Αντίληψη Ασφάλειας στην Αναρρίχηση από Κατασκηνωτές. Άννα Κουρτεσοπούλου, & Στυλιανή Χρόνη ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντίληψη Ασφάλειας στην Αναρρίχηση από Κατασκηνωτές. Άννα Κουρτεσοπούλου, & Στυλιανή Χρόνη ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας"

Transcript

1 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος (), ηµοσιεύτηκε: 0 Ιουνίου 003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume (), Released: June 0, 003 Ηλεκτρονικό περιοδικό Electronic journal Αντίληψη Ασφάλειας στην Αναρρίχηση από Κατασκηνωτές Άννα Κουρτεσοπούλου, & Στυλιανή Χρόνη ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Η εργασία αυτή είχε ως στόχο να διερευνήσει το βαθµό ασφάλειας ή ανασφάλειας που αντιλαµβάνονται νεαροί κατασκηνωτές σχετικά µε τη δραστηριότητα της αναρρίχησης, καθώς και την επίδραση της ενασχόλησης τους µε την αναρρίχηση στην αίσθηση αυτή. Συµµετείχαν 00 κατασκηνωτές, ηλικίας από 9 έως 5 ετών. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να φέρει τους κατασκηνωτές σε επαφή µε το άθληµα της αναρρίχησης. Με την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, έγινε επίδειξη του εξοπλισµού και µια πρώτη επαφή µε την πίστα αναρρίχησης. Ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν κατά την πρώτη επαφή και µετά από τρεις εβδοµάδες όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η αίσθηση ασφάλειας του δείγµατος αυξήθηκε σηµαντικά (p <.05) µε την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Οι παράγοντες που συντέλεσαν στην αύξηση της αίσθησης ασφάλειας ήταν η µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην ποιότητα του εξοπλισµού, στις ικανότητες του ασφαλιστή-εκπαιδευτή και στην καθοδήγηση που δίνεται από τον εκπαιδευτή. Οι παράγοντες αυτοί ερµηνεύονται στη συζήτηση ως προς τη σηµασία που έχουν για την εκπαίδευση νεαρών κατασκηνωτών και νέων αναρριχητών, αλλά και ως προς τον ρόλο των εκπαιδευτών. Λέξεις κλειδιά: αναρρίχηση, ασφάλεια, κατασκήνωση Safety in Rock Climbing: Perceptions of Young Summer Campers Anna Kourtesopoulou & Stiliani Chroni University of Thessaly, Greece Abstract The purpose of this research project was duo fold: (a) to examine the degree of safety or unsafely associated with sport climbing as perceived by young summer campers and (b) to explore the role of participating in a climbing activity in this perception of safety. One hundred campers, aged 9 to 5 years of old participated in this study during their camping. The aim of the activity was to introduce and acquaint the campers with the activity of sport climbing. At the onset of the camping period, a demonstration of the climbing equipment and a first contact with the climbing wall was conducted. Questionnaires were administered during the campers first contact with sport climbing and three weeks later at the end of the program. The analyses showed that participants perceptions of safety were increased throughout the program. More specifically, three factors influenced campers perceptions of safety: trust in the quality of the equipment, in the abilities of the belayer, and in the instructions offered by the instructor. These findings are interpreted with regard to their role in instructing young campers and novice climbers, and the role of climbing instructors. Key words: sport climbing, safety, camps Εισαγωγή Η δραστηριότητα της αναρρίχησης είναι µια ευχάριστη άσκηση τόσο στα πλαίσια της αναψυχής όσο και στον χώρο του αθλητισµού. Σύµφωνα µε τον οργανισµό Climbing Gyms Association, περισσότεροι από κόσµος έχει αναρριχηθεί σε τεχνητές πίστες. Ωστόσο δεν παύει να είναι µια ριψοκίνδυνη δραστηριότητα, κατά την οποία επιστρατεύονται κανόνες ασφάλειας για την ακίνδυνη διεξαγωγή της. Σύµφωνα µε τους Goddard και Neumann (993), «η αναρρίχηση είναι ένα άθληµα ιεύθυνση επικοινωνίας: Χρόνη Στυλιανή Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Καρυές, 400 Τρίκαλα e mail:

2 Α. Κουρτεσοπούλου & Σ. Χρόνη / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, (003), σύνθετο και γεµάτο αντιθέσεις. Χρησιµοποιώντας δύναµη η οποία ενισχύεται µε την συµβολή της τεχνικής, προσπαθώντας να εµφυσήσει ασφάλεια σε ένα περιβάλλον εν δυνάµει κινδύνου, και ισορροπώντας µε αβεβαιότητα µεταξύ άγχους και αποφασιστικότητας, ο αναρριχητής βρίσκει περάσµατα µέσα από το ακατόρθωτο. Η αναρρίχηση είναι έκφραση όλου του ατόµου και χρειάζεται να θεωρηθεί ως το άθροισµα πολλών διαφορετικών συνθηκών και ικανοτήτων» (σελ. ). «Η πιθανότητα του κινδύνου λειτουργεί θετικά στην όξυνση της αντίληψης και της ικανότητας ελέγχου. Και ίσως αυτή να είναι και η λογική πίσω από όλα τα επικίνδυνα αθλήµατα. Σκοπίµως το άτοµο εντείνει τις προσπάθειες και την αυτοσυγκέντρωση του, ούτως ώστε να καθαρίσει το µυαλό του από τα τετριµµένα» (σελ. 97, Κρακάουερ, 000). Στην ανάγκη του ανθρώπου για περιπέτεια, το ρίσκο είναι η πρόκληση. Ο σκοπός της εµπειρίας στα πλαίσια της αναψυχής είναι να εξασφαλίσει στους συµµετέχοντες παράγοντες όπως είναι η ασφάλεια, η παρεχόµενη ποιότητα και αξιοπιστία του εξοπλισµού, η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της προσπάθειας, αποβλέποντας στην διαµόρφωση της αρχικής αντίληψης του ρίσκου για περιπέτεια σε µια ευχάριστη και ψυχαγωγική συµµετοχή. ιάφοροι παράγοντες όπως σωµατικοί, κοινωνικοί, ψυχολογικοί και πνευµατικοί διαµορφώνουν την προσωπική αντίληψη ρίσκου (Priest & Gass, 997). Μέσα από την εµπειρία διάφορων ερευνητών (Priest, 995, 996, Goldman & Priest, 990) έχουν καταγραφεί ευεργετικές επιδράσεις προγραµµάτων αναψυχής στην προσωπικότητα του παιδιού, όπως ενίσχυση αυτοπεποίθησης, εµπιστοσύνη στις ικανότητες του, ενδυνάµωση αισθήµατος ευθύνης, και ανάπτυξη εµπιστοσύνης. Οι Neill και Heubeck (995) αναφέρουν σε έρευνά τους ότι η αίσθηση του φόβου µειώθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια µιας αναρριχητικής διαδροµής ανάµεσα στην κορυφή και στη βάση της διαδροµής. Η ικανοποίηση αυξήθηκε µε την ολοκλήρωση της διαδροµής, παρ ότι το 68% των συµµετεχόντων ανέφερε ότι συνάντησε την µεγαλύτερη δυσκολία κοντά στην κορυφή, ενώ το υπόλοιπο 3% ισχυρίστηκε ότι η διαδροµή στο σύνολό της ήταν δύσκολη. Αναφέρθηκαν περιγραφές ενθουσιασµού-διασκέδασης, φόβου-τρόµου και ικανοποίησης-πληρότητας. Συµπερασµατικά, οι ερευνητές παρέθεσαν την άποψη ότι η χρησιµοποίηση της δραστηριότητας της αναρρίχησης συµβάλει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού, καθώς η αίσθηση της επιτυχίας και της ικανοποίησης που αντλεί από την ολοκλήρωση της διαδροµής το άτοµο, διαµορφώνει την αρχική αίσθηση του φόβου. Στην πλειοψηφία τους τα προγράµµατα αναψυχής συντελούν στη θετική διαµόρφωση της αυτοπεποίθησης των συµµετεχόντων (Hans, 997). Παράγοντες που συντελούν και διαµορφώνουν τα ευεργετικά αποτελέσµατα ενός προγράµµατος αναψυχής είναι: η διάρκεια του προγράµµατος, η ηλικία και το φύλο των συµµετεχόντων, το είδος της συµµετοχής (εθελοντικό, υποχρεωτικό), η οµοιοµορφία των οµάδων, η φύση του προγράµµατος (ρίσκο, περιπέτεια, ευαισθητοποίηση), η δοµή και οργάνωση του προγράµµατος, καθώς και η ποιότητα υπηρεσιών που το πρόγραµµα προσφέρει (Hattie, Marsh, Neill, & Richards, 997). Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα οφέλη προγραµµάτων αναψυχής φαίνονται στο χαµόγελο των συµµετεχόντων και στην αναζωογόνηση που εµφανίζεται στα πρόσωπά τους. Έτσι, οι αρµόδιοι φορείς υλοποίησης αντίστοιχων προγραµµάτων θα πρέπει να θέτουν ως στόχο την παροχή την καλύτερων εµπειριών στους συµµετέχοντες εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ποιότητα (Neill & Richards, 998). Η εφαρµογή προγραµµάτων αναρρίχησης από εταιρίες (Priest, 996, Goldman & Priest 990) έχει δείξει αύξηση της εµπιστοσύνης µεταξύ συναδέλφων αλλά, και αύξηση εµπιστοσύνης στις ατοµικές δυνάµεις των συµµετεχόντων. Ο Priest (995) στα πλαίσια µιας ηµερίδας αναρρίχησης, που περιελάµβανε µια ώρα επίδειξη εξοπλισµού, έξι ώρες ασφάλιση σε αναρριχητικές διαδροµές και µια ώρα διαλόγου µε εστιασµένη την προσοχή στη λήψη ρίσκου, στην εµπιστοσύνη και στην υποστήριξη, αναφέρει οφέλη σε έξι παράγοντες: εµπιστοσύνη, αποδοχή, αξιοπιστία, αυτοπεποίθηση, ανεξαρτητοποίηση και ενθάρρυνση. Η ύπαρξη ασφαλιστών από την ίδια την οµάδα αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα της αύξησης της εµπιστοσύνης ανάµεσα στην οµάδα των εργαζόµενων. Στα πλαίσια του κατασκηνωτικού θεσµού, η κατάκτηση νέων εµπειριών προϋποθέτει την κάλυψη της ανάγκης της ασφάλειας, η οποία είναι εντονότερη σε σωµατικές, κινητικές δραστηριότητες που προϋποθέτουν συναισθηµατική επένδυση. Έχει αποδειχθεί ότι η επίδραση της κατασκηνωτικής ζωής είναι εντονότερη στις ηλικίες των 6-0 ετών, όσο αναφορά την διαµόρφωση του χαρακτήρα (Marsh, 999). Χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας είναι η περιορισµένη αντίληψη του κινδύνου, αφού η αίσθηση της εµπιστοσύνης µεταβάλλεται από µέρα σε µέρα, από δραστηριότητα σε δραστηριότητα. Άλλοτε διακατέχονται από έντονο συναίσθηµα επιτυχίας, ενώ άλλοτε διστάζουν και στην πιο ακίνδυνη κίνηση (Sullivan, 999). Επίσης, οι κατασκηνωτές εµφανίζονται να είναι πολύ δραστήριοι και αρέσκονται να δοκιµάζουν νέες εµπειρίες, κάτι που σε µια καλά οργανωµένη κατασκήνωση έχουν τη δυνατότητα να κάνουν. Οι διάφορες µορφές δραστηριοτήτων παίζουν διαφορετικό ρόλο στη διάθεση του ατόµου. Σχετικά µε τη διαφορετικότητα των διαθέσεων, ο Berger

3 Α. Κουρτεσοπούλου & Σ. Χρόνη / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, (003), (00) αναφέρει ότι σε υψηλά ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, στις οποίες το άτοµο ταιριάζει τις ικανότητες του µε τις προκλήσεις της δυσκολίας και επικοινωνεί µε τη φύση, όπως η αναρρίχηση, το παρά πέντε και οι καταδύσεις, τότε το άτοµο αντλεί ικανοποίηση. Η φύση της παιδικής ηλικίας µαγνητίζεται από την περιπέτεια που περικλείουν οι υπαίθριες δραστηριότητες, µια από τις οποίες είναι και η αναρρίχηση. Η προδιάθεση του παιδιού να αντιµετωπίζει τις δυσκολίες σαν παιχνίδι το κάνουν να αψηφεί τον κίνδυνο και να παρασύρεται από ενθουσιασµό σε αυτό που κάνει (Fry & Heubeck, 998). «Οι κινητικές εµπειρίες που έχει ένα παιδί αποτελούν το υπόβαθρο για την αντίληψη του κινδύνου σε ένα άθληµα ή µια περίπτωση που θα του παρουσιαστεί. Φανταστείτε ένα παιδί αστικής πόλης µε ελάχιστη συµµετοχή σε αθλοπαιδιές και ένα παιδί µη-αστικής πόλης που όλη την ηµέρα κρέµεται από ένα δέντρο, τι διαφορά µπορούν να έχουν ως προς το πως αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο ή τι κινητικές εµπειρίες και ελιγµούς σε δυσκολίες που το καθένα διαθέτει». (σελ. 65, Nadler, 993). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αίσθησης ασφάλειας ή ανασφάλειας κατασκηνωτών κατά την ενασχόλησή τους µε τη δραστηριότητα της αναρρίχησης. Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκε πώς ο βαθµός της αντιλαµβανόµενης ασφάλειας µεταβάλλεται µετά από µια εµπειρία αναρρίχησης. Μέθοδος και ιαδικασία Συµµετέχοντες Στην έρευνα συµµετείχαν 00 κατασκηνωτές, 6 αγόρια και 39 κορίτσια ηλικίας 9 έως 5 ετών, οι οποίοι είχαν ελάχιστη αναρριχητική εµπειρία που κυµαινόταν από έως 7 φορές σε επίπεδο εξοικείωσης µε την πίστα και ολοκλήρωσης εύκολων διαδροµών µε τη µορφή πιασιµάτων και πατηµάτων, είτε στο χώρο της κατασκήνωσης, είτε σε ορειβατικό σύλλογο (ΜΟ =.4, ΤΑ =.64). Η συµµετοχή των κατασκηνωτών ήταν εθελοντική και η διεύθυνση της κατασκήνωσης είχε ενηµερωθεί και συµφωνήσει στην συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Όργανα Αξιολόγησης Η συλλογή των πληροφοριών έγινε µε σύντο- µο γραπτό ερωτηµατολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου περιελάµβανε τέσσερις µονοθεµατικές ερωτήσεις σχετικά µε την ασφάλεια που αντιλαµβάνονταν οι συµµετέχοντες όταν σκαρφάλωναν στην τεχνητή πίστα αναρρίχησης. Τα τέσσερα θέµατα αφορούσαν: (α) την ποιότητα του εξοπλισµού, (β) τις ικανότητες του ασφαλιστή-εκπαιδευτή, (γ) τις δυνάµεις του κατασκηνωτή και (δ) την καθοδήγηση που του παρεχόταν από τον ασφαλιστή-εκπαιδευτή (συµβουλές για τη χρησιµοποίηση κατάλληλων πιασιµάτων και πατηµάτων). Παράδειγµα ερώτησης: «Πόσο ασφαλής αισθάνεσαι για την ποιότητα του εξοπλισµού (µποντρίε, σχοινί και καραµπίνερ);» Η διαβάθµιση των απαντήσεων ήταν σε πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert, ( = καθόλου ασφαλής, = σχετικά ανασφαλής, 3 = ούτε ανασφαλής ούτε ασφαλής, 4 = σχετικά ασφαλής, 5 = απόλυτα ασφαλής). Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου περιελάµβανε έναν πίνακα ταξινόµησης οκτώ αθληµάτων ως προς τον βαθµό επικινδυνότητας τους, τα οποία λειτουργούσαν σαν σταθµοί δραστηριοτήτων στα πλαίσια της κατασκήνωσης. Παράδειγµα ερώτησης: «Πόσο επικίνδυνες θεωρείς τις ακόλουθες δραστηριότητες;» Η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε και εδώ ήταν πενταβάθµια τύπου Likert και κυµαινόταν από ακίνδυνη έως επικίνδυνη. Το τρίτο µέρος περιελάµβανε µια ανοιχτή ερώτηση για το αν θα επιχειρούσαν φεύγοντας από την κατασκήνωση να σκαρφαλώσουν σε έναν βράχο και γιατί. Τέλος, το τέταρτο µέρος αποτελούνταν από δηµογραφικές ερωτήσεις. Ερευνητική διαδικασία Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε κατά την έναρξη της δραστηριότητας και µε την ολοκλήρωση αυτής. Η συνολική διάρκεια της δραστηριότητας ήταν τρεις εβδοµάδες, στις οποίες δόθηκε η ευκαιρία στους συµµετέχοντες να σκαρφαλώσουν τουλάχιστον έξι φορές. Στην πρώτη επαφή µε τους συµµετέχοντες έγινε παρουσίαση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στην αναρρίχηση και αναφορά στη χρησιµότητα των επιµέρους εξαρτηµάτων, όπως της ζώνης ασφάλισης (µποντριέ), των σχοινιών, των ασφαλειών (καραµπίνερ), των ειδικών παπουτσιών, καθώς και των βασικών κόµπων που χρησιµοποιούνται στην αναρρίχηση. Στην συνέχεια, πραγµατοποίησαν µια τραβέρσα (οριζόντια διαδροµή στην πίστα), για τη κατανόηση και κατάλληλη αξιοποίηση των πιασιµάτων και πατη- µάτων. Στην πορεία της δραστηριότητας ολοκληρώθηκαν διαδροµές µικρής δυσκολίας µε σταδιακή αύξηση της δυσκολίας που έφτασε τον βαθµό 6+, µε βάση την βαθµολογική κλίµακα της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ορειβασίας (U.I.A.A.). Η συµµετοχή στη δραστηριότητα ήταν υποχρεωτική στα πλαίσια της κατασκήνωσης και οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο πριν σκαρφαλώσουν, αφού πρώτα έγινε µια εισαγωγή σχετικά µε τον εξοπλισµό και τον τρόπο ασφάλισης. Αποτελέσµατα Σύµφωνα µε τις αναλύσεις που έγιναν βάσει της στατιστικής µεθόδου Repeated Measures

4 Α. Κουρτεσοπούλου & Σ. Χρόνη / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, (003), MANOVA, το φύλο, η ηλικία και η εµπειρία δεν έδειξαν να επηρεάζουν σηµαντικά τη διαµόρφωση της αντίληψης ασφάλειας (p <.05). Ενώ σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές µεταβολές σε τρεις από 5,0 Ποιότητα Εξοπλισµού 4,5 ασφαλιστή-εκπαιδευτή. Οι διαφοροποίηση των µεσων τιµών κυµάνθηκε από 4.6 σε 4.57 (F (,99) = 4.8, όπου p <.05) ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας σχετικά µε τον ασφαλιστή και την επικοινωνία µε αυτόν κατά το σκαρφάλωµα. 5,0 4,8 Ικανότητες Εκπαιδευτή 4,6 4,0 Μέτρηση A Μέτρηση B 4,4 4, 4,0 Γράφηµα. Μεταβολή µέσων όρων εµπιστοσύνης ως προς την ποιότητα του εξοπλισµού. τις τέσσερις µεταβλητές, µεταξύ της αρχικής αντιλαµβανόµενης ασφάλειας και της τελικής. Πιο συγκεκριµένα, οι κατασκηνωτές ενώ στην αρχική µετρηση σηµείωσαν µέση τιµή 4.35 για την ασφάλεια που ένιωθαν ως προς την ποιότητα του εξοπλισµού, στη δεύτερη µέτρηση η µέση τιµή αυξήθηκε σηµαντικά σε 4.69, (F (,99) = 0.55, p <.05), ενισχύοντας την αντίληψη τους για το ρόλο της ποιότητας του εξοπλισµού στην ασφάλεια. Για την εµπιστοσύνη που ένιωθαν ως προς τις ικανότητες του ασφαλιστή εκπαιδευτή, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων διαµορφώθηκαν από 4.37 σε 4.6 (F (,99) = 5.39, p <.05). Η ύπαρξη σηµαντικής διαφοράς ανάµεσα σε αρχική και τελική µέτρηση δείχνει την αύξηση της εµπιστοσύνης που ένιωθαν οι κατασκηνωτές για τον εκπαιδευτή τους. Στατιστικά σηµαντική διαφορά (p <.05) σηµειώθηκε και στην αντίληψη που είχαν οι κατασκηνωτές για την καθοδήγηση που δίνεται από τον Μέτρηση Α Μέτρηση Β Γράφηµα. Μεταβολή µέσων όρων εµπιστοσύνης ως προς τις ικανότητες του ασφαλιστή-εκπαιδευτή. 5,0 Κ αθοδήγηση 4,8 Ε κπαιδευτή 4,6 4,4 4, 4,0 Μέτρηση Α Μέτρηση Β Γράφηµα 3. Μεταβολή µέσων όρων εµπιστοσύνης ως προς την καθοδήγηση που δίνεται από τον εκπαιδευτήασφαλιστή. Μέσος όρος 3,5,5 0,5 M 0 πατίνια ιππασία τοξοβολία ξιφασκία αναρρίχηση κολύµβηση τραµπολίνο ποδηλασία Α' ΜΕΤΡΗΣΗ Β' ΜΕΤΡΗΣΗ Γράφηµα 4. Αξιολόγηση επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης από τους κατασκηνωτές.

5 Α. Κουρτεσοπούλου & Σ. Χρόνη / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, (003), Τέλος, ως προς την αρχική αντίληψη των κατασκηνωτών για την εµπιστοσύνη στις δυνάµεις τους δε σηµειώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά κατά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας (p >.05). Όσον αφορά την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων-σταθµών της κατασκήνωσης, όπως διαφαίνεται και στο σχεδιάγραµµα, η αναρρίχηση δεν είχε τις µόνες υψηλές εκτιµήσεις σχετικά µε το πόσο επικίνδυνη θεωρήθηκε. Όµως κατά την επαναληπτική µέτρηση µειώθηκε σηµαντικά (p <.05) η αρχική αίσθηση επικινδυνότητας για την αναρρίχηση, µε µέσες τιµές που διαµορφώθηκαν από. σε.83. Στην ερώτηση αν θα επιχειρούσαν να σκαρφαλώσουν σε βράχο όταν φύγουν από την κατασκήνωση, που έγινε κατά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, 85 κατασκηνωτές θα το επιχειρούσαν ενώ 5 άτοµα δε θα το επιχειρούσαν. Οι επεξηγήσεις των κατασκηνωτών σχετικά µε την πρόθεση τους να σκαρφαλώσουν στο µέλλον περιελάµβανε τις παρακάτω δηλώσεις, (µετά από ανάλυση περιεχο- µένου και κατηγοριοποίηση των απαντήσεων): «Επειδή νιώθω εµπιστοσύνη στον εκπαιδευτή» (Ν= 5), «Θα µου αρέσει» (Ν=5), «Θα δοκιµάσω τις ικανότητες µου» (Ν=), «Θα ήταν ενδιαφέρον» (Ν=), «Για την εµπειρία» (Ν=3), «Για περιπέτεια» (Ν=6), «Επειδή εµπιστεύοµαι τις δυνάµεις µου» (Ν=0), «Όχι γιατί φοβάµαι» (Ν=3) και «εν µου αρέσει» (Ν=). Συζήτηση και Επίλογος Στην παρούσα έρευνα εξετάσθηκε ο βαθµός ασφάλειας ή ανασφάλειας που αντιλαµβάνονται νεαροί κατασκηνωτές σχετικά µε τη δραστηριότητα της αναρρίχησης, καθώς και η επίδραση της ενασχόλησής τους µε την αναρρίχηση στην αντίληψη της ασφάλειας. Εξετάζοντας τέσσερις επιµέρους µεταβλητές διαπιστώθηκε ότι, τόσο η ποιότητα του εξοπλισµού όσο και οι ικανότητες του εκπαιδευτή, αλλά και η καθοδήγηση που αυτός προσφέρει παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της αίσθησης της ασφάλειας που αντιλαµβάνονται νεαροί αναρριχητές. Το γεγονός ότι η εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων στις δυνάµεις τους δεν επηρέασε την αντίληψη της ασφάλειας µπορεί να ερµηνευθεί από απουσία πρότερης γνωριµίας µε το συγκεκρι- µένο άθληµα σε συνδυασµό µε το ότι πιθανώς οι έξι αναρριχητικές επαφές δεν ήταν αρκετές για να αυξήσουν την εµπιστοσύνη στις δυνάµεις τους. Καθότι το περιβάλλον µιας δραστηριότητας όταν είναι πρωτόγνωρο, δηµιουργεί στον συµµετέχοντα «ένα εποικοδοµητικό επίπεδο ανασφάλειας, την αίσθηση του άγνωστου και µια αντίληψη ρίσκου» (σελ. 6, Nadler, 993, ). Με την απόκτηση όµως εµπειρίας και δεξιοτεχνίας, πιστεύεται ότι οι συµ- µετέχοντες αποκοµίζουν θετικά οφέλη, όπως η θετικότερη εικόνα για τον εαυτό τους (Nadler, 993, Priest, 995,996, Goldman & Priest, 990). Επίσης, στην έρευνα µας διαπιστώθηκε ότι ενώ η πλειοψηφία των συµµετεχόντων αρχικά αξιολόγησε την επικινδυνότητα της αναρρίχησης σε υψηλά επίπεδα, δια µέσω της επαφής που είχε κατά την κατασκηνωτική περίοδο µε τη δραστηριότητα αυτή διαµόρφωσε την αρχική της αξιολόγηση σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα. Στις υπόλοιπες δραστηριότητες δε σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αρχικής και τελικής εκτίµησης της επικινδυνότητά τους. Ίσως η συνεχώς µεταβαλλόµενη αίσθηση της εµπιστοσύνης από µέρα σε µέρα και από δραστηριότητα σε δραστηριότητα που χαρακτηρίζει αυτή την ηλικία (Sullivan, 999), να ερµηνεύει αυτό το αποτέλεσµα. Το γεγονός ότι τα δεδοµένα για την αντίληψη της επικινδυνότητας στην έρευνα µας προήλθαν από µονοθεµατικές ερωτήσεις-και όχι από πολυθεµατικές ερωτήσεις, για την καθεµία µεταβλητή περιορίζει την ερµηνεία. Σχετικά µε τις δηλώσεις που σηµειώθηκαν κατά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των κατασκηνωτών θα επιχειρούσε να σκαρφαλώσει σε βράχο στο µέλλον, γιατί θα ένιωθε εµπιστοσύνη στον εκπαιδευτή, θα του άρεσε, θα ένιωθε ικανός, θα ήθελε να βιώσει µια εµπειρία αυτού του είδους, είτε γιατί θα το έβρισκε ενδιαφέρον. Αντιθέτως, ένα µικρό ποσοστό κατασκηνωτών δήλωσαν ότι θα φοβόταν να επιχειρήσουν τις δεξιότητες που έµαθαν σε βράχο. Ανάλογες δηλώσεις ενθουσιασµού αναφέρθηκαν και σε έρευνα των Neill και Heubeck, (995), βασιζόµενες στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης µε την ολοκλήρωση της διαδροµής, στοιχείο που όµως εδώ δε διερευνήθηκε. Παρά ταύτα, γνωρίζουµε ότι η ικανοποίηση των συµµετεχόντων αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα τόσο στα πλαίσια του κατασκηνωτικού θεσµού όσο και των προγραµµάτων αναψυχής γενικότερα (Berger, 00, Sullivan, 999) και επιτυγχάνεται µέσα σε περιβάλλον που διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Αν λάβουµε υπόψη µας τα αποτελέσµατα αυτά για το συγκεκριµένο άθληµα, σηµαντική βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί από τους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες αναρρίχησης όταν έχουν απέναντί τους παιδιά ή και αρχάριους κάθε ηλικίας, στην παρουσίαση των κανονισµών ασφαλείας και στη τήρηση αυτών. Η αναρρίχηση θεωρείται ριψοκίνδυνο άθληµα και για το λόγο αυτό ο αναρριχητής θα πρέπει να εστιάζει την προσοχή του στη σωστή χρήση και φύλαξη του εξοπλισµού, στη σωστή και εποικοδοµητική επικοινωνία µε τον ασφαλιστή - καθώς πολλές φορές η ζωή του αναρριχητή είναι στα χέρια του - και τέλος στην καλλιέργεια εµπι-

6 Α. Κουρτεσοπούλου & Σ. Χρόνη / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, (003), στοσύνης ανάµεσα στον εκπαιδευτή και σε αυτόν που σκαρφαλώνει (Attarian, 998). Μέσα από αυτή την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ενασχόληση µε κάποια δραστηριότητα όπως η αναρρίχηση, παρόλο που αρχικά θεωρείται επικίνδυνη, µέσα σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, όπως αυτό των τριών εβδοµάδων στα πλαίσια µιας κατασκηνωτικής περιόδου, µπορεί να µεταβάλλει την αντίληψη αυτή. Ταυτόχρονα ενισχύει το βαθ- µό εµπιστοσύνης του νέου αναρριχητή τόσο στον εκπαιδευτή του όσο και στα υλικά ασφάλειας γιατί συνειδητοποιεί ότι µε αυτό τον τρόπο διασφαλίζει την σωµατική του ακεραιότητα. Η χρήση αποκλειστικά µονοθεµατικών ερωτήσεων περιόρισε την ευκαιρία για συλλογή περισσότερων στοιχείων και την χρήση περισσότερο αξιόπιστων µεθόδων ανάλυσης. Επίσης θα ήταν χρήσιµο αν είχε αξιολογηθεί η αυτοπεποίθηση και αυτό-αποτελεσµατικότητα των συµµετεχόντων. Τέλος, εάν είχε συµπληρωθεί αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες-σταθµούς που λειτουργούσαν στη συγκεκριµένη κατασκήνωση, θα δινόταν µια πιο σφαιρική άποψη για τη διαµόρφωση της αντίληψης επικινδυνότητας διαφόρων αθληµάτων. Σε µελλοντική έρευνα, µαζί µε την εκτίµηση επικινδυνότητας και των παραγόντων ασφάλειας, θα πρέπει να αξιολογηθούν η αυτοπεποίθηση, η αυτό-αποτελεσµατικότητα, καθώς και το άγχοςκατάστασης των νέων αναρριχητών. Σηµασία για τη Φυσική Αγωγή Η εφαρµογή προγραµµάτων αναψυχής στον χώρο της φυσικής αγωγής θα συνέβαλε στη διεύρυνση των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών, οι οποίες στερούνται ποικιλοµορφίας δραστηριοτήτων. Η δραστηριότητα της αναρρίχησης λοιπόν, όταν διεξάγεται σε ένα περιβάλλον εξασφαλισµένης ασφάλειας αποτελεί µια δηµιουργική ενασχόληση καθώς προκαλεί τα παιδιά να επιστρατεύσουν τις σωµατικές και ψυχικές τους δυνάµεις σε µια πρωτόγνωρη κινητική δεξιότητα. Θεωρώντας λοιπόν τη φυσική αγωγή ως ένα παιδαγωγικό πεδίο µέσα στο οποίο οι µαθητές µπορούν να αναπτύξουν κινητικά, ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα εµπλουτίσουν την καθηµερινότητα τους, τότε δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση αποτελούν ένα αποτελεσµατικό µέσο για την ανάπτυξη των µαθητών. Σηµασία για την ποιότητα ζωής Η ενασχόληση µε δραστηριότητες αναψυχής φαίνεται να συµβάλει στην απόκτηση νέων εµπειριών που φέρνουν τους συµµετέχοντες σε πρωτόγνωρες καταστάσεις αντιµετώπισης, αµβλύνοντας την φαντασία και τον τρόπο επίλυσης των καταστάσεων. Αυτό το στοιχείο είναι εξαιρετικά σηµαντικό, και πέρα από τα πλαίσια της εµπειρίας καθώς οι νέοι αναρριχητές αποκοµίζουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης πιο παραγωγικό και πιο καταλυτικό. Οι συµµετέχοντες κάθε ηλικίας αντλούν ικανοποίηση µέσα από την προσπάθεια και αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους δηµιουργικά. Η δηµιουργικότητα, το κουράγιο, η υποµονή, η ευθύνη, είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά µιας αξιόλογης ζωής κατά τους Seligman και Csiksentmihalyi (000), τα οποία µπορούν να αναπτυχθούν ή να ενισχυθούν µέσα από την ενασχόληση µε την αναρρίχηση και αν µεταφερθούν στην καθηµερινότητα να κάνουν αυτή ακόµη πιο αξιόλογη. Βιβλιογραφία Attarian, A. (998). Reducing rock climbing risks. Camping Magazine, 7, 6-3. Berger, B.G. (00). Feeling good: Mood alteration and meaning in exercise. Proceedings of the 0 th World Congress of Sport Psychology, (Vol. nd, pp. 3-5). Skiathos, Hellas. Fry, S.K., & Heubeck, B. (998). The effects of personality and situational variables on mood states during Outward Bound wilderness courses: An exploration. Personality and Individual Differences, 5, Goddard, D., & Neumann, U. (993). Performance rock climbing. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books. Goldman, K., & Priest, S. (990). Risk taking transfer in development training. Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership, 7, Hans, T.A. (997). A meta-analysis of the effects of adventure programming on locus of control. Unpublished master s thesis, Georgia College, Milledgeville, GA. Hattie, J., Marsh, H.W., Neill, J.T., & Richards, G.E. (997). Adventure education and Outward Bound: Out of class experiences that have a lasting effect. Review of Educational Research, 67,

7 Α. Κουρτεσοπούλου & Σ. Χρόνη / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, (003), Κρακάουερ, Ι. (000). Κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ. Στο Χωρίς οξυγόνο, (σελ ) (µετάφραση Α. Κονταξάκη). Αθήνα: Eκδόσεις Πατάκη. Marsh, P.E. (999). Does camp enhance self-esteem? Camping Magazine, 7, Nadler, R.S. (993). Therapeutic process of change. In M.A. Gass (Ed.), Adventure therapy: Therapeutic applications of adventure programming (pp ). Dubuque, IA: Kendall/Hunt Publishing Company. Neill, J.T., & Heubeck, J.T. (995). Abseil anxiety and confidence: A pilot study. Australian Journal of Outdoor Education,, 8-30 Neill, J.T., & Richards, G.E. (998). Does outdoor education really work? A summary of recent meta-analyses. Australian Journal of Outdoor Education, 3, -9. Priest, S. (995). The effect of belaying and belayer type on the development of international trust in rock climbing. Journal of Experiential Education, 8, Priest, S. (996). Developing organizational trust: Comparing the effects or ropes courses and initiatives. Journal of Experiential Education, 9, Priest, S., & Gass, M.A. (997). Effective leadership in adventure programming. Champaign, IL: Human Kinetics. Sullivan, P.J. (999). Strategies to increase self-confidence of youth in sport and physical activity. Journal of the Ontario Physical and Health Education Association, 65, -4.

τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 55-72 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 55-72 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 55-72 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση ενός Προγράµµατος Αγωγής Υπαίθρου σε Ατοµικές & Οµαδικές εξιότητες Συµµετεχόντων Μαθητών/τριών

Η Επίδραση ενός Προγράµµατος Αγωγής Υπαίθρου σε Ατοµικές & Οµαδικές εξιότητες Συµµετεχόντων Μαθητών/τριών Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(2), 34-49 ιοίκησης Αθλητισµού Η Επίδραση ενός Προγράµµατος Αγωγής Υπαίθρου σε Ατοµικές & Οµαδικές εξιότητες Συµµετεχόντων Μαθητών/τριών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION Short papers presented during the 18 th International

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 303-310 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (2), 91-101 Released: September, 2012 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση της ανάµειξης των συµµετεχόντων σε προγράµµατα υπαίθριας αναψυχής µε βάση το φύλο και τις διαφορετικές ηλικιακές οµάδες αλάκης Α. 1, Τσίτσκαρη Ε. 1, Κώστα Γ. 1 & Αλεξανδρής Κ. 2 1 ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 30-40 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ. Ψυχολόγος, MSc Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ. Ψυχολόγος, MSc Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Τσιρογιαννίδου, Ε. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Σχολές γονέων: ένα παράδειγμα βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 4, 105-125. ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Επισκόπηση Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 64-76 Released: May 20, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(2), 20-33 ιοίκησης Αθλητισµού ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 14 27 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), 14-27 Released: April 30, 2010 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 257-269 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), 28-41 ιοίκησης Αθλητισµού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Λιάπη,

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητισμός, αναψυχή & Άσκηση Section: Sports, Recreation and Exercise 319. ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Μπουνόβα Α., Μιχαλοπούλου Μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση των Μαθητών στη Φυσική Αγωγή

Η Αξιολόγηση των Μαθητών στη Φυσική Αγωγή Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 260 277 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 260-277

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ(µια προσωποκεντρική θεώρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 43 69 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 43 69 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 43 69 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), 43-69 Released: April 30, 2010 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α.Μ. Μ35/09

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού. 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού. 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Εργαστήριο Οργάνωσης ιοίκησης Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Παραδοσιακά Παιχνίδια και οι Προεκτάσεις τους: Μία Ποιοτική Προσέγγιση

Τα Παραδοσιακά Παιχνίδια και οι Προεκτάσεις τους: Μία Ποιοτική Προσέγγιση Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 4 (3), 420 429 Δημοσιεύτηκε: 30 Δεκεμβρίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (3), 420-429 Released: December 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ : Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)»

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Βασιλοπαναγή Αντωνία «Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 . «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. ΣΤΟΧΟΙ: H διάδοση και η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα