«Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης"

Transcript

1 «Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης (Clusters, Τεχνολογικά Πάρκα, Θερµοκοιτίδες & Coworking Spaces)» Ηµερίδα για την Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας από τον Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης ρ. Μάρα Χαχαµίδου Χανιά, 18 Οκτωβρίου 2013

2 Μηχανισµοί αξιοποίησης νέων τεχνολογιών: Η δηµιουργία νέων εταιρειών ηµοσίευση Εφαρµογές & Κοινωνικά Αγαθά Καινοτόµα Ιδέα/ Ερευνητικό Αποτέλεσµα Αξιολόγηση Προστασία ιανοητικής Ιδιοκτησίας License ή Πώληση των Πνευµατικών ικαιωµάτων Σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις Royalties & Χρηµατοδότηση ιανοητική Ιδιοκτησία/ Τεχνογνωσία Εταιρεία Spin-off/ Start Up Μετοχικό Κεφάλαιο & Royalties υιοθετήθηκε από τους Hindle & Yencken, 2004 και τροποποιήθηκε, Chachamidou, M. & Logothetidis, S. (2008) Spin-off creation behaviour of Universities and Research Institutions: an initial approach for Nanotechnology International Journal Technology Transfer and Commercialisation 7(4),

3 Τύποι Νέων Επιχειρήσεων βασισµένοι σε νέες τεχνολογίες: Οι εταιρείες startup είναι νεοϊδρυθείσες εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης & είναι συνήθως βασισµένες σε νέες τεχνολογίες & καινοτοµίες Οι εταιρείες spin-off (τεχνοβλαστός) είναι νέες εταιρείες που δηµιουργούνται προκειµένου να αξιοποιήσουν εµπορικά καινοτόµα ερευνητικά αποτελέσµατα/ τµήµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας που αναπτύχθηκαν σε ένα οργανισµό Από Πανεπιστήµια & Ερευνητικά Κέντρα Ακαδηµαϊκές spin-off. Από Εταιρείες Εταιρικές spin-off Προσεγγίσεις για τον ορισµό των εταιρειών Spin-off από Πηγές: Roberts & Malone (1996), Steffensen et al. (1999), Rogers et al. (2001), Nicolaou & Birley (2003), Smilor et al. (1990), AUTM, O Shea et al. (2008), Mustar et al (2008)

4 Έχετε µια καινοτόµα ιδέα που είναι και εφαρµόσιµη? Πιστεύετε στην νέα σας επιχείρηση? Είστε δηµιουργικοί και φιλόδοξοι? Είστε διατεθειµένοι να εργαστείτε σκληρά για να γίνει επιτυχηµένη, αλλά σας λείπουν

5 Οικονοµική Υποστήριξη κατά τη δηµιουργία εταιρειών spin-off/ start up Investigation Feasibility Development Introduction Growth Maturity Personal finances, Public Funding 3Fs Angels Incubators VCs early stage VCs mid/late rounds Does this work? Can this scale? Where are your customers? Καθώς η χρηµατοδότηση από VC είναι δύσκολη στα αρχικά στάδια δηµιουργίας µιας εταιρείας spin-off... ιάφορα κρατικά χρηµατοδοτικά µέτρα εισήχθηκαν από διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να υποστηρίξουν την επιχειρηµατικότητα Οι επενδυτές αναζητούν: ü Οµάδα µε εµπειρία ü Proof of Concept ü Έσοδα από αληθινούς πελάτες ü Credibility του επιχειρηµατικού µοντέλου Source: Timo Ahopelto, Lifeline Ventures

6 Προφίλ των Business Angels ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ o Άνδρες ηλικίας 35 έως 65 ετών µε πείρα σε θέµατα διοίκησης & οργάνωσης επιχειρήσεων o Oικονοµική άνεση & Eπιτυχηµένη επαγγελµατική πορεία o Μέτοχοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιρειών, managers ή σύµβουλοι επιχειρηµατικού σχεδιασµού, αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύµβουλοι επιχειρήσεων. o ιαθέτουν κεφάλαιο & διευρυµένα δίκτυα επαφών o Έχουν αποδεδειγµένη συµβουλευτική εµπειρία για υποστήριξη o Στοχεύουν σε αποκόµιση οικονοµικού οφέλους & συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο Υψος των επενδύσεων από έως µέγεθος της επένδυσης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι µικρότερο από τα VC

7 ίκτυα Business Angels o Ευρωπαϊκό ίκτυο Επιχειρηµατικών Αγγέλων (European Business Angels Network - EBAN) o Enterprise Investment Scheme- EIS στο UK διευκολύνσεις στην επιβολή φόρων για επένδυση σε µικρές εταιρίες o Small Business Administration- SBA στις Η.Π.Α. ίκτυο µε ΒΑ. Επιλέγουν µε βάση την πείρα τους και λιγότερο στηριζόµενοι σε ένα εκτενές επιχειρηµατικό σχέδιο

8 Προφίλ των Venture Capital (VC) o Επιχειρηµατικό κεφάλαιο, κεφάλαιο για καινοτοµία, κεφάλαιο υψηλού ρίσκου. Είναι εταιρίες. o Αρχές της δεκαετίας του 1940, U.S.A. & µετά παγκοσµίως o Επενδύουν κυρίως σε νέες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες & υψηλής χρηµατοδότησης. o Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο µιας εταιρίας µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου o Αναλαµβάνουν µέρος του επιχειρηµατικού κινδύνου της εταιρίας προσδοκώντας υψηλή απόδοση o Παρέχουν υποστήριξη στο στρατηγικό σχεδιασµό, marketing & πωλήσεις, οικονοµικό προγραµµατισµό & έλεγχο Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων

9 Ο ρόλος των VC παρέχουν µεσο-µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση καλύπτουν ανάγκες χρηµατοδότησης & πιθανώς συνεργασία & µε άλλους επενδυτές γίνονται συνέταιροι στην επιχείρηση, µοιράζονται επι/αποτυχίες παρέχουν συµβουλές σε θέµατα στρατηγικής, οργάνωσης & χρηµατοοικονοµικής διοίκησης εκτεταµένα δίκτυα επαφών σε διάφορους κλάδους (εύρεση πελατών, πρόσληψη στελεχών κα) προσδίδουν κύρος πείρα (εξαγορές, συγχωνεύσεις κτλ) ενδεχόµενη συνεργασία µε µάνατζερ των υπό χρηµατοδότηση επιχειρήσεων άλλοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί π.χ τράπεζες, πιστωτικά ιδρύµατα, σύµβουλοι επιχειρήσεων, επιχειρηµατίες

10 Στόχος των Business Angels Οικονοµικό κέρδος return of investment (ROI) Bοήθεια µικρών και νέων επιχειρήσεων µε τις γνώσεις, την εµπειρία & το δίκτυο γνωριµιών τους Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο & την επιχειρηµατική ανάπτυξη του τόπου τους ιατηρούνται δραστήριοι & διευρύνουν τις γνώσεις τους Στόχος των VCs Οικονοµικό κέρδος return of investment (ROI) Υψηλή απόδοση (άντληση κερδών από την υπεραξία των µετοχών) Ρευστοποίηση της συµµετοχής τους σε προσυµφωνηµένο χρόνο & τρόπο

11 υπάρχει όµως πρόβληµα το περιβάλλον χρηµατοδότησης ΣΗΜΕΡΑ ύσκολα µπορεί κανείς να βρει χρηµατοδότηση σήµερα Τα τραπεζικά δάνεια δίνονται πολύ δύσκολα Πολλά VC δεν χρηµατοδοτούν Τα Business Angels είναι αρκετά συντηρητικά ή έχουν πτωχεύσει Νέες µορφές χρηµατοδότησης: Crowdfunding Παραδείγµατα: Barack Obama, Presidential Campaign ($600 million?) Kickstarter.com, creative projects (USA) Peoplefund.it, creative projects (UK) Sellaband.com, record albums JustinWilsonplc.com, Formula One Team MyFootballClub.co.uk, Sports team AgeofStupid.net, TV Show (Not! raised over 800,000 pounds) Trampoline Systems, U.K. Technology firm! (instead of VC)

12 Νέες µορφές χρηµατοδότησης: Crowdfunding Kickstarter: Νέος τρόπος χρηµατοδότησης πλατφόρµα χρηµατοδότησης δηµιουργικών projects ΠΟΙΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΕΙ? Παραγωγοί έργων, µουσικοί, καλλιτέχνες & σχεδιαστές έχουν την ευθύνη & τον έλεγχο για το τι θα προσφέρουν ως αντάλλαγµα των έργων τους. Τα ανταλλάγµατα µπορεί να είναι ένα copy από αυτό που έχει φτιαχτεί, a limited edition κτλ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: Κάθε δηµιουργός θέτει την απαιτούµενη χρηµατοδότηση & το deadline. Αν το project πετύχει την απαιτούµενη χρηµατοδότηση τότε οι πιστωτικές κάρτες όσων έχουν επενδύσει χρεώνονται όταν λήξει το deadline. Αν το project αποτύχει και δεν λάβει την απαιτούµενη χρηµατοδότηση τότε δεν χρεώνεται κανείς. Από το ξεκίνηµα το KICKSTARTER τον Απρίλιο του 2009, περισσότερα από 24,000 δηµιουργικά projects έχουν χρηµατοδοτηθεί από κόσµο παγκοσµίως. Όµως το Kickstarter είναι κάτι περισσότερο από ότι ένας τρόπος χρηµατοδότησης οι δηµιουργοί έχουν την ευκαιρία να δηµιουργήσουν community για τα projects τους!

13 Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas/ Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιµες επενδύσεις σε αστικές περιοχές Για την Κρήτη Το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης (που δηµιουργήθηκε απο τη Σύµπραξη της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Ελλάδας) Joint European Resources for Micro to medium Enterprises/ Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις Για την Κρήτη Ελληνικό pre seed fund

14 Κρατικά χρηµατοδοτικά µέτρα για τη δηµιουργία Spin-off Στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς- ΕΣΠΑ» ( ) της ΓΓΕΤ εισάγονται νέα µέτρα για τη δηµιουργία των εταιρειών spin-off. 2011: «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» παρέχει κίνητρα σε κάποιον που επιθυµεί να ιδρύσει επιχείρησή µετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηµατική καινοτοµία & ενισχύει υφιστάµενες µικρές ή πολύ µικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόµα προϊόντα, υπηρεσίες κ.α. Ύψος χρηµατοδότησης : digi-mobile - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόµων εφαρµογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταµπλέτες (tabletpc) Το πρόγραµµα «ηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spinout)», λειτούργησε ως συνέχεια του εθνικού προγράµµατος ΠΡΑΞΕ Σύντοµα θα προκηρυχθεί το Πρόγραµµα "Επιχειρηµατικότητα νέων µε έµφαση στην καινοτοµία" από τον ΟΑΕ

15 Πρόγραµµα της Ευρωπαικής Επιτροπής µε 80 δις εύρώ για τη χρηµατοδότηση της έρευνας & καινοτοµίας ( ) Στρατηγική έρευνας & καινοτοµίας στην έξυπνη εξειδίκευση (RIS³)

16 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες έχουν αναπτυχθεί διάφοροι φορείς & µηχανισµοί για να υποστηρίξουν τις επιχειρηµατικές δράσεις, όπως: Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας/ ιαµεσολάβησης Θερµοκοιτίδες Τεχνολογικά Πάρκα Cluster, Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας & Ζώνη Καινοτοµίας ίκτυα & Σύλλογοι Προγράµµατα Χρηµατοδότησης ιαγωνισµοί Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας

17 Θερµοκοιτίδες (Incubators) Οι Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων αποτελούν µια δυναµική διαδικασία ανάπτυξης επιχειρήσεων µε στόχο να «εκκολαφθούν» νέες επιχειρήσεις & να υποστηριχθούν παρέχοντας πρόσβαση σε πόρους & µια σειρά από υπηρεσίες, ώστε να επιβιώσουν κατά την περίοδο που δηµιουργούνται & είναι πιο ευάλωτες (National Business Incubation Association). ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν δεκαετία 50 στις ΗΠΑ & στην Ευρώπη τη δεκαετία 60 Υπηρεσίες που προσφέρουν: o Υποδοµή και χώροι εγκατάστασης π.χ. γραφεία, εργαστήρια o Υπηρεσίες ιοίκησης (Λογιστικές, νοµικές, marketing, ανθρωπίνων πόρων, επιχειρησιακού σχεδιασµού, καθοδήγηση, συµβουλευτικές υπηρεσίες, σεµινάρια) o Τεχνική υποστήριξη π.χ. Τεχνολογικός εξοπλισµός, τράπεζα πληροφοριών o Γραµµατειακές υπηρεσίες o Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση π.χ. κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου o Υπηρεσίες ικτύωσης

18 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τεχνολογικά Πάρκα Υπάρχουν διάφοροι όροι για τα Τεχνολογικά Πάρκα: Ερευνητικό Πάρκο (Science Park), Τεχνολογικό Πάρκο (Technology Park), Επιχειρηµατικό Κέντρο/Πάρκο (Business Park), Κέντρο Καινοτοµίας (Innovation Center) 50 στο Stanford (ΗΠΑ) η Hewlett-Packard 60 Αγγλία 70 στη Γαλλία το Sofia-Antipolis 80 Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία,Φιλανδία, Γερµανία 90 Ελλάδα: τα πρώτα Τεχνολογικά Πάρκα... Τεχνολογικό Πάρκο είναι ένας οργανισµός που διοικείται από εξειδικευµένους επαγγελµατίες µε στόχο να αυξήσουν τον πλούτο της κοινότητας του, προωθώντας µια κουλτούρα καινοτοµίας & ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις & τους οργανισµούς παραγωγής γνώσης µε τους οποίους συνεργάζονται (Ιnternational Association of Science Parks- IASP)

19 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Cluster Καινοτοµίας Tα Clusters Καινοτοµίας (Συστάδα/ Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Καινοτοµίας) αποτελούν ένα σύνολο συνανταγωνιστικών επιχειρήσεων όλων των µεγεθών νεοσύστατες, πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες) συνδεδεµένων σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας µε κοινούς προµηθευτές ή/και πελάτες, µε στρατηγικές συµµαχίες µε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, φορείς µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, επενδυτών, κλπ. εµφανίζουν ισχυρή γεωγραφική συγκέντρωση & από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδοµών και υπηρεσιών, & δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένη θεµατική περιοχή υψηλής τεχνολογίας & διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.. Πηγή: Porter (1998), Rosenfeld (2002), Schwartz (2004) A :National ministries / agencies B : Regional agencies / offices of national bodies C : Regional agencies based on collective efforts of local communities

20 Συστάδα Μικροηλεκτρονικής Cluster in Microelectronics ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

21 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Sites & Social media για ενηµέρωση σχετικά µε θέµατα επιχειρηµατικότητας

22 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαγωνισµοί Επιχειρηµατικότητας & Καινοτοµίας στην Ελλάδα 5ος Φοιτητικός ιαγωνισµός Ψηφιακής Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας 13 Μαρτίου ,000EU

23 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύνδεσµοι και Οργανισµοί επιχειρηµατικότητας Hellenic Start up Association Ελληνική Νεανική Επιχειρηµατικότητα Venture Initiative in the Balkan Europe & Balkan Venture Forums Ευρωπαϊκή Νεανική Επιχειρηµατικότητα Tirana: Nov Ελληνική οµοσπονδία νεανικών επιχειρήσεων JADE Hellas Young Entrpreneurs Association Hellas

24 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέα φαινόµενα για χώρους co-working Στην Αθήνα Στη Θεσσαλονίκη Στην Κρήτη παρέχει γραφεία, internet & τα βασικά facilities βρίσκεστε κοντά µε άλλους προγραµµατιστές, τεχνολόγους, νέους επιχειρηµατίες & έχετε την ευκαιρία να διευρύνετε τις γνωριµίες, τις συνεργασίες και τις γνώσεις σας.

25 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ??? ρ. Μάρα Χαχαµίδου:

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο 86 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΣTPATHΓIKEΣ ΓIA TH HMIOYPΓIA IKTYΩN (CLUSTERS) EΠIXEIPHΣEΩN: H EΛΛHNIKH KAI H IEΘNHΣ EMΠEIPIA Tου ρ. Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΤΟΠΟΣ 5/1992 ΑΡΘΡΑ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Η Προοπτική των Τεχνοπόλεων στην Ελλάδα. ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ και ΕΛΕΝΑ ΣΕΦΕΡΤΖΗ Επιστημονικά Πάρκα και η Ανάπτυξη της Μεταφορντικής Βιομηχανίας. MICK DUNFORD Technopoles:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισµούς υποστήριξης των επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013 Ιούλ ιος - Σεπτ έμβρ ιος 2 013 δελτίο Στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η χώρα μας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι κοινός αποδεκτό ότι η ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο. Ανάπτυξη χωρίς επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού»

Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού» Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος Αθήνας Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων 1 ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ideatree»

Έκθεση Πεπραγμένων 1 ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ideatree» Έκθεση Πεπραγμένων 1 ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ideatree» Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Επιτελική σύνοψη...4 2 Στατιστικά Στοιχεία...5 3 Χορηγίες και Υποστήριξη...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011

οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011 οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011 το επιχειρηματικό Κέντρο "Barcelona Activa" της Βαρκελώνης, το Κέντρο Μελισσοκομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Düzce της τουρκίας, το Κέντρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα