Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν 3297/2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν 3297/2004)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος : Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες : Δήμητρα Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση : d. gr Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ. : ΠΡΟΣ : 1.Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς του Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ) (αριθμ. πρωτ. εισερχ..) μεταξύ του εν λόγω καταναλωτή και των εταιρειών 1) Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ) εταιρείας και 2) Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, και μετά τη συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την και ώρα 11:30 π.μ. διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ H Αρχή μας δέχθηκε την από αναφορά του Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ), στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ.. Με το από 18 Ιανουαρίου 2007 (αρ. πρωτ. ) έγγραφό μας διαβιβάσαμε στην Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία την παραπάνω αναφορά και ζητήσαμε να μας εκθέσει τις απόψεις της. 1

2 Με το από 30 Ιανουαρίου 2007 έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ.., η Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία εξέθεσε τις απόψεις της. Με το από 12 Φεβρουαρίου 2007 (αρ. πρωτ..) έγγραφό μας διαβιβάσαμε στον Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ) τις απόψεις της Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας και ζητήσαμε να μας εκθέσει τις απόψεις του. Με το από 12 Φεβρουαρίου 2007 (αρ. πρωτ..) έγγραφό μας διαβιβάσαμε στην Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία την παραπάνω αναφορά και ζητήσαμε να μας εκθέσει τις απόψεις της. Με το από 20 Φεβρουαρίου 2007 έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ., η Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία εξέθεσε τις απόψεις της. Με το από 21 Φεβρουαρίου 2007 έγγραφο του, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ.., ο Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ) εξέθεσε τις απόψεις του. Με το από , το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ.. έγγραφο και εν συνεχεία με το από , το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ.. έγγραφο, κλήθηκαν αντίστοιχα η Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία και η Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία για την επίτευξη συμβιβασμού στις 21 Μαρτίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11: 30 π.μ. στα γραφεία της Αρχής. Με το από , το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ....., έγγραφό της η Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία μας απήντησε ότι δεν θα προσέλθει στον ανωτέρω ορισθέντα συμβιβασμό. Σημειώνεται δε, ότι την ημέρα που ορίσθηκε η πρόσκληση για κατάρτιση του συμβιβασμού το δεύτερο εμπλεκόμενο μέρος ήτοι η Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία παρά την ανωτέρω πρόσκλησή μας προς αυτή δεν προσήλθε επιδεικνύοντας μια κακόπιστη, αντιδεοντολογική και αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη συμπεριφορά. Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Στην ως άνω έγγραφη καταγγελία του, ο Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ), ισχυρίζεται τα ακόλουθα : Mε σύμβαση πώλησης που καταρτίσθηκε στις Αχαρνές μεταξύ του καταγγέλλοντα και της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας διαμέσω της εξουσιοδοτημένης εμπορικής αντιπροσώπου εταιρείας της με την επωνυμία «..» και Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας η πρώτη ανέλαβε την υποχρέωση να πωλήσει και να μεταβιβάσει στον καταγγέλλοντα ένα επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής τύπου, χρώματος μαύρου. Για την πώληση αυτή, συντάχθηκε στις στις Αχαρνές μεταξύ του καταγγέλλοντα και της δεύτερης καταγγελλόμενης εταιρείας το με αριθμό 1936 δελτίο παραγγελίας, το οποίο περιελάμβανε όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και επιπλέον χαρακτηριζόμενα ως «δώρα» τον απαριθμούμενο συμπληρωματικό εξοπλισμό : 1) ένα κοτσαδόρο αποσπώμενο 2) ένα κάλυμμα ρεζέρβας με χρώμιο 3) ένα συναγερμό με κλειδώματα και τέλος 4) πατάκια, τρίγωνο και πυροσβεστήρα. 2

3 Η πώληση αυτή συνήφθη με τον όρο παρακράτησης κυριότητας εκ μέρους της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) αντισυμβαλλόμενης εταιρείας, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο στην Αρχή σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. Συμφωνημένο τίμημα ορίστηκε : κατά μεν το υπ αριθμ. 1936/ ιδιωτικό συμφωνητικό παραγγελίας (που υπεγράφη μεταξύ του Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ) και της Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας το ποσό των , κατά δε το ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης αυτοκινήτου (που υπεγράφη μεταξύ του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ και της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας το ποσό των , εκ των οποίων 500 κατέβαλε την ίδια ημέρα στην Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ) εταιρεία δυνάμει της από απόδειξης είσπραξης της ως άνω εταιρείας, ποσό κατέβαλε ομοίως στην ίδια εταιρεία στις δυνάμει της από απόδειξης είσπραξης της ιδίας εταιρείας ενώ για το υπόλοιπο τίμημα συμφωνήθηκε διακανονισμός μέσω προγράμματος χρηματοδότησης της Τράπεζας. σε 24 ισόποσες άτοκες δόσεις ποσού Ευρώ 1.548,50 εκάστη εξ αυτών, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 564 απόδειξη λιανικής πωλήσεως της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας, ώστε με την πληρωμή τους εξοφλήθηκε ολοσχερώς το τίμημα. Το παραπάνω όχημα παραδόθηκε στον Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ) την 17 η Απριλίου 2005 σύμφωνα με το υπ αριθμ. Α δελτίο αποστολής του, συνοδευόμενο από παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας επταετούς διάρκειας από την Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία Το ως άνω αυτοκίνητο τέσσερις μήνες μετά την αγορά του άρχισε να παρουσιάζει αλλεπάλληλες βλάβες. Αρχικά, κατά τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, εξέπεμπε υπερβολική ποσότητα ρύπων και κατανάλωνε ιδιαίτερα υψηλές ποσότητες καυσίμου. Η αντιπρόσωπος εταιρεία απέδωσε την αιτία του προβλήματος σε χρήση μη ενδεδειγμένου καυσίμου, ισχυρισμό που δεν αποδέχθηκε ο καταγγέλλων, ο οποίος και δήλωσε ότι εξ αρχής έκανε χρήση του προτεινόμενου από την εταιρεία καυσίμου super αμόλυβδης. Εν συνεχεία και καθώς το πρόβλημα δεν έπαυε, η δεύτερη καταγγελλόμενη εταιρεία ισχυρίστηκε ότι αυτό οφείλεται στην αιθάλη, η οποία συγκεντρώνεται στον κινητήρα του οχήματος και για τον λόγο αυτό του συνεστήθη ο ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθαρισμός του κινητήρα. Ένα μήνα αργότερα, ήτοι τον Αύγουστο του έτους 2005 το όχημα παρουσίασε μεταλλικό θόρυβο στον κινητήρα. Μετά την εισαγωγή του εν λόγω αυτοκινήτου στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας και την αλλαγή των λιπαντικών αυτού, διαβεβαίωσαν τον αναφέροντα ότι το πρόβλημα απαλείφθηκε. Ο θόρυβος, όμως, αυτός όχι μόνο δεν σίγασε, αλλά καθημερινά αυξανόταν και γινόταν εντονότερος, με αποτέλεσμα την μη σωστή απόδοση και κακή λειτουργία του αυτοκινήτου. Μετά την νέα είσοδο του οχήματος στο συνεργείο ( το οποίο συστεγάζεται στον χώρο της δεύτερης καταγγελλόμενης εταιρείας) κατά τις ημερομηνίες όπου πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του ρυθμιστή ανάφλεξης (injection) και την όπου αντικαταστάθηκαν τα ωστήρια των βαλβίδων του κινητήρα, η κατανάλωση του καυσίμου αυξήθηκε κατά ποσοστό 50% από τις μέσες τιμές κατανάλωσης οχήματος αντιστοίχου τύπου. Αυτό είχε σαν συνέπεια τις αλλεπάλληλες επισκέψεις του καταγγέλλοντα στο εν λόγω συνεργείο, προκειμένου να εντοπισθεί και επισκευασθεί η εν λόγω βλάβη. 3

4 Τον Δεκέμβριο του έτους 2006, παρά τις γενόμενες προσπάθειες επισκευής του δεν απεκατεστάθη η βλάβη, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η λειτουργία του αυτοκινήτου και το όχημα να εισαχθεί εκ νέου στο συνεργείο. Στο χρονικό διάστημα αυτό, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο χωρίς να γνωρίζει την κύρια αιτία του προβλήματος προέβη διερευνητικά σε εκτέλεση μιας σειράς εργασιών και αντικατάστασης ανταλλακτικών. Παρά τις προσπάθειες να θεραπευτεί το αναφερόμενο ελάττωμα, αυτό όχι μόνο δεν εξαλείφθηκε, αλλά παρουσιάστηκαν και νέες βλάβες, συγκεκριμένα : θόρυβος του διαφορικού, κακή λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων και διπλασιασμός του καταναλωθέντος καυσίμου, με αποτέλεσμα να αναιρείται σε σημαντικό βαθμό η χρήση του,συμφώνως προς τον προορισμό του, οχήματος. H δεύτερη καταγγελλόμενη εταιρεία, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης του καταγγέλλοντα, του παραχώρησε το υπ αριθμ κυκλοφορίας. αυτοκίνητο από τις έως και τις , ημερομηνία που επεστράφη από αυτόν, διότι, κατά τους ισχυρισμούς του, ήταν μη ασφαλές και ακατάλληλο για την χρήση που προοριζόταν, καθώς δεν κάλυπτε τις επαγγελματικές και οικογενειακές του ανάγκες (ωφέλιμο φορτίο, έλλειψη οδικής ασφάλειας κ.λ.π.). Για τους λόγους αυτούς, ο καταγγέλλων αναγκάσθηκε να μισθώσει άλλο όχημα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί στις μετακινήσεις του εντός Αττικής, ενώ για τα επαγγελματικά του ταξίδια αναγκάστηκε να μετακινείται με εταιρικό όχημα, με αποτέλεσμα η εταιρεία να στερείται την χρήση του. Παρά τις κατ επανάληψη προσπάθειες επιδιόρθωσης των ελαττωμάτων στις οποίες προέβη η αντιπρόσωπος εταιρεία, ο εντοπισμός των ελαττωμάτων και η επισκευή αυτών απεδείχθη ιδιαίτερα δυσχερής και χρονοβόρος, με αποτέλεσμα ο καταγγέλλων να ασκήσει στην συνέχεια (μετά την αποτυχία διόρθωσης) το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησής του προς την πωλήτρια εταιρεία, δηλώνοντας το σε αυτή προφορικώς διαμέσω του αντιπροσώπου της. Η εταιρεία μετά πάροδο ενάμισι έτους δήλωσε ότι το όχημα επισκευάστηκε και τον κάλεσε να το παραλάβει μη δεχόμενη την υπαναχώρηση του καταγγέλλοντα από την σύμβαση αγοραπωλησίας. Ως απόρροια όλων των ανωτέρω, το όχημα εξακολουθεί και παραμένει έως σήμερα στον εκθεσιακό χώρο της δεύτερης καταγγελλόμενης εταιρείας. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ «ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα». Το άρθρο αυτό καθιερώνει ειδική ευθύνη του πωλητή να παραδώσει το πωλούμενο πράγμα στον αγοραστή ανεπίληπτο, δηλαδή ανταποκρινόμενο στη σύμβαση πώλησης. Ο πωλητής δεν παραδίδει το πράγμα απλά, αλλά έχει υποχρέωση να το παραδώσει «με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελλατώματα» Γεωργ. Μαυρομμάτης, Οι νέες ρυθμίσεις για την πώληση, Αρμενόπουλος 2003, σελ. 9. 4

5 Συνεπώς, η παράδοση πράγματος χωρίς τις συνομολογημένες ιδιότητες και με πραγματικά ελαττώματα θεμελιώνει γνήσια αντικειμενική ευθύνη του πωλητή λόγω μη εκπλήρωσης, κατ άρθρο 537 ΑΚ, οπότε δεν τίθεται ζήτημα υπαιτιότητάς του, δηλαδή υπάρχει ανεξάρτητα από πταίσμα αυτού 2. Πραγματικό ελάττωμα κατά την έννοια του νόμου είναι μια ατέλεια του πράγματος, δηλαδή μια απόκλιση αυτού προς το χειρότερο από την κανονική του κατάσταση, η οποία εμποδίζει αυτό να ανταποκρίνεται στην σύμβαση 3. Η ύπαρξη ή μη ελαττώματος κρίνεται τόσο με κριτήρια υποκειμενικά, βάσει του σκοπού δηλαδή στον οποίο απέβλεπαν τα μέρη, όσο και αντικειμενικά, δηλαδή από την ανταπόκριση ή μη του πράγματος στην σύμβαση, με βάση την βούληση των μερών, η οποία ερμηνεύεται με αντικειμενικά κριτήρια που προσδιορίζουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (173, 200 ΑΚ) 4. Για την γένεση ευθύνης του πωλητή από την ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων ή την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων (ως τέτοια ιδιότητα νοείται, εκτός από τα φυσικά γνωρίσματα ή πλεονεκτήματα του πράγματος και οποιαδήποτε σχέση, η οποία, λόγω του είδους και της διάρκειάς της, επιδρά κατά τις συναλλαγές στην αξία ή την χρησιμότητά του 5 ) ο νόμος απαιτεί την συνδρομή και πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν είναι οι ακόλουθες : α) έγκυρη πώληση β) ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας και γ) κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο εμφανίζεται το ελάττωμα ή η μη συμφωνημένη κατά την σύμβαση ιδιότητα. Ο χρόνος κατά τον οποίο ο αγοραστής διαπιστώνει την ύπαρξη ελαττώματος ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας προσδιορίζει τα δικαιώματα του αγοραστή, καθώς και τις αξιώσεις που δύναται αυτός να προβάλει. Συγκεκριμένα κατά την περίπτωση που ο αγοραστής διαπιστώσει την ύπαρξη του ελαττώματος ή την έλλειψη της συμφωνημένης ιδιότητας πριν την μετάθεση του κινδύνου σε αυτόν, δικαιούται να αποκρούσει την παροχή και να αξιώσει την παράδοση μη ελαττωματικού πράγματος. Αν ο πωλητής αρνηθεί ή αδυνατεί να παρέχει πράγμα μη ελαττωματικό ή με τις συμφωνημένες ιδιότητες τότε συντρέχει περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας παροχής κατά τις γενικές διατάξεις περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων, χωρίς να χρειαστεί o αγοραστής να επικαλεστεί την ευθύνη μη προσήκουσας εκπλήρωσης της παροχής ή της ειδικής ευθύνης του πωλητή (540 ΑΚ). Αντίστοιχα, αν το ελάττωμα διαπιστωθεί μετά την μετάθεση του κινδύνου παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή να ασκήσει το δικαίωμα εκπλήρωσης χωρίς να αποκλείεται η αξίωση του 540 ΑΚ. Περαιτέρω το άρθρο 537 ΑΚ παρ.2 καθιερώνει τεκμήριο για την ύπαρξη ελαττωμάτων κ.λ.π. κατά την παράδοση του πράγματος ανεξαρτήτως πταίσματος του πωλητή. 2. Απ. Γεωργιάδης, Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος, ΧρΙΔ Δ/2004, σελ. 5 επ.. 3.ΟλΑΠ 29/90 Δνη 32/54,ΑΠ 1291/2000 Δνη43/160, ΕΘ 825/98 ΔΔΕ 4/1239, ΕΘ 6493/99 Δνη 41/ Βασίλης Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, ό.π. σελ ΑΠ 1125/1992 ΕΕΝ/1993 (736), ΕιρΙλιον33/2001 ΑΡΧΝ 2001/547. 5

6 Ούτως, εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα ή η έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας εντός έξι μηνών από την παράδοση του πράγματος, τεκμαίρεται ότι αυτό ήδη υπήρχε κατά την παράδοση του εκτός εάν τούτο δεν συμβιβάζεται με την φύση του πράγματος που πουλήθηκε ή με την φύση του ελαττώματος ή της έλλειψης. Κατά την περίπτωση που ο πωλητής υπέχει ευθύνη για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται διαζευκτικά κατά το άρθρο 540 του ΑΚ 6 : 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνση του, την διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Κατά την παρ. 2 του άρθρου 540 ΑΚ η διόρθωση ή η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ευλόγου χρόνου και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Ο εύλογος χρόνος θα προσδιοριστεί με αφετηρία το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο αγοραστής άσκησε την αξίωση του για διόρθωση. Οι τεχνικές και άλλες προϋποθέσεις για την διεκπεραίωση της διόρθωσης θα πρέπει να προσδιοριστούν από τον πωλητή κατά τρόπο που να μην προκαλεί άσκοπη ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου για τον αγοραστή 7. Ο νόμος κατ απόκλιση από την Οδηγία 1999/44 ΕΚ (άρθρ. 3 παρ. 5 περ. β και γ ) δεν προβλέπει κυρώσεις, συνέπειες για τον πωλητή, από την ως άνω παράβαση. Η πραγμάτωση της διόρθωσης μετά την πάροδο του εύλογου χρόνου ή η σημαντική ενόχληση του αγοραστή στην διάρκεια της, εφόσον η διόρθωση πραγματώθηκε, δεν έχει ως συνέπεια να παύει να υπάρχει πράγμα με ελλείψεις και συνεπώς δεν πρέπει να χωρούν τα άλλα ένδικα βοηθήματα της ΑΚ 540, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες για την πλημμελή εκπλήρωση της παροχής, χωρίς να αποκλείεται η συνδρομή των προϋποθέσεων αδικοπρακτικής ευθύνης 8. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση του πράγματος τόσο πριν όσο και μετά την μετάθεση του κινδύνου σε αυτόν. Σε περίπτωση αποτυχίας ολικής ή μερικής της διόρθωσης πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο αγοραστής έχει δικαίωμα επιλογής άλλου δικαιώματος από τα προβλεπόμενα στην 540, χωρίς να δεσμεύεται να εμμείνει στην διόρθωση μέχρι την ευόδωσή της. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να υπομείνει πολλές προσπάθειες διόρθωσης, ενώ, όταν εμφανίζονται διαδοχικά περισσότερα του ενός ελαττώματα, κλονίζεται η εμπιστοσύνη του αγοραστή, οπότε δικαιούται να θεωρήσει ως αναλωθέν το δικαίωμα διορθώσεως και να ασκήσει κάποια άλλη από τις προβλεπόμενες αξιώσεις (βλ. και Γεωργιάδη Απ., Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος, ΧρΙΔ Δ/2004, σελ. 13 επ., και Ρούσσο Κλ., Χαρακτηριστικά και περιεχόμενο των αξιώσεων του αγοραστή στο νέο δίκαιο της πωλήσεως. ΧρΙΔ Δ/2004, σελ. 577 επ. ) 7. Παπανικολάου Ρούσσος, Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή 2003, αρ Βασίλης Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, ό. π. σελ Κλεάνθης Ρούσσος, Χαρακτηριστικά και περιεχόμενο των αξιώσεων του αγοραστή στο νέο δίκαιο της πωλήσεως, ΧρΙΔ Δ/2004, σελ

7 2. να μειώσει το τίμημα. Η μείωση του τιμήματος, όπως και η διόρθωση ή η αντικατάσταση δεν επιφέρει ανατροπή της σύμβασης και για τον λόγο αυτό παρεπόμενα δικαιώματα του αγοραστή ή του πωλητή παραμένουν ισχυρά (εγγύηση κ.λ.π.). Η μείωση του τιμήματος υπολογίζεται βάσει της αναλογίας, η οποία υπάρχει κατά τον χρόνο μετάθεσης του κινδύνου, μεταξύ της αγοραίας τιμής ελαττωματικού και μη πράγματος, οπότε το αντιστοιχούν προς αυτήν ποσόν αφαιρείται εκ του συμφωνηθέντος τιμήματος να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα Σύμφωνα με την διάταξη αυτή ο αγοραστής έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης (εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα ), το οποίο ασκείται είτε με ένσταση είτε με άτυπη μονομερή δήλωση του αγοραστή προς τον πωλητή, οπότε και συντελείται αυτή. Η κρίση, αν το επικαλούμενο από τον αγοραστή ελάττωμα είναι επουσιώδες ώστε να αποκλείει την υπαναχώρηση από την σύμβαση, είναι κρίση πραγματική. Η σπουδαιότητα του ελαττώματος ως προς το βαθμό μη συμμόρφωσης του πράγματος προς τους όρους της σύμβασης κατ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας θα κριθεί κυρίως με βάση τις επιπτώσεις του στην χρησιμότητα και στην εν γένει εκμετάλλευση του πράγματος. Παράλληλα, ως κριτήριο αξιολογήσεως θα ληφθούν υπόψη οι συμφωνίες των συμβαλλομένων, η σύγκριση των ιδιοτήτων και των χρηστικών αποτελεσμάτων του ελαττωματικού πράγματος με τις αντίστοιχες ιδιότητες και τα χρηστικά αποτελέσματα άλλων πραγμάτων της ιδίας κατηγορίας. Θα πρέπει να ληφθεί ακόμη υπόψη και ο κλονισμός που προκλήθηκε στην συμβατική σχέση εξαιτίας του συγκεκριμένου ελαττώματος, όπως ο κλονισμός της εμπιστοσύνης του αγοραστή στην μελλοντική συμπεριφορά του πράγματος, ο κλονισμός της εμπιστοσύνης του στην προθυμία του πωλητή να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις 11. Με την υπαναχώρηση επέρχεται αναδρομική ανατροπή της σύμβασης πώλησης, υπό την έννοια ότι από το χρονικό σημείο άσκησής της, ο πωλητής και ο αγοραστής υπέχουν υποχρέωση απόδοσης των εκατέρωθεν παροχών που έλαβαν. Εφόσον δε γίνει δεκτή από τον πωλητή, τότε : Ο μεν πωλητής υποχρεούται i) στην επιστροφή του τιμήματος που εισέπραξε εντόκως από την ημέρα είσπραξής του ii) στην απόδοση των εξόδων πώλησης (δηλαδή των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την κατάρτιση της πώλησης και την εκπλήρωση της λ.χ. φόροι, τέλη χαρτόσημα, έξοδα μεταφοράς, εκτελωνισμού κ.λ.π.) και τέλος iii) στις δαπάνες που πραγματοποίησε ο αγοραστής για το πράγμα, εντόκως από τον χρόνο πραγματοποίησης τους και ανεξαρτήτως αν είναι αναγκαίες ή επωφελείς.σαν τέτοιες νοούνται εκτός άλλων και τα έξοδα συντήρησης, φύλαξης του πράγματος, τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ΑΠ 642/92 Δνη , ΑΠ 127/1991 ΝοΒ Παπανικολάου- Ρούσσος, ο.π. αρ Βασίλης Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, ό.π. σελ

8 O δε αγοραστής υποχρεούται στην αναμεταβίβαση της κυριότητας και παράδοσης της νομής ή και μόνο της κατοχής του πράγματος (σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας) ελεύθερο από κάθε βάρος. Υποχρεούται επίσης να αποδώσει τα ωφελήματα που απεκόμισε, δηλαδή πέραν των καρπών του και κάθε ωφέλεια που η χρήση του πράγματος του παρέχει. Από το ποσό του τιμήματος που είναι επιστρεπτέο, μπορεί, κατά τις περιστάσεις, να αφαιρείται (συμψηφίζεται ) με υπολογισμό σε χρήμα η ωφέλεια που αποκόμισε ο αγοραστής από την χρήση του πράγματος έως το χρονικό σημείο επιστροφής στον πωλητή. Πάντως πρέπει να συνεκτιμάται και η συμπεριφορά του πωλητή, καθόσον από αυτή μπορεί αδικαιολόγητα να μακροχρονήσει η σχέση εκκαθάρισης, με την αμφισβήτηση της υπαναχώρησης, με ενδεχόμενη συνέπεια ακόμη και την εξανέμιση της ωφέλειας του αγοραστή 13. Περαιτέρω, το άρθρο 541 ΑΚ προβλέπει την εκ νέου δυνατότητα άσκησης ενός από τα ως άνω λεπτομερώς αναφερόμενα δικαιώματα του άρθρου 540 του ΑΚ εκ μέρους του αγοραστή σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταγενέστερα άλλο ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Δηλαδή προβλέπεται η δυνατότητα πολλαπλής ενάσκησης του ίδιου ή διαφορετικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης πώλησης για περισσότερα ελαττώματα ή ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων, των οποίων η διαπίστωση είναι σταδιακή. Έχει επίσης την δυνατότητα με την διαπίστωση νέου ελαττώματος να μεταβάλει την αρχική του επιλογή και να ασκήσει άλλο δικαίωμα. Έτσι αντί του δικαιώματος διόρθωσης ή αντικατάστασης ή μείωσης του τιμήματος μπορεί ο αγοραστής να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης 14. Στην ειδική περίπτωση που ολοκληρωθεί μεν η διόρθωση αλλά με καθυστέρηση (όχι σε «εύλογο χρόνο») ή με σημαντική ενόχληση του αγοραστή ή κατά παράβαση του όρου της ΑΚ 540 αρ. 1 περί μη επιβαρύνσεως του αγοραστή κρίνεται κατά περίπτωση αν η διόρθωση θεωρείται ή όχι ως ευοδοθείσα στην βάση των κατ άρθρο ΑΚ 288 κριτηρίων. Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών στην καταναλωτική πώληση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ενίσχυση της θέσεως του αγοραστή/καταναλωτή με βάση το άρθρο 3 παρ. 5 της Οδηγίας 99/44, η οποία του αναγνωρίζει τα εκ του άρθρου 540 ΑΚ δικαιώματα χωρίς άλλο στην περίπτωση που η διόρθωση έγινε κατά παράβαση του άρθρου 540 αρ. 1 με σημαντική ενόχλησή του 15. Στην περίπτωση όμως αυτή θα δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για την καθυστέρηση της διόρθωσης ή για την ενάντια στο άρθρο 540 αρ. 1 ΑΚ επιβάρυνσή του. Η αξίωση αυτή μπορεί να θεμελιωθεί στις γενικές διατάξεις περί μη εκπληρώσεως ή περί πλημμελούς εκπληρώσεως της παροχής (εδώ της διορθώσεως) αναλόγως εφαρμοζόμενες. 13. Παπανικολάου- Ρούσσος, ό.π Βασίλης Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, ό.π., σελ Παπανικολάου- Ρούσσος, ο.π. αρ

9 Επίσης, το άρθρο 543 ΑΚ ορίζει ρητά το δικαίωμα του αγοραστή να απαιτήσει αντί για τα δικαιώματά του κατά το άρθρο 540 ΑΚ, δικαίωμα αποζημίωσης για την ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκηση τους υπό την προϋπόθεση παροχής ελαττωματικού πράγματος το οποίο υπάρχει κατά τον χρόνο μετάθεσης του κινδύνου στον αγοραστή και το οποίο δημιουργήθηκε από πταίσμα του πωλητή ή αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει (αρκεί και άγνοια ή ελαφρά αμέλεια). Η ζημία του αγοραστή συνίσταται στη διαφορά μεταξύ της αξίας που έχει το πράγμα με το ελάττωμά του και της αξίας που θα είχε, αν η εκπλήρωση της πώλησης ήταν κανονική και στον αγοραστή περιερχόταν ανεπίληπτο πράγμα. Επομένως, ο αγοραστής μπορεί να κρατήσει το πράγμα και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία (θετική ή διαφυγόν κέρδος ) που συνάπτεται άμεσα και με την ύπαρξη του ελαττώματος ή την έλλειψη της ιδιότητας δηλαδή την διαφορά μεταξύ των δύο αξιών, τις δαπάνες που έγιναν για την προσπάθεια διόρθωσης του πράγματος, το διαφυγόν κέρδος από τυχόν μεταπώληση του με μικρότερο τίμημα, την ζημία από τυχόν στέρηση της χρήσης του πράγματος και όλα τα έξοδα του για τυχόν άλλους λόγους 16. Για τον υπολογισμό της ζημίας κρίσιμη αξία είναι η αγοραία αξία κτήσης του πράγματος, δηλαδή η αξία στην οποία υπάρχει δυνατότητα απόκτησης του πράγματος στην αγορά κατά το χρόνο που έπρεπε να είχε παραδώσει ο πωλητής ανεπίληπτο το πράγμα. Στο πλαίσιο της αποζημίωσης του άρθρου 543 ΑΚ ο αγοραστής μπορεί να μην κρατήσει το πράγμα και να αξιώσει την πλήρη αξία του πράγματος κατ ανάλογη εφαρμογή της θεωρίας της ανταλλαγής 17. Η αποζημίωση αυτή περιλαμβάνει και κάθε περαιτέρω ζημία για διαφυγόντα κέρδη. Τα δικαιώματα του αγοραστή κατά το άρθρο 554 επ. ΑΚ λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών για τα ακίνητα και δύο ετών για τα κινητά, ο χρόνος δε της παραγραφής αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 255 παρ. 2 ΑΚ η παραγραφή αναστέλλεται, καθ όσο χρόνο εντός του τελευταίου εξαμήνου αυτής ο υπόχρεος απέτρεψε με δόλο το δικαιούχο να ασκήσει την αξίωση. Τέτοια συμπεριφορά είναι δυνατόν να υπάρχει, όταν ο υπόχρεος προκάλεσε διαπραγματεύσεις οι οποίες έγιναν φαινομενικώς μόνον προς συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς πράγματι όμως κατευθυνόμενες στην απραξία του δικαιούχου 18. Σύμφωνα με την διάταξη του 559 ΑΚ : αν ο πωλητής ή τρίτος έχει παράσχει εγγύηση για το πωληθέν, ο αγοραστής έχει εναντίον του εγγυητή τα δικαιώματα που απορρέουν από την δήλωση της εγγύησης κατά τους όρους που περιέχονται σ αυτήν χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματα του που πηγάζουν από τον νόμο. 16. ΑΠ 1760/87 ΝοΒ 36/1636, ΑΠ 1741/87 ΕΕΝ 55/ Βασίλης Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, ό.π. σελ. 381, Μπόσδας ΑρχΝ 15/369 επ. ιδίως Γεωργιάδης- Σταθόπουλος, Κατ άρθρο Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, Εκδόσεις Σάκκουλα σελ. 455, Μπαλής παρ. 152 α, Σημαντήρας αρ. 1059, Εφ Αιγ 41/1967 ΝοΒ 16,

10 Τέλος, κατά το άρθρο 556 ΑΚ αν συμφωνήθηκε προθεσμία ευθύνης του πωλητή για ελάττωμα, αυτό σε περίπτωση αμφιβολίας σημαίνει ότι η παραγραφή για τα ελαττώματα που εκδηλώθηκαν μέσα στην προθεσμία αρχίζει από τότε που εκδηλώθηκαν. Από το συνδυασμό των δύο αυτών άρθρων συνάγεται η επιμήκυνση της παραγραφής της ευθύνης του πωλητή (556 ΑΚ) καθώς και η μετάθεση του χρόνου μετάθεσης του κινδύνου. Κατά την περίπτωση αυτή που ο πωλητής παρέχει εγγύηση καλής και πλήρους λειτουργικότητας στον αγοραστή, δεν αποκλείεται,κατά την ερμηνεία της σύμβασης, η ύπαρξη «προθεσμίας ευθύνης» με συνέπεια την έναρξη της παραγραφής από το χρονικό σημείο εμφάνισης του ελαττώματος. Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Κατά τα ως άνω εκτεθέντα ο καταγγέλλων αγόρασε ένα όχημα αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής τύπου., χρώματος μαύρου και ασημί από την Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία, η οποία ενεργούσε ως αντιπρόσωπος της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 211 εδ. α του ΑΚ, δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου, δηλαδή επί δικαιοπραξίας που επιχειρείται διαμέσου άλλου προσώπου και αντί άλλου, υποκείμενο αυτής είναι όχι αυτός που επιχειρεί αυτήν, αλλά αυτός για τον οποίο επιχειρείται. Αν δεν μπορεί να διαγνωσθεί ότι κάποιος ενεργεί εν ονόματι άλλου τότε κατ εφαρμογή του ερμηνευτικού κανόνα που εισάγεται με το άρθρο 212 ΑΚ θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνομα 19. Συνεπώς από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία, η οποία προέβη στην κατάρτιση της σύμβαση πώλησης με τον καταγγέλλοντα ενέργησε ως αντιπρόσωπος της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας (όπως προκύπτει από το υπ αριθμ ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης) και δεν υπέχει ευθύνη ως πωλητής απέναντι στον καταγγέλλοντα. Στην από έγγραφη αναφορά του προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή ο Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ) καταγγέλλει ότι εντός τεσσάρων μηνών από την αγορά του εν λόγω οχήματος παρουσιάστηκε βλάβη σε αυτό υπό την έννοια του πραγματικού ελαττώματος. Το εμφανισθέν ελάττωμα παρουσιάστηκε εντός 4 μηνών από την παράδοση του σε αυτόν, συνεπώς κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 537 ΑΚ, τεκμαίρεται ότι αυτό υφίστατο κατά την παράδοσή του. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ο αγοραστής αρχικά νομίμως άσκησε το προβλεπόμενο από το άρθρο 540 ΑΚ δικαίωμα διόρθωσης αυτού. 19. Εφ. Λαρ. 550/2000 Δικογραφία 2000 (64). 10

11 Εν συνεχεία το υπό κρίση όχημα παρουσίασε και νέα πραγματικά ελαττώματα με συνέπεια ο καταγγέλλων κατά το άρθρο 541 του ΑΚ να ασκήσει εκ νέου το δικαίωμα διόρθωσης. Όπως ανωτέρω ελέχθη, η διόρθωση οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και χωρίς πραγματική ενόχληση του αγοραστή. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, όπως συνάγεται από τα πραγματικά περιστατικά και τα προσαγόμενα στην Αρχή μας έγγραφα, το ολικό χρονικό διάστημα που το όχημα εισερχόταν-εξερχόταν του συνεργείου, καθώς και η διάρκεια που το όχημα παρέμεινε σε αυτό, προκειμένου να εντοπισθούν οι επικαλούμενες βλάβες, ανέρχεται συνολικά στο ένα έτος και έξι μήνες, διάστημα που κρίνεται «ως μη εύλογο», ενώ η ταλαιπωρία και η ενόχληση που υπέστη ο καταναλωτής κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Τέλος, μετά την αποτυχία διορθώσεως του οχήματος εντός ευλόγου χρόνου, ο καταγγέλλων άσκησε το δικαίωμα της υπαναχώρησης από την σύμβαση με δήλωση του άτυπη, μονομερή, προφορική και απευθυντέα στην πωλήτρια εταιρεία διαμέσω του αντιπροσώπου της, όπως είχε δικαίωμα, αφού, σύμφωνα και με την αρχή της ultima ratio, το ηπιότερο μέσο της αξίωσης διόρθωσης, εμφανίστηκε απρόσφορο προς πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού, της προσήκουσας εκπλήρωσης 20. Κατά την ημέρα πρόσκλησης για την επίτευξη συμβιβασμού η πρώτη καταγγελλομένη εταιρεία επέρριψε ευθύνη στην δεύτερη καταγγελλομένη εταιρεία για την αδικαιολόγητη απουσία της και παράλληλα έκανε λόγο για ενδεχόμενη κακή επέμβαση της στην επισκευή του εν λόγω οχήματος ενώ με το υπ αριθμ.. πρακτικό συνάντησης για την επίτευξη συμβιβασμού δεσμεύτηκε απέναντι στην Αρχή για τα κάτωθι : 1. Ανέλαβε την υποχρέωση το αργότερο μέχρι να παραλάβει το υπό κρίση όχημα και να το μεταφέρει σε κατάλληλο χώρο της, προκειμένου να αποφανθεί, εάν αυτό επισκευάζεται ή όχι. 2. i) Να ενημερώσει εγγράφως την Αρχή και τον καταγγέλλοντα για το εάν το όχημα είναι δυνατό να επισκευαστεί και να παραδοθεί από την ως άνω εταιρεία εφοδιασμένο με νέα πλήρη εργοστασιακή εγγύηση. ii) Στην ίδια ως άνω έγγραφη ενημέρωση δεσμεύτηκε να υπάρχει γραπτώς συγκεκριμένη πρόταση της εν λόγω εταιρείας για το ποσό που μπορεί να λάβει ο καταγγέλλων μεταβιβάζοντας την κυριότητα του οχήματος στην εταιρεία ή σε τρίτο υποδεικνυόμενο από αυτήν. Μετά το πέρας της ανωτέρω από κοινού ορισθείσας προθεσμίας και παρά την έγγραφη δέσμευσή της προς την Αρχή και τον καταγγέλλοντα η ως άνω Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία δεν απήντησε εμπροθέσμως. Την η Αρχή μας δέχθηκε το υπ αριθμ. πρωτ. εισερχ. έγγραφο της Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας, η οποία, εμπλεκόμενη εκ νέου και χωρίς καμία προηγούμενη δική μας ενέργεια, μας γνωστοποίησε ότι προτίθεται η ίδια να αναλάβει την πώληση του ως άνω οχήματος, το οποίο και κοστολογεί στο ποσό των και ότι η ίδια δεν προβαίνει στην αγορά του εν λόγω οχήματος για καθαρά δικούς της οικονομικούς λόγους. 20. Σταμάτης Κουμάνης, Τα δικαιώματα του αγοραστή επί ευθύνης του πωλητή, κατ ΑΚ 540 επ. (Προϋποθέσεις γένεσης και άσκησης ), Αρμενόπουλος 2003, σελ επ.. 11

12 Την η Αρχή μας έλαβε την υπ αριθμ. πρωτ. εισερχ... επιστολή της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας, η οποία με το αιτιολογικό να επιτευχθεί πώληση του αυτοκινήτου με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους όρους για τον καταγγέλλοντα αιτήθηκε την παράταση της ως άνω ορισθείσας ημερομηνίας μέχρι τέλος Μαΐου, πρόταση η οποία δυνάμει του υπ αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου έγινε καλόπιστα αποδεκτή από τον καταγγέλλοντα. Την αποδοχή της ανωτέρω πρότασης από τον καταγγέλλοντα εν συνεχεία γνωστοποιήσαμε στην Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία με το υπ αριθμ. πρωτ. έγγραφό μας, στο οποίο ταυτοχρόνως επισημάναμε α) το πρόβλημα της ιδιαίτερης δυσχέρειας της Αρχής μας στις επανειλημμένες προσπάθειες μας να επικοινωνήσει με την εταιρεία και β) τη μη τήρηση των από κοινού συμπεφωνημένων στο από 21 Μαρτίου 2007 (αρ. πρωτ..) πρακτικό μας. Στην εκπνοή της ως άνω παρατάσεως η Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία με τα από και υπ αριθμ.. και. έγγραφά της αντίστοιχα μας γνωστοποίησε ότι το υπό κρίση όχημα δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα και μπορεί να καλυφθεί με νέα σχετική εγγύηση προς τούτο. Πέραν αυτών, κοστολογεί η ίδια την τρέχουσα εμπορική αξία του ως άνω οχήματος στο ποσό των αποφεύγοντας σκοπίμως να διευκρινίσει από ποιον θα πραγματοποιηθεί τυχόν πώληση του οχήματος και παρά την αρχική δέσμευσή της στο πρακτικό της Αρχής να μεταβιβάσει το όχημα σε τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από αυτήν ή να το αγοράσει η ίδια. Λαμβανομένων υπόψη : α) της ιδιαιτέρως υψηλής απόκλισης των εκτιμήσεων των δυο καταγγελλόμενων εταιρειών ως προς την τρέχουσα εμπορική αξία του υπό κρίση αυτοκινήτου, αφού κατά την εγγράφως διατυπωθείσα στην Αρχή άποψη της Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας η εμπορική αξία αυτού τιμολογείται στο ποσό των , ενώ κατά την επίσης εγγράφως διατυπωθείσα άποψη στην Αρχή της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας η εμπορική του αξία κυμαίνεται στο ποσό των , β)της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης εκ μέρους της πρώτης καταγγελλομένης εταιρείας να ενεργήσει τα όσα ορίζει το συνταχθέν πρακτικό της Αρχής μας και γ) τέλος της αρνητικής για τον καταγγέλλοντα καταναλωτή έκβασης της υποθέσεως, δημιουργούνται δυστυχώς στην Αρχή υπόνοιες παρελκυστικής τακτικής της εν λόγω εταιρείας με τελικό σκοπό την παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η αντίφαση των ισχυρισμών της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) εταιρείας, η οποία παρά το γεγονός ότι διαβεβαιώνει για την άριστη κατάσταση και λειτουργικότητα του οχήματος και χορηγεί νέα επταετή εγγύηση καλής λειτουργίας, εντούτοις κοστολογεί την τρέχουσα εμπορική του αξία στο ποσό των , κατά δηλαδή χαμηλότερα από την αρχική του αξία. Συμπερασματικά, ο Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ) δικαιούται διαζευκτικά : α) να ασκήσει το δικαίωμα αντικατάστασης του ελαττωματικού του οχήματος με νέο καινούργιο όχημα ιδίου τύπου, πρόταση που ο ίδιος δεν αποδέχεται δεδομένου του κλονισμού της εμπιστοσύνης του που επήλθε στην συμβατική σχέση λόγω του 12

13 συγκεκριμένου ελαττώματος και της σημαντικής ενόχλησης και ταλαιπωρίας του. β) να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης λόγω παραβίασης της υποχρέωσης του πωλητή για παράδοση ανεπίληπτου πράγματος κατά την 534 ΑΚ, με την υποχρέωση της πωλήτριας εταιρείας i) σε επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος εντόκως από την ημέρα είσπραξής του ii) στην απόδοση των τυχόν εξόδων πώλησης ( δηλαδή των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την κατάρτιση της πώλησης και την εκπλήρωση) και τέλος iii) στις δαπάνες που πραγματοποίησε ο αγοραστής ( τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου) και την ταυτόχρονη υποχρέωση του αγοραστή στην αναμεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος στην πωλήτρια εταιρεία. Από το επιστρεπτέο τίμημα θα πρέπει με υπολογισμό σε χρήμα να αφαιρεθεί η ωφέλεια που αποκόμισε ο καταγγέλλων από την χρήση του πράγματος, τα χιλιόμετρα που αυτό έχει διανύσει και το χρονικό διάστημα που ο καταγγέλλων το διατήρησε στην κατοχή του. Το τίμημα αυτό, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω εκτεθέντων και της προσδιοριζόμενης από την πρώτη καταγγελλόμενη εταιρεία αξίας του υπό κρίση οχήματος, ορίζεται στο ποσό των Ενόψει των ανωτέρω διαπιστωθέντων και λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν το ουσιώδες του ελαττώματος και αφετέρου το γεγονός ότι η Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία είναι μια εταιρεία που απολαμβάνει μεγάλης εμπιστοσύνης και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από το καταναλωτικό κοινό, προκειμένου να αποκαταστήσει την σχέση εμπιστοσύνης με τον αγοραστήκαταναλωτή οφείλει να αποδεχτεί την δήλωση υπαναχώρησης και να επιστρέψει το ως άνω ορισθέν τίμημα στον αγοραστή, με την ταυτόχρονη παραλαβή του ελαττωματικού οχήματος. Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ- ΣΥΣΤΑΣΗ Ο Συνήγορος του Καταναλωτή προβαίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004 στην διατύπωση έγγραφης σύστασης ως προς το πρώτο εμπλεκόμενο μέρος, ήτοι την Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) εταιρεία και καλεί αυτήν να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχεται ή όχι τα διαλαμβανόμενα σ αυτήν και ειδικότερα : Ι) να αποδεχθεί την δήλωση υπαναχώρησης του καταγγέλλοντα από την σύμβαση πώλησης του αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής.. τύπου., χρώματος μαύρου με αριθμό πλαισίου.. και να επιστρέψει στον αγοραστή μέρος του καταβληθέντος από αυτόν ποσού, το οποίο προσδιορίζεται σε , υπό τον όρο της ταυτόχρονης μεταβίβασης από τον καταγγέλλοντα του υπό κρίση οχήματος. II) να απαριθμήσει στην Αρχή όλες τις ενέργειες της, καθώς και τα σχετικά μέτρα που έχει λάβει απέναντι στην δεύτερη καταγγελλόμενη εταιρεία σχετικά με τις ευθύνες που της απέδωσε από την αδικαιολόγητη κακόπιστη συμπεριφορά της και την κακή τεχνική επέμβασή της στο εν λόγω όχημα. 13

14 ΙΙI) Καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να του γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύσταση. IV) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Συνηγόρου Καταναλωτή 14

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 Αρ. πρωτ. 1343

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 Αρ. πρωτ. 1343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής: Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186 ΠΡΟΣ: 1. κ. Νάντια Ροντογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει )

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 e-mail: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1977 Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Συντάκτρια : Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθ. Ειδική Επιστήµονας - Νοµικός Ηλεκτρον.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Κυριακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές : Α. Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Β. Ελένη Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων;

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; Οι αναφορές που αφορούν στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734, 210-6460284 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΠΡΟΣ: 1. Κέντρα Αδυνατίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 e-mail: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 e-mail: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 e-mail: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 7710 ΠΡΟΣ: Μάρμαρα

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ( Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ( Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Γκοβεδάρου Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2015 Ειδική Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθ. πρωτ... αναφορά του κ. Χ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Σχετ.: Η υπ αριθ. πρωτ... αναφορά του κ. Χ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ioυνίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 727 ΠΡΟΣ: 1. ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ.:

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.21 12:53:57 EEST Reason: ΑΔΑ: 63ΩΨΩΨ8-Σ3Ξ Location: ΔΗΜΟΣ Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 Όροι Πωλήσεων Οι πωλήσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (ΝΕΧΑΝS) διέπονται από τους εξής ουσιώδεις όρους, η αποδοχή των οποίων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 Σχετ: Το από 4.11.2008 μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004.

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές: Ανδρέας Ασημάκος Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Προς: Αντιπροσωπεία Φωτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2008 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. Εισ. 1492/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. Εισ. 1492/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την./../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618,

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 08/09/2014

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 08/09/2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Όροι Πωλήσεων Οι πωλήσεις της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (ΝΕΧΑΝS) διέπονται από τους εξής ουσιώδεις όρους, η αποδοχή των οποίων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα :

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής : Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα