Financing. CreatIvity. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Financing. CreatIvity. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union"

Transcript

1 reativity Συνέδριο στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Financing CreatIvity Χρηματοδοτώντας τη Δημιουργικότητα Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Φεβρουαρίου 2014 Πρόγραμμα Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης -1-

2 Συνέδριο «Χρηματοδοτώντας τη Δημιουργικότητα» Αθήνα, 20-21/02/2014 Το Συνέδριο «Χρηματοδοτώντας τη Δημιουργικότητα», που οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2014, έχει στόχο να ενημερώσει σχετικά με την αυξανόμενη σημασία της Δημιουργικής Οικονομίας και να παρουσιάσει τα υπάρχοντα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα. Το Συνέδριο εξετάζει επίσης τις κατάλληλες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν ώστε η δημιουργικότητα και η καινοτομία να ακμάσουν μέσα σ ένα περιβάλλον επιχειρηματικότητας ενώ παράλληλα εστιάζει στην αναζήτηση αποτελεσματικών στρατηγικών που μπορούν να οδηγήσουν στην κοινωνική και οικονομική ευημερία. Το Συνέδριο απευθύνεται σε κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση,, τράπεζες, εμπορικά επιμελητήρια και επαγγελματικούς φορείς, πανεπιστήμια, εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, πολιτιστικά ιδρύματα, ΜΚΟ, κ.λπ. Περιγραφή του Συνεδρίου Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Cultural and Creative Industries CCIs), που συμπεριλαμβάνουν τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες, τα media, τις εκδόσεις, τη μουσική βιομηχανία και τον κινηματογράφο, αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως οι βάσεις πάνω στις οποίες αναπτύσσονται οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Το γεγονός αυτό συμπληρώνει μια πιο παραδοσιακή (δημόσια) πολιτιστική πολιτική, η οποία γίνεται όλο και πιο αλληλένδετη με τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Καθώς βρίσκονται στο σταυροδρόμι των τεχνών, των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, οι δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να οριστούν ως γνωσιοκεντρικές (knowledge-based) που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και τροφοδοτώντας την καινοτομία, οι κοινωνίες φιλοδοξούν τόσο στη διατήρηση της πολιτιστικής τους πολυμορφία όσο και στην ενίσχυση των οικονομικών τους επιδόσεων. Οι δημιουργικές βιομηχανίες αντιπροσωπεύουν έναν κορυφαίο τομέα της οικονομίας των χωρών του ΟΟΣΑ, με ετήσιους δείκτες ανάπτυξης μεταξύ 5% και 20% τα τελευταία χρόνια. Ο τομέας αυτός γίνεται όλο και πιο σημαντικός για τη γνωσιοκεντρική (knowledge-based) οικονομία, αφού χαρακτηρίζεται από ένταση γνώσης (Knowledge intensive) και τροφοδοτεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Παράλληλα, έχει τη δυναμική μιας τεράστιας δεξαμενής θέσεων εργασίας, συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ και προκαλεί πολλές θετικές δευτερογενείς επιδράσεις (spillover effects). Το Συνέδριο «Χρηματοδοτώντας τη Δημιουργικότητα» εστιάζει σε μια ιδιαίτερη διεπιστημονική και κριτική κατανόηση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, μέσα από τη διερεύνηση ερωτημάτων σχετικά με τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, την πολιτιστική διαχείριση, τις πολιτιστικές πολιτικές καθώς και κάθε πτυχή της πολιτιστικής ζωής, από την κουλτούρα του design, του κινηματογράφου, της μουσικής και των εικαστικών, μέχρι τις νεανικές υποκουλτούρες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (gaming) και τη μόδα. Με το Συνέδριο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει σκοπό να παράσχει τεχνογνωσία αιχμής για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, για θέματα δομικά (την ιδιαίτερη δομή και οργάνωση των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών) και τομεακά (οργάνωση των βιομηχανιών και πρακτικές και οι μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές). Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι να σηματοδοτήσει τη νέα φιλοσοφία που διέπει πλέον τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα της Ευρώπης. Αποσκοπεί στην ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα υπάρχοντα εργαλεία και την τεχνογνωσία που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να αυξήσει τη δυνατότητα του -2-

3 πολιτιστικού τομέα να προσελκύσει την ιδιωτική χρηματοδότηση και να προβάλει το εμπορικό δυναμικό και τις ευκαιρίες της σύγχρονης δημιουργίας, που θα γεννήσουν με τη σειρά τους νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, ιδίως μεταξύ των νέων. Επιπλέον, ανάμεσα στους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι η προβολή και η στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών ως φορέων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, «Ευρώπη 2020», και την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την Ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην ΕΕ [COM (2012) 537].Το Συνέδριο φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ατζέντας για την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργικότητα, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό και να δυναμώσει την κοινωνική αντίληψη του ρόλου της παραγωγής και της δημιουργικότητας ως κινητήριων δυνάμεων της σύγχρονης κοινωνίας. Συνεδρίες 1. «Χρηματοδοτώντας τον Πολιτισμό. Δημόσιες πολιτικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Στρατηγικές και σύγχρονα μοντέλα για την ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (CCIs)» Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν αρχίσει πλέον να αναγνωρίζουν τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες ως μια σημαντική δύναμη στη σύγχρονη οικονομία. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα και πρακτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη δημιουργική οικονομία. Η συνεδρία αυτή εξετάζει τις κατάλληλες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν ώστε η δημιουργικότητα και η καινοτομία να ακμάσουν μέσα σ ένα περιβάλλον επιχειρηματικότητας και εστιάζει στην αναζήτηση αποτελεσματικών στρατηγικών που θα οδηγήσουν στην κοινωνική και οικονομική ευημερία. 2. «Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη. Η συμβολή της Δημιουργικής Οικονομίας στη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας. Ευκαιρίες και βιωσιμότητα των δημιουργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME)» Οι δημιουργικές βιομηχανίες αντιπροσωπεύουν χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, η πλειονότητα των οποίων είναι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME). Μέσα σ ένα ευνοϊκό περιβάλλον, οι δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παραμένοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικές και προσοδοφόρες. Για να το πετύχουν αυτό και να διατηρήσουν την ανάπτυξή τους, απαιτείται ενδυνάμωση των δομών τους και ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building). Η ενδυνάμωση δομών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και, στη συνέχεια, η βιωσιμότητα, ενισχύονται κατά κανόνα μέσα από την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, το επαρκές οικονομικό κεφάλαιο και την εφαρμογή στοιχειωδών οργανωτικών και επιχειρηματικών διαδικασιών. 3. «Η σημασία των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών για τις εθνικές οικονομίες» Πρόσφατες έρευνες έχουν καταγράψει τη σημαντική συμβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (CCIs) στις εθνικές οικονομίες. Καθώς ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα γίνονται μια ολοένα και πιο δυνατή κινητήρια δύναμη στη διεθνή αγορά, καθίσταται απαραίτητο να μετρήσουμε τον οικονομικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο. Κι ενώ υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες για να γίνουν αυτές οι μετρήσεις, υπάρχουν επίσης αρκετοί περιορισμοί σ αυτού του είδους τη συλλογή στοιχείων. Η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για τo κέρδος που αποφέρουν οι επενδύσεις στις δημιουργικές βιομηχανίες κάνει την τεκμηριωμένη ανάπτυξη πολιτικών πολύ δύσκολη. Αυτό συμβαίνει όχι μόνον γιατί υπάρχουν ποικίλοι ορισμοί και κατηγοριοποιήσεις, αλλά και επειδή τα στοιχεία είναι συχνά λιγοστά ή, στην καλύτερη περίπτωση, ελλιπή. Ένας τρόπος να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου είναι να παρασχεθούν επαρκή και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία -3-

4 που θα επιτρέψουν τη σωστή αξιολόγηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και θα επιβεβαιώσουν πως το ρίσκο είναι στην πραγματικότητα λιγότερο απ ό,τι σε άλλους τομείς της οικονομίας. 4. «Τα αποτελέσματα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στις τοπικές οικονομίες» Η συνεδρία αυτή συμβάλλει στην κατανόηση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών διαστάσεων στην ανάπτυξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και των θετικών δευτερογενών επιδράσεών τους (spillover effects). Εξετάζει τις κατάλληλες συνθήκες που πρέπει να προϋπάρχουν ώστε να ενισχυθούν οι θεσμικές και ανθρώπινες ικανότητες κι έτσι να γίνει η διαχείριση της πολιτιστικής και δημιουργικής ανάπτυξης σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται με την ενίσχυση των τοπικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πολιτικών, με την παροχή τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης σε πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις και με την προβολή του αντίκτυπου του πολιτισμού στην τοπική οικονομία. Η έξυπνη εξειδίκευση (smart specialization) και η ανάπτυξη δικτύων και πρωτοβουλιών συνεργατικών σχηματισμών (cluster initiatives) που μπορούν να δημιουργήσουν μια σειρά άλλων συνδεόμενων εμπορικών δραστηριοτήτων (spinoffs) στην τοπική οικονομία, έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν μια νέα επιχειρηματική ανάπτυξη σε άλλες τοπικές βιομηχανίες. 5. «Χρηματοδότηση και επιχειρηματική διάσταση των σύγχρονων πολιτιστικών φορέων, ιδρυμάτων, ΜΚΟ, επιχειρήσεων κλπ» Η συνεδρία αυτή εξετάζει το πώς οι κυβερνήσεις, οι φορείς και οι εμπορικές επιχειρήσεις της πολιτιστικής βιομηχανίας μπορούν να γίνουν μοχλοί για επενδύσεις και ανάπτυξη συνεργασιών. Μια ευρύτερη αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου των πολιτιστικών τομέων και προϊόντων είναι καίριας σημασίας για τη σκιαγράφηση μιας πιο πλήρους εικόνας του οικονομικού δυναμικού του πολιτισμού. Η σωστή αποτίμηση της οικονομικής αξίας του πολιτισμού αυξάνει τις ευκαιρίες για επενδύσεις τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 6. «Η Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα στην Πράξη: Οι επιχειρηματικές πτυχές της πολιτιστικής δραστηριότητας Η διεύρυνση κοινού (audience development)» Η δημιουργικότητα που έχει στο επίκεντρό της τον πολιτισμό είναι καίριας σημασίας για τις επιχειρήσεις ή τους δημόσιους φορείς που θέλουν να ξεχωρίσουν, να αμφισβητήσουν συμβατικά μοντέλα και να αναζητήσουν νέους τρόπους να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά με το κοινό. Συμβάλλει επίσης στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στο branding και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμη, η συνεδρία αυτή εξετάζει τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενθαρρυνθεί η διεύρυνση κοινού (audience development) των πολιτιστικών και δημιουργικών εκδηλώσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 7. «Πολιτιστικές Συνέργιες και επιχειρηματικές εκκινήσεις (startups). Από την ιδέα στην εφαρμογή» Η συνεδρία αυτή παρέχει πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα καλών πρακτικών για δημιουργικούς επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν και να εξελίξουν την επιχείρησή τους και να την κάνουν βιώσιμη και εμπορική. Ο στόχος είναι να ενημερωθούν οι επαγγελματίες του πολιτισμού για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η εκκίνηση μιας πολιτιστικής επιχείρησης (startup) μέσα από την ανάλυση αποδεδειγμένα καλών πρακτικών στον τομέα. Αυτές οι πρακτικές συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία πλατφορμών, δικτύων, καθώς και συνεργατικών σχηματισμών (clusters), ούτως ώστε να ενισχυθούν οι συνεργασίες στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις δημιουργικές βιομηχανίες πρέπει να έχουν κατά νου τις τελευταίες τάσεις της αγοράς και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να αναπτύξουν αποδοτικά δημιουργικά σχέδια. -4-

5 8. «Εξεύρεση πόρων: Νέα εργαλεία και μηχανισμοί οικονομικής χρηματοδότησης» Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει το δυναμικό των δημιουργών και των δημιουργικών ΜΜΕ της Ευρώπης. Χωρίς αυτήν, οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν μπορούν να συνεισφέρουν πλήρως στον πολιτισμό και στην οικονομία της Ευρώπης. Η συζήτηση στη συνεδρία αυτή επικεντρώνεται στην παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις και στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες καθώς και στην παρουσίαση νέων οικονομικών εργαλείων που ήδη υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικά επίπεδα. Ταυτόχρονα, η συνεδρία αυτή αποβλέπει και στην ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες για το crowdfunding (διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση ή χρηματοδότηση από το πλήθος). 9.«Διεθνοποίηση και Πολιτιστικές Εξαγωγές: Ευκαιρίες και προκλήσεις στην ψηφιακή εποχή» Η σημασία των εξαγωγών είναι εμφανής σε πολλές από τις μελέτες και τα έγγραφα που αφορούν τη στρατηγική των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Στη συνεδρία αυτή, οι εισηγήσεις επικεντρώνονται στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προκύψουν έσοδα από εξαγωγές και δημιουργούν ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας, ξεπερνώντας έτσι τις παγίδες μιας περιορισμένης εγχώριας αγοράς. Εξετάζει επίσης τις δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που μπορούν να στηρίξουν εξαγωγικές πρωτοβουλίες για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Οι δυνατότητες που προσφέρονται στην ψηφιακή εποχή μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία διεθνοποίησης, δημιουργώντας ίσες και νέες ευκαιρίες για τις μικρότερες βιομηχανίες. Η συνεδρία αυτή εξετάζει επίσης τους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών επηρεάζουν πρότυπα πολιτιστικής παραγωγής και συμβάλλουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, διευκολύνοντας τη διεθνοποίηση. 10. «Επαγγελματίες των Δημιουργικών Βιομηχανιών: Νέες δεξιότητες, εκπαίδευση και κινητικότητα των καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες» Η ενδυνάμωση των δομών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών είναι ζωτικής σημασίας επειδή το λειτουργικό περιβάλλον του τομέα υφίσταται ταχύτατες και ισχυρές δομικές μεταβολές. Οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί επιχειρηματίες συχνά υστερούν σε επιχειρηματικές δεξιότητες όπως το μάρκετινγκ, η διαχείριση έργων (project management) καθώς και αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. Υπάρχει ανάγκη ενός νέου ορισμού των επαγγελμάτων και των προσόντων που απαιτούνται. Υπάρχει επίσης μία διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για διαμεσολαβητές όπως μάνατζερ, ατζέντηδες και επιμελητές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν δημιουργικές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να βρουν χρηματοδότηση για τα σχεδιαζόμενα έργα τους. -5-

6 Πρόγραμμα του Συνεδρίου «Χρηματοδοτώντας τη Δημιουργικότητα» Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου :00-9:30 Εγγραφές (Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 9:30-10:00 Επίσημη έναρξη Χαιρετισμοί - Πάνος Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού - Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Silvia Costa, Ευρωβουλευτής, Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 10:00-10:45 Θεματική «Χρηματοδοτώντας τον πολιτισμό. Δημόσιες πολιτικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Στρατηγικές και σύγχρονα μοντέλα για την ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (CCIs)» 10:45-11:00 Συζήτηση Rasmus Wiinstedt Tscherning, Πρόεδρος της ECIA (Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Δημιουργικές Βιομηχανίες), Διευθύνων Σύμβουλος του CKO (Κέντρο για την Πολιτιστική και Εμπειρική Οικονομία της Δανίας) - Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Jan Truszczynski, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ιωάννης Μάνος, Πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών - Έλλη Ανδριοπούλου, Διοικητική Διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισµού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ 11:20-11:55 Θεματική «Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη: Η συμβολή της δημιουργικής οικονομίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευκαιρίες και βιωσιμότητα των δημιουργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» 11:55-12:10 Συζήτηση Johanna Bolhoven, Διευθύντρια Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών, Creative England - Γιώργος Γιαννούσης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Carsten Schierenbeck, Υπεύθυνος για θέματα πολιτικής στη μονάδα μικρομεσαίων και ανερχόμενων επιχειρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Dominique Lambert, Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικών Υποθέσεων, Τράπεζα HSBC- Μέλος του ΔΣ του IFCIC -6-

7 12:10-12:45 Θεματική «Η σημασία των πολιτιστικών βιομηχανιών για τις εθνικές οικονομίες» 12:45-13:00 Συζήτηση 13:00-13:50 Διάλειμμα Philippe Chantepie, Ερευνητής, Έδρα Καινοτομίας και Ρύθμισης Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ecole Polytechnique / Orange, Επίτροπος της Γενικής Επιθεώρησης του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και Επικοινωνίας - Νίκος Λέανδρος, Καθηγητής, Πρόεδρος του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου - Trine Bille, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Copenhagen Business School - Jordi Sellas i Ferrés, Γενικός Διευθυντής Δημιουργικών και Πολιτιστικών Επιχειρήσεων, Κυβέρνηση της Καταλονίας 13:50-14:20 Παρουσίαση Οικονομικών Μελετών για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα - Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Έρευνα για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα», Isabelle De Voldere, Εμπειρογνώμονας για την Ανταγωνιστικότητα, την Καινοτομία και τις Δημιουργικές Βιομηχανίες, IDEA Consult - Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, «Η Έξυπνη Οικονομία: πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα: μπορούν να αποτελέουν προοπτική εξόδου από την κρίση;», Δρ. Σοφία Λαζαρέτου, Οικονοµολόγος - Ερευνήτρια στη Διεύθυνση Οικονοµικών Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος 14:20-14:55 Θεματική «Τα αποτελέσματα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στις τοπικές οικονομίες» 14:55-15:10 Συζήτηση Συντονίστρια Beatriz Garcia, Επικεφαλής Έρευνας στο Ινστιτούτο για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ - Δημήτρης Εϊπίδης, Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης & Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Θοδωρής Αμπαζής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας - Johanna Skantze, επιχειρηματίας, τ. Διευθύντρια της Generator Sverige 15:10-15:45 Θεματική «Χρηµατοδότηση και επιχειρηµατική διάσταση των σύγχρονων πολιτιστικών φορέων, ιδρυµάτων, ΜΚΟ, επιχειρήσεων κλπ» 15:45-16:00 Συζήτηση Joost Heinsius, Manager for Knowledge and Innovation, Cultuur - Ondernemen - Χρήστος Ι. Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση - Nan Van Houte, Γενική Γραμματέας του Διεθνούς Δικτύου για τις Σύγχρονες Παραστατικές Τέχνες (IETM) - Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια ΝΕΟΝ, Οργανισμός για τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη Δ. Δασκαλόπουλου -7-

8 16:00-16:35 Θεματική «Πολιτιστική επιχειρηματικότητα στην πράξη: Οι επιχειρηματικές πτυχές της πολιτιστικής δραστηριότητας - Διεύρυνση κοινού (Audience Development)» 16:35-16:50 Συζήτηση Γιώργος Μιχαήλ Κλήμης, Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου - Μύρων Μιχαηλίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής - Michael Wimmer, Ιδρυτής και Διευθυντής της EDUCULT - Frédéric Bokobza, Αναπληρωτής Διευθυντής, Οικονομία του Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Μέσων και Πολιτιστικών Βιομηχανιών του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισµού και Επικοινωνίας Friday 21 February :00-9:30 Καφές και αναψυκτικά (Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας) 09:30-10:05 Θεματική «Πολιτιστικές συνέργιες και επιχειρηματικές εκκινήσεις (startups). Από την ιδέα στην εφαρμογή» 10:05-10:20 Συζήτηση Moderator Rasmus Wiinstedt Tscherning, Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Creative Business Cup - Βασίλης Χαραλαμπίδης, Ιδρυτής του πολιτιστικού κέντρου Bios - Δρ. Νίκος Βογιατζής, Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia - Andres Lomander, Partner Manager, Zinc Shower 10:20-11:05 Θεματική «Εξεύρεση πόρων. Νέα εργαλεία και μηχανισμοί οικονομικής χρηματοδότησης» 11:05-11:20 Συζήτηση Xavier Troussard, Επικεφαλής της μονάδας του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη MEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Liam Collins, Σύμβουλος σε θέματα πολιτικής στη Nesta - Virginie Civrais, Γενική Διευθύντρια της St Art - Δημήτρης Αναγνώστου, Συνιδρυτής της Groopio.com - Javier Echarri, Ειδικός στα Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια και στα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών για τις δημιουργικές επιχειρήσεις -8-

9 11:20-11:55 Θεματική «Διεθνοποίηση και πολιτιστικές εξαγωγές: Ευκαιρίες και προκλήσεις στην ψηφιακή εποχή» 11:55-12:10 Συζήτηση 12:10-13:00 Διάλειμμα Ragnar Siil, Πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες - Γρηγόρης Καραντινάκης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου - David Loscos, Διευθύνων Σύμβουλος, Tenzing Media Καθηγητής στο Berklee Valencia (Διεθνές Marketing και Branding) - Klaus Haasis, Σύμβουλος Δημιουργικών Επιχειρήσεων και επενδυτής επιχειρήσεων (Business Angel) - Γενικός Διευθυντής της Combine Innovation GmbH, Στουτγάρδη-Ρώμη 13:00-13:45 Θεματική «Επαγγελματίες των Δημιουργικών Βιομηχανιών: Νέες δεξιότητες, εκπαίδευση και κινητικότητα καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού. Πρωτοβουλίες εκπαίδευσης» 13:45-14:00 Συζήτηση Συντονίστρια Ann Branch, επικεφαλής της μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Poka Yio, Εικαστικός καλλιτέχνης, Συνιδρυτής της Μπιενάλε Αθήνας - Anita Debaere, Διευθύντρια της Pearle (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Εργοδοτικών Ενώσεων στον τομέα των Παραστατικών Τεχνών) - Ξένια Καλδάρα, Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης - Edgar Garcia Casellas, Διευθυντής του τομέα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης του ICEC (Καταλανικού Ινστιτούτου Πολιτιστικών Επιχειρήσεων) 14:00-14:15 Συμπεράσματα του Συνεδρίου - Ζωή Καζαζάκη, Γενική Διευθύντρια Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Καταληκτικά σχόλια και κλείσιμο του Συνεδρίου - Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού -9-

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Περιλαμβάνει τους εξής κλάδους που είναι κατ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στις Κυκλάδες: Αμβλύνοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. 3284

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Καραμπέκιος Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης 07.12.2015 ris3attica.gr συλλέγουμε δεδομένα για την Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα δαπάνες, προσωπικό, δραστηριότητα, επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx «Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx Οι ΜΚΟ και οι άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11773 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ. Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ. Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον Περιφερειακή Ανάπτυξη και Απασχόληση - Οι δυνατότητες για τη Μητροπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

22 & 23 Νοεμβρίου 2013 Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου

22 & 23 Νοεμβρίου 2013 Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου Δημητ Πρόγραμμα & Θεματολογία 2013 22 & 23 Νοεμβρίου 2013 Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ- ΣΥΝΔYΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά memo 3 Μαΐου 2014 Προς: Από: Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά Ακολουθεί ένα συνοπτικό σχέδιο πολιτικής επικοινωνίας με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «SCALE UP: ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΜΙΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;»

ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «SCALE UP: ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΜΙΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;» ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «SCALE UP: ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΜΙΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;» ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, 11:00 ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση» Women and Girls Go Digital

Συνέδριο στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση» Women and Girls Go Digital Συνέδριο στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση» Women and Girls Go Digital Αθήνα, 4 Απριλίου 2014, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Ευφυείς Στρατηγικές Εξειδίκευσης για τη βελτίωση των Cluster επιχειρήσεων

Αναπτύσσοντας Ευφυείς Στρατηγικές Εξειδίκευσης για τη βελτίωση των Cluster επιχειρήσεων Αναπτύσσοντας Ευφυείς Στρατηγικές Εξειδίκευσης για τη βελτίωση των Cluster επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ To έργο «Smarter Cluster Policies for South East Europe-ClusterPoliSEE» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 24/4/2013 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. κώδικας: Τ.Κ. 22100-Τρίπολη Τηλέφωνο/ Fax: 2713-601191

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Το

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκοµαι σήµερα εδώ στα πρώτα γενέθλια ενός σηµαντικού ελληνικού επιτεύγµατος που µας φέρνει στην «καρδιά» των πιο

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.Στρατηγικό Μάνατζμεντ 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Νέες Τεχνολογίες 3. Διαχείριση Γνώσης 4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

e-business innovation forum

e-business innovation forum e-business innovation forum Αθήνα 22-23 Νοεμβρίου 2010 Συνεδριακή Αίθουσα Γ. Κοντογεώργης της ΕΕΔΕ Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, 11144, Κ. Πατήσια υνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Internet Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου διοργανώνει εξειδικευμένο μονοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όραμα για την Κοινωνική Οικονομία & Εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όραμα για την Κοινωνική Οικονομία & Εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όραμα για την Κοινωνική Οικονομία & Εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Προοπτικές χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014]

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014] Διαδραστικό Σεμινάριο: για την επαναφορά της δημιουργικότητας στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Ομάδα διαβούλευσης: Δημιουργική Βιομηχανία - Creative industries

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Ομάδα διαβούλευσης: Δημιουργική Βιομηχανία - Creative industries ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Ομάδα διαβούλευσης: Δημιουργική Βιομηχανία - Creative industries Η ομάδα διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Σύνοψη Σχεδίου.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Σύνοψη Σχεδίου. ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σύνοψη Σχεδίου Με τησυγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απρίλιος 2012 Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1 «Το πρόγραμμα Bridging the Gap θα μεταφέρει και θα προσαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης και εξέλιξης για επιχειρηματίες» Πρόγραμμα "Bridging the Gap" (BTG) Το

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Βάζουµε την Ελλάδα µπροστά. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Βάζουµε την Ελλάδα µπροστά. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Βάζουµε την Ελλάδα µπροστά Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Labs Open Gov 2/05/2011 1 Η αφετηρία Περίπου 15 κρατικοί ιστότοποι για την επιχειρηµατικότητα Διάσπαρτη πληροφόρηση Ξύλινη

Διαβάστε περισσότερα