ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΛΞ-89Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 1/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Λάρισας που αφορά Έγκριση Προϋπολογισμού έτους Στην Λάρισα σήμερα την 22 Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κοτάκου Μαρία, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 26) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 27) Μπεκύρης Μιχαήλ, 28) Ντάβαρη Ευαγγελία, 29) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 30) Οικονόμου Ιωάννης, 31) Ούντρια Ευαγγελή, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Πρασσάς Αναστάσιος, 34) Σαμουρέλης Κων/νος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιαούσης Κων/νος και 40) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Μητσιός Αθανάσιος, 4) Παπακρίβος Χρυσόστομος και 5) Σουλούκου Ασπασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 2

2 ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΛΞ-89Φ Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλαμάνης Ευθύμιος, Κέλλας Xρήστος, Κοτάκου Μαρία, Καλογιάννης Απόστολος, Μπαρτζώκης Γεώργιος, Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, Μπεκύρης Μιχάλης, Τσιαούσης Κων/νος, Ούντρια Ευαγγελή, Σαμουρέλης Κων/νος και Φακής Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την υπ αριθμ. 1/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Λάρισας που αφορά Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 208 του Ν. 3463/ Τα άρθρα 65 & 104 του Ν. 3852/ Την με αρ. 1/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Λάρισας που αφορά Έγκριση Προϋπολογισμού έτους Την διαφωνία των Δ.Σ. κ.κ. Λαμπρούλη Γεώργιου, Κρίκη Πέτρου & Καραμπάτσα Κων/νου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό, το Τεχνικό Πρόγραμμα, τα σχέδια Δράσης και το ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Λάρισας, έτους 2013, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στη με αρ. 1/2013 απόφαση του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 2

3 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλλιάρχου 17, Λάρισα Τηλ.: , Fax: Λάρισα, 16/01/ Αρ.πρωτ: Φ4/Δ/01 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 Απόφαση υπ αριθ. 1 ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού του Συνδέσμου για το οικονομικό έτος Στη Λάρισα σήμερα την 16 Ιανουαρίου2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Φορέα, Καλλιάρχου 17 Λάρισα, ύστερα από την υπ αριθ.3238/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γκουντάρα Αντώνη, Δημάρχου Αγιάς, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 9852/2010 προκειμένου να συζητηθεί το θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου για το οικονομικό έτος 2013 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.: 1. Μαλάκος Νικόλαος, Δήμαρχος Τυρνάβου 2. Μαμάκος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δ. Λαρισαίων 3. Σάκκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ελασσόνας 4. Πρασσάς Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος Δ. Λαρισαίων 5. Οικονόμου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Δ. Λαρισαίων 6. Τσιουβελακίδης Χαρίλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ελασσόνας 7. Παπακωνσταντίνου Γεωργία, Αντιδήμαρχος Δ. Κιλελέρ 8. Πουλαράκης Σταύρος, Αντιδήμαρχος Φαρσάλων 9. Κομήτσας Ρίζος, Δήμαρχος Κιλελέρ 10. Γκουντάρας Αντώνης, Δήμαρχος Αγιάς Σελίδα 1 από 76

4 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 11. Κολάτος Κων/νος, Δήμαρχος Τεμπών 12. Κοτάκου Μαρία, Αντιδήμαρχος Δ. Λαρισαίων 13. Πασχόπουλος Γιώργος, Δήμαρχος Ελασσόνας Δεν παρευρέθησαν, αν και προσκλήθηκαν, οι κ.: 1. Πράπας Αντώνης, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λαρισαίων 2. Τζανακουλης Κων/νος, Δήμαρχος Λαρισαίων 3. Αράπκουλε Δέσποινα, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λαρισαίων 4. Καραχάλιος Άρης, Δήμαρχος Φαρσάλων 5. Τσακίρης Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λαρισαίων 6. Σερλέτης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Τυρναβου 7. Φακής Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λαρισαίων Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, επί του συνόλου των 20 μελών παραβρέθηκαν τα 13, ο κ Γκουντάρας Αντώνιος, ως προεδρεύων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε αναλυτικά το σχέδιο του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2013 του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας. Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε την ψήφισή του. Πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια αναφέρθηκε στα εξής : Ισοσκελισμένος στα ,78 ευρώ παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Λάρισας για το 2013, που υποβάλλεται για έγκριση και ψήφιση του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα έσοδα που προβλέπεται να έχει ο Φορέας, τα έξοδα για τις λειτουργικές του δαπάνες και τις επενδύσεις οι οποίες υλοποιούν το Τεχνικό Πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Επιπλέον έχει προβλεφθεί αποθεματικό το οποίο ανέρχεται σε ,57 ευρώ. Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Το σύνολο των Εσόδων του Φορέα για την χρήση 2013 προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των ,78 ευρώ και περιλαμβάνουν τακτικά έσοδα, έκτακτα έσοδα, έσοδα παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και το Χρηματικό Υπόλοιπο με Σελίδα 2 από 76

5 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ Α1. Τακτικά Έσοδα Αναλύοντας το σκέλος των τακτικών εσόδων στον πίνακα των εσόδων παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος καλύπτουν τα τέλη από τη χρήση του ΧΥΤΑ (βασική δραστηριότητα του φορέα) και ανέρχονται στο 71,0%. Όλοι οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη νέα τιμολογιακή πολιτική που θα ισχύσει το 2013 με πρόβλεψη διακινούμενων ποσοτήτων απορριμμάτων ,00 τόνους που υπολογίστηκαν με μείωση 5,0% σε σχέση με το Αξιοσημείωτη είναι η μείωση που προβλέπεται στα έσοδα από την λειτουργία του ΧΥΤΑ (26,6% σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του 2012) και η οποία προκύπτει αφενός λόγω της σημαντικής μείωσης του ύψους των τελών και αφετέρου λόγω των μειωμένων ποσοτήτων απορριμμάτων. Πιο αναλυτικά, για το 2013 τα έσοδα από τη χρήση ΧΥΤΑ-ΣΜΑ για τους ΟΤΑ προϋπολογίζονται ως εξής: ΔΗΜΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΥΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΥΤΑ ΤΕΛΟΣ ΣΜΑ ΕΣΟΔΑ ΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λάρισα , % Κιλελέρ , % Τέμπη , % Τύρναβος , % Αγιά , , % Ελασσόνα , , % Φάρσαλα , , % Σύνολα % ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ Το ποσό της ετήσιας εισφοράς που επιβάλλεται στους Δήμους, με βάση τον πληθυσμό τους με τα στοιχεία της απογραφής του 2011,θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.( ,52 ευρώ το 2013 έναντι ,59 ευρώ το 2012 ). Τα έσοδα από τα ανακυκλώσιμα υλικά εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα όπως και το 2012 λόγω μείωσης των εισερχόμενων ποσοτήτων για ανακύκλωση και λόγω του συνεχιζόμενου χαμηλού ποσοστού ανάκτησης. ( ,00 ευρώ το 2013 έναντι προϋπολογισμού ,00 ευρώ το 2012 και βεβαιωθέντα ,00 ευρώ ). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο δείκτης εισπράξεις προς τακτικά έσοδα παρουσίασε βελτίωση το 2012 λόγω της είσπραξης των τελών μέσω ΔΕΗ όπως Σελίδα 3 από 76

6 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ προβλέπει ο Ν 4071/2012, με αποτέλεσμα ο σύνδεσμος να περιορίσει τα προβλήματα ρευστότητας. Α2. Έκτακτα Έσοδα Επιχορηγήσεις και Επενδύσεις ,63 ευρώ Το ανωτέρω ποσό αφορά την επιχορήγηση της κατασκευής της Κυψέλης 4, η οποία εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη», με απόφαση ένταξης 6288/ Α3. Έσοδα Παρελθόντων Ετών (Π.Ο.Ε.) ,91 ευρώ Τα έσοδα παρελθόντων ετών από ιδιώτες ανέρχεται σε ,29 ευρώ και από ΟΤΑ ,62 ευρώ. Τα έσοδα παρελθόντων ετών από ΟΤΑ εξακολουθούν να εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά ανερχόμενα στα ,62 ευρώ από τα οποία τα ,91 ευρώ προέρχονται από τη χρήση του 2012 και τα ,84 ευρώ από το 2011 και πριν. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αδυναμία των Δήμων να καταβάλλουν τα τέλη των προηγουμένων ετών όσο και του 2012 λόγω της ύπαρξης χρεωστικών υπολοίπων στη ΔΕΗ, επειδή επιβάλουν χαμηλά τέλη στους δημότες. Α4. Εισπράξεις από Δάνεια Δεν προβλέπονται εισπράξεις από δάνεια για το έτος Α5. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων Έχει εγγραφεί ποσό ,00 ευρώ που αφορά κρατήσεις για φόρο προμηθευτών και 1.000,00 ευρώ για επιστροφές χρημάτων (ΕΤΗΔΕ κτλ.) Α6. Χρηματικό Υπόλοιπο ,70 ευρώ Τα διαθέσιμα στις ανέρχονται σε ,70 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Τα λειτουργικά έξοδα για το 2013 προβλέπονται να ανέλθουν στα ,41 ευρώ, οι επενδύσεις σε ,63 ευρώ, οι πληρωμές Π.Ο.Ε. ανέρχονται σε ,73 ευρώ από λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες των προηγούμενων ετών και τέλος εγγράφεται αποθεματικό ύψους ,57 ευρώ. Αναλυτικά: Σελίδα 4 από 76

7 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ Β1. Λειτουργικές Δαπάνες Οι λειτουργικές δαπάνες για το 2013 είναι μειωμένες σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 κατά 34% (γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μη εγγραφή ποσών για προσλήψεις προσωπικού αλλά και στο περιορισμό των εξόδων) και σε σχέση με τις τιμολογηθείσες δαπάνες του 2012 κινούνται στα ίδια επίπεδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα έξοδα ανά πρωτοβάθμιους ΚΑΕ. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,41 60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού ,08 61 Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων ,31 62 Παροχές Τρίτων ,02 63 Φόροι - Τέλη 5.969,00 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα ,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης ,00 66 Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων ,00 68 Λοιπά Έξοδα 3.000,00 Β2. Επενδύσεις Οι προγραμματισμένες επενδύσεις ανέρχονται σε ,63 ευρώ και αναλύονται στο τεχνικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,63 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,00 73 Έργα ,63 Μελέτες, έρευνες, Πειραματικές Εργασίες & Ειδικές ,00 74 Δαπάνες Από το ανωτέρω ποσό τα ,63 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ ενώ τα υπόλοιπα ,00 ευρώ από ίδιους πόρους. Β3. Πληρωμές ΠΟΕ Λοιπές Αποδόσεις - Προβλέψεις Οι πληρωμές υποχρεώσεων από Π.Ο.Ε. ανέρχονται σε ,70 ευρώ και αναλύονται ως εξής: Σελίδα 5 από 76

8 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργ. δαπανών (ΠΟΕ) Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) ,94 Σύνολο ,70 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω λειτουργικές πληρωμές περιλαμβάνουν ποσά ύψους ,51 ευρώ που αφορούν υποχρεώσεις προς τους Δήμους, με βάση τις προγραμματικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με το και πρόκειται εντός του 2013 να συμψηφιστούν με τις απαιτήσεις του. Οι λοιπές αποδόσεις αφορούν απόδοση φόρων προμηθευτών και ανέρχονται σε ,07 ευρώ εκ των οποίων ,07 αφορούν υποχρεώσεις του 2012 που θα καταβληθούν το 2013 και ,00 ευρώ αφορούν αποδόσεις του Τέλος, ποσό ,00 αφορά επιστροφές εγγυήσεων. Οι προβλέψεις για μη είσπραξη ΠΟΕ χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ με βάση την υπουργική απόφαση 47490/ του ΥΠΕΣ. Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση και το μεγάλο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς το, θα πρέπει να εγγραφεί στο ΚΑΕ 85 ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό. Επειδή όμως το ΥΠΕΣ βρίσκεται σε διαδικασία χορήγησης έκτακτης χρηματοδότησης στους δήμους για κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, στο συγκεκριμένο ΚΑΕ εγγράφηκε μόνο ποσό ύψους ,37. Το οποίο αναλύεται ως εξής: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8511 Απαιτήσεις που έχουν ανατεθεί σε δικηγόρο , Απαιτήσεις από Δήμους (ειδικό αποθεματικό 2012) ,36 Σύνολο ,37 Β4. Αποθεματικό Δημιουργείται αποθεματικού ύψους ευρώ (5% επί των τακτικών εσόδων). Στη συνέχεια μοιράστηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα έντυπα της ανακεφαλαίωσης του προϋπολογισμού, το τεχνικό πρόγραμμα, τα σχέδια δράσης και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, όπως παρατίθενται παρακάτω. Σελίδα 6 από 76

9 Σελίδα 7 από 76 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ

10 Σελίδα 8 από 76 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ

11 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΥΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΔΣΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2013 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΟΣ 7.545,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7.545,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ-ΚΔΑΥ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Σ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ,63 ΕΣΠΑ 10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΥΤΑ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΥΡΣΩΝ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ,63 Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΔΑΥ Σελίδα 9 από 76

12 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΛΙΚΩΝ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΔΑΥ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΠΙΠΛΑ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ UBS 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) ,63 Σελίδα 10 από 76

13 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Διοίκησης Α2. Ενέργειες του Τμήματος Διοίκησης Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Υποστήριξης για τη σύνταξη σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Συνεχιζόμενο) Υποστήριξης αξιολόγησης, συντονισμού και παρακολούθησης των σχεδίων ευαισθητοποίησης Υποστήριξης ενημέρωσης των σχεδίων ευαισθητοποίησης Υποστήριξης προβολής των σχεδίων ευαισθητοποίησης Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση Συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης 3.003, έως το τέλος του Ιανουαρίου έως το τέλος 5.000, του 2013 έως το τέλος 5.000, του 2013 έως το τέλος 5.000, του 2013 έως το τέλος 5.000, του , έως το τέλος του 2013 έως το τέλος 5.000, του 2013 Σύνολο ,03 Σελίδα 11 από 76

14 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 Διοίκησης Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Διοίκησης Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Αμοιβές Νομικών και 1 - Συμβολαιογράφων , Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 4.672, Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών 500, Αμοιβές Ιατρού Εργασίας 2.400, Αμοιβή Ιατρού (εξετάσεις) 700, Ταχυδρομικά 1.000, Τηλεφωνικά 2.000, Σελίδα 12 από 76

15 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 Διοίκησης Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Διοίκησης Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Αμοιβές Νομικών και 1 - Συμβολαιογράφων , Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 4.672, Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών 500, Αμοιβές Ιατρού Εργασίας 2.400, Αμοιβή Ιατρού (εξετάσεις) 700, Ταχυδρομικά 1.000, Τηλεφωνικά 2.000, Σελίδα 13 από 76

16 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α2. Ενέργειες του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ 1 Υποστήριξης για την αξιολόγηση νέων δραστηριοτήτων Τμήμα Οικονομικών έως το τέλος του Α Εξαμήνου , Υποστήριξης για τη Βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος Τμήμα Οικονομικών έως το τέλος του Γ Τριμήνου Σύνολο , , Σελίδα 14 από 76

17 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ 1 Αμοιβές Λογιστών , Υποστήριξης Διαχείρησης Ιστιοσελίδας Προγραμματική Σύμβαση Ταμειακής ς και Στατιστικού Ανταποκριτή Προγραμματική Σύμβαση για ειδικά θέματα του συνδέσμου Υποστήριξης για την Λειτουργία του Διπλογραφικού Συστήματος 3.000, , , , Σελίδα 15 από 76

18 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ 6 Ορκωτοί Λογιστές 8.000, Υποστήριξης για τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών Υποστήριξης Συμβούλου Διοίκησης (Συνεχιζόμενο) Υποστήριξης Συμβούλου Διοίκησης Υποστήριξης για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών , , , , Σελίδα 16 από 76

19 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Υποστήριξης Λειτουργίας Προμηθειών επεξεργασίας και καταχώρησης δεδομένων Υποστήριξης Εφαρμογής- Λειτουργίας Αναλυτικής Λογιστικής , , , Ενοίκιο Κτιρίου 2.880, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 450, Σελίδα 17 από 76

20 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ επισκευή Λοιπών Μόνιμων Εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Επισκευή αυτοκινήτων μηχανολογικών μερών Επισκευή αυτοκινήτων ελαστικών Επισκευή αυτοκινήτων ηλεκτρολογικών μερών Επισκευή αυτοκινήτων φανοποιίας 1.000, , , , , Σελίδα 18 από 76

21 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Επισκευή Επίπλων Επισκευή Η/Υ και συγκροτήματα λογισμικού Επισκευή λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Διπλογραφικού Συστήματος Συντήρηση Εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαχείρησης ΧΥΤΑ 1.000, , , , , Σελίδα 19 από 76

22 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ 26 Ύδρευση 150, Φωτισμός 2.500, Κοινόχρηστα 1.800, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Χρήσης) 1.320, , Λοιποί φόροι και τέλη 1.125, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια, στάθμευση) Έξοδα Μεταφοράς Αγαθών 1.000, , Σελίδα 20 από 76

23 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινήσεως Αιρετών Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα Έξοδα Δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις Γραφική Ύλη και λοιπά υλικά 1.000, , , , , , , Σελίδα 21 από 76

24 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Προμήθεια έντυπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις Καύσιμα και Λιπαντικά για κίνηση οχημάτων της διαχειριστικής ενότητας Λάρισας Λοιπά Υλικά άμεσης Ανάλωσης 2.500, , , , Σύνολο ,00 Σελίδα 22 από 76

25 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εμπλεκόμενεπρογραμ- Χρονο- Χωροθέτηση ή Νέα Συν/μενη Περιγραφή δράσης Είδος δράσης ματισμός 1 Έπιπλα Έπιπλα Έδρα Νέο 2 Προμήθεια Η/Υ Προμήθεια Η/Υ Έδρα Νέο Προμήθεια 3 Προμήθεια Εκτυπωτών Εκτυπωτών Έδρα Νέο Προμήθεια Προμήθεια Λογισμικού Λογισμικού 4 Προγράμματος Προγράμματος Έδρα Νέο 5 6 Προμήθεια Εξαρτημάτων Η/Υ UpS Προμήθεια Συστήματος Παρουσίας Προσωπικού Προμήθεια Εξαρτημάτων Η/Υ UpS Έδρα Νέο Προμήθεια Συστήματος Παρουσίας Προσωπικού Έδρα Νέο Τμήμα Οικονομικών 1 ο Τρίμηνο 1.000,00 Τμήμα Οικονομικών 9μηνο 5.000,00 Τμήμα Οικονομικών 1 ο Εξάμηνο 3.000,00 Τμήμα Οικονομικών 1 ο Εξάμηνο 5.000,00 Τμήμα Οικονομικών 1 ο Εξάμηνο 1.000,00 Τμήμα Οικονομικών 1 ο Τρίμηνο 3.000,00 Σύνολο ,00 Πηγή Χρηματοδότησης Σελίδα 23 από 76

26 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας 1 2 Αποδοχές ασκουμένων Σπουδαστών ΤΕΙ Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου Προσωπικού 1.056, , Παροχές Ένδυσης , Λοιπές Παροχές σε είδος (εμφ. Νερό) Αμοιβή Προσωπικού με σύμβαση έργου για τη λειτουργία του ΚΔΑΥ και ΣΜΑ (Συνεχιζόμενο) Τεχνικού Συμβούλου για τις υπηρεσίες του ΚΔΑΥ (Συνεχιζόμενο) 4.000, , , Σελίδα 24 από 76

27 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Μέτρησης κυψελών ΧΥΤΑ Δήμος Λάρισας ΧΥΤΑ (Συνεχιζόμενο) Προγραμματική Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης Προμηθειών Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Φαρσάλων (Συνεχιζόμενο) Χημικής Ανάλυσης Νέρου Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Λάρισας (ΧΥΤΑ) 500, , , , , , Σελίδα 25 από 76

28 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Φαρσάλων (ΣΜΑ) Υποστήριξης Εργασιών Συντονισμού ΧΥΤΑ Υποστήριξης Εργασιών Συντήρησης Μετακίνησης Αναλώσιμων Υλικών με περονοφόρα Ανυψωτικά ΜΕ Διοικητικής Υποστήριξης (Ζυγιστές) Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ , , , , , Ταφής , Σελίδα 26 από 76

29 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Ελέγχου Διακίνησης εργασιών διαχείρησης ΑΣΑ ΚΔΑΥ εργασιών μεταφοράς απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διοικητικής Υποστήριξης ΧΥΤΑ & ΣΜΑ (Συνεχιζόμενο) Ταφής Απορριμμάτων (Συνεχιζόμενο) Υποστήριξης για την αξιολόγηση του παραγωγικού εξοπλισμού του ΚΔΑΥ , , , , , , Σελίδα 27 από 76

30 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Υποστήριξης εργασιών συντονισμού ΚΔΑΥ Εργασιών Χειριστών Μηχανημάτων Εργασιών Απεντόμωσης- Μυοκτονίας- Απολύμανση , , , Εργασιών Ζύγισης 6.000, εργασιών μεταφοράς Λυμάτων εργασιών καθαρισμού εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ , , Σελίδα 28 από 76

31 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγικής Διαδικασίας Ασφάλιστρα Μηχανημάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων Επισκευή Διοικητηρίου ΧΥΤΑ Επισκευή Φυλακείου ΧΥΤΑ Επισκευή Κτιρίου Συνεργείου ΧΥΤΑ , , , , , , Σελίδα 29 από 76

32 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Επισκευή Λοιπών Κτιρίων Επισκευή Φρεατίου συλλογής Επισκευή Εισόδου ΧΥΤΑ Επισκευή Περίφραξης ΧΥΤΑ Επισκευή Λοιπών Εγκαταστάσεων Επισκευή αυτοκινήτων μηχανολογικών μερών 2.000, , , , , , Σελίδα 30 από 76

33 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Επισκευή αυτοκινήτων ελαστικών Επισκευή αυτοκινήτων ηλεκτρολογικών μερών Επισκευή αυτοκινήτων φανοποιίας Επισκευή Μηχανημάτων έργων (ΧΥΤΑ) Επισκευή Μηχανημάτων ΚΔΑΥ Επισκευή Μηχανημάτων Ζύγισης , , , , , , Σελίδα 31 από 76

34 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Εργασίες Συντήρησης Πυρσών καύσης Βιοαερίου και εγκατάστασης Στραγγισμάτων Επισκευή λοιπού εξοπλισμού Δαπάνες μεταφοράς στραγγισμάτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ΚΤΕΟ Οχημάτων- Αυτοκινήτων , , , , , Έξοδα μεταφοράς προσώπων , Σελίδα 32 από 76

35 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσης Υλικά Καθαριότητας και ευπρεπισμού Καύσιμα και Λιπαντικά για κίνηση οχημάτων της διαχειριστικής ενότητας Φαρσάλων Καύσιμα και Λιπαντικά για κίνηση οχημάτων της διαχειριστικής ενότητας Ελασσόνας Καύσιμα και Λιπαντικά για κίνηση οχημάτων της διαχειριστικής ενότητας Αγιάς Καύσιμα και Λιπαντικά για κίνηση οχημάτων της διαχειριστικής ενότητας Λάρισας 2.000, , , , , , Σελίδα 33 από 76

36 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Καύσιμα για θέρμανση και Φωτισμό Υλικά Συντήρησης και Επισκευής κτιρίων Υλικά Συντήρησης και Επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΧΥΤΑ Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΚΔΑΥ 8.000, , , , , , Σελίδα 34 από 76

37 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας 67 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΣΜΑ 1.000, Υλικά Φαρμακείου 2.000, Λοιπά Υλικά άμεσης Ανάλωσης Προμήθεια Σύρματος Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων 1.800, , , Σύνολο ,88 Σελίδα 35 από 76

38 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΜΑ ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Συν/μενη ή Νέα Χωροθέτηση Εμπλεκόμενες Πηγή Χρηματοδότησης 1 Προμήθεια Ανιχνευτή Ραδιενέργειας Προμήθεια ΧΥΤΑ Νέο 1ο εξάμηνο , Προμήθεια Πυροσβεστήρων Προμήθεια Σταθμού Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Προμήθεια Πιεστικών νερού Προμήθεια Μεταλλικών Κάδων Αποθήκευσης Υλικών ΚΔΑΥ Προμήθεια Φορτωτή Προμήθεια Κομποστοποιητών Προμήθεια Στεγνωτηρίου ΚΔΑΥ Προμήθεια ΧΥΤΑ Νέο 9μηνο 1.000,00 Προμήθεια ΧΥΤΑ Νέο 4o ,00 Προμήθεια ΧΥΤΑ Νέο 9μηνο 1.000,00 Προμήθεια ΚΔΑΥ Νέο Προμήθεια ΚΔΑΥ Προμήθεια Προμήθεια ΚΔΑΥ Νέο 2o εξάμηνο 1ο 2ο 2ο εξάμηνο , , , , Σελίδα 36 από 76

39 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΜΑ ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Συν/μενη ή Νέα Χωροθέτηση Εμπλεκόμενες Πηγή Χρηματοδότησης Προμήθεια Συστήματος Παρακολούθησης Πυρσών Προμήθεια Λογισμικού Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρησης στόλου Οχημάτων Κατασκευή μεταλλικού Σκεπάστρου Αποθήκευσης Κατασκευή συστήματος έκπλυσης οχημάτων Κατασκευή ταινιόδρομου άμεσης τροφοδοσίας πρέσας ΚΔΑΥ Κατασκευή Περίφραξης εγκατάστασης ΚΔΑΥ Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας εισόδου ΧΥΤΑ Κατασκευή κυψέλης 4 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη" Α.Π. Ένταξης 6288/ Προμήθεια ΧΥΤΑ Προμήθεια ΣΜΑ Νέο Γραφεία Κατασκευή ΚΔΑΥ Κατασκευή ΧΥΤΑ Κατασκευή ΚΔΑΥ Νέο Κατασκευή ΚΔΑΥ Νέο Κατασκευή ΧΥΤΑ Νέο Κατασκευή ΧΥΤΑ 2ο εξάμηνο 1ο 1ο 2ο 4ο 4ο 4ο 1ο 2ο 2.000, , , , , , , , , Σελίδα 37 από 76

40 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΜΑ ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Συν/μενη ή Νέα Χωροθέτηση Εμπλεκόμενες Πηγή Χρηματοδότησης Κατασκευή Δεξαμενής στην εγκατάσταση προεπεξεργασίας στραγγισμάτων (ΕΠΣ) ΧΥΤΑ Κατασκευή Πυρασφάλειας ΧΥΤΑ Ανακατασκευή Χοάνης Τροφοδοσίας Πρέσσας Κατασκευή Δεξαμενής Καυσίμων Κατασκευή Τελικής Στρώσης Δικτύου και άντλησης Βιοαερίου Εκπόνηση Μελέτης Εγκαταστάσεων Η/Μ εξοπλισμού ΧΥΤΑ-ΚΔΑΥ Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης κυψέλης 2 ΧΥΤΑ Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση δεξαμενής στραγγισμάτων Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση Ανιχνευτή Ραδιενέργειας Κατασκευή ΧΥΤΑ Κατασκευή ΧΥΤΑ Νέο Κατασκευή ΚΔΑΥ Νέο Κατασκευή ΧΥΤΑ Κατασκευή ΧΥΤΑ Εκπόνηση Μελέτης Εκπόνηση Μελέτης Εκπόνηση Μελέτης Εκπόνηση Μελέτης ΧΥΤΑ Νέο ΧΥΤΑ ΧΥΤΑ ΧΥΤΑ 4ο 2ο 2ο 4ο 4ο 1ο 2ο 2ο 2ο , , , , , , , , , Σελίδα 38 από 76

41 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΜΑ ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Συν/μενη ή Νέα Χωροθέτηση Εμπλεκόμενες Πηγή Χρηματοδότησης 27 Μελέτη Αξιοποίησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Μελέτη Αξιοποίησης ΧΥΤΑ Νέο 2ο , Αποκατάσταση κυψέλης 2 ΧΥΤΑ ΧΥΤΑ Νέο 4ο , Σύνολο ,63 Σελίδα 39 από 76

42 Σελίδα 40 από 76 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ

43 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, αφού μελέτησαν λεπτομερώς το έντυπο του προϋπολογισμού που τους διανεμήθηκε, το τεχνικό πρόγραμμα, τα σχέδια δράσης και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης τοποθετήθηκαν θετικά επί του παρόντος θέματος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 1. Να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό, το τεχνικό πρόγραμμα, τα σχέδια δράσης και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας για το οικονομικό έτος 2013, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σελίδα 41 από 76

44 Σελίδα 42 από 76 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ

45 Σελίδα 43 από 76 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ

46 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΥΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΔΣΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2013 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΟΣ 7.545,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7.545,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ-ΚΔΑΥ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Σ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ,63 ΕΣΠΑ 10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΥΤΑ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΥΡΣΩΝ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ,63 Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΔΑΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1 ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Σελίδα 44 από ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

47 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΥΛΙΚΩΝ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΔΑΥ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΠΙΠΛΑ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ UBS 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) ,63 Σελίδα 45 από 76

48 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Διοίκησης Α2. Ενέργειες του Τμήματος Διοίκησης Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Υποστήριξης για τη σύνταξη σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Συνεχιζόμενο) Υποστήριξης αξιολόγησης, συντονισμού και παρακολούθησης των σχεδίων ευαισθητοποίησης Υποστήριξης ενημέρωσης των σχεδίων ευαισθητοποίησης Υποστήριξης προβολής των σχεδίων ευαισθητοποίησης Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση Συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης 3.003, έως το τέλος του Ιανουαρίου έως το τέλος 5.000, του 2013 έως το τέλος 5.000, του 2013 έως το τέλος 5.000, του 2013 έως το τέλος 5.000, του , έως το τέλος του 2013 έως το τέλος 5.000, του 2013 Σύνολο ,03 Σελίδα 46 από 76

49 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Διοίκησης Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Διοίκησης Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Αμοιβές Νομικών και 1 - Συμβολαιογράφων , Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 4.672, Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών 500, Αμοιβές Ιατρού Εργασίας 2.400, Αμοιβή Ιατρού (εξετάσεις) 700, Ταχυδρομικά 1.000, Τηλεφωνικά 2.000, Σελίδα 47 από 76

50 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Διοίκησης Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Διοίκησης Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Αμοιβές Νομικών και 1 - Συμβολαιογράφων , Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 4.672, Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών 500, Αμοιβές Ιατρού Εργασίας 2.400, Αμοιβή Ιατρού (εξετάσεις) 700, Ταχυδρομικά 1.000, Τηλεφωνικά 2.000, Σελίδα 48 από 76

51 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α2. Ενέργειες του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ 1 Υποστήριξης για την αξιολόγηση νέων δραστηριοτήτων Τμήμα Οικονομικών έως το τέλος του Α Εξαμήνου , Υποστήριξης για τη Βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος Τμήμα Οικονομικών έως το τέλος του Γ Τριμήνου Σύνολο , , Σελίδα 49 από 76

52 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ 1 Αμοιβές Λογιστών , Υποστήριξης Διαχείρησης Ιστιοσελίδας Προγραμματική Σύμβαση Ταμειακής ς και Στατιστικού Ανταποκριτή Προγραμματική Σύμβαση για ειδικά θέματα του συνδέσμου Υποστήριξης για την Λειτουργία του Διπλογραφικού Συστήματος 3.000, , , , Σελίδα 50 από 76

53 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ 6 Ορκωτοί Λογιστές 8.000, Υποστήριξης για τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών Υποστήριξης Συμβούλου Διοίκησης (Συνεχιζόμενο) Υποστήριξης Συμβούλου Διοίκησης Υποστήριξης για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών , , , , Σελίδα 51 από 76

54 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Υποστήριξης Λειτουργίας Προμηθειών επεξεργασίας και καταχώρησης δεδομένων Υποστήριξης Εφαρμογής- Λειτουργίας Αναλυτικής Λογιστικής , , , Ενοίκιο Κτιρίου 2.880, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 450, Σελίδα 52 από 76

55 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ επισκευή Λοιπών Μόνιμων Εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Επισκευή αυτοκινήτων μηχανολογικών μερών Επισκευή αυτοκινήτων ελαστικών Επισκευή αυτοκινήτων ηλεκτρολογικών μερών Επισκευή αυτοκινήτων φανοποιίας 1.000, , , , , Σελίδα 53 από 76

56 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ 21 Επισκευή Επίπλων 1.000, Επισκευή Η/Υ και συγκροτήματα λογισμικού Επισκευή λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Διπλογραφικού Συστήματος 2.000, , , Συντήρηση Εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαχείρησης ΧΥΤΑ 1.230, Σελίδα 54 από 76

57 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ 26 Ύδρευση 150, Φωτισμός 2.500, Κοινόχρηστα 1.800, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Χρήσης) Σελίδα 55 από , , Λοιποί φόροι και τέλη 1.125, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια, στάθμευση) Έξοδα Μεταφοράς Αγαθών 1.000, ,

58 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινήσεως Αιρετών Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα Έξοδα Δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις Γραφική Ύλη και λοιπά υλικά 1.000, , , , , , , Σελίδα 56 από 76

59 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α3. Λειτουργικών Δαπανών του Τμήματος Οικονομικών Περιγραφή ενέργειας Εμπλεκόμενες ή ΝΠ Προμήθεια έντυπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις Καύσιμα και Λιπαντικά για κίνηση οχημάτων της διαχειριστικής ενότητας Λάρισας Λοιπά Υλικά άμεσης Ανάλωσης 2.500, , , , Σύνολο ,00 Σελίδα 57 από 76

60 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Νομικού Προσώπου ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εμπλεκόμενεπρογραμ- Χρονο- Χωροθέτηση ή Νέα Συν/μενη Περιγραφή δράσης Είδος δράσης ματισμός 1 Έπιπλα Έπιπλα Έδρα Νέο 2 Προμήθεια Η/Υ Προμήθεια Η/Υ Έδρα Νέο Προμήθεια 3 Προμήθεια Εκτυπωτών Εκτυπωτών Έδρα Νέο Προμήθεια Προμήθεια Λογισμικού Λογισμικού 4 Προγράμματος Προγράμματος Έδρα Νέο 5 6 Προμήθεια Εξαρτημάτων Η/Υ UpS Προμήθεια Συστήματος Παρουσίας Προσωπικού Προμήθεια Εξαρτημάτων Η/Υ UpS Έδρα Νέο Προμήθεια Συστήματος Παρουσίας Προσωπικού Έδρα Νέο Τμήμα Οικονομικών 1 ο Τρίμηνο 1.000,00 Τμήμα Οικονομικών 9μηνο 5.000,00 Τμήμα Οικονομικών 1 ο Εξάμηνο 3.000,00 Τμήμα Οικονομικών 1 ο Εξάμηνο 5.000,00 Τμήμα Οικονομικών 1 ο Εξάμηνο 1.000,00 Τμήμα Οικονομικών 1 ο Τρίμηνο 3.000,00 Σύνολο ,00 Πηγή Χρηματοδότησης Σελίδα 58 από 76

61 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας 1 2 Αποδοχές ασκουμένων Σπουδαστών ΤΕΙ Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου Προσωπικού 1.056, , Παροχές Ένδυσης , Λοιπές Παροχές σε είδος (εμφ. Νερό) Αμοιβή Προσωπικού με σύμβαση έργου για τη λειτουργία του ΚΔΑΥ και ΣΜΑ (Συνεχιζόμενο) Τεχνικού Συμβούλου για τις υπηρεσίες του ΚΔΑΥ (Συνεχιζόμενο) 4.000, , , Σελίδα 59 από 76

62 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Μέτρησης κυψελών ΧΥΤΑ Δήμος Λάρισας ΧΥΤΑ (Συνεχιζόμενο) Προγραμματική Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης Προμηθειών Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Φαρσάλων (Συνεχιζόμενο) Χημικής Ανάλυσης Νέρου Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Λάρισας (ΧΥΤΑ) 500, , , , , , Σελίδα 60 από 76

63 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Φαρσάλων (ΣΜΑ) Υποστήριξης Εργασιών Συντονισμού ΧΥΤΑ Υποστήριξης Εργασιών Συντήρησης Μετακίνησης Αναλώσιμων Υλικών με περονοφόρα Ανυψωτικά ΜΕ Διοικητικής Υποστήριξης (Ζυγιστές) Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ , , , , , Ταφής , Σελίδα 61 από 76

64 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Ελέγχου Διακίνησης εργασιών διαχείρησης ΑΣΑ ΚΔΑΥ εργασιών μεταφοράς απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διοικητικής Υποστήριξης ΧΥΤΑ & ΣΜΑ (Συνεχιζόμενο) Ταφής Απορριμμάτων (Συνεχιζόμενο) Υποστήριξης για την αξιολόγηση του παραγωγικού εξοπλισμού του ΚΔΑΥ , , , , , , Σελίδα 62 από 76

65 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Υποστήριξης εργασιών συντονισμού ΚΔΑΥ Εργασιών Χειριστών Μηχανημάτων Εργασιών Απεντόμωσης- Μυοκτονίας- Απολύμανση , , , Εργασιών Ζύγισης 6.000, εργασιών μεταφοράς Λυμάτων εργασιών καθαρισμού εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ Σελίδα 63 από , ,

66 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγικής Διαδικασίας Ασφάλιστρα Μηχανημάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων Επισκευή Διοικητηρίου ΧΥΤΑ Επισκευή Φυλακείου ΧΥΤΑ Επισκευή Κτιρίου Συνεργείου ΧΥΤΑ , , , , , , Σελίδα 64 από 76

67 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Επισκευή Λοιπών Κτιρίων Επισκευή Φρεατίου συλλογής Επισκευή Εισόδου ΧΥΤΑ Επισκευή Περίφραξης ΧΥΤΑ Επισκευή Λοιπών Εγκαταστάσεων Επισκευή αυτοκινήτων μηχανολογικών μερών 2.000, , , , , , Σελίδα 65 από 76

68 ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞΨ4-ΑΕΜ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΧΥΤΑ ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Α3. Λειτουργικών Δαπανών των ΣΜΑ - ΧΥΤΑ - ΚΔΑΥ Περιγραφή ενέργειας Επισκευή αυτοκινήτων ελαστικών Επισκευή αυτοκινήτων ηλεκτρολογικών μερών Επισκευή αυτοκινήτων φανοποιίας Επισκευή Μηχανημάτων έργων (ΧΥΤΑ) Επισκευή Μηχανημάτων ΚΔΑΥ Επισκευή Μηχανημάτων Ζύγισης , , , , , , Σελίδα 66 από 76

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση παύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.54 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/04 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εκτέλεση με ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24209/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 737 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Γνωμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1. Δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΛΞ-Κ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 275 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2338/3.4.2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 214 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 214 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/20 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Γνωμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 795/4.2.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα