3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010"

Transcript

1 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

2

3 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η συνολική εικόνα του ελληνικού εμπορίου, ο απολογισμός του 2010, οι εκτιμήσεις των εκπροσώπων του ελληνικού εμπορίου για το 2011 και οι προβλέψεις τους για το Καταγράφονται επίσης και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ για το Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι δίνεται μια όσο το δυνατόν πιο επίκαιρη και ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας της επιχειρηματικότητας του ελληνικού εμπορίου. Το κεφάλαιο αποτελείται από δύο ενότητες: Στην παρούσα (Eνότητα 3.1) έπειτα από μια σύντομη ενημέρωση για τη δομή της ανάλυσης παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα των ευρημάτων. Στην Ενότητα 3.2 γίνεται απολογισμός των οικονομικών στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου κατά το έτος Ειδικότερα, παρουσιάζεται ανάλυση της πορείας των κερδών και των πωλήσεων (Υποενότητα 3.2.1), των συνολικών κεφαλαίων (Υποενότητα 3.2.2), της χρηματοδότησης του εμπορίου (Υποενότητα 3.2.3) και των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών αποδοτικότητας και ρευστότητας (Υποενότητα 3.2.4) Ο οικονομικός απολογισμός για τις εμπορικές επιχειρήσεις το 2010 Η ελληνική οικονομία διέρχεται μια παρατεταμένη περίοδο βαθιάς κρίσης με κύρια χαρακτηριστικά τη συνεχή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και την ύφεση που παραμένει για τρίτη συνεχή χρονιά, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία και στις επιδόσεις όλων των επιχειρήσεων της χώρας. Η επιδείνωση είναι πλέον διάχυτη και σε όλο το εύρος των εμπορικών δραστηριοτήτων, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση στον κύκλο εργασιών, την ανατροπή στην κερδοφορία και τη συρρίκνωση της κεφαλαιουχικής βάσης του εμπορίου. Η εικόνα που προκύπτει από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως των εμπορικών επιχειρήσεων είναι εκείνη της πλήρους ανατροπής των μέχρι σήμερα δεδομένων. Ο μεν κύκλος εργασιών εμφάνισε νέα κάμψη, η δε κερδοφορία υπέστη βαρύτατο πλήγμα από την κρίση που ταλανίζει την οικονομία της χώρας. Τα συνολικά αποτελέσματα κατέστησαν ζημιογόνα, γεγονός πρωτόγνωρο για πάρα πολλά έτη. Η σημαντική αυτή επιδείνωση ήταν ανεξάρτητη από τη νομική μορφή των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, από την τελευταία δειγματοληπτική έρευνα που διεξήγαγε η ΕΣΕΕ προκύπτει ότι οι ΟΕ-ΕΕ και ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους δήλωσαν σημαντική μείωση πωλήσεων και κερδών για το Ήταν μάλιστα το τρίτο συνεχόμενο έτος για το οποίο καταγράφεται από την έρευνα της ΕΣΕΕ διεύρυνση του μεριδίου όσων είδαν πωλήσεις και κέρδη να συρρικνώνονται, ωστόσο για πρώτη φορά εντοπίζεται το γεγονός ότι τείνουν να εκλείψουν οι επιχειρήσεις που δηλώνουν σημαντική αύξηση πωλήσεων-κερδών. Εξαιρετική επιδείνωση εμφανίζουν και οι επιδόσεις των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου τo Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης που δημοσιεύτηκαν αναδεικνύεται ξεκάθαρα το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στην αγορά το 2010 με σημαντική μείωση των πωλήσεων, ενώ η υποχώρηση των μεικτών τους κερδών ήταν ακόμη εντονότερη, γεγονός ενδεικτικό της αδυναμίας των εταιρειών να περικόψουν το κόστος πωληθέντων τους. Οι εξελίξεις αυτές ήταν καθοριστικές καθώς οδήγησαν σε δραστική μείωση τα λειτουργικά αποτελέσματα και σε ανατροπή του τελικού αποτελέσματος. Οι ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου κατέγραψαν ζημί- Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 97

4 ες ύψους 210 εκατ. περίπου το 2010, ενώ το 2009 είχαν εμφανίσει κέρδη προ φόρου 1,66 δισ. Ενδεικτικό της δοκιμασίας την οποία διέρχεται το ελληνικό εμπόριο είναι ότι τέτοιες δυσμενείς εξελίξεις καταγράφονται για πρώτη φορά σε έκθεση της ΕΣΕΕ Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.1 Συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης των ΑΕ και ΕΠΕ: ('000 ) Μέγεθος / /2008 Πωλήσεις ,2% -10,5% Κόστος πωληθέντων ,9% -11,8% Μεικτά κέρδη ,1% -5,6% Λοιπά λειτουργικά έσοδα ,1% -7,1% Λοιπά λειτουργικά έξοδα ,5% -2,8% Χρηματοοικονομικές δαπάνες ,5% -24,0% Λειτουργικά κέρδη ,8% -14,3% Μη λειτουργικά έσοδα ,9% -17,7% Μη λειτουργικά έξοδα ,6% -7,8% Μη ενσωματωθείσες αποσβέσεις ,8% -21,4% Καθαρά κέρδη ,6% -18,1% Πωλήσεις ΑΕ-ΕΠΕ Διάγραµµα 3.1 Πωλήσεις και κέρδη των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου το 2010 (% ποσοστά επιχειρήσεων) 4,0 7,4 21,8 21,8 45,0 Πηγή: ΙCAP DATABANK Πωλήσεις ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 1,9 3,2 17,1 21,8 56,0 Κέρδη ΑΕ-ΕΠΕ 3,5 6,4 18,3 27,7 44,1 Κέρδη ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 1,8 3,0 16,5 22,7 55,9 0,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Άνοδος 5+% 10% Στασιµότητα (±5%) Μείωση 5+% 10% Μείωση >10% Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ Από τη δειγματοληπτική έρευνα επίσης προέκυψε ότι περί τις 6 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν πραγματοποίησαν επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στη διετία , αναλογία ελάχιστα χαμηλότερη της αντίστοιχης περυσινής έρευνας σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων, ενώ και στις ΑΕ και ΕΠΕ η απόλυτη πλειονότητα δήλωσε ότι απείχε των επενδύσεων την ίδια περίοδο. 98

5 Περαιτέρω, η αύξηση των ακαθάριστων παγίων των ΑΕ και ΕΠΕ που προκύπτει από τη σύγκριση των ισολογισμών του 2009 και του 2010 ανήλθε μόνο σε 706,8 εκατ. με αποτέλεσμα να υπάρξει συρρίκνωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Μια άλλη σημαντική αρνητική εξέλιξη ήταν ότι η μείωση του συνολικού κεφαλαίου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ που είχε επισημανθεί για πρώτη φορά το 2009 επαναλήφθηκε με ακόμη εντονότερο ρυθμό το Η μείωση του ενεργητικού αφορούσε κατά κύριο λόγο τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις έναντι των πελατών και κατά δεύτερο λόγο τα αποθέματα (τα οποία συρρικνώθηκαν κατά 12,9%), ενώ και τα ρευστά διαθέσιμα συρρικνώθηκαν. Αντίθετα, υπήρξε οριακή αύξηση των καθαρών παγίων. Η μείωση του συνολικού ενεργητικού αντανακλάται στο σκέλος της χρηματοδότησης από περιορισμό κυρίως των υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) και κατά δεύτερο λόγο των ιδίων κεφαλαίων. Στο επίπεδο της τραπεζικής χρηματοδότησης καταγράφονται αντίρροπες τάσεις, όμως η αύξηση της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης δεν αντιστάθμισε τον περιορισμό της αντίστοιχης μακροπρόθεσμης. Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το πλήγμα που δέχτηκε η εμπορική δραστηριότητα από την ύφεση στην εγχώρια αγορά σε συνδυασμό και με τη συμπίεση της χρηματοδότησης οδήγησαν στην ανατροπή της αναπτυξιακής πορείας του ελληνικού εμπορίου κατά το Πίνακας 3.2 Πηγές και χρήσεις των νέων κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το ('000 ) Πηγές νέων κεφαλαίων Μεταβολή Μερίδιο επί Μεταβολή Μερίδιο επί 2010/2009 της μεταβολής 2009/2008 της μεταβολής του παθητικού του παθητικού Α.1 Μετοχικά κεφάλαια ,8% ,0% Α.2 Αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέον ,3% ,6% Α. Ίδια κεφάλαια ,5% ,4% Β.1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,6% ,7% Β.1.1 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ,3% ,4% Β.1.2 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,9% ,4% Β.2 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,9% ,4% Β.2.1 Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ,2% ,3% Β.2.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,7% 703-0,1% Β. Υποχρεώσεις ,5% ,4% Αύξηση παθητικού ,0% ,0% Χρήσεις νέων κεφαλαίων Μεταβολή Μερίδιο επί Μεταβολή Μερίδιο επί 2010/2009 της μεταβολής 2009/2008 της μεταβολής του ενεργητικού του ενεργητικού Γ. Καθαρά πάγια ,9% ,9% Δ.1 Αποθέματα ,8% ,3% Δ.2 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ,8% ,4% Δ. Κυκλοφορούν ,7% ,7% Ε. Διαθέσιμα ,3% ,8% Αύξηση ενεργητικού ,0% ,0% Πηγή: ΙCAP DATABANK Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 99

6 Διάγραµµα 3.2 Χρηµατοδότηση της αύξησης του ενεργητικού των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, 2010/2009 και 2009/2008 ('000 ) Μεταβολή 2009/2008 Μεταβολή 2010/ Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Μετοχικά κεφάλαια Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μεταβολή 2009/2008 Μεταβολή 2010/ Διάγραµµα 3.3 Αύξηση του ενεργητικού των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, 2010/2009 και 2009/2008 ('000 ) Μεταβολή 2009/2008 Μεταβολή 2010/ Καθαρά πάγια Αποθέµατα Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Διαθέσιµα Μεταβολή 2009/2008 Μεταβολή 2010/

7 Ραγδαία ήταν η επιδείνωση σε όλους τους δείκτες αποδοτικότητας των ΑΕ και ΕΠΕ. Ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, αφού κατέγραψε αλλεπάλληλες ετήσιες μειώσεις τα τελευταία χρόνια, το 2010 διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα, ενώ την ίδια εξέλιξη είχε και το ποσοστό καθαρού κέρδους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος από τους προαναφερθέντες δείκτες υπέστη απώλεια 12 ποσοστιαίων μονάδων μόνο το τελευταίο έτος. Η διαμόρφωση αρνητικού καθαρού αποτελέσματος (καταγραφή ζημιών) στο εμπόριο συνολικά, σε συνδυασμό και με τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών δαπανών, είχε ως αποτέλεσμα τη νέα κάμψη της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων. Από τους ισολογισμούς των ΑΕ και ΕΠΕ προκύπτει ότι η εντονότερη μείωση του κυκλοφορούντος και των διαθεσίμων, σε σχέση με τον περιορισμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, είχε ως συνέπεια να περιοριστεί η γενική ρευστότητα στο 1,14 το ,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Διάγραµµα 3.4 Αποδοτικότητα ιδίων και συνολικών κεφαλαίων και ποσοστό καθαρού κέρδους εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, (%) 13,0 5,4 2,3 10,6 4,4 2,1 1, ,4-0,3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων Περιθώριο καθαρού κέρδους Διάγραµµα 3.5 Η ρευστότητα των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου το 2010 (% ποσοστά επιχειρήσεων) Ρευστότητα ΑΕ-ΕΠΕ 3,0 5,4 29,7 28,2 33,7 Ρευστότητα ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 1,4 2,3 28,2 23,3 44,6 0,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος >10% Άνοδος 5+% 10% Στασιµότητα (±5%) Μείωση 5+% 10% Μείωση >10% Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ 101

8 Και από την έρευνα της ΕΣΕΕ προκύπτει ότι η απόλυτη πλειοψηφία των εταιρειών αυτών των νομικών μορφών δήλωσαν ότι η ρευστότητά τους περιορίστηκε. Η αίσθηση για επιδείνωση της γενικής ρευστότητας ήταν ακόμη μεγαλύτερη στις ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων σχεδόν 7 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι η επάρκειά τους σε κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Οι εκτιμήσεις των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2011 Η εκδήλωση της μεγάλης κρίσης του δημόσιου χρέους της ελληνικής οικονομίας βάθυνε την ύφεση που είχε ξεκινήσει το Η δειγματοληπτική έρευνα της ΕΣΕΕ αποτύπωσε τον αντίκτυπο της ύφεσης στις πωλήσεις, στα κέρδη, στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, στα αποθέματα και στην απασχόληση των επιχειρήσεων του ελληνικού εμπορίου. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκτίμησαν για μία ακόμη φορά ότι οι πωλήσεις τους θα είναι μειωμένες το Από την έρευνα είναι εμφανές ότι η επιδείνωση έπληξε με πολύ μεγαλύτερη ένταση τις μικρότερες επιχειρήσεις, αφού οι εκτιμήσεις των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων είναι δυσμενέστερες από αυτές των ΑΕ και ΕΠΕ. Οι 4 στις 5 ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις και 3 στις 5 ΑΕ και ΕΠΕ, εκτιμούν ότι οι πωλήσεις τους θα μειωθούν το Φαίνεται ακόμη ότι η μείωση των πωλήσεών τους το 2011 ήταν τέτοιας έκτασης, που αιφνιδίασε τις εμπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, αφού η μερίδα όσων στην περσινή έρευνα ανέμεναν επιδείνωση ήταν σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τις παρούσες εκτιμήσεις. Ανάλογη με την εικόνα των πωλήσεων είναι και η εικόνα των εκτιμήσεων για την κερδοφορία κατά το Σχεδόν τα 3/4 των επιχειρήσεων εκτιμούν επιδείνωση, άποψη που ελάχιστα απέχει από την αντίστοιχη περσινή εκτίμηση που αφορούσε το Και πάλι οι εκτιμήσεις των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων είναι δυσμενέστερες σε σύγκριση με εκείνες των ΑΕ και ΕΠΕ. Μάλιστα, όπως και με τις πωλήσεις, η «έκπληξη» για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη ήταν μεγαλύτερη ανάμεσα στις ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις. Διάγραµµα 3.6 Οι εκτιµήσεις των εµπορικών επιχειρήσεων για τις πωλήσεις και τα καθαρά κέρδη τους το 2011 (% ποσοστά επιχειρήσεων) Πωλήσεις ΑΕ-ΕΠΕ 7,4 29,7 62,9 Πωλήσεις ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 3,2 15,4 81,4 Κέρδη ΑΕ-ΕΠΕ 7,4 27,2 65,3 Κέρδη ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 2,6 14,6 82,7 0,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ 102

9 Διάγραµµα 3.7 Σύγκριση εκτιµήσεων και προβλέψεων των εµπορικών ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ για τις πωλήσεις και τα κέρδη του 2011 (% ποσοστά επιχειρήσεων) Εκτίµηση πωλήσεων 3,2 15,4 81,4 Πρόβλεψη πωλήσεων 11,2 26,5 59,2 3,0 Εκτίµηση κερδών 2,6 14,6 82,7 0,1 Πρόβλεψη κερδών 9,0 26,8 57,7 6,5 Εκτίµηση πωλήσεων Πρόβλεψη πωλήσεων 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Διάγραµµα 3.8 Σύγκριση εκτιµήσεων και προβλέψεων των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ για τις πωλήσεις και τα κέρδη του 2011 (% ποσοστά επιχειρήσεων) 7,4 29,7 62,9 Πηγή: ΕΣΕΕ 10,2 24,9 58,9 6,1 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 Εκτίµηση κερδών 7,4 27,2 65,3 Πρόβλεψη κερδών 10,2 23,4 59,4 7,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ Εκτιμάται επίσης ότι η επενδυτική άπνοια που παρατηρήθηκε το 2010 εντάθηκε το 2011, δεδομένου ότι η απόλυτη πλειοψηφία των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων και πάνω από το 40% των ΑΕ και ΕΠΕ δήλωσαν ότι οι επενδύσεις τους ήταν χαμηλότερες το 2011, ενώ στην περσινή έρευνα η συντριπτική πλειοψηφία δήλωνε ότι η επενδυτική τους συμπεριφορά παρέμεινε αμετάβλητη. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων του ελληνικού εμπορίου, ανεξάρτητα από νομική μορφή, θεώρησαν ότι τα αποθέματά τους είναι μειωμένα και το Συγκρίνοντας τις περσινές προσδοκίες και τις φετινές εκτιμήσεις για τα αποθέματα φαίνεται ότι η έκταση της μείωσης ήταν μεγαλύτερη των προσδοκιών. Ως προς τη μορφή των επιχειρήσεων, περισσότερο έντονη είναι η μείωση στην πλευρά των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων, και μάλιστα σε ποσοστό που υπερέβη εμφανώς τις αντίστοιχες εκτιμήσεις τους κατά την έρευνα του

10 Διάγραµµα 3.9 Οι εκτιµήσεις των εµπορικών επιχειρήσεων για τα αποθέµατα και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του ελληνικού εµπορίου το 2011 (% ποσοστά επιχειρήσεων) Αποθέµατα ΑΕ-ΕΠΕ 7,9 37,6 54,5 Αποθέµατα ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 5,8 31,5 62,5 0,2 Επενδύσεις ΑΕ-ΕΠΕ 5,4 51,0 43,6 Επενδύσεις ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 2,4 45,0 52,5 0, Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ Σαφώς επιδεινωμένη είναι και η εικόνα της απασχόλησης κατά το 2011, όπως άλλωστε και στο σύνολο της οικονομίας. Ωστόσο επιβεβαιώνεται πάλι ότι οι ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν μεγαλύτερες αντιστάσεις σε σχέση με τις ΑΕ και ΕΠΕ σε θέματα μείωσης του προσωπικού τους. Συγκεκριμένα, το 48,0% των ΑΕ και ΕΠΕ δήλωσαν ότι μειώνουν το προσωπικό τους, ενώ το ποσοστό αυτό στις ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις είναι σαφώς χαμηλότερο, 28,6% ωστόσο διευρύνθηκε σημαντικά συγκριτικά με πέρυσι (19,9%) Οι προβλέψεις των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2012 Απαισιόδοξες είναι και πάλι οι προσδοκίες και οι προβλέψεις των εμπορικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών τους κατά το Ένα νέο στοιχείο που αναδύεται στην παρούσα έρευνα είναι η (εντυπωσιακά) αυξημένη αβεβαιότητα στο εμπόριο, αφού 1 στις 4 επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, αδυνατεί να προβλέψει την εξέλιξη βασικών μεγεθών το επόμενο έτος. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, στις προβλέψεις των επιχειρήσεων για το 2012 υπάρχει και πάλι απαισιοδοξία, αν και λιγότερο έντονη σε σχέση με πέρυσι. Στην παρούσα έρευνα περίπου το 40% των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, αναμένουν μείωση πωλήσεων, ωστόσο παραμένει πολύ σοβαρή η διαφορά μεταξύ των απαισιόδοξων και των αισιόδοξων προβλέψεων, ενώ οι αισιόδοξες προβλέψεις συρρικνώθηκαν πλέον σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Περισσότερο εδραιωμένη είναι η απαισιοδοξία μεταξύ των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις ΑΕ και ΕΠΕ. 104

11 Διάγραµµα 3.10 Oι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για τις πωλήσεις του 2012 και του 2011 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής (% ποσοστά επιχειρήσεων) ΑΕ-ΕΠΕ ,0 39,6 33,7 22,8 ΑΕ-ΕΠΕ ,2 24,9 58,9 6,1 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,0 32,1 41,3 23,6 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,2 26,5 59,2 3,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Διάγραµµα 3.11 Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για τα κέρδη του 2012 και του 2011 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής (% ποσοστά επιχειρήσεων) Πηγή: ΕΣΕΕ Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου ΑΕ-ΕΠΕ 2012 ΑΕ-ΕΠΕ ,0 39,1 34,2 22,8 10,2 23,4 59,4 7,1 Κεφάλαιο 3 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,5 31,1 42,4 24,1 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,0 26,8 57,7 6,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ Ανάλογη εικόνα προκύπτει και αναφορικά με τις προβλέψεις για την κερδοφορία τους το Η εκτίμηση για επιδείνωση είναι σαφώς λιγότερο έντονη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, ωστόσο περισσότερες από 1 στις 3 επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, προβλέπουν και πάλι υποχώρηση της κερδοφορίας τους το επόμενο έτος. Υψηλότερο είναι το ποσοστό των απαισιόδοξων στην κατηγορία των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, διαπιστώνεται διεύρυνση του μεριδίου των επιχειρήσεων που προβλέπουν στασιμότητα όσο και εκείνων που αδυνατούν να κάνουν πρόβλεψη, ενώ οι αισιόδοξες προβλέψεις έχουν μειωθεί δραματικά. 105

12 Διάγραµµα 3.12 Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του 2012 και του 2011 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής (% ποσοστά επιχειρήσεων) ΑΕ-ΕΠΕ ,0 39,1 34,2 22,8 ΑΕ-ΕΠΕ ,2 23,4 59,4 7,1 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,5 31,1 42,4 24,1 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,0 26,8 57,7 6, Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ Όσον αφορά τον προγραμματισμό επενδύσεων παγίου κεφαλαίου για το 2011, η έρευνα αποκαλύπτει νέα έντονη εξασθένηση της επενδυτικής ροπής, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της εμπορικής επιχείρησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στην περσινή έρευνα το 7,7% των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων προέβλεπαν μείωση των επενδύσεών τους σε πάγιο κεφάλαιο το 2011, το αντίστοιχο ποσοστό για το 2012 εκτινάχθηκε στο 36,5%. Περαιτέρω, η στασιμότητα όσον αφορά τις επενδύσεις του 2012 είναι η επικρατούσα άποψη και στις δύο ομάδες επιχειρήσεων. Διάγραµµα 3.13 Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για την απασχόληση του 2012 και του 2011 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής (% ποσοστά επιχειρήσεων) ΑΕ-ΕΠΕ ,0 44,6 28,2 23,3 ΑΕ-ΕΠΕ ,6 45,7 43,7 7,1 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,5 55,3 18,9 24,3 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,0 76,2 15,0 5,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ 106

13 Οι προβλέψεις για την απασχόληση κατά το 2012 δεν είναι ενθαρρυντικές και παρουσιάζουν διαφορά ανάλογα με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων. Στις ΑΕ και ΕΠΕ η κατάσταση παραμένει απαισιόδοξη, όμως το αρνητικό ισοζύγιο (μεταξύ θετικών και αρνητικών απαντήσεων) περιορίστηκε σημαντικά. Όσον αφορά τις ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις, όσες προβλέπουν στασιμότητα απασχόλησης εξακολουθούν να είναι η απόλυτη πλειονότητα, ωστόσο το μερίδιό τους εμφανίζει κάμψη σε σχέση με την περσινή έρευνα επιπρόσθετα δε, το αρνητικό ισοζύγιο σε αυτή την ομάδα διευρύνθηκε. Όπως και πέρυσι, το ποσοστό των ΑΕ και ΕΠΕ που προβλέπουν περικοπές είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων, όμως η διαφορά μεταξύ των δύο έχει μειωθεί σημαντικά. Το μερίδιο όσων σχεδιάζουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας το 2012 είναι ασήμαντο και στις δύο κατηγορίες εμπορικών επιχειρήσεων. Τέλος, από την εξέταση παραμέτρων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων προκύπτει ότι κατά το 2011 υπήρξε στροφή προς τα ελληνικά προϊόντα και μείωση της εξάρτησης από εμπορεύματα ασιατικής παραγωγής, γεγονός που συνάδει με τη σημαντική υποχώρηση των ελληνικών εισαγωγών γενικά. Επίσης, παραμένουν οι εκτιμήσεις για αυξημένες πιέσεις από αθέμιτο άτυπο ανταγωνισμό. Τέλος, προκύπτει ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι τόσο η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους όσο και το κόστος τους δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο «πόλεμος τιμών» μεταξύ των επιχειρήσεων οξύνθηκε, κυρίως στην πλευρά των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων, ενώ οι ΑΕ και ΕΠΕ κατά πλειοψηφία δηλώνουν ότι κράτησαν σταθερές τις τιμές τους Ο οικονομικός απολογισμός για τις ΑΕ & ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 Οι βασικές διαπιστώσεις για το 2010 Οι πωλήσεις και τα μεικτά κέρδη σημείωσαν για δεύτερο συνεχές έτος πτώση, κατά 10,2% και 15,1% αντίστοιχα. Η βαθιά οικονομική κρίση έπληξε βαρύτατα την κερδοφορία του εμπορίου. Το 2010 το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο. Ο μοναδικός τομέας που παρέμεινε κερδοφόρος ήταν το χονδρικό εμπόριο, και σε αυτόν όμως υπήρξε δραματική πτώση κερδών. Το ποσοστό καθαρού κέρδους και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα. Το συνολικό ενεργητικό μειώθηκε κυρίως λόγω μείωσης των αποθεμάτων και των πιστώσεων. Η αύξηση των παγίων ήταν ισχνή όπως και το Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα το Το συνολικό χρέος περιορίστηκε κατά 6%. Υψηλότερος ήταν ο ρυθμός μείωσης των μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η γενική ρευστότητα επιδεινώθηκε το

14 Οι πωλήσεις και η κερδοφορία των ΑΕ & ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Ο κύκλος εργασιών 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρήσης που έχουν δημοσιευτεί και υπάρχουν στο αρχείο της ICAP προκύπτει ότι το 2010 υπήρξε για δεύτερο συνεχές έτος πτώση του κύκλου εργασιών των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου. Η πτώση των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 10,2% συνολικά και ήταν ανάλογης έντασης με την πτώση που είχε καταγραφεί και το Μεταξύ των ΑΕ και ΕΠΕ η μείωση των πωλήσεων καταγράφηκε σε όλους τους τομείς και τους κλάδους του εμπορίου. 1 Εντονότερη ήταν στον τομέα της εμπορίας αυτοκίνητωνανταλλακτικών και μικρότερη στο χονδρικό εμπόριο. Μεταξύ των κλάδων οι σημαντικότερες μειώσεις καταγράφηκαν στο εμπόριο αυτοκινήτων (με εντυπωσιακό ποσοστό μείωσης 42,4%), στο λιανικό εμπόριο τροφίμων-ποτών-καπνού και στο «άλλο χονδρικό εμπόριο». Ο μοναδικός κλάδος στον οποίο καταγράφηκε πλήρης στασιμότητα του κύκλου εργασιών ήταν τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Πωλήσεις 2010 Πτώση πωλήσεων και στους τρεις τομείς. Ιδιαίτερα αισθητή στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά και λιγότερο έντονη στο λιανικό εμπόριο (σε απόλυτα μεγέθη). Διάγραµµα 3.14 Ρυθµός αύξησης των πωλήσεων, (%) , , ,4-12,0-10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 1. Εάν εξαιρεθεί η (ονομαστική) στασιμότητα πωλήσεων του κλάδου ανταλλακτικών αυτοκινήτων. 108

15 Πίνακας 3.3 Οι πωλήσεις των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2010/ /2008 Αυτοκίνητα ,4% -15,3% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,1% -11,4% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,0% -14,8% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,4% -20,1% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,1% -3,7% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,6% 2,9% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,9% -20,6% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,7% -32,4% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,0% -16,7% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,1% -9,6% Χονδρικό εμπόριο ,1% -11,2% Γενικό λιανικό εμπόριο ,2% -3,8% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,6% 2,0% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,5% -3,9% Λ/Ε καλλυντικών ,2% -2,6% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,7% -28,5% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,3% -0,3% Λιανικό εμπόριο ,5% -5,8% Γενικό σύνολο ,2% -10,5% Από την έρευνα της ΕΣΕΕ στις ΑΕ και ΕΠΕ προκύπτει ότι σχεδόν οι 9 στις 10 επιχειρήσεις του εμπορίου δήλωσαν περιορισμό ή στασιμότητα των πωλήσεών τους το 2010 ενώ ποσοστό 45% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι οι πωλήσεις τους μειώθηκαν σημαντικά (πάνω από 10%). Επιπλέον, η πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων (66,8%) είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται περισσότερο από 5% κατά το Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 Διάγραµµα 3.15 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του εµπορίου, (% ποσοστά επιχειρήσεων) 0,0 0,0 0,0 100% 80% 28,3 49,2 45,0 60% 53,0 40% 39,6 51,0 20% 0% 18,7 11,2 4, έναντι έναντι έναντι 2009 Σηµαντικά υψηλότερες Περίπου στάσιµες Σηµαντικά χαµηλότερες Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ 109

16 Διάγραµµα 3.16 Οι πωλήσεις των ΑΕ και ΕΠΕ του εµπορίου το 2010 (% ποσοστά επιχειρήσεων) 0,0 100% 45,0 80% 60% 40% 20% 21,8 21,8 7,4 4, Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 0% Σηµαντικά υψηλότερες Υψηλότερες Περίπου στάσιµες Χαµηλότερες Σηµαντικά χαµηλότερες Δ/Γ-Δ/Α Μεικτά, λειτουργικά και καθαρά κέρδη 2010 έναντι του 2009 Πηγή: ΕΣΕΕ Δυσάρεστες ήταν οι επιπτώσεις και στο επίπεδο των μεικτών κερδών των ελληνικών εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, αφού η κάμψη που είχε ήδη καταγραφεί το 2009 εντάθηκε πολύ περισσότερο το Συγκεκριμένα, τα μεικτά κέρδη τους διαμορφώθηκαν σε ,8 εκατ. και ήταν μειωμένα κατά 15,1% έναντι του Το γεγονός ότι η ποσοστιαία μείωση των μεικτών κερδών ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των πωλήσεων είναι ενδεικτικό της αδυναμίας των εταιρειών να περικόψουν το κόστος πωληθέντων τους, το οποίο αντίθετα αυξήθηκε κατά 8,9%. Είναι προφανές ότι η ταυτόχρονη μείωση των πωλήσεων και του κόστους των πωληθέντων οφείλεται στην ύφεση, που περιόρισε τη δραστηριότητα των εταιρειών και η οποία ήταν βαθύτερη το Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν και στους τρεις τομείς δράσης των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, και μάλιστα με ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά με το Μεγαλύτερη ήταν η πτώση στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών οχημάτων (υπερδιπλάσιο ποσοστό μείωσης το 2010) και μικρότερη στο λιανικό εμπόριο. Στο χονδρικό εμπόριο ο μονοψήφιος ρυθμός μείωσης του 2009 υπερτριπλασιάστηκε και διαμορφώθηκε σε διψήφιο ρυθμό. Σε αντιστοιχία προς την προαναφερθείσα εξέλιξη των πωλήσεων, οι κλάδοι στους οποίους τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν δραστικά ήταν στο εμπόριο αυτοκινήτων, στο «άλλο χονδρικό εμπόριο» και στο λιανικό εμπόριο τροφίμων-ποτών-καπνού. Ο μοναδικός κλάδος στον οποίο καταγράφηκε αύξηση μεικτών κερδών, έστω και οριακή, ήταν το χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής. 110

17 Πίνακας 3.4 Τα μεικτά κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2010/ /2008 Αυτοκίνητα ,2% -16,9% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,4% -7,4% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,1% -15,2% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,7% -16,3% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,5% 0,3% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,7% 5,1% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,8% -4,4% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,0% -28,7% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,8% -17,8% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,2% -8,6% Χονδρικό εμπόριο ,2% -4,2% Γενικό λιανικό εμπόριο ,1% -2,8% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,3% -4,5% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,0% -6,8% Λ/Ε καλλυντικών ,5% -4,7% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,3% -28,5% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,0% 4,8% Λιανικό εμπόριο ,6% -5,3% Γενικό σύνολο ,1% -5,6% Η ταχύτερη μείωση των μεικτών κερδών σε σύγκριση με εκείνη των πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ σε 20,2%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο χονδρικό εμπόριο και κατά δεύτερο λόγο στο λιανικό εμπόριο, ενώ στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά το ποσοστό μεικτού κέρδους εμφανίζεται οριακά αυξημένο σε σύγκριση με το Από κλαδική πλευρά, δεν υπάρχει ξεκάθαρη τάση σε σχέση με την εξέλιξη του δείκτη σε κάποιον τομέα, οι δε διαφορές στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν μικρές. Συνολικά 8 κλάδοι εμφανίζουν βελτίωση (έστω και οριακή), 6 εμφανίζουν επιδείνωση του δείκτη κατά το 2010 και 1 κλάδος απόλυτη στασιμότητα. Αξιόλογη αύξηση του ποσοστού μεικτού κέρδους κατεγράφη στους κλάδους χονδρικού εμπορίου προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και λιανικού εμπορίου τροφίμων-ποτών-καπνού. Αντίθετα, μειώσεις μεγαλύτερες των δύο ποσοστιαίων μονάδων εντοπίζονται στο χονδρικό εμπόριο καυσίμων και στο εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 111

18 Πίνακας Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους των ΑΕ και ΕΠΕ κατά τομέα και κλάδο: Κλάδος Αυτοκίνητα 13,8% 13,3% 13,6% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 19,0% 22,2% 21,3% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 14,9% 14,5% 14,5% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 23,0% 21,6% 20,6% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 20,0% 19,9% 19,1% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 28,0% 28,8% 28,2% Χ/Ε καυσίμων και χημικών 6,4% 8,9% 7,4% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 20,3% 20,1% 19,1% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 22,0% 21,4% 21,7% Άλλο χονδρικό εμπόριο 18,3% 18,3% 18,1% Χονδρικό εμπόριο 18,8% 20,9% 19,3% Γενικό λιανικό εμπόριο 22,8% 23,0% 22,8% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 23,3% 22,0% 23,5% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 44,1% 43,3% 44,7% Λ/Ε καλλυντικών 30,1% 30,9% 31,6% Λ/Ε οικιακών συσκευών 29,5% 28,9% 28,9% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 29,1% 29,9% 28,5% Λιανικό εμπόριο 26,4% 27,0% 26,9% Γενικό σύνολο 20,2% 21,4% 20,3% Ο περιορισμός των λοιπών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης των προϊόντων των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου) και των πληρωμών για τόκους δεν ήταν ικανός να εμποδίσει τη δραστική κάμψη κατά 84,8%, της λειτουργικής κερδοφορίας, η οποία και διαμορφώθηκε σε 296,1 εκατ. το Ήταν η τρίτη συνεχής χρονιά που καταγράφηκε επιδείνωση της οργανικής κερδοφορίας, αυτή δε τη φορά οφειλόταν καθαρά στην κάμψη των αντίστοιχων μεικτών κερδών. Η επιδείνωση των λειτουργικών κερδών υφίσταται και στους τρεις τομείς της εμπορικής δραστηριοποίησης. Ωστόσο εντυπωσιακές διαστάσεις έλαβε στον τομέα αυτοκινήτωνανταλλακτικών, όπου για πρώτη φορά υπήρξε ανατροπή σε επίπεδο τομέων, από λειτουργικά κέρδη σε ζημίες. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η πτώση και στο λιανικό εμπόριο όπου τα κέρδη περιορίστηκαν κατά 87,4%, αλλά και στο χονδρικό εμπόριο, όπου η οργανική κερδοφορία υπέστη πτώση 69,1%. Από κλαδική σκοπιά, ανατροπή, από λειτουργικά κέρδη σε ζημίες, κατέγραψαν οι κλάδοι εμπορίας αυτοκινήτων και λιανικού εμπορίου ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης. Περαιτέρω, εμφάνιση λειτουργικής ζημίας για δεύτερη συνεχή χρονιά κατεγράφη στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών και στο λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών, με επέκταση των ζημιών το Οι κλάδοι που κινήθηκαν αντίθετα με το ρεύμα και βελτίωσαν σημαντικά το λειτουργικό τους αποτέλεσμα ήταν το χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, το χονδρικό εμπόριο λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων και το λιανικό εμπόριο τροφίμωνποτών-καπνού όπου όμως το λειτουργικό αποτέλεσμα ως απόλυτο μέγεθος παρέμεινε πολύ χαμηλό. 112

19 Πίνακας 3.6 Τα λειτουργικά κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2010/ /2008 Αυτοκίνητα ,6% -21,3% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,3% -22,9% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,1% -21,8% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,5% -60,4% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,5% 17,9% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,1% 1,0% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,6% 49,3% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,1% -80,5% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,2% -21,0% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,8% -24,8% Χονδρικό εμπόριο ,1% -9,4% Γενικό λιανικό εμπόριο ,1% -16,9% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,2% 107,6% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,7% -97,0% Λ/Ε καλλυντικών ,3% -122,5% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,3% -147,1% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,8% 16,0% Λιανικό εμπόριο ,4% -29,7% Γενικό σύνολο ,8% -14,3% Καθαρά αποτελέσματα 2010 Η βαθιά οικονομική κρίση έπληξε βαρύτατα την κερδοφορία του εμπορίου. Το 2010 το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο. Ο μοναδικός τομέας που παρέμεινε κερδοφόρος ήταν το χονδρικό εμπόριο, και σε αυτόν όμως υπήρξε δραματική πτώση κερδών. Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 Η οικονομική κρίση έπληξε με σφοδρότητα το εγχώριο εμπόριο συνολικά δημιουργώντας πρωτόγνωρες συνθήκες. Η δραστική επιδείνωση των λειτουργικών κερδών, σε συνδυασμό και με το αρνητικό μη λειτουργικό αποτέλεσμα, είχε δραματικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Συνέπεια των δυσμενών μεταβολών ήταν στο επίπεδο του καθαρού αποτελέσματος να υπάρξει αναστροφή, από κέρδη σε εκτεταμένες ζημίες, το Δεδομένου ότι ο κλάδος μετατράπηκε σε ζημιογόνος, το ποσοστό καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα. 113

20 Διάγραµµα 3.17 Ποσοστό καθαρού κέρδους των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Ανάλυση κατά τοµέα (%) ,97 0,68 2,45 2,47 0,11 2,62 1,82-0,17 2,29 2,09-0, , Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου -4 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο Σύνολο Όσον αφορά τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας της ΕΣΕΕ στις ΑΕ και ΕΠΕ, φαίνεται ότι η απόλυτη πλειονότητα των εταιρειών αυτών δήλωσε ότι η κερδοφορία της παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ 2 στις 5 επιχειρήσεις δήλωσαν σημαντική επιδείνωση κερδοφορίας (μεγαλύτερη από 10%). Ωστόσο, από το 52,5% των επιχειρήσεων που δήλωσαν σχετική στασιμότητα (μεταβολή ±10%), περίπου 3 στις 10 υπέστησαν μείωση κερδών από 5-10%. Η εξέταση της κερδοφορίας των ΑΕ και ΕΠΕ από τομεακής πλευράς αποκαλύπτει ότι το βαρύτερο πλήγμα το 2010 υπέστη και πάλι το εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών, οι συνολικές ζημίες του οποίου ανήλθαν σε 237,2 εκατ., και (σε πολύ μικρότερη κλίμακα) το λιανικό Διάγραµµα 3.18 Διαχρονική εξέλιξη των καθαρών κερδών των ΑΕ και ΕΠΕ του εµπορίου: (% ποσοστά επιχειρήσεων) 100% 0,0 0,0 0,0 80% 34,2 50,8 44,1 60% 40% 50,7 36,5 52,5 20% 0% 15,1 12,7 3, έναντι έναντι έναντι 2009 Σηµαντικά υψηλότερες Περίπου στάσιµες Σηµαντικά χαµηλότερες Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ 114

21 Διάγραµµα 3.19 Tα καθαρά κέρδη των ΑΕ και ΕΠΕ του εµπορίου το 2010 (% ποσοστά επιχειρήσεων) 0,0 100% 44,1 80% 60% 40% 20% 27,7 18,3 6,4 3,5 0% 2010 έναντι του 2009 Σηµαντικά υψηλότερα Υψηλότερα Περίπου στάσιµα Χαµηλότερα Σηµαντικά χαµηλότερα Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ εμπόριο με καταγραφή ζημιών ύψους 29 εκατ. περίπου. Μοναδικός τομέας που παρέμεινε κερδοφόρος ήταν το χονδρικό εμπόριο, όμως η κερδοφορία του σχεδόν εξανεμίστηκε, αφού τα προ φόρου κέρδη του συρρικνώθηκαν κατά 95,6%. Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους, κατ αρχάς επισημαίνεται ότι το φαινόμενο της ανατροπής από κέρδη το 2009 σε ζημίες το 2010 εντοπίζεται σε 6 επιμέρους κλάδους, ενώ 2 ακόμη ήταν ζημιογόνοι και τα δύο έτη. Κερδοφόροι κατά το 2010 παρέμειναν 7 κλάδοι, σχεδόν όλοι όμως υπέστησαν συρρίκνωση των κερδών τους. Μοναδική «φωτεινή» εξαίρεση αποτέλεσε ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, στον οποίο σημειώθηκε μεγάλη ετήσια αύξηση κερδών, με συνέπεια ο εν λόγω κλάδος να συνεισφέρει το 55% των κερδών του τομέα συνολικά. Οι υψηλότερες ζημίες καταγράφηκαν στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων και στο εμπόριο ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης, τόσο σε επίπεδο χονδρικού όσο και λιανικού εμπορίου. Τα υψηλότερα κέρδη, παρ όλη τη μείωσή τους στην τελευταία χρήση, πραγματοποίησε ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου τροφίμων-ποτών-καπνού και του λιανικού εμπορίου Η/Υ, μηχανών γραφείου και λοιπού λιανικού εμπορίου. Όσον αφορά το ποσοστό καθαρού κέρδους, αυτό παρέμεινε οριακά θετικό μόνο στον τομέα του χονδρικού εμπορίου, με το δείκτη να υποχωρεί σε μόλις 0,1% από 2,5% το Στους άλλους δύο τομείς οι δείκτες κατέστησαν αρνητικοί το 2010, με εμφανώς μεγαλύτερη επιδείνωση στο εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών, όπου ο σχετικός δείκτης από 0,7% διαμορφώθηκε σε -3,7% το τελευταίο έτος. Από κλαδική σκοπιά τους δυσμενέστερους δείκτες κατά το 2010 εμφανίζουν οι κλάδοι λιανικού εμπορίου ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης (-5,1%) και εμπορίας αυτοκινήτων (-4,5%). Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 115

22 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.7 Τα προ φόρου κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2010/ /2008 Αυτοκίνητα ,5% -50,7% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,3% -8,8% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,9% -39,8% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,8% -56,2% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,1% 14,2% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,1% -2,9% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,0% 1013,9% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,5% -82,3% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,8% -90,5% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,0% -43,5% Χονδρικό εμπόριο ,6% -10,6% Γενικό λιανικό εμπόριο ,1% -29,2% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,3% 276,2% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,8% -101,2% Λ/Ε καλλυντικών ,7% 287,3% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,7% -152,8% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,2% 22,8% Λιανικό εμπόριο ,0% -34,5% Γενικό σύνολο ,6% -18,1% Η τάση διεύρυνσης του ζημιογόνου τμήματος των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου που ξεκίνησε το 2009 επιταχύνθηκε δραματικά το Συγκεκριμένα, οι ζημιογόνες ανήλθαν σε και ήταν κατά 28,5% περισσότερες έναντι του Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά η αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες και να διαμορφωθεί σε 1,52:1 έναντι 2,46:1 που ήταν το Η επιδείνωση καταγράφηκε και στους τρεις τομείς της εμπορικής επιχειρηματικής δράσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο συγκεκριμένος δείκτης στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά διαμορφώθηκε σε μόλις 0,75:1 και στο λιανικό εμπόριο σε 1,12:1. Στο χονδρικό εμπόριο η αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τους άλλους δύο τομείς, ήταν όμως δραματικά μειωμένη έναντι του Από κλαδική σκοπιά η μείωση του δείκτη καταγράφηκε σχεδόν σε όλους τους κλάδους (εξαιρουμένου του Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής). Ο δείκτης διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα στους κλάδους αυτοκινήτων, λιανικού εμπορίου ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης και στο λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών. Πίνακας 3.8 Αριθμός εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τύπο κερδοφορίας Κερδοφόρες Ζημιογόνες Σύνολο Πηγή: ΙCAP DATABANK 116

23 Διάγραµµα 3.20 Αναλογία κερδοφόρων προς ζηµιογόνες εµπορικές ΑΕ και ΕΠΕ: ,0:1 3,97:1 3,5:1 3,40:1 3,0:1 2,5:1 2,0:1 1,5:1 2,16:1 2,64:1 1,60:1 2,80:1 2,00:1 2,46:1 1,83:1 1,52:1 1,0:1 0,5:1 0,75:1 1,12:1 0,0:1 Πίνακας Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο Σύνολο Αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες: Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο Κλάδος Αυτοκίνητα 0,52:1 1,30:1 1,77:1 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 1,59:1 2,67:1 3,78:1 Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 0,75:1 1,60:1 2,16:1 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 2,22:1 2,16:1 3,63:1 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 2,78:1 3,44:1 3,71:1 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 1,60:1 2,84:1 3,60:1 Χ/Ε καυσίμων και χημικών 2,15:1 3,21:1 4,57:1 Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 1,46:1 2,37:1 4,33:1 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 1,72:1 2,76:1 4,58:1 Άλλο χονδρικό εμπόριο 2,46:1 3,01:1 3,76:1 Χονδρικό εμπόριο 1,83:1 2,80:1 3,97:1 Γενικό λιανικό εμπόριο 1,84:1 2,50:1 2,94:1 Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 1,74:1 3,79:1 2,24:1 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 0,82:1 1,69:1 2,46:1 Λ/Ε καλλυντικών 2,13:1 2,33:1 4,90:1 Λ/Ε οικιακών συσκευών 0,99:1 1,69:1 2,31:1 Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 1,16:1 2,11:1 2,80:1 Λιανικό εμπόριο 1,12:1 2,00:1 2,64:1 Γενικό σύνολο 1,52:1 2,46:1 3,40:1 Πηγή: ΙCAP DATABANK Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 117

24 Η κεφαλαιουχική διάρθρωση των ΑΕ & ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Η ανάπτυξη του ενεργητικού 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Το γεγονός της μείωσης του συνολικού ενεργητικού των ελληνικών εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, το οποίο πέρυσι είχε επισημανθεί για πρώτη φορά σε Ετήσια Έκθεση για το Ελληνικό Εμπόριο, επαναλήφθηκε και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση το Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών αυτών συρρικνώθηκαν κατά 6,3%, σε συνέχεια της προηγούμενης μείωσης, κατά 1,9%, το Η μείωση των ενεργητικού οφείλεται κυρίως στον περιορισμό του κυκλοφορούντος κατά 3.598,9 εκατ. ή κατά 9,0%. Πέραν τούτου, και τα ρευστά διαθέσιμα (που είναι μικρότερα σε μέγεθος σε σύγκριση με το κυκλοφορούν) μειώθηκαν κατά 16,4%. Η άνοδος των παγίων ήταν και πάλι ασθενής και σηματοδοτεί εξασθένιση της επενδυτικής δραστηριότητας. Η μείωση των συνολικών κεφαλαίων καταγράφηκε και στους τρεις τομείς, ήταν μάλιστα ιδιαίτερα σοβαρή στον τομέα αυτοκινήτων-ανταλλακτικών. Οι κλάδοι στους οποίους υπήρξε σοβαρή συρρίκνωση των κεφαλαίων ήταν τα αυτοκίνητα, το «άλλο χονδρικό εμπόριο» και το λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης-υπόδησης-οικιακής χρήσης, καθώς και των οικιακών συσκευών. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ σταμάτησε να αυξάνεται την τελευταία διετία και διαμορφώθηκε σε 7,1 εκατ. περίπου, παραμένοντας ουσιαστικά στάσιμο σε σχέση με το Σημαντική ήταν η μείωση του μέσου μεγέθους στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά, στο χονδρικό εμπόριο παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητο, ενώ, αντίθετα με τους δύο άλλους τομείς, το μέσο μέγεθος των ΑΕ και ΕΠΕ του λιανικού εμπορίου διευρύνθηκε αισθητά το τελευταίο έτος. Μείωση του μέσου ενεργητικού σημειώθηκε στην πλειοψηφία των επιμέρους κλάδων. Οι κλάδοι στους οποίους η μείωση ήταν εντονότερη είναι το «άλλο χονδρικό εμπόριο» και το λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης-υπόδησης-οικιακής χρήσης. Αντίθετα, εντυπωσιακή αύξηση του μέσου μεγέθους καταγράφηκε στους κλάδους του γενικού λιανικού εμπορίου και του χονδρικού εμπορίου καυσίμων και χημικών. Πίνακας 3.10 Οι μεταβολές των βασικών μεγεθών του ενεργητικού του ελληνικού εμπορίου: ('000 ) Μέγεθος Απόλυτη Απόλυτη Ποσοστιαία Ποσοστιαία μεταβολή μεταβολή μεταβολή μεταβολή 2010/ / / /2008 Καθαρά πάγια ,2% 2,5% Συσσωρευμένες αποσβέσεις ,9% 1,3% Μεικτά πάγια ,7% 2,1% Κυκλοφορούν ,0% -5,5% Ρευστά διαθέσιμα ,4% 16,7% Σύνολο ενεργητικού ,3% -1,9% Πηγή: ΙCAP DATABANK 118

25 Πίνακας 3.11 Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ενεργητικού των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2010/2009 και 2009/2008 Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο Κλάδος 2010/ /2008 Αυτοκίνητα -18,7% -18,2% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων -6,3% -5,3% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά -16,9% -16,6% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής -6,6% -6,2% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 3,5% 2,5% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης -8,0% 10,8% Χ/Ε καυσίμων και χημικών 2,5% -3,0% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων -8,9% -13,1% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού -7,2% -8,7% Άλλο χονδρικό εμπόριο -23,1% -5,9% Χονδρικό εμπόριο -5,8% 0,9% Γενικό λιανικό εμπόριο 6,3% -1,6% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού -12,1% 11,6% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης,ειδών οικιακής χρήσης -21,6% -2,1% Λ/Ε καλλυντικών -7,9% -0,9% Λ/Ε οικιακών συσκευών -20,6% -20,3% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 1,1% 8,3% Λιανικό εμπόριο -2,2% -1,9% Γενικό σύνολο -6,3% -1,9% Πίνακας 3.12 Ενεργητικό ανά εταιρεία: Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Πηγή: ΙCAP DATABANK Κλάδος Μέσο Μέσο Μέσο % % ενεργητικό ενεργητικό ενεργητικό Μεταβολή Μεταβολή / /2008 Αυτοκίνητα ,7-13,4 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,4-5,0 Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,6-13,1 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,1-8,0 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,6 8,7 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,5 10,2 Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,3-4,6 Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,9-12,5 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,5-9,9 Άλλο χονδρικό εμπόριο ,6 3,9 Χονδρικό εμπόριο ,3 1,8 Γενικό λιανικό εμπόριο ,8 4,7 Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,2 13,3 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,5 4,0 Λ/Ε καλλυντικών ,5-2,6 Λ/Ε οικιακών συσκευών ,9-19,8 Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,4-5,5 Λιανικό εμπόριο ,1-4,2 Γενικό σύνολο ,1-1,3 Πηγή: ΙCAP DATABANK Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 119

26 Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και το Η αποεπένδυση συνεχίζεται στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Το 2010 για δεύτερη φορά η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ παρέμεινε ιδιαίτερα χαμηλή συγκριτικά με την προ κρίσης περίοδο, σημειώνοντας μικρή ανάκαμψη σε σχέση με το Τα νέα πάγια που προστέθηκαν στο σύνολο των ακαθάριστων παγίων ανήλθαν μόνο σε 706,8 εκατ., ενώ το 2008 (έτος καμπής) τα νέα πάγια είχαν ξεπεράσει τα 3,4 δισ. Την τελευταία διετία το μέγεθος της πτώσης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου που προκύπτει από τη σύγκριση των ισολογισμών είναι τόσο μεγάλο, ώστε δεν υπάρχουν αμφιβολίες για τη μείωσή τους εν μέσω οικονομικής κρίσης. Στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά καταγράφεται για μία ακόμη φορά εικόνα αποεπένδυσης (μείωσης δηλαδή του πάγιου ενεργητικού). Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου σημειώθηκε μεν σημαντική ετήσια αύξηση το 2010, η συρρίκνωση όμως των επενδύσεων σε σχέση με τα παλαιότερα δεδομένα είναι εμφανέστατη. Στο λιανικό εμπόριο η εικόνα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή. Από κλαδική άποψη, η εικόνα της αποεπένδυσης παγίων είναι διάχυτη και υφίσταται σε 9 κλάδους. Το φαινόμενο ήταν εντονότερο στο «άλλο χονδρικό εμπόριο», στην εμπορία αυτοκινήτων και στο λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών, καθώς και των ειδών ένδυσηςυπόδησης-οικιακής χρήσης. Αντίθετα, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιταχύνθηκαν σημαντικά στο χονδρικό εμπόριο ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής, στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων-ποτών-καπνού, καθώς και στο γενικό λιανικό εμπόριο (περιλαμβάνει σουπερμάρκετ-πολυκαταστήματα). Διάγραµµα 3.21 Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, 2009 και 2010 ('000 ) Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο 120

27 Πίνακας 3.13 Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου * των ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 και το 2009 Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεικτά πάγια Μεικτά πάγια Μεικτά πάγια Επενδύσεις Επενδύσεις Αυτοκίνητα Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Χ/Ε καυσίμων και χημικών Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Άλλο χονδρικό εμπόριο Χονδρικό εμπόριο Γενικό λιανικό εμπόριο Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Λ/Ε καλλυντικών Λ/Ε οικιακών συσκευών Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε Λιανικό εμπόριο Γενικό σύνολο * Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου = Ετήσια μεταβολή ακαθάριστων παγίων Πηγή: ΙCAP DATABANK Περαιτέρω, όπως προέκυψε και από την τελευταία έρευνα της ΕΣΕΕ στις εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι δεν πραγματοποίησαν καθόλου επενδύσεις την τελευταία διετία συνιστούν πλέον την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ τείνουν να εκλείψουν οι εταιρείες που δηλώνουν πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Κεφάλαιο 3 Διάγραµµα 3.22 Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των ΑΕ και ΕΠΕ του εµπορίου (% ποσοστά επιχειρήσεων) 100% 0,0 0,0 0,0 80% 47,0 39,1 53,0 60% 40% 20% 0% 10,2 11,9 5,4 26,0 38,6 38,6 15,1 12,2 3, έναντι έναντι έναντι 2009 Σηµαντικά υψηλότερες Περίπου στάσιµες Σηµαντικά χαµηλότερες Δεν υφίστανται (και για τα δύο έτη) Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΕΣΕΕ 121

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE Αθήνα, Οκτώβριος 2014 BUSINESS LEADERS IN GREECE 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από έξι χρόνια βαθειάς ύφεσης, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική καμπή με τις υφεσιακές πιέσεις να εμφανίζουν τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία (διατίθεται από τα Κεντρικά Γραφεία του Οµίλου, Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, τηλ.2107200050)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2011

ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2011 ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2011 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2011 Διορθώσεις: Βάσω Μπαχούρου Ηλεκτρονική σελιδοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών. Καταστάσεων της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ AE για την περίοδο

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών. Καταστάσεων της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ AE για την περίοδο Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ AE για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Υποέργο 16: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές

Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές Η βαθύτατη κρίση των θεσμών παραμένει Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές Του Γιαννη Mαυρη/www.mavris.gr/www.publicissue.gr

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα