Financing. CreatIvity. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Financing. CreatIvity. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union"

Transcript

1 reativity Συνέδριο στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Financing CreatIvity Χρηματοδοτώντας τη Δημιουργικότητα Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Φεβρουαρίου 2014 Πρόγραμμα Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης -1-

2 Συνέδριο «Χρηματοδοτώντας τη Δημιουργικότητα» Αθήνα, 20-21/02/2014 Το Συνέδριο «Χρηματοδοτώντας τη Δημιουργικότητα», που οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2014, έχει στόχο να ενημερώσει σχετικά με την αυξανόμενη σημασία της Δημιουργικής Οικονομίας και να παρουσιάσει τα υπάρχοντα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα. Το Συνέδριο εξετάζει επίσης τις κατάλληλες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν ώστε η δημιουργικότητα και η καινοτομία να ακμάσουν μέσα σ ένα περιβάλλον επιχειρηματικότητας ενώ παράλληλα εστιάζει στην αναζήτηση αποτελεσματικών στρατηγικών που μπορούν να οδηγήσουν στην κοινωνική και οικονομική ευημερία. Το Συνέδριο απευθύνεται σε κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση,, τράπεζες, εμπορικά επιμελητήρια και επαγγελματικούς φορείς, πανεπιστήμια, εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, πολιτιστικά ιδρύματα, ΜΚΟ, κ.λπ. Περιγραφή του Συνεδρίου Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Cultural and Creative Industries CCIs), που συμπεριλαμβάνουν τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες, τα media, τις εκδόσεις, τη μουσική βιομηχανία και τον κινηματογράφο, αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως οι βάσεις πάνω στις οποίες αναπτύσσονται οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Το γεγονός αυτό συμπληρώνει μια πιο παραδοσιακή (δημόσια) πολιτιστική πολιτική, η οποία γίνεται όλο και πιο αλληλένδετη με τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Καθώς βρίσκονται στο σταυροδρόμι των τεχνών, των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, οι δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να οριστούν ως γνωσιοκεντρικές (knowledge-based) που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και τροφοδοτώντας την καινοτομία, οι κοινωνίες φιλοδοξούν τόσο στη διατήρηση της πολιτιστικής τους πολυμορφία όσο και στην ενίσχυση των οικονομικών τους επιδόσεων. Οι δημιουργικές βιομηχανίες αντιπροσωπεύουν έναν κορυφαίο τομέα της οικονομίας των χωρών του ΟΟΣΑ, με ετήσιους δείκτες ανάπτυξης μεταξύ 5% και 20% τα τελευταία χρόνια. Ο τομέας αυτός γίνεται όλο και πιο σημαντικός για τη γνωσιοκεντρική (knowledge-based) οικονομία, αφού χαρακτηρίζεται από ένταση γνώσης (Knowledge intensive) και τροφοδοτεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Παράλληλα, έχει τη δυναμική μιας τεράστιας δεξαμενής θέσεων εργασίας, συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ και προκαλεί πολλές θετικές δευτερογενείς επιδράσεις (spillover effects). Το Συνέδριο «Χρηματοδοτώντας τη Δημιουργικότητα» εστιάζει σε μια ιδιαίτερη διεπιστημονική και κριτική κατανόηση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, μέσα από τη διερεύνηση ερωτημάτων σχετικά με τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, την πολιτιστική διαχείριση, τις πολιτιστικές πολιτικές καθώς και κάθε πτυχή της πολιτιστικής ζωής, από την κουλτούρα του design, του κινηματογράφου, της μουσικής και των εικαστικών, μέχρι τις νεανικές υποκουλτούρες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (gaming) και τη μόδα. Με το Συνέδριο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει σκοπό να παράσχει τεχνογνωσία αιχμής για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, για θέματα δομικά (την ιδιαίτερη δομή και οργάνωση των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών) και τομεακά (οργάνωση των βιομηχανιών και πρακτικές και οι μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές). Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι να σηματοδοτήσει τη νέα φιλοσοφία που διέπει πλέον τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα της Ευρώπης. Αποσκοπεί στην ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα υπάρχοντα εργαλεία και την τεχνογνωσία που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να αυξήσει τη δυνατότητα του -2-

3 πολιτιστικού τομέα να προσελκύσει την ιδιωτική χρηματοδότηση και να προβάλει το εμπορικό δυναμικό και τις ευκαιρίες της σύγχρονης δημιουργίας, που θα γεννήσουν με τη σειρά τους νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, ιδίως μεταξύ των νέων. Επιπλέον, ανάμεσα στους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι η προβολή και η στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών ως φορέων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, «Ευρώπη 2020», και την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την Ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην ΕΕ [COM (2012) 537].Το Συνέδριο φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ατζέντας για την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργικότητα, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό και να δυναμώσει την κοινωνική αντίληψη του ρόλου της παραγωγής και της δημιουργικότητας ως κινητήριων δυνάμεων της σύγχρονης κοινωνίας. Συνεδρίες 1. «Χρηματοδοτώντας τον Πολιτισμό. Δημόσιες πολιτικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Στρατηγικές και σύγχρονα μοντέλα για την ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (CCIs)» Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν αρχίσει πλέον να αναγνωρίζουν τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες ως μια σημαντική δύναμη στη σύγχρονη οικονομία. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα και πρακτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη δημιουργική οικονομία. Η συνεδρία αυτή εξετάζει τις κατάλληλες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν ώστε η δημιουργικότητα και η καινοτομία να ακμάσουν μέσα σ ένα περιβάλλον επιχειρηματικότητας και εστιάζει στην αναζήτηση αποτελεσματικών στρατηγικών που θα οδηγήσουν στην κοινωνική και οικονομική ευημερία. 2. «Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη. Η συμβολή της Δημιουργικής Οικονομίας στη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας. Ευκαιρίες και βιωσιμότητα των δημιουργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME)» Οι δημιουργικές βιομηχανίες αντιπροσωπεύουν χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, η πλειονότητα των οποίων είναι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME). Μέσα σ ένα ευνοϊκό περιβάλλον, οι δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παραμένοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικές και προσοδοφόρες. Για να το πετύχουν αυτό και να διατηρήσουν την ανάπτυξή τους, απαιτείται ενδυνάμωση των δομών τους και ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building). Η ενδυνάμωση δομών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και, στη συνέχεια, η βιωσιμότητα, ενισχύονται κατά κανόνα μέσα από την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, το επαρκές οικονομικό κεφάλαιο και την εφαρμογή στοιχειωδών οργανωτικών και επιχειρηματικών διαδικασιών. 3. «Η σημασία των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών για τις εθνικές οικονομίες» Πρόσφατες έρευνες έχουν καταγράψει τη σημαντική συμβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (CCIs) στις εθνικές οικονομίες. Καθώς ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα γίνονται μια ολοένα και πιο δυνατή κινητήρια δύναμη στη διεθνή αγορά, καθίσταται απαραίτητο να μετρήσουμε τον οικονομικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο. Κι ενώ υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες για να γίνουν αυτές οι μετρήσεις, υπάρχουν επίσης αρκετοί περιορισμοί σ αυτού του είδους τη συλλογή στοιχείων. Η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για τo κέρδος που αποφέρουν οι επενδύσεις στις δημιουργικές βιομηχανίες κάνει την τεκμηριωμένη ανάπτυξη πολιτικών πολύ δύσκολη. Αυτό συμβαίνει όχι μόνον γιατί υπάρχουν ποικίλοι ορισμοί και κατηγοριοποιήσεις, αλλά και επειδή τα στοιχεία είναι συχνά λιγοστά ή, στην καλύτερη περίπτωση, ελλιπή. Ένας τρόπος να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου είναι να παρασχεθούν επαρκή και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία -3-

4 που θα επιτρέψουν τη σωστή αξιολόγηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και θα επιβεβαιώσουν πως το ρίσκο είναι στην πραγματικότητα λιγότερο απ ό,τι σε άλλους τομείς της οικονομίας. 4. «Τα αποτελέσματα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στις τοπικές οικονομίες» Η συνεδρία αυτή συμβάλλει στην κατανόηση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών διαστάσεων στην ανάπτυξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και των θετικών δευτερογενών επιδράσεών τους (spillover effects). Εξετάζει τις κατάλληλες συνθήκες που πρέπει να προϋπάρχουν ώστε να ενισχυθούν οι θεσμικές και ανθρώπινες ικανότητες κι έτσι να γίνει η διαχείριση της πολιτιστικής και δημιουργικής ανάπτυξης σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται με την ενίσχυση των τοπικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πολιτικών, με την παροχή τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης σε πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις και με την προβολή του αντίκτυπου του πολιτισμού στην τοπική οικονομία. Η έξυπνη εξειδίκευση (smart specialization) και η ανάπτυξη δικτύων και πρωτοβουλιών συνεργατικών σχηματισμών (cluster initiatives) που μπορούν να δημιουργήσουν μια σειρά άλλων συνδεόμενων εμπορικών δραστηριοτήτων (spinoffs) στην τοπική οικονομία, έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν μια νέα επιχειρηματική ανάπτυξη σε άλλες τοπικές βιομηχανίες. 5. «Χρηματοδότηση και επιχειρηματική διάσταση των σύγχρονων πολιτιστικών φορέων, ιδρυμάτων, ΜΚΟ, επιχειρήσεων κλπ» Η συνεδρία αυτή εξετάζει το πώς οι κυβερνήσεις, οι φορείς και οι εμπορικές επιχειρήσεις της πολιτιστικής βιομηχανίας μπορούν να γίνουν μοχλοί για επενδύσεις και ανάπτυξη συνεργασιών. Μια ευρύτερη αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου των πολιτιστικών τομέων και προϊόντων είναι καίριας σημασίας για τη σκιαγράφηση μιας πιο πλήρους εικόνας του οικονομικού δυναμικού του πολιτισμού. Η σωστή αποτίμηση της οικονομικής αξίας του πολιτισμού αυξάνει τις ευκαιρίες για επενδύσεις τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 6. «Η Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα στην Πράξη: Οι επιχειρηματικές πτυχές της πολιτιστικής δραστηριότητας Η διεύρυνση κοινού (audience development)» Η δημιουργικότητα που έχει στο επίκεντρό της τον πολιτισμό είναι καίριας σημασίας για τις επιχειρήσεις ή τους δημόσιους φορείς που θέλουν να ξεχωρίσουν, να αμφισβητήσουν συμβατικά μοντέλα και να αναζητήσουν νέους τρόπους να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά με το κοινό. Συμβάλλει επίσης στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στο branding και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμη, η συνεδρία αυτή εξετάζει τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενθαρρυνθεί η διεύρυνση κοινού (audience development) των πολιτιστικών και δημιουργικών εκδηλώσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 7. «Πολιτιστικές Συνέργιες και επιχειρηματικές εκκινήσεις (startups). Από την ιδέα στην εφαρμογή» Η συνεδρία αυτή παρέχει πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα καλών πρακτικών για δημιουργικούς επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν και να εξελίξουν την επιχείρησή τους και να την κάνουν βιώσιμη και εμπορική. Ο στόχος είναι να ενημερωθούν οι επαγγελματίες του πολιτισμού για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η εκκίνηση μιας πολιτιστικής επιχείρησης (startup) μέσα από την ανάλυση αποδεδειγμένα καλών πρακτικών στον τομέα. Αυτές οι πρακτικές συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία πλατφορμών, δικτύων, καθώς και συνεργατικών σχηματισμών (clusters), ούτως ώστε να ενισχυθούν οι συνεργασίες στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις δημιουργικές βιομηχανίες πρέπει να έχουν κατά νου τις τελευταίες τάσεις της αγοράς και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να αναπτύξουν αποδοτικά δημιουργικά σχέδια. -4-

5 8. «Εξεύρεση πόρων: Νέα εργαλεία και μηχανισμοί οικονομικής χρηματοδότησης» Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει το δυναμικό των δημιουργών και των δημιουργικών ΜΜΕ της Ευρώπης. Χωρίς αυτήν, οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν μπορούν να συνεισφέρουν πλήρως στον πολιτισμό και στην οικονομία της Ευρώπης. Η συζήτηση στη συνεδρία αυτή επικεντρώνεται στην παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις και στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες καθώς και στην παρουσίαση νέων οικονομικών εργαλείων που ήδη υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικά επίπεδα. Ταυτόχρονα, η συνεδρία αυτή αποβλέπει και στην ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες για το crowdfunding (διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση ή χρηματοδότηση από το πλήθος). 9.«Διεθνοποίηση και Πολιτιστικές Εξαγωγές: Ευκαιρίες και προκλήσεις στην ψηφιακή εποχή» Η σημασία των εξαγωγών είναι εμφανής σε πολλές από τις μελέτες και τα έγγραφα που αφορούν τη στρατηγική των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Στη συνεδρία αυτή, οι εισηγήσεις επικεντρώνονται στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προκύψουν έσοδα από εξαγωγές και δημιουργούν ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας, ξεπερνώντας έτσι τις παγίδες μιας περιορισμένης εγχώριας αγοράς. Εξετάζει επίσης τις δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που μπορούν να στηρίξουν εξαγωγικές πρωτοβουλίες για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Οι δυνατότητες που προσφέρονται στην ψηφιακή εποχή μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία διεθνοποίησης, δημιουργώντας ίσες και νέες ευκαιρίες για τις μικρότερες βιομηχανίες. Η συνεδρία αυτή εξετάζει επίσης τους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών επηρεάζουν πρότυπα πολιτιστικής παραγωγής και συμβάλλουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, διευκολύνοντας τη διεθνοποίηση. 10. «Επαγγελματίες των Δημιουργικών Βιομηχανιών: Νέες δεξιότητες, εκπαίδευση και κινητικότητα των καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες» Η ενδυνάμωση των δομών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών είναι ζωτικής σημασίας επειδή το λειτουργικό περιβάλλον του τομέα υφίσταται ταχύτατες και ισχυρές δομικές μεταβολές. Οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί επιχειρηματίες συχνά υστερούν σε επιχειρηματικές δεξιότητες όπως το μάρκετινγκ, η διαχείριση έργων (project management) καθώς και αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. Υπάρχει ανάγκη ενός νέου ορισμού των επαγγελμάτων και των προσόντων που απαιτούνται. Υπάρχει επίσης μία διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για διαμεσολαβητές όπως μάνατζερ, ατζέντηδες και επιμελητές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν δημιουργικές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να βρουν χρηματοδότηση για τα σχεδιαζόμενα έργα τους. -5-

6 Πρόγραμμα του Συνεδρίου «Χρηματοδοτώντας τη Δημιουργικότητα» Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου :00-9:30 Εγγραφές (Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 9:30-10:00 Επίσημη έναρξη Χαιρετισμοί - Πάνος Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού - Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Silvia Costa, Ευρωβουλευτής, Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 10:00-10:45 Θεματική «Χρηματοδοτώντας τον πολιτισμό. Δημόσιες πολιτικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Στρατηγικές και σύγχρονα μοντέλα για την ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (CCIs)» 10:45-11:00 Συζήτηση Rasmus Wiinstedt Tscherning, Πρόεδρος της ECIA (Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Δημιουργικές Βιομηχανίες), Διευθύνων Σύμβουλος του CKO (Κέντρο για την Πολιτιστική και Εμπειρική Οικονομία της Δανίας) - Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Jan Truszczynski, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ιωάννης Μάνος, Πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών - Έλλη Ανδριοπούλου, Διοικητική Διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισµού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ 11:20-11:55 Θεματική «Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη: Η συμβολή της δημιουργικής οικονομίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευκαιρίες και βιωσιμότητα των δημιουργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» 11:55-12:10 Συζήτηση Johanna Bolhoven, Διευθύντρια Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών, Creative England - Γιώργος Γιαννούσης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Carsten Schierenbeck, Υπεύθυνος για θέματα πολιτικής στη μονάδα μικρομεσαίων και ανερχόμενων επιχειρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Dominique Lambert, Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικών Υποθέσεων, Τράπεζα HSBC- Μέλος του ΔΣ του IFCIC -6-

7 12:10-12:45 Θεματική «Η σημασία των πολιτιστικών βιομηχανιών για τις εθνικές οικονομίες» 12:45-13:00 Συζήτηση 13:00-13:50 Διάλειμμα Philippe Chantepie, Ερευνητής, Έδρα Καινοτομίας και Ρύθμισης Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ecole Polytechnique / Orange, Επίτροπος της Γενικής Επιθεώρησης του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και Επικοινωνίας - Νίκος Λέανδρος, Καθηγητής, Πρόεδρος του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου - Trine Bille, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Copenhagen Business School - Jordi Sellas i Ferrés, Γενικός Διευθυντής Δημιουργικών και Πολιτιστικών Επιχειρήσεων, Κυβέρνηση της Καταλονίας 13:50-14:20 Παρουσίαση Οικονομικών Μελετών για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα - Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Έρευνα για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα», Isabelle De Voldere, Εμπειρογνώμονας για την Ανταγωνιστικότητα, την Καινοτομία και τις Δημιουργικές Βιομηχανίες, IDEA Consult - Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, «Η Έξυπνη Οικονομία: πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα: μπορούν να αποτελέουν προοπτική εξόδου από την κρίση;», Δρ. Σοφία Λαζαρέτου, Οικονοµολόγος - Ερευνήτρια στη Διεύθυνση Οικονοµικών Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος 14:20-14:55 Θεματική «Τα αποτελέσματα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στις τοπικές οικονομίες» 14:55-15:10 Συζήτηση Συντονίστρια Beatriz Garcia, Επικεφαλής Έρευνας στο Ινστιτούτο για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ - Δημήτρης Εϊπίδης, Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης & Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Θοδωρής Αμπαζής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας - Johanna Skantze, επιχειρηματίας, τ. Διευθύντρια της Generator Sverige 15:10-15:45 Θεματική «Χρηµατοδότηση και επιχειρηµατική διάσταση των σύγχρονων πολιτιστικών φορέων, ιδρυµάτων, ΜΚΟ, επιχειρήσεων κλπ» 15:45-16:00 Συζήτηση Joost Heinsius, Manager for Knowledge and Innovation, Cultuur - Ondernemen - Χρήστος Ι. Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση - Nan Van Houte, Γενική Γραμματέας του Διεθνούς Δικτύου για τις Σύγχρονες Παραστατικές Τέχνες (IETM) - Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια ΝΕΟΝ, Οργανισμός για τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη Δ. Δασκαλόπουλου -7-

8 16:00-16:35 Θεματική «Πολιτιστική επιχειρηματικότητα στην πράξη: Οι επιχειρηματικές πτυχές της πολιτιστικής δραστηριότητας - Διεύρυνση κοινού (Audience Development)» 16:35-16:50 Συζήτηση Γιώργος Μιχαήλ Κλήμης, Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου - Μύρων Μιχαηλίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής - Michael Wimmer, Ιδρυτής και Διευθυντής της EDUCULT - Frédéric Bokobza, Αναπληρωτής Διευθυντής, Οικονομία του Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Μέσων και Πολιτιστικών Βιομηχανιών του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισµού και Επικοινωνίας Friday 21 February :00-9:30 Καφές και αναψυκτικά (Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας) 09:30-10:05 Θεματική «Πολιτιστικές συνέργιες και επιχειρηματικές εκκινήσεις (startups). Από την ιδέα στην εφαρμογή» 10:05-10:20 Συζήτηση Moderator Rasmus Wiinstedt Tscherning, Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Creative Business Cup - Βασίλης Χαραλαμπίδης, Ιδρυτής του πολιτιστικού κέντρου Bios - Δρ. Νίκος Βογιατζής, Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia - Andres Lomander, Partner Manager, Zinc Shower 10:20-11:05 Θεματική «Εξεύρεση πόρων. Νέα εργαλεία και μηχανισμοί οικονομικής χρηματοδότησης» 11:05-11:20 Συζήτηση Xavier Troussard, Επικεφαλής της μονάδας του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη MEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Liam Collins, Σύμβουλος σε θέματα πολιτικής στη Nesta - Virginie Civrais, Γενική Διευθύντρια της St Art - Δημήτρης Αναγνώστου, Συνιδρυτής της Groopio.com - Javier Echarri, Ειδικός στα Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια και στα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών για τις δημιουργικές επιχειρήσεις -8-

9 11:20-11:55 Θεματική «Διεθνοποίηση και πολιτιστικές εξαγωγές: Ευκαιρίες και προκλήσεις στην ψηφιακή εποχή» 11:55-12:10 Συζήτηση 12:10-13:00 Διάλειμμα Ragnar Siil, Πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες - Γρηγόρης Καραντινάκης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου - David Loscos, Διευθύνων Σύμβουλος, Tenzing Media Καθηγητής στο Berklee Valencia (Διεθνές Marketing και Branding) - Klaus Haasis, Σύμβουλος Δημιουργικών Επιχειρήσεων και επενδυτής επιχειρήσεων (Business Angel) - Γενικός Διευθυντής της Combine Innovation GmbH, Στουτγάρδη-Ρώμη 13:00-13:45 Θεματική «Επαγγελματίες των Δημιουργικών Βιομηχανιών: Νέες δεξιότητες, εκπαίδευση και κινητικότητα καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού. Πρωτοβουλίες εκπαίδευσης» 13:45-14:00 Συζήτηση Συντονίστρια Ann Branch, επικεφαλής της μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Poka Yio, Εικαστικός καλλιτέχνης, Συνιδρυτής της Μπιενάλε Αθήνας - Anita Debaere, Διευθύντρια της Pearle (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Εργοδοτικών Ενώσεων στον τομέα των Παραστατικών Τεχνών) - Ξένια Καλδάρα, Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης - Edgar Garcia Casellas, Διευθυντής του τομέα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης του ICEC (Καταλανικού Ινστιτούτου Πολιτιστικών Επιχειρήσεων) 14:00-14:15 Συμπεράσματα του Συνεδρίου - Ζωή Καζαζάκη, Γενική Διευθύντρια Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Καταληκτικά σχόλια και κλείσιμο του Συνεδρίου - Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού -9-

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή» ΒΟΛΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Παλιές συνταγές σε νέα χρήση: από τον Μαζικό στον Πολιτιστικό Τουρισμό

Παλιές συνταγές σε νέα χρήση: από τον Μαζικό στον Πολιτιστικό Τουρισμό Δρ. Έφη Καρποδίνη-Δημητριάδη Παλιές συνταγές σε νέα χρήση: από τον Μαζικό στον Πολιτιστικό Τουρισμό Η Ελλάδα επιχειρώντας να εναρμονισθεί με τις θέσεις της ΕΕ σε ό,τι αφορά στις νέες τάσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων Μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα