«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»"

Transcript

1 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Δρ. Μάρα Χαχαμίδου Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες Υποστηρικτικοί Φορείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επιχειρηματικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες Υποστηρικτικοί Φορείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επιχειρηματικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Μηχανισμοί αξιοποίησης νέων τεχνολογιών: Η δημιουργία νέων εταιρειών Δημοσίευση Εφαρμογές & Κοινωνικά Αγαθά Καινοτόμα Ιδέα/ Ερευνητικό Αποτέλεσμα Αξιολόγηση Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας License ή Πώληση των Πνευματικών Δικαιωμάτων Σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις Royalties & Χρηματοδότηση Διανοητική Ιδιοκτησία/ Τεχνογνωσία Εταιρεία Spin-off/ Start Up Μετοχικό Κεφάλαιο & Royalties υιοθετήθηκε από τους Hindle & Yencken, 2004 και τροποποιήθηκε, Chachamidou, M. & Logothetidis, S. (2008) Spin-off creation behaviour of Universities and Research Institutions: an initial approach for Nanotechnology International Journal Technology Transfer and Commercialisation 7(4),

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με: Υγεία Τρόφιμα, Γεωργία και Αλιεία, Βιοτεχνολογία Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά & νέες τεχνολογίες παραγωγής Ενέργεια Περιβάλλον (+ αλλαγή του κλίματο) Μεταφορές (+ αεροναυτική) Κοινωνικο-οικονομικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες (θεματικές περιοχές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για έρευνα στα πλαίσια του Horizon 2020) Επιλογή δημιουργίας νέων εταιρειών: ΤΑ ΟΦΕΛΗ Γίνονται όλο & περισσότερο δημοφιλείς ως τρόπος αξιοποίησης των εν δυνάμει πολύτιμων εφευρέσεων σε αναδυόμενες τεχνολογίες Συνεισφέρουν στην οικονομική, περιφερειακή ανάπτυξη & τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Rasmussen et al., 2006) Διεκπεραιώνουν ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ ΠΕΚ & επιχειρήσεων (Van der Sijde & Tilburg, 2000, Bekkers et al. 2006, Roberts & Malone, 1996).

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Τύποι Νέων Επιχειρήσεων βασισμένοι σε νέες τεχνολογίες: Οι εταιρείες startup είναι νεοϊδρυθείσες εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης & είναι συνήθως βασισμένες σε νέες τεχνολογίες & καινοτομίες Οι εταιρείες spin-off (τεχνοβλαστός) είναι νέες εταιρείες που δημιουργούνται προκειμένου να αξιοποιήσουν εμπορικά καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα/ τμήμα της πνευματικής ιδιοκτησίας που αναπτύχθηκαν σε ένα οργανισμό Από Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα Ακαδημαϊκές spin-off. Από Εταιρείες Εταιρικές spin-off Προσεγγίσεις για τον ορισμό των εταιρειών Spin-off από Πηγές: Roberts & Malone (1996), Steffensen et al. (1999), Rogers et al. (2001), Nicolaou & Birley (2003), Smilor et al. (1990), AUTM, O Shea et al. (2008), Mustar et al (2008)

7

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Τα πρώτα βήματα Δημοσιεύω ή αποφασίζω να αξιοποιήσω??? Η αναγνώριση του ερευνητικού αποτελέσματος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εμπορικά είναι από τα πιο δύσκολα τμήματα στη διαδικασία δημιουργίας της spin-off Υπάρχουν εξαιρετικά αποτελέσματα από τεχνικής άποψης που όμως δεν είναι εμπορικά αξιοποιήσιμα, ενώ αντιθέτως υπάρχουν μέτρια ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν υψηλή εμπορική αξία Η διαδικασία δημιουργίας μιας εταιρείας spin-off Για την ανάπτυξη μιας εταιρείας spin-off, 4 κρίσιμες διασυνδέσεις (Vohora et al.,2004): 1) Aναγνώριση της ευκαιρίας 2) Επιχειρηματική δέσμευση 3) Δημιουργία αξιοπιστίας 4) Επίτευξη βιώσιμων εσόδων

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Οικονομική Υποστήριξη κατά τη δημιουργία εταιρειών spin-off spin-off/ start up Investigation Feasibility Developm ent Introducti on Growth Maturity Personal finances, Public Funding 3Fs Angels Incubators VCs early stage VCs mid/late rounds Does this work? Can this scale? Where are your customers? Καθώς η χρηματοδότηση από VC είναι δύσκολη στα αρχικά στάδια δημιουργίας μιας εταιρείας spin-off... Διάφορα κρατικά χρηματοδοτικά μέτρα εισήχθηκαν από διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα Τα επενδυτές αναζητούν: Ομάδα με εμπειρία Proof of Concept Έσοδα από αληθινούς πελάτες Credibility του επιχειρηματικού μοντέλου Source: Timo Ahopelto, Lifeline Ventures

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ «Πνευματική ιδιοκτησία (Intellectual Property- IP) ονομάζεται το δικαίωμα που απονέμεται στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου πάνω στο έργο αυτό. Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται και ολόκληρος ο σχετικός θεσμός, δηλαδή το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν αυτό το δικαίωμα» Οι πιο διαδεδομένοι τύποι πνευματικής ιδιοκτησίας

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) αποτελεί νομική παραχώρηση από το κράτος, Το κράτος παραχωρεί στον εφευρέτη δικαιούχο το δικαίωμα του αποκλεισμού τρίτων από την παραγωγή, χρήση ή πώληση της εφεύρεσής του για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σαν ανταπόδοση της δημοσιοποίησης της εφεύρεσής του & της καταβολής των αντίστοιχων τελών. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕ 1. Η εφεύρεση που πρόκειται να κατοχυρωθεί με αυτήν να είναι «νέα» 2. Υπονοεί ότι δεν υπάρχει καμιά προηγούμενη σχετική γραπτή μνεία ή δημοσιοποίηση 3. Η εφεύρεση που πρόκειται να κατοχυρωθεί μ αυτή να είναι κοινωνικά χρήσιμη 4. Η προς κατοχύρωση εφεύρεση να μην αποτελεί προφανή επέκταση-παραλλαγή προϋπάρχουσας εφεύρεσης ή τεχνολογίας, ενώ σε ορισμένες χώρες, απαιτείται η εφεύρεση να «προάγει τεχνικά» μια προϋπάρχουσα θεωρία

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ο αποκλειστικά αρμόδιος Φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών Το European Patent Office (EPO) παρέχει Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενδιαφερόμενοι φορείς για ΔΕ Επενδυτές που υπολογίζουν το IP (Intellectual Property) κατά την αξιολόγηση των εταιριών Εταιρίες για να προστατεύσουν το IP Εταιρείες Spin-off με επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε licensing το IP, Για τις περισσότερες Spin-off το IP είναι η κυριότερη περιουσία Παράδειγμα Αριθμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ~650 Αριθμός Αμερικάνικων Πατεντών που σχετίζονται με το "AFM- Atomic Force Microscope" Πηγή: Lux Research Inc. 2005

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Εταιρείες Spin-off παραδείγματα στην Ελλάδα Η Forthnet ξεκινά το 1994 στα πλαίσια του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας όταν δημιούργησε τον πρώτο δικτυακό κόμβο στην Ελλάδα, παρέχοντας σε χρήστες σύνδεση με τα δίκτυα UUCP&EARN/BITNET ένα επιτυχημένο παράδειγμα εταιρίας Spin Off στην Ελλάδα. ΠΕΚ 2004 Εταιρείες Spin-off 2005 Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Πανεπιστήμιο Πατρών 2006 Πηγή: Χαχαμίδου, Μ., «ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ», Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, 2010

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της Nanothinx Η Nanothinx είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2005 Είναι εταιρεία spin-off από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, του ΙΤΕ Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α & παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Πάτρα στο Ερευνητικό Κέντρο

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της Advent Η Advent είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2005 Είναι εταιρεία spin-off από το Πανεπιστήμιο Πατρών & το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, του ΙΤΕ Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α & πιλοτική παραγωγή, υλικών & συστημάτων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως κυψελίδες καυσίμων & φωτοβολταϊκά συστήματα Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Πάτρα στο Τεχνολογικό Πάρκο.

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της Clean Energy Η Clean Energy είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2010 Είναι εταιρεία spin-off από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΙΤΕΣΚ/ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α & εφαρμογής και ελέγχου καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών με τη χρήση βιομαζικών καυσίμων σε μεγάλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αποκεντρωμένες μονάδες συμπαραγωγής Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Πτολεμαϊδα.

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της Helbio Η Helbio είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2001 Είναι εταιρεία spin-off από το Πανεπιστήμιο Πατρών Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α & την εμπορευματοποίηση συστημάτων παραγωγής υδρογόνου παραγωγής υδρογόνου Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Πάτρα στο Τεχνολογικό Πάρκο.

19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της DendriGEN Η Dendrigen είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2005 Είναι εταιρεία spin-off από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α σε δενδριμερή υλικά για τη χορήγηση φαρμάκων & την παραγωγή υπερκαθαρού νερού Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε έναν ιδιωτικό χώρο στην Αθήνα

20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της ELdrug Η ELdrug είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2006 Είναι εταιρεία spin-off από το Πανεπιστήμιο Πατρών Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α σε προϊόντα για τη θεραπεία της υπέρτασης, του σχετιζόμενου με τις ορμόνες καρκίνου και την υπογεννετικότητα Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Πάτρα στο Τεχνολογικό Πάρκο.

21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της BioGenomica Η BioGenomica, Κέντρο Γενετικών Ερευνών & Αναλύσεων ΑΕ, είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που δημιουργήθηκε το 2004 Είναι εταιρεία spin-off από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α για προϊόντα & υπηρεσίες στην ανάλυση γενετικού υλικού. Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε έναν ιδιωτικό χώρο στην Αθήνα

22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Πηγή: Endeavor Greece, 2014

23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Πηγή: Endeavor Greece, 2014

24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Εταιρείες Start up παραδείγματα φοιτητικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Η Virtual Trip δημιουργήθηκε το 2000 από μια ομάδα πέντε τελειόφοιτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης & την εταιρεία criticalpublics.com. Η Intelen είναι μία Ελληνική start-up εταιρία στον τομέα του Soft CleanTech & Energy ICT η οποία πρόσφατα συγκαταλέχθηκε στις 100 πιο emerging εταιρίες στον κόσμο (Red herring global 2011) με Εθνικά και Παγκόσμια βραβεία καινοτομίας (Silicon Valley launch 2011, Innovate100, κλπ). Η εταιρία είναι σε δυναμικό expansion στους τομείς των ευφυών δικτύων και εφαρμογών social media και gaming. Το i-kiosk είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών για το περίπτερο το οποίο πρόσφατα πήρε τη πρώτη θέση στο διαγωνισμό καινοτομίας Ennovation υπό την αιγίδα του Οικονομικού Παν/μιου Αθηνών και της Eurobank. Το i-kiosk και οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν στη βέλτιστη διαχείριση καταστήματος καθώς και στην ψηφιακή διαφήμιση προϊόντων στο σημείο πώλησης, μέσω του δικτύου i-kiosk

25 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Εταιρείες Start up σε e- business παραδείγματα στην Ελλάδα

26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες Υποστηρικτικοί Φορείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επιχειρηματικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη

27 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες έχουν αναπτυχθεί διάφοροι φορείς & μηχανισμοί για να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές δράσεις, όπως: Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας/ Διαμεσολάβησης Θερμοκοιτίδες Τεχνολογικά Πάρκα Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας & Ζώνη Καινοτομίας Δίκτυα & Σύλλογοι Προγράμματα Χρηματοδότησης Διαγωνισμοί Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

28 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ)/ Διαμεσολάβησης Ακαδημαϊκοί & Ερευνητικοί Φορείς (ΠΕΚ) διαμεσολαβητής Παραγωγικοί/ Βιομηχανικοί Φορείς Οι ερευνητικοί φορείς είναι σημαντικό να κατανοούν τις ανάγκες & τις προτεραιότητες των εφαρμογών έτσι ώστε να ενεργοποιούνται σε κατευθύνσεις με ενδιαφέρον για τους παραγωγικούς φορείς. Τα ΓΜΤ δημιουργήθηκαν για να μεταφέρουν την τεχνολογία & τη γνώση προς κοινωνικό όφελος έτσι αποτελούν το μέσο επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων & ερευνητικών φορέων Στις ΗΠΑ τα ΓΜΤ εγκαθιδρύθηκαν το 1980, ενώ στην Ευρώπη ιδρύθηκαν αρκετά αργότερα (Siegel, 2004).

29 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Λειτουργία ΓΜΤ Πολλά ΠΕΚ εγκατέστησαν ΓΜΤ προκειμένου αυτά να διαχειρίζονται, να προστατεύουν την διανοητική τους ιδιοκτησία & να υλοποιούν δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας (Friedman et al., 2003) Εθνικές Πολιτικές, Ερευνητής Νομικό Πλαίσιο, & ΓΜΤ Πολιτικές των ΠΕΚ για πνευματική ιδιοκτησία & Entrepreneur Ερευνητής & ΓΜΤ Υπάρχουσες Καινοτόμα Ιδέα/ Ερευνητικό Αποτέλεσμα Ερευνητής Invention Disclosure Ερευνητής & ΓΜΤ Πνευματική Ιδιοκτησία/ Τεχνογνωσία Ερευνητής Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας/ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Marketing της τεχνολογίας σε επιχειρήσεις & διαπραγματεύσ εις Επιχειρηματικό Σχέδιο, Εύρεση Χρηματοδότησης Ερευνητής & ΓΜΤ License ή Πώληση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ερευνητής & ΓΜΤ & Επιχείρηση/ Entrepreneur Επιχειρήσεις Εταιρεία Spin-off/ Start up Πηγή: Χαχαμίδου, Μ., «ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ», Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, 2010

30 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ)/ Διαμεσολάβησης Οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν: Παροχή υπηρεσιών για τη Μεταφορά Τεχνολογίας Υποστήριξη στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ του πανεπιστημίου & ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων Δημιουργία βάσεων δεδομένων ερευνητικών έργων, εργαστηρίων, επιχειρήσεων Διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω ημερίδων, συνεδρίων, εκδόσεων Υπηρεσίες προβολής, διαφήμισης και μάρκετινγκ του παραγόμενου ερευνητικού έργου Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας για την έρευνα που υλοποιείται στο ίδρυμα Υποστήριξη για τη δημιουργία εταιρειών Spin-off

31 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Θερμοκοιτίδες (Incubators) Οι Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων αποτελούν μια δυναμική διαδικασία ανάπτυξης επιχειρήσεων με στόχο να «εκκολαφθούν» νέες επιχειρήσεις & να υποστηριχθούν παρέχοντας πρόσβαση σε πόρους & μια σειρά από υπηρεσίες, ώστε να επιβιώσουν κατά την περίοδο που δημιουργούνται & είναι πιο ευάλωτες (National Business Incubation Association). Οι Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν δεκαετία 50 στις ΗΠΑ & στην Ευρώπη τη δεκαετία 60 Κατηγορίες Θερμοκοιτίδων Θερμοκοιτίδες που υποστηρίζονται από ΑΕΙ & Ερευνητικά Κέντρα Θερμοκοιτίδες που υποστηρίζονται από δημόσιους φορείς Ιδιωτικές Θερμοκοιτίδες Μεικτές Θερμοκοιτίδες

32 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Θερμοκοιτίδες (Incubators) Υπηρεσίες που προσφέρουν: o Υποδομή και χώροι εγκατάστασης π.χ. γραφεία, εργαστήρια o Υπηρεσίες Διοίκησης (Λογιστικές, νομικές, marketing, ανθρωπίνων πόρων, επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, σεμινάρια) o Τεχνική υποστήριξη π.χ. Τεχνολογικός εξοπλισμός, τράπεζα πληροφοριών o Γραμματειακές υπηρεσίες o Πρόσβαση σε χρηματοδότηση π.χ. κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου o Υπηρεσίες Δικτύωσης Στόχοι Θερμοκοιτίδων Οικονομική Ανάπτυξη Εμπορική Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Ανάπτυξη Αγοράς Γης Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

33 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Τεχνολογικά Πάρκα Υπάρχουν διάφοροι όροι για τα Τεχνολογικά Πάρκα: Ερευνητικό Πάρκο (Science Park), Τεχνολογικό Πάρκο (Technology Park), Επιχειρηματικό Κέντρο/Πάρκο (Business Park), Κέντρο Καινοτομίας (Innovation Center) 50 στο Stanford (ΗΠΑ) η Hewlett-Packard 60 Αγγλία 70 στη Γαλλία το Sofia-Antipolis 80 Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία,Φιλανδία, Γερμανία 90 Ελλάδα: τα πρώτα Τεχνολογικά Πάρκα... Τεχνολογικό Πάρκο είναι ένας οργανισμός που διοικείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες με στόχο να αυξήσουν τον πλούτο της κοινότητας του, προωθώντας μια κουλτούρα καινοτομίας & ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις & τους οργανισμούς παραγωγής γνώσης με τους οποίους συνεργάζονται (Ιnternational Association of Science Parks- IASP) Τεχνολογικό Πάρκο μπορεί να αποτελεί μια πρωτοβουλία κρατική, ιδιωτική ή μεικτή η οποία έχει στενούς γεωγραφικούς & λειτουργικούς δεσμούς με Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα.

34 Στόχοι ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Τεχνολογικά Πάρκα Προώθηση επιχειρηματικότητας Υποστήριξη εταιρειών spin-off Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Προώθηση κουλτούρας καινοτομίας στην περιοχή Προώθηση μόνιμων δεσμών και συνεργασιών ερευνητικών φορέων & επιχειρήσεων Μεταφορά Τεχνολογίας Προσέλκυση χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Δημιουργία συνεργειών & δικτύων καινότομίας (clustering) Βελτίωση ανταγωνιστικότητας τοπικής οικονομίας Βελτίωση της εικόνας της περιοχής

35 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Τεχνολογικά Πάρκα Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης Τεχνολογικό Πάρκο Πάτρας Τεχνολογικό Πάρκο Ηρακλείου

36 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Cluster Καινοτομίας Tα Clusters Καινοτομίας (Συστάδα/ Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας) αποτελούν ένα σύνολο συνανταγωνιστικών επιχειρήσεων όλων των μεγεθών νεοσύστατες, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες) Industry Public bodies συνδεδεμένων σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας με κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες, με στρατηγικές συμμαχίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, επενδυτών, κλπ. Financial actors University Science parks, Research institutes που εμφανίζουν ισχυρή γεωγραφική συγκέντρωση & από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών, & που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή,η οποία διακρίνεται από χαρακτηριστικά έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας & διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.. Πηγή: Porter (1998), Rosenfeld (2002), Schwartz (2004) Media Organizations for collaboration A :National ministries / agencies B : Regional agencies / offices of national bodies C : Regional agencies based on collective efforts of local communities

37 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Συστάδα Μικροηλεκτρονικής Cluster in Microelectronics

38 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα ΓΜΤ στα Ελληνικά Πανεπιστήμια ΓΜΤ στα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα Liaison Office Technical University of Crete

39 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Το Επιχειρηματικό Πάρκο ΤΠΕ Τεχνόπολη αποτελεί ένα ιδιωτικό Επιχειρηματικό Πάρκο & Θερμοκοιτίδα στην Ελλάδα, για να φιλοξενήσει εταιρίες υψηλής τεχνολογίας για καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) αποτελεί ένα ειδικό αναπτυξιακό εγχείρημα, που αξιοποιεί και διευρύνει το Γνωσιακό Κεφάλαιο του Νομού Θεσσαλονίκης & στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με παραγωγικές & οικονομικές δραστηριότητες καινοτομικού χαρακτήρα. Innovation Relay Center 1991 Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών + ITE + ΣΒΒΕ Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ από το 1991 παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με τη Μεταφορά Τεχνολογίας & Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας, όπως: Τεχνολογικό Παρατηρητήριο, Aποτύπωση τεχνολογικών αναγκών, Προώθηση τεχνολογίας, Εξεύρεση συνεργατών, Πηγές χρηματοδότησης, μεταφορά τεχνολογίας, Δημιουργία επιχειρήσεων spin-off.

40 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Νέα φαινόμενα για χώρους co-working Στην Αθήνα Στη Θεσσαλονίκη παρέχει γραφεία, internet & τα βασικά facilities βρίσκεστε κοντά με άλλους προγραμματιστές, τεχνολόγους, νέους επιχειρηματίες & έχετε την ευκαιρία να διευρύνετε τις γνωριμίες, τις συνεργασίες και τις γνώσεις σας.

41 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. υποστηρίζει την φοιτική επιχειρηματικότητα με: Τη διοργάνωση εργαστηρίων επιχειρηματικότητας - καινοτομίας και συμβουλευτικής Τη δικτύωση «Επιχείρησε» και εσύ το δικό σου μέλλον! Kάνε την ιδέα σου Επιχείρηση!! Εκπαιδευτικό Εργαστήρι Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.

42 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Κρατικά χρηματοδοτικά μέτρα για τη δημιουργία Spin-off Στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς- ΕΣΠΑ» ( ) της ΓΓΕΤ εισάγονται νέα μέτρα για τη δημιουργία των εταιρειών spin-off. 2011: «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» παρέχει κίνητρα σε κάποιον που επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρησή μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία & ενισχύει υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες κ.α. Ύψος χρηματοδότησης digi-mobile - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) 2010: Το πρόγραμμα «Δηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spinout)», λειτούργησε ως συνέχεια του εθνικού προγράμματος ΠΡΑΞΕ Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

43 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ υπάρχει όμως πρόβλημα το περιβάλλον χρηματοδότησης ΣΗΜΕΡΑ Δύσκολα μπορεί κανείς να βρει χρηματοδότηση σήμερα Τα τραπεζικά δάνεια δίνονται πολύ δύσκολα Πολλά VC δεν χρηματοδοτούν Τα Business Angels είναι αρκετά συντηρητικά ή έχουν πτωχεύσει Νέες μορφές χρηματοδότησης: Crowdfunding Παραδείγματα: Barack Obama, Presidential Campaign ($600 million?) Kickstarter.com, creative projects (USA) Peoplefund.it, creative projects (UK) Sellaband.com, record albums JustinWilsonplc.com, Formula One Team MyFootballClub.co.uk, Sports team AgeofStupid.net, TV Show (Not! raised over 800,000 pounds) Trampoline Systems, U.K. Technology firm! (instead of VC)

44 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Νέες μορφές χρηματοδότησης: Crowdfunding Kickstarter: Νέος τρόπος χρηματοδότησης πλατφόρμα χρηματοδότησης δημιουργικών projects ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ? Παραγωγοί έργων, μουσικοί, καλλιτέχνες & σχεδιαστές έχουν την ευθύνη & τον έλεγχο για το τι θα προσφέρουν ως αντάλλαγμα των έργων τους. Τα ανταλλάγματα που δίνονται μπορεί να είναι ένα copy από αυτό που έχει φτιαχτεί, a limited edition κτλ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Κάθε δημιουργός θέτει την απαιτούμενη χρηματοδότηση & το deadline. Αν το project πετύχει την απαιτούμενη χρηματοδότηση τότε οι πιστωτικές κάρτες όσων έχουν επενδύσει χρεώνονται όταν λήξει το deadline. Αν το project αποτύχει και δεν λάβει την απαιτούμενη χρηματοδότηση τότε δεν χρεώνεται κανείς. Από το ξεκίνημα το KICKSTARTER τον Απρίλιο του 2009, περισσότερα από 24,000 δημιουργικά projects έχουν χρηματοδοτηθεί από κόσμο παγκοσμίως. Όμως το Kickstarter είναι κάτι περισσότερο από ότι ένας τρόπος χρηματοδότησης οι δημιουργοί έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν community για τα projects τους!

45 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα Πηγή: Endeavor Greece, 2014

46 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Διαγωνισμοί Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας στην Ελλάδα Φοιτητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

47 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Σύνδεσμοι και Οργανισμοί επιχειρηματικότητας Νέοι Επιχειρηματίες Θεσσαλονίκης Hellenic Start up Association Ελληνική Νεανική Επιχειρηματικότητα Ευρωπαϊκή Νεανική Επιχειρηματικότητα Ελληνική ομοσπονδία νεανικών επιχειρήσεων JADE Hellas Young Entrpreneurs Association Hellas

48 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Sites & Social media για ενημέρωση σχετικά με θέματα επιχειρηματικότητας

49 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες Υποστηρικτικοί Φορείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επιχειρηματικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη

50 Type of industries created ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ευκαιρίες για αναδόμηση παραδοσιακών βιομηχανιών 2. Added Value Industries 2 4. New industries 4 1. Existing Core Industries (e.g., Tourism) Market Pull Science Push

51 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ορισμός της ανταγωνιστικότητας Πεδίο της οικονομικής θεωρίας που αναλύει τα στοιχεία και τις πολιτικές εκείνες που διαμορφώνουν την ικανότητα μιας χώρας να δημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που: 1. υποστηρίζει μεγαλύτερη παραγωγή αξίας για τις επιχειρήσεις, και, 2. μεγαλύτερη ευημερία για τους πολίτες. (Institute for Management Development IMD WCY 2010, p.496)

52 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πηγή: Institute for Management Development, IMD, World Competitiveness Yearbook 2010, προσαρμογή από τον κ. Γεωργίου

53 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το τοπίο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας Οι 10 πρώτες χώρες βάσει του δείκτη συνολικής ανταγωνιστικότητας 1. Σιγκαπούρη (+2 θέσεις) 2. Χονγκ Κονγκ 3. Η.Π.Α. (-2 θέσεις) 4. Ελβετία 5. Αυστραλία (+2 θέσεις) 6. Σουηδία 7. Καναδάς (+1 θέση) 8. Ταϊβάν (+15 θέσεις) 9. Νορβηγία (+2 θέσεις) 10. Μαλαισία (+8 θέσεις) Οι χώρες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στη συνολική κατάταξη Οι χώρες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη συνολική κατάταξη ΤΑΪΒΑΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ + 15 θέσεις + 12 θέσεις + 10 θέσεις ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - 20 θέσεις - 16 θέσεις - 15 θέσεις ΜΑΛΑΙΣΙΑ + 8 θέσεις ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - 12 θέσεις ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΙΣΡΑΗΛ + 7 θέσεις + 7 θέσεις ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ - 10 θέσεις - 10 θέσεις Πηγή: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) -

54 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ???

55 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το περιβάλλον στην Ελλάδα Δείκτες ευκολίας ίδρυσης μιας επιχείρησης Ελλάδα 2007 ΟΟΣΑ (μ.ο.) 2007 Ελλάδα 2011 ΟΟΣΑ (μ.ο) 2011 Διαδικασίες (αριθμός) 15 6,2 15 5,6 Χρόνος (ημέρες) 38 16, ,8 Κόστος διαδικασιών (% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ) ( / έτος 2009) Ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο (% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ) 24,2 5,3 20,7 5,3 116,0 36,1 22,3 15,3 Πηγή: World Bank, Doing Business 2011

56 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ? Ανταγωνιστικότητα Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Porter, 1990) Ευκαιρίες / Τυχαίοι Παράγοντες Στρατηγική των επιχειρήσεων, διάρθρωση και ανταγωνισμός Συνθήκες προσφοράς συντελεστών παραγωγής Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών Συνδεόμενοι κλάδοι και κλάδοι υποστήριξης Κρατικές παρεμβάσεις Πηγή: Porter, M., The competitive advantage of nations, McMillan Press, 1990

57 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ? Τι θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 1. να μάθουμε από τους επιτυχημένους 2. να μετράμε τις επιδόσεις μας 3. να αξιολογούμε τις πρωτοβουλίες μας 4. να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 5. να προτείνουμε ρεαλιστικά μέτρα άρσης των εμποδίων πρόσβασης στις αγορές του εξωτερικού Πηγή: Γεωργίου, Χ., «Προσαρμογές των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον», Διδακτορική διατριβή, Πάτρα, 2010

58 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ? Οι επτά (7) κύριες ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 1. Βελτίωση της σχέσης της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων (γενικό περιβάλλον) 2. Μελέτη κλάδων και επιχειρηματικών ευκαιριών σε ξένες αγορές (πολιτικές πληροφόρησης) 3. Διεθνές πρόγραμμα για την αύξηση της κατανάλωσης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (πολιτικές προβολής) 4. Πολιτικές προσέλκυσης ξένων επενδύσεων (πολιτικές βελτίωσης του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος) 5. «Ταμείο Διεθνοποίησης» (πολιτικές χρηματοδότησης) 6. Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή (πολιτικές για την αύξηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων σε καινοτομία) 7. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα διανομής και παραγωγής (πολιτικές λειτουργίας των ίδιων των επιχειρήσεων) Πηγή: Γεωργίου, Χ., «Προσαρμογές των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον», Διδακτορική διατριβή, Πάτρα, 2010

59 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ??? Δρ. Μάρα Χαχαμίδου:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο 86 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΣTPATHΓIKEΣ ΓIA TH HMIOYPΓIA IKTYΩN (CLUSTERS) EΠIXEIPHΣEΩN: H EΛΛHNIKH KAI H IEΘNHΣ EMΠEIPIA Tου ρ. Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011

οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011 οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011 το επιχειρηματικό Κέντρο "Barcelona Activa" της Βαρκελώνης, το Κέντρο Μελισσοκομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Düzce της τουρκίας, το Κέντρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΤΟΠΟΣ 5/1992 ΑΡΘΡΑ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Η Προοπτική των Τεχνοπόλεων στην Ελλάδα. ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ και ΕΛΕΝΑ ΣΕΦΕΡΤΖΗ Επιστημονικά Πάρκα και η Ανάπτυξη της Μεταφορντικής Βιομηχανίας. MICK DUNFORD Technopoles:

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων

Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων Ανοικτή Συνάντηση Εργασίας για τα πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα»

«Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα» «Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα» Διδακτορική Διατριβή Ηρακλής Ι. Γωνιάδης Συμβουλευτική Επιτροπή Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013 Ιούλ ιος - Σεπτ έμβρ ιος 2 013 δελτίο Στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η χώρα μας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι κοινός αποδεκτό ότι η ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο. Ανάπτυξη χωρίς επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα