«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»"

Transcript

1 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Δρ. Μάρα Χαχαμίδου Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες Υποστηρικτικοί Φορείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επιχειρηματικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες Υποστηρικτικοί Φορείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επιχειρηματικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Μηχανισμοί αξιοποίησης νέων τεχνολογιών: Η δημιουργία νέων εταιρειών Δημοσίευση Εφαρμογές & Κοινωνικά Αγαθά Καινοτόμα Ιδέα/ Ερευνητικό Αποτέλεσμα Αξιολόγηση Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας License ή Πώληση των Πνευματικών Δικαιωμάτων Σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις Royalties & Χρηματοδότηση Διανοητική Ιδιοκτησία/ Τεχνογνωσία Εταιρεία Spin-off/ Start Up Μετοχικό Κεφάλαιο & Royalties υιοθετήθηκε από τους Hindle & Yencken, 2004 και τροποποιήθηκε, Chachamidou, M. & Logothetidis, S. (2008) Spin-off creation behaviour of Universities and Research Institutions: an initial approach for Nanotechnology International Journal Technology Transfer and Commercialisation 7(4),

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με: Υγεία Τρόφιμα, Γεωργία και Αλιεία, Βιοτεχνολογία Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά & νέες τεχνολογίες παραγωγής Ενέργεια Περιβάλλον (+ αλλαγή του κλίματο) Μεταφορές (+ αεροναυτική) Κοινωνικο-οικονομικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες (θεματικές περιοχές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για έρευνα στα πλαίσια του Horizon 2020) Επιλογή δημιουργίας νέων εταιρειών: ΤΑ ΟΦΕΛΗ Γίνονται όλο & περισσότερο δημοφιλείς ως τρόπος αξιοποίησης των εν δυνάμει πολύτιμων εφευρέσεων σε αναδυόμενες τεχνολογίες Συνεισφέρουν στην οικονομική, περιφερειακή ανάπτυξη & τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Rasmussen et al., 2006) Διεκπεραιώνουν ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ ΠΕΚ & επιχειρήσεων (Van der Sijde & Tilburg, 2000, Bekkers et al. 2006, Roberts & Malone, 1996).

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Τύποι Νέων Επιχειρήσεων βασισμένοι σε νέες τεχνολογίες: Οι εταιρείες startup είναι νεοϊδρυθείσες εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης & είναι συνήθως βασισμένες σε νέες τεχνολογίες & καινοτομίες Οι εταιρείες spin-off (τεχνοβλαστός) είναι νέες εταιρείες που δημιουργούνται προκειμένου να αξιοποιήσουν εμπορικά καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα/ τμήμα της πνευματικής ιδιοκτησίας που αναπτύχθηκαν σε ένα οργανισμό Από Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα Ακαδημαϊκές spin-off. Από Εταιρείες Εταιρικές spin-off Προσεγγίσεις για τον ορισμό των εταιρειών Spin-off από Πηγές: Roberts & Malone (1996), Steffensen et al. (1999), Rogers et al. (2001), Nicolaou & Birley (2003), Smilor et al. (1990), AUTM, O Shea et al. (2008), Mustar et al (2008)

7

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Τα πρώτα βήματα Δημοσιεύω ή αποφασίζω να αξιοποιήσω??? Η αναγνώριση του ερευνητικού αποτελέσματος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εμπορικά είναι από τα πιο δύσκολα τμήματα στη διαδικασία δημιουργίας της spin-off Υπάρχουν εξαιρετικά αποτελέσματα από τεχνικής άποψης που όμως δεν είναι εμπορικά αξιοποιήσιμα, ενώ αντιθέτως υπάρχουν μέτρια ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν υψηλή εμπορική αξία Η διαδικασία δημιουργίας μιας εταιρείας spin-off Για την ανάπτυξη μιας εταιρείας spin-off, 4 κρίσιμες διασυνδέσεις (Vohora et al.,2004): 1) Aναγνώριση της ευκαιρίας 2) Επιχειρηματική δέσμευση 3) Δημιουργία αξιοπιστίας 4) Επίτευξη βιώσιμων εσόδων

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Οικονομική Υποστήριξη κατά τη δημιουργία εταιρειών spin-off spin-off/ start up Investigation Feasibility Developm ent Introducti on Growth Maturity Personal finances, Public Funding 3Fs Angels Incubators VCs early stage VCs mid/late rounds Does this work? Can this scale? Where are your customers? Καθώς η χρηματοδότηση από VC είναι δύσκολη στα αρχικά στάδια δημιουργίας μιας εταιρείας spin-off... Διάφορα κρατικά χρηματοδοτικά μέτρα εισήχθηκαν από διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα Τα επενδυτές αναζητούν: Ομάδα με εμπειρία Proof of Concept Έσοδα από αληθινούς πελάτες Credibility του επιχειρηματικού μοντέλου Source: Timo Ahopelto, Lifeline Ventures

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ «Πνευματική ιδιοκτησία (Intellectual Property- IP) ονομάζεται το δικαίωμα που απονέμεται στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου πάνω στο έργο αυτό. Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται και ολόκληρος ο σχετικός θεσμός, δηλαδή το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν αυτό το δικαίωμα» Οι πιο διαδεδομένοι τύποι πνευματικής ιδιοκτησίας

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) αποτελεί νομική παραχώρηση από το κράτος, Το κράτος παραχωρεί στον εφευρέτη δικαιούχο το δικαίωμα του αποκλεισμού τρίτων από την παραγωγή, χρήση ή πώληση της εφεύρεσής του για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σαν ανταπόδοση της δημοσιοποίησης της εφεύρεσής του & της καταβολής των αντίστοιχων τελών. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕ 1. Η εφεύρεση που πρόκειται να κατοχυρωθεί με αυτήν να είναι «νέα» 2. Υπονοεί ότι δεν υπάρχει καμιά προηγούμενη σχετική γραπτή μνεία ή δημοσιοποίηση 3. Η εφεύρεση που πρόκειται να κατοχυρωθεί μ αυτή να είναι κοινωνικά χρήσιμη 4. Η προς κατοχύρωση εφεύρεση να μην αποτελεί προφανή επέκταση-παραλλαγή προϋπάρχουσας εφεύρεσης ή τεχνολογίας, ενώ σε ορισμένες χώρες, απαιτείται η εφεύρεση να «προάγει τεχνικά» μια προϋπάρχουσα θεωρία

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ο αποκλειστικά αρμόδιος Φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών Το European Patent Office (EPO) παρέχει Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενδιαφερόμενοι φορείς για ΔΕ Επενδυτές που υπολογίζουν το IP (Intellectual Property) κατά την αξιολόγηση των εταιριών Εταιρίες για να προστατεύσουν το IP Εταιρείες Spin-off με επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε licensing το IP, Για τις περισσότερες Spin-off το IP είναι η κυριότερη περιουσία Παράδειγμα Αριθμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ~650 Αριθμός Αμερικάνικων Πατεντών που σχετίζονται με το "AFM- Atomic Force Microscope" Πηγή: Lux Research Inc. 2005

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Εταιρείες Spin-off παραδείγματα στην Ελλάδα Η Forthnet ξεκινά το 1994 στα πλαίσια του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας όταν δημιούργησε τον πρώτο δικτυακό κόμβο στην Ελλάδα, παρέχοντας σε χρήστες σύνδεση με τα δίκτυα UUCP&EARN/BITNET ένα επιτυχημένο παράδειγμα εταιρίας Spin Off στην Ελλάδα. ΠΕΚ 2004 Εταιρείες Spin-off 2005 Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Πανεπιστήμιο Πατρών 2006 Πηγή: Χαχαμίδου, Μ., «ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ», Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, 2010

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της Nanothinx Η Nanothinx είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2005 Είναι εταιρεία spin-off από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, του ΙΤΕ Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α & παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Πάτρα στο Ερευνητικό Κέντρο

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της Advent Η Advent είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2005 Είναι εταιρεία spin-off από το Πανεπιστήμιο Πατρών & το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, του ΙΤΕ Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α & πιλοτική παραγωγή, υλικών & συστημάτων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως κυψελίδες καυσίμων & φωτοβολταϊκά συστήματα Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Πάτρα στο Τεχνολογικό Πάρκο.

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της Clean Energy Η Clean Energy είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2010 Είναι εταιρεία spin-off από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΙΤΕΣΚ/ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α & εφαρμογής και ελέγχου καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών με τη χρήση βιομαζικών καυσίμων σε μεγάλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αποκεντρωμένες μονάδες συμπαραγωγής Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Πτολεμαϊδα.

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της Helbio Η Helbio είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2001 Είναι εταιρεία spin-off από το Πανεπιστήμιο Πατρών Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α & την εμπορευματοποίηση συστημάτων παραγωγής υδρογόνου παραγωγής υδρογόνου Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Πάτρα στο Τεχνολογικό Πάρκο.

19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της DendriGEN Η Dendrigen είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2005 Είναι εταιρεία spin-off από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α σε δενδριμερή υλικά για τη χορήγηση φαρμάκων & την παραγωγή υπερκαθαρού νερού Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε έναν ιδιωτικό χώρο στην Αθήνα

20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της ELdrug Η ELdrug είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2006 Είναι εταιρεία spin-off από το Πανεπιστήμιο Πατρών Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α σε προϊόντα για τη θεραπεία της υπέρτασης, του σχετιζόμενου με τις ορμόνες καρκίνου και την υπογεννετικότητα Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Πάτρα στο Τεχνολογικό Πάρκο.

21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η περίπτωση της BioGenomica Η BioGenomica, Κέντρο Γενετικών Ερευνών & Αναλύσεων ΑΕ, είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που δημιουργήθηκε το 2004 Είναι εταιρεία spin-off από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ο τύπος της εταιρείας: Ε&Α για προϊόντα & υπηρεσίες στην ανάλυση γενετικού υλικού. Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε έναν ιδιωτικό χώρο στην Αθήνα

22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Πηγή: Endeavor Greece, 2014

23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Πηγή: Endeavor Greece, 2014

24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Εταιρείες Start up παραδείγματα φοιτητικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Η Virtual Trip δημιουργήθηκε το 2000 από μια ομάδα πέντε τελειόφοιτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης & την εταιρεία criticalpublics.com. Η Intelen είναι μία Ελληνική start-up εταιρία στον τομέα του Soft CleanTech & Energy ICT η οποία πρόσφατα συγκαταλέχθηκε στις 100 πιο emerging εταιρίες στον κόσμο (Red herring global 2011) με Εθνικά και Παγκόσμια βραβεία καινοτομίας (Silicon Valley launch 2011, Innovate100, κλπ). Η εταιρία είναι σε δυναμικό expansion στους τομείς των ευφυών δικτύων και εφαρμογών social media και gaming. Το i-kiosk είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών για το περίπτερο το οποίο πρόσφατα πήρε τη πρώτη θέση στο διαγωνισμό καινοτομίας Ennovation υπό την αιγίδα του Οικονομικού Παν/μιου Αθηνών και της Eurobank. Το i-kiosk και οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν στη βέλτιστη διαχείριση καταστήματος καθώς και στην ψηφιακή διαφήμιση προϊόντων στο σημείο πώλησης, μέσω του δικτύου i-kiosk

25 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Εταιρείες Start up σε e- business παραδείγματα στην Ελλάδα

26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες Υποστηρικτικοί Φορείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επιχειρηματικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη

27 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες έχουν αναπτυχθεί διάφοροι φορείς & μηχανισμοί για να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές δράσεις, όπως: Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας/ Διαμεσολάβησης Θερμοκοιτίδες Τεχνολογικά Πάρκα Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας & Ζώνη Καινοτομίας Δίκτυα & Σύλλογοι Προγράμματα Χρηματοδότησης Διαγωνισμοί Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

28 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ)/ Διαμεσολάβησης Ακαδημαϊκοί & Ερευνητικοί Φορείς (ΠΕΚ) διαμεσολαβητής Παραγωγικοί/ Βιομηχανικοί Φορείς Οι ερευνητικοί φορείς είναι σημαντικό να κατανοούν τις ανάγκες & τις προτεραιότητες των εφαρμογών έτσι ώστε να ενεργοποιούνται σε κατευθύνσεις με ενδιαφέρον για τους παραγωγικούς φορείς. Τα ΓΜΤ δημιουργήθηκαν για να μεταφέρουν την τεχνολογία & τη γνώση προς κοινωνικό όφελος έτσι αποτελούν το μέσο επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων & ερευνητικών φορέων Στις ΗΠΑ τα ΓΜΤ εγκαθιδρύθηκαν το 1980, ενώ στην Ευρώπη ιδρύθηκαν αρκετά αργότερα (Siegel, 2004).

29 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Λειτουργία ΓΜΤ Πολλά ΠΕΚ εγκατέστησαν ΓΜΤ προκειμένου αυτά να διαχειρίζονται, να προστατεύουν την διανοητική τους ιδιοκτησία & να υλοποιούν δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας (Friedman et al., 2003) Εθνικές Πολιτικές, Ερευνητής Νομικό Πλαίσιο, & ΓΜΤ Πολιτικές των ΠΕΚ για πνευματική ιδιοκτησία & Entrepreneur Ερευνητής & ΓΜΤ Υπάρχουσες Καινοτόμα Ιδέα/ Ερευνητικό Αποτέλεσμα Ερευνητής Invention Disclosure Ερευνητής & ΓΜΤ Πνευματική Ιδιοκτησία/ Τεχνογνωσία Ερευνητής Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας/ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Marketing της τεχνολογίας σε επιχειρήσεις & διαπραγματεύσ εις Επιχειρηματικό Σχέδιο, Εύρεση Χρηματοδότησης Ερευνητής & ΓΜΤ License ή Πώληση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ερευνητής & ΓΜΤ & Επιχείρηση/ Entrepreneur Επιχειρήσεις Εταιρεία Spin-off/ Start up Πηγή: Χαχαμίδου, Μ., «ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ», Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, 2010

30 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ)/ Διαμεσολάβησης Οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν: Παροχή υπηρεσιών για τη Μεταφορά Τεχνολογίας Υποστήριξη στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ του πανεπιστημίου & ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων Δημιουργία βάσεων δεδομένων ερευνητικών έργων, εργαστηρίων, επιχειρήσεων Διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω ημερίδων, συνεδρίων, εκδόσεων Υπηρεσίες προβολής, διαφήμισης και μάρκετινγκ του παραγόμενου ερευνητικού έργου Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας για την έρευνα που υλοποιείται στο ίδρυμα Υποστήριξη για τη δημιουργία εταιρειών Spin-off

31 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Θερμοκοιτίδες (Incubators) Οι Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων αποτελούν μια δυναμική διαδικασία ανάπτυξης επιχειρήσεων με στόχο να «εκκολαφθούν» νέες επιχειρήσεις & να υποστηριχθούν παρέχοντας πρόσβαση σε πόρους & μια σειρά από υπηρεσίες, ώστε να επιβιώσουν κατά την περίοδο που δημιουργούνται & είναι πιο ευάλωτες (National Business Incubation Association). Οι Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν δεκαετία 50 στις ΗΠΑ & στην Ευρώπη τη δεκαετία 60 Κατηγορίες Θερμοκοιτίδων Θερμοκοιτίδες που υποστηρίζονται από ΑΕΙ & Ερευνητικά Κέντρα Θερμοκοιτίδες που υποστηρίζονται από δημόσιους φορείς Ιδιωτικές Θερμοκοιτίδες Μεικτές Θερμοκοιτίδες

32 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Θερμοκοιτίδες (Incubators) Υπηρεσίες που προσφέρουν: o Υποδομή και χώροι εγκατάστασης π.χ. γραφεία, εργαστήρια o Υπηρεσίες Διοίκησης (Λογιστικές, νομικές, marketing, ανθρωπίνων πόρων, επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, σεμινάρια) o Τεχνική υποστήριξη π.χ. Τεχνολογικός εξοπλισμός, τράπεζα πληροφοριών o Γραμματειακές υπηρεσίες o Πρόσβαση σε χρηματοδότηση π.χ. κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου o Υπηρεσίες Δικτύωσης Στόχοι Θερμοκοιτίδων Οικονομική Ανάπτυξη Εμπορική Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Ανάπτυξη Αγοράς Γης Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

33 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Τεχνολογικά Πάρκα Υπάρχουν διάφοροι όροι για τα Τεχνολογικά Πάρκα: Ερευνητικό Πάρκο (Science Park), Τεχνολογικό Πάρκο (Technology Park), Επιχειρηματικό Κέντρο/Πάρκο (Business Park), Κέντρο Καινοτομίας (Innovation Center) 50 στο Stanford (ΗΠΑ) η Hewlett-Packard 60 Αγγλία 70 στη Γαλλία το Sofia-Antipolis 80 Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία,Φιλανδία, Γερμανία 90 Ελλάδα: τα πρώτα Τεχνολογικά Πάρκα... Τεχνολογικό Πάρκο είναι ένας οργανισμός που διοικείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες με στόχο να αυξήσουν τον πλούτο της κοινότητας του, προωθώντας μια κουλτούρα καινοτομίας & ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις & τους οργανισμούς παραγωγής γνώσης με τους οποίους συνεργάζονται (Ιnternational Association of Science Parks- IASP) Τεχνολογικό Πάρκο μπορεί να αποτελεί μια πρωτοβουλία κρατική, ιδιωτική ή μεικτή η οποία έχει στενούς γεωγραφικούς & λειτουργικούς δεσμούς με Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα.

34 Στόχοι ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Τεχνολογικά Πάρκα Προώθηση επιχειρηματικότητας Υποστήριξη εταιρειών spin-off Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Προώθηση κουλτούρας καινοτομίας στην περιοχή Προώθηση μόνιμων δεσμών και συνεργασιών ερευνητικών φορέων & επιχειρήσεων Μεταφορά Τεχνολογίας Προσέλκυση χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Δημιουργία συνεργειών & δικτύων καινότομίας (clustering) Βελτίωση ανταγωνιστικότητας τοπικής οικονομίας Βελτίωση της εικόνας της περιοχής

35 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Τεχνολογικά Πάρκα Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης Τεχνολογικό Πάρκο Πάτρας Τεχνολογικό Πάρκο Ηρακλείου

36 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Cluster Καινοτομίας Tα Clusters Καινοτομίας (Συστάδα/ Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας) αποτελούν ένα σύνολο συνανταγωνιστικών επιχειρήσεων όλων των μεγεθών νεοσύστατες, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες) Industry Public bodies συνδεδεμένων σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας με κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες, με στρατηγικές συμμαχίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, επενδυτών, κλπ. Financial actors University Science parks, Research institutes που εμφανίζουν ισχυρή γεωγραφική συγκέντρωση & από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών, & που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή,η οποία διακρίνεται από χαρακτηριστικά έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας & διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.. Πηγή: Porter (1998), Rosenfeld (2002), Schwartz (2004) Media Organizations for collaboration A :National ministries / agencies B : Regional agencies / offices of national bodies C : Regional agencies based on collective efforts of local communities

37 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Συστάδα Μικροηλεκτρονικής Cluster in Microelectronics

38 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα ΓΜΤ στα Ελληνικά Πανεπιστήμια ΓΜΤ στα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα Liaison Office Technical University of Crete

39 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Το Επιχειρηματικό Πάρκο ΤΠΕ Τεχνόπολη αποτελεί ένα ιδιωτικό Επιχειρηματικό Πάρκο & Θερμοκοιτίδα στην Ελλάδα, για να φιλοξενήσει εταιρίες υψηλής τεχνολογίας για καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) αποτελεί ένα ειδικό αναπτυξιακό εγχείρημα, που αξιοποιεί και διευρύνει το Γνωσιακό Κεφάλαιο του Νομού Θεσσαλονίκης & στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με παραγωγικές & οικονομικές δραστηριότητες καινοτομικού χαρακτήρα. Innovation Relay Center 1991 Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών + ITE + ΣΒΒΕ Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ από το 1991 παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με τη Μεταφορά Τεχνολογίας & Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας, όπως: Τεχνολογικό Παρατηρητήριο, Aποτύπωση τεχνολογικών αναγκών, Προώθηση τεχνολογίας, Εξεύρεση συνεργατών, Πηγές χρηματοδότησης, μεταφορά τεχνολογίας, Δημιουργία επιχειρήσεων spin-off.

40 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Νέα φαινόμενα για χώρους co-working Στην Αθήνα Στη Θεσσαλονίκη παρέχει γραφεία, internet & τα βασικά facilities βρίσκεστε κοντά με άλλους προγραμματιστές, τεχνολόγους, νέους επιχειρηματίες & έχετε την ευκαιρία να διευρύνετε τις γνωριμίες, τις συνεργασίες και τις γνώσεις σας.

41 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. υποστηρίζει την φοιτική επιχειρηματικότητα με: Τη διοργάνωση εργαστηρίων επιχειρηματικότητας - καινοτομίας και συμβουλευτικής Τη δικτύωση «Επιχείρησε» και εσύ το δικό σου μέλλον! Kάνε την ιδέα σου Επιχείρηση!! Εκπαιδευτικό Εργαστήρι Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.

42 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Κρατικά χρηματοδοτικά μέτρα για τη δημιουργία Spin-off Στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς- ΕΣΠΑ» ( ) της ΓΓΕΤ εισάγονται νέα μέτρα για τη δημιουργία των εταιρειών spin-off. 2011: «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» παρέχει κίνητρα σε κάποιον που επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρησή μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία & ενισχύει υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες κ.α. Ύψος χρηματοδότησης digi-mobile - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) 2010: Το πρόγραμμα «Δηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spinout)», λειτούργησε ως συνέχεια του εθνικού προγράμματος ΠΡΑΞΕ Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

43 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ υπάρχει όμως πρόβλημα το περιβάλλον χρηματοδότησης ΣΗΜΕΡΑ Δύσκολα μπορεί κανείς να βρει χρηματοδότηση σήμερα Τα τραπεζικά δάνεια δίνονται πολύ δύσκολα Πολλά VC δεν χρηματοδοτούν Τα Business Angels είναι αρκετά συντηρητικά ή έχουν πτωχεύσει Νέες μορφές χρηματοδότησης: Crowdfunding Παραδείγματα: Barack Obama, Presidential Campaign ($600 million?) Kickstarter.com, creative projects (USA) Peoplefund.it, creative projects (UK) Sellaband.com, record albums JustinWilsonplc.com, Formula One Team MyFootballClub.co.uk, Sports team AgeofStupid.net, TV Show (Not! raised over 800,000 pounds) Trampoline Systems, U.K. Technology firm! (instead of VC)

44 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Νέες μορφές χρηματοδότησης: Crowdfunding Kickstarter: Νέος τρόπος χρηματοδότησης πλατφόρμα χρηματοδότησης δημιουργικών projects ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ? Παραγωγοί έργων, μουσικοί, καλλιτέχνες & σχεδιαστές έχουν την ευθύνη & τον έλεγχο για το τι θα προσφέρουν ως αντάλλαγμα των έργων τους. Τα ανταλλάγματα που δίνονται μπορεί να είναι ένα copy από αυτό που έχει φτιαχτεί, a limited edition κτλ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Κάθε δημιουργός θέτει την απαιτούμενη χρηματοδότηση & το deadline. Αν το project πετύχει την απαιτούμενη χρηματοδότηση τότε οι πιστωτικές κάρτες όσων έχουν επενδύσει χρεώνονται όταν λήξει το deadline. Αν το project αποτύχει και δεν λάβει την απαιτούμενη χρηματοδότηση τότε δεν χρεώνεται κανείς. Από το ξεκίνημα το KICKSTARTER τον Απρίλιο του 2009, περισσότερα από 24,000 δημιουργικά projects έχουν χρηματοδοτηθεί από κόσμο παγκοσμίως. Όμως το Kickstarter είναι κάτι περισσότερο από ότι ένας τρόπος χρηματοδότησης οι δημιουργοί έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν community για τα projects τους!

45 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα Πηγή: Endeavor Greece, 2014

46 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Διαγωνισμοί Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας στην Ελλάδα Φοιτητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

47 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Σύνδεσμοι και Οργανισμοί επιχειρηματικότητας Νέοι Επιχειρηματίες Θεσσαλονίκης Hellenic Start up Association Ελληνική Νεανική Επιχειρηματικότητα Ευρωπαϊκή Νεανική Επιχειρηματικότητα Ελληνική ομοσπονδία νεανικών επιχειρήσεων JADE Hellas Young Entrpreneurs Association Hellas

48 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Sites & Social media για ενημέρωση σχετικά με θέματα επιχειρηματικότητας

49 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες Υποστηρικτικοί Φορείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επιχειρηματικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη

50 Type of industries created ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ευκαιρίες για αναδόμηση παραδοσιακών βιομηχανιών 2. Added Value Industries 2 4. New industries 4 1. Existing Core Industries (e.g., Tourism) Market Pull Science Push

51 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ορισμός της ανταγωνιστικότητας Πεδίο της οικονομικής θεωρίας που αναλύει τα στοιχεία και τις πολιτικές εκείνες που διαμορφώνουν την ικανότητα μιας χώρας να δημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που: 1. υποστηρίζει μεγαλύτερη παραγωγή αξίας για τις επιχειρήσεις, και, 2. μεγαλύτερη ευημερία για τους πολίτες. (Institute for Management Development IMD WCY 2010, p.496)

52 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πηγή: Institute for Management Development, IMD, World Competitiveness Yearbook 2010, προσαρμογή από τον κ. Γεωργίου

53 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το τοπίο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας Οι 10 πρώτες χώρες βάσει του δείκτη συνολικής ανταγωνιστικότητας 1. Σιγκαπούρη (+2 θέσεις) 2. Χονγκ Κονγκ 3. Η.Π.Α. (-2 θέσεις) 4. Ελβετία 5. Αυστραλία (+2 θέσεις) 6. Σουηδία 7. Καναδάς (+1 θέση) 8. Ταϊβάν (+15 θέσεις) 9. Νορβηγία (+2 θέσεις) 10. Μαλαισία (+8 θέσεις) Οι χώρες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στη συνολική κατάταξη Οι χώρες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη συνολική κατάταξη ΤΑΪΒΑΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ + 15 θέσεις + 12 θέσεις + 10 θέσεις ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - 20 θέσεις - 16 θέσεις - 15 θέσεις ΜΑΛΑΙΣΙΑ + 8 θέσεις ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - 12 θέσεις ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΙΣΡΑΗΛ + 7 θέσεις + 7 θέσεις ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ - 10 θέσεις - 10 θέσεις Πηγή: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) -

54 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ???

55 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το περιβάλλον στην Ελλάδα Δείκτες ευκολίας ίδρυσης μιας επιχείρησης Ελλάδα 2007 ΟΟΣΑ (μ.ο.) 2007 Ελλάδα 2011 ΟΟΣΑ (μ.ο) 2011 Διαδικασίες (αριθμός) 15 6,2 15 5,6 Χρόνος (ημέρες) 38 16, ,8 Κόστος διαδικασιών (% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ) ( / έτος 2009) Ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο (% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ) 24,2 5,3 20,7 5,3 116,0 36,1 22,3 15,3 Πηγή: World Bank, Doing Business 2011

56 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ? Ανταγωνιστικότητα Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Porter, 1990) Ευκαιρίες / Τυχαίοι Παράγοντες Στρατηγική των επιχειρήσεων, διάρθρωση και ανταγωνισμός Συνθήκες προσφοράς συντελεστών παραγωγής Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών Συνδεόμενοι κλάδοι και κλάδοι υποστήριξης Κρατικές παρεμβάσεις Πηγή: Porter, M., The competitive advantage of nations, McMillan Press, 1990

57 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ? Τι θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 1. να μάθουμε από τους επιτυχημένους 2. να μετράμε τις επιδόσεις μας 3. να αξιολογούμε τις πρωτοβουλίες μας 4. να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 5. να προτείνουμε ρεαλιστικά μέτρα άρσης των εμποδίων πρόσβασης στις αγορές του εξωτερικού Πηγή: Γεωργίου, Χ., «Προσαρμογές των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον», Διδακτορική διατριβή, Πάτρα, 2010

58 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ? Οι επτά (7) κύριες ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 1. Βελτίωση της σχέσης της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων (γενικό περιβάλλον) 2. Μελέτη κλάδων και επιχειρηματικών ευκαιριών σε ξένες αγορές (πολιτικές πληροφόρησης) 3. Διεθνές πρόγραμμα για την αύξηση της κατανάλωσης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (πολιτικές προβολής) 4. Πολιτικές προσέλκυσης ξένων επενδύσεων (πολιτικές βελτίωσης του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος) 5. «Ταμείο Διεθνοποίησης» (πολιτικές χρηματοδότησης) 6. Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή (πολιτικές για την αύξηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων σε καινοτομία) 7. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα διανομής και παραγωγής (πολιτικές λειτουργίας των ίδιων των επιχειρήσεων) Πηγή: Γεωργίου, Χ., «Προσαρμογές των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον», Διδακτορική διατριβή, Πάτρα, 2010

59 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ??? Δρ. Μάρα Χαχαμίδου:

«Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης

«Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης «Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης (Clusters, Τεχνολογικά Πάρκα, Θερµοκοιτίδες & Coworking Spaces)» Ηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Εσπερίδα: Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης, Ηράκλειο 14 Μαΐου 2010 Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Μονάδες Παραγωγής Γνώσης Χρηματοδότηση Ομάδα Εργασίας Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας Εκκόλαψη: Υποδομές-Διαδικασίες Αναδιανο

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος για την ανάδυση από την κρίση Απρίλιος 2013 Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω της Έρευνας & Καινοτομίας If you don t plan, you plan to fail. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Η2020 & IPR Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Περιεχόμενα Συστάσεις Ορίζοντας 2020 (εν τάχει) Διανοητική ιδιοκτησία στον Ορίζοντα 2020 2 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 3 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί» Ελληνικές δράσεις για την Εκμετάλλευση και Εμπορευματοποίηση Ερευνητικών προτάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 8/12/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument Εργαλείο του Ορίζοντα 2020

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Τεχνολογίας

Μεταφορά Τεχνολογίας Μεταφορά Τεχνολογίας Μπέστα Χριστίνα Προϊσταµένη Γραµµατείας Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ 1 Περιεχόµενα Ερευνητική ραστηριότητα ΑΠΘ Μεταφορά Τεχνολογίας Ορισµοί ιαδικασίες Οδηγός Γραφείο ιαµεσολάβησης Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. -

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. - Σχολή Χημικών Μηχανικών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής.

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής. Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδων Τεχνολογικών πάρκων Εκκολαπτηρίων Incubators, χώρων Coworking spaces, Προγραμμάτων Accelerators κ.λπ.) Το μητρώο δομών στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Νέες Ευκαιρίες Γιώργος Καραμανώλης, Partner CTO Crowdpolicy Σύμβουλος Πληροφορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Project management

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Καραμπέκιος Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης 07.12.2015 ris3attica.gr συλλέγουμε δεδομένα για την Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα δαπάνες, προσωπικό, δραστηριότητα, επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ICT4Growth Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν Ανάπτυξη και Παροχή Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ημερομηνία Λήξης 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010

15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010 Solar Technologies 15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010 Διαφανείς Ηλιακές Κυψελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως Φωτοβολταϊκά παράθυρα ενταγμένα στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Θέμα: Εύθραυστη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD Από τη μελέτη της κατάταξης της χώρας μας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK Κεντρική Δομή HU.R.MA OFFICE, (πρώην Κτήριο ΔΕΣΕ) Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας ΤΗΛ 23210 45405/37865 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4, 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΞ 2321051861

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Δρ Νένα Μάλλιου Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης & Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής. Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP

Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής. Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP adimi@help-forward.gr Περιεχόμενα Συστάσεις (Ποιοι είμαστε) Τι είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη πόλη»

Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη πόλη» Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη πόλη» Μοχιανάκης Κωστής Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου Πολιτικές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ σε προδημοσίευση

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ σε προδημοσίευση ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ σε προδημοσίευση Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1 Δράση κρατικής ενίσχυσης ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο»

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» «Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 12/11/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο

Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Απολογιστικά στοιχεία ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

Θεματολογία. Αποδελτίωση Συνεντεύξεις Εκδηλώσεις Προγράμματα Κύριο_Θέμα

Θεματολογία. Αποδελτίωση Συνεντεύξεις Εκδηλώσεις Προγράμματα Κύριο_Θέμα 9ο Ενημερωτικό Δελτίο Ι του Γ. Δ. Α.Π.Θ. Ι 23.Δεκεμβρίου.2011 Αγαπητά μέλη, Σας αποστέλλω το εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο του Γραφείου Διασύνδεσης για θέματα επιχειρηματικότητας. Το κύριο θέμα αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκοµαι σήµερα εδώ στα πρώτα γενέθλια ενός σηµαντικού ελληνικού επιτεύγµατος που µας φέρνει στην «καρδιά» των πιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Γιάννης Τόλιας 29.11.2013 Περιεχόμενα Προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! Επανάσταση! 2012: Ο αριθμός των κινητών συσκευών θα είναι μεγαλύτερος από τον πληθυσμό του πλανήτη! Πηγή: CISCO Μια παγκόσμια αγορά Πηγή: Andrew Trench Με τεράστια μεγέθη 1 δισεκατομμύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα