3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013"

Transcript

1 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

2

3 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται η συνολική εικόνα του ελληνικού εμπορίου, ο απολογισμός του 2013, οι εκτιμήσεις των εκπροσώπων του ελληνικού εμπορίου για το 2014 και οι προβλέψεις τους για το Καταγράφονται επίσης και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ για το Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι δίνεται μια όσο το δυνατόν πιο επίκαιρη και ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας της επιχειρηματικότητας του ελληνικού εμπορίου. Το Μέρος αποτελείται από δύο ενότητες: Στην παρούσα (Ενότητα 3.1), έπειτα από μια σύντομη ενημέρωση για τη δομή της ανάλυσης, παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα των ευρημάτων. Στην Ενότητα 3.2 γίνεται εκτενής απολογισμός των οικονομικών στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου κατά το έτος Ειδικότερα, παρουσιάζεται ανάλυση της πορείας των κερδών και των πωλήσεων (Υποενότητα 3.2.1), των συνολικών κεφαλαίων (Υποενότητα 3.2.2), της χρηματοδότησης του εμπορίου (Υποενότητα 3.2.3) και των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών αποδοτικότητας και ρευστότητας (Υποενότητα 3.2.4) Ο οικονομικός απολογισμός για τις εμπορικές επιχειρήσεις το 2013 Το 2013 η ελληνική οικονομία λειτούργησε για μία ακόμη φορά σε συνθήκες ύφεσης, γεγονός που σαφώς καθορίζει τη λειτουργία και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων της χώρας. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 0,8% του ΑΕΠ, γεγονός οπωσδήποτε θετικό. Παράλληλα δε σημειώθηκε και αποκλιμάκωση του ρυθμού μείωσης του ΑΕΠ, σε -3,3% το 2013 (έναντι ρυθμού -6,6% το 2012). Σε κάθε περίπτωση, η συνεχιζόμενη ύφεση, που είχε ως συνέπεια τη μείωση των εισοδημάτων και την υποχώρηση της ζήτησης (τάση που συνεχίζεται), επηρεάζει δυσμενώς την εμπορική δραστηριότητα. Η εικόνα που προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ δείχνει ότι αρχίζουν να αμβλύνονται οι αρνητικές συνέπειες της παρατεταμένης ύφεσης. Το 2013 σημειώθηκε για πέμπτο συνεχές έτος υποχώρηση του κύκλου εργασιών των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου, παράλληλα όμως επιβραδύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός μείωσης. Ωστόσο, η απρόσμενη θετική εξέλιξη, που μπορεί να θεωρηθεί και σημείο έναρξης της μεταστροφής των αρνητικών επιπτώσεων, ήταν η εντυπωσιακή επάνοδος στην κερδοφορία για τις ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου, ύστερα από τριετή περίοδο συσσώρευσης ζημιών. Όσον αφορά την εικόνα των επιχειρήσεων για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων τους, αυτή είναι πολύ πιο δυσμενής στην πλευρά των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, από την τελευταία δειγματοληπτική έρευνα που διεξήγαγε το ΙΝΕΜΥ προκύπτει ότι πάνω από 6 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ δήλωσαν σημαντική μείωση (άνω του 10%) τόσο των πωλήσεων όσο και των κερδών τους, συνιστώντας την απόλυτη πλειοψηφία. Μάλιστα, εάν συνεκτιμηθούν όσες δήλωσαν γενικά υποχώρηση (ανεξαρτήτως ποσοστού), τότε σχεδόν οι 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν μείωση, τόσο των πωλήσεων όσο και των κερδών τους, για το Από την άλλη πλευρά, στις εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ ξεπερνούν τις 5 στις 10 οι εταιρείες που δηλώνουν είτε στασιμότητα είτε αύξηση των πωλήσεων και των κερδών τους. Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 133

4 Διάγραµµα 3.1 Πωλήσεις και κέρδη των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου το 2013 (% ποσοστά επιχειρήσεων) Πωλήσεις ΑΕ-ΕΠΕ 14,8 10,2 30,6 22,2 22,2 0,0 Πωλήσεις ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 2,2 6,5 12,7 16,7 61,4 0,5 Κέρδη ΑΕ-ΕΠΕ 4,6 11,1 35,2 25,0 24,1 0,0 Κέρδη ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 1,3 5,2 12,5 17,4 62,4 1,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Άνοδος Μείωση 5% 10% Άνοδος 5% 10% Μείωση >10% Στασιµότητα (±5%) Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Η εικόνα της άμβλυνσης των αρνητικών εξελίξεων απεικονίζεται πλήρως στις επιδόσεις των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου τo 2013, βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών. Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης που δημοσιεύτηκαν προκύπτει υποχώρηση του κύκλου εργασιών των ΑΕ και ΕΠΕ (για πέμπτο συνεχές έτος), ωστόσο επιβραδύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός μείωσης. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5,4% το 2013 και ήταν σαφώς μικρότερης έντασης από την πτώση του 2012 (-12,9%). Και στο επίπεδο των μεικτών κερδών η μείωση συνεχίστηκε, αλλά με πολύ χαμηλότερη ένταση το Συγκεκριμένα, τα μεικτά τους κέρδη ήταν μειωμένα μόνο κατά 3,6% έναντι του 2012, ενώ στην περσινή έρευνα είχε καταγραφεί πτώση σε διψήφιο ποσοστό. Πίνακας 3.1 Συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης των ΑΕ και ΕΠΕ: ('000 ) Μέγεθος / /2011 Πωλήσεις ,4% -12,9% Κόστος πωληθέντων ,9% -12,7% Μεικτά κέρδη ,6% -13,4% Λοιπά λειτουργικά έσοδα ,9% 3,7% Λοιπά λειτουργικά έξοδα ,6% -14,8% Χρηματοοικονομικές δαπάνες ,7% -6,6% Λειτουργικά κέρδη ,8% 89,3% Μη λειτουργικά έσοδα ,9% 15,2% Μη λειτουργικά έξοδα ,8% -9,2% Μη ενσωματωθείσες αποσβέσεις ,7% -15,8% Καθαρά κέρδη ,4% 60,6% Πηγή: ΙCAP DATABANK Παρά την ελαφρά υποχώρηση των προαναφερθέντων μεγεθών, ο σημαντικός περιορισμός των λειτουργικών δαπανών και των χρεωστικών τόκων ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες που οδήγησαν στην επάνοδο σε λειτουργική κερδοφορία των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, με 134

5 την καταγραφή λειτουργικών κερδών ύψους 1,14 δισ. περίπου το 2013, έναντι λειτουργικών ζημιών ύψους 37,8 εκατ. το Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η κερδοφορία των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου επανέκαμψε ύστερα από τρία συνεχή έτη καταγραφής ζημιογόνων αποτελεσμάτων, τα δε κέρδη προ φόρου ξεπέρασαν το 1 δισ.. Το ποσοστό καθαρού κέρδους έλαβε και πάλι θετικό πρόσημο, ανερχόμενο σε 2,0% το Όσον αφορά τις επενδύσεις, από τη δειγματοληπτική έρευνα επίσης επιβεβαιώνεται (για τρίτη συνεχή χρονιά) το γεγονός ότι ξεπέρασαν τις 8 στις 10 οι επιχειρήσεις ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ οι οποίες δήλωσαν ότι δεν πραγματοποίησαν επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το 2013, ενώ και στις ΑΕ και ΕΠΕ το 75% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι «απείχαν» από επενδύσεις την ίδια περίοδο. Βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου, για την περίοδο είχε καταγραφεί παντελής απουσία επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, καθιστώντας αναμφισβήτητη την καμπή της επενδυτικής δραστηριότητας. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις για τάση αντιστροφής των αρνητικών εξελίξεων το 2013, με την προσθήκη (έστω και οριακή) νέων παγίων στο σύνολο των ακαθάριστων παγίων του εμπορίου. Τα νέα πάγια που προστέθηκαν ανήλθαν σε (μόλις) 35,6 εκατ. παρ ότι όμως ήταν εξαιρετικά χαμηλά, ενδεχομένως να σηματοδοτούν την αρχή μιας περιόδου ανάκαμψης όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα, φαινόμενο που χρήζει επιβεβαίωσης στις επόμενες χρήσεις. Μια άλλη σημαντική εξέλιξη ήταν η επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης του συνολικού ενεργητικού, μέγεθος που παρουσιάζει μείωση από το Τα συνολικά κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών κατέγραψαν και πάλι μείωση, κατά 5,6%, σε συνέχεια της πτώσης (κατά 12,2%) του Η μείωση του ενεργητικού οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του κυκλοφορούντος κατά 11,1% κατά δεύτερο λόγο δε στον περιορισμό της αξίας των παγίων (-1,4%). Το μεγαλύτερο τμήμα της μείωσης του κυκλοφορούντος αφορούσε τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (κατέγραψαν πτώση 13,9% σε σχέση με το 2012) και ιδιαίτερα τις απαιτήσεις έναντι πελατών γραμμάτια εισπρακτέα (ελαττώθηκαν κατά 2,1 δισ. περίπου). Αξίζει, βέβαια, να επισημανθεί ότι το τελευταίο έτος καταγράφηκε σημαντική αύξηση των ρευστών διαθεσίμων. Η μείωση του συνολικού ενεργητικού το 2013 αντανακλάται στο σκέλος της χρηματοδότησης από την πτώση των συνολικών υποχρεώσεων (-10,2%), μεταβολή στην οποία συνέβαλε καθοριστικά η συρρίκνωση του βραχυπρόθεσμου χρέους και ιδιαίτερα της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης. Η πτώση αυτή των υποχρεώσεων αντισταθμίστηκε, ως ένα βαθμό, από την παράλληλη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. Όσον αφορά την τραπεζική χρηματοδότηση του εμπορίου, πέραν της βραχυπρόθεσμης καταγράφηκε υποχώρηση (πολύ χαμηλότερης έντασης) και της αντίστοιχης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το πλήγμα που δέχτηκε η εμπορική δραστηριότητα από τη συνεχιζόμενη ύφεση στην εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό και με την περικοπή της χρηματοδότησης, συνέχισαν να αποτελούν φραγμό στην πορεία ανάκαμψης του ελληνικού εμπορίου κατά το Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 135

6 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.2 Πηγές και χρήσεις των νέων κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το ('000 ) Πηγές νέων κεφαλαίων Μεταβολή Μερίδιο επί Μεταβολή Μερίδιο επί 2013/2012 της μεταβολής 2012/2011 της μεταβολής του παθητικού του παθητικού Α.1 Μετοχικά κεφάλαια ,7% ,0% Α.2 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον ,3% ,7% Α. Ίδια κεφάλαια ,0% ,3% Β.1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,8% ,1% Β.1.1 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ,6% ,7% Β.1.2 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,2% ,4% Β.2 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,2% ,6% Β.2.1 Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ,7% ,9% Β.2.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,5% ,3% Β. Υποχρεώσεις ,0% ,7% Αύξηση παθητικού ,0% ,0% Χρήσεις νέων κεφαλαίων Μεταβολή Μερίδιο επί Μεταβολή Μερίδιο επί 2013/2012 της μεταβολής 2012/2011 της μεταβολής του ενεργητικού του ενεργητικού Γ. Καθαρά πάγια ,6% ,2% Δ.1 Αποθέματα ,7% ,5% Δ.2 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ,6% ,3% Δ. Κυκλοφορούν ,3% ,9% Ε. Διαθέσιμα ,9% ,0% Αύξηση ενεργητικού ,0% ,0% Διάγραµµα 3.2 Χρηµατοδότηση της αύξησης του ενεργητικού των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2013/2012 και 2012/2011 ('000 ) Πηγή: ΙCAP DATABANK Μεταβολή 2012/2011 Μεταβολή 2013/ Μετοχικά κεφάλαια Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μεταβολή 2012/ Μεταβολή 2013/

7 Διάγραµµα 3.3 Αύξηση του ενεργητικού των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2013/2012 και 2012/2011 ('000 ) Μεταβολή 2012/2011 Μεταβολή 2013/ Καθαρά πάγια Αποθέµατα Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Διαθέσιµα Μεταβολή 2012/ Μεταβολή 2013/ Διάγραµµα 3.4 Αποδοτικότητα ιδίων και συνολικών κεφαλαίων και ποσοστό καθαρού κέρδους εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: (%) Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος ,7-1,3-2,8 1,8-0,6 8,3 4,7 2, , Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων Περιθώριο καθαρού κέρδους Όπως προαναφέρθηκε, η κερδοφορία των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου επανήλθε το 2013, ύστερα από τρία συνεχή έτη καταγραφής ζημιογόνων αποτελεσμάτων. Δεδομένων αυτών των εξελίξεων, καταγράφηκε θεαματική βελτίωση του δείκτη της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, ο οποίος ανέκτησε θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκε σε 8,3% το 2013, έναντι αντίστοιχου δείκτη -2,8% το

8 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Η ανάκτηση της κερδοφορίας στο εμπόριο ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που οδήγησε στη δραστική βελτίωση και του δείκτη αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων, σε 4,7% το 2013 από 1,8% το Από τους ισολογισμούς των ΑΕ και ΕΠΕ προκύπτει επίσης ότι το 2013 ο ρυθμός μείωσης του κυκλοφορούντος και διαθέσιμου κεφαλαίου (-7,7%) ήταν αισθητά χαμηλότερος από τον αντίστοιχο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (-10,2%), με αποτέλεσμα η γενική ρευστότητα να βελτιωθεί το 2013 στο 1,21. Περαιτέρω, από την έρευνα του ΙΝΕΜΥ φαίνεται ότι το ήμισυ ακριβώς των ΑΕ και ΕΠΕ δήλωσαν ότι η ρευστότητά τους είτε παρέμεινε σταθερή είτε αυξήθηκε το 2013, αναλογία σημαντικά βελτιωμένη συγκριτικά με την περσινή έρευνα, όπου η απόλυτη πλειοψηφία (76,2%) των εταιρειών αυτών είχε δηλώσει ότι η ρευστότητά τους περιορίστηκε γενικά. Ωστόσο, η αίσθηση για επιδείνωση της γενικής ρευστότητας παραμένει πολύ ισχυρή στις ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ, καθώς οι 6 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι η επάρκειά τους σε κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε σημαντικά και το Ρευστότητα ΑΕ-ΕΠΕ Διάγραµµα 3.5 Η ρευστότητα των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου το 2013 (% ποσοστά επιχειρήσεων) 5,6 6,5 38,0 23,1 25,01,9 Ρευστότητα ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 0,7 3,4 18,7 14,5 59,6 3,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος >10% Μείωση 5% 10% Άνοδος 5% 10% Μείωση >10% Στασιµότητα (±5%) Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Οι εκτιμήσεις των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2014 Από τα τέλη του προηγούμενου έτους και στη διάρκεια του 2014 καταγράφεται τάση αποκλιμάκωσης της ύφεσης που πλήττει την ελληνική οικονομία, με κύριο γνώρισμα τη σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης του ΑΕΠ. Η δειγματοληπτική έρευνα του ΙΝΕΜΥ αποτύπωσε τον αντίκτυπο του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στις πωλήσεις, στα κέρδη, στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, στα αποθέματα και στην απασχόληση των επιχειρήσεων του ελληνικού εμπορίου. Από την επεξεργασία των ευρημάτων της τελευταίας έρευνας προκύπτει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων, αναλόγως της νομικής τους μορφής, γεγονός ενδεικτικό του ότι η αίσθηση επιδείνωσης είναι πολύ εντονότερη στις μικρότερες

9 επιχειρήσεις. Πράγματι, πάνω από 6 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ εκτιμούν ότι οι πωλήσεις τους θα μειωθούν το 2014, ενώ μόνο το 12% προσδοκά άνοδο. Στις ΑΕ και ΕΠΕ επικρατεί πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία, αφού μόνο οι 2 στις 10 επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας εκτιμούν μείωση πωλήσεων για το 2014, ενώ πάνω από το ένα τρίτο των ΑΕ και ΕΠΕ εκτιμά αύξηση πωλήσεων για το Από την πλευρά των μικρότερων επιχειρήσεων φαίνεται ότι το 2014 εκτιμούν ότι οι πωλήσεις θα υποστούν μεγάλη μείωση, γεγονός που «αιφνιδιάζει» και πάλι τις ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ, αφού η μερίδα όσων στην περσινή έρευνα προέβλεπαν επιδείνωση ήταν σαφώς μικρότερη (σχεδόν 8 ποσοστιαίες μονάδες) σε σχέση με τις παρούσες εκτιμήσεις περί μείωσης πωλήσεων. Αντίθετα, στις ΑΕ και ΕΠΕ οι απαισιόδοξες προβλέψεις τους μάλλον «διαψεύστηκαν», αφού η μερίδα όσων στην περσινή έρευνα προέβλεπαν επιδείνωση ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη (20 ποσοστιαίες μονάδες) σε σχέση με τις παρούσες εκτιμήσεις περί μείωσης πωλήσεων. Ανάλογη με την εικόνα των πωλήσεων είναι και οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία κατά το Πράγματι, οι 3 στις 5 εμπορικές ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ εκτιμούν επιδείνωση κερδών (μερίδα που συνιστά την απόλυτη πλειοψηφία). Από την πλευρά των μεγαλύτερων επιχειρήσεων υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία, αφού μόνο οι 2 στις 10 εταιρείες νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ εκτιμούν μειωμένη κερδοφορία για το 2014, ενώ το 35% αυτών εκτιμά άνοδο κερδών για το τρέχον έτος. Περαιτέρω, οι περσινές προβλέψεις των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ για την εξέλιξη των κερδών τους «διαψεύστηκαν» σε μεγάλο βαθμό, εφόσον το ποσοστό όσων εκτιμούν στην παρούσα φάση επιδείνωση της κερδοφορίας είναι σαφώς μεγαλύτερο (σχεδόν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες) συγκριτικά με τις περσινές προβλέψεις τους. Αντίθετα, στις ΑΕ και ΕΠΕ η μερίδα όσων στην περσινή έρευνα προέβλεπαν επιδείνωση της κερδοφορίας ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη (18,5 ποσοστιαίες μονάδες) σε σχέση με τις παρούσες εκτιμήσεις περί μείωσης κερδών. Βάσει της νέας έρευνας, φαίνεται ότι η επενδυτική «απραξία» που παρατηρήθηκε την τελευταία τριετία συνεχίζεται. Το 2014 η απόλυτη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 Διάγραµµα 3.6 Οι εκτιµήσεις των εµπορικών επιχειρήσεων για τις πωλήσεις και τα καθαρά κέρδη τους το 2014 (% ποσοστά επιχειρήσεων) Πωλήσεις ΑΕ-ΕΠΕ 34,3 46,3 19,4 0,0 Πωλήσεις ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 12,4 24,3 62,3 1,1 Κέρδη ΑΕ-ΕΠΕ 35,2 44,4 19,4 0,9 Κέρδη ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 8,7 25,5 64,2 1,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 139

10 Διάγραµµα 3.7 Σύγκριση εκτιµήσεων και προβλέψεων των εµπορικών ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ για τις πωλήσεις και τα κέρδη του 2014 (% ποσοστά επιχειρήσεων) Εκτίµηση πωλήσεων 12,4 24,3 62,3 1,1 Πρόβλεψη πωλήσεων 8,4 26,0 54,5 11,1 Εκτίµηση κερδών 8,7 25,5 64,2 1,6 Πρόβλεψη κερδών 7,4 26,0 54,6 12, Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Διάγραµµα 3.8 Σύγκριση εκτιµήσεων και προβλέψεων των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ για τις πωλήσεις και τα κέρδη του 2014 (% ποσοστά επιχειρήσεων) Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Εκτίµηση πωλήσεων 34,3 46,3 19,4 0,0 Πρόβλεψη πωλήσεων 14,6 35,4 39,4 10,6 Εκτίµηση κερδών 35,2 44,4 19,4 0,9 Πρόβλεψη κερδών 14,1 34,8 37,9 13,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ νομικής μορφής, εξακολουθεί να δηλώνει στασιμότητα επενδύσεων, φαινόμενο σχετικά πιο έντονο στην πλευρά των ΟΕ-ΕΕ και AτE του εμπορίου, όπου επιπρόσθετα παρατηρείται και σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι οι επενδύσεις τους μειώθηκαν το Όσον αφορά τα αποθέματα, η απόλυτη πλειοψηφία των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ δηλώνουν στασιμότητα το 2014, ενώ 2 στις 10 δήλωσαν αυξημένη αποθεματοποίηση. Στην πλευρά ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ η σχετική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δηλώνουν στασιμότητα αποθεμάτων (σχεδόν το 47%), ωστόσο σε αυτή την κατηγορία είναι περισσότερο έντονη η πτώση της αποθεματοποίησης, αφού πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις μείωσαν τα αποθέματά τους. 140

11 Διάγραµµα 3.9 Οι εκτιµήσεις των εµπορικών επιχειρήσεων για τα αποθέµατα και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του ελληνικού εµπορίου το 2014 (% ποσοστά επιχειρήσεων) Αποθέµατα ΑΕ-ΕΠΕ 20,4 54,6 24,1 0,9 Αποθέµατα ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 8,3 46,9 43,1 1,6 Επενδύσεις ΑΕ-ΕΠΕ 18,5 70,4 10,2 0,9 Επενδύσεις ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 6,0 74,0 18,6 1,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Στο μέτωπο της απασχόλησης, οι απώλειες στη διάρκεια των προηγούμενων ετών ήταν μεγάλες, φαίνεται δε ότι η κατάσταση έχει μάλλον παγιωθεί στην παρούσα φάση. Από τη δειγματοληπτική έρευνα του ΙΝΕΜΥ προκύπτει ότι για το 2014 σχεδόν οι 9 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ και οι 7 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ δήλωσαν στασιμότητα απασχόλησης Οι προβλέψεις των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2015 Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Οι προσδοκίες και οι προβλέψεις των εμπορικών επιχειρήσεων σχετικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών τους κατά το 2015 παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές, αναλόγως της νομικής μορφής (και κατ επέκταση του μεγέθους) των επιχειρήσεων, με σαφώς υψηλότερα ποσοστά απαισιοδοξίας να επικρατούν μεταξύ των μικρότερων επιχειρήσεων. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών για το 2015, διαπιστώνεται ότι επικρατεί πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία στις προβλέψεις των επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ. Στην παρούσα έρευνα, στις ΑΕ και ΕΠΕ η μερίδα των αισιόδοξων εταιρειών συγκεντρώνει περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις, αναλογία υπερτριπλάσια σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπουν μείωση πωλήσεων για το επόμενο έτος υπολείπεται σχεδόν κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο μερίδιο των «απαισιόδοξων» επιχειρήσεων στην προηγούμενη έρευνα. Στην πλευρά ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ φαίνεται να υπερισχύει η απαισιοδοξία, εφόσον οι 4 στις 10 επιχειρήσεις προβλέπουν μείωση πωλήσεων για το 2015, με τη μερίδα αυτή να συνιστά τη σχετική πλειοψηφία. Παράλληλα όμως υπάρχει εντονότατη η αίσθηση της αβεβαιότητας, αφού πάνω από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων φαίνεται ότι αδυνατούν να αξιολογήσουν τις προοπτικές και να προβούν σε συγκεκριμένη πρόβλεψη για το επόμενο έτος. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει πολύ σοβαρή η διαφορά μεταξύ των απαισιόδοξων και των αισιόδοξων προβλέψεων. Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 141

12 Διάγραµµα 3.10 Oι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για τις πωλήσεις του 2015 και του 2014 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής (% ποσοστά επιχειρήσεων) ΑΕ-ΕΠΕ ,3 27,8 16,7 9,3 ΑΕ-ΕΠΕ ,6 35,4 39,4 10,6 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,4 14,7 39,8 35,1 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,4 26,0 54,5 11, Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Διάγραµµα 3.11 Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για τα κέρδη του 2015 και του 2014 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής (% ποσοστά επιχειρήσεων) ΑΕ-ΕΠΕ ,3 27,8 16,7 9,3 ΑΕ-ΕΠΕ ,1 34,8 37,9 13,1 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,7 16,3 39,3 35,8 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,4 26,0 54,6 12,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 142 Ανάλογη εικόνα προκύπτει και αναφορικά με τις προβλέψεις για την κερδοφορία τους το Στις ΑΕ και ΕΠΕ η μερίδα των αισιόδοξων εταιρειών συγκεντρώνει περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις, με την ομάδα αυτή να αποτελεί τη σχετική πλειοψηφία. Παράλληλα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπουν μείωση κερδών για το επόμενο έτος υπολείπεται κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο μερίδιο των «απαισιόδοξων» επιχειρήσεων στην προηγούμενη έρευνα. Από την άλλη πλευρά, οι προβλέψεις για επιδείνωση εξακολουθούν να επικρατούν στις μικρότερες επιχειρήσεις του εμπορίου, όμως η έκταση των αρνητικών προσδοκιών είναι

13 σαφώς πιο περιορισμένη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Στην κατηγορία των ΟΕ- ΕΕ και ΑτΕ η μερίδα των απαισιόδοξων, παρ ότι έχει περιοριστεί σημαντικά, εξακολουθεί να συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται και συρρίκνωση του μεριδίου των επιχειρήσεων που προβλέπουν στασιμότητα. Στις επιχειρήσεις αυτές, οι 4 στις 10 προβλέπουν και πάλι επιδείνωση της κερδοφορίας τους το Ωστόσο, και σε αυτό το επίπεδο διαπιστώνεται πολύ έντονη αίσθηση της αβεβαιότητας, αφού πάνω από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων δεν προέβη σε προβλέψεις για την κερδοφορία του. Όσον αφορά τον προγραμματισμό επενδύσεων παγίου κεφαλαίου για το 2015, η έρευνα επιβεβαιώνει και πάλι την επικράτηση συνθηκών επενδυτικής «απραξίας», ωστόσο έχει περιοριστεί η έκταση του φαινομένου. Η στασιμότητα όσον αφορά τις επενδύσεις του 2015 είναι η κυρίαρχη τάση και στις δύο ομάδες επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις ΑΕ και ΕΠΕ, όπου η απόλυτη πλειοψηφία των εταιρειών εξακολουθούν να δηλώνουν στασιμότητα (παρ ότι το ποσοστό αυτής της μερίδας έχει μειωθεί κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες περίπου). Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι η μερίδα των ΑΕ και ΕΠΕ που δηλώνουν πρόθεση να αυξήσουν τις επενδύσεις τους συγκεντρώνει σχεδόν το 29%, ενώ στην προηγούμενη έρευνα είχε πολύ χαμηλό (μονοψήφιο) ποσοστό. Διάγραµµα 3.12 Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του 2015 και του 2014 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής (% ποσοστά επιχειρήσεων) ΑΕ-ΕΠΕ ,7 52,8 9,3 9,3 ΑΕ-ΕΠΕ ,6 71,2 10,6 12,6 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,4 47,5 10,1 36,1 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,4 57,5 26,1 12,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Οι προβλέψεις για την απασχόληση κατά το 2015 εξακολουθούν να μην είναι ενθαρρυντικές για μία ακόμη φορά. Η απόλυτη πλειοψηφία όλων των εμπορικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, προβλέπει στασιμότητα απασχόλησης, με τη διαφορά ότι έχει περιοριστεί αισθητά το ποσοστό αυτών των αναφορών. Παράλληλα, στις ΑΕ και ΕΠΕ ειδικότερα εντοπίζεται σημαντική αύξηση του μεριδίου όσων σχεδιάζουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας το 2015, ενώ στην πλευρά των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ επικρατεί διάχυτη αβεβαιότητα. Όσον αφορά τη ρευστότητα για το 2015, οι προβλέψεις των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αισιοδοξία συγκριτικά με πέρυσι. 143

14 Διάγραµµα 3.13 Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για την απασχόληση του 2015 και του 2014 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής (% ποσοστά επιχειρήσεων) ΑΕ-ΕΠΕ ,9 54,6 9,3 9,3 ΑΕ-ΕΠΕ ,1 66,7 10,6 13,6 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,8 54,3 6,1 35,9 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,2 75,0 9,9 11, Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Στην πλευρά των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, οι προβλέψεις εμφανίζουν ουσιώδη μεταβολή, εφόσον περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις προβλέπουν βελτίωση της ρευστότητάς τους το 2015, αναδεικνύοντας αυτή την ομάδα σε σχετική πλειοψηφία. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες τους για αποκατάσταση των συνθηκών χρηματοδότησης στην ελληνική αγορά, με δεδομένο ότι αυτές οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερες (σχετικά) δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Στην κατηγορία των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, αναφορικά με την εξέλιξη της ρευστότητάς τους κατά το 2015, κυριαρχεί η αίσθηση της αβεβαιότητας (συγκεντρώνει το υψηλότερο σχετικά ποσοστό). Περαιτέρω, εξακολουθούν να υπερτερούν Διάγραµµα 3.14 Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για τη ρευστότητα του 2015 και του 2014 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής (% ποσοστά επιχειρήσεων) ΑΕ-ΕΠΕ ,4 28,7 16,7 9,3 ΑΕ-ΕΠΕ ,1 34,8 38,9 12,1 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,4 24,6 33,8 36,2 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,8 25,8 55,0 11,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 144

15 οι απαισιόδοξες προβλέψεις έναντι των αισιόδοξων, ωστόσο αξιολογείται προς τη θετική κατεύθυνση το γεγονός ότι οι απαισιόδοξες προβλέψεις για τη ρευστότητα του 2015 εκφράζονται πλέον από τη 1 στις 3 επιχειρήσεις, ενώ στην περσινή έρευνα είχαν την απόλυτη πλειοψηφία Ο οικονομικός απολογισμός για τις ΑΕ & ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Οι βασικές διαπιστώσεις για το 2013 Το 2013 συνεχίστηκε η μείωση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών του εμπορίου, όμως υπήρξε σοβαρή εξασθένηση του ρυθμού υποχώρησης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Οι μεν πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5,4%, τα δε μεικτά κέρδη κατά 3,6%. Οι πωλήσεις υποχώρησαν στους δύο εκ των τριών τομέων του εμπορίου. Εντονότερη ήταν η μείωση στο χονδρικό εμπόριο και οριακή στο λιανικό εμπόριο. Το ποσοστό μεικτού κέρδους στο εμπόριο συνολικά διαμορφώθηκε σε 19,4%. Ετήσια βελτίωση του δείκτη σημειώθηκε και στους τρεις τομείς. Το 2013 ήταν το έτος που σηματοδότησε την επάνοδο στην κερδοφορία για τις ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου, με κέρδη προ φόρου ύψους 1 δισ. περίπου, έπειτα από τριετή περίοδο συσσώρευσης ζημιών. Το ποσοστό καθαρού κέρδους ανήλθε σε 2,0% και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε 8,3% το Στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο υπήρξε θεαματική αναστροφή, από ζημίες σε κέρδη. Ζημιογόνο παραμένει το αποτέλεσμα μόνο στο εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών, οι ζημίες όμως του τομέα μειώθηκαν δραστικά το Το συνολικό ενεργητικό κατέγραψε και πάλι μείωση, κατά 5,6%. Στη μείωση συνέβαλε κυρίως το κυκλοφορούν και (σε πολύ μικρό βαθμό) το πάγιο ενεργητικό, ενώ τα ρευστά διαθέσιμα αυξήθηκαν. Η παντελής απουσία επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο ελληνικό εμπόριο που είχε καταγραφεί τη διετία φαίνεται να αντιστρέφεται το 2013, με την προσθήκη, έστω και οριακή, νέων παγίων. Η αποεπένδυση εντοπίζεται πλέον μόνο στον τομέα του χονδρικού εμπορίου. Τα ίδια κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών ανέκαμψαν το τελευταίο έτος, καταγράφοντας αύξηση ποσοστού 6%, η οποία προήλθε αποκλειστικά από το λιανικό εμπόριο. Το συνολικό χρέος των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ μειώθηκε κατά 10,2% το 2013, γεγονός το οποίο προήλθε από τη συρρίκνωση του βραχυπρόθεσμου χρέους. Η δανειακή επιβάρυνση περιορίστηκε σε 67,8% το Η γενική ρευστότητα βελτιώθηκε (1,21) το τελευταίο έτος. Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος Οι πωλήσεις και η κερδοφορία των ΑΕ & ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Ο κύκλος εργασιών Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρήσης που έχουν δημοσιευτεί και υπάρχουν στο αρχείο της ICAP προκύπτει ότι το 2013 υπήρξε για πέμπτο συνεχές έτος υποχώρηση του κύκλου εργασιών των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου, ωστόσο επιβραδύνθηκε 145

16 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου σημαντικά ο ρυθμός μείωσης. Η μείωση των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 5,4% συνολικά και ήταν σαφώς μικρότερης έντασης από την πτώση που είχε καταγραφεί καθ όλη την προηγούμενη τετραετία. Μεταξύ των ΑΕ και ΕΠΕ η μείωση των πωλήσεων καταγράφηκε στους δύο από τους τρεις κύριους τομείς. Εντονότερη ήταν η μείωση στο χονδρικό εμπόριο (-7,6%), ενώ οριακή υποχώρηση καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο. Αντίθετα, στον τομέα της εμπορίας αυτοκίνητων-ανταλλακτικών σημειώθηκε χαμηλή ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων (1,8%). Περαιτέρω, επί συνόλου 15 επιμέρους κλάδων και των τριών τομέων, πέντε κλάδοι εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων το 2013, ενώ το 2012 οι επιδόσεις ήταν σαφώς χειρότερες (μόνο δύο κλάδοι είχαν αύξηση πωλήσεων). Μεταξύ των κλάδων που κατέγραψαν απώλειες εσόδων οι σημαντικότερες μειώσεις καταγράφηκαν στο χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών (ποσοστό μείωσης 12,9%), καθώς και στο χονδρικό εμπόριο λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων (-9,8%). Από την άλλη πλευρά, την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση εμφάνισαν οι πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης. 1 Πίνακας 3.3 Πωλήσεις 2013 Μείωση πωλήσεων στους δύο εκ των τριών τομέων του εμπορίου. Εντονότερη ήταν η μείωση στο χονδρικό εμπόριο και οριακή στο λιανικό εμπόριο. Οι πωλήσεις των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2013/ /2011 Αυτοκίνητα ,7% -38,3% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,5% 1,6% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,8% -27,8% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,4% -8,3% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,1% -10,7% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,3% -15,6% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,9% -7,9% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,8% -19,2% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,2% -12,8% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,7% -24,7% Χονδρικό εμπόριο ,6% -12,4% Γενικό λιανικό εμπόριο ,5% -6,6% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,7% -5,0% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,0% -27,5% Λ/Ε καλλυντικών ,4% -16,0% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,8% 12,4% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,9% -18,6% Λιανικό εμπόριο ,5% -9,4% Γενικό σύνολο ,4% -12,9% 1. Η άνοδος των πωλήσεων στον συγκεκριμένο κλάδο μπορεί να θεωρηθεί «πλασματική», καθώς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μετακίνηση στον κλάδο πολύ μεγάλης εταιρείας (κορυφαίας σε κερδοφορία), που συνέβαλε στη «διόγκωση» των αποτελεσμάτων. 146

17 Διάγραµµα 3.15 Ρυθµός αύξησης των πωλήσεων: (%) , , ,4-14,0-12,0-10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 Περαιτέρω, από την έρευνα του ΙΝΕΜΥ στις ΑΕ και ΕΠΕ διαπιστώνεται τάση αποκλιμάκωσης των απωλειών στο εμπόριο. Το 2013 προκύπτει ότι περίπου οι 7 στις 10 επιχειρήσεις του εμπορίου δήλωσαν και πάλι περιορισμό ή στασιμότητα των πωλήσεών τους, συνιστώντας την απόλυτη πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων, ωστόσο το μερίδιό τους έχει σαφώς μειωθεί σε σχέση με το Επίσης, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι οι πωλήσεις τους μειώθηκαν σημαντικά (πάνω από 10%) περιορίστηκε σε 22,2% το 2013 (έναντι αντίστοιχου ποσοστού 56,1% το 2012). Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 Διάγραµµα 3.16 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων των ΑΕ και ΕΠΕ του εµπορίου: (% ποσοστά επιχειρήσεων) 0,0 0,5 0,0 100% 22,2 80% 65,2 56,1 22,2 60% 40% 20% 0% 12,8 13,9 3,2 4, έναντι ,1 24,2 3,5 3,5 30,6 10,2 14, έναντι έναντι 2012 Σηµαντικά υψηλότερες Υψηλότερες Περίπου στάσιµες Χαµηλότερες Σηµαντικά χαµηλότερες Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 147

18 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Μεικτά, λειτουργικά και καθαρά κέρδη Η εικόνα που προκύπτει και στο επίπεδο των μεικτών κερδών των ελληνικών εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ είναι ανάλογη εκείνης των πωλήσεων, αφού η μείωση που είχε ήδη καταγραφεί τα προηγούμενα έτη συνεχίστηκε, αλλά με πολύ χαμηλότερη ένταση το Συγκεκριμένα, τα μεικτά τους κέρδη διαμορφώθηκαν σε ,3 εκατ. και ήταν μειωμένα μόνο κατά 3,6% έναντι του 2012, ενώ στην περσινή έρευνα είχε καταγραφεί πτώση σε διψήφιο ποσοστό. Το γεγονός ότι η ποσοστιαία μείωση των μεικτών κερδών ήταν μικρότερη από την αντίστοιχη των πωλήσεων είναι ενδεικτικό του ότι εντάθηκε η προσπάθεια περιορισμού του κόστους πωληθέντων, η οποία μάλλον απέδωσε. Το 2013 τα μεικτά κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ μειώθηκαν μόνο στον τομέα του χονδρικού εμπορίου (-6%), ενώ στους άλλους δύο τομείς η μεταβολή είχε θετικό πρόσημο. Στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,9%, ενώ οριακή μόνο αύξηση καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι καταγράφεται βελτίωση της μεικτής κερδοφορίας (το 2013) σε 6 από τους 15 κλάδους και των τριών τομέων. Υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση εμφανίζουν οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης καθώς και Η/Υ μηχανών γραφείου λοιπού λιανικού εμπορίου. Οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στους κλάδους του γενικού λιανικού εμπορίου και του λιανικού εμπορίου οικιακών συσκευών. Πίνακας 3.4 Τα μεικτά κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2013/ /2011 Αυτοκίνητα ,0% -31,7% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,6% -9,7% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,9% -25,0% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,7% -7,0% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,2% -11,2% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,6% -12,0% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,8% -14,4% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,9% -25,2% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,0% -12,2% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,4% -22,4% Χονδρικό εμπόριο ,0% -13,3% Γενικό λιανικό εμπόριο ,3% -5,9% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,3% -1,3% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,3% -29,7% Λ/Ε καλλυντικών ,1% -17,6% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,8% -1,7% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,3% -17,9% Λιανικό εμπόριο ,4% -11,5% Γενικό σύνολο ,6% -13,4% 148

19 Ο χαμηλότερος ρυθμός μείωσης των μεικτών κερδών των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ σε σύγκριση με εκείνο των πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα τη μικρή βελτίωση του ποσοστού μεικτού κέρδους στο εμπόριο, σε 19,4% το Ετήσια βελτίωση του δείκτη σημειώθηκε και στους τρεις τομείς το Ο τομέας της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών εξακολουθεί να εμφανίζει το χαμηλότερο (μεταξύ των τριών) περιθώριο μεικτού κέρδους, ωστόσο ο δείκτης παρουσιάζει σταθερή βελτίωση στη διάρκεια της τριετίας. Το λιανικό εμπόριο είναι ο τομέας με τον υψηλότερο δείκτη διαχρονικά (26,3% το 2013). Συνολικά 8 κλάδοι εμφανίζουν βελτίωση (έστω και μικρή), ενώ οι λοιποί 7 εμφανίζουν επιδείνωση του δείκτη κατά το Σημαντική βελτίωση του ποσοστού μεικτού κέρδους καταγράφηκε στον κλάδο του λιανικού εμπορίου Η/Υ μηχανών γραφείου λοιπού Λ/Ε. Αξιόλογη αύξηση του δείκτη σημειώθηκε επίσης στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων - ειδών εξοπλισμού και του λιανικού εμπορίου ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες απώλειες του δείκτη εντοπίζονται στο γενικό λιανικό εμπόριο. Πίνακας 3.5 Ποσοστό μεικτού κέρδους των ΑΕ και ΕΠΕ κατά τομέα και κλάδο: Κλάδος Αυτοκίνητα 16,9% 16,1% 14,6% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 15,3% 16,0% 18,0% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 16,2% 16,1% 15,5% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 19,3% 20,2% 19,9% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 17,8% 18,7% 18,9% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 28,9% 29,6% 28,4% Χ/Ε καυσίμων και χημικών 5,4% 5,0% 5,3% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 18,0% 17,2% 18,6% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 22,0% 20,2% 20,0% Άλλο χονδρικό εμπόριο 17,0% 17,5% 17,0% Χονδρικό εμπόριο 17,4% 17,1% 17,3% Γενικό λιανικό εμπόριο 21,9% 23,6% 23,4% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 26,0% 25,6% 24,6% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 43,6% 41,9% 43,2% Λ/Ε καλλυντικών 30,1% 30,4% 30,9% Λ/Ε οικιακών συσκευών 24,9% 25,4% 29,0% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 33,0% 29,1% 28,9% Λιανικό εμπόριο 26,3% 26,1% 26,7% Γενικό σύνολο 19,4% 19,1% 19,2% Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 Στο επίπεδο της λειτουργικής κερδοφορίας του εμπορίου, οι εξελίξεις ήταν πολύ θετικές το Παρά την ελαφρά υποχώρηση των μεικτών κερδών, ο σημαντικός περιορισμός των λοιπών λειτουργικών δαπανών (-8,6%) και των χρεωστικών τόκων (-25,7%) ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες που οδήγησαν στην επάνοδο σε λειτουργική κερδοφορία των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, με την καταγραφή λειτουργικών κερδών ύψους 1.137,4 εκατ. το 2013 έναντι λειτουργικών ζημιών ύψους 37,8 εκατ. το

20 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Το 2013 καταγραφή λειτουργικών ζημιών σημειώθηκε μόνο στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών, ήταν όμως περιορισμένης έκτασης συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Από την άλλη πλευρά, τα (υψηλά για τις παρούσες οικονομικές συνθήκες) λειτουργικά κέρδη των άλλων δύο τομέων εμπορικής δραστηριοποίησης, οι οποίοι είχαν ανακτήσει τη λειτουργική κερδοφορία ήδη από το 2012, υπερίσχυσαν οδηγώντας στο πολύ θετικό αυτό αποτέλεσμα. Αξίζει να επισημανθεί ότι τα λειτουργικά κέρδη του λιανικού εμπορίου ιδιαίτερα κατέγραψαν θεαματική άνοδο το 2013 (έντεκα φορές μεγαλύτερα σε σχέση με το 2012). Από κλαδική σκοπιά, θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα κατά το 2013 εμφανίζουν 10 από τους 15 κλάδους. Εντυπωσιακή αναστροφή, από λειτουργικές ζημίες σε κέρδη, εμφάνισε ο κλάδος του λιανικού εμπορίου ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης. 2 Επίσης, θεαματική ήταν η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και στο χονδρικό εμπόριο ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης. Οι δύο αυτοί κλάδοι αναδείχτηκαν κορυφαίοι, καθώς παρουσίασαν τα υψηλότερα οργανικά κέρδη το 2013, ακολουθούμενοι από το λιανικό εμπόριο Η/Υ μηχανών γραφείου κλπ. Αντίθετα, τις μεγαλύτερες λειτουργικές ζημίες κατά το 2013 κατέγραψε και πάλι ο κλάδος του εμπορίου αυτοκινήτων, αξίζει ωστόσο να επισημανθεί η εντονότατη συρρίκνωση των ζημιών (εξέλιξη που ουσιαστικά συνιστά θετική μεταβολή για τις συνθήκες του κλάδου). Πίνακας 3.6 Τα λειτουργικά κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2013/ /2011 Αυτοκίνητα ,4% 10,9% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,7% -8,2% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,7% 10,9% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,1% -25,5% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,2% -24,4% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,9% 113,2% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,1% -226,9% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,3% -135,7% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,8% 179,1% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,4% -87,3% Χονδρικό εμπόριο ,7% 189,0% Γενικό λιανικό εμπόριο ,6% 62,8% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,1% 156,8% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,8% 14,7% Λ/Ε καλλυντικών ,3% -336,2% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,7% -19,7% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,7% 58,2% Λιανικό εμπόριο ,3% 637,2% Γενικό σύνολο ,8% 89,3% 2. Η άνοδος των πωλήσεων στον συγκεκριμένο κλάδο μπορεί να θεωρηθεί «πλασματική», καθώς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μετακίνηση στον κλάδο πολύ μεγάλης εταιρείας (κορυφαίας σε κερδοφορία), που συνέβαλε στη «διόγκωση» των αποτελεσμάτων. 150

21 Καθαρά αποτελέσµατα 2013 Επάνοδος στην κερδοφορία για τις ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου, ύστερα από τριετή περίοδο συσσώρευσης ζημιών. Το 2013 το καθαρό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο, με κέρδη προ φόρου ύψους 1 δισ. περίπου. Κερδοφόροι αναδείχτηκαν οι δύο από τους τρεις τομείς του εμπορίου το Στο χονδρικό και το λιανικό εμπόριο υπήρξε θεαματική αναστροφή, από ζημίες σε κέρδη. Ζημίες εξακολουθεί να εμφανίζει μόνο το εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών, οι οποίες όμως μειώθηκαν δραστικά. Εξαιρετικά θετική είναι η εικόνα που προκύπτει από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως των εμπορικών επιχειρήσεων το Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η κερδοφορία των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου επανήλθε ύστερα από τρία συνεχή έτη καταγραφής ζημιογόνων αποτελεσμάτων, τα δε κέρδη προ φόρου ξεπέρασαν το 1 δισ.. Το ποσοστό καθαρού κέρδους έλαβε και πάλι θετικό πρόσημο, ανερχόμενο σε 2,0% το ,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Διάγραµµα 3.17 Ποσοστό καθαρού κέρδους των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Ανάλυση κατά τοµέα (%) -1,9-1,1-0,2 1,2-0,7-0,2 5,4-1,3-0,6 2,0 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3-4,0-5,4-6,0-6,8-8,0 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο Σύνολο Όσον αφορά τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του ΙΝΕΜΥ στις ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου σχετικά με την εξέλιξη της κερδοφορίας, προκύπτει ότι οι 5 στις 10 δήλωσαν ότι διατήρησαν ή βελτίωσαν την κερδοφορία τους το 2013, ενώ μόνο το 24,1% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι τα κέρδη τους μειώθηκαν σημαντικά (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%). Τα παραπάνω συνιστούν πολύ θετική εξέλιξη σε σχέση με την περσινή έρευνα, όπου η απόλυτη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωνε σημαντική μείωση των κερδών. 151

22 Διάγραµµα 3.18 Διαχρονική εξέλιξη των καθαρών κερδών των ΑΕ και ΕΠΕ του εµπορίου: (% ποσοστά επιχειρήσεων) 0,0 0,5 0,0 100% 24,1 80% 65,2 58,6 25,0 60% 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 40% 20% 0% 14,4 11,8 3,2 5,3 16,7 16,2 4,0 4, έναντι έναντι έναντι 2012 Σηµαντικά υψηλότερα Υψηλότερα Περίπου στάσιµα Χαµηλότερα Σηµαντικά χαµηλότερα Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Εξετάζοντας την κερδοφορία των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου από τομεακής πλευράς, διαπιστώνεται «αλλαγή τοπίου», εφόσον οι 2 στους 3 τομείς ήταν κερδοφόροι το Ζημιογόνο παρέμεινε μόνο το εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών, οι ζημίες του οποίου όμως περιορίστηκαν σε 66,3 εκατ.. Όσον αφορά την κλαδική κατανομή, οι κερδοφόροι κλάδοι του εμπορίου ήταν 11 το 2013, ενώ σε 5 εξ αυτών παρατηρείται αναστροφή (από ζημίες το 2012 σε κέρδη το 2013). Τα υψηλότερα κέρδη προ φόρου το 2013 εμφανίζουν οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης, 3 καθώς και του χονδρικού εμπορίου των ιδίων προϊόντων. Μόνο οι δύο αυτοί κλάδοι κάλυψαν (από κοινού) το 72,7% του τελικού καθαρού αποτελέσματος ολόκληρου του εμπορίου. Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες ζημίες καταγράφηκαν στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων και στο λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών. Σχετικά με το ποσοστό καθαρού κέρδους, το 2013 θετικούς δείκτες παρουσιάζουν τόσο το λιανικό όσο και το χονδρικό εμπόριο, με τα ποσοστά καθαρού κέρδους να ανέρχονται σε 5,4% και 1,2% αντίστοιχα. Αρνητικός παραμένει ο δείκτης μόνο στο εμπόριο αυτοκινήτωνανταλλακτικών (-1,9%). Από κλαδική σκοπιά, 11 κλάδοι εμφανίζουν θετικό δείκτη το τελευταίο έτος. Το υψηλότερο (με διαφορά) ποσοστό καθαρού κέρδους αντιστοιχεί στον κλάδο λιανικού εμπορίου ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης (41,3%), εν συνεχεία δε στο λιανικό εμπόριο Η/Υ μηχανών γραφείου κ.λπ. (6,7%). 35,2 11,1 4,6 3. Αξίζει, βέβαια, να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικής κερδοφορίας του κλάδου οφείλεται σε συγκεκριμένη μεγάλη εμπορική εταιρεία η οποία επηρέασε ολόκληρο το λιανικό εμπόριο. 152

23 Πίνακας 3.7 Τα προ φόρου κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2013/ /2011 Αυτοκίνητα ,1% 16,1% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,6% -291,2% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,7% 9,4% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,6% -5,4% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,4% -30,1% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,5% 88,3% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,0% -742,1% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,4% -80,2% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,9% 101,5% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,3% -167,7% Χονδρικό εμπόριο ,8% 83,0% Γενικό λιανικό εμπόριο ,6% 294,0% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,7% 513,8% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,6% -9,0% Λ/Ε καλλυντικών ,6% -560,1% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,7% -34,4% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,2% 62,7% Λιανικό εμπόριο ,2% 73,6% Γενικό σύνολο ,4% 60,6% Η διαμόρφωση των αποτελεσμάτων που περιγράφηκε παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα να ανακοπεί το 2013 η τάση διεύρυνσης του ζημιογόνου τμήματος των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου που άρχισε το Συγκεκριμένα, οι κερδοφόρες εταιρείες κάλυψαν σχεδόν το 61% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, η δε αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες βελτιώθηκε σε 1,56:1 το 2013 (έναντι 1,17:1 που ήταν το 2012). Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 Πίνακας 3.8 Αριθμός εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τύπο κερδοφορίας Κερδοφόρες Ζημιογόνες Σύνολο Πηγή: ΙCAP DATABANK Στο χονδρικό εμπόριο η αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες (1,80:1) διαμορφώθηκε σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τους άλλους δύο τομείς. Ο συγκεκριμένος δείκτης στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά διαμορφώθηκε σε μόλις 0,89:1 και στο λιανικό εμπόριο σε 1,21:1. Από κλαδική σκοπιά, η υψηλότερη αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες διαμορφώθηκε στους κλάδους του γενικού λιανικού εμπορίου (2,62:1) και του χονδρικού εμπορίου προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (2,56:1). Αντίθετα, τον δυσμενέστερο δείκτη εμφάνισε ο κλάδος εμπορίας αυτοκινήτων. 153

24 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.9 Αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες: Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο Κλάδος Αυτοκίνητα 0,61:1 0,35:1 0,38:1 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 1,81:1 1,48:1 1,16:1 Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 0,89:1 0,60:1 0,56:1 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 2,56:1 1,93:1 2,59:1 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 2,50:1 2,02:1 2,12:1 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 1,67:1 1,19:1 0,97:1 Χ/Ε καυσίμων και χημικών 2,02:1 1,50:1 1,95:1 Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 1,00:1 0,86:1 1,04:1 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 1,99:1 1,44:1 1,28:1 Άλλο χονδρικό εμπόριο 2,55:1 1,77:1 1,86:1 Χονδρικό εμπόριο 1,80:1 1,37:1 1,32:1 Γενικό λιανικό εμπόριο 2,62:1 1,65:1 1,48:1 Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 1,64:1 1,00:1 1,76:1 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 1,09:1 0,62:1 0,62:1 Λ/Ε καλλυντικών 2,21:1 1,31:1 2,31:1 Λ/Ε οικιακών συσκευών 0,85:1 0,59:1 0,71:1 Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 1,13:1 0,99:1 1,02:1 Λιανικό εμπόριο 1,21:1 0,88:1 0,93:1 Γενικό σύνολο 1,56:1 1,17:1 1,14:1 Διάγραµµα 3.19 Αναλογία κερδοφόρων προς ζηµιογόνες εµπορικές ΑΕ και ΕΠΕ: Πηγή: ΙCAP DATABANK 2,0:1 1,8:1 1,6:1 1,4:1 1,2:1 1,0:1 0,8:1 1,32:1 0,93:1 1,14:1 1,37:1 0,88:1 1,17:1 1,80:1 1,56:1 1,21:1 0,89:1 0,6:1 0,4:1 0,2:1 0,0:1 0,56:1 0,60: Aυτοκίνητα-Ανταλλακτικά Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο Γενικό σύνολο 154

25 Η κεφαλαιουχική διάρθρωση των ΑΕ & ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Η ανάπτυξη του ενεργητικού Στο επίπεδο της κεφαλαιουχικής διάρθρωσης των εμπορικών επιχειρήσεων η καθοδική πορεία συνεχίστηκε το Το γεγονός της μείωσης του συνολικού ενεργητικού των ελληνικών εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, το οποίο είχε αρχικά επισημανθεί από το 2009, εξακολουθεί να ισχύει και το Τα συνολικά κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών κατέγραψαν και πάλι μείωση, κατά 5,6%, σε συνέχεια της πτώσης (κατά 12,2%) του Η μείωση των ενεργητικού οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του κυκλοφορούντος κατά 11,1% (ή κατά 2.744,5 εκατ. ), κατά δεύτερο λόγο δε στον περιορισμό της αξίας των παγίων (-1,4%), γεγονός ενδεικτικό ότι έχει ατονήσει η τάση αποεπένδυσης. Ωστόσο, θετική ήταν η εξέλιξη στο επίπεδο των ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, όπου σημειώθηκε αύξηση κατά 18,3% (ή κατά 587,5 εκατ. ). Εξετάζοντας το ρυθμό μεταβολής του ενεργητικού κατά τομέα, προκύπτει αύξηση των συνολικών κεφαλαίων κατά 4,9% στο λιανικό εμπόριο. Αντίθετα, σημειώθηκε μείωση τόσο στον τομέα αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (-8%) όσο και στο χονδρικό εμπόριο (-8,8%). Από κλαδική σκοπιά, 5 κλάδοι εμφανίζουν αύξηση ενεργητικού το τελευταίο έτος, ενώ στους λοιπούς η μείωση συνεχίστηκε. Εντυπωσιακός ήταν ο ρυθμός μεγέθυνσης (81,9%) στο λιανικό εμπόριο ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης, 4 καθώς και στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών (42%) αφενός και Η/Υ μηχανών γραφείου λοιπού Λ/Ε (40,4%) αφετέρου, ενώ και στους δύο αυτούς κλάδους συγκεκριμένες εταιρείες διογκώνουν τις μεταβολές. Οι κλάδοι στους οποίους εντοπίζεται η εντονότερη μείωση ενεργητικού το 2013 είναι το γενικό λιανικό εμπόριο και το χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής. Πίνακας 3.10 Οι μεταβολές των βασικών μεγεθών του ενεργητικού του ελληνικού εμπορίου: ('000 ) Μέγεθος Απόλυτη Απόλυτη Ποσοστιαία Ποσοστιαία μεταβολή μεταβολή μεταβολή μεταβολή 2013/ / / /2011 Καθαρά πάγια ,4% -5,5% Συσσωρευμένες αποσβέσεις ,7% 9,1% Μεικτά πάγια ,2% -0,4% Κυκλοφορούν ,1% -15,6% Ρευστά διαθέσιμα ,3% -12,8% Σύνολο ενεργητικού ,6% -12,2% Πηγή: ΙCAP DATABANK Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 4. Η μεταβολή είναι αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μετακίνησης σε αυτό τον κλάδο μεγάλης εταιρείας, με συνέπεια τη «διόγκωση» των οικονομικών μεγεθών. 155

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία (διατίθεται από τα Κεντρικά Γραφεία του Οµίλου, Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, τηλ.2107200050)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE Αθήνα, Οκτώβριος 2014 BUSINESS LEADERS IN GREECE 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από έξι χρόνια βαθειάς ύφεσης, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική καμπή με τις υφεσιακές πιέσεις να εμφανίζουν τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙΔΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Αθήνα, Ελλάδα, 22 Μαΐου 2015 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

* Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναφέρονται σε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μετά φόρων αναλογούντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας.

* Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναφέρονται σε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μετά φόρων αναλογούντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY ETOYΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ Δ Τρίμηνο Δ Τρίμηνο % 2013 2012 Μεταβολή Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 481 477 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ανίχνευση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια της ανάλυσης της οικονομίας, ανίχνευση του μικροοικονομικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα