ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή"

Transcript

1 Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Αρχικός προσδιορισµός απαιτήσεων Καταγραφή βασικών εργασιών χρηστών Πως; Παράδειγµα: Σύστηµα βιβλιοθήκης Ανάλυση απαιτήσεων µέσω δηµιουργίας σεναρίων χρήσης Σενάρια Περιπτώσεις χρήσης (Use cases) Ουσιαστικές περιπτώσεις χρήσης (Essential Use Cases) Ανάπτυξη αρχικών προδιαγραφών Κατηγορίες προδιαγραφών Ένα παράδειγµα καταγραφής προδιαγραφών Βιβλιογραφία Εισαγωγή Dix [2004]: Chapter 13 [pdf] Preece [2002]: Chapter 7 [slides] Volere Requirement Resources [link] Shneiderman [2004]: Chapter 3, [link] what is wanted interviews ethnography what is there vs. what is wanted scenarios task analysis analysis evaluation heuristics dialogue notations prototype guidelines principles design precise specification implement and deploy architectures documentation help

2 Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων Καταγραφή βασικών εργασιών χρηστών [ ] Χωρισµός χρηστών σε οµογενείς οµάδες και ανάλυση των χαρακτηριστικών τους Αναγνώριση και ανάλυση χρηστών Μεθοδολογίες συλλογής δεδοµένων για τους χρήστες Παρατήρηση χρηστών στο περιβάλλον εργασίας τους [ ] Καταγραφή βασικών εργασιών και ταξινόµηση τους σε ενότητες [ ] Ανάλυση απαιτήσεων µέσω δηµιουργίας σεναρίων χρήσης µε συµµετοχή των χρηστών [ ] Ανάπτυξη αρχικών προδιαγραφών µε βάση την ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων Περιγραφή των εργασιών µέσω ροών στοιχειωδών εργασιών (task flow) Εντοπισµός των κυρίων αντικειµένων και δοµών που θα χρησιµοποιηθούν στη διεπιφάνεια χρήστη Βασική αρχή: Ποιοι ακριβώς θα χρησιµοποιούν το σύστηµα και για να διεκπεραιώσουν ποιες εργασίες; Αναγνώριση εργασιών: Καθορισµός συγκεκριµένων χρηστών και παρακολούθηση των εργασιών τους Mary Franklin a real person with real constraints trying to get her job done Αναγνώριση βασικών εργασιών Αναγνώριση βασικών εργασιών (II) Πως αναγνωρίζουµε τις βασικές εργασίες; Μέσω κάποιας µεθοδολογίας συλλογής δεδοµένων. Για το στάδιο αυτό η εµπλοκή του σχεδιαστή στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη είναι σχεδόν απαραίτητη: Παρακολούθηση των χρηστών στο πραγµατικό περιβάλλον εργασίας τους Λήψη συνεντεύξεων από τους χρήστες την ώρα που εκτελούν τις εργασίες τους Βήµα προς βήµα καταγραφή των ενεργειών των χρηστών Εκτέλεσης µαθητείας στους χρήστες Αν δεν υπάρχουν χρήστες; Σκεφτείτε καλύτερα: Ίσως υπάρχουν => Jeff Hawkins, the inventor of the Palm Pilot, was said to have carried a small block of wood around in his shirt pocket As various everyday situations arose, he would take out the block of wood and imagine how he would use the device.

3 Αναγνώριση βασικών εργασιών (IIΙ) Αν δεν πετύχει τίποτα από τα προηγούµενα: Περιγράψτε τους χρήστες σας Περιγράψτε τις αναµενόµενες εργασίες που οι χρήστες που έχετε δηµιουργήσει εκτελούν Αυτά θα αποτελούν στην συνέχεια της σχεδίασης τους χρήστες και τις εργασίες του συστήµατος, και θα: Επιβεβαιώνονται όταν σε µεταγενέστερο στάδιο περισσότερη πληροφορία θα καθίσταται διαθέσιµη Τροποποιούνται ανάλογα µε τις ανάγκες και ως αποτέλεσµα της επαναληπτικής (iterative) σχεδίασης Πως πραγµατοποιείται; Ηορθή καταγραφή εργασιών: Αναφέρει µε σαφήνεια τι θέλει να κάνει ο χρήστης αλλά όχι πως θα το κάνει εν γίνεται καµιά παραδοχή ή αναφορά στη διαπροσωπεία που θα χρησιµοποιηθεί Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την σύγκριση εναλλακτικών σχεδιάσεων Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριµένη Λέει ακριβώς τι ο χρήστης θέλει να κάνει Καθορίζει τα αντικείµενα που ο χρήστης χρειάζεται για να διεκπεραιώσει την εργασία του Πως πραγµατοποιείται; (ΙΙ) Ηορθή καταγραφή εργασιών: Πρέπει να περιγράφει µια πλήρη εργασία Οδηγεί το σχεδιαστή στην ικανότητα να οµαδοποιεί χαρακτηριστικά στη διαπροσωπεία Καθορίζει τη ροή της πληροφορίας εν Από που προέρχεται η πληροφορία Σε ποιον απευθύνεται η πληροφορία Ποιο είναι το επόµενο στάδιο ηµιουργεί κατάλογο µικρών στοιχείων που η διαπροσωπεία πρέπει να υποστηρίζει ηµιουργεί αλληλοεξαρτώµενους στόχους Πως πραγµατοποιείται; (ΙΙΙ) Η ορθή καταγραφή εργασιών: Καταγράφει δραστηριότητες οι οποίες µπορούν να αξιολογηθούν: ηµιουργήστε µια περιγραφή της εργασίας και ρωτήστε τους πραγµατικούς χρήστες για: Παραλείψεις ιορθώσεις ιευκρινήσεις Εισηγήσεις ηµιουργεί (ως σύνολο) µια ευρεία κάλυψη χρηστών και εργασιών Τυπικοί ή αναµενόµενοι χρήστες => Τυπικές εργασίες ή εργασίες ρουτίνας Περιστασιακοί αλλά σηµαντικοί χρήστες => Μη συνηθισµένες αλλά σηµαντικές εργασίες Σπάνιοι χρήστες => Μη αναµενόµενες ή παράξενες εργασίες

4 Ένα παράδειγµα Το σύστηµα διαχείρισης πελατών στην µικρή βιβλιοθήκη: Από την επιτόπου µελέτη των εργασιών των χρηστών προέκυψαν οι εξής βασικές εργασίες: Υποβοήθηση Πελατών: Απάντηση συγκεκριµένων ερωτήσεων πελατών (είτε τηλεφωνικά είτε πρόσωπο µε πρόσωπο) Ενηµέρωση πελατών για τα βιβλία που κρατούν και τις οικονοµικές οφειλές τους προς τη βιβλιοθήκη Καταχώρηση Υλικού: Έλεγχος εισερχοµένου (επιστρεφοµένου) και εξερχόµενου υλικού Ενηµέρωση πελατών για ληξιπρόθεσµο (καθυστερούµενο) υλικό Οικονοµική διαχείριση: Καθυστερούµενες οφειλές και ειδοποίηση πελατών Συλλογή οφειλοµένων ιαχείριση καρτών πελατών: ηµιουργία καρτών για νέα µέλη Έλεγχος για λήξη καρτών Ανανέωση καρτών Ανάλυση απαιτήσεων µέσω σεναρίων χρήσης Για την ανάλυση απαιτήσεων από τις καταγεγραµµένες εργασίες χρησιµοποιούµε Σενάρια: Ανεπίσηµες διηγηµατικές ιστορίες µε απλή δοµή, µικρή έκταση, που αντιπροσωπεύουν την καθηµερινότητα, είναι προσωπικές (αναφέρονται σε συγκεκριµένα άτοµα), και δεν µπορούν να γενικευτούν ίνουν έµφαση στους στόχους των χρηστών Περιπτώσεις χρήσης (Use Cases) Περιγράφουν µια εργασία δίνοντας έµφαση στα διάφορα βήµατα ίνουν έµφαση στην αλληλεπίδραση µε το σύστηµα Υποθέτουν λεπτοµερή κατανόηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη µε τοσύστηµα για την διεκπεραίωση της εργασίας του Ουσιαστικές περιπτώσεις χρήσης (Essential Use Cases) Είναι περιπτώσεις χρήσης οι οποίες εστιάζουν απλά τους εµπλεκόµενους στην αλληλεπίδραση (actors) και την υπευθυνότητα που έχει ο καθένας κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης Ανάλυση απαιτήσεων µέσω σεναρίων χρήσης = > Σενάριο Ανάλυση απαιτήσεων µέσω σεναρίων χρήσης = > Περιπτώσεις χρήσης The user types in all the names of the meeting participants together with some constraints such as the length of the meeting, roughly when the meeting needs to take place, and possibly where it needs to take place. The system then checks against the individuals calendars and the central departmental calendar and presents the user with a series of dates on which everyone is free all at the same time. Then the meeting could be confirmed and written into people s calendars. Some people, though, will want to be asked before the calendar entry is made. Perhaps the system could them automatically and ask that it be confirmed before it is written in. 1. The user chooses the option to arrange a meeting. 2. The system prompts user for the names of attendees. 3. The user types in a list of names. 4. The system checks that the list is valid. 5. The system prompts the user for meeting constraints. 6. The user types in meeting constraints. 7. The system searches the calendars for a date that satisfies the constraints. 8. The system displays a list of potential dates. 9. The user chooses one of the dates. 10. The system writes the meeting into the calendar. 11. The system s all the meeting participants informing them of them appointment

5 Ανάλυση απαιτήσεων µέσω σεναρίων χρήσης = > Ουσιαστικές περιπτώσεις χρήσης Ανάπτυξη αρχικών προδιαγραφών ΑrrangeMeeting USER INTENTION arrange a meeting identify meeting attendees & constraints choose preferred date SYSTEM RESPONSIBILITY request meeting attendees & constraints search calendars for suitable dates suggest potential dates book meeting Προκύπτουν ως αποτέλεσµα της λεπτοµερούς διερεύνησης των σεναρίων, περιπτώσεων χρήσης και ουσιαστικών περιπτώσεων χρήσης καθώς και από γενικές στρατηγικές σχεδίασης (π.χ. προδιαγραφές ευχρηστίας) Ποιοι χρήστες θα εξυπηρετούνται από το σύστηµα; Η σχεδίαση του συστήµατος δεν µπορεί να προσαρµοστεί σε όλους τους πιθανούς χρήστες Για ποιο λόγω επιλέξαµε τους συγκεκριµένους χρήστες για τη προσαρµογή τους συστήµατος στις ιδιαιτερότητες τους; Ποιες εργασίες θα υποστηρίζονται από τη διαπροσωπεία; Η σχεδίαση του συστήµατος δεν µπορεί να περιλαµβάνει όλες τις πιθανές εργασίες Αξιολόγηση της σηµασίας και κρισιµότητας των διαφόρων εργασιών Ανάπτυξη αρχικών προδιαγραφών = > Ανάπτυξη αρχικών προδιαγραφών = > Κατηγορίες Προδιαγραφών Καθοδηγητικές προδιαγραφές Στόχοι του συστήµατος Χρήστες Ενδιαφερόµενοι Περιορισµοί Εντεταλµένοι Ονοµατολογία και Ορισµοί Παραδοχές Λειτουργικές Σκοπός του συστήµατος (αρχική ιδέα) Λειτουργίες οµές δεδοµένων Κατηγορίες Προδιαγραφών (ΙΙ) Μη λειτουργικές Αισθητικής Προδιαγραφές ευχρηστίας Συντήρησης Ασφαλείας Πολιτισµικές Νοµικές ιαχειριστικές Ανοικτά θέµατα Έτοιµες λύσεις Κόστος Τεκµηρίωση

6 Ανάπτυξη αρχικών προδιαγραφών = > Ένα παράδειγµα καταγραφής προδιαγραφών Ανάπτυξη αρχικών προδιαγραφών = > Ένα παράδειγµα καταγραφής προδιαγραφών (II)

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Ανάλυση αρχικής ιδέας, Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών Ανάπτυξη αρχικής ιδέας ηµιουργία αρχικής ιδέας προϊόντος Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Ανάπτυξη Πρωτοτύπων Ορισµός µοντέλου πλοήγησης Επιλογή κυρίαρχης µεταφοράς Ορισµός βασικών οθονών Πρωτοτυποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών Ανάλυση εργασιών ιαφορετικές προσεγγίσεις Αποσύνθεση εργασιών Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Αναλυτικές µέθοδοι Αξιολόγηση διαδραστικών συστηµάτων Τι αξιολογούµε; Γιατί χρειάζεται αξιολόγηση Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Ευρετική αξιολόγηση Ευρετική αξιολόγηση Μεθοδολογία Αποτέλεσµα αξιολόγησης Αξιολόγηση σοβαρότητας προβληµάτων Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ WEB DESIGN PATTERNS

ΚΑΙ WEB DESIGN PATTERNS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΚΑΙ WEB DESIGN PATTERNS - Μελέτη περίπτωσης ιστότοπων φυσικών καλλυντικών - Γεωργακοπούλου Αντωνία Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της οργάνωσης της επιχείρησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων"

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της οργάνωσης της επιχείρησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της οργάνωσης της επιχείρησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων" ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΝΕΛΑΝ, (1821)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων

Ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων Ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων Φάσεις Φάσεις εργασίας Ανάλυση Σχεδίαση Παραγωγή Αξιολόγηση Storyboard Οµάδα παραγωγής Επιλογή εργαλείων Ανάλυση (analysis) Συλλογή απαραίτητων πληροφοριών που δίνουν µια καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination)

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006-2007 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements

Διαβάστε περισσότερα

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙ ΩΝ, ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η ιατριβή που υπεβλήθη για

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Διαχείριση Παραγγελιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεματική Ενότητα ΠΛΗ 24 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Πληροφοριακό Σύστηµα Ανθρωπίνων Πόρων I.T.M.S.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ICONET. Training Material Greece. IDEC S.A., Piraeus, GR. Federation of Industrial Workers`Unions, GR

ICONET. Training Material Greece. IDEC S.A., Piraeus, GR. Federation of Industrial Workers`Unions, GR ICONET Training Material Greece IDEC S.A., Piraeus, GR Federation of Industrial Workers`Unions, GR IDEC / GR Train-The-Trainer Module Localization of the train-the-trainer module GREECE Describe the situation

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ TEE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ηµήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑ 2: ΣΧΕΤΙΚΑ Περιγραφή- Αντικείµενο Σχεδιασµός και ανάπτυξη επιχειρησιακών διεργασιών, εντοπισµός κρίσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO 9001 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού (Software User Manual) Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού (Software User Manual) Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού (Software User Manual) SUM Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Κωδικός Έργου: 111_O Όνομα Έργου: Περιφέρειες Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών Περιγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΣΤΟ INTERNET ΤΡΙΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΣΤΟ INTERNET ΤΡΙΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΣΤΟ INTERNET ΤΡΙΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες έξυπνων καρτών: Εφαρµογές σε Πανεπιστηµιακό περιβάλλον

Τεχνολογίες έξυπνων καρτών: Εφαρµογές σε Πανεπιστηµιακό περιβάλλον Τεχνολογίες έξυπνων καρτών: Εφαρµογές σε Πανεπιστηµιακό περιβάλλον ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΑΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ταραµπάνης Εξεταστής: Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων Αναστάσιος Σπηλιωτόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 1 tasos@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ RFID ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ RFID ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα