Τα Περιβάλλοντα Πολυμέσων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Περιβάλλοντα Πολυμέσων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση"

Transcript

1 Τα Περιβάλλοντα Πολυμέσων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σ. Τριανταφύλλου, Γ. Κωτσάνης Πληροφορική Τεχνογνωσία Κονίτσης 11Β, Μαρούσι τηλ: , fax: Περίληψη Οι μαθητές, στα πλαίσια του σχολικού αναλυτικού προγράμματος, χρειάζονται υποστήριξη από εναλλακτικές διδακτικές μεθοδολογίες οι οποίες αναφέρονται σε ποικίλα γνωστικά επίπεδα. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε βασικές γνωστικές έννοιες,, ανάγνωση και προφορικό λόγο, μαθηματικά καθώς και θέματα Πληροφορικής. Το λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στο περιβάλλον της Multi-Logo με τα εξής χαρακτηριστικά: δομημένα σενάρια που εξισορροπούν τη μάθηση και τη διασκέδαση, προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο κατάλληλο για μία διδακτική περίοδο, διεπιστημονικά περιεχόμενα εφαρμογών, μικρά, ευέλικτα, σπονδυλωτά, επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα λογισμικού, δυνατότητα επανα-χρησιμοποίησης όλων των τύπων δεδομένων (λεκτικών και οπτικοακουστικών), ανοικτό περιβάλλον (open ended environment) για το μαθητή, τον καθηγητή και τον προγραμματιστή. Λέξεις-κλειδιά: περιβάλλοντα logo-like, μικρόκοσμοι, πολυμέσα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Στάθης Τριανταφύλλου γεννήθηκε το 1952 είναι ψυχολόγος εξειδικευμένος στις εφαρμογές της Νέας Τεχνολογίας για άτομα με ειδικές ανάγκες και εργάζεται στο χώρο της Εκπαιδευτικής Πληροφορικής. Είναι υπεύθυνος του Τμήματος Έρευνας της Πληροφορικής Τεχνογνωσίας, συνεργάτης του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΤΕ) και του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας. Ο Γιάννης Κωτσάνης γεννήθηκε το Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην Εκπαιδευτική Πληροφορική με έμφαση στα Logo-like περιβάλλοντα. Είναι υπεύθυνος του Τμήματος Πληροφορικής των Εκπ. Δούκα, του Τμήματος Ανάπτυξης της Πληροφορικής Τεχνογνωσίας και συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πατρών σε προγράμματα επιμόρφωσης.

2 Τα Περιβάλλοντα Πολυμέσων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σ. Τριανταφύλλου, Γ. Κωτσάνης Πληροφορική Τεχνογνωσία Περίληψη Οι μαθητές, στα πλαίσια του σχολικού αναλυτικού προγράμματος, χρειάζονται υποστήριξη από εναλλακτικές διδακτικές μεθοδολογίες οι οποίες αναφέρονται σε ποικίλα γνωστικά επίπεδα. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε βασικές γνωστικές έννοιες,, ανάγνωση και προφορικό λόγο, μαθηματικά καθώς και θέματα Πληροφορικής. Το λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στο περιβάλλον της Multi-Logo με τα εξής χαρακτηριστικά: δομημένα σενάρια που εξισορροπούν τη μάθηση και τη διασκέδαση, προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο κατάλληλο για μία διδακτική περίοδο, διεπιστημονικά περιεχόμενα εφαρμογών, μικρά, ευέλικτα, σπονδυλωτά, επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα λογισμικού, δυνατότητα επανα-χρησιμοποίησης όλων των τύπων δεδομένων (λεκτικών και οπτικοακουστικών), ανοικτό περιβάλλον (open ended environment) για το μαθητή, τον καθηγητή και τον προγραμματιστή. 1. Εισαγωγή Το εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται ως εναλλακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο και συχνά ως ενοχλητική παρέμβαση στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα. Σε κάθε σχολείο, η τεχνολογία προσβλέπει να βρει έναν εκπαιδευτικό ένθερμο οπαδό της ο οποίος να έχει τις γνώσεις και το κουράγιο να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό λογισμικό στους μαθητές αλλά και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, οι καθηγητές και οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν και να αποδεχτούν το ρόλο του εκπαιδευτικού λογισμικού. Αρκετά ερωτήματα προκύπτουν από την εφαρμογή των "τεχνολογικών εργαλείων" για το εκπαιδευτικό λογισμικό: είναι συμβατό με τον ισχύοντα ρόλο του εκπαιδευτικού και το ρόλο του μαθητή; προσφέρει λύση σε όλα τα μαθησιακά επίπεδα και αφορά σε όλα τα γνωστικά επίπεδα; αποφεύγει τις επαναλήψεις στις εφαρμογές της ισχύουσας πρακτικής και εξισορροπεί τη μάθηση με τη διασκέδαση με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα του προγράμματος; Αυτά είναι τα καίρια ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι δημιουργοί λογισμικού μαζί με μαθητές και εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχολικού συστήματος. 2

3 2. Μάθηση και Ψυχαγωγία Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διασφαλίσουν την ποιότητα της μαθησιακής αλληλεπίδρασης και να βρουν επίσης, τρόπους να αντιμετωπίσουν την ανάγκη των μαθητών για κίνητρα. Αυτή είναι ίσως η πιο δύσκολη υπόθεση κατά την κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού. Οι νέοι της εποχής μας έχουν ισχυρές επιρροές από την τεχνολογία κυρίως λόγω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αντιμετωπίζοντας τα παιχνίδια όχι ως πανάκεια, είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε το εκπαιδευτικό λογισμικό να αναλάβει το δικό του ρόλο στη διαμόρφωση και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής ανάπτυξης του μαθητή. Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να θέτει τις προϋποθέσεις για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, δημιουργώντας και σενάρια περιπέτειας με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση και τη διασκέδαση. Τα περισσότερα χαρακτηριστικά του μπορούν να εντάσσονται μέσα σε σενάρια περιπέτειας που παρέχουν κίνητρα στο χρήστη και τον τοποθετούν στην κατάσταση επίλυσης προβλημάτων. Ως δημιουργοί λογισμικού έχουμε την αίσθηση ότι ο συμβιβασμός αυτός ήταν αναπόφευκτος επειδή αισθανόμαστε υπεύθυνοι όχι μόνον απέναντι στις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών για εκπαιδευτικό λογισμικό. 3. Μαθησιακά Είδη και Ρόλοι Η ιδεώδης ένταξη του εκπαιδευτικού λογισμικού στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα είναι ίσως η εισαγωγή ενός μαθησιακού ύφους αποδεκτού από τους χρήστες το οποίο δεν θα προκαλεί αποδιοργάνωση στο ισχύον πρόγραμμα. Το περιβάλλον με βάση τη Logo προσφέρει ένα ανοικτό περιβάλλον που προωθεί ένα ευέλικτο, δημιουργικό και λειτουργικό μαθησιακό ύφος. Από την άλλη πλευρά, επειδή η Logo αποτελεί επί σειρά ετών πρόγραμμα κοινής χρήσης, έχει εξοπλιστεί με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να διαδραματίσει διεπιστημονικό ρόλο. H Multi-Logo (το Logo-like περιβάλλον πολυμέσων το οποίο έχουμε αναπτύξει) εκμεταλλεύτηκε το χαρακτηριστικό αυτό σχεδιάζοντας ένα περιβάλλον Logo-Learn το οποίο προσπαθεί να εντάξει δυναμικά μαθησιακές ενότητες στη φιλοσοφία της Logo. Στα πλαίσια του έργου αυτού, έγιναν προσπάθειες να σχεδιαστεί μικρό τμήμα λογισμικού με προκαθορισμένη διάρκεια η οποία δεν θα ξεπερνούσε τον κανονικό χρόνο πρακτικής προκειμένου να στηρίξει το έργο του εκπαιδευτικού και να παρέχει στο μαθητή εναλλακτικό τρόπο εκμάθησης και πρακτικής. Η Multi-Logo υποστηρίζει επίσης ένα περιβάλλον Logo-like το οποίο προωθεί μια πρώτη εισαγωγή στην πληροφορική για τα διάφορα γνωστικά επίπεδα και τις διαφορετικές ηλικίες των χρηστών. Η ανάπτυξη αυτή διευκολύνει τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας να γνωρίσουν με σχετική άνεση τις βασικές αρχές των υπολογιστών και πολυμέσων. 3

4 Έτσι, η Multi-Logo προωθεί ένα μαθησιακό ύφος που διευκολύνει τους μικρούς μαθητές να αλληλεπιδρούν με το εκπαιδευτικό λογισμικό περισσότερο ως μαθητέςχρήστες παρά ως παιδιά χρήστες. Διαδραματίζοντας το ρόλο αυτό, ο μαθητής καταλαβαίνει, εκτιμά και αισθάνεται άνετα με την τεχνολογία ενώ ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός εξοπλίζεται με ένα μεθοδολογικό σχήμα το οποίο είναι συμβατό, προσαρμόσιμο στις ανάγκες των χρηστών και στους στόχους του σχολικού αναλυτικού προγράμματος. 4. Το Περιβάλλον Χρήσης και Ανάπτυξης Η ανάπτυξη όλου του προγράμματος βασίζεται στον μεταφραστή Comenius-Logo για MS-Windows που χρησιμοποιήσαμε ως εργαλείο συγγραφής πολυμέσων για να δημιουργήσουμε όλες τις εφαρμογές. Ενισχύσαμε τον μεταφραστή αυτόν με λεκτικά και οπτικοακουστικά εργαλεία καθώς και με μικρές, ευέλικτες, σπονδυλωτές και επαναχρησιμοποιήσιμες εφαρμογές και δημιουργήσαμε το περιβάλλον Multi-Logo. Στόχος μας είναι αυτό το ανοικτό περιβάλλον Logo-like να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές, εκπαιδευτικούς και δημιουργούς λογισμικού οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα λογισμικού ταυτόχρονα (μηχανή Logo-like, εργαλεία και εφαρμογές πολυμέσων). Πρόθεσή μας εδώ δεν είναι να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος με λεπτομέρειες, όπως αναφέρονται στη συνημμένη βιβλιογραφία. Ωστόσο, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ένα βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος: τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης όλων των τύπων δεδομένων. Όλα τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε εφαρμογή (κείμενο - αριθμοί, λέξεις, λίστες - εικόνες, στατικά και κινούμενα σχήματα, ήχοι, βίντεο που συνδέονται με τα ανάλογα txt, bmp, lgw, wav και avi αρχεία). Τα δεδομένα βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε είδος εφαρμογών, είτε μέσα από το περιβάλλον Logo-like είτε μέσα από τα διάφορα εργαλεία των MS-Windows. 5. Εφαρμογές Ο LogoΝαύτης εισάγει τον μικρόκοσμο του οπτικού ρομπότ. Υπάρχουν τέσσερα ρομπότ: αεροσκάφος, φόρμουλα, multiman και χελώνα καρέττα. Το παιδί (από την ηλικία των 4 ετών) μπορεί να κατευθύνει το ρομπότ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (εμπρός, πίσω, δεξιά, αριστερά) και να χρησιμοποιήσει διάφορες βιβλιοθήκες πολυμέσων. Το penup και το pendown τοποθετείται στην πίσω δεξιά άκρη του ρομπότ και το penerase στην αριστερή. Οι λειτουργίες του σώματος παρουσιάζονται στο μεσαίο τμήμα του ρομπότ ή σε μορφή επιλογών στο κάτω τμήμα της οθόνης. 4

5 Ο LogoΤέχνης εισάγει παιδιά (από την ηλικία των 7 ετών) στο περιβάλλον των παραθύρων και πολυμέσων και περιλαμβάνει ένα βασικό μενού από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα αναπαριστά το μενού βιβλιοθήκης (δεξιά στήλη) ενώ το δεύτερο είναι το μενού εκτέλεσης ενεργειών (αριστερή και μεσαία στήλη). Το μενού βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται κυρίως για την εμφάνιση εικόνων, κίνησης και ήχου από το δίσκο. Το μενού εκτέλεσης ενεργειών περιλαμβάνει γνωστές εντολές που επηρεάζουν τη μορφή του μολυβιού, το χρώμα και το σφράγισμα ενός αντικειμένου στην οθόνη. Η εκτέλεση των εντολών χρησιμεύει ως εισαγωγή στις πρώτες τεχνικές προγραμματισμού. Το τρίτο τμήμα αποτελείται από εντολές πλοήγησης χελωνών και κουμπιά μετρήσεως. Το Multi-Paint απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και αξιοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά των πολυμέσων σε κίνηση, ήχο, μελωδία, υποστηριζόμενο από πολύχρωμες γραφικές παραστάσεις. Ο σχεδιαστής έχει στη διάθεσή τους διάφορους τύπους γραμμάτων, χρώματα, σχέδια, κινούμενους ήρωες, γεωμετρικά σχήματα και άλλα σχεδιαστικά εργαλεία. Με τον Συντάκτη Εικόνων μπορούμε να κατασκευάζουμε κινούμενα σχέδια και με τον Συνθέτη Μελωδιών να χτίζουμε τις δικές μας μελωδίες πάνω σ ένα οπτικό πεντάγραμμο. Tα Θέματα Λόγου σχεδιάστηκαν για να στηρίξουν τα πρώτα βήματα των παιδιών στο λόγο καθώς και να βοηθήσουν τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αντίληψη και έκφραση του λόγου. Οι δραστηριότητες - παιχνίδια εξασκούν την ακουστική διάκριση των ήχων, τη βραχυπρόθεσμη ακουστική μνήμη, τον συσχετισμό συμβόλων και φθόγγων, την ταύτιση φθόγγων, την κατηγοριοποίηση εννοιών και την συγκέντρωση προσοχής. Ο μπορεί να εξασκείται και μόνος του, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον παιδαγωγό να χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. 5

6 Τα Θέματα Ανάγνωσης περιλαμβάνουν μαθησιακούς μικρόκοσμους για την ομαλή ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης μέσα από δραστηριότητες που ενεργοποιούν και τις δύο οδούς μέσω των οποίων εκτελείται η λειτουργία της ανάγνωσης, της φωνολογικής και της οπτικής. Οι δραστηριότητες - παιχνίδια εξασκούν την εννοιολογική κατηγοριοποίηση, την αναλυτικο-συνθετική ικανότητα, την επίλυση προβλημάτων κτλ. Το λεκτικό υλικό που περιλαμβάνουν οι δραστηριότητες είναι ειδικά επιλεγμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του παιδιού που μαθαίνει πρώτη ανάγνωση και το εισάγει στον κόσμο των συλλαβών και των λέξεων.. Τα Μαθηματικά (Γ -Δ Δημοτικού) χωρίζονται σε τρεις ενότητες: Η πρώτη ενότητα εισάγει τους μαθητές στη χρήση των φυσικών αριθμών, των ιδιοτήτων τους, στην ταξινόμηση και αναγνώριση ανισοτήτων συμμετέχοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η δεύτερη ενότητα υποστηρίζει το μαθητή στην εκμάθηση των βασικών αριθμητικών πράξεων, την πρόσθεση και η αφαίρεση μέσα από ένα Ταξίδι στο Λαβύρινθο και τον πολ/σμό στον Πλανήτη χωρίς Όνομα. Στην τελευταία ενότητα, με το Logo-Puzzle., εισάγονται οι έννοιες του συνόλου, πίνακες διπλής εισόδου, η παρατήρηση εικόνων και χρωμάτων, πίνα-κες με συντεταγμένες και τέλος οι πίνακες πολ/σμού. 6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους: Κ. Δούκα, Κ. Δρακά, Δ. Κόκκινο, Β. Οικονόμου, Γ. Μπαριάμη, Σ. Χαϊμαντά, Μ. Κωνσταντελάκη, Σ. Κουκουβίνου, Ν. Λύτινα, Μ. Παπανδρέου, Ε. Μακροπούλου, Λ. Μανουσοπούλου, Κ. Καρατζάνο, Μ. Θωμαΐδου, Λ. Παπαθωμαΐδη χωρίς τη συμβολή των οποίων το έργο δεν θα είχε υλοποιηθεί. 6

7 Βιβλιογραφία Blaho A., I. Kalas, M. Matusova (1994), Environment for Environments: New Metaphor for Logo, IFIP Conference, Exploring a New Partnership: Children, Teachers and Technology, Philadelphia. Burke M., R. Genise (1987), Logo and Models of Computation, An Introduction to Computer Science, Addison Wesley Georgiadis P., G. Gyftodimos, Y. Kotsanis, C. Kynigos, eds (1993), Logo-like Learning Environments: Reflection & Prospects, Proceedings of the 4th European Logo Conference, Eurologo 93, University of Athens, August 1993, Doukas School Harel I., ed (1990), Constructionist Learning, The Media Lab, Cambridge. Harvey B. (1985, 1986, 1987), Computer Science Logo Style: Vol 1: Intermediate Programming, Vol 2: Projects, Style and Techniques, Vol 3: Advanced Topics, MIT Press. Kotsanis Y., S. Triantafillou, G. Bariamis (1995), The Multi-Logo Project, 6th IFIP World Conference Computers in Education - WCCE 95, Birmingham, U.K. Lawler R. (1985), Computer Experience and Cognitive Development, A Child s Learning in a Computer Culture, Ellis Horwood. Papert S. (1980), Mind-Storms, Children, Computers and Powerful Ideas, Basic Books, New York, (Νοητικές Θύελλες, εκδ. Οδυσσέας) Perret-Clermont, A.N. (1980). Social interaction and cognitive development in children. London: Academic press. Solomon C. (1986), Computer Environments for Children: A Reflection on Theories of Learning and Education, MIT Press 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής ΕΠΥ (Στρογγυλό Τραπέζι), Εκπαιδευτικό Κέντρο Κτηματικής Τραπέζης, 7-9 Δεκεμβρίου 95 7

Multi-Logo: Ένα εξελικτικό περιβάλλον πολυμέσων για την υποστήριξη του σχολικού προγράμματος

Multi-Logo: Ένα εξελικτικό περιβάλλον πολυμέσων για την υποστήριξη του σχολικού προγράμματος Multi-Logo: Ένα εξελικτικό περιβάλλον πολυμέσων για την υποστήριξη του σχολικού προγράμματος Γ. Κωτσάνης 1,2, Σ. Τριανταφύλλου 2, Γ. Μπαριάμης 1 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Μεσογείων 36-40, Μαρούσι 151 25, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητικό Λογισμικό Πολυμέσων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Διερευνητικό Λογισμικό Πολυμέσων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Διερευνητικό Λογισμικό Πολυμέσων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Σ. Τριανταφύλλου 1,2,3, Γ. Κωτσάνης 1,4, Β. Οικονόμου 1,4, Σ. Σπανέας 2 Πληροφορική Τεχνογνωσία 1 Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας 2, Κονίτσης 11Β

Διαβάστε περισσότερα

Logo Πολυμέσων. Multimedia Logo. Περίληψη. Abstract. Γ. Κωτσάνης 1, Σ. Τριανταφύλλου 2, Γ. Μπαριάμης 1

Logo Πολυμέσων. Multimedia Logo. Περίληψη. Abstract. Γ. Κωτσάνης 1, Σ. Τριανταφύλλου 2, Γ. Μπαριάμης 1 Logo Πολυμέσων Γ. Κωτσάνης 1, Σ. Τριανταφύλλου 2, Γ. Μπαριάμης 1 1 Εκπαιδευτήρια Δούκα Μεσογείων 36-40, Μαρούσι 151 25, Αθήνα, Ελλάδα τηλ. (+30-1) 68 22 500, fax. (+30-1) 68 18 277 2 Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» Στυλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo

Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo Κατερίνα Γλέζου 1 Υπ. Διδάκτορας kglezou@di.uoa.gr Γιώργος Μπιρμπίλης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές

Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές Γιώργος Φεσάκης 1 και Αγγελική Δημητρακοπούλου 2 1 Διδάσκων ΠΔ407/80, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση», «Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση» Μαρία Καραβελάκη, Ανέτα Λούμου 1. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα mkaravelaki@intelearn.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας Θεόδωρος Χ. Κασκάλης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αξιοποίηση και αξιολόγηση του πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα Open Sim σε διασύνδεση με το Scratch4OS

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Σ. Τσοβόλας, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {stsovol,

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Αθανάσιος Τζιμογιάννης Σκοπός Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η διαπραγμάτευση του πλαισίου διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Η Πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου Ημερίδα Πληροφορικής «Η πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου» Πρακτικά Ημερίδας Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Α. Στούμπου 1, Ν. Δέτσικας 2, Δ. Αλιμήσης 3 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πάτρα, amalia.stoumpou@gmail.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνουμε. παίζοντας με Η/Υ: σχεδιαστικές αρχές και τρόποι αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στη βασική εκπαίδευση.

Μαθαίνουμε. παίζοντας με Η/Υ: σχεδιαστικές αρχές και τρόποι αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στη βασική εκπαίδευση. Μαθαίνουμε. παίζοντας με Η/Υ: σχεδιαστικές αρχές και τρόποι αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στη βασική εκπαίδευση. Μαρία Καραβελάκη, Ειρήνη Κέφη INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα 17673 Τηλ.95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς μας Μικρόκοσμους. Γιάννης Κωτσάνης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Εκπαιδευτήρια Δούκα

Χτίζοντας τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς μας Μικρόκοσμους. Γιάννης Κωτσάνης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Εκπαιδευτήρια Δούκα Εισήγηση στην Συνδιάσκεψη "Πληροφορική και Εκπαίδευση" Αθήνα 14-15 Δεκεμβρίου 1987 Χτίζοντας τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς μας Μικρόκοσμους Γιάννης Κωτσάνης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Εκπαιδευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Eκπαιδευτικό Λογισμικό Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας με Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Οργάνωση του Τμήματος Ένταξης και στη Δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων

Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Οργάνωση του Τμήματος Ένταξης και στη Δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Οργάνωση του Τμήματος Ένταξης και στη Δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Μαρίνος Παρασκευόπουλος Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής Υπ. Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ειδικός Παιδαγωγός-Μηχανικός Η/Υ, Κέντρο Αυτισμού S.O.S. gewrgiasakellaropoulou@hotmail.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ειδικός Παιδαγωγός-Μηχανικός Η/Υ, Κέντρο Αυτισμού S.O.S. gewrgiasakellaropoulou@hotmail. 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα ως εργαλείου εξατομικευμένης διδασκαλίας για την απόδοση κινήτρων και την ανάπτυξη του εύρους των δεξιοτήτων ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη

Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη Ελένη Ελευθεριώτη 1, Ανθή Καρατράντου 2, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος 2 eleni_elefther@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα