ορίζεται από τον κατασκευαστή της μπαταρίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ορίζεται από τον κατασκευαστή της μπαταρίας."

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την αγορά του νέου σας επαγγελματικού φορτιστή μπαταριών εναλλασσόμενης λειτουργίας. Ο φορτιστής αυτός περιλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας σειράς επαγγελματικών φορτιστών από την εταιρία CTEK SWEDEN AB και αντιπροσωπεύει την τεχνολογία αιχμής στη φόρτιση μπαταριών. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για τη φόρτιση μόνο μπαταριών που συμμορφώνονται με την τεχνική προδιαγραφή. Απαγορεύεται η χρήση του φορτιστή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Να τηρείτε πάντα τις συστάσεις χρήσης και ασφάλειας των κατασκευαστών μπαταριών. Μην προσπαθήσετε ποτέ να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην τοποθετήσετε ποτέ το φορτιστή πάνω στην μπαταρία που φορτίζεται και μην καλύψετε το φορτιστή κατά τη φόρτιση. Μην φορτίσετε ποτέ μια παγωμένη ή κατεστραμμένη μπαταρία. Μην φορτίζετε ποτέ μια μπαταρία Li σε θερμοκρασία κάτω από 0 C (32 F), εάν αυτό δεν ορίζεται από τον κατασκευαστή της μπαταρίας. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα φορτιστή με κατεστραμμένα καλώδια. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν έχουν καταστραφεί από καυτές επιφάνειες, αιχμηρά άκρα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ φορτιστή ψυχόμενο με ανεμιστήρα ώστε να μην υπάρχει περίπτωση εισρόφησης σκόνης, ακαθαρσιών ή άλλων παρόμοιων σωματιδίων στο εσωτερικό του ανεμιστήρα. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται από εκπρόσωπο της CTEK χρησιμοποιώντας γνήσιο ανταλλακτικό παρεχόμενο από τη CTEK. Ένα αποσπώμενο καλώδιο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από το χρήστη χρησιμοποιώντας γνήσιο ανταλλακτικό παρεχόμενο από τη CTEK. Η σύνδεση με την παροχή ρεύματος πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονι- GR GR 11

2 σμούς περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι φορτιστές με γειωμένο βύσμα παροχής ρεύματος πρέπει να συνδέονται μόνο σε γειωμένη υποδοχή παροχής. Κατά τη φόρτιση, οι συσσωρευτές μολύβδου ενδέχεται να εκλύουν εκρηκτικά αέρια. Απαγορεύεται η δημιουργία σπινθήρων κοντά στη μπαταρία. Να παρέχεται κατάλληλος αερισμός. Οι φορτιστές κατηγορίας IP χαμηλότερης από IPx4 έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Βλ. τεχνική προδιαγραφή. Απαγορεύεται η έκθεση σε βροχή ή χιόνι. Συνδέστε το φορτιστή πρώτα στο θετικό πόλο της μπαταρίας και στη συνέχεια στον αρνητικό πόλο. Όσον αφορά μπαταρίες τοποθετημένες στο εσωτερικό του οχήματος, συνδέστε τη σύνδεση του αρνητικού πόλου στο σασί του οχήματος σε σημείο που βρίσκεται μακριά από το σωλήνα καυσίμου. Στη συνέχεια, συνδέστε το φορτιστή στην παροχή ρεύματος. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την παροχή ρεύματος. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη σύνδεση του αρνητικού πόλου (σασί οχήματος) και μετά τη σύνδεση του θετικού πόλου. Μην αφήνετε καμία μπαταρία χωρίς επιτήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη φόρτιση. Εάν παρουσιαστεί κάποια βλάβη, αποσυνδέστε το φορτιστή χειροκίνητα. (IEC 7.12 εκ.5) Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός κι αν παρέχεται επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλιστεί ότι η συσκευή δεν γίνεται αντικείμενο παιχνιδιού. (EN 7.12) Αυτή η συσκευή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, όπως και άτομα με μειωμένες σωματικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν παρέχεται επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά 12 GR

3 με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Απαγορεύεται η συσκευή να γίνεται αντικείμενο παιχνιδιού από παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν θα ανατίθεται σε παιδιά χωρίς επιτήρηση. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 1. Συνδέστε το φορτιστή στην μπαταρία. 2. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα του τοίχου. Η λυχνία ρεύματος υποδεικνύει ότι το τροφοδοτικό καλώδιο είναι συνδεμένο στην πρίζα. Η λυχνία σφάλματος υποδεικνύει ότι οι σφιγκτήρες μπαταρίας έχουν συνδεθεί εσφαλμένα. Η προστασία αντεστραμμένης πολικότητας διασφαλίζει ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής δεν θα καταστραφούν. 3. Πατήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε πρόγραμμα φόρτισης. 4. Ακολουθήστε την οθόνη 8 βημάτων μέσα από τη διαδικασία φόρτισης. Η μπαταρία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τον κινητήρα, όταν ανάψει η ένδειξη BΗΜΑ 4. Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, όταν ανάβει η ένδειξη ΒΗΜΑ Σταματήστε τη φόρτιση σε κάθε στιγμή, αποσυνδέοντας το τροφοδοτικό καλώδιο από την επιτοίχια πρίζα. GR έτοιμη για χρήση πλήρως φορτισμένη ΛΥΧΝΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙ ΜΟDE ΛΥΧΝΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AGM ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑ RECOND ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GR 13

4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Comfort Connect Comfort Connect + + ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Αν οι σφιγκτήρες της μπαταρίας έχουν συνδεθεί εσφαλμένα, η προστασία αντεστραμμένης πολικότητας θα διασφαλίσει ότι η μπαταρία και ο φορτιστής δεν θα υποστούν βλάβη. Για μπαταρίες που είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό ενός οχήματος 1. Συνδέστε τον κόκκινο σφιγκτήρα στο θετικό πόλο της μπαταρίας. 2. Συνδέστε το μαύρο σφιγκτήρα στο πλαίσιο του οχήματος, μακριά από το σωλήνα καυσίμου και την μπαταρία. 3. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα του τοίχου 4. Βγάλτε το φορτιστή από την επιτοίχια πρίζα, πριν να αποσυνδέσετε την μπαταρία 5. Αποσυνδέστε το μαύρο σφιγκτήρα πριν από τον κόκκινο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Οι ρυθμίσεις γίνονται, πατώντας το κουμπί MODE. Μετά από περίπου δύο δευτερόλεπτα ο φορτιστής ενεργοποιεί το επιλεγμένο πρόγραμμα. Το επιλεγμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει ξανά την επόμενη φορά που θα συνδεθεί ο φορτιστής. Ο πίνακας επεξηγεί τα διάφορα προγράμματα φόρτισης: Πρόγραμμα AGM RECOND Μέγεθος μπαταρίας (Ah) Επεξήγηση Κανονικό πρόγραμμα μπαταρίας 14,4V/. Χρήση για μπαταρίες υγρού τύπου Ah (WET), ασβεστίου/ασβεστίου (Ca/Ca), χωρίς συντήρηση (MF) και τις περισσότερες μπαταρίες τζελ (GEL) Πρόγραμμα μπαταρίας AGM 14,7V/ Ah Χρήση για μπαταρίες απορροφητικού στρώματος γυαλιού (AGM). Πρόγραμμα Recond 15,8V/1,5A Χρησιμοποιήστε για να επαναφέρετε την ενέργεια σε άδειες μπαταρίες υγρού τύπου (WET) και ασβεστίου/ασβεστίου (Ca/Ca). Αναπληρώστε Ah τη μπαταρία σας μια φορά ετησίως και μετά από βαθιά εκφόρτιση, για να μεγιστοποιήσετε διάρκεια ζωής και χωρητικότητα. Το πρόγραμμα Recond προσθέτει το ΒΗΜΑ 6 στο κανονικό πρόγραμμα μπαταρίας Ah Πρόγραμμα τροφοδοσίας 13,6V/ Χρησιμοποιεί μια τροφοδοσία ισχύος 12V ή χρησιμοποιείται για φόρτιση συντήρησης αιωρούμενου τύπου (float), όταν απαιτείται μια χωρητικότητα μπαταρίας στο 100%. Το πρόγραμμα τροφοδοσίας ενεργοποιεί το Βήμα 7 χωρίς περιορισμό χρόνου ή τάσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η προστασία από σπινθηρισμούς στο φορτιστή μπαταρίας είναι απενεργοποιημένη κατά το πρόγραμμα SUPPLY (Τροφοδοσία). Εύρος θερμοκρασίας -20 C +50 C (-4ºF 122ºF) -20 C +50 C (-4ºF 122ºF) -20 C +50 C (-4ºF 122ºF) -20 C +50 C (-4ºF 122ºF) 14 GR

5 ΛΥΧΝΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Αν ανάψει η λυχνία σφαλμάτων, ελέγξτε τα εξής: 1. έίναι το θετικό ηλεκτρόδιο του φορτιστή συνδεμένο στο θετικό πόλο της μπαταρίας; 2. Είναι συνδεμένος ο φορτιστής σε μια μπαταρία 12V; 3. Υπήρξε κάποια διακοπή κατά τη φόρτιση στο ΒΗΜΑ 1, 2 ή 5; Επανεκκινήστε το φορτιστή, πατώντας το κουμπί MODE. Αν η φόρτιση συνεχίσει να διακόπτεται, η μπαταρία... ΒΗΜΑ 1:...έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο και ενδεχομένως να πρέπει να αντικατασταθεί. ΒΗΜΑ 2:...δεν μπορεί να δεχτεί φόρτιση και ενδεχομένως να πρέπει να αντικατασταθεί.. ΒΗΜΑ 5:......δεν μπορεί να συγκρατήσει τη φόρτιση και ενδεχομένως να πρέπει να αντικατασταθεί. ΛΥΧΝΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Αν η λυχνία ρεύματος ανάβει με: 1. ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΩΣ Το κεντρικό καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεμένο στην επιτοίχια πρίζα. 2. ΦΩΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ: Ο φορτιστής έχει εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό συμβαίνει αν ο φορτιστής δεν συνδεθεί στην μπαταρία εντός 2 λεπτών. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με αισθητήρα θερμοκρασίας. O αισθητήρας θερμοκρασίας προσαρμόζει την τάση στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αφορά το MXS 10EC - ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν αποσπάται. Ένας ενεργοποιημένος αισθητήρας θερμοκρασίας υποδεικνύεται με μια αναμμένη ενδεικτική λυχνία του αισθητήρα θερμοκρασίας. ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον εκτιμώμενο χρόνο μέχρι να φορτιστεί μια άδεια μπαταρία στο 80% ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Ah) ΧΡΟΝΟΣ ΕΩΣ ΦΟΡΤΙΣΗ 80% 20Ah 2h 50Ah 5h 100Ah 10h 200Ah 20h ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αριθμός μοντέλου 1046 Ονομαστική τάση AC VAC, 50 60Hz (εναλλ. ρεύμ.) Τάση φόρτισης 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, SUPPLY 13,6V Τάση εκκίνησης 2,0V Ρεύμα φόρτισης μέγ. Ρεύμα, ηλεκτρικό δίκτυο 1,4Arms (σε πλήρες ρεύμα φόρτισης) Απαγωγή ρεύματος Λιγότερο από 1Ah/μήνα επιστροφής* Κυμάτωση** Λιγότερο από 4% Θερμοκρασία περιβάλλοντος Τύπος φορτιστή Τύποι μπαταρίας Χωρητικότητα μπαταρίας Κατηγορία μόνωσης -20 C έως +50 C, η ισχύς εξόδου μειώνεται αυτόματα σε υψηλές θερμοκρασίες Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης οκτώ βημάτων Όλοι οι τύποι των μπαταριών μολύβδου-οξέος 12V (υγρού τύπου (WET), χωρίς συντήρηση (MF), ασβεστίου/ασβεστίου (Ca/Ca), απορροφητικού στρώματος γυαλιού (AGM) και τζελ (GEL) Ah IP65 *) Η απαγωγή του ρεύματος επιστροφής είναι το ρεύμα που αποστραγγίζει τη μπαταρία, αν ο φορτιστής δεν είναι συνδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι φορτιστές CTEK έχουν πολύ χαμηλό ρεύμα επιστροφής. **) Η ποιότητα της τάσης φόρτισης και του ρεύματος φόρτισης είναι πολύ σημαντική. Μια υψηλή κυμάτωση ρεύματος ανεβάζει τη θερμοκρασία της μπαταρίας, γεγονός που επιφέρει μια επίδραση γήρανσης στο θετικό ηλεκτρόδιο. Η κυμάτωση υψηλής τάσης μπορεί να βλάψει άλλον εξοπλισμό που είναι συνδεμένος στη μπαταρία. Οι φορτιστές μπαταρίας CTEK παράγουν πολύ καθαρή τάση και ρεύμα με χαμηλή κυμάτωση. GR GR 15

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DESULPHATION SOFT START BULK ABSORPTION ANALYSE RECOND FLOAT PULSE AGM 16 GR ΤΑΣΗ (V) ΡΕΥΜΑ (A) RECOND SUPPLY 15,8V 15,8V έως 12,6V έως 12,6V 15,8V έως 12,6V Αυξανόμενη τάση σε 25 C Αυξανόμενη τάση σε 25 C Αυξανόμενη τάση σε 25 C 25 C Ρεύμα που μειώνεται 25 C Ρεύμα που μειώνεται 25 C Ρεύμα που μειώνεται Ελέγχει αν η τάση πέσει σε 12V Ελέγχει αν η τάση πέσει σε 12V Ελέγχει αν η τάση πέσει σε 12V Όριο: Μέγ. 8h Μέγ. 8h Μέγ. 20h Μέγ. 10h 3 λεπτά ΒΗΜΑ 1 desulphation Εντοπίζει μπαταρίες με μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο. Παλλόμενο ρεύμα και τάση, αφαιρεί τις θειικές ενώσεις από τις πλάκες ηλεκτροδίου της μπαταρίας, αποκαθιστώντας τη χωρητικότητα της μπαταρίας. ΒΗΜΑ 2 soft start Ελέγξτε αν η μπαταρία μπορεί να δεχτεί φόρτιση. Αυτό το βήμα αποτρέπει τη συνέχιση μιας φόρτισης, όταν η μπαταρία είναι ελαττωματική. ΒΗΜΑ 3 bulk Φόρτιση με μέγιστο ρεύμα, μέχρι περίπου 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας. ΒΗΜΑ 4 absorption Φόρτιση με ρεύμα που διαρκώς μειώνεται με σκοπό τη μεγιστοποίηση της χωρητικότητας μπαταρίας στο 100%. Μέγ. 15,8V 1,5A 30 λεπτά ή 4 ώρες ανάλογα με την τάση μπαταρίας 13,6V 13,6V 13,6V Μέγ. 13,6V 10 ημέρες Ο κύκλος φόρτισης επανεκκινείται αν η τάση πέσει* 12,7V 14,4V 10 2A 12,7V 14,7V 10 2A 12,7V 14,4V 10 2A Ο κύκλος φόρτισης επανεκκινείται αν η τάση πέσει ΒΗΜΑ 5 analyse Ελέγξτε αν η μπαταρία μπορεί να συγκρατήσει τη φόρτιση. Οι μπαταρίες που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τη φόρτιση, ενδεχομένως να πρέπει να αντικατασταθούν. ΒΗΜΑ 6 recond Επιλέξτε το πρόγραμμα Recond για να προσθέσετε το βήμα Recond στη διαδικασία φόρτισης. Στη διάρκεια του βήματος Recond η τάση αυξάνεται για να προκαλέσει μια ελεγχόμενη εξαέρωση της μπαταρίας. Η εξαέρωση αναμειγνύει το οξύ της μπαταρίας και χαρίζει πίσω στην μπαταρία την ενέργεια της. ΒΗΜΑ 7 float Διατήρηση της τάσης μπαταρίας σε ένα μέγιστο επίπεδο, παρέχοντας μια σταθερή φόρτιση τάσης. ΒΗΜΑ 8 pulse Διατήρηση της μπαταρίας σε χωρητικότητα %. Ο φορτιστής παρακολουθεί την τάση μπαταρίας και εκπέμπει έναν παλμό, όταν είναι απαραίτητο για να διατηρήσει τη μπαταρία πλήρως φορτισμένη. *Το πρόγραμμα τροφοδοσίας δεν έχει περιορισμούς χρόνου ή τάσης.

7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η εταιρία CTEK SWEDEN AB παρέχει μια περιορισμένη εγγύηση στον αρχικό αγοραστή αυτού του προϊόντος. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη. Η εγγύηση ισχύει για κατασκευαστικές βλάβες και ελαττώματα υλικού για 2 έτη από την ημερομηνία της αγοράς. Ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν μαζί με την απόδειξη αγοράς στο σημείο της πώλησης. Αυτή η εγγύηση είναι άκυρη, αν έχετε ανοίξει το φορτιστή μπαταρίας, τον έχετε μεταχειριστεί απρόσεκτα ή έχει επισκευαστεί από άτομο εκτός της CTEK SWEDEN AB ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της. Μια από τις βιδωτές οπές στο κάτω μέρος του φορτιστή έχει σφραγιστεί. Η αφαίρεση ή καταστροφή της σφράγισης ακυρώνει την εγγύηση. Η CTEK SWEDEN AB δεν παρέχει καμία εγγύηση διαφορετική από αυτή την περιορισμένη εγγύηση και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν άλλα έξοδα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, δηλ. για καμία συνεπαγόμενη βλάβη. Επιπλέον, η CTEK SWEDEN AB δεν είναι υποχρεωμένη για την παροχή καμίας άλλης εγγύησης πέρα από την παρούσα. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Για υποστήριξη και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα CTEK επισκεφθείτε τον ιστότοπο: στείλτε ένα στη διεύθυνση ή καλέστε στο +46(0) Για την τελευταία αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: GR GR 17

8 18 GR C

πάνω στην μπαταρία κατά τη Αποφύγετε να καλύπτετε το φορτιστή. να εκλύει εκρητικά αέρια. Αποφύγετε

πάνω στην μπαταρία κατά τη Αποφύγετε να καλύπτετε το φορτιστή. να εκλύει εκρητικά αέρια. Αποφύγετε ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την αγορά του νέου σας επαγγελματικού φορτιστή μπαταριών εναλλασσόμενης λειτουργίας. Ο φορτιστής αυτός περιλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας σειράς επαγγελματικών φορτιστών από την

Διαβάστε περισσότερα

Φορτιστές μπαταρίας. Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800. M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600

Φορτιστές μπαταρίας. Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800. M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600 Φορτιστές μπαταρίας Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800 M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600 Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγός για επαγγελματική φόρτιση μπαταριών με κύκλο εκκίνησης/βαθιάς εκφόρτισης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS C Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 1000/1500/2000/3000 VA Rack τοποθέτηση 2U 120/230 Vac su00812a Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS C της APC by Schneider Electric,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση και λειτουργία Εγκατάσταση και λειτουργία Smart-UPS ΤΜ RT Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURT1000 SURT2000 220/230/240 Vac Επιδαπέδια/Rack τοποθέτηση 2U su0948a Smart-UPS TM RT Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 1000/2000

Διαβάστε περισσότερα

APC Smart-UPS. Εγχειρίδιο χρήστη 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC. Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος

APC Smart-UPS. Εγχειρίδιο χρήστη 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC. Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά APC Smart-UPS 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 990-1074B 01/2006 Εισαγωγή Η American Power

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 750/1000/1500/2200/3000 VA Πύργος 100/120/230 Vac 500 VA Πύργος 100 Vac Επισκόπηση Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS 500 VA έως

Διαβάστε περισσότερα

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) ΔΕΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ RB517 RB397 RB217 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία 1 Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter, ελέγξτε τα παρακάτω:...6 Επιλογή τύπου

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Φορτιστής μπαταριών Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 6 2.1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστεί η προσωπική σας ασφάλεια και η προστασία του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD Εισαγωγή AIKO HELLAS S.A. 4, Archelaou Str., 65 Athens Tel. +0 0 79068 Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr www.aiko.gr Για τους καταναλωτές της Ευρώπης Η ένδειξη «CE» σημαίνει ότι το παρόν προϊόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ Μοντέλο: Σειρά PM4150 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα