ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

2 Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας

3 Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό περιβάλλον µε τον ίδιο ρυθµό που καταναλώνεται από τον άνθρωπο. (Sorensen, 1979)

4 Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό περιβάλλον µε τον ίδιο ρυθµό που καταναλώνεται από τον άνθρωπο. (Sorensen, 1979)

5 Πηγές ανανεώσιµης ενέργειας Παλιρροιακές πηγές ενέργειας Γεωθερµική ενέργεια Ηλιακή ακτινοβολία

6 Ηλιακή ακτινοβολία Απ ευθείας χρήση Παραγωγή θερµότητας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Φωτοβολταϊκή ενέργεια) Έµµεση χρήση Άνεµος Κύµατα Τρεχούµενο νερό Βιόµαζα

7 Πως η ηλιακή ενέργεια µετατρέπεται στις διάφορες ανανεώσιµες µορφές ενέργειας πάνω στη γη Οι παγκόσµιες σηµερινές απαιτήσεις κατανάλωσης ισχύος ανέρχονται σε 13 TW

8 Η ετήσια ποσότητα ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει επί της γης ισοδυναµεί: Με 160 φορές την ενέργεια που είναι αποθηκευµένη µε την µορφή ορυκτών καυσίµων. Με φορές την ετήσια κατανάλωση ενέργειας από τον άνθρωπο είτε µε την µορφή ορυκτών καυσίµων είτε µε τη µορφή υδροηλεκτρικής ενέργειας είτε πυρηνικής.

9 Εξοικονόµηση CO 2 µε τη χρήση ανανεώσιµης ενέργειας

10 Εκτίµηση της συνολικής διατιθέµενης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές Πηγές υνάµενη να ανακτηθεί Με βάση την πηγή Ηλιακή ενέργεια 1000 TW TW Άνεµοι 10 TW 1200 TW Κύµατα 0.5 TW 3 TW Παλίρροιες 0.1 TW 30 TW Γεωθερµικές ροές - 30 TW Βιόµαζα υπαρχόντων καλλιεργειών TW years Αποθηκευµένη γεωθερµία >50 TW years TW years Κινητική ενέργεια αποθηκευµένη στην ατµόσφαιρα και στους ωκεανούς - 32 TW years

11 Τι είναι η Βιόµαζα ; Όληηζωντανήµάζα και τα προϊόντα τους που υπάρχουν στην βιόσφαιρα. Αυτή αντιπροσωπεύει ένα πολύ µικρό ποσοστό της µάζας της γης αλλά αποτελεί µία τεράστια αποθήκη ηλιακής ενέργειας µε τηµορφή της χηµικής ενέργειας. Είναι µία αποθήκη ενέργειας που αναπληρώνεται συνεχώς Η ενέργεια που περικλείεται στη βιόµαζα ισοδυναµεί περίπου µε οκτώ φορές την ενέργεια που καταναλώνουµε σ ένα έτος

12 Ενέργεια από Βιόµαζα

13 Τι είναι τα βιοκαύσιµα; Είναι κάθε στερεό ή υγρό ή αέριο καύσιµο που παράγεται από οργανικά υλικά,είτε απ ευθείας από τα φυτά είτε εµµέσως από απόβλητα βιοµηχανικά, αγροτικά ή αστικά. Μπορούν να προέλθουν από πλήθος πρώτων υλών και παράγονται µε διάφορους τρόπους. Καίγοντας βιοκαύσιµα δεν παράγεται περισσότερη θερµότητα και διοξείδιο του άνθρακα απ ότι θα είχε παραχθεί από τις διαδικασίες που ακολουθεί η φύση. Εποµένως τα βιοκαύσιµα αποτελούν µία «καθαρή» πηγή ενέργειας.

14 Καύσιµο Ενεργειακή πυκνότητα των διαφόρων καυσίµων Ενεργειακή πυκνότητα, GJ/t Ξύλο (20% υγρασία) 15 Χαρτί 17 Άχυρο 14 Σακχαροκάλαµο 14 Οικιακά απορρίµµατα 9 Γρασίδι (φρέσκο) 4 Πετρέλαιο 42 Κάρβουνο 28

15 Παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας. Συνολική ενέργεια 400 EJly. Ενέργεια ανά άτοµο 80 GJly.

16 Αναπτυσσόµενες χώρες. Συνολική ενέργεια 140 EJly. Ενέργεια ανά κάτοικο 36 GJly.

17 Αναπτυγµένες χώρες. Συνολική ενέργεια 250 EJly. Ανά κάτοικο 210 GJly.

18 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ Υπολείµµατα κατά την ανάπτυξη και συλλογή Φύλλα Στελέχη Αχυρο Κληµατίδες Φούντες Κοτσάνια Κλαδέµατα Ρίζες

19 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ Υπολείµµατα κατά την επεξεργασία Πυρηνόξυλο Πούλπα Κουκούτσια Περικάρπια Πίτουρο Βόστρυχοι Κάψες

20 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ Υπολείµµατα από την τελική χρήση Απόβλητα γεωργικών βιοµηχανιών Απόβλητα βιοµηχανιών τροφίµων Αστικά απορρίµµατα

21 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ Κάθε χρόνο παράγονται 14 x 106 τόνοι άχυρο στη Μ. Βρετανία, µε ενργειακό περιεχόµενο 100 PJ, ποσότητα ισοδύναµη µε το 1% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στη χώρα Αξιοποίηση των υπολειµµάτων της βιοµηχανίας ζάχαρης, σε παγκόσµια κλίµακα, για την παραγωγή ηλεκτρισµού, θα τροφοδοτούσε µονάδα 50 GW

22 ΑΣΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ Υπολείµµατα κατά την ανάπτυξη και υλοτόµηση Φύλλα Κλαδιά Κορυφές Υποβλάστηση Ρίζες Υπολείµµατα κατά την επεξεργασία της ξυλείας Πριονίδι Φλοιοί δένδρων Άχρηστη και κατεστραµµένη ξυλεία

23 ΑΣΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ (ενδεικτικά) Οι µονάδες κατασκευής ξυλοσανίδων σχηµατίζουν υπολείµµατα, η ποσότητα των οποίων φτάνει στο 50% τη εισερχόµενης πρώτης ύλης Στην βρετανική βιοµηχανία επίπλων περίπου τόνοι υπολειµµάτων ξυλείας καταναλώνονται για την παραγωγή ενέργειας ίσης µε 0.5 PJ, για θέρµανση χώρων και νερού και την κάλυψη των αναγκών της επεξεργασίας του ξύλου. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 1/3 της ξυλείας που χρησιµοποιείται Στην Αυστρία περίπου 1250 MW παράγονται από καυστήρες ξύλου για θέρµανση χώρων, µε καύση υπολειµµάτων φλοιών και άχρηστης ξυλείας

24 ΖΩΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Από τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες προκύπτουν Υπολείµµατα ζωοτροφών Κοπριά Από τα σφαγεία προκύπτουν υπολείµµατα από τα άχρηστα µέρη των ζώων που καταλήγουν εκεί Από την τελική επεξεργασία και κατανάλωση κρέατος προκύπτουν υπολείµµατα από τις βιοµηχανίες αλλαντικών και τροφίµων αλλά και σηµαντικές ποσότητες αστικών απορριµµάτων

25 ΖΩΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ενδεικτικά) Τα απόβλητα από την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία ξεπερνούν σε ετήσια βάση στις ΗΠΑ µόνο τα 110 εκατοµµύρια τόνους Η άποψη Ένα κοτόπουλο αντιστοιχεί σε 1 Watt (Arnold, 1993) αποτέλεσε το κίνητρο για τη δηµιουργία µονάδας 12.5 MW στη Μ. Βρετανία µε καύση αποβλήτων πτηνοτροφικών µονάδων Η εξάπλωση του προγράµµατος παραγωγής βιοαερίου από κοπριά των ζώων στην Κίνα είχε σαν αποτέλεσµα την κατασκευή 7 εκατοµµ. Μονάδων χώνευσης Τα αέρια που προκύπτουν πό την αποδόµηση της κοπριάς ενοχοποιούνται για την παραγωγή του 5% των αερίων του θερµοκηπίου

26 ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Το 90% των αστικών απορριµµάτων οδηγείται σε χωµατερές Η παρουσία πλαστικών, µεταλλικών αντικειµένων και διαφόρων τοξικών ουσιών δυσχεραίνουν την καύση καθιστώντας αναγκαίο τον µηχανικό διαχωρισµό των υλικών. Ειδικές κατηγορίες αποβλήτων, όπως τα νοσοκοµειακά ή τα απόβλητα των βιοµηχανιών τροφίµων παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος επεξεργασίας, ενώ ταυτόχρονα έχουν υψηλό ενεργειακό περιεχόµενο που µπορεί να αξιοποιηθεί

27 ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Σύσταση (Αθήνα) Συστατικό % κ.β Οργανικό κλάσµα 59,8 Χαρτί 19,5 Γυαλί 2,6 Πλαστικά 7,0 Μέταλλα 3,8 Ύφασµα, ξύλο, δέρµα 3,45 Αδρανή 0,7

28 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Καλλιεργούνται µε στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση Πλεονεκτήµατα: εν αυξάνουν τις εκποµπές CO 2 Εξοικονοµούν ποσότητες συµβατικών καυσίµων Αξιοποιείται η περίσσεια αγροτικής γης προστατεύοντας ταυτόχρονα το έδαφος από διάβρωση

29 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Σηµαντικότερες ενεργειακές καλλιέργειες Σόργο γλυκό και ινώδες Ελαιοκράµβη, Σόγια, Ηλίανθος Καλάµια και λόχµες Μίσχανθος Ευκάλυπτος Σπόροι µουστάρδας και άλλων φυτών

30 Μέθοδοι ενεργειακής αξιοποίησης της βιοµάζας Απ ευθείας καύση Καύση µετά από επεξεργασία Θερµοχηµικές διεργασίες Πυρόλυση Αεριοποίηση Υγροποίηση Βιολογικές διεργασίες Αλκοολική ζύµωση Αναερόβια χώνευση

31 Αναερόβια χώνευση Βιοαέριο χωµατερών Σταθεροποίηση βιολογικών λασπών Βιοµηχανικά απόβλητα Αστικά απορρίµµατα

32 Παγκόσµια προβλεπόµενη ανάπτυξη ανανεώσιµης ενέργειας µέχρι το 2010

33 Προβλεπόµενη ανάπτυξη ανανεώσιµης ενέργειας µέχρι το 2010 στην ΕΕ-16

34 Προβλεπόµενες επενδύσεις για ανανεώσιµες ενέργειες στην ΕΕ-16 µέχρι το 2010

35 Προβλεπόµενη παραγωγή βιοκαυσίµων στην ΕΕ

36 Κόστος παραγωγής αιολικής ενέργειας

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Συγκριτική θέση ανανεώσιµων πηγών ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε ορυκτά καύσιµα

49 Συγκριτική θέση ανανεώσιµων πηγών ως προς την παραγωγή θερµότητας µε ορυκτά καύσιµα

50 Ελληνικές υπάρχουσες πηγές βιόµαζας Πηγή Βιοµάζας Χρήση γης Έκταση Γης Μha Βιoµάζα Μt/έτος Κύρια χρήση παρατηρήσεις Γεωργία 3,9 23,4 1/3 για τρόφιµα 2/3 κατάλοιπα Βοσκοτόποι 1,8 5,4 Βόσκηση Όλο για τρόφιµα άση 2,5 5 Ξύλο/καυσόξυλα αναψυχή Μακίες/φρύγανα 3,3 6,6 Βόσκηση/αναψυχή καυσόξυλα Κατοικίες 1,7 1,4 Αστικά απορρίµµατα Υδρόβια φυτά Σύνολο 13,2 41, Μt στην τροφική αλυσίδα

51 Ανάπτυξη ενεργειακών φυτών Πηγή Βιοµάζας Χρήση γης Έκταση Γης Μha Βιoµάζα Μt/έτος Κύρια χρήση παρατηρήσεις Γεωργικού τύπου 0,2 6,0 1/3 για τρόφιµα 2/3 κατάλοιπα ασικού τύπου 0,2 3,0 Βόσκηση Όλο για τρόφιµα Υδατοκαλλιέργειες 0,03 1,8 Ξύλο/καυσόξυλα αναψυχή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Άχυρα Σιτηρών, θερμοχημική μετατροπή, μέγιστο οικονομικό όφελος Του

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡ.-ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΚΛΕΊ ΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 9: Εισαγωγή στη Βιομάζα, Πηγές - Ιδιότητες - Βιοκαύσιμα Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα Eνότητας Ορισμός Bιομάζας Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9 -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9 - Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9-1.1 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9-1.2 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΛΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011 Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ενέργεια από βιομάζα Αλεξάνδρα Κατσίρη Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 2010-2011 Τι είναι η βιομάζα? Βιομάζα είναι η ύλη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας» Ονοματεπώνυμο: Παντελάκη Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής:κ. Κατσαράκης Νικόλαος Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ Α1 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘ/ΤΡΙΑ: κα Μερόπη ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ 2010-2011 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τμ. Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Ορισμοί και Είδη Βιομάζας 1.2 ιαθεσιμότητα Βιομάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Ονόματα μαθητών που εργάστηκαν για την εργασία: Ντέκας Αλέξιος Πανταζής Κωνσταντίνος Σεμπελίδου Ελένη Τσιμπογιάννη Αθηνά ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΜΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

European Environment Agency

European Environment Agency ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Κενάφ: Μία ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιοµάζας και χαρτοπολτού. Μπούλµπος Χρήστος Α.Μ. 145/200620 Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Μπαρμπετσέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος

Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος Η αγρο- ενέργεια, κατά µία γενική θεώρηση, είναι µια µορφή ανανεώσιµης ενέργειας που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010 ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Τεχνοοικονομική μελέτη μονάδας παραγωγής καυσίμων προϊόντων από υπολείμματα βιομηχανίας ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Biomass utilization for electric energy production

Biomass utilization for electric energy production ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. /. ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ, Καθηγητής Εφαρμογών Συvεπιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ Πανεπ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας ΗΜΕΡΙ Α Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 Χαλκίδα Συνεδριακό κέντρο Π.Ε. Εύβοιας Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας - Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παναγιάρης Ν. Βασίλειος Επιβλέπων καθηγητής : Οσσανλής Ιωάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια Μορφές ενέργειας

Ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια Μορφές ενέργειας Τι είναι η ενέργεια Μορφές ενέργειας Ενέργεια Συμβατικές πηγές ενέργειας Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Γαιάνθρακες, Πυρηνική ενέργεια Συνέπειες / Προβλήματα από τις συμβατικές πηγές ενέργειας Οικονομία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» «Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από στελέχη βαμβακόφυτου μέσω θερμοχημικής και βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Μ. : 070004 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ A.M. : 070134 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,2013

Διαβάστε περισσότερα