Ασάλευτη Παρουσία. Ποίηση ISBN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασάλευτη Παρουσία. Ποίηση ISBN 978 0 9804894 8 4"

Transcript

1 Πιπίνα. Έλλη Ασάλευτη Παρουσία ϖοίηση Σύδνεϋ

2 2

3 Πιπίνα. Έλλη (Elles) Ασάλευτη Παρουσία 3

4 Ασάλευτη Παρουσία Ποίηση Copyright: Πιπίνα. Έλλη (Elles) Σηµείωµα της συγγραφέα: ************** Το ποίηµα αυτό γράφτηκε στις 21/4/2010 στο Σύδνεϋ. Το έναυσµα για τη δηµιουργία του δόθηκε από την Marina Abramovic την Σέρβα καλλιτέχνιδα, που οι ζωντανές παραστάσεις της µε άλλους ή solo, αποτελούν πρωτοποριακό παράγοντα στον κόσµο της Καλλιτεχνίας. Η πρόσφατη δουλειά της στο MoMa (Museum of Modern Art, in 11 West 53 Street, New York) κατά την περίοδο Μάρτιο 14 - µέχρι Μάιο 31, 2010, µε τον τίτλο: The Artist is Present, αποτέλεσε το µεγαλύτερο διάστηµα παρουσίασης solo παράστασης της καλλιτέχνιδας. ************* Η επιµέλεια της έκδοσης του ποιήµατος ISBN Ασάλευτη Παρουσία έγινε από την συγγραφέα. 4

5 Στους ανιχνευτές της ψυχής 5

6 6

7 Ασάλευτη Παρουσία σε ξύλινη καρέκλα καρφωµένη άµεµϖτο ϖρόσωϖο, αυστηρό κι αδρές γραµµές να ζωγραφίζουν µάτια, µύτη, χείλια. Η λάµψη του µατιού φτάνει αϖό το έρεβος Και µόνο το αναϖόφευκτο ϖαίξιµο βλεφάρων εϖιβεβαιώνει τη ζωή. Συµµετέχω σε ϖαιχνίδι ϖαράλογης ϖαράστασης. Πλησιάζω, κάθοµαι στην αϖέναντι καρέκλα. 7

8 «Σε σένα µιλάω γυναίκα: τελικά είσαι ϖέρα για ϖέρα αληθινή δεν είσαι κούκλα κέρινη καθισµένη σε σανίδι Ποθούσα συµµετοχή στο ϖαιχνίδι της Τέχνης σου να µεταλάβω αϖό την «ϖαράλογη» εµϖειρία σου να συµµεριστώ τα εϖώδυνα συναισθήµατά σου: ανθρώϖου καρφωµένου εκούσια σε καρέκλα! Καρφώνω τα µάτια στα µάτια σου ϖου καρφωµένα στα δικά µου 8

9 διεισδύουν αδιάντροϖα µέσα µου µε κάνουν να νιώθω ότι ϖλέω εντός τους µε την άνεση του άβουλου. Πλανιέµαι στην εϖιφάνειά σου χωρίς να συλλαµβάνω το ϖοιόν σου ανιχνεύω το ϖρόσωϖό σου για µαρτυρίες του ϖάθους σου εϖισκοϖώ το σώµα σου γι αδυναµίες ταλαιϖωρώ το µάτι ερευνώντας για ρωγµές όϖου ϖέφτει το βλέµµα εξαιτίας της υϖεράνθρωϖης ακινησίας Σε θαυµάζω γι αυτό ϖου κάνεις Γι αυτό ϖου είσαι!» 9

10 «Άκου φίλε:, αν και αϖοφάσισα συµµετοχή στην ϖερίεργη ϖαράσταση όχι µόνο αϖό θαυµασµό αλλά και για συγκριτικούς λόγους οµολογώ ότι ϖανικοβάλλοµαι, ιδρώνω ότι εϖιστρατεύω τις δυνάµεις µου για να µη ϖροδοθώ και δε θα ϖροδοθώ! εν ανέχοµαι την ήττα ϖόσο µάλλον µία γρήγορη. Κι αν ίσως δεν αντέξω στην ασάλευτη ϖαρουσία της φηµισµένης καλλιτέχνιδας 10

11 κι αν νιώθω µικρότερος µϖροστά της αντέχω όµως τη µατιά της όταν διαϖερνά τη δική µου. Σκέφτοµαι διαρκώς κάτι. Αναρωτιέµαι «τι άραγε σκέφτεται; της αρέσω... ή µε σιχαίνεται; Μήϖως θέλει να µε βρίσει ή ίσως και να µε φτύσει; Ίσως... και να µε φαντάζεται γυµνό ίσως ακόµη ότι κάνει έρωτα µαζί µου Λες να φοβάται ϖου τολµώ και αντιµετωϖίζω το ϖάγωµά της; Ίσως όµως και να µε ϖεριφρονεί για την δεδοµένη αδυναµία µου 11

12 -µαθητευόµενου στη σκληρή γραµµή της Τέχνης τηςν αντέξω στο ασάλευτο µάτι της στο ασάλευτο κορµί της όϖως ορίζει η ασάλευτη ψυχή της. Ποιος να το ξέρει; Ίσως, µέσα της, να ϖροκάλεσα µια ανήκουστη τρικυµία -ϖοιος µϖορεί να το ξέρει;- ϖου όµως καµουφλάρεται µε µαεστρία αρτιστική!» Φίλε θεατή, λάτρη της τολµηρής Τέχνης τολµώ να συναγωνιστώ µε µία diva of the art! 12

13 Ίσως και να είναι ανήκουστη η αϖαίτηση χαµερϖούς teenager... δηλαδή εµού! Ξέρε το ϖως το κάνω αϖό αγάϖη για την Τέχνη -ϖαρόµοια όϖως η Ασάλευτη Παρουσίαόϖου ανθρώϖινα σώµατα το δικό µου το δικό της εµϖλέκονται σε αϖάνθρωϖο ϖείραµα, τελικά! «Πες κάτι φίλη ϖες κάτι µε τα µάτια µε τα χείλια µε τα χέρια 13

14 µε ένα νεύµα διακριτικό ϖες κάτι θετικό! Αχ δεν κυλάει η ώρα! Τι τα θέλεις όλα αυτά; Τι τα θέλω όλα αυτά;» «ε σε δίδαξε τίϖοτα ο ϖαϖϖούς σου ο Προµηθέας; Όλα είναι ένα µούδιασµα ϖου σαν το υιοθετήσεις µϖορεί και να αϖοδηµήσεις στον ύϖνο τον µακάριο Κι αν δεν ϖιαστώ σήµερα εδώ µε κάϖοιον -της χθαµαλής ϖεριωϖής σου - θα έχω σϖάσει ένα νέο ρεκόρ 14

15 στο Book of Guinness, finally! Το νιώθω το µούδιασµα ετούτο διαφέρει εϖιβάλλεται σαν το οξυγόνο ϖου αϖαραίτητο κυκλοφορεί µέσα µου. Ταξιδεύει στα κανάλια του εγκέφαλου διενεργεί τα αδρανή ηλεκτρόδιά του ϖου στη συνέχεια δονούν τη συνείδησή µου εϖιταχύνουν την καρδιά µου δοκιµάζουν την ψυχή µου! Γεννούν µία εκκωφαντική άϖοψη: Ασάλευτη Παρουσία, Ασάλευτη ψυχή Ασάλευτο θήλυ! Αυτό εϖιδιώκω και αυτό είµαι στην τελική!» 15

16 Ω! µα είσαι αδυσώϖητα σκληρή! Με τσακίζει η αινιγµατική ακινησία σου το αδρό -και όµως γλυκό- ϖρόσωϖό σου η χαλύβδινη θέλησή σου Πώς ϖονάς την ψυχή µου! Γυναίκα, µε ξαφνιάζεις! Πού τη βρήκες τη δύναµη βράχου ασάλευτου καρφωµένου σε ξύλινη τιµωρία Προµηθέας αϖόφασης και ανοχής ϖόνου; Και οι ανθρώϖινες ανάγκες σου τελικά; Ή µήϖως και αϖουσιάζουν αϖό το ασάλευτο σώµα σου; 16

17 Έχω υϖόψη µου, κάϖοιες ϖιθανές διεξόδους, τελικά... Αγωνιώ ες µε! εν µϖορώ να φανταστώ τη στιγµή ϖου θα σϖάσει η τροµερή ακινησία σου! Φαντάζοµαι ότι σηκώνοµαι ότι αϖοφασιστικά ξεκολλώ τα µάτια µου αϖ τα δικά σου, τα φοβερά. Μέδουσα δε θέλω να ϖετρωθώ και µα τω Θεώ, δε θα σε κοιτάξω άλλη φορά ϖαρά θα τρέξω ϖρος τη σωτηρία µου ϖρος το ανώνυµο ϖλήθος ϖου χάσκει ϖίσω αϖό τη λευκή γραµµή κάϖοιοι καθισµένοι σταυροϖόδι 17

18 κι άλλοι όρθιοι ϖάντα αϖό αγάϖη για την Τέχνη! Φαντάζοµαι ότι το κάνω ότι αϖοµακρύνοµαι µε αργό βηµατισµό Κι όµως ακόµα φοβάµαι να αϖοκαλύψω την αδυναµία µου: ότι αδυνατώ να σε µιµηθώ! Κι ακόµα ϖροσϖαθώ να συνειδητοϖοιήσω τη θυσία σου στο βωµό της υϖοβολής! Φαντάζοµαι ϖως τρέχω µακριά σου υϖεράνθρωϖε έτσι, για να ϖαύω να συγκρίνοµαι µαζί σου! Φαντάζοµαι ότι φεύγω 18

19 αϖό τον κύκλο σου, της τρέλας αϖό το ϖάγωµα του κορµιού σου κυρία της ασάλευτης ϖαρουσίας της ασάλευτης ψυχής! Οµολογώ ϖως δεν αντέχω Και όµως είϖα ϖως δεν καταδέχοµαι την ήττα! Αδυναµία και ϖόνος φουρτουνιάζουν τα µέσα µου! Πρέϖει να ξεϖεράσω τη δοκιµασία της σύγκρισης τη φοβία της κατωτερότητας ϖου αϖόκτησα καθισµένος αϖέναντί σου. Ασϖάζοµαι την ιεροσύνη της θέλησής σου 19

20 να δοκιµάζεις τις αντοχές σου να τις συγκρίνεις µε τις αντίστοιχες των συνανθρώϖων σου! Όµως, ϖρόκειται για φριχτή δοκιµασία και φριχτότερη η ήττα του αϖέναντί σου! Αναγνωρίζω τη συνέϖεια της θυσίας σου δεν αµφιβάλλω για τις ϖληγές του σώµατός σου του καρφωµένου στην αϖοφασιστικότητα και ανησυχώ για τον εαυτό µου: ϖόσο µικρή είναι η γνώση µου στο ϖαιχνίδι της ϖαράτολµης τόλµης! 20

21 Όταν σε ϖρωτοαντίκρισα, είϖα: «Εντάξει, κάθεται ακίνητη θα καθίσω κι εγώ αϖέναντί της όϖως εϖιβάλλεται αϖό τους κανόνες του συγκρητισµού και θα τη µιµηθώ θα την κοιτάξω κατάµατα κι εκείνη εµένα. Θα τρεµοϖαίζουν τα βλέφαρά µου, µονάχα όϖως κι εκείνης Θα αναϖνέω ειρηνικά στο ρυθµό της αναϖνοής της θα καθίσω άνετα στην ξύλινη καρέκλα όµοια µ εκείνη θα καρφωθώ ακίνητος 21

22 και στην ίδια ϖόζα, ϖάντα όϖως εκείνη!» Κάθισα λοιϖόν κι ακολούθησα όλα όσα είχα ϖαρατηρήσει και είχα ταχτεί να κάνω Κι άρχισε ο Νους να δουλεύει εντατικά και ϖαρά τη φαινοµενική ακινησία και η λογική να αντιδρά και να ζητά αιτιολογίες για τη στασιµότητά µου! «Κουνήσου εϖιτέλους να µην ϖάθεις!» µε διέταξε, και η καρδιά µου χτύϖησε άτακτα! Αρχίσανε τα χέρια να ϖαγώνουν τα ϖόδια να µουδιάζουν 22

23 τα οϖίσθια να νιώθουν βελονιές και όλο µου το σώµα να αρρωσταίνει Με είδα όµοια µ εσένα ωστόσο στα αεικίνητα µάτια σου διάβασα, θαρρώ, την ϖεριφρόνηση. Ένιωθες το τέλος µου ϖολύ ϖριν αϖό µένα, ασάλευτη κυρία κι όµως φαινόµασταν όµοιοι: δύο κορµιά, καρφωµένα σε δύο ξύλινες καρέκλες κι ανάµεσά µας όριο διαφοροϖοίησης: ένα ξύλινο, τετράγωνο τραϖέζι! Όχι, δεν ήταν το ξύλινο τραϖέζι ϖου µας χώριζε 23

24 ϖαρά η άκαµϖτη θέλησή σου να εϖικρατήσεις των ανθρωϖίνων limits! εν ένιωθα ϖόνους τώρα ϖια τα µουδιάσµατα είχαν αϖαλειφθεί οι βελονιές είχαν αφανιστεί το άγχος µου είχε σβηστεί η κούρασή µου είχε γίνει νοσταλγία! Σε κοίταξα. Κάτι ϖερίµενα µάταια! Τα χέρια µου έτρεµαν ξαφνικά. εν υϖήρχε η ϖαραµικρή υϖοψία σύσϖασης στο ϖρόσωϖό σου στα αεικίνητα µάτια σου τα βλέφαρά σου µόνο έϖαιζαν να µου θυµίζουν ϖως είσαι ζωντανή. 24

25 Με καρφιτσωµένο ακόµη το Νου, σε κοίταζα µαγνητισµένος µε καρφωµένο το µάτι στα δικά σου Σε ανύϖοϖτο χρόνο άρχισα να χάνοµαι Σε είδα ξάφνου να ξεκολλάς άυλο δίδυµο του κορµιού σου να αιωρείσαι ϖάνω αϖό το ακίνητο σώµα σου να αϖλώνεσαι σε όλο το χώρο. Σε ϖαρακολούθησα ψυχή µου κρατώντας ϖάντα τα γήινα µάτια µου στα δικά σου Με κοίταζες σε κοίταζα 25

26 ώσϖου άρχισα να ανυψώνοµαι άυλη µίµηση του γήινου σώµατός µου όµοιου του δικού σου ϖάντα στην ξύλινη καρέκλα. Εγώ άυλη ύϖαρξη αιρούµενη ϖάνωθέ µου κι εσύ αϖέναντί µου να µη µ αφήνεις αϖό τα µάτια σου. Παραξενεµένος σε είδα να µε χειροκροτείς! Ένιωσα αγαλλίαση, ϖερηφάνια Κοίταξα τις δύο καρέκλες ϖάντα κατειληµµένες αϖό τα αεικίνητα σώµατά µας το δικό σου το δικό µου Εσύ όµως δεν λάθεψες µε τη µατιά σου 26

27 όϖως εγώ! εν έχεις άραγε καρδιά δε νιώθεις οίκτο για τον νεοσύλλεκτο στρατευµένο της Τέχνης; Το άυλο δίδυµό σου είχε χαθεί είχε εϖιστρέψει στη βάση του Κι ενώ κάϖοιοι σήκωσαν το σώµα µου εγώ το άυλο δίδυµό του, το ακολούθησα Άκουσα φωνές άγχους: «δες την, ϖαραµένει ακίνητη, αλύγιστη! Και για ϖολλές εκατοντάδες ώρες, ακόµη λένε! 27

28 Πόσοι άραγε θα αντιϖαραβάλλουν την αντοχή τους µε τη δική της;» Ξάφνου αφυϖνίστηκα! Είχα εϖανέλθει στο σώµα µου! Ζωντάνευα Μια αστραϖή διέσχισε το Νου! Είχα ανακαλύψει το µυστικό σου, τελικά Έµενε τώρα να διαϖιστώσω τις συνέϖειες της αϖόφασής σου: να εκϖροσωϖήσεις τη µαρτυρική ακινησία να αϖοβείς µάρτυρας της Ασάλευτης Παρουσίας! 28

29 «Μια µύγα! Μια µύγα θανατηφόρα!» ψιθύρισαν «σε ϖτήση αλλοϖαρµένη» αλάλιασαν. «Μία λύση µύγα σωτηρίας» «σε ϖτήση διάλυσης» «µύγα εγκλήµατος!» «ϖτήση αλλότρια του ϖλήθους» «µύγα αλλότρια ήθους» «µύγα αλλότρια ϖάθους» «µύγα κατάλυσης του ϖάθους» «ϖτήση δοκιµασίας» «ϖτήση αϖελϖισίας!..» 29

30 Μια µύγα τέλος, µε όλα τα τρωτά της και µε τα άϖειρα µικρόβιά της! Αδαής χορεύει δίϖλα στα ρουθούνια σου βιάζεται να γευτεί τα µατόκλαδά σου εϖισκέϖτεται το ϖηγούνι σου γαργαλά τα µάγουλά σου ϖερϖατά αδέξια ϖάνω στις αεικίνητες ϖαλάµες σου! Μα είσαι νεκρή εντελώς νεκρή έτσι δοσµένη αϖόλυτα στο ϖροµηθεϊκό ϖάθος θεληµατικά εϖιβεβληµένο αϖό ϖίστη στην άριστη αϖόδοση ρόλου σε υϖέρ ϖαράσταση, αντάξια της ζωής. 30

31 Η µύγα ενοχληµένη αϖό την αδιαφορία σου αϖό την αϖαθή ακινησία σου αϖό την ϖρωτάκουστη αναισθησία σου συνεχίζει ακάθεκτη θέλει να σε νικήσει! «Κοίταξε! Φεύγει αϖαυδισµένη Το άντεξε, το νίκησε το έντοµο! Ω, µα είναι αλήθεια θαύµα!» Το ϖλήθος φρίττει, αϖορεί, θαυµάζει και ζηλεύει µουρµουρίζει, θαρρείς και κρυφά σε αυτί αϖό εϖιφυλακτικότητα ίσως ή αϖό ευλάβεια, φόβο, ϖίστη ή ϖάθος! 31

32 «τι µέλλει συµβεί;» «µα είναι τέρας!» «µισώ την αυτοκυριαρχία της!» «µισώ τη δύναµή της!» «µακάρι να της έµοιαζα!» «µακάρι να µϖορούσα να αυτόεϖιβάλλοµαι!» «νοµίζεις ότι είναι normal;» «µήϖως µας δουλεύουνε;» «µήϖως είναι κέρινη τελικά;» «µήϖως είναι ηλεκτρονικά τα µάτια της τα βλέφαρά της;» «Όλα µϖορούν να γίνουν τώρα ϖια!» «Ξέρεις; Θέλω να την αγγίξω για να ϖειστώ τελικά!» «Αν δεν την αγγίξω, 32

33 θα ϖιστέψω ότι είναι ϖαιχνίδι ϖειθούς!» «Ε Ναι Είµαστε αδαείς!» «Νοµίζω ϖως είναι νεκρή τελικά!» «Ω, κοίταξε, η µύγα γύρισε ϖάλι!» «Είναι γνωστή η εϖιµονή της» «Λες και θέλει να βεβαιωθεί για κάτι σα να χρειάζεται αϖοδείξεις κάϖοιου είδους τώρα ζουζουνίζει στο αριστερό αυτί της». «Κοίτα να δεις! εν κουνιέται καν!» «Ναι δεν κουνιέται!» «Αυτό είναι λοιϖόν!» «Είναι νεκρή, φίλε! Βάζεις στοίχηµα;» 33

34 Ο ϖανικός είναι ϖόνος! Η µύγα αϖορεί µε τη σειρά της. Κάθεται ήσυχη στο βλέφαρό της Εκείνο κλείνει ξαφνικά και η µύγα ϖετάει! «Και τη µύγα ακόµα, την ϖαιδεύει!» «Μα η µύγα δεν χρειάζεται ϖαιδεία!» «Και όµως η ασάλευτη ϖαρουσία διδάσκει!» «Υϖοθέτω!» Μία νεαρή αϖοσϖάται εκούσια αϖό το ϖλήθος των θεατών... ϖροχωρεί ανήσυχη ϖρος το άδειο κάθισµα! Κάθεται αϖέναντι αϖό την ασάλευτη κυρία 34

35 όϖως ο ϖροηγούµενος (δηλαδή εγώ ϖου τα ϖαρακολουθώ όλα αϖό την ϖολυθρόνα µου στην καφετέρια αυτή τη φορά, ϖίνοντας έναν καφέ και δοξάζοντας τον Κύριο για την ακεραιότητά µου τελικά) κάθεται ήσυχα, ϖαίρνει την ίδια ϖόζα όµοια µε την αεικίνητη κυρία της ϖαράστασης. Κοιτάζονται µε την ίδια ϖάντα άνεση -σα να κοιτάζονταν αϖό ϖάντα στον αιώνα, ϖριν, και στο µέλλον! Η νεαρή κυρία κάθεται και κάθεται Με ξεϖέρασε µα τω θεώ! Θυµώνω! 35

36 Κάτι συµβαίνει εδώ! Έχει ρουφήξει θαρρείς την ψυχή της η ασάλευτη. Περνά η ώρα ϖερνούν οι ώρες φτάνει η ώρα να κλείσουν οι θύρες και οι Art Lovers ϖαρακολουθούν µαγνητισµένοι. «Τι θα γίνει εϖιτέλους;» «δεν κουνιούνται καθόλου ετούτες εδώ!» «Έγιναν αγάλµατα!» «Νοµίζω ϖως οι ψυχές τους τις εγκατέλειψαν!» «ες τες τώρα ϖια Αιωρούνται ϖάνω αϖό τα σώµατά τους!» 36

37 «Χωρίς νερό τόσες ώρες εξατµίστηκαν τελικά!» Οι τριγύρω στρώνονται για τα καλά στο δάϖεδο αγωνιούν ψάχνουν εαυτούς και αλλήλους! Κάϖοιοι κλαίνε σιγανά Πρόκειται για είδος Αϖοκάλυψης, τελικά; Ξαφνικά η νέα αφήνει τη µαρτυρική καρέκλα της. Προχωρεί τρικλίζοντας ϖρος τους λιγοστούς ϖαρόντες. Πέφτει και οι άνθρωϖοι γύρω της την κοιτάζουν ϖαραξενεµένοι: Είναι άραγε ζωντανή; 37

38 Να την αγγίξουν να µην την αγγίξουν Πριν ακόµη τη σηκώσουν αϖό την αίθουσα ο φύλακας ανακοινώνει εϖισήµως: «Πρώτο θύµα της Ασάλευτης Καλλιτέχνιδας µία νεαρά είκοσι χρονών!» Τι τολµηρή νέα; Ή µήϖως ηλίθια τελικά; Θεέ µου, τι θα γίνει αν συµβούν κι άλλα ϖαρόµοια; Το θέαµα είναι εξοντωτικό! Πρέϖει να σταµατήσει! Ναι, ϖρέϖει. «Σταµατήστε εϖιτέλους!» σϖαράζει µία γυναίκα ϖριν ξεσϖάσει σε λυγµούς! 38

39 Η ασάλευτη γυναίκα ϖαραµένει ασάλευτη! Η αίθουσα αδειάζει αλλά εκείνη δε σηκώνεται ούτε καν κουνιέται! Ο φύλακας ϖλησιάζει δείχνοντας το ρολόι του: «µαντάµ! µαντάµ!» Η ασάλευτη ψυχή αϖαντά σαν αϖό το υϖερϖέραν: «Φώναξε το ασθενοφόρο!.. Πες ϖώς ϖες τους ϖως ϖέθανα ϖως είµαι νεκρή!.. Ναι ϖως είµαι νεκρή!.. 39

40 Είµαι νεκρή!.. Είµαι νεκρή!.. Νεκρή!...» τέλος 40

41 Η συγγραφέας Πιϖίνα. Ιωσηφίδου-Elles 41

42 Η Πιϖίνα. Ιωσηφίδου-Elles, η συγγραφέας του έργου, ζει και γράφει στο Σύδνεϋ. Αυτό το βιβλίο είναι το ένα αϖό τα δύο τελευταία ϖου δηµοσιεύτηκαν µαζί το 2010 στο Σύδνεϋ (το άλλο είναι το βιβλίο της, Θέατρο 2010: 1.Μια τρύϖα στον Τοίχο, 2.Ασύστολοι Άνεµοι) και συµϖεριλαµβάνονται στον κατάλογο των έργων της ϖου µε ϖοικίλο ϖεριεχόµενο (µελέτη, ϖοίηση (δύο στην αγγλική, κάϖοια στην ελληνική και αγγλική), θέατρο, ϖαιδικό µυθιστόρηµα και ϖοίηση, ϖαραµύθια (ένα στην αγγλική), µυθιστόρηµα, νουβέλα), ξεκινούν αϖό το 1994 ως τις µέρες µας. 42

Πιπίνα Δ. Έλλη. Τζούλη Τζένκινς Κελί 333. Μυθιστόρημα

Πιπίνα Δ. Έλλη. Τζούλη Τζένκινς Κελί 333. Μυθιστόρημα Πιπίνα Δ. Έλλη Τζούλη Τζένκινς Κελί 333 Μυθιστόρημα 379380 1 2 Τζ (ούλη) Τζ (ένκινς) Κελί 333 Μυθιστόρημα Σύδνεϋ 2013 3 ΠΙΠΙΝΑ Δ. ΕΛΛΗ Τζούλη Τζένκινς Κελί 333 [J(ulie) J(enkins) Cell 333] Μυθιστόρημα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό

Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το δείγμα, είναι παρμένα από διάφορες εμπειρίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ Φωτογραφίες εξωφύλλου: Μαρίνα Χριστοδούλου Σχεδιασμός εξωφύλλου: Παναγιώτης Χριστοφόρου Λάκης Φουρουκλάς. Εκδόσεις Γη Κι ακόμη δεν μπόρεσα να καταλάβω πως μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

10 μικρές ιστορίες φαντασίας, τρόμου, αλλά και βαθύτερων συναισθημάτων.

10 μικρές ιστορίες φαντασίας, τρόμου, αλλά και βαθύτερων συναισθημάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά τους καλούς μου άγνωστους φίλους Μαργαρίτα, Χρυσάνθη, Θνητό και Αθηναίο, που με βοήθησαν όχι μόνο με την γνώμη τους, αλλά και με την ενεργή τους βοήθεια στην

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα. καθόταν και την κοιτούσε, εμπρός στα λουλούδια. Ιδίως εκείνα, πίσω από τη κουρτίνα, Και κάπου, έξω. Κι όλο ήθελε, Ήθελε να τη πλησιάσει.

Η γυναίκα. καθόταν και την κοιτούσε, εμπρός στα λουλούδια. Ιδίως εκείνα, πίσω από τη κουρτίνα, Και κάπου, έξω. Κι όλο ήθελε, Ήθελε να τη πλησιάσει. Η γυναίκα καθόταν και την κοιτούσε, εμπρός στα λουλούδια Ιδίως εκείνα, πίσω από τη κουρτίνα, Και κάπου, έξω. Κι όλο ήθελε, Ήθελε να τη πλησιάσει. Να την αγκαλιάσει, Για να αισθανθεί την ανάσα της ψυχής

Διαβάστε περισσότερα

στα σύννεφα και τραγουδούσε. Από το στόμα του έβγαινε μια μελωδία που γέμιζε τον ουρανό, σαν να ήταν χίλιοι άγγελοι που τραγουδούσαν όλοι μαζί!

στα σύννεφα και τραγουδούσε. Από το στόμα του έβγαινε μια μελωδία που γέμιζε τον ουρανό, σαν να ήταν χίλιοι άγγελοι που τραγουδούσαν όλοι μαζί! 1 «Παππού, ονειρεύτηκα έναν άγγελο με χρυσά φτερά! Χόρευε πάνω στα σύννεφα και τραγουδούσε. Από το στόμα του έβγαινε μια μελωδία που γέμιζε τον ουρανό, σαν να ήταν χίλιοι άγγελοι που τραγουδούσαν όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΝΤΖΟΣ (Hook) Συγγραφέας: Νίκος Τσάμης. ISBN ebook: 978-960-93-3162-3

Ο ΓΑΝΤΖΟΣ (Hook) Συγγραφέας: Νίκος Τσάμης. ISBN ebook: 978-960-93-3162-3 Ο ΓΑΝΤΖΟΣ (Hook) Συγγραφέας: Νίκος Τσάμης ISBN ebook: 978-960-93-3162-3 9789609331623 Το μυθιστόρημα Ο ΓΑΝΤΖΟΣ διατίθεται στο Διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή με άδεια Creative Commons (Αναφορά Δημιουργού

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή 1 Λάκης Φουρουκλάς Δυο φωνές και μια σιωπή Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Graceful Dancers. Duncan Noakes. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική Έκδοση (e-book): Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

RAY BRADBURY To του ιαστήµατος

RAY BRADBURY To του ιαστήµατος RAY BRADBURY To του ιαστήµατος Εισαγωγή: ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ Μετάφραση από τα αγγλικά: ΦΩΝΤΑΣ ΚΟΝ ΥΛΗΣ Εκδόσεις ΑντιΚοσµοι ΑΘΗΝΑ 1975 Τίτλος πρωτοτύπου: S is for Space 1966 Ray Bradbury 1976 για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

TO ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ

TO ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ TO ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ Κάθε πρόσωπο του δράματος είναι το τραγικό δείγμα της μικρής μας και πρόσκαιρης ύπαρξης. Αυτής που πάντοτε και μοιραία κατέχεται, πισθάγκωνα δεμένη, για να ορέγεται κάποιο φθαρτό

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Σιδηρόπουλο για την δημιουργία του εξωφύλλου. Ευχαριστώ πολύ την Λιάνα Τζιμογιάννη για την επιμέλεια του κειμένου

Ευχαριστίες Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Σιδηρόπουλο για την δημιουργία του εξωφύλλου. Ευχαριστώ πολύ την Λιάνα Τζιμογιάννη για την επιμέλεια του κειμένου Ευχαριστίες Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Σιδηρόπουλο για την δημιουργία του εξωφύλλου. Ευχαριστώ πολύ την Λιάνα Τζιμογιάννη για την επιμέλεια του κειμένου σε έναν κόσμο, όπου οι καρδιές έπαψαν να χτυπούν,

Διαβάστε περισσότερα

Τ απαγορευμένα συναισθήματα

Τ απαγορευμένα συναισθήματα 1 2 Τ απαγορευμένα συναισθήματα Γεράσιμος Μηνάς Επιλογή από ποίηση 1995-2005 3 4 ΦΥΓΗ από το σπίτι Ελεύθερος άνθρωπος, Πατρίδα μου Θέλω μόνος μου να μείνω Τον εαυτό μου να συγκρίνω Μ αυτούς που με πολέμησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Copyright 2013 A.N. Triantafyllou Smashwords Edition Διαβάστε επίσης: Επισκέπτης (https://www.smashwords.com/books/view/336379) Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. -Να σου συστήσω τη Νάντια. -Γεια, χάρηκα -Κι εγώ.

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. -Να σου συστήσω τη Νάντια. -Γεια, χάρηκα -Κι εγώ. Κοίταξε στον στρογγυλό, μεγάλο καθρέπτη του δωματίου των γονιών της. Τα πράσινα μάτια της αντανακλούσαν στον καθρέπτη. Τα μακριά ίσια μαλλιά της έπεφταν ανάλαφρα στους ώμους της. Ήταν μακριά. Τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Εγκληματικά Ασύστολα ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Λάκης Φουρουκλάς. Εγκληματικά Ασύστολα ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1 Λάκης Φουρουκλάς Εγκληματικά Ασύστολα ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 2 Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική έκδοση (ebook) Μάιος 2013 3 Το τίμημα του έρωτα Τώρα πληρώνει το τίμημα, το πιο σκληρό, το πιο βαρύ, εκείνο του

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Όλα αυτά που χάσαμε. Μυθιστόρημα

Λάκης Φουρουκλάς. Όλα αυτά που χάσαμε. Μυθιστόρημα 1 Λάκης Φουρουκλάς Όλα αυτά που χάσαμε Μυθιστόρημα 2 3 Ζωγραφιά Εξωφύλλου: Έλενα Σιούφτα Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική έκδοση (ebook): Μάιος 2013 Όλα άρχισαν απ τον καιρό που ήμουνα μικρή, μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978.

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Πολύκαστρο όπου και εκεί τελείωσε το Γενικό Λύκειο. Απο τα χρόνια της ωρίμανσής του εμφάνισε καλλιτεχνικές ανησυχίες,

Διαβάστε περισσότερα

# $ 1 Μόνο εκείνοι ήξεραν τι σήμαιναν αυτά τα πέντε κλειδιά και πόσο πολύ προσπάθησαν να κλειδώσουν μακριά τους την ευτυχία.

# $ 1 Μόνο εκείνοι ήξεραν τι σήμαιναν αυτά τα πέντε κλειδιά και πόσο πολύ προσπάθησαν να κλειδώσουν μακριά τους την ευτυχία. # $ 1 Μόνο εκείνοι ήξεραν τι σήμαιναν αυτά τα πέντε κλειδιά και πόσο πολύ προσπάθησαν να κλειδώσουν μακριά τους την ευτυχία. # $ 1 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 80.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Τα πέντε κλειδιά ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Π.Π. ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2005, 2014 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Allan Jenkins/Trevillon Images/UK

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2005, 2014 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Allan Jenkins/Trevillon Images/UK ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο τελευταίος χορός της Σαλώµης ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

του «Βασιλιάς ΙΚΕΛΟΣ». Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν κείμενα και άρθρα του. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο nkarakasis@gmail.

του «Βασιλιάς ΙΚΕΛΟΣ». Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν κείμενα και άρθρα του. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο nkarakasis@gmail. Ο Νίκος Καρακάσης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Είναι εγγονός του Αλεξανδρινού ποιητή, μουσικολόγου και βιολονίστα Σταύρου Καρακάση και ανιψιός του Κώστα Καρακάση, συγγραφέα της σύγχρονης λογοτεχνίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Τα μπλουζ της Μίρας. Μυθιστόρημα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Τα μπλουζ της Μίρας. Μυθιστόρημα 1 ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ Τα μπλουζ της Μίρας Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Elena Ray. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική έκδοση (ebook): Μάιος 2013 3 I «Εγώ τη σκότωσα»,

Διαβάστε περισσότερα

EI A ø H. È ÙË È ÁËÛË ÙÔ apple È ÈÔ

EI A ø H. È ÙË È ÁËÛË ÙÔ apple È ÈÔ EI A ø H È ÙË È ÁËÛË ÙÔ apple È ÈÔ Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από µια µικρή ηρωίδα που σε κάποια στιγµή της ζωής της ήρθε αντιµέτωπη µε το θάνατο! Η ηρωίδα µας, η Tζωρτζίνα, παρά το νεαρό της ηλικίας της,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 1 ISKIOS_Akropoli.indd 1 10/9/2013 9:31:41 μμ Βασιλική Πήτα 2 ISKIOS_Akropoli.indd 2 10/9/2013 9:31:41 μμ ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Στον ίσκιο της Ακρόπολης 3 ISKIOS_Akropoli.indd

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Γυµνάσιο Ηρακλείου «Δηµιουργική Γραφή και Έκφραση» Πολιτιστικό πρόγραµµα για το σχολικό έτος 2013-2014

6 ο Γυµνάσιο Ηρακλείου «Δηµιουργική Γραφή και Έκφραση» Πολιτιστικό πρόγραµµα για το σχολικό έτος 2013-2014 6 ο Γυµνάσιο Ηρακλείου «Δηµιουργική Γραφή και Έκφραση» Πολιτιστικό πρόγραµµα για το σχολικό έτος 2013-2014 Συντονίστρια καθηγήτρια: Άννα Σφακιανάκη, Φιλόλογος Συµµετέχοντες καθηγητές: Μαρία Φίλη, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΛΙΑ. μια ιστορία αγάπης

Η ΜΗΛΙΑ. μια ιστορία αγάπης Η ΜΗΛΙΑ μια ιστορία αγάπης ΠΑΝΟΣ ΜΑΝΑΦΗΣ: Η μηλιά, μια ιστορία αγάπης εκδόσεις δήγμα Μαντινείας 48, Τ.Κ. 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 6937 160705 και 6937 108881 Ιστοσελίδα: http://www.ekdoseis-digma.gr/ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ. Ο ηµήτρης Θανασούλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Από µικρός έγραφε µυθιστορήµατα και διηγή-

ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ. Ο ηµήτρης Θανασούλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Από µικρός έγραφε µυθιστορήµατα και διηγή- ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο ηµήτρης Θανασούλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Από µικρός έγραφε µυθιστορήµατα και διηγή- µατα, όµως ενεργά άρχισε να ασχολείται µε τη συγγραφή σε ηλικία 20 ετών. Το "ΑΝΤΙΟ ΛΟΙΠΟΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΚΑΡ ΓΟΥΑΪΛΝΤ ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΡΙΑΝ ΓΚΡΕΗ. Μετάφραση ΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΑΟΥ

ΟΣΚΑΡ ΓΟΥΑΪΛΝΤ ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΡΙΑΝ ΓΚΡΕΗ. Μετάφραση ΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΑΟΥ ΟΣΚΑΡ ΓΟΥΑΪΛΝΤ ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΡΙΑΝ ΓΚΡΕΗ Μετάφραση ΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΑΟΥ ΟΣΚΑΡ royaiλnt Βρετανός λογοτέχνης. (Oscar Wilde, Δουβλίνο 1854 - Παρίσι 1900) Σπούδασε στην Οξφόρδη καί επηρεάστηκε από τις απόψεις

Διαβάστε περισσότερα