ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) Οκτώβρης 2014

2 Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) 1. Η Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να σας βοηθήσει να εξακριβώσετε την τρέχουσα οικονομική σας θέση και κατάσταση. 2. Η συμπλήρωση της ΚΠΟΣ είναι μια σοβαρή εργασία, γι αυτό και πρέπει να διασφαλίσετε ότι η πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτή είναι ακριβής και πλήρης. 3. Ο πιο εύκολος τρόπος να δείτε που βρίσκεστε οικονομικά είναι να μαζέψετε όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα έτσι ώστε να καταγράψετε όλα τα χρήματα που λαμβάνετε και πληρώνετε κάθε μήνα και να συμπληρώσετε την ΚΠΟΣ (εάν το εισόδημα σας είναι εβδομαδιαίο, πολλαπλασιάστε το με το 52 και διαιρέστε το με το 12 για να βρείτε το μηνιαίο σας εισόδημα). 4. Στην ΚΠΟΣ θα πρέπει να συμπεριλάβετε πληροφορίες για τα τρέχοντα εισοδήματα και έξοδα σας καθώς και οποιεσδήποτε οφειλές και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχετε. Είναι σημαντικό να καταχωρήσετε όλα τα βασικά σας έξοδα διαβίωσης. Επίσης σας συστήνουμε να βεβαιωθείτε ότι μεγιστοποιείτε το εισόδημα σας, περιλαμβάνοντας σε αυτό οποιεσδήποτε κοινωνικές παροχές δικαιούστε. 5. Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε την ΚΠΟΣ πλήρως και με ακρίβεια και να προμηθεύσετε την Τράπεζα με οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο που μπορεί να χρειαστεί (βάση του συνημμένου checklist) για αξιολόγηση της οικονομικής σας κατάστασης. Από την Τράπεζα μας θα σας ζητηθούν μόνο πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές με την αξιολόγηση σας. 6. Η συμπληρωμένη ΚΠΟΣ και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την περίπτωση σας, θα αξιολογηθούν από την Τράπεζα, η οποία θα αποφασίσει: στην συνέχιση της ομαλής συνεργασίας και ανανέωσης των υφιστάμενων πιστωτικών σας διευκολύνσεων ή/και της παραχώρησης νέου δανεισμού, εάν η οικονομική σας κατάσταση είναι ικανοποιητική, ή στην αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού σας, εάν υπάρχει δυσκολία στην αποπληρωμή / εξυπηρέτηση των πιστωτικών σας διευκολύνσεων. 7. Επιπρόσθετη πληροφόρηση και άλλο υποστηρικτικό υλικό είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας μας στο -1-

3 Κατάλογος Εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν την ΚΠΟΣ Σκοπός του Καταλόγου Εγγράφων (επισυνάπτεται) είναι να σας βοηθήσει να μαζέψετε τις διάφορες πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε στην Τράπεζα μαζί με τη ΚΠΟΣ για αξιολόγηση της οικονομικής σας κατάστασης, σε περίπτωση: αναθεώρησης των υφιστάμενων πιστωτικών σας διευκολύνσεων ή, αξιολόγησης αίτησης σας για παραχώρηση νέας διευκόλυνσης ή, αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων πιστωτικών σας διευκολύνσεων λόγω δυσκολιών στην αποπληρωμή τους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει πλήρως την ΚΠΟΣ, ότι την έχετε υπογράψει και επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναγράφονται στο συνημμένο κατάλογο και επιστρέψετε την στον προσωπικό σας τραπεζίτη. Σημειώστε ότι, σε περίπτωση που δεν συμπεριλάβετε τα πιο πάνω υποστηρικτικά στοιχεία μαζί με την πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη ΚΠΟΣ, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την αίτηση σας για παραχώρηση νέου δανεισμού ή αναδιάρθρωση των υφιστάμενων πιστωτικών σας διευκολύνσεων, τις οποίες και δύναται να τερματίσει. Με την παραλαβή της συμπληρωμένης ΚΠΟΣ, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε το αίτημα σας. Εν τω μεταξύ μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη για οποιανδήποτε απορία σχετικά με την πορεία του αιτήματος σας. -2-

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ / ΕΓΓΥΗΤΗ ΌΝΟΜΑ: ΕΠΙΘΕΤΟ: ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤ. / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΑΡ. & ΗΛΙΚΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ: ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΑΧ. ΚΩΔ.: ΠΟΛΗ: ΧΩΡΑ: Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑΧ. ΚΩΔ.: ΠΟΛΗ: ΧΩΡΑ: ΤΗΛ: ΟΙΚΙΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ: ΦΑΞ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΘΕΣΗ: ETH ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΜΕΡΟΣ Β: MHNIAIA ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ KAI EΞΟΔΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Λεπτομέρειες Εισοδημάτων Δανειολή πτης / Εγγυητής Σύζυγος Έξοδα Νοικοκυριού Μέσος Όρος Μηνιαίων Εξόδων (i) Πιθανή Εξοικονό μηση Ακαθάριστος Μηνιαίος Μισθός (προ του φόρου, Έξοδα Κοινής Ωφελείας (π.χ. ηλεκτρισμός, κοινωνικών ασφαλίσεων και οποιονδήποτε άλλων θέρμανση, τηλεπικοινωνίες, τηλεόραση, αποκοπών) (Β1) υδατοπρομήθεια, αποχετευτικό, σκύβαλα, δημοτικά τέλη, κοινόχρηστα, συντήρηση) Καθαρός Μηνιαίος Μισθός (μετά του φόρου, (Β2) κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων αποκοπών) Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και άλλοι φόροι Σύνολο Μηνιαίων Κοινωνικών Επιδομάτων Ασφάλειες (π.χ. ζωής, οικίας, υγείας) Επίδομα Διατροφής Οικιακά (π.χ. ενοίκιο, φροντίδα εξαρτωμένου, διατροφή, ένδυση) Σύνολο Άλλων Εισοδημάτων (Σύνταξη, Επιχορηγήσεις) Μεταφορικά Έξοδα (π.χ. καύσιμα, τέλη κυκλοφορίας, στάθμευση) Μηνιαίο Εισόδημα από ακίνητα Εκπαίδευση (π.χ. δίδακτρα σχολείων, Μηνιαίο Εισόδημα από άλλα περιουσιακά πανεπιστήμιο, στολές, βιβλία, δραστηριότητες) στοιχεία (π.χ. μερίσματα, τόκοι καταθέσεις, επενδύσεις, κλπ) Ιατρικά Έξοδα (π.χ. αμοιβές γιατρών, φάρμακα) Άλλα εισοδήματα Κοινωνικά Έξοδα (π.χ. κοινωνικής φύσης, συνδρομές) Άλλη ακίνητη περιουσία (π.χ. συντήρηση) Άλλα (π.χ. επενδυτικά σχέδια, έξοδα διατροφής, συνδρομές, δωρεές) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Β3) ΣΥΝΟΛΟ (Β4) (Β5) Μηνιαίες καθυστερημένες οφειλές πλην Τραπεζικών Ιδρυμάτων, /, /, -3-

5 ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Είδος Πιστωτικής Διευκόλυνσης Όνομα Πιστωτικού Οργανισμού Μηνιαίες Δόσεις Καθυστερήσεις / Υπερβάσεις Υπόλοιπο Λογαριασμού Αρχικό Ποσό ή Όριο Ημερ/νία Παραχώρ ησης Εναπομέν ουσα Διάρκεια Ανδιάρθρ ωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ ΔΕ) Είδος Εξασφάλισ ης & ποσό (ii) Ενυπόθηκο Δάνειο για κύρια κατοικία (προσωπικό / κοινό) Ενυπόθηκο Δάνειο για άλλο ακίνητο (προσωπικό / κοινό) Όριο Υπερανάληψης (iii) Άλλο Δάνειο Άλλο Δάνειο Άλλο Δάνειο Αυτοκίνητου Καταναλωτικό Άλλο Αυτοκίνητου Καταναλωτικό Άλλο Αυτοκίνητου Καταναλωτικό Άλλο Πιστωτικές κάρτες Ενοικιαγορά / Μίσθωση ΣΥΝΟΛΟ (Γ1). (Γ2) ΜΕΡΟΣ Δ: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Περιγραφή Ακινήτου Τοποθεσία Μερίδιο Ιδιοκτησίας Υπολογιζόμενη Αγοραία Αξία (OMV) (iv) Αξία Αναγκαστική ς Πώλησης (v) Ημερομηνία εκτίμησης Υποθήκη / Επιβάρυνση? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Ποσό Υποθήκης Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος ΣΥΝΟΛΟ (Δ1) -4-

6 2. ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Είδος Υπολογιζόμενη αξία Δεσμευμένο / Ελεύθερο Πιστωτικό Ίδρυμα (αν είναι δεσμευμένο) Σχετικές λεπτομέρειες Καταθέσεις Αυτοκίνητα Ασφάλειες Ζωής Μετοχές Άλλες επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ Είστε εγγυητής για όφελος τρίτου; (εάν ναι, συμπληρώστε πιο κάτω): ΝΑΙ ΟΧΙ Προσωπική εγγύηση για τον/την/τους: Ποσό εγγύησης: Ημερομηνία: Πιστωτικό Ίδρυμα: / / Προσωπική εγγύηση για τον/την/τους: Ποσό εγγύησης: Ημερομηνία: Πιστωτικό Ίδρυμα: / / Προσωπική εγγύηση για τον/την/τους: Ποσό εγγύησης: Ημερομηνία: Πιστωτικό Ίδρυμα: / / Έχει ποτέ εκδοθεί η εκκρεμεί εναντίον σας διάταγμα πτώχευσης η άλλο δικαστικό διάταγμα αναφορικά με οικονομικές σας υποχρεώσεις; (εάν ναι, δώστε πληροφορίες σε ξεχωριστό φύλλο) ΝΑΙ ΟΧΙ Έχετε οποιαδήποτε σχέση/σύνδεση με πελάτες της Τράπεζάς μας (είτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα/ι οργανισμούς); (εάν ναι, δώστε πληροφορίες πιο κάτω) Όνομα συνδεδεμένου/ων πελάτη/ών: Σχέση: ΝΑΙ ΟΧΙ Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ορθές μέχρι σήμερα και αναλαμβάνω να σας ενημερώσω για οποιαδήποτε αλλαγή. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ / ΕΓΓΥΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / / ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ONOMA ΥΠΟΓΡΑΦΗ ONOMA ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΥΠΟΓΡΑΦΗ -5-

7 ΜΕΡΟΣ Ε: Περίληψη οικονομικών στοιχείων (για χρήση μόνο από την Τράπεζα) Ε1 Ακαθάριστος Μηνιαίος Μισθός (προ του φόρου, Κοιν. Ασφαλίσεων και άλλων αποκοπών) (βλέπε Β1) ( ) Ε2 Καθαρός Μηνιαίος Μισθός (μετά του φόρου, Κοιν. Ασφαλίσεων και άλλων αποκοπών) (βλέπε Β2) ( ) Ε3 Συνολικό Μηνιαίο Εισόδημα (Καθαρός Μισθός πλέον άλλων επιδομάτων και εισοδημάτων) (βλέπε Β3) ( ) Ε4 Συνολικά Μηνιαία Έξοδα (βλέπε Β4) ( ) Ε5 Μηνιαίο Εισόδημα μετά την αφαίρεση των συνολικών μηνιαίων εξόδων (Ε3 μείον Ε4) ( ) Ε6 Σύνολο Μηνιαίων Αποπληρωμών Πιστωτικών Διευκολύνσεων (βλέπε Γ1) ( ) Ε7 Συνολικό Μηνιαίο Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) (Ε5 μείον Ε6) ( ) Ε8 Υπολογιζόμενη Συνολική Μηνιαία Εξοικονόμηση (βλέπε Β5) ( ) Ε9 Συνολικό Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) βασισμένο σε Πιθανά Μειωμένα Μηνιαία Έξοδα (Ε7 + Ε8) Ε10 Ε11 Ε12 Δείκτης 1: {Σύνολο Μηνιαίων Αποπληρωμών Πιστωτικών Διευκολύνσεων (Ε6) προς Συνολικό Μηνιαίο Εισόδημα (Ε3)} (%) Δείκτης 2:{Σύνολο Μηνιαίων Αποπληρωμών Πιστωτικών Διευκολύνσεων (Ε6) προς Μηνιαίο Εισόδημα μετά την αφαίρεση των συνολικών μηνιαίων εξόδων (Ε5) } (%) Δείκτης 3: {Σύνολο Μηνιαίων Αποπληρωμών Πιστωτικών Διευκολύνσεων (E6) προς Μηνιαίο Εισόδημα μετά την αφαίρεση των συνολικών μηνιαίων εξόδων αλλά αυξανόμενο με την εκτιμημένη Συνολική Μηνιαία Εξοικονόμηση (E5 + E8)} (%) Ε13 Σύνολο Υπολοίπων Πιστωτικών Διευκολύνσεων σε όλα τα ΑΠΙ (βλέπε Γ2) ( ) Ε14 Σύνολο Αγοραίας Αξίας Ενυπόθηκης/Βεβαρημένης Ακίνητης Περιουσίας (βλέπε πίνακα Δ.1) ( ) Ε15 Σύνολο Καταναγκαστικής Αξίας Ενυπόθηκης/Βεβαρημένης Ακίνητης Περιουσίας (βλέπε πίνακα Δ.1) ( ) Ε16 Σύνολο Αγοραίας Αξίας Ελεύθερης Ακίνητης Περιουσίας (βλέπε πίνακα Δ.1) ( ) Ε17 Σύνολο Καταναγκαστικής Αξίας Ελεύθερης Ακίνητης Περιουσίας (βλέπε πίνακα Δ.1) ( ) Ε18 Σύνολο Καταναγκαστικής Αξίας όλης της Ακίνητης Περιουσίας (βλέπε Δ1) ( ) Ε19 Δείκτης 4: {Σύνολο Καταναγκαστικής Αξίας ολόκληρης της Ακίνητης Περιουσίας προς Σύνολο των Υπολοίπων των Πιστωτικών Διευκολύνσεων (E18 / E13)} (%) Σημειώσεις i. «Μέσος όρος μηνιαίων εξόδων» είναι το συνολικό ποσό των τριών τελευταίων λογαριασμών διαιρούμενο με τον αριθμό των σχετικών μηνών (π.χ. μέσος όρος ηλεκτρισμού είναι το σύνολο των τριών τελευταίων λογαριασμών διαιρούμενο δια έξι) ή, αν δεν εφαρμόζεται, τότε πρέπει να γίνεται μια λογική εκτίμηση του ποσού. ii. iii. iv. Το ποσό εξασφάλισης για υποθήκες πρέπει να είναι το χαμηλότερο των ακόλουθων τριών: (α) αξία υποθήκης, (β) καταναγκαστική αξία ακινήτου και (γ) υπόλοιπο πιστωτικής διευκόλυνσης. Το ποσό εξασφάλισης για μετοχές είναι η μέση αγοραία τιμή των μετοχών. Το ποσό εξασφάλισης για μετρητά είναι το ποσό της δεσμευμένης κατάθεσης. Η μηνιαία αποπληρωμή για το όριο υπερανάληψης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τους δεδουλευμένους τόκους. Αν δεν υπάρχει εκτίμηση από επαγγελματία εκτιμητή, να υπολογιστεί η αγοραία αξία ή να καταχωρηθεί η τιμή αγοράς. v. Αν δεν υπάρχει εκτίμηση από επαγγελματία εκτιμητή, να υπολογιστεί ως αξία καταναγκαστικής πώλησης το 70% της αγοραίας αξίας ή της τιμής αγοράς. -6-

8 Ρητή συγκατάθεση από φυσικά πρόσωπα και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης τους, σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια διαδικασίας αναδιάρθρωσης ή αναθεώρησης υφισταμένων ή/και της παραχώρησης νέων πιστωτικών διευκολύνσεων από την Τράπεζα. Με την παρούσα, παρέχω στη USB BANK PLC (εφεξής «η Τράπεζα») τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση μου και την εξουσιοδοτώ να τηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ένα ή περισσότερα αρχεία κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 [Ν.138(1)/2001] ως εκάστοτε τροποποιείται (στο εξής «ο Νόμος»), στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία με αφορούν και έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν προς την Τράπεζα είτε από εμένα, είτε με τη συνδρομή μου, είτε από άλλη πηγή καθώς και με όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκύψουν από την εξέλιξη της σχέσης μου με την Τράπεζα και να προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών, για σκοπούς διαμόρφωσης πιθανών λύσεων αναδιάρθρωσης και/ή αναθεώρησης υφισταμένων Διευκολύνσεων μου και/ή του Πρωτοφειλέτη με την Τράπεζα και/ή της παραχώρησης νέων πιστωτικών διευκολύνσεων, βάσει των προνοιών της Οδηγίας περί Διαχείρισης Καθυστερήσεων του 2013 και 2014, δυνάμει του άρθρου 41 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ.4) του 2013, και της Οδηγίας για τις «Διαδικασίες Χορήγησης Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και τις Διαδικασίες Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων» του 2013, που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (στο εξής «οι Οδηγίες») και του «Κώδικα Συμπεριφοράς για τον χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες» (στο εξής «ο Κώδικας»). Επεξεργασία από την Τράπεζα περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, τη συσχέτιση ή το συνδυασμό, τη διασύνδεση, το κλείδωμα, τη διαγραφή ή την καταστροφή των εν λόγω δεδομένων. Αντιλαμβάνομαι ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, η Τράπεζα είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» - δηλαδή το πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και ότι η επεξεργασία των πιο πάνω προσωπικών μου δεδομένων, είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, οι οποίες επιβάλλονται βάσει των προνοιών των Οδηγιών και του Κώδικα. Δεδομένα προς επεξεργασία Αντιλαμβάνομαι και δίνω την συγκατάθεση μου προς τούτο, όπως η Τράπεζα, βάσει των Οδηγιών και του Κώδικα: Α) Δύναται να έχει πρόσβαση και να προβαίνει σε επεξεργασία του αρχείου που οφείλει η Τράπεζα να διατηρεί και το οποίο περιλαμβάνει: όλες τις επικοινωνίες με τους δανειολήπτες και τους εγγυητές τους, συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου που αφορά καθυστερήσεις και αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων, όλες τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί από τους δανειολήπτες και ή τους εγγυητές τους, όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει και όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης / αναθεώρησης των υφισταμένων διευκολύνσεων προς δανειολήπτες και εγγυητές ή/και της παραχώρησης νέων πιστωτικών διευκολύνσεων από την Τράπεζα, όλες τις αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί, όλες τις επίσημες εγκρίσεις που έχουν δοθεί, και άλλα συναφή νομικά έγγραφα. Β) Δύναται να έχει πρόσβαση και να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων στα πλαίσια ενδεχόμενης διαδικασίας αναδιάρθρωσης/αναθεώρησης των υφισταμένων διευκολύνσεων μου και/ή του Πρωτοφειλέτη ή/και της παραχώρησης νέων πιστωτικών διευκολύνσεων σε εμένα ή τον Πρωτοφειλέτη, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο και/ή εφικτό κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, στις πιο κάτω πληροφορίες και/ή στοιχεία και/ή έγγραφα: -7-

9 Για φυσικά πρόσωπα την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (Κ.Π.Ο.Σ.), η οποία αποτελεί Παράρτημα του Κώδικα Για νομικά πρόσωπα, τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή τους διευθυντικούς λογαριασμούς εάν οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις δεν είναι διαθέσιμες, οποιαδήποτε δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν τα οικονομικά και άλλα στοιχεία που παρέχονται και τυχόν πρόσθετες απαιτούμενες πληροφορίες για σκοπούς διαδικασίας αναδιάρθρωσης/αναθεώρησης των υφισταμένων διευκολύνσεων μου ή/και της παραχώρησης νέων πιστωτικών διευκολύνσεων από την Τράπεζα. Σκοπός της Επεξεργασίας Τα παραπάνω αρχεία θα τηρούνται από την Τράπεζα για ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω σκοπούς: (α) Την εξέταση/αξιολόγηση εκ μέρους της Τράπεζας της οικονομικής μου κατάστασης και/ή των συνθηκών που αφορούν (i) την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων μου βάσει των Συμφωνιών Διευκολύνσεων ή εγγυήσεων και/ή εξασφαλίσεων που έχουν υπογραφεί ή παρασχεθεί και/ή (β) της κατάστασης των Διευκολύνσεων που έχουν παραχωρηθεί και οι οποίες βρίσκονται σε καθυστέρηση αποπληρωμής προκειμένου η Τράπεζα να δύναται να διαμορφώσει λύσεις αναδιάρθρωσης και/ή ρύθμισης των εν λόγω Διευκολύνσεων εφόσον αυτό κριθεί εφικτό και/ή αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίσης της Τράπεζας και/ή (γ) την ικανότητα αποπληρωμής μου ως δανειολήπτης και/ή ως εγγυητής αναφορικά με οποιασδήποτε αίτηση για την παροχή από την Τράπεζα οποιασδήποτε μορφής πιστωτικών διευκολύνσεων. (β) Την είσπραξη χρεών, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μου και οποιωνδήποτε πιστωτικών ή άλλων κινδύνων. (γ) Την διεκπεραίωση ή τη διευκόλυνση με οποιοδήποτε τρόπο της παροχής προς εμένα οποιωνδήποτε υπηρεσιών που αναφέρονται στο σημείο (α) ανωτέρω. (δ) Την παρεμπόδιση απάτης ή αδικημάτων όπως είναι το ξέπλυμα παράνομου χρήματος. (ε) Τη διεκπεραίωση ή τη διευκόλυνση με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε συναλλαγής μου με την Τράπεζα. (στ) Τη στατιστική ανάλυση από την Τράπεζα. Εχεμύθεια και Αποδέκτες των Δεδομένων Έχω ενημερωθεί από την Τράπεζα και αντιλαμβάνομαι ότι: Η Τράπεζα λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Τράπεζα δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων και συναφών για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω αρχεία ή οποιοδήποτε μέρος τους, τηρουμένων των προνοιών του νόμου που αφορούν το τραπεζικό απόρρητο, θα ανακοινωθούν/μεταδοθούν (ή είναι πιθανό να ανακοινωθούν/μεταδοθούν) στους υπαλλήλους της Τράπεζας που χειρίζονται και/ή εμπλέκονται στην διαδικασία διαμόρφωσης λύσεων αναδιάρθρωσης ή διαδικασίας αναθεώρησης των υφισταμένων διευκολύνσεων μου ή/καιτης παραχώρησης νέων πιστωτικών διευκολύνσεων από την Τράπεζα, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό και/ή αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας. -8-

10 Περαιτέρω ότι τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω αρχεία ή οποιοδήποτε μέρος τους, τηρουμένων των προνοιών του Νόμου που αφορούν το τραπεζικό απόρρητο, θα ανακοινωθούν/μεταδοθούν (ή είναι πιθανό να ανακοινωθούν/μεταδοθούν) στους υπαλλήλους της Τράπεζας, στην JCC Payment Systems Ltd (στην περίπτωση πιστωτικών/χρεωστικών καρτών και διατραπεζικών εμβασμάτων καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που θα κρίνει ή υπέχει νομική υποχρέωση η Τράπεζα), την Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο εξωτερικό (σε χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), σε οποιουσδήποτε συνεργάτες της Τράπεζας που παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν το μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας ή άλλες υπηρεσίες υποστήριξης των εργασιών της Τράπεζας και/ή την αποστολή αλληλογραφίας, σε αντιπροσώπους της Τράπεζας, καθώς και σ οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις θα κρίνει η Τράπεζα και/ή επιβάλλει οποιοσδήποτε νόμος και/ή δικαστικό διάταγμα. Η διαβίβαση στο εξωτερικό προσωπικών μου δεδομένων, θα γίνεται μόνο σε χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που τα δεδομένα μου χρειαστεί να διαβιβαστούν σε ξένη χώρα που δεν παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να ενημερωθώ σχετικά και να ζητηθεί η γραπτή συγκατάθεση μου σε ξεχωριστό έντυπο, εκτός εάν η συγκεκριμένη περίπτωση εμπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (β), (γ), (δ) και (ε) του Άρθρου 9(2) του Νόμου. Βάσει των προνοιών των Οδηγιών και του Κώδικα, η Τράπεζα, έχει θεσπίσει και θέσει σε λειτουργία την ανεξάρτητη εσωτερική διαδικασία επίλυσης διαφορών και έχει συστήσει Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, αναφορικά με διαφορές που προκύπτουν από την υποβολή, από τους δανειολήπτες, ενστάσεων, απαιτήσεων και καταγγελιών σε σχέση με την διαδικασία αναδιάρθρωσης. Αντιλαμβάνομαι ότι προς εξέταση τυχόν ένστασης, απαίτησης και καταγγελίας που ενδέχεται να καταχωρήσω ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, η Επιτροπή έχει δικαίωμα πρόσβασης και ανασκόπησης των αρχείων που η Τράπεζα έχει στην διάθεση της και τα οποία δύναται να επεξεργάζεται. Υποχρεούμαι να παράσχω τη συνδρομή μου, για την συλλογή των πιο πάνω αναφερόμενων προσωπικών μου δεδομένων βάσει των προνοιών των Οδηγιών και του Κώδικα, αφού σε αντίθετη περίπτωση η Τράπεζα δεν θα δύναται να προβεί στην διαμόρφωση λύσεων αναδιάρθρωσης ή αναθεώρησης και επανέγκρισης των υφισταμένων διευκολύνσεων μου ή κατά περίπτωση του πρωτοφειλέτη και να αποφασίσει για την παραχώρηση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό και/ή αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας. Καταχώρηση των πληροφοριών Αντιλαμβάνομαι και δίνω την ρητή συγκατάθεση μου όπως η Τράπεζα να δύναται να καταχωρεί πληροφορίες σε σχέση με τους λογαριασμούς μου και/ή τις καθυστερήσεις και/ή υπερβάσεις, στο βαθμό που θα επιτρέπεται από την σχετική Νομοθεσία και να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στην εταιρεία Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ, (η οποία είναι εταιρεία καταγραφής οικονομικής συμπεριφοράς και έχει συσταθεί με σκοπό την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών) οι οποίες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε πιστωτικά ιδρύματα στα οποία τυχόν αποταθείτε και οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψιν κατά την αξιολόγηση τυχόν αίτησης σας στα εν λόγω Τραπεζικά Ιδρύματα για παροχή διευκολύνσεων. Περαιτέρω και αναφορικά με περίπτωση εγγυητή, ότι η Τράπεζα σε περίπτωση καταχώρησης αγωγής και/ή έκδοσης απόφασης εναντίον εγγυητή, θα παραδώσει και/ή διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με τέτοια αγωγή και/ή έκδοση απόφασης και/ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία στο βαθμό που θα επιτρέπεται από την σχετική Νομοθεσία στην εταιρεία Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ (η οποία είναι εταιρεία καταγραφής οικονομικής συμπεριφοράς και έχει συσταθεί με σκοπό την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών), οι οποίες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε πιστωτικά ιδρύματα στα οποία τυχόν θα αποταθείτε και οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν αίτησης σας στα εν λόγω Τραπεζικά Ιδρύματα για παροχή διευκολύνσεων. -9-

11 Δικαίωμα Πρόσβασης και Διόρθωσης Έχω ενημερωθεί από την Τράπεζα και αντιλαμβάνομαι ότι έχω δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών μου δεδομένων με την υποβολή αίτησης στην Τράπεζα και την καταβολή σχετικού τιμήματος (αν ισχύει). Έχω ενημερωθεί από την Τράπεζα και αντιλαμβάνομαι ότι, η Τράπεζα έχει υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως και να παρέχει αντίγραφο με τα προσωπικά μου δεδομένα που αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος μου το οποίο θα παραλάβει η Τράπεζα, όπου αυτό δεν προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια και να παρέχει τις πιο κάτω πληροφορίες: (i) (ii) (iii) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία καθώς και τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, καθώς και τις κατηγορίες των δεδομένων που υπόκεινται ή θα υποστούν επεξεργασία την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή μου. Όλα όσα περιέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που η Τράπεζα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υποχρέωση να μου δώσει και η υπογραφή από εμένα του παρόντος εγγράφου αποτελεί αναγνώριση και δήλωση εκ μέρους μου ότι η Τράπεζα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας με έχει ενημερώσει πλήρως για όσα οφείλει να με ενημερώσει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Ονοματεπώνυμο: Ημερ:... Υπογραφή:... Α.Δ.Τ.:

12 Κατάλογος Εγγράφων για σκοπούς Αξιολόγησης ΦΥΣΙΚΩΝ / ΝΟΜΙΚΩΝ Προσώπων Όνομα Πελάτη: ΜΕΡΟΣ Α: Πιστοποίηση Εισοδημάτων του Πρωτοφειλέτη και των Εγγυητών A. Υπάλληλος Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα " " 1 Δήλωση υφιστάμενης απασχόλησης. Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον Δανειολήπτη και να αναφέρει μεταξύ άλλων τον τρέχοντα μισθό του, την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης και την πιθανή διάρκεια της απασχόλησης (όπου εφαρμόζεται). 2 Πρωτότυπα έντυπα μισθοδοσίας των τριών (3) τελευταίων μηνών. 3 Πρωτότυπη κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού των τελευταίων έξι (6) μηνών (εφ όσον ο μισθός κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό). 4 Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών. 5 Πρωτότυπο των δύο (2) τελευταίων διαθέσιμων εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος. 6 Πρωτότυπο τελευταίας διαθέσιμης ετήσιας κατάστασης εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων. 7 Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως, μεταξύ άλλων, για εισόδημα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας, έσοδα από μερίσματα. B. Αυτοεργοδοτούμενος ή Ελεύθερος Επαγγελματίας " " 1 Βεβαίωση εισοδήματος από τον λογιστή του Δανειολήπτη εάν υφίσταται. 2 Ιστορικό εισοδήματος ή βεβαίωση τρίτου για τα εισοδήματα του Δανειολήπτη ή αποδεικτικά στοιχεία εποχικού ή μη τακτικού εισοδήματος. 3 Απόδειξη πληρωμής φόρου εισοδήματος. 4 Αντίγραφο δήλωσης κοινωνικών ασφαλίσεων των δύο (2) τελευταίων ετών. 5 Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών. 6 Πρωτότυπο δύο (2) τελευταίων διαθέσιμων εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος. 7 8 Αντίγραφο δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από την ημερομηνία του τελευταίου ελεγμένου ισολογισμού (σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα ΦΠΑ). Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως, μεταξύ άλλων για εισόδημα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας. Γ. Νομικά Πρόσωπα " " 1 Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών. Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης δεν έχει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο οικονομικό έτος, τότε να υποβάλλονται μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους αυτού. 2 Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του τρέχοντος έτους για τις εισηγμένες εταιρίες. 3 Διευθυντικούς λογαριασμούς από την ημερομηνία των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων για τις μη εισηγμένες εταιρίες. 4 Αντίγραφο δηλώσεων φόρου εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών. 5 Πρωτότυπο των τριών (3) τελευταίων διαθέσιμων εκκαθαριστικών του φόρου εισοδήματος. 6 Αντίγραφο δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από την ημερομηνία του τελευταίου ελεγμένου ισολογισμού (σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα ΦΠΑ). 7 Προϋπολογισμός ταμειακών ροών τουλάχιστον για τα επόμενα δύο (2) χρόνια. ΜΕΡΟΣ Β: Περιουσιακά Στοιχεία και Υποχρεώσεις Να προσκομίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία: α) αντίγραφο κατάστασης ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας από το Κτηματολόγιο, β) Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου που έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο εφόσον δεν υπάρχει ακόμη ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας, γ) Βεβαιώσεις από άλλα ΑΠΙ για καταθέσεις του Δανειολήπτη ή Εγγυητή σε αυτά, δ) Πιστοποιητικά ή και βεβαιώσεις οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου π.χ. για μετοχές ή άλλες επενδύσεις. Για φυσικά πρόσωπα να προσκομίζεται και η Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ), πλήρως και ορθώς συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο της ΚΠΟΣ από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας ή από την επίσημη ιστοσελίδα της στη διεύθυνση: Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης απολαμβάνει ή εγγυάται άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις σε άλλα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ), να προσκομίζεται έγγραφη βεβαίωση από το κάθε ΑΠΙ, στην οποία να πιστοποιείται για κάθε πιστωτική διευκόλυνση: το αρχικό ποσό της διευκόλυνσης, το υπόλοιπο, το επιτόκιο, το ύψος της δόσης και η συχνότητα αποπληρωμής της, τυχόν περίοδος χάριτος καθώς και οι εξασφαλίσεις. Σημείωση: Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση και επιπρόσθετα στοιχεία κρίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται για την ορθή διεκπεραίωση των εργασιών της.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) www.usbbank.com.cy 8000 2323 Φεβρουάριος 2014 Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) 1. Η Κατάσταση Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων ΜΕΡΟΣ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων Στοιχεία Δανειολήπτη Δανειολήπτης 1 Δανειολήπτης 2 Σύνολο A1 Ονοματεπώνυμο A2(α)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ www.usbbank.com.cy 8000 2323 Οδηγός προς τους Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Νοµικά Πρόσωπα Αναφορά Εντύπου : ΣΠΕΠΠΧ-02/2010 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΠΕ/ΟΠΑΛ/ΝΠ/01-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 7 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας: Αρ. αίτησης φοιτητή (για επίσημη χρήση μόνο) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 2 Αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 319211-1 Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λπ.) Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD CIF: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Αριθμός Κάρτας : ΥΠΟΚ/ΜΑ ( ) Αριθμός Λ/μού Κάρτας : Αριθμός Επιπρόσθετης Κάρτας : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Μέρος Α : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β Στοιχεία σύμβασης (αριθμός,

Διαβάστε περισσότερα

RBS plc υποκατάστημα Ελλάδας (Ακτή Μιαούλη 45, Πειραιάς)

RBS plc υποκατάστημα Ελλάδας (Ακτή Μιαούλη 45, Πειραιάς) RBS plc υποκατάστημα Ελλάδας (Ακτή Μιαούλη 45, Πειραιάς) Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Νόμου 4224/2013 Η Τράπεζα έχει δεσμευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2008 DV/MC/Let0214(Β)

Δεκέμβριος 2008 DV/MC/Let0214(Β) DV/MC/Let0214(Β) Δεκέμβριος 2008 Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου Μενάνδρου 1E, 1 ος όροφος, Ταχ. Κιβώτιο: 23363 1682 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22 664293 Φαξ: 22 665135 info@acb.com.cy www.acb.com.cy DV/MC/Let0214(C)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ιούνιος 2015 1 Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) η οποία καθιερώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE κινητή σταθερή internet ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Α.Φ.Μ.: 099936189 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 ΤΗΛ: 210 6158000

Διαβάστε περισσότερα

για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες

για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα