Gigaset AL140/AL145. Υποδείξεις ασφαλείας W U T. Σταθμός βάσης. Φορητό ακουστικό. 2 V :56 Εσωτ. MENU. Πλήκτρα οθόνης: Εσωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Gigaset AL140/AL145. Υποδείξεις ασφαλείας W U T. Σταθμός βάσης. Φορητό ακουστικό. 2 V 11.12. 11:56 Εσωτ. MENU. Πλήκτρα οθόνης: Εσωτ."

Transcript

1 Gigaset AL140/AL145 Φορητό ακουστικό 1 Σταθμός βάσης Υπόδειξη: Νέα μηνύματα στη λίστα κλήσεων/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (δικτύου) (σελ. 5) υποδεικνύονται από την οθόνη που αναβοσβήνει. 1 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 2 Εσωτερικός αριθμός του φορητού ακουστικού 3 Πλήκτρα οθόνης 4 Πλήκτρο μηνυμάτων 5 Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου 6 Πλήκτρο ελέγχου 7 Πλήκτρο απάντησης 8 Πλήκτρο τερματισμού και ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 9 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου κλήσης (κρατώντας πατημένο) στην κατάσταση αναμονής) 10 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας πατημένο) 11 Πλήκτρο R - Παράλληλη κλήση (Flash) - Παύση κλήσης (κρατώντας πατημένο) 12 Μικρόφωνο 13 Πλήκτρο ξυπνητηριού V :56 Εσωτ. MENU Πλήκτρα οθόνης: Με το πάτημα των πλήκτρων ανακαλείται η εκάστοτε λειτουργία που εμφανίζεται επάνω από αυτά στην οθόνη. Ένδειξη Εσωτ. MENU U T OΚ Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) (σελ. 8) Σημασία κατά το πάτημα του πλήκτρου Κλήση όλων των δηλωμένων φορητών ακουστικών. Άνοιγμα βασικού μενού/υπομενού (βλ. επισκόπηση του μενού, σελ. 13). Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. Με u μετακίνηση προς τα επάνω/προς τα κάτω ή ρύθμιση της έντασης. Μετακίνηση του κέρσορα με u προς τα αριστερά/προς τα δεξιά. Διαγραφή ανά χαρακτήρα προς τα αριστερά. Επιβεβαίωση λειτουργίας μενού ή αποθήκευση καταχώρησης. Υποδείξεις ασφαλείας W $ Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τις οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας. Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενό τους και για τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή. Τοποθετείτε μόνο τις εγκεκριμένες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, δηλ. ποτέ συνηθισμένες (μη επαναφορτιζόμενες) μπαταρίες, διότι δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο ή κοινότητά σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Δώστε προσοχή στις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π. χ. ιατρεία. ƒ Μην κρατάτε το φορητό ακουστικό με την πίσω πλευρά τη συσκευής κοντά στο αυτί σας, όταν κουδουνίζει. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας. Το φορητό ακουστικό μπορεί να προκαλέσει έναν ενοχλητικό θόρυβο σε ακουστικά βαρηκοΐας. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως π.χ. στο μπάνιο. Το φορητό ακουστικό και ο σταθμός βάσης δεν είναι ανθεκτικά στην υγρασία. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων, (π. χ. βαφεία). Δώστε τη συσκευή Gigaset σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης. Θέτετε τους ελαττωματικούς σταθμούς βάσης εκτός λειτουργίας ή απευθυνθείτε για την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.

2 2 Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποιήση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου (σελ. 1), δεν είναι δυνατή η κλήση ούτε των αριθμών έκτακτης ανάγκης! Σε ορισμένες χώρες δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης. ECO DECT ECO DECT σημαίνει μειωμένη κατανάλωση ρεύματος μέσω της χρήσης τροφοδοτικού εξοικονόμησης ρεύματος και επιπλέον μείωση της ισχύος εκπομπής του σταθμού βάσης. Η μείωση της ισχύος εκπομπής του σταθμού βάσης είναι ενεργή, μόνο όταν στο σταθμό βάσης είναι δηλωμένο ένα ακουστικό και αυτό είναι τοποθετημένο επάνω στη βάση. Επιπλέον το φορητό σας ακουστικό αυξομειώνει την ισχύ εκπομπής ανάλογα με την απόσταση από το σταθμό βάσης. Έναρξη λειτουργίας του τηλεφώνου Βήμα 1: Σύνδεση σταθμού βάσης 1 2 Συνδέστε πρώτα το τροφοδοτικό (230 V) με το καλώδιο δικτύου 1 και στη συνέχεια το βύσμα του τηλεφώνου με το καλώδιο τηλεφώνου 2, όπως υποδεικνύεται στο σχήμα. Τοποθετήστε τα καλώδια στα αντίστοιχα κανάλια. Και τα δύο καλώδια πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένα. Χρησιμοποιείτε μόνο το συνοδευτικό τροφοδοτικό, καθώς και το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου. Εάν αγοράσετε κάποιο άλλο καλώδιο τηλεφώνου από το εμπόριο, προσέξτε να είναι σωστή η διάταξη των βυσμάτων: Διάταξη 3-4 των τηλεφωνικών διαύλων /EURO CTR37. Μπορείτε επίσης να στερεώσετε το σταθμό βάσης στον τοίχο. Βήμα 2: Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού Υπόδειξη: Η οθόνη προστατεύεται από μία ζελατίνα. Αφαιρέστε την προστατευτική ζελατίνα! Τοποθέτηση μπαταρίας Πριν το κλείσιμο του καλύμματος της μπαταρίας, οι αγωγοί της μπαταρίας πρέπει να τοποθετηθούν στους οδηγούς των καλωδίων με τρόπο ώστε το κάλυμμα να μην παρεμποδίζει τα καλώδια. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά το κλείσιμο του καλύμματος, υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν οι αγωγοί της μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες από τη Gigaset Communications GmbH * επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (σελ. 10), δηλ. σε καμία περίπτωση συνηθισμένες (μη επαναφορτιζόμενες) πακέτα μπαταρίες, διότι δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές επιπτώσεις για την υγεία και πιθανή βλάβη της συσκευής. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση της μπαταρίας ή η μπαταρία θα μπορούσε να εκραγεί. Ανάλογα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν λειτουργικές ανωμαλίες ή και βλάβη της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές φόρτισης. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να καταστρέψει τη μπαταρία. Το φορητό ακουστικό πρέπει να τοποθετείται μόνο στη βάση φόρτισης που προορίζεται γι αυτό. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

3 3 Εισάγετε το βύσμα στην υποδοχή, όπως υποδεικνύεται στη μεγέθυνση. Τοποθετήστε τη μπαταρία. Τοποθετήστε το καλώδιο στον οδηγό καλωδίου. Κλείσιμο καλύμματος μπαταριών Τοποθετήστε το κάλυμμα ελαφρώς μετατοπισμένο προς τα κάτω και στη συνέχεια σπρώξτε προς τα επάνω, μέχρι να κουμπώσει. Άνοιγμα καλύμματος μπαταριών Πιέστε το κάλυμμα των μπαταριών κάτω από την επάνω καμπυλότητα και σπρώξτε προς τα κάτω. Βήμα 3: Δήλωση φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης και φόρτιση της μπαταρίας Προϋπόθεση: Το φορητό ακουστικό δεν είναι δηλωμένο σε κανένα σταθμό βάσης. Η δήλωση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης Gigaset A140/AL145 πραγματοποιείται αυτόματα. Τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στη βάση φόρτισης του σταθμού βάσης με την οθόνη προς τα εμπρός. Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης. Αφήστε το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης, μέχρι να δηλωθεί. Η αυτόματη δήλωση μπορεί να διαρκέσει έως 5 λεπτά. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη Δηλωνεται... Το φορητό ακουστικό λαμβάνει το μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό αριθμό (1-4). Εάν στο σταθμό βάσης έχουν δηλωθεί περισσότερα φορητά ακουστικά, μετά τη δήλωση εμφανίζεται στην άνω αριστερή γωνίας της οθόνης ο εσωτερικός αριθμός, π. χ. 2. Εάν οι εσωτερικοί αριθμοί 1 έως 4 είναι ήδη κατειλημμένοι (έχουν ήδη δηλωθεί τέσσερα φορητά ακουστικά), το φορητό ακουστικό με τον αριθμό 4 καταργείται και αντικαθίσταται. Υπόδειξη: Εάν έχετε αγοράσει πρόσθετα φορητά ακουστικά της συγκεκριμένης οικογένειας Gigaset ή άλλα φορητά ακουστικά Gigaset, πρέπει κάθε φορητό ακουστικό να δηλωθεί στο σταθμό βάσης, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει, βλ. επίσης σελ. 8! Φόρτιση μπαταρίας Αφήστε το φορητό ακουστικό τοποθετημένο στο σταθμό βάσης για περίπου 7 ώρες, προκειμένου να φορτιστεί η μπαταρία. Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται σωστά μόνον μετά από μία διαδικασία φόρτισης/εκφόρτισης χωρίς διακοπές. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να διακόπτετε τη διαδικασία φόρτισης. Η φόρτιση ελέγχεται ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτιση της μπαταρίας. Η μπαταρία θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο. Η χωρητικότητά της μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο. Για τη σωστή χρονική επισήμανση των κλήσεων, πρέπει να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα (βλ. επισκόπηση του μενού, σελ. 13). Όταν έχει ολοκληρωθεί η δήλωση του τηλεφώνου και έχει ρυθμιστεί η ώρα, η οθόνη αναμονής έχει τη μορφή που παρουσιάζεται στη σελ. 1. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, διαβάστε τις συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση σφαλμάτων ("Ερωτήσεις και απαντήσεις", σελ. 11) ή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας (σελ. 11).

4 4 Πραγματοποίηση κλήσεων Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων/ τερματισμός συνομιλίας Εξωτερικές είναι οι κλήσεις προς το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας. ~ (πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης) c. Ο αριθμός καλείται. (Μπορείτε επίσης να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο c παρατεταμένα [τόνος ελεύθερης γραμμής] και στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε τον αριθμό.) Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού με t. Τερματισμός συνομιλίας/διακοπή κλήσης: Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a. Έχετε τη δυνατότητα να προτάξετε αυτόματα σε κάθε αριθμό κλήσης έναν κωδικό δικτύου (βλ. επισκόπηση του μενού "Προεπιλογη", σελ. 13). Αποδοχή κλήσης Μία εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδούνισμα και μία υπόδειξη στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο απάντησης c, για να αποδεχτείτε την κλήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτομ.απαντ. (βλ. επισκόπηση του μενού, σελ. 13) σηκώστε απλά το φορητό ακουστικό από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης. Εμφάνιση αριθμού κλήσης του καλούντος Σε περίπτωση κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός ή, σε περίπτωση που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο ή έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση της λειτουργίας CNIP, το όνομα του καλούντος. Προϋποθέσεις: 1 Έχετε ζητήσει από το δίκτυό σας να εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος (CLIP) ή το όνομά του (CNIP) στην οθόνη σας. 2 Ο καλών έχει ζητήσει από το δίκτυο να μεταδίδεται ο αριθμός του (CLI). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη, σε περίπτωση που δεν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της εμφάνισης των αριθμών κλήσης, Αγνωστο, σε περίπτωση που ο καλών έχει καταστείλει τη μετάδοση αριθμών κλήσης ή Μη διαθεσιμο, εάν δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίησή της. Χειρισμός φορητού ακουστικού Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φορητού ακουστικού Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού a. Όταν τοποθετείτε ένα απενεργοποιημένο φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης, αυτό ενεργοποιείται αυτόματα. Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου και λιστών Τηλεφωνικός κατάλογος Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου: Πατήστε το πλήκτρο h. Είναι δυνατή η αποθήκευση έως 40 αριθμών κλήσης (μέγιστης έκτασης 32 ψηφίων) με τα αντίστοιχα ονόματα (μέγιστης έκτασης 14 χαρακτήρων). Υπόδειξη: Για την ταχεία κλήση μπορείτε να αντιστοιχήσετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο σε ένα πλήκτρο (σελ. 5). Αποθήκευση πρώτου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο h Νεα καταχωρ.; OΚ ~ Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε OK. ~ Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε OK. Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο h MENU Νεα καταχωρηση OK ~ Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε OK. ~ Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε OK. Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο με h. Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες: Με το πλήκτρο u μετακινηθείτε στην καταχώρηση, έως ότου επιλεγεί το επιθυμητό όνομα. Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος, με το πλήκτρο u μετακινηθείτε ενδεχομένως στην καταχώρηση.

5 5 Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο h u (επιλογή καταχώρησης) c Χρήση άλλων λειτουργιών h u (επιλογή καταχώρησης) MENU Τις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να επιλέξετε με u: Νεα καταχωρηση Καταχώρηση νέου αριθμού. Εμφαν. αριθμου Εμφάνιση αριθμού κλήσης. Χρηση αριθμου Αλλαγή ή συμπλήρωση ενός αποθηκευμένου αριθμού. Στη συνέχεια κλήση ή ανάκληση περαιτέρω λειτουργιών με MENU. Αλλαγη καταχ. Διαγρ. καταχ. Αποστ. καταχ. Διαγραφη λιστ. Τροποποίηση επιλεγμένης καταχώρησης. Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης. Αποστολή μεμονωμένων καταχωρήσεων σε ένα άλλο φορητό ακουστικό (σελ. 5). Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου. Αποστολη λιστ. Αποστολή της πλήρους λίστας σε ένα άλλο φορητό ακουστικό (σελ. 5). Συντομευση Αντιστοίχηση της τρέχουσας καταχώρησης σε ένα πλήκτρο για ταχεία κλήση. Κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης Κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης. Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο φορητό ακουστικό Προϋποθέσεις: Το φορητό ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης. Το άλλο φορητό ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου. h u (επιλογή καταχώρησης) MENU Αποστ. καταχ. / Αποστολη λιστ. OK ~ (εισαγωγή εσωτερικού αριθμού του φορητού ακουστικού του παραλήπτη) OK Λίστα επανάκλησης Στη συγκεκριμένη λίστα συμπεριλαμβάνονται οι δέκα τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν. Κλήση από τη λίστα επανάκλησης c u c Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης c u MENU Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο. Επιλέξτε καταχώρηση. Πατήστε ξανά το πλήκτρο απάντησης. Ο αριθμός καλείται. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο. Επιλέξτε καταχώρηση. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες: Χρηση αριθμου (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 5) Αντ. σε καταλ. Διαγρ. καταχ. Διαγραφη λιστ. Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 5) (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 5) Λίστα κλήσεων/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (δικτύου) Κατά την άφιξη μίας νέας καταχώρησης στη λίστα κλήσεων/αυτόματου τηλεφωνητή, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης και η οθόνη αναβοσβήνει (βλέπε σελ. 1). Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα. Πατώντας το πλήκτρο f εμφανίζονται όλες οι λίστες. Εάν μόνο μία λίστα περιέχει νέα μηνύματα, αυτή ανοίγει αμέσως. Υπόδειξη: Εάν υπάρχουν κλήσεις αποθηκευμένες στον τηλεφωνητή δικτύου, λαμβάνετε σε περίπτωση αντίστοιχης ρύθμισης ένα μήνυμα (ανάλογα με το δίκτυό σας).

6 6 Λίστα κλήσεων Προϋπόθεση: CLIP (σελ. 4) Αποθηκεύονται οι αριθμοί των 20 τελευταίων αναπάντητων κλήσεων. Περισσότερες κλήσεις από τον ίδιο αριθμό αποθηκεύονται μία φορά (η τελευταία κλήση). Η λίστα κλήσεων εμφανίζεται ως εξής: Αριθμός των νέων καταχωρήσεων + αριθμός των παλαιών, αναγνωσμένων καταχωρήσεων Άνοιγμα λίστας κλήσεων f Κλησεις OK Με u επιλέξτε καταχώρηση. Στη λίστα κλήσεων εμφανίζεται η τελευταία εισερχόμενη κλήση. Χρήση άλλων λειτουργιών u (επιλογή καταχώρησης) MENU Τις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να επιλέξετε με u: Διαγρ. καταχ. Αντ. σε καταλ. Ημερομηνια/ Ωρα Κατασταση Εμφαν. ονοματ. Κλησεις Διαγραφη λιστ. Διαγραφή τρέχουσας καταχώρησης. Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο. Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί). Νεα κλ.: νέα αναπάντητη κλήση. Παλ. κλ.: ήδη αναγνωσμένη καταχώρηση. Εισερχ.: Η κλήση έχει γίνει αποδεκτή. Εάν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας CNIP, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε το όνομα και τη θέση που είναι καταχωρημένη στο συγκεκριμένο αριθμό κλήσης από το δίκτυό σας. Προσοχή! Διαγράφονται όλες οι παλαιές και νέες καταχωρήσεις. Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων f Κλησεις OK u (επιλογή καταχώρησης) c Άλλες λειτουργίες για συσκευές με αυτόματο τηλεφωνητή Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή Μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή. Η λίστα αυτόματου τηλεφωνητή εμφανίζεται ως εξής: Αριθμός των νέων μηνυμάτων + αριθμός των παλαιών μηνυμάτων που έχετε ακούσει Άνοιγμα λίστας αυτόματου τηλεφωνητή f Τηλεφ/της OK Ξεκινά η αναπαραγωγή. Χρήση άλλων λειτουργιών u (επιλογή καταχώρησης) MENU Τις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να επιλέξετε με u: Συνεχεια Ενταση Αντ. σε καταλ. Εμφαν. ονοματ. Τηλεφ/της Διαγ. π. λιστ. Συνέχιση αναπαραγωγής που έχει σταματήσει (βλέπε σελ. 7). Ρύθμιση της έντασης. Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας CNIP, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε το όνομα και τη θέση που είναι καταχωρημένη στο συγκεκριμένο αριθμό κλήσης από το δίκτυό σας. Διαγραφή όλων των παλαιών μηνυμάτων. Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection) Βλ. επισκόπηση του μενού, σελ. 13.

7 7 Χρήση αυτόματου τηλεφωνητή (AL145) Ο χειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή γίνεται μέσω του φορητού ακουστικού (βλ. επισκόπηση του μενού, σελ. 14). Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ±. Το τηλέφωνο αποστέλλεται με ένα τυπικό μήνυμα αναγγελίας. Εάν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο, προσωπικό μήνυμα αναγγελίας, χρησιμοποιείται το τυπικό μήνυμα. Εάν η μνήμη είναι πλήρης, ο αυτόματος τηλεφωνητής απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν διαγράψετε παλαιά μηνύματα, τότε επανενεργοποιείται αυτόματα. Ηχογράφηση προσωπικού μηνύματος αναγγελίας Βλ. επισκόπηση του μενού, σελ. 14. Ακούγεται ο τόνος ετοιμότητας (σύντομος ήχος). Προφέρετε τώρα το μήνυμα (τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα). Με OK επιβεβαιώνετε, με a ή απορρίπτετε την ηχογράφηση. Μετά την ηχογράφηση το μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο. Παρακαλούμε προσέξτε: Η ηχογράφηση τερματίζεται αυτόματα, εάν υπερβείτε τη μέγιστη διάρκεια ηχογράφησης των 170 δευτερολέπτων ή μία παύση ομιλίας διαρκέσει περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Ακρόαση ή διαγραφή αναγγελιών Βλ. επισκόπηση του μενού, σελ. 14. Ακρόαση/διαγραφή μηνυμάτων Η αναπαραγωγή ξεκινά με το πρώτο νέο μήνυμα. Ακρόαση παλαιών μηνυμάτων Βλ. λίστα αυτόματου τηλεφωνητή, σελ. 6. Διακοπή και έλεγχος αναπαραγωγής Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: 2 Διακόψτε την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά 2. t Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος. 2 x t Στο προηγούμενο μήνυμα. v Στο επόμενο μήνυμα. 2 x v Στο μεθεπόμενο μήνυμα. Διαγραφή μεμονωμένου μηνύματος Κατά τη διάρκεια της διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Διαγραφή όλων των παλαιών μηνυμάτων Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή κατά την παύση: MENU Διαγ. π. λιστ. OK (επιβεβαίωση ερωτήματος ασφαλείας) Λήψη κλήσης από τον αυτόματο τηλεφωνητή Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης μίας κλήσης από τον αυτόματο τηλεφωνητή, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση πατώντας c. Η ηχογράφηση διακόπτεται και μπορείτε να συνομιλήσετε με τον καλούντα. Ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή Κατά την παράδοση ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ήδη προρυθμισμένος. Επιμέρους ρυθμίσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσω του φορητού ακουστικού. Ρύθμιση αποδοχής κλήσης Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε πότε ο αυτόματος τηλεφωνητής πρέπει να αποδεχτεί μία κλήση. MENU Τηλεφωνητης OK Αποδοχη κλησης OK Αμεσως / 10 δευτ. / 20 δευτ. / 30 δευτ. / Αυτοματα επιλέξτε OK ( = ενεργοποίηση) Καθορισμός διάρκειας ηχογράφησης Βλ. επισκόπηση του μενού, σελ. 14. Ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή (δικτύου) για κλήση με το πλήκτρο 1 Χρειάζεται μόνο να πατήσετε το πλήκτρο 1 παρατεταμένα στο φορητό ακουστικό και συνδέεστε αυτόματα με τον αυτόματο τηλεφωνητή (δικτύου). Βλ. επισκόπηση του μενού, σελ. 14.

8 8 Δήλωση πρόσθετων φορητών ακουστικών Στο σταθμό βάσης μπορείτε να δηλώσετε έως και τέσσερα φορητά ακουστικά (συνιστάται το Gigaset AL14H). Υπόδειξη: Κάθε πρόσθετο φορητό ακουστικό πρέπει να δηλωθεί στο σταθμό βάσης, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει! Αυτόματη δήλωση των φορητών ακουστικών στο Gigaset AL140/AL145, βλέπε σελ. 3. Χειροκίνητη δήλωση των φορητών ακουστικών στο Gigaset AL140/AL Στο φορητό ακουστικό: MENU Ρυθμισεις OK Ακουστικο OK Δηλωση ακουστ. Εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000) OK. Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη Δηλωνεται Στο σταθμό βάσης: Εντός 60 δευτερολέπτων μετά την εισαγωγή του PIΝ συστήματος, πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) (σελ. 1) παρατεταμένα (για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο). Η διαδικασία δήλωσης διαρκεί περίπου 1 λεπτό. Αναζήτηση φορητού ακουστικού ("Paging ) Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε το φορητό σας ακουστικό με τη βοήθεια του σταθμού βάσης. Πατήστε (σελ. 1) στιγμιαία το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης. Όλα τα φορητά ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα ("Paging"), ακόμη και όταν οι ήχοι κλήσης είναι απενεργοποιημένοι. Τερματισμός: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης (σελ. 1) ή το πλήκτρο απάντησης c σε ένα φορητό ακουστικό. Χρήση περισσότερων φορητών ακουστικών Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Εσωτ.. Καλούνται όλα τα φορητά ακουστικά. Εάν κάποιος εσωτερικός συνδρομητής απαντήσει, μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί του. Για τερματισμό, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a. Εσωτερική παράλληλη κλήση/σύνδεση συνομιλίας Πραγματοποιείτε μία κλήση με έναν εξωτερικό συνομιλητή. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Εσωτ.. Καλούνται όλα τα φορητά ακουστικά. Ο εξωτερικός συνομιλητής ακούει τη μελωδία αναμονής. Πριν ο εσωτερικός συνομιλητής απαντήσει, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a. Η συνομιλία προωθείται στο συνομιλητή, ο οποίος αποδέχεται την κλήση. Αφού ο εσωτερικός συνομιλητής απαντήσει, μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί του. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a, για να προωθήσετε την κλήση ή πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να συνδεθείτε ξανά με τον εξωτερικό συνομιλητή. Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία Πραγματοποιείτε μία συνομιλία με έναν εξωτερικό συνομιλητή. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί στη συγκεκριμένη συνομιλία και να μιλήσει μαζί σας. Η σύνδεση σηματοδοτείται σε όλους τους συνομιλητές με έναν χαρακτηριστικό ήχο. Προϋπόθεση: Η λειτουργία Ακροαση σε είναι ενεργοποιημένη. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης MENU Ρυθμισεις OK Βαση OK Ακροαση σε OK ( = ενεργοποίηση) Εσωτερική σύνδεση Επιθυμείτε να συνδεθείτε με μία πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία. cπατήστε το πλήκτρο απάντησης παρατεταμένα. Συνδέεστε με τη συνομιλία. Όλοι οι συνομιλητές ακούν ένα χαρακτηριστικό ήχο. Τερματισμός: Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a. Όλοι οι συνομιλητές ακούν ένα χαρακτηριστικό ήχο. Εάν ο πρώτος εσωτερικός συνομιλητής πατήσει το πλήκτρο τερματισμού a, η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου φορητού ακουστικού και του εξωτερικού συνομιλητή διατηρείται. Εσωτερικές είναι οι κλήσεις χωρίς χρέωση προς άλλα φορητά ακουστικά που έχουν δηλωθεί στον ίδιο σταθμό βάσης.

9 9 Ρύθμιση φορητού ακουστικού Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης MENU Ρυθμισεις OK Ακουστικο OK Γλωσσα OK Επιλέξτε γλώσσα OK Η τρέχουσα γλώσσα επισημαίνεται με. Σε περίπτωση που ρυθμίσετε κατά λάθος μία ακατάληπτη για εσάς γλώσσα: MENU 321 (Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα) Με u επιλέξτε τη σωστή γλώσσα και πατήστε OK. Ρύθμιση ξυπνητηριού Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού MENU Ξυπνητηρι OK Ενεργοποιηση OK ( = ενεργοποίηση) Ή: Πατήστε το πλήκτρο ξυπνητηριού g. Όταν το ξυπνητήρι κτυπά, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου για 24 ώρες. Ρύθμιση χρόνου αφύπνισης MENU Ξυπνητηρι OK Ωρα Αφυπνησης OK Εισάγετε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά και πατήστε OK. Επαναφορά φορητού ακουστικού Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, της λίστας κλήσεων και η δήλωση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης διατηρούνται. MENU Ρυθμισεις OK Ακουστικο OK Επαν. ακουστ. OK Με το πλήκτρο a διακόψτε την επαναφορά. Ρύθμιση σταθμού βάσης Η ρύθμιση του σταθμού βάσης πραγματοποιείται με ένα δηλωμένο φορητό ακουστικό. Για τον τρόπο ρύθμισης του Pin συστήματος του σταθμού βάσης, βλ. επισκόπηση του μενού, σελ. 13. Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις Κατά την επαναφορά, η δήλωση όλων των φορητών ακουστικών καταργείται. Οι επιμέρους ρυθμίσεις επαναφέρονται στις εργοστασιακές προεπιλογές. Μόνο η ημερομηνία και η ώρα διατηρείται. MENU Ρυθμισεις OK Βαση OK Επαναφ. βασης OK Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει το PIN συστήματος, μπορείτε να επαναφέρετε το σταθμό βάσης στον προηγούμενο κωδικό 0000: Αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου από το σταθμό βάσης. Κρατήστε το πλήκτρο δήλωσης/ αναζήτησης (paging) (σελ. 1) στο σταθμό βάσης πατημένο, ενώ ταυτόχρονα επανασυνδέετε το καλώδιο δικτύου στο σταθμό βάσης. Μετά από ορισμένο χρόνο απελευθερώστε ξανά το πλήκτρο. Η επαναφορά του σταθμού βάσης έχει τώρα ολοκληρωθεί και έχει ρυθμιστεί το PIN συστήματος Χρήση σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό κέντρο Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες, μόνο εάν το απαιτεί το τηλεφωνικό σας κέντρο, βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου. Αλλαγή τύπου κλήσης MENU Το αριθμητικό ψηφίο για το ρυθμισμένο τύπο κλήσης αναβοσβήνει: 0 = Τονική κλήση (MFV), 1 = Παλμική κλήση (IWV) Εισάγετε το αριθμητικό ψηφίο OK. Ρύθμιση χρόνου Flash MENU IIO12 Το αριθμητικό ψηφίο για τον τρέχοντα χρόνο Flash αναβοσβήνει: 0 =80ms, 1 = 100 ms, 2 = 120 ms, 3 =400ms, 4 = 250 ms, 5 = 300 ms, 6 = 600 ms, 7 = 800 ms Εισάγετε το αριθμητικό ψηφίο OK. Αλλαγή παύσης ανάλογα με την κατάληψη των γραμμών Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη διάρκεια της παύσης, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου απάντησης c και της αποστολής του αριθμού κλήσης. MENU IIO1O Το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης αναβοσβήνει: 1 = 1 δευτερόλεπτο, 2 = 3 δευτερόλεπτα, 3 = 7 δευτερόλεπτα Εισάγετε το αριθμητικό ψηφίο OK. Αλλαγή παύσης μετά από πίεση του πλήκτρου R MENU IIO14 Το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης αναβοσβήνει: 1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 3 = 3200 ms Εισάγετε το αριθμητικό ψηφίο OK.

10 Παράρτημα Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων Τυπική σύνταξη 1) Κενό διάστημα 2) Αλλαγή γραμμής Ελληνικά 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 1) 2) 1 1 $ 2 a b c 2 δ α ΰ β γ η I d e f 3 λ ι θ κ 4 g h i 4 ο ν μ ξ 5 j k l 5 L m n o 6 φ ρ σ ς τ υ M p q r s 7 ß N t u v 8 ό ϊ ω ϋ O w x y z 9 ύ ζ ψ ε Q.,?! : Ώ " ; _ P * / ( ) < = > % # Abc --> 123 abc > \ & 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 1) 2) 1 1 $ 2 α β ά 2 a b c I δ ε φ έ 3 d e f 4 γ η ι ή ί ï 4 g h i 5 κ λ 5 j k l L μ ν ο ω ό ώ 6 m n o M π ρ ς ψ 7 p q r s N θ τ 8 t u v O ζ ξ υ χ ύ ü 9 w x y z Q.,?! : " ; _ P * / ( ) < = > % # Abc --> > abc \ & 1) Κενό διάστημα 2) Αλλαγή γραμμής Τεχνικά χαρακτηριστικά Συνιστώμενη μπαταρία (Κατάσταση κατά την εκτύπωση των οδηγιών χρήσης) Νικελίου-μετάλλου-υδριδίου (NiMH): Φορητό ακουστικό AL14H: V30145-K1310-X383 Το φορητό ακουστικό παραδίδεται με εγκεκριμένες μπαταρίες. 10 Παροχή τροφοδοσίας του σταθμού βάσης Στην κατάσταση αναμονής Φορητό ακουστικό στη βάση φόρτισης Φορητό ακουστικό εκτός βάσης φόρτισης Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Πρότυπο DECT Πρότυπο GAP Εμβέλεια Τροφοδοσία σταθμού βάσης Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία Φροντίδα Καθαρίστε το σταθμό βάσης, τη βάση φόρτισης και το φορητό ακουστικό με ένα υγρό πανί (χωρίς διαλυτικά) ή με ένα αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. Επαφή με υγρά υποστηρίζεται υποστηρίζεται AL140 περίπου 1,0 W περίπου 0,8 W περίπου 1,0 W AL145 περίπου 1,2 W περίπου 1,0 W περίπου 1,2 W έως 300 μέτρα σε ανοιχτούς χώρους, έως 50 μέτρα σε κλειστούς χώρους 230 V ~/50 Hz +5 C έως +45 C, 20 % έως 75 % σχετική υγρασία! Σε περίπτωση που το φορητό ακουστικό έρθει σε επαφή με υγρά: 1. Απενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό και αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες. 2. Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από το φορητό ακουστικό. 3. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και αφήστε στη συνέχεια το φορητό ακουστικό για τουλάχιστον 72 ώρες με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, ή άλλα ανάλογα). 4. Επανενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό μόλις στεγνώσει. Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

11 11 Ερωτήσεις και απαντήσεις Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Εκτός αυτού, στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα προβλήματα που προκύπτουν συχνότερα και οι πιθανές λύσεις. Πρόβλημα Αιτία Δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην οθόνη. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση στο πάτημα των πλήκτρων. Δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση με το σταθμό βάσης, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη Βαση. Το φορητό ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου. Το φορητό ακουστικό βρίσκεται εκτός εμβέλειας του σταθμού βάσης. Το φορητό ακουστικό δεν είναι δηλωμένο. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος. Η διάταξη των καλωδίων δεν είναι σωστή. Δεν ακούγεται Δεν ήχος χρησιμοποιήθηκε κουδουνισμού το συνοδευτικό /κλήσης από καλώδιο το σταθερό τηλεφώνου ή δίκτυο. αντικαταστάθηκε από ένα νέο καλώδιο με λανθασμένη διάταξη βύσματος. Τρόπος επίλυσης Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού a για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης. Φόρτιση/ αντικατάσταση μπαταρίας (σελ. 3). Πατήστε το πλήκτρο δίεσης R για περίπου 2 δευτερόλεπτα (σελ. 1). Μειώστε την απόσταση μεταξύ φορητού ακουστικού και σταθμού βάσης. Προβείτε σε δήλωση του φορητού ακουστικού (σελ. 3). Ελέγξτε το τροφοδοτικό στο σταθμό βάσης (σελ. 2). Ελέγξτε τη διάταξη των καλωδίων (σελ. 2). Χρησιμοποιείτε πάντοτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου ή, κατά την αγορά από το εμπόριο προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος (σελ. 2). Πρόβλημα Αιτία Τόνος σφάλματος μετά το ερώτημα του PIN συστήματος. Ξεχάσατε το PIN. Τρόπος επίλυσης Το ΡΙΝ Επαναφέρετε το PIN συστήματος που συστήματος στην καταχωρήσατε εργοστασιακή είναι λανθασμένο. ρύθμιση Αποσυνδέστε για το σκοπό αυτό το τροφοδοτικό από την πρίζα Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναζήτησης (paging) Επανασυνδέστε το τροφοδοτικό Εξακολουθήστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο αναζήτησης (paging) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ακόμη και στη συνέχεια ελευθερώστε το. Διενεργείται η διαδικασία επαναφοράς. Η δήλωση των φορητών ακουστικών καταργείται. Η λίστα κλήσεων διαγράφεται. Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care) Σας προσφέρουμε γρήγορη και αποτελεσματική υποστήριξη! Η online υποστήριξη στο Internet θα είναι πάντοτε στη διάθεσή σας: Εντός 24 ωρών λαμβάνετε την υποστήριξη και βοήθεια που χρειάζεστε για τα προϊόντα μας. Εδώ θα βρείτε μία σύνοψη των συχνότερων ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και οδηγίες χρήσης και αναβαθμίσεις λογισμικού για λήψη (εάν είναι διαθέσιμες για το προϊόν). Τις συχνότερες ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις θα τις βρείτε και στο παράρτημα αυτών των οδηγιών χρήσης. Σε περιπτώσεις επισκευής ή απαίτησης εγγύησης μπορείτε να λάβετε γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια από το τηλεφωvikό κέντρο εξuπηρέτησης της Gigaset Communications GmbH. Ελλάδα Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς. Στις χώρες όπου το προϊόν μας δεν πωλείται από το επίσημο δίκτυο διάθεσης, δεν προσφέρονται υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής.

12 12 Εξουσιοδότηση Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα. Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet: Εγγύηση Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω: Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications GmbH, κατ επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη. Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση. Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης. Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications GmbH, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications GmbH. Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D Bocholt, Germany. Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications GmbH δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.) Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης. Καθ όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications GmbH διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη. Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications GmbH. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

13 Επισκόπηση του μενού Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολυάριθμες λειτουργίες. Αυτές σας προσφέρονται μέσω των μενού. Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου πατήστε MENU (ανοίγει το μενού), μετακινηθείτε στην επιθυμητή λειτουργία και επιβεβαιώστε με OK. 1 Ξυπνητηρι Ενεργοποιηση Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού 1-2 Ωρα Αφυπνησης Μορφή της καταχώρησης: ΩΩΛΛ 2 Ρυθμισεις ηχων 2-1 Ενταση κουδ. Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 βαθμίδων + "Crescendo" Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο a. Έχετε δύο δυνατότητες πρόσβασης σε μία λειτουργία: Μετακίνηση με τα πλήκτρα t και v, Eισαγωγή του αντίστοιχου συνδυασμού ψηφίων, π. χ.: MENU I 1για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας. 2-2 Μελωδια κουδ Εισερχ. κλησ. Δυνατότητα επιλογής 10 μελωδιών για εξωτερικές κλήσεις Εσωτερ. κλησ. Δυνατότητα επιλογής 10 μελωδιών για εσωτερικές κλήσεις Ξυπνητηρι Δυνατότητα επιλογής 10 μελωδιών για το ξυπνητήρι 2-3 Τονοι υπηρ. ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 2-4 Χαμηλη μπαταρ Εκτος Τόνος σε περίπτωση που η μπαταρία είναι σχεδόν αποφορτισμένη: 3 Ρυθμισεις ποτέ Εντος πάντα Κατα την κλ. μόνο κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας 3-1 Ημερομηνια/ωρα Εισάγετε την ημερομηνία (μορφή ΗΗΜΜΕΕ) και στη συνέχεια εισάγετε την ώρα (μορφή ΩΩΛΛ) 3-2 Ακουστικο Γλωσσα Ρύθμιση γλώσσας οθόνης Αυτομ.απαντ. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων Δηλωση ακουστ. Χειροκίνητη δήλωση φορητού ακουστικού Επαν. ακουστ. Επαναφορά φορητού ακουστικού 3-3 Βαση PIN Συστηματος Αλλαγή PIN συστήματος (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000) Επαναφ. βασης Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (το PIN συστήματος διατηρείται, η δήλωση των φορητών ακουστικών καταργείται) Ακροαση σε Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Προεπιλογη Αριθμος προεπ. Κωδικός δικτύου, που θα πρέπει να προτάσσεται αυτόματα στον καλούμενο αριθμό Με προεπιλογη Πρώτο ψηφίο κωδικών κλήσης, οι οποίοι πρέπει να καλούνται με προεπιλογή (Preselection) Χωρις προεπιλ. Πρώτο ψηφίο κωδικών κλήσης, οι οποίοι πρέπει να καλούνται χωρίς προεπιλογή (Preselection).

14 4 Τηλεφωνητης Ρυθμ. πληκτ. 1 (όλες οι συσκευές) Τηλεφ. δικτ. Αντιστοίχηση πλήκτρου 1 με αυτόματο τηλεφωνητή ή τηλεφωνητή δικτύου (για κλήση στην κατάσταση αναμονής κρατήστε πατημένο). Τηλεφ. δικτ.: Αυτόματος τηλεφωνητής του δικτύου σας, απαιτείται ειδική ενεργοποίηση. Η λίστα τηλεφωνητή δικτύου μπορεί να εμφανιστεί, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία και το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον τηλεφωνητή δικτύου. 4-2 Ενεργοποιηση Τηλεφωνητης 4-4 Μηνυματα Εγγραφη μηνυμ Ακροαση μηνυμ Διαγρ. μηνυμ. 4-5 Μεγεθ. εγγραφ Μεγιστο δευτ sec sec 4-6 Αποδοχη κλησης Αμεσως δευτ δευτ δευτ Αυτοματα Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, ο αυτόματος τηλεφωνητής αποδέχεται μία κλήση μετά από 20 δευτερόλεπτα. Εάν υπάρχουν ήδη νέα μηνύματα, ο αυτόματος τηλεφωνητής αποδέχεται μία κλήση μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Gigaset AL140 ECO DECT

Gigaset AL140 ECO DECT 1 Gigaset AL140 Φορητό ακουστικό 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων 4 Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης 7 Πλήκτρο τερματισμού

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Φορητό ακουστικό για A260/A265 Φορητό ακουστικό για A160/A165 Σταθμός βάσης χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή 14 5 1 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 1 2 Εσωτερικός αριθμός 2 του

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A120/A120A/A220/A220A

Gigaset A120/A120A/A220/A220A Gigaset A120/A120A/A220/A220A 1 Σύντομη συνοπτική παρουσίαση του ασύρματου τηλεφώνου 1 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας = e V U (κενή έως γεμάτη) = αναβοσβήνει: Μπαταρίες σχεδόν κενές e V U αναβοσβήνει:

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας Συγχαρητήρια! Αγοράζοντας ένα Gigaset, επιλέξατε το προϊόν μίας εταιρίας πλήρως αφοσιωμένης στη προστασία του περιβάλλοντος. Η συσκευασία αυτού του προϊόντος είναι οικολογική! Μάθετε περισσότερα, στην

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit www.gigaset.com. GIGASET.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού

Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Διαβάστε περισσότερα

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C590 C590 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Διαβάστε περισσότερα

S790 S790. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 S790. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 * 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Gigaset DX600A ISDN Ο ισχυρός σας συγκάτοικος Gigaset DX600A ISDN Ο ισχυρός σας συγκάτοικος... με αξιόπιστες εσωτερικές και εξωτερικές αξίες.

Διαβάστε περισσότερα

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Διαβάστε περισσότερα

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one Ο ισχυρός σας συγκάτοικος Gigaset DX800A all in one Ο ισχυρός σας συγκάτοικος... με αξιόπιστες εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Πλήκτρα άμεσης κλήσης 2 Ετικέτα για τη σημείωση της αντιστοίχισης των πλήκτρων άμεσης κλήσης και ταχείας κλήσης 3 Πλήκτρο ταχείας κλήσης 4 Πλήκτρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA610

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA610 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Οθόνη και πλκτρα Οθόνη ( σελ. 4) 2 Πλκτρο ελέγχου ( σελ. 5) 3 Πλκτρο ταχείας κλσης 4 Πλκτρο αποθκευσης 5 Πλκτρο επανάκλησης/πλκτρο παύσης 6 Πλκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300 1. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας: Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφάλειας ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και

Διαβάστε περισσότερα

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, 2007 9:02 AM

TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, 2007 9:02 AM TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, 2007 9:02 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8200GR Η συσκευή είναι συµβατή µε υπηρεσίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA710

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA710 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Οθόνη και πλκτρα Προσαρμοζόμενη οθόνη (ρύθμιση γλώσσας οθόνης σελ. ) 2 Πλκτρο ελέγχου 3 Πλκτρο εναλλαγς 4 Πλκτρο μενού 5 Πλκτρο επανάκλησης/πλκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Gigaset M34 USB

Περιεχόµενα. Gigaset M34 USB Gigaset M34 USB Περιεχόµενα Για την ασφάλειά σας......................................... 2 Σηµειώσεις σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης........................ 2 Προφυλάξεις ασφαλείας......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 16-19 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 16 Aσύρµατο τηλέφωνο 17 Συσκευή βάσης (Calios A1) 18 Συσκευή βάσης (Calios) 19 Οθόνη Τα σύµβολα και η σηµασία τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 16-19 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 16 Aσύρµατο τηλέφωνο 17 Συσκευή βάσης (Calios A1) 18 Συσκευή βάσης (Calios) 19 Οθόνη Τα σύµβολα και η σηµασία τους 03 Calios_el 19.03.2007 13:15 Uhr Seite 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5-7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πρόλογος 5 Υποδείξεις για τη χρήση 5-6 Υποδείξεις ασφαλείας 7 Περιβάλλον 7 Η συσκευασία 7 Μπαταρίες και συσσωρευτές 7 Το προϊόν 8-13

Διαβάστε περισσότερα