκρούστηκαν ή συνεργάστηκαν, ο τρόπος που η αλλαγή αυτή γέννησε στο µυαλό τον ανθρώπων την αµφισβήτηση απέναντι σε οτιδήποτε θεωρούνταν µέχρι στιγµής δεδοµένο από το Θεό, µέχρι τους άρχοντες ως εκφραστές της εξουσίας και τη σχέση άνδρα και γυναίκας. Η πρόταση αυτή έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των µελλοντικών δασκάλων στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Λέξεις Κλειδιά: διδασκαλία φυσικών επιστηµών, φυσικές επιστήµες για την εκπαίδευση του Galileo, Brecht and Science for All Citizens Fanny Seroglou, Aristotle University of Thessaloniki, Conference Theme: History of Science, Attitudes and perceptions of Science Teachers, Education of Science Teaachers Educational Level: Primary School Paper Classification: Tertiary Education Abstract: History of science meets theatre in order to overcome the traditional borders of science lessons and to point out the interrelation of science with a variety of topics (beyond the world and the language of science) that interest teachers and pupils today. Through the study in the classroom of Bertolt Brecht s play The life of Galileo the cultural interrelations of science and society are pointed out and especially the way science affects our perception of the world around us. Taking as a starting point history of science and the way it has been expressed in theatre, in the case of Galileo s contribution to overcoming the idea that the sun moves around the earth and accepting the idea that the earth moves around the sun, the following topics are raised for discussion: the interrelation between science and culture, the way that science and religion have come either to a conflict or to an understanding through time, the way that this change concerning the movements of sun and earth has initiated in the minds of people doubt towards anything taken for granted till then from God to the aristocrats as symbols of power and to the relation between men and women. This proposal has been designed and carried out in the context of student-teacher education at the School of Education at the Aristotle University of Thessaloniki. Keywords: teaching science, science for all citizens, theatre, culture, interrelation of science and society Α. - Η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια πρόταση για µια διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη. Η πρόταση αυτή έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των µελλοντικών δασκάλων στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για µια τρισδιάστατη γνωστική, µεταγνωστική και συναισθηµατική προσέγγιση της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών η οποία στοχεύει σε µία εκπαίδευση για όλους και ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια των µαθηµάτων φυσικών επιστηµών, ενώ ταυτόχρονα διαχέεται και αλληλεπιδρά µε µια ποικιλία από θέµατα (πέρα από τον κόσµο και τη γλώσσα των φυσικών επιστηµών) που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και µαθητές σήµερα. Στο πλαίσιο αυτό η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών δεν αφορά την εκπαίδευση σε µαθηµατικοποιηµένες φυσικές επιστήµες χρήσιµες µόνο σε αυτούς που σκοπεύουν να γίνουν φυσικοί, χηµικοί, µηχανικοί κτλ. (δηλαδή σε λίγους), αλλά γίνεται εργαλείο για να αναπτυχθούν γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες εφαρµόσιµες σε διαφορετικά πεδία γνώσης και εµπειρίας, για να αναδειχθούν οι αλληλεπιδράσεις της επιστήµης µε την κοινωνία που διαµορφώνουν και διαµορφώθηκαν από τον πολιτισµό, την ηθική, την πολιτική, την τεχνολογία καθώς και για να καλλιεργηθούν στάσεις και συµπεριφορές που συµπληρώνουν το προφίλ του σύγχρονου ενεργού πολίτη. 285

2 Η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη στοχεύει στο ξεπέρασµα ενός διπλού επιστηµονικού αποκλεισµού. Οι φυσικές επιστήµες παύουν να παρουσιάζονται επιστηµονικά αποκλεισµένες από τα υπόλοιπα πεδία γνώσης και ξεκοµµένες από τον πολιτισµό, την ηθική, την πολιτική, την τεχνολογία, την οικονοµία καθώς και άλλες περιοχές που συνθέτουν και καθορίζουν τη µορφή της σύγχρονης κοινωνίας. Τα προτεινόµενα θέµατα φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη εντάσσουν τις φυσικές επιστήµες στο ευρύτερο πλαίσιο γνώσης για τη σφαιρική εικόνα του σύγχρονου κόσµου και ενθαρρύνουν την καλλιέργεια του µελλοντικού πολίτη στην καινοτοµία και την αλλαγή που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη µεταβιοµηχανική κοινωνία (Bevilacqua & Giannetto 1996). Ο νέος αυτός προσανατολισµός της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήµες δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για να παρέχει κίνητρα και να διαµορφώσει θετική στάση απέναντι στη µάθηση των φυσικών επιστηµών σε όλους τους µαθητές ξεπερνώντας τον προγενέστερο αποκλεισµό από τη µάθηση στις φυσικές επιστήµες µια µεγάλης µερίδας µαθητών στους οποίους είναι αδιάφορα τα παραδοσιακά θέµατα φυσικών επιστηµών µια και δεν πρόκειται να ασχοληθούν µε ειδικά θέµατα φυσικών επιστηµών στα πλαίσια του µελλοντικού τους επαγγέλµατος. Η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη δεν έχει ως αυτοσκοπό τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών αλλά χρησιµοποιεί επιλεγµένα θέµατα φυσικών επιστηµών προκειµένου να αναπτύξει στους µαθητές δεξιότητες χρήσιµες στη µάθηση γενικά, στη διαχείριση γνώσεων και πληροφοριών ανεξάρτητα από το πεδίο από το οποίο προέρχονται, στην λήψη αποφάσεων για µια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο σχεδιασµού και υλοποίησης ενός εξαµηνιαίου µαθήµατος που διδάσκεται από τον Μάρτη του 2001 στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε τίτλο «Φυσικές Επιστήµες για την Εκπαίδευση του Πολίτη» (Σέρογλου 2000) και βρίσκονται σε συµφωνία µε τη διεθνή τάση για επιστηµονικό αλφαβητισµό: Science for All, Science for Citizenship, Scientific Literacy etc. (NSTA 1982, NCC 1988, AAAS 1989, Crick 2001). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα από τα εργαστήρια του παραπάνω µαθήµατος στο οποίο η ιστορία των φυσικών επιστηµών και το θέατρο συναντιούνται. Β. - Το θέατρο στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών Μέσα από τη µελέτη στην τάξη του θεατρικού έργου του Bertolt Brecht «Η ζωή του Γαλιλαίου» αναδεικνύονται οι πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις επιστήµης και κοινωνίας και συγκεκριµένα ο τρόπος που η επιστήµη διαµορφώνει την αντίληψη που έχουµε για τον κόσµο γύρω µας (Brecht 1991). Μια επιστηµονική θεωρία µπορεί αρχικά να θεωρηθεί ότι αφορά και επηρεάζει τις εξελίξεις µέσα στο γνωστικό της πεδίο. Οι επιστηµονικές θεωρίες και οι επιστηµονικές ανακαλύψεις όµως αποτελούν κοινωνικά γεγονότα µε κοινωνικές προεκτάσεις (Humby & James 1942). Έτσι επηρεάζουν την κοινωνία στο σύνολό της. Οι επιστηµονικές θεωρίες καθώς αλλάζουν, παρέχουν στους πολίτες µια διαφορετική µατιά απέναντι στα προβλήµατα και τα θέµατα που τους απασχολούν, επηρεάζοντας έτσι τον πολιτισµό και αναδιαµορφώνοντας τις κοινωνικές δοµές. Με αφετηρία την ιστορία των φυσικών επιστηµών, και τον τρόπο που αυτή έχει εκφραστεί µέσα από το θέατρο, στην περίπτωση της συµβολής του Γαλιλαίου στο ξεπέρασµα της αντίληψης ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη και στην αποδοχή της αντίληψης ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση επιστήµης και πολιτισµού, ο τρόπος που η επιστήµη και η εκκλησία συγκρούστηκαν ή συνεργάστηκαν, ο τρόπος που η αλλαγή αυτή γέννησε στο µυαλό τον ανθρώπων την αµφισβήτηση απέναντι σε οτιδήποτε θεωρούνταν µέχρι στιγµής δεδοµένο από το Θεό, µέχρι τους άρχοντες ως εκφραστές της εξουσίας και τη σχέση άνδρα και γυναίκας. Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της πρότασης αυτής µε τους φοιτητές-δασκάλους γίνεται µια πρώτη ανάγνωση µέσα στην τάξη επιλεγµένων κειµένων από το θεατρικό έργο του Bertolt Brecht «Η ζωή του Γαλιλαίου» (Brecht 1991). Έχει επιλεγεί αυτή η πρακτική της πρώτης ανάγνωσης γιατί είναι πολύ πιο απλή από το ανέβασµα ενός ολόκληρου θεατρικού έργου και εύκολα εφαρµόσιµη χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία στην τάξη από τους µελλοντικούς δασκάλους στην περίπτωση που θέλουν να την υιοθετήσουν και να την εφαρµόσουν στη συνέχεια µε τους µαθητές τους. Άλλωστε η πρώτη ανάγνωση ενός θεατρικού έργου είναι µια από τις αρχικές φάσεις στο ανέβασµα µιας παράστασης στο χώρο του θεάτρου. Όλοι οι συντελεστές της παράστασης συναντιούνται, µοιράζονται οι ρόλοι και οι ηθοποιοί διαβάζουν-ερµηνεύουν για πρώτη φορά τους ρόλους τους µε την καθοδήγηση του σκηνοθέτη. Στην τάξη αντίστοιχα µοιράζονται οι ρόλοι και οι φοιτητές-δάσκαλοι µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα διαβάζουν-ερµηνεύουν για πρώτη φορά τους ρόλους τους. Επειδή οι ρόλοι συνήθως είναι λιγότεροι από το σύνολο των φοιτητών, ένας σηµαντικός αριθµός φοιτητών παίζει το ρόλο του κοινού που παρακολουθεί αλλά και σχολιάζει το έργο κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής ανάγνωσης. Περίπου 20 φοιτητές-δάσκαλοι συµµετέχουν σε κάθε εφαρµογή του εργαστηρίου αυτού στα πλαίσια της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη. Μέχρι στιγµής το εργαστήριο αυτό έχει πραγµατοποιηθεί σε συνολικό πληθυσµό 167 φοιτητών-δασκάλων. Τα κείµενα τα οποία διαβάζονται στα πλαίσια της πρώτης αυτής ανάγνωσης είναι ένα µέρος από την πρώτη σκηνή του έργου όπου ο Γαλιλαίος συζητά µε τον µικρό Αντρέα το γιο της οικονόµου του, της κ. Σάρτι, για το νέο κοσµικό σύστηµα του Κοπέρνικού σύµφωνα µε το οποίο η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και τις αλλαγές που φέρνει στην κοινωνία της εποχής, καθώς και ένα µέρος από τη δέκατη σκηνή του θεατρικού όπου δέκα χρόνια µετά η ιδέα αυτή του Γαλιλαίου έχει διαδοθεί στο λαό και ένα ζευγάρι σαλτιµπάγκων τραγουδά και σατυρίζει τις ιδέες του Γαλιλαίου για την κίνηση της γης και τις αλλαγές που φέρνουν στον τρόπο που οι 286

3 άνθρωποι αντιλαµβάνονται τον κόσµο και την κοινωνία γύρω τους. Τα κείµενα αυτά αποτελούν την αφετηρία για οµαδική δουλειά µε φύλλα εργασίας όπου οι φοιτητές ασχολούνται µε τις ακόλουθες δραστηριότητες: ραστηριότητα 1: ιαβάστε προσεκτικά το απόσπασµα από το θεατρικό έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ µε τίτλο «Η ζωή του Γαλιλαίου» (σελ.11-18). Στη συνέχεια συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Πώς αντιλαµβάνονταν τη θέση της γης στο σύµπαν οι άνθρωποι µέχρι την εποχή του Γαλιλαίου; 2. Ποια είναι η καινούργια αντίληψη για τη θέση της γης στο σύµπαν που υποστηρίζει ο Γαλιλαίος; 3. Σχολιάστε την τελευταία φράση της κ. Σάτρι στη σελίδα 16. ραστηριότητα 2: Με ποιές άλλες αλλαγές στις αντιλήψεις των ανθρώπων συσχετίζει το ξεπέρασµα της ιδέας ότι η γη είναι το κέντρο του κόσµου τόσο ο Γαλιλαίος στο µονόλογό του στις σελίδες όσο και ο λαϊκός τραγουδιστής και η γυναίκα του στις σελίδες ; ραστηριότητα 3: Θα χρησιµοποιούσατε τα παραδείγµατα που αναφέρει ο Γαλιλαίος στον Αντρέα µέσα στην τάξη για να πείσετε τους συµφοιτητές σας (ή µελλοντικά τους µαθητές σας) ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο; Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση όπου κάθε οµάδα εκθέτει τις απόψεις της σχετικά µε τα παραπάνω ερωτήµατα. Μερικές ενδεικτικές απαντήσεις των φοιτητών παρουσιάζονται παρακάτω: Στην πρώτη ερώτηση της ραστηριότητας 1 µια οµάδα φοιτητών απαντά: «Η κοινή αντίληψη των ανθρώπων ήταν ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη κι όχι η γη γύρω από τον ήλιο. Μ άλλα λόγια πίστευαν ότι η γη είναι το κέντρο του σύµπαντος. Επίσης θεωρούσαν ακόµη ότι η γη είναι επίπεδη και όχι σφαιρικού σχήµατος». Μέσα από τη συζήτηση αναδεικνύονται ανάλογες αρχικές απόψεις των φοιτητών-δασκάλων αλλά καθώς η συζήτηση γίνεται πάνω στο θεατρικό και στον τρόπο που αντιλαµβάνονταν οι άνθρωποι (ακόµα και οι επιστήµονες της εποχής) τον κόσµο στο παρελθόν, οι φοιτητές µε ανάλογες απόψεις δεν έρχονται σε δύσκολη θέση αλλά αντίθετα αυξάνεται η αυτοεκτίµησή τους µια και οι ιδέες τους συµφωνούν µε τις ιδέες των επιστηµόνων στην ιστορία της επιστήµης και είναι πιο φιλική η µετάβασή τους προς την υιοθέτηση των σήµερα αποδεκτών επιστηµονικών πεποιθήσεων. Έτσι στη δεύτερη ερώτηση της ραστηριότητας 1 απαντούν: «Η νέα αντίληψη ήταν ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και ότι ο ήλιος και η γη είναι συστατικά του σύµπαντος. Επίσης, υποστήριξε ότι η γη δεν είναι το κέντρο του σύµπαντος αλλά ότι υπάρχουν άπειρα κέντρα σ αυτό». Στην τρίτη ερώτηση της ραστηριότητας 1 οι φοιτητές συζητούν τον τρόπο που οι νέες ιδέες του Γαλιλαίου (και του Κοπέρνικου) έφεραν την επιστήµη και την εκκλησία σε σύγκρουση. Για παράδειγµα µια οµάδα φοιτητών αναφέρει: «Όπως φαίνεται από τα λόγια της κ. Σάτρι οι απόψεις που επικρατούσαν για το φυσικό κόσµο είχαν ντυθεί θρησκευτικό µανδύα και θεωρούνταν δογµατικές και αδιαµφισβήτητες. Οποιαδήποτε νέα ιδέα εµφανιζόταν κρίνονταν επικίνδυνη και αντίθετη µε τη µία και µοναδική θρησκευτική αλήθεια. Για το λόγο αυτό υπήρχε και η Ιερά Εξέταση, σκοπός της οποίας ήταν η καταστολή όποιας τέτοιας ιδέας». Με αφετηρία τους σχολιασµούς των φοιτητών πραγµατοποιείται συζήτηση για τη σχέση επιστήµης και θρησκείας. Στη ραστηριότητα 2 οι φοιτητές επισηµαίνουν τις αλλαγές στις αντιλήψεις των ανθρώπων που πυροδοτούνται από την ιδέα ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και σχολιάζουν: «Οι άνθρωποι παύουν πλέον να είναι παθητικοί και να αποδέχονται όσα ίσχυαν µέχρι τότε άκριτα. Αρχίζουν να αναζητούν νέες αλήθειες και να αµφισβητούν τις µέχρι τότε αντιλήψεις...μέσω της παρατήρησης και της συζήτησης αναζητούν πιο πρακτικές λύσεις για τα καθηµερινά τους προβλήµατα. Αρχίζουν να ανακαλύπτουν την αστρονοµία και να αναθεωρούν τις απόψεις τους για το σύµπαν. Όσον αφορά τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων δηµιουργούνται νέες αντιλήψεις για τις σχέσεις ατόµων-εξουσίας. ηλ. εξαπλώνεται η κοινωνική αναταραχή σε όλη την Ευρώπη παράλληλα µε τις αµφισβητήσεις του µυαλού σε σχέση µε το φυσικό κόσµο. Παρατηρείται µε άλλα λόγια ότι ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη και διάδοση της επιστήµης ανοίγονται και οι πνευµατικοί ορίζοντες των µελών της εκάστοτε κοινωνίας ώστε να προσανατολίζονται στην οικοδόµηση νέων κοινωνιών πάνω σε νέες βάσεις». Μια άλλη οµάδα φοιτητών υποστηρίζει: «Οι άνθρωποι άρχισαν να αντιλαµβάνονται ότι ο κόσµος είναι µεγαλύτερος, υπάρχουν και άλλοι χώροι όπου µπορούν να πάνε. Έτσι, όπως τα καράβια σεργιανίζουν σε µεγαλύτερες θάλασσες, έτσι και τα αστέρια αλλά και η γη σεργιανίζουν στο διάστηµα. Ο τραγουδιστής φέρνει σαν παράδειγµα τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι καθένας περιστρέφεται γύρω από αυτόν που είναι πιο ισχυρός... Με το ξεπέρασµα της ιδέας αυτής αλλάζουν οι σχέσεις µεταξύ γυναικών και ανδρών, εργοδοτών και εργαζοµένων κ.τ.λ.». Μια τρίτη οµάδα φοιτητών σχολιάζει τα ακόλουθα: «Το ξεπέρασµα της ιδέας ότι η γη είναι το κέντρο του κόσµου ο Γαλιλαίος το συσχετίζει µε τις ακόλουθες αλλαγές στις αντιλήψεις των ανθρώπων: - αµφισβήτηση της κοινωνικής ιεραρχίας. ηλ. όσο βαθιά ριζωµένη ήταν η αντίληψη του γαιοκεντρικού συστήµατος στις συνειδήσεις των ανθρώπων εξίσου ριζωµένη ήταν η κοινωνική διαστρωµάτωση. Με την ανατροπή της µιας αντίληψης ανατρέπεται και η άλλη. - τάση για κριτική σκέψη και έρευνα 287

4 - αµφισβήτηση της µέχρι τότε φύσης της επιστήµης και του περιεχοµένου της και τάση για εξακρίβωση µέσα από την προσωπική εµπειρία - µετατροπή της επιστήµης σε κοινωνικό αγαθό για όλους τους πολίτες» Στην ραστηριότητα 3 οι φοιτητές συζητούν εάν θα χρησιµοποιούσαν κάποια παραδείγµατα που αναφέρει ο Γαλιλαίος στην τάξη. Ο Γαλιλαίος µεταφέρει τον Αντρέα πάνω σε µια καρέκλα γύρω από το νιπτήρα του για να τον πείσει ότι καθισµένος πάνω στην καρέκλα (όπως και πάνω στη γη) δεν αντιλαµβάνεται την κίνησή της και ότι όταν κινείται αυτός πάνω στη καρέκλα γύρω από τον ήλιο-νιπτήρα το αποτέλεσµα είναι να τον βλέπει µια στα αριστερά και µια στα δεξιά του. Επίσης καρφώνοντας ένα κοµµατάκι ξύλο σε ένα µήλο και περιστρέφοντάς το ο Γαλιλαίος εξηγεί στον Αντρέα πώς γίνεται η γη να γυρνάει και εµείς ποτέ να µη νιώθουµε ότι βρισκόµαστε ανάποδα. Έτσι οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι: «Τα παραδείγµατα του Γαλιλαίου θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µέσα σε µια σχολική τάξη ως παραδείγµατα για τους εξής λόγους: 1. Οι απαντήσεις είναι διατυπωµένες απλά, χωρίς σύνθετους και δυσνόητους ορισµούς ή κανόνες. 2. Τα φαινόµενα και τα παραδείγµατα που χρησιµοποιεί πηγάζουν από τη φυσική απορία, που προέρχεται από την απλή παρατήρηση καθηµερινών πραγµάτων/φαινοµένων και εξηγούνται µέσα από αυτά. 3. Τα υλικά των παραδειγµάτων είναι τέτοια που βρίσκονται παντού. Είναι απλά και προσιτά στον καθένα. Επίσης γι αυτό το λόγο είναι απαλλαγµένα από µυστηριώδης ιδιότητες/δυνάµεις, στις οποίες θα µπορούσαν να αποδοθούν τα αποτελέσµατα των παραδειγµάτων. 4. Είναι κατάλληλα να κινήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε να το προσέξουν και περισσότερο». Μια δεύτερη οµάδα φοιτητών σχολιάζει: «Θα χρησιµοποιούσαµε το παράδειγµα µε την καρέκλα για να δείξουµε πως η πορεία του ήλιου από την ανατολή προς τη δύση (αριστερά και δεξιά) δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οφείλεται µόνο στη δική του κίνηση, αλλά µπορεί να οφείλεται στην κίνηση της γης (στο παράδειγµα µε την καρέκλα, στην κίνηση του παρατηρητή). Αντίστοιχα το παράδειγµα µε το µήλο προσθέτει ένα ακόµα στοιχείο για την κατανόηση της περιστροφής της γης και την έννοια της βαρύτητας η οποία δεν µας επιτρέπει να πέφτουµε καθώς αυτή γυρίζει». Στη συνέχεια οι φοιτητές-δάσκαλοι προτείνουν τρόπους µετασχηµατισµού των παραπάνω δραστηριοτήτων για εφαρµογή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στους µελλοντικούς µαθητές τους. Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή της παραπάνω πρότασης είναι να µελετηθεί ολόκληρο το έργο κατά τη διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς και οι µαθητές να παρουσιάσουν τη θεατρική αυτή παράσταση στο τέλος της χρονιάς. Έτσι η συζήτηση πάνω στα παραπάνω άλλα και σε µια σειρά από άλλα θέµατα που αφορούν τις φυσικές επιστήµες, τις αλληλεπιδράσεις επιστήµης και κοινωνίας και τη φύση των επιστηµονικών θεωριών πραγµατοποιείται στις πρόβες του έργου µέσα στα πλαίσια ενός καθαρά πολιτιστικού γεγονότος γεφυρώνοντας το φαινοµενικό χάσµα επιστήµης και κουλτούρας. Γ. - Συζήτηση Η πρόταση που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή για τον τρόπο που το θέατρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας τρισδιάστατης γνωστικής, µεταγνωστικής και συναισθηµατικής προσέγγισης της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών (Seroglou & Koumaras 2001). Η γνωστική διάσταση αφορά τη γνώση, η µεταγνωστική διάσταση αφορά τη φύση της γνώσης και τη διαχείριση της γνώσης στην κοινωνία και η συναισθηµατική διάσταση αφορά τις στάσεις που διαµορφώνει η γνώση αυτή. Στην παρούσα πρόταση στη γνωστική διάσταση παρουσιάζεται η κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο (γνώση). Στη µεταγνωστική διάσταση αναδεικνύεται τόσο η εξελικτική φύση των επιστηµονικών θεωριών οι οποίες αποτελούν νοητικές κατασκευές και όχι απόλυτες αλήθειες (φύση της γνώσης), όσο και ο τρόπος που επιστήµη αλληλεπιδρά µε τον πολιτισµό τη θρησκεία και τις κοινωνικές δοµές (διαχείριση της γνώσης στην κοινωνία). Στη συναισθηµατική διάσταση καλλιεργείται µια στάση αµφισβήτησης απέναντι στα καθιερωµένα, µια θετική στάση απέναντι στην αλλαγή και την καινοτοµία καθώς και µη-ταξική και µη-σεξιστική στάση (στάσεις που διαµορφώνει η γνώση). Οι φοιτητές-δάσκαλοι που έχουν µέχρι στιγµής παρακολουθήσει το εργαστήριο αυτό που περιγράφεται στην παρούσα εργασία αρχικά δείχνουν έκπληξη για την εµπλοκή του θεάτρου στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών αλλά στη συνέχεια συµµετέχουν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι φοιτητές-δάσκαλοι δείχνουν εµπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διαχειριστούν ανάλογα θέµατα στην τάξη (ακόµα και να ανεβάσουν όλο το θεατρικό έργο µε τους µαθητές τους) και γι αυτούς η διαθεµατικότητα της προσέγγισης είναι ευπρόσδεκτη και δίνει λύση στο συνδυασµό των διαφορετικών πεδίων που ούτως ή άλλως έχουν να διδάξουν στους µαθητές τους (φυσικές επιστήµες - ιστορία - θέατρο - κοινωνικές δοµές - θρησκεία). Η παρούσα πρόταση µπορεί να είναι η αφορµή για µια σειρά από θέµατα έρευνας. Θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί η εφαρµογή σε σχολική τάξη του εργαστηρίου αυτού µε πρώτη ανάγνωση αποσπασµάτων του θεατρικού έργου, εργασία σε οµάδες και συζήτηση. Επίσης η µελέτη των αντιδράσεων των µαθητών κατά το ανέβασµα όλου του θεατρικού έργου στη διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς θα έδινε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον τρόπο που οι πρόβες ενός θεατρικού µπορεί να αποτελέσουν πεδίο συζήτησης για θέµατα φυσικών επιστηµών. 288

5 .- Βιβλιογραφία American Association for the Advancement of Science (AAAS): 1989, Project 2061: Science for All Americans, AAAS, Washington, D.C. Bevilacqua, F. & Giannetto, E.: 1996, The History of Physics and European Physics Education, Science & Education, 5(3), Brecht, B.: 1991, Η Ζωή του Γαλιλαίου. Μετάφραση Σπύρου Α. Ευαγγελάτου. Ερµής. Αθήνα. Crick, B.: 2001, Citizenship and Science; Science and Citizenship, School Science Review, September 2001, 83 (302), Humby, S. R. & James, E. J. F.: 1942, Science and Education, Cambridge University Press. National Curriculum Council (NCC): 1988, Science in the National Curriculum, NCC, York. National Science Teachers Association (NSTA): 1982, Science-Technology-Society: Science Education for the 1980 s, NSTA, Washington. Seroglou, F. & Koumaras, K.: 2001, The Contribution of the History of Physics in Physics Education: A Review, Science & Education, 10(1-2), Σέρογλου, Φ.: 2001, Φυσικές επιστήµες για την εκπαίδευση του πολίτη. Σηµειώσεις. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 289

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αναστασία Δημητρίου anadim@otenet.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της εικαστικής τέχνης

Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της εικαστικής τέχνης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 54-69, 2014 Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης Εδρα UNESCO Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

EDDILI To EDucate is to make possible the DIscovery of LIfe

EDDILI To EDucate is to make possible the DIscovery of LIfe 1 2 EDDILI To EDucate is to make possible the DIscovery of LIfe ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ Στην εκπαίδευση ενηλίκων Επιµέλεια Amico Dolci και Fausto Amico µε τη στήριξη των Marie Marzloff, Hans Donders,

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού

«Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού «Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού Α. Βουδούρη 1, Α. Μπούρας 1, Ε. Τριανταφύλλου 2, Α. Κοντοσώρου 3 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου με την αξιοποίηση ιστολογίου The development of sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002-2004» Επιστημονική Υπεύθυνη Καθηγήτρια Α. Φραγκουδάκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ Παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2

COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2 COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2 COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 3 ΔπΔ μπμ π À: Δ : È ÎÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Î È È Â ÁÈ ÂÎapple È Â ÙÈÎÔ appleô È ÛÎÔ Ó πûùôú

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά & Συνεργατικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια: Θεωρητική Προσέγγιση & Παράδειγμα Υλοποίησης

Εκπαιδευτικά & Συνεργατικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια: Θεωρητική Προσέγγιση & Παράδειγμα Υλοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημανίδης Φώτιος Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ο ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ Πτυχιακή εργασίας της Λίας Γαλάνη Αθήνα, Ιούνιος 2005 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471 ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση 472 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Κεφάλαιο 11 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα